Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter."

Transkript

1 Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0

2 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade København K Tlf Yderligere information: Forsidefoto: Colourbox Side 2 af 61

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE KOM GODT I GANG ADGANG TIL AFFALDSDATASYSTEMET Virk-administration af brugerrettigheder Fuldmagt til indberetning til Affaldsdatasystemet Første gang man logger ind på Affaldsdatasystemet Kontrol af brugerrettigheder Anvendelse til Affaldsdatasystemet FREMSTILLING AF INDBERETNING I CSV-FORMAT KOM GODT I GANG VALG AF INDBERETNINGSROLLE GENERELT OM UDFYLDNING AF INDBERETNING Generelt om CVR-numre og P-numre Generelt om mængdeangivelser (vægt) Generelt om EAK-koder IMPORTREPORT (IMPORT) EXPORTREPORT (EKSPORT) COLLECTORREPORT (INDSAMLER) COLLECTORANDRECIEVERREPORT (INDSAMLER/MODTAGER) RECIEVERREPORT (MODTAGER) SÅDAN IMPORTERES CSV-FILEN I AFFALDSDATABASESYSTEMET BEHANDLING AF INDBERETNINGERNE REDIGER ELLER SLET INDSENDT INDBERETNING FREMSTILLING AF RAPPORTER ÆNDRINGS LOG Side 3 af 61

4 1 Kom godt i gang Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan du foretager en CSV indberetning i Affaldsdatasystemet via virk.dk. Indberetninger skal foretages i henhold til Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet nr af 17. december Med vejledningen får du en trin-for-trin hjælp til CSV indberetning. Ligeledes beskrives hvordan du kan redigere og slette i fremsendte indberetninger. På baggrund af registrerede data har du endelig mulighed for at frembringe rapporter. Indberetningerne foretages hvert år senest den 31. januar baseret på det foregående kalenderårs data. For at du kan indberette skal din virksomhed have en NemID signatur, som du bestiller her https://www.nets-danid.dk/produkter/oevrige_signaturer/virksomhedssignatur/ Du kan vælge imellem at få nøglekort eller nøglefil. Har du en eksisterende digital signatur udformet som en medarbejder signatur, kan denne fortsat anvendes. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan se de gældende vejledninger til Affaldsdatasystemet herunder en standard CSV-skabelon og tilhørende Værdikodeliste Bilag A: pdateringertilaffaldsdatasystemet/ Du kan også vælge at indberette manuelt eller system til system til Affaldsdatasystem. Uanset hvordan du vælger at indberette, skal du indberette præcis de samme oplysninger. Her er nogle generelle vigtige informationer til CSV indberetning: Som supplement til denne vejledning kan det være en god idé at læse vejledningen til den manuelle indberetning. Denne gennemgår alle de skærmbilleder, som du som indberetter skal igennem. Det kan også øge forståelsen af systemet, når der indberettes med hjælp af en CSV fil. Du kan også vælge at foretage en eller flere manuelle indberetninger, førend du går i gang med CSV indberetninger. Ved hjælp af standard CSV skabelonen indtaster du dine indberetninger i et regneark f.eks. Excel og gemmer som en CSV-fil, som du siden kan importere i Affaldsdatabasesystemet, når det passer dig, dog senest 31. januar i året efter indberetningsåret jf. ovenfor. CSV er en engelsk forkortelse for Comma Separated Values, altså en fil med en række linjer med et antal oplysninger, som gentages igen og igen for et større antal poster. Side 4 af 61

5 Forkortelsen er egentlig misvisende for skilletegnene mellem de enkelte oplysninger er ikke komma men semikolon. Selve indberetningen foregår ved anvendelse af flere skærmbilleder, som man bevæger sig igennem ved at trykke næste, når sidens krævede oplysninger er opfyldt. Der foretages en foreløbig validering af de valgte/indtastede oplysninger, hvorfor der kan forekomme en eller flere fejlmeddelelser, når der trykkes næste. Fejlene skal rettes førend man kan komme videre til næste skærmbillede for til sidst at kunne importere CSV-filen i Affaldsdatabasesystemet. I Affaldsdatasystemet skal oplysninger om affald generelt henføres til et P-nummer. Dette er registreret i CVR-registret og angiver den fysiske beliggenhed for produktionsenheden, altså der hvor en virksomhed har sine aktiviteter. En virksomhed kan kun have et CVR-nummer men mange P-numre. Bemærk at nogle virksomheder har valgt at anvende et internt administrativt SE nummer til underafdelinger med særskilt regnskab men nummeret skal alene anvendes i forhold til SKAT. I alle andre tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer. der skal anvendes, idet det alene er CVR-nummer, der udgør virksomhedens entydige identifikation. Indberetninger kan således ikke foretages for SE-numre. P-nummeret består af 10-cifre og der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVRnummer, men husk der skal indberettes for hvert enkelt P-nummer og ikke samlet på et fælles nummer. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om CVR- og P-numre, kan du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på telefon Du kan også finde oplysninger på Det centrale virksomhedsregisters hjemmeside - CVR.dk. Udenlandske virksomheder har ikke CVR numre og dermed helle ikke noget P-nummer. Hvis du ønsker at indberette for en udenlandsk virksomhed, skal du henvende dig til Affaldssekretariatet på telefon eller Når du har indberettet affaldsdata, kan du gå ind og redigere i data eller slette en eller flere indberetninger og endelig fremstille rapporter. Det gør du på https://ads.mst.dk, som også kræver, at du har NemID eller digital signatur. 1.1 Adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Affaldsdatasystemet via er lavet om pr. 1. juli 2013, således, at du ikke længere skal have tildelt specielle login rettigheder, hvis du agter at anvende systemet. Der kræves nu blot følgende for at kunne arbejde med systemet: En NemiD eller digital medarbejdersignatur, som beskrevet ovenfor. Signaturen skal være tilknyttet et gyldigt P-nummer i virksomheden. Når disse forhold er opfyldt, kan medarbejderen logge sig ind på systemet og enten indberette data manuelt eller som CSV fil eller se rapporter for hvert af de P-numre, der måtte være tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. Side 5 af 61

6 Virksomheden har mulighed for at rette eller slette i indberetninger jf. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Rettigheder gælder både i indberetnings- og rapportmodulet. Hvis du er kommunemedarbejder, som ønsker at se data for virksomheder beliggende i din kommune, har Miljøstyrelsen oprettet adgang for din kommune. Du skal dog have NemId eller digital signatur. Skulle det imidlertid vise sig, at din kommune har flyttet miljøtilsynet til en ny afdeling og dermed måske et nyt P-nummer og du dermed har problemer med adgang til systemet, bedes du kontakte Affaldsdatasystemet på eller Hvis du er medarbejder ansat i SKAT, som har adgang til at se alle data i Affaldsdatasystemet, har Miljøstyrelsen oprettet adgang for SKAT. Du skal dog have NemId eller digital signatur. Skulle det imidlertid vise sig, at SKAT har flyttet jeres tilsynsopgave til en ny afdeling og dermed måske et nyt P-nummer og du dermed har problemer med adgang til systemet, bedes du kontakte Affaldsdatasystemet på eller Virk-administration af brugerrettigheder Sådan tildeles rettigheder for en ny bruger. Er du i tvivl du allerede er oprettet, kan du tjekke dine rettigheder på samme måde. 1. Log ind på Virk.dk med NemId medarbejdersignatur eller Digital Signatur medarbejdersignatur. 2. Vælg Gå til Brugeradministration 3. Klik på NemLog-in/Brugeradministration Side 6 af 61

7 4. Klik på Brugeroversigt. (Vælg evt. Dansk ) 5. Klik på den bruger, du vil tildele rettigheder. Herefter kommer du ind på brugerens stamdata. Side 7 af 61

8 6. Vælg et P-nummer fra drop-down listen og dernæst et SE-nummer 7. Gem ændringerne Side 8 af 61

9 8. Brugeren får besked om, at ændringerne er gemt og kan herefter lukke og afslutte brugeradministration. Side 9 af 61

10 1.1.2 Fuldmagt til indberetning til Affaldsdatasystemet I NemLog-in Brugeradministration er det muligt at give andre f.eks. en revisor en erhvervsfuldmagt. Med erhvervsfuldmagten kan fuldmagtshaveren indberette på virksomhedens eller organisationen vegne. Både den, der giver, og den, der skal have fuldmagten, skal benytte NemLog-in brugeradministration. Det kræver, at både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver har en Digital Signatur Medarbejdersignatur eller NemID medarbejdersignatur. Du kan læse videre her, om hvad du rent praktisk skal gøre https://www.virk.dk/home/hjaelp/brugerrettigheder/fuldmagt.html Første gang man logger ind på Affaldsdatasystemet Første gang man logger ind i Affaldsdatasystemet via virk.dk, skal man sikre sig, at ens rettigheder er korrekt sat op. Log derfor ind på i nedenstående skærmbillede. Når man har indtastet sin kode, kan det forekomme, at der popper flere p-numre op. Her skal man vælge det p-nummer, som man har oplyst, da der blev bestilt digitale signatur hos den lokale virk-administrator. Hvis det bestilte p-nummer ikke stemmer overens Side 10 af 61

11 med, hvad man logger ind med, vil man ikke have mulighed for at anvende Affaldsdatasystemet. Næste gang der ønskes adgang til affaldsdatasystemet, kan man vælge at logge ind med sit standard p-nummer eller man kan vælge et af de andre tildelte p-numre, hvor man så logger ind På vegne af. Rettighederne i systemet er identiske, uanset om man logger ind med standard p-nummer eller med På vegne af p-nummer. Dette skærmbillede vises kun, hvis man har mulighed for dette, dvs. den vises ikke for brugere, som kun har rettigheder til et p-nummer Kontrol af brugerrettigheder Når man har logget ind, kan man i højre øverste hjørne se sit navn, virksomheden og dennes CVR nummer. Hvis man klikker på Gå til Brugeradministration, har man mulighed for at se sine gne login oplysninger. Side 11 af 61

12 Vælg NemLog-in/Brugeradministration. For din virksomhed skal der være noget tilsvarende, Husk at der i feltet P-enhed skal stå adressen på den P-enhed, hvor din NemId er tilknyttet. Side 12 af 61

13 1.1.5 Anvendelse til Affaldsdatasystemet Ønsker man at rette eller slette data, eventuelt at se en rapport for, hvad der er indberettet af affaldsdata om ens virksomhed, skal man logge ind på https://www.ads.mst.dk/ Dette gælder for samtlige P-numre, som er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. Der er nu mulighed for at se indberetninger fra den enkelte indberetning i menupunktet Fremsøg indberetning med mange forskellige søgekriterier. Det er også i dette billede, at man har mulighed for at rette eller slette i data i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. I menupunktet Rapporter er der mulighed for at udtrække en virksomhedsrapport der oplyser om: affald produceret på virksomheden affald indberettet af virksomheden Afhængig om man logger ind som virksomhed, tilsynsmyndighed eller Miljøstyrelse/SKAT vil man se et større eller mindre udvalg af rapporter. Side 13 af 61

14 2 Fremstilling af indberetning i CSVformat Kom godt i gang Miljøstyrelsen har fremstillet en Excel skabelon til fremstilling af CSV filler. Du kan hente skabelonen her: pdateringertilaffaldsdatasystemet/ Bemærk, at der fra 3. december 2013 er udarbejdet en ny CSV skabelon med løbenummer 2. Dette skal angives i skabelonens celle D2. Indtil videre kan du dog godt fortsat anvende Skabelon 1, men har dog ikke mulighed for at indberette tørstofindholdet i slam. Ved at udfylde denne Excel skabelon, og gemme det i CSV filformatet, vil du få en CSV fil, der kan bruges til at indberette med i Affaldsdatasystemet. Hvordan du gemmer som en CSV fil afhænger af hvilken version af Excel du anvender. Ønskes det, kan en CSV fil også produceres på anden måde, hvis den blot følger samme format. Følgende afsnit beskriver hvorledes felterne i CSV-skabelonen udfyldes og kravene i CSV formatet opfyldes. Du skal dog være opmærksom på samtlige Feltnavne skal angives fuldstændigt korrekt med tilhørende store og små bogstaver. Endvidere er samtlige angivne Feltnavne obligatoriske i de respektive indberetningsroller. Alle foranstillet og efterstillet mellemrum fjernes automatisk af systemet for indberetningslinjerne. Vigtigt! Der er en begrænsning på størrelsen af den CSV fil, som ønskes indberettet på maksimalt 16 MB svarende til ca indberetninger. Prøver man at indberette en større fil, vil den blive afvist. Typiske fejl ved indberetning er: at der indberettes i kilo og ikke i tons. Åben din CSV indberetning med Excel og kontroller, at summen i kolonnen med mængder af de enkelte indberetninger svarer nogenlunde til dine forventninger. Sammenlign eventuelt med sidste år. at der anvendes SE-numre i stedte for CVR-numre at der anvendes CVR og/eller P-numre, der er lukket ned året før indberetningsåret eller endnu tidligere at der anvendes forkerte koder eller koder der tidligere har været korrekte, men nu er udgået at der er stavet forkert i kolonneoverskriften i linje 6, hvilket oplyses i en fejlmeddelelse med angivelse af de korrekte betegnelser. Der må ikke optræde ekstra kolonner i linje 6 og de efterfølgende linjer ud over hvad skabelonen har. Antallet af kolonner i disse linjer skal altid være det samme, uanset om kolonnerne er udfyldte eller ej. Side 14 af 61

15 En ekstra kolonne vil vises som et afsluttende ; efter den sidste kolonne i skabelonen DisposalCode i f.eks. Receiver rapporten (se nedenfor). Hvis den sidste kolonne skal være tom, skal der altså blot være et enkelt ; efter den næstsidste kolonne, som afslutning på linjen. Hvis indberetningerne laves ved hjælp af Excel er dette normalt ikke et problem. Man kan enkelt kontrollere om en CSV fil er korrekt udfyldt ved at åbne den med en almindelig tekst editor f.eks. notesblok og se, om der eventuelt er for mange semikoloner i en eller flere linjer. 2.1 Valg af indberetningsrolle Der er 5 typer indberetningsroller og dermed 5 forskellige faneblade i CSV skabelonen at vælge imellem - et for hver af de 5 typer indberetninger løsningen understøtter. Disse er benævnt på engelsk i skabelonen og med dansk i parentes: ImportReport (Import) ExportReport (Eksport) CollectorReport (Indsamler) CollectorAndReceiverReport (Indsamler/Modtager) ReceiverReport (Modtager) Således er de enkelte roller defineret: Indberetter den bruger der indsender indberetningen Affaldsproducent den virksomhed eller privat person, hvor affaldet afhentes hos Affaldsmodtager den virksomhed der modtager affaldet Indberetter er altid den bruger, som har indsendt indberetningen eller den virksomhed som brugeren agerer på vegne af. Affaldsproducent og affaldsmodtager er derimod afhængig af indberetningsrollen. Nedenstående skema lister de 5 indberetningsroller samt hvem der er affaldsproducent og hvem der affaldsmodtager: Indberetningsrolle Affaldsproducent Affaldsmodtager Import Udenlandsk virksomhed (Adresse) Indberetter Eksport Indberetter Udenlandsk virksomhed (Adresse) Indsamler 1. Offentlig eller privat Behandlingsanlæg virksomhed med P- (Afleveret hos) "Indsamler og nummer Modtager" 2. Offentlig eller privat Indberetter Modtager virksomhed uden P- nummer 3. Privatadresse eller matrikelnummer 4. Kommune Indberetter Side 15 af 61

16 Skabelonen består af en CSV-fil, hvor der er oprettet et faneblad for hver af ovenstående indberetningsroller. Se nederst i regnearkets venstre side hvor de 5 ovennævnte roller har hvert sit ark. Såfremt din virksomhed optræder i flere forskellige indberetterroller kan du vælge at foretage indberetningen i en og samme fil, idet du vælger at udfylde de relevante faneblade. Hver af disse faneblade er uafhængige af hinanden og de vil dermed blive gemt som hver sin CSV fil, når data skal importeres i Affaldsdatabasesystemet. 2.2 Generelt om udfyldning af indberetning Når du har valgt indberetningsrolle er du klar til at udfylde den tilhørende skabelon. Du bedes bemærke, at der stilles forskellige krav til omfanget af nødvendige data i CSV før filen er korrekt udfyldt afhængigt af hvilken indberetterrolle, du har valgt. Bemærk at der i skabelonen anvendes engelske feltnavne, i øvrigt baseret på navnene brugt i system-system indberetningen dvs. OIO-XML, men der er dog nedenfor i oversigtstabellerne angivet den tilhørende danske beskrivelse i henhold til Affaldsbekendtgørelsen definitioner. Der anvendes Windows tegnsæt i CSV-skabelonen. Opbygningen af disse CSV skabeloner følger samme mønster. De 5 første linjer udgør en hovedsektion, som anvendes til at identificere generelle oplysninger om indberetningen. Den 6. linje er overskrifter til de enkelte indberetningsoplysninger og fra række 7 og frem angives de oplysninger om hver enkelt indberetning. Linje 1 er overskrifter (labels) for værdierne på linje 2 ReportForYear;BatchReference;ReportType;TemplateVersion Linje 2 er værdierne for labels på linje 1 <ReportForYear>;<BatchReference>;<ReportType>;<TemplateVersion> Hvor <ReportForYear> er indberetningsåret Hovedsektion <BatchReference> er indberetters eget unikke løbenummer, som adskiller dennes enkelte indberetninger. Nummeret benyttes også til af ADS systemet til at sikre, at samme CSV fil ikke indberettes flere gange. <ReportType> indikerer hvilken type indberetning, som denne CSV fil indeholder. Valget har indflydelse på formatet af overskriften (linje 6) og selve indberetningerne (linje 7 og fremefter). Mulige værdier: Collector Receiver Side 16 af 61

17 CollectorAndReceiver Import Export <TemplateVersion> angiver hvilket CSV filformat, der anvendes. Nuværende version er 1. Følgende kan være et eksempel på linje: 2010;2010Col01;Collector;1, hvor indberetningsåret er 2010, løbenummer 2010Col01 i rollen som Collector (Indsamler) med filformat version 2. Linje 3 har ingen betydning - skal være der men kan være tom. Linje 4 har ingen betydning - skal være der men kan være tom. Linje 5 har ingen betydning - skal være der men kan være tom. Linje 6 er afhængig af <ReportType> i linje 2. Hvis <ReportType> er Collector skal følgende feltnavne anvendes: WasteProducerType;MunicipalityCode;PrivateProducerName;StreetName;StreetBuildingIdentifier; PostCodeIdentifier;DistrictName;LandParcelIdentifier;CVRnumberIdentifier;VirksomhedNavn; ProductionUnitIdentifier;WasteMeasure;MeasurementTypeCode;MeasurementText; DryMatterPercentage;EAKcode; WasteCode;WasteActivityCode;FinalProcessingIndicator; RecoveryCode;DisposalCode;CVRnumberIdentifier;ProductionUnitIdentifier Hvis <ReportType> er Receiver skal følgende feltnavne anvendes: WasteProducerType; MunicipalityCode;PrivateProducerName;StreetName;StreetBuildingIdentifier;PostCodeIdentifier; DistrictName;LandParcelIdentifier;CVRnumberIdentifier;VirksomhedNavn;ProductionUnitIdentifier; WasteMeasure;MeasurementTypeCode;MeasurementText;DryMatterPercentage;EAKcode; WasteCode;WasteActivityCode;FinalProcessingIndicator;RecoveryCode;DisposalCode Overskrift Hvis <ReportType> er CollectorAndReceiver skal følgende feltnavne anvendes: WasteProducerType;MunicipalityCode;PrivateProducerName;StreetName;StreetBuildingIdentifier; PostCodeIdentifier;DistrictName;LandParcelIdentifier;CVRnumberIdentifier;VirksomhedNavn; ProductionUnitIdentifier;WasteMeasure;MeasurementTypeCode;MeasurementText; DryMatterPercentage;EAKcode;WasteCode;WasteActivityCode;FinalProcessingIndicator; RecoveryCode;DisposalCode Hvis <ReportType> er Import skal følgende feltnavne anvendes: CountryIdentificationCode;InternationalAddressName;InternationalAddressLine1Text; InternationalAddressLine2Text;InternationalPostCodeIdentifier;InternationalCityIdentifier; RepresentativeIdentifier;WasteMeasure;MeasurementTypeCode;MeasurementText; DryMatterPercentage;EAKcode;WasteCode;OECDclassificationIdentifier; BaselClassificationIdentifier;WasteActivityCode;FinalProcessingIndicator;RecoveryCode; DisposalCode Hvis <ReportType> er Export skal følgende feltnavne anvendes: CountryIdentificationCode;InternationalAddressName;InternationalAddressLine1Text; InternationalAddressLine2Text;InternationalPostCodeIdentifier;InternationalCityIdentifier; RepresentativeIdentifier;WasteMeasure;MeasurementTypeCode;MeasurementText; Side 17 af 61

18 DryMatterPercentage;EAKcode;WasteCode;OECDclassificationIdentifier; BaselClassificationIdentifier;WasteActivityCode;FinalProcessingIndicator;RecoveryCode;DisposalCode Indberetninger i de følgende linjer Linje 7 og de følgende linjer er afhængig af <ReportType> i linje 2. Hver indberetningslinje følger felterne og reglerne for hver af CSV skema typerne. Værdierne adskilles af semikolon ( ; ). I Affaldsdatabasesystemet opereres med værdikodelister, således at de fleste indberettede data optræder entydigt valgt fra værdilister i henhold til bilag i bekendtgørelserne om Affald og om Affaldsdatasystemet. De relevante lister er samlet i Bilag A Værdikodelister. Ved udfyldelse af CSV-skabelonen er det derfor meget vigtigt at anvende disse værdilister (men ikke den tilhørende forklarende tekst), idet der ved import af indberetninger til Affaldsdatabasesystemet vil ske en kontrol af data og såfremt der konstateres forkerte værdier, vil indberetningen blive afvist. Bemærk også at visse af værdilisterne indeholder numeriske værdier, men hvor der er krav til antallet af cifre. Dette gælder f.eks. kommunekode (MunicipalityCode) der skal være 4 cifre. Vil man f.eks. angive Albertslund kommune, skal man angive 0165 i CSV filen, og ikke 165. Det samme gør sig gældende behandling (WasteActivity) der skal angives ved 2 cifre. Det vil sige, at det er vigtigt at angive foranstillet nuller ved angivelse af værdikoder. Man må ikke lave en CSV fil med skjulte celler eller med tilknyttede kommentarer Generelt om CVR-numre og P-numre Hvor P-numre anvendes til identifikation af aktør gælder generelt: CVR-nummer er ikke obligatorisk. P-nummer er obligatorisk. Hvis produktionsenheden er nedlagt, ignoreres CVR-nummeret. Og der vil ikke optræde et CVR-nummer i ADS. Hvis produktionsenheden ikke er nedlagt og der er angivet et CVR-nummer skal P-nummeret være associeret med det pågældende CVR-nummer. CVR-nummeret gemmes i ADS. Hvis produktionsenheden ikke er nedlagt og der ikke er angivet et CVR-nummer vil CVR-nummeret automatisk sættes til P-nummerets associerede CVR-nummer. CVR-nummeret gemmes i ADS Generelt om mængdeangivelser (vægt) Mængden skal angives i tons. Mængdeangivelse skal være større end 0. Dvs. 0 og f.eks. -3,67 kan ikke indberettes. Som decimalskilletegn anvendes komma og ikke punktum Side 18 af 61

19 Der må ikke anvendes tusindetalsseparator (punktum) Der skal være mindst 1 ciffer foran kommaet, dvs. mængder under 1 ton angives med et foranstillet 0, f.eks. 0,34. Er der konstateret forkerte mængder i en indberetning skal disse rettes eller helt slettes og derpå indberettes på ny med korrekte mængder. Dvs. man kan ikke indberette negative mængder i forbindelse med kreditering i eget veje- eller faktureringssystem Generelt om EAK-koder I Affaldsdatasystemet anvendes fælles europæiske affaldskoder (EAK), som består af 6- cifre og er opdelt i tre niveauer med hver 2 cifre. De to første niveauer angiver affaldets oprindelse (virksomheds- eller procestyper), og det sidste niveau angiver affaldsfraktionen - se mere i bilag 2 i Bekendtgørelsen nummer 1309 om affald 18. december Der er udviklet et hjælpeværktøj, der kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af danske branchekoder. Se Værdikodeliste Bilag A: pdateringertilaffaldsdatasystemet/ Er du i tvivl om hvilken EAK-kode, du skal anvende, kan du kontakte din kommune for hjælp. Side 19 af 61

20 2.3 ImportReport (Import) Feltnavn ADS beskrivelse jf. Affaldsbekendt -gørelsen Obligatorisk Feltmaske (Format på data) CountryIdentificationCode Landekode Ja <2 bogstaver>, benyttes standarden iso3166-alpha2 (fx AL = Albanien og AD = Andorra) Se Bilag A 2.9. InternationalAddressName Virksomhedsnavn Ja <op til 200 bogstaver> InternationalAddressLine1Text Adresse 1 Ja <op til 100 bogstaver> InternationalAddressLine2Text Adresse 2 Nej <op til 100 bogstaver> InternationalPostCodeIdentifie Postnummer Nej <op til 25 bogstaver> r InternationalCityIdentifier By Ja <op til 100 bogstaver> RepresentativeIdentifier Anmelde nr. Nej <op til 50 bogstaver> WasteMeasure Vægt i tons Ja <1 eller flere cifre> [,<0 eller flere cifre>] Bemærk komma anvendes som decimal separator. MeasurementTypeCode Metode Ja <1 cifre>, Mulige udfald: 1=Måling 2=Beregning 3=Estimering Se Bilag A 2.3 MeasurementText Analyse eller Ja, hvis <op til 200 bogstaver> beregningsmetode MeasurementTypeCo de er lig med 2 (beregning) eller 3 (Estimering). DryMatterPercentage Tørstofprocent Nej <0,00-100,00> Decimaler ikke påkrævet EAKcode EAK Niveau 1, 2 og 3 Ja <kode1[,kode2[,,kode10]] Formatet for hver enkelt kode: <2 cifre>.<2 cifre>.<2 cifre> Se Bilag A 2.4 Side 20 af 61

21 WasteCode Affaldsfraktion Ja H<2 cifre> eller E<2 cifre> Se Bilag A eller Bilag A OECDclassificationIdentifier OECD kode Ja, hvis ikke BaselClassificationId <2 bogstaver><3 cifre> Se Bilag A 2.11 entifier er angivet BaselClassificationIdentifier Basel kode Ja, hvis ikke OECDclassificationId <1 bogstav><4 cifre> Se Bilag A 2.10 entifier er angivet WasteActivityCode Behandling Ja <2 cifre> Se Bilag A 2.6 FinalProcessingIndicator Slutbehandling Ja <true> eller <false> RecoveryCode Nyttiggørelse Ja, hvis ikke DisposalCode er R<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.7 angivet DisposalCode Bortskaffelsesmetode Ja, hvis ikke RecoveryCode er angivet D<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.8 Indberetningsår Dit eget referencenummer Indberettertype Skabelon skal være 2 Side 21 af 61

22 2.4 ExportReport (Eksport) Feltnavn ADS beskrivelse jf. Affaldsbekendt -gørelsen Obligatorisk Feltmaske (Format på data) CountryIdentificationCode Landekode Ja <2 bogstaver>, benyttes standarden iso3166-alpha2 (fx AL = Albanien og AD = Andorra) Se Bilag A 2.9 InternationalAddressName Virksomhedsnavn Ja <op til 200 bogstaver> InternationalAddressLine1Text Adresse 1 Ja <op til 100 bogstaver> InternationalAddressLine2Text Adresse 2 Nej <op til 100 bogstaver> InternationalPostCodeIdentifier Postnummer Nej <op til 25 bogstaver> InternationalCityIdentifier By Ja <op til 100 bogstaver> RepresentativeIdentifier Anmelde nr. Nej <op til 50 bogstaver> WasteMeasure Vægt i tons Ja <1 eller flere cifre> [,<0 eller flere cifre>] Bemærk komma anvendes som decimal separator. MeasurementTypeCode Metode Ja <1 cifre>, Mulige udfald: 1=Måling 2=Beregning 3=Estimering Se Bilag A 2.3 MeasurementText Analyse eller beregningsmetode Ja, hvis MeasurementType Code er lig med 2 (Beregning) eller 3 (Estimering). <op til 200 bogstaver> DryMatterPercentage Tørstofprocent Nej <0,00-100,00> Decimaler ikke påkrævet Side 22 af 61

23 EAKcode EAK Niveau 1, 2 og 3 Ja <kode1[,kode2[, kode10]] Formatet for hver enkelt kode: <2 cifre>.<2 cifre>.<2 cifre> Se Bilag A 2.4 WasteCode Affaldsfraktion Ja H<2 cifre> eller E<2 cifre> Se Bilag A eller Bilag A OECDclassificationIdentifier OECD kode Ja, hvis ikke BaselClassificationId entifier er angivet BaselClassificationIdentifier Basel kode Ja, hvis ikke OECDclassificationId entifier er angivet <2 bogstaver><3 cifre> Se Bilag A 2.11 <1 bogstav><4 cifre> Se Bilag A 2.10 WasteActivityCode Behandling Ja <2 cifre> Se Bilag A 2.6 FinalProcessingIndicator Slutbehandling Ja <true> eller <false> RecoveryCode Nyttiggørelse Ja, hvis ikke DisposalCode er angivet R<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.7 DisposalCode Bortskaffelsesmetode Ja, hvis ikke RecoveryCode er angivet D<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.8 Indberetningsår Dit eget referencenummer Indberettertype Skabelon skal være 2 Side 23 af 61

24 2.5 CollectorReport (Indsamler) Feltnavn ADS beskrivelse jf. Affaldsbekendtgørelsen Obligatorisk Feltmaske (Format på data) WasteProducerType (Kaldes WPT i resten af tabellen) Producenttype Ja Mulige udfald: Municipality Private WithPNumber WithoutPNumber Se Bilag A 2.1 MunicipalityCode Kommunekode Ja, hvis WPT er lig Municipality, Private eller WithoutPNumber PrivateProducerName Navn på privatperson Ja, hvis WPT er lig Private StreetName Vejnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. StreetBuildingIdentifier Husnr. Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. PostCodeIdentifier Postnummer Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber DistrictName By Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber LandParcelIdentifier Matrikelnummer Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og StreetName ikke er angivet. <4 cifre> Se Bilag A 2.2 <op til 255 bogstaver> <op til 40 bogstaver> <cifre>[<1 bogstav>] <4 cifre> <op til 20 bogstaver> <op til 20 bogstaver> CVRnumberIdentifier CVR-nummer Nej, se Afsnit <præcis 8 bogstaver> (WasteProducer) VirksomhedNavn Virksomhedsnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber <op til 255 bogstaver> Side 24 af 61

25 ProductionUnitIdentifier (WasteProducer) P-nummer Ja, hvis WPT er lig WithPNumber <Præcis10 bogstaver> WasteMeasure Vægt i tons Ja <1 eller flere cifre> [,<0 eller flere cifre>] Bemærk komma anvendes som decimal separator. MeasurementTypeCode Metode Ja <1 ciffer>, Mulige udfald: 1=Måling 2=Beregning 3=Estimering Se Bilag A 2.3 MeasurementText Analyse eller beregningsmetode Ja, hvis MeasurementTypeCo <op til 200 bogstaver> de er lig med 2 (Beregning) eller 3 (Estimering). DryMatterPercentage Tørstofprocent Nej <0,00-100,00> Decimaler ikke påkrævet EAKcode EAK Niveau 1, 2 og 3 Ja <kode1[,kode2[,,kode10]] Formatet for hver enkelt kode: <2 cifre>.<2 cifre>.<2 cifre> Se Bilag A 2.4 WasteCode Affaldsfraktion Ja H<2 cifre> eller E<2 cifre> Se Bilag A eller Bilag A WasteActivityCode Behandling Ja <2 cifre> Se Bilag FinalProcessingIndicator Slutbehandling Ja <true> eller <false> RecoveryCode Nyttiggørelse Ja, hvis ikke DisposalCode er angivet R<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.7 Side 25 af 61

26 DisposalCode Bortskaffelsesmetode Ja, hvis ikke RecoveryCode er angivet D<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.8 CVRnumberIdentifier (WasteRecipient) ProductionUnitIdentifier (WasteRecipient) Modtageanlæg CVR Nej, se Afsnit <Præcis 8 bogstaver> Modtageanlæg P- Ja <Præcis 10 bogstaver> nummer Indberetningsår Dit eget referencenummer Indberettertype Skabelon skal være 2 Side 26 af 61

27 2.6 CollectorAndRecieverReport (Indsamler/modtager) Feltnavn ADS beskrivelse jf. Affaldsbekendtgørelsen Obligatorisk Feltmaske (Format på data) WasteProducerType (Kaldet WPT i resten af tabellen) Producenttype Ja Mulige udfald: Municipality Private WithPNumber WithoutPNumber Se Bilag A 2.1 MunicipalityCode Kommunekode Ja, hvis WPT er lig Municipality, Private eller WithoutPNumber PrivateProducerName Navn på privatperson Ja, hvis WPT er lig Private StreetName Vejnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. StreetBuildingIdentifier Husnr. Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. PostCodeIdentifier Postnummer Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber DistrictName By Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber LandParcelIdentifier Matrikelnummer Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og StreetName ikke er angivet. <4 cifre> Se Bilag A 2.2 <op til 255 bogstaver> <op til 40 bogstaver> <cifre>[<1 bogstav>] <4 cifre> <op til 20 bogstaver> <op til 20 bogstaver> CVRnumberIdentifier (WasteProducer) CVR-nummer Nej, se Afsnit <Præcis 8 bogstaver> VirksomhedNavn Virksomhedsnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber <op til 255 bogstaver> Side 27 af 61

28 ProductionUnitIdentifier P-nummer Ja, hvis WPT er lig <Præcis 10 bogstaver> (WasteProducer) WithPNumber WasteMeasure Vægt i tons Ja <1 eller flere cifre> [,<0 eller flere cifre>] Bemærk komma anvendes som decimal separator. MeasurementTypeCode Metode Ja <1 cifre>, Mulige udfald: 1=Måling 2=Beregning 3=Estimering Se Bilag A 2.3 MeasurementText Analyse eller Ja, hvis <op til 200 bogstaver> beregningsmetode MeasurementTypeCo de er lig med 2 (Beregning) eller 3 (Estimering). DryMatterPercentage Tørstofprocent Nej <0,00-100,00> Decimaler ikke påkrævet EAKcode EAK Niveau 1, 2 og 3 Ja <kode1[,kode2[,,kode10]] Formatet for hver enkelt kode: <2 cifre>.<2 cifre>.<2 cifre> Se Bilag A 2.4 WasteCode Affaldsfraktion Ja H<2 cifre> eller E<2 cifre> Se Bilag A eller Bilag A WasteActivityCode Behandling Ja <2 cifre> Se Bilag A 2.6 FinalProcessingIndicator Slutbehandling Ja <true> eller <false> RecoveryCode Nyttiggørelse Ja, hvis ikke DisposalCode er angivet DisposalCode Bortskaffelsesmetode Ja, hvis ikke RecoveryCode er angivet R<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.7 D<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.8 Indberetningsår Dit eget referencenummer Indberettertype Skabelon skal være 2 Side 28 af 61

29 Side 29 af 61

30 2.7 RecieverReport (Modtager) Feltnavn ADS beskrivelse jf. Affaldsbekendtgørelsen Obligatorisk Feltmaske (Format på data) WasteProducerType (Kaldet WPT i resten af tabellen) Producenttype Ja Mulige udfald: Municipality Private WithPNumber WithoutPNumber MunicipalityCode Kommunekode Ja, hvis WPT er lig Municipality, Private eller WithoutPNumber PrivateProducerName Navn på privatperson Ja, hvis WPT er lig Private StreetName Vejnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. StreetBuildingIdentifier Husnr. Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og LandParcelIdentifier ikke er angivet. PostCodeIdentifier Postnummer Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber DistrictName By Ja, hvis WPT er lig Private eller WithoutPNumber LandParcelIdentifier Matrikelnummer Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber eller Private og StreetName ikke er angivet. Se Bilag A 2.1 <4 cifre> Se Bilag A 2.2 <op til 255 bogstaver> <op til 40 bogstaver> <cifre>[<1 bogstav>] <4 cifre> <op til 20 bogstaver> <op til 20 bogstaver> CVRnumberIdentifier CVR-nummer Nej, se Afsnit <Præcis 8 bogstaver> (WasteProducer) VirksomhedNavn Virksomhedsnavn Ja, hvis WPT er lig WithoutPNumber <op til 255 bogstaver> Side 30 af 61

31 ProductionUnitIdentifier (WasteProducer) P-nummer Ja, hvis WPT er lig WithPNumber <Præcis 10 bogstaver> WasteMeasure Vægt i tons Ja <1 eller flere cifre> [,<0 eller flere cifre>] Bemærk komma anvendes som decimal separator. MeasurementTypeCode Metode Ja <1 cifre>, Mulige udfald: 1=Måling 2=Beregning 3=Estimering Se Bilag A 2.3 MeasurementText Analyse eller beregningsmetode Ja, hvis MeasurementTypeCo <op til 200 bogstaver> de er lig med 2 (Beregning) eller 3 (Estimering). DryMatterPercentage Tørstofprocent Nej <0,00-100,00> Decimaler ikke påkrævet EAKcode EAK Niveau 1, 2 og 3 Ja <2 cifre>.<2 cifre>.<2 cifre> Se Bilag A 2.4 WasteCode Affaldsfraktion Ja H<2 cifre> eller E<2 cifre> Se Bilag A eller Bilag A WasteActivityCode Behandling Ja <2 cifre> Se Bilag A 2.6 FinalProcessingIndicator Slutbehandling Ja <true> eller <false> RecoveryCode Nyttigørelse Ja, hvis ikke DisposalCode er angivet DisposalCode Bortskaffelsesmetode Ja, hvis ikke RecoveryCode er angivet R<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.7 D<1 eller 2 cifre> Se Bilag A 2.8 Indberetningsår Dit eget referencenummer Indberettertype Skabelon skal være 2 Side 31 af 61

32 3 Sådan importeres CSV-filen i Affaldsdatabasesystemet Du er nu klar til at indberette. Start med at fremsøge indberetningsformular på virk.dk og vælg Energi & Miljø > Affald Vælg Energi & Miljø under overskriften Alle Indberetninger Side 32 af 61

33 Rul ned til Affaldsdatasystem Import af indberetninger og klik på linket. Side 33 af 61

34 Du kan også gå direkte til denne web-adresse Log ind med NemID eller digital signatur. Du kan nu indberette data for alle de p-numre, der måtte være tilknyttet det CVR-nummer, som er forbundet med den digitale signatur. Bemærk er du ansat i en koncern, som anvender flere forskellige CVR-numre for sine forskellige afdelinger, så skal der anvendes en digital signatur for hvert af CVR-numrene. Man kan ikke bare indberette eller se på tværs af CVR-numre, selvom man er ejer af alle virksomhederne. Man kan derfor heller ikke se tidligere indberetninger eller trække rapporter for virksomheder, som man måtte have overtaget. Man kan kun se data fra p-numre tilknyttet den signatur, man har logget ind med. En kommune kan se data fra virksomheder i kommunen og SKAT samt Miljøstyrelsen kan se alt. Side 34 af 61

35 Vælg login med enten Digitalsignatur eller NemId. Overvej at gemme denne side i dine foretrukne, så du nemt kan finde den igen, næste gang du skal indberette. Side 35 af 61

36 Du er nu klar til at fremsøge den CSV-fil, som du ønsker at indberette. Når du har valgt den ønskede fil, trykker du på Næste. Husk filen afvises, hvis den er større end 16 MB svarende til ca enkeltindberetninger. Tryk Næste Er der fejl i din CSV fil, kan du modtage en sådan besked på dit skærmbillede Side 36 af 61

37 Er der mange fejl, som gentages, har du mulighed for at trykke på Gem fejl i Excel, hvorved du får samtlige fejl i din CSV fil eksporteret til en Excel fil, hvorved du nemmere kan rette fejl, iden du sender ind igen. Er filen i orden ser skærmbilledet sådan ud: Side 37 af 61

38 Systemet går ud fra at du agter at indberette affaldsdatasystem for P-nummeret, som er tilknyttet din digitale signatur/nemid. Ønsker du at indberette for et andet P-nummer for din virksomheds CVR-nummer kan du trykke på Vælg p-nummer på indberetningen. I dropdownlisten kan du så vælge blandt alle P-nummre tilknyttet virksomheden. Vælg et. Side 38 af 61

39 Systemet henter nu automatisk indberetterrollen, som angivet i den valgte CSV-fil, hvilket fremgår af feltet Vælg indberetterrolle angivet med lysegrå skrift. Feltet kan ikke rettes. Er rollen forkert valgt, må du rette CSV-filen til den korrekte rolle. Der er i alt følgende 5 muligheder, som skal anvendes i CSV-filen, for at filen er korrekt fremstillet. Collector (Indsamler) Reciever (Modtager) CollectorAndReciever (Indsamler og Modtager) Import (Importør) Export (Eksportør) Ønsker du at foretage indberetninger med forskellige roller, skal der fremstilles flere forskellige CSV-filer, da rollen følger hele filen. En CSV fil kan ikke have flere faneblade. Hvis du alligevel prøver får du denne fejlbesked. Ønsker du at indberette for 2012, kan du anvende et p-nummer, som har optrådt i CVR registret mindst en dag i 2012 f.eks. en virksomhed, som juridisk er nedlukket 2. januar 2012 eller senere i Dvs. du kan foretage indberetningen også efter at virksomheden er lukket ned det pågældende år, men kun for dette indbretningsår. For 2013 indberetninger og fremad vil det ikke være muligt at anvende dette p-nummer. Vælg nu det år, som du ønsker at foretage indberetning for og tryk Næste. Side 39 af 61

40 Nu fremkommer en oversigt af din indberetning, som du læser igennem for eventuel redigering. Vælg Tilbage for at foretage en eventuel redigering. Dine virksomhedsoplysninger er hentet fra CVR-registret på baggrund af den digitale signatur, som du har anvendt ved log-in på virk.dk. I eksemplet er anvendt Miljøstyrelsen data. Du udfylder nu dine kontaktoplysninger, således at myndigheden har mulighed for at kontakte dig i tilfælde af, at der måtte være spørgsmål til indberetningen. Angiv den adresse, hvortil der skal fremsendes kvittering for modtagelse af indberetningen. Kvitteringsmail-adressen behøves ikke nødvendigvis være den samme som din kontaktmail-adresse. Kontaktoplysningerne gemmes. Når du næste gang ønsker at indberette, skal disse oplysninger ikke udfyldes igen. Der foretages en foreløbig kontrol af de data, som du ønsker at indberette. Du får oplyst hvor mange indbretningslinjer, CSV filen har indeholdt og den totale mængde tons. I dette tilfælde er der 6106 indberetningslinjer i den fil, som du agter at fremsende. Side 40 af 61

41 Desværre indberettes der fortsat i kg i stedet for det obligatoriske i tons. Når du konstatere de totale mængder og finder at de afviger fra dine forventninger, kan dette være en af årsagerne. I så fald bedes du trykke tilbage, således at du ikke indberetter filen. Du har derved mulighed for ar rette oplysningerne i dit eget system, inden du fremstender en ny CSV fil og fremsender denne. Hvis dine data er i orden tryk da Indsend indberetning, hvorved din valgte fil importeres til Affaldsdatabasesystemet. Af denne kvittering fremgår dato og klokkeslæt for hvornår indberetning er fremsendt til Affaldsdatasystemet, hvilket ikke nødvendigvis er det tidspunkt, for hvornår data endelig er godkendt og fremgår af databasen. Ligeledes er der en batch-reference til celle B2 i din CSV fil, således at du kan identificere indberetningen. Indberetningen er nu gemt i Affaldsdatasystemet men afventer en efterbehandling. Der fremsendes en til dig, når denne er afsluttet, hvoraf det fremgår, at den er godkendt eller at der er fejl, som skal rettes. Hvis du ønsker at fremsende flere CSV-indberetninger tryk da på Foretag indberetning for samme bruger. Kvitteringsmailen for at alle data er i orden ser sådan ud. Side 41 af 61

42 Hvis din CSV fil ikke er i orden, kan den afvises på 2 måder efter enten en foreløbig validering, som vises på skærmen og hvor man ikke kan komme videre med sin indbereting uden at de angivne fejl er løst eller også ved en senere endelig validering, hvor filen efter at indberetning til systemet konstateres at have yderligere fejl. Dissel skal rettes før data endeligt kan indgå i rapporterne. Fejl i den første validering Fejlene vises på skærmen og kan se således ud: Side 42 af 61

43 Fejlene listes linje for linje, som de optræder i CSV skabelonen. En fejl kan godt gentages mange gange i CSV-filen og vil blive listet hver gang. Det vil derfor ikke give mening at kunne se en alenlang liste af gentagne fejl. Derfor vises kun de første 50 fejl på skærmen. Den fulde liste kan dog hentes ved at trykke på Gem fejl i excel, hvor man får en fil, som man kan arbejde videre med. Samtlige fejl skal være rettet førend man kan fremsende filen på ny Side 43 af 61

44 Fejl i post validering Populært sagt kan man sige, at den første validering kontrollerer om skabelonen er korrekt bygget op og at datafelterne har det rigtige format og størrelse. I den endelige validering kontrolleres derpå indholdet af felterne. Altså er et CVR/P-nummer gyldigt for det pågældende indberetningsår. Er de anvendte koder korrekte osv. En efterfølgende kvitteringsmail i den endelige validering kan se sådan ud.. Side 44 af 61

45 4 Behandling af indberetningerne Når du oploader en CSV fil til Affaldsdatasystemet, gennemløbes følgende aktiviteter som vist i nedenstående figur. Præ-validering af indberetningerne er en simpel validering, som udelukkende kigger på f.eks. formatet af CSV filen. Er det en CSV fil, er der det rigtige antal kolonner og er overskrifterne til disse korrekte? Er formatet i kolonnerne korrekt? Derefter placeres indberetningerne i en kø til efterfølgende behandling. Såfremt der sker f.eks. en valideringsfejl, afvises hele indberetningen og fejlbeskrivelsen vises til brugeren på skærmen. Fejlene kan også downloades samlet i en fil til viderebehandling. Hvis der gives en positiv kvittering i prævalideringen, så er hele indberetningen placeret i køen. Alle indberetninger i køen vil typisk indenfor et døgns tid gennemløbe en komplet validering, hvorefter indberetningen registreres som indsendt. Ventetiden i køen vil dog typisk være væsentlig kortere. Dette er illustreret i nedenstående figur. Hvis en indberetning fejler den komplette validering afvises hele indberetningen og der sendes en til brugerens kontaktperson, som skal tilrette indberetningslinjerne i CSV filen og importere den igen. Der bliver også sendt en mail, hvis hele indberetningen er korrekt modtaget. Side 45 af 61

46 5 Rediger eller slet indsendt indberetning Når du har indberettet affaldsdata, har du mulighed for at redigerer eller slette data i en eller flere indberetninger. Men husk at den/de endelige indberetninger, skal være foretaget senest 31. januar for det foregående kalenderår. Herefter kan du ikke foretage rettelser/sletninger i den pågældende indberetning. Dine indberetninger kan du finde på https://ads.mst.dk, som også kræver, at du anvender NemID eller digital signatur. Vælg Fremsøg indberetning hvorved du får nedenstående skærmbillede. Vælg Indberetningsår og tryk på søg. Side 46 af 61

47 Du kan få yderligere søgemuligheder ved at vælge Gå til udvidet søgning Side 47 af 61

48 Når du har udfyldt dine søgekriterier og trykker Søg kan resultatet se sådan ud. Der vil være mulighed for at se maksimalt indberetninger afhængigt af hvor mange EAK numre, der eventuelt er tilknyttet en enkelt indberetning. Hvis du ikke finder nogen indberetninger, kan det f.eks. skyldes at der ikke er blevet foretaget indberetninger i det pågældende år at en indberettende virksomhed kun kan se egne data, at en kommune kun kan se data fra virksomheder hjemmehørende i kommunen mens Affaldssekretariatet kan se alle data i Affaldsdatasystemet. Side 48 af 61

49 Du har nu mulighed at se den fulde indberetning ved at trykke Vis/rediger ud for den indberetning du ønsker, hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. Du har mulighed for at se oplysninger om tidspunktet for hvornår indberetningen har fundet sted ved at trykke Vis historik. Du har endvidere mulighed for at rette eller slette din indberetning. Ved valg af rettelse starter du forfra med skærmbilleder, som de vil se ud ved Manuel indberetning, hvorfor teksten i nedenstående skærmbilleder vil være afhængig af hvad der tidligere er indberettet. Ret eventuelt data med Rolle og år og/eller tryk på Næste. Side 49 af 61

50 Ret eventuelt Producenttype og/eller tryk på Næste. Nederst på den næste side har du så mulighed for at rette din indberetning Vælger du rediger vil du blive bedt om at overskrive data i din gamle indberetning. Vælg OK Nu kommer alle de tekniske oplysninger frem hvorefter du kan rette, hvad du måtte ønske. Side 50 af 61

51 Tryk gem når du er færdig med at foretage ændringer. Tryk næste. Ret eventuelt dine kontaktoplysninger og/eller tryk på Send indberetning Side 51 af 61

52 Følgende kvitteringsskrivelse sendes til virksomheden, når der foretages en rettelse i data af virksomheden selv. Såfremt du ændrer i andres indberetninger, dvs. du er kommune eller Miljøstyrelse, skal du informere om ændringen til indberetteren. Dette gøres ved at udfylde nedenstående skærmbillede, som vil fremkomme når du har foretaget ændringer. Side 52 af 61

53 Følgende kvitteringsskrivelse sendes til virksomheden, når der foretages en rettelse i data af andre personer end virksomheden selv, dvs. kommune eller Miljøstyrelsen. Hvis du ønsker at slette data, skal du fremsøge indberetninger og vælge Vis/rediger, hvorved du får følgende skærmbillede, hvor du vælger Slet indberetning (underforstået indberetningslinje). Du skal nu bekræfte om du vil fortsætte eller fortryde: Såfremt du vælger Ok fremkommer dette skærmbillede. Side 53 af 61

54 Der fremkommer ingen yderligere kvitteringsskrivelse. Såfremt man ønsker at slette et større antal indberetningslinjer kan man markere dem enkeltvis med flueben i venstre side eller vælge alle. Vælges Slet alle valgte indberetningslinjer fremkommer dette skærmbillede. Side 54 af 61

55 6 Fremstilling af rapporter Der er udarbejdet et rapport modul, således at virksomheder, kommuner, SKAT og Miljøstyrelsen kan udtrække data. Rapporterne findes på https://ads.mst.dk, som også kræver, at der anvendes NemID eller digital signatur. Når der er logget ind fremkommer nedenstående skærmbillede, som er afhængig af, om du er virksomhed, kommuner, SKAT og Miljøstyrelsen. Adgang til data er endvidere begrænset således at: Virksomhederne kan se egne data dvs. for P-numre tilknyttet eget CVR-nummer. Kommunerne kan se alle data fra virksomheder i den pågældende kommune SKAT kan se alt Miljøstyrelsen kan se alt Øverst findes Virksomhedsoversigt, hvor man kan finde oplysninger om et specifikt P- nummer. Side 55 af 61

56 Hertil kommer regionale/nationale rapporter, som indeholder aggregerede mængder og dermed ikke oplysninger om den enkelte virksomhed. Vælges der Virksomhedsoversigt fremkommer følgende skærmbillede, hvor det er muligt at indtaste CVR-nummer og på søgeknappen i P-nummer linjen, vil man så kunne fremsøge de P-numre, der måtte være tilknyttet det pågældende CVR-nummer og som samtidigt har foretaget mindst et indberetning for det pågældende år. Man har også mulighed for at fremsøge virksomheden på P-nummer uden at angive CVRnummer. Bemærk at rapporten, der fremkommer, er baseret på indberetninger for det pågældende kalenderår foretaget frem til og med dagen før, hvor rapporten udarbejdes. Dvs. data indberettet samme dag, som rapporten udarbejdes, vil ikke indgå i rapporten. Data er således ikke on-line og opdaterede. Der sker en kun en daglig opdatering om natten af forrige dags indberetninger, som overføres til en rapport-database, og det er i denne database at søgningen foregår på data, som dermed er en dag gamle. Har du behov for dagaktuelle data, kan du læse videre nedenfor. Der nu mulighed for at kunne trække 2 forskellige rapporter, som indholdsmæssigt dog er helt identiske. Men først skal de enkelte søgekriterier udfyldes. I menuen Indberetningsår vælges det år, som der ønskes udarbejdet en rapport for. I menuen Rapporttype skal der vælges imellem en af følgende 2 standardrapporter Affaldsdata hvor P-nummer er producent af affald, som viser data for indberetninger, hvor det valgte P-nummer er den producerende virksomhed Affaldsdata hvor P-nummer er indberetter af affald, som viser de data for Indberetninger, som det valgte P-nummer har indberettet I menuen Kodesæt skal der vælges mellem en af følgende 3 kodesæt E/H koder og EAK koder (Erhvervs- og Husholdningskoder) vises samtidigt E/H koder vises alene EAK koder vises alene Side 56 af 61

57 Der er endvidere mulighed for at vælge slutbehandlet. Hvis brugeren vælger at sætte kryds her, vil kun indberetninger, hvor slutbehandlet er markeret i den enkelte indberetning, blive vist i rapporten. Ellers vil alle indberetninger blive vist. Man kan vælge at se data som en Excelfil, som man kan gemme på sin egen pc og arbejde videre med og endelig en pdf-fil. Bemærk at rapporten kun indeholder sammentalte data. Man har således ikke mulighed for at kunne se de enkelte indberetningslinjer Har du behov for at se dagsaktuelle data, skal du i nedenstående skærmbillede vælge Fremsøg indberetninger. Modsat Virksomhedsoversigten beskrevet ovenfor indeholder Fremsøg indberetninger data indberettet samme dag, som søgningen foretages. Side 57 af 61

58 Du kan få yderligere søgemuligheder ved at vælge Gå til udvidet søgning Når du har udfyldt dine søgekriterier og trykker Søg kan resultatet se sådan ud. Der vil være mulighed for at se maksimalt indberetningslinjer. Side 58 af 61

59 Hvis du ikke finder nogen indberetninger, kan det f.eks. skyldes at der ikke er blevet foretaget indberetninger i det pågældende år at en indberettende virksomhed kun kan se egne data, at en kommune kun kan se data fra virksomheder hjemmehørende i kommunen, mens Affaldssekretariatet og SKAT kan se alle data i Affaldsdatasystemet. Har du behov for at se flere end enkelt indberetningslinjer må du kombinere de enkelte valgmuligheder. F.eks. kan du vælge mellem 5 indretningsroller eller de godt 850 forskellige EAK numre eller andet for på den måde at skyde dig ind på antallet og indholdet af de enkelte indberetninger. For tiden er der ingen mulighed for at kunne udtrække samtlige indberetningslinjer. Men du har mulighed at se de enkelte indberetningslinjer i et begrænset antal jf. ovenfor ved at trykke Vis/rediger ud for den vejledning du ønsker, hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. Du kan nu vælge at se dine enkelte indberetninger ved at vælge Ret Indberetning. Læs mere i 5 Rediger eller slet indberetning. Men pas på. Du risikerer ved et uheld at redigere eller slette dine data. Side 59 af 61

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere