Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober Mere jobrotation Se side 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18"

Transkript

1 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær generalforsamling Juletræsfest Nyuddannede Seniorjob og ferie Se side 9 Se side 20 Se side 28 Se side 31

2 3F Storkøbenhavn Sct. Jacobsvej 10 Postboks Ballerup Telefon: Fax A-kasse: Fax Faglig afdeling: Hjemmeside: Åbningstider og telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F Storkøbenhavn Bemærk A-kassens åbningstider: TIRSDAG LUKKET Telefonen er dog åben. Åbningstider i A-kassen: Mandag Tirsdag LUKKET Onsdag Torsdag Fredag Os imellem Oktober 2013

3 Os imellem Formanden har ordet side 5 Stem på Paul Piv Registrering af udenlandsk rengøring side 6 til forsyningsselskabernes bestyrelse. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelse side 7 Jobklub for ledige side 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 9 Nyt fra Socialområdet: Papirspild i kommunerne side 10 Nyt fra Miljøområdet: Manglende anmeldelser af ulykker..side 11 Danskundervisning for vaskeriarbejdere side 12 Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med til 3Fs kongres. 3F Kongressen side 14 DISA flytter til Tåstrup side 16 Vi vil gerne profilere de medlemmer, som stiller op Mere jobrotation - rengøring side 18 til valget, fordi vi Juletræsfest side 20 mener, det er vigtigt, at der sidder Nyt fra a-kassen: IT, IT og mere IT side 22 mennesker fra vores rækker i Kommunevalget 19. november 2013: kommunalbestyrelserne. Brug din stemme på en 3F er side 24 Nyuddannede side 28 Nyt fra Pension Danmark: Ledige og sundhedsordningen...side 30 Har jeg ret til ferie som ansat i seniorjob? side 31 Ordblindeundervisning side 31 Regionsrådsvalget: Sophie Hæstorp Andersen side 32 Interview Socialdemokraternes Konkurrence: Find fem fejl side 35 spidskandidat til regionsformand Os imellem Oktober

4 Velkommen i Ballerup Receptionen Den første du møder, når du kommer i afdelingen er Pia, der byder dig velkommen og sørger for, at du kommer til rette person i afdelingen. Pia er frisk og smilende og altid god for en sludder. Pia vil også være behjælpelig, hvis du skulle have problemer med de to pc er, der står i receptionen. Er der ventetid, så snup en kop i vores kaffeautomat, der er næsten alt fra kaffe til kakao. Daglig ledelse Formand Jesper Holm Næstformand Pernille Blakskjær Næstformand Erik Neerup A-kasse leder Berit Poulsen Organisationssekretær Bent Pedersen Miljøsekretær Flemming Grønborg Afdelingens medarbejdere A-kassen: Benny Janke, Jeanette Geppel, Nigar Ghazvini, Susanne Bang. Kasserermedhjælper: Nini Salvesen. Faglig afdeling: Carsten Madsen, Kai Henriksen, Carsten Enevoldsen, Vita Jeppesen. Socialkonsulent: Kjeld Egeberg. Servicemedarbejdere: Nunzio Zanca, Arife Dervisi. Receptionist: Pia Franck. Afdelingens bestyrelse: Pia Just Solvej Christiansen Paul Piv Graugaard Vibeke L. Hansen Poul Henrik Jørgensen Pia Adamsen Johnny Fjorbak Ina Sloth Madsen Fadime Øztemur Gurli Sørensen Jan Ottosen Ole Skrald Rasmussen Emelita De Leon Santos Johnny Seiferheld Rene Vendeltorp Lisbet Kruse Heidi Jensen Alex Aabank Michael Brønd Arbejdsplads: Leo Pharma Berendsen Textil Service Gladsaxe Kommune Ruko Skov- og Naturstyrelsen MT Højgaard A/S. ISS Forenede Rengøring Berendsen Textil Service A/S NCC Gladsaxe Vognmandsforretning Skanlog Furesø Kommune Papyrotex B-K Medical Struers Herlev Posthus MT Højgaard 4 Os imellem Oktober 2013

5 Formanden har ordet Ny formand for 3F 3Fs netop overståede kongres kom til at bære præg af Poul Erik Skov Christensens pludselige afgang som forbundsformand! Kort før kongressen viste et lægecheck, at det ikke kunne anbefales, at Poul Erik tog tre år mere på den krævende post som forbundsformand. En beslutning, som vi selvfølgelig alle har den dybeste forståelse for, men samtidig en beslutning, som kom pludselig, og en beslutning vi her i afdelingen beklagede meget, idet vi altid har opfattet Poul Erik som en fantastisk dygtig formand med både hjerne og hjerte det helt rigtige sted, hvilket han bl.a. tydeligt er bevist i diskussionerne her i vores afdeling med vores tillidsmænd. Det lykkedes imidlertid hovedbestyrelsen at samle sig om kun én kandidat som Poul Eriks efterfølger, nemlig Per Christensen, som har en fortid som henholdsvis tillidsmand på Ålborg Portland og senere forbundssekretær. At kongressen bakkede op om hovedbestyrelsens indstilling og enstemmigt valgte Per som forbundsformand, har heldigvis skabt den fornødne ro til de kommende store opgaver. Ingen i organisationen havde brug for opslidende magtkampe om formandsposten, så det er med stor tilfredshed, at der var fuldstændig enighed om, hvem der nu skal være i spidsen for 3F. Stor og varm tak til Poul Erik for den store indsats gennem mange år og velkommen til Per. Vi vil sørge for at få Per ud til vores juletillidsmandsmøde, så vi allerede dér kan høre noget om, hvilke tanker han har for fremtiden. Ellers forløb kongressen fint med gode diskussioner og enighed om det fremadrettede arbejde. Der vil nu blive sat turbo på organiseringsindsatsen og endnu større fokus på social dumpning. To områder, der trænger sig voldsomt på i den kommende kongresperiode. Det lykkedes i øvrigt afdelingens næstformand Pernille Blakskjær at blive valgt til forbundets hovedbestyrelse. Tillykke til Pernille. Jesper Holm Os imellem Oktober

6 Nyt fra Servicegruppen Borgere og virksomheder skal tjekke registrering af udenlandsk rengøring Borgere og virksomheder, der bestiller udenlandsk rengøring, har fra den 1. juli 2013 medansvar for at sikre, at rengøringsfirmaet er anmeldt til RUT-registret. Målet er at bekæmpe social dump ning i rengøringsbranchen og at få flere udenlandske virksomheder til at registrere sig i RUT. Når private borgere eller en virksomhed bestiller udenlandsk ren - gøring, får de pligt til at tjekke op på, om rengøringsfirmaet er anmeldt til Registeret for Udenlandsk tjeneste - ydere (RUT). 6 Os imellem Oktober 2013 Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra den 1. juli Hvervgiverpligten betyder, at private borgere og virksomheder skal orientere Arbejdstilsynet, hvis det udenlandske rengøringsfirma ikke kan dokumentere, at det er anmeldt i RUT-registeret. Hvis Arbejdstilsynet ikke bliver orienteret, kan den private borger eller virksomheden, som bestiller opgaven, få en bøde på kroner. I forvejen gælder hvervgiverplig - ten for virksomheder og private borgere, der bestiller opgaver fra udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlæg samt landbrug, skov - brug og gartneri. Så vi er rigtig glade for at den nye bekendtgørelse sikre, at pligten er blevet udvidet til også at omfatte ren gøringsydelser. Pernille Blakskjær Næstformand

7 Der er vedtaget en bekendtgørelse i forbindelse med forsyningsselskaberne. Som noget nyt skal der vælges en repræsentant for forbrugerne i de enkelte selskaber. Vi har en kandidat til Nordvands bestyrelse, som dækker Gladsaxe og Gentofte kommuner. Det er Gladsaxe Kommunes fællestillids repræsentant Paul (Piv) Graugaard, der har sagt ja til at stille op til posten. Vi mener her i afdelingen, at det er vigtigt at blive repræsenteret af én fra vores egne rækker. Man kan stemme til dette valg, hvis man bor i enten Gladsaxe eller Gentofte. Vi vil derfor opfordre dem af jer, der har mulighed for at stemme til dette valg, til at stemme på Paul Piv. Valghandlingen foregår i perioden fra 3. december til den 16. december. Valget foregår elektronisk, og der kan stemmes på Nordvands hjemmeside. Nordvand udsender mere information i løbet af september måned. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelser Os imellem Oktober

8 Jobklub for ledige Fagforeningen har haft kørt et projekt mellem Ballerup Jobcenter og Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn om tilbud til ledige medlemmer af 3F med bopæl i Ballerup kommune, som enten var ved eller lige var faldet ud af dagpengesystemet. Formålet med projektet var at sik re, at så få medlemmer af 3F som muligt endte med at falde ud af dagpengesystemet eller fortsatte på den lavere uddannelsesydelse. Fokus var på ansættelse i ordinære jobs eller ansættelse i virksomhedspraktik eller alternativt løntilskudsjob med henblik på fastansættelse. Tilbuddet var et jobklubforløb én gang ugentligt i fagforeningens lokaler. Tilbuddet var frivilligt for den enkelte ledige og uden sanktion fra 8 Os imellem Oktober 2013 Jobcenteret eller a-kassen, hvis den ledige ikke ønskede at deltage i forløbet. Projektet varede i alt ca. 5 måneder fra medio april til august måned. Til forløbet blev tilknyttet to dygtige vejledere fra Arbejdsmarkedsservice Storkøbehavn, som hjalp deltagerne med vejledning i forhold til jobsøgning, udfærdigelse af CV, udfærdigelse af ansøgning, udsøgning af relevante ledige jobs, der kunne søges, vejledning om ansættelsessamtalen, evaluering af ansættelsessamtalen og generel coaching og støtte af kursisterne. Derudover var ideen med projektet, at indsatsen overfor den enkelte ledige blev individuelt tilrettelagt over et længere forløb, og jobklubben skulle endvidere medvirke til, at de ledige løbende blev vejledt i jobsøgningsprocessen. Derudover skulle jobklubben medvirke til, at der blev et fagligt og socialt fællesskab mellem kursisterne. I alt 12 medlemmer fra 3F har deltaget i projektet, og resultaterne er fine. 4 deltagere er kommet i arbejde, én startet som selvstændig, 2 er ved at tage kurser, og 5 er fortsat i jobklub samtidig med, at de tager kurser indimellem. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær

9 3F Storkøbenhavn indkalder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 20. november 2013 klokken i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18 Du bedes kontakte os telefonisk på , hvis du ønsker at deltage i spisningen fra klokken Bestyrelsens forslag til valg m.v. kan hentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen. 1.Valg af dirigenter. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af forretningsordenen. 4.Valg af stemmeudvalg. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Regnskab. 7. Budget/kontingent. 8. Orientering fra lønudvalget. 9. Indkomne forslag. 10.Valg. 10 A 1 Næstformand. 10 B 1 Økonomisk kasserer. 10 C 1 Miljøsekretær. *i følge lovenes 13 stk. 1 bortfalder posten ved nuværende miljøsekretærs afgang. 10 D 7 Bestyrelsesmedlemmer. 10 E 8 Bestyrelsessuppleanter. 10 F 3 medlemmer til lønudvalget. 10 G 2 Bilagskontrollanter 10 H 2 Bilagskontrollantsuppleanter. 10 I 3 Fanebærere. 10 J Valg af ekstern revisor. Forslag inklusiv personvalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen v/formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Gyldigt medlemsbevis, som er dit LO-Pluskort, skal vises på forlangende. Os imellem OKtober

10 Nyt fra Socialområdet Papirspild i kommunerne Af og til sender Arbejdsskade - styrelsen (ASK) breve med pakkeposten. Det lyder besynderligt, men nogle gange er der både en og 2 pakker papir i brevet. Det sker som regel når ASK i en arbejdsskadesag beder kommunen om kopi af akterne i en sygedagpengesag. En arbejdsskade, som er lidt mere alvorlig, kan desværre godt tage flere år, inden sagen afsluttes. Det kan være, hvor den skadelidte ikke kan vende tilbage til sit tidligere arbejdsområde, og f.eks. skal revalideres, eller hvor sagen måske til sidst ender med fleksjob eller førtidspension. Her beder ASK jævnligt kommunen om en opdatering af sagen. 10 Os imellem Oktober 2013 Samtidig skriver kommunen jævntligt til Arbejdsskadestyrelsen med samme ønske. Arbejdsskadestyrelsen skriver til kommunen, at de ønsker tilsendt nye oplysninger i sagen. Det burde kommunen læse, som at de kun skal sende nyt, ikke skal sende det, som de allerede har sendt én gang. Specielt Københavns Kommune forstår ikke, hvad det betyder, så de sender hele dynen hver gang. Endnu værre er det, at kommunen jo har bedt ASK om kopi af akterne i arbejdsskadesagen. Så disse akter fra ASK er nu også en del af sagen i kommunen. Når ASK akterne er en del af kommunens sag, så bliver disse akter selvfølgelig også sendt med tilbage til ASK. Det kan blive en ganske omfattende sag, der sendes frem og tilbage. Hver gang ASK får akter i en sag, sender de en kopi til den skadelidte, og kopi til 3F, hvis vi har fuldmagt i sagen. Det bliver til mange pakker papir med pakkeposten. I den konkrete sag, som er på billedet, er et brev fra ASK med kopi af næsten 500 sider fra kommunen. Kun 4 sider var nyt og skulle bruges, resten kunne vi makulere. Kjeld Egebjerg Socialkonsulent

11 Nyt fra miljøafdelingen Manglende anmeldelse af arbejdsulykker Der står i loven, at en arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejds - ulykke hurtigst muligt og inden 9 dage efter ulykken er sket. Hvis arbejdsgiveren ikke har anmeldt sagen, kan andre gøre det, men det SKAL være inden der er gået et år. Anmelderen kan f.eks. være fagforeningen, din læge, dig selv osv. Det er meget vigtigt at anmeldelsesfristen på et år overholdes, da sagen ellers kan blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen. Vi ser desværre tit, at vores medlemmer tror, at sagen er anmeldt, fordi de har fået det af vide i firmaet. De tilfælde vi opdager er, når medlemmet efter et til to år efter en arbejdsulykke begynder at få gener og skavanker, altså et dessideret varigt mén, som skulle udløse en erstatning. I de fleste tilfælde er der desværre ikke noget at gøre, så kom hellere en gang for meget end en gang for lidt ned til os. Hudkræft Vi har mange medlemmer, der har udendørs arbejde. I de seneste par år er der sket en stor stigning af hudkræfttilfælde hos vores medlemmer. Det drejer sig typisk om medlemmer, der har arbejdet udenfor i 25 til 35 år. Vi sørger for, at sagerne bliver anmeldt, enten af egen læge eller hvis egen læge ikke vil, kan vi henvise til Arbejdsmedicinsk klinik, som i alle de tilfælde vi har sendt ind har anmeldt sagen. Alle sagerne er blevet anerkendt, men der har kun været meget få, der har fået erstatning. Og gud ske tak og lov for det. Det er nemlig kun, hvis man har fået varigt mén, man kan få erstatning. De øvrige hudkræfttilfælde har heldigvis været rimelig harmløse. Dødsulykker Der har desværre været en mindre stigning i antallet af dødsulykker sidste år. 44 personer døde i 2012 som følge af en arbejdsulykke, en stigning på 3. Det er dybt tragisk, at så mange mister livet på deres arbejdsplads, og mange af ulykkerne kunne have været undgået, hvis sikkerheden var i orden. Der har dog været et fald i dødsulykkerne siden 2007, hvor hele 66 mennesker mistede livet på arbejdspladsen. Social dumpning Kampen mod social dumpning styrkes. Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at kampen mod social dumpning ikke bare videreføres, men styrkes. Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 50% flere midler til indsatsen. Indsatsen de sidste par år har været en succes, hvor Arbejdstilsynet, Skat og politiet har afsløret mange ulovlige firmaer i forbindelse med deres landsdækkende aktioner. Flemming Grønborg Miljøsekretær Kun én af de fire folk på billedet har hjelm på. Det er ikke i orden. På med hjelmen og styrk sikkerheden! Os imellem Oktober

12 Danskundervisning for vaskeriarbejdere Danskundervisning for vaskeriarbejdere på Institutionsvask i Skovlunde. Projekt mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og 3F Storkøbehavn. Virksomheden har længe haft et ønske om, at opkvalificere de sproglige færdigheder blandt vaskeriarbejderne. Virksomheden beskæftiger ca. 100 ansatte, og mange af disse har dansk som 2. sprog. Virksomheden ønskede at opnå en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at de ansatte fremadrettet får et niveau af danskkundskaber der gør, at de vil kunne forstå instruktioner og beskeder fra både ledelsesrepræsentanterne, men også fra deres egne kolleger. Produktionen er til en vis grad automatiseret, men der er fortsat en stor mængde manuelt arbejde, og 12 Os imellem Oktober 2013 det er vigtigt for virksomheden, at der ikke opstår kommunikationsproblemer i situationer, f.eks. ved uheld eller omkring brug af maskinerne. Afdelingsleder på Institutionsvask, Bente Laustsen. Godt samarbejde Da fagforeningen har et godt samarbejde med virksomheden, tog vi initiativ til et møde på mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og os. På mødet drøftede vi virksomhedens behov, herunder hvilke muligheder for støtte til undervisningen, som virksomheden kunne benytte sig af. Endvidere fik vi en idé om, hvor mange ansatte som kunne tænkes at skulle have et tilbud om undervisning i dansk. Fra fagforeningens side lagde vi vægt på, at tilbuddet om undervisning blev lagt i arbejdstiden, og der ikke skete nogen form for lønreduktion for dem, som skulle deltage. Samtidig var vi enige med virksomheden i, at vi i fællesskab ville opfordre dem, der havde mest behov for at deltage til at melde sig til undervisningen. For alle parter var det ligeledes en forudsætning, at undervisningen skete på virksomheden, og at undervisningen skulle tage udgangspunkt i den hverdag som er på virksomheden og de situationer, som kan opstå der. Dermed ville vi sikre os, at undervisningen blev nærværende og aktuel. Styrke medarbejderne Formålet med kurset blev derfor defineret til, at det på kort sigt skulle styrke medarbejdernes danskfaglige kompetencer samt dels lette kommunikationen med kolleger og le-

13 delse i den daglige produktion, og videre skulle medvirke til at øge medarbejdernes danskfaglige niveau, så de vil kunne deltage i faglige kurser på linje med deres danske kolleger. På den lange bane er formålet at bevare og styrke såvel medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder som virksomhedens konkurrenceevne i en branche, der er presset af hård konkurrence og udlicitering. Kursets indhold blev herefter kort defineret som: Omfang: Puljen til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk omfatter et omfang svarende til maksimalt 72 undervisningslektioner. Vi forestiller os, at undervisningen skal foregå i lokaler stillet til rådighed på arbejdspladsen i et omfang svarende til 2 x 2 lektioner om ugen i 18 uger. Forbedring af den mundtlige kommunikation, da mundtlige misforståelser giver anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Det materiale, som anvendes på kurset, skal være fagligt relevant for medarbejderne og skal så vidt muligt være autentiske materialer hentet fra arbejdspladsen eller afspejle konkrete situationer oplevet på arbejdspladsen, herunder: give og modtage beskeder og instruktioner fra kolleger og ledelse give udtryk for forståelse / manglende forståelse af beskeder fra kolleger og ledelse skrevne og uskrevne regler på en dansk arbejdsplads, herunder det at give besked om afholdelse af ferie, lægebesøg o.l. i god tid, respekt for mødetider m.v. hvad vil det sige at være en god kollega kunne læse kortere tekster, fx mødeindkaldelser og mødereferater kunne skrive korte beskeder Sprogtest Gennem to besøg på virksomheden af Ballerup Sprogcenter blev der sprogtestet et antal medarbejdere, som ledelsen havde udvalgt, og som de mente skulle starte med at have undervisningstilbuddet. Herefter er der samlet et hold på 12 deltagere, som vil skulle modtage sprogundervisning gennem efteråret Undervisningen var aftalt til hver onsdag mellem kl Fagforeningen og virksomheden håber, det bliver en succes, der kan bruges på andre vaskerier. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

14 3F Kongres 2013 Som man kan læse i lederen, afholdt 3F kongres i dagene 14. til 19. september. Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med. Lørdag den 14. september aflagde formanden beretning. Herefter var der debat, som fortsatte om søndagen. Der var 53 personer på talerstolen og med en taletid på 10 minutter til hver tog dette punkt ca. 10 timer. Der var en god stemning og en god debat. Poul Erik Skov kom vidt omkring i sin beretning, bl.a. beskæftigelsessituationen og beskæftigelsessystemet, som mange politikere efterhånden har fået øjnene op for ikke fungerer. Han sagde, at et nyt system skal have markant fokus på uddannelse, og systemet skal passe til fremtidens arbejdsmarked. Ellers kom han som sagt vidt omkring med emner som bl.a. arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes, ligestilling, social dumpning, Vejlegården, organisering, den danske model og meget mere. Lørdag den 14. september blev årets arbejdsplads kåret. Der var fire arbejdspladser normeret. De fire arbejdspladser er foreslået af medarbejderne, altså vores medlemmer. Det er arbejdspladser, som har et godt sammenhold og en særlig ånd samtidig med, at der er nytænkning og udvikling. De fire virksomheder var: Busselskabet Nobina i Randers Post Danmark Pakkedistribution i Ålborg Tømrer og Snedker firmaet Egon Olsen & søn, Solrød Strand Nordfyns Kommune Vej og Park. Vinderen blev Nordfyn kommunes 14 Os imellem Oktober 2013

15 vej og park afdeling, der via moderne teknologi, smartphones, tablets og computer selv styrer og planlægger deres arbejde. Der er sparet en hel del på administrationen og medarbejderne er glade for den store indflydelse de har på deres arbejde. Søndag blev Jens Bjørsts mindepris uddelt. Prisen gik til Rudi Andreasen, som har gjort en kæmpe indsats for at afdække en massiv menneskehandel med rumænsk arbejdskraft i rengøringsbranchen. Arbejdsmiljøprisen blev uddelt mandag den 17. september og gik til Arbejdsmiljørepræsentant på Martin Professional i Frederikshavn, Margit Pedersen og virksomheden Entreprenør Teknik, Køge. Søndag den 16. september, blev Basel Kamals mindepris uddelt. Basel Kamal var tillidsrepræsentant og portør på Rigshospitalet, hvor han blev en af landets første tillidsrepræsentanter med anden etnisk baggrund. Han testamenterede sin formue til sin fagforening med henblik på, at renterne skulle uddeles som pris til personer der arbejder aktivt med integration. Der blev uddelt tre priser: Graciela Alulong der er tillidsrepræsentant har været meget aktiv indenfor integration på hendes arbejdspladser. John Ø. Pedersen, der er faglig sekretær i 3F Aalborg. Han har i to år været tovholder for Aalborgs mangfoldighedsnetværk, hvor etniske minoritetsmedlemmer mødes og udveksler erfaringer 3F Odense GOPS (Grønt område, Offentlige og Privat Service) fik prisen for deres engagement i at få etniske minoriteter engageret i fagforeningen. Derudover vedtog kongressen en forsøgsordning, som skal tilgodese afdelinger, der ikke har en plads i hovedbestyrelsen. Det betyder, at alle formænd inviteres med til hovedbestyrelsesmøderne. Forsøget løber frem til næste kongres. Social dumpning, altså billig og underbetalt udenlandsk arbejdskraft var et af hovedtemaerne på kongressen, og der vil fremad rettet blive arbejdet endnu mere for at imødegå dette store samfundsproblem. Som mange sikkert ved, gik Poul Erik Skov af som formand på grund af sygdom, og Per Christensen blev valgt som ny formand. Læs mere om dette i Jespers leder. Alt i alt var det en god kongres hvor der blev truffet en lang række vigtige beslutninger. Flemming Grønborg Os imellem Oktober

16 DISA flytter til Tå 16 Os imellem Oktober 2013

17 DISA (Dansk Industri Syndikat A/S) er stiftet 21. november 1900 som Dansk Rekylriffel Syndikat Compagnie Madsen A/S på Vesterbro i København. Virksomheden skulle producere og sælge den rekylriffel, som V.H.O. Madsen havde opfundet i Herudover fremstillede man også andre våben, maskingeværer, maskinpistoler, granatkastere og selvladegeværer. I 1962 blev våbenproduktionen indstillet. I 1960 flytter DISA til Herlev I 1960 køber man patentet på en vertikal formmaskine, og dette startede udviklingen af en enestående teknologi til automatisk fremstilling af sandforme til metalstøbegods. I 1964 fremstiller og sælger man sit første DISAMATIC anlæg. I 1962 fik virksomheden sit nuværende navn DISA A/S. DISA har igennem årene herudover produceret værktøjsmaskiner, luftværnssirener, letvægtsmotorcykel, benzinstandere osv. DISA s nuværende produktion omfatter bla. støberier, kølebånd og udstyr til støberier. Virksomheden har siden 2005 været ejet af kapitalfonden Mid Europa Partners. DISA i Tåstrup DISA flyttede til Tåstrup i december 2012, men det sidste er først kommet på plads med udgangen af juni Afdelingen har igennem alle årene haft et rigtigt godt samarbejde med virksomheden, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og medlemmerne på DISA. SiD Herlev/3F Storkøbenhavn har haft den store glæde, at kunne rekruttere medarbejdere til afdelingen fra DISA s tillidsrepræsentanter, Ib Nielsen blev ansat i afdelingen i 1978 og Kai Henriksen i 1998 (er her stadig) 3Ferne afholdt deres klubmøde 31. maj 2013 i vores lokaler, måske for sidste gang. Alle 3Ferne er herefter flyttet til 3F Høje Taastrup afdeling. strup Carsten Madsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

18 Mere jobrotation - rengøring 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter og 12 af kommunes ledige har med succes været i job rotation hos AOF Daghøjskolen i Hvidovre. Intro Fagforeningen 3F Storkøbenhavn forsøger hele tiden at finde uddannelsesprojekter til vore medlemmer, der hvor de arbejder. Så da muligheden i foråret bød sig, indgik vi i et samarbejde mellem Hvidovre Kommunes Rengøringsafdeling, Jobcenter Hvidovre, FOA, AOF Daghøjskolen i 18 Os imellem Oktober 2013 Hvidovre, TEC og VUC Vestegnen om at opkvalificere 12 af de ansatte i forhold til deres danskkundskaber mv. Projektet blev lavet som et job - rotationsprojekt. Her følger historien Jobcenter Hvidovre fandt 12 egnede vikarer blandt deres ledige, som alle havde et stort ønske om at komme i arbejde til trods for, at der kun var tale om et vikariat. Det betød, at 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter kunne komme på syv ugers efteruddannelse i dansk, it og kommunikation via jobrotationsordningen med en afsluttende eksamen i dansk. Alle parter i samarbejdet omkring jobrotationsforløbet er stolte over at kunne meddele, at samtlige kursusdeltagere er gået op til eksamen via VUC Hvidovre og har fået deres eksamensresultater. To uger inden vikarerne begyndte deres jobrotation, var de også på kursus henholdsvis en uge på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) og en uge i praktik i Hvidovre Kommune, hvor de blev sat ind i de rent praktiske opgaver blandt andet ved at være med ude på institutioner som medhjælp for at følge den daglige rutine.

19 På TEC modtog de undervisning i rengøringsmidler og materialer samt ergonomi. Således fik vikarerne nogle gode fælles grundkompetencer, som de fik glæde af i deres vikarperiode og som også kan bruges i lignende job efterfølgende. Ligesom Hvidovre Kommune udtrykker stor tilfredshed med vikarerne er flere af vikarerne så glade for at arbejde i kommunen, at de allerede inden forløbets afslutning havde søgt om fastansættelse. Afslutningsceremonien blev afholdt en fredag i maj i AOF Daghøjskolens lokaler. Her blev der overrakt uddannelsesbeviser af kommunens rengøringschef Charlotte Grome og Daghøjskolens direktør Jørgen Dam til stor glæde for kursisterne. - Det har været et fantastisk projekt og visionen om et uddannelsesløft er lykkedes, siger Charlotte Grome. Underviser Kent B. Andersen fra AOF Daghøjskolen fortæller, at alle deltagere på kurset var meget motiverede hver eneste dag: - De erkendte, at de havde et stort behov for at beherske det danske sprog bedre, fordi de som 1. ge - nerationsindvandrere havde besluttet at tilbringe resten af deres tilværelse i Danmark. Desuden var de også interesserede i at lære at bruge IT på en mere effektiv måde. En succes - Jobrotationen har været en succes for alle. Vikarerne fik regulært arbejde i perioden og rengøringsassistenterne fik efteruddannelse, siger faglig sekretær Carsten Enevoldsen fra 3F. Han pointerer, at alle parter fik gavn af forløbet: - Jobrotation er godt for den ledige, som opnår beskæftigelse i perioden, mens den ansatte via uddannelse opnår flere kompetencer. Arbejdsgiveren får tillige gavn af et bedre uddannet og dermed dygtigere og gladere personale. Vi er naturligvis glade for, at Hvidovre Kommune har udtrykt stor tilfredshed med forløbet og de kompetencer som vikarerne har erhvervet sig på TEC. Vi går meget op i at levere kvalitetskurser, der både giver virksomheden og deltagerne det udbytte, de forventer, siger uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen fra TEC. Virksomhedskonsulent René Dyrby Carlson fra TEC supplerer: - Forløbet er et strålende eksempel på, hvordan man kan opnå succes med jobrotation gennem tæt samarbejde mellem virksomhed, uddannelsesinstitutionerne, a-kassen/fagforening og jobcenteret - når blot engagementet og fagligheden er til stede. Alle parter i projektet har haft en god oplevelse af at samarbejde og vi håber meget fra fagforeningens side, at samarbejdet med Hvidovre Rengøringsafdeling kan fortsætte fremover. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

20 20 Os imellem Oktober 2013

21 Juletræsfest Der bliver igen i år afholdt to arrangementer, ét om formiddagen og ét om eftermiddagen. Juletræsfesterne afholdes i REEHS BAGHUS, Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup Søndag den 1. december 2013 kl til kl Søndag den 1. december 2013 kl til kl Arrangementet er for medlemmer samt medlemmers børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, onkler, tanter osv. Der vil være dans om juletræet, julemand, godteposer og sodavand til børnene. Kaffe med brød til de voksne og underholdning m.v. Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser. Billetter kan købes i afdelingen fra mandag den 11. november. Pris: Kr. 25. Sidste frist for at købe billetter er mandag den 25. november. Bestyrelsen Os imellem Oktober

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp 3/2017 Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp Pouls leder 17 år med reformer I 17 år har den ene reform afløst den næste. Effekten for den gennemsnitlige

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere