IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION"

Transkript

1 IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

2 SAG Sagsnummer IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

3 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2. Digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold: Tilvalgt Byggesagens kommunikation iht. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.1 Omfang af digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Al kommunikation udveksles digitalt Ad stk. 2. Alle dokumenttyper knyttet til nedenstående, skal ikke udveksles digitalt: Særlige forhold Fravalgt 2.2 Ansvarlig Ad stk. 1. Ansvarlig for digital kommunikation er Virksomhed: Projekteringsledelsen Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.3. Datastruktur

4 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Datastruktur iht. bips standard Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Metadata 2.4 Klassifikation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Ad stk.2. Klassifikation foretages på følgende byggeobjekter og deres projektinformation: Særlige forhold Tilvalgt RESSOURCER Klassifikation af aktører - efter byggeorganisation(smodel) - efter roller, virksomheder - efter roller, personer - efter virksomheder - efter fag / faglig ekspertise - efter entrepriser og leverancer Iht. bilag 1 - Entreprisenumre RESULTATER Klassifikation af bebyggelser - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af bygninger - efter produktaspektet - efter formaspektet Klassifikation af brugsrum - efter produktaspektet I bygningsmodel Klassifikation af bygningsdele - efter produktaspektet Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle - efter formaspektet - efter placeringsaspektet - efter funktionsaspektet PROCESSER Klassifikation af fasemodel EGENSKABER Klassifikation af egenskaber ANDET (specificér): Ad stk. 3. Ansvarlig for klassifikation er IKT-ansvarlig Virksomhed:

5 Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af klassifikation 2.5 Projektweb Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i projekteringen Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes projektweb i udførelsen Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Projektweb tilvejebringes af bygherren Platform tilgår Projektweb tilvejebringes af den kommunikationsansvarlige Projektweb kan tilgås frem til Dato tilføjes senere Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Byggesagens parter har fri adgang til projektweb Byggesagens parter skal selv afholde Udgifter til brug af projektweb Ad stk.5. Særlige forhold Tilvalgt Projektwebs funktionalitet Projektweb skal: - Have en dansk brugerflade - Danne historik for dokumenter, brugere og handlinger - Kunne vise dokumenter i en bestemt statusgruppe Ad stk.6. Særlige forhold Tilvalgt Definerede filformater for arkivering på projektweb -Redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.odf -Ikke redigerbare dokumenter, skal arkiveres i formatet.pdf eller.dwfx -Bygningsmodeller skal arkiveres i formatet.rvt eller.ifc Ad stk.7 Særlige forhold Tilvalgt Internet og A3 printfaciliteter på byggepladsen Specificeres i byggesagsbeskrivelsen (BSB) Ad stk. 8. Ansvarlig for projektweb er IKT-ansvarlig Virksomhed:

6 Ad stk. 9. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende retningslinjer for anvendelse af projektweb 2.6 Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt s generelt Alle e-mais vedr. denne sag skal i emnefelt starte med; sagsnavn efterfulgt af emnet for en. Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt s iht. bips C Cad 3.1 Alment Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Cad i overensstemmelse med IKT-teknisk CAD-specifikation Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt De projekterende stiller fagmodeller til rådighed for byggesagens parter Alle projekterende parter skal stille bygningsmodeller til rådighed for andre parters anvendelse og kontrol jf. basisbeskrivelsens pkt Cad-projektkoordinator Ad stk. 1. Cad-projektkoordinator er Virksomhed: Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk CAD-specifikation 3.3 Produktion Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 2D-geometri Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 3D-geometri Til og med informationsniveau 1 Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel med 3D-byggeobjekter Fra informationsniveau 2-6 Det skal bemærkes at råhusdelen følger et andet forløb end kompleteringsdelen, da

7 Råhus arbejdet udbydes tidligere. Råhusdelen skal dermed følge informationsniveauerne svarende til faserne i den gældende hovedtidsplan. Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation i bygningsmodeller Iht. BC/SfB Bygningsdeltavle Informationsniveauer følger bips C102, CAD manual 2008, anvisning, afsnit 3.4 Informationsniveauer. 3.4 Anvendelse af cad-modeller Tegningsproduktion Ad stk. 1. Projekttegninger Ad stk. 2. Arbejdstegninger læsbart i A3-format Omfang: Efter behov Fase: Alle Filformat: Info. Niveau: Udføres af: Projekterende Omfang: Til fuld færdig produktion Fase: Hovedprojekt, udførelse Filformat:.pdf Info. Niveau: 4 Udføres af: Projekterende, Entreprenører Tilvalgt Simulering Tilvalgt Anvendes til beregning af lyd og lysforhold Fase: Projektforslag Filformat: Info. Niveau: 2 Udføres af: Ingeniør Digital konsistenskontrol Tilvalgt Anvendes for at undgå kollisioner og geometrifejl. Skal udføres hver 14. dag. Dokumentation skal forelægges projekteringsledelsen. Fase: Alle Filformat:.pdf Info. Niveau: Alle Udføres af: Projekterende på egne modeller iht. andre fag/arbejder Visualisering Tilvalgt Formål og omfang Fase: Efter behov Filformat Info. Niveau Udføres af: Projekterende Dataudtræk Tilvalgt Formål og omfang Fase Filformat Info. Niveau Udføres af Fællesmodel Tilvalgt

8 Der udføres fællesmodel for alle fag. Denne kontrolleres den første hverdag i måneden. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Opdateringsfrekvens. 1 gang pr. måned Udføres af: Der udvælges én person pr. projekterende virksomhed Anden anvendelse Tilvalgt Der uploades Fællesmodeller 1 gang pr. måned til brug for en mastermodel. Fase Filformat Info. Niveau: 2-5 Udføres af: 4. Digitalt udbud Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digitalt udbud iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbud sker ved brug af udbudsportal Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Tilbud afgives ved brug af en tilbudsportal Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af bygherren Portal tilgår Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af den ansvarlige for digitalt udbud 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Ad stk.1. Ansvarlig for digitalt udbud og tilbud er Virksomhed:

9 Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.3 Udbudsmaterialets struktur Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet klassificeres iht. DBK Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Beskrivelser iht. bips B1.000 Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller, der er baseret på 3D-byggeobjekter 4.4 Tilbudslister med mængder Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Tilbudslister indeholder mængder Opmålingsregler i henhold til bips F111 og F111A 5. Digital aflevering Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Digital aflevering udføres iht. IKT-teknisk afleveringsspecifikation Ad stk.2. Følgende parter er omfattet af digital aflevering: Byggemateriale-leverandørerne Særlige forhold Kun for produkter 5.1 Ansvarlige for digital aflevering Ad stk.1.

10 Ansvarlig for overdragelse af digitale projektinformationer er Ad stk.2. Ansvarlig for kvalitetssikring af digitale projektinformationer er Byggeledelsen Virksomhed: Byggeledelsen Virksomhed: Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk afleveringsspecifikation 5.2 Aflevering af digital D&V-dokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt D&V-dokumentation afleveres digitalt Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Der anvendes digitale mangellister Bips C 207 er gældende Anvendes andre metoder skal dette forelægges byggeledelsen til godkendelse 5.3 Omfangsspecifikation af D&V-dokumentation Procesdokumentation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Procesdokumentation skal afleveres som angivet under punkt 2.5 Projektweb, stk. 6. Ad stk.2. Aflevering af specifikke procesdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt over beslutningsdokumenter og grundlag Ad stk.4. Overdragelsestidspunkt for procesdokumentation Angivet til Hver anden måned gennem udførelsesfasen Afleveringsform Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af projektweb Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentation på digitalt medie Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt

11 Overføring af dokumentation til bygherrens eget dokumentarkiv-system Produktdokumentation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation som udført skal afleveres Ad stk.2. Aflevering af specifikke produktdokumenter: Format Metode Ad stk.3. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af dokumentoversigt vedr. produktdokumentation Ad stk.4. Særlige forhold Tilvalgt Produktdokumentation overdrages via projektweb Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til Afleveres i forbindelse med aflevering af byggeriet Drift- og vedligeholdelsesinformation Ad stk.1. Særlige forhold Tilvalgt Drift- og vedligeholdelsesinformationer skal afleveres Ad stk.2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af digital bygningsmodel Ad stk.3. Aflevering af specifikke drift- og vedligeholdelsesdokumenter: Format Metode Ad stk. 4. Valg af afleveringsmetode: Metode 1: Digital bygningsmodel leveret i Særlige forhold Tilvalgt

12 filformat IFC Metode 2: Direkte implementering af informationer i byg- og driftsherrens eget itsystem Metode 3: Som redigerbare digitale dokumenter Ad stk.5. Overdragelsestidspunkt for produktdokumentation Angivet til I forbindelse med aflevering af byggeriet Forvaltningsinformation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Forvaltningsinformationer skal afleveres I form af IKT model med rumnumre, navne og arealer Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af administrative informationer Ad stk. 3. Specifikation af administrative informationer: Format Metode Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Aflevering af areal- og ruminformationer Se stk. 1 Ad stk. 5. Specifikation af areal- og ruminformationer: Format Metode

13 6. Andre ydelser

14 EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag SAG IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION 1. Orientering IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation på byggesagen, Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på byggesagen. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation refererer til bips publikationerne:

15 bips C204, ibb publikation 10, Arkiv- og dokumentstruktur, marts 2003 bips C212, CAD-filer og -mapper 2008 bips C206, standard for byggeprojekter, oktober 2005 DBK 2006 vejledning: Begrebsmodel, klassifikations- og referencesystem DBK bilag C begrebsmodel Disse er ligeledes gældende grundlag, medmindre der i denne specifikation eller i IKT-ydelses-specifikationen er foreskrevet andet. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 2. Projektorganisation Roller i byggesagen, firma, , telefon, evt. CAD-system fremgår af vedhæftede projekt-organisation. 3. Dokumentstyring 3.1. Struktur og klassifikation Fil- og mappestruktur på fælles drev skal struktureres i henhold til ibb-publikation 10 og bips C212, Cad-filer og -mapper Et filnavn skal være unikt og entydigt og må ikke ændres undervejs i projektering og udførelse Metadata Til ethvert dokument, skal der knyttes nedenstående data. Dansk Emne Status Beskrivelse En kort beskrivelse af dokumentets indhold Status på dokumentet iht. dets revision (Foreløbig, Gældende, Arkiv) Dato VersionsID Part ProjektID Dato på dokumentet iht. dets revision Udgave af dokumentet: (På engelsk kaldes godkendte og udsendte udgaver af dokumenter for version, på dansk, revision). Ansvarlig aktør (virksomhed) Unik sags identifikation 3.3. Revisionsstyring Følgende revisionsbetegnelser anvendes ved revisionsstyring af godkendte versioner af dokumenter: 0, A, B, AA, AB, AC, Revisionsbetegnelsen angives i metadatafeltet VersionsID og skal fremgå af tegningsskilt eller dokumenthoved. Den seneste revision angives med revisionsskyer og rettelsestekst skal fremgå af revisionsskilt, som en del af tegningshovedet. Revisioner nulstilles for hver fase. Faseskift markeres på tegningshoved med en ny dato samt en tekst med faseoplysning Repræsentationsformer, formater og versioner På udvekslede dokumenter anvendes følgende filformater til de angivne dokumenttyper.

16 Repræsentations form Indeholder Filformat/version Låst format, målfast Dokumenter.pdf eller.dwfx Låst format, skematisk Dokumenter.pdf eller.dwfx Editerbart Office Dokumenter.dok eller.xls Editerbart cad Fagmodeller og tegninger.dwg eller.rvt Modelbaseret cad Fagmodeller og fællesmodeller.rvt eller.ifc2x Fil- og mappenavngivning Navngivning af mapper skal følge ibb publikation 10 Arkiv- og Dokumentstruktur, og for cad-filer og cadmapper gælder bips publikation C212, Cad-filer og -mapper 2008, med undtagelse af STATUS og NIVEAU, og IKT-teknisk CAD- specifikation. Alle øvrige dokumenter skal navngives således (Projekt-ID) Dokumenttype Ansvar Lokalitet (evt.) Løbenummer 4. Udveksling via projektweb Udveksling af dokumenter skal foretages via projektweb. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumentet Projektweb indhold Projektweb en anvendes til de nedenfor specificerede indhold og formater: (Når der nævnes PDF-format, skal det så vidt muligt være digitale læsbare filer, frem for scannede dokumenter.) Dokumenttyper (specificér) Omfang Format Aftaler Fælles aftaler, inkl. IKT-specifikationer.pdf Udbudsmateriale fra Bygherre.pdf Referater Alle mødereferater mellem flere parter.pdf Fagmodeller For alle fag.ifc2x3/.rvt Mastermodel Alle fag samlet.ifc2x3/.rvt Tegninger og dokumentlister Projekttegninger/udbudstegninger/myndighedstegninger.pdf /.dwfx Byggeansøgning Inkl. alle tegninger og dokumenter.pdf Byggetilladelse.pdf Miljødokumentation.pdf Byggesags- og arbejdsbeskrivelser.pdf Tidsplaner Alle tidsplaner.pdf Kvalitetsdokumentation Alle KS-dokumenter + tegninger.pdf Udførelsesdokumenter.pdf Rapporter, notater, skitser Dokumenter der har betydning for byggesagens videre forløb.pdf D&V-dokumentation Iht. ikt-teknisk afleveringsspecifikation.pdf

17 4.2. Mappestruktur Der skal anvendes fagopdelt mappestruktur på projektweb en i henhold til ibb publikation 10 og bips publikation C212, CAD-filer og -mapper Rettigheder Parterne har nedenstående rettigheder til dokumenterne på projektweb: Part Omfang Se / Læse / Downloade Oploade / Skrive / Ændre status Bygherre Alt relevant (defineres senere når / / / / - platform er valgt) Projekterende Alt relevant (defineres senere når / / / / platform er valgt) Udførende Alt relevant (defineres senere når platform er valgt) / / / / Pligter Alle parter på projektet har pligt til at benytte projektets valgte projektweb. Det pålægges de projekterende og medprojekterende at kvalitetssikre det digitale projektmateriale gennem hele projektet. Det pålægges endvidere den enkelte bruger at være omhyggelig med upload/udgivelse, indtastning af metadata samt opdatering af dokumentlister. Enhver fejl skal straks rettes Har den der laver fejlen ikke selv rettigheder til at rette fejlen, kontaktes administrator Advisering Alle parter er ved upload af deres dokumenter forpligtet til at sikre, at relevante modtagere bliver behørigt adviseret. Der må ikke adviseres til firmaer/personer, for hvem det konkrete upload ikke er relevant. Ved udsendelser af gældende dokumenter skal afsender sikre, at advisering af modtagere bliver dokumenteret (kan automatiseres). 4.6 Opdaterings frekvens Hvis andet ikke er angivet skal projektmaterialet opdateres en gang pr. uge Dokumentation Projektwebben skal føre en log med nøjagtig historik for alle handlinger på webben (opslag, up- and download, adviseringer, plotbestilling). Byggesagens parter skal være afskåret fra enhver mulighed for at påvirke eller efterfølgende ændre på log ens registreringer. Alle parter skal kunne se log en Digital signatur Der anvendes digital signatur Tilvalgt 5. Aftaler via s har bindende virkning.

18 Projektdokumenter udveksles via projektweb, ikke som dokumenter vedhæftet en . Alle s på byggesagen skal have et entydigt projekt-id indsat i emnefeltet med notation (Hjalleseskolen) efterfulgt af emnets tekst Der må kun benyttes systemer og -tjenester med effektive og opdaterede virus- og spamfiltre Såfremt afsender anmoder modtager om kvittering for modtagelse, må modtager ikke nægte at kvittere (funktionen kan automatiseres). Som kontaktpersondata på skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer Tilvalgt

19 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax IKT-AFTALE BILAG YDELSESSPECIFIKATION DATO 29. oktober 2013 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

20 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7 er afvigelser til bips C202. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fælles- og fagmodeller, er alene møntet på bygningsmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. Alle punkter der vedrører DBK-klassifikation iht. Bips C202, er ikke gældende for denne sag. 2. Grundlag for cad-produktionen 2.1 Fil- og mappestruktur 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Hvis bygningens placering i terræn ændrer sig under projekteringen, ændres referencepunkternes definition i forhold til referencesystemerne Modulnet Som modulsystem/modulnet skal anvendes modulnetsfilen ved navn: Tilgår Enhedssystem Mindste enhed er 1 mm Referencepunkter Der anvendes følgende referencepunkter. (Adebt opretter referencepunkter til shared coordinates) Referencepunkt Placering Plankoordinat- og højdesystem Projektspecifikke koordinater 1 2 Tilgår fra??? Tilgår fra???? Indsættelsespunkt Bygningens placering i koordinat- og højdesystem 2.3 Sektionering Etagesektionering går fra OK færdigt gulv til OK Færdigt gulv. Der udføres ligeledes sektioneringer for ok rådæk. Planmæssigt udføres en sektionering som er fælles for alle fagene. Tegningsformater må max. være i A1-format, med mulighed for nedskalering til A3.

21 2.4 Modelskilt Modelskiltet skal indeholde: Indhold Sagsnavn Sagsnummer Modeltitel Modelansvarlig Firmanavn Filnavn Datatype F.eks. Fagmodel Arkitekt Bygning Initialer F.eks. F_A_(bygningsnummer)_0 2.5 Tegningsskilt Tegningsskilte skal udformes som følgende fil, der uploades til projektweb: -Filnavn tilgår fra Plan og Byg 2.6 Tekster og målsætning Tekst på tegninger må ikke være under 1,8 mm. Der stræbes efter at anvende tekst i størrelsen 2,5 mm. For målsætninger gælder samme dimensioner. 3. Strukturering af bygningsmodeller Fastlåsning af geometri skal ske jf. gældende tidsplan. 3.1 Geometri og byggeobjekt Der må ikke oprettes en bygningsdel, uden at der samtidigt oprettes en beskrivelse af denne tilknyttet et unikt SfB-nummer i OneNote samt en legend/signaturforklaring i Revit. Alle bygningsdele skal indeholde oplysninger om: - Bygningsdelsnummer (f.eks ) - Typebetegnelse (f.eks. 120 mm gipsvæg) - Brandklasse (f.eks. REI60) - Lydklasse (F.eks. 35 db) - U-værdi (f.eks. 0,09 W/m²K) - Opbygning (f.eks. 2 x 12,5 mm gips klasse A, 70 mm stålskelet udfyldt med mineraluld kl. 37,.) Døre skal ligeledes tildeles et unikt dørnummer der referer til det lokale som døren åbner op imod. Vinduer tildeles et typenummer som kan dække over flere af samme type vindue. 3.2 Indhold i bygningsmodeller Fagmodeller: Bygningsarkitekt Landskabsarkitekt Ansvarsområder/Indhold: Gulve Lette indervægge Lofter Trapper Ramper Værn/gelændre Vægbeklædninger Ikke bærende ydervægge (herunder formur) Bygningsisolering Inddækninger/beklædninger Døre/porte/lemme Vinduer Kviste Fast inventar Øvrige kompletterende bygningsdele Udvendige belægninger/beplantninger Inventar i terræn Belægninger på tagterrasser

22 Ingeniør, konstruktioner Ingeniør, VVS og kloak Ingeniør, Ventilation Ingeniør, El Fundamenter i terræn Underopbygninger for belægninger Læmure/støttemure i beton Fundamenter for vægge Bærende vægge/mure herunder bagmure Bærende indervægge Terrændæk til og med rådæk Bærende etagedæk Bærende tagdæk Bærende søjler og bjælker Spærkonstruktioner Øvrige bærende konstruktioner VVS- anlæg i bygning VVS-anlæg i terræn Sprinkleranlæg Sanitet Forbrugsanlæg (vaskemaskiner, mv.) Afløb Ledninger i bygning Ledninger i terræn VVS-relaterede armaturer Tagrender og nedløb Kloakbrønde Brandslukningsanlæg Ventilations-anlæg Føringsveje Armaturer Aftrækselementer Belysningsanlæg Belysningsarmaturer i bygning og terræn Føringsveje i bygning Føringsveje i terræn EL-apparater Kommunikationsanlæg Dataanlæg Informationsanlæg Adgangskontrol Alarm Brandsikringsanlæg 3.3 Tema Bygningsobjekter, indeholdt i bygningsmodeller, der udveksles med andre parter, skal være struktureret og klassificeret iht. SfB.) 3.4 Informationsniveauer Fagmodeller, som udveksles med andre parter, skal have et informationsniveau svarende til det, som er angivet i IKT-ydelsesspecifikation. 3.5 Lag 3.6 Egenskabsdata 3.7 Revisionsmarkeringer Krav til revisionsstyring er angivet i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 3.8 Reference til andre bygningsmodeller

23 3.9 Modelleringsdisciplin - Projekteringsledelsen kan til enhver tid kvalitetssikre alle fagmodeller og kræve disse oprettet hvis de ikke overholder krav angivet i den gældende IKT-aftale. 4. Brug af bygningsmodeller 4.1 Generelt 4.2 Tegningsproduktion Tegninger til elementer af beton og letklinkerbeton skal udføres iht. Bips A113 model 3R 4.3 Simulering Ansvar: l 4.4 Konsistenskontrol De projekterende skal udføre konsistenskontrol mellem egne fag. 4.5 Visualisering Efter behov. 4.6 Dataudtræk 5. Dokumentation 5.1 Tegningsliste - Tegningslister generes i Revit 5.2 Fagmodelliste - Tilgår 5.3 Krydsreferenceskema 6. Udveksling Udveksling af fagmodeller skal ske iht. pkt. 6.4 via projektweb 6.1 Generelt Fagmodeller stilles til rådighed for bygherren og byggesagens øvrige parter som specificeret i IKTydelsesspecifikation. Udveksling skal ske i de filformater, som er specificeret i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 6.2 Formål Herunder specificeres til hvilke formål, der udveksles på byggesagen. Udvekslingsformål Grundlag for modtagerens fagmodeller Underlag for modtagerens tegningsproduktion Viderebearbejdning indenfor et andet fagområde Overdragelse til anden part Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Visualisering i 2D eller 3D Dataudtræk for mængdegrundlag (gælder for døre, vinduer og tegningsfiler) Koordinering med bygherren Anvendes () 6.3 Formater Generelle udvekslingsformater Data Format og version Udveksles (kryds for ja) Fagmodel Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE,

24 Fællesmodel Udtræksfiler Dataudtræk Digitale plot Tegninger Anden Dokumentation ARCHITECTURE IFC 2x3 Autodesk Revit 2014 MEP, STRUCTURE, ARCHITECTURE IFC 2x3.dwg.pdf eller.dwfx Papirformat efter behov Hver part skal for modeller, der henholdsvis modtages og leveres, foretage en afprøvning af, at de er i aftalte udvekslingsformater. 6.4 Procedurer Afprøvningen af udvekslingsproceduren skal være foretaget inden 2 uger efter opstart. I nedenstående skema angives det, hvornår der skal udveksles CAD-data til hvilket formål, mellem hvilke parter dette sker og det informationsniveau CAD-dataene skal have. Tidspunkt Formål Part Info. Løbende udveksling Til løbende KS, konsistenskontrol og underlag - Arkitekt Til underlag for ingeniørarbejder Hver tirsdag klokken Ingeniør Til underlag for Arkitektarbejder Hver torsdag klokken Ved afslutning af faser Til Arkivering af fasemodeller Projektere nde Som udført Til arkivering ved bygherren Projektere nde Uformel udveksling af CAD-data mellem de enkelte parter forventes at ske efter aftale mellem parter. 6.5 Dokumentation 7. Kontrol bips C202, CAD manual 2008 stk Generelt bips C202, CAD manual 2008 stk Der skal for hver enkelt fag udpeges en ansvarlig person for fagmodellerne. Der dennes ansvar at bygningsmodellerne lever op til kravene angivet i den gældende IKT-aftale. - Dokumentations sker i form af ugentlig udveksling af fagmodeller.

25 - 7.2 Fil- og mappestruktur bips C202, CAD manual 2008 stk Fagmodeller bips C202, CAD manual 2008 stk Tegningsfiler bips C202, CAD manual 2008 stk Simulering bips C202, CAD manual 2008 stk Dataudtræk bips C202, CAD manual 2008 stk Dokumentation bips C202, CAD manual 2008 stk. 7.2

26 SAG By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggerådgivning Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax DATO 29. oktober 2013 IKT-AFTALE BILAG 04 REF. jaam JOURNALNR. JOURNALNR EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

27 1. Orientering IKT teknisk udbudsspecifikation er gældende grundlag for digital håndtering af udbudsprocessen. Henvisning til øvrige dokumenter / publikationer bips B1.000, Beskrivelsesstruktur bips F103, Objektstruktur 2008 bips C202, CAD-manual 2008 bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F111a, Opmålingsregler 2008, Måleregler for bygningsdele DBK 2006, Resultatdomæne 2, Klassifikationstabeller for bygningsdele, rev. A. 2. Opmåling af mængder generelt (specifikationen følger F111, kap. 2) 2.1 Tilbudslister og beskrivelser Udarbejdes af totalrådgiver med input fra underrådgivere og godkendes af bygherren. Dokumenter skal udfyldes via en PDF, som giver mulighed for dataudtræk i ODS format til at sammenligne de forskellige tilbud. Tilbudslistens felter skal låses, så at der er mindst mulighed for fejl. Rettelsesblad skal indarbejdes løbende i tilbudslisten, Den skal udsendes opdateret med hvert rettelsesblad hvis der er rettelser. 2.2 Opmåling 2.3 Mængder 2.4 Datastruktur Mængdelisten skal indeholde følgende poster / egenskaber iht.: bips CAD-manual 2008 punkt metode B med nedenstående justeringer og tilføjelser. Projekttilpasset ID Klassifikationskode Løbenummer (Lb.nr.) Bemærkning - som (IFC/CAD) GUID - som SfB overordnet. Hver post skal have et unikt løbenummer BeskrivelsesID Længde, Bredde, Højde Se under link mellem beskrivelse og tilbudsliste - er angivet i mm. Der vil være steder, hvor det ikke giver mening, eller hvor det ikke umiddelbart lader sig gøre at angive egenskaberne for længde, bredde og højde. Fx ved pumper, ventiler etc. Koter er angivet i meter med 3 decimaler. Bruttoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Bruttoareal henfører til arealet af fx en plade uden fratræk af huller.

28 Nettoareal - er angivet i m2, hvor det kan lade sig gøre. Nettoarealet henfører til pladens areal, hvor eventuelle huller er fratrukket. Bruttovolumen - er angivet i m3. Nettovolumen - er angivet i m3. Omkreds - er angivet i mm. Lokalisering er angivet med rumnummer eller sted. Omkredsen kan være beregnet som 2 x længde + 2 x højde. Et eventuelt indhak i periferien er her ikke medtaget. Rumnummer angives kun for objekter som lamper, inventar og lignede, som tilhører et rum. Vægge derimod angives typisk ikke med rumnummer, idet vægge adskiller to eller flere rum og tilhører dermed ikke et bestemt rum. Vægge vil til gengæld blive angivet med et typenummer der referere til tegningerne. Bygningsdel - Bygningsdele benævnes med et typenummer. Bygningsobjekter er klassificeret ved system: SfB Link mellem beskrivelser og tilbudsposter skal udføres som beskrevet nedenfor. Syntaks: SfB bygningsdelskode + løbenr. / Beskrivelsesnummer Dataformater Beskrivelser skal leveres i låst format i pdf Bygningsmodel skal leveres i format: IFC2x3 Extended Coordination View Bygningsmodel skal indeholde objektdata iht.: bips Objektstruktur 2008, niveau 4 Mængdeliste afleveres i låst format i pdf. Tilbudsliste skal leveres i låst format: PDF Tilbudsliste skal afleveres i åbent format i excel - det er alene den bydenes ansvar at kontrollere at der er overensstemmelse mellem pdf og excel-udgaven. 2.5 Arbejder, der ikke er dækket af F111 bilag A Opmålingsregler 2008, Anvisning Nedenstående lister beskriver måleregler for de bygningsdele, som er opgjort efter andre måleregler end beskrevet i F111A: Bygningsdel 1. Antal 2. Længde 3. Fladeareal 4. Volumen 5. vægt IFC Element (IFC Type)

29 2.6 Enhedsforkortelser Lbm Løbende Meter m2 Kvadratmeter m3 - kubikmeter stk - Styk 3. Generelle måleregler (specifikationen følger bips F111, kap 3) 3.1 Definition af projektspecifikke måleregler 4. Elektronisk udbud / tilbud Portaladresse, udbud: - tilgår Portaladresse, tilbud - Tilgår Spørgsmål til udbuddet stilles og besvares via til den i udbudsbrevet oplyste mailadresse. 5. Dokumenter, procedurer og formkrav Alle dokumenter i udbudsmaterialet skal fremgå af dokumentlisten, med følgende informationer: DokNr, DokNavn, Ansvar, Dokumenttype, Revision Der anvendes ikke digital signatur.

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser BYGGEVEJLEDNINGER Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder. Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus

Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder. Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus Det Det Nye Nye Universitetshospital i Århus i Århus I Orienteringsmøder Udbud med mængder på DNU Det Nye Universitetshospital Aarhus Indledning Program Tilbudsliste Klassifiktation Mængdeudtræk Demonstration

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Det digitale byggeri. Del 1: teori og baggrund

Det digitale byggeri. Del 1: teori og baggrund Det digitale byggeri Del 1: teori og baggrund Undervisningsmateriale til Tekniske Designere udarbejdet af Selandia-CEU, Odense Tekniske Skole og Roskilde Tekniske Skole, Juni 2007 - April 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet og der var efterfølgende en kort præsentationsrunde

1. Velkomst og præsentation Rasmus Fuglsang bød velkommen til mødet og der var efterfølgende en kort præsentationsrunde DATO KONTAKTPERSON MAIL 9. juli 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Modelstandard TIDSPUNKT 25. juni 2015 STED DELTAGERE AFBUD Banedanmark, Brøndby Steffen Bach (Banedanmark), Michael Jepsen

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

DBK Dansk Bygge Klassifikation

DBK Dansk Bygge Klassifikation DBK Dansk Bygge Klassifikation En præsentation af den samlede begrebs- og procesmodel v/ Knud Bindslev Topniveauet i DBK's samlede begrebs- og procesmodel. Den samlede model omfatter en række begrebs-

Læs mere

Ajour er én fælles pla0orm for alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt og for dri;sherren ved den e;erfølgende dri; og vedligeholdelse

Ajour er én fælles pla0orm for alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt og for dri;sherren ved den e;erfølgende dri; og vedligeholdelse Ajour er én fælles pla0orm for alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt og for dri;sherren ved den e;erfølgende dri; og vedligeholdelse Ajour systemet er webbaseret, der er ikke behov for installa@on

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere