Din brugermanual LG 42LM660T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: er valgt. 2 Tryk på Angiv som favorit. 3 Vælg det ønskede Foretrukken Pr. Gruppe. 4 Vælg OK. Programlisten vises. Vælger det ønskede forudindstillede foretrukne program fra Favorit Liste A til D. HOME Programvejledning [Kun digital tilstand] Indhenter oplysninger om programmer og sendetidspunkter. Indhenter programoplysninger og planlægger visning/optagelse. [Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV. ] Programvejledning ALLE I dag Ons. 1/2 side Tryk på knappen Hjul (OK) efter at have skiftet til et program efter dit eget valg for vise eller optage. Ændrer eller sletter efter at have vist tidsplanen for visning. -24 t +24 t Vælg tidsplan ved dato Opgaveliste FAV (FORETRUKN.) Foretrukken Pr.-gruppe Foretager en reservation i tidsplanen ved at vælge dato/tid/ program. Foretager en gentagen reservation i tidsplanen. Automatisk angivelse af programmer HOME Indstillinger OPSÆTNING Auto-indstilling Indstiller automatisk programmerne. 1 Vælg land, hvor TV'et bruges. Start Auto-indstilling. 3 Vælg den ønskede indgangskilde. Hvis Lås system er tændt, vises et pop-upvindue, som beder om et password. Indstilling for kabel-dtv Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid. Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier". Frekvens Symbolhastighed Modulering Netværks-ID Startfrekvens Slutfrekvens Indtast en brugerdefineret frekvens. Den hastighed, hvormed en enhed som f. eks. et modem sender symboler til en kanal. Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen. Unikt ID tildelt den enkelte bruger. Indtast et brugerdefineret startfrekvensinterval. Indtast et brugerdefineret slutfrekvensinterval. Indstilling for kabel-dtv HOME Indstillinger OPSÆTNING Indstilling for kabel-dtv [kun i kabeltilstand] Tjenesteudbyder Angiv Tjenesteudbyder. Når du skifter Tjenesteudbyder, slettes eksisterende gemte programmer, og Auto-indstilling køres. Til: Du kan opdatere oplysninger for alle programmer, der kan opdateres, herunder programmer du i øjeblikket ser. Fra: Du kun opdatere oplysninger fra det program, du ser i øjeblikket. Autoopdatering af kanaler Det område, som en bruger kan vælge i menuen Tjenesteudbyder, varierer afhængigt af antallet af tjenesteudbydere, der understøttes af hvert enkelt land. Hvis antallet af understøttede tjenesteudbydere for hvert land er 1, bliver den tilsvarende funktion inaktiv. Du kan ikke vælge Indstilling for kabel-dtv, når tjenesteudbyderen er angivet til "Ziggo". Brug af Manuel indstilling HOME Indstillinger OPSÆTNING Manuel indstilling Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet. For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvaliteten. Redigering af programmer HOME Indstillinger OPSÆTNING Programredigering Redigerer de gemte programmer. Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring program over osv. for det valgte program. HJUL(OK) (Skærmfjernbetjening) (eller tryk på tasten TEXT). [afhængigt af landet] Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr. Tekst-tv-dekoderen i dette tv kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST. Farveknap Taltast ꔵ For at vælge den næste eller forrige side. Angiver det sidetal, der skal flyttes til. For at vælge den næste eller forrige side. Specialfunktioner i tekst-tv HJUL(OK) (Skærmfjernbetjening) (eller tryk på tasten T. OPT). Vælg menuen Valg af tekst. ꔻ Indeks ꔾ Time ꕀ Hold Vælg de enkelte indekssider. Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne. Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en tekst-tv-side består af 2 eller flere underliggende sider. ꔽ Afslør ꔼ Opdatering Sprog Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil. Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny tekst-tv-side. [Kun digital tilstand] Indstiller sprog for tekst-tv. HJUL(OK) (Skærmfjernbetjening) (eller tryk på tasten TEXT). [Kun i Storbritannien/Irland] TV'et giver dig adgang til digitalt tekst-tv, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analogt tekst-tv. Det digitale tekst-tv giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digitalt tekst-tv. Tekst-tv i digital tjeneste 1 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv. 2 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten HJUL(OK), TEXT, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v. 3 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste. Tekst-tv i digital tjeneste 1 Tryk på taltasten eller tasten ꔵ for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv. 2 Tryk på tasten TEXT eller de farvede knapper for at aktivere tekst-tv. 3 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten HJUL(OK), Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v. 4 Tryk på tasten TEXT eller farveknappen for at deaktivere digitalt tekst-tv og gå tilbage til tv-kigningen. Sådan indstilles Start MHP automatisk HOME Indstillinger ALTERNATIV Start MHP automatisk [Afhængigt af modellen] [Kun i Italien] Denne funktion er automatisk startfunktion for MHP, italiensk datatransmission. Bruges på kanaler med MHP-signal. Funktionen for datatransmission kan blive forstyrret afhængigt af signalet fra sendestationen. Hvad er HbbTV? [Afhængigt af modellen] [Afhængigt af landet] HbbTV eller Hybrid Broadcast Broadband TV erstatter eksisterende analoge teksttv-tjenester med en ny generation, webbaseret interaktiv udsendelsestjeneste. I lighed med digital tekst og EPG kan HbbTV anvendes til en række tjenester ud over det sædvanlige udsendelsesindhold. Funktionerne i og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af TVudbyderen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande. I Frankrig er HbbTVtjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse.

3 I Tyskland er den tilgængelig via jordbaseret og kabelbaseret udsendelse samt via satellit. Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til Sådan bruges HbbTV HOME Indstillinger ALTERNATIV HbbTV Indstiller HbbTV til On (Til). Nyd en række forskelligt indhold fra HbbTVtjenesten. Tjenesten kan være begrænset, når enheden ikke er tilsluttet netværket. Hvis HbbTV er indstillet til Til, virker funktionen mønsterbevægelse på Magic-fjernbetjeningen ikke. HOME Indstillinger VALGMULIGHED Datatjeneste [Afhængigt af landet] Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (Digitalt tekst-tv) og Tekst-tv, hvis de begge er tilgængelige. Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Tekst-tv aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt. HOME Indstillinger OPSÆTNING CI-oplysninger Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester). Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester. CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet. Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen. Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte forhandleren. Når tv'et tændes, efter der er isat et CI-modul, høres der muligvis ingen lyd. Lydudgangen kan være inkompatibel med CI-modulet og det anvendte smart card. Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus. En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede. HOME Indstillinger BILLEDE Billedformat Vælger billedformatet. 16:9 Kun scanning Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens bredde. Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved billedets kant. I tilstanden DTV/HDMI/Component (over 720p) er Kun scanning tilgængelig. Når tv'et modtager bredformatsignal, skifter det automatisk til det udsendte billedformat. Original Fuld bredde 4:3 14:9 Zoom Biografzoom Når tv'et modtager bredformatsignalet, vil du kunne justere billedet vandret eller lodret i lineært målforhold, så det fylder hele skærmen. Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm, uden at billedet bliver forvrænget, via DTV-inputtet. I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde tilgængelig. Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard 4:3. Du kan få vist et billedformat på 14:9 eller et almindeligt tvprogram i 14:9. 14:9 skærmbilledet vises på samme måde som i 4:3, men det er udvidet foroven og forneden. Tilpasser billedets størrelse til skærmens bredde. Toppen og bunden af billede kan blive skåret af. Vælg Biografzoom, når du vil forstørre billedet og bevare proportionerne. Under visning af en ekstern enhed kan der forekomme indbrænding af billede, hvis følgende omstændigheder er til stede: - en video med stationære undertekster (såsom et netværksnavn) - 4:3-billedformat i længere tid ad gangen Vær forsigtig, når du vælger disse funktioner. De tilgængelige billedstørrelser kan variere afhængigt af indgangssignalet. Billedformaterne for HDMI-/RGB-PC-indgangene er kun tilgængelige i 4:3 og 16:9. Sådan justerer du billedet i PC-indgangstilstand HOME Indstillinger BILLEDE Skærm Justerer billedet i RGB-PC-tilstand. Opløsning Automatisk konfiguration Position/ størrelse/ phase Nulstil Indstiller den ønskede opløsning. Der kan kun vælges opløsning, når PC-opløsningen er indstillet til x 768, x 768 eller x 768. Optimerer billedet. Hvis skærmens størrelse eller placering er forvrænget, kan brugeren direkte justere skærmens størrelse og position. Nulstiller alle ændringer for billedændringer i PCindgangstilstand. Sådan indstiller du PC-opløsning 1 Højreklik på skrivebordet på din PC, og vælg Egenskaber. 2 Klik på Indstillinger, og se de understøttede formaslash;d/grøn. Justerer den overordnede farvetemperatur til varm eller kold. Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige. Sådan indstilles avanceret kontrol HOME Indstillinger BILLEDE Billedtilstand Avanceret betjening/ Ekspertbetjening Kalibrerer skærmen til hver billedtilstand eller justerer billedets indstillinger til en særlig skærm Vælg først den ønskede billedtilstand. Dynamisk kontrast Dynamisk farve Klar hvid Justerer kontrasten til det optimale niveau i forhold til billedets lysstyrke. Justerer farverne, så de ser mere naturlige ud. Forøger hvide nuancer på skærmen, således at billedet bliver klarere og skarpere. Foretrukken farve Superopløsningugerindstilling Velegnet til alle typer video Indstiller lyd optimeret til en bestemt genre. Leverer tydelige stemmer med fyldig bas og klare, høje lyde. Justerer lydstyrken til det ønskede niveau ved brug af Bruger-EQ. Sådan finjusterer du lydstyrken HOME Indstillinger LYD Bruger-EQ 100 Hz/300 Hz/1 khz/3 khz/10 khz Nulstil Indstillinger Lydindstilling til Brugerindstilling først. Indstiller EQ via manuel justering af lydfrekvensbånd. Nulstillinger den equalizerværdi, der er blevet ændret af brugeren. Sådan indstiller du lydstyrketilstand HOME Indstillinger Lyd Lydstyrketilstand Indstiller forskellige tilstande for kontrol af lydstyrken. Auto. lydstyrke Indstil Auto. lydstyrke til Tænd. Forskellig udgangslydstyrke fra program til program. De justeres derefter automatisk til komfortabel TV-brug, når du klikker gennem forskellige programmer. Brug af en enkelt lydstyrke kan resultere i lyd, der ikke kan høres, eller som er for høj, afhængigt af omgivelserne. Justerer lydstyrkeniveauerne afhængigt af tidspunktet på dagen (dag/nat). Lydstyrke Sådan bruger du Sound Optimizer-funktionen HOME Indstillinger Lyd Sound Optimizer Giver mulighed for den bedst mulige lyd i en brugertilpasset TVinstallation. Normal Vægophængningstype Standertype Generel lydindstilling. Optimerer lyden til et vægmonteret TV. Optimerer lyden til et TV af standertypen.

4 Sådan bruger du Virtuel surround-lyd HOME Indstillinger Lyd Virtuel surround LG's egenudviklede lydbehandlingsteknologi giver lyd, der minder om 5.1-kanals surroundlyd fra to højttalere. Hvis Klar stemme ll er indstillet til Tænd, vælges Virtuel surround ikke. Sådan bruger du Klar stemme II-funktionen HOME Indstillinger Lyd Klar stemme ll Øger stemmeklarhed. Sådan synkroniserer du lyd og video HOME Indstillinger Lyd AV-synkronisering Synkroniserer video og lyd direkte, når de ikke passer sammen. Hvis du indstiller Av-synkronisering til Tænd, kan du justere lydudgangen (Tvhøjttalere eller SPDIF) til billedet på skærmen. TV-højttalere Justerer synkroniseringen af lyd fra TV'ets interne højttalere. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien. (Sony Philips Digital Interface) Justerer synkroniseringen af lyd fra højttalerne, som er tilsluttet til digital audiostik. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien. SPDIF Bypass Udsender sendesignaler eller lyden fra en ekstern enhed uden lydforsinkelse. Der kan blive udsendt lyd før video, da det tager tid at behandle videoindgang til TV et. Sådan bruger du ARC-mode HOME Indstillinger Lyd Lydindstilling ARC-mode Eksterne lydenheder kan tilsluttes via high-speed HDMIR-kabel uden et ekstra optisk lydkabel til SPDIF-udgang. Det interfacer med SIMPLINK. Til en ekstern enhed, der understøtter ARC (Audio Return Channel), slut den til HDMI(ARC)-porten. Selv når den tilsluttede ARC-understøttede eksterne lydenhed er Fra tændt, behandles lyden ikke automatisk via den eksterne lydenheds højttalere. Hvis den ARC-understøttede eksterne lydenhed er tændt, behandles lydudgangen automatisk via den eksterne lydenheds højttalere. Tænd Vedrørende SIMPLINK, Se Generelt Sådan styres eksterne enheder. Tilslut til ARC-eksklusiv terminal ved tilslutning til eksterne enheder. Brug high-speed HDMIR-kabel ved tilslutning til eksterne enheder. Brug af en tredjeparts-enhed med en ARC-funktion kan forårsage funktionsfejl. Sådan justerer du lydbalancen HOME Indstillinger Lyd Lydindstilling Balance Justerer lydbalancen mellem venstre og højre side. Sådan bruger du TV'ets højttalere HOME Indstillinger Lyd Lydindstilling TV-højttalere Når du lytter via højttalere på eksterne lydenheder, som er tilsluttet TV'et, såsom hjemmebioudstyr, kan TV-højttaleren slukkes. Hvis en hjemmebioenhed er sluttet til SIMPLINK, vil indstilling af TV-højttalere til Fra automatisk slå hjemmebioudstyret til. TV-højttalerne afspiller ikke lyd. Afspiller TV-lyden gennem højttalere på ekstern lydenhed tilsluttet til Fra TV'et. Justerer lydstyrken via knappen på den eksterne enhed. Tænd Afspiller TV-lyden via TV'ets egne højttalere. Sådan bruger du digital lydudgang HOME Indstillinger Lyd Lydindstilling Digital lydudgang Indstiller digital lydudgang. Enhed Auto PCM Lydindgang MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Alle Digital lydudgang PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM DTV-lydindstilling HOME Indstillinger Lyd DTV-lydindstilling [Afhængigt af modellen] Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et indgangssignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype. Ved indstillingen AUTO er søgerækkefølgen HE-AAC Dolby Digital+ Dolby Digital MPEG, og udgangssignalet dannes i det første lydformat, der bliver fundet. I Italien (og ikke andre lande) er rækkefølgen HE-AAC Dolby Digital+ MPEG Dolby Digital. I New Zealand (og ikke andre lande) er rækkefølgen Dolby Digital+ Dolby Digital HE-AAC MPEG. Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, bruges et andet lydformat muligvis til udgangen. Sådan vælger du en ekstern indgang HOME Medieliste Vælger ekstern indgang. Medieliste Vælger højttaler. TV-højttalere Vælger indgang. Antenne AV1 AV2 HDMI1 HDMI2 HDMI3 Redigér enhedens navn SimpLink-indstilling Indstiller SIMPLINK. Redigerer navnet på ekstern enhed tilsluttet til ekstern terminal. Sådan bruges SIMPLINK Med SIMPLINK kan du bekvemt kontrollere og styre forskellige multimedieenheder kun med tv'ets fjernbetjening via SIMPLINK-menuen. 1 Forbinder tv'ets HDMI IN-terminal med SIMPLINK-enhedens HDMIudgang ved hjælp af et HDMI-kabel. Ved hjemmebioenheder med SIMPLINK-funktion skal du tilslutte HDMI-terminalerne som ovenfor og bruge et optisk kabel til at tilslutte den optiske digitale lydudgang fra TV'et til Optical Digital Audio på SIMPLINK-enheden. 2 Vælg HOME SIMPLINK. SIMPLINK menuvinduet vises. 3 Vælg Indstil SIMPLINK i SIMPLINK menuvinduet. SIMPLINK opsætningsvinduet vises. 4 Indstil SIMPLINK til Til i SIMPLINK-opsætningsvinduet. 5 Lukker SIMPLINK-opsætningsvinduet. 6 Vælg enheden, der skal kontrolleres fra HOME SIMPLINK. Denne funktion virker kun på enheder med SIMPLINK logoet ( Kontroller, at den eksterne enhed har et SIMPLINK-logo. ). For at bruge SIMPLINK-funktionen skal du bruge et hurtigt HDMIR-kabel (med funktionen CEC, eller Consumer Electronics Control, tilføjet). Hurtige HDMIR-kabler har ben nr. 13 forbundet til informationsudveksling mellem enheder. Tænd for, eller vælg mediet for en enhed med hjemmebiofunktioner for at se højttaleren skifte til HT-højttaler. Tilslut med et optisk kabel (sælges separat) for at bruge HT-højttaleren. Skift til ekstern indgang for udstyr, der fungerer med SIMPLINK, til at stoppe. Brug af en tredjeparts-enhed med HDMI-CEC-funktioner kan forårsage funktionsfejl. Forklaring af SIMPLINK-funktioner Direkte afspilning Vælg multimedieenhed Diskafspilning Sluk for alle enheder Afspiller straks multimedieenheden på TV'et. Vælger straks den ønskede enhed via SIMPLINKmenuen for at styre den fra TV-skærmen. Styrer multimedieenheden med TV'ets fjernbetjening. Hvis Energibesparelse er indstillet til Til i SIMPLINKindstillingerne, og TV'et slukkes, vil alle SIMPLINKtilsluttede enheder blive slukket. Synk. strøm til Højttaler Hvis Energibesparelse er indstillet på Til i SIMPLINKindstillingerne, tændes TV'et, når en SIMPLINK-enhed tændes.

5 Vælger højttaler enten på hjemmebioenheden eller TV'et. HOME Indstillinger BILLEDE Energibesparelse Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke. Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke. Min. luminans : Vælg minimum lysstyrke til skærmen ved lavt omgivende lys. Telemålestyrke : Vælg tv'ets interval af lysstyrke i visningsmiljøet. Slår energibesparelsestilstanden fra. Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand. Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen. Auto Fra Minimum / Medium / Maksimum Afbrydelse af videolyd Sådan anvender du Timer sluk HOME Indstillinger TIME Timer sluk Slukker for tv et efter et bestemt antal minutter. Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Fra. Sådan indstiller du den aktuelle tid HOME Indstillinger TIME Ur Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv. Auto Manuel Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der udsendes af tv- stationen. Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid. Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk HOME Indstillinger TIME TV til/tv fra tid Indstiller tiden Til/Fra. Vælg Fra for Gentag for at afbryde TV til/tv fra tid. Hvis du vil bruge TV til/tv fra tid, skal du angive den aktuelle tid korrekt. Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk efter 120 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for den tid. Sådan indstiller du Automatisk standby HOME Indstillinger TIME Automatisk standby [Afhængigt af modellen] Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en vis periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand. Denne funktion virker ikke på tilstanden Store Butiksdemo eller under softwareopdatering. Sådan indstilles adgangskoden HOME Indstillinger LÅS Indstil adg.kode Indstiller eller ændrer tv'ets adgangskode. Adgangskoden er til at starte med indstillet til Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke 0000, men Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles til Sådan låses systemet HOME Indstillinger LÅS Lås system Vælg Lås system til Til. Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne indgange. Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden. Blokér program Børnetilladelse Indgangsblokering Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se tvprogrammer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet. Bloker indgangskilderne. HOME Indstillinger ALTERNATIV Sprog Vælger menusprog og lydsprog vist på skærmen. Menusprog Vælger et sprog til skærmteksten. [Kun digital tilstand] Lydsprog Når du ser en digital udsendelse, der indeholder flere sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker. [Kun digital tilstand] Brug funktionen Undertekst, når der sendes med to eller Undertekstsprog flere undertekstsprog. Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vises undertitlerne på standardsproget. Tekstsprog Sprog for stemmesøgning [Kun digital tilstand] Brug funktionen Tekstsprog, når to eller flere tekstsprog udsendes. Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil standard-tekstsproget blive vist. Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-tv muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under brug af tekst-tv. Vælg det sprog, du vil bruge til stemmesøgning. Kun den anvendte model for stemmesøgning kan understøtte denne indstilling. HOME Indstillinger ALTERNATIV Land Indstiller det land, tv'et bruger. Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte land. Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger om Autoindstilling muligvis. I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle DTVfunktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale transmissionsforhold. Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske jordbaserede programmer være tilgængelige, men visse DTV-funktioner fungerer muligvis ikke korrekt. HOME Indstillinger ALTERNATIV Hjælp til handicappede Der er lydkommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller svagtseende. Hørehæmmede Lydbeskrivelse Denne funktion er for de hørehæmmede. Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard. Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sædvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle situation i et tv-program. Hvis indstillingen Lydbeskrivelse Til er valgt, udsendes der almindelig lyd og lydbeskrivelse i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse. Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening Hvis du skal bruge den magiske fjernbetjening, skal du først registrere den med dit TV. Registrer den magiske fjernbetjening på følgende måde før brugen. 1 Tænd for TV'et, og vent i cirka 10 sekunder, og tryk derefter på Hjul(OK)tasten, mens fjernbetjeningen er rettet mod TV'et. 2 Fjernbetjeningen registreres automatisk, og meddelelsen om, at registreringen er fuldført, vises på TV-skærmen. Hvis du ikke kunne registrere den magiske fjernkontrol, skal du slukke TV et og forsøge igen. Sådan gen-registrerer du den magiske fjernbetjening 1 Tryk på tasterne HOME og BACK samtidig i cirka 5 sekunder. 2 Ret fjernbetjeningen hen mod tv'et, og tryk på tasten Hjul(OK) i ca. fem sekunder. Tryk på knappen BACK, mens du peger med fjernbetjeningen på TV et i fem sekunder for at genindstillle og gen-registrere. Sådan indstilles markøren for den magiske fjernbetjening HOME Indstillinger OPTION Markør Indstiller hastighed og form for den markør, som vises på tv-skærmen.

6 Hastighed Indstiller markørens bevægelseshastighed. Form Vælger en markørform fra forskellige valgmuligheder. Størrelse Vælger markørens størrelse. Indstil til Til. Hvis der er forskydning mellem markøren og den egentlige retning, som fjernbetjeningen angiver, skal du Justering flytte den magiske fjernbetjening til venstre og højre for at justere. Markøren justerer automatisk til midten, hvilket gør det nemmere at kontrollere den. Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening til højre og venstre. Så vises den igen. Hvis du trykker på navigationsknappen, mens markøren bevæges hen over skærmen, forsvinder markøren, og den magiske fjernbetjening fungerer som en almindelig fjernbetjening. Brug inden for en effektiv afstand på 10 meter. Brug af fjernbetjeningen fra større afstande, eller når forhindringer blokerer synslinjen, kan medføre fejl. Elektroniske enheder kan skabe kommunikationsforstyrrelser. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk benytter det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magicfjernbetjeningen og kan skabe forstyrrelser. Den magiske fjernbetjening kan blive beskadiget, hvis den tabes eller beskadiges på anden vis. Undgå at slå den mod andre hårde genstande, f.eks. møbler eller gulvet. Sådan bruges mønsterbevægelsesfunktionen Tryk på tasten Hjul(OK), mens den normale videoskærm er tændt, og tegn et mønster i retning mod skærmen. Forrige kanal: Går tilbage til den forrige kanal. Liste over seneste: Viser de senest sete kanaler. Dette fungerer muligvis ikke, når visse vinduer er åbne. Sådan indstilles Strømindikator HOME Indstillinger ALTERNATIV Standby-lys Slår standby-lyset på TV'ets frontpanelet til/fra. Sådan ændrer du TV-tilstand HOME Indstillinger OPTION Indstilling for tilstand Vælger Privat brug eller Butiksdemo. Til brug i hjemmet skal du vælge Privat brug. Butiksdemo er en tilstand beregnet til visning i en butik. Sådan vender du tilbage til indledende indstillinger HOME Indstillinger OPTION Indledende indstilling Når aktiveringen er færdig, slukker og tænder TV'et for sig selv. Sletter alle valgfri indstillinger og vender tilbage til den indledende standardtilstand. Hvis Lås system er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder om adgangskode. Sluk ikke for strømmen under aktiveringen. Bruge skærmen Home Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen. Med alle Smart TV-funktioner på én skærm har alle let adgang til et rigt udvalg af indhold og programmer via den hurtige og brugervenlige menu, der er ordnet efter temaer som Direkte tv, Kort, Mine programmer osv. Log på Kortredigering Tron Toy story Premium Biograf Mere... SMART SHARE Vejret Mere MBC HD 4. juli 20:30 Nyheder Sport Viral Video Monster Ghost Abata Foto Kort Spil UP Thanks My Boy MIT KORT Vælg et kort, som du ønsker at bruge. Mine programmer Mine programmer Medieliste Indstillinger Søg Internet LG Smart... Program... Medielink Smart Share Hurtigmenu Brugsvejledning Bruge og redigere MIT KORT HOME MIT KORT For at du nemt kan kontrollere og få adgang til et bredt udvalg af indhold og funktioner, er hovedfunktionerne grupperet i kategorier og vist på kort. Ved at vælge kortnavnet kan du gå til den pågældende kategoriside. Vælg Rediger øverst på startskærmen for at ændre rækkefølgen af kortene eller for at oprette dit eget kort. (Du kan ikke redigere kortene Live og Premium). Bruge Mine programmer HOME Mine programmer Vælg Mine programmer nederst på startskærmen, eller tryk på knappen MY APPS på fjernbetjeningen. Vælg Mine programmer for at kontroller programmer, forudinstallerede programmer og programmer, du har downloadet. Mine programmer Medieliste Indstillinger Søg Internet LG Smart... Program... Medielink Smart Share Hurtigmenu Brugsvejledning Vælg det program, du vil køre. Sådan redigerer du elementer i Mine programmer: HOME Mine programmer Rediger På siden Mine programmer skal du vælge Rediger øverst på skærmen for at flytte eller slette programmer. Bemærk, at systemprogrammer kan flyttes, men ikke slettes. Skifter rækkefølge/sletter elementer ved at trække programmet, hvis din enhed har en Magic-fjernbetjening. MINE PROGRAMMER Papirkurv Administrere Smart TV-indstilling HOME Indstillinger ALTERNATIV Smart TV-indstilling Angiver mange Premium-relaterede indstillinger og administrerer id'er. Smart TV land Premium Version ID-liste Nulstille Juridisk bemærkning Ændrer Lokale Indstillinger på Smart TV'et. Modtager Premium-tjeneste og LG Smart World for det land, du vælger. Viser premium-tjenestens version. Kontrollerer og sletter id'er, der er logget på tv'et. Sletter alle registrerede id-oplysninger på tv'et. Viser Juridisk bemærkning for Smart TV. Der kræves en trådløs eller en kablet netværksforbindelse for at bruge smarte funktioner. Når du er tilsluttet netværket, kan du bruge Premium-indhold, LG Smart World, DLNA og mere. Internetforbindelse med ét klik Tilslutter let til et kablet/trådløst netværk. HOME Indstillinger NETVÆRK Netværksforbindelse for at tilslutte til et tilgængeligt netværk automatisk. Følg anvisningerne på tv'et. Tilslutte til et netværk med Indstillingsekspert HOME Indstillinger NETVÆRK Netværksforbindelse Til brug i særlige omgivelser som f.eks. kontorer (i tilfælde, hvor der bruges statisk IP-adresse). 1 Vælg en netværksforbindelse; enten Kablet eller Trådløs. 2 Ved tilslutning via Wi-Fi, skal du benytte en af følgende metoder til at oprette netværksforbindelse. AP-liste Angiv SSID WPS-PBC Tilslutter til det valgte netværk på AP-listen. Tilslutter til det angivne AP. Tilslutter let, når der trykkes på knappen for et trådløst adgangspunkt, der understøtter PBC. WPS-PIN Ad-hoc Tilslutter let, når PIN-koden til det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til, angives på adgangspunktets websted.

7 Tilslutter til et netværk via en pc eller mobiltelefon med trådløs forbindelse. Bruge funktionen Wi-Fi Screen HOME Indstillinger NETVÆRK Wi-Fi Screen Share direct og WiDi. Deler skærm med enheder tilsluttet via Wi-Fi Screen Share i Smart Share. 1 Indstil Wi-Fi Screen Share til Til. (Hvis du ikke bruger den, skal du ændre den til Fra). 2 Aktiver indstillingerne for Wi-Fi Direct på den enhed, du vil oprette forbindelse til. 3 Der vises en liste over de enheder, der kan sluttet til tv et. 4 Vælg en enhed at tilslutte. 5 Vælg Ja, når meddelelsen om anmodning om forbindelse vises. 6 Hvis den enhed, du ønsker at tilslutte, accepterer anmodningen, tilsluttes WiFi Screen Share. Indstilling af et netværk - advarsel Brug et standard LANkabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port). Nulstilling af modemmet kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. Sluk for strømmen, afbryd og tilslut igen, og tænd for strømmen igen, for at løse problemet. LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse. En netværksforbindelse kan fungere dårligt afhængigt af internetudbyderen. Der kræves et DSL-modem for at kunne bruge en DSL-tjeneste. Der kræves et kabelmodem til en kabeltjeneste. Der er muligvis kun et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, og tv-netværksindstillingen kan muligvis være utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder (ISP). (Hvis det kun er tilladt med én enhed pr. linje, og pc'en allerede er tilsluttet, kan der ikke bruges andre enheder). Trådløse netværk kan påvirkes af interferens fra andre enheder, der fungerer ved en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz på samme måde som andre Wi-Fi-enheder. Det omgivende trådløse miljø kan også få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt. Hvis du ikke slukker for hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på andre enheder. For en AP-tilslutning kræves et adgangspunkt, der understøtter trådløs tilslutning, og den trådløse funktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder angående tilgængeligheden af trådløs forbindelse på dit adgangspunkt. Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne på AP'et for AP-tilslutning. Der henvises til den pågældende dokumentation med AP'ets SSID- og sikkerhedsindstillinger. Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan få tv'et til at køre langsomt eller ikke fungere korrekt. Installer enhederne korrekt i henhold til de pågældende manualer, og indstil netværket. bærbar computer). baggrundsmusik. alternativer. direct og WiDi. Tillader/forhindrer tilslutning til tv'et fra andre enheder. modtagelse DivX VOD Registrerer eller frigiver DivX. dig på kun den DivX-registreringskode, som enheden har fået tildelt. indholdet i menuen Indholdstype og Forbundet enhed. Video- og undertekstfiler skal placeres i den samme mappe. afspilles. "Del indholdet på min mobiltelefon". Vælg den type af indhold (video/lyd/foto), du vil afspille. Tilføj til afspilningsliste. computeren med Windows 7 på netværket. mobiltelefon. 3 Vælg Ja i popup-vinduet på tv'et. og de enkelte enheder skal tilsluttes via et enkelt adgangspunkt for at aktivere DLNA og Medielink-tjenesten. 2 Installer Nero MediaHome 4 på computeren fra webstedet (http://www. lg.com). Luk alle kørende programmer inklusive firewall og antivirusprogrammer inden installationen. 3 Angiver de filer/mapper, der skal deles via Nero MediaHome 4 Essentials på computeren. 1. Kør "Nero MediaHome 4 Essentials" på computeren. 2. Vælg de mapper, der skal deles. 3. Konfigurer den delte mappe, og klik på "Start Server". Serveren starter. Klik på fanen Lokal mappe, og søg igen, hvis den delte mappe ikke vises på tv'et. Du kan finde flere oplysninger og softwarerelaterede oplysninger på webstedet nero.com. Krav til computeren ved installation af Nero MediaHome 4 Essentials WindowsR XP (Service pack 2 eller nyere), Windows VistaR, WindowsR XP Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 eller nyere), Windows ServerR 2003 (Service pack 1 eller nyere) WindowsR 7 Home Premium, Professional, Enterprise eller Ultimate (32- og 64-bit) Windows VistaR 64-bit-version (programmet kører i 32-bit-tilstand) WindowsR 7 64-bit-version (programmet kører i 32-bit-tilstand) Ledig plads på harddisk: mere end 200 MB CPU : 1,2 GHz IntelR PentiumR III eller AMD Sempron processor Hukommelse: mere end 256 MB RAM Grafikkort: mere end 32 MB, skal understøtte opløsning på mindst 800 x 600 pixels og mindst 16-bit farveindstilling WindowsR Internet ExplorerR 6.0 eller nyere DirectXR 9.0c revision 30 (august 2006) eller nyere Netværksmiljø: 100 MB Ethernet, trådløst LAN WLAN (IEEE g) eller nyere I tilfælde af DLNA-fejlfunktion Kontrollernetværksindstillingerne, hvis DLNA-funktionen ikke fungererkorrekt. Hvis du vil se billeder med en opløsning på 1080p via DLNA, skal du have et 5 GHz-adgangspunkt. Der kan være defekte billeder eller andre problemer, hvis du bruger et 2,4 GHz-adgangspunkt. DLNA fungerer ikke korrekt i et trådløst netværk. Det anbefales at oprette forbindelse til det kablede netværk. Ved afspilning af video i DLNA-tilstand, understøttes Lyd og interne undertekster ikke. Hvis der er mere end ét tv tilsluttet til en enkelt server i DLNAtilstand, afspilles indholdet afhængigt af serverydelsen muligvis ikke. Afhængigt af DLNA-tjenesten understøttes undertekster muligvis ikke. Afhængigt af netværksmiljøet fungerer DLNA-funktionen muligvis ikke.

8 DLNA-funktionen kan ikke bruges med visse adgangspunkter, som ikke understøtter multicasting. Se manualen til adgangspunktet, eller kontakt producenten, hvis du ønsker flere oplysninger. Understøttede filtyper kan variere afhængigt af DLNA-servermiljøet; selv for filtyper, der understøttes af tv'et. For mange undermapper og filer i én mappe kan forårsage fejlfunktion. Oplysningerne fra DLNA-serveren om filen bliver muligvis ikke vist korrekt. Ved visning af videoundertekster på en DLNA-server anbefaler vi, at du bruger Nero MediaHome 4 Essentials. Slå den delte mappe fra, og nulstil, hvis undertekster tilføjes senere. DRM-fil på Nero MediaHome-serveren kan ikke afspilles. Tilslutte til Medielink Installer programmet Plex på en stationær eller bærbar computer, der er tilsluttet samme netværk som Smart TV'et, for let og bekvemt at få adgang til forskellige multimedier, herunder fotos, videoer og musik, der er gemt på computeren. 1 Installer programmet Plex Media Server på computeren. Besøg webstedet på (http://www. lg.com), og hent den korrekte version af Plex til din computer. 2 Højreklik på ikonet Plex på computerens værktøjslinje, når programmet er installeret, Angives filafsnittet i Media Manager. 3 Vælg Medielink på tv-skærmbilledet Hjem. 4 Afsnittet Medielink på den valgte stationære/bærbare computer vises. Vælg afsnit. Brug af Medielink HOME Media Link MEDIELINK Oplysninger kan være på engelsk. Mapperne vises, som de er sat op i PLEX Media Manager. Sortér efter server Valg af enhed PLEX-kanaler Tilbage Afslut Systemkrav ved installation af PLEX Minimumskrav Pc med mindst 1,6 GHz Intel Core Duo-processor og Windows XP SP3, minimum 512 MB RAM Anbefaling for transkodning af HD-indhold (720p og 1080p) Pc med mindst 2,4 GHz Intel Core Duo-processor og Windows XP SP3, minimum 2 GB RAM Understøtter Windows XP, Vista og Windows 7 Krav til netværk ADSL-/kabel-/Wi- Fi-internetforbindelse til output og opdatering af mediemetadata Kablet netværk: Ethernet-netværk med 100 Base-T eller 1000 Base-T Trådløst netværk: Anbefaler ikke-overfyldt n og understøtter medieafspilning på trådløse mobile enheder Brug af Medielink - advarsel PLEX Media Serverversion installeret på Mac eller pc understøtter version og nyere. som for DLNA). du f. eks. Når en USB-enhed er markeret til fjernelse, kan der ikke længere læses fra den. Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen. Brug af USB-hukommelse - advarsel Hvis USB-hukommelsen har et indbygget program til automatisk genkendelse, eller bruger sin egen driver, fungerer den muligvis ikke. Nogle USB-hukommelser fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt. Brug kun USB-hukommelser, der er formateret med filsystemet Windows FAT32 eller NTFS. For eksterne USB-harddiske anbefales det, at du bruger enheder med en nomineret spænding på mindre end 5 V og en nomineret strømstyrke på mindre end 500 ma. Det anbefales at bruge en USB-hub eller harddisk med strømforsyning. (USB-lagerenheden opdages muligvis ikke, hvis strømforsyningen ikke er tilstrækkelig.) Det anbefales at bruge USB-hukommelser på 32 GB eller mindre og USBharddiske på 2 TB eller mindre. Sluk og tænd for strømmen, hvis en USB-harddisk med strømsparefunktion ikke fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger i brugermanualen til USB-harddisken. Data på USB-hukommelsen kan blive defekte, så sørg for at oprette sikkerhedskopier af vigtigt indhold på andre enheder. Datavedligeholdelse er brugerens ansvar, og producenten er ikke ansvarlig for mistede data. Sådan bruges Premium HOME Premium Denne tjeneste indeholder en verden af indhold, såsom f. eks. nyheder, finansdata, afspilning af TV-programmer og video når som helst, når enheden er tilsluttet netværket. Premium-indhold omfatter specielle landespecifikke tjenester under hensyn til kulturel sensitivitet såvel som globalt indhold. PREMIUM Udsendelsesbillede Premium-indhold Vælg det indhold, du vil bruge. Søg Log på Viral Video Biograf Vejret Foto Sociale Netværk Nyheder Sport Video Kort Spil Tilføj i Mine programmer Tilføj i Mine programmer Sådan bruges betalt indhold Der skal betales et gebyr for noget af premium-indholdet. Gebyrtjenester betales enten gennem LG Electronics' eget faktureringssystem eller den pågældende indholdsudbyders faktureringssystem. Inden du kan bruge LGs faktureringssystem, skal du logge på, tilmelde dig og angive betalingsoplysninger på 1 Klik på knappen Log på øverst til højre på skærmbilledet på siden Hjem for at logge på. 2 Gå til den ønskede premium-tjeneste. 3 Klik på knappen Køb, når du har modtaget pris- og tjenesteoplysninger om indholdet. (Noget indhold er underlagt begrænsninger med hensyn til tidsbegrænsning eller antallet af visninger). 4 Når betalingen er gennemført, kan du se det købte indhold ved at klikke på knappen Køb. 5 Vælg dit id i den øverste menu på skærmbilledet Hjem, og se din købshistorik fra Min side Betalingsanmodning. Den kan også findes på Min side Købshistorik på webstedet (www.lgappstv.com). Nulstilling af Premium HOME Indstillinger SUPPORT Initialisering af Premium Nulstiller premium-liste, premium-oplysninger, landeindstilling og oplysninger om brugerlogin. Nulstilling vil rette problemer, der er opstået under opdatering af premium. Tjenesteudbydere kan uden varsel ændre eller slette deres indhold for at forbedre kvaliteten af deres tjeneste. Der henvises til den pågældende tjenesteudbyders websted med hensyn til spørgsmål, fejlfinding og de nyeste oplysninger om indhold. LG Electronics påtager sig intet retsmæssigt ansvar for indholdstjenester og relaterede oplysninger, selv om tjenesten skulle være lukket af tjenesteudbyderen. Kvaliteten af din premium-tjeneste kan påvirkes af din internetforbindelse. Kontakt din internetudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende problemer med internethastighed og andet i forbindelse med tjenesten. For at få den bedste kvalitet anbefaler vi, at du tegner abonnement hos en internetudbyder, der kan give dig en hastighed på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller hurtigere).

9 Kontakt din internetudbyder, hvis du får problemer med internetforbindelsens hastighed. Nogle indholdsudbydere tilbyder indhold, der er uegnet for mindreårige. Forældreopsyn anbefales. Brug af LG Smart World HOME LG Smart World LG Smart World er et program til tv'et, der er tilgængeligt via Smart TVtjenesten. Du kan hente og bruge forskellige slags populære betalte/gratis programmer med blandt andet uddannelse, underholdning, livsstil og nyheder. Log på. Id vises, når du logger på. Når du vælger id'et, kan du vælge Min side og Log af. Mine programmer Alle Populær Spil Underholdning Top gratis Livsstil NY Uddannelse Total Nyheder/Info. Top betal Vælg det program, der skal installeres. Tilmelding til LG Smart World HOME Log på Tilmelding er påkrævet for at hente og køre programmer. 1 Vælg Tilmeld dig og giv dit samtykke til den juridiske bemærkning. 2 Indtast id og adgangskode. 3 Indtast adgangskoden igen i boksen Bekræft adgangskode. 4 Vælg OK for at færdiggøre tilmeldingen. Hvis du kun har TV-kontoen, er kun gratis programmer tilgængelige. For at benytte betalte programmer, skal du tilføje din betalingsmetode til vores websted (www.lgappstv.com). Du kan logge på op til fem tv-apparater med et enkelt id. Sådan installeres et program på dit tv HOME LG Smart World 1 Log på først. 2 Vælg det ønskede program på listen. Finder det ønskede program hurtigt med søgefunktionen. 3 Vælg Installer i Detaljeret Info for at installere programmet på tv'et. Du skal betale for betalingsprogrammer. Du kan købe programmer via pc eller tv, men du skal bruge tv'et, når du vil installere og køre dem. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse på tv'et, kan du overføre programmer til en USB-hukommelse, der er tilsluttet tv'ets terminal til USB-programmer. Programmer på USB-enheden kan køres/slettes/flyttes fra skærmbilledet Mine programmer. En USB-hukommelse med programmer kan ikke bruges til andre data. (Kun til USB-programmer) Administration af mine oplysninger HOME LG Smart World Log på. Vælg det påloggede id øverst i skærmbilledet. Vælg Min side. Administrerer ved at gennemgå medlemsoplysninger, listen over mine købte programmer og listen over installerede programmer på tv'et. Mine oplysninger Betalingsanmodning Viser betalingshistorik for det påloggede id. Købte programmer Viser grundlæggende oplysninger om det id, der er logget på med. Besøg com via computeren, hvis du vil redigere dine medlemsoplysninger. Viser listen Mine købte programmer for det påloggede id. Du kan slette/geninstallere de købte programmer. HOME Internet Angiver URL-adressen manuelt på tv'et eller besøger websteder, der er tilføjet under favoritter. Angiver webadresserne. Vælger, når du åbner flere webbrowsere. Tilføj den aktuelle side til favoritter. Skifter til et websted, du har besøgt. Internet understøtter op til Flash 10, men understøtter ikke platformafhængig teknologi som ActiveX. Internet fungerer kun med et forudinstalleret plugin. Internet kan ikke afspille andre mediefilformater end de følgende: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4 Internet bliver tvangslukket, når der er utilstrækkelig hukommelse. Til Internet, bruges skrifttyper, der er installeret på TV et, men som måske ikke kan vises normalt afhængigt af det indhold, der afspilles. Internet understøtter ikke download af filer og skrifttyper. Internet er udviklet til tv, så det kan have andre funktioner end browsere til computere. Internet er en tv-browser, som muligvis ikke fungerer korrekt under afspilning af visse indholdsfiler. HOME Social Center Med LG Smart TV-programmet Social Center kan du bruge sociale netværkstjenester som Facebook eller Twitter, mens du ser TV. Med programmet Social Center kan du både kommunikere med venner og se meddelelser og billeder fra dine kontakter med det samme. 1 Log på din LG TV-konto, eller tilmeld dig først, hvis du ikke er medlem. 2 Log på den ønskede tjeneste (Facebook eller Twitter), eller opret en konto først, hvis du ikke er medlem. 3 Kontroller sociale netværkstjenester og send meddelelser, mens du ser tv. Opdateringer på Facebook eller Twitter fra Social Center vises også på nettet eller mobilnettet. SOCIAL CENTER Skifter mellem Facebook og Twitter. Refresh Hvis programmet Social Center ikke findes i Mine programmer, kan det installeres fra LG Smart World. Log på SNS-tjenester på din smartphone ved hjælp af programmet LG Magicfjernbetjening for større komfort når du skriver SMS er. Programmet kan findes på Google Play Store eller i Apple App Store. Tilmelding er nødvendig for at bruge LG Smart World. Medlemskab for at bruge gratis programmer: Tilmeld dig på tv eller pc. Medlemskab for at købe betalingsprogrammer: Kun tilmelding på pc. Problem Løsning "Aktiverings"-meddelelsen, når microprocessoren og hardwaren genstartes, netværkskommunikationen "Aktiverings"indstilles og kommunikationen med SDP meddelelsen vises altid, (enhedsgodkendelse og download af grundlæggende når en menu åbnes. oplysninger) etableres. Det tager omkring 20 sekunder i en normal proces. Indholdet kan ikke vises, hvis du ændrer Der vises intet indhold på landeindstillingen på Smart TV. Skift land i HOME premium-kortet. Indstillinger ALTERNATIV Smart TV-indstilling Smart TV-land. Når der bruges internetfunktioner, kan nogle websteder indeholde tomme områder. Internettet lukkes automatisk, når du besøger et websted. Jeg har allerede tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www. lgappstv.com)? Problem TV'ets internet understøtter op til Flash 10 og afspiller kun filer i følgende formater: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4 Løsning Internettet kan blive tvunget til at lukke, hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til mængden af oplysninger på en webside. Du kan logge på webstedet (www.lgappstv. com) med id'et og adgangskoden, du registrerede på tv'et. Angiv dine personlige oplysninger, når du har logget på med id'et og adgangskoden, du registrerede på tv'et.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Når du har gennemført godkendelsesprocessen, er registreringen på webstedet (www.lgappstv.com) gennemført. Problem Kan de forskellige familiemedlemmer bruge forskellige id'er på det samme tv? Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer mit id? Du kan registrere og bruge mere end ét id på ét tv. Du kan se de registrerede id'er på tv'et i HOME Indstillinger ALTERNATIV Smart TV-indstilling IDliste. Du kan se listen over købte programmer for hvert id. Du kan se alle programmer, der er installeret af hvert id, i Mine programmer. Hvis du tilmeldte dig på en computer, kan du bruge funktionen "Glemt id?" på webstedet (www. lgappstv. com). Hvis du tilmeldte dig på tv'et, kan du finde id'er i HOME Indstillinger ALTERNATIV Smart TV-indstilling IDliste. Løsning Jeg købte et program fra webstedet (www. lgappstv. com). Hvordan kan jeg bruge det på tv'et? Kan jeg se en historik over mine købte programmer? Jeg slettede et betalt program - skal jeg købe det igen for at kunne hente det? Problem Hvis du vil finde et program, du købte på tv'et, kan du logge på og se det på menuen Købte programmer. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side Købte programmer. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side Købte programmer. Log på webstedet (www. lgappstv.com), og vælg Min side Købshistorik. Købte programmer kan hentes igen uden omkostninger i op til et år, hvis de bliver slettet ved et uheld. Du kan kun hente programmer igen, hvis de var købte programmer tilgængelige for tjeneste. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og hent programmer igen i Min side Købte programmer. Løsning Kontroller, at TV-modellen understøtter LG Smart World. Programmer fra LG Smart TV ets LG Smart World kan kun Kan jeg bruge køre på LG Smart TV. programmer fra LG Smart På samme måde kan du købe programmer fra webstedet TV ets LG Smart World (www.lgappstv.com), men ikke bruge dem på din pc, så på både TV og PC? tænk dig om, når du køber dem. Hvordan finder jeg ud af, Vælg id'et øverst på skærmen Home, og se det aktuelt hvilket id der er logget på påloggede id i Min side Mine Informationer. tv'et? Jeg installerede et Vælg HOME Mine programmer. Alle installerede program på mit tv. betalte og gratis programmer på tv'et vises. Hvor kan jeg se det installerede program? Problem Løsning Programmets størrelse, som vises på skærmen, afviger fra den faktiske programstørrelse på tv'et. Jeg har glemt adgangskoden til tv'et. Hvad skal jeg gøre? Problem Den viste programstørrelse på tv'et inkluderer den nødvendige ekstra plads til installation af programmet, og den kan være forskellig fra programmets størrelse, når det er installeret. Hvis du kun har TV-kontoen, kan du ikke gendanne din adgangskode når du har mistet den. Opret et nyt id og log på med det. Hvis du tilmeldte dig både på tv'et og på computeren, kan du bruge funktionen "Glemt adgangskode?" på vores websted (www. lgappstv.com). Løsning Problem Skal jeg gemme flere betalingsoplysninger på webstedet for at købe betalingsprogrammer? Kan jeg returnere et program, som jeg har købt? Hvis du vil købe betalingsprogrammer fra dit tv, skal du angive oplysninger om betalingsmetoden på webstedet (www.lgappstv.com). Hvis du ikke vil gemme betalingsoplysninger, kan du bruge den hurtige betalingstjeneste. Den hurtige betalingsmetode er imidlertid kun tilgængelig på webstedet, og betalingsprogrammer kan ikke købes fra tv'et, medmindre betalingsoplysningerne er gemt på webstedet. Som medlem kan du ikke anmode om tilbagebetaling, hvis du skifter mening efter et køb. Hvis der er en fejl ved produktet eller et problem med at bruge produktet, som ikke er din skyld, kan du bede om en refusion. En gyldig grund for refusion skal dog angives. Løsning Jeg er registreret som medlem, men jeg kan ikke købe betalte programmer. Problem Log på med det id, som du har oprettet på din PC og tilføj dine betalingsoplysninger. Log derefter af fra TV og log ind igen, så du kan købe betalte programmer. Løsning Sådan får du vist 3D-billeder 3Dbilledteknologi anvender synsforskellen mellem venstre og højre øje til at få billeder på dit TV til at se nøjagtigt ud som et ægte tredimensionelt rum. 1 Afspil en 3D-billedtitel, eller vælg et 3D-program. 2 Tag 3D-brillerne på. 3 Tryk på knappen 3D for at skifte til 3D-billedteknologi. 4 Afslut 3D-billedvisning ved at trykke på knappen 3D på fjernbetjeningen, mens du får vist 3D-billeder. De tilgængelige 3D-typer kan variere afhængigt af indgangssignalet. Sådan justerer du detaljer for 3D-billeder HOME Indstillinger BILLEDE 3D-indstillinger Justerer diverse aspekter af 3D-billedbehandlingen. Indstilling af 3D ved start TV'et konverter automatisk 2D til 3D og viser billeder i 3D, når det tændes. Skaber en passende 3D-dybde. 3D-dybde : Justerer 3D-dybde mellem objekt og baggrund. 3D Synsvinkel : Juster 3D-billede til tættere på/ fjernere fra brugeren. 3D-tilstand 3D-farvekorrektion 3D-lydzooming Normal billedvisning 3D-billedkorrektion Korrigerer farven på 3D-billeder. Afhængigt af modellen, er 3D-farvekorrektion muligvis ikke tilgængelig. Giver 3D-optimeret lyd. Du kan få vist 2D-billeder uden 3D-effekten. Skifter mellem venstre/højre-billeder i 3D-video. Visning af 3D-billeder advarsel Ved visning af 3D-billeder anbefales det, at seeren fastholder en synsafstand på mindst det dobbelte af skærmens størrelse målt diagonalt. 3D-billederne vises muligvis ikke korrekt med briller af lukkertypen, der kræver genopladning. Hvis et fremtidigt 3D-udsendelsesformat, der ikke understøttes af dette TV, bliver standard, får du muligvis behov for en ekstra enhed såsom en set-top boks. Brug af 3D-briller advarsel Brug ikke 3Dbrillerne i stedet for dine egne briller, solbriller eller sikkerhedsbriller.

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Indhold HTC Desire S... 1

Indhold HTC Desire S... 1 HTC Desire S Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire S, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere