Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober Mere jobrotation Se side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18"

Transkript

1 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær generalforsamling Juletræsfest Nyuddannede Seniorjob og ferie Se side 9 Se side 20 Se side 28 Se side 31

2 3F Storkøbenhavn Sct. Jacobsvej 10 Postboks Ballerup Telefon: Fax A-kasse: Fax Faglig afdeling: Hjemmeside: Åbningstider og telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F Storkøbenhavn Bemærk A-kassens åbningstider: TIRSDAG LUKKET Telefonen er dog åben. Åbningstider i A-kassen: Mandag Tirsdag LUKKET Onsdag Torsdag Fredag Os imellem Oktober 2013

3 Os imellem Formanden har ordet side 5 Stem på Paul Piv Registrering af udenlandsk rengøring side 6 til forsyningsselskabernes bestyrelse. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelse side 7 Jobklub for ledige side 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 9 Nyt fra Socialområdet: Papirspild i kommunerne side 10 Nyt fra Miljøområdet: Manglende anmeldelser af ulykker..side 11 Danskundervisning for vaskeriarbejdere side 12 Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med til 3Fs kongres. 3F Kongressen side 14 DISA flytter til Tåstrup side 16 Vi vil gerne profilere de medlemmer, som stiller op Mere jobrotation - rengøring side 18 til valget, fordi vi Juletræsfest side 20 mener, det er vigtigt, at der sidder Nyt fra a-kassen: IT, IT og mere IT side 22 mennesker fra vores rækker i Kommunevalget 19. november 2013: kommunalbestyrelserne. Brug din stemme på en 3F er side 24 Nyuddannede side 28 Nyt fra Pension Danmark: Ledige og sundhedsordningen...side 30 Har jeg ret til ferie som ansat i seniorjob? side 31 Ordblindeundervisning side 31 Regionsrådsvalget: Sophie Hæstorp Andersen side 32 Interview Socialdemokraternes Konkurrence: Find fem fejl side 35 spidskandidat til regionsformand Os imellem Oktober

4 Velkommen i Ballerup Receptionen Den første du møder, når du kommer i afdelingen er Pia, der byder dig velkommen og sørger for, at du kommer til rette person i afdelingen. Pia er frisk og smilende og altid god for en sludder. Pia vil også være behjælpelig, hvis du skulle have problemer med de to pc er, der står i receptionen. Er der ventetid, så snup en kop i vores kaffeautomat, der er næsten alt fra kaffe til kakao. Daglig ledelse Formand Jesper Holm Næstformand Pernille Blakskjær Næstformand Erik Neerup A-kasse leder Berit Poulsen Organisationssekretær Bent Pedersen Miljøsekretær Flemming Grønborg Afdelingens medarbejdere A-kassen: Benny Janke, Jeanette Geppel, Nigar Ghazvini, Susanne Bang. Kasserermedhjælper: Nini Salvesen. Faglig afdeling: Carsten Madsen, Kai Henriksen, Carsten Enevoldsen, Vita Jeppesen. Socialkonsulent: Kjeld Egeberg. Servicemedarbejdere: Nunzio Zanca, Arife Dervisi. Receptionist: Pia Franck. Afdelingens bestyrelse: Pia Just Solvej Christiansen Paul Piv Graugaard Vibeke L. Hansen Poul Henrik Jørgensen Pia Adamsen Johnny Fjorbak Ina Sloth Madsen Fadime Øztemur Gurli Sørensen Jan Ottosen Ole Skrald Rasmussen Emelita De Leon Santos Johnny Seiferheld Rene Vendeltorp Lisbet Kruse Heidi Jensen Alex Aabank Michael Brønd Arbejdsplads: Leo Pharma Berendsen Textil Service Gladsaxe Kommune Ruko Skov- og Naturstyrelsen MT Højgaard A/S. ISS Forenede Rengøring Berendsen Textil Service A/S NCC Gladsaxe Vognmandsforretning Skanlog Furesø Kommune Papyrotex B-K Medical Struers Herlev Posthus MT Højgaard 4 Os imellem Oktober 2013

5 Formanden har ordet Ny formand for 3F 3Fs netop overståede kongres kom til at bære præg af Poul Erik Skov Christensens pludselige afgang som forbundsformand! Kort før kongressen viste et lægecheck, at det ikke kunne anbefales, at Poul Erik tog tre år mere på den krævende post som forbundsformand. En beslutning, som vi selvfølgelig alle har den dybeste forståelse for, men samtidig en beslutning, som kom pludselig, og en beslutning vi her i afdelingen beklagede meget, idet vi altid har opfattet Poul Erik som en fantastisk dygtig formand med både hjerne og hjerte det helt rigtige sted, hvilket han bl.a. tydeligt er bevist i diskussionerne her i vores afdeling med vores tillidsmænd. Det lykkedes imidlertid hovedbestyrelsen at samle sig om kun én kandidat som Poul Eriks efterfølger, nemlig Per Christensen, som har en fortid som henholdsvis tillidsmand på Ålborg Portland og senere forbundssekretær. At kongressen bakkede op om hovedbestyrelsens indstilling og enstemmigt valgte Per som forbundsformand, har heldigvis skabt den fornødne ro til de kommende store opgaver. Ingen i organisationen havde brug for opslidende magtkampe om formandsposten, så det er med stor tilfredshed, at der var fuldstændig enighed om, hvem der nu skal være i spidsen for 3F. Stor og varm tak til Poul Erik for den store indsats gennem mange år og velkommen til Per. Vi vil sørge for at få Per ud til vores juletillidsmandsmøde, så vi allerede dér kan høre noget om, hvilke tanker han har for fremtiden. Ellers forløb kongressen fint med gode diskussioner og enighed om det fremadrettede arbejde. Der vil nu blive sat turbo på organiseringsindsatsen og endnu større fokus på social dumpning. To områder, der trænger sig voldsomt på i den kommende kongresperiode. Det lykkedes i øvrigt afdelingens næstformand Pernille Blakskjær at blive valgt til forbundets hovedbestyrelse. Tillykke til Pernille. Jesper Holm Os imellem Oktober

6 Nyt fra Servicegruppen Borgere og virksomheder skal tjekke registrering af udenlandsk rengøring Borgere og virksomheder, der bestiller udenlandsk rengøring, har fra den 1. juli 2013 medansvar for at sikre, at rengøringsfirmaet er anmeldt til RUT-registret. Målet er at bekæmpe social dump ning i rengøringsbranchen og at få flere udenlandske virksomheder til at registrere sig i RUT. Når private borgere eller en virksomhed bestiller udenlandsk ren - gøring, får de pligt til at tjekke op på, om rengøringsfirmaet er anmeldt til Registeret for Udenlandsk tjeneste - ydere (RUT). 6 Os imellem Oktober 2013 Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra den 1. juli Hvervgiverpligten betyder, at private borgere og virksomheder skal orientere Arbejdstilsynet, hvis det udenlandske rengøringsfirma ikke kan dokumentere, at det er anmeldt i RUT-registeret. Hvis Arbejdstilsynet ikke bliver orienteret, kan den private borger eller virksomheden, som bestiller opgaven, få en bøde på kroner. I forvejen gælder hvervgiverplig - ten for virksomheder og private borgere, der bestiller opgaver fra udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlæg samt landbrug, skov - brug og gartneri. Så vi er rigtig glade for at den nye bekendtgørelse sikre, at pligten er blevet udvidet til også at omfatte ren gøringsydelser. Pernille Blakskjær Næstformand

7 Der er vedtaget en bekendtgørelse i forbindelse med forsyningsselskaberne. Som noget nyt skal der vælges en repræsentant for forbrugerne i de enkelte selskaber. Vi har en kandidat til Nordvands bestyrelse, som dækker Gladsaxe og Gentofte kommuner. Det er Gladsaxe Kommunes fællestillids repræsentant Paul (Piv) Graugaard, der har sagt ja til at stille op til posten. Vi mener her i afdelingen, at det er vigtigt at blive repræsenteret af én fra vores egne rækker. Man kan stemme til dette valg, hvis man bor i enten Gladsaxe eller Gentofte. Vi vil derfor opfordre dem af jer, der har mulighed for at stemme til dette valg, til at stemme på Paul Piv. Valghandlingen foregår i perioden fra 3. december til den 16. december. Valget foregår elektronisk, og der kan stemmes på Nordvands hjemmeside. Nordvand udsender mere information i løbet af september måned. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelser Os imellem Oktober

8 Jobklub for ledige Fagforeningen har haft kørt et projekt mellem Ballerup Jobcenter og Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn om tilbud til ledige medlemmer af 3F med bopæl i Ballerup kommune, som enten var ved eller lige var faldet ud af dagpengesystemet. Formålet med projektet var at sik re, at så få medlemmer af 3F som muligt endte med at falde ud af dagpengesystemet eller fortsatte på den lavere uddannelsesydelse. Fokus var på ansættelse i ordinære jobs eller ansættelse i virksomhedspraktik eller alternativt løntilskudsjob med henblik på fastansættelse. Tilbuddet var et jobklubforløb én gang ugentligt i fagforeningens lokaler. Tilbuddet var frivilligt for den enkelte ledige og uden sanktion fra 8 Os imellem Oktober 2013 Jobcenteret eller a-kassen, hvis den ledige ikke ønskede at deltage i forløbet. Projektet varede i alt ca. 5 måneder fra medio april til august måned. Til forløbet blev tilknyttet to dygtige vejledere fra Arbejdsmarkedsservice Storkøbehavn, som hjalp deltagerne med vejledning i forhold til jobsøgning, udfærdigelse af CV, udfærdigelse af ansøgning, udsøgning af relevante ledige jobs, der kunne søges, vejledning om ansættelsessamtalen, evaluering af ansættelsessamtalen og generel coaching og støtte af kursisterne. Derudover var ideen med projektet, at indsatsen overfor den enkelte ledige blev individuelt tilrettelagt over et længere forløb, og jobklubben skulle endvidere medvirke til, at de ledige løbende blev vejledt i jobsøgningsprocessen. Derudover skulle jobklubben medvirke til, at der blev et fagligt og socialt fællesskab mellem kursisterne. I alt 12 medlemmer fra 3F har deltaget i projektet, og resultaterne er fine. 4 deltagere er kommet i arbejde, én startet som selvstændig, 2 er ved at tage kurser, og 5 er fortsat i jobklub samtidig med, at de tager kurser indimellem. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær

9 3F Storkøbenhavn indkalder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 20. november 2013 klokken i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18 Du bedes kontakte os telefonisk på , hvis du ønsker at deltage i spisningen fra klokken Bestyrelsens forslag til valg m.v. kan hentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen. 1.Valg af dirigenter. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af forretningsordenen. 4.Valg af stemmeudvalg. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Regnskab. 7. Budget/kontingent. 8. Orientering fra lønudvalget. 9. Indkomne forslag. 10.Valg. 10 A 1 Næstformand. 10 B 1 Økonomisk kasserer. 10 C 1 Miljøsekretær. *i følge lovenes 13 stk. 1 bortfalder posten ved nuværende miljøsekretærs afgang. 10 D 7 Bestyrelsesmedlemmer. 10 E 8 Bestyrelsessuppleanter. 10 F 3 medlemmer til lønudvalget. 10 G 2 Bilagskontrollanter 10 H 2 Bilagskontrollantsuppleanter. 10 I 3 Fanebærere. 10 J Valg af ekstern revisor. Forslag inklusiv personvalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen v/formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Gyldigt medlemsbevis, som er dit LO-Pluskort, skal vises på forlangende. Os imellem OKtober

10 Nyt fra Socialområdet Papirspild i kommunerne Af og til sender Arbejdsskade - styrelsen (ASK) breve med pakkeposten. Det lyder besynderligt, men nogle gange er der både en og 2 pakker papir i brevet. Det sker som regel når ASK i en arbejdsskadesag beder kommunen om kopi af akterne i en sygedagpengesag. En arbejdsskade, som er lidt mere alvorlig, kan desværre godt tage flere år, inden sagen afsluttes. Det kan være, hvor den skadelidte ikke kan vende tilbage til sit tidligere arbejdsområde, og f.eks. skal revalideres, eller hvor sagen måske til sidst ender med fleksjob eller førtidspension. Her beder ASK jævnligt kommunen om en opdatering af sagen. 10 Os imellem Oktober 2013 Samtidig skriver kommunen jævntligt til Arbejdsskadestyrelsen med samme ønske. Arbejdsskadestyrelsen skriver til kommunen, at de ønsker tilsendt nye oplysninger i sagen. Det burde kommunen læse, som at de kun skal sende nyt, ikke skal sende det, som de allerede har sendt én gang. Specielt Københavns Kommune forstår ikke, hvad det betyder, så de sender hele dynen hver gang. Endnu værre er det, at kommunen jo har bedt ASK om kopi af akterne i arbejdsskadesagen. Så disse akter fra ASK er nu også en del af sagen i kommunen. Når ASK akterne er en del af kommunens sag, så bliver disse akter selvfølgelig også sendt med tilbage til ASK. Det kan blive en ganske omfattende sag, der sendes frem og tilbage. Hver gang ASK får akter i en sag, sender de en kopi til den skadelidte, og kopi til 3F, hvis vi har fuldmagt i sagen. Det bliver til mange pakker papir med pakkeposten. I den konkrete sag, som er på billedet, er et brev fra ASK med kopi af næsten 500 sider fra kommunen. Kun 4 sider var nyt og skulle bruges, resten kunne vi makulere. Kjeld Egebjerg Socialkonsulent

11 Nyt fra miljøafdelingen Manglende anmeldelse af arbejdsulykker Der står i loven, at en arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejds - ulykke hurtigst muligt og inden 9 dage efter ulykken er sket. Hvis arbejdsgiveren ikke har anmeldt sagen, kan andre gøre det, men det SKAL være inden der er gået et år. Anmelderen kan f.eks. være fagforeningen, din læge, dig selv osv. Det er meget vigtigt at anmeldelsesfristen på et år overholdes, da sagen ellers kan blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen. Vi ser desværre tit, at vores medlemmer tror, at sagen er anmeldt, fordi de har fået det af vide i firmaet. De tilfælde vi opdager er, når medlemmet efter et til to år efter en arbejdsulykke begynder at få gener og skavanker, altså et dessideret varigt mén, som skulle udløse en erstatning. I de fleste tilfælde er der desværre ikke noget at gøre, så kom hellere en gang for meget end en gang for lidt ned til os. Hudkræft Vi har mange medlemmer, der har udendørs arbejde. I de seneste par år er der sket en stor stigning af hudkræfttilfælde hos vores medlemmer. Det drejer sig typisk om medlemmer, der har arbejdet udenfor i 25 til 35 år. Vi sørger for, at sagerne bliver anmeldt, enten af egen læge eller hvis egen læge ikke vil, kan vi henvise til Arbejdsmedicinsk klinik, som i alle de tilfælde vi har sendt ind har anmeldt sagen. Alle sagerne er blevet anerkendt, men der har kun været meget få, der har fået erstatning. Og gud ske tak og lov for det. Det er nemlig kun, hvis man har fået varigt mén, man kan få erstatning. De øvrige hudkræfttilfælde har heldigvis været rimelig harmløse. Dødsulykker Der har desværre været en mindre stigning i antallet af dødsulykker sidste år. 44 personer døde i 2012 som følge af en arbejdsulykke, en stigning på 3. Det er dybt tragisk, at så mange mister livet på deres arbejdsplads, og mange af ulykkerne kunne have været undgået, hvis sikkerheden var i orden. Der har dog været et fald i dødsulykkerne siden 2007, hvor hele 66 mennesker mistede livet på arbejdspladsen. Social dumpning Kampen mod social dumpning styrkes. Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at kampen mod social dumpning ikke bare videreføres, men styrkes. Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 50% flere midler til indsatsen. Indsatsen de sidste par år har været en succes, hvor Arbejdstilsynet, Skat og politiet har afsløret mange ulovlige firmaer i forbindelse med deres landsdækkende aktioner. Flemming Grønborg Miljøsekretær Kun én af de fire folk på billedet har hjelm på. Det er ikke i orden. På med hjelmen og styrk sikkerheden! Os imellem Oktober

12 Danskundervisning for vaskeriarbejdere Danskundervisning for vaskeriarbejdere på Institutionsvask i Skovlunde. Projekt mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og 3F Storkøbehavn. Virksomheden har længe haft et ønske om, at opkvalificere de sproglige færdigheder blandt vaskeriarbejderne. Virksomheden beskæftiger ca. 100 ansatte, og mange af disse har dansk som 2. sprog. Virksomheden ønskede at opnå en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at de ansatte fremadrettet får et niveau af danskkundskaber der gør, at de vil kunne forstå instruktioner og beskeder fra både ledelsesrepræsentanterne, men også fra deres egne kolleger. Produktionen er til en vis grad automatiseret, men der er fortsat en stor mængde manuelt arbejde, og 12 Os imellem Oktober 2013 det er vigtigt for virksomheden, at der ikke opstår kommunikationsproblemer i situationer, f.eks. ved uheld eller omkring brug af maskinerne. Afdelingsleder på Institutionsvask, Bente Laustsen. Godt samarbejde Da fagforeningen har et godt samarbejde med virksomheden, tog vi initiativ til et møde på mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og os. På mødet drøftede vi virksomhedens behov, herunder hvilke muligheder for støtte til undervisningen, som virksomheden kunne benytte sig af. Endvidere fik vi en idé om, hvor mange ansatte som kunne tænkes at skulle have et tilbud om undervisning i dansk. Fra fagforeningens side lagde vi vægt på, at tilbuddet om undervisning blev lagt i arbejdstiden, og der ikke skete nogen form for lønreduktion for dem, som skulle deltage. Samtidig var vi enige med virksomheden i, at vi i fællesskab ville opfordre dem, der havde mest behov for at deltage til at melde sig til undervisningen. For alle parter var det ligeledes en forudsætning, at undervisningen skete på virksomheden, og at undervisningen skulle tage udgangspunkt i den hverdag som er på virksomheden og de situationer, som kan opstå der. Dermed ville vi sikre os, at undervisningen blev nærværende og aktuel. Styrke medarbejderne Formålet med kurset blev derfor defineret til, at det på kort sigt skulle styrke medarbejdernes danskfaglige kompetencer samt dels lette kommunikationen med kolleger og le-

13 delse i den daglige produktion, og videre skulle medvirke til at øge medarbejdernes danskfaglige niveau, så de vil kunne deltage i faglige kurser på linje med deres danske kolleger. På den lange bane er formålet at bevare og styrke såvel medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder som virksomhedens konkurrenceevne i en branche, der er presset af hård konkurrence og udlicitering. Kursets indhold blev herefter kort defineret som: Omfang: Puljen til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk omfatter et omfang svarende til maksimalt 72 undervisningslektioner. Vi forestiller os, at undervisningen skal foregå i lokaler stillet til rådighed på arbejdspladsen i et omfang svarende til 2 x 2 lektioner om ugen i 18 uger. Forbedring af den mundtlige kommunikation, da mundtlige misforståelser giver anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Det materiale, som anvendes på kurset, skal være fagligt relevant for medarbejderne og skal så vidt muligt være autentiske materialer hentet fra arbejdspladsen eller afspejle konkrete situationer oplevet på arbejdspladsen, herunder: give og modtage beskeder og instruktioner fra kolleger og ledelse give udtryk for forståelse / manglende forståelse af beskeder fra kolleger og ledelse skrevne og uskrevne regler på en dansk arbejdsplads, herunder det at give besked om afholdelse af ferie, lægebesøg o.l. i god tid, respekt for mødetider m.v. hvad vil det sige at være en god kollega kunne læse kortere tekster, fx mødeindkaldelser og mødereferater kunne skrive korte beskeder Sprogtest Gennem to besøg på virksomheden af Ballerup Sprogcenter blev der sprogtestet et antal medarbejdere, som ledelsen havde udvalgt, og som de mente skulle starte med at have undervisningstilbuddet. Herefter er der samlet et hold på 12 deltagere, som vil skulle modtage sprogundervisning gennem efteråret Undervisningen var aftalt til hver onsdag mellem kl Fagforeningen og virksomheden håber, det bliver en succes, der kan bruges på andre vaskerier. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

14 3F Kongres 2013 Som man kan læse i lederen, afholdt 3F kongres i dagene 14. til 19. september. Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med. Lørdag den 14. september aflagde formanden beretning. Herefter var der debat, som fortsatte om søndagen. Der var 53 personer på talerstolen og med en taletid på 10 minutter til hver tog dette punkt ca. 10 timer. Der var en god stemning og en god debat. Poul Erik Skov kom vidt omkring i sin beretning, bl.a. beskæftigelsessituationen og beskæftigelsessystemet, som mange politikere efterhånden har fået øjnene op for ikke fungerer. Han sagde, at et nyt system skal have markant fokus på uddannelse, og systemet skal passe til fremtidens arbejdsmarked. Ellers kom han som sagt vidt omkring med emner som bl.a. arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes, ligestilling, social dumpning, Vejlegården, organisering, den danske model og meget mere. Lørdag den 14. september blev årets arbejdsplads kåret. Der var fire arbejdspladser normeret. De fire arbejdspladser er foreslået af medarbejderne, altså vores medlemmer. Det er arbejdspladser, som har et godt sammenhold og en særlig ånd samtidig med, at der er nytænkning og udvikling. De fire virksomheder var: Busselskabet Nobina i Randers Post Danmark Pakkedistribution i Ålborg Tømrer og Snedker firmaet Egon Olsen & søn, Solrød Strand Nordfyns Kommune Vej og Park. Vinderen blev Nordfyn kommunes 14 Os imellem Oktober 2013

15 vej og park afdeling, der via moderne teknologi, smartphones, tablets og computer selv styrer og planlægger deres arbejde. Der er sparet en hel del på administrationen og medarbejderne er glade for den store indflydelse de har på deres arbejde. Søndag blev Jens Bjørsts mindepris uddelt. Prisen gik til Rudi Andreasen, som har gjort en kæmpe indsats for at afdække en massiv menneskehandel med rumænsk arbejdskraft i rengøringsbranchen. Arbejdsmiljøprisen blev uddelt mandag den 17. september og gik til Arbejdsmiljørepræsentant på Martin Professional i Frederikshavn, Margit Pedersen og virksomheden Entreprenør Teknik, Køge. Søndag den 16. september, blev Basel Kamals mindepris uddelt. Basel Kamal var tillidsrepræsentant og portør på Rigshospitalet, hvor han blev en af landets første tillidsrepræsentanter med anden etnisk baggrund. Han testamenterede sin formue til sin fagforening med henblik på, at renterne skulle uddeles som pris til personer der arbejder aktivt med integration. Der blev uddelt tre priser: Graciela Alulong der er tillidsrepræsentant har været meget aktiv indenfor integration på hendes arbejdspladser. John Ø. Pedersen, der er faglig sekretær i 3F Aalborg. Han har i to år været tovholder for Aalborgs mangfoldighedsnetværk, hvor etniske minoritetsmedlemmer mødes og udveksler erfaringer 3F Odense GOPS (Grønt område, Offentlige og Privat Service) fik prisen for deres engagement i at få etniske minoriteter engageret i fagforeningen. Derudover vedtog kongressen en forsøgsordning, som skal tilgodese afdelinger, der ikke har en plads i hovedbestyrelsen. Det betyder, at alle formænd inviteres med til hovedbestyrelsesmøderne. Forsøget løber frem til næste kongres. Social dumpning, altså billig og underbetalt udenlandsk arbejdskraft var et af hovedtemaerne på kongressen, og der vil fremad rettet blive arbejdet endnu mere for at imødegå dette store samfundsproblem. Som mange sikkert ved, gik Poul Erik Skov af som formand på grund af sygdom, og Per Christensen blev valgt som ny formand. Læs mere om dette i Jespers leder. Alt i alt var det en god kongres hvor der blev truffet en lang række vigtige beslutninger. Flemming Grønborg Os imellem Oktober

16 DISA flytter til Tå 16 Os imellem Oktober 2013

17 DISA (Dansk Industri Syndikat A/S) er stiftet 21. november 1900 som Dansk Rekylriffel Syndikat Compagnie Madsen A/S på Vesterbro i København. Virksomheden skulle producere og sælge den rekylriffel, som V.H.O. Madsen havde opfundet i Herudover fremstillede man også andre våben, maskingeværer, maskinpistoler, granatkastere og selvladegeværer. I 1962 blev våbenproduktionen indstillet. I 1960 flytter DISA til Herlev I 1960 køber man patentet på en vertikal formmaskine, og dette startede udviklingen af en enestående teknologi til automatisk fremstilling af sandforme til metalstøbegods. I 1964 fremstiller og sælger man sit første DISAMATIC anlæg. I 1962 fik virksomheden sit nuværende navn DISA A/S. DISA har igennem årene herudover produceret værktøjsmaskiner, luftværnssirener, letvægtsmotorcykel, benzinstandere osv. DISA s nuværende produktion omfatter bla. støberier, kølebånd og udstyr til støberier. Virksomheden har siden 2005 været ejet af kapitalfonden Mid Europa Partners. DISA i Tåstrup DISA flyttede til Tåstrup i december 2012, men det sidste er først kommet på plads med udgangen af juni Afdelingen har igennem alle årene haft et rigtigt godt samarbejde med virksomheden, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og medlemmerne på DISA. SiD Herlev/3F Storkøbenhavn har haft den store glæde, at kunne rekruttere medarbejdere til afdelingen fra DISA s tillidsrepræsentanter, Ib Nielsen blev ansat i afdelingen i 1978 og Kai Henriksen i 1998 (er her stadig) 3Ferne afholdt deres klubmøde 31. maj 2013 i vores lokaler, måske for sidste gang. Alle 3Ferne er herefter flyttet til 3F Høje Taastrup afdeling. strup Carsten Madsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

18 Mere jobrotation - rengøring 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter og 12 af kommunes ledige har med succes været i job rotation hos AOF Daghøjskolen i Hvidovre. Intro Fagforeningen 3F Storkøbenhavn forsøger hele tiden at finde uddannelsesprojekter til vore medlemmer, der hvor de arbejder. Så da muligheden i foråret bød sig, indgik vi i et samarbejde mellem Hvidovre Kommunes Rengøringsafdeling, Jobcenter Hvidovre, FOA, AOF Daghøjskolen i 18 Os imellem Oktober 2013 Hvidovre, TEC og VUC Vestegnen om at opkvalificere 12 af de ansatte i forhold til deres danskkundskaber mv. Projektet blev lavet som et job - rotationsprojekt. Her følger historien Jobcenter Hvidovre fandt 12 egnede vikarer blandt deres ledige, som alle havde et stort ønske om at komme i arbejde til trods for, at der kun var tale om et vikariat. Det betød, at 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter kunne komme på syv ugers efteruddannelse i dansk, it og kommunikation via jobrotationsordningen med en afsluttende eksamen i dansk. Alle parter i samarbejdet omkring jobrotationsforløbet er stolte over at kunne meddele, at samtlige kursusdeltagere er gået op til eksamen via VUC Hvidovre og har fået deres eksamensresultater. To uger inden vikarerne begyndte deres jobrotation, var de også på kursus henholdsvis en uge på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) og en uge i praktik i Hvidovre Kommune, hvor de blev sat ind i de rent praktiske opgaver blandt andet ved at være med ude på institutioner som medhjælp for at følge den daglige rutine.

19 På TEC modtog de undervisning i rengøringsmidler og materialer samt ergonomi. Således fik vikarerne nogle gode fælles grundkompetencer, som de fik glæde af i deres vikarperiode og som også kan bruges i lignende job efterfølgende. Ligesom Hvidovre Kommune udtrykker stor tilfredshed med vikarerne er flere af vikarerne så glade for at arbejde i kommunen, at de allerede inden forløbets afslutning havde søgt om fastansættelse. Afslutningsceremonien blev afholdt en fredag i maj i AOF Daghøjskolens lokaler. Her blev der overrakt uddannelsesbeviser af kommunens rengøringschef Charlotte Grome og Daghøjskolens direktør Jørgen Dam til stor glæde for kursisterne. - Det har været et fantastisk projekt og visionen om et uddannelsesløft er lykkedes, siger Charlotte Grome. Underviser Kent B. Andersen fra AOF Daghøjskolen fortæller, at alle deltagere på kurset var meget motiverede hver eneste dag: - De erkendte, at de havde et stort behov for at beherske det danske sprog bedre, fordi de som 1. ge - nerationsindvandrere havde besluttet at tilbringe resten af deres tilværelse i Danmark. Desuden var de også interesserede i at lære at bruge IT på en mere effektiv måde. En succes - Jobrotationen har været en succes for alle. Vikarerne fik regulært arbejde i perioden og rengøringsassistenterne fik efteruddannelse, siger faglig sekretær Carsten Enevoldsen fra 3F. Han pointerer, at alle parter fik gavn af forløbet: - Jobrotation er godt for den ledige, som opnår beskæftigelse i perioden, mens den ansatte via uddannelse opnår flere kompetencer. Arbejdsgiveren får tillige gavn af et bedre uddannet og dermed dygtigere og gladere personale. Vi er naturligvis glade for, at Hvidovre Kommune har udtrykt stor tilfredshed med forløbet og de kompetencer som vikarerne har erhvervet sig på TEC. Vi går meget op i at levere kvalitetskurser, der både giver virksomheden og deltagerne det udbytte, de forventer, siger uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen fra TEC. Virksomhedskonsulent René Dyrby Carlson fra TEC supplerer: - Forløbet er et strålende eksempel på, hvordan man kan opnå succes med jobrotation gennem tæt samarbejde mellem virksomhed, uddannelsesinstitutionerne, a-kassen/fagforening og jobcenteret - når blot engagementet og fagligheden er til stede. Alle parter i projektet har haft en god oplevelse af at samarbejde og vi håber meget fra fagforeningens side, at samarbejdet med Hvidovre Rengøringsafdeling kan fortsætte fremover. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

20 20 Os imellem Oktober 2013

21 Juletræsfest Der bliver igen i år afholdt to arrangementer, ét om formiddagen og ét om eftermiddagen. Juletræsfesterne afholdes i REEHS BAGHUS, Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup Søndag den 1. december 2013 kl til kl Søndag den 1. december 2013 kl til kl Arrangementet er for medlemmer samt medlemmers børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, onkler, tanter osv. Der vil være dans om juletræet, julemand, godteposer og sodavand til børnene. Kaffe med brød til de voksne og underholdning m.v. Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser. Billetter kan købes i afdelingen fra mandag den 11. november. Pris: Kr. 25. Sidste frist for at købe billetter er mandag den 25. november. Bestyrelsen Os imellem Oktober

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 September 2012. Generalforsamling

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 September 2012. Generalforsamling Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 September 2012 Nyuddannede voksenlærlinge Se side 8 Se side 8 Fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø Indkaldelse til ordinær Forskellen er over 6.000

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Stenhusvej 35 4300 Holbæk

Stenhusvej 35 4300 Holbæk Nr. 1 Oktober 2012 15. årgang Stenhusvej 35 4300 Holbæk 2 Redaktionsadresse: FOA - Fag og Arbejde Stenhusvej 35, 4300 Holbæk FOA NYT udgives og trykkes i ca. 2.600 eksemplarer. Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere