Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018"

Transkript

1 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts 19

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sådan har vi målt Geografiske områder i undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsens statistiske sikkerhed Afrundinger 6 3. Borgernes grundlæggende tryghed Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation Borgernes grundlægende tryghed i bebyggelse uden politistation Sammenligning af borgernes grundlæggende tryghed i Grønland og Danmark Borgernes tillid til politiet Borgernes tillid til politiet i Grønland Borgernes tillid til politiet i Nuuk Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation Sammenligning af borgernes tillid til politiet i Grønland og Danmark Bilag A: Oversigt over indsamlingsperioder, indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter Bilag B: Grundlæggende tryghed Bilag C: Tillid til politiet 2

3 INDLEDNING 1. Indledning Rigspolitiet har for anden gang i samarbejde med Grønlands Politi gennemført Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland. Undersøgelsen måler borgernes tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd samt borgernes tillid til politiet i Grønland, og er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland er udarbejdet med udgangspunkt i politiets tilsvarende undersøgelse i Danmark. Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark blev udviklet i 12, og er gennemført én gang årligt i Danmark i perioden fra 13 til 18. Tryghedsundersøgelsen i Grønland er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med Grønlands Statistik i perioden fra den 19. juni 18 til den 23. oktober 18. Undersøgelsen er foretaget i tre geografiske områder: Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, som tilsammen udgør hele Grønland.

4 SÅDAN HAR VI MÅLT 2. Sådan har vi målt Danmarks Statistik har i samarbejde med Grønlands Statistik forestået spørgeskemaundersøgelsen, hvor borgerne er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende deres tryghed i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag samt deres tillid til politiet. For yderligere information om indsamlingsperioder, indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter henvises der til tabel A.1 og tabel A.2 i bilag A. Spørgeskemaet, der er benyttet til undersøgelsen i Grønland, tager udgangspunkt i det spørgeskema, der er anvendt til Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark. Grønlands Politi har imidlertid foretaget enkelte justeringer i spørgeskemaet, således at det er tilpasset grønlandske forhold. Andre faglige valg, der er truffet i forbindelse med Tryghedsundersøgelsen i Grønland, herunder udvælgelse af de geografiske områder, er ligeledes foretaget i samarbejde med Grønlands Politi. I denne rapport belyses resultaterne af to spørgsmål fra undersøgelsen: Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag: Dette spørgsmål giver et overordnet billede af, hvor trygge borgerne er i deres nabolag. Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge eller utrygge de er i deres nabolag. Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag er belyst i kapitel 3. Borgernes tillid til politiet: Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Borgernes tillid til politiet er belyst i kapitel Geografiske områder i undersøgelsen I spørgeskemaundersøgelsen er borgernes tryghed og tillid til politiet opgjort for følgende geografiske områder: Hele Grønland 1 Nuuk 1 Det bemærkes, at resultaterne for hele Grønland opgøres som et vægtet gennemsnit af resultaterne for Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, da disse tre geografiske områder samlet udgør hele Grønland. 4

5 SÅDAN HAR VI MÅLT Bebyggelse med politistation 2 Bebyggelse uden politistation Spørgeskemaundersøgelsens statistiske sikkerhed Undersøgelser, der er baseret på en stikprøve, er forbundet med statistisk usikkerhed. Derfor er det nødvendigt at teste, om en forskel mellem to resultater er et udtryk for en statistisk sikker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving i datamaterialet. I denne rapport testes det, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel på resultaterne mellem to år og statistisk signifikant forskel mellem to geografiske områder i undersøgelsen. En forskel mellem to resultater siges at være signifikant, hvis der er 95 procent sandsynlighed for, at resultaterne er forskellige. En signifikant forskel mellem to år bliver i teksten betegnet som en stigning eller et fald, mens en signifikant forskel mellem to geografiske områder i teksten bliver betegnet som et højere eller lavere niveau. Hvis der er 90 procent sandsynlighed for, at to resultater er forskellige, siges der at være tendens til, at forskellen er signifikant. En tendens til en signifikant forskel mellem to år bliver i teksten betegnet som en tendens til stigning eller en tendens til fald. En tendens til en signifikant forskel mellem to geografiske områder bliver i teksten betegnet som en tendens til et højere niveau eller en tendens til et lavere niveau. Hvis der ikke er en signifikant forskel eller en tendens til signifikant forskel mellem to resultater, siges resultaterne at være på samme niveau. I afrapporteringen af resultaterne vedrørende borgernes grundlæggende tryghed (kapitel 3) og borgernes tillid til politiet (kapitel 4) testes forskellen mellem to år efter følgende princip: Resultaterne for 18 sammenlignes med resultaterne for 17. I afrapporteringen af resultaterne vedrørende borgernes grundlæggende tryghed (kapitel 3) og borgernes tillid til politiet (kapitel 4) testes forskellen mellem resultaterne i de forskellige geografiske områder efter følgende principper: Resultaterne for hele Grønland sammenlignes med resultaterne for hele Danmark, mens resultaterne for hver af de tre øvrige geografiske områder Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation både sammenlignes indbyrdes og med hele Grønland. 2 Bebyggelse med politistation omfatter byerne i Grønland (undtagen byen Kangaatsiaq ) samt militærbasen Thule Air Base og bygden Kangerlussuaq, da der er placeret en politistation i disse bebyggelser. 3 Bebyggelse uden politistation omfatter bygderne i Grønland (undtagen bygden Kangerlussuaq ) samt byen Kangaatsiaq, da der ikke er placeret en politistation i disse bebyggelser. 5

6 SÅDAN HAR VI MÅLT Den statistiske usikkerhed for et områdes resultat beregnes på baggrund af antallet af respondenter i det pågældende område. Det betyder, at der kan opstå en situation, hvor eksempelvis trygheden i alle tre geografiske områder i Grønland falder med to procentpoint, uden at resultaterne er signifikante. Samtidig vil resultatet for hele Grønland som i eksemplet også vil være faldet med to procentpoint være signifikant. Det skyldes, at resultatet for hele Grønland beregnes som et samlet område, og således er baseret på flere respondenter end de enkelte områder, hvilket mindsker den statistiske usikkerhed. 2.3 Afrundinger I denne rapport er alle procentandelene angivet med én decimal. Da decimalerne er afrundet, kan der være tilfælde, hvor procentandelene ikke summerer til 100,0. For yderligere beskrivelse af metoden henvises til metoderapporten for Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland. 6

7 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 3. Borgernes grundlæggende tryghed For at kunne måle det generelle tryghedsniveau i et geografisk område er borgerne i undersøgelsen blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge de føler sig i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag. I de følgende afsnit beskrives borgernes tryghed i deres nabolag for hele Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. Til sidst i kapitlet sammenlignes borgernes tryghed i Grønland og Danmark. 3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland viser, at 82,9 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 18. Dermed er trygheden på samme niveau som i 17, hvor 83,0 procent af borgerne var trygge i deres nabolag (se figur 3.1). FIGUR 3.1 Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland ,0 82,9 Procent ,9 5,5 8,1 10,1 5,0 1,5 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau af tryghed: Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 7

8 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk I Nuuk viser undersøgelsen, at 82,1 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 18. Dermed er trygheden på samme niveau som i 17, hvor 80,9 procent af borgerne var trygge i deres nabolag (se figur 3.2). FIGUR 3.2 Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk ,9 82,1 Procent ,1 12,2 6,1 5,3 2,9 0,4 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau af tryghed: Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 8

9 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation Undersøgelsen af borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation viser, at 81,3 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 18. Dermed er trygheden på samme niveau som i 17, hvor 84,0 procent af borgerne var trygge i deres nabolag (se figur 3.3). FIGUR 3.3 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation ,0 81,3 Procent ,2 6,5 7,4 5,8 2,8 2,0 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau af tryghed: Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 9

10 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 3.4 Borgernes grundlægende tryghed i bebyggelse uden politistation I bebyggelse uden politistation viser undersøgelsen, at 92,0 procent af borgerne er trygge i deres nabolag i 18. Dermed er der en tendens til, at trygheden er steget siden 17, hvor 84,0 procent af borgerne i bebyggelse uden politistation var trygge i deres nabolag (se figur 3.4). FIGUR 3.4 Borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation ,0 92,0 Procent ,1 6,3 6,6 4,4 1,5 2,2 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Tendens til signifikant stigning i tryghed: Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 10

11 BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 3.5 Sammenligning af borgernes grundlæggende tryghed i Grønland og Danmark Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 86,5 procent af borgerne i Danmark er trygge i 18 (se figur 3.5). Således er borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland på samme niveau som borgernes grundlæggende tryghed i hele Danmark i 18 (se tabel B.2 i bilag B). Borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk og i bebyggelse med politistation er ligeledes på samme niveau som borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland i 18. Samtidig er borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation på et højere niveau end borgernes grundlæggende tryghed i hele Grønland (se tabel B.2 og B.3 i bilag B). FIGUR 3.5 Borgernes grundlæggende tryghed i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation Procent Danmark Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation (*) Bemærk: - En signifikant forskel i trygheden mellem 17 og 18 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i trygheden mellem 17 og 18 er markeret med (*). - Et uændret tryghedsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala) Sammenlignes borgernes grundlæggende tryghed på tværs af de geografiske områder Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation kan det konstateres, at borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse uden politistation er på et højere niveau end borgernes grundlæggende tryghed i Nuuk samt borgernes grundlæggende tryghed i bebyggelse med politistation i 18. Således er trygheden på det højeste niveau i bebyggelse uden politistation (se tabel B.3 bilag B). 11

12 BORGERNES TILLID TIL POLITIET 4. Borgernes tillid til politiet Borgernes tillid til politiet har væsentlig betydning for, at politiet kan yde en effektiv indsats mod kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i Grønland. Derfor er borgerne i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. I de følgende afsnit beskrives borgernes tillid til politiet for hele Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation. Til sidst i kapitlet sammenlignes borgernes tillid til politiet i Grønland og Danmark. 4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i hele Grønland viser, at 85,0 procent af borgerne har tillid til politiet i 18. Dermed er tilliden til politiet på samme niveau som i 17, hvor 82,7 procent af borgerne havde tillid til politiet (se figur 4.1). FIGUR 4.1 Borgernes tillid til politiet i Grønland ,7 85,0 Procent ,1 12,5 0 3,2 2,5 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau i tilliden: Spørgsmål Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 12

13 BORGERNES TILLID TIL POLITIET 4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i Nuuk viser, at 88,3 procent af borgerne har tillid til politiet i 18. Dermed er tilliden til politiet på samme niveau som i 17, hvor 85,5 procent af borgerne i Nuuk havde tillid til politiet (se figur 4.2). FIGUR 4.2 Borgernes tillid til politiet i Nuuk ,5 88,3 Procent ,7 10,9 0 0,8 0,7 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau i tilliden: Spørgsmål Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 13

14 BORGERNES TILLID TIL POLITIET 4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation viser, at 83,2 procent af borgerne har tillid til politiet i 18. Dermed er tilliden til politiet på samme niveau som i 17, hvor 82,7 procent af borgerne havde tillid til politiet i bebyggelse med politistation (se figur 4.3). FIGUR 4.3 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse med politistation ,7 83,2 Procent ,4 13,8 0 3,9 3,0 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Samme niveau i tilliden: Spørgsmål Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 14

15 BORGERNES TILLID TIL POLITIET 4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation Undersøgelsen af borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation viser, at 84,6 procent af borgerne har tillid til politiet i 18. Dermed er tilliden til politiet steget siden 17, hvor 76,1 procent af borgerne i bebyggelse uden politistation havde tillid til politiet (se figur 4.4). FIGUR 4.4 Borgernes tillid til politiet i bebyggelse uden politistation , ,1 Procent ,1 10,4 5,8 5,0 0 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærk: - Signifikant stigning i tilliden: Spørgsmål Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 15

16 BORGERNES TILLID TIL POLITIET 4.5 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i Grønland og Danmark Politiets Tryghedsundersøgelse i Danmark viser, at 83,5 procent af borgerne i Danmark har tillid til politiet i 18 (se figur 4.5). Således er der en tendens til, at borgernes tillid til politiet i hele Grønland er på et højere niveau end borgernes tillid til politiet i hele Danmark i 18 (se tabel C.2 i bilag C). Andelen af borgere, der har tillid til politiet i de tre geografiske områder Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation er på samme niveau som andelen af borgere, der har tillid til politiet i hele Grønland i 18 (se tabel C.2 bilag C). FIGUR 4.5 Borgernes tillid til politiet i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation Procent Danmark * Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bemærk: -En signifikant forskel i tilliden mellem 17 og 18 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i tilliden mellem 17 og 18 er markeret med (*). - Et uændret tillidsniveau er ikke markeret. Bebyggelse uden politistation * Spørgsmål Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. Sammenlignes borgernes tillid til politiet på tværs af de geografiske områder Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation viser undersøgelsen, at tilliden til politiet er på samme niveau i de tre geografiske områder i 18 (se tabel C.3 bilag C). 16

17 BILAG A: OVERSIGT OVER INDSAMLINGSPERIODER, INDBYGGERTAL, STIKPRØVER, SVAR OG SVARPROCENTER 5. Bilag A: Oversigt over indsamlingsperioder, indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter TABEL A.1 Oversigt over indsamlingsperioder, stikprøver, svar og svarprocenter for hele Grønland Indsamlingsperiode aug jan jun okt. 18 Stikprøve Svar Svarprocent 35,2 40,9 Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. TABEL A.2 Oversigt over indbyggertal, stikprøver, svar og svarprocenter, 18 Nuuk Stikprøven er udtrukket blandt borgere på 15 år eller derover. Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Hele Grønland Indbyggertal Stikprøve Svar Svarprocent 40,2 46,5 36,3 40,9 17

18 BILAG B: GRUNDLÆGGENDE TRYGHED 6. Bilag B: Grundlæggende tryghed TABEL B.1 Andelen af trygge borgere i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation Danmark 85,7 86,5 Grønland 83,0 82,9 Nuuk 80,9 82,1 Bebyggelse med politistation 84,0 81,3 Signifikans Bebyggelse uden politistation 84,0 92,0 (*) Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. TABEL B.2 Sammenligning af borgernes tryghed i forskellige geografier, Grønland mod Danmark samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation mod Grønland, 18 Geografi 1 Geografi 2 Geografi 1 18 Geografi 2 18 Grønland Danmark 82,9 86,5 Nuuk Grønland 82,1 82,9 Bebyggelse med politistation Grønland 81,3 82,9 Signifikans Bebyggelse uden politistation Grønland 92,0 82,9 * Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 18

19 BILAG B: GRUNDLÆGGENDE TRYGHED TABEL B.3 Sammenligning af borgernes tryghed i Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, 18 Geografi 1 Geografi 2 Geografi 1 18 Geografi 2 18 Nuuk Bebyggelse med politistation 82,1 81,3 Signifikans Nuuk Bebyggelse uden politistation 82,1 92,0 * Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 81,3 92,0 * Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på en 7-trins skala). * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 19

20 BILAG C: TILLID TIL POLITIET 7. Bilag C: Tillid til politiet TABEL C.1 Andelen af borgere der har tillid til politiet i Danmark, Grønland, Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation Signifikans Danmark 79,2 83,5 * Grønland 82,7 85,0 Nuuk 85,5 88,3 Bebyggelse med politistation 82,7 83,2 Bebyggelse uden politistation 76,1 84,6 * Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. TABEL C.2 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i forskellige geografier, Grønland mod Danmark samt Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation mod Grønland, 18 Geografi 1 Geografi 2 Geografi 1 18 Geografi 2 18 Signifikans Grønland Danmark 85,0 83,5 (*) Nuuk Grønland 88,3 85,0 Bebyggelse med politistation Grønland 83,2 85,0 Bebyggelse uden politistation Grønland 84,6 85,0 Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. TABEL C.3 Sammenligning af borgernes tillid til politiet i Nuuk, bebyggelse med politistation og bebyggelse uden politistation, 18 Geografi 1 Geografi 2 Geografi 1 18 Geografi 2 18 Nuuk Bebyggelse med politistation 88,3 83,2 Nuuk Bebyggelse uden politistation 88,3 84,6 Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation 83,2 84,6 Signifikans Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. Svarene i tabellen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. * angiver, at der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. (*) angiver, at der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem geografierne er statistisk signifikant. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante.

21 BILAG C: TILLID TIL POLITIET Polititorvet 14, 1780 København V Telefon dir.: Telefon: politi@politi.dk Web: politi.dk 21

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 K POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 METODERAPPORT MARTS 2018 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. TRYGHED EN DEFINITION... 4 3. DATAGRUNDLAG... 5 3.1. SPØRGESKEMADATA...5 3.1.1. SPØRGESKEMAETS

Læs mere

RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland

RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland Metoderapport Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Tryghed En definition 4 3. Datagrundlag 5 3.1 Spørgeskemadata 5 3.2 Test for statistisk

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Tryghedsindeks 2011 for Akacieparken og Sjælør Boulevard 2011

Tryghedsindeks 2011 for Akacieparken og Sjælør Boulevard 2011 for Akacieparken og Sjælør Boulevard 11 Hotspot forsøget i Akacieparken og på Sjælør Boulevard I Akacieparken og på Sjælør Boulevard i Valby har der været Hotspot fra 1. februar 9 til 31. december 1. Hotspotmetoden

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 19 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 4 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland.

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Undersøgelse af af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Indledning og baggrund for analysen Overlægeforeningen besluttede i efteråret

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 18 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 15. januar 2018

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 15. januar 2018 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 15. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Undersøgelse af borgere og IT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Metodenotat til analysen:

Metodenotat til analysen: Metodenotat til analysen: Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske virksomheder Dette metodenotat beskriver den anvendte metode i analysen Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12

INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 3 INDHOLD 1. HOVEDKONKLUSIONER 4 2. BAGGRUND FOR BRUGERUNDERSØGELSEN 2016 6 3. BRUGERNE 7 4. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL ANSØGNINGSPROCESSEN 12 5. BRUGERTILFREDSHED I FORHOLD TIL STYRELSEN 18 6. METODE

Læs mere

Udfordringer med svarprocenter

Udfordringer med svarprocenter Udfordringer med svarprocenter Nils Galberg Enoksen & Casper Larsen, DSt Survey 28. Februar 2018 Udfordringer med svarprocenter Overblik Hvem svarer og hvem svarer ikke? Besøgsinterview Tryghedsundersøgelsen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 4 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Langt flere danskere har symptomer på arbejdsrelateret stress. Særligt blandt offentligt ansatte er andelen, der udviser stresssymptomer steget med i

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse for skoler, SFO er og klubber i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse for skoler, SFO er og klubber i Gladsaxe Kommune Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE December 2008 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse for skoler, SFO er og klubber i Kommune 1 2 1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Forældretilfredshedsundersøgelse Jels Skole Sammenligning af 2015 og Side 1 ud af 17 sider

Dagtilbud og Skole. Forældretilfredshedsundersøgelse Jels Skole Sammenligning af 2015 og Side 1 ud af 17 sider Dagtilbud og Skole Forældretilfredshedsundersøgelse Jels Skole Sammenligning af 2015 og Institutionsrapport - Vejen Kommune- Forældre til elever i skoler (incl. specialklasser) - Side 1 ud af 17 sider

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Gallup til Berlingske om terror i København

Gallup til Berlingske om terror i København Gallup til Berlingske om terror i København Gallup til Berlingske om terror i København Feltperiode: Den 18. 19. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse

Politiets Tryghedsundersøgelse RIGSPOLITIET FEJL! INGEN TEKST MED DEN ANFØRTE TYPOGRAFI I DOKUMENTET. Politiets Tryghedsundersøgelse Metoderapport December 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Tryghed en definition 4 3. Datagrundlag

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

RIGSPOLITIET. National strategi for politiets indsats i de særligt udsatte boligområder

RIGSPOLITIET. National strategi for politiets indsats i de særligt udsatte boligområder RIGSPOLITIET National strategi for politiets indsats i de særligt udsatte boligområder 1 Indhold 01 INDLEDNING 3 02 SITUATIONEN I SUB-OMRÅDERNE 5 02.1 Status i SUB-områderne 6 03 NATIONALE MÅL 14 03.1

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere