fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl på Odense Produktions-Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. april P.b.v. Aage Langeland Formand LP -0- Lederens fem nye roller Flere og flere velfærdsopgaver løses på tværs af fagområder og i samarbejde med private virksomheder, frivillige og borgerne. Det stiller nye krav til lederne i den offentlige sektor, men giver også mere frihed til at tænke ud af boksen. Ny rapport giver et bud på lederens nye roller og giver samtidig konkrete redskaber til velfærdsledelse under forandring. Udforskeren, initiativdyrkeren, meningsskaberen, netværkssmeden og effektjægeren. Det kunne lyde som et nyt team af superhelte, men er fem nye lederroller, der indgår i en ny rapport udarbejdet af Mandag Morgen sammen med repræsentanter fra bl.a. FTF, OAO og flere af landets kommuner og produktionshøjskoler. Rapporten "Leder på kanten - nye lederroller", Mandag Morgen (pdf) Rollerne afspejler nye tendenser inden for velfærdsledelse, hvor ledere ofte har brug for at træde ind og ud af forskellige roller alt efter opgaven. Nogle gange vil man eksempelvis få mest ud af at arbejde som initiativdyrker, der tør sætte nye projekter i gang uden at vide, hvor de ender. Andre gange er ens opgave at skabe gejst og ejerskab omkring en fælles opgave, og så optræder du som meningsskaber. Nye tider kalder på nye lederroller rapporten tager udgangspunkt i, at borgerne i stigende grad opfattes som samarbejdspartnere, der sammen med frivillige og private virksomheder er med til 1

2 at løse de mere og mere komplekse velfærdsløsninger. Det stiller krav til ledere om et holistisk udsyn, der via netværk stiler efter at løse flere af lokalsamfundets udfordringer og ikke kun deres egne. I rapporten fortæller Elise Dittmann, leder af Børnehuset Grønnebakken i Næstved, eksempelvis om sit samarbejde med det lokale jobcenter. Det har ført til, at Børnehuset både har nydt godt af at have en nyuddannet ergoterapeut til at lære børnene om sund bevægelse og en arbejdsløs murer, der sammen med en ung mand fra asylcenteret, har kunnet løse praktiske opgaver i institutionen. Åben organisation med borgen i centrum Udover interviews med Elise Dittmann og fem andre velfærdsledere, præsenterer rapporten otte principper for ny velfærdsledelse. De otte principper skal bl.a. hjælpe ledere med at fokusere på kerneopgaven, involvere borgerne og motivere medarbejde, man ikke har ledelsesret over. Rapporten byder også på fem cases og en række øvelser, der hjælper ledere med at indarbejde de overordnede principper og roller i dagligdagen. -0- Ferie tilgode? Bare ærgerligt! 42 procent har oplevet, at chefen blokerer for afholdelse af opsparet ferie. Lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de konflikter, som følger med. Afvikling af ferie skaber frustrationer hos både arbejdsgivere og ansatte. Lige nu er det højsæson for feriekludder. 2 Ferieåret slutter den 30. april, så lige nu er det højsæson for afvikling af restferie - og for de gnidninger, der følger med. 42 procent har eller har haft svært ved at bruge deres opsparede ferie, fordi det passede dårligt ind i arbejdspladsens planlægning. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Wilke for Avisen.dk. Læs også: Undgå at blive snydt - sådan er feriereglerne Målingen vækker opsigt hos fagforbundet HK Handel, der blandt andet repræsenterer butiksansatte. "Det er ret alvorligt, hvis så mange har haft svært ved at holde deres ferie. Arbejdsgiverne har jo en forpligtelse til at planlægge sådan, at alle medarbejdere får afviklet deres ferie - og skal i den forbindelse tage hensyn til medarbejdernes ønsker og behov," siger faglig chef Kim Jensen. Dansk Erhverv: Et fælles ansvar Meningsmålingen er foretaget blandt 661 personer i marts måned, og giver også anledning til hævede øjenbryn på arbejdsgiversiden. "42 procent er mange. Men det understreger vigtigheden af bedre planlægning fra begge parters side," siger Rikke B. Ørum, der er chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv. Både chefer og ansatte har et ansvar for at undgå, at ferien klumper sig sammen i sidste del af ferieåret, understreger hun. "Ellers risikerer man netop at havne i den her kedelige situation, hvor det nærmest er umuligt at få afviklet den sidste ferie. Og vi ved, at det omvendt kan skabe gnidninger, hvis medarbejdere bliver presset til at lægge deres ferie på et bestemt tidspunkt," siger Rikke B. Ørum. Myndigheder må rede trådene ud Det er dog sjældent, at slagsmål om ferie udløser faglige sager, fortæller både HK Handel og Dansk Erhverv. Hvis ikke sagerne klares i det faglige system, kan man bede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at træffe afgørelser i ferietvister mellem ansatte og arbejdsgivere. Det er tilsyneladende sjældent, at det når så vidt. Styrelsen oplyser, at der i perioden

3 juni til december 2013 blev truffet afgørelse i ni sager. Det har ikke været muligt at få oplyst, om der er kommet flere eller færre ferieslagsmål, som ender på bordet hos Styrelsen. Sen påske skaber ekstra feriekludder Alle fastansatte har mulighed for at overføre én ferieuge til næste ferieår. Men kun hvis de selv ønsker det, og ikke fordi chefen insisterer. Kim Jensen fra HK Handel opfordrer ansatte til at kontakte deres fagforening, hvis chefen forhindrer dem i at afvikle restferie. "Så må man jo få opdraget den arbejdsgiver, arbejdsgivere har ingen ret til at udskyde ferie, det kan alene ske på medarbejderens initiativ," siger han. Aktuelt er der 17 procent, som ifølge meningsmålingen har for meget ferie til resten af ferieåret. At påsken i år falder i april gør det ikke nemmere. "Der er altid mange ferieønsker, som klumper sig sammen omkring påske. Og det skaber en ekstra udfordring, hvis der er mange medarbejdere, som har ferie til overs," siger Kim Jensen. -0- Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august/september inden sommerferien Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Afvikles når der er tilmeldinger nok!. Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. (LP) -0-3 Vigtig generalforsamling i LP! LP holder ordinær generalforsamling den 5. maj på Odense Produktions-Højskole. Her er der vigtige spørgsmål på dagsordenen om foreningens fremtidige tilhørsforhold. Det er et spørgsmål, der har været til drøftelse længe, med start på sidste generalforsamling, og efterfølgende debat på to velbesøgte medlemsmøder sidste efterår. Siden har vi i bestyrelsen løbende drøftet spørgsmålet, og haft møder med formanden for LC-Lederforum, Anders Balle, samt møder med DJØF. I hele forløbet har vi haft tæt kontakt til produktionsskolelederne i Uddannelseslederne (UDF). Fra bestyrelsens side vil vi stærkt opfordre medlemmerne til at møde op den 5. maj, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. (LP) LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse:

4 Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august/september Tilmeldingsfrist den 1. juni Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 05/05-14 Generalforsamling Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Udklip. HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE HJÆLP TIL SKOLETRÆTTE UNGE Produktionsskolen Multicenter Syd har stor succes med at hjælpe unge, som på grund af skoletræthed eller som følge af mere personlige årsager ikke er i stand til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse på en almindelig erhvervsskole. Siden 2010, efter fem år som forsøg, fik produktionsskolerne lov til at udbyde en produktionsbaseret erhvervsuddannelse. Og med hjælp og støtte til både de faglige og personlige udfordringer, lykkes det at få størsteparten af de unge, som starter på uddannelsen, igennem på normeret tid og med et fuldgyldigt svendebrev, som hvis de var gået den slagne vej gennem uddannelsessystemet. NYKØBING. Velkomst til ny forstander Ugeposten Gribskov UDNÆVNELSE: Bestyrelsesformand for Gribskov Produktionsskole Jørgen Simonsen kunne onsdag eftermiddag glæde sig over at vise skolens nye forstander Kenn Andersen rundt på skolen, hvor der også blev mulighed til at hilse på elever og de nye medarbejdere.... " Med Kenn Andersen er bestyrelsen sikker på, at vi har fået fat i den rigtige mand, til at bringe Gribskov Produktionsskole sikkert ind i fremtiden," udtaler formand for bestyrelsen Jørgen Simonsen.... Han er 50 år gammel og kommer fra en stilling i Fredensborg Kommune som leder af Ungdomskulturhus, ungdomsklubber og opsøgende team (SSP). Desuden medbringes en baggrund som souschef og leder for ungdomsskolen i Hundested / Halsnæs Kommuner. 4 Skoletrætte Marcus fik 12 til eksamen NYKØBING Han skal lægge kræfterne i. For støvet fra en lang roesæson har sat sig, så der skal vrides og hives for at få løsnet den store kraftige bolt....

5 Så da Marcus Birk var færdig med folkeskolen begyndte han som elev på Produktionsskolen Multicenter Syd, hvor han begyndte i køkkenet, men nåede rundt på stort set alle skolens værksteder og afdelinger Produktionsskolen har været med til at ændre mit syn på at gå i skole.... Jeg holder stadig kontakt med min gamle mester på produktionsskolen, og det er også skolens skyld, at jeg i dag er ansat på sukkerfabrikken, siger Marcus Birk. Hun vil dyrke de gode relationer Oplandsavisen PRODUKTIONSSKOLERNE I Brønderslev og Dronninglund har ansat 35-årige lærer Rikke Stefansen til at varetage undervisningen af eleverne i dansk og matematik -og på sigt også i engelsk.... Hovedparten af produktionsskoleeleverne vælger at bruge skoleforløbet på at lære mere dansk og matematik. Hidtil har produktionsskolerne samarbejdet med AOF om lærerkræfter til undervisning i dansk og matematik, men i efteråret blev det besluttet at ansætte en fast lærer på produktionsskolen.... Der går i dag 69 elever i alt på de to skoler -heraf 43 i Brønderslev. Danske og tyske elever i dialog Dagbladet KØGE: I hele marts har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård besøg af seks elever og to lærere fra den lille tyske by Felsberg, 30 km syd for Kassel. Eleverne kommer fra Jugendwerkstatt Felsberg, som er en slags søster- produktionsskole til os.... Her skal oplevelsen af arbejdet i virksomheden sammen med kommunikation på et andet sprog give eleven en fornemmelse af hvilke udfordringer, man kan komme ud for i hverdagen, og samtidig styrke elevens lyst og evne til at forbedre disse forhold -til gavn for både virksomhed og elev. Efter endt ophold modtager eleven et» Europass «, som er en dokumentation for et anerkendt ophold i udenlandspraktik. Udstilling om det der gør de unge glade Ugeavisen Vejle Mentale helbredsproblemer er årsagen til cirka 60 procent af alle frafald på ungdomsuddannelserne.... Det første hold fra produktionsskolen Datariet har netop afsluttet sådan et forløb, og i den forbindelse havde eleverne i sidste uge fernisering på en udstilling med billeder af, hvad der gør dem glade.... Derfor har de unge hver dag i sundhedsafdelingens undervisningsforløb fået den opgave at tage tre billeder af noget positivt i deres liv. Unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Her får de skoletrætte en helt ny start på livet Det var ikke uden mange sværdslag og kamp, at det tilbage i 00' erne lykkedes produktionsskolerne med Multicenter Syds daværende forstander, Leif Jeppesen, at få godkendt et " 5 produktionsskolebaseret lærlingeforsøg." I dag er forsøget ændret til den permanente " Produktionsbaserede Erhvervsuddannelse" og anerkendt af de fleste arbejdsgivere, og på Multicenter Syd kan man notere den ene succes efter den anden, hvor de lærlige, skolen har udlært, hurtigt kommer i job i private firmaer. Uddannelsen er ikke bare en succes for produktionsskolen, men væsentligst af alt en succes for de ellers skoletrætte elever, som her får en helt ny start på livet.... Marcus Birk som i dag er ansat som klejnsmed på Nykøbing F. Sukkerfabrik er et lysende eksempel på, hvordan Multicenter Syd, har kunnet hjælpe en ellers aldeles skoletræt elev på rette vej uden at skulle følge den ellers slagne vej gennem uddannelsessystemet. Staben på Multicenter Syd har al mulig grund til at være stolte over succes'erne, og som egn har vi grund til at kippe med flaget for en produktionsskole, som på alle måder altid har været nogle skridt foran. Byggeri tvinger ny skole i knæ Fyens Stiftstidende Marslev: Wauw - er det her virkelig en produktionsskole?... Og det betyder, at produktionsskolen i stedet for at skulle betale en regning på én million kroner nu selv skal finde 2,5 millioner til et projekt, der i alt render op i et beløb på den gode side af ti millioner.... Østfyns Produktionsskole Som en del af et beskæftigelsesprojekt for unge mennesker tager Kerteminde Kommune initiativ til at starte en kaninfarm med i alt 1500 angorakaniner i Ullerup.. 1. januar 1989 beslutter man så at lave kaninfarmen om til en produktionsskole under den kommunale ungdomsskole.. 1. april 1990 køber Kerteminde Kommune Strandgården og stiller den til rådighed for ungdomsskolen og produktionsskolen..... Elevtallet bliver ved med at stige, efter at produktionsskolen er blevet selvejende, og produktionsskolen begynder at mangle plads. 3 skarpe Fyens Stiftstidende 1 23 procent i meromkostning på byggeriet.... Det er klart, at des flere detaljer, der er, des lettere undgår man uforudsete ting,2 Men har I ikke et ansvar for, at de netop beskriver byggeprojektet grundigt nok? Jo, vi har også et ansvar for at vurdere, om beskrivelsen er grundig nok. Og det er også noget af det, vi tager med os, når vores hal skal gøres færdig -forarbejdet skal være grundigt. 3 Kommer det her til at få konsekvenser for eleverne? - Selvfølgelig er det vores eget ansvar Fyens Stiftstidende Marslev: Bestyrelsesformand for Østfyns Produktionsskole, Arne Krydsfelt, kan ikke finde et enkeltstående svar på, hvorfor byggeomkostningerne voksede sig 23 procent større end forventet.... Men ligegyldigt hvad, så vedkender bestyrelsesformanden at ansvaret for meromkostningerne alene ligger hos produktionsskolen selv.... Det kan godt være, at det ikke er bestyrelsen, der beskriver projektet, men

6 det er os, der vælger, hvem der skal gøre det. Derfor ligger ansvaret selvfølgelig også på vores skuldre -hvis ansvar skulle det ellers være?, siger han. -For første gang i mit liv kom jeg ud af min skal NAKSKOV Hoa Sua School i Hanoi i Vietnam er en skole for 300 dårligt stillede elever i Vietnams hovedstad. Men mødet med skolen og dens elever har også givet fem elever fra Nakskov Produktionsskole en oplevelse for livet.... Turen foregik sammen med Den økologiske Produktionsskole i København og F16, der er en produktonsskole under Frontløberne i Århus.... -For første gang i mit liv tog jeg skridtet ud af min skal, fortæller 20-årige Sebastian Suenson, der er i gang med en uddannelse som ejendomsseervicemedhjælper. 23-årige René Nielsen er kontorlærling på produktionsskolen i Nakskov og fortæller, at han har lært meget om kommunikation og kundebetjening under studieturen. Toner for livet Roskilde Avis Selvom de fleste danskere langt hen ad vejen ligner hinanden, så bærer vi alle rundt på hver vores livshistorie. På produktionsskolen i Roskilde (Base 4000) deltager et hold på 11 elever i et musikalsk projekt, hvor de sammen skal spille en koncert med numre, der hænger sammen med deres historier.... Fælles for alle på holdet er dog ifølge Jan Poulsen, at de har givet den hele armen, og det har ifølge både ham, Line og Rasmus hjulpet på elevernes glæde ved at gå i skole.... Musik med følelsersamlet set har de 11 elever på produktionsskolens musikprojekt valgt at kalde sig The Products. Akustiske rocktoner til et lyttende publikum Sjællandske KORSØR: I små byer sker der ikke så meget om søndagen.... Folk var til koncert for at høre musik - og det gjorde de. Men det var ikke kun drengene fra Harmonics, der indtog den tæppebelagte scene.... Al teknikken styret af elever fra produktionsskolen, så de unge er virkelig med inde over, fortæller Maibritt Huniche. Politikerbesøg og madprop Dagbladet TØLLØSE: Der blev akut behov for en slamsuger til køkkenet, der pludselig stod under vand samtidig med, at en gruppe politikere besøgte produktionsskolen PH i Tølløse i sidste uge. -Vi havde ikke de store salgstaler parat.... Politikerne fik syn for sagen, og køkkenet fik suget vand og madprop op. Familieaftenen bød på fælles aftensmad, musik på scenen, mediestunt og tjæreog olielugt fra joller og vikingeskib, der snart er sejlklare på havnen i Holbæk. Klemmenstrupgård Nord er nu en realitet Køge Onsdag Mandag morgen kl var der officiel nøgle overdragelse til Produktionshøjskolens 240 m2 på Campus Køge.... Om baggrunden for at oprette Campus Klemmenstrupgård Nord, siger Elisabeth Dolmer: -For at kunne leve op til de nye reformer på kontanthjælpsområdet og den nye EUD reform, har Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård et behov for at være en synlig og integreret del at det ungdomsuddannelses miljø, som helt naturlig vil blive Campus Køge. -Ved at Klemmenstrupgård er synlig og tilstede sammen med de øvrige ungdomsud-dannelser, medvirker Klemmenstrupgård til at skabe en endnu bedre synergieffekt imellem ungdomsuddannelserne, som skolen jo også er en vigtig del af. -De unge, som er elever på Campus Klemmenstrupgård Nord vil opleve pulsen på ungdomsuddannelserne og samtidigt være i Klemmenstrupgårds» trygge «rammer. Danseinstruktør og produktionsskole deler sundhedspris Budstikken SUNDHEDSPRIS Torsdag aften blev årets sundhedspris 2013 uddelt i Haderslev Kommune.... Deler prisen Rene Sørensen skal dele prisen med Haderslev Produktionsskole, der har haft stor fokus på det sundhedsfremmende arbejde i forhold til både elever og lærere. Blandt andet må der ikke indtages slik og sodavand i skoletiden. I indstillingen hed det blandt andet: " Skolen arbejder med, sundhedstest, sundhedssamtaler, motion og obligatorisk spiseordning. Myndigheden, kokken og viceværten Nordjyske Stiftstidende FREDERIKSHAVN: Det er ikke for at begynde denne artikel med en banal oplysning eller en fortærsket kliche.... Kok og viceværtpå Produktionsskolen ville Camilla gerne " et eller andet med tilberedning af mad", mens Daniella kunne tænke sig " et eller andet med værktøj". Nu var det så heldigt, at Udbetaling Danmark, der har 170 ansatte, sidste år tilbød Produktionsskolen fire elevpladser.... Det viser bare, at vi gør det rigtige ved at have et samarbejde med Produktionsskolen, siger Henrik Davidsen. Elever på produktionsskole flytter opgaver hjem fra østen Midtjyllands Avis SILKEBORG: Elever på Silkeborg Produktionshøjskole giver billige produktionsvirksomheder i Østeuropa og Kina konkurrence.... -På værkstedet prøver vi på den ene side at ligne en smedevirksomhed så meget som muligt, men samtidig skal vi være pædagogiske indenfor de rammer skolen sætter.... -Jeg synes, det er fedt. Det betyder noget, at man står med noget i hænderne som er seriøst. 6

7 ET HELT ANDET SKOLELIV Lemvig Folkeblad Mit liv med en diagnose: Klassens forældre så ned på migsom ni-årig tog mine forældre mig med til lægen, fordi jeg ikke kunne følge med i skolen og sakkede bagud.... Da jeg kom på Lemvig Produktionsskole, tog jeg selv initiativ til at få undervisning i mine svage fag: matematik og engelsk.... Jeg har fået mere selvtillidsiden jeg kom her på Produktionsskolen, har jeg fået mere selvtillid.... Vi har haft modeshow, hvor jeg fik lavet nyt hår, som frisøren selv bestemte. Jeg valgte at flytte hold, over på»godt i gang«, hvor jeg blev taget godt imod.... Efter Produktionsskolen, skal jeg på VUC, hvor jeg vil have en 9. klasses eksamen.... Når jeg skal koncentrere mig om en skoleopgave, som måske er lidt for svær for mig, bruger jeg den selvkontrol, jeg har fået ved at danse mavedans nede på Produktionsskolen nordvest Jylland i Lemvig til at overskue det matematik og engelsk jeg har valgt at få, og når jeg er på mit hold, eller hvis jeg kan mærke at jeg har en lidt dårlig dag, jeg er rigtig glad for den selvkontrol det har givet mig, jeg kan overskue meget mere især på skolen, der bruger jeg den meget.... De er vigtigt, at de voksne lytterjeg selv som elev her på PNVJ ( Produktionsskolen Nordvestjylland) synes, at det er vigtigt at have møder mellem elever og lærere, også kaldt deltagerrådsmøder. Af Lærke Primdahl Vistisen, 18 år og fra Struer Af Simone Bertelsen 18 år og fra Lemvig Af Mikkel Dvinge 18 år og fra Lemvig Kørekort til : Økonomien Nordjyske Stiftstidende REBILD: Lise Klitsgaard har arbejdet i bankverdenen og har rådgivet kunder, der skulle have anbragt formuen på bedste vis, og hun har arbejdet som rådgiver for folk, der er kommet i økonomisk nærmest uløselige klemmer. I erkendelse af, at det er meget bedre at forebygge end at helbrede, har hun fået ideen til at udstede økonomisk kørekort til unge, et projekt, som hun afprøvede med succes på Rebild Produktionsskole for ungdomsskolen i Rebild.... På produktionsskolen havde hun et drengehold, hvor de snakkede om biler og kørekort, og så opstod ideen om et økonomisk kørekort.... Dyre vaner blandt unge kan være cigaretter, cola og cafebesøg og tøj for slet ikke at tale om mobiltelefoner og abonnementer. Forår kalder på Hertug Hans Vandringen Jydske Vestkysten HADERSLEV: Lørdag den 29. marts vil være der en del flere vandrere omkring Haderslev end på en normal lørdag, idet Fodslaw Haderslev denne dag afholder sit årlige forårsarrangement Hertug Hans Vandringen.... Severin Skolen foregår starten denne gang fra Haderslev Produktionsskole på Norgesvej.... Vandringen er uden konkurrencemomenter, så det drejer sig hverken om at komme først i mål eller om at gå længst. Der kan frit vælges mellem 5 forskellige ruter på 6, 11, 22, 31 eller 39 kilometer, så der er virkelig mulighed for at afprøve sig selv. 7 Skoleelever festede igennem Ugeposten Gribskov HELSINGE: Fest igennem eller bliv noteret for fravær. Sådan lød ordren fra Gribskov Produktionsskole, der traditionen tro har stort fremmøde til årets gallafest.... Han havde sammen resten af produktionsskolens elever gjort et ekstra stort nummer ud af påklædning og festens rammer til dette års gallafest, og det skortede derfor ikke på jakkesæt og farverige kjoler.... Begge går de på produktionsskolens medielinje, og her havde man ekstra travlt med at tage fotos af de mange velklædte elever til skolens nyhedsavis og Gribskovavisen. Produktionsskolen holder påskemarked i nye omgivelser Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store traditionelle påskemarked.... Der kommer rundvisning til skolen, som vores mange trofaste besøgende får set den nye skole, siger forstander Martin Tarup. Vind fine præmier Produktionsskolen har i samarbejde med Hvidovre avis lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen Søren " Præst" glæder sig: Produktionsskoleelever bidrager til kirkeinteriør i Hannerup Elbo Bladet For sognepræst Søren Thorsen og det øvrige personale tilknyttet Hannerup Kirke, er et samarbejde med Fredericia Produktionsskole på Prangervej, blevet en stor gensidig succes.... De var kreative og dygtige, og da arkitekten kom undervejs i processen med at lave halvmuren, sagde han til dem at de " blot kunne give den gas".... -Men for at vende tilbage til historien så har der været et samarbejde med flere lærerkræfter på produktionsskolen de seneste år. Det betød at vi fik skabt hele to " værker" ved hjælp af skolens elever, der arbejder med metal, med træ, med musik og også med mad. Oplysende flash mob på torvet Thisted Posten GODT 40 elever og deres lærere fra Thy Produktionsskole i Sjørring drog fredag middag i samlet flok til Thisted, hvor de på en anderledes måde ville gøre opmærksomme på, at danskerne gør for lidt ved folk, der falder om efter et hjertestop i det offentlige rum.... Og samtlige linjer på skolen blev inddraget. Heriblandt skolens køkkenlinje, hvor den stod på sund kost ugen igennem. -Idéen var at tilberede sund kost på en sjov måde, fortæller kantineleder Trine Roursgaard.

8 Nyuddannet Farsø Avis Nyuddannet:Morten Bjerre Pedersen, Vester Hornum har på særdeles tilfredsstillende vis gennemført ErhvervsGrundUddannelsen-EGU inden for møbel-og træindustri. Han har gennemført sit praktikforløb hos Vannerup Møbelfabrik, og har taget EGUkursusforløb inden for træindustri på Teknisk Skole i Skive. EGU-forløbet har været tilrettelagt af Produktionsskolen Kongshøjgaard for Vesthimmerlands Kommune Mini-scene til skuespilleren i maven Holstebro Onsdag GADESCENE: Det er ikke kun skuespillerne fra 128 festivalteatre som kan boltre sig på de skrå brædder og skæve scener rundt om i Holstebro Kommune.... Det er kunstneren bag årets festivalplakat, Helle Freja Hansen, som sammen med produktionsskoleelever fra Holstebro, har kreeret gadescenen.... Tænk på Speaker's Corner i Hyde Park i London, hvor publikum får storartede, mærkelige, sjove og ind imellem rørende oplevelser. Du kan optræde alene eller med en ven. Mange unge er en af os Skagen Onsdag GENNEM DET seneste år har Psykiatriens informationscenter, Psyk-Info, fortalt over 1300 unge fra nordjyske ungdomsuddannelser om psykisk sygdom.... Som en elev fra Brønderslev Produktionsskole siger: " Det var spændende, og vi kunne holde opmærksomheden i lang tid, fordi det berørte os".... De taler det samme sprog som eleverne, og de har vist, at " jeg er en af jer, men jeg har nogle udfordringer at tumle med", siger Dorthe Haslund Pape. Stiller spørgsmål via smsefter ambassadørernes oplæg har eleverne fra ungdoms-uddannelserne mulighed for at sms e deres spørgsmål Simremad og á la carte på Strandcaféen Djursland Weekend BØNNERUP Simons Simremad bliver en del af menukortet på Strandcaféen i Bønnerup, som Therese Christensen og Simon Rysgaard åbner lørdag 29. marts.... Han og Therese Christensen har kontaktet Produktionsskolen i Grenaa, Norddjurs Kommune og Grenen for at få kontakt til unge, der kan tænke sig en faglig hverdag i et køkken.... Han er i lære som tækker, men giver alligevel en hånd ind imellem. Djurslands Menu Der er mange ting på bedding. Påskemarked i nye omgivelser på lørdag Hvidovre Avis Traditionen tro holder Hvidovre Produktionsskole Påskemarked.... Efter en dejlig mild vinter, hvor produktionsskolen er flyttet fra Stevnsbogaard til filmbyen, er skolen som sædvanlig i gang med forberedelserne til årets store påskemarked.... De vandt flotte præmieri sidste uges Hvidovre Avis havde Produktionsskolen i samarbejde med avisen lavet en lille konkurrence, hvor man kunne vinde dejlige præmier fra Produktionsskolen.... Præmierne kan hentes på Produktionsskolen. 8 Produktionsskolen holder rejsegilde Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fejrer i morgen torsdag både rejsegilde og 11-års fødselsdag, når skolen indvier de nye lokaler på Fabriksvej 20. Her har man brugt en masse penge på det indvendige, mens det udvendige må vente til, skolen har råd. Alle interesserede er inviteret til klokken 14.00, og Produktionsskolen sørger for vådt og tørt og måske en enkelt tale eller to. Produktionsskolelærer glæder sig: Hans Jørgen får de unge til at gå til stålet Elbo Bladet Stemningen er munter, medens der bliver arbejdet med streger, boremaskiner, pc-programmer og så videre, men først og fremmest med metal. Vi kigger ind i miljøet der udgør en del af dagligdagen på Fredericia Produktionsskole på Prangervej i Fredericia, og går derfra tre artikler rigere, men adskillige fordomme fattigere.... Dette efter 20 år på Sønderborg Produktionsskole.... Det er via UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, at de unge bliver visiteret til produktionsskolen. Præst også " censor" Elbo Bladet Søren Thorsen, sognepræst ved Hannerup Kirke, kunne vi i seneste nummer fortælle var glad for samarbejdet med Fredericia Produktionsskole Vi er en produktionsskole, -og vi producerer.... Søren Thorsen er en mand man bliver glad af at være sammen med, -også når han kommer her i huset som " censor", griner produktionsskolelærer Hans Jørgen Lauridsen og uddyber: -Da opgaverne med at lave tingene til Hannerup Kirke, henholdsvis indsatsen til lys der indgår i deres mur og aftalen om at vi skulle skabe en lysstander, der matchede deres smedejernsdøbefont, var på plads, kom Søren Thorsen efterfølgende tit over i forbindelse med produktionen af sidstnævnte og fulgte slagets gang frem mod det færdige resultat.... Nemlig det, at alle der havde lyst fra produktionsskolen, kom over i kirken og bidrog til en juleafslutning, fortæller den erfarne håndværker og lærer. Nu skal der sendes meget mere lokaltv Frederiksvark Ugeblad LOKAL-TV Produktionsskolen i Frederiksværk jubler, for de har lige modtaget en sendetilladelse, der betyder at TV Nordsjælland fra fredag 4. april skal sende lokal-tv i et noget større område end hidtil.... Farvel FjordTVFilm & TV Linjen på Produktionsskolen har indtil nu produceret udsendelser for dk og men nu skal der sendes lokal-tv i hele den nordlige del af hovedstadsregionen med hovedvægt på Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Frederikssund Kommune.... Der er blevet indkøbt nye biler og nyt udstyr og i skrivende stund er der på Produktionsskolen ved at blive etableret et topprofessionelt studie af professionelle folk, så man er gearet til at gå i luften på fredag.... Som medie er det svært at være alle steder på en gang, så det er vigtigt at have et godt netværk

9 Klar til foråret på Louns-halvøen Farsø Avis HVALPSUND: I torsdags kunne man opleve en flok unge mennesker - og nogle lidt ældre, gå rundt på veje og stier på Lounshalvøen for at samle affald op.... Men ikke desto mindre var det en flok veltilfredse unge, der efter endt arbejde samledes til kaffe, saftevand, boller og æblekage i kantinen på Produktionsskolen Kongshøjgaard. Det var nemlig elever og medarbejdere fra produktionsskolen med hjælp fra 18 unge og medarbejdere fra Lounsgaarden, der samlede affald i et par timer denne torsdag eftermiddag. Det er et arrangement Produktionsskolen Kongshøjgaard gennemfører hvert år, og man starter altid med en forhåbning om, at der ikke vil være så meget affald, fordi der bliver smidt mindre. Elev længes " hjem": Giv mig Canada tilbage Elbo Bladet For 19-årige Kenneth Majgaard er tilværelsen som elev på Fredericia Produktionsskole helt ok, uden at det dog dufter helt af den ultimative drøm.... Det elskede jeg og vil meget gerne tilbage og bo deroppe i nogle år, konstateres det umiddelbart, medens han fortæller, at opholdet som udviklingsstudent på highschool-niveau, gik i blodet på ham på den gode måde. -Naturen, omgivelserne og de mennesker der bor der, tiltaler mig alt sammen. Mit engelske var åbenbart også ok, for flere troede såmænd når jeg mødte dem første gang, at jeg blot kom fra en anden by i Canada, griner eleven og vender tilbage til hverdagen på Fredericia Produktionsskole. Endnu en STU'er færdig i Grenaa Djursland Weekend GRENAA Frederik Vinther sagde fredag 28. marts farvel på Grenaa Produktionsskole -og samme dag goddag til nye udfordringer i Kvickly's ferskvareafdeling i Grenaa. Udlært STUelevFrederik Vinther er udlært STUelev, og udover at følge gartnerlinjen på Grenaa Produktionsskole har han afprøvet en række praktikker i forskellige brancher -først og fremmesti Kvickly, hvor han nu udvider sin erhvervserfaring.... Den faglige udvikling sikres gennem værkstedsarbejde, kurser og praktik i lokale virksomheder. Der er p. t. tolv STU-elever på Grenaa Produktionsskole. Stylter og snobrød på produktionsskole Århus Stiftstidende HØRNING: Lav stylter, bag et snobrød, design påskeæg eller få taget et portrætfoto. Det er nogle af de gratis aktiviteter, når Produktionsskolen i Hørning inviterer til forårsmarked og åbent hus søndag 5. april kl Produktionsskolen blev fejret med manér Frederiksborg Amts Avis HELSINGØR: Produktionsskolen i Helsingør fejrede i går både sin 11-års fødselsdag og indvielsen af nye lokaler på Fabriksvej Fra kommunen var borgmester Benedikte Kiær mødt op, og hun lykønskede produktionsskolen med deres nye 9 omgivelser, som hun glædede sig til at se nærmere på.... Hun havde dog en anden gave med -en imaginær check på 1000 kroner, som skolens elever kunne bruge på et hyggearrangement.... I sit virke som byrådsmedlem var Benny Jørgensen en af de første til at forslå en produktionsskole i Helsingør, og han var derfor meget glad for at se den gamle idé blive til virkelighed. Produktionsskolen» Sundet «har flyttet adresse Helsingør Dagblad HELSINGØR: På Produktionsskolen» Sundet «er omkring 100 unge i alderen 15 til 25 år i gang med at finde ud af, hvad de vil bruge resten af livet til på arbejdsmarkedet -om det drejer sig om uddannelse eller om et stykke arbejde her og nu.... Leder af Produktionsskolen Christian Saggau glæder sig naturligvis over den nye produktionsskole.... De usikre unge kan blive afklaret med hensyn til job og uddannelse på en produktionsskole.... Der var mange menesker til indvielsen af den nye produktionsskole, og køkkenholdet havde haft særligt travlt med at få mad og drikke gjort klar til åbningen, hvor også borgmester Benedikte Kiær mødte op. Kommunen forsvarer salg af skole i Ragebøl Jydske Vestkysten SØNDERBORG: Ja, det var til en spotpris Dybbøl Efterskole købte Sønderborg Produktionsskole i Ragebøl af Sønderborg Kommune for kroner var prisen af ejendommen, der var vurderet til cirka ni millioner kroner.... Men vi er måske ikke klar over, hvor meget vi støtter med, siger Erik Lauritzen. Kommuner må gerne støtte en friskole som Dybbøl Efterskole, men loven siger også, at en kommune skal sælge til markedspris.... FAKTA BygningerneDybbøl Efterskole købte i fjor den tidligere Sønderborg Produktionsskole i Ragebøl af Sønderborg Kommune. TV Nordsjælland opruster og udvider Frederiksborg Amts Avis FREDERIKSVÆRK: Film & TV-linjen på Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter er sikret tid både foran og bag kameraet frem til Større pengeposenavneskiftet er dog ikke den eneste ændring hos TV Nordsjælland. De har også haft spenderbukserne på og købt nye biler, nyt udstyr og et nyt tv-studie er etableret af profesionelle folk forud for de første optagelser. Det kan lade sige gøre, da der er kommet flere penge i posen fra statens side. Mere luft og lys til Produktionskolen Lokalavisen Nordsjælland INDVIELSE: Der var både 11 års fødselsdag og rejsegilde for Produktionsskolen Helsingør torsdag.... UngdomstilbudEn produktionsskole er et tilbud til de unge mellem 16-25, der ikke har fået gennemført en ungdomsuddannelse.... Selv om Produktionsskolen glæder sig over at Helsingør Kommune gjorde flytningen muligt, så har selve flytningen også budt på udfordringer, afslørede

10 Christian Saggau i sin tale ved rejsegildet.... Dels en ekstra indvielse foretaget af det tidligere byrådsmedlem og SiD-formand Benny Jørgensen, der var med til at sørge for at Helsingør fik produktionsskolen for 11 år siden. Mange gæstede Påskemarked i Filmbyen Hvidovre Avis " Vi samler på sejre" siger produktionsskolerne og det var en befriende sejr for skolen, at se så mange gamle venner og nye besøgende på skolens traditionelle påskemarked i Filmbyen. Det var første gang der blev holdt marked i Filmbyen og alle på produktionsskolen havde knoklet for at skabe de bedste produkter og sjove aktiviteter både på alarmpladsen, i Bataillionen og skolen bygning 12 i Filmbyen.... Skolen måtte ud med lastbilen for at levere bænke og borde der var blevet solgt til borgerne i Hvidovre. Der var " byens bedste griller" på alarmpladsen og servering i Bataillionen, hvor musikholdet optrådte med en koncert, lige efter dukketeaterforestillingen. De unge vil have en ungecafé i Støvring Nordjyske Stiftstidende, sektion 3, side 10 (315 ord) STØVRING: Et af de gennemgående ønsker til et ungdomshus i den undersøgelse, elever fra 1. F på Støvring Gymnasium har gennemført blandt unge i Støvring, er et cafémiljø, hvor unge kan mødes i afslappede rammer. Elever på 8. og 9. klassetrin samt elever fra produktionsskolen har deltaget i undersøgelsen, og de ser især miljøet omkring ungdomshuset i Skørping som et mål for noget tilsvarende i Støvring, lyder det fra tre af de elever, der har været med til at lave undersøgelsen: Lærke Bjorholm, Jens Blaakilde Andersen og Kasper Ragborg Olesen.... Idérigdommen har været stor, når gymnasieeleverne har mødt de næsten jævnaldrende fra folkeskolen og produktionsskolen.... Andre forslag som en helikopter og en skøjtebane blev venligt aflivet i snakken mellem de unge. Grejbank på Naturskolen Ugeavisen Odsherred NYKØBING: Med en bevilling på kr fra Friluftsråpdet kommer Odsherred på landkortet over egne, hvor alle for små penge kan leje fritidsudstyr.... Henrik Bendixen, forstander på Nordvestsjællands Produktionsskole (NVPRO), der driver naturskolen, glæder sig: -Vi har i forvejen en grejbank for skoler og institutioner, men snart kan alle låne udstyr, siger Henrik Bendixen, som også peger på, at grejbanken passer perfekt til VisitOdsherreds mål om at forlænge turistsæsonen.... Naturvejleder Helle Laigaard, Naturskolen, vurderer, at udlån af fi-skestænger sikkert bliver populært.... Grejbanken forventes at åbne om en måneds tid. ta. Forårssalg hos NVPro lørdag Ugeavisen Odsherred SVINNINGE: Elevernes produkter indenfor håndværkerfagene kan ses og købes på NVPRO's traditionelle forårssalg - lørdag den 12. april Bert Jensen og Anker Olsen fra linjerne Smed og 10 Håndværk står klar fra klokken 10 på den sædvanlige plads mellem Kalundborgvej , cirka 1 km vest for Svinninge. NVPRO er en produktionsskole og det betyder, at alle linjer producerer varer/ ydelser rettet imod» rigtige «kunder. Det er en vigtig del af læringen på en produktionsskole.... Derudover arbejdes der med at vedligeholde og servicere NVPRO's egne bygninger, hvilket betyder, at der arbejdes med alt indenfor malerarbejde og reparationer af alle arter. Danmarks sundeste produktionsskole Jydske Vestkysten ESBJERG: Esbjerg Produktionsskole er den første i Danmark, der er blevet sundhedscertificeret hos Danmarks Firmaidrætsforbund.... Medarbejderne dyrker fælles motion hver onsdag i arbejdstiden, lige som der tilbydes rygestopkurser til alle. De ansatte på produktionsskolen er i første omgang den drivende kraft, og målet er, at den sunde energi skal smitte af på nuværende og kommende elever. - Vi har altid haft et godt kollegialt klima, og vi håber, at denne certificering nu markerer endnu et skridt på vejen mod en sundere livsstil, siger forstander, Henry Albæk Nielsen. SKOLEELEVER ER KLAR FUGLSANG Tina Østergaard, skoleleder ved Mulitcenter Syd, var også at finde som en af de otte turistaktører, der kort meldte ind mod slutningen af Fuglsangturistmødet. Hun kunne blandt andet fortælle om, at de 10 værksteder på produktionsskolen er til for at blive brugt af andre med gode idéer, og det vil med andre ord sige, at hvis der skulle sidde nogen med brug for at få løst unikke opgaver eksempelvis i en turismemæssig sammenhæng med produktion af alt muligt forskelligt, så kan produktionsskolen byde ind med hjælp. DAGENS BUKET Vi, der har arbejdet med " Ordet" og Caribisk Kaos", vil hermed meget gerne overrække en meget stor buket og tak til Produktionsskolen og alle de unge, som har lavet mad til os, og tak for lån af skolens lokaler til vores spisepauser.... TAK. " Uden mad og drikke duer helten ikke".... Karina Fredensborg Lolland Musikskole Østre Landevej 6, 4930 Maribo Ulstrup-planer til debat Favrskov Posten ULSTRUP Ved et borgermøde forleden i Ulstrup blev der forelagt flere forskellige scenarier for, hvad man kunne tænkes at bruge den grund, hvor fabrikken Expedit ligger, til.... Et bud var, at produktionsskolen kunne bruge den.... Det bliver mest politikerne, der herefter skal afsøge mulighederne," siger planchefen. Med til mødet var også næstformanden i Lokalrådet Marianne Rigtrup: " Jeg havde gerne set flere end de 50, der dukkede op.

11 Første trin til sejr er at lære at tro på sig selv Ugeavisen Svendborg SVENDBORG: Eleverne og de ansatte på Sydfyns ErhvervsForskole er trætte af de myter, der nogle steder findes om produktionsskoler.... Jeg føler at jeg har været utrolig heldig at få en læreplads på skolen, fortæller hun, hvis mål er at få sit eget rengøringsfirma, når hun er udlært. Daniel fra Gudme, der er jævnaldrende, måtte opgive en levnedsmiddeluddannelse på grund af de mange teoretiske opgaver.... -Det her er et sted, hvor man kan prøve mange ting, og det passer mig fint. De lokale skal kende skolen Frederiksborg Amts Avis HELSINGE: Det er ikke mere end et par uger siden, at 50-årige Kenn Andersen indtog forstanderkontoret på Gribskov Produktionsskole.... Vigtig rollehan mener, at produktionsskolen spiller en stor rolle og har en vigtig opgave i forhold til at nå regeringens mål for uddannelse af de unge. -Vores opgave er enorm vigtig.... For ikke alle unge er klar over, hvad de vil. Tak til mange af de lokale helte Dagbladet Ringkøbing-Skjern SKOLE: På Ringkøbing-Skjern Produktionsskole arbejder vi meget praksis-og helhedsorienteret, da vores elevers læring ofte sker midt i og med situationen med alle sanser åbne.... Vi blev taget fantastisk godt imod, så vi vil gerne takke Tina Jensen, Borgerservice Skjern Rådhus, Alice Fjordside fra Ringkjøbing Landbobank og Henning Boye fra 3F i Skjern. Det er dejligt, at vi sammen kunne bibringe de unge nyttige redskaber til et forhåbentligt mere selvstændigt liv, hvor vi måske sammen har taget toppen af de største faldgruber. Til sidst også en tak til Hvide Sande Åben Havn for jeres store uddannelses-og beskæftigelsesdag fredag den 11. april. Af Peder Sørensen, forstander, Ringkøbing-Skjern Produktionsskole Elev fik uddannelsesbevis Dagbladet, RINGSTED: Det er en festdag, hver gang Ringsted Produktionshøjskole kan holde translokation for en EGUelev, der har afsluttet sin uddannelse.... I skoleperioden havde han nået at være i praktik i Ringsted Kommunes materialegård, og her var de enige om en ting: Der er krummer i den knægt. Der blev stablet en EGU-læreplads på benene, og denne form for uddannelse med masser af praktisk arbejde og AMU-kurser, passede Mark Bøgvald Klæbel bedre. Forstander Troels Brandt kom ind på, at eleven er et af de gode beviser på, at der er en plads til alle, når man bare finder den rigtige, og mange står sammen om indsatsen og gør sig umage. fokus på til et arrangement om praktikpartnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen.... Søren Gericke tryller med Produktionsskolens eleverarrangementet har bred opbakning, og det afholdes i et samarbejde mellem Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup, ErhvervsCentret, Greve Kommune, Dansk Industri, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Greve Erhverv og Netværket Syd.... Er man som virksomhed villig til at åbne døren for en elev fra Produktionsskolen, kan man henvende sig til erhvervs-og turistchef, Tina Charlotte Koeffoed på Gerickes mad skal sikre praktikpladser Dagbladet GREVE/ HØJE TAASTRUP: Vil du gerne vide, hvordan man støtter en ung i et læringsforløb, kan du godt lide god mad og kan du måske endda lokkes til at tage en elev fra produktionsskolen i praktik? Så er du målgruppen for den event, Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup inviterer til 8. maj. Her står Søren Gericke -sammen med produktionsskolens elever -nemlig for at kreere en lækker tre-retters menu.... Eleven modtager ydelse fra skolen og er omfattet af skolens forsikring i praktikperioden. Unge på STU: Du kan faktisk næsten ikke leve af det Politiken Der er vasketøj i sovesofaen og et glattejern smidt på gulvet i badeværelset.... Hun har gået et år på produktionsskole og fik derefter valget mellem at gå hjemme på kontanthjælp eller komme på STU.... Støttepersonerne hjælper i hverdagen. De træner eksempelvis de unge i personlig hygiejne, i at få købt ind, at få lavet mad og at stå op om morgenen.»når alt er betalt, vil jeg sige, at de unge har 125 kroner at leve for....»det er en daglig udfordring for os at nå det mål, fordi vi især skal træne dem socialt, det er en stor del af det at bo her. Aage Langeland Arrangement skal sikre flere praktikpartnerskaber mellem lokale virksomheder og Produktionsskolen ErhvervsAvisen Sjælland UDVIKLING På Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup oplever man udfordringer med at finde praktikpladser til skolens elever. Det sættes der nu 11

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere