ravnø data Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2002-2007 ravnø data Side 2"

Transkript

1

2 ravnø data Side 2

3 ! "! #$%&! " #' $ "" () " #!* " "+,-! ". /$0 0 " 1!0 &-!0 " 2/$$ 3/--,- + 3'",-4" &!" " ('! "" 5!'! "" 6!$$"" ",-$!$$"" 0 7 " &" 4!- "+ " 7!-!"+ 1!"+ ",-4!" /)" 5 $-!-8!" " &" 9!",-!!" + " +" 6!$$" +"" 1!" +" &" +" #$"0 +"+.$!$$"0 +" 9 " + &" +" " + /! + &! +" -! + 1 " + 1" ravnø data Side 3

4 ++ ++" "! ++ &! ++ */ +++ */! " &!+! 6$ 7 '!4:;! $/! *-!.! <$ #! (4! Når du læser i brugervejledningen har typografierne forskellig betydning: <Delete> Dagsplan Aftaler Tekst i Courier New omgivet af to spidse parenteser < > henviser til en knap på tastaturet. Tekst i kursiv omgivet af anførselstegn henviser til det aktive vindue. Almindelig tekst omgivet af anførselstegn henviser til et faneblad eller et felt i det aktive vindue ravnø data Side 4

5 "! Når RD RideCenter startes op, ser du programmets hovedbillede. Herfra har du adgang til de enkelte områder: Medlemskartotek Hestekartotek Planlægningsværktøjet - Holdplan Kalender- og advissystem Driftsregnskabet Katalog / Prisliste Stald Kreditorkartotek For at vælge den ønskede funktion, skal du blot klikke på den tilhørende knap. Hvis RD RideCenter anvendes til at administrere flere afdelinger, skiftes der også mellem afdelingerne her. Knappen afslutter RD RideCenter. Denne brugervejledning forklarer trin for trin opsætning og drift af RD RideCenter. Følger du anvisningerne vil du kunne få et velfungerende og udbytterigt system til din rådighed. Vejledningen er delt i tre hovedområder: Opsætning Klargøring Drift Valg af en række indstillinger, oprettelse af indhold i listbokse osv., regnskab og kontoplan. Oprettelse af grunddata medlemmer, regnskab, heste, priskatalog. Planlægning af hold, tilmelding af medlemmer til disse Oprettelse af betalingsaftaler Vedligehold og uddata. Vejledningen omtaler ikke backup rigtige mænd tager ikke back-up, de græder en gang imellem. (Backup af systemet foretages ved at kopiere filen RideCenterData.mdb. Den findes ved standard-installationen i mappen c:\programmer\ravnø data\rd ridecenter\) ravnø data Side 5

6 #$%&! Inden RD RideCenter tages i anvendelse, er der nogle opsætninger og indstillinger, der skal udføres. Dette afsnit gennemgår alle opsætninger og indstillinger. Klubbens egne grunddata skal ligeledes lægges ind i databasen. " #' $ Klik på i startbilledet. Vinduet System åbnes nu. Der er en række faneblade, som hver især beskrives efterfølgende. "" () Fanebladet Licens indeholder licensoplysninger samt evt øvrige fakta omkring klubben. Dette vil normalt være udfyldt ved levering af systemet. Mange af disse kommer med på de forskellige udskrifter, systemet tilbyder, så udfyld manglende oplysninger. Her vælger du også et logo, hvis det skal med på udskrifter. Programmet kan kun anvendes fuldt ud med en gyldig licenskode. Endelig viser siden oplysninger om program- og databaseversioner ravnø data Side 6

7 " #!* Fodertyper Boxe Her indtastes de fodertyper, der anvendes. Når du senere skal arbejde med foderplaner, vælger du fodertyperne fra tabellen. Kiloprisen anvendes til automatisk beregning af foderomkostningerne for den enkelte hest. Her angives hvilke typer af bokse der rådes over. Disse anvendes i staldmodulet. Halmforbrug og pris anvendes til automatisk beregning af opstaldningsomkostningerne for den enkelte hest. Redigering af tabellerne er såre simpel: Tilføj Skriv teksten i rækken med * til venstre for. Ændre Slet den ønskede tekst og skriv den nye Slet Klik på knappen til venstre for feltet tryk på <Delete>-tasten og svar ja til at slette. " På denne fane er der en række indstillinger: Hvor langt frem i tiden skal kalenderen være opdateret? Hvor langt tilbage i tiden skal kalenderen gemme oplysninger. Lukkede medlemsaftaler kan ligeledes slettes efter en vis tid. Flueben i gør, at systemet sletter oplysninger og lukkede aftaler automatisk efter det angivne antal dage. Flueben her åbner et felt på medlemmer, hvor de sidste fire cifre i CPR-nummer kan registreres. På denne side kan du også vælge hvilken af de to størrelser medlemskort, du ønsker at anvende. Den lille størrelse passer til Kold-laminering den store er kreditkortstørrelse. "+,-! Systemet gør brug af en række opslagstabeller. Oplysningerne anvendes i opslagslister listboxe rundt omkring i systemet. Under fanebladet Tabeller findes 5 opslagstabeller: Holdtyper Ridebaner Kommuner HesteKategorier Hestetyper En holdbetegnelse, der anvendes i planlægningsmodulet De baner, klubben råder over Medlemmernes hjemkommuner Kategorierne for de heste, klubben råder over Hvordan anser du hestene for være. Redigering af tabellerne: Tilføj Skriv teksten i rækken med * til venstre for. Ændre Slet den ønskede tekst og skriv den nye Slet Klik på knappen til venstre for feltet tryk på <Delete>-tasten ravnø data Side 7

8 og svar ja til at slette. Tabellerne Foderplan og Aldersgrupper fungerer på samme måde. ". /$ Postnummertabellen indeholder alle danske postnumre og skal normalt ikke redigeres. Når du opkræver via PBS og skal opkræve en kommune for betalingen, skal det ske lidt specielt, da kommuner kun accepterer elektronisk opkrævning via et såkaldt EAN-nummer. Dette nummer oplyses af kommunen. Der skal oprettes et postnummer Faktureringsadressen skal i første adresselinie indeholde EAN-nummeret og postnummeret skal være Fanen Regnskaber viser de regnskaber, der er oprettet, hvilket der er det aktive samt funktioner, der kan udføres i relation til regnskaberne. Det er også her, du opretter nye regnskaber: Klik på. I vinduet angiver du et navn og en periode for regnskabet. for at oprette regn- Klik på skabet. Bemærk, at kontoplaner kan kopieres fra tidligere regnskaber. Første gang skal du dog oprette kontoplanen fra bunden " 1! RD RideCenter håndterer flere regnskaber i samme periode gennem afdelinger. Hvis du fx ønsker at arbejde med både rideklubbens og støtteforeningens regnskaber, skal de oprettes som afdelinger. Hver afdeling har sine egne regnskaber, prisliste og aftaler. Alle afdelinger har adgang til medlemskartoteket, hestekartoteket og øvrige moduler. Klik på systemet. for at oprette en afdeling. Afdelinger kan kun nedlægges, hvis der ikke er regnskabsdata i &-! Vælg regnskabet i listen over regnskaber og klik på. Vinduet Kontoplan åbnes ravnø data Side 8

9 " 2/$$ Såvel Grupper som Samlekonti og almindelige konti kan nummereres. Nummeret kan være en lettelse ved kontoopslag i posteringer og angiver sorteringsrækkefølge ved udskrifter. Nummereringen er fri og styrer ikke strukturen i kontoplanen. 3/-- Du anvender Grupper og samlekonti til at strukturere kontoplanen. På status- og driftsudskrifter dannes automatisk sumlinier på begge niveauer Klik på for at redigere grupperne. I vinduet Gruppe- & Samlekonti kan du tilføje eller slette konti. Grupper er øverste niveau en Samlekonto skal høre til en Gruppe,- Opret konto med klik på Markér kontoen og klik på. Udfyld kontonavn. Kontoen vil nu vises i listen Ikke-anvendte konti. for at sætte den i kontoplanen. Redigér efterfølgende kontoen: Dobbeltklik eller markér kontoen og klik på. Giv kontoen et nummer Angiv kontotype: Drift / Status ravnø data Side 9

10 Angiv evt Automatisk momsafløftning på driftskonti. Angiv evt. Primosaldo på statuskonti. Vælg evt Gruppe og Samlekonto eller ændringer. Når kontoplanen er færdig, skal de faste konti angives. Luk kontoplanen og åben den igen. Angiv: Medlemskonti Kreditorkonto Debitorindbetalinger Momsafregning. Årets Resultat Med opsætningen af disse konti slipper du mange gange for at skulle angive konti ved posteringer. + 3' Udfyld gebyrer med beløb, konti og tekster til fakturaer. Rykkergebyr opkræves ikke automatisk, men kan opkræves i forbindelse med fakturing og rykkerskrivelser. Sæt beløbet til 0,00 hvis der aldrig skal opkræves gebyr. Hvis administrationsgebyret sættes større end 0, vil alle opkrævninger automatisk blive pålagt gebyret. Hvis du sætter beløb = 0 vil der ikke blive opkrævet gebyr.,-4 Ved afkrydsning i Refundering opnås, at ydelser, der er prissat til et beløb pr. gang automatisk refunderes ved aflysning. På dette faneblad angiver du information, der skal anvendes ved opkrævninger. Alt efter hvilken opkrævningsform, du ønsker at anvende, skal de forskellige felter udfyldes. PBS Oplysningerne skal kun indtastes, hvis der opkræves via BetalingsService Total. Oplysningerne fås ved PBS og Pengeinstitut. Indbetalingskort Her vælges korttype. Afhængig af valgt korttype, åbnes der for indtastning i de relevante felter. Rykkerskrivelse Skrivelsen er bygget op af to tekstblokke, adskilt af en saldolinie. Saldobeløb dannes automatisk ved udskrivning. &! ravnø data Side 10

11 I kataloget oprettes de ydelser, klubben tilbyder med de gældende priser og betalingsperioder. " ('! Løbende ydelser er abonnementer, der leveres til medlemmerne. Oplysningerne herfra anvendes af den automatiske fakturering. Vælg i startbilledet, Vinduet Katalog åbnes nu. I venstre side ser du en liste over de ydelser, der er oprettet i kataloget, i højre side detaljer for den enkelte ydelse. Klik på knapperne for den ønskede funktion. For hver Prisgruppe ydelse i kataloget skal du udfylde felterne: Navn Bemærkning Bogføringskonto Pris Moms Prisperiode Forudbetaling Overskrift, der vises i alle oversigter og lister Udfyldes efter behov. Den konto, indbetalingerne skal registreres på. Netto-pris for den angivne periode Angiv moms-beløb, der skal lægges til nettoprisen, samt momskontoen. Her angiver du den periode, medlemmet skal betale for ad gangen. Sæt flueben, hvis dette ønskes Opkrævning: Antal perioder Det antal prisperioder, du ønsker at opkræve for ad gangen normalt 1. Men der intet til hinder for at opkræve fx for ti uger eller to måneder ad gangen. Bemærk, at feltet ikke kan anvendes sammen med Prisperiode = Pr. gang, her tælles det aktuelle antal forekomster for en måned. Kort (max 25 tegn) og lang (max 43 tegn) fakturatekst skal udfyldes. Klik på for at gemme oplysningerne. 5!'! Enkeltydelser som f. eks. ormekure, foder osv. kan nemt tilføjes på Fakturakladder. 6!$$ ",-$!$$ Klik på i startbilledet. I vinduet Medlem klikker du på fanen Stamkort ravnø data Side 11

12 Klik på knappen og udfyld kortet. Afkrydsningsfelterne Instruktør og Hjælper angiver, om medlemmet udfører disse funktioner. Opkrævning Opkræv hos andet medlem : Hvis du sætter flueben her, kan du vælge at medlemmets betalinger skal opkræves hos et andet medlem. Køn, Status og disciplinfelterne anvendes sammen med fødselsdato til udtræk at statistikker til DRF og opgørelser i forbindelse med kommunalt tilskud. Klik på medlemmet. for at gemme Bemærk at medlemmer skal være indmeldt for at der kan oprettes aftaler med dem. Der kan heller ikke oprettes nye aftaler med udmeldte medlemmer. Instruktører, hjælpere, sponsorer skal også oprettes i kartoteket. Har du en medlemsliste på elektronisk form Excel, Acces etc, kan disse oplysninger ofte overføres automatisk. 0 7 Hestene skal oprettes: Klik på i startbilledet. Klik på fanen Stamkort Klik på knappen og udfyld kortet: Faktuelle oplysninger om hesten. Regler og begrænsninger for hestens deltagelse i undervisningen. Sæt flueben i Aktiv, hvis hesten anvendes i undervisning? Hvis reglerne overskrides under planlægning, gives der advarsel om overskridelsen, men den ønskede ændring kan gennemføres på trods heraf. Dyrlæge- og beslagsmedplan. Disse anvendes i kalenderen til påmindelser. Udfyld evt ejerforhold og klik på knappen ravnø data Side 12

13 & Kreditorkartoteket holder styr på klubbens kreditorer og deres fordringer. Kartoteket åbnes fra hovedbilledet med klik på. Her oprettes kreditorerne. I vinduet Kreditorer klikker du på fanen Stamkort. Klik på kreditor. og udfyld stamoplysninger om hver Kreditorer søges frem i toppen af billedet på enten Nummer eller Navn samme metode som ved medlemmer ravnø data Side 13

14 4!- RD RideCenter udfører en række opgaver automatisk, f. eks. Planlægning og Fakturering. Igangsætningen og tilpasningen af RD RideCenter består af oprettelse af holdplanen skoleskemaet. Derefter skal medlemmerne tilmeldes de respektive hold, der skal vælges hest, evt hjælper og der skal bestemmes pris og betalingsbetingelser. " 7!-! Et hold beslaglægger flere ressourcer - en ridebane, en instruktør og et tidspunkt. Holdet tilbyder samtidig pladser til elever. Åben holdplanen og opret de ønskede hold med tid og sted. Der behøves ikke angivet Instruktør eller ridebane Ændring gælder fra: hvornår skal holdet starte. 1! Med aftaler styrer du en række funktioner i RD RideCenter: Automatisk fakturering. Hold- og dagsplaner. Belægningsoversigt for ridestalden Oprettede aftaler ses på fanebladet Oversigt i medlemskartoteket. Aftalen kan senere reguleres fra medlemskartoteket. Aftalens undervisningsforhold kan endvidere ændres fra Holdplan-modulet. En aftale stoppes ved at angive en slutdato på aftalen. Hvis et medlem udmeldes, stoppes alle aftaler automatisk på udmeldelsesdatoen. Ændringer i aftaler vil få virkning fra den angivne dato og fremefter. Såfremt du ønsker at foretage enkeltstående ændringer for en enkelt dag i Kalender, skal du over i Kalender, Dagsplan Aftaler kan oprettes fra såvel medlemskartoteket som fra holdplanen ravnø data Side 14

15 Tilmeldingen omfatter 3 områder, som kan anvendes uafhængigt af hinanden: Opkrævning og betaling. Her angives oplysninger til det automatiske faktureringssystem Ressourcer. Her angives, om der er tale om ridning eller opstaldning. Reserverer ressourcer i forbindelse med undervisningsaftaler. I forbindelse med en opstaldningsaftale angives også her, hvilken hest, det drejer sig om. ",-4! Vælg prisgruppe, som fastlægger pris og opkrævningsbetingelserne. Angiv startdatoen for betalingsforløbet typisk den 1. i en måned Regulering Her kan du regulere, hvis undervisningen og betalingsstarten ikke er samtidig. Hvis der ikke skal opkræves betaling for denne aftale, sættes flueben i Ingen Opkrævning. /) Her angiver du, om der er tale om en rideaftale og i så fald, hvilket hold, medlemmet deltager på. Er der tale om en opstaldningsaftale, angiver du, hvilken boks, aftalen omhandler. Nederst på siden kan for rideaftaler angives, hvilken hest og hjælper, der reserveres. Ved opstaldning kan vælges, hvilken hest, aftalen omhandler. Hest Hjælper Vælg en af hestene på listen eller Egen Hest. Bemærk, at billedet fortæller, hvor mange gange hesten har gået hhv. i dag og denne uge, samt det maximale antal, den må gå. Hvilke ugedage, den kan anvendes fremgår ligeledes. Vælg evt. en hjælper i listen. Knappen under listen frigiver hjælperen igen. Når du er færdig med at redigere aftalen, klikker du på. 5 $-!-8! Der gives her eksempler på tre typer af aftaler: Kontingent Undervisningsaftale Opstaldningsaftale Afhængig af aftalernes karakter, skal der udfyldes forskellige felter i skærmbilledet ravnø data Side 15

16 " & Angiv Prisgruppe Startdato Evt regulering 9! En undervisningsaftale involverer naturligvis en rytter, men også en hest, evt en hjælper og endelig et hold. Udfyldning af alle felter skal overvejes: Betalingsoplysninger: Prisgruppe Startdato Slutdato Regulering Pris og betalingsbetingelser Hvornår skal den automitiske betalingsstyring starte typisk den første i næste måned Evt Slutdato for aftalen, typisk blank. Hvis der skal betales for en periode, fx frem til automatisk betalingsstyring starter Undervisningsoplysninger til brug for planlægningsmodulet: Hold Hest Hvilket hold skal medlemmet tilmeldes Hvilken hest skal der rides på evt Egen hest Hjælper Skal der tilknyttes hjælpere til ekvipagen? UV aftale gælder fra ½ Lektion Bemærkning Ressourcerne reserveres i henhold til aftalen umiddelbart efter datoen. Evt bemærkningsfelt Evt bemærkningsfelt,-!! Involverer et medlem og en hest samt noget betaling Følgende felter har betydning og deres udfyldning bør hver overvejes: Prisgruppe Startdato Slutdato Pris og betalingsbetingelser Hvornår skal den automitiske betalingsstyring starte typisk den første i næste måned Evt Slutdato for aftalen, typisk blank. Hest Hvilken hest drejer det sig om? Bemærk: Hesten vil ikke blive reserveret. Éngangsindbetaling Hvis der skal betales for en periode, fx frem til automatisk betalingsstyring starter ravnø data Side 16

17 + Driften af RD RideCenter består i at vedligeholde systemets oplysninger, udskrive planer, lister og girokort. Der skal føres kassekladde, rykkes for manglende indbetalinger. DRF og kommunen skal have statistikker. Bogholderiet skal have regnskabsoplysninger. RD RideCenter er automatiseret, så systemet et langt stykke selv foretager opdateringer og beregninger. Du skal således kun foretage ændringer, når der er tale om ændringer i forhold til gældende planer. Det er altså nu, det tiden at høste frugten af det arbejde, der er blevet lagt i opsætningen og klargøringen af systemet. +" 6!$$ Når du åbner medlemskartoteket får du en række aktuelle oversigter for det enkelte medlem. Du kan søge efter det enkelte medlem på medlemsnummer eller navn øverst i vinduet. På fanebladene ser du: Oversigt Konto Aflysninger Stamkort Udskrifter Status for det enkelte medlem betalings- og rideaftaler. Alle opkrævninger og indbetalinger for den angivne periode. Oversigt over aflysninger både hold og medlemmet selv Alle stamoplysninger vedrørende det aktuelle medlem. Her udskrives diverse lister, statistikker mm. fra medlemskartoteket. +"" 1! Aftaleoversigten viser øverst de aftaler, der er og har været truffet med det enkelte medlem. Det er også her, du kan oprette nye aftaler og ændre i de eksisterende. Nederst vises de rideaftaler, der aktuelt er aftalt med medlemmet +" & Fanen Konto viser status på mellemværendet med medlemmet inden for den angivne periode. Perioden er standard sidste tre måneder, men kan skiftes. Knapperne: Viser detaljer for den valgte faktura. Samme funktion fås ved dobbeltklik på en faktura. Giver mulighed for at udstede en kreditnota for den valgte faktura. Udskriver girokort for den valgte faktura ravnø data Side 17

18 Udskriv rykkerskrivelse til medlemmet rykkeren indeholder rykkertekst1, saldo, Rykkertekst2. Hvis der opkræves gebyr, vil dette automatisk blive opkrævet på næste faktura. Opsætning af rykkerteksterne foretages under System, Regnskab. Udskriver et kontoudtog for medlemmets konto. Udtoget indeholder bevægelser for de sidste tre måneder. +" #$ På medlemmets stamkort kan se alle faktuelle oplysninger om medlemmet. Med knapperne og kan du vedligeholde medlemskartoteket. Medlemmer slettes ikke, men udmeldes. Herved stoppes alle aftaler og medlemmet markeres som udmeldt. Stamoplysninger om medlemmet gemmes. Knappen viser hvilke hold medlemmet er tilknyttet som hhv. Instruktør og Hjælper. Opkrævninger sendes som standard til medlemmets postadresse. Opkrævningerne kan også sendes til at andet medlem, fx hvis man vil samle opkrævninger for en familie eller der er en anden betaler end medlemmet selv. Under Redigér kan der vælges det medlem, der skal opkræves. Systemet håndterer også opkrævning hos kommuner via elektronisk fakturering, når man opkræver via BetalingsService. Udskriv stamkort, medlemskort eller ridehuskort med klik på den relevante knap. +"+.$!$$ Du kan oprette medlemmer som prøvemedlemmer. Der kan ikke oprettes faste aftaler med disse, men de kan lægges ind i kalenderen med enkelte ridetimer på hold. Prøvemedlemmer oprettes ved at sætte flueben i Prøvemedlem under oprettelsen. Prøvemedlemmer kan ikke gives et medlemsnummer ravnø data Side 18

19 Knappen viser en oversigt over prøvemedlemmerne samt hvornår de har været til ridning. I vinduet kan du slette prøvemedlemmet eller indmelde vedkommende som almindeligt medlem. Ved indmeldelse fjernes flueben i Prøvemedlem og medlemmet tildeles et nummer. +" 9 Fanebladet Udskrifter indeholder en række udskrifter fra medlemskartoteket: Medlemsliste Medlemskort Statistik Adresselabels Udskriver alle medlemmer på en liste, vælg Sortering Filtrering, dvs hvilke medlemmer skal med på listen Type for enkel eller detaljeret liste. Udskriver medlemskort til alle indmeldte medlemmer. Liste over medlemmerne, inddelt i valgfri aldersgrupper og evt. opdelt på kommuner. I vinduet Medlemmer pr Aldersgruppe kan du frit ændre aldersgrupperne. Hvis du vil slette en gruppe, markerer du den og trykker på <Delete>. Husk, at den første gruppe skal starte med 0 og den sidste slutte med 999. Vælg filter Alle medlemmer på samme liste eller opdelt på kommuner. Udskriver adresselabels til alle indmeldte elever. Labels er kan sorteres og er grupperet holdvis. Der kan udskrives et enkelt eller alle hold. Adressefilteret betyder, at der kun udskrives én label pr adresse. Der udskrives på A4 med 3 kolonner og 8 rækker. + & Vinduet Kreditorer åbner med en oversigt over kreditors konto de sidste tre måneders bevægelser Herfra kan man registrere Fordringer og Udbetalinger på kontoen +" : Klik på knappen og vinduet Registrer fordring åbnes I vinduet angives øverst posteringstekst og beløb for fordringen. I midten fordeles beløbet ud på en eller flere konti / heste. Udfyld Posteringstekst, Konto, evt. Hest og Beløb, evt moms ravnø data Side 19

20 Klik på for at registrere hver enkelt indtastning. Når fordelingen er færdig, bogføres bilaget klik på. + /! I kreditorbilledet klikker du på åbnes., og vinduet Registrér udbetaling Angiv udbetalingskonto og beløb. Klik på for at bogføre udbetalingen. + &! Kalenderen giver dig oversigt over alle dagens aktiviteter. I advis-delen bliver du mindet om aftaler omkring dine heste dyrlæge og smed. +" -! Dag for dag oversigt over planlagte aktiviteter og ressourceforbrug. Du kan på en vilkårlig dag se hvilke hold, der skal gennemføres med instruktører, hjælpere, heste og ryttere. Dagsplanen rulles automatisk 60 dage frem i tiden med udgangspunkt i de holdplaner, du har oprettet. Øverst vælger du datoen skriv datoen eller skift med pilene til højre for datoen. Herunder ser du de hold, der er planlagt på den valgte dato. Endelig ser du nederst de elever, der er planlagt til at deltage på det aktuelle hold. I dagsplanen kan du foretage en række ændringer, der kun gælder for denne ene dag. Du kan skifte hest og hjælper, aflyse såvel et helt hold, som en enkelt rytters deltagelse den pågældende dag. Du kan endvidere flytte en elev til et andet hold og endelig kan du sætte en elev med hest og hjælper på et hold som en engangsdeltagelse. x i Hvile betyder, at hesten er markeret, og du skal overveje at skifte hesten ud med en anden denne dag. Som nævnt gælder de ændringer, du foretager her, kun for den enkelte forekomst. Ønsker du at foretage varige ændringer, skal du foretage disse i Holdplanen. Aflysning af et hold Find det aktuelle hold frem, klik på. Bemærk, at ved aflysning af et hold frigives såvel instruktøren som ridebanen, ligesom alle holdets ekvipager markeres som aflyst. Alle dagens hold aflyses ved klik på ravnø data Side 20

21 Aflysning kan fortrydes under redigering af et hold Aflysning af medlem Hvis et medlems deltagelse på et hold skal aflyses for en given dag, så find det aktuelle hold frem, find ekvipagen frem og klik på. Eleven vil nu stå som aflyst, mens såvel hest som hjælper vil fremstå som ledige. Aflysningen kan fortrydes under redigering af ekvipagen. Flytning til andet hold I forbindelse med en elev-aflysning, kan du vælge at flytte eleven til et andet hold som erstatning. Find holdet og eleven frem, klik på og vælg det ønskede hold i listen. Oprettelse af engangstilmelding Du kan sætte en elev på et hold denne ene gang, for eksempel som en ekstra undervisningstime. Klik på. I vinduet kan du nu sætte en elev på holdet. + 1 RD Ridecenter har et advissystem, der hjælper dig med at huske aktiviteter som beslagsmed og dyrlæge. Vælg fanen Dyrlæge. I listen ser du hvilke heste, der skal tilses, og hvorvidt, der er truffet aftale. Listen dannes automatisk ud fra de frekvenser, der er angivet for den enkelte hest. Ønsker at skubbe planlægningen, markerer du hesten, angiver den nye dato og klikker på. Når du bestiller nyt besøg til en hest, vælger du hesten, angiver datoen og klikker på. Registrering af gennemførte besøg foretages på dyrlægejournalen i hestekartoteket Fanebladet Beslagsmed adviserer om planer og virker på samme måde som dyrlæge. + 1 Fanebladet Aktiviteter indeholder en komplet oversigt over dagens aktiviteter ud fra medlemmer, heste og ridebaner. ++ Regnskabsmodulet giver dig en enkelt og overskuelig oversigt over fakturerings-, opkrævnings- og indbetalingsforløbet. I modulet er i vid udstrækning mulighed for at håndtere forløbet automatisk via klik på en enkelt knap. Straks du åbner regnskabsmodulet, vises en oversigt med hovedtal for året til dato du kan selv vælge perioden ved at klikke på en måned, flytte ned til periode og angive datoerne ravnø data Side 21

22 For den valgte periode kan yderligere detaljer vises: Status/Drift Skift mellem visning af status eller drift ved at flytte prikken. Klik på udskriver regnskabsrapporten. Kontokort Klik på eller på for at få et opdateret Kontokort på kontoen. På kontokortet kan endvidere klikkes ind på en detaljeret visning af det enkelte bilag Indbetalinger pr. reg. Dato. Knappen under giver en oversigt over indbetalinger samlet pr registreringsdato. Oversigten anvendes til at afstemme i forhold til kontoudtog fra bank eller PBS. giver adgang til at opgøre momskontoen samt overføre beløbet til en momsopgørelseskon- Knappen to. Klik på, hvis du vil justere på kontoplanen for det aktuelle regnskab. Mange steder i regnskabsmodulet er der mulighed for at tilknytte en hest til posteringer. Ved at benytte denne facilitet opnås en detaljeret økonomistyring på den enkelte hest. ++"! Debitorlisten giver et opdateret øjebliksbillede over konti for de med ravnø data Side 22

23 lemmer, hvor saldoen ikke er 0. Fra listen kan der hoppes direkte til et medlems konto klik på. Debitorlisten kan udskrives, der kan udskrives kontoudtog og der kan dannes en rykkerskrivelse for et medlem. ++ &! Fanen Kreditorliste giver status på de kreditorer, hvor saldoen ikke er 0, altså som har et tilgodehavende eller skylder dig penge. Knapperne Fordring og Udbetaling har samme funktion som i kreditorkartoteket se 4.2 Kreditorer på side */ Girokort der udskrives girokort/regninger på printeren. Betalingsservice der dannes en fil, som sendes til PBS. Tidligere opkrævede fakturaer kan kun opkræves, hvis der er flueben i Opkræv igen Bemærk: Indbetalingskort til et enkelt medlem kan også skrives ud fra medlemskartoteket. Her ser du de fakturaer, der er bogført. Du kan se, datoerne for hvornår den enkelte faktura har forfald og er opkrævet. Fra oversigten kan direkte ses fakturadetaljer og dannes kreditnota. Fakturaerne opkræves ved at markere de ønskede fakturaer og sende dem til Betalingsforslag Knappen anvendes, hvis man registrerer indbetalinger manuelt og indbetalingerne generelt kan henføres til en faktura. På baggrund af de markerede fakturaer, dannes indbetalingskladder, som efterfølgende kan tilrettes og bogføres ravnø data Side 23

24 +++ */! Den automatiske fakturering danner en fakturakladde til det enkelte medlem på baggrund af de oprettede aftaler. Hvis du kører flere autofaktureringer uden at bogføre, vil den enkelte faktura blot blive opdateret. Fanen viser de kladder, der for tiden ligger klar til bogføring. Klik på fakturakladder på baggrund af de aftaler, der er sat op for det enkelte medlem. og systemet vil generere Fakturakladderne kan efterfølgende redigeres, ligesom der manuelt kan oprettes kladder Under redigering kan der nemt tilføjes linier med ydelser fra kataloget, ligesom fakturagebyr mm. tilføjes med et klik. Hvis du fortryder en faktureringskørsel fx har du fået sat opgørelsesdatoen forkert eller glemt at opdatere priser forinden kan du tilbageføre fakturakladder. Herved rulles hver markeret opkrævning tilbage og kan gennemføres på et senere tidspunkt. Markér de fakturakladder, der ønskes annuleret og klik på. Hvis du derimod under redigéring af en fakturakladde manuelt sletter en fakturalinie, vil en evt. tilhørende aftales Opkrævetdato ikke blive reguleret. Når fakturakladderne er klar, markeres de, Bogføringsdatoen samt Forfaldsdatoen angives og du klikker på. Fakturakladderne vil nu forsvinde fra billedet og overføres til Fakturaer. Bogføring: De enkelte fakturalinier krediteres på den tilhørende konto. Det samlede fakturabeløb debiteres medlemmets konto debitorkonto. ++ &! Kassekladden anvendes til at indberette posteringer til regnskabet. Et bilag kan bestå af et vilkårligt antal posteringer. Systemet holder selv rede på, at bilaget balancerer bilaget kan ikke afsluttes, hvis det ikke balancerer. Bilagene nummereres automatisk fortløbende. Klik på eller for at oprette eller redigere bilag ravnø data Side 24

25 Indtast de enkelte linier i bunden af vinduet brug Entertasten til at hoppe mellem felterne og hen på - Enter her registrerer posteringen og gør klar til næste. Tryk Alt+t eller klik på, når bilaget er færdigt. Hvis en postering foregår på en konto med automatisk afløftning af moms, lukkes momsfeltet og viser den aktuelle momsprocent indtast blot bruttobeløb og systemet løfter selv den rette moms af. Markér bilagene og klik på for at bogføre bilagene. Posteringsliste for en dag eller ikke bogførte bilag kan udskrives. ++ :! I fanen Indbetalingskladde foretager du indberetning af medlemmernes indbetalinger. Indbetalinger kan registreres på flere måder: Manuelt klik på knappen og der åbnes et vindue, hvor du kan indtaste indbetalinger. Ved manuel indtastning slår systemet op på medlemmets konto og foreslår selv saldo som beløb. Anvend Enter-tasten til at hoppe fra felt til felt. Registreres der flere indbetalinger, bogføres de på samme bilagsnummer ravnø data Side 25

26 Hvis du anvender BetalingsService til opkrævning, modtages oplysninger om indbetalinger på en fil fra PBS. Klik på, udpeg filen og klik. Filen indlæses nu, og danner indbetalingsforslag. Endelig kan der dannes indbetalingsforslag på baggrund af udskrevne fakturaer se under Fakturaer. Når indbetalingsforslagene er klar, markeres de og bogføres med klik på. Bogføring Beløbet krediteres medlemmets konto debitorkonto. Beløbet debiteres den konto, der er valgt til medlemsindbetalinger. Indlæsning af PBS-filer kan give anledning til Advis. Advis er oplysninger om afviste, afmeldte eller tilbageførte betalinger, som du skal tage stilling til. Afviste betalinger og afmeldte betalinger giver ikke anledning til posteringer i regnskabet de skal blot kvitteres, når de er færdigbehandlede. Tilbageførte betalinger derimod skal også tilbageføres i regnskabet klik på, og der vil automatisk blive lagt en postering ind i kassekladden og advis en bliver kvitteret. Kvitterede advis kan slettes efterhånden. ++ 6$ På oversigtsfanen DagsDato vælges momsregnskabet med knappen vinduet Moms vises. Øverst vises ikke-bogført moms. Momsen er opgjort i Ind- og Udgående moms pr måned. Bogfør beløb på momsafregningskontoen ved at markere en linie og klik på. I midten oversigt over bogført moms i den angivne periode. Til indberetning angiver hvad der skal indbetales eller haves retur for perioden. Klik på for at registrere indbetaling af moms plusbeløb eller tilbagebetaling af overskydende moms minusbeløb. Nederst vises årets momsafregninger ravnø data Side 26

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til kontingent delen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016 Version

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere