En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset"

Transkript

1 22. Årg. April-Maj 2013 Husk Parkhusets sommertur juni Dato kommer senere. Her et stemningsbillede fra turen til Reersø 2012 En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset Side 1 Pris: kr. 10,00

2 Så er de sidste bemærkninger vedr. planerne for Solvej nr. 6 afleveret, så nu fortsætter processen.. Projektet vedr. flytning til Solvej 6 har fyldt rigtig meget, men nu ser det ud til at komme ind i en afsluttende fase og der kan indstilles til politisk behandling her i april måned. Det betyder så, at projektet allerede nu er ca. 2 måneder forsinket i forhold til den først udmeldte plan. 2 måneder lyder ikke af meget, men den tid på året hvor det hele forskubbes er netop den tid hvor der er rigtig gang i aktiviteterne i Parkhuset. Det betyder at vi kan køre et normalt program for efteråret 2013 og det betyder også, at vi kan afvikle endnu et julemarked i de nuværende omgivelser. Det er allerede besluttet, så nu er planerne for pro- duktion af ting til årets julemarked allerede i gang. Nissebanden er trådt i aktion og der saves nisser ud i stor stil så de kan være klar til malerholdet i løbet sommeren. Det betyder så også at der bliver mulighed for endnu et par fester i vores dejlige café, nemlig en fødselsdagsfest og en julefrokost, så kan vi jo glæde os til det. Det ser altså ud til at 2013 bliver et ganske normalt år for Parkhusets brugere og medarbejdere, så nu må vi blot vente på at den lange hårde vinter slipper taget i Danmark så vi kan nyde foråret, hvis vi da ikke springer direkte ind i sommeren, hvem ved? Side 2

3 Der bliver naturligvis også plads til nogle ture i Hvad vi allerede ved er, at vi har lavet en tur til Prag, vi har planer for en tur til Bornholm, vi har snart en sommerudflugt på plads, så der er tilbud nok om at komme ud og opleve Danmark og lidt af resten af verden. Valget til det nye brugerråd er i fuld gang og vi har et resultat klar mandag d. 8. april. Resultatet kan ses ved opslag på tavlen i garderoben. Det nye brugerråd afholder sit første møde d og traditionen tro, så afholdes dette første møde sammen med det gamle brugerråd og der afholdes en lille frokost i den forbindelse. Tirsdag d. 28. maj bliver Christinas sidste arbejdsdag i Parkhuset. Denne dag vil vi holde en lille afskedsreception, det fortjener Christina efter den flotte måde hun har håndteret sin opsigelse på. Det bliver naturligvis i Side 3 caféen kl , så her får alle mulighed for at sige farvel til Christina. Tilbage er blot at gøre brugerne opmærksomme på de aktiviteter som kommer til at ske henover sommeren. Det gælder diverse ture, produktion til julemarked, grillarrangementer m.m. Så følg med på opslagstavlen så I ikke går glip af noget, det ville være en skam. Så vil jeg ellers blot ønske jer alle en rigtig god sommer (når den kommer). Skulle der opstå nyt omkring projektet på Solvej 6 vil det fremgå af opslag på tavlen i garderoben. Med venlig sommerhilsen René Johansen

4 Tirsdag d. 28. maj kl vil vi holde en lille afskedsreception for Christina i køkkenet. Som de fleste sikkert husker, så blev Christina offer for de store spareplaner generelt i Ballerup Kommune, hvilket vi er utrolig kede af. Til trods for, at Christina fik tilbudt at blive fritstillet, så valgte hun at fortsætte med at arbejde i hele opsigelsesperioden, en beslutning som fortjener stor respekt. Christina startede i Parkhuset d i et vikariat. D blev Christina fastansat og har i tiden derefter passet sit arbejde til alles tilfredshed. Christina kommer nu til at stå uden arbejde i en tid hvor jobbene ikke hænger på træerne, men vi håber inderligt, at der et eller andet sted er et job til Christina så hun ikke skal slås med arbejdsløsheden. En ting er sikkert, vi vil gøre alt for at hjælpe Christina såfremt noget dukker op, en god anbefaling kan vi med sikkerhed give med på vejen. En stor tak til Christina for hendes indsats gennem alle årene, vi håber det aller bedste for dig i jagten på et nyt job. Så, kære brugere og medarbejdere, vær med til at give Christina en flot afsked og mød op til den lille afskedsreception d. 28. maj kl , det fortjener Christina. Med venlig hilsen René Johansen Side 4

5 DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Driller computeren og er internettet uoverskueligt og umuligt? Her er en oversigt over IT-hjælp i Ballerup Kommune i 2013: BALLERUP BIBLIOTEK Banegårdspladsen 1 IT-café torsdage kl SKOVLUNDE KULTURHUS Bybjergvej 10 IT-café onsdage kl SENIORRÅDET Rugvænget Skole Tirsdage kl TAPETEN Magleparken 5 Mandage og tirsdage kl ÆLDRESAGEN Præstevænget 22 Fredage kl FÅ NÆRMERE INFORMATION: Ballerup Bibliotek: Seniorrådet v. Anders Holm: Tapeten, kontakt Frivillighedsrådet: Ældresagen: Side 5

6 Tirsdag d. 5. marts afholdt vi stormøde vedr. Solvej nr. 6. Efterfølgende udarbejde brugerrådet et høringssvar som I kan læse her... Høringssvar fra brugerrådet i Parkhuset vedr. indretning af Solvej nr. 6. På et stormøde tirsdag d. 5. marts, blev alle interesserede brugere præsenteret for planerne for indretningen af Solvej nr. 6. Tegningerne havde, inden da, været synlige ved opslag 14 dage forinden, så alle havde mulighed for at studere disse, samt komme med spørgsmål såfremt ikke alt var forståeligt. Efter dette stormøde satte brugerrådet sig, sammen med lederen, og drøftede forløbet og udformede høringssvar til det videre forløb. Her er hvad brugerrådet mener, på godt og ondt, om planerne. Der er enighed om, at bygning B tager sig rigtig fin ud og det tegner til at kunne opfylde alle vores ønsker for et kreativt hus med masser af udfoldelsesmuligheder. Det indskudte plan giver de ekstra kvadratmeter som meget tidligt i processen blev efterspurgt. Ligeledes vil det være en vigtig del i forhold til akustikken, så det er en rigtig god løsning. Rent praktisk mangler vi en vask på dette plan, en vask som vi forestiller os kunne etableres i rum 2.01 som i forvejen er et teknikrum med de fornødne Side 6

7 installationer. Samarbejdet med Krumtappen/Stedet, ved Robert Lorentzen, har fungeret rigtig fint og vi har i fællesskab fundet løsninger som tilfredsstiller begge parter. Hvad angår bygning A ser brugernes reaktioner noget anderledes ud. Generelt havde brugerne helst set, at vi kunne have alle aktiviteter, inkl. café, under samme tag, men da det ikke ser ud til at være en mulighed, så er der følgende indvendinger til indretningen af en Café i bygning A. Rum 1.11 på 41 m er tiltænkt 2 billardborde. Disse borde indgår i et socialt fællesskab mellem billardspillerne og de brugere som kun benytter Caféen i Parkhuset. Bordenes placering, i det forholdsvis lukkede rum, afskærer muligheden for dette fællesskab da det næppe er muligt at placere borde og stole i rummet hvor billardbordene er. Vi har p.t. ca. 40 aktive billardspillere som over ugen benytter disse borde, med størst pres på, især, tirsdag som traditionelt er turneringsdag. Herudover opholder der sig ca. 10 brugere som ikke benytter/evner værkstedsaktiviteterne, men blot nyder det sociale fællesskab i Caféen. I det hele taget ønsker vi der gøres hvad der overhovedet er muligt for at få mest mulig dagslys ind i Caféen, også gerne mere end der lægges op til. Her ville det være en kæmpe gevinst såfremt der kunne skabes en bedre sammenhæng mellem Café og billard, evt. ved at lave enkelte huller i væggen, uden glas, så Side 7

8 aktiviteten bliver mere synlig og opleves mere nærværende for de som opholder sig i Caféen. Det eksisterende samspil, disse interessenter imellem, fungerer rigtig godt i den nuværende form (i Parkhuset) og det ville være et stort tab hvis en adskillelse bliver resultatet af en flytning til Solvej 6. Hvad angår rum 1.14 Køkken, så ser det ud til at være ok, når blot der tages højde for, at indretningen lever op til diverse krav fra levnedsmiddelstyrelsen, som dobbelt vask + håndvask, afløb i gulv, vaskbare vægge, kanter lidt op af væg fra gulv, emfang m.m.. Indretning formodes lavet mere detaljeret med behørigt hensyn til genanvendelse af det eksisterende inventar i det nuværende køkken. Depot 1.30 har en fornuftig størrelse og vil kunne dække køkkenets behov for opbevaring. Hvad angår bygning C som skal fungere som en mellembygning, så har vi ikke nogen særlige kommentarer til denne. Den ser ud til at kunne opfylde behovet for at kunne bevæge sig mellem bygning A og B uden at skulle ud i det fri. Generelt for bygning A og B gælder, at der skal rettes opmærksomhed på akustikken. Hørelsen svinder med alderen og dårlig akustik forværrer dette problem, så lyddæmpende beklædning evt. suppleret med teleslynge til særlige behov ved større arrangementer. Hvad angår udearealerne i forbindelse med parkering er der en del bekymring omkring underlaget. Som det ser ud nu vil der blot være et underlag af grus. Vi tvivler på holdbarheden af et sådan underlag og brugere med Side 8

9 egen bil, som benytter rollator, kan få en udfordring i forbindelse med færdsel på dette underlag. Parkhusets bus vil sandsynligvis rive godt op i sådan et underlag med sine mange ture frem og tilbage med brugere. Det er af væsentlig betydning at der, i nærheden af indgangen, etableres et antal afmærkede parkeringspladser for biler med handicapskilt. Allerede nu har vi en hel del brugere som kommer i biler med handicapskilt. Tilkørselsforholdene kan være lidt svære at gennemskue. Den nuværende tilkørsel fra Rolighedsvej er uhensigtsmæssig med kørsel på den smalle sti. Projektet med åbning af Linde Allé ser ikke ud til at være en mulighed, så bliver det spændende at se hvad der så er tilbage. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med brugerrådet og lederen i Parkhuset i forlængelse af et stormøde med deltagelse af alle interesserede brugere samt Parkhusets øvrige medarbejdere. Med venlig hilsen René Johansen Dagcenterleder Parkhuset Side 9

10 Lidt stemningsbilleder fra endnu en dejlig festdag i Parkhuset, nemlig fastelavnsfesten mandag d. 11. marts... Side 10

11 Parkhuset byder nye brugere velkommen således at alle får lejlighed til at følge med i, hvem der kommer til huset. For at gøre det nemt for alle tillader vi os at indsætte et lille billede. Inger Dahl Hansen Malika Kaas Lis Ramsø Petersen Side 11

12 Referat fra brugerrådsmøde i Parkhuset d. 20. februar Tilstede var: Renè Johansen, Birger Zartov, Lis Jensen, Erik Gustafsson, Sussanne Hjelmqvist, Frode Preiland, Lizzie Houman og Lone Bartkær. Afbud: Erwin Kluge. Dagsordenpunkter: 1. Valg af referent 2. Opfølgning vedr. Solvej 6 3. Drøftelse omkring høringssvar vedr. Solvej 6 4. Status. vedr. turen til Prag 5. Bornholmerturen plan 6. Påskefrokost 7. Evt. Lone Bartkær blev valgt til referent. Opfølgning vedr. Solvej 6: Gennemgang af de sidste nye tegninger. Som tegningerne ser ud nu, er der tilfredshed i brugerrådet, vi er blevet imødekommet på nogle af de punkter vi er kommet med, noget er ikke imødekommet da det ikke har været muligt, f.eks. at flytte bærende vægge, andet fordi økonomien ikke rækker til det, men alt i alt, god tilfredshed. Vi drøfter lidt udenomsarealerne, det påtænkes der skal lægges småsten, det kan måske blive en udfordring for dem der går med rollator. Vi bliver enige om, at se tiden an. Ang. billard vil det blive lidt anderledes end det er nu, idet der ikke kan stå ret mange stole i det rum der skal spilles billard i, Side 12

13 så her skal der tænkes lidt mere kreativt. Punkt 3 kom med op under punkt 2. Status vedr. Prag turen: Der er 18 tilmeldte til Prag turen, Renè vil undersøge muligheden for at blive hentet i Ballerup, i stedet for at turdeltagerne skal køre til Glostrup. Bornholmerturen: Vi arbejder fortsat på en tur til Bornholm, men den ser ud til at blive en realitet, der er bare lige lidt forskelligt der skal falde på plads før den er endelig. Påskefrokost: D. 26. marts 2013 vil der være påskefrokost. Maden vil være lidt en blanding af, at vores cafè selv laver noget, samt at der vil komme lidt udefra også. Når det kommer til at foregå på denne måde, er det ene fordi at Yvonne kommer hjem fra ferie lige omkring påskefrokosten, det andet fordi der fremover kun vil være en i køkkenet til at lave mad, så derfor kan det være en god ide allerede nu at gå ud og undersøge markedet for god mad til vores fester. Evt. Julemarked vil blive afholdt i Parkhuset på sædvanlig vis, da flytningen til Solvej er blevet udsat. Datoen bliver lørdag d. 30. november Næste brugerrådsmøde hvor der bliver sagt farvel til gamle medlemmer og goddag til nye bliver den 15. april kl Side 13

14 Tirsdag d. 26. marts var dagen for Parkhusets påskefrokost For første gang prøvede vi at tilkøbe dele af maden udefra og det faldt rigtig godt ud. Laks, lam m/løgkompot og mintgelé og hønsesalat blev købt hos inside dinner og det var rigtig godt. Resten af maden stod vi selv for, så alt i alt blev det en rigtig god frokost, selvfølgelig også med musik og dans som det sig hør og bør. Bjørn Holmegård stod for musikken og det gjorde han godt. De sædvanlige festlige indslag blev der også plads til. Tak til deltagerne for jeres altid gode humør til vores fester. MVH René Side 14

15 Hvor mange ansigter kan du se? Side 15

16 Kære brugere. April og maj måned, samt sommeren over, vil foregå efter de mere løsslupne principper. Jeg har erfaret, at mange brugere ikke lige har brug for det vi planlægger, så derfor vælger jeg, at vi tager tingene lidt som de kommer i tiden fremover. Det betyder at du altid kan lægge vejen forbi og få en snak om de muligheder der er for at lave noget kreativt. Jeg tror det er gået op for de fleste, at der sker rigtig mange forskellige ting i terapien, så der er garanteret også noget for dig. I er selvfølgelig velkommen til at udfordre mig, der er måske også noget jeg kan lære. Vi fortsætter som planlagt med gymnastik om onsdagen for alle jer som har glæde at det. Hilsen Regina Side 16

17 Bankospil Torsdag d. 4. April kl Brugerrådsvalg Resultatet af valg 2013 kan ses på op- slagstavlen fra d. 8. april Brugerrådsmøde Mandag d. 15. April kl Følg altid med på opslagstavlen. Her kan forekomme mindre ture ud i det grønne, museumsbesøg m.m. Onsdag d. 1. maj er Parkhuset lukket Mandag d. 13. maj Tur til Prag for de rejselystne Fredag d. 10. maj er Parkhuset lukket Side 17

18 Husk kære læser, at du kan være med til at gøre denne lille avis til en anderledes og mere spændende avis. Har du en god historie fra fantasien eller fra det virkelige liv, så skriv til Parkavisen. Alle brugere er velkommen til at skrive til Parkavisen. Stof til avisen skal være redaktionen i hænde senest d. 20. i måneden. Det er tilladt at indlevere stof anonymt når blot redaktionen er bekendt med navnet på afsenderen. Husk at din mening, eller idé, bliver hørt af flere hvis den kommer i Parkavisen. Med venlig hilsen Redaktionen Parkavisen udgives af: Pensionistcentret Parkhuset Gl. Rådhusvej Ballerup Avisen udkommer hver d. 1. i flg. måneder: Aug. - Okt. - Dec. - Feb. - Apr. i 125 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: René Johansen René Johansen skriver alle indlæg til Parkavisen Tryk: Ballerup Kommune Side 18

19 Brugerrådet består af følgende brugere Lizzie Houman Lis Jensen Birger Zartov Susanne Hjelmqvist Erwin Kluge Frode Preiland Suppleant Lone Bartkær Suppleant Erik Gustafsson Suppleant Side 19

20 Parkhuset Hovednummer: E. mail: Se også Dagcenterleder. René Johansen Administration: René Johansen Fax: Terapien: Christina Wilms Linda Sandell Regina de Gijsel Køkken: Yvonne Vesterbøg Christina Sernung Chauffør: Kim Dehn Daglig åbningstid i Parkhuset: Alle hverdage: kl Lør-søndage & helligdage: lukket Side 20

En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset

En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset 23. Årg. februar/marts 2015 Borgmester Jesper Würtzen holdt en fin tale ved indvielsen af Aktiv Center Solvej En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset Side 1 Pris: kr. 10,00

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning juni 2015 Bladet kan også læses på aktivitetscentrets hjemmeside: www.aktivitetscenter.info Ledelse Funktion Navn Telefon Mail Centerleder og Ansvarshavende redaktør. Susanne Christensen Telefonnr. oplyses

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Nr. 3 September 2014 26. årgang

Nr. 3 September 2014 26. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2014 26. årgang I dette nummer bl.a.: Cafe Tusindfryd et værested i 25 år der også er et holdepunkt Portræt af en hverdagens engel Tour de Amager et motionscykelløb

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere