IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION"

Transkript

1 IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

2 SAG Sagsnummer IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

3 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2. Digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold: Tilvalgt Byggesagens kommunikation iht. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.1 Omfang af digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Al kommunikation udveksles digitalt Ad stk. 2. Alle dokumenttyper knyttet til nedenstående, skal ikke udveksles digitalt: Særlige forhold Fravalgt 2.2 Ansvarlig Ad stk. 1. Ansvarlig for digital kommunikation er Virksomhed: Projekteringsledelsen Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.3. Datastruktur

4 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Datastruktur iht. bips standard Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Metadata 2.4 Klassifikation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Ad stk.2. Klassifikation foretages på følgende byggeobjekter og deres projektinformation: Særlige forhold Tilvalgt RESSOURCER Klassifikation af aktører - efter byggeorganisation(smodel) - efter roller, virksomheder - efter roller, personer - efter virksomheder - efter fag / faglig ekspertise - efter entrepriser og leverancer Iht. bilag 1 - Entreprisenumre RESULTATER Klassifikation af bebyggelser - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af bygninger - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af brugsrum - efter produktaspektet I bygningsmodel Klassifikation af bygningsdele - efter produktaspektet Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle - efter formaspektet - efter placeringsaspektet - efter funktionsaspektet PROCESSER Klassifikation af fasemodel EGENSKABER Klassifikation af egenskaber ANDET (specificér): Ad stk. 3. Ansvarlig for klassifikation er IKT-ansvarlig Virksomhed:

5 Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af klassifikation 2.5 Projektweb Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i projekteringen Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i udførelsen Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Projektweb tilvejebringes af bygherren Platform tilgår Projektweb tilvejebringes af den kommunikationsansvarlige Projektweb kan tilgås frem til Dato tilføjes senere Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Byggesagens parter har fri adgang til projektweb Byggesagens parter skal selv afholde Udgifter til brug af projektweb Ad stk.5. Særlige forhold Tilvalgt Projektwebs funktionalitet Projektweb skal: - Have en dansk brugerflade - Danne historik for dokumenter, brugere og handlinger - Kunne vise dokumenter i en bestemt statusgruppe Ad stk.6. Særlige forhold Tilvalgt Definerede filformater for arkivering på projektweb -Redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.odf -Ikke redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.pdf eller.dwfx -Bygningsmodeller skal arkiveres i formatet.rvt eller.ifc Ad stk.7 Særlige forhold Tilvalgt Internet og A3 printfaciliteter på byggepladsen Specificeres i byggesagsbeskrivelsen (BSB) Ad stk. 8. Ansvarlig for projektweb er IKT-ansvarlig Virksomhed:

6 Ad stk. 9. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af projektweb 2.6 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt s generelt Alle e-mais vedr. denne sag skal i emnefelt starte med; sagsnavn efterfulgt af emnet for en. Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt s iht. bips C Cad 3.1 Alment Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Cad i overensstemmelse med IKT-teknisk CAD-specifikation Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt De projekterende stiller fagmodeller til rådighed for byggesagens parter Alle projekterende parter skal stille bygningsmodeller til rådighed for andre parters anvendelse og kontrol jf. basisbeskrivelsens pkt Cad-projektkoordinator Ad stk. 1. Cad-projektkoordinator er Virksomhed: Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk CAD-specifikation 3.3 Produktion Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 2D-geometri Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 3D-geometri Til og med informationsniveau 1 Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel med 3D-byggeobjekter Fra informationsniveau 2-6 Det skal bemærkes at råhusdelen følger et andet forløb end kompleteringsdelen, da

7 Råhus arbejdet udbydes tidligere. Råhusdelen skal dermed følge informationsniveauerne svarende til faserne i den gældende hovedtidsplan. Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation i bygningsmodeller Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Informationsniveauer følger bips C102, CAD manual 2008, anvisning, afsnit 3.4 Informationsniveauer. 3.4 Anvendelse af cad-modeller Tegningsproduktion Ad stk. 1. Projekttegninger Ad stk. 2. Arbejdstegninger læsbart i A3-format Omfang: Efter behov Fase: Alle Filformat: Info. Niveau: Udføres af: Projekterende Omfang: Til fuld færdig produktion Fase: Hovedprojekt, udførelse Filformat:.pdf Info. Niveau: 4 Udføres af: Projekterende, Entreprenører Tilvalgt Simulering Tilvalgt Anvendes til beregning af lyd og lysforhold Fase: Projektforslag Filformat: Info. Niveau: 2 Udføres af: Ingeniør Digital konsistenskontrol Tilvalgt Anvendes for at undgå kollisioner og geometrifejl. Skal udføres hver 14. dag. Dokumentation skal forelægges projekteringsledelsen. Fase: Alle Filformat:.pdf Info. Niveau: Alle Udføres af: Projekterende på egne modeller iht. andre fag/arbejder Visualisering Tilvalgt Formål og omfang Fase: Efter behov Filformat Info. Niveau Udføres af: Projekterende Dataudtræk Tilvalgt Formål og omfang Fase Filformat Info. Niveau Udføres af Fællesmodel Tilvalgt

8 Der udføres fællesmodel for alle fag. Denne kontrolleres den første hverdag i måneden. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Opdateringsfrekvens. 1 gang pr. måned Udføres af: Der udvælges én person pr. projekterende virksomhed Anden anvendelse Tilvalgt Der uploades Fællesmodeller 1 gang pr. måned til brug for en mastermodel. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Udføres af: 4. Digitalt udbud Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digitalt udbud iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbud sker ved brug af udbudsportal Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Tilbud afgives ved brug af en tilbudsportal Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af bygherren Portal tilgår Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af den ansvarlige for digitalt udbud 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Ad stk.1. Ansvarlig for digitalt udbud og tilbud er Virksomhed:

9 Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.3 Udbudsmaterialets struktur Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet klassificeres iht. DBK Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Beskrivelser iht. bips B1.000 Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller, der er baseret på 3D-byggeobjekter 4.4 Tilbudslister med mængder Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Tilbudslister indeholder mængder Opmålingsregler i henhold til bips F111 og F111A 5. Digital aflevering Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digital aflevering udføres iht. IKT-teknisk afleveringsspecifikation Ad stk.2. Følgende parter er omfattet af digital aflevering: Byggemateriale-leverandørerne Særlige forhold Kun for produkter 5.1 Ansvarlige for digital aflevering Ad stk.1.

10 Ansvarlig for overdragelse af digitale projektinformationer er Ad stk.2. Ansvarlig for kvalitetssikring af digitale projektinformationer er Byggeledelsen Virksomhed: Byggeledelsen Virksomhed: Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk afleveringsspecifikation 5.2 Aflevering af digital D&V-dokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt D&V-dokumentation afleveres digitalt Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes digitale mangellister Bips C 207 er gældende Anvendes andre metoder skal dette forelægges byggeledelsen til godkendelse 5.3 Omfangsspecifikation af D&V-dokumentation Procesdokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Procesdokumentation skal afleveres som angivet under punkt 2.5 Projektweb, stk. 6. Ad stk.2. Aflevering af specifikke procesdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt over beslutningsdokumenter og grundlag Ad stk.4. Overdragelsestidspunkt for procesdokumentation Angivet til Hver anden måned gennem udførelsesfasen Afleveringsform Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af projektweb Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentation på digitalt medie Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt

11 Overføring af dokumentation til bygherrens eget dokumentarkiv-system Produktdokumentation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation som udført skal afleveres Ad stk.2. Aflevering af specifikke produktdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt vedr. produktdokumentation Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation overdrages via projektweb Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til Afleveres i forbindelse med aflevering af byggeriet Drift- og vedligeholdelsesinformation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Drift- og vedligeholdelsesinformationer skal afleveres Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af digital bygningsmodel Ad stk.3. Aflevering af specifikke drift- og vedligeholdelsesdokumenter: Format Metode Ad stk. 4. Valg af afleveringsmetode: Metode 1: Digital bygningsmodel leveret i Særlige forhold Tilvalgt

12 filformat IFC Metode 2: Direkte implementering af informationer i byg- og driftsherrens eget itsystem Metode 3: Som redigerbare digitale dokumenter Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til I forbindelse med aflevering af byggeriet Forvaltningsinformation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Forvaltningsinformationer skal afleveres I form af IKT model med rumnumre, navne og arealer Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af administrative informationer Ad stk. 3. Specifikation af administrative informationer: Format Metode Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af areal- og ruminformationer Se stk. 1 Ad stk. 5. Specifikation af areal- og ruminformationer: Format Metode

13 6. Andre ydelser

14 EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag SAG IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION 1. Orientering IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation på byggesagen, Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på byggesagen. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation refererer til bips publikationerne:

15 bips C204, ibb publikation 10, Arkiv- og dokumentstruktur, marts 2003 bips C212, CAD-filer og -mapper 2008 bips C206, standard for byggeprojekter, oktober 2005 DBK 2006 vejledning: Begrebsmodel, klassifikations- og referencesystem DBK bilag C begrebsmodel Disse er ligeledes gældende grundlag, medmindre der i denne specifikation eller i IKT-ydelses-specifikationen er foreskrevet andet. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 2. Projektorganisation Roller i byggesagen, firma, , telefon, evt. CAD-system fremgår af vedhæftede projekt-organisation. 3. Dokumentstyring 3.1. Struktur og klassifikation Fil- og mappestruktur på fælles drev skal struktureres i henhold til ibb-publikation 10 og bips C212, Cad-filer og -mapper Et filnavn skal være unikt og entydigt og må ikke ændres undervejs i projektering og udførelse Metadata Til ethvert dokument, skal der knyttes nedenstående data. Dansk Emne Status Beskrivelse En kort beskrivelse af dokumentets indhold Status på dokumentet iht. dets revision (Foreløbig, Gældende, Arkiv) Dato VersionsID Part ProjektID Dato på dokumentet iht. dets revision Udgave af dokumentet: (På engelsk kaldes godkendte og udsendte udgaver af dokumenter for version, på dansk, revision). Ansvarlig aktør (virksomhed) Unik sags identifikation 3.3. Revisionsstyring Følgende revisionsbetegnelser anvendes ved revisionsstyring af godkendte versioner af dokumenter: 0, A, B, AA, AB, AC, Revisionsbetegnelsen angives i metadatafeltet VersionsID og skal fremgå af tegningsskilt eller dokumenthoved. Den seneste revision angives med revisionsskyer og rettelsestekst skal fremgå af revisionsskilt, som en del af tegningshovedet. Revisioner nulstilles for hver fase. Faseskift markeres på tegningshoved med en ny dato samt en tekst med faseoplysning Repræsentationsformer, formater og versioner På udvekslede dokumenter anvendes følgende filformater til de angivne dokumenttyper.

16 Repræsentations form Indeholder Filformat/version Låst format, målfast Dokumenter.pdf eller.dwfx Låst format, skematisk Dokumenter.pdf eller.dwfx Editerbart Office Dokumenter.dok eller.xls Editerbart cad Fagmodeller og tegninger.dwg eller.rvt Modelbaseret cad Fagmodeller og fællesmodeller.rvt eller.ifc2x Fil- og mappenavngivning Navngivning af mapper skal følge ibb publikation 10 Arkiv- og Dokumentstruktur, og for cad-filer og cadmapper gælder bips publikation C212, Cad-filer og -mapper 2008, med undtagelse af STATUS og NIVEAU, og IKT-teknisk CAD- specifikation. Alle øvrige dokumenter skal navngives således (Projekt-ID) Dokumenttype Ansvar Lokalitet (evt.) Løbenummer 4. Udveksling via projektweb Udveksling af dokumenter skal foretages via projektweb. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumentet Projektweb indhold Projektweb en anvendes til de nedenfor specificerede indhold og formater: (Når der nævnes PDF-format, skal det så vidt muligt være digitale læsbare filer, frem for scannede dokumenter.) Dokumenttyper (specificér) Omfang Format Aftaler Fælles aftaler, inkl. IKT-specifikationer.pdf Udbudsmateriale fra Bygherre.pdf Referater Alle mødereferater mellem flere parter.pdf Fagmodeller For alle fag.ifc2x3/.rvt Mastermodel Alle fag samlet.ifc2x3/.rvt Tegninger og dokumentlister Projekttegninger/udbudstegninger/myndighedstegninger.pdf /.dwfx Byggeansøgning Inkl. alle tegninger og dokumenter.pdf Byggetilladelse.pdf Miljødokumentation.pdf Byggesags- og arbejdsbeskrivelser.pdf Tidsplaner Alle tidsplaner.pdf Kvalitetsdokumentation Alle KS-dokumenter + tegninger.pdf Udførelsesdokumenter.pdf Rapporter, notater, skitser Dokumenter der har betydning for byggesagens videre forløb.pdf D&V-dokumentation Iht. ikt-teknisk afleveringsspecifikation.pdf

17 4.2. Mappestruktur Der skal anvendes fagopdelt mappestruktur på projektweb en i henhold til ibb publikation 10 og bips publikation C212, CAD-filer og -mapper Rettigheder Parterne har nedenstående rettigheder til dokumenterne på projektweb: Part Omfang Se / Læse / Downloade Oploade / Skrive / Ændre status Bygherre Alt relevant (defineres senere når / / / / - platform er valgt) Projekterende Alt relevant (defineres senere når / / / / platform er valgt) Udførende Alt relevant (defineres senere når platform er valgt) / / / / Pligter Alle parter på projektet har pligt til at benytte projektets valgte projektweb. Det pålægges de projekterende og medprojekterende at kvalitetssikre det digitale projektmateriale gennem hele projektet. Det pålægges endvidere den enkelte bruger at være omhyggelig med upload/udgivelse, indtastning af metadata samt opdatering af dokumentlister. Enhver fejl skal straks rettes Har den der laver fejlen ikke selv rettigheder til at rette fejlen, kontaktes administrator Advisering Alle parter er ved upload af deres dokumenter forpligtet til at sikre, at relevante modtagere bliver behørigt adviseret. Der må ikke adviseres til firmaer/personer, for hvem det konkrete upload ikke er relevant. Ved udsendelser af gældende dokumenter skal afsender sikre, at advisering af modtagere bliver dokumenteret (kan automatiseres). 4.6 Opdaterings frekvens Hvis andet ikke er angivet skal projektmaterialet opdateres en gang pr. uge Dokumentation Projektwebben skal føre en log med nøjagtig historik for alle handlinger på webben (opslag, up- and download, adviseringer, plotbestilling). Byggesagens parter skal være afskåret fra enhver mulighed for at påvirke eller efterfølgende ændre på log ens registreringer. Alle parter skal kunne se log en Digital signatur Der anvendes digital signatur Tilvalgt 5. Aftaler via s har bindende virkning.

18 Projektdokumenter udveksles via projektweb, ikke som dokumenter vedhæftet en . Alle s på byggesagen skal have et entydigt projekt-id indsat i emnefeltet med notation (Hjalleseskolen) efterfulgt af emnets tekst Der må kun benyttes systemer og -tjenester med effektive og opdaterede virus- og spamfiltre Såfremt afsender anmoder modtager om kvittering for modtagelse, må modtager ikke nægte at kvittere (funktionen kan automatiseres). Som kontaktpersondata på skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer Tilvalgt

19 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION DATO 29. oktober 2013 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

20 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7 er afvigelser til bips C202. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. Alle punkter der vedrører DBK-klassifikation iht. Bips C202, er ikke gældende for denne sag. 2. Grundlag for cad-produktionen 2.1 Fil- og mappestruktur 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Hvis bygningens placering i terræn ændrer sig under projekteringen, ændres referencepunkternes definition i forhold til referencesystemerne Modulnet Som modulsystem/modulnet skal anvendes modulnetsfilen ved navn: Tilgår Enhedssystem Mindste enhed er 1 mm Referencepunkter Der anvendes følgende referencepunkter. (Adebt opretter referencepunkter til shared coordinates) Referencepunkt Placering Plankoordinat- og højdesystem Projektspecifikke koordinater 1 2 Tilgår fra??? Tilgår fra???? Indsættelsespunkt Bygningens placering i koordinat- og højdesystem 2.3 Sektionering Etagesektionering går fra OK færdigt gulv til OK Færdigt gulv. Der udføres ligeledes sektioneringer for ok rådæk. Planmæssigt udføres en sektionering som er fælles for alle fagene. Tegningsformater må max. være i A1-format, med mulighed for nedskalering til A3.

21 2.4 Modelskilt Modelskiltet skal indeholde: Indhold Sagsnavn Sagsnummer Modeltitel Modelansvarlig Firmanavn Filnavn Datatype F.eks. Fagmodel Arkitekt Bygning Initialer F.eks. F_A_(bygningsnummer)_0 2.5 Tegningsskilt Tegningsskilte skal udformes som følgende fil, der uploades til projektweb: -Filnavn tilgår fra Plan og Byg 2.6 Tekster og målsætning Tekst på tegninger må ikke være under 1,8 mm. Der stræbes efter at anvende tekst i størrelsen 2,5 mm. For målsætninger gælder samme dimensioner. 3. Strukturering af bygningsmodeller Fastlåsning af geometri skal ske jf. gældende tidsplan. 3.1 Geometri og byggeobjekt Der må ikke oprettes en bygningsdel, uden at der samtidigt oprettes en beskrivelse af denne tilknyttet et unikt SfB-nummer i OneNote samt en legend/signaturforklaring i Revit. Alle bygningsdele skal indeholde oplysninger om: - Bygningsdelsnummer (f.eks ) - Typebetegnelse (f.eks. 120 mm gipsvæg) - Brandklasse (f.eks. REI60) - Lydklasse (F.eks. 35 db) - U-værdi (f.eks. 0,09 W/m²K) - Opbygning (f.eks. 2 x 12,5 mm gips klasse A, 70 mm stålskelet udfyldt med mineraluld kl. 37,.) Døre skal ligeledes tildeles et unikt dørnummer der referer til det lokale som døren åbner op imod. Vinduer tildeles et typenummer som kan dække over flere af samme type vindue. 3.2 Indhold i bygningsmodeller Fagmodeller: Bygningsarkitekt Landskabsarkitekt Ansvarsområder/Indhold: Gulve Lette indervægge Lofter Trapper Ramper Værn/gelændre Vægbeklædninger Ikke bærende ydervægge (herunder formur) Bygningsisolering Inddækninger/beklædninger Døre/porte/lemme Vinduer Kviste Fast inventar Øvrige kompletterende bygningsdele Udvendige belægninger/beplantninger Inventar i terræn Belægninger på tagterrasser

22 Ingeniør, konstruktioner Ingeniør, VVS og kloak Ingeniør, Ventilation Ingeniør, El Fundamenter i terræn Underopbygninger for belægninger Læmure/støttemure i beton Fundamenter for vægge Bærende vægge/mure herunder bagmure Bærende indervægge Terrændæk til og med rådæk Bærende etagedæk Bærende tagdæk Bærende søjler og bjælker Spærkonstruktioner Øvrige bærende konstruktioner VVS- anlæg i bygning VVS-anlæg i terræn Sprinkleranlæg Sanitet Forbrugsanlæg (vaskemaskiner, mv.) Afløb Ledninger i bygning Ledninger i terræn VVS-relaterede armaturer Tagrender og nedløb Kloakbrønde Brandslukningsanlæg Ventilations-anlæg Føringsveje Armaturer Aftrækselementer Belysningsanlæg Belysningsarmaturer i bygning og terræn Føringsveje i bygning Føringsveje i terræn EL-apparater Kommunikationsanlæg Dataanlæg Informationsanlæg Adgangskontrol Alarm Brandsikringsanlæg 3.3 Tema Bygningsobjekter, indeholdt i bygningsmodeller, der udveksles med andre parter, skal være struktureret og klassificeret iht. SfB.) 3.4 Informationsniveauer Fagmodeller, som udveksles med andre parter, skal have et informationsniveau svarende til det, som er angivet i IKT-ydelsesspecifikation. 3.5 Lag 3.6 Egenskabsdata 3.7 Revisionsmarkeringer Krav til revisionsstyring er angivet i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 3.8 Reference til andre bygningsmodeller

23 3.9 Modelleringsdisciplin - Projekteringsledelsen kan til enhver tid kvalitetssikre alle fagmodeller og kræve disse oprettet hvis de ikke overholder krav angivet i den gældende IKT-aftale. 4. Brug af bygningsmodeller 4.1 Generelt 4.2 Tegningsproduktion Tegninger til elementer af beton og letklinkerbeton skal udføres iht. Bips A113 model 3R 4.3 Simulering Ansvar: l 4.4 Konsistenskontrol De projekterende skal udføre konsistenskontrol mellem egne fag. 4.5 Visualisering Efter behov. 4.6 Dataudtræk 5. Dokumentation 5.1 Tegningsliste - Tegningslister generes i Revit 5.2 Fagmodelliste - Tilgår 5.3 Krydsreferenceskema 6. Udveksling Udveksling af fagmodeller skal ske iht. pkt. 6.4 via projektweb 6.1 Generelt Fagmodeller stilles til rådighed for bygherren og byggesagens øvrige parter som specificeret i IKTydelsesspecifikation. Udveksling skal ske i de filformater, som er specificeret i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 6.2 Formål Herunder specificeres til hvilke formål, der udveksles på byggesagen. Udvekslingsformål Grundlag for modtagerens fagmodeller Underlag for modtagerens tegningsproduktion Viderebearbejdning indenfor et andet fagområde Overdragelse til anden part Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Visualisering i 2D eller 3D Dataudtræk for mængdegrundlag (gælder for døre, vinduer og tegningsfiler) Koordinering med bygherren Anvendes () 6.3 Formater Generelle udvekslingsformater Data Format og version Udveksles (kryds for ja) Fagmodel Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE,

24 Fællesmodel Udtræksfiler Dataudtræk Digitale plot Tegninger Anden Dokumentation ARCHITECTURE IFC 2x3 Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE, ARCHITECTURE IFC 2x3.dwg.pdf eller.dwfx Papirformat efter behov Hver part skal for modeller, der henholdsvis modtages og leveres, foretage en afprøvning af, at de er i aftalte udvekslingsformater. 6.4 Procedurer Afprøvningen af udvekslingsproceduren skal være foretaget inden 2 uger efter opstart. I nedenstående skema angives det, hvornår der skal udveksles CAD-data til hvilket formål, mellem hvilke parter dette sker og det informationsniveau CAD-dataene skal have. Tidspunkt Formål Part Info. Løbende udveksling Til løbende KS, konsistenskontrol og underlag - Arkitekt Til underlag for ingeniørarbejder Hver tirsdag klokken Ingeniør Til underlag for Arkitektarbejder Hver torsdag klokken Ved afslutning af faser Til Arkivering af fasemodeller Projektere nde Som udført Til arkivering ved bygherren Projektere nde Uformel udveksling af CAD-data mellem de enkelte parter forventes at ske efter aftale mellem parter. 6.5 Dokumentation 7. Kontrol bips C202, CAD manual 2008 stk Generelt bips C202, CAD manual 2008 stk Der skal for hver enkelt fag udpeges en ansvarlig person for fagmodellerne. Der dennes ansvar at bygningsmodellerne lever op til kravene angivet i den gældende IKT-aftale. - Dokumentations sker i form af ugentlig udveksling af fagmodeller.

25 - 7.2 Fil- og mappestruktur bips C202, CAD manual 2008 stk Fagmodeller bips C202, CAD manual 2008 stk Tegningsfiler bips C202, CAD manual 2008 stk Simulering bips C202, CAD manual 2008 stk Dataudtræk bips C202, CAD manual 2008 stk Dokumentation bips C202, CAD manual 2008 stk. 7.2

26 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax DATO 29. oktober 2013 IKT-AFTALE BILAG 04 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

27 1. Orientering IKT teknisk udbudsspecifikation er gældende grundlag for digital håndtering af udbudsprocessen. Henvisning til øvrige dokumenter / publikationer bips B1.000, Beskrivelsesstruktur bips F103, Objektstruktur 2008 bips C202, CAD-manual 2008 bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F111a, Opmålingsregler 2008, Måleregler for bygningsdele DBK 2006, Resultatdomæne 2, Klassifikationstabeller for bygningsdele, rev. A. 2. Opmåling af mængder generelt (specifikationen følger F111, kap. 2) 2.1 Tilbudslister og beskrivelser Udarbejdes af totalrådgiver med input fra underrådgivere og godkendes af bygherren. Dokumenter skal udfyldes via en PDF, som giver mulighed for dataudtræk i ODS format til at sammenligne de forskellige tilbud. Tilbudslistens felter skal låses, så at der er mindst mulighed for fejl. Rettelsesblad skal indarbejdes løbende i tilbudslisten, Den skal udsendes opdateret med hvert rettelsesblad hvis der er rettelser. 2.2 Opmåling 2.3 Mængder 2.4 Datastruktur Mængdelisten skal indeholde følgende poster / egenskaber iht.: bips CAD-manual 2008 punkt metode B med nedenstående justeringer og tilføjelser. Projekttilpasset ID Klassifikationskode Løbenummer (Lb.nr.) Bemærkning - som (IFC/CAD) GUID - som SfB overordnet. Hver post skal have et unikt løbenummer BeskrivelsesID Længde, Bredde, Højde Se under link mellem beskrivelse og tilbudsliste - er angivet i mm. Der vil være steder, hvor det ikke giver mening, eller hvor det ikke umiddelbart lader sig gøre at angive egenskaberne for længde, bredde og højde. Fx ved pumper, ventiler etc. Koter er angivet i meter med 3 decimaler. Bruttoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Bruttoareal henfører til arealet af fx en plade uden fratræk af huller.

28 Nettoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Nettoarealet henfører til pladens areal, hvor eventuelle huller er fratrukket. Bruttovolumen - er angivet i m3. Nettovolumen - er angivet i m3. Omkreds - er angivet i mm. Lokalisering er angivet med rumnummer eller sted. Omkredsen kan være beregnet som 2 x længde + 2 x højde. Et eventuelt indhak i periferien er her ikke medtaget. Rumnummer angives kun for objekter som lamper, inventar og lignede, som tilhører et rum. Vægge derimod angives typisk ikke med rumnummer, idet vægge adskiller to eller flere rum og tilhører dermed ikke et bestemt rum. Vægge vil til gengæld blive angivet med et typenummer der referere til tegningerne. Bygningsdel - Bygningsdele benævnes med et typenummer. Bygningsobjekter er klassificeret ved system: SfB Link mellem beskrivelser og tilbudsposter skal udføres som beskrevet nedenfor. Syntaks: SfB bygningsdelskode + løbenr. / Beskrivelsesnummer Dataformater Beskrivelser skal leveres i låst format i pdf Bygningsmodel skal leveres i format: IFC2x3 Extended Coordination View Bygningsmodel skal indeholde objektdata iht.: bips Objektstruktur 2008, niveau 4 Mængdeliste afleveres i låst format i pdf. Tilbudsliste skal leveres i låst format: PDF Tilbudsliste skal afleveres i åbent format i excel - det er alene den bydenes ansvar at kontrollere at der er overensstemmelse mellem pdf og excel-udgaven. 2.5 Arbejder, der ikke er dækket af F111 bilag A Opmålingsregler 2008, Anvisning Nedenstående lister beskriver måleregler for de bygningsdele, som er opgjort efter andre måleregler end beskrevet i F111A: Bygningsdel 1. Antal 2. Længde 3. Fladeareal 4. Volumen 5. vægt IFC Element (IFC Type)

29 2.6 Enhedsforkortelser Lbm Løbende Meter m2 Kvadratmeter m3 - kubikmeter stk - Styk 3. Generelle måleregler (specifikationen følger bips F111, kap 3) 3.1 Definition af projektspecifikke måleregler 4. Elektronisk udbud / tilbud Portaladresse, udbud: - tilgår Portaladresse, tilbud - Tilgår Spørgsmål til udbuddet stilles og besvares via til den i udbudsbrevet oplyste mailadresse. 5. Dokumenter, procedurer og formkrav Alle dokumenter i udbudsmaterialet skal fremgå af dokumentlisten, med følgende informationer: DokNr, DokNavn, Ansvar, Dokumenttype, Revision Der anvendes ikke digital signatur.

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: Odense Havnebad 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION Side 1 af 33 SAG Odense Havnebad Sagsnummer

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV3 Dato: 2016.02.04 Projektledelse: Version: Mads Koch, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri:

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri: 2006-07-30 3D CAD-manual 2006 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips. Erhvervs- og Byggestyrelsen har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen. 3D CAD-manual

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Vejledning til Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010.

Vejledning til Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010. Vejledning til Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri xx.xx.2010. Version: 2010-11-05 - til kommentering Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 1. Udgave - 2010 Faglige redaktører Jette Elisberg, Alectia Mikkel Bennedbæk, ATKINS Lone Davidsen, COWI Gita Monshizadeh, Grontmij Carl Bro Mette M. Madsen, Grontmij

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere