IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION"

Transkript

1 IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

2 SAG Sagsnummer IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

3 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2. Digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold: Tilvalgt Byggesagens kommunikation iht. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.1 Omfang af digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Al kommunikation udveksles digitalt Ad stk. 2. Alle dokumenttyper knyttet til nedenstående, skal ikke udveksles digitalt: Særlige forhold Fravalgt 2.2 Ansvarlig Ad stk. 1. Ansvarlig for digital kommunikation er Virksomhed: Projekteringsledelsen Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.3. Datastruktur

4 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Datastruktur iht. bips standard Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Metadata 2.4 Klassifikation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Ad stk.2. Klassifikation foretages på følgende byggeobjekter og deres projektinformation: Særlige forhold Tilvalgt RESSOURCER Klassifikation af aktører - efter byggeorganisation(smodel) - efter roller, virksomheder - efter roller, personer - efter virksomheder - efter fag / faglig ekspertise - efter entrepriser og leverancer Iht. bilag 1 - Entreprisenumre RESULTATER Klassifikation af bebyggelser - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af bygninger - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af brugsrum - efter produktaspektet I bygningsmodel Klassifikation af bygningsdele - efter produktaspektet Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle - efter formaspektet - efter placeringsaspektet - efter funktionsaspektet PROCESSER Klassifikation af fasemodel EGENSKABER Klassifikation af egenskaber ANDET (specificér): Ad stk. 3. Ansvarlig for klassifikation er IKT-ansvarlig Virksomhed:

5 Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af klassifikation 2.5 Projektweb Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i projekteringen Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i udførelsen Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Projektweb tilvejebringes af bygherren Platform tilgår Projektweb tilvejebringes af den kommunikationsansvarlige Projektweb kan tilgås frem til Dato tilføjes senere Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Byggesagens parter har fri adgang til projektweb Byggesagens parter skal selv afholde Udgifter til brug af projektweb Ad stk.5. Særlige forhold Tilvalgt Projektwebs funktionalitet Projektweb skal: - Have en dansk brugerflade - Danne historik for dokumenter, brugere og handlinger - Kunne vise dokumenter i en bestemt statusgruppe Ad stk.6. Særlige forhold Tilvalgt Definerede filformater for arkivering på projektweb -Redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.odf -Ikke redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.pdf eller.dwfx -Bygningsmodeller skal arkiveres i formatet.rvt eller.ifc Ad stk.7 Særlige forhold Tilvalgt Internet og A3 printfaciliteter på byggepladsen Specificeres i byggesagsbeskrivelsen (BSB) Ad stk. 8. Ansvarlig for projektweb er IKT-ansvarlig Virksomhed:

6 Ad stk. 9. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af projektweb 2.6 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt s generelt Alle e-mais vedr. denne sag skal i emnefelt starte med; sagsnavn efterfulgt af emnet for en. Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt s iht. bips C Cad 3.1 Alment Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Cad i overensstemmelse med IKT-teknisk CAD-specifikation Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt De projekterende stiller fagmodeller til rådighed for byggesagens parter Alle projekterende parter skal stille bygningsmodeller til rådighed for andre parters anvendelse og kontrol jf. basisbeskrivelsens pkt Cad-projektkoordinator Ad stk. 1. Cad-projektkoordinator er Virksomhed: Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk CAD-specifikation 3.3 Produktion Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 2D-geometri Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 3D-geometri Til og med informationsniveau 1 Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel med 3D-byggeobjekter Fra informationsniveau 2-6 Det skal bemærkes at råhusdelen følger et andet forløb end kompleteringsdelen, da

7 Råhus arbejdet udbydes tidligere. Råhusdelen skal dermed følge informationsniveauerne svarende til faserne i den gældende hovedtidsplan. Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation i bygningsmodeller Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Informationsniveauer følger bips C102, CAD manual 2008, anvisning, afsnit 3.4 Informationsniveauer. 3.4 Anvendelse af cad-modeller Tegningsproduktion Ad stk. 1. Projekttegninger Ad stk. 2. Arbejdstegninger læsbart i A3-format Omfang: Efter behov Fase: Alle Filformat: Info. Niveau: Udføres af: Projekterende Omfang: Til fuld færdig produktion Fase: Hovedprojekt, udførelse Filformat:.pdf Info. Niveau: 4 Udføres af: Projekterende, Entreprenører Tilvalgt Simulering Tilvalgt Anvendes til beregning af lyd og lysforhold Fase: Projektforslag Filformat: Info. Niveau: 2 Udføres af: Ingeniør Digital konsistenskontrol Tilvalgt Anvendes for at undgå kollisioner og geometrifejl. Skal udføres hver 14. dag. Dokumentation skal forelægges projekteringsledelsen. Fase: Alle Filformat:.pdf Info. Niveau: Alle Udføres af: Projekterende på egne modeller iht. andre fag/arbejder Visualisering Tilvalgt Formål og omfang Fase: Efter behov Filformat Info. Niveau Udføres af: Projekterende Dataudtræk Tilvalgt Formål og omfang Fase Filformat Info. Niveau Udføres af Fællesmodel Tilvalgt

8 Der udføres fællesmodel for alle fag. Denne kontrolleres den første hverdag i måneden. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Opdateringsfrekvens. 1 gang pr. måned Udføres af: Der udvælges én person pr. projekterende virksomhed Anden anvendelse Tilvalgt Der uploades Fællesmodeller 1 gang pr. måned til brug for en mastermodel. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Udføres af: 4. Digitalt udbud Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digitalt udbud iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbud sker ved brug af udbudsportal Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Tilbud afgives ved brug af en tilbudsportal Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af bygherren Portal tilgår Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af den ansvarlige for digitalt udbud 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Ad stk.1. Ansvarlig for digitalt udbud og tilbud er Virksomhed:

9 Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.3 Udbudsmaterialets struktur Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet klassificeres iht. DBK Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Beskrivelser iht. bips B1.000 Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller, der er baseret på 3D-byggeobjekter 4.4 Tilbudslister med mængder Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Tilbudslister indeholder mængder Opmålingsregler i henhold til bips F111 og F111A 5. Digital aflevering Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digital aflevering udføres iht. IKT-teknisk afleveringsspecifikation Ad stk.2. Følgende parter er omfattet af digital aflevering: Byggemateriale-leverandørerne Særlige forhold Kun for produkter 5.1 Ansvarlige for digital aflevering Ad stk.1.

10 Ansvarlig for overdragelse af digitale projektinformationer er Ad stk.2. Ansvarlig for kvalitetssikring af digitale projektinformationer er Byggeledelsen Virksomhed: Byggeledelsen Virksomhed: Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk afleveringsspecifikation 5.2 Aflevering af digital D&V-dokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt D&V-dokumentation afleveres digitalt Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes digitale mangellister Bips C 207 er gældende Anvendes andre metoder skal dette forelægges byggeledelsen til godkendelse 5.3 Omfangsspecifikation af D&V-dokumentation Procesdokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Procesdokumentation skal afleveres som angivet under punkt 2.5 Projektweb, stk. 6. Ad stk.2. Aflevering af specifikke procesdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt over beslutningsdokumenter og grundlag Ad stk.4. Overdragelsestidspunkt for procesdokumentation Angivet til Hver anden måned gennem udførelsesfasen Afleveringsform Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af projektweb Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentation på digitalt medie Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt

11 Overføring af dokumentation til bygherrens eget dokumentarkiv-system Produktdokumentation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation som udført skal afleveres Ad stk.2. Aflevering af specifikke produktdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt vedr. produktdokumentation Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation overdrages via projektweb Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til Afleveres i forbindelse med aflevering af byggeriet Drift- og vedligeholdelsesinformation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Drift- og vedligeholdelsesinformationer skal afleveres Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af digital bygningsmodel Ad stk.3. Aflevering af specifikke drift- og vedligeholdelsesdokumenter: Format Metode Ad stk. 4. Valg af afleveringsmetode: Metode 1: Digital bygningsmodel leveret i Særlige forhold Tilvalgt

12 filformat IFC Metode 2: Direkte implementering af informationer i byg- og driftsherrens eget itsystem Metode 3: Som redigerbare digitale dokumenter Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til I forbindelse med aflevering af byggeriet Forvaltningsinformation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Forvaltningsinformationer skal afleveres I form af IKT model med rumnumre, navne og arealer Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af administrative informationer Ad stk. 3. Specifikation af administrative informationer: Format Metode Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af areal- og ruminformationer Se stk. 1 Ad stk. 5. Specifikation af areal- og ruminformationer: Format Metode

13 6. Andre ydelser

14 EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag SAG IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION 1. Orientering IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation på byggesagen, Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på byggesagen. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation refererer til bips publikationerne:

15 bips C204, ibb publikation 10, Arkiv- og dokumentstruktur, marts 2003 bips C212, CAD-filer og -mapper 2008 bips C206, standard for byggeprojekter, oktober 2005 DBK 2006 vejledning: Begrebsmodel, klassifikations- og referencesystem DBK bilag C begrebsmodel Disse er ligeledes gældende grundlag, medmindre der i denne specifikation eller i IKT-ydelses-specifikationen er foreskrevet andet. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 2. Projektorganisation Roller i byggesagen, firma, , telefon, evt. CAD-system fremgår af vedhæftede projekt-organisation. 3. Dokumentstyring 3.1. Struktur og klassifikation Fil- og mappestruktur på fælles drev skal struktureres i henhold til ibb-publikation 10 og bips C212, Cad-filer og -mapper Et filnavn skal være unikt og entydigt og må ikke ændres undervejs i projektering og udførelse Metadata Til ethvert dokument, skal der knyttes nedenstående data. Dansk Emne Status Beskrivelse En kort beskrivelse af dokumentets indhold Status på dokumentet iht. dets revision (Foreløbig, Gældende, Arkiv) Dato VersionsID Part ProjektID Dato på dokumentet iht. dets revision Udgave af dokumentet: (På engelsk kaldes godkendte og udsendte udgaver af dokumenter for version, på dansk, revision). Ansvarlig aktør (virksomhed) Unik sags identifikation 3.3. Revisionsstyring Følgende revisionsbetegnelser anvendes ved revisionsstyring af godkendte versioner af dokumenter: 0, A, B, AA, AB, AC, Revisionsbetegnelsen angives i metadatafeltet VersionsID og skal fremgå af tegningsskilt eller dokumenthoved. Den seneste revision angives med revisionsskyer og rettelsestekst skal fremgå af revisionsskilt, som en del af tegningshovedet. Revisioner nulstilles for hver fase. Faseskift markeres på tegningshoved med en ny dato samt en tekst med faseoplysning Repræsentationsformer, formater og versioner På udvekslede dokumenter anvendes følgende filformater til de angivne dokumenttyper.

16 Repræsentations form Indeholder Filformat/version Låst format, målfast Dokumenter.pdf eller.dwfx Låst format, skematisk Dokumenter.pdf eller.dwfx Editerbart Office Dokumenter.dok eller.xls Editerbart cad Fagmodeller og tegninger.dwg eller.rvt Modelbaseret cad Fagmodeller og fællesmodeller.rvt eller.ifc2x Fil- og mappenavngivning Navngivning af mapper skal følge ibb publikation 10 Arkiv- og Dokumentstruktur, og for cad-filer og cadmapper gælder bips publikation C212, Cad-filer og -mapper 2008, med undtagelse af STATUS og NIVEAU, og IKT-teknisk CAD- specifikation. Alle øvrige dokumenter skal navngives således (Projekt-ID) Dokumenttype Ansvar Lokalitet (evt.) Løbenummer 4. Udveksling via projektweb Udveksling af dokumenter skal foretages via projektweb. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumentet Projektweb indhold Projektweb en anvendes til de nedenfor specificerede indhold og formater: (Når der nævnes PDF-format, skal det så vidt muligt være digitale læsbare filer, frem for scannede dokumenter.) Dokumenttyper (specificér) Omfang Format Aftaler Fælles aftaler, inkl. IKT-specifikationer.pdf Udbudsmateriale fra Bygherre.pdf Referater Alle mødereferater mellem flere parter.pdf Fagmodeller For alle fag.ifc2x3/.rvt Mastermodel Alle fag samlet.ifc2x3/.rvt Tegninger og dokumentlister Projekttegninger/udbudstegninger/myndighedstegninger.pdf /.dwfx Byggeansøgning Inkl. alle tegninger og dokumenter.pdf Byggetilladelse.pdf Miljødokumentation.pdf Byggesags- og arbejdsbeskrivelser.pdf Tidsplaner Alle tidsplaner.pdf Kvalitetsdokumentation Alle KS-dokumenter + tegninger.pdf Udførelsesdokumenter.pdf Rapporter, notater, skitser Dokumenter der har betydning for byggesagens videre forløb.pdf D&V-dokumentation Iht. ikt-teknisk afleveringsspecifikation.pdf

17 4.2. Mappestruktur Der skal anvendes fagopdelt mappestruktur på projektweb en i henhold til ibb publikation 10 og bips publikation C212, CAD-filer og -mapper Rettigheder Parterne har nedenstående rettigheder til dokumenterne på projektweb: Part Omfang Se / Læse / Downloade Oploade / Skrive / Ændre status Bygherre Alt relevant (defineres senere når / / / / - platform er valgt) Projekterende Alt relevant (defineres senere når / / / / platform er valgt) Udførende Alt relevant (defineres senere når platform er valgt) / / / / Pligter Alle parter på projektet har pligt til at benytte projektets valgte projektweb. Det pålægges de projekterende og medprojekterende at kvalitetssikre det digitale projektmateriale gennem hele projektet. Det pålægges endvidere den enkelte bruger at være omhyggelig med upload/udgivelse, indtastning af metadata samt opdatering af dokumentlister. Enhver fejl skal straks rettes Har den der laver fejlen ikke selv rettigheder til at rette fejlen, kontaktes administrator Advisering Alle parter er ved upload af deres dokumenter forpligtet til at sikre, at relevante modtagere bliver behørigt adviseret. Der må ikke adviseres til firmaer/personer, for hvem det konkrete upload ikke er relevant. Ved udsendelser af gældende dokumenter skal afsender sikre, at advisering af modtagere bliver dokumenteret (kan automatiseres). 4.6 Opdaterings frekvens Hvis andet ikke er angivet skal projektmaterialet opdateres en gang pr. uge Dokumentation Projektwebben skal føre en log med nøjagtig historik for alle handlinger på webben (opslag, up- and download, adviseringer, plotbestilling). Byggesagens parter skal være afskåret fra enhver mulighed for at påvirke eller efterfølgende ændre på log ens registreringer. Alle parter skal kunne se log en Digital signatur Der anvendes digital signatur Tilvalgt 5. Aftaler via s har bindende virkning.

18 Projektdokumenter udveksles via projektweb, ikke som dokumenter vedhæftet en . Alle s på byggesagen skal have et entydigt projekt-id indsat i emnefeltet med notation (Hjalleseskolen) efterfulgt af emnets tekst Der må kun benyttes systemer og -tjenester med effektive og opdaterede virus- og spamfiltre Såfremt afsender anmoder modtager om kvittering for modtagelse, må modtager ikke nægte at kvittere (funktionen kan automatiseres). Som kontaktpersondata på skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer Tilvalgt

19 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION DATO 29. oktober 2013 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

20 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7 er afvigelser til bips C202. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. Alle punkter der vedrører DBK-klassifikation iht. Bips C202, er ikke gældende for denne sag. 2. Grundlag for cad-produktionen 2.1 Fil- og mappestruktur 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Hvis bygningens placering i terræn ændrer sig under projekteringen, ændres referencepunkternes definition i forhold til referencesystemerne Modulnet Som modulsystem/modulnet skal anvendes modulnetsfilen ved navn: Tilgår Enhedssystem Mindste enhed er 1 mm Referencepunkter Der anvendes følgende referencepunkter. (Adebt opretter referencepunkter til shared coordinates) Referencepunkt Placering Plankoordinat- og højdesystem Projektspecifikke koordinater 1 2 Tilgår fra??? Tilgår fra???? Indsættelsespunkt Bygningens placering i koordinat- og højdesystem 2.3 Sektionering Etagesektionering går fra OK færdigt gulv til OK Færdigt gulv. Der udføres ligeledes sektioneringer for ok rådæk. Planmæssigt udføres en sektionering som er fælles for alle fagene. Tegningsformater må max. være i A1-format, med mulighed for nedskalering til A3.

21 2.4 Modelskilt Modelskiltet skal indeholde: Indhold Sagsnavn Sagsnummer Modeltitel Modelansvarlig Firmanavn Filnavn Datatype F.eks. Fagmodel Arkitekt Bygning Initialer F.eks. F_A_(bygningsnummer)_0 2.5 Tegningsskilt Tegningsskilte skal udformes som følgende fil, der uploades til projektweb: -Filnavn tilgår fra Plan og Byg 2.6 Tekster og målsætning Tekst på tegninger må ikke være under 1,8 mm. Der stræbes efter at anvende tekst i størrelsen 2,5 mm. For målsætninger gælder samme dimensioner. 3. Strukturering af bygningsmodeller Fastlåsning af geometri skal ske jf. gældende tidsplan. 3.1 Geometri og byggeobjekt Der må ikke oprettes en bygningsdel, uden at der samtidigt oprettes en beskrivelse af denne tilknyttet et unikt SfB-nummer i OneNote samt en legend/signaturforklaring i Revit. Alle bygningsdele skal indeholde oplysninger om: - Bygningsdelsnummer (f.eks ) - Typebetegnelse (f.eks. 120 mm gipsvæg) - Brandklasse (f.eks. REI60) - Lydklasse (F.eks. 35 db) - U-værdi (f.eks. 0,09 W/m²K) - Opbygning (f.eks. 2 x 12,5 mm gips klasse A, 70 mm stålskelet udfyldt med mineraluld kl. 37,.) Døre skal ligeledes tildeles et unikt dørnummer der referer til det lokale som døren åbner op imod. Vinduer tildeles et typenummer som kan dække over flere af samme type vindue. 3.2 Indhold i bygningsmodeller Fagmodeller: Bygningsarkitekt Landskabsarkitekt Ansvarsområder/Indhold: Gulve Lette indervægge Lofter Trapper Ramper Værn/gelændre Vægbeklædninger Ikke bærende ydervægge (herunder formur) Bygningsisolering Inddækninger/beklædninger Døre/porte/lemme Vinduer Kviste Fast inventar Øvrige kompletterende bygningsdele Udvendige belægninger/beplantninger Inventar i terræn Belægninger på tagterrasser

22 Ingeniør, konstruktioner Ingeniør, VVS og kloak Ingeniør, Ventilation Ingeniør, El Fundamenter i terræn Underopbygninger for belægninger Læmure/støttemure i beton Fundamenter for vægge Bærende vægge/mure herunder bagmure Bærende indervægge Terrændæk til og med rådæk Bærende etagedæk Bærende tagdæk Bærende søjler og bjælker Spærkonstruktioner Øvrige bærende konstruktioner VVS- anlæg i bygning VVS-anlæg i terræn Sprinkleranlæg Sanitet Forbrugsanlæg (vaskemaskiner, mv.) Afløb Ledninger i bygning Ledninger i terræn VVS-relaterede armaturer Tagrender og nedløb Kloakbrønde Brandslukningsanlæg Ventilations-anlæg Føringsveje Armaturer Aftrækselementer Belysningsanlæg Belysningsarmaturer i bygning og terræn Føringsveje i bygning Føringsveje i terræn EL-apparater Kommunikationsanlæg Dataanlæg Informationsanlæg Adgangskontrol Alarm Brandsikringsanlæg 3.3 Tema Bygningsobjekter, indeholdt i bygningsmodeller, der udveksles med andre parter, skal være struktureret og klassificeret iht. SfB.) 3.4 Informationsniveauer Fagmodeller, som udveksles med andre parter, skal have et informationsniveau svarende til det, som er angivet i IKT-ydelsesspecifikation. 3.5 Lag 3.6 Egenskabsdata 3.7 Revisionsmarkeringer Krav til revisionsstyring er angivet i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 3.8 Reference til andre bygningsmodeller

23 3.9 Modelleringsdisciplin - Projekteringsledelsen kan til enhver tid kvalitetssikre alle fagmodeller og kræve disse oprettet hvis de ikke overholder krav angivet i den gældende IKT-aftale. 4. Brug af bygningsmodeller 4.1 Generelt 4.2 Tegningsproduktion Tegninger til elementer af beton og letklinkerbeton skal udføres iht. Bips A113 model 3R 4.3 Simulering Ansvar: l 4.4 Konsistenskontrol De projekterende skal udføre konsistenskontrol mellem egne fag. 4.5 Visualisering Efter behov. 4.6 Dataudtræk 5. Dokumentation 5.1 Tegningsliste - Tegningslister generes i Revit 5.2 Fagmodelliste - Tilgår 5.3 Krydsreferenceskema 6. Udveksling Udveksling af fagmodeller skal ske iht. pkt. 6.4 via projektweb 6.1 Generelt Fagmodeller stilles til rådighed for bygherren og byggesagens øvrige parter som specificeret i IKTydelsesspecifikation. Udveksling skal ske i de filformater, som er specificeret i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 6.2 Formål Herunder specificeres til hvilke formål, der udveksles på byggesagen. Udvekslingsformål Grundlag for modtagerens fagmodeller Underlag for modtagerens tegningsproduktion Viderebearbejdning indenfor et andet fagområde Overdragelse til anden part Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Visualisering i 2D eller 3D Dataudtræk for mængdegrundlag (gælder for døre, vinduer og tegningsfiler) Koordinering med bygherren Anvendes () 6.3 Formater Generelle udvekslingsformater Data Format og version Udveksles (kryds for ja) Fagmodel Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE,

24 Fællesmodel Udtræksfiler Dataudtræk Digitale plot Tegninger Anden Dokumentation ARCHITECTURE IFC 2x3 Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE, ARCHITECTURE IFC 2x3.dwg.pdf eller.dwfx Papirformat efter behov Hver part skal for modeller, der henholdsvis modtages og leveres, foretage en afprøvning af, at de er i aftalte udvekslingsformater. 6.4 Procedurer Afprøvningen af udvekslingsproceduren skal være foretaget inden 2 uger efter opstart. I nedenstående skema angives det, hvornår der skal udveksles CAD-data til hvilket formål, mellem hvilke parter dette sker og det informationsniveau CAD-dataene skal have. Tidspunkt Formål Part Info. Løbende udveksling Til løbende KS, konsistenskontrol og underlag - Arkitekt Til underlag for ingeniørarbejder Hver tirsdag klokken Ingeniør Til underlag for Arkitektarbejder Hver torsdag klokken Ved afslutning af faser Til Arkivering af fasemodeller Projektere nde Som udført Til arkivering ved bygherren Projektere nde Uformel udveksling af CAD-data mellem de enkelte parter forventes at ske efter aftale mellem parter. 6.5 Dokumentation 7. Kontrol bips C202, CAD manual 2008 stk Generelt bips C202, CAD manual 2008 stk Der skal for hver enkelt fag udpeges en ansvarlig person for fagmodellerne. Der dennes ansvar at bygningsmodellerne lever op til kravene angivet i den gældende IKT-aftale. - Dokumentations sker i form af ugentlig udveksling af fagmodeller.

25 - 7.2 Fil- og mappestruktur bips C202, CAD manual 2008 stk Fagmodeller bips C202, CAD manual 2008 stk Tegningsfiler bips C202, CAD manual 2008 stk Simulering bips C202, CAD manual 2008 stk Dataudtræk bips C202, CAD manual 2008 stk Dokumentation bips C202, CAD manual 2008 stk. 7.2

26 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax DATO 29. oktober 2013 IKT-AFTALE BILAG 04 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

27 1. Orientering IKT teknisk udbudsspecifikation er gældende grundlag for digital håndtering af udbudsprocessen. Henvisning til øvrige dokumenter / publikationer bips B1.000, Beskrivelsesstruktur bips F103, Objektstruktur 2008 bips C202, CAD-manual 2008 bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F111a, Opmålingsregler 2008, Måleregler for bygningsdele DBK 2006, Resultatdomæne 2, Klassifikationstabeller for bygningsdele, rev. A. 2. Opmåling af mængder generelt (specifikationen følger F111, kap. 2) 2.1 Tilbudslister og beskrivelser Udarbejdes af totalrådgiver med input fra underrådgivere og godkendes af bygherren. Dokumenter skal udfyldes via en PDF, som giver mulighed for dataudtræk i ODS format til at sammenligne de forskellige tilbud. Tilbudslistens felter skal låses, så at der er mindst mulighed for fejl. Rettelsesblad skal indarbejdes løbende i tilbudslisten, Den skal udsendes opdateret med hvert rettelsesblad hvis der er rettelser. 2.2 Opmåling 2.3 Mængder 2.4 Datastruktur Mængdelisten skal indeholde følgende poster / egenskaber iht.: bips CAD-manual 2008 punkt metode B med nedenstående justeringer og tilføjelser. Projekttilpasset ID Klassifikationskode Løbenummer (Lb.nr.) Bemærkning - som (IFC/CAD) GUID - som SfB overordnet. Hver post skal have et unikt løbenummer BeskrivelsesID Længde, Bredde, Højde Se under link mellem beskrivelse og tilbudsliste - er angivet i mm. Der vil være steder, hvor det ikke giver mening, eller hvor det ikke umiddelbart lader sig gøre at angive egenskaberne for længde, bredde og højde. Fx ved pumper, ventiler etc. Koter er angivet i meter med 3 decimaler. Bruttoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Bruttoareal henfører til arealet af fx en plade uden fratræk af huller.

28 Nettoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Nettoarealet henfører til pladens areal, hvor eventuelle huller er fratrukket. Bruttovolumen - er angivet i m3. Nettovolumen - er angivet i m3. Omkreds - er angivet i mm. Lokalisering er angivet med rumnummer eller sted. Omkredsen kan være beregnet som 2 x længde + 2 x højde. Et eventuelt indhak i periferien er her ikke medtaget. Rumnummer angives kun for objekter som lamper, inventar og lignede, som tilhører et rum. Vægge derimod angives typisk ikke med rumnummer, idet vægge adskiller to eller flere rum og tilhører dermed ikke et bestemt rum. Vægge vil til gengæld blive angivet med et typenummer der referere til tegningerne. Bygningsdel - Bygningsdele benævnes med et typenummer. Bygningsobjekter er klassificeret ved system: SfB Link mellem beskrivelser og tilbudsposter skal udføres som beskrevet nedenfor. Syntaks: SfB bygningsdelskode + løbenr. / Beskrivelsesnummer Dataformater Beskrivelser skal leveres i låst format i pdf Bygningsmodel skal leveres i format: IFC2x3 Extended Coordination View Bygningsmodel skal indeholde objektdata iht.: bips Objektstruktur 2008, niveau 4 Mængdeliste afleveres i låst format i pdf. Tilbudsliste skal leveres i låst format: PDF Tilbudsliste skal afleveres i åbent format i excel - det er alene den bydenes ansvar at kontrollere at der er overensstemmelse mellem pdf og excel-udgaven. 2.5 Arbejder, der ikke er dækket af F111 bilag A Opmålingsregler 2008, Anvisning Nedenstående lister beskriver måleregler for de bygningsdele, som er opgjort efter andre måleregler end beskrevet i F111A: Bygningsdel 1. Antal 2. Længde 3. Fladeareal 4. Volumen 5. vægt IFC Element (IFC Type)

29 2.6 Enhedsforkortelser Lbm Løbende Meter m2 Kvadratmeter m3 - kubikmeter stk - Styk 3. Generelle måleregler (specifikationen følger bips F111, kap 3) 3.1 Definition af projektspecifikke måleregler 4. Elektronisk udbud / tilbud Portaladresse, udbud: - tilgår Portaladresse, tilbud - Tilgår Spørgsmål til udbuddet stilles og besvares via til den i udbudsbrevet oplyste mailadresse. 5. Dokumenter, procedurer og formkrav Alle dokumenter i udbudsmaterialet skal fremgå af dokumentlisten, med følgende informationer: DokNr, DokNavn, Ansvar, Dokumenttype, Revision Der anvendes ikke digital signatur.

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 Rapport om Pris-/kvalitetsdatabase Nuuk, Endeligt udkast af 16. december 2003 Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C207 Digitale Mangellister byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Digitale Mangellister C207 Publikation C207 Oktober 2005 1 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(22) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 3 1.1 IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere