fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl på Odense Produktions-Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. april P.b.v. Aage Langeland Formand LP -0- Lederens fem nye roller Flere og flere velfærdsopgaver løses på tværs af fagområder og i samarbejde med private virksomheder, frivillige og borgerne. Det stiller nye krav til lederne i den offentlige sektor, men giver også mere frihed til at tænke ud af boksen. Ny rapport giver et bud på lederens nye roller og giver samtidig konkrete redskaber til velfærdsledelse under forandring. Udforskeren, initiativdyrkeren, meningsskaberen, netværkssmeden og effektjægeren. Det kunne lyde som et nyt team af superhelte, men er fem nye lederroller, der indgår i en ny rapport udarbejdet af Mandag Morgen sammen med repræsentanter fra bl.a. FTF, OAO og flere af landets kommuner og produktionshøjskoler. Rapporten "Leder på kanten - nye lederroller", Mandag Morgen (pdf) Rollerne afspejler nye tendenser inden for velfærdsledelse, hvor ledere ofte har brug for at træde ind og ud af forskellige roller alt efter opgaven. Nogle gange vil man eksempelvis få mest ud af at arbejde som initiativdyrker, der tør sætte nye projekter i gang uden at vide, hvor de ender. Andre gange er ens opgave at skabe gejst og ejerskab omkring en fælles opgave, og så optræder du som meningsskaber. Nye tider kalder på nye lederroller rapporten tager udgangspunkt i, at borgerne i stigende grad opfattes som samarbejdspartnere, der sammen med frivillige og private virksomheder er med til 1

2 at løse de mere og mere komplekse velfærdsløsninger. Det stiller krav til ledere om et holistisk udsyn, der via netværk stiler efter at løse flere af lokalsamfundets udfordringer og ikke kun deres egne. I rapporten fortæller Elise Dittmann, leder af Børnehuset Grønnebakken i Næstved, eksempelvis om sit samarbejde med det lokale jobcenter. Det har ført til, at Børnehuset både har nydt godt af at have en nyuddannet ergoterapeut til at lære børnene om sund bevægelse og en arbejdsløs murer, der sammen med en ung mand fra asylcenteret, har kunnet løse praktiske opgaver i institutionen. Åben organisation med borgen i centrum Udover interviews med Elise Dittmann og fem andre velfærdsledere, præsenterer rapporten otte principper for ny velfærdsledelse. De otte principper skal bl.a. hjælpe ledere med at fokusere på kerneopgaven, involvere borgerne og motivere medarbejde, man ikke har ledelsesret over. Rapporten byder også på fem cases og en række øvelser, der hjælper ledere med at indarbejde de overordnede principper og roller i dagligdagen. -0- Ferie tilgode? Bare ærgerligt! 42 procent har oplevet, at chefen blokerer for afholdelse af opsparet ferie. Lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de konflikter, som følger med. Afvikling af ferie skaber frustrationer hos både arbejdsgivere og ansatte. Lige nu er det højsæson for feriekludder. 2 Ferieåret slutter den 30. april, så lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de gnidninger, der følger med. 42 procent har eller har haft svært ved at bruge deres opsparede ferie, fordi det passede dårligt ind i arbejdspladsens planlægning. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Wilke for Avisen.dk. Læs også: Undgå at blive snydt - sådan er feriereglerne Målingen vækker opsigt hos fagforbundet HK Handel, der blandt andet repræsenterer butiksansatte. "Det er ret alvorligt, hvis så mange har haft svært ved at holde deres ferie. Arbejdsgiverne har jo en forpligtelse til at planlægge sådan, at alle medarbejdere får afviklet deres ferie - og skal i den forbindelse tage hensyn til medarbejdernes ønsker og behov," siger faglig chef Kim Jensen. Dansk Erhverv: Et fælles ansvar Meningsmålingen er foretaget blandt 661 personer i marts måned, og giver også anledning til hævede øjenbryn på arbejdsgiversiden. "42 procent er mange. Men det understreger vigtigheden af bedre planlægning fra begge parters side," siger Rikke B. Ørum, der er chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv. Både chefer og ansatte har et ansvar for at undgå, at ferien klumper sig sammen i sidste del af ferieåret, understreger hun. "Ellers risikerer man netop at havne i den her kedelige situation, hvor det nærmest er umuligt at få afviklet den sidste ferie. Og vi ved, at det omvendt kan skabe gnidninger, hvis medarbejdere bliver presset til at lægge deres ferie på et bestemt tidspunkt," siger Rikke B. Ørum. Myndigheder må rede trådene ud Det er dog sjældent, at slagsmål om ferie udløser faglige sager, fortæller både HK Handel og Dansk Erhverv. Hvis ikke sagerne klares i det faglige system, kan man bede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at træffe afgørelser i ferietvister mellem ansatte og arbejdsgivere. Det er tilsyneladende sjældent, at det når så vidt. Styrelsen oplyser, at der i perioden

3 juni til december 2013 blev truffet afgørelse i ni sager. Det har ikke været muligt at få oplyst, om der er kommet flere eller færre ferieslagsmål, som ender på bordet hos Styrelsen. Sen påske skaber ekstra feriekludder Alle fastansatte har mulighed for at overføre én ferieuge til næste ferieår. Men kun hvis de selv ønsker det, og ikke fordi chefen insisterer. Kim Jensen fra HK Handel opfordrer ansatte til at kontakte deres fagforening, hvis chefen forhindrer dem i at afvikle restferie. "Så må man jo få opdraget den arbejdsgiver, arbejdsgivere har ingen ret til at udskyde ferie, det kan alene ske på medarbejderens initiativ," siger han. Aktuelt er der 17 procent, som ifølge meningsmålingen har for meget ferie til resten af ferieåret. At påsken i år falder i april gør det ikke nemmere. "Der er altid mange ferieønsker, som klumper sig sammen omkring påske. Og det skaber en ekstra udfordring, hvis der er mange medarbejdere, som har ferie til overs," siger Kim Jensen. -0- Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august/september inden sommerferien Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Afvikles når der er tilmeldinger nok!. Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. (LP) -0-3 Vigtig generalforsamling i LP! LP holder ordinær generalforsamling den 5. maj på Odense Produktions-Højskole. Her er der vigtige spørgsmål på dagsordenen om foreningens fremtidige tilhørsforhold. Det er et spørgsmål, der har været til drøftelse længe, med start på sidste generalforsamling, og efterfølgende debat på to velbesøgte medlemsmøder sidste efterår. Siden har vi i bestyrelsen løbende drøftet spørgsmålet, og haft møder med formanden for LC-Lederforum, Anders Balle, samt møder med DJØF. I hele forløbet har vi haft tæt kontakt til produktionsskolelederne i Uddannelseslederne (UDF). Fra bestyrelsens side vil vi stærkt opfordre medlemmerne til at møde op den 5. maj, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. (LP) LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse:

4 Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august/september Tilmeldingsfrist den 1. juni Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 05/05-14 Generalforsamling Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Udklip. HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE Produktionsskolen Multicenter Syd har stor succes med at hjælpe unge, som på grund af skoletræthed eller som følge af mere personlige årsager ikke er i stand til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse på en almindelig erhvervsskole. Siden 2010, efter fem år som forsøg, fik produktionsskolerne lov til at udbyde en produktionsbaseret erhvervsuddannelse. Og med hjælp og støtte til både de faglige og personlige udfordringer, lykkes det at få størsteparten af de unge, som starter på uddannelsen, igennem på normeret tid og med et fuldgyldigt svendebrev, som hvis de var gået den slagne vej gennem uddannelsessystemet. NYKØBING. Velkomst til ny forstander Ugeposten Gribskov UDNÆVNELSE: Bestyrelsesformand for Gribskov Produktionsskole Jørgen Simonsen kunne onsdag eftermiddag glæde sig over at vise skolens nye forstander Kenn Andersen rundt på skolen, hvor der også blev mulighed til at hilse på elever og de nye medarbejdere.... " Med Kenn Andersen er bestyrelsen sikker på, at vi har fået fat i den rigtige mand, til at bringe Gribskov Produktionsskole sikkert ind i fremtiden," udtaler formand for bestyrelsen Jørgen Simonsen.... Han er 50 år gammel og kommer fra en stilling i Fredensborg Kommune som leder af Ungdomskulturhus, ungdomsklubber og opsøgende team (SSP). Desuden medbringes en baggrund som souschef og leder for ungdomsskolen i Hundested / Halsnæs Kommuner. 4 Skoletrætte Marcus fik 12 til eksamen NYKØBING Han skal lægge kræfterne i. For støvet fra en lang roesæson har sat sig, så der skal vrides og hives for at få løsnet den store kraftige bolt....

5 Så da Marcus Birk var færdig med folkeskolen begyndte han som elev på Produktionsskolen Multicenter Syd, hvor han begyndte i køkkenet, men nåede rundt på stort set alle skolens værksteder og afdelinger Produktionsskolen har været med til at ændre mit syn på at gå i skole.... Jeg holder stadig kontakt med min gamle mester på produktionsskolen, og det er også skolens skyld, at jeg i dag er ansat på sukkerfabrikken, siger Marcus Birk. Hun vil dyrke de gode relationer Oplandsavisen PRODUKTIONSSKOLERNE I Brønderslev og Dronninglund har ansat 35-årige lærer Rikke Stefansen til at varetage undervisningen af eleverne i dansk og matematik -og på sigt også i engelsk.... Hovedparten af produktionsskoleeleverne vælger at bruge skoleforløbet på at lære mere dansk og matematik. Hidtil har produktionsskolerne samarbejdet med AOF om lærerkræfter til undervisning i dansk og matematik, men i efteråret blev det besluttet at ansætte en fast lærer på produktionsskolen.... Der går i dag 69 elever i alt på de to skoler -heraf 43 i Brønderslev. Danske og tyske elever i dialog Dagbladet KØGE: I hele marts har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård besøg af seks elever og to lærere fra den lille tyske by Felsberg, 30 km syd for Kassel. Eleverne kommer fra Jugendwerkstatt Felsberg, som er en slags søster- produktionsskole til os.... Her skal oplevelsen af arbejdet i virksomheden sammen med kommunikation på et andet sprog give eleven en fornemmelse af hvilke udfordringer, man kan komme ud for i hverdagen, og samtidig styrke elevens lyst og evne til at forbedre disse forhold -til gavn for både virksomhed og elev. Efter endt ophold modtager eleven et» Europass «, som er en dokumentation for et anerkendt ophold i udenlandspraktik. Udstilling om det der gør de unge glade Ugeavisen Vejle Mentale helbredsproblemer er årsagen til cirka 60 procent af alle frafald på ungdomsuddannelserne.... Det første hold fra produktionsskolen Datariet har netop afsluttet sådan et forløb, og i den forbindelse havde eleverne i sidste uge fernisering på en udstilling med billeder af, hvad der gør dem glade.... Derfor har de unge hver dag i sundhedsafdelingens undervisningsforløb fået den opgave at tage tre billeder af noget positivt i deres liv. Unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Her får de skoletrætte en helt ny start på livet Det var ikke uden mange sværdslag og kamp, at det tilbage i 00' erne lykkedes produktionsskolerne med Multicenter Syds daværende forstander, Leif Jeppesen, at få godkendt et " 5 produktionsskolebaseret lærlingeforsøg." I dag er forsøget ændret til den permanente " Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse" og anerkendt af de fleste arbejdsgivere, og på Multicenter Syd kan man notere den ene succes efter den anden, hvor de lærlige, skolen har udlært, hurtigt kommer i job i private firmaer. Uddannelsen er ikke bare en succes for produktionsskolen, men væsentligst af alt en succes for de ellers skoletrætte elever, som her får en helt ny start på livet.... Marcus Birk som i dag er ansat som klejnsmed på Nykøbing F. Sukkerfabrik er et lysende eksempel på, hvordan Multicenter Syd, har kunnet hjælpe en ellers aldeles skoletræt elev på rette vej uden at skulle følge den ellers slagne vej gennem uddannelsessystemet. Staben på Multicenter Syd har al mulig grund til at være stolte over succes'erne, og som egn har vi grund til at kippe med flaget for en produktionsskole, som på alle måder altid har været nogle skridt foran. Byggeri tvinger ny skole i knæ Fyens Stiftstidende Marslev: Wauw - er det her virkelig en produktionsskole?... Og det betyder, at produktionsskolen i stedet for at skulle betale en regning på én million kroner nu selv skal finde 2,5 millioner til et projekt, der i alt render op i et beløb på den gode side af ti millioner.... Østfyns Produktionsskole Som en del af et beskæftigelsesprojekt for unge mennesker tager Kerteminde Kommune initiativ til at starte en kaninfarm med i alt 1500 angorakaniner i Ullerup.. 1. januar 1989 beslutter man så at lave kaninfarmen om til en produktionsskole under den kommunale ungdomsskole.. 1. april 1990 køber Kerteminde Kommune Strandgården og stiller den til rådighed for ungdomsskolen og produktionsskolen..... Elevtallet bliver ved med at stige, efter at produktionsskolen er blevet selvejende, og produktionsskolen begynder at mangle plads. 3 skarpe Fyens Stiftstidende 1 23 procent i meromkostning på byggeriet.... Det er klart, at des flere detaljer, der er, des lettere undgår man uforudsete ting,2 Men har I ikke et ansvar for, at de netop beskriver byggeprojektet grundigt nok? Jo, vi har også et ansvar for at vurdere, om beskrivelsen er grundig nok. Og det er også noget af det, vi tager med os, når vores hal skal gøres færdig -forarbejdet skal være grundigt. 3 Kommer det her til at få konsekvenser for eleverne? - Selvfølgelig er det vores eget ansvar Fyens Stiftstidende Marslev: Bestyrelsesformand for Østfyns Produktionsskole, Arne Krydsfelt, kan ikke finde et enkeltstående svar på, hvorfor byggeomkostningerne voksede sig 23 procent større end forventet.... Men ligegyldigt hvad, så vedkender bestyrelsesformanden at ansvaret for meromkostningerne alene ligger hos produktionsskolen selv.... Det kan godt være, at det ikke er bestyrelsen, der beskriver projektet, men

6 det er os, der vælger, hvem der skal gøre det. Derfor ligger ansvaret selvfølgelig også på vores skuldre -hvis ansvar skulle det ellers være?, siger han. -For første gang i mit liv kom jeg ud af min skal NAKSKOV Hoa Sua School i Hanoi i Vietnam er en skole for 300 dårligt stillede elever i Vietnams hovedstad. Men mødet med skolen og dens elever har også givet fem elever fra Nakskov Produktionsskole en oplevelse for livet.... Turen foregik sammen med Den økologiske Produktionsskole i København og F16, der er en produktonsskole under Frontløberne i Århus.... -For første gang i mit liv tog jeg skridtet ud af min skal, fortæller 20-årige Sebastian Suenson, der er i gang med en uddannelse som ejendomsseervicemedhjælper. 23-årige René Nielsen er kontorlærling på produktionsskolen i Nakskov og fortæller, at han har lært meget om kommunikation og kundebetjening under studieturen. Toner for livet Roskilde Avis Selvom de fleste danskere langt hen ad vejen ligner hinanden, så bærer vi alle rundt på hver vores livshistorie. På produktionsskolen i Roskilde (Base 4000) deltager et hold på 11 elever i et musikalsk projekt, hvor de sammen skal spille en koncert med numre, der hænger sammen med deres historier.... Fælles for alle på holdet er dog ifølge Jan Poulsen, at de har givet den hele armen, og det har ifølge både ham, Line og Rasmus hjulpet på elevernes glæde ved at gå i skole.... Musik med følelsersamlet set har de 11 elever på produktionsskolens musikprojekt valgt at kalde sig The Products. Akustiske rocktoner til et lyttende publikum Sjællandske KORSØR: I små byer sker der ikke så meget om søndagen.... Folk var til koncert for at høre musik - og det gjorde de. Men det var ikke kun drengene fra Harmonics, der indtog den tæppebelagte scene.... Al teknikken styret af elever fra produktionsskolen, så de unge er virkelig med inde over, fortæller Maibritt Huniche. Politikerbesøg og madprop Dagbladet TØLLØSE: Der blev akut behov for en slamsuger til køkkenet, der pludselig stod under vand samtidig med, at en gruppe politikere besøgte produktionsskolen PH i Tølløse i sidste uge. -Vi havde ikke de store salgstaler parat.... Politikerne fik syn for sagen, og køkkenet fik suget vand og madprop op. Familieaftenen bød på fælles aftensmad, musik på scenen, mediestunt og tjæreog olielugt fra joller og vikingeskib, der snart er sejlklare på havnen i Holbæk. Klemmenstrupgård Nord er nu en realitet Køge Onsdag Mandag morgen kl var der officiel nøgle overdragelse til Produktionshøjskolens 240 m2 på Campus Køge.... Om baggrunden for at oprette Campus Klemmenstrupgård Nord, siger Elisabeth Dolmer: -For at kunne leve op til de nye reformer på kontanthjælpsområdet og den nye EUD reform, har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård et behov for at være en synlig og integreret del at det ungdomsuddannelses miljø, som helt naturlig vil blive Campus Køge. -Ved at Klemmenstrupgård er synlig og tilstede sammen med de øvrige ungdomsud-dannelser, medvirker Klemmenstrupgård til at skabe en endnu bedre synergieffekt imellem ungdomsuddannelserne, som skolen jo også er en vigtig del af. -De unge, som er elever på Campus Klemmenstrupgård Nord vil opleve pulsen på ungdomsuddannelserne og samtidigt være i Klemmenstrupgårds» trygge «rammer. Danseinstruktør og produktionsskole deler sundhedspris Budstikken SUNDHEDSPRIS Torsdag aften blev årets sundhedspris 2013 uddelt i Haderslev Kommune.... Deler prisen Rene Sørensen skal dele prisen med Haderslev Produktionsskole, der har haft stor fokus på det sundhedsfremmende arbejde i forhold til både elever og lærere. Blandt andet må der ikke indtages slik og sodavand i skoletiden. I indstillingen hed det blandt andet: " Skolen arbejder med, sundhedstest, sundhedssamtaler, motion og obligatorisk spiseordning. Myndigheden, kokken og viceværten Nordjyske Stiftstidende FREDERIKSHAVN: Det er ikke for at begynde denne artikel med en banal oplysning eller en fortærsket kliche.... Kok og viceværtpå Produktionsskolen ville Camilla gerne " et eller andet med tilberedning af mad", mens Daniella kunne tænke sig " et eller andet med værktøj". Nu var det så heldigt, at Udbetaling Danmark, der har 170 ansatte, sidste år tilbød Produktionsskolen fire elevpladser.... Det viser bare, at vi gør det rigtige ved at have et samarbejde med Produktionsskolen, siger Henrik Davidsen. Elever på produktionsskole flytter opgaver hjem fra østen Midtjyllands Avis SILKEBORG: Elever på Silkeborg Produktionshøjskole giver billige produktionsvirksomheder i Østeuropa og Kina konkurrence.... -På værkstedet prøver vi på den ene side at ligne en smedevirksomhed så meget som muligt, men samtidig skal vi være pædagogiske indenfor de rammer skolen sætter.... -Jeg synes, det er fedt. Det betyder noget, at man står med noget i hænderne som er seriøst. 6

7 ET HELT ANDET SKOLELIV Lemvig Folkeblad Mit liv med en diagnose: Klassens forældre så ned på migsom ni-årig tog mine forældre mig med til lægen, fordi jeg ikke kunne følge med i skolen og sakkede bagud.... Da jeg kom på Lemvig Produktionsskole, tog jeg selv initiativ til at få undervisning i mine svage fag: matematik og engelsk.... Jeg har fået mere selvtillidsiden jeg kom her på Produktionsskolen, har jeg fået mere selvtillid.... Vi har haft modeshow, hvor jeg fik lavet nyt hår, som frisøren selv bestemte. Jeg valgte at flytte hold, over på»godt i gang«, hvor jeg blev taget godt imod.... Efter Produktionsskolen, skal jeg på VUC, hvor jeg vil have en 9. klasses eksamen.... Når jeg skal koncentrere mig om en skoleopgave, som måske er lidt for svær for mig, bruger jeg den selvkontrol, jeg har fået ved at danse mavedans nede på Produktionsskolen nordvest Jylland i Lemvig til at overskue det matematik og engelsk jeg har valgt at få, og når jeg er på mit hold, eller hvis jeg kan mærke at jeg har en lidt dårlig dag, jeg er rigtig glad for den selvkontrol det har givet mig, jeg kan overskue meget mere især på skolen, der bruger jeg den meget.... De er vigtigt, at de voksne lytterjeg selv som elev her på PNVJ ( Produktionsskolen Nordvestjylland) synes, at det er vigtigt at have møder mellem elever og lærere, også kaldt deltagerrådsmøder. Af Lærke Primdahl Vistisen, 18 år og fra Struer Af Simone Bertelsen 18 år og fra Lemvig Af Mikkel Dvinge 18 år og fra Lemvig Kørekort til : Økonomien Nordjyske Stiftstidende REBILD: Lise Klitsgaard har arbejdet i bankverdenen og har rådgivet kunder, der skulle have anbragt formuen på bedste vis, og hun har arbejdet som rådgiver for folk, der er kommet i økonomisk nærmest uløselige klemmer. I erkendelse af, at det er meget bedre at forebygge end at helbrede, har hun fået ideen til at udstede økonomisk kørekort til unge, et projekt, som hun afprøvede med succes på Rebild Produktionsskole for ungdomsskolen i Rebild.... På produktionsskolen havde hun et drengehold, hvor de snakkede om biler og kørekort, og så opstod ideen om et økonomisk kørekort.... Dyre vaner blandt unge kan være cigaretter, cola og cafebesøg og tøj for slet ikke at tale om mobiltelefoner og abonnementer. Forår kalder på Hertug Hans Vandringen Jydske Vestkysten HADERSLEV: Lørdag den 29. marts vil være der en del flere vandrere omkring Haderslev end på en normal lørdag, idet Fodslaw Haderslev denne dag afholder sit årlige forårsarrangement Hertug Hans Vandringen.... Severin Skolen foregår starten denne gang fra Haderslev Produktionsskole på Norgesvej.... Vandringen er uden konkurrencemomenter, så det drejer sig hverken om at komme først i mål eller om at gå længst. Der kan frit vælges mellem 5 forskellige ruter på 6, 11, 22, 31 eller 39 kilometer, så der er virkelig mulighed for at afprøve sig selv. 7 Skoleelever festede igennem Ugeposten Gribskov HELSINGE: Fest igennem eller bliv noteret for fravær. Sådan lød ordren fra Gribskov Produktionsskole, der traditionen tro har stort fremmøde til årets gallafest.... Han havde sammen resten af produktionsskolens elever gjort et ekstra stort nummer ud af påklædning og festens rammer til dette års gallafest, og det skortede derfor ikke på jakkesæt og farverige kjoler.... Begge går de på produktionsskolens medielinje, og her havde man ekstra travlt med at tage fotos af de mange velklædte elever til skolens nyhedsavis og Gribskovavisen. Produktionsskolen holder påskemarked i nye omgivelser Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store traditionelle påskemarked.... Der kommer rundvisning til skolen, som vores mange trofaste besøgende får set den nye skole, siger forstander Martin Tarup. Vind fine præmier Produktionsskolen har i samarbejde med Hvidovre avis lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen Søren " Præst" glæder sig: Produktionsskoleelever bidrager til kirkeinteriør i Hannerup Elbo Bladet For sognepræst Søren Thorsen og det øvrige personale tilknyttet Hannerup Kirke, er et samarbejde med Fredericia Produktionsskole på Prangervej, blevet en stor gensidig succes.... De var kreative og dygtige, og da arkitekten kom undervejs i processen med at lave halvmuren, sagde han til dem at de " blot kunne give den gas".... -Men for at vende tilbage til historien så har der været et samarbejde med flere lærerkræfter på produktionsskolen de seneste år. Det betød at vi fik skabt hele to " værker" ved hjælp af skolens elever, der arbejder med metal, med træ, med musik og også med mad. Oplysende flash mob på torvet Thisted Posten GODT 40 elever og deres lærere fra Thy Produktionsskole i Sjørring drog fredag middag i samlet flok til Thisted, hvor de på en anderledes måde ville gøre opmærksomme på, at danskerne gør for lidt ved folk, der falder om efter et hjertestop i det offentlige rum.... Og samtlige linjer på skolen blev inddraget. Heriblandt skolens køkkenlinje, hvor den stod på sund kost ugen igennem. -Idéen var at tilberede sund kost på en sjov måde, fortæller kantineleder Trine Roursgaard.

8 Nyuddannet Farsø Avis Nyuddannet:Morten Bjerre Pedersen, Vester Hornum har på særdeles tilfredsstillende vis gennemført ErhvervsGrundUddannelsen-EGU inden for møbel-og træindustri. Han har gennemført sit praktikforløb hos Vannerup Møbelfabrik, og har taget EGUkursusforløb inden for træindustri på Teknisk Skole i Skive. EGU-forløbet har været tilrettelagt af Produktionsskolen Kongshøjgaard for Vesthimmerlands Kommune Mini-scene til skuespilleren i maven Holstebro Onsdag GADESCENE: Det er ikke kun skuespillerne fra 128 festivalteatre som kan boltre sig på de skrå brædder og skæve scener rundt om i Holstebro Kommune.... Det er kunstneren bag årets festivalplakat, Helle Freja Hansen, som sammen med produktionsskoleelever fra Holstebro, har kreeret gadescenen.... Tænk på Speaker's Corner i Hyde Park i London, hvor publikum får storartede, mærkelige, sjove og ind imellem rørende oplevelser. Du kan optræde alene eller med en ven. Mange unge er en af os Skagen Onsdag GENNEM DET seneste år har Psykiatriens informationscenter, Psyk-Info, fortalt over 1300 unge fra nordjyske ungdomsuddannelser om psykisk sygdom.... Som en elev fra Brønderslev Produktionsskole siger: " Det var spændende, og vi kunne holde opmærksomheden i lang tid, fordi det berørte os".... De taler det samme sprog som eleverne, og de har vist, at " jeg er en af jer, men jeg har nogle udfordringer at tumle med", siger Dorthe Haslund Pape. Stiller spørgsmål via smsefter ambassadørernes oplæg har eleverne fra ungdoms-uddannelserne mulighed for at sms e deres spørgsmål Simremad og á la carte på Strandcaféen Djursland Weekend BØNNERUP Simons Simremad bliver en del af menukortet på Strandcaféen i Bønnerup, som Therese Christensen og Simon Rysgaard åbner lørdag 29. marts.... Han og Therese Christensen har kontaktet Produktionsskolen i Grenaa, Norddjurs Kommune og Grenen for at få kontakt til unge, der kan tænke sig en faglig hverdag i et køkken.... Han er i lære som tækker, men giver alligevel en hånd ind imellem. Djurslands Menu Der er mange ting på bedding. Påskemarked i nye omgivelser på lørdag Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store påskemarked.... De vandt flotte præmieri sidste uges Hvidovre Avis havde Produktionsskolen i samarbejde med avisen lavet en lille konkurrence, hvor man kunne vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen.... Præmierne kan hentes på Produktionsskolen. 8 Produktionsskolen holder rejsegilde Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fejrer i morgen torsdag både rejsegilde og 11-års fødselsdag, når skolen indvier de nye lokaler på Fabriksvej 20. Her har man brugt en masse penge på det indvendige, mens det udvendige må vente til, skolen har råd. Alle interesserede er inviteret til klokken 14.00, og Produktionsskolen sørger for vådt og tørt og måske en enkelt tale eller to. Produktionsskolelærer glæder sig: Hans Jørgen får de unge til at gå til stålet Elbo Bladet Stemningen er munter, medens der bliver arbejdet med streger, boremaskiner, pc-programmer og så videre, men først og fremmest med metal. Vi kigger ind i miljøet der udgør en del af dagligdagen på Fredericia Produktionsskole på Prangervej i Fredericia, og går derfra tre artikler rigere, men adskillige fordomme fattigere.... Dette efter 20 år på Sønderborg Produktionsskole.... Det er via UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, at de unge bliver visiteret til produktionsskolen. Præst også " censor" Elbo Bladet Søren Thorsen, sognepræst ved Hannerup Kirke, kunne vi i seneste nummer fortælle var glad for samarbejdet med Fredericia Produktionsskole Vi er en produktionsskole, -og vi producerer.... Søren Thorsen er en mand man bliver glad af at være sammen med, -også når han kommer her i huset som " censor", griner produktionsskolelærer Hans Jørgen Lauridsen og uddyber: -Da opgaverne med at lave tingene til Hannerup Kirke, henholdsvis indsatsen til lys der indgår i deres mur og aftalen om at vi skulle skabe en lysstander, der matchede deres smedejernsdøbefont, var på plads, kom Søren Thorsen efterfølgende tit over i forbindelse med produktionen af sidstnævnte og fulgte slagets gang frem mod det færdige resultat.... Nemlig det, at alle der havde lyst fra produktionsskolen, kom over i kirken og bidrog til en juleafslutning, fortæller den erfarne håndværker og lærer. Nu skal der sendes meget mere lokaltv Frederiksvark Ugeblad LOKAL-TV Produktionsskolen i Frederiksværk jubler, for de har lige modtaget en sendetilladelse, der betyder at TV Nordsjælland fra fredag 4. april skal sende lokal-tv i et noget større område end hidtil.... Farvel FjordTVFilm & TV Linjen på Produktionsskolen har indtil nu produceret udsendelser for dk og men nu skal der sendes lokal-tv i hele den nordlige del af hovedstadsregionen med hovedvægt på Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Frederikssund Kommune.... Der er blevet indkøbt nye biler og nyt udstyr og i skrivende stund er der på Produktionsskolen ved at blive etableret et topprofessionelt studie af professionelle folk, så man er gearet til at gå i luften på fredag.... Som medie er det svært at være alle steder på en gang, så det er vigtigt at have et godt netværk

9 Klar til foråret på Louns-halvøen Farsø Avis HVALPSUND: I torsdags kunne man opleve en flok unge mennesker - og nogle lidt ældre, gå rundt på veje og stier på Lounshalvøen for at samle affald op.... Men ikke desto mindre var det en flok veltilfredse unge, der efter endt arbejde samledes til kaffe, saftevand, boller og æblekage i kantinen på Produktionsskolen Kongshøjgaard. Det var nemlig elever og medarbejdere fra produktionsskolen med hjælp fra 18 unge og medarbejdere fra Lounsgaarden, der samlede affald i et par timer denne torsdag eftermiddag. Det er et arrangement Produktionsskolen Kongshøjgaard gennemfører hvert år, og man starter altid med en forhåbning om, at der ikke vil være så meget affald, fordi der bliver smidt mindre. Elev længes " hjem": Giv mig Canada tilbage Elbo Bladet For 19-årige Kenneth Majgaard er tilværelsen som elev på Fredericia Produktionsskole helt ok, uden at det dog dufter helt af den ultimative drøm.... Det elskede jeg og vil meget gerne tilbage og bo deroppe i nogle år, konstateres det umiddelbart, medens han fortæller, at opholdet som udviklingsstudent på highschool-niveau, gik i blodet på ham på den gode måde. -Naturen, omgivelserne og de mennesker der bor der, tiltaler mig alt sammen. Mit engelske var åbenbart også ok, for flere troede såmænd når jeg mødte dem første gang, at jeg blot kom fra en anden by i Canada, griner eleven og vender tilbage til hverdagen på Fredericia Produktionsskole. Endnu en STU'er færdig i Grenaa Djursland Weekend GRENAA Frederik Vinther sagde fredag 28. marts farvel på Grenaa Produktionsskole -og samme dag goddag til nye udfordringer i Kvickly's ferskvareafdeling i Grenaa. Udlært STUelevFrederik Vinther er udlært STUelev, og udover at følge gartnerlinjen på Grenaa Produktionsskole har han afprøvet en række praktikker i forskellige brancher -først og fremmesti Kvickly, hvor han nu udvider sin erhvervserfaring.... Den faglige udvikling sikres gennem værkstedsarbejde, kurser og praktik i lokale virksomheder. Der er p. t. tolv STU-elever på Grenaa Produktionsskole. Stylter og snobrød på produktionsskole Århus Stiftstidende HØRNING: Lav stylter, bag et snobrød, design påskeæg eller få taget et portrætfoto. Det er nogle af de gratis aktiviteter, når Produktionsskolen i Hørning inviterer til forårsmarked og åbent hus søndag 5. april kl Produktionsskolen blev fejret med manér Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fejrede i går både sin 11-års fødselsdag og indvielsen af nye lokaler på Fabriksvej Fra kommunen var borgmester Benedikte Kiær mødt op, og hun lykønskede produktionsskolen med deres nye 9 omgivelser, som hun glædede sig til at se nærmere på.... Hun havde dog en anden gave med -en imaginær check på 1000 kroner, som skolens elever kunne bruge på et hyggearrangement.... I sit virke som byrådsmedlem var Benny Jørgensen en af de første til at forslå en produktionsskole i Helsingør, og han var derfor meget glad for at se den gamle idé blive til virkelighed. Produktionsskolen» Sundet «har flyttet adresse Helsingør Dagblad HELSINGØR: På Produktionsskolen» Sundet «er omkring 100 unge i alderen 15 til 25 år i gang med at finde ud af, hvad de vil bruge resten af livet til på arbejdsmarkedet -om det drejer sig om uddannelse eller om et stykke arbejde her og nu.... Leder af Produktionsskolen Christian Saggau glæder sig naturligvis over den nye produktionsskole.... De usikre unge kan blive afklaret med hensyn til job og uddannelse på en produktionsskole.... Der var mange menesker til indvielsen af den nye produktionsskole, og køkkenholdet havde haft særligt travlt med at få mad og drikke gjort klar til åbningen, hvor også borgmester Benedikte Kiær mødte op. Kommunen forsvarer salg af skole i Ragebøl Jydske Vestkysten SØNDERBORG: Ja, det var til en spotpris Dybbøl Efterskole købte Sønderborg Produktionsskole i Ragebøl af Sønderborg Kommune for kroner var prisen af ejendommen, der var vurderet til cirka ni millioner kroner.... Men vi er måske ikke klar over, hvor meget vi støtter med, siger Erik Lauritzen. Kommuner må gerne støtte en friskole som Dybbøl Efterskole, men loven siger også, at en kommune skal sælge til markedspris.... FAKTA BygningerneDybbøl Efterskole købte i fjor den tidligere Sønderborg Produktionsskole i Ragebøl af Sønderborg Kommune. TV Nordsjælland opruster og udvider Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSVÆRK: Film & TV-linjen på Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter er sikret tid både foran og bag kameraet frem til Større pengeposenavneskiftet er dog ikke den eneste ændring hos TV Nordsjælland. De har også haft spenderbukserne på og købt nye biler, nyt udstyr og et nyt tv-studie er etableret af profesionelle folk forud for de første optagelser. Det kan lade sige gøre, da der er kommet flere penge i posen fra statens side. Mere luft og lys til Produktionskolen Lokalavisen Nordsjælland INDVIELSE: Der var både 11 års fødselsdag og rejsegilde for Produktionsskolen Helsingør torsdag.... UngdomstilbudEn produktionsskole er et tilbud til de unge mellem 16-25, der ikke har fået gennemført en ungdomsuddannelse.... Selv om Produktionsskolen glæder sig over at Helsingør Kommune gjorde flytningen muligt, så har selve flytningen også budt på udfordringer, afslørede

10 Christian Saggau i sin tale ved rejsegildet.... Dels en ekstra indvielse foretaget af det tidligere byrådsmedlem og SiD-formand Benny Jørgensen, der var med til at sørge for at Helsingør fik produktionsskolen for 11 år siden. Mange gæstede Påskemarked i Filmbyen Hvidovre Avis " Vi samler på sejre" siger produktionsskolerne og det var en befriende sejr for skolen, at se så mange gamle venner og nye besøgende på skolens traditionelle påskemarked i Filmbyen. Det var første gang der blev holdt marked i Filmbyen og alle på produktionsskolen havde knoklet for at skabe de bedste produkter og sjove aktiviteter både på alarmpladsen, i Bataillionen og skolen bygning 12 i Filmbyen.... Skolen måtte ud med lastbilen for at levere bænke og borde der var blevet solgt til borgerne i Hvidovre. Der var " byens bedste griller" på alarmpladsen og servering i Bataillionen, hvor musikholdet optrådte med en koncert, lige efter dukketeaterforestillingen. De unge vil have en ungecafé i Støvring Nordjyske Stiftstidende, sektion 3, side 10 (315 ord) STØVRING: Et af de gennemgående ønsker til et ungdomshus i den undersøgelse, elever fra 1. F på Støvring Gymnasium har gennemført blandt unge i Støvring, er et cafémiljø, hvor unge kan mødes i afslappede rammer. Elever på 8. og 9. klassetrin samt elever fra produktionsskolen har deltaget i undersøgelsen, og de ser især miljøet omkring ungdomshuset i Skørping som et mål for noget tilsvarende i Støvring, lyder det fra tre af de elever, der har været med til at lave undersøgelsen: Lærke Bjorholm, Jens Blaakilde Andersen og Kasper Ragborg Olesen.... Idérigdommen har været stor, når gymnasieeleverne har mødt de næsten jævnaldrende fra folkeskolen og produktionsskolen.... Andre forslag som en helikopter og en skøjtebane blev venligt aflivet i snakken mellem de unge. Grejbank på Naturskolen Ugeavisen Odsherred NYKØBING: Med en bevilling på kr fra Friluftsråpdet kommer Odsherred på landkortet over egne, hvor alle for små penge kan leje fritidsudstyr.... Henrik Bendixen, forstander på Nordvestsjællands Produktionsskole (NVPRO), der driver naturskolen, glæder sig: -Vi har i forvejen en grejbank for skoler og institutioner, men snart kan alle låne udstyr, siger Henrik Bendixen, som også peger på, at grejbanken passer perfekt til VisitOdsherreds mål om at forlænge turistsæsonen.... Naturvejleder Helle Laigaard, Naturskolen, vurderer, at udlån af fi-skestænger sikkert bliver populært.... Grejbanken forventes at åbne om en måneds tid. ta. Forårssalg hos NVPro lørdag Ugeavisen Odsherred SVINNINGE: Elevernes produkter indenfor håndværkerfagene kan ses og købes på NVPRO's traditionelle forårssalg - lørdag den 12. april Bert Jensen og Anker Olsen fra linjerne Smed og 10 Håndværk står klar fra klokken 10 på den sædvanlige plads mellem Kalundborgvej , cirka 1 km vest for Svinninge. NVPRO er en produktionsskole og det betyder, at alle linjer producerer varer/ ydelser rettet imod» rigtige «kunder. Det er en vigtig del af læringen på en produktionsskole.... Derudover arbejdes der med at vedligeholde og servicere NVPRO's egne bygninger, hvilket betyder, at der arbejdes med alt indenfor malerarbejde og reparationer af alle arter. Danmarks sundeste produktionsskole Jydske Vestkysten ESBJERG: Esbjerg Produktionsskole er den første i Danmark, der er blevet sundhedscertificeret hos Danmarks Firmaidrætsforbund.... Medarbejderne dyrker fælles motion hver onsdag i arbejdstiden, lige som der tilbydes rygestopkurser til alle. De ansatte på produktionsskolen er i første omgang den drivende kraft, og målet er, at den sunde energi skal smitte af på nuværende og kommende elever. - Vi har altid haft et godt kollegialt klima, og vi håber, at denne certificering nu markerer endnu et skridt på vejen mod en sundere livsstil, siger forstander, Henry Albæk Nielsen. SKOLEELEVER ER KLAR FUGLSANG Tina Østergaard, skoleleder ved Mulitcenter Syd, var også at finde som en af de otte turistaktører, der kort meldte ind mod slutningen af Fuglsangturistmødet. Hun kunne blandt andet fortælle om, at de 10 værksteder på produktionsskolen er til for at blive brugt af andre med gode idéer, og det vil med andre ord sige, at hvis der skulle sidde nogen med brug for at få løst unikke opgaver eksempelvis i en turismemæssig sammenhæng med produktion af alt muligt forskelligt, så kan produktionsskolen byde ind med hjælp. DAGENS BUKET Vi, der har arbejdet med " Ordet" og Caribisk Kaos", vil hermed meget gerne overrække en meget stor buket og tak til Produktionsskolen og alle de unge, som har lavet mad til os, og tak for lån af skolens lokaler til vores spisepauser.... TAK. " Uden mad og drikke duer helten ikke".... Karina Fredensborg Lolland Musikskole Østre Landevej 6, 4930 Maribo Ulstrup-planer til debat Favrskov Posten ULSTRUP Ved et borgermøde forleden i Ulstrup blev der forelagt flere forskellige scenarier for, hvad man kunne tænkes at bruge den grund, hvor fabrikken Expedit ligger, til.... Et bud var, at produktionsskolen kunne bruge den.... Det bliver mest politikerne, der herefter skal afsøge mulighederne," siger planchefen. Med til mødet var også næstformanden i Lokalrådet Marianne Rigtrup: " Jeg havde gerne set flere end de 50, der dukkede op.

11 Første trin til sejr er at lære at tro på sig selv Ugeavisen Svendborg SVENDBORG: Eleverne og de ansatte på Sydfyns ErhvervsForskole er trætte af de myter, der nogle steder findes om produktionsskoler.... Jeg føler at jeg har været utrolig heldig at få en læreplads på skolen, fortæller hun, hvis mål er at få sit eget rengøringsfirma, når hun er udlært. Daniel fra Gudme, der er jævnaldrende, måtte opgive en levnedsmiddeluddannelse på grund af de mange teoretiske opgaver.... -Det her er et sted, hvor man kan prøve mange ting, og det passer mig fint. De lokale skal kende skolen Frederiksborg Amts Avis HELSINGE: Det er ikke mere end et par uger siden, at 50-årige Kenn Andersen indtog forstanderkontoret på Gribskov Produktionsskole.... Vigtig rollehan mener, at produktionsskolen spiller en stor rolle og har en vigtig opgave i forhold til at nå regeringens mål for uddannelse af de unge. -Vores opgave er enorm vigtig.... For ikke alle unge er klar over, hvad de vil. Tak til mange af de lokale helte Dagbladet Ringkøbing-Skjern SKOLE: På Ringkøbing-Skjern Produktionsskole arbejder vi meget praksis-og helhedsorienteret, da vores elevers læring ofte sker midt i og med situationen med alle sanser åbne.... Vi blev taget fantastisk godt imod, så vi vil gerne takke Tina Jensen, Borgerservice Skjern Rådhus, Alice Fjordside fra Ringkjøbing Landbobank og Henning Boye fra 3F i Skjern. Det er dejligt, at vi sammen kunne bibringe de unge nyttige redskaber til et forhåbentligt mere selvstændigt liv, hvor vi måske sammen har taget toppen af de største faldgruber. Til sidst også en tak til Hvide Sande Åben Havn for jeres store uddannelses-og beskæftigelsesdag fredag den 11. april. Af Peder Sørensen, forstander, Ringkøbing-Skjern Produktionsskole Elev fik uddannelsesbevis Dagbladet, RINGSTED: Det er en festdag, hver gang Ringsted Produktionshøjskole kan holde translokation for en EGUelev, der har afsluttet sin uddannelse.... I skoleperioden havde han nået at være i praktik i Ringsted Kommunes materialegård, og her var de enige om en ting: Der er krummer i den knægt. Der blev stablet en EGU-læreplads på benene, og denne form for uddannelse med masser af praktisk arbejde og AMU-kurser, passede Mark Bøgvald Klæbel bedre. Forstander Troels Brandt kom ind på, at eleven er et af de gode beviser på, at der er en plads til alle, når man bare finder den rigtige, og mange står sammen om indsatsen og gør sig umage. fokus på til et arrangement om praktikpartnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen.... Søren Gericke tryller med Produktionsskolens eleverarrangementet har bred opbakning, og det afholdes i et samarbejde mellem Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup, ErhvervsCentret, Greve Kommune, Dansk Industri, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Greve Erhverv og Netværket Syd.... Er man som virksomhed villig til at åbne døren for en elev fra Produktionsskolen, kan man henvende sig til erhvervs-og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed på Gerickes mad skal sikre praktikpladser Dagbladet GREVE/ HØJE TAASTRUP: Vil du gerne vide, hvordan man støtter en ung i et læringsforløb, kan du godt lide god mad og kan du måske endda lokkes til at tage en elev fra produktionsskolen i praktik? Så er du målgruppen for den event, Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup inviterer til 8. maj. Her står Søren Gericke -sammen med produktionsskolens elever -nemlig for at kreere en lækker tre-retters menu.... Eleven modtager ydelse fra skolen og er omfattet af skolens forsikring i praktikperioden. Unge på STU: Du kan faktisk næsten ikke leve af det Politiken Der er vasketøj i sovesofaen og et glattejern smidt på gulvet i badeværelset.... Hun har gået et år på produktionsskole og fik derefter valget mellem at gå hjemme på kontanthjælp eller komme på STU.... Støttepersonerne hjælper i hverdagen. De træner eksempelvis de unge i personlig hygiejne, i at få købt ind, at få lavet mad og at stå op om morgenen.»når alt er betalt, vil jeg sige, at de unge har 125 kroner at leve for....»det er en daglig udfordring for os at nå det mål, fordi vi især skal træne dem socialt, det er en stor del af det at bo her. Aage Langeland Arrangement skal sikre flere praktikpartnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen ErhvervsAvisen Sjælland UDVIKLING På Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup oplever man udfordringer med at finde praktikpladser til skolens elever. Det sættes der nu 11

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere