Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side."

Transkript

1

2 Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

3 Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre De fleste nye forældre forbereder sig så godt de kan og glæder sig ubeskriveligt meget. Men pludselig at opleve nye følelser, ny rolle og et nyt lille menneske, der er totalt afhængigt af dig, er en både fantastisk og overvældende oplevelse. Familieiværksætterne gør en aktiv og involverende indsats for at støtte og sikre at, alle nye forældre kommer bedst muligt fra start i livet som ny familie. I Familieiværksætterne bliver alle kommende forældre tilbudt et kursusforløb på 14 til 18 moduler, der strækker sig fra 22 graviditetsuge til barnet er cirka 1 1/2 år. Kurset er et sammenhængende tilbud, der indeholder en bred vifte af relevante temaer for en ny familie: Graviditet og fødsel Fra individ til familie Barnets naturlige udvikling og trivsel Netværk og relationer Fokus på fædre Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at kursusforløbet henvender sig til hele familien, så fædrene føler sig involverede på lige fod med mødrene. Indhold, metoder, drøftelser og øvelser er planlagt, så fædrene bliver hørt og får rig mulighed for at vende emner, der er relevante for dem som fædre. Forældregrupperne sættes sammen ud fra kvindens termin og består af max. 10 forældrepar. Alle grupper får tilknyttet en sundhedsplejerske, som følger gruppen gennem hele forløbet. Undervisningen varetages af såvel fagligt personale i region og kommune, som af personer fra det private erhvervsliv og frivillige kræfter. Hvert modul er bygget op omkring drøftelser i mindre grupper og øvelser samt indlæg fra forskellige undervisere, så alle deltager aktivt og på lige fod. Et innovativt tilbud til kommunerne Familieiværksætterne er ikke kun et spændende tilbud til nye forældre. Det er også et innovativt tilbud til kommunerne, fordi det lægger op til markante resultater indenfor de samme økonomiske rammer: Synlige sociale resultater Tværsektorielt samarbejde i kommunen Bedre udnyttelse af kommunens økonomi Innovativt samarbejde mellem kommune, region, frivillige og erhvervsliv Vidensdeling mellem kommuner Den konservativt beregnede samfundsøkonomiske akkumulerede gevinst over en 10-årig periode er kr. pr. førstegangsmor op til kr. over 15 år. Beregninger fra CBS/CEBR viser at der er gevinst på bundlinjen allerede år 2 efter igangsætning af Familieiværksætterne. Ganges gevinsten med et anslået antal førstegangsmødre på på landsplan, bliver det til en gevinst på 1,1-6 mia. kr., hvis alle kommuner tager indsatsen til sig. Temaerne i kursusforløbet kommer hele vejen rundt om livet som ny familie - fx økonomi, forsikring, parforhold, kost, barnets behov, efterfødselsreaktioner, familiens hverdag osv.

4 se og faglig omlægning Vigtige elementer i forbindelse med at skabe tidlig forebyggelse og god sundhedsfremme gennem Familieiværksætterne er eksempelvis: Se forældre som ressource Familieiværksætterne er mere et spørgsmål om politisk mod, end om en investering med et sikkert afkast Politisk vilje og opbakning til omstilling af det faglige samarbejde Involvering af berørte parter Aftale for og fokus på processen Dilemmaer og kulturforskelle er en styrke i forhold til (nødvendig) forandring Beskrivelse for vision, mål, succeskriterier, interessenter, risiko, SWOT, økonomi, m.m. Aftale for forankring, organisering og rollefordeling i en partnerskabsaftale Løbende opfølgning, læring, tilpasninger og udvikling Materiale, der understøtter Familieiværksætterne På grundlag af pilotprojektet i Holstebro udarbejdes 3 værktøjskasser: De nye forældre Undervisere Beslutningstagerne Hjemmesiden bliver løbende udviklet, så den fungerer som portal for Familieiværksætterne i Danmark. Det betyder at kommuner, der tilbyder Familieiværksætterne ikke behøver at udvikle deres eget materiale fra bunden, men kan bruge eller efter aftale tilpasse det eksisterende materiale. Jeg føler mig tryg og bliver lyttet til. Alle er på lige fod Deltager - Familie med Hjerte i Holstebro

5 Baggrund - hellere bruge en femmer på forebyggelse end en tusse på helbredelse Center for Socialt Ansvar (CFSA) er fortaler for at forebyggelse kan tage udgangspunkt i at opnå færdigheder i stedet for at bruge milliarder på ofte tvivlsom, behandling af opståede problemer, når tingene ér gået galt. Indsatsen fokuserer på en tidlig forebyggende, stimulerende og sundhedsfremmende indsats i familien og dens netværk - suppleret med støtte fra relevante og fagligt stærke professionelle kræfter. Kræfter og faglighed, som den offentlige sektor kan byde på, og hvor man også inddrager private virksomheder, fonde, institutioner og frivillige organisationer i løsningen. Det er baggrunden for at CFSA i 2010 indgik et partnerskab med Holstebro kommune, Region Midt og den lokale handelsstandsforening om at tilpasse den svenske Leksand model - et familieforberedelseskursus - til danske forhold. Arbejdstitlen blev Familie med Hjerte, mens den fremadrettede udbredelse sker under navnet Familieiværksætterne - en god start som familie, da især mange fædre føler sig mere motiverede af det navn. CFSAs initiativ er støttet af TrygFonden og Det Obelske Familiefond. Familieiværksætterne bygger på næsten 20 års erfaringer især fra Leksand Kommune. Her har man arbejdet med den grundtanke, at en helhedsorienteret forebyggende indsats til fordel for børn og unge på alle niveauer i kommunen vil give såvel menneskelig som økonomisk gevinst. Udgangspunktet for størstedelen af det forebyggende arbejde i Leksand kommune er forældrene. Siden har hundredevis af kommuner i Sverige, Finland, Norge og Rusland taget modellen til sig. Med Familieiværksætterne er grundlaget skabt for et godt børne- og ungeliv, hvor trivsel og sundhedsfremme er i fokus. Familieiværksætterne kan forbedre livskvaliteten for mange familier og samtidig generere både kort- og langsigtede besparelser i millionklassen på især sociale udgifter. Vil du vide mere om modellen og resultater fra Holstebro - både økonomisk, fagligt og menneskeligt - er du velkommen til at kontakte Center for Socialt Ansvar. Familieiværksætternes vision er at alle børn uanset økonomisk og sociokulturel baggrund, får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed i ansvarlige familier. Forældre der gør en aktiv og kompetent indsats på et fagligt og menneskeligt solidt grundlag, for at give deres børn de bedst mulige vækst- og udviklingsvilkår, samtidig med at forældrenes egne kompetencer styrkes.

6 Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye og mere effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares. Her spiller Center for Socialt Ansvar (CFSA) en værdifuld rolle, som eksempel på Det sociale enzym. CFSA står bag og driver aktiviteter med social værdi for børn, unge og familier Ved at skabe en professionel sammenhæng mellem det offentlige, erhvervslivet og de frivillige, finder vi løsninger, som virker. Det er løsninger, der er både mere effektive og ofte billigere, end hvis de blev løst i det etablerede system - og altid med et større socialt afkast. CFSA drives på non-profit basis. Vi samarbejder med en række foreninger, stiftelser, organisationer og virksomheder. Udover vores egne franchise-lignende projekter rådgiver og coacher vi også andre, der vil starte nye initiativer og projekter med samme værdier og mål som vores. Centrets lille sekretariat, bidrager til at lede og servicere CFSAs mange forskellige projekter og aktiviteter udover Familieiværksætterne. Det gælder eksempelvis: Natteravnene - dem i de gule jakker. Voksen tilstedeværelse i det offentlige rum i hold af tre personer. Bydelsmødre - er kvinder, oftest med etnisk minoritetsbaggrund, som støtter andre kvinder, så kvinderne får fodfæste i det danske samfund. Erhvervsguiderne - voksne i job, som har tid og overskud til at fungere som erhvervsmentor og rollemodel for en ung fra 6. til 9. klasse. Børns misbrug - akut rådgivning til familier med børn i misbrug. PassionsGuiden - en mobil app og et samarbejde, der hurtigt kobler den unges passion/interesse med et lokalt tilbud. Mentordatabasen - øger effektiviteten af mentorindsatsen, og gør det bl.a. nemmere for fremtidige mentorprojekter at komme i gang, og reducerer ressourceindsatsen i allerede etablerede mentorprojekter. Pasteursvej København V Tlf

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere