Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober Mere jobrotation Se side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18"

Transkript

1 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær generalforsamling Juletræsfest Nyuddannede Seniorjob og ferie Se side 9 Se side 20 Se side 28 Se side 31

2 3F Storkøbenhavn Sct. Jacobsvej 10 Postboks Ballerup Telefon: Fax A-kasse: Fax Faglig afdeling: Hjemmeside: Åbningstider og telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F Storkøbenhavn Bemærk A-kassens åbningstider: TIRSDAG LUKKET Telefonen er dog åben. Åbningstider i A-kassen: Mandag Tirsdag LUKKET Onsdag Torsdag Fredag Os imellem Oktober 2013

3 Os imellem Formanden har ordet side 5 Stem på Paul Piv Registrering af udenlandsk rengøring side 6 til forsyningsselskabernes bestyrelse. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelse side 7 Jobklub for ledige side 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 9 Nyt fra Socialområdet: Papirspild i kommunerne side 10 Nyt fra Miljøområdet: Manglende anmeldelser af ulykker..side 11 Danskundervisning for vaskeriarbejdere side 12 Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med til 3Fs kongres. 3F Kongressen side 14 DISA flytter til Tåstrup side 16 Vi vil gerne profilere de medlemmer, som stiller op Mere jobrotation - rengøring side 18 til valget, fordi vi Juletræsfest side 20 mener, det er vigtigt, at der sidder Nyt fra a-kassen: IT, IT og mere IT side 22 mennesker fra vores rækker i Kommunevalget 19. november 2013: kommunalbestyrelserne. Brug din stemme på en 3F er side 24 Nyuddannede side 28 Nyt fra Pension Danmark: Ledige og sundhedsordningen...side 30 Har jeg ret til ferie som ansat i seniorjob? side 31 Ordblindeundervisning side 31 Regionsrådsvalget: Sophie Hæstorp Andersen side 32 Interview Socialdemokraternes Konkurrence: Find fem fejl side 35 spidskandidat til regionsformand Os imellem Oktober

4 Velkommen i Ballerup Receptionen Den første du møder, når du kommer i afdelingen er Pia, der byder dig velkommen og sørger for, at du kommer til rette person i afdelingen. Pia er frisk og smilende og altid god for en sludder. Pia vil også være behjælpelig, hvis du skulle have problemer med de to pc er, der står i receptionen. Er der ventetid, så snup en kop i vores kaffeautomat, der er næsten alt fra kaffe til kakao. Daglig ledelse Formand Jesper Holm Næstformand Pernille Blakskjær Næstformand Erik Neerup A-kasse leder Berit Poulsen Organisationssekretær Bent Pedersen Miljøsekretær Flemming Grønborg Afdelingens medarbejdere A-kassen: Benny Janke, Jeanette Geppel, Nigar Ghazvini, Susanne Bang. Kasserermedhjælper: Nini Salvesen. Faglig afdeling: Carsten Madsen, Kai Henriksen, Carsten Enevoldsen, Vita Jeppesen. Socialkonsulent: Kjeld Egeberg. Servicemedarbejdere: Nunzio Zanca, Arife Dervisi. Receptionist: Pia Franck. Afdelingens bestyrelse: Pia Just Solvej Christiansen Paul Piv Graugaard Vibeke L. Hansen Poul Henrik Jørgensen Pia Adamsen Johnny Fjorbak Ina Sloth Madsen Fadime Øztemur Gurli Sørensen Jan Ottosen Ole Skrald Rasmussen Emelita De Leon Santos Johnny Seiferheld Rene Vendeltorp Lisbet Kruse Heidi Jensen Alex Aabank Michael Brønd Arbejdsplads: Leo Pharma Berendsen Textil Service Gladsaxe Kommune Ruko Skov- og Naturstyrelsen MT Højgaard A/S. ISS Forenede Rengøring Berendsen Textil Service A/S NCC Gladsaxe Vognmandsforretning Skanlog Furesø Kommune Papyrotex B-K Medical Struers Herlev Posthus MT Højgaard 4 Os imellem Oktober 2013

5 Formanden har ordet Ny formand for 3F 3Fs netop overståede kongres kom til at bære præg af Poul Erik Skov Christensens pludselige afgang som forbundsformand! Kort før kongressen viste et lægecheck, at det ikke kunne anbefales, at Poul Erik tog tre år mere på den krævende post som forbundsformand. En beslutning, som vi selvfølgelig alle har den dybeste forståelse for, men samtidig en beslutning, som kom pludselig, og en beslutning vi her i afdelingen beklagede meget, idet vi altid har opfattet Poul Erik som en fantastisk dygtig formand med både hjerne og hjerte det helt rigtige sted, hvilket han bl.a. tydeligt er bevist i diskussionerne her i vores afdeling med vores tillidsmænd. Det lykkedes imidlertid hovedbestyrelsen at samle sig om kun én kandidat som Poul Eriks efterfølger, nemlig Per Christensen, som har en fortid som henholdsvis tillidsmand på Ålborg Portland og senere forbundssekretær. At kongressen bakkede op om hovedbestyrelsens indstilling og enstemmigt valgte Per som forbundsformand, har heldigvis skabt den fornødne ro til de kommende store opgaver. Ingen i organisationen havde brug for opslidende magtkampe om formandsposten, så det er med stor tilfredshed, at der var fuldstændig enighed om, hvem der nu skal være i spidsen for 3F. Stor og varm tak til Poul Erik for den store indsats gennem mange år og velkommen til Per. Vi vil sørge for at få Per ud til vores juletillidsmandsmøde, så vi allerede dér kan høre noget om, hvilke tanker han har for fremtiden. Ellers forløb kongressen fint med gode diskussioner og enighed om det fremadrettede arbejde. Der vil nu blive sat turbo på organiseringsindsatsen og endnu større fokus på social dumpning. To områder, der trænger sig voldsomt på i den kommende kongresperiode. Det lykkedes i øvrigt afdelingens næstformand Pernille Blakskjær at blive valgt til forbundets hovedbestyrelse. Tillykke til Pernille. Jesper Holm Os imellem Oktober

6 Nyt fra Servicegruppen Borgere og virksomheder skal tjekke registrering af udenlandsk rengøring Borgere og virksomheder, der bestiller udenlandsk rengøring, har fra den 1. juli 2013 medansvar for at sikre, at rengøringsfirmaet er anmeldt til RUT-registret. Målet er at bekæmpe social dump ning i rengøringsbranchen og at få flere udenlandske virksomheder til at registrere sig i RUT. Når private borgere eller en virksomhed bestiller udenlandsk ren - gøring, får de pligt til at tjekke op på, om rengøringsfirmaet er anmeldt til Registeret for Udenlandsk tjeneste - ydere (RUT). 6 Os imellem Oktober 2013 Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra den 1. juli Hvervgiverpligten betyder, at private borgere og virksomheder skal orientere Arbejdstilsynet, hvis det udenlandske rengøringsfirma ikke kan dokumentere, at det er anmeldt i RUT-registeret. Hvis Arbejdstilsynet ikke bliver orienteret, kan den private borger eller virksomheden, som bestiller opgaven, få en bøde på kroner. I forvejen gælder hvervgiverplig - ten for virksomheder og private borgere, der bestiller opgaver fra udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlæg samt landbrug, skov - brug og gartneri. Så vi er rigtig glade for at den nye bekendtgørelse sikre, at pligten er blevet udvidet til også at omfatte ren gøringsydelser. Pernille Blakskjær Næstformand

7 Der er vedtaget en bekendtgørelse i forbindelse med forsyningsselskaberne. Som noget nyt skal der vælges en repræsentant for forbrugerne i de enkelte selskaber. Vi har en kandidat til Nordvands bestyrelse, som dækker Gladsaxe og Gentofte kommuner. Det er Gladsaxe Kommunes fællestillids repræsentant Paul (Piv) Graugaard, der har sagt ja til at stille op til posten. Vi mener her i afdelingen, at det er vigtigt at blive repræsenteret af én fra vores egne rækker. Man kan stemme til dette valg, hvis man bor i enten Gladsaxe eller Gentofte. Vi vil derfor opfordre dem af jer, der har mulighed for at stemme til dette valg, til at stemme på Paul Piv. Valghandlingen foregår i perioden fra 3. december til den 16. december. Valget foregår elektronisk, og der kan stemmes på Nordvands hjemmeside. Nordvand udsender mere information i løbet af september måned. Valg til forsyningsselskabernes bestyrelser Os imellem Oktober

8 Jobklub for ledige Fagforeningen har haft kørt et projekt mellem Ballerup Jobcenter og Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn om tilbud til ledige medlemmer af 3F med bopæl i Ballerup kommune, som enten var ved eller lige var faldet ud af dagpengesystemet. Formålet med projektet var at sik re, at så få medlemmer af 3F som muligt endte med at falde ud af dagpengesystemet eller fortsatte på den lavere uddannelsesydelse. Fokus var på ansættelse i ordinære jobs eller ansættelse i virksomhedspraktik eller alternativt løntilskudsjob med henblik på fastansættelse. Tilbuddet var et jobklubforløb én gang ugentligt i fagforeningens lokaler. Tilbuddet var frivilligt for den enkelte ledige og uden sanktion fra 8 Os imellem Oktober 2013 Jobcenteret eller a-kassen, hvis den ledige ikke ønskede at deltage i forløbet. Projektet varede i alt ca. 5 måneder fra medio april til august måned. Til forløbet blev tilknyttet to dygtige vejledere fra Arbejdsmarkedsservice Storkøbehavn, som hjalp deltagerne med vejledning i forhold til jobsøgning, udfærdigelse af CV, udfærdigelse af ansøgning, udsøgning af relevante ledige jobs, der kunne søges, vejledning om ansættelsessamtalen, evaluering af ansættelsessamtalen og generel coaching og støtte af kursisterne. Derudover var ideen med projektet, at indsatsen overfor den enkelte ledige blev individuelt tilrettelagt over et længere forløb, og jobklubben skulle endvidere medvirke til, at de ledige løbende blev vejledt i jobsøgningsprocessen. Derudover skulle jobklubben medvirke til, at der blev et fagligt og socialt fællesskab mellem kursisterne. I alt 12 medlemmer fra 3F har deltaget i projektet, og resultaterne er fine. 4 deltagere er kommet i arbejde, én startet som selvstændig, 2 er ved at tage kurser, og 5 er fortsat i jobklub samtidig med, at de tager kurser indimellem. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær

9 3F Storkøbenhavn indkalder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 20. november 2013 klokken i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18 Du bedes kontakte os telefonisk på , hvis du ønsker at deltage i spisningen fra klokken Bestyrelsens forslag til valg m.v. kan hentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen. 1.Valg af dirigenter. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af forretningsordenen. 4.Valg af stemmeudvalg. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Regnskab. 7. Budget/kontingent. 8. Orientering fra lønudvalget. 9. Indkomne forslag. 10.Valg. 10 A 1 Næstformand. 10 B 1 Økonomisk kasserer. 10 C 1 Miljøsekretær. *i følge lovenes 13 stk. 1 bortfalder posten ved nuværende miljøsekretærs afgang. 10 D 7 Bestyrelsesmedlemmer. 10 E 8 Bestyrelsessuppleanter. 10 F 3 medlemmer til lønudvalget. 10 G 2 Bilagskontrollanter 10 H 2 Bilagskontrollantsuppleanter. 10 I 3 Fanebærere. 10 J Valg af ekstern revisor. Forslag inklusiv personvalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen v/formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Gyldigt medlemsbevis, som er dit LO-Pluskort, skal vises på forlangende. Os imellem OKtober

10 Nyt fra Socialområdet Papirspild i kommunerne Af og til sender Arbejdsskade - styrelsen (ASK) breve med pakkeposten. Det lyder besynderligt, men nogle gange er der både en og 2 pakker papir i brevet. Det sker som regel når ASK i en arbejdsskadesag beder kommunen om kopi af akterne i en sygedagpengesag. En arbejdsskade, som er lidt mere alvorlig, kan desværre godt tage flere år, inden sagen afsluttes. Det kan være, hvor den skadelidte ikke kan vende tilbage til sit tidligere arbejdsområde, og f.eks. skal revalideres, eller hvor sagen måske til sidst ender med fleksjob eller førtidspension. Her beder ASK jævnligt kommunen om en opdatering af sagen. 10 Os imellem Oktober 2013 Samtidig skriver kommunen jævntligt til Arbejdsskadestyrelsen med samme ønske. Arbejdsskadestyrelsen skriver til kommunen, at de ønsker tilsendt nye oplysninger i sagen. Det burde kommunen læse, som at de kun skal sende nyt, ikke skal sende det, som de allerede har sendt én gang. Specielt Københavns Kommune forstår ikke, hvad det betyder, så de sender hele dynen hver gang. Endnu værre er det, at kommunen jo har bedt ASK om kopi af akterne i arbejdsskadesagen. Så disse akter fra ASK er nu også en del af sagen i kommunen. Når ASK akterne er en del af kommunens sag, så bliver disse akter selvfølgelig også sendt med tilbage til ASK. Det kan blive en ganske omfattende sag, der sendes frem og tilbage. Hver gang ASK får akter i en sag, sender de en kopi til den skadelidte, og kopi til 3F, hvis vi har fuldmagt i sagen. Det bliver til mange pakker papir med pakkeposten. I den konkrete sag, som er på billedet, er et brev fra ASK med kopi af næsten 500 sider fra kommunen. Kun 4 sider var nyt og skulle bruges, resten kunne vi makulere. Kjeld Egebjerg Socialkonsulent

11 Nyt fra miljøafdelingen Manglende anmeldelse af arbejdsulykker Der står i loven, at en arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejds - ulykke hurtigst muligt og inden 9 dage efter ulykken er sket. Hvis arbejdsgiveren ikke har anmeldt sagen, kan andre gøre det, men det SKAL være inden der er gået et år. Anmelderen kan f.eks. være fagforeningen, din læge, dig selv osv. Det er meget vigtigt at anmeldelsesfristen på et år overholdes, da sagen ellers kan blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen. Vi ser desværre tit, at vores medlemmer tror, at sagen er anmeldt, fordi de har fået det af vide i firmaet. De tilfælde vi opdager er, når medlemmet efter et til to år efter en arbejdsulykke begynder at få gener og skavanker, altså et dessideret varigt mén, som skulle udløse en erstatning. I de fleste tilfælde er der desværre ikke noget at gøre, så kom hellere en gang for meget end en gang for lidt ned til os. Hudkræft Vi har mange medlemmer, der har udendørs arbejde. I de seneste par år er der sket en stor stigning af hudkræfttilfælde hos vores medlemmer. Det drejer sig typisk om medlemmer, der har arbejdet udenfor i 25 til 35 år. Vi sørger for, at sagerne bliver anmeldt, enten af egen læge eller hvis egen læge ikke vil, kan vi henvise til Arbejdsmedicinsk klinik, som i alle de tilfælde vi har sendt ind har anmeldt sagen. Alle sagerne er blevet anerkendt, men der har kun været meget få, der har fået erstatning. Og gud ske tak og lov for det. Det er nemlig kun, hvis man har fået varigt mén, man kan få erstatning. De øvrige hudkræfttilfælde har heldigvis været rimelig harmløse. Dødsulykker Der har desværre været en mindre stigning i antallet af dødsulykker sidste år. 44 personer døde i 2012 som følge af en arbejdsulykke, en stigning på 3. Det er dybt tragisk, at så mange mister livet på deres arbejdsplads, og mange af ulykkerne kunne have været undgået, hvis sikkerheden var i orden. Der har dog været et fald i dødsulykkerne siden 2007, hvor hele 66 mennesker mistede livet på arbejdspladsen. Social dumpning Kampen mod social dumpning styrkes. Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at kampen mod social dumpning ikke bare videreføres, men styrkes. Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 50% flere midler til indsatsen. Indsatsen de sidste par år har været en succes, hvor Arbejdstilsynet, Skat og politiet har afsløret mange ulovlige firmaer i forbindelse med deres landsdækkende aktioner. Flemming Grønborg Miljøsekretær Kun én af de fire folk på billedet har hjelm på. Det er ikke i orden. På med hjelmen og styrk sikkerheden! Os imellem Oktober

12 Danskundervisning for vaskeriarbejdere Danskundervisning for vaskeriarbejdere på Institutionsvask i Skovlunde. Projekt mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og 3F Storkøbehavn. Virksomheden har længe haft et ønske om, at opkvalificere de sproglige færdigheder blandt vaskeriarbejderne. Virksomheden beskæftiger ca. 100 ansatte, og mange af disse har dansk som 2. sprog. Virksomheden ønskede at opnå en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at de ansatte fremadrettet får et niveau af danskkundskaber der gør, at de vil kunne forstå instruktioner og beskeder fra både ledelsesrepræsentanterne, men også fra deres egne kolleger. Produktionen er til en vis grad automatiseret, men der er fortsat en stor mængde manuelt arbejde, og 12 Os imellem Oktober 2013 det er vigtigt for virksomheden, at der ikke opstår kommunikationsproblemer i situationer, f.eks. ved uheld eller omkring brug af maskinerne. Afdelingsleder på Institutionsvask, Bente Laustsen. Godt samarbejde Da fagforeningen har et godt samarbejde med virksomheden, tog vi initiativ til et møde på mellem virksomheden, Ballerup Sprogcenter og os. På mødet drøftede vi virksomhedens behov, herunder hvilke muligheder for støtte til undervisningen, som virksomheden kunne benytte sig af. Endvidere fik vi en idé om, hvor mange ansatte som kunne tænkes at skulle have et tilbud om undervisning i dansk. Fra fagforeningens side lagde vi vægt på, at tilbuddet om undervisning blev lagt i arbejdstiden, og der ikke skete nogen form for lønreduktion for dem, som skulle deltage. Samtidig var vi enige med virksomheden i, at vi i fællesskab ville opfordre dem, der havde mest behov for at deltage til at melde sig til undervisningen. For alle parter var det ligeledes en forudsætning, at undervisningen skete på virksomheden, og at undervisningen skulle tage udgangspunkt i den hverdag som er på virksomheden og de situationer, som kan opstå der. Dermed ville vi sikre os, at undervisningen blev nærværende og aktuel. Styrke medarbejderne Formålet med kurset blev derfor defineret til, at det på kort sigt skulle styrke medarbejdernes danskfaglige kompetencer samt dels lette kommunikationen med kolleger og le-

13 delse i den daglige produktion, og videre skulle medvirke til at øge medarbejdernes danskfaglige niveau, så de vil kunne deltage i faglige kurser på linje med deres danske kolleger. På den lange bane er formålet at bevare og styrke såvel medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder som virksomhedens konkurrenceevne i en branche, der er presset af hård konkurrence og udlicitering. Kursets indhold blev herefter kort defineret som: Omfang: Puljen til grundkurser i arbejdsmarkedsdansk omfatter et omfang svarende til maksimalt 72 undervisningslektioner. Vi forestiller os, at undervisningen skal foregå i lokaler stillet til rådighed på arbejdspladsen i et omfang svarende til 2 x 2 lektioner om ugen i 18 uger. Forbedring af den mundtlige kommunikation, da mundtlige misforståelser giver anledning til unødvendige konflikter på arbejdspladsen. Det materiale, som anvendes på kurset, skal være fagligt relevant for medarbejderne og skal så vidt muligt være autentiske materialer hentet fra arbejdspladsen eller afspejle konkrete situationer oplevet på arbejdspladsen, herunder: give og modtage beskeder og instruktioner fra kolleger og ledelse give udtryk for forståelse / manglende forståelse af beskeder fra kolleger og ledelse skrevne og uskrevne regler på en dansk arbejdsplads, herunder det at give besked om afholdelse af ferie, lægebesøg o.l. i god tid, respekt for mødetider m.v. hvad vil det sige at være en god kollega kunne læse kortere tekster, fx mødeindkaldelser og mødereferater kunne skrive korte beskeder Sprogtest Gennem to besøg på virksomheden af Ballerup Sprogcenter blev der sprogtestet et antal medarbejdere, som ledelsen havde udvalgt, og som de mente skulle starte med at have undervisningstilbuddet. Herefter er der samlet et hold på 12 deltagere, som vil skulle modtage sprogundervisning gennem efteråret Undervisningen var aftalt til hver onsdag mellem kl Fagforeningen og virksomheden håber, det bliver en succes, der kan bruges på andre vaskerier. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

14 3F Kongres 2013 Som man kan læse i lederen, afholdt 3F kongres i dagene 14. til 19. september. Her fra afdelingen havde vi 10 delegerede med. Lørdag den 14. september aflagde formanden beretning. Herefter var der debat, som fortsatte om søndagen. Der var 53 personer på talerstolen og med en taletid på 10 minutter til hver tog dette punkt ca. 10 timer. Der var en god stemning og en god debat. Poul Erik Skov kom vidt omkring i sin beretning, bl.a. beskæftigelsessituationen og beskæftigelsessystemet, som mange politikere efterhånden har fået øjnene op for ikke fungerer. Han sagde, at et nyt system skal have markant fokus på uddannelse, og systemet skal passe til fremtidens arbejdsmarked. Ellers kom han som sagt vidt omkring med emner som bl.a. arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes, ligestilling, social dumpning, Vejlegården, organisering, den danske model og meget mere. Lørdag den 14. september blev årets arbejdsplads kåret. Der var fire arbejdspladser normeret. De fire arbejdspladser er foreslået af medarbejderne, altså vores medlemmer. Det er arbejdspladser, som har et godt sammenhold og en særlig ånd samtidig med, at der er nytænkning og udvikling. De fire virksomheder var: Busselskabet Nobina i Randers Post Danmark Pakkedistribution i Ålborg Tømrer og Snedker firmaet Egon Olsen & søn, Solrød Strand Nordfyns Kommune Vej og Park. Vinderen blev Nordfyn kommunes 14 Os imellem Oktober 2013

15 vej og park afdeling, der via moderne teknologi, smartphones, tablets og computer selv styrer og planlægger deres arbejde. Der er sparet en hel del på administrationen og medarbejderne er glade for den store indflydelse de har på deres arbejde. Søndag blev Jens Bjørsts mindepris uddelt. Prisen gik til Rudi Andreasen, som har gjort en kæmpe indsats for at afdække en massiv menneskehandel med rumænsk arbejdskraft i rengøringsbranchen. Arbejdsmiljøprisen blev uddelt mandag den 17. september og gik til Arbejdsmiljørepræsentant på Martin Professional i Frederikshavn, Margit Pedersen og virksomheden Entreprenør Teknik, Køge. Søndag den 16. september, blev Basel Kamals mindepris uddelt. Basel Kamal var tillidsrepræsentant og portør på Rigshospitalet, hvor han blev en af landets første tillidsrepræsentanter med anden etnisk baggrund. Han testamenterede sin formue til sin fagforening med henblik på, at renterne skulle uddeles som pris til personer der arbejder aktivt med integration. Der blev uddelt tre priser: Graciela Alulong der er tillidsrepræsentant har været meget aktiv indenfor integration på hendes arbejdspladser. John Ø. Pedersen, der er faglig sekretær i 3F Aalborg. Han har i to år været tovholder for Aalborgs mangfoldighedsnetværk, hvor etniske minoritetsmedlemmer mødes og udveksler erfaringer 3F Odense GOPS (Grønt område, Offentlige og Privat Service) fik prisen for deres engagement i at få etniske minoriteter engageret i fagforeningen. Derudover vedtog kongressen en forsøgsordning, som skal tilgodese afdelinger, der ikke har en plads i hovedbestyrelsen. Det betyder, at alle formænd inviteres med til hovedbestyrelsesmøderne. Forsøget løber frem til næste kongres. Social dumpning, altså billig og underbetalt udenlandsk arbejdskraft var et af hovedtemaerne på kongressen, og der vil fremad rettet blive arbejdet endnu mere for at imødegå dette store samfundsproblem. Som mange sikkert ved, gik Poul Erik Skov af som formand på grund af sygdom, og Per Christensen blev valgt som ny formand. Læs mere om dette i Jespers leder. Alt i alt var det en god kongres hvor der blev truffet en lang række vigtige beslutninger. Flemming Grønborg Os imellem Oktober

16 DISA flytter til Tå 16 Os imellem Oktober 2013

17 DISA (Dansk Industri Syndikat A/S) er stiftet 21. november 1900 som Dansk Rekylriffel Syndikat Compagnie Madsen A/S på Vesterbro i København. Virksomheden skulle producere og sælge den rekylriffel, som V.H.O. Madsen havde opfundet i Herudover fremstillede man også andre våben, maskingeværer, maskinpistoler, granatkastere og selvladegeværer. I 1962 blev våbenproduktionen indstillet. I 1960 flytter DISA til Herlev I 1960 køber man patentet på en vertikal formmaskine, og dette startede udviklingen af en enestående teknologi til automatisk fremstilling af sandforme til metalstøbegods. I 1964 fremstiller og sælger man sit første DISAMATIC anlæg. I 1962 fik virksomheden sit nuværende navn DISA A/S. DISA har igennem årene herudover produceret værktøjsmaskiner, luftværnssirener, letvægtsmotorcykel, benzinstandere osv. DISA s nuværende produktion omfatter bla. støberier, kølebånd og udstyr til støberier. Virksomheden har siden 2005 været ejet af kapitalfonden Mid Europa Partners. DISA i Tåstrup DISA flyttede til Tåstrup i december 2012, men det sidste er først kommet på plads med udgangen af juni Afdelingen har igennem alle årene haft et rigtigt godt samarbejde med virksomheden, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og medlemmerne på DISA. SiD Herlev/3F Storkøbenhavn har haft den store glæde, at kunne rekruttere medarbejdere til afdelingen fra DISA s tillidsrepræsentanter, Ib Nielsen blev ansat i afdelingen i 1978 og Kai Henriksen i 1998 (er her stadig) 3Ferne afholdt deres klubmøde 31. maj 2013 i vores lokaler, måske for sidste gang. Alle 3Ferne er herefter flyttet til 3F Høje Taastrup afdeling. strup Carsten Madsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

18 Mere jobrotation - rengøring 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter og 12 af kommunes ledige har med succes været i job rotation hos AOF Daghøjskolen i Hvidovre. Intro Fagforeningen 3F Storkøbenhavn forsøger hele tiden at finde uddannelsesprojekter til vore medlemmer, der hvor de arbejder. Så da muligheden i foråret bød sig, indgik vi i et samarbejde mellem Hvidovre Kommunes Rengøringsafdeling, Jobcenter Hvidovre, FOA, AOF Daghøjskolen i 18 Os imellem Oktober 2013 Hvidovre, TEC og VUC Vestegnen om at opkvalificere 12 af de ansatte i forhold til deres danskkundskaber mv. Projektet blev lavet som et job - rotationsprojekt. Her følger historien Jobcenter Hvidovre fandt 12 egnede vikarer blandt deres ledige, som alle havde et stort ønske om at komme i arbejde til trods for, at der kun var tale om et vikariat. Det betød, at 12 af Hvidovre Kommunes rengøringsassistenter kunne komme på syv ugers efteruddannelse i dansk, it og kommunikation via jobrotationsordningen med en afsluttende eksamen i dansk. Alle parter i samarbejdet omkring jobrotationsforløbet er stolte over at kunne meddele, at samtlige kursusdeltagere er gået op til eksamen via VUC Hvidovre og har fået deres eksamensresultater. To uger inden vikarerne begyndte deres jobrotation, var de også på kursus henholdsvis en uge på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) og en uge i praktik i Hvidovre Kommune, hvor de blev sat ind i de rent praktiske opgaver blandt andet ved at være med ude på institutioner som medhjælp for at følge den daglige rutine.

19 På TEC modtog de undervisning i rengøringsmidler og materialer samt ergonomi. Således fik vikarerne nogle gode fælles grundkompetencer, som de fik glæde af i deres vikarperiode og som også kan bruges i lignende job efterfølgende. Ligesom Hvidovre Kommune udtrykker stor tilfredshed med vikarerne er flere af vikarerne så glade for at arbejde i kommunen, at de allerede inden forløbets afslutning havde søgt om fastansættelse. Afslutningsceremonien blev afholdt en fredag i maj i AOF Daghøjskolens lokaler. Her blev der overrakt uddannelsesbeviser af kommunens rengøringschef Charlotte Grome og Daghøjskolens direktør Jørgen Dam til stor glæde for kursisterne. - Det har været et fantastisk projekt og visionen om et uddannelsesløft er lykkedes, siger Charlotte Grome. Underviser Kent B. Andersen fra AOF Daghøjskolen fortæller, at alle deltagere på kurset var meget motiverede hver eneste dag: - De erkendte, at de havde et stort behov for at beherske det danske sprog bedre, fordi de som 1. ge - nerationsindvandrere havde besluttet at tilbringe resten af deres tilværelse i Danmark. Desuden var de også interesserede i at lære at bruge IT på en mere effektiv måde. En succes - Jobrotationen har været en succes for alle. Vikarerne fik regulært arbejde i perioden og rengøringsassistenterne fik efteruddannelse, siger faglig sekretær Carsten Enevoldsen fra 3F. Han pointerer, at alle parter fik gavn af forløbet: - Jobrotation er godt for den ledige, som opnår beskæftigelse i perioden, mens den ansatte via uddannelse opnår flere kompetencer. Arbejdsgiveren får tillige gavn af et bedre uddannet og dermed dygtigere og gladere personale. Vi er naturligvis glade for, at Hvidovre Kommune har udtrykt stor tilfredshed med forløbet og de kompetencer som vikarerne har erhvervet sig på TEC. Vi går meget op i at levere kvalitetskurser, der både giver virksomheden og deltagerne det udbytte, de forventer, siger uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen fra TEC. Virksomhedskonsulent René Dyrby Carlson fra TEC supplerer: - Forløbet er et strålende eksempel på, hvordan man kan opnå succes med jobrotation gennem tæt samarbejde mellem virksomhed, uddannelsesinstitutionerne, a-kassen/fagforening og jobcenteret - når blot engagementet og fagligheden er til stede. Alle parter i projektet har haft en god oplevelse af at samarbejde og vi håber meget fra fagforeningens side, at samarbejdet med Hvidovre Rengøringsafdeling kan fortsætte fremover. Carsten Enevoldsen Faglig sekretær Os imellem Oktober

20 20 Os imellem Oktober 2013

21 Juletræsfest Der bliver igen i år afholdt to arrangementer, ét om formiddagen og ét om eftermiddagen. Juletræsfesterne afholdes i REEHS BAGHUS, Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup Søndag den 1. december 2013 kl til kl Søndag den 1. december 2013 kl til kl Arrangementet er for medlemmer samt medlemmers børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, onkler, tanter osv. Der vil være dans om juletræet, julemand, godteposer og sodavand til børnene. Kaffe med brød til de voksne og underholdning m.v. Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser. Billetter kan købes i afdelingen fra mandag den 11. november. Pris: Kr. 25. Sidste frist for at købe billetter er mandag den 25. november. Bestyrelsen Os imellem Oktober

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Høje Taastrup Nr. 1 marts 2006 Borgmester vil samarbejde med fagbevægelsen Side 6-7 Generalforsamling 29. april for hele familien! Side 14-15 Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne 3F Høje

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere