PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTOPLEVETKVALITET 2013"

Transkript

1 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64%

2 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis, som blev gennemført i perioden 21. oktober til 22. november 213. Generelt vurderer patienterne kvaliteten i speciallægepraksis meget højt. I rapporten kan du se, hvordan dine patienter vurderer din klinik. Vi vil gerne gøre det enkelt for dig at bruge resultaterne, derfor viser vi dig: Et hurtigt overblik over de tre spørgsmål, hvor du afviger mest positivt og de tre spørgsmål, hvor du afviger mest negativt dels fra landsresultatet og dels i sammenligning med dine kolleger indenfor specialet. Fuldtidspraksis sammenlignes kun med fuldtidspraksis, og deltidspraksis sammenlignes kun med deltidspraksis. En betydningsanalyse, der giver dig et overblik over, hvor det kan give bedst mening for dig at sætte ind med forbedringer. En oversigt over, hvordan dine patienter har vurderet din klinik på hvert af undersøgelsens spørgsmål med mulighed for at sammenligne dig med dine kolleger inden for dit speciale i din region, med specialet på landsplan og med det samlede gennemsnit på landsplan. Krydstabeller som opdeler resultaterne på baggrundsvariable. De uddybende kommentarer fra dine patienter, som kan give dig mere specifik viden om, hvad dine patienter oplever i din klinik i forhold til undersøgelsens temaer, finder du i kommentarrapporten. Hvordan kan du bruge resultaterne? Du bestemmer selv, hvordan du vil arbejde med dine resultater. Husk, at det er klinikken, der vurderes og ikke alene dig som speciallæge. Det kan være en ide at gennemgå resultaterne sammen med dit klinikpersonale. Måske er der gode ideer at hente i patientkommentarerne, og måske kan du få andre ideer ved at drøfte resultater med dine kolleger. Arbejdet med patientoplevet kvalitet bliver en del af den kommende akkreditering i speciallægepraksis. Der lægges op til, at klinikkens håndtering af patientoplevelser ses i sammenhæng med håndtering af tilbagemeldinger fra patienter, patientklager og forsikringssager. Om undersøgelsen Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rambøll og er gennemført i henhold til overenskomsten om speciallægehjælp med det formål at give den enkelte speciallæge redskaber til at arbejde med kvaliteten i sin klinik. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af erfaringerne fra pilotundersøgelsen i 29 og med sparring fra en gruppe af speciallæger og embedsmænd fra regionerne. Herefter er spørgeskemaet valideret i en pilottest med 37 patienter. Ud over resultaterne til hver enkelt klinik modtager hver region en rapport med data på aggregeret niveau med fokus på specialer og regional benchmarking. Regionerne har ikke adgang til data på klinikniveau, og i regioner, med under fem praksis i et speciale, er disse praksis samlet i en kategori øvrige. Endvidere offentliggøres resultaterne i en hovedrapport, hvor der uden tabeller gøres rede for resultaterne i en mere journalistisk form baseret på cases og de gode eksempler. Hovedrapporten forventes offentliggjort i begyndelsen af marts 214. ekvis styregruppe NB. I spørgeskemaundersøgelsen havde patienterne mulighed for at komme med kommentarer til klinikken (spørgsmål 13, 17, 2, 25, 29 og 3). Kommentarerne vises ikke i denne rapport, men findes særskilt i kommentarrapporten.

3 LÆSEVEJLEDNING 2 Sådan læses frekvensfordelingerne Øverst vises spørgsmålets formulering, mens de forskellige svarmuligheder fremgår til venstre for grafen. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål 21 har 15% svaret Ja, 3% Nej, men ville gerne have haft det, 55% Nej, og jeg havde ikke behov for det. Til højre for svarfordelingen vises antallet af svar på de enkelte svarkategorier. Her har henholdsvis 6, 12 og 22 svaret på de tre kategorier I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at i praksissen har 15% færre end landsgennemsnittet svaret "Ja" til spørgsmål 21, illustreret ved den lyseblå bar. 15% flere har svaret Nej, men jeg ville gerne have haft det, illustreret ved den mørkeblå bar. Samme antal som landsgennemsnittet har svaret Nej, og jeg havde ikke behov for det. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er,1 under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer.

4 LÆSEVEJLEDNING 3 Sådan læses svarfordelingerne Yderst til venstre vises spørgsmålets formulering. Mellem spørgsmålsformuleringen og svarfordelingen vises antallet af svar på det konkrete spørgsmål. Her har 48 patienter således svaret på spørgsmålet. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål 23 har 81% svaret I høj grad, 1% I nogen grad, 6% I mindre grad. De resterende 3% har svaret Slet ikke. Patienter der har svaret "Ved ikke" medtages ikke i svarfordelingen. Til højre for svarfordelingen vises gennemsnitsscoren for spørgsmålet. For spørgsmål 23 i er gennemsnittet 3,7. Den maksimale score er 4 og minimum er 1. I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at landsgennemsnittet for spørgsmål 23 er 3,8 og at praksissens gennemsnitsscore er,1 lavere, illustreret ved den røde bar. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er,1 under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer. Sådan udregnes gennemsnittet Gennemsnittet udregnes ved at lægge de point sammen som patienterne har givet klinikken på det pågældende spørgsmål. I eksemplet ovenfor har 39 (81 procent af 48) patienter givet 4 point, 5 patienter har givet 3 point, 3 patienter har givet 2 point og 1 ingen patient har givet 1 point. Gennemsnittet beregnes dermed således:

5 STØRSTE AFVIGELSE FRA 4 LANDSRESULTATET Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra landsresultatet, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra landsresultatet. 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?,4 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid?,2 a) at undersøge dig?,

6 STØRSTE AFVIGELSER FRA SPECIALETS 5 LANDSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets landsresultat. 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?,3 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid?,2 a) at undersøge dig?,

7 STØRSTE AFVIGELSER FRA SPECIALETS 6 REGIONSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets regionsresultat. 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid?,2 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?,2 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig?,

8 BETYDNINGSANALYSE 7 Sådan læses matricen Nogle forhold påvirker den enkelte patients samlede tilfredshed mere end andre. Ved hjælp af en statistisk analyse er det muligt at afdække, hvor meget de enkelte spørgsmål hver især påvirker den samlede tilfredshed. I matricen på næste side fremstilles ovenstående sammenhæng, for de patienter der har besøgt netop din praksis. Spørgsmål, der placerer sig i øverste højre kvadrant, er praksisens styrker. Disse er spørgsmål, der har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, og hvor patienterne samtidig er meget tilfredse. Det er vigtigt at fastholde det gode arbejde, der gøres på disse områder. Spørgsmål, der placerer sig i nederste højre kvadrant, er praksisens indsatsområder. Disse er spørgsmål, der lige som styrkerne udviser en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, men hvor patienternes tilfredshed kunne forbedres. Disse er således områder, man fremadrettet kan arbejde med for at øge den samlede tilfredshed. Følgende spørgsmål indgår i analysen Spm. 4: Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Spm. 6: Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Spm. 7: Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Spm. 8: Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Spm. 11: Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Spm. 15a: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at undersøge dig? Spm. 15b: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? Spm. 15c: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? Spm. 15d: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? Spm. 16: I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Spm. 22: Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Spm. 23: I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for?

9 BETYDNINGSANALYSE 8 4 Spm. 11 Spm. 6 Spm. 23 Spm. 8 Spm. 15b Spm. 15d Tilfredshed 3.75 Spm. 16 Spm. 7 Spm. 15a Spm. 15c Spm Spm Betydning

10 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 9 KLINIKKEN 1. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Antal svar Ja 12% Nej, dette besøg er led i et længere forløb (2 besøg eller flere) 69% Nej, jeg har benyttet denne klinik ved et tidligere behandlingsforløb 18%

11 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 1 KLINIKKEN 2. Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? Antal svar Afstand til eget hjem el. arbejdsplads % Anbefalet af egen læge 47% Anbefalet af andre (venner, familie o.lign.) 13% Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale 8% Jeg er tidligere blevet behandlet på denne klinik 18% Efter besøg på klinikkens hjemmeside % -1-1 Kortest ventetid 3% 2 1 Andet (uddyb): 11%

12 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 11 KLINIKKEN 3. Hvordan bestilte du tid? Antal svar Telefonisk 61% /elektronisk tidsbestilling 2% 1-3 Personlig henvendelse 13% Jeg fik en akut tid via egen læge 16% Andet (uddyb): 9% Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Antal svar Gns ,6 3,4,2 3,4,2 3,4,2 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

13 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 12 KLINIKKEN 5. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Antal svar Op til en 1 uge 25% uge til 1 måned 55% til 3 måneder 19% til 6 måneder 2% måneder til 1 år % -1-3 Mere end 1 år % 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Antal svar Gns ,9 3,8,1 3,8,1 3,7,2 Acceptabel Uacceptabel

14 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 13 KLINIKKEN 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Antal svar Gns ,7 3,6,1 3,6,1 3,6,1 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Antal svar Gns ,8 3,6,2 3,5,3 3,4,4 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

15 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 14 KLINIKKEN 9. Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Jeg oplevede ikke ventetid 95% Op til 15 minutter 5% til 3 minutter % Mere end 3 minutter % -4 Det husker jeg ikke % 1. Blev du informeret om, hvorfor du ville komme senere til end den aftalte mødetid? Antal svar Ja % Nej 1% Det husker jeg ikke %

16 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 15 KLINIKKEN 11. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Gns , 3,8,2 3,8,2 3,8,2 Acceptabel Uacceptabel 12. Hvornår på dagen vil du generelt helst gå til speciallægen? Antal svar Kl % Kl % Kl % Kl % Tid på dagen har mindre betydning for mig 14%

17 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING Hvem undersøgte og/eller behandlede dig? Antal svar Speciallægen 14% Klinikpersonale 41% Både speciallæge og klinikpersonale 45%

18 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til Antal svar Gns. a) at undersøge dig? ,8 3,7,1 3,6,2 3,6,2 b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? ,8 3,7,1 3,7,1 3,6,2 c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? ,8 3,7,1 3,7,1 3,6,2 d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? ,8 3,7,1 3,7,1 3,6,2 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Antal svar Gns ,8 3,6,2 3,6,2 3,6,2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

19 FEJL I FORBINDELSE MED DIT/DINE 18 BESØG 18. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken? Antal svar Ja 2% 1 Nej 98% *spørgsmål 19 vises kun, såfremt 5 patienter har svaret

20 INFORMATION Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Antal svar Ja 6% Nej, men jeg ville gerne have haft det 3% Nej, og jeg havde ikke behov for det 37% Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Antal svar Gns ,4 3,3,1 3,3,1 3,4, Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

21 INFORMATION I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? Antal svar Gns ,9 3,9, 3,9, 3,8,1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 24. Var du i tvivl om noget vedrørende den medicin (eller recept), som du fik med fra speciallægen? Antal svar Ja % -3-3 Nej 83% Jeg fik ikke medicin eller recept med fra speciallægen 17%

22 DIN SAMLEDE VURDERING AF KLINIKKEN Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Antal svar Gns , 3,9,1 3,9,1 3,9,1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? Antal svar Gns ,9 3,7,2 3,8,1 3,7,2 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? Antal svar Gns , 3,8,2 3,9,1 3,8,2 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

23 OM DIG SOM PATIENT Er du Antal svar Mand 41% 26 6 Kvinde 59% Hvor gammel er du? Antal svar Under 18 år 59% år 3% år 31% år 6% år eller derover % -1-45

24 OM DIG SOM PATIENT Skemaet er udfyldt af Antal svar Patient 2% Pårørende 68% Patient og pårørende 31%

25 REFLEKSIONER 24 Resultaterne i denne rapport skal danne grundlag for det videre arbejde med den patientoplevede kvalitet i netop din praksis. Det er derfor vigtigt at der arbejdes videre med resultaterne. Nedenfor kan du nedfælde dine reflektioner, og på næste side er der mulighed for at nedfælde fire konkrete indsatsområder, samt hvilke tiltag der skal understøtte det videre arbejde med disse i din praksis:

26 VALGTE INDSATSOMRÅDER 25 INDSATSOMRÅDE BEGRUNDELSE BESKRIVELSE AF INDSATSEN

27 SVAR FORDELT PÅ 26 BAGGRUNDSVARIABLE Sådan læses krydstabellerne Yderst til venstre vises spørgsmålsformuleringerne. Det er kun tilfredshedsspørgsmål der vises i krydstabellerne, dvs. spørgsmål som har en gennemsnitsscore. Et spørgsmål vises kun såfremt der er minimum 5 svar. I kolonnerne vises gennemsnitsscoren for de enkelte tilfredshedsspørgsmål opdelt på baggrundsvariable. Den maksimale score er 4, og den minimale er 1. Alle spørgsmål vender således at 4 altid er positivt. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser i en gruppe. Grupper med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". Er der kun én gruppe med under 5 svar, lægges denne sammen med den af de øvrige grupper, som har færrest svar. Under tabellen vises de intervaller der er farvet efter. En score på 3,5 eller derover vil således være mørkegrøn, under 3,5 men over 3 vil være lysegrøn osv. Yderst til højre vises praksissens samlede score på de enkelte spørgsmål. Dette tillader sammenligning mellem de enkelte grupper og praksissens samlede resultat.

28 SVAR FORDELT PÅ 27 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på køn. Køn Mand Kvinde Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,6 3,6 3,6 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,7 3,8 3,7 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,8 3,8 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,7 3,8 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,7 3,9 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,7 3,8 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,8 3,8 3,8 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,8 3,8 3,8 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,5 3,4 3,4 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 4, 3,9 3,9 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4, 3,9 4, 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 4, 3,9 3,9 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 4, 3,9 4, <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

29 SVAR FORDELT PÅ 28 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på alder. Alder Under 18 år 3-44 år Øvrige Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,6 3,6 3,3 3,6 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,8 3,7 3,5 3,7 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,9 3,9 3,3 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,8 3,8 3,7 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,8 3,9 3,7 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,8 3,8 3,7 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,8 3,9 3,7 3,8 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,8 3,8 3,5 3,8 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,4 3,3 3,4 3,4 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 4, 4, 3,7 3,9 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4, 4, 3,8 4, 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,9 4, 3,7 3,9 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,9 4, 4, 4, <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

30 SVAR FORDELT PÅ 29 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på, hvorvidt skemaet er udfyldt af patienten, en pårørende eller i fællesskab. Udfylder (patient/pårørende/fællesskab) Pårørende Øvrige Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,5 3,6 3,6 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,7 3,7 3,7 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,8 3,8 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,8 3,7 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,8 3,7 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,8 3,8 3,8 15. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,8 3,7 3,8 16. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,8 3,8 3,8 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? 3,3 3,5 3,4 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,9 4, 3,9 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4, 4, 4, 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,9 3,9 3,9 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 4, 4, 4, <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 7 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 54% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 56 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 43% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Henrik P. Møller Svarprocent: 61 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Christian Gede Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden 13.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Svarprocent: 77 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Hovedstaden Svarprocent: 58 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Landsrapport Svarprocent: 60 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder de samlede landsresultater

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Marianne Bille Wegmann Svarprocent: 71

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Marianne Bille Wegmann Svarprocent: 71 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Marianne Bille Wegmann Svarprocent: 71 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Fælles akutafdeling Spørgeskemaet er udsendt til i alt 394 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50%

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere