Availability og reliability i softwarearkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Availability og reliability i softwarearkitektur"

Transkript

1 Availability og reliability i softwarearkitektur Gruppe 2 Jørgen Vrou Hansen Marjus Nielsen Said Shah Alizadeh marts 2010 Abstract Dette papir omhandler arkitektoniske discipliner og metoder behandlet under Reliable Software Architecture fagpakken. Vi afprøver metoder til at beskrive availability og reliability krav og fejlmuligheder i et konkret system, og taktikker til at opnå en arkitektur som overholder de beskrevne krav.

2 Indholdsfortegnelse 1 MOTIVATION SYSTEMBESKRIVELSE PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE RELEVANTE TEORIER OG PUBLIKATIONER FAULT, ERROR OG FAILURE Dependability Fault tolerance KVALITETSATTRIBUTTER Quality Attribut Scenarios SOFTWARE RELIABILITY METRIC FAULT TREE ANALYSE SURVIVABILITY ARKITEKTONISKE PROTOTYPER ANALYSE OG RESULTATER REFERENCE ARKITEKTUR Module view Component & Connector view Allocation view QUALITY ATTRIBUTE SCENARIOS FAULT TREE Tab af målere FAULT TREE OG SCENARIER ARKITEKTONISKE TAKTIKKER PROTOTYPE NY ARKITEKTUR Module view Sekvensdiagram for aflæsning af måler Allocation view KONKLUSION REFERENSER APPENDIX A: QAS APPENDIX B: FAULT TREE ANALYSE Tab af data Tab af netværket Side 2 af 34

3 1 Motivation I fagpakken Relaiable Software Architecture har vi skaffet os bekendtskab med arkitektoniske grundelementer indenfor udvikling af pålidelig software. Vi har beskæftiget os med metoder til at beskrive krav til et system og at analysere fejlkilder. Har været igennem adskillige taktikker for at opnå de arkitektoniske kvaliteter og lært hvordan den resulterende arkitektur dokumenteres. Vi finder det relevant at afprøve nogle af disse metoder og taktikker i et konkret projekt fra en af vores arbejdspladser hvor der laves et system som afregner borgernes varme og strømforbrug. Dette involverer bl.a. nøjagtige forbrugsmålinger som aflæses og indsamles på bestemte tidspunkter. På grund af at systemet bruges til afregning er der store krav til availability, reliability og security. Disse krav er business kritiske for udviklingsvirksomheden fordi forkerte målinger vil medføre enten at energileverandøren taber penge hvis forbruget måles for lavt eller i modsat fald at kunderne bliver utilfredse. Desuden er området reguleret af lovgivning. Lovgivningen er dog mest i forhold til sikkerhed fordi der behandles persondata. Krav om sikkerhed er udenfor scope af denne opgave. Kravene om reliability og availability danner grundlag for at vi i praksis kan afprøve og vurdere nogle metoder, værktøj og taktikker til at adressere disse kvalitetskrav. Målet er at projektet resulterer i en arkitektur som med rimelighed kan antages at overholde kvalitetskravene for reliability og availability. Projektets vigtigste formål er at vi opnår domain kendskab indenfor dependable software arkitektur som senere kan anvendes i forbindelse med praktiske erhvervsmæssige problemstillinger. Side 3 af 34

4 2 Systembeskrivelse Et Automatisk Meter Reading (AMR) system består af et antal målere forbundet til et radiomodul. Radiomodulerne samt et vist antal routere og en central opsamlings enhed, den såkaldte concentrator, danner et radionetværk. Concentratoren administrerer netværket og udfører jobs til aflæsning af målerne. Data logges, omformateres og sendes til et overliggende system, kaldt afregning systemet. Afregning System konc. Forsk. teknologier: Wir. M-Bus, Z-Wave, H W C ZigBee etc. E E H W C D Forsk. teknologier E D H W C E H H H W C E H H H W C Router samler et antal varmemålere op (10-200) via P2P (et hop) wireless M-Bus. Router kan være batteriforsynet eller netforsynet El måler (E) Vand(W) varme(h) Køle (C) Display (D) Figur 1 system oversigt Et fuldimplementeret AMR system involverer mange hardware- og software komponenter. For at begrænse opgaven indenfor projektets rammer har vi valgt at arbejde med en simplificeret udgave af AMR systemet som vist i Figur 1. Vi abstraherer væk fra enhver router og repeater, alternative routnings veje samt at hele overliggende system bliver betragtet som en enkelt afregnings applikation. Side 4 af 34

5 3 Problemformulering Vi vil afprøve og evaluere metoder til at opnå en arkitekur med krav til availability og reliability i et konkret projekt. Opgaven omfatter beskrivelse af availability og reliability krav til systemet samt en vurdering af hvordan disse krav kan opnås. Et lille udsnit af mulige løsningsforslag afprøves ved hjælp af prototyper. 3.1 Afgrænsning I dette projekt afgrænser vi os fra at inddrage andre kvalitetsattributter end reliability og availability. Side 5 af 34

6 4 Metode Som udganspunkt for projektet laver vi en referense arkitektur, som ikke fokuserer på availability eller reliability. Derefter laves en fault tree analyse for at vise potentielle fejlkilder og kvalitetskrav til dele af systemet beskrives i kvalitets attribut scenarier. På den baggrund udvælges en mængde availability og reliability tactics, som afprøves vha. arkitektoniske prototyper. De bedst egnede taktikker bruges til at lave en ny arkitektur, som overholder kvalitetskravene til systemet. Projektet resulterer i en vurdering af i hvor høj grad de anvendte taktikker og metoder forbedrer availability og reliability i forhold til referencearkitekturen. Det teoretiske indhold fra foregående kurser i Reliable Software Architecture danner hovedsagligt rammerne for den teoretiske del af projektet. Vi har ydermere opsøgt flere materialer med fokus på det relaterede metoder, kvalitetsattributscenarier (herefter QAS), fault tree og prototyping. Disse artikler skal hjælpe gruppen med at tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at opnå et højere niveau af konkretisering og detaljering. Under afsnit 5 er der en liste over disse artikler og kilder samt en gennemgang af de anvendte teorier. På baggrund af ovennævnte metoder som vi tager udgangspunkt i, kan vi be- eller afkræfte om arkitekturerne vil være fornuftig i forhold til vores system og de stillede krav. Som modellerings metode anvender vi UML. Denne rapport og kilde koden vil være samlingen af dokumenter produceret under dette projektforløb. Kildekoden er vedlagt i en zip fil. Side 6 af 34

7 5 Relevante teorier og publikationer Vi har udvalgt, læst og evalueret en del artikler som er listet i afsnit 8. Disse skulle hjælpe med at inspirere os til et bedre design. Ligeledes har vi også brugt disse artikler som fundament for en bredere vinkel på visse problemstillinger, såsom fault tree. Herunder laver vi en gennemgang af de aktuelle teorier med henvisning til de relevante artikler. 5.1 Fault, error og failure [Avizienis], [Bass], [Sommerville] og [Burnstein] definerer begreberne fault, error og failure. Fault er en fejl som er indført i systemet af udviklere, hardwarefejl eller interaktionsfejl [Avizienis]. Error er en forkert eller ugyldig tilstand i systemet som kan føre til at systemet ikke fungerer korrekt Failure dækker over at systemet ikke kan udføre operationer i henhold til specifikationen Der er overordnet tre måder at undgå failures i et system [Sommerville]: Fault avoidance undgå at lave fejl Fault detection and removal finde og rette fejl Fault tolerance undgå at faults i systemet udløser failures [Avizienis] bruger desuden begrebet Fault forecasting hvor man vurderer antallet af faults og hvilke konsekvenser de kan få Dependability Dependability er et systems evne til at levere en service som man med rette kan stole på. Dependability kan også defineres som et systems evne til at undgå service fejl som forekommer oftere eller er alvorligere end man kan acceptere [Avizienis]. Dependability er stort set det samme som survivability hvilket defineres som et systems evne til at udføre sin opgave til tiden [Avizienis]. Survivability beskrives nærmere i afsnit Fault tolerance Fault tolerance udføres ved at opdage fejl og undgå at de manifesterer sig som failures. Alle fault tolerance teknikker er ikke lige effektive. Deres evne til at undgå failures kaldes deres coverage. Coverage påvirkes af om man i designet af fault tolerance teknikken kan forudsige typen af fejl og hvor de kan opstå, og i hvilket omfang man er i stand til at behandle de fejl man opdager [Avizienis]. 5.2 Kvalitetsattributter Computersystemer anvendes til mange kritiske forretnings-applikationer, hvor svigt kan få alvorlige konsekvenser (store økonomiske tab). Udvikling af systematiske metoder til at relatere kvalitets attributter i et system giver et solidt grundlag for at træffe beslutninger om design tradeoff og gør det muligt for udviklere at forudsige hvilke system attributter et givent system må overholde. Det endelige mål er evnen til at evaluere og udarbejde Side 7 af 34

8 tradeoff mellem forskellige kvalitet attributter for at nå frem til et bedre samlet system [cert] Quality Attribut Scenarios Kvalitets attributter beskriver en bestemt brugerforventning til systemet som skal indfries under bestemte omstændigheder. [Bass] Scenarier for kvalitets attributter skal skrives specifikt så en arkitekt har bedst mulighed for at lave et godt design. Hvordan man definerer og specificerer en QAS er illustreret i nedenstående tabel. Scenario Illustration Source of stimulus. Dette er en enhed (computer, menneske eller andet) som genererer stimulus. Stimulus. Stimulus er en tilstand der skal tages stilling til når den opfanges af systemet Environment. Stimulus optræder på bestemte betingelser. Systemet kan være i en overloaded tilstand, eller kørende, når stumulus indtræffer. Artifact. En komponent er stimuleret, dette kunne være en bestemt komponent, eller hele systemet. Response. Dette er svaret efter at aktiviten er blevet behandlet at systemet. Response measure. Når svaret kommer skal det være målbart sådan at kravet kan eftervises eller testes. Figur 2 Quality attribute scenario Scenarier beskriver en kvalitet i systemet, men de beskriver ikke hvordan de vil blive opnået. For hver kvalitets scenaio kan der være mange måder at opnå den på. Det er derfor op til arkitekten at vurdere ud fra system krav og miljø hvordan man får man bedst mulige trade-off [Bass]. Projektgruppen vil bruge QAS til at vurdere hvilke arkitektoniske taktikker der er mest relevante i forhold til de opstillede krav i problemformuleringen. 5.3 Software Reliability Metric Diskussionen om software kvalitets involverer to vigtige problemstillinger: Hvilke attributter er vigtige for arkitekturen? Hvordan måler man disse attributter? Det første aspekt stiller krav til at definere og anvende et kvalitets framwork og det næste kræver et veldefineret metric system til at måle attributternes kvalitet. For at måle Availability og Reliability har man udviklet flere metoder nogle af dem er beskrevet herunder: POFOD (Probability of Failure On Demand) Sandsynligheden for at systemet vil fejle når et service er ønsket RODOF (Rate of Occurrence Of Failure) Side 8 af 34

9 Et bud på frekvensen af system fejl, når et service ønskes MTTF (Mean Time To Failure) Den tid der vil gå indtil systemet fejler (ikke-reparerbar elementer, average [Halliburton]) MTBF (Mean Time Between Failure) Den tid der vil gå mellem to system fejl (reparerbar elementer, average [Halliburton]) AVAIL (availability) Sandsynligheden for at systemet er tilgængeligt i et givet tidspunket.[sommerville] Ifølge [Rosenberg] er alle ovenstående metoder baseret på Fault detection and removal aktivitet. Vil man have en forbedret måle system bør man at inddrage Fault prevention aktiviteten i sit metrik system. Denne metode er udviklet og anvendes af Software Assurance Technology Center (SATC) i NASA. Metoden fokuserer på en omfattende krav-specifikation og test-plan. Hun argumenterer at det altid er nemmere og billigere at finde fejlene i så tidlig fase i en udvikling proces (fault prevention) i forhold til et senere tidspunkt hvor produktet er i drift (fault detection and removal). Hun mener at det vil medføre en faktor 14 kost optimering. At anvende en metrik mekanisme for at måle reliability kræver et færdigt produkt sat i drift, hvor man kan opsamle data til statistik og måling. Denne mulighed er ikke tænkeligt i dette projektets rammer. Derfor har vi fravalgt det i projektet. 5.4 Fault tree Analyse Teknikken Fault Tree Analyse blev udviklet i Bell labrotarie i starten af 60 erne og siden da den er anvendt i vidt omfang til relaibility og safty analyser. Fault tree er en grafisk repræsentation af samspillet mellem en række lav niveau begivenheder (basic events) som kan få system til at ende i en uønsket tilstand (failure)[ FaultTree.org]. Denne metode anvendes især inden for sikkerheds område til bestemmelse af sandsynligheden for en sikkerhedsrisiko [Wiki]. Et fault tree er bygget op sådan at basic events ligger i bunden af træet. De er forbundet til en top event (hazard) via nogle logiske symboler kendt som gates [FaultTree.org]. Hazard (Top event) Basic event1 Basic event2 Figur 3 Fault tree Side 9 af 34

10 Basic events i bunden af grafen er typisk komponenter eller operator fejl. Nogle eksampler er: Pump fejl Temperatur føler fejl Ingen operatør respons Mens top events repræsenterer identificeret hazard eller system failure. Nogle eksamler er Total tab af produktion Tab af mission Miljø forurening Der er to forskellige tilgange til en fault tree. Den første er en induktive tilgang, hvor der udpeges basic events som kan tvinge systemet til en uønsket tilstand. Hvorimod i en deductive tilgang, tager man udgangspunkt i et uønsket system tilstand og analyserer sig frem til mulige årsager (basic events) [Sommerville]. En fault tree analyse involverer 5 processer: At definere uønskede events og studere dem At opnå system forståelse At konstruere et fault træ At evaluere fault træet At kontrollere de identificerede hazard Der er flere store spillere til at definere og standardisere Fault Tree Analyse, hvor iblandt Boeing, NASA og NRC (Nuclear Regulatory commission) kan nævnes. 5.5 Survivability Survivability er systemets evne til at udføre dens mission, til trods for attacks, failures og ulykker. [Ellison] beskriver 3 scenarioer hvori der kan opstå uheld. Attack Udefrakommende begivenhed (Intrusion, DOS) Failure Internal generated events (SW, HW, human errors, bad data) Accidents Externally generated events (Natural Disaster) Målet med survivability er at systemet skal kunne udføre dens mission selvom store dele af systemet er beskadiget eller ødelagt. Hvis man kigger på et system hvor man har væsenlige og mindre væsenlige services forventes der at de væsenlige services altid kan leveres selvom systemet er blevet kompromitteret. Et netværks system består at funktionelle krav, og survivability krav. Fællesmængden af disse krav udgør de væsentlige funktionelle services. [Ellison] Der findes 4 aspekter indenfor survivability. Disse strategier består af forskellige tiltag der tilsammen understøtter den valgte strategi: [Ellison] Resistance Encryption, diversity og voting etc. Recognition Redundency og monitoring etc. Recovery Fysisk informations redundency etc. Side 10 af 34

11 Adaption and Evolution Broadcast warning to other nodes og broadcast adaption strategi Når man skal bygge et survivable sytem indgår der forskellige andre kvalitets attributter som tilsammen gør systemet survivable. Kvalitets attributter som dependability, availability og performance etc. bliver ofte implementeret under udviklingsfasen, hvorimod survivability ofte tænkes igennem bagefter implementeringen fasen. Det er derfor vigtig at synliggøre hvilke arkitektoniske metoder der understøtter survivability som en system attribut. Når man har defineret de essentielle funktionalitetskrav hvor survivabily er vigitg kan man udarbejde en (ATA) Atribute tradeof Analysis for at se hvilke tradeof survivability har på andre kvalitets attributter såsom Availability og Performance. [Ellison] forholder sig mest til problematikken omkring unbound networksystems og trussels billedet udadtil. Mange af de taktikker vi har arbejdet med såsom availability indgår som strategier for at gøre et system mere survivable. Vores produkt kan kategoriset som del at et bounded network, og unbounded network da det både kan centralt administreres og har en snitflade til et unbounded network. Det kunne derfor være interessant at lave en ATA og dertil scenarioer for at se om og hvilke andre kvalitets attributter man går på kompromi med for at understøtte survivability attributter. Da dette projekt løber over en begrænset tidshorisont har valgt at fokusere mere på emner beskrevet i problemformuleringen. 5.6 Arkitektoniske prototyper Arkitektoniske prototyper består af en mængde eksekverbare programmer som udforsker i hvilket omfang en arkitektur opfylder et givet systems ønskede kvaliteter [Bardram]. I modsætning til traditionelle software prototyper som fokuserer på et udsnit af et systems funktionalitet, fokuserer arkitektoniske prototyper på de nonfunktionelle krav [Bardram] da en arkitektur i stort omfang er nonfunktionel af natur [Bass]. Arkitektoniske prototyper bruges til at udforske og lære hvilke design muligheder findes. Jævnført [Bass] s Architecture Business Cycle har Arkitektens erfaring stor indflydelse på hvilke design valg arkitekten træffer. God erfaring med en taktik kan gøre arkitekten tilbøjelig til at vælge denne taktik igen til andre projekter, selv om der måske findes andre mere passende valg. Flere designmuligheder kan udforskes på en hurtig og billig måde ved at afprøve alternative taktikker i arkitektoniske prototyper i et realistisk setup. Arkitektoniske prototyper bruges typisk til at addressere arkitektonisk risiko, f.eks. at finde den optimale balance mellem forskellige ønskelige men modstridende kvaliteter. Desuden hjælper arkitektoniske prototyper arkitekten i at kommunikere designvalg ud til resten af udviklingsteamet, som så kan bygge videre på de givne rammer [Bardram]. [Bardram] klassifiserer arkitektoniske prototyper som Exploratory og Experimental. Side 11 af 34

12 Exploratory bruges til at klarlægge krav til arkitekturen i samarbejde med interesenter og til at afprøve og diskutere alternative løsninger. Eksperimental derimod bruges til at afprøve specifikke løsningsforslag og via eksperimenter afgøre om disse overholder kvalitetskravene. Side 12 af 34

13 6 Analyse og resultater I dette afsnit beskriver vi det arbejde vi har udført for at besvare problemformuleringen med basis i den litteratur som er beskrevet i afsnit 5. Vi laver først en basal reference arkitektur, som ikke tager hensyn til specifikke kvalitetskrav. Derefter beskrives krav til systemet i form af kvalitetsattributscenarier og mulige fejlkilder analyseres og beskrives i en fault tree analyse. På baggrund af de beskrevne kvalitetskrav og fejlkilder udvælges et sæt taktikker som afprøves i arkitektoniske prototyper. Erfaringerne fra prototyperne resulterer i en arkitektur som sikrer en højere grad af availaility og reliability end reference arkitekturen. 6.1 Reference arkitektur I dette afsnit beskriver vi en basal arkitektur, som opfylder de funktionelle krav til systemet men hvor der ikke er gjort noget for at sikre specifikke kvalitetskrav. Vi beskriver arkitekturen fra tre viewpoints ligesom i [Christensen] Module view Som vist på Figur 4 består systemet af ét fakturerings modul, som har forbindelse til en concentrator og hver concentrator kan aflæse flere målere. <<Interface>> Fakturering 1 * <<Interface>> Concentrator 1 * <<Interface>> Meter Figur 4 Module view Component & Connector view På runtime kører de forskellige komponenter på flere fysiske lokationer og der er forbindelse mellem faktureringssystem, concentrator og målere via netværk som vist i Figur 5. :Fakturering b :Concentrator W-MBUS :Meter Figur 5 Component & connector view Målere opdaterer deres forbrug i en uendelig løkke og kan aflæses af en concentrator efter behov (Figur 6 og Figur 7). Side 13 af 34

14 :Meter Loop [while true] UpdateUsageStatistics Figur 6 Sekvensdiagram for måler :Concentrator :Meter Loop [for each meter] GetUsageStatistics UsageStatistics Figur 7 Sekvensdiagram for aflæsning af måler Concentrator pusher data som er blevet samlet op i en periode til faktureringssystemet på bestemte tidspunkter som illustreret i Figur 8. :Concentrator :Fakturering Loop [for each meter] ReportUsageStatistics Figur 8 Sekvensdiagram for datarapportering fra konsentrator Allocation view Afregningssystemet, concentrator og målere deployes til forskellige nodes. Vi ser her bort fra muligheden at en concentrator kan deployes til samme node som en måler. Side 14 af 34

15 Scenario Details :Applikationsserver ODBC/LAN Fakturering b :Databaseserver :ConcentratorBoks MSSQL Concentrator W-MBUS :Måler Meter Figur 9 Allokering af komponenter til nodes 6.2 Quality attribute scenarios Da availability er en vigitg kvalitet for vores system har vi udvalgt følgende scenarios der illustrerer availability scenarios. QAS specifiserer kvalitet i en bestemt bruger interaktion. Systemet skal hurtigt kunne hente data fra mange energi-enheder. Et sådan krav ville være acceptabelt tidlig i et udviklingsforløb. Når man når længere i forløbet og kravene bliver mere specificeret ville ovenstående krav være ubrugelig, da de ikke giver grundlag for at bedømme systemet. Kvalitets attributter skal derimod skrives i form af scenarier, såsom systemer skal kunne hente data fra 100 energi enheder på under 5 sekunder. Dette krav vil en arkitekt kunne bedømme og udarbejde kvalificeret arkitektur på baggrund af [Bass]. Følgende QAS er lavet for at evaluere og definere en brugerinteraktion, der skal være med til at sikre en høj softwarekvalitet ved hjælp af arkitektoniske taktikker. QAS 1: Omhandlende concentrators evne til at indsamle energi-målinger fra måler-punkter Relevant Quality Attributes: Availability Source: Concentrator (Internal) Stimulus: Måler kan ikke aflæses Artifact: Kommunikations modulet Environment: Normal operation Response: Concentrator skal logge fejlen. Hvis Concentrator ikke kan aflæse måleren tager et redundant concentrator over Response Measure: De målere som concentrator ikke kan aflæse bliver aflæst af en redundant concentrator, med maksimalt en times forsinkelse. Questions: Issues: Tabel 1 QAS for tab af forbindelse mellem en concentrator og måler Side 15 af 34

16 Scenario Details QAS 2 Omhandlende kommunikationsfejl. Relevant Quality Attributes: Reliability Source: System (Internal) Stimulus: Støj forårsager bit fejl i en kommunikations pakke. Artifact: Concentrator Environment: Normal operation Response: Concentrator udfører en CRC-128 check og detekterer om pakken er fejlramt. Response Measure: Sandsynligheden for at en pakke med bit fejl går igennem systemet ubemærket skal være max 2.9*10-37 %. Questions: Issues: Tabel 2 QAS for bitfejl i kommunikation Ud fra QAS og fault tree vil vi vurdere hvilke hazards der udgør den største trussel for concentratorens availability og reliability. Med dette billede kan vi designe en arkitektur som gerne skulle modstå disse hazards. Vi kan ikke nå at designe arkitekturer for alle QAS og fault tree grene, og vil derfor sammenligne de hazards de begge påpeger for derigennem at danne sig et nuanceret billede at availability taktikker for concentratoren. 6.3 Fault tree De tilstande som vi har identificeret som de mest kritiske og som kan få brugeren af systemet til at opfatte det som hverken pålideligt eller tilgængeligt er: Tab af data Misted forbindelse til netværket Med udgangspunkt i det har vi valgt at anvende en deduktiv fremgangsmåde i en fault tree analyse for at finde årsager, som kan tvinge systemet i en af disse to hazards. Appendix B: Fault Tree Analyse er en samling af hazards vi har analyseret ved at anvende fault tree teknikken. Her vil vi sætte fokus på en hazard som omhandler tab af målere i netværket Tab af målere Figur 10 er et fejl træ diagram, som viser årsagerne til at en måler mister kontakten til sin (master) concentrator. Det er selvfølgelig en ret uheldig tilstand som påvirker systemets availability i den forkert retning. Side 16 af 34

17 Figur 10 Basic events medvirkende til tab af måler hazard Tab af målere pga. operator fejl Operator issues: Operatøren kan komme til at fjerne en måler fra concentratorens måler liste ved en fejl. RF issues: kommunikationskvaliteten i en radio netværk er afhængig af mange faktorer som luft fugtighed, temperatur, refleksion, kollision og mm. Derfor kan kommunikationskvaliteten mellem netværks enhederne svinge meget og til tider falder det helt ud. Concentrator issues: En eller mange måler(e) kan gå tabt i systemet som følge af en defekt concentrator. Løsning: Denne problematik håndteres normalt ved indførelse af redundante komponenter (concentrator) i systemet. Redundant concentrator i netværket kan man umuligt komme udenom. Men man kan spare på antallet af concentratorerne ved at anvende andre mekanismer. F. eks. Kan en concentrator finde og huske flere forskellige veje (path) til hver måler. Det gør at en hel sub-net forbundet til concentrator via en router falder ikke ud, hvis den ene router går i stykker. En supplerende taktik vil være at kræve at hver måler skal være set og registreret af mindst 2 concentrator. Stopper den ene concentrator kan måleren altid hentes hjem via den anden concentrator. 6.4 Fault tree og scenarier Fault tree kan bruges tidlig i et udvikingsforløb, allerede på det tidspunkt man har en grundviden om sit system. Det samme gælder for QAS hvor man meget tidlig kan specifisere nogle scenarier for sit system som beskriver hvordan det skal agere alt efter systemets tilstand. fault tree er designet til at identificere kritiske hazards, og QAS fortæller hvordan systemet skal agere i bestemte situationer. Det er derfor oplagt at undersøge hvordan fault tree og QAS i fællesskab kan hjælpe til at gøre ens arkitektur mere robust. Samspillet mellem QAS og fault tree er ikke et stort emne blandt videnskabelige publikationer. Det er derfor interessant at undersøge hvordan de komplimenterer hinandens stærke og svage sider. Side 17 af 34

18 Scenario Details Fault tree beskriver hvilke kriterier der skal være opfyldt for at ende i en bestemt fejl-tiltand som er kritisk for systemet ved hjælp af træ strukturer hvor rodknuden er hazard jf fig. 10. QAS beskriver en bestemt brugerinteraktion eller system tilstand tilsvarende fault tree, og beskriver også et løsningforslag (responce). Den store forskel ligger i hvordan man måler ens løsningenforslag/responce hvilket skal fremgå når man laver et scenarie. Det er nemlig derpå man vurderer hvilken arkitektonisk taktik som er vigtig lige i denne situation. Situationen hvor en måler ikke længere kan aflevere sine resultater er meget kritisk for vores concentrator. Hvis man ser på fault tree over denne hazard ville fault recovery taktikken, redundancy, være oplagt som derfor er beskrevet som løsningforslag jf QAS for denne problemstilling foreslår også en redundant concentrator. Men der hvor QAS udmærker sig er hvordan løsningen måles, som fault tree ikke nødvendigvis fortæller noget om. I vores tilfælde forventes det at måler resultater hentes trods concentrator svigt, med maksimalt en times forsinkelse, hvilket betyder man er nød til at lave en arkitektur med en redundant concentrator som altid står og er klar til at tage over. Det er ikke acceptable at nogle teknikkerer først skal ud med en ny concentrator. Problemet med fault tree i dette scanarie kunne være en misforståelse af løsningenforslaget, hvor arkitekten kunne forledes til at tro en sparre concentrator ville være tilstrækkelig og bygge en arkitektur ud fra det. Havde man derimod lavet QAS ville arkitekten kunne designe systemet sådan at kunden ville få indfriet sine kvalitets krav til oppetid. Det er dog svært at få dækket alle mulige scenarier med QAS, da tiden det tager at dække sig helt ind ikke vil være acceptabelt i mange projekter. I mange situationer kan det også være tilstrækkelig at lave en overordnet QAS da arkitekturen vil kunne løse mange relaterede failures, som kan sidestilles med fault tree basis events. Man udarbejder derfor ikke scenarioer for hver basis events da man ser på hazard som helhed. Ovenstående betragtning af sammenspillet mellem QAS og fault tree, kan danne grundlag for en ny måde at lave foranalyse på. Med udgangpnkt i fault tree fig. 10 og QAS 6.2 Tabel 1 fælles for disse er at QAS dækker alle fault tree event, og derfor kan arkitekten lave en arkitektur som overholder krav til QAS responce messure og samtidig dække fault tree hazard. Dette kan også illustreres ved nendenståede udvidet QAS tabel som har fået en ekstra attribut (FT Hazard Covered) hvilket fortæller om pågældende scenario dækker en eksisterende fault tree hazard. Relevant Quality Attributes: Availability Source: Concentrator (Internal) Stimulus: Måler kan ikke aflæses Artifact: Kommunikations modulet Environment: Normal operation Response: Concentrator skal logge fejlen. Hvis concentrator ikke kan aflæse måleren tager et redundant concentrator over Response Measure: De måler som concentrator ikke kan aflæse bliver aflæst af en redundant concentrator, med maksimalt en times forsinkelse. FT Hazard Covered Loss of meter jf fig. 10 Questions: Issues: Dette scenario addresser fault tree fig. 10 mest kritiske tilstand (hazard) Tabel 3 Udvidet QAS, der inkluderer covered fault tree Side 18 af 34

19 Selve processen i at linke fault tree harzard og QAS vil i mange tilfælder komme helt naturligt. Det man skal være opmærksom på for at sige en QAS er dækkende for fault tree er om fault tree hazard kan sidestilles med QAS stimulus, og derved adresser den samme kritiske tilstand for systemet. Man kan også forstille sig QAS og fault tree basis events, hvis en af disse basis event menes af udgøre den største sandsynlighed for hazard. Derefter kan man så lave en specialiseret QAS for dette event. Hvis man samtidig dokumentere hele sin proces med hvilke fault tree events og QAS der høre sammen kan man tidlig danne et grundlag for en solid arkitektur med focus på fault avoidness. [Bass] En af målene med dette projekt var at vurdere om QAS og fault tree tilsammen kunne danne grobund for en robust arkitektur. Til dette har vi vurderet at QAS og fault tree står utrolig stærk forenet, idet QAS beskriver det ønskede funktionalitet, og fault tree specificere mulige fejl kilder for hazard. Hvis de to teknikker har fælles hazard, løser man begge med en samlet arkitektonisk taktik, og samtidig har man dokumentation på alle de fejlmuligheder fault tree basis event denne arkitektur adresser. 6.5 Arkitektoniske taktikker For at sikre man altid kan aflæse målere, har vi lavet en arkitektonisk taktik som bygger på redundante concentrator. Som nævnt tidligere er der mange miljømæssige årsager til at en concentrator kan miste sine målere, og derved ikke kan udføre sine jobs. Nedenstående illustration synliggør vores arkitektur. Meter RF link RF link Konc. 1 TCP/IP Konc. 2 Udveksler Job Information Figur 11 Fault tolerant arkitektur Som det fremgår af fig. 11 er en måler altid kendt af 2 concentratorer. En måler er dog altid på kun én concentrators masterliste dvs. at måleren under normale omstændigheder vil altid blive aflæst af denne concentrator. Måleren har kun til opgave at beregne energi-forbrug samt at fortælle den er tilstedet via RF. Af problemformuleringen fremgår det at vi vil afprøve taktikker for at opnå availibilty samt reliability. Denne udfordring har vi netop adresseret ved at lave en redundant arkitektur. Hvis concentrator 1. Jf. fig. 11 skulle ende i en tilstand som ikke kan rettes på runtime, eller mister sit radio link, kan concentrator 2 altid foretage det job som concentrator 1 skulle havde udført. Fault avoidness, detection og recovery er tre availability taktikker vi vil anvende i vores arkitektur for at opnå en højere grad af availability. Side 19 af 34

20 Fault avoidance: For at minimere fejl i runtime, har vi valgt at bruge et type stærkt programmerings sprog som C# hvor alt kode er managed. Ligeledes har vi brugt safe programming teknikker som exception handling for at sikre potentielle fejl situationer. Samtidig har vi lagt vægt på arkitektoniske mønstre som lav kobling og høj samhørighed. Disse tre fault avoidness taktikker er med til at gøre koden mere robust, og derved mere available. Fault detection: Indenfor fault detection er ping, echo, exception, herat beat og CRC nogle af de velkendte og standard metoder. Disse metoder anvendes mest for enten at sikre sig en fejlfri kommunikation eller holde øje med at de andre enheder er i live. I dette afsnit kigger vi på fault detection som overvågning af både concentrator og målerne. Overvågning af concentratorerne Anvendelse af ping/echo mekanismen mellem to concentrator optager dobbelt så meget båndbrede i forhold til heartbeat. For at minimere belastningen på netværket vælger vi heartbeat frem for ping/echo. Overvågning af målerne Til at holde øje med at en måler er stadigvæk funktionelt og kan levere sine service er Ping/echo et mere passende taktik. I stedet for at sende masser af heartbeats fra mange målere med tendens mod kaos og kollision, kan Ping/echo anvendes som et mere kontrolleret mekanisme. Ulempen er at Ping/echo involvere et request og reply, altså 2 pakker, hvilket betyder mere belastning af RF båndet. Men til gengæld kan man anvende systemets data request i stedet for ping og echoet vil være forbrugs data. Sådan undgår man faktisk spild af RF båndbredden forårsaget fault detection mekanismen. Fault recovery: Blandt availability taktikker vil Passive redundancy (warm restart) udmærke sig som en god kandidat i forhold til active redundancy (hot restart) eller spare. Vores system kan sagtens tåle service udfald i kortere periode. Hvis systemet mangler data fra et område kan det altid bestilles og hentes indenfor en rimelig tidsramme. Derfor er der ingen grund til at belaste både concentratorerne og netværkets dyr båndbrede med tunge tilstands synkroniseringer mellem concentratorerne. Derimod spare vil være en alt for langsom, besværlig og dyr operation, da det i praksis kræver mange mande timer i form af kunde koordination, transport og installation af den nye concentrator. Passiv redundans kan implementeres ved at lade arkitekturen understøtte en minimal synkronisering mellem concentrator 1 og 2. Dette kan udføres ved at concentrator 1 og 2 skaffer bekendtskab med hinandens job informationer. Denne synkronisering skal selvfølgelig være opdateret med jævne mellemrum, da en operatør kan have ændret i jobs, og dette selvfølgelig skal afspejles på den redundante concentrator. Ved at lade de to redundante concentrator kende hinanden job information via en indbyrdes synkronisering, giver mulighed for at hvis concentrator 1 ikke modtager svar på dens ping til måleren over en bestemt tid, kan den bede concentrator 2 til at rulle tilbage og udføre dens jobs i den tid den ikke kunne kontakte måleren. Dette er også en del af Adaption and Evolution som beskrevet under Survivability afsnittet. Side 20 af 34

Reliable Architecture Ved Henrik Bærbak Christensen. Emne: Kritiske systemer Overvågning og kontrol system for et kemisk produktions anlæg CP09

Reliable Architecture Ved Henrik Bærbak Christensen. Emne: Kritiske systemer Overvågning og kontrol system for et kemisk produktions anlæg CP09 Reliable Architecture Ved Henrik Bærbak Christensen Emne: Kritiske systemer Overvågning og kontrol system for et kemisk produktions anlæg CP09 03. december, 2009 Gruppe 5 Thomas Mollerup Lanng, 20070583

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1

IP routing. - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik 1 IP routing - flytter pakkerne effektivt på lag 3! Netteknik Routingsteknik Routere er de enheder på netværket som kan flytte IP datapakker mellem forskellige logiske netværk (IP net) Router IP pakke protocol

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

ATiSA H3: Beer Web Store

ATiSA H3: Beer Web Store ATiSA H3: Beer Web Store Gruppe: Hotel Christer Vindberg, Anders Kabell Kristensen, Bo Sunesen og Anders Viskum 20011271, 20041248, 20041083 og 20043103 {chrisv10, dalko, sunesen, anden} @ cs.au.dk december

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag:

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag: Trådløse netværk TCP/IP stakken TCP/IP er nok den mest benyttede netværks protokol. Protokollen har fået sit navn efter de to vigtigste protokoller i den : Transmission Control Protocol (TCP) og Internet

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Hovedopgave MASTER I INFORMATIONSTEKNOLOGI LINIEN I SOFTWAREKONSTRUKTION

Hovedopgave MASTER I INFORMATIONSTEKNOLOGI LINIEN I SOFTWAREKONSTRUKTION DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Hovedopgave MASTER I INFORMATIONSTEKNOLOGI LINIEN I SOFTWAREKONSTRUKTION Evaluering af udbud og modenhed af cloud computing software

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Evaluation of usability (gr ) Iphones

Evaluation of usability (gr ) Iphones Evaluation of usability (gr. 2.121) Iphones 1. The overall Goals of USE: Brugervenligheden af systemet skal være i top Løbende forbedring af systemet Dataudveksling skal fungere 2. The specific questions

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Miriam Tang Jacob Jensen Lars Christensen Jacob Atzen Onsdag 9/3 Dagens program Definitioner Analyseværktøjer Designprocessen Raffinering Afrunding Design

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Generel projektbeskrivelse

Generel projektbeskrivelse 02121 Ingeniørarbejde Softwareteknologi Januar 2010 1 Introduktion Generel projektbeskrivelse Formålet med programmeringsprojektet er at give deltagerne erfaring med at designe og konstruere et simpelt

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 1 Contents 1 Introduktion 3 2 Hvad er et DDoS angreb? 3 2.1 Direkte angreb............................

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale

IT-AFDELINGEN. On-Premise Server Serviceaftale IT-AFDELINGEN On-Premise Server Serviceaftale ON-PREMISE SERVER SERVICEAFTALE 24/7/365 OVERVÅGNING Sammen med It-afdelingen sikrer du dig proaktivitet og overskuelighed i driften og vedligeholdet af dine

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september Design gør it unik Temadag om Sundhedsdatanettet Onsdag d. 22. september Agenda Indledning og lidt om NetDesign v/preben Sørensen, NetDesign Sundhedsdatanettet v/john Møller, NetDesign Den tekniske opbygning

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok.

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Stokerbot 1.0 Bruger vejledning Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Har du spørgsmål der ikke er besvaret, bedes de oprettet i forumet så

Læs mere

Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) IP protokollen: er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation går gennem den. adresserer pakkerne på lag 3 (netværkslaget). arbejder med forbindelsesløs

Læs mere

The ADSL-optimizer: Korrekt trafikstyring på ADSL linier

The ADSL-optimizer: Korrekt trafikstyring på ADSL linier The ADSL-optimizer: Korrekt trafikstyring på ADSL linier Trafikstyring i bolignet d.8/6-2005 Foredrag: Baseret på mit datalogi speciale af Jesper Dangaard Brouer Cand. Scient Datalog Datalogisk

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

PERFORMANCE DokumentBrokeren

PERFORMANCE DokumentBrokeren PERFORMANCE DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Målinger og analyse...1 1.1 Kørsler på Amazon-serveren...1 1.1.1 PDF...1 1.1.2 ODF...2 1.2 Kørsler på PC med 2 kerner og 12 GB RAM...2

Læs mere

Deadlocks dopsys 1 onsdag den 8. december 2010

Deadlocks dopsys 1 onsdag den 8. december 2010 Deadlocks dopsys 1 En deadlock! When two trains approach each other at a crossing, both shall come to a full stop and neither shall start up again until the other has gone. Lov - the Kansas Legislature

Læs mere

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539)

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 Afsluttende projekt PhotoDays Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 - AFSLUTTENDE PROJEKT PhotoDays Benjamin Sørensen & Tomas Stæhr Berg 02284 & 03539 1 1 Underskrifter Rapporten

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere