fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl på Odense Produktions-Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. april P.b.v. Aage Langeland Formand LP -0- Lederens fem nye roller Flere og flere velfærdsopgaver løses på tværs af fagområder og i samarbejde med private virksomheder, frivillige og borgerne. Det stiller nye krav til lederne i den offentlige sektor, men giver også mere frihed til at tænke ud af boksen. Ny rapport giver et bud på lederens nye roller og giver samtidig konkrete redskaber til velfærdsledelse under forandring. Udforskeren, initiativdyrkeren, meningsskaberen, netværkssmeden og effektjægeren. Det kunne lyde som et nyt team af superhelte, men er fem nye lederroller, der indgår i en ny rapport udarbejdet af Mandag Morgen sammen med repræsentanter fra bl.a. FTF, OAO og flere af landets kommuner og produktionshøjskoler. Rapporten "Leder på kanten - nye lederroller", Mandag Morgen (pdf) Rollerne afspejler nye tendenser inden for velfærdsledelse, hvor ledere ofte har brug for at træde ind og ud af forskellige roller alt efter opgaven. Nogle gange vil man eksempelvis få mest ud af at arbejde som initiativdyrker, der tør sætte nye projekter i gang uden at vide, hvor de ender. Andre gange er ens opgave at skabe gejst og ejerskab omkring en fælles opgave, og så optræder du som meningsskaber. Nye tider kalder på nye lederroller rapporten tager udgangspunkt i, at borgerne i stigende grad opfattes som samarbejdspartnere, der sammen med frivillige og private virksomheder er med til 1

2 at løse de mere og mere komplekse velfærdsløsninger. Det stiller krav til ledere om et holistisk udsyn, der via netværk stiler efter at løse flere af lokalsamfundets udfordringer og ikke kun deres egne. I rapporten fortæller Elise Dittmann, leder af Børnehuset Grønnebakken i Næstved, eksempelvis om sit samarbejde med det lokale jobcenter. Det har ført til, at Børnehuset både har nydt godt af at have en nyuddannet ergoterapeut til at lære børnene om sund bevægelse og en arbejdsløs murer, der sammen med en ung mand fra asylcenteret, har kunnet løse praktiske opgaver i institutionen. Åben organisation med borgen i centrum Udover interviews med Elise Dittmann og fem andre velfærdsledere, præsenterer rapporten otte principper for ny velfærdsledelse. De otte principper skal bl.a. hjælpe ledere med at fokusere på kerneopgaven, involvere borgerne og motivere medarbejde, man ikke har ledelsesret over. Rapporten byder også på fem cases og en række øvelser, der hjælper ledere med at indarbejde de overordnede principper og roller i dagligdagen. -0- Ferie tilgode? Bare ærgerligt! 42 procent har oplevet, at chefen blokerer for afholdelse af opsparet ferie. Lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de konflikter, som følger med. Afvikling af ferie skaber frustrationer hos både arbejdsgivere og ansatte. Lige nu er det højsæson for feriekludder. 2 Ferieåret slutter den 30. april, så lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de gnidninger, der følger med. 42 procent har eller har haft svært ved at bruge deres opsparede ferie, fordi det passede dårligt ind i arbejdspladsens planlægning. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Wilke for Avisen.dk. Læs også: Undgå at blive snydt - sådan er feriereglerne Målingen vækker opsigt hos fagforbundet HK Handel, der blandt andet repræsenterer butiksansatte. "Det er ret alvorligt, hvis så mange har haft svært ved at holde deres ferie. Arbejdsgiverne har jo en forpligtelse til at planlægge sådan, at alle medarbejdere får afviklet deres ferie - og skal i den forbindelse tage hensyn til medarbejdernes ønsker og behov," siger faglig chef Kim Jensen. Dansk Erhverv: Et fælles ansvar Meningsmålingen er foretaget blandt 661 personer i marts måned, og giver også anledning til hævede øjenbryn på arbejdsgiversiden. "42 procent er mange. Men det understreger vigtigheden af bedre planlægning fra begge parters side," siger Rikke B. Ørum, der er chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv. Både chefer og ansatte har et ansvar for at undgå, at ferien klumper sig sammen i sidste del af ferieåret, understreger hun. "Ellers risikerer man netop at havne i den her kedelige situation, hvor det nærmest er umuligt at få afviklet den sidste ferie. Og vi ved, at det omvendt kan skabe gnidninger, hvis medarbejdere bliver presset til at lægge deres ferie på et bestemt tidspunkt," siger Rikke B. Ørum. Myndigheder må rede trådene ud Det er dog sjældent, at slagsmål om ferie udløser faglige sager, fortæller både HK Handel og Dansk Erhverv. Hvis ikke sagerne klares i det faglige system, kan man bede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at træffe afgørelser i ferietvister mellem ansatte og arbejdsgivere. Det er tilsyneladende sjældent, at det når så vidt. Styrelsen oplyser, at der i perioden

3 juni til december 2013 blev truffet afgørelse i ni sager. Det har ikke været muligt at få oplyst, om der er kommet flere eller færre ferieslagsmål, som ender på bordet hos Styrelsen. Sen påske skaber ekstra feriekludder Alle fastansatte har mulighed for at overføre én ferieuge til næste ferieår. Men kun hvis de selv ønsker det, og ikke fordi chefen insisterer. Kim Jensen fra HK Handel opfordrer ansatte til at kontakte deres fagforening, hvis chefen forhindrer dem i at afvikle restferie. "Så må man jo få opdraget den arbejdsgiver, arbejdsgivere har ingen ret til at udskyde ferie, det kan alene ske på medarbejderens initiativ," siger han. Aktuelt er der 17 procent, som ifølge meningsmålingen har for meget ferie til resten af ferieåret. At påsken i år falder i april gør det ikke nemmere. "Der er altid mange ferieønsker, som klumper sig sammen omkring påske. Og det skaber en ekstra udfordring, hvis der er mange medarbejdere, som har ferie til overs," siger Kim Jensen. -0- Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august/september inden sommerferien Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Afvikles når der er tilmeldinger nok!. Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. (LP) -0-3 Vigtig generalforsamling i LP! LP holder ordinær generalforsamling den 5. maj på Odense Produktions-Højskole. Her er der vigtige spørgsmål på dagsordenen om foreningens fremtidige tilhørsforhold. Det er et spørgsmål, der har været til drøftelse længe, med start på sidste generalforsamling, og efterfølgende debat på to velbesøgte medlemsmøder sidste efterår. Siden har vi i bestyrelsen løbende drøftet spørgsmålet, og haft møder med formanden for LC-Lederforum, Anders Balle, samt møder med DJØF. I hele forløbet har vi haft tæt kontakt til produktionsskolelederne i Uddannelseslederne (UDF). Fra bestyrelsens side vil vi stærkt opfordre medlemmerne til at møde op den 5. maj, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. (LP) LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse:

4 Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august/september Tilmeldingsfrist den 1. juni Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 05/05-14 Generalforsamling Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Udklip. HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE Produktionsskolen Multicenter Syd har stor succes med at hjælpe unge, som på grund af skoletræthed eller som følge af mere personlige årsager ikke er i stand til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse på en almindelig erhvervsskole. Siden 2010, efter fem år som forsøg, fik produktionsskolerne lov til at udbyde en produktionsbaseret erhvervsuddannelse. Og med hjælp og støtte til både de faglige og personlige udfordringer, lykkes det at få størsteparten af de unge, som starter på uddannelsen, igennem på normeret tid og med et fuldgyldigt svendebrev, som hvis de var gået den slagne vej gennem uddannelsessystemet. NYKØBING. Velkomst til ny forstander Ugeposten Gribskov UDNÆVNELSE: Bestyrelsesformand for Gribskov Produktionsskole Jørgen Simonsen kunne onsdag eftermiddag glæde sig over at vise skolens nye forstander Kenn Andersen rundt på skolen, hvor der også blev mulighed til at hilse på elever og de nye medarbejdere.... " Med Kenn Andersen er bestyrelsen sikker på, at vi har fået fat i den rigtige mand, til at bringe Gribskov Produktionsskole sikkert ind i fremtiden," udtaler formand for bestyrelsen Jørgen Simonsen.... Han er 50 år gammel og kommer fra en stilling i Fredensborg Kommune som leder af Ungdomskulturhus, ungdomsklubber og opsøgende team (SSP). Desuden medbringes en baggrund som souschef og leder for ungdomsskolen i Hundested / Halsnæs Kommuner. 4 Skoletrætte Marcus fik 12 til eksamen NYKØBING Han skal lægge kræfterne i. For støvet fra en lang roesæson har sat sig, så der skal vrides og hives for at få løsnet den store kraftige bolt....

5 Så da Marcus Birk var færdig med folkeskolen begyndte han som elev på Produktionsskolen Multicenter Syd, hvor han begyndte i køkkenet, men nåede rundt på stort set alle skolens værksteder og afdelinger Produktionsskolen har været med til at ændre mit syn på at gå i skole.... Jeg holder stadig kontakt med min gamle mester på produktionsskolen, og det er også skolens skyld, at jeg i dag er ansat på sukkerfabrikken, siger Marcus Birk. Hun vil dyrke de gode relationer Oplandsavisen PRODUKTIONSSKOLERNE I Brønderslev og Dronninglund har ansat 35-årige lærer Rikke Stefansen til at varetage undervisningen af eleverne i dansk og matematik -og på sigt også i engelsk.... Hovedparten af produktionsskoleeleverne vælger at bruge skoleforløbet på at lære mere dansk og matematik. Hidtil har produktionsskolerne samarbejdet med AOF om lærerkræfter til undervisning i dansk og matematik, men i efteråret blev det besluttet at ansætte en fast lærer på produktionsskolen.... Der går i dag 69 elever i alt på de to skoler -heraf 43 i Brønderslev. Danske og tyske elever i dialog Dagbladet KØGE: I hele marts har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård besøg af seks elever og to lærere fra den lille tyske by Felsberg, 30 km syd for Kassel. Eleverne kommer fra Jugendwerkstatt Felsberg, som er en slags søster- produktionsskole til os.... Her skal oplevelsen af arbejdet i virksomheden sammen med kommunikation på et andet sprog give eleven en fornemmelse af hvilke udfordringer, man kan komme ud for i hverdagen, og samtidig styrke elevens lyst og evne til at forbedre disse forhold -til gavn for både virksomhed og elev. Efter endt ophold modtager eleven et» Europass «, som er en dokumentation for et anerkendt ophold i udenlandspraktik. Udstilling om det der gør de unge glade Ugeavisen Vejle Mentale helbredsproblemer er årsagen til cirka 60 procent af alle frafald på ungdomsuddannelserne.... Det første hold fra produktionsskolen Datariet har netop afsluttet sådan et forløb, og i den forbindelse havde eleverne i sidste uge fernisering på en udstilling med billeder af, hvad der gør dem glade.... Derfor har de unge hver dag i sundhedsafdelingens undervisningsforløb fået den opgave at tage tre billeder af noget positivt i deres liv. Unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Her får de skoletrætte en helt ny start på livet Det var ikke uden mange sværdslag og kamp, at det tilbage i 00' erne lykkedes produktionsskolerne med Multicenter Syds daværende forstander, Leif Jeppesen, at få godkendt et " 5 produktionsskolebaseret lærlingeforsøg." I dag er forsøget ændret til den permanente " Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse" og anerkendt af de fleste arbejdsgivere, og på Multicenter Syd kan man notere den ene succes efter den anden, hvor de lærlige, skolen har udlært, hurtigt kommer i job i private firmaer. Uddannelsen er ikke bare en succes for produktionsskolen, men væsentligst af alt en succes for de ellers skoletrætte elever, som her får en helt ny start på livet.... Marcus Birk som i dag er ansat som klejnsmed på Nykøbing F. Sukkerfabrik er et lysende eksempel på, hvordan Multicenter Syd, har kunnet hjælpe en ellers aldeles skoletræt elev på rette vej uden at skulle følge den ellers slagne vej gennem uddannelsessystemet. Staben på Multicenter Syd har al mulig grund til at være stolte over succes'erne, og som egn har vi grund til at kippe med flaget for en produktionsskole, som på alle måder altid har været nogle skridt foran. Byggeri tvinger ny skole i knæ Fyens Stiftstidende Marslev: Wauw - er det her virkelig en produktionsskole?... Og det betyder, at produktionsskolen i stedet for at skulle betale en regning på én million kroner nu selv skal finde 2,5 millioner til et projekt, der i alt render op i et beløb på den gode side af ti millioner.... Østfyns Produktionsskole Som en del af et beskæftigelsesprojekt for unge mennesker tager Kerteminde Kommune initiativ til at starte en kaninfarm med i alt 1500 angorakaniner i Ullerup.. 1. januar 1989 beslutter man så at lave kaninfarmen om til en produktionsskole under den kommunale ungdomsskole.. 1. april 1990 køber Kerteminde Kommune Strandgården og stiller den til rådighed for ungdomsskolen og produktionsskolen..... Elevtallet bliver ved med at stige, efter at produktionsskolen er blevet selvejende, og produktionsskolen begynder at mangle plads. 3 skarpe Fyens Stiftstidende 1 23 procent i meromkostning på byggeriet.... Det er klart, at des flere detaljer, der er, des lettere undgår man uforudsete ting,2 Men har I ikke et ansvar for, at de netop beskriver byggeprojektet grundigt nok? Jo, vi har også et ansvar for at vurdere, om beskrivelsen er grundig nok. Og det er også noget af det, vi tager med os, når vores hal skal gøres færdig -forarbejdet skal være grundigt. 3 Kommer det her til at få konsekvenser for eleverne? - Selvfølgelig er det vores eget ansvar Fyens Stiftstidende Marslev: Bestyrelsesformand for Østfyns Produktionsskole, Arne Krydsfelt, kan ikke finde et enkeltstående svar på, hvorfor byggeomkostningerne voksede sig 23 procent større end forventet.... Men ligegyldigt hvad, så vedkender bestyrelsesformanden at ansvaret for meromkostningerne alene ligger hos produktionsskolen selv.... Det kan godt være, at det ikke er bestyrelsen, der beskriver projektet, men

6 det er os, der vælger, hvem der skal gøre det. Derfor ligger ansvaret selvfølgelig også på vores skuldre -hvis ansvar skulle det ellers være?, siger han. -For første gang i mit liv kom jeg ud af min skal NAKSKOV Hoa Sua School i Hanoi i Vietnam er en skole for 300 dårligt stillede elever i Vietnams hovedstad. Men mødet med skolen og dens elever har også givet fem elever fra Nakskov Produktionsskole en oplevelse for livet.... Turen foregik sammen med Den økologiske Produktionsskole i København og F16, der er en produktonsskole under Frontløberne i Århus.... -For første gang i mit liv tog jeg skridtet ud af min skal, fortæller 20-årige Sebastian Suenson, der er i gang med en uddannelse som ejendomsseervicemedhjælper. 23-årige René Nielsen er kontorlærling på produktionsskolen i Nakskov og fortæller, at han har lært meget om kommunikation og kundebetjening under studieturen. Toner for livet Roskilde Avis Selvom de fleste danskere langt hen ad vejen ligner hinanden, så bærer vi alle rundt på hver vores livshistorie. På produktionsskolen i Roskilde (Base 4000) deltager et hold på 11 elever i et musikalsk projekt, hvor de sammen skal spille en koncert med numre, der hænger sammen med deres historier.... Fælles for alle på holdet er dog ifølge Jan Poulsen, at de har givet den hele armen, og det har ifølge både ham, Line og Rasmus hjulpet på elevernes glæde ved at gå i skole.... Musik med følelsersamlet set har de 11 elever på produktionsskolens musikprojekt valgt at kalde sig The Products. Akustiske rocktoner til et lyttende publikum Sjællandske KORSØR: I små byer sker der ikke så meget om søndagen.... Folk var til koncert for at høre musik - og det gjorde de. Men det var ikke kun drengene fra Harmonics, der indtog den tæppebelagte scene.... Al teknikken styret af elever fra produktionsskolen, så de unge er virkelig med inde over, fortæller Maibritt Huniche. Politikerbesøg og madprop Dagbladet TØLLØSE: Der blev akut behov for en slamsuger til køkkenet, der pludselig stod under vand samtidig med, at en gruppe politikere besøgte produktionsskolen PH i Tølløse i sidste uge. -Vi havde ikke de store salgstaler parat.... Politikerne fik syn for sagen, og køkkenet fik suget vand og madprop op. Familieaftenen bød på fælles aftensmad, musik på scenen, mediestunt og tjæreog olielugt fra joller og vikingeskib, der snart er sejlklare på havnen i Holbæk. Klemmenstrupgård Nord er nu en realitet Køge Onsdag Mandag morgen kl var der officiel nøgle overdragelse til Produktionshøjskolens 240 m2 på Campus Køge.... Om baggrunden for at oprette Campus Klemmenstrupgård Nord, siger Elisabeth Dolmer: -For at kunne leve op til de nye reformer på kontanthjælpsområdet og den nye EUD reform, har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård et behov for at være en synlig og integreret del at det ungdomsuddannelses miljø, som helt naturlig vil blive Campus Køge. -Ved at Klemmenstrupgård er synlig og tilstede sammen med de øvrige ungdomsud-dannelser, medvirker Klemmenstrupgård til at skabe en endnu bedre synergieffekt imellem ungdomsuddannelserne, som skolen jo også er en vigtig del af. -De unge, som er elever på Campus Klemmenstrupgård Nord vil opleve pulsen på ungdomsuddannelserne og samtidigt være i Klemmenstrupgårds» trygge «rammer. Danseinstruktør og produktionsskole deler sundhedspris Budstikken SUNDHEDSPRIS Torsdag aften blev årets sundhedspris 2013 uddelt i Haderslev Kommune.... Deler prisen Rene Sørensen skal dele prisen med Haderslev Produktionsskole, der har haft stor fokus på det sundhedsfremmende arbejde i forhold til både elever og lærere. Blandt andet må der ikke indtages slik og sodavand i skoletiden. I indstillingen hed det blandt andet: " Skolen arbejder med, sundhedstest, sundhedssamtaler, motion og obligatorisk spiseordning. Myndigheden, kokken og viceværten Nordjyske Stiftstidende FREDERIKSHAVN: Det er ikke for at begynde denne artikel med en banal oplysning eller en fortærsket kliche.... Kok og viceværtpå Produktionsskolen ville Camilla gerne " et eller andet med tilberedning af mad", mens Daniella kunne tænke sig " et eller andet med værktøj". Nu var det så heldigt, at Udbetaling Danmark, der har 170 ansatte, sidste år tilbød Produktionsskolen fire elevpladser.... Det viser bare, at vi gør det rigtige ved at have et samarbejde med Produktionsskolen, siger Henrik Davidsen. Elever på produktionsskole flytter opgaver hjem fra østen Midtjyllands Avis SILKEBORG: Elever på Silkeborg Produktionshøjskole giver billige produktionsvirksomheder i Østeuropa og Kina konkurrence.... -På værkstedet prøver vi på den ene side at ligne en smedevirksomhed så meget som muligt, men samtidig skal vi være pædagogiske indenfor de rammer skolen sætter.... -Jeg synes, det er fedt. Det betyder noget, at man står med noget i hænderne som er seriøst. 6

7 ET HELT ANDET SKOLELIV Lemvig Folkeblad Mit liv med en diagnose: Klassens forældre så ned på migsom ni-årig tog mine forældre mig med til lægen, fordi jeg ikke kunne følge med i skolen og sakkede bagud.... Da jeg kom på Lemvig Produktionsskole, tog jeg selv initiativ til at få undervisning i mine svage fag: matematik og engelsk.... Jeg har fået mere selvtillidsiden jeg kom her på Produktionsskolen, har jeg fået mere selvtillid.... Vi har haft modeshow, hvor jeg fik lavet nyt hår, som frisøren selv bestemte. Jeg valgte at flytte hold, over på»godt i gang«, hvor jeg blev taget godt imod.... Efter Produktionsskolen, skal jeg på VUC, hvor jeg vil have en 9. klasses eksamen.... Når jeg skal koncentrere mig om en skoleopgave, som måske er lidt for svær for mig, bruger jeg den selvkontrol, jeg har fået ved at danse mavedans nede på Produktionsskolen nordvest Jylland i Lemvig til at overskue det matematik og engelsk jeg har valgt at få, og når jeg er på mit hold, eller hvis jeg kan mærke at jeg har en lidt dårlig dag, jeg er rigtig glad for den selvkontrol det har givet mig, jeg kan overskue meget mere især på skolen, der bruger jeg den meget.... De er vigtigt, at de voksne lytterjeg selv som elev her på PNVJ ( Produktionsskolen Nordvestjylland) synes, at det er vigtigt at have møder mellem elever og lærere, også kaldt deltagerrådsmøder. Af Lærke Primdahl Vistisen, 18 år og fra Struer Af Simone Bertelsen 18 år og fra Lemvig Af Mikkel Dvinge 18 år og fra Lemvig Kørekort til : Økonomien Nordjyske Stiftstidende REBILD: Lise Klitsgaard har arbejdet i bankverdenen og har rådgivet kunder, der skulle have anbragt formuen på bedste vis, og hun har arbejdet som rådgiver for folk, der er kommet i økonomisk nærmest uløselige klemmer. I erkendelse af, at det er meget bedre at forebygge end at helbrede, har hun fået ideen til at udstede økonomisk kørekort til unge, et projekt, som hun afprøvede med succes på Rebild Produktionsskole for ungdomsskolen i Rebild.... På produktionsskolen havde hun et drengehold, hvor de snakkede om biler og kørekort, og så opstod ideen om et økonomisk kørekort.... Dyre vaner blandt unge kan være cigaretter, cola og cafebesøg og tøj for slet ikke at tale om mobiltelefoner og abonnementer. Forår kalder på Hertug Hans Vandringen Jydske Vestkysten HADERSLEV: Lørdag den 29. marts vil være der en del flere vandrere omkring Haderslev end på en normal lørdag, idet Fodslaw Haderslev denne dag afholder sit årlige forårsarrangement Hertug Hans Vandringen.... Severin Skolen foregår starten denne gang fra Haderslev Produktionsskole på Norgesvej.... Vandringen er uden konkurrencemomenter, så det drejer sig hverken om at komme først i mål eller om at gå længst. Der kan frit vælges mellem 5 forskellige ruter på 6, 11, 22, 31 eller 39 kilometer, så der er virkelig mulighed for at afprøve sig selv. 7 Skoleelever festede igennem Ugeposten Gribskov HELSINGE: Fest igennem eller bliv noteret for fravær. Sådan lød ordren fra Gribskov Produktionsskole, der traditionen tro har stort fremmøde til årets gallafest.... Han havde sammen resten af produktionsskolens elever gjort et ekstra stort nummer ud af påklædning og festens rammer til dette års gallafest, og det skortede derfor ikke på jakkesæt og farverige kjoler.... Begge går de på produktionsskolens medielinje, og her havde man ekstra travlt med at tage fotos af de mange velklædte elever til skolens nyhedsavis og Gribskovavisen. Produktionsskolen holder påskemarked i nye omgivelser Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store traditionelle påskemarked.... Der kommer rundvisning til skolen, som vores mange trofaste besøgende får set den nye skole, siger forstander Martin Tarup. Vind fine præmier Produktionsskolen har i samarbejde med Hvidovre avis lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen Søren " Præst" glæder sig: Produktionsskoleelever bidrager til kirkeinteriør i Hannerup Elbo Bladet For sognepræst Søren Thorsen og det øvrige personale tilknyttet Hannerup Kirke, er et samarbejde med Fredericia Produktionsskole på Prangervej, blevet en stor gensidig succes.... De var kreative og dygtige, og da arkitekten kom undervejs i processen med at lave halvmuren, sagde han til dem at de " blot kunne give den gas".... -Men for at vende tilbage til historien så har der været et samarbejde med flere lærerkræfter på produktionsskolen de seneste år. Det betød at vi fik skabt hele to " værker" ved hjælp af skolens elever, der arbejder med metal, med træ, med musik og også med mad. Oplysende flash mob på torvet Thisted Posten GODT 40 elever og deres lærere fra Thy Produktionsskole i Sjørring drog fredag middag i samlet flok til Thisted, hvor de på en anderledes måde ville gøre opmærksomme på, at danskerne gør for lidt ved folk, der falder om efter et hjertestop i det offentlige rum.... Og samtlige linjer på skolen blev inddraget. Heriblandt skolens køkkenlinje, hvor den stod på sund kost ugen igennem. -Idéen var at tilberede sund kost på en sjov måde, fortæller kantineleder Trine Roursgaard.

8 Nyuddannet Farsø Avis Nyuddannet:Morten Bjerre Pedersen, Vester Hornum har på særdeles tilfredsstillende vis gennemført ErhvervsGrundUddannelsen-EGU inden for møbel-og træindustri. Han har gennemført sit praktikforløb hos Vannerup Møbelfabrik, og har taget EGUkursusforløb inden for træindustri på Teknisk Skole i Skive. EGU-forløbet har været tilrettelagt af Produktionsskolen Kongshøjgaard for Vesthimmerlands Kommune Mini-scene til skuespilleren i maven Holstebro Onsdag GADESCENE: Det er ikke kun skuespillerne fra 128 festivalteatre som kan boltre sig på de skrå brædder og skæve scener rundt om i Holstebro Kommune.... Det er kunstneren bag årets festivalplakat, Helle Freja Hansen, som sammen med produktionsskoleelever fra Holstebro, har kreeret gadescenen.... Tænk på Speaker's Corner i Hyde Park i London, hvor publikum får storartede, mærkelige, sjove og ind imellem rørende oplevelser. Du kan optræde alene eller med en ven. Mange unge er en af os Skagen Onsdag GENNEM DET seneste år har Psykiatriens informationscenter, Psyk-Info, fortalt over 1300 unge fra nordjyske ungdomsuddannelser om psykisk sygdom.... Som en elev fra Brønderslev Produktionsskole siger: " Det var spændende, og vi kunne holde opmærksomheden i lang tid, fordi det berørte os".... De taler det samme sprog som eleverne, og de har vist, at " jeg er en af jer, men jeg har nogle udfordringer at tumle med", siger Dorthe Haslund Pape. Stiller spørgsmål via smsefter ambassadørernes oplæg har eleverne fra ungdoms-uddannelserne mulighed for at sms e deres spørgsmål Simremad og á la carte på Strandcaféen Djursland Weekend BØNNERUP Simons Simremad bliver en del af menukortet på Strandcaféen i Bønnerup, som Therese Christensen og Simon Rysgaard åbner lørdag 29. marts.... Han og Therese Christensen har kontaktet Produktionsskolen i Grenaa, Norddjurs Kommune og Grenen for at få kontakt til unge, der kan tænke sig en faglig hverdag i et køkken.... Han er i lære som tækker, men giver alligevel en hånd ind imellem. Djurslands Menu Der er mange ting på bedding. Påskemarked i nye omgivelser på lørdag Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store påskemarked.... De vandt flotte præmieri sidste uges Hvidovre Avis havde Produktionsskolen i samarbejde med avisen lavet en lille konkurrence, hvor man kunne vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen.... Præmierne kan hentes på Produktionsskolen. 8 Produktionsskolen holder rejsegilde Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fejrer i morgen torsdag både rejsegilde og 11-års fødselsdag, når skolen indvier de nye lokaler på Fabriksvej 20. Her har man brugt en masse penge på det indvendige, mens det udvendige må vente til, skolen har råd. Alle interesserede er inviteret til klokken 14.00, og Produktionsskolen sørger for vådt og tørt og måske en enkelt tale eller to. Produktionsskolelærer glæder sig: Hans Jørgen får de unge til at gå til stålet Elbo Bladet Stemningen er munter, medens der bliver arbejdet med streger, boremaskiner, pc-programmer og så videre, men først og fremmest med metal. Vi kigger ind i miljøet der udgør en del af dagligdagen på Fredericia Produktionsskole på Prangervej i Fredericia, og går derfra tre artikler rigere, men adskillige fordomme fattigere.... Dette efter 20 år på Sønderborg Produktionsskole.... Det er via UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, at de unge bliver visiteret til produktionsskolen. Præst også " censor" Elbo Bladet Søren Thorsen, sognepræst ved Hannerup Kirke, kunne vi i seneste nummer fortælle var glad for samarbejdet med Fredericia Produktionsskole Vi er en produktionsskole, -og vi producerer.... Søren Thorsen er en mand man bliver glad af at være sammen med, -også når han kommer her i huset som " censor", griner produktionsskolelærer Hans Jørgen Lauridsen og uddyber: -Da opgaverne med at lave tingene til Hannerup Kirke, henholdsvis indsatsen til lys der indgår i deres mur og aftalen om at vi skulle skabe en lysstander, der matchede deres smedejernsdøbefont, var på plads, kom Søren Thorsen efterfølgende tit over i forbindelse med produktionen af sidstnævnte og fulgte slagets gang frem mod det færdige resultat.... Nemlig det, at alle der havde lyst fra produktionsskolen, kom over i kirken og bidrog til en juleafslutning, fortæller den erfarne håndværker og lærer. Nu skal der sendes meget mere lokaltv Frederiksvark Ugeblad LOKAL-TV Produktionsskolen i Frederiksværk jubler, for de har lige modtaget en sendetilladelse, der betyder at TV Nordsjælland fra fredag 4. april skal sende lokal-tv i et noget større område end hidtil.... Farvel FjordTVFilm & TV Linjen på Produktionsskolen har indtil nu produceret udsendelser for dk og men nu skal der sendes lokal-tv i hele den nordlige del af hovedstadsregionen med hovedvægt på Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Frederikssund Kommune.... Der er blevet indkøbt nye biler og nyt udstyr og i skrivende stund er der på Produktionsskolen ved at blive etableret et topprofessionelt studie af professionelle folk, så man er gearet til at gå i luften på fredag.... Som medie er det svært at være alle steder på en gang, så det er vigtigt at have et godt netværk

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Jan har fået skånejob

Jan har fået skånejob ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2012 61. årgang Jan har fået skånejob beskyttet værksted afgiver med glæde de dygtigste medarbejdere bladet LEV september 2012 n 1 »Alle har

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere