NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS"

Transkript

1 NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING

2 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag Lægestaben Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet Sengeafsnit 3131/ Sengeafsnit 3133/ hjemmedialysen Akut hæmodialyse Hæmodialysen Hæmodialyse PFH og PLC ambulatoriet Sekretærer Diætister Det prægraduate område Undervisning og uddannelse Sygeplejen Nyreskolen livet med en nyre, et tilbud til patienter og pårørende Det nefrologiske netværk / tillidsposter Forskning og udgivelser på Nefrologisk Klinik P

3 Rigshospitalet Nefrologisk Klinik P Klinikledelsen - Bo Feldt-Rasmussen Klinikchef, Professor, dr. med. - Karina Bruun Oversygeplejerske, MHM Abdominal -centerledelse Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone Koch Uddannelse og forskning Professor, dr. med. Klaus Ølgaard Klinisk lektor Martin Egfjord Sygeplejespecialist med ansvar for: Faglig udvikling, Metha Frøjk Klinisk underviser. Trine Nielsen. Socialrådgiver Susanne Sørensen 8601 Sekretariat P2132 Ambulatorium P 2134 Hjemmedialyse Peritonealdialyse P 2134 Sengeafsnit P 3131 / 2 P 3133 /4 Hæmodialyse P P 8601 P -Frb. Hosp. P- LC. Frb. Hosp Klinisk Diætist Ulla Jakobsen Grith Poulsen Ledende sekretær Lene Sørensen 2134 Overlæge Susanne Bro Afd. Spl. Mie Bræmer Jensen 2134 Overlæge Thomas Elung Jensen Overlæge Jens Schmidt Iversen Afd. Spl. Elsebeth Hildebrand 3131 / 2 Overlæge Anne -Lise Kamper Afd. Spl. Lotte Jensen 18 intermediære senge og 7 endokrinologiske senge 3133 / 4 Overlæge Søren Schwartz Sørensen Overlæge Inge Eidemak. Overlæge Marianne Rix. Overlæge Mette Damholt 8601 Afd. Spl. Lisbeth Samson Kronisk Hæmodialyse 30 stationer 2133 Afd. Spl. Hanne Tørring Akut Hæmodialyse 10 stationer Dec KB / MF Afd. Spl. Lonnie Rasmussen 20 Intermediære / transplantation senge. P- Frb. Hosp Afd. Spl. Charlotte Larsen Kronisk Hæmodialyse 21 stationer P- Frb. Hosp Afd. Spl. Charlotte Larsen Kronisk Hæmodialyse 16 stationer Limited Care. Hjemme HD 3

4 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag Året på Klinik P i 2013 var endnu et år med mange gode og spændende udfordringer. Et projekt med Københavns Kommune om at få etableret peritonealdialyse i eget hjem med hjælp fra hjemmesygeplejersker så dagens lys i Der har fra Nefrologisk Kliniks side i mange år været et ønske om at kunne etablere en sådan ordning. AAPD (assisteret automatisk peritonealdialyse)er blevet en stor undervisningsopgave for hjemmedialysen, som har taget et stort ansvar for at få opgaven til at lykkes. I Hjemmeplejen er initiativet blevet godt modtaget og ved årets slutning var 8 patienter hjemme KLINIKLEDELSE Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske, MHM Karina Bruun med denne ordning. Vi håber meget, at projektet bliver til en fast ordning til gavn for vores patienter i Region Hovedstaden. Vi har ligeledes haft et stort projekt i vores ambulatorium med hjælp fra uddannelsesafdelingen. Der har været flere meget aktive workshops, som er endt ud i gode tiltag som eksempelvis at begrænse tilgangen af patienter til ambulatoriet ud fra en lægelig vurdering ved visiteringen af henvisningerne. Disse tiltag skulle gerne gøre hverdagen mindre travl for personalet. Et øget samarbejde med karkirurgerne er etableret og det skal sikre flere og bedre dialysefistler for vores patienter. Dette fortsætter i var et travlt år i Klinik P. Alt personale har haft meget at se til og det sikrede os et overskud i 2013 på grund af øget produktivitet. På hæmodialyseområdet så vi efter flere års fald en stigning af patientantallet som følges tæt med henblik på eventuel åbning af pladser i I 2014 venter genindførelse af FMK (Fælles Medicin Kort) som kræver meget oplæring og arbejde for lægerne i hele klinikken. Derudover venter der et stort arbejde med den kommende Sundhedsplatform, som kommer til at præge vores hverdag i de kommende år. Flere medarbejdere skal deltage i arbejdet op til implementering på Rigshospitalet i Tak til alle medarbejdere i Nefrologisk Klinik for den store indsats og den positive indstilling til samarbejde og udvikling i klinikken. Bo Feldt-Rasmussen Klinikchef Professor, dr. med. Karina Bruun Oversygeplejerske MHM 4

5 2. Lægestaben Nefrologisk Klinik P er normeret til ansættelse af 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse speciallæger, heraf 13 overlæger se nedenfor. Der var desuden ansat 5 læger i nefrologiske hoveduddannelsesstillinger, 4 læger i interne medicinske introduktionsstillinger og 1 læge som sideuddannelse i blokstilling klinisk farmakologi. To læger var ansat i stillinger, der ikke var officielt klassificeret i uddannelsesmæssig sammenhæng. Nefrologisk Klinik P har vagtfællesskab i forvagtlaget med Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i blokstilling i tilkaldevagt. 1 læge i uddannelsesstilling i fast fremmøde 24 timer i døgnet. Bagvagtlaget forlader typisk afdelingen omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er der lørdag og søndag tre læger i fremmøde til bl.a. stuegangsfunktion og vagtfunktion. Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P: Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Overlæge, Ph.d. Peter Clausen Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt Overlæge, Ph.d. Inge Wulf Eidemak Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen Overlæge Jens Schmidt Iversen Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge Finn Thomsen Nielsen Overlæge, Ph.d. Marianne Rix Overlæge, dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingslæge Wladimir Szpirt Afdelingslæge Vibeke Rømming Sørensen Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen 5

6 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet Af Martin Egfjord, Lektor, overlæge, dr. med. Fra student til speciallæge Den prægraduate lægeuddannelse ved Københavns Universitet Nefrologisk Klinik P indgår som uddannelsessted for lægestuderende ved Københavns Universitet i følgende fag: Introduktionsdag - Afdelingen modtager studerende på klinisk introduktion på 2. semester. Klinisk ophold - Afdelingen deltager derefter i undervisningen i intern medicin og kirurgi på 1. semester på kandidatdelen. Det drejer sig om 6 hold medicinstuderende i løbet af året, som opholder sig i afdelingen i 6 uger, hvor de deltager i lægearbejdet med fokus på læring af færdigheder i forbindelse med den medicinske og kirurgiske journal. Nefrologisk klinik P har herunder ofte haft besøg af studerende fra andre lande indenfor Europa under Erasmus-ordningen ved Københavns Universitet. I forbindelse med undervisning på dette semester afholdes også klinikker, hvor de studerende fremlægger patientjournal. Under opholdet vejledes de studerende af 2 tutorer og semestret afsluttes med en mundtlig eksamen, som varetages af afdelingens kliniske lektor. Nefrologi inkl. væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk - Nefrologisk Klinik P deltager også i den teoretiske undervisning i nefrologi inkl. væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk ved Nefro-/Urologiblok H på 2. semester på kandidatdelen. Undervisningen består her af forelæsninger samt studenteraktiverende undervisning (SAU) for omtrent 100 studerende pr. semester. Nefrologisk Klinik P deltager herunder også jævnlig i udformningen af spørgsmål ved de skriftlige tværfaglige eksamener i medicin og kirurgi med mere på 2. og 3. semester på kandidatdelen. Den postgraduate speciallægeuddannelse i intern medicin/nefrologi på Rigshospitalet Introduktionsstillinger - Nefrologisk Klinik P er klassificeret som uddannelsessted for læger ansat i introduktionsstillinger i intern medicin på Rigshospitalet. Det drejer sig om 6 måneders forløb indenfor 2 grenspecialer i intern medicin, således at lægerne er ansat i en etårig introduktionsstilling på Nefrologisk Klinik P og Kardiologisk Klinik B eller Hæmatologisk Klinik L. Under opholdet på Nefrologisk Klinik P deltager lægerne også i fælles forvagt med Endokrinologisk afdeling PE. Hoveduddannelsesstillinger - Nefrologisk Klinik P på Rigshospitalet indgår også i alle forløb i den nefrologiske hoveduddannelse i Uddannelsesregion Øst (Region Hovedstaden og Sjælland) som et klassificeret uddannelsessted. De uddannelsessøgende læger i nefrologi opholder sig ved Nefrologisk Klinik P i 1-3 år blandt andet for at tilegne sig færdigheder, som varetages af den højtspecialiserede enhed herunder behandling af nyretransplanterede patienter. Der er således ansat 8 læger i nefrologisk hoveduddannelsesstilling ved Nefrologisk Klinik P ad gangen. 6

7 Alle uddannelsessøgende læger uddannes efter retningslinjer afstukket i Sundhedsstyrelsens betænkning vedrørende uddannelsen af speciallæger. Man følger målbeskrivelserne, hver læge får tildelt en tutor under opholdet på Klinik P, og skal sikre erhvervelsen af færdigheder, som er beskrevet i uddannelsesprogrammerne (logbøger). Lægerne ansat i hoveduddannelsesforløb får også mulighed for at komme på fokuserede ophold ved Urologisk Klinik D, Karkirurgisk Klinik RK, Anæstesiafdelingen, Vævstypelaboratoriet og Klinisk Fysiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Lægerne har under opholdet desuden mulighed for at komme på specialespecifikke kurser i nefrologi og arbejde med et forskningsprojekt. Fokuseret ophold - Nefrologisk Klinik P indgår også i uddannelser af speciallæger i urologi samt iblandt også af speciellæger i intern medicin indenfor andre grenspecialer ved at tilbyde fokuserede ophold efter nærmere aftale. Uddannelsen varetages i det daglige af uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med., klinisk lektor Martin Egfjord samt professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard og klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt- Rasmussen. Overlæge Jens Iversen er også tilknyttet som tutor til studerende under det kliniske ophold i intern medicin på 1. semester i kandidatdelen. Andre kandidatuddannelser ved Københavns Universitet - Endeligt skal også nævnes, at Nefrologisk Klinik P deltager i undervisning af human biologi studerende. Disse tilbydes et klinisk ophold af 1 uges varighed i samarbejde med Endokrinologisk Klinik PE, professor, overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen. Nefrologisk Klinik P varetager undervisningen i patofysiologi for human biologistuderende vedrørende nyresygdomme. Nefrologisk Klinik P deltager desuden i undervisningen af farmakologistuderende, som tilbydes et 8 ugers ophold i klinisk farmakologi. 7

8 3. Sengeafsnit 3131/ 2 Af afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Organisering af afsnittet Afsnittets ledelse består af overlæge Anne-Lise Kamper, nefrologisk klinik, og afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. Derudover assisterende afdelingssygeplejerske Stinne Østergaard, samt gruppelederne Malene Tranberg fra studieunit og Kristina Madsen fra endokrinologi-gruppen. Afsnittet har i alt 24 senge. 20 heldøgnssenge, - 13 nefrologiske og 7 endokrinologiske, samt 4 6-døgnssenge og en samlet normering på årsværk. I 2013 var belægningsprocenten på de nefrologiske patienter på 95 %, fordelt med 5694 sengedage på 986 indlæggelser. Flowet er stort og dertil kommer et ukendt antal ambulante besøg, fortrinsvis i weekenderne. Starten på 2013 var præget af mange patienter i isolationsregime, bl.a. på grund af gastroenteritis. Dette gav i marts måned anledning til en hygiejne audit, som førte til en mindre renovering af afdelingen, indkøb af ny afskærmning på stuerne, nye stole og øget rengøring. Endvidere blev der sat fokus på undervisning af pleje- og rengøringspersonale. Oplæring / uddannelse af personale I 2013 startede 8 nye kolleger i afdelingen, og 8 forlod os for at videreuddanne sig eller prøve andre specialer. Afsnittet har i alt haft 233 kursusdage, inkl. kongresser og konferencer. Dertil kommer introduktion og mødeaktivitet i forbindelse med fx gruppearbejde. Afdelingssygeplejersken er fortsat i gang med sin masteruddannelse i Klinisk sygepleje, den assisterende afdelingssygeplejerske påbegyndt Ledelse af medarbejdere i Regions regi og udviklingssygeplejersken sin Diplom i kvalitetsudvikling. Afsnittets personale underviser på klinikkens introduktionsdage, medicinkursus samt internt på hospitalet og eksternt i Regionen. Derudover er afdelingen repræsenteret i diverse mono- og tværfaglige arbejdsgrupper. Implementering 2013 var året hvor flere IT systemer blev implementeret, herunder KISO, Sikker Kirurgi og Hjemmeplejemeddelelser. Derudover har afsnittet implementeret EWS (early warning score) med gode resultater og ligeledes brugen af PDA til medicinadministration og dispensering, samt blodprøvetagning. 8

9 Behandling I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene komplicerede og langvarige. Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling kan være afgørende for forløb og prognose. De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Mange kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket ofte giver anledning til indlæggelser. Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis behandles i afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling af patienter indlagt på andre RH afdelinger, af afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet. I 2013 påbegyndtes aapd behandling i hjemmet i samarbejde med Hjemmesygeplejen. Dette bevirker, at afdelingens personale i vagter og weekends skal være i stand til at telefonvejlede hjemmesygeplejen. Alle har i den forbindelse modtaget undervisning af Hjemmedialysen, Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation behandles ligeledes i afsnittet. I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter og hæmodialysekateter. Også patienter med behov for mindre invasive undersøgelser og behandlinger, indlægges fortrinsvis i dette afsnit. Endokrinologi Afsnittet har 7 senge og en øget andel som ambulant funktion. Der har endvidere været en øget andel af NET patienter, som kræver nye kompetencer af personalet. Dette er forsøgt optimeret med undervisning, men vi vil fremover forsøge, at uddanne noget af personalet indenfor cancerområdet. Arbejdsmiljø Sygefraværet i afsnittet er på 3.28 %. En lille stigning, som skyldes langtidssygdom i afsnittet. Arbejdet med prioriterings trekanten (definerede rammer for prioritering af afsnittets opgaver via en såkaldt prioriteringstrekant) fortsætter på 2. år. Vores håb med trekanten er bl.a. at vi kan skabe flere Grønne dage end Røde dage, samt vende røde dage til grønne. Ved evalueringer er skemaet forbedret og vores resultater viser: At vi i ca. 50 % af vores arbejdsdage vurderer at vi har det antal hænder, der skal til for at udføre det arbejde, som dagen byder på. 9

10 Dette er meget interessant, fordi de pressede perioder ofte fylder meget i vores kollektive bevidsthed, og derfor blev mange meget overraskede over dette resultat. Arbejdsmiljøgruppen gennemførte en temadag med fokus på forstyrrelser, samt hvordan man bedst klarer sine nattevagter. Emnet forstyrrelser resulterede i en opstramning: medicinrummet skal respekteres som forstyrrelsesfri zone, idet der her er risiko størst risiko for fejl pga. forstyrrelser. Installering af en dør med automatisk åbne-lukkefunktion har i sig selv mindsket afbrydelser fra udefrakommende, men vi er også blevet bedre til ikke at afbryde hinanden. Emnet med forstyrrelser bliver en del af det fortsatte arbejdsmiljø. I forhold til natarbejde resulterede dagen i en opdateret pjece med lokale aftaler og gode råd til at klare nattevagerne bedst. Især var der fokus på at powernappe, hvilket nu bliver benyttet mere struktureret og med stor tilfredshed. Som udløber af en konkret periode med en voldelig patient har arbejdsmiljøgruppen arbejdet med at udforme en lokal politik om ansvarsfordeling, handlingsalgoritme og generelle lokale aftaler i tilfælde af vold, trusler og krænkelser. I 2013 implementeredes Min Tid (arbejdsplanlægningsredskab). Det har været udfordrende i en stor afdeling, med ansatte, der arbejder enten hver anden eller hver tredje weekend. Vagtplanlæggere og redskabet er nu nået over de første startvanskeligheder, og må siges at være fuld implementeret. Afdeling 3131/2 indrapporterede personalet i alt 50 UTH. Langt de overvejende hændelser drejede sig om Dokumentation og Medicinering. Derudover lagde vi afdeling til et feltstudie om utilsigtede hændelser, udført af en antropolog-studerende. 10

11 Studieunit Studieunit har haft et godt og stabilt år, og får fine evalueringer fra de studerende, hvor de fortæller at de føler sig godt taget imod, får store faglige udfordringer og oplever et godt studiemiljø. Flere søger ansættelse hos os efter endt praktikophold. Der blev i 2013 ansat en klinisk vejleder til at have hovedansvaret for de sygeplejestuderende og social- og sundheds-assistenteleverne. I årets løb har vi haft en øgning i andelen af studerende og elever, således at vi i alt modtog: 8 x modul sygepleje studerende 2 x 12. modul studerende 8 x 4. modul studerende 8 x 2. modul studerende 6 x social og sundhedsassistent elever igennem studieunit i 2013 Visioner 2014 Temadag for alle nøglepersoner / sygeplejersker med særligt ansvar Temadag om palliation og pårørendeinddragelse Sammen med resten af klinikken fokus på grundlæggende sygepleje Tværfaglig optimering af stuegangsfunktionen med fokus patientinddragelse. Planlægning og prioritering, således at den daglige stuegang gennemføres indenfor rammerne Uddannelse af den kliniske vejleder 11

12 4. Sengeafsnit 3133/3134 Af afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Organisering i afsnittet Afsnittes primære hovedområde er de nyretransplanterede patienter, voksne og børn. Afsnittet modtager akutte og kroniske nyresyge patienter døgnet rundt. Vi giver behandling, sygepleje og omsorg til den kirurgiske- og medicinske patient. Vi indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med alle afsnit, som er tilknyttet klinik P. Afsnittet har 21 nefrologiske sengepladser. I afsnittet er ansat sygeplejersker, sosu. assistenter samt en sekretær. Afsnittet bliver serviceret og samarbejder med alle tværgående klinikker på Rigshospitalet. Året har endnu engang været et spændende og udfordrende år i afsnit 3133/4. Der har blandt personalet været udvist et meget højt fagligt og udviklende sygeplejefagligt arbejde med et fokuserede fokus på den transplanterede patient. Denne entusiasme har resulteret i at vi har kunnet videre udvikle vores transplantationsmodtagelse af recipienter og donorer. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Assisterende afdelingssygeplejerske Charlotte Skov Sangiorgio Medarbejdernes faglige kompetencer er blevet øget, især gennem opkvalificering via oplæg, undervisning, kurser og videreuddannelse. Sygeplejerske Betina Agerskov har arbejdet med seksualitet og den nyresyge patient. Dette arbejde har resulteret i at alle medarbejderne har et fokus på dette emne. Der er opstartet en gruppe, som på tværs af klinikken vil arbejde med seksualitet og nyresygdomme. Der har i 2013 været et særligt fokus på sår i afdelingen, dette arbejde er blevet løftet af sygeplejerske Louise Østergaard. Hendes arbejde har resulteret i at der blevet udviklet sårplejeplaner og go-card, som giver et hurtigt og tydeligt overblik over hvilken kategori det enkelte sår har. Gennem dette overblik kan plejepersonalet handel korrekt og sætte den rigtige behandling i gang på det enkelte sår. Vi har tre sygeplejersker Camilla Havbo, Tanja Peric og Dedy Kvist, som arbejder målbevidst med transplantation, de skal være med til at sikre vores viden på det transplanterede område, og de arbejder med vores forskellige tjekskemaer. Deres arbejde har medført, at vi nu har udarbejdet en målbevidst indsats for, at alle medarbejdere hele tiden er opdateret vidensmæssigt omkring modtagelse donorer og recipienter. Tanja Peric og Dedy Kvist deltager i foråret 2014 i et 6 ugers diplommodul om transplantation Patientologi. Camilla Havbo koordinerer og sikrer oplæringen af alle sygeplejersker i transplantation og alle kommer gennem det samme program. Vi har derudover haft et fokuseret forløb med registrering og anvendelse af PDA er, hvilket har medført at vi har højnet vores registrering. Der har også gennem vores sygeplejerske med særlig ansvar for udvikling været fokus på e-learning, anvendelse af VIP i det daglige arbejde samt oplæring af nyt personale. 12

13 Der har i afdelingen været opsigelser og flere ansættelser, hvilket har betydet at der i perioder har været ekstra travlt. De nyansatte sygeplejersker har med deres viden bidraget med nye perspektiver og nye vinkler på sygeplejen. Det har bevirket, at vi har justeret og fx ændret vores oplæringsprogram. Undervisning Afdelingen har en stor undervisningsforpligtigelse, i forhold til sygeplejestuderende, samt social - og sundhedsassistentelever. Vi indgår også i undervisningstilbuddet fra Rigshospitalet til folkeskoleelevernes erhvervspraktik forløb. Disse ovenstående undervisningsforpligtigelser er med til at udvikle vores medarbejderes pædagogiske-, didaktiske - og teoretiske grundlag, fordi de studerende, eleverne og praktikanterne via deres spørgelyst og naturlige nysgerrighed får personale til, at reflektere over deres eget praksisfelt. Sygeplejerske Natalia Salinova er ansat som klinisk vejleder og har al klinisk undervisning og vejledning af de studerende. Hun arbejder også som mentor for de daglige vejledere, gennem supervision sikrer hun, at den enkelte vejleder har det nødvendige grundlag for, at kunne varetage vejledning til de studerende. Vi modtager FADL vagterne i afdelingen, som kommer to dage til oplæring i sygepleje. Vi underviser dem i basal sygepleje, og efterfølgende skriver de en plejeopgave, og går til eksamen hos FADL. Det er spændende at varetage denne opgave, oplæringsopgaven har hovedsagligt været varetaget af team 1 og 2. Ungerummet Ungerummet bliver meget flittigt brugt, det er til stor glæde for de unge. Der bliver spillet bordfodbold og spillet spil, set film og hygget, hvilket er hele ideen med rummet. Mette Haven er vores ungeambassadør i afdelingen. Arbejdsmiljøet Vi har arbejdet med forstyrrelsesfrizoner, og italesat at medicinrummet er en forstyrrelsesfrizone. Vi har arbejdet med trivsel og der har været afholdt trivselsuge, med stor succes, hvor der blev leget, spillet og hygget. 13

14 hjemmedialysen Af overlæge Ph.d. Thomas Elung-Jensen og afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Personale Det faste personale består af to overlæger, seks sygeplejersker (5,6 årsværk) og en sekretær. Derudover er der tilknyttet en læge i nefrologisk speciallægeuddannelse og en sygeplejestuderende. De daglige arbejdsopgaver er centreret omkring peritonealdialyse (PD) af voksne og børn. Dette består i anlæggelse og fjernelse af PD-katetre oplæring i PD løbende kontrol af patienterne udvikling og forbedring af PD-behandlingen dialyseinformation Afsnittet står også for det praktiske omkring dialysebehandlingen, hvis PD-patienter indlægges på andre afdelinger på RH. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Thomas Elung-Jensen Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Assisterende afdelingssygeplejerske Susanne Raaschou Patienter fra Grønland og Færøerne starter fortsat deres PD-forløb på Rigshospitalet.. Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2013 var: Behandling Antal patienter CAPD 41 APD 17 AAPD 4 I alt 72 patienter Dette er lille stigning i forhold til Det samme gælder antallet af ambulante kontroller. 14

15 aapd I 2013 gik et længe næret ønske i opfyldelse. Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne bevilget 2 mill. til at starte et projekt med aapd assisteret automatiseret peritonealdialyse - som dialysetilbud til borgere i Københavns kommune. Det gælder både hjemmeboende borgere og borgere bosiddende på plejehjem. Efterfølgende kom også Frederiksberg kommune med. De første patienter i projektet bor på Amager og undervisning af hjemmesygeplejerskerne og start af den første patient foregik i juni Der blev startet i alt 5 patienter i distrikterne Amager og Nørrebro i Fremadrettet er der planlagt undervisning af hjemmesygeplejersker i Valby, Vanløse og på Frederiksberg i løbet af de 3 første måneder af Der er i skrivende stund i alt 13 patienter, der er i gang med eller er planlagt til aapd. Patienterne rekrutteres fra nyresvigtsambulatoriet og fra hæmodialyseafdelingerne, hvor tilbuddet gives til ældre patienter, der ønsker at forsøge behandling i eget hjem frem for center hæmodialyse. På længere sigt er målet, at alle hjemmeplejens distrikter er oplært i at varetage funktionen. På den måde kan kommende kandidater til aapd tilmeldes i deres lokale distrikt, hvor hjemmeplejen umiddelbart kan påbegynde behandlingen. De ansatte i hjemmeplejen har mulighed for vejledning og opfølgning af behandlingen ved at kontakte Hjemmedialysen i dagtiden og sengeafsnit 3132 i aften/nat tiden samt i weekenden. Patienterne kontrolleres, som andre PD-patienter, i Hjemmedialysen. Det er tanken, at en mere fleksibel kontrolordning (f.eks. af blodprøver) i fremtiden kan foretages ved hjemmebesøg. PD-optræning PD-optræningen finder sted i afsnittet. De patienter, der ønsker det, fåret hjemmebesøg i slutningen af optræningen. Optræning i APD (natmaskine) tilbydestil alle patienter. 15

16 Invasive indgreb De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i røntgenrummet i Hjemmedialysen. I røntgenrummet er der i 2013 udført følgende indgreb: Funktion Antal indgreb Nyrebiopsi 272 Anlæggelse af PD-kateter 67 Fjernelse af PD-kateter 18 Fjernelse af tunneleret HD-kateter 56 I alt 413 indgreb Antallet af indgreb er uændret i forhold til i 2012, bortset fra anlæggelse af PD-katetre, der er fordoblet. Samarbejdspartnere Også i 2013 har afsnittet nydt godt af et tæt samarbejde med overlæge Tonny Jensen, Endokrinologisk Klinik P/E, der står for diabeteskontrollen hos PD-patienterne. Samarbejdet med Pædiatrisk Klinik omkring kronisk dialysebehandling af børn er uændret. Afsnittet har også i 2013 haft et tværfagligt samarbejde med Urologisk Klinik D ved anlæggelse af PDkatetre i generel anæstesi og med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital, hvis patienten skal hernieopereres samtidigt med PD-kateteranlæggelsen. Der er fortsat et formaliseret samarbejde med Dr. Ingrids Hospital i Nuuk, der bl.a. omfatter årlige kontroller af de grønlandske patienter og behandling af deres komplikationer. Personaleudvikling og uddannelse En sygeplejerske har deltaget i Diplomuddannelsen En sygeplejerske har deltaget i vejlederkurser En sygeplejerske er medlem af SIG (særlig interesse gruppe) for PD under SF-Nefro En sygeplejerske har ansvaret for planlægning og afholdelse af Nefrologisk Grundkursus To sygeplejersker deltog i den internationale PD-kongres, EuroPD i Maastricht PD-øst møderne mellem de sjællandske PD-afsnit afholdes fortsat regelmæssigt. 16

17 Undervisning Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker og nyansatte læger i klinikken ved introduktionskurser, Nefrologisk grundkursus og Kursus i specialerelateret medicin. Desuden undervises der fortsat mhp. at øge den generelle PD-kompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes en basisuddannelse i PD, som afsluttes med en test og et kursusbevis. Dette arbejde varetages fast af en sygeplejerske fra Hjemmedialysen, 8 timer om ugen. Udviklingen af E-learningsprogrammet i PD er fortsat i gang. Afsnittet deltog igen i 2013 i Klinikkens udstilling i forbindelse med Kulturnatten. Både principperne ved CAPD og APD blev demonstreret. Visioner 2014 Forskning Afsnittet deltager fortsat i to internationale, multicenter forsøg (PD-One og PEPS). Fysiske rammer og apparatur De fysiske rammer forblev uændrede i Afsnittet har i 2013 fået en ny ultralydsscanner, der fortrinsvis anvendes ved biopsitagning. at Klinik P s strategi for dialysebehandling fastholdes at alle nye dialysepatienter er velinformerede om PD at aapd fastholdes og udvikles som behandlingstilbud at behandlingen forbedres og kvalitetssikres at personalets kvalifikationer udvikles Patienten undervises 17

18 6. Akut hæmodialyse 2133 Af Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Generelt om afsnittet: Vi behandler fortrinsvis akutte, indlagte patienter, børn såvel som voksne. Desuden foretager vi ud over hæmodialysebehandlinger en del andre ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser, immunadsorption og LDL-adsorption. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Marianne Rix Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Assisterende afdelingssygeplejerske Vibeke Kristensen Personale omkring patienterne i dialyse 18

19 Aktivitet: Hæmodialyse behandling Ambulante patienter 2437 Hæmodialyse behandling indlagte patienter udført på Hæmodialyse behandling udført udenfor 2133 ud af huset dialyse 1067 Plasmaferese behandling 750 Immunadsorption behandling inkl. ABO-uforlig 170 LDL-adsorption 61 Behandlinger i alt: 7952 Belægningsprocent gennemsnitlig 105 % 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal ambulante patienter børn har været i ambulant hæmodialyse behandling i løbet af året. Fire af børnene er blevet transplanteret, så ved årsskiftet har vi 1 barn i behandling Behandlinger i alt Sygeplejerskerne har deltaget på diverse kongresser, temadage, kurser og efteruddannelse. I alt blev det til 184 dage, gennemsnitligt 6 dage pr. ansat. Trivselsgruppen, Rose Wood, medlem af trivselsgruppen. Vores trivselsgruppe består af Hanne T., Elsuba, Pernille, Ditte og Rose. Vi er fem personligheder med hver vores meninger og holdninger, dette giver en rigtig god dynamik i gruppen. Vi mødes ca. hver tredje måned, her får vi vendt en masse forskellige emner samt planlagt aktiviteter for vores kollegaer. 19

20 I gruppen taler vi blandt andet om, hvordan vi synes arbejdsmiljøet og stemningen er på vores afsnit. Der kan være plejesituationer, hvor der er brug for at diskutere problemstillingen på et tirsdagsmøde, samt om vi har læst noget interessant, som vi gerne vil dele med vores kollegaer. Som sagt kan vi tage hvad som helst op, men fokus er vores trivsel! Visioner 2014 Det er ikke kun trivselsgruppen, som bestemmer dagsorden. Vi har et opslag, hvor vores kollegaer kan skrive emner på, de ønsker at få bragt op. Det vil så foregå på vores fælles tirsdags møde. Vi har blandt andet haft emnet motivation oppe, hvor fokus var vores motivation for arbejdet og hvordan vi fremstår overfor hinanden. Flere og nye ekstrakorporale behandlinger Fortsat kompetenceudvikle sygeplejerskerne Vi arrangerer forskellige aktiviteter for vores kollegaer udenfor arbejdstiden, så vi også ses socialt og ikke kun på arbejdet. I efteråret planlagde vi en picnic tur i Dyrehaven. Vi medbragte alle lidt mad og vi havde vores ægtefæller, kærester og børn med. Det var en stor succes, som vi helt klart vil gøre igen. Vi har planlagt biograf ture og vi vil udvide med museums besøg og flere udflugter til diverse steder. I Trivsels Ugen i september, prøvede vi at hygge og komme hinanden ved så meget som muligt, dette lykkes ret godt. En af vores kollegaer stod for 10 minutters morgen gymnastik hver dag. Udover morgen gymnastikken, mødtes vi til brunch på en cafe. Hver dag havde vi enten rugbrød, boller eller kage med på arbejdet. Der var dog meget kage og vi blev faktisk lidt trætte af kage til sidst (nogle af os). Som noget helt nyt, inviterede vi Frederiksberg dialysen(dia 1) og 5101 dialysen til 1 times fælles dialog møde. Der mødte mange op fra både Frederiksberg og Det var rart, at kunne sætte ansigter på de forskellige navne, da vores kommunikation oftest foregår via telefonen. Vi præsenterede os alle hver især og en person fra hvert afsnit fortalte om, hvordan det gik på deres afdeling og hvad der var fokus på i øjeblikket. Vi diskuterede, hvordan vi kunne gøre vores samarbejde bedre og aftalte at det skulle følges op på et dialog møde arrangeret af Frederiksberg dialysen. Vores konklusion på ugen var, at det havde været en rigtig hyggelig og sjov uge. Vi var positiv overraskede over, hvor godt vores fælles dialogmøde blev taget imod fra vores egne kollegaer og kollegaerne fra de øvrige dialyseafsnit. Til næste Trivsels Uge vil vi have færre kager og flere salater. Vi var enige om, at der ikke rigtig havde været nogen aktiviteter i aftenvagterne, så det vil vi prøve at forbedre til næste gang, evt. med noget fælles aftensmad. 20

21 Kulturnatten 2013, Magnus, deltager på kulturnatten Aftenen startede med vi mødtes i personalestuen og "planlagde" slagets gang. Vi havde forinden fået en teknikker til at installere et demoprogram på en dialysemaskine, så den kunne "dialysere" i forhallen uden tilslutning af vand. (modsat sidste år, hvor der bare stod en maskine vi ikke kunne tænde) Dér at have en så teknisk maskine stående tiltrækker en del opmærksomhed, kunsten er så ikke at skræmme folk væk med det samme. Til kulturnatten på Riget, kom der mange personer hen til os. De kan meget let deles i to grupper; dem der synes det ser spændende ud og vil vide hvad det er for en maskine vi har stående, - og så er der dem hvor egen lægen har advaret med at deres liv er på vej mod dialyse på et tidspunkt. Oftest diabetikere. Den første gruppe bliver som regel hængende længe, og vil meget gerne tale om dialyse og høre mere om symptomer på nyresygdom og hvad de kan være opmærksomme på. Den anden gruppe vil VI som personale gerne tale lidt med. Dels høre hvad de har fået at vide omkring det, hvad de selv tænker om det at "måske" skulle i dialyse engang, og ligeledes hvordan de har det i dag! Men den gruppe er desværre ikke så nem at holde på, de har som regel travlt med at komme videre, så snart de har set maskinen, og ved at det tager FIRE timer 3 gang om ugen. Selvom vi fortæller at nogle kører kortere tid, så hæfter de sig ved 4 timer tre gange om ugen. Det gode ved denne aften er, at kunne få vendt nogles (evt. kommende patienters) opfattelse af det at skulle i dialyse, til noget godt. - det kan være svært, men det kan godt lade sig gøre. Når aftenen er overstået får "børnene" lov til at lege på helipad'en med byens bedste udsigt 21

22 7. Hæmodialysen5101 Af Afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson og udviklingssygeplejerske Lene Førgaard Hansen Afdelingen har plads til 120 kroniske dialysepatienter, hvoraf der i årets løb er udskiftet knapt 60 patienter. De fleste af disse har været til 2 samtaler med læge og sygeplejerske i vort start ambulatorium, ganske få har haft behov for den 3. samtale. Samtalerne giver patienterne en bedre start i afdelingen, permanent karadgang bliver besluttet og eventuelt andet behandlingssted og /eller behandlingstype afklaret. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Marianne Rix Udviklingsopgaver i året der gik: I maj blev alle dialyseapparaterne skiftet ud med en ny type, Artis. Artis har mange nye og anderledes funktioner, som vi alle lærte at kende, dels på et endags kursus hos Gambro, dels ved at der var personale fra Gambro tilstede i afdelingen de første uger. En arbejdsgruppe i afdelingen har siden arbejdet videre som en slags superbrugere i afdelingen. Der har løbende været undervisning og supervision, dels fra Gambro, dels fra arbejdsgruppen. I maj fik sygeplejegruppen desuden nyt dokumentationssystem, KISO, som også krævede en del oplæring og supervision. Værdigrundlag/trivsel: I første halvår af 2013 har vi arbejdet med at implementere vores værdigrundlag, ved gruppearbejde og diskussion i hele personalegruppen. Feel-gooduge i september: Alle var god fe for en kollega. Hver dag var der arrangeret en aktivitet, f.eks. samarbejdsøvelse og den aktive pause. Vi havde også en massagestol på prøve. Afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson Assisterende afdelingssygeplejersker Sarah Louise Rytter Bettina Andersen 22

23 Fistelgruppen: Gruppen undersøgte i September status på fistlerne. De planlægger fistelfokusuge i januar I forbindelse med den planlagte flytning af afdelingen i marts 2014, tog vi nogle af vores rutiner op til overvejelse. Dette medførte dels at vi gør tingene i en anden rækkefølge om morgenen, samt at patienterne har fået forskudte mødetider. Dette har medført mindre stressfyldte morgener. Der er udsendt 2 Nyhedsbreve til patienterne De blev skrevet af Käte Stange og Lene Førgaard. Kontaktsygepleje: Som noget nyt indførte assisterende afdelingssygeplejerske Sarah Rytter i 2013 KSK (kontaktsygeplejekonsultationer). Sarah planlægger og koordinere samtalerne der finder sted hvert halve år. Der er afsat en halv time, hvor der er mulighed for at gå fra i enerum, og derefter lave opdateret status. Både patienter og sygeplejersker har været glade for det nye tiltag. Diabetes: Bettina Andersens samarbejde med overlæge Tonny Jensen fra diabetesambulatoriet er nu i gang. Patienterne bliver nu tilset i forbindelse med deres dialysebehandling, og undgår derved at skulle bruge ekstra tid. Tonny Jensen besøgte afdelingen 18 gange i 2013, og har derved haft ca. 70 konsultationer i afsnit

24 8. Hæmodialyse PFH og PLC Af afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen, assisterende afdelingssygeplejersker Lone Ulla Peick og Hanne Brøndum Medinddragelse PFH arbejder fortsat med temaet, og arbejder videre med kreative metoder til hvordan dette kan bruges i afsnittet. Region Hovedstaden har desuden temaet som indsatsområde og har derfor etableret en uddannelse indenfor empowerment. Her har vi en deltager med. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Marianne Rix Afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Assisterende afdelingssygeplejersker Lone Ulla Peick Hanne Brøndum Palliation Klinik P har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på palliation, og på PFH og PLC har vi fire deltagere til denne arbejdsgruppe. Der er blevet afholdt flere møder i gruppen, hvor vi blandt andet fik arrangeret en temaeftermiddag for hele Klinikken med temaet palliation. Desuden har gruppen været på besøg på Hospice Søndergård i Måløv, hvor vi fik rundvisning og havde en dialog om specialet. Et par af repræsentanterne har været på samme hospice og undervise om det nefrologiske speciale. Vi har også deltagere i den landsdækkende nefrologiske palliationsgruppe, hvor der bliver arbejdet med at få udarbejdet en national kliniske retningslinje. Som noget nyt har vi fået et samarbejde op at stå med palliationsteamet på Riget, og skal videre udvikle dette i Hjemmehæmodialyse Nu har næsten alle sygeplejerskerne på PLC været med til et forløb, hvor patienten er kommet hjem med dialysebehandlingen. En sygeplejerske har arbejdet med projekt omkring hjemmehæmodialyse og perspektiver på kontaktsygeplejerskefunktionen. Dette projekt bliver afsluttet i marts Social kapital og persontyper Begge afsnit har afholdt temadage om social kapital og persontyper. Formålet var, at hver enkelt medarbejder skulle blive klogere på, hvilken persontype, man selv er, men også lære om de forskellige typer der findes og bruge det konstruktivt i sin hverdag, når man arbejder sammen 24

25 Desuden havde vi besøg af Videnscenter for arbejdsmiljø til et eftermiddagsmøde om Trivsel. Formålet med temamødet var at: Formidle forskningsbaseret viden og god praksis Vise vej til viden, praksisbaserede værktøjer, og eksempler på gode erfaringer om arbejdsmiljø Bidrage til at styrke udvekslingen af erfaringer med arbejdsmiljø Iværksætte lærende aktiviteter, som vi selv som afsnit evt. kan arbejde videre med. Calcium og fosfat Tirsdag d. 12. november 2013 havde Calcium/fosfatgruppen fra PLC, arrangeret en temaaften for vores patienter og pårørende over temaet: Fosfat her, der og alle vegne! 24 interesserede patienter og deres pårørende deltog i mødet. Overlæge Marianne Rix indledte aftenen med at fortælle om fosfatholdige tilsætningsstoffer, og hvor stor forskel der er på optagelsen af det naturlige fosfat og det tilsatte. Derefter fulgte diætist Ulla Jacobsen op på emnet. Fortalte bl.a. om de E-numre i madvarerne, der indeholder tilsat fosfat. Ulla havde også arrangeret en workshop, hvor patienter og pårørende kunne se hvilke madvarer og færdige produkter, de skal prøve at undgå og hvilke alternative madvarer de kan spise i stedet for. Der var også smagsprøver på forskellige soya-produkter. Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte. Tilbagemeldingen fra patienterne har været meget positive Formidlingskursus for assisterende afdelingssygeplejersker. I efteråret 2013 deltog vores to ass. afd. spl på klinikkens formidlingskursus. På dag 2 skulle der præsenteres en opgave i formidling for vores medkursister. De valgte at gå sammen om denne opgave, og blev hurtige enige om, at tage fat på noget, som senere kunne blive til gavn for vores respektive afsnit. I løbet af sommeren og efteråret havde der været en del flytning af patienter vores to afsnit imellem, og der var en utilfredshed hos sygeplejerskerne på begge afsnit, fordi de savnede nogle retningslinjer for, hvad der skal gøres og siges, for at denne flytning bliver bedst mulig for både patient, pårørende og sygeplejerske. Det er altid svært for patienten, at skulle flyttes fra det kendte og trygge til det nye afsnit, som passer bedre til patientens formåen, men hvis vi, sygeplejersker, ved, hvordan vi gør det på den bedste måde, bliver det forhåbentlig nemmere. 25

26 Derfor lå det lige for, at vi valgte at lave en vejledning med overskriften Patientoverflytning fra PLC til PFH (og fra PFH til PLC), og vi præsenterede den for vores medkursister, ligesom vi vil præsentere vejledningen for sygeplejerskerne på PFH og PLC, når den er færdig og godkendt. Vores plan er, at få færdiggjort vejledningen i foråret 2014, og vi mener, at den kan bruges ved flytning af patienter alle dialyse afsnittene imellem og ikke kun mellem PLC og PFH, så andre også kan få glæde af den. Lægekonsultationen på PFH. I 2012 deltog ass. afd. spl på regionens lederkursus Ledelse af medarbejdere. Helt fra kursets start, skulle der findes et problem, en udfordring eller en undren, som vi ville arbejde med sideløbende med kurset, og resultatet skulle så præsenteres for ens nærmeste leder og medkursister. Da hun gennem længere tid havde set, hvorledes den daglige stuegang fyldte meget hos både sygeplejersker og læger, og samtidig var hun uforstående overfor, at der var behov for stuegang ved næsten hver dialyse på vores kroniske nyresyge patienter, så valgte hun at arbejde med et alternativ til stuegangen. I starten af februar 2013 startede lægekonsultationen så på PFH. Det blev planlagt således, at i lige uger er der lægekonsultation om onsdagen og i ulige uger om tirsdagen. Der er så stuegang på dagholdet mandag og torsdag. Inden vi kom så langt, præsenterede hun det for sygeplejerskerne, og det skal siges, at under hele projektet med at få etableret lægekonsultationen, har hun arbejdet sammen med overlæge Inge Eidemak, overlæge Marianne Rix og afdelingslæge Vibeke Rømming Sørensen. Ikke alle sygeplejersker i afsnittet er enige i, at der ikke er behov for stuegang ved hver dialyse hos vores patienter, men hun fornemmer nu, et år efter at lægekonsultationen blev en realitet, og stuegangene blev halveret, at sygeplejerskerne er trygge ved de rammer, vi nu arbejder i, og de dage, hvor der ikke skal bruges tid på at forberede stuegangen, har sygeplejersken mere tid til at bruge på kontakten med patienten, og det er helt tydeligt til glæde og gavn for både patient og sygeplejerske. Et Paradigmeskift og nogle gode patienthistorier Tirsdag den 3/ fødte en patient, Selam, en velskabt datter på 3250g. Selam har i ca. 10 år været i dialyse behandling. De sidste 3 år har hun være selfcarehæmodialyse patient. Selam havde et stort ønske om at blive gravid. Hun var til samtale med Overlæge Inge Eidemak og PLC sygeplejerske som informerede om risici, men at vi ville være professionel støtte for hende. Selam kørte daglig hæmodialyse, og blev efter kort tid gravid. Medicinen blev justeret og Selam fortsatte daglig HD behandling frem til fødslen. Fra 5. måned dialyserede Selam i PLC åbningstid. Graviditeten forløb uden problemer og med stabilt BT 125/80. 26

27 Fredag den 6/ blev Svend udskrevet til Maniitsoq på Grønland med Hjemmehæmodialyse. Svend har boet på Grønland i 35 år, hvor han sammen med sin hustru har egen forretning. I 2013 måtte han tage til Danmark og bo på Grønlænder hjemmet, da han pga. cystenyre havde brug for dialyse. Svend lagde ikke skjul på at det var meget svært at styre sin forretning fra Danmark. I samarbejde med vores overlæge Inge Eidemak, blev Svend informeret om Nxstage og de muligheder det kunne give ham. Efter optræning på Nxstage og permanent kateter som dialyseadgang, var Svend snart klar til at tage tilbage til Grønland og passe sin forretning. Sundhedscenteret i Maniitsoq opbevarer alle dialyse produkterne og en ekstra dialysemaskine. Hver uge modtager PLC en rapport over Svends dialyse situation. Hæmodialyserne forløber uden problemer Torsdag den 5/ blev Henrik udskrevet til Hjemmehæmodialyse. Henrik havde været igennem et langt og alvorligt sygdomsforløb det sidste år. Fra foråret 2013 skulle Henrik i hæmodialyse 4 timer x 4 ugentlig. Fire gange om ugen kørte Henriks hustru 85 km om dagen, for at Henrik kunne komme i dialyse på RH. Samtidig med Henriks alvorlige situation, måtte familien fraflytte deres hus pga. vandskade og bo i en container. Henrik kom til samtale i PLC ambulatoriet, hvor han blev informeret om HHD på Nxstage. I dag er Henrik optrænet til selv at klare hæmodialyserne i hjemmet containeren med hjælp fra sin hustru. Henrik kører natdialyse 8-10 timer hver anden dag. Familien har hus på Bornholm, hvor han selvfølgelig også har været og kørt HHD på Nxstage. Hæmodialyserne forløber uden problemer. Visioner 2014 Fremlægge rapporten om kontaktsygeplejen til hjemmehæmodialysepatienter Samarbejde med palliationsteamet på RH Roadtrip i Klinik P om PLC s patienter Indføre læsegruppe på PLC Arbejde videre med patientinddragelse Arbejde med Trivsel-OP Implementere FMK Arbejde med Klinik P s strategi for sygepleje Ledelse af patientforløb En sygeplejerske har været på ledelse af patientforløb arrangeret af Region Hovedstaden. Hun valgte at arbejde med en problemstilling vedrørende PLC s patienter, der bliver indlagt, og ved udskrivelsen måske har ændret status, hvilket kan betyde, at de ikke kan opretholde den dialysebehandling, de normalt vis får. I begyndelsen af 2014 vil vi tage rundt på de forskellige afsnit i Klinikken og fortælle om de forskellige patientkategorier fra PLC og hvilke overvejelser, der skal være ved planlægning af udskrivelse. Afslutningen af året blev traditionen tro præget af julehygge i afdelingen med morgensang, Bingo med patienterne, luciaoptog, koroptræden og gløgg i afdelingen. 27

28 ambulatoriet Af Overlæge dr. Med Susanne Bro og afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen Personalet i ambulatoriet består af afdelingssygeplejersken og 9 sygeplejersker, heraf 3 på fuld tid og 6 deltidsansatte. Der er tilknyttet 2-4 sekretærer, 14 speciallæger og 1-3 læger under speciallægeuddannelse. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i faste teams, og det tilstræbes at patienterne møder samme behandlerteam ved hver kontrol. Samarbejdspartnere Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk kardiologisk - og karkirurgisk klinik. Arbejdsopgaver: Udover udredning og behandling af patienter med nyresygdom og svær blodtryksforhøjelse tager ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P s nyreskole samt nyresvigtsambulatoriet, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion af jern og blod, samt andre forskellige sygeplejeopgaver. FUNKTIONSLEDELSE Afdelingssygeplejerske, Mie Bræmer- Jensen Assisterende afdelingssygeplejerske, Gitte Würtz Madsen Overlæge ph. d, dr. med Susanne Bro Ambulatoriet i tal: Antal ambulante besøg Nye patienter Afsluttede patienter Vækst Særlige opgaver i 2013: Omorganisering med henblik på at overholde udredningsgarantien Forambulatoriet er udvidet til 4 dage om ugen, patienter får taget blodprøver og afleverer spoturin inden 1. lægebesøg. Maximalt en uge efter modtagelse af henvisning indkaldes patienten til blod- og urinprøver. Ugen efter ses patienten i forambulatoriet, til journalskrivning og planlægning af udredning. Undersøgelser der er afgørende for udredning fremrykkes i henhold til udredningsgarantien. Speciallæge ambulatoriet er udvidet med en ekstra dag hver 2. fredag, hvor der udelukkende ses nye patienter (1. lægebesøg efter forambulantundersøgelse). 28

29 Workshop med henblik på at forbedre arbejdsgange i ambulatoriet Der har været nedsat en tværfaglig gruppe ledet af konsulent Birgitte Enslev, som har endevendt alle arbejdsgange i ambulatoriet. Dette har resulteret i effektiviseringer omkring henvisninger, indkaldelse, og forambulante forløb. Herudover er der foretaget en række ændringer i arbejdsgange i ambulatoriet, der alle har haft det formål at forbedre udbyttet af konsultationerne og at reducere administrativt arbejde. Workshoppen var for udgået af en interviewundersøgelse blandt medarbejderne ved konsulent Andreas Andreas Schroll-Fleischer. Arbejdsgruppe vedr. nyresvigtsambulatoriet En tværfaglig arbejdsgruppe har arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der skal forberedes til dialysestart. Gruppens arbejde fortsætter i Nyresvigtsambulatoriet som betjenes af 3 sygeplejersker og 3 læger. De har i 2013 gennemført i alt 80 samtaler med patienter der nærmer sig dialyse eller skal transplanteres. Kombinationen med den tværfaglige læge / sygeplejerskesamtale og undervisningen på Nyreskolen har givet rigtig gode tilbagemeldinger fra patienter og pårørende. Arbejdsgruppe vedr. maksimal medicinsk uræmibehandling En tværfaglig arbejdsgruppe har arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der er potentielle kandidater til Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU). Gruppens arbejde fortsætter i Fortløbende opgaver: Patienter i udgående dialyse. Der har fortsat været fokus på rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde har omfattet tidlig information af patienterne om dialyseformer via klinik P s nyreskole og nyresvigtsambulatoriet og foregår i tæt samarbejde med hjemmedialysen og hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital. Vi har set 80 patienter i nyresvigtsambulatoriet i Nyretransplantation med levende nyredonor I 2013 har vi modtaget et øget antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer, mange er blevet udredt med henblik på donation. 38 patienter er i 2013 blevet transplanteret med nyrer fra levende donorer. Renaldenervering. Nefrologisk ambulatorium har varetaget udredning af patienter med svært behandlelig hypertension med henblik på mulighed for renaldenervering. Selve indgrebet er blevet foretaget af kardiologerne. I alt 21 patienter fik foretaget indgrebet i 2013 Kulturnatten Ambulatoriet deltog traditionen tro sammen med hjemmedialysen, hæmodialysen, diætisterne samt 3132 i kulturnatsarrangementet på Rigshospitalet. Klinik P s stand var velbesøgt. 29

30 Der blev målt ca. 200 blodsukre og mange flere blodtryk. Besøgende med lettere forhøjede værdier blev tilrådet fornyet kontrol hos egen læge. Heldigvis var der ingen med svært forhøjede værdier. De besøgende blev opfordret til at tage stilling til organdonation, og der blev uddelt foldere med information herom. Det viste sig, at mange allerede havde taget stilling. At deltage i arrangementet var en stor oplevelse, og dejligt at dele viden med rigtig mange interesserede besøgende. Nyre-Hjerte-Risk projektet Formålet er at oprette en biobank af plasma og hvide blodlegemer fra et stort antal (ca. 1000) patienter med forskellige grader af nedsat nyrefunktion og forskellige grader af proteinuri for at kunne identificere nye biomarkører, der kan anvendes til risiko-opsporing hos patienter med kronisk nyresygdom og øget risiko for hjertekarsygdom. Det er gået fint med rekruttering af patienter til projektet, og indsamling af basisprøver forventes at være afsluttet sommeren Visioner 2014 Øge samarbejdet med diætisterne Arbejde målrettet med medinddraglse af patienter og pårørende Arbejde med medicin compliance Arbejde med at forbedre mundplejen hos uræmiske patienter Arbejde med Trivsel-OP Forbedre patienters overgang fra barn til voksen Nedbringe ventetiden for patienterne Forbedre venteforhold for patienterne Arbejde på at tilpasse antallet af paitienter til kapaciteten Medvirke til forskning med henblik på at forbedre profylakse og behandling 30

31 10. Sekretærer Af ledende lægesekretær Lene Lauridsen Sørensen Sekretærgruppen dækker: Stabsfunktionen med 1 fuldtids lægesekretær, der dækker sengeafsnittet 3133/4 og tillige er halvtidssekretær for Professor Claus Ølgaard, 1 lægesekretær på 15 timer, der har ansvaret for klinikkens VIP er, 1 fuldtids lægesekretær, der varetager de administrative opgaver for klinikledelsen samt 1 ledende lægesekretær. Ambulatorium 2134 med 3 fuldtids lægesekretærer, hvoraf en også dækker P 2133 og Hjemmedialyseafsnittet, 1 lægesekretær på 30 timer, der varetager visitationen samt en administrativ sekretær og 3 timelønnede studerende, der tager sig af journalarkiveringen. Sengeafsnittet 3131/2 med 2 fuldtids lægesekretærer H5101 med 2 fuldtids lægesekretærer Dialysen Frederiksberg med 1 fuldtids lægesekretær Frederiksberg L-C med 1 lægesekretær på 20 timer ugentligt. I 2013 havde sekretærgruppen igen fornøjelsen af, at have lægesekretærelever. 4 elever havde ophold hos os af 8 måneders varighed. En elev, Kristine, der afsluttede sin uddannelse i Klinik P, fik, takket være ihærdighed og gode forbindelser i sekretærgruppen til Grønland, mulighed for, at tage 1 måned af sin elevuddannelse på et grønlandsk hospital. Et spændende ophold, som vi i gruppen fulgte tæt, via mails og billeder, og som blev fuldendt af et foredrag om livet som lægesekretær på Grønland, ved Kristines hjemkomst. Vi har, i sekretærgruppen, stor fornøjelse af den viden og de udfordringer lægesekretæreleverne bringer med sig. Hvervet som elevansvarlig for lægesekretærelever varetages af 2 lægesekretærer, Eva og Viktoria. 31

32 Viktoria fuldførte vejlederuddannelsen for elevansvarlige lægesekretærer på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) med topkarakter for sin projektopgave Den trygge elev Opgaven har givet inspiration til, hvordan vi sikrer vore elever en god modtagelse, ophold og læringsmiljø i klinikken. Opgaven vil desuden, blandt andet, danne grundlag for arbejdet med VIP omkring modtagelse af lægesekretærelever og nye lægesekretærer i Klinik P. I løbet af 2013 påbegyndte vi arbejdet med flere opgaver, et udsnit af disse: Udarbejdelse af VIP er på opgaverne i sekretærområdet En større oprydning og systematisering af opbevaring af journaler i vort passive arkiv blev iværksat. Deltagelse i det tværfaglige projekt De effektive ambulatorier med fokus på arbejdsgange, der sikrer overholdelse af udredningsgarantien. Sidst på året overgik Rigshospitalet til et nyt indkøbs/faktureringssystem, ERS/SAP. En stor opgave, som medførte meget ekstraarbejde i den første tide med at lære systemet at kende, især for Jannie, der til dagligt varetager vareindkøb af kontorforsyning, IT m.m. Klinik P s webredaktør, Sanne, gik i gang med arbejdet, at konvertere alle patientvejledninger i Klinik P til A4 format, jf. Region Hovedstadens retningslinjer. I sekretærgruppen havde vi i årets løb bl.a. også fokus på det psykiske arbejdsmiljø, især på stress, hvordan ser vi signaler på stress, hvordan agerer vi som kolleger overfor en kollega med stress, hvilket ansvar har man som stressramt og hvilket ansvar har man til en kollega ramt af stress m.m. Lig med tidligere år har sekretærgruppen afholdt sekretærmøde hver onsdag, med videndeling, informationer og læring, bl.a. har flere af vore elever holdt indlæg om forskellige emner har desuden budt på nyansættelser. 1. april tiltrådte ny ledende lægesekretær samt Therese, der tiltrådte det vakante barselsvikariat for Eva, som vi kunne hilse velkommen tilbage sidst på året. I slutningen af august valgte Pia i ambulatoriet, at søge nye udfordringer, og Therese overgik, efter en ansættelsesrunde, i Pias stilling, hvilket atter betød et vakant barselsvikariat. Dette til trods er det lykkedes sekretærgruppen, ved stor fleksibilitet på tværs af grupperne og med et minimum af udefrakommende hjælp, at løse opgaverne uden der blev allokeret større bunker. 32

33 I december blev det offentliggjort, at den amerikanske IT-virksomhed EPIC og danske NNIT havde vundet udbuddet om den nye sundhedsplatform på Sjælland. Sekretærgruppen ser frem til arbejdet med dette projekt i 2014 og de kommende 3 år, og de udfordringer/forandringer der følger med. 11. Diætister Af klinisk diætist Ulla Mosegaard Jakobsen og cand. scient. i klinisk ernæring, klinisk diætist Grith Møller Poulsen I efteråret valgte klinisk diætist Ulla Finne Rasmussen, at gå på pension i den forbindelse blev diætistnormeringen reduceret fra 1,5 til 1,2 stilling. Normeringen dækkes af en deltidsstilling og en fuldtidsstilling. Fuldtidsstillingen deles mellem Nefrologisk- og Endokrinologisk klinik. Funktion Diætisterne har funktion på sengeafsnit i ambulatorium og dialyseafsnit. Udarbejdede materialer Flyer om kostråd ved forhøjet kolesterol Flyer om kostråd ved forhøjet urat Temaudstillinger I dialyseafsnittene har der igen været udstillinger om saltindhold i forskellige levnedsmidler og med plancher der belyser problematikken, Saltindtag, tørst og væskebegrænsning. Det var indtrykket, at udstillingen fik problematikken sat i perspektiv for både patienter og personale. Desuden var der ligesom de foregående år udstilling, i december måned, om julegodter hensigtsmæssigt/mindre hensigtsmæssigt i forhold til fosfat- og kaliumindhold. Der har været afholdt temaaften om fosfat for patienterne på dialyseafsnittene på Frederiksberg. I den forbindelse bidrog diætisterne med en udstilling med vareprøver på fosfatrige levnedsmidler, og alternativer herunder også information om tilsat fosfat. Et emne der har mere og mere fokus, og efterhånden indgår i den diætetiske vejledning. Undervisning Der er følgende faste undervisningsopgaver i ernæring og diætetik: Introduktion af nyt personale Nyreskole Grundkursus Sygeplejestuderende 33

34 Nyansatte sygeplejersker Klinisk diætist studerende Desuden ad hoc undervisningsopgaver i relevante emner ønsket af plejepersonalet. Studerende Klinisk diætist studerende skal som led i uddannelsen i sygehuspraktik i klinikken. Der modtages studerende to gange årligt i forløb på fem uger. Kulturnat Diætisterne deltog igen i kulturnatten. Der blev ligesom sidste år fokuseret på saltindtaget, da problematikken har stigende fokus i befolkningens fokus generelt. Emnet blev præsenteret med vareprøver med angivet saltmængde i laboratorieglas, diaspræsentation og informationsmateriale. Der var stor interesse og travlt med at besvare spørgsmål. Vi kunne konkludere, at emnet var relevant, og med god relation til klinikkens øvrige stand. Visioner 2014 Fortsat kompetenceudvikling i emnet calcium/fosfat igennem tværfagligt samarbejde Arbejde på at tilpasse antallet af paitienter til kapaciteten Skabe rammer for videndeling, indenfor det diætetiske område. Fortsat fokus på, at integrere ernæring som en del af behandlingen hos indlagte patienter 34

35 11. Det prægraduate område Af Trine Mechta Nielsen, cand. cur. Klinisk underviser Det prægraduate uddannelsesområde i Nefrologisk klinik varetager kliniske uddannelsesforløb for sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol samt UC Diakonissestiftelsen. Endvidere varetager klinikken praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever fra SOPU København og UC Diakonissestiftelsen. I 2013 har klinikken modtaget omkring 80 sygeplejestuderende og omkring 12 social- og sundhedsassistentelever. Kliniske uddannelsesforløb I klinikken modtages studerende på modul 4, modul 11 og modul 12, der er kliniske moduler af 10 ugers varighed. I klinikken arbejdes målrettet med at leve op til visionen om klinisk undervisning på Rigshospitalet. Således tilbydes de studerende; At lærer sygepleje ved aktivt at deltage i plejen af patienter under vejledning af kliniske vejledere og daglige vejledere Undervisning på tværs af Abdominalcentret Refleksionsklinikker Journal Club Speciale specifik undervisning Læringsorienteret quiz Simulationstræning af kliniske færdigheder Udover ovennævnte modtager klinikken desuden studerende på modul 1, modul 2, modul 5, modul 13 og modul 14 i kortere perioder under deres teoretiske moduler på skolen. Kliniske vejledere De studerendes kliniske uddannelsesforløb varetages af kliniske vejledere med bred klinisk erfaring og 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning. I 2013 har den kliniske vejledergruppe undergået en omstrukturering, hvilket har betydet, at klinikken har budt velkommen til 3 nye vejleder. Således har klinikken på nuværende tidspunkt følgende kliniske vejledere; Natalia Selivanova (3133-4) Nina Schjerning (3131-2) Rose Marie Jacobsen (5101, 2133) Kit Nielsen(Dia 1 Frederiksberg) De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med klinikkens daglige vejledere om den daglige vejledning af de studerende. Sammen har alle bestræbt sig på at opbygge et godt studiemiljø for samtlige uddannelsessøgende. Dette er lykkedes! Igen i år har klinikken modtaget positive tilbagemeldinger i de regionale evalueringer (www.udeva.dk). Udvikling Et stort antal kliniske vejledere og daglige vejledere deltog i Rigshospitalets årlige temadag. I 2013 omhandlede dagen Lærings- og uddannelsesmæssige udfordringer i et klinisk uddannelsesforløb, herunder undervisning i konflikthåndtering etc. Derudover har flere af de daglige vejledere med stor tilfredshed deltaget i regionens kursus Læring i klinisk praksis. Kurset tilbyder indsigt i det pædagogiske teorifelt, samt mulighed for at udvikle pædagogiske kompetencer. 35

36 12. Undervisning og uddannelse Af Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d. I Nefrologisk Klinik er uddannelse, efteruddannelse, temadage, intern og ekstern kurser, en del af hverdagen. Kursus aktiviteterne planlægges i samarbejde med klinikledelsen og under-visningsudvalget. Introduktion nyt personale Kursusansvarlig: Metha Frøjk. I forlængelsen af Rigshospitalets og Abdominalcentrets introduktionsprogram for nyt personale, afholder Nefrologisk klinik P. efterfølgende to tværfaglige introduktionsdage. Klinikkens personale er undervisere ved introduktion af nyt personale. I Nefrologisk Klinik P blev der afholdt 5 introduktionskurser Skema over afholdte introduktions kurser, samt fordelingen af nyansat personale i de enkelte afsnit. Formål med introduktionen: - At nye medarbejder får indsigt i organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik. - At informerer om overordnede principper for behandling, pleje, patientforløb og samarbejde med patienter og pårørende. - At få kendskab til arbejdsgange samt faglige samarbejdspartnere i klinikken, således, at den nyansatte medarbejder får en god introduktion til jobbet. Langsigtede mål med introduktionen. - At fastholde et velkvalificeret personale, der er motiveret for samarbejde og faglig udvikling Introduktionskursus. Fordeling af nyansatte personale i de enkelte afsnit. Kursus Mdr. HD. PLC Frb. HD Frb. HD 5101 HD 2133 Senge 3131/2 Senge 3133/4 HJ. PD Amb. Nefro. Amb. Læge Læge Sekret. Total Januar elev 5 Marts elev 11 Maj 1 1 1HK Sept Nov elev 9 Sekr. I alt elever 36

37 Kursus i specialerelateret medicin: Kursusleder: Mette Morsing, udviklingssygeplejerske. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse ved Nefrologisk klinik. Formål med kurset: - At kursisten opnår en viden om den medicin, der anvendes til den nefrologiske patient - At kursisten får indsigt i de juridiske og etiske aspekter omkring medicinering. Kurset er af en dags varighed med syv lektioner. Undervisere er klinikkens læger og sygeplejersker. Der er afholdt et kursus i 2013, med i alt 7 deltagere. Nefrologisk Grundkursus Mål med kurset: At kursisten kan omsætte erhvervet viden til praksis og være i stand til at informere patienten om medicinens virkning / og eventuelle bivirkninger. Kursusleder: Susanne Raaschou, assisterende afdelingssygeplejerske. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, klinisk diætist med ansættelse ved Nefrologisk klinik P. Nefrologisk Grundkursus er en del af oplæringsprogrammet og følges inden for det første ½-1½, års ansættelse. Kursusforløb: 6 kursusdage, fordelt over to moduler, med hver tre sammenhængende dage. Formål med Nefrologisk Grundkursuskursus: - At kursisten får en uddybende viden om nyresygdomme, der danner grundlaget for at kunne varetage pleje og behandlingen til kritisk og kronisk nyresyge patienter. - At den kliniske beslutningsproces tilrettelægges ud fra patientens individuelle behov og anvender: 1. egne og kollegaers kliniske erfaringer 2. udnytter tilgængelige ressourcer på den bedste måde - ud fra udviklings og forskningsbaseret viden Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 2 ECTS-point. 37

38 Der er afholdt 2 Nefrologiske Grundkurser. Nefrologisk Efteruddannelse af sygeplejersker i Region Hovedstaden Kursusleder: Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist Efteruddannelsen er planlagt i et samarbejde mellem Nefrologisk afdeling på Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet. Målgruppen er sygeplejersker med minimum 3 års erfaring inden for det Nefrologiske Speciale. Kursusforløb: I alt 9 kursusdage, fordelt på to sammenhængende dage over fire moduler samt en studiedag. Undervisere på kurset er cand. jur. psykologer, cand. theol., psykoterapeut, specialelæger og specialesygeplejersker. Formål med Nefrologisk Efteruddannelse: At sygeplejersker med specialeerfaring inden for akut og kronisk nyresyge patienter får udbygget deres teoretiske viden ved komplekse omsorgssituationer: - ved den avancerede medicinske behandling - omsorg ved livets slut - med fokus på information og kommunikation - at patienten bliver medinddraget, hørt og forstået som unikt individ med individuelle behov Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 5 ECTS-point 38

39 Emner for fremlæggelsen af gruppeopgaver den 10, dec. 2013: I Kurset indgår kommunikationstræning med teori og efterfølgende træning med supervision af psykologer og psykoterapeut. Under kurset arbejdes der i grupper. Der er en studiedag til udformning af en synopsis indeholdende en klinisk problemstilling fra praksis. Kurset afsluttes med fremlæggelse og g drøftelse af opgaven i plenum. Der er afviklet et kursusforløb, sept. dec med i alt 20 deltager. Der var 9 deltagere fra Nefrologisk Klinik P - Skema over fordeling af kursusdeltager. Hvordan implementeres nye tiltag bedst? Med fokus på hvilke metoder, der bedst kan implementere nye tiltag i afdelingen Den professionelle Patient. At leve livet med kronisk nyresygdom Livskvalitet for patienter i limited care og center for hæmodialyse (spørgeskema undersøgelse) Empowerment, - hvordan kan sygeplejersken støtte patienten med at anvende empowerment? Maximal medicinsk Uræmibehandling, hvilke samtale teknikker kan anvendes? Sygeplejefagligt forum- refleksion og læring Temaeftermiddage med fremlæggelse af: Sygepleje faglige opgave, eksamensopgaver, præsentationer fra kongresser, artikler med faglig viden udgået fra Nefrologisk Klinik P. Der blev afholdt tema eftermiddage i marts, sept. og nov. måned med fremlæggelsen af 3 opgaver per gang. Oplæg med efterfølgende debat. Ved fremlæggelsen af master opgave - Kommunikation mellem etniske minoriteter- blev emnet suppleret med ekstern underviser ved koordinator fra Etnisk Ressourceteam. Refleksioner over generationsforskelle og sygdomsforståelser - at være nydansker, hvordan det spiller ind med sygdomsforståelsen. Har kulturen ændret sig fra første til anden generation? eller er efterkommere bare levet bedre til at tale og forstå dansk? 39

40 Tværfaglige temaeftermiddage. Der er afholdt 2 temaeftermiddage: Marts/ tema: Palliation. Nefrologi ved livets afslutning Målet for behandling er længst mulig overlevelse med bedst mulige livskvalitet. Strategi for behandling og opfølgning af patienter i maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) i forbindelse med den sidste levetid, kan i klassisk forstand opfattet som palliativ uræmibehandling. Disse behandlingstiltag bør planlægges i tæt samarbejde med patienten og dennes pårørende. Og kan med fordel tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem primærsektoren og de nefrologiske specialafdelinger. Oktober/ tema: Sexualitet og kronisk nyresyg Nefrologiske patienters seksuelle udfordringer kan være mangfoldige og komplekse. Det fordrer, at sundhedspersonalet har faglige kompetencer, for at kunne vejlede og hjælpe patienterne med dette ofte oversete emne. Der er efterfølgende nedsat en gruppe, der arbejde videre med spørgsmålet om, hvordan Nefrologisk Klinik kan løfter opgaven i fællesskab med patienten? 12.1 Sygeplejen 2013 Af Karina Bruun Oversygeplejerske, MHM EWS, tryksårsscreening, sikker kirurgi og KISO er implementeret i Nefrologisk Klinik i år. Det har været mange nye tiltag for sygeplejegruppen. Det er lykkes med god succes og det skyldes blandt andet gode tovholdere af processen. Så vigtige tiltag kræver konstant opmærksomhed, derfor vil der fortsat være fokus på områderne og der vil blive lavet audits løbende for at se, hvordan det går. Gruppen af SSFU (sygeplejersker med særlig funktion indenfor udvikling) er startet på et kommende projekt omkring Smertescreening, år 2014 vil blive Gennembrudsklinik med dette emne. Fokusområderne vil være, om patienterne bliver smertescreenet ved indlæggelse eller ambulant besøg og om de rescreenes efter eventuel medicinindgift. I afdelingssygeplejerskegruppen har vi arbejdet med Strategi i sygeplejen, vi har sammen med assisterende afdelingssygeplejersker og sygeplejespecialister valgt 4 indsatsområder der skal arbejdes med i 2014 og 2015: Medinddragelse, Væske, Medicincompliance og Søvn. Der er nedsat arbejdsgrupper, der 40

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones

erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones nr. 6 juni 2009 personaleblad for ouh okus erfaring gi r respekt elin hjælper mødre og børn i afghanistan side 6-8 ortopædisk rock læger og sygeplejersker spiller sammen i the rolling bones side 20-21

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere