RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet"

Transkript

1 Afdelingsmødets beslutninger om forbedringer og forandringer skal fremgå af et råderetskatalog. Skal gives til alle nuværende og kommende lejere. Skal godkendes af ets bestyrelse. Dette katalog indeholde en liste over hvad man må, og hvad man ikke må samt en liste over hvilken ting man skal ansøge om tilladelse til. Der arbejdes efter følgende begreber forbedringer og forandringer. Inde Forbedringer = Lejers ret - Individuel aftale med udlejer - Ingen retablering Ret til godtgørelse. Forandringer = Ret til skillevægsarbejde og installationer - Individuel aftale med udlejer - Måske retablering Ikke ret til godtgørelse. Ude. Her skal både forbedringer og forandringer være godkendt af beboermødet. Forbedringer = Ingen retablering Ret til godtgørelse. Forandringer = Måske retablering Ikke ret til godtgørelse. Dette råderetskatalog er godkendt på afdelingsmøde den. 29. oktober 2012 Godkendt af ets bestyrelse den. 4. april Træder i kraft når ets bestyrelse har godkendt det.

2 Indholdsfortegnelse. A: Lejlighedens overflader... 3 Lofter... 3 Vægge:... 3 Flisebeklædning... 3 A: Lejlighedens Overflader forsat... 4 Flisebeklædning forsat... 4 Gulve... 4 Fejelister, karme m.v A: Lejlighedens Overflader forsat... 5 Trapper... 5 Indv. døre... 5 Yderdør B: Vinduer... 5 Vindueskarme / rammer (træ)... 5 Førstesalsvinduer B: Førstesals vinduer. forsat... 6 Hængsler og beslag... 6 C: Vvs-installationer... 6 Koldt og varmtvandshaner blandingsbatterier og bruser... 6 Radiatorer... 6 D: El-installationer... 6 Målerskabe og HFI-relæer... 7 Stik og vippe kontakter... 7 Korrespondance lys og lyddæmpere rosetter for lampetilslutning samt 380 Volts udtag og kontakter... 7 E: Bygningsændringer... 7 Flytning/nedrivning af vægge... 7 Flytning/blænding af døre... 7 Skabe o. lign Modernisering af køkken... 7 E: Bygningsændringer forsat... 8 Modernisering af køkken forsat... 8 Modernisering af badeværelser... 8 Installation af hårde hvidevare... 8 Installation af radioamatørudstyr... 8 F: Altaner... 8 Lofter... 8 Altanvægge... 8 F: Altaner forsat... 9 Altanvægge forsat... 9 Døre... 9 Glasinddækning... 9 Facadevæg... 9 Rækværk... 9 G: Haver... 9 Fliser... 9 G: Have forsat Bede Græs Træer Hegn/hæk Skure/carporte G: Have forsat Udestuer Drivhuse Farve valg: Der er 4 som kan bruges og er følgende: : Et regneeksempel Særligt om skillevægge Særligt om hvidevare og installationsret Domeas honorar for råderetssager Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 2

3 A: Lejlighedens overflader ved Ikke tilladt Lofter Farveændring, alle Tilbageføres til oprindelig. Tapetbeklædning af lofter Anden beklædning af lofter (træ og gips plader) Isolering af lofter Vægge: Hessian Malet savsmuldstapet, rutex og strukturtapet Glas væv i entre, køkken, stue og værelse Tilbageføres til oprindelig. Tilbageføres til oprindelig. Glasvæv i bad Over flisekant. Vinyl tapet i køkken og bad Tapet standard) med max 2 mm overlæg Et lag standardtapet kan gøre det ud for grundpapir, når det er fastsiddende og samlingerne er afslebet Strukturmaling på vægge Træ beklædning på vægge i køkkener Normalt forekommende bore og søm huller i tapeter Flisebeklædning Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 3

4 A: Lejlighedens Overflader forsat Flisebeklædning forsat ved Ikke tilladt Borehuller i fliser Så vidt muligt skal der bores i en fuge. Borehuller i fuger Maling af fliser Standard er hvid ved retablering. Vinylbeklædning på fliser Opsætning af vægfliser i køkken og bad og bryggers Lov om vådrumssikring på de pågældende områder, skal være overholdt.. Gulve Gulvafslibning med efterfølgende lak Gulvene vedligeholdes med Junckers Gulvlak Profinish Ultramat. Der gives 3 gange lak efter fuldslibning af gulve. Ved overfladeslibning gives 2 gange lak. Ludbehandle gulv Pålægning af linoleums og vinylbelægning (ikke limede) Køkken, gang og entre Samt ikke i opholdsrum. Pålægning af fliser og klinker på trægulve Isolering af gulve Pålægning af træfiberplade Fejelister, karme m.v. (plastik) Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 4

5 A: Lejlighedens Overflader forsat Trapper ved Ikke tilladt (træ) Tilbageføres Fjernelse af dørtrin Der er ingen Pålægning af tæppe / vinyl Ikke limede tæpper7vinyl. Indv. døre Tilbageføres Maling af døre Tilbageføres Udskiftning af dørhåndtag Opsætning af nye døre Yderdør. B: Vinduer Vindueskarme / rammer (træ) (indvendigt) Tilbageføres Førstesalsvinduer. Tilbageføres Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 5

6 B: Førstesals vinduer. forsat ved Ikke tilladt Hængsler og beslag Udskiftning af hængsler og beslag Overmaling af hængsler Tilbageføres Manglende hængsler Kontakt. C: Vvsinstallationer Koldt og varmtvandshaner blandingsbatterier og bruser Manglende perlatorer Kontakt Udskiftning af eksisterer blandingsbatteri til vandbesparende eller termostatisk Kontakt Udskiftning til alm. Blandingsbatteri Kontakt Radiatorer Tilbageføres Montering af termostater Montering af flere radiatorer Kontakt Flytning af radiatorer Kontakt D: Elinstallationer Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 6

7 Målerskabe og HFI-relæer Autoriserede indgreb i skabe og relæer Stik og vippe kontakter Indgreb (udskiftning i kontakter) Korrespondance lys og lyddæmpere rosetter for lampetilslutning samt 380 Volts udtag og kontakter Autoriserede indgreb i El-installation Kontakt E: Bygningsændringer Flytning/nedrivning af vægge Nedrivning af ikke bærende vægge Kontakt Opsætning af væge Kontakt Flytning/blænding af døre Flytning af døre Kontakt Blænding af døre Kontakt Skabe o. lign. Opsætning af faste skabe Nedtagning af faste skabe Modernisering af køkken Kontakt Kontakt Køkkenmodernisering på råderet Kontakt Køkkenmodernisering Kontakt Ændring af køkkenbordhøjde Kontakt Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 7

8 E: Bygningsændringer forsat Modernisering af køkken forsat RÅDERETSKATALOG ved Ikke tilladt Maling af låger Gælder kun ikke renoverede køkkener i afd. Modernisering af badeværelser Badeværelsemodernisering Hvis man skal have godtgørelse. Badeværelsemodernisering efter gældende regler. Opsætning af brusekabine Fast monteret brusehjørne. Opsætning af brusekabine Uden godtgørelse. Faste badekar og Spa-pool Installation af hårde hvidevare Inst. Af opvaskemaskine Skal fjernes. Inst. Af vaskemaskine Skal fjernes. Inst. Af tørretumbler Skal fjernes. Installation af radioamatørudstyr Synlige installationer på hus Under henvisning fra udlejer. Antenner på taget Under henvisning fra udlejer. F: Altaner Lofter Farveændringer alle Anden beklædning (vandfastbeklædning træ) Altanvægge Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 8

9 F: Altaner forsat Altanvægge forsat ved Ikke tilladt Tapetbeklædning af vægge Anden beklædning (vandfastbeklædning træ) Se bilag vedr. hvad der menes med væg. Døre Tapetserede dørflader Fjerne dør til altan Gulve Maling af gulv Dog ikke alle se hvilke der er tale om.. Se s. 11 Glasinddækning Fortage lukning eller ændring af altan Fortage ændringer af glastyper Facadevæg Anden beklædning af væge (træ, gipsplader m.m.) Rækværk Maling af rækværk Dog ikke alle se hvilke der er tale om.. Se s. 11 G: Haver Fliser Fliser fjernet fra indgangsareal Fliser i hele haven Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 9

10 G: Have forsat ved Ikke tilladt Bede Haven benyttes som en stor køkkenhave Udførelse af bede hvor som helst i haven Græs Græs i hele haven (gangareal undtaget) Fjern eksisterende græsplæne Træer Plantning af alle typer træer Fjerne eksisterende træer Hegn/hæk Ændring af hegn/hæk (forhave) Fjernelse af hegn/hæk (baghave) Maling af hegn Dog ikke alle. Se s. 11 Opsætning af læhegn se bilag Skure/carporte Se henvisning fra udlejere. Maling af skurets træværk Dog ikke alle. Se s. 11 Maling af skurets tagplader Udvidelse af skur Se henvisning fra udlejere. Opsætning af skur Se henvisning fra udlejere. Isolering af skur Se henvisning fra udlejere. Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 10

11 G: Have forsat Opsætning af carport Ikke tilladt Udestuer Opførsel af udestuer Opførsel af overdækket terrasse (Pergola) Maling af overdækket terrasse (træværk) Drivhuse Se henvisning fra udlejere Pergola se bilag. Det er tilladt at male overdækket pergola hvid. Opførsel af drivhus Se henvisning fra udlejere. Farve valg: Der er 4 som kan bruges og er følgende: Hvid Brun Grøn Klar : Der ydes godtgørelse til forbedringer efter følgende model: 1. For at være sikker på, at selskabet vil betragte de ønskede arbejde som forbedringer, skal arbejdet anmeldes til ejendoms inden igangsættelse. 2. Kun den del af forbedringsarbejder som udgør en værdi på over kr ,- kan blive godkendt til godtgørelse. n kan max være kr ,- (2012-niveau), med kommunens godkendelse kan maksimumsbeløbet for en afdeling øges til kr ,- (2012-niveau). 3. Der ydes ikke godtgørelse til særligt luksusprægede eller særlig energiforbrugende arbejder. Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 11

12 4. sbeløbet kan reduceres. RÅDERETSKATALOG 4.1. Med værdien af den hidtidige installation Hvis udgifterne skønnes at være for høje Hvis der er modtaget offentlige tilskud til arbejdet. 5. Alle udgifter i forbindelse med forbedringsarbejder skal dokumenteres. 6. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med lov om satsreguleringer, fastsatte satsreguleringsprocent. 7. Regulering fortages en gang årligt. 8. Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme lejlighed selv om arbejderne ikke er udført samtidigt, men summen kan ikke overstige de overnævnte beløb. 9. Såfremt forbedringsarbejderne betyder ændring af eksisterende forhold (eks. Et eksisterende køkken), vil værdien af det eksisterende blive fratrukket forbedringsværdien 10. Ved godtgørelse af et forbedringsarbejde overtager afdelingen vedligeholdelsespligten. Særligt vedligeholdelseskrævende forbedringer vil kunne pålægge den pågældende bolig. 11. n vil blive afskrevet på min 10 år og max 20 år. 12. Ved udbetaling af godtgørelse til en fraflytter kan den ny beboer enten vælge at betale hele restgælden kontant eller få en permanent huslejestigning svarende til restafskrivningen. - Et regneeksempel. Lejer har lavet køkken for kr Der er aftalt en 10-årig afskrivning. Lejer fraflytter efter 18 måneder. Forbedringsudgifter: ,00 Værdi af tidligere køkken: ,00 Nedskrivning for høje udgifter: ,00 Godkendt forbedringsudgifter: ,00 Nedskrivning af værdi (18/120): ,00 til udbetaling: ,00 Nedskrivning er på kr. 640 pr. måned. Ovenstående er kun et eksempel på hvordan et sådan regnestykke kan se ud. Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 12

13 Særligt om skillevægge. - Lejer har ret til at opsætte, flytte eller fjerne alle ikke-bærende skillevægge. - Kan ikke kræves * - En forandring giver ikke ret til godtgørelse. - Kan give ret til godtgørelse, hvis skillevægsarbejdet sker i forbindelse med et forbedringsarbejde. * Væg der ændre antal rum skal kommunen orienteres om. Særligt om hvidevare og installationsret. Hård hvidevare kan ikke installeres som led i råderetsarbejde. Lejer har i stedet ret til at installere hvidevarer efter installationsretten (LLAB 38) - Lejeren ejer og vedligeholder selv installationen - Lejeren skal retablere. - Lejeren er erstatningsansvarlig for skader som følge af installationen. - Udlejer kan (næsten) ikke sige nej.* * Installeringer må ikke påvirke ejendommes tekniske evner og derved kunne forårsage afdelingen øgede ikke vedtagne fælles omkostninger. Domeas honorar for råderetssager. Råderetssager sætter gang i en større administrativ rutine, som indbefatter korrespondance om løsning og tilladelser, udarbejdelse af endeligt regnskab, registrering af godtgørelsesbeløb og koordinering mellem de involverede parter m.v. Råderetssager omfattes som tilvalgsydelser, og vi opkræver derfor et gebyr den enkelte beboer, frem for at lade den ekstra administration belaste alle lejer i afdelingen. For forbedringsudgifter op til kr udgør honoraret kr inkl. Moms, mens forbedringsudgifter over kr udgør kr inkl. Moms. Honoraret kan ikke indgå i forbedringsudgifterne. Skal være udført håndværksmæssig rigtigt samt være godkendt af et. Side 13

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere