Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11"

Transkript

1 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi mistet andelshaver Kurt Leon Meyer, der har boet i boligforeningen gennem mange år. Jeg vil gerne bede generalforsamlingen rejse sig og vise vores respekt for afdøde - tak! Jeg skal byde velkommen til mange nye andelshavere. Det gælder Danny Meyer Wilson, som har arvet lejligheden efter sin afdøde morfar samt Danny Salling Hansen, Jan Meisel, Lea Labansen og Christian Borum. De nye andelshavere har boet her i mange år og flere er vokset op i gården. Det betyder også, at vi i det forløbne år ikke har optaget nye medlemmer fra den eksterne liste, altså listen for familie og nære bekendte. Måske skulle jeg også sige velkommen til Poul og Lis Mødekjær - selv om de har boet her i mange år, så er de nye på den måde at deres lejlighed er ny. Vi besluttede på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2009 at nedlægge erhvervslejemålet i Lyshøj Alle 1, st.tv og oprette en ny andel i stedet. Dette er gennemført i perioden og derfor også en velkommen til beboerne i denne lejlighed. Faktisk knytter der sig den historie til, at vi i første omgang fik afslag fra kommunen på at nedlægge erhvervslejemålet, men da vi efterfølgende klagede over afgørelsen fik vi medhold med den begrundelse at kommunen aldrig havde tilladt oprettelsen af erhvervslejemålet. Vi har altså dermed rettet op på en ulovlighed, der daterer sig tilbage til krigen og formentligt endnu længere tilbage. 1. Gårdrenovering

2 Sidste år kunne jeg melde at gården var taget i brug og evaluere den lange proces vi havde været igennem. I år har vi godt og vel ét års erfaring og vi har brugt meget tid på justeringer og små forbedringer. I starten af året sendte vi brev til alle husstande og bad om kommentarer til hvordan gården fungerer. Vi bad også om forslag til hvordan gården kunne blive bedre. Resultatet blev fire svar ud af 117 mulige. Det kan man alt efter temperament tolke som ligegyldighed eller tilfredshed, men når vi ser hvordan især børnene har taget gården til sig er bestyrelsen godt tilfredse - der er ingen tvivl om at gården har fået flere daglige brugere - og at børnene som de flittigste brugere har fået flere tilbud, som de er glade for at bruge. Selv om bestyrelsen havde regnet med og ønsket flere tilbagemeldinger, så vil jeg gerne sige tak for dem der er kommet. Forslagene har været meget konkrete og meget velargumenterede - og i bestyrelsen vil vi gerne tage næsten alle sammen til efterretning. Jeg vil især nævne tre områder, som der skal følges op på. Det første område er skraldeområdet - eller skraldeøen, som vi også kalder den. Beboerne i dette område har fået en kedelig udsigt og et lys, der lige nu står tændt døgnet rundt. Vi skal have ændret lyset med timere så området bag hegnet kun er oplyst når det benyttes. Og så skal vi have noget grønt i området - konkret synes den nuværende bestyrelse, at vi skal plante slyngplanter op ad plankeværket. Når slyngplanterne er vokset til, skal de suppleres med en form for espalier således at der kan komme et grønt tag henover den indelukkede del af skraldeøen. Det andet område er langsiden mod Lyshøj Álle, hvor der mangler noget grønt. Vi har ikke et konkret udspil med, men der er behov for at plante mere og vi skal lave nogle konkrete forslag. Det kan være flere plantekasser, men det er ikke den eneste mulighed. I den forbindelse ville det hjælpe hvis beboerne i disse opgange blev bedre til at fjerne deres ting fra gården - ikke mindst cykler og cykelanhængere. Vi har også en børne-plante-kasse stående lige ved siden af sandkassen - er der ikke nogle småbørnsforældrene der vil stå for en dag, hvor børnene kan plante den til. Bestyrelsen skal nok sørge for redskaber og udgifter til frø med mere vil blive betalt. 2

3 Det tredje område er cyklerne i gården. Vi besluttede at opsætte cykelstativer i gården som en del af gårdrenoveringen og samtidig ændrede vi vores ordensregler, så cykelstativerne må bruges til korttidsparkering, altså cykler der benyttes på daglig basis. Der blev fra start opsat cykelstativer til i alt 40 cykler og de blev senere suppleret med yderligere 8 pladser langs med Vigerslev Alle. Da bestyrelsen foreslog opsætning af cykelstativerne vidste vi godt at det måske ikke ville være så enkelt, at alle bare rettede sig efter ordensreglerne. Vi har derfor startet med en ordning, hvor vi en gang hver måned mærker cyklerne af ved ugens start og vi har pålagt gårdmanden at sætte cyklerne i cykelkælderen om fredagen - hvis mærket ikke er taget af inden da. Det er ikke OK, at beboerne ikke selv kan finde ud af at sætte cyklerne i kælderen, men dette er så indtil videre bestyrelsens måde at håndtere det på. Til orientering blev der i denne måned sat 23 cykler i kælderen. Under punkt 6a, skal vi bl.a. behandle forslag om helt at fjerne cykelstativerne, så vi må afvente denne beslutning før end bestyrelsen følger op med yderligere tiltag. 2. Ansvar i gården Det er bestyrelsens oplevelse, at det løft vi har givet gården, har givet en positiv ændring af vores adfærd. Ved planlægningen gjorde vi meget ud af at overveje hvordan indretningen ville påvirke vores adfærd og medvirke til at vi passede bedre på tingene. Det mener vi at vi i nogen grad har opnået - og det er meget positivt at vi har en gård hvor der trods de mange brugere, stort set ikke findes hærværk og hvor der kun sjældent bliver ødelagt ting. Alle brugere af gården har glæde af boldburet - både de som spiller bold, men i høj grad også os andre, som er glade for at kunne sidde i gården uden risiko for at en fodbold kommer flyvende. En enkelt ny dille kunne vi dog godt undvære - boldburet er meget populært, men hvis det griber om sig med at klatre på væggene, vil der ikke gå lang tid før end det går i stykker. Det er lavet solidt, men det kan ikke klare at blive brugt som klatrevæg. I sensommeren havde vi en arbejdsdag, hvor vi havde et pænt fremmøde, men hvor vi gerne havde set flere. Der var ikke så meget på programmet og vi fik lavet det vi gerne ville - bestyrelsen vil gerne gøre det til en fast årlig tradition og lover at finde mange flere arbejdsopgaver næste gang. 3

4 Jeg fik sagt en del om cykelparkering før - og mine sidste ord om cykler skal være at minde de voksne om ikke at køre på cykel i gården - og hvis du har større børn, så minde dem om at de egentlig ikke må køre i gården, men at vi tolererer det så længe de kører fornuftigt og tager hensyn. I dagligdagen er det dog ikke altid tilfældet. 3. Vurderinger I sidste års beretning nævnte jeg en række nye tiltag ved vurderinger af lejligheder - vi har nu fået længere tids erfaring med dem og vi mener det har givet bedre og mere præcise vurderinger af lejlighederne. Det en i dag rutine, at vi gennemfotograferer lejlighederne og vi går systematisk frem efter en udvidet tjekliste, som omfatter vurdering af langt flere forhold end dem vi som lægmænd er forpligtet til at vurdere. I det forløbne år har vi haft en del flere vurderinger end vi plejer og ofte medfører en enkelt opsigelse at vi skal lave mange vurderinger. Eksempelvis da vi oprettede den nye lejlighed i Lyshøj Alle 1 medførte det fem flytninger og altså fem vurderinger. Det er vores erfaring, at mange andelshavere er blevet mere ambitiøse med forbedringer og ombygninger i lejlighederne. Det er naturligvis positivt, men det stiller også øgede krav til vores regler og til vurderingsudvalget. Man skal derfor huske, at vi ikke ejer vores lejligheder - det er andelslejligheder, som vi er forpligtet til at overdrage til næste andelshaver med en indretning som da vi overtog den. Det gælder med mindre man har lavet godkendte ændringer. Det er derfor et godt råd altid at spørge bestyrelsen inden man laver en ændring i sin lejlighed. Der kan findes svar på det meste i forbedringskataloget, men det er en fordel for både andelshaver og bestyrelsen hvis der er klare linjer og så få overraskelser som muligt. I den forløbne periode har vi bl.a. oplevet nedrivning af vægge, som ikke var godkendt og så vil jeg gerne advare om indkøb af komfurer. Vi har i forbedringskataloget et forbud mod at indlægge 400 V i lejlighederne og det er sådan at mange af de moderne indbygningskomfurer godt kan virke ved 220 V, men kun kan fungere optimalt ved 400 V. Vurderingsudvalget godkender derfor ikke indbyggede komfurer, hvis de ikke kan fungere optimalt ved 220 V. 4

5 Vurderingsudvalget har bedt om, at få nogle konkrete punkter med også. Først og fremmest at afslibning af gulve kun er en forbedring såfremt den forinden er godkendt af bestyrelsen, jævnfør bestemmelserne herom i vurderingskataloget. Vores gulvplanker er forholdsvise bløde og mange afslibninger gør at de bliver tynde. Vi har set en del tilfælde hvor gulvbrædder er knækket i fjer og fals - og ved for mange afslibninger vil dette blive et større problem i fremtiden. Vi har også set tilfælde af påsømning af masonitplader på trægulvene, som underlag for tæpper eller anden gulvbelægning. Vurderingsudvalget vil trække fra i vurderingen når det skæmmer gulvet. Foreningens standard er lakerede gulve. Et andet problem er forsænkede lofter: I vurderingskataloget er det præciseret, at disse kun er acceptable i køkken og gang. Det skal dog bemærkes at sådanne kræver en godkendelse hos både bestyrelsen og kommunen. I enkelte lejligheder er der foretaget ændringer af dørenes placering eller ikke bærende vægge er fjernet. Sådanne forandringer kræver ligeledes en godkendelse hos bestyrelsen og for dørenes vedkommende også en godkendelse hos kommunen hvis det sker i en bærende væg. Det gode råd er derfor altid at spørge bestyrelsen inden du går i gang med ombygninger. Vi vil hellere svare på spørgsmål end tage stilling til erstatninger når vi vurderer lejligheder. 4. Maling af opgange Efterhånden er der behov for at vi får malet dørene på vores køkkentrapper. Ofte bliver de skramlede i forbindelse med flytninger og bestyrelsen har derfor besluttet at finansiere det ved en stigning af flytteomkostninger. Lige nu er der opslag om maling i opgangen Lyshøj Alle 3 og jeg håber andre snart vil følge efter. 5. Afslutninger og tak Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til de beboere, der har ydet en indsats i det forløbne år. Tak til Bent og Hanne, som for 2. år i træk har arrangeret juletræsfest og tak til Birthe, Ilse og Tove for 5

6 jeres indsats med beplantningen i gården. Også tak til de beboere, som deltog i arbejdsdagen i august sidste år. Fra bestyrelsen skal jeg sige tak til Andreas, Kim og Theo, som har valgt at stoppe. Andreas er lovlig undskyldt, da han netop er flyttet i hus og derfor ikke kan fortsætte. Du har ydet en stor indsats med bl.a. referater og da vi lavede det første udkast til gårdrenoveringen. Tak til Kim, der især har ydet en indsats indenfor IT - du har bl.a. stået for opsætning og vedligehold af vores hjemmeside, en opgave der gradvist har vokset sig større og større. Endelig tak til Theo, der også har ydet en stor indsats indenfor IT området - du har vedligeholdt vores kontor IT, indkøbt og opsat Wii i beboerlokalerne og så har du haft den mest utaknemmelige opgave af alle. Da problemerne med modtagelse af signaler og regninger fra Parknet var på sit højeste påtog du dig en post, som næstformand i Parknet og du fungerede i lang tid som vores lynafleder når problemerne syntes uoverstigelige. I år har vi valgt at indlægge pausen lige efter bestyrelsens beretning. Vi plejer at vente til den er godkendt, men de seneste år har det betydet at mange punkter, som hørte ind under beretningsdiskussionen, først kom op under eventuelt. Det har vi i bestyrelsen været kede af - så jeg håber alle vil tænke over beretningen i pausen og komme tilbage med spørgsmål og kommentarer efter kaffen. Henrik 6

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere