Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent forretning på B2B-markedet. Januar 2009"

Transkript

1 Januar 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Hovedrapportens konklusioner 3 3. Sammensmeltning af brancher gennem e-business 5 4. Sanistål e-business understøtter vækststrategien 6 5. Solar en grossistvirksomhed som specialiseret rådgiver Lemvigh-Müller e-business uden blindgyder Axel Ketner A/S e-business flytter grænser Opsummering 25

3 1. Forord DI Handel ønsker med dette uddrag af rapporten Den intelligente virksomhed at sætte fokus på handelsbranchens udvikling gennem anvendelse af it. It er en ægte driver, når det gælder om at ændre de gamle brancheopdelinger mellem industri, service og handel. De hidtidige grænser mellem industri, handel og service udviskes. I stedet er der masser af eksempler på, at industrivirksomheder outsourcer hovedparten af virksomhedens indkøb til handels- og grossistvirksomheder og/eller outsourcer produktion til underleverandører. E-business rummer både teknologi og mindset, der kan muliggøre denne outsourcing. På denne måde forsvinder de gamle klassiske industrivirksomheder og handelsvirksomheder til fordel for en ny virksomhedskonstruktion: En virksomhedssymbiose, der integrerer industri, service og handel. DI Handel

4 2. Hovedrapportens konklusioner Hovedrapporten Den intelligente virksomhed kortlægger og analyserer en række danske virksomheders e-businessaktiviteter. Der fokuseres i særlig grad på de eksterne kunderelaterede e-businessaktiviteter. Som basis for rapportens analyser er der gennemført interview med 32 videnintensive virksomheder inden for industri, handel, it og transport. De 32 virksomheders udsagn om egne e-businessaktiviteter er anvendt som udvælgelseskriterium for uddybende cases med 13 virksomheder. Alle 13 cases præsenteres i hovedrapporten. Blandt de 32 virksomheder og de 13 casevirksomheder er der fundet nogle positive sammenhænge mellem e-businessaktiviteter og overskud samt vækst i virksomhederne. Disse sammenhænge redegøres der for i det følgende. E-business bidrager til positiv bundlinje På baggrund af en dataanalyse af de 32 virksomheder, som alle er overvejende B2Bvirksomheder, fremgår det, at jo højere overskud, som kan dokumenteres i virksomhederne, i desto større grad har disse virksomheder e-businessaktiviteter, der omfatter en udbygget e-handelskanal, 24/7 kundeadgang, systematisk allokering af ressources til itkompetenceudvikling og høj dokumenteret implementeringsperformance. E-business skaber vækst og øger markedsandele Uddybende virksomhedscases i hovedrapporten understreger desuden, at e-businessaktiviteter, som retter sig mod at styrke kunders anvendelse af online salg og rådgivning har muliggjort dels en markant vækst i e-handlen, dels erobring af markedsandele for de pågældende virksomheder. E-business er dermed en central vækstdriver, som har styrket de pågældende virksomheders overskud ved at sikre en styrket konkurrenceevne på kernemarkeder. E-business skaber opbrud i branchestrukturen E-business bliver omdrejningspunkt for et opbrud i de gamle brancheopdelinger mellem industri, service og handel. Cases understreger, at industrivirksomheder outsourcer indkøb til handels- og grossistvirksomheder eller outsourcer egen lagerstyring til grossistvirksomheder. Dette er uddybet i nærværende uddrag af hovedrapporten, hvor udvalgte cases er inkluderet. E-business er core business Virksomhedernes rolle som e-businesspionerer bliver efterhånden erstattet af en mere gængs position og terminologi: Virksomhederne tilstræber at blive pionerer i innovation, herunder at udvikle nye e-businessbaserede måder at skabe vækst gennem tætte netværksbaserede relationer til kunderne. På denne måde er e-business blevet core business i rapportens virksomheder. E-business med kundefokus Informationsteknologien udvikler sig til mere rendyrket interaktionsteknologi, som fremmer kommunikation mellem kunden og virksomheden ved at dele oplysninger, indsamle feedback og modtage/give rådgivning. Med henblik på at sikre succes af kundefokuserede e-businessprojekter, skal virksomheder styre deres udvikling ved hjælp af en ny, simpel kundeorienteret it-governancemodel.

5 E-business 2.0 Casevirksomhederne i hovedrapporten er alle kommet langt i forhold til at realisere mulighederne inden for e-businessfeltet. Der er dog fortsat betydelige områder, som kan forbedres og potentialerne er store. Dette understreges ved at betragte globale tendenser på området illustreret ved internationale virksomheder Procter & Gamble og United Parcel Service er virksomheder der har arbejdet med e-business gennem en længere årrække, og derfor har haft muligheden for at udvikle deres kompetencer inden for området til et meget højt niveau. Cases, der beskriver disse globale tendenser, er inkluderet i et afsluttende kapitel i hovedrapporten.

6 3. Sammensmeltning af brancher gennem e-business En af de tendenser, som dette års e-businessanalyse har afdækket, er sammensmeltning af brancher gennem e-business. E-business bliver således i stadig større grad et omdrejningspunkt for et opbrud i de gamle brancheopdelinger mellem industri, service og handel. Dette beror på en lang række udviklingstræk i virksomhederne: Eksempelvis i de talrige tilfælde, hvor industrivirksomheder outsourcer indkøb til handels- og grossistvirksomheder eller outsourcer egen lagerstyring til grossistvirksomheder. På denne måde fremmer e-business en forandring af de klassiske industrivirksomheder og handelsvirksomheder til fordel for en ny, mere fleksibel virksomhedskonstruktion. Denne virksomhedskonstruktion betyder, at forskellen mellem handelsvirksomheder og industrivirksomheder bliver betydeligt mindre. Dette viser sig særlig tydeligt inden for e- businessaktiviteter, hvor virksomhederne på tværs af handel og industri har en del at lære hinanden i forhold til bedste praksis. Det analyseres i dette uddrag af hovedrapporten, hvor fire handels- og grossistvirksomheders kunderelaterede e-businessaktiviteter bliver præsenteret. Det gælder for de fire casevirksomheder, at de i stadigt større omfang sætter kunden i centrum for al strategiudvikling, hvilket styrker de kunderelaterede løsninger og den teknologi, der kan sikre dette. Dette betyder, at virksomhederne på tværs af sektorer opbygger samme kompetencer til håndtering af e-business. Kompetencerne skal sikre, at virksomhederne kan håndtere betydelige produktdata samt sikre rådgivning og services i tillæg til det digitale salg og distribution. Både funktionalitet og services i e-businessaktiviteter bliver dermed forventeligt præget af samme innovative tankegang i virksomhederne. For virksomhederne gælder, at kunderne skal betjenes af en række forskellige afdelinger og medarbejdere: Både sælgere, tekniske eksperter og udviklere. Dette betyder, at den klassiske opdeling mellem marketing, salg og udvikling tillige udviskes i den enkelte virksomhed. Den intelligente virksomhed mestrer, at flere afdelinger ud over salg har kontakt til kundens afdelinger.

7 4. Sanistål e-business understøtter vækststrategien Sanistål A/S blev etableret i 1972 som et resultat af en fusion mellem Lange & Unmack og A. Schøth A/S. Siden fusionen er Sanistål vokset markant målt i både varesortiment og antal butikker. Væksten er baseret på fortsatte virksomhedsopkøb og fusioner gennem de følgende årtier frem til 2007, hvor Sanistål blandt andet overtager Carl F A/S. Carl F er en central spiller i Danmark inden for dør- og vinduesbeslag, befæstelse og værktøj til tømrer- og snedkerbranchen. Med købet overtager Sanistål en virksomhed med en omsætning på en milliard kroner, hvorefter Saniståls samlede medarbejderstab er på Virksomheden omsætter på den baggrund samlet set 6,1 milliard kroner i Sanistål bliver gennem vækstforløbet, der grundlagdes i 70 erne, en af Danmarks største grossistvirksomheder inden for stål, metal, VVS, værktøj, maskiner og tekniske produkter. Virksomheden leverer alt fra stål og metaller, fittings og håndværktøj til de teknisk mest avancerede maskiner. Kunderne omfatter både VVS ere, entreprenører, håndværkere og industrivirksomheder. Foruden salg af over varenumre, fordelt på ca leverandører, udfører Sanistål vedligeholdelse af industriapparatur, CNC-styrede værktøjsmaskiner samt bilindretning til både industriel service og håndværk. Saniståls basale strategi er at være kundernes totalleverandør. Guleroden til kunderne er, at kunden anvender mindre tid ved køb af varer, idet kunden har kontakt med én leverandør frem for mange. Sanistål har pt. 54 afdelinger i Danmark og 24 grossistafdelinger i henholdsvis Tyskland, Grønland, Polen og de 3 baltiske lande, foruden salg af arkitekttegnede dørgreb mv. i ca. 40 lande. E-business Sanistål tilbyder en lang række digitale servicekoncepter, der er rettet til både industrien og byggesektoren og som understøtter Saniståls strategi om at være totalleverandør. Virksomhedens e-businessaktiviteter omfatter følgende: Indkøb via webbutikken, tilbud til kunderne om at overtage lagerstyring online og dataintegrering til Saniståls økonomisystem ved køb hos Sanistål. Saniståls e-businessaktiviteter gør det således muligt, at virksomheden gennem webshoppen lettere fremstår som en totalleverandør, hvilket effektiviserer kundernes køb og overblik. Sanistål har siden 2004 årligt i gennemsnit fordoblet e-handlens størrelse. Webbutikken Webbutikken indeholder som anført et varekatalog med varenumre. Når kunderne handler i webbutikken effektiviseres både kundens og Saniståls ordreflow, hvilket igen reducerer ressourceforbruget i indkøbsprocessen. Via samhandlen i webbutikken tilbydes kunden, at Sanistål hjælper med at styre regninger, kørselsregnskab mv., så faktureringen bliver både præcis, enkel og hurtig. Ikke mindst parameteren hurtighed er vigtig for kundernes likviditetsstyring og effektive cashflow. Inden kunden kan handle i webbutikken, skal denne registreres i systemet med et brugernavn og adgangskode. Dette gøres blot en gang, hvorefter kunden kan vende tilbage og logge ind i systemet med de allerede oprettede oplysninger. Når en kunde skal bestille varer hos Sanistål, foregår det i trin som vist i figuren.

8 Figur 4.1 Webhandel hos Sanistål Registrering Produktsøgning Valg af varer Bestilling Fakturering Efter at have foretaget den obligatoriske log-in får kunden først muligheden for enten at søge efter de ønskede produkter eller at udvælge varerne fra Saniståls onlinekatalog. Er man i tvivl om, hvad varen hedder, eller hvilke formater og egenskaber den besidder, er der mulighed for at foretage avanceret søgning på eksempelvis mål, kvalitet, materiale etc. De udvalgte varer sættes på en bestillingsliste, som tillader fravalg og redigering, inden den færdige bestilling sendes af sted til Sanistål. Bestillingslisten kan også bruges til at regne på forskellige indkøbssammensætninger for at få et overblik over prisforskel- le. Kunden har adgang til Saniståls lagerstatus, og kunden kan tage denne i betragtning, når bestillingslisten udarbejdes. Efter bestillingen er afgivet, er der i webbutikken mulighed for løbende at holde øje med ordrens status, så der hele tiden er information om, hvor langt ordren er i behandlingsprocessen. Kunden vil altid kunne få et overblik over sine tidligere bestillinger gennem webbutikkens faktureringssystem. Kunden har adgang til webbutikken via internettet, men også igennem mobiltelefoner og PDA er. Således kan der bestilles varer på farten fra en mere kompakt udgave af Saniståls onlinebutik. I webbutikken er der en sektion, som tilbyder en række hjælpefunktioner, såfremt kunden har problemer med at benytte sig af de udbudte services. Udover demoer, som in- troducerer de forskellige funktioner, er der mulighed for at kontakte Saniståls support, som vil assistere kunden med de aktuelle problemer i forbindelse med benyttelsen af webshoppen. Elektronisk integration E-handel gennem elektronisk integration baseres på integration til kundernes eget indkøbssystem. Den tilbudte dataintegration gør det muligt at sende ordren direkte fra eget økonomi-/indkøbssystem uden at skifte system, logge ind og samle data fra flere systemer. Stregkoderegistrering E-handelen kan tillige gennemføres via Saniståls stregkodesystemer, der giver kunden et enkelt værktøj til at fylde egne lagre op. Eksempelvis kan Sanistål forsyne kundens serstregkoder. Med en hånd- scanner til bilen og/eller en lagerscanner i virksomheden kan det løbende vicebil eller fylde lageret op gennem en registrering af flow via reservedelsflow

9 registreres med henblik på at bestille nye enheder i takt med, at behovet opstår. Stregkoderegisteringen fungerer sammen med webbutikken. Lagerstyring Lagerstyringen er et tilbud til kunderne om at indgå samhandelsaftale mellem Sanistål og kunden. Aftalen tilbyder kunderne en besparelse i kundens egne interne ressourcer, som tidligere blev anvendt til at foretage indkøb og lagerstyring. Lagerstyringen kan således erstatte kundens behov for at foretage køb via webbutikken. Tabel 4.1 Saniståls værditilføring for kunden gennem e-business Funktion Søgefunktion i webbutikken Kontoinfo CADDIE Katalogbestilling og stregkode udskrivning Administration Bestillingslister Digital fakturering Integration Værdi for kunden Kunden kan finde varer på flere måder, hvilket er med til at spare tid Kunden får overblik over ordren, dennes status samt oversigt over tidligere ordrer, hvilket forenkler styringen af indkøb samt mindsker papirarbejdet Kunden får hjælp til lagerstyring og der skabes et overblik over vareforbrug Kunden kan få tilsendt varekataloget, såfremt det gør kundens processer nemmere. Stregkodekataloget er en ekstra service, som ligeledes gør kundens interne processer lettere Kunden kan styre, hvem af dennes ansatte, der har adgang til at bestille varerne hos Sanistål, hvilke rettigheder de har, samt hvilke områder de har adgang til. Dette letter den administrative byrde. Kunden kan forholde sig til flere forskellige bestillinger og få et overblik over prisen, som er med til at lette kundens udarbejdelse af sit eget salgstilbud. Kunden sparer meget papirarbejde ved, at fakturaer bliver håndteret digitalt Kunden får reduceret tidsforbrug, risiko for fejl og købsomkostninger. Gevinsten for kunderne E-businessløsningen rummer en række fordele for kunderne: Gennem daglig brug af webbutikken kan kunderne reducere deres ressourceforbrug ved varekøbet. Kunderne får én indgang til leverandører på et hvilket som helst tidspunkt i døgnet. På denne måde kan kunden optimere sin egen interne indkøbsproces Det er muligt at samle indkøbet hos én totalleverandør og opnå de rabatter, som dette giver Ved at benytte tilbud om outsourcing af lagerstyring kan kunden reducere sine omkostninger ved lagerbinding samt reducere omkostninger ved fakturahåndtering Samlet set reduceres kilderne til fejl i både ordrer og fakturering Gevinsten for Sanistål ved e-business Den grundlæggende gevinst for Sanistål ved e-businessaktiviteterne er, at disse har understøttet virksomhedens vækststrategi.

10 Gennem specielt e-handlen i webbutikken har Sanistål både fastholdt markedsandele i forhold til nogle kundesegmenter samt erobret markedsandele i forhold til andre kundesegmenter. Foruden denne basale gevinst er der en række andre gevinster: Sælgernes omsætning er øget markant pr. hoved på grund af, at sælgerne kan knytte an til data fra Saniståls webbutik og ERP-system. Ved at gå dialog med kunderne om webbutikkens muligheder og ved online i stigende grad at kommunikere med kunderne, øges sælgernes effektivitet markant. Sammenfattende kan det konkluderes, at e-businessaktiviteterne frigør ressourcer fra administrative processer i Sanistål til fordel for fokus på de kundeorienterede værdiskabende processer, eksempelvis stærkere kunderelateret sælgerinvolvering i forhold til kunderne med udgangspunkt i de data, som e-handel let kan skabe overblik over for sælgeren. Finanskrisens vingesus Sanistål har en forventning om, at dansk industri og dansk håndværk i den kommende svære tid med finanskrisen vil forøge fokus på effektivisering og stordrift i sit indkøb. Derfor bliver det spændende at se, om vækstraterne for e-handel i Sanistål ikke vil sprænge alle rammer i 2009.

11 5. Solar en grossistvirksomhed som specialiseret rådgiver Solar A/S har siden sin etablering i 1919 udviklet sig til en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-, VVS- og ventilation og tekniske løsninger. Solar er i dag etableret med datterselskaber i Danmark incl. Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland og Polen. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, omsatte i 2007 for mio. (10,2 mia. kr.) og beskæftigede medarbejdere. Solar Danmark A/S, som er et datterselskab i Solar koncernen, håndterer mere end varenumre fra globale producenter med centrallager i Vejen og dag til daglevering overalt i Danmark. Af den samlede omsætning i Solar Danmark A/S i 2007 på i alt 421 mio. (3,2 mia. kr.) blev mere end 60 % foretaget som e-businesssamhandel via weblink.solar.dk. Virksomheden leverer produkter og serviceydelser inden for el-installation, VVS, ventilation, industri, offshore & marine, energi & infrastruktur, sikring, belysning, kabler og kommunikation. Solar Danmark A/S definerer sin rolle som en aktiv partner i værdikæden og driver en række produkt- og kundekoncepter samt en omfattende kursus- og uddannelsesaktivitet for installatører. Kunder og slutbrugere Når Solar fokuserer på kundernes behov, stilles der samtidig skarpt på, hvordan virksomheden kan tilbyde merservice til kunderne. Solar ønsker på denne måde at opnå en udvidet traditionel rolle som grossist, der tillige kombineres med en rolle som partner for kunderne. En sådan partnerrolle muliggør, at kunderne procesoptimerer egne processer frem for alene at købe varer gennem grossistvirksomheden. Solars partnerrolle muliggør mersalg i forbindelse med, at kunden procesoptimerer egne processer. Denne procesoptimering får tilmed slutbrugerne andel i, eksempelvis når Solar hjælper en VVSvirksomhed i forhold til dennes valg af energiløsning ved nyt boligbyggeri, som optimerer anlægsudgift og energidriftsbesparelse. Solar sælger en kvalitativt bedre, men også lidt dyrere løsning til kunden, VVS-virksomhederne leverer kvalificeret rådgivning til forbrugeren gennem denne kvalitativt bedre løsning, og forbrugeren får en optimal løsning som slutbruger i form af en mere rentabel energiøkonomi i sin daglige drift på det lange sigt. På den baggrund indtager Solar en direkte partnerrolle i forhold til egne kunder. Via et mindset og en særlig analyseproces, som Solar kalder for Integrated WorkFlow System, der fokuserer på at afdække kundens behov og arbejdsgange med henblik på at integrere Solars arbejdsprocesser med kundens arbejdsprocesser, forbedres kundens samarbejde med Solar. Gennem Solar Integrated WorkFlow System har kunden mulighed for at fokusere på ni forskellige områder: Ordreafgivelse, indkøb, lager, varemodtagelse, administration, uddannelse, teknisk support, varehåndtering og projektarbejde. Herefter matches kundens problemfelter med en række serviceydelser, de såkaldte touchpoints, hvor it, e-business og energibesparelse er centrale elementer. Solars e-businessaktiviteter I sit e-businesskoncept lægger Solar vægt på, at kunden skal kunne komme i kontakt med virksomheden 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Der er både mulighed for at bestille varer og hente information om forskellige produkter samt forskellige forretningspapirer. I det følgende præsenteres elementerne af Solars e-businessområde.

12 Weblink Weblink er en relativ ny webløsning hos Solar, som har erstattet den gamle bestillingsside Solar Link En del af funktionaliteten fra det gamle system er blevet overført til Weblink, og det er ligeledes muligt for kunderne at se de ordrer, som de har indsendt via Solar Link 2000, i det nye system. Weblink er udviklet sammen med kunderne, hvorfor den tager hensyn til kundernes ønsker og præferencer. Der er følgende områder i weblink: Ordreregistrering kundens ordre bliver her registreret i Solars system for videre behandling. Varesøgning mulighed for at søge efter den ønskede vare blandt Solars sortiment. Tilbudsgivning her kan der udarbejdes skræddersyede tilbud på baggrund af en kundes præferencer. Favoritsortiment kunden kan se sine mest efterspurgte varer her, så der ikke er behov for at gentage søgningen efter den samme vare gang på gang. PDF-kataloger og prislister herigennem kan der skabes et overblik over varesortimentet og priserne. Dokumentation information omkring varerne og deres egenskaber. Stregkodeanvisning mulighed for at hente stregkoder til varerne, såfremt disse skal bruges af kunden til videresalg. Gennem Weblink har kunden således adgang til en lang række værktøjer. PDA-link og MobileLink PDA-link og MobileLink gør det muligt for kunder at bestille varer gennem henholdsvis egne PDA er og mobiltelefoner. Dette betyder, at kunden ikke behøver at vente på at komme tilbage til kontoret, hvis de er på farten; bestillingen kan afgives let og hurtigt igennem GRPS-forbindelsen. Via PDA-link og MobileLink har kunden adgang til de samme oplysninger, som ellers ville være tilgængelige gennem en almindelig internetforbindelse. Der er med andre ord mulighed for at tjekke lagerstatus og priser, inden der bestilles. E-procurement Kunden kan få adgang til de nødvendige oplysninger om Solars vareudbud direkte igennem eget it-system. Tilbuddet er en e-procurementløsning, hvor Solar tilpasser sine informationer til kundens e-businessløsning. Fordelen for kunden ved e-procurement er, at kunden derved kan automatisere sine indkøbsprocesser ved at have adgang til nyeste vareoplysninger i eget system. WebStock Solars WebStock er et program, som retter sig mod optimering af sagsbehandling og lagerstyring. I et fuldt elektronisk distributionssystem med automatiseret centrallager, hvor indsamlingen af lagerdata foregår ved hjælp af en håndscanner, kan oplysningerne overføres direkte til WebStock. Deri kan alle lagertransaktioner registreres, hvilket eksempelvis kan afsløre de varer, som har en for lav omsætning. Ligeledes kan transaktionsdata bruges til videre fakturering og genanvendes ved online bestilling af nye varer.

13 E-business og kompetenceopbygning Solar Danmark A/S har etableret tre uddannelsescentre i henholdsvis Aalborg, Vejen og København. På uddannelsescentrene videreuddanner Solar elinstallatører, VVS-folk mv. i alt fra belysnings- og lyskvalitetskrav over måleteknik i bygningstermografi, villaventilation og solvarmeanlæg til tv-overvågning, programmering og fiberinstallation. På den måde bidrager Solar til en generel opkvalificering af kunderne samt sikrer en forbindelse mellem de deltagende i uddannelsesaktiviteterne og Solar. Herunder udbyder Solar eksempelvis en it-supporteruddannelse. Den er oprettet med henblik på at kunne assistere kunder med installation, programmering og service af netværk. Uddannelsen er rettet mod voksne over 25 år med en elektrikerbaggrund og er gratis. Strukturelt har uddannelsen den opbygning, at den tilpasses den enkelte kursist ved, at den pågældende deltager i en kompetenceafklaring, som er med til at udpege styrker og svagheder og fremhæver, hvilke af kursistens faglige sider, der skal styrkes under den kommende uddannelse. Herefter deltager kursisten i op til 21 ugers skoleophold, som afsluttes med en svendeprøve i de sidste 5 uger. Efter den færdiggjorte uddannelse vil kursisten have færdigheder inden for mange it-områder, herunder operativsystemer, databaser, netværk og fejlfinding. Solar Danmark A/S har ligeledes uddannelsestilbud, der retter sig mod unge. Målgruppen er studenter, som har færdiggjort enten HHX eller HG. Uddannelsen varer 2 år og er praktisk orienteret. På det faglige område byder uddannelsen på 8 skoleophold af varierende længde og indhold, som er med til at skabe en faglig ballast for eleven. På det praktiske plan omfatter uddannelsen praktik hos en af Solars 16 filialer i Danmark. Under opholdet får eleven mulighed for at lære mere om Solars varesortiment og kundegrupper. Målet hermed er, at eleven får en forståelse for virksomhedens profil og de segmenter, den opererer inden for. Ligeledes vil eleverne i Solar tage et ophold på centrallageret i Vejen, hvor der vil blive sat fokus på betjening og lagerfunktionalitet. Dette gøres for at give eleven et praktisk og jordnært kendskab til en grossistvirksomheds opgaver. En kombination af faglighed og praksis indtræffer ved praktik i produktgrupper, som er opdelt efter områderne, som Solar handler inden for el, vvs, ventilation og vedvarende energi. Her vil der være mulighed for at lære mere omkring de enkelte produktkategorier og dermed opnå den nødvendige viden, som enhver handelsassistent skal være i besiddelse af. Hos Solar arbejdes der således fremadrettet med kompetenceudvikling og der sigtes mod at uddanne og videreuddanne medarbejdere inden for flere forskellige områder, hvoraf nogle har direkte berøring med Solars indsats inden for e-business. Dette gøres for at kunne levere et højere serviceniveau til kunderne samtidigt med, at Solar følger med den globale teknologiske udvikling. E-business i leverandørsamarbejdet Solar Danmark A/S baserer sit leverandørsamarbejde på principperne bag Vendor Managed Inventory (VMI), dvs. leverandørstyret lager 1. Gennem VMI-principperne disponerer leverandørerne på vegne af Solar i overensstemmelse med de aftaler, der foreligger om 1 VMI er et tiltag, som gør leverandøren ansvarlig for sine produkters lagerbeholdninger hos virksomheden. Det betyder, at beslutningskompetencerne omkring lageropfyldning overgår til leverandøren. Derfor kræver VMI, at alle oplysninger omkring efterspørgsel bliver delt med leverandøren, for at denne kan træffe kvalificerede beslutninger omkring lageropfyldning.

14 minimum/maximum varebeholdning. Samarbejdet lettes af, at ca. 40 leverandører repræsenterer 80 % af alle varekøb blandt de varenumre. VMI bidrager til en bedre håndtering af risici. Det forholder sig generelt således, at leverandøren og virksomheden deler risikoen for, at varerne ikke bliver afsat. I praksis kommer det til udtryk ved, at leverandøren tilbagekøber varepartiet i tilfælde af, at de ikke bliver afsat inden for en fastsat periode. Alternativt praktiseres det ligeledes, at ejerskabet for varerne først overgår til virksomheden, når de har fået en ordre på dem fra en kunde. VMI giver både virksomheden og leverandøren mulighed for at øge overskuddet, hvis begge parters interesser tages i betragtning ved beslutningstagninger 2. Produktionsplanlægningen gøres nemmere, da leverandøren får oplysninger og forecasts fra kunden, som dermed opnår optimering af egne forecasts. E-business sikrer Solar som kundeorienteret e-vidensvirksomhed Solar er en virksomhed, som udnytter mulighederne i e-business til at procesinnovere egen produktportefølje til gavn for såvel kunder som slutbrugere. Innovationen er kundedreven og har en høj grad af kompetenceudvikling for kunderne indbygget i sig. Som basis for Solars e-businessstrategi ligger en udvikling af Solars selvforståelse fra at være en stor klassisk grossistvirksomhed til at træde i karakter som en teknisk grossist med stor fokus på World Wide Web. Dette er blandt andet sket gennem webshoppen, kombineret med at Solar Danmark A/S har over 100 teknikere ansat, herunder mange salgsingeniører med en teknisk baggrund, samt en række faguddannede teknikere på domicilet i Vejen. Solars e-businessstrategi sikrer, at service og handel smelter sammen og fremtidssikrer såvel virksomheden selv som kunderne. Blue Energy Solar har som sidste skud på stammen af servicekonceptet netop lanceret Blue Energykonceptet, der tager fat om det højaktuelle emne: energibesparelse. Med Blue Energy vil Solar sætte fokus på energieffektive løsninger og gøre dem til en god forretning for deres kunder. Selvom energieffektive løsninger i dag typisk bliver dyrere end traditionelle løsninger, så gør effektiviteten, at den ekstra investering i mange forhold er betalt tilbage på ganske få år, hvorfor slutkunden fremadrettet set får en besparelse i økonomien og er med til at mindske CO2-udledningen. Solar har med dette koncept valgt at teame op med leverandørerne af energirigtige produkter og i såvel marketingmaterialet som i kommunikationen over for kunderne at synliggøre, hvilke leverandører og hvilke produkter, der kan være med til at energioptimere de løsninger, installatørerne i fremtiden bruger. 2 På det internationale plan er der en del eksempler på en succesfuld implementering af VMI og de efterfølgende positive resultater. Således har K-mart som resultat af VMI implementeringen sammen med leverandøren Fred Meyer oplevet en fordobling i vareomsætningen på Fred Meyers produkter, grundet færre out-of-stock situationer. Samtidigt har Fred Meyer registreret lagerreduktion på op til 40 % og raten af rettidig lageropfyldning hos K-mart er steget til 98 %. Virksomheder som Procter & Gamble og Campbell Soup har ligeledes positiv erfaring med benyttelsen af VMI. Samme internationale erfaringer viser dog samtidigt, at der fortsat eksisterer uudnyttet e-business potentiale ift. leverandørsamarbejdet. Erfaringerne viser, at leverandørerne populært udtrykt - er bedre til at producere end til at levere. (Chopra & Meindl (2007)).

15 Comfort.dk Comfort.dk er en hjemmeside, som er udviklet i samarbejde mellem Solar- og Comfortinstallatører, som omfatter over 200 autoriserede el-installatører. På den måde samler hjemmesiden flere kompetencer under samme navn. Formålet med comfort.dk er at give kunden inspiration til, hvordan man kan forbedre sit trivselsmiljø ved hjælp af klimaanlæg, belysning, ventilation og sikring. Hjemmesiden har således nytteværdi for både private og erhvervsfolk, da de hver især har interesse i at forbedre de omgivelser, som de færdes i dagligt. Figur 5.1 en serviceydelse fra Solar På hjemmesiden kan man klikke sig ind på forskellige produktområder for at se, hvordan disse kan påvirke henholdsvis arbejdspladsen og boligen. Finanskrisens vingesus Solar har altid været en innovativ teknisk grossist og har turdet gå foran med sine koncepter både inden for e-business, it, logistik og energioptimering. Virksomheden tror ikke på, at den i disse udfordrende tider skal geare ned på koncepterne, der er med til at optimere kundernes forretning og deres samhandel med Solar, samt ikke mindst forbedre kundernes mulighed for at stå stærkt i markedet.

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Marts 2001 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Når viden skaber resultater E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere