DET FINANSIELLE DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FINANSIELLE DANMARK"

Transkript

1 Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014

2 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse giver en bedre start på livet DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning styrker privatøkonomien DET FINANSIELLE DANMARK Kapitalforvaltning skaber nye jobs Målrettet forskning øger konkurrenceevnen

3 Det Finansielle Danmark en del af løsningen Banker og bankansatte er med, når virksomheder starter op, udvider og sælger. Vi er med, når danskerne betaler i supermarkedet, sparer op til sommerferien eller skal låne til et nyt hus. Vi er med, når der betales regninger, og når der udbetales løn. Men bankerne er andet end det. Vi er en integreret og engageret del af det samspil, der er på kryds og tværs i samfundsøkonomien. Som virksomheder bidrager vores ca. 100 banker og ansatte betragteligt til samfundsøkonomien via beskæftigelse, skatteindbetalinger, uddannelse, innovation, forskning og udvikling. Seks år med international finanskrise, gældskrise og økonomisk nedtur har helt naturligt tæret på tilliden til banksektoren. Vi har været igennem en lang og dyr oprydningsproces, som har budt på uskønne eksempler på dårlig ledelse og dårlig rådgivning. Nu er vi kommet ud på den anden side, og den danske banksektor er blandt de mest robuste og stabile i Europa. Det er tid til at genskabe den tillid, som kunderne mistede til os under krisen. Og det er tid til at indgå en ny og tydelig kontrakt med samfundet. Så vi ved, hvor vi har hinanden. Med Det Finansielle Danmark skriver Finansforbundet og Finansrådet de første linjer i den kontrakt. Ingen skal være i tvivl om, at bankerne og de bankansatte vil være med til at løse de vigtige udfordringer, som det danske samfund befinder sig i. Både nu og i fremtiden. Vi vil kendes som en sektor, der går i dialog med omverdenen og tager medansvar for udviklingen af vores samfund.

4 DET FINANSIELLE DANMARK Digitalisering af erhvervslivet...?! Processer Digitalisering Nye jobs Der kan skabes nye arbejdspladser frem mod 2020 i IKT-erhvervene Forretningsmodeller Tjenester Nye jobs Produktivitetsvækst Værditilvækst Nye jobs DIGITAL UDVIKLING Andelen af husstande i Danmark med adgang til bredbånd: Nye jobs kr. pr. år er værditilvæksten pr. medarbejder i digitaliserede virksomheder, mod kr. pr. medarbejder i ikke digitaliserede virksomheder. KONTRAKT Der er i dag jobs i finanssektoren og i it-sektoren. Procent procent af danskerne sender s mod 67 procent af EU-borgerne. 88% procent af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider mod 37 procent af EU-borgerne. 83% % 73% 87% procent af danskerne mellem 16 og 74 år anvender netbank 82%

5 ... øger væksten Digitaliseringen af Danmark er de seneste 20 år sket i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor på tværs af brancher. Samarbejdet og tilliden mellem de professionelle aktører har været afgørende for både digitaliseringsparatheden og den høje grad af digitalisering af Danmark. Offentligt og privat samarbejde giver værdi for begge parter etablerings- og driftsomkostninger kan deles, og brugerne får ensartede løsninger. Øget digitalisering er i høj grad også en styrke for dansk erhvervsliv. Anvendelse af digitale teknologier er afgørende for produktivitetsvæksten. En undersøgelse gennemført af Centre for Economics and Business Research (CEBR, 2011) viser, at virksomheder, der har digitaliseret basale forretningsgange, er mere produktive og skaber større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder, som ikke i samme grad har digitaliseret. Omkring 80 procent af den danske produktivitetsstigning de sidste 10 år kan henføres til IT. Danmark er på få år faldet fra en international 4.-plads til en 13.-plads på World Economic Forums The Networked Readiness Index, som ranglister i hvor høj grad verdens lande har forudsætningerne for og formår at realisere det store potentiale, der ligger i den digitale økonomi. Det skyldes først og fremmest, at it-anvendelsesmulighederne i forbindelse med udvikling af nye services og produkter ikke anvendes i tilstrækkelig grad. Det giver anledning til at øge opmærksomheden i forhold til en fortsat digitalisering af det danske samfund. Det er især de store virksomheder, der har høstet fordele af digitaliseringen, mens de små- og mellemstore virksomheder endnu ikke opnår det fulde udbytte. Der er således et stort potentiale for at skabe vækst. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at det danske samfund udnytter potentialet ved digitalisering og dermed skaber bedre vækst- og jobmuligheder. Vi vil derfor tage initiativ til et samlet bidrag fra erhvervslivet til den offentlige digitaliseringsstrategi. Første skridt er en workshop for landets erhvervsorganisationer og fagforeninger med fokus på at øge små- og mellemstore virksomheders digitale kommunikation.

6 DET FINANSIELLE DANMARK? Kapitalforvaltning...! mia. euro Kapitalforvaltningssektoren i Europa forvalter mia. euro. Det svarer til 75 procent af BNP i hele EU. I løbet af de seneste 10 år er den danske andel af det europæiske investeringsmarked næsten fordoblet, til ca. 1,9 procent. Morningstar rating % 46% ,9% 4. Norge 5. Sverige 6. Storbritannien 7. Irland 8. Belgien 9. Schweiz 2024? 10. Frankrig 11. Luxembourg 12. Spanien 13. Italien 14. Tyskland 15. Østrig af de danske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år mia. kr % af de europæiske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år. 200 mia. kr kr Den samlede danske pensionsformue var i 2012 på mia. kr.. Det er i gennemsnit ca kr. pr. dansker over 18 år. Den samlede kapital under forvaltning i kollektive investeringsforvaltningsordninger i Danmark er steget fra lidt over 200 mia. kr. i 2001 til godt mia. kr. i 2013.

7 ... skaber nye jobs De danske investeringsforeninger klarer sig godt i konkurrencen med det øvrige Europa. Morningstar udarbejder en rangliste af de europæiske fonde, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa. Danmark er placeret i toppen i Morningstars rating, og ultimo marts 2014 var den danske rating på en 2. plads. Den samlede volumen i kapitalforvaltningssektoren i Europa er på mia. euro, svarende til ca. 75 procent af BNP i hele EU. Den danske andel heraf er i dag blot 1,9 procent Der er således et stort vækstpotentiale. Investorer investerer ofte deres opsparing i investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger for at sikre risikospredning, også selvom deres formue ikke er så stor. Et godt afkast gør de almindelige private investorer rigere. For at vinde yderligere markedsandele i Europa og tiltrække ny udenlandsk kapital til forvaltning, er det afgørende, at vores lovgivning er international konform, så vi i Danmark får et udgangspunkt, der er på niveau med vores største konkurrentlande, Luxemburg, Holland, Sverige og Irland. I dag fravælger internationale investorer Danmark, fordi de skal betale mere i skat, end hvis de investerer via andre lande. Lovændringer er ikke nok til at gøre Danmark til Nordeuropas førende kapitalcenter. Det kræver også en stor indsats fra den finansielle sektor. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at den samlede mængde kapital, der er under forvaltning i Danmark, skal øges og dermed skabe nye højværdijobs. Vi vil derfor tage initiativ til en tilbagevendende international konference om kapitalforvaltning, hvor indlægsholderne er blandt verdens førende eksperter. Det vil være den første af sin art og understøtte en positiv udvikling for kapitalforvaltningsbranchen.

8 DET FINANSIELLE DANMARK Målrettet forskning...?! 500 mio. kr. har Sverige og Schweiz investeret i en satsning på forskningsmiljøer omkring den finansielle sektor. Ca 4 mia. kr investerede den finansielle sektor i 2012 i forskning og udvikling svarende til 11% af erhvervslivets samlede investeringer, i forskning og udvikling. UDVIKLING FORSKNING FORSKNING UDVIKLING FORSKNING 18,2% 6,1% 4,4% Den massive investering i IT og digitalisering gør den finansielle sektor mere effektiv og skaber værdi 32,4% UDVIKLING FORSKNING UDVIKLING 18,6% 20,2% Virksomheder, der har forskningsog udviklingsaktiviteter, har 15% højere produktivitet. IT-INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Finansiering og forsikring Industri Handel og transport m.v. Information og kommunikation Videnservice Andet Finansforbundet og Finansrådet er en del CFIR (Copenhagen Finance IT Region). Mere end 500 virksomheder har deltaget i målrettede aktiviteter, som har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter.

9 ... øger konkurrenceevnen I 2012 investerede den finansielle sektor godt 4 mia. kr. i forskning og udvikling svarende til 11 procent af erhvervslivets samlede investeringer. Til sammenligning står den finansielle sektor for ca. 3 procent af den samlede, private beskæftigelse. Finanssektorens investeringer i IT og digitalisering er steget betragteligt over de seneste år. Og virksomheder indenfor finansiering og forsikring er i dag den branchegruppe, der investerer mest i digitalisering og IT af alle brancher. Godt hver 5. af Danmarks nuværende IT-arbejdspladser beskæftiger sig med finans-it, og store danskbaserede virksomheder som fx SimCorp har allerede vist, at der findes store perspektiver inden for internationalisering og eksport af finans-it. Vores internationale konkurrentlande opruster i disse år på forskningssiden, og i både Sverige og Schweiz er der etableret forskningscentre i samarbejde mellem universiteter og finansverdenen med henblik på at styrke konkurrenceevnen. I Danmark er der i dag en række aktører, der forsker i finans, heraf nogle i samarbejde med bankerne. Klyngeinitiativet Copenhagen Finance IT Region (CFIR), som både Finansforbundet og Finansrådet er en del af, har siden 2009 bygget bro mellem universiteter, it-virksomheder og den finansielle sektor med det formål at skabe nye innovations- og forskningsprojekter. Mere end 500 virksomheder og over deltagere har mødt hinanden i de målrettede aktiviteter, der både har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter, såsom forskningscenteret HIPERFIT, der udvikler løsninger til at styre de komplekse finansielle markeder og de voksende krav, der er til transparens, kapitaldækning og risikostyring. CFIR overgår i sommeren 2014 til nationalt Innovationsnetværk For Finans IT (IFFI). Der er store perspektiver i fremadrettet at udbygge samarbejdet på centrale forskningsområder, hvor både danske virksomheder og universiteter står stærkt i dag. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at øge bankernes konkurrenceevne gennem øget forskning på det finansielle område samt at etablere et mere målrettet og struktureret samarbejde mellem forskningsinstitutioner og den finansielle sektor. Derfor vil vi afsøge mulighederne for at etablere en Forskningsfond for Finans med deltagelse af flere større finansielle virksomheder.

10 DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse?! unge mellem 18 og 30 år er registrerede som dårlige betalere. De dårlige betalere skylder i snit kr. Danskernes optag af kviklån via sms og internet er tredoblet siden Hver femte ung mellem 18 og 29, der ikke ejer egen bolig, har en gæld på over kr. Procent % af unge mellem 18 og 25 år lægger ikke budget procent af danskerne overvurderer deres privatøkonomiske evner. 20 procent af danskerne med en årlig indkomst på over kr. har en dårlig finansiel forståelse. 50 procent af danskerne med en årlig indkomst under kr. har dårlig finansiel forståelse. 60 procent af danskerne med grundskoleuddannelse som højeste uddannelse har en dårlig finansiel forståelse. 47% Lånetilbud af danskerne kan ikke udpege det billigste af tre lån.

11 ... giver en god start på livet For mange især unge danskere havner i en uoverskuelig gældsspiral, der betyder, at de ikke kan leve op til deres økonomiske forpligtelser. Hovedårsagen er en manglende forståelse af de basale privatøkonomiske begreber. Desværre er godt unge mellem 18 og 30 år registrerede som dårlige betalere i RKIs register. Det svarer nogenlunde til en hel ungdomsårgang. Registrering i RKI udelukker typisk yderligere lånoptagelse til fx indskud til lejlighed eller køb af større forbrugsgoder som en bil. En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af danskerne ikke kan udpege det billigste af tre lånetilbud, når der både skal tages højde for renter og gebyrer. Undersøgelsen viser endda, at mere end hver fjerde peger på det dyreste af de tre tilbud. Lav finansiel forståelse betyder, at mange risikerer at betale for meget for et lån En anden konsekvens af lav finansiel forståelse kan være, at den enkelte ikke får sparet fornuftigt op til sin pension eller til større investeringer. Bankerne har siden 2008 samarbejdet med KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og Settlementet om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed i en række af landets største byer. Her hjælper de udsatte borgere med at få overblik over økonomien og dermed højne livskvaliteten. Der er senest oprettet et særligt onlinetilbud målrettet unge. Bankerne tilbyder desuden gratis undervisningsmateriale målrettet både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og universitetsuddannelserne. Og både Finansforbundet og Finansrådet er aktive i Penge- og Pensionspanelet, der beskæftiger sig med forbrugeroplysning om økonomiske og finansielle emner. Finansrådet har blandt andet været en del af kampagnen På røven, som lærte unge om økonomi og motiverede dem til at undgå klatgæld. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at unge får en højere finansiel forståelse, og at bankkunderne skal være i stand til at træffe informerede valg om privatøkonomiske og finansielle emner. Vi vil derfor udvikle og udbygge Pengeuge-initiativet, som Finansrådet startede i 2014 for at højne børn og unges finansielle forståelse via undervisning i privatøkonomiske emner i folkeskolernes klasser, så Pengeuge 2015 kommer til at involvere så mange klasser som muligt.

12 DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning... Klagesager 8 OM UGEN Pengeinstitutankenævnet behandlede 411 klagesager i Det laveste antal i 6 år. 20 klagere fik medhold. Styk Personer, som har modtaget finansiel rådgivning i 7 år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer, der ikke modtager rådgivning Modtagne klager i Pengeinstitutankenævnet. 86% af privatkunderådgivere er ansat i bankfilialerne Antallet af privatrådgivere indenfor bank- og realkredit i Danmark.

13 ... styrker privatøkonomien Kunderne kan i dag modtage rådgivning på både digitale platforme og ansigt-til-ansigt i filialen. De nye muligheder betyder ikke et farvel til den personlige rådgivning. Selv kunder med en god forståelse af finansielle begreber har behov for professionel rådgivning for at navigere rundt mellem de forskellige finansielle muligheder i et komplekst marked. De danske bankkunder modtager generelt god rådgivning. Men vi anerkender samtidig, at finanskrisen ikke alene har tæret på tilliden til bankerne, men også på tilliden til selve rådgivningen. Den skal vi have genskabt. Lovgivningsmæssigt er bankerne underlagt krav om, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesser, være relevant, retvisende og fyldestgørende, og den skal ydes uopfordret, hvis situationen tilsiger det. Forbrugerbeskyttelsen er stærk i forhold til rådgivning i bankerne, og på eksempelvis investeringsområdet er der kommet nye og skærpede krav til rådgivernes kompetencer. Kravene skal give kunden sikkerhed for, at rådgiveren er kompetent til at vejlede om de specifikke produkter, som kunden måtte være interesseret i. Det har en positiv effekt på privatkunders økonomi at modtage økonomisk rådgivning. Et omfattende studie fra Center for Interunivesity Research and Analysis of Organizations (CIRANO, 2012) viser, at personer, som har modtaget finansiel rådgivning i syv år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer der ikke modtager rådgivning. Jo længere rådgivningsforholdet varer, jo større er effekten. Undersøgelsen viser også, at rådgivning har en generel positiv effekt på selve tilbøjeligheden til at spare op. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at arbejde målrettet på at genoprette kundernes tillid til rådgivning i de danske banker. Derfor vil vi på en konference i regi af Penge- og Pensionspanelet sætte fokus på forholdet mellem rådgiver og privatkunde. Konferencen er arrangeret i samspil mellem Forbrugerrådet, Finanstilsynet, Finansrådet og Finansforbundet. Desuden vil vi præsentere nye undersøgelser foretaget blandt rådgivere og privatkunder.

14 Digitalisering for alle... DET FINANSIELLE DANMARK! Der er installeret mobile teleslynger i et større antal filialer til gavn for hørehæmmede. ere. dansk 1½ mio adet lo n w har do em ell m 4 og 7 16 år anvender in tern ett et da. igt gl Næsten alle pengeautomater er placeret i kørestolsvenlig højde.... af be folk nin ge n? Pay Mobile r og/elle Swipp ole Netbanksk Mobilbank Tabletbank Andelen af ældre over 65 år, der aldrig har brugt internettet, er faldet fra 53 pct. i 2010 til knap 30 pct. i 2013.

15 ... skaber et stærkere samfund Computere, tablets, mobiltelefoner og internet er blevet en uundværlig del af de fleste danskeres hverdag, og samtidig er danskerne blandt de bedste i Europa til at bruge internettet, det giver mulighed for hurtigere, billigere og bedre digitale tjenester. Digitaliseringen går stærkt både inden for det private og det offentlige, og det er således en erklæret målsætning fra politisk side, at al kommunikation med det offentlige fremover kommer til at foregå digitalt for både borgere og virksomheder. Men ikke alle er med. Der er i dag grupper i samfundet, som ikke kan følge med de nye krav til digital kommunikation og anvendelsen af nye digitale produkter. De risikerer at blive marginaliseret. Bankerne har løbende forsøgt at imødegå de udfordringer, som digitaliseringen har givet kunderne. På handicapområdet har vi eksempelvis et tæt samarbejde med organisationer om de handicappedes specifikke udfordringer. På ældreområdet har bankerne både lokalt og centralt taget en lang række initiativer, der skal hjælpe de ældre med at takle de digitale udfordringer. Også i forhold til socialt udsatte bankkunder er Finansrådet i gang med at identificere behov og ønsker til både fysiske og virtuelle banker. I forhold til det offentlige har vi et tæt samarbejde om fx udviklingen af det nye NemID, ligesom vi har en tæt dialog med KL om plejepersonalets brug af borgernes betalingskort. Vi er langt, men vi er ikke i mål. Der ligger derfor en stor samfundsopgave for alle, der er med til at drive digitaliseringen fremad, i at få så mange som muligt til at løse billet til digitaliseringstoget. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at borgerne er trygge ved brugen af de digitale løsninger, og at der tages hånd om dem, der er udfordret af digitaliseringen. Vi vil derfor fortsætte og udbygge dialogen og samarbejdet med de offentlige myndigheder, med Ældresagen, med KL, med handicaporganisationer og repræsentanter for socialt udsatte grupper for at finde løsninger på de digitale udfordringer.

16 Applebys Plads 5 Amaliegade København K 1256 København K Tlf.: Tlf.:

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

bankernes betydning for danmark

bankernes betydning for danmark bankernes betydning for danmark December 2015 ISBN 978-87-91887-68-0 Bankernes betydning for Danmark. December 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver kopiering af tekst og billeder fra denne pjece

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

December digitale idéer. der styrker Danmark

December digitale idéer. der styrker Danmark December 2017 7 digitale idéer der styrker Danmark 21 Indhold 2 > Introduktion til digitale idéer 3 > Styrk den digitale forbruger 4 > Gør regulering til en digital medspiller 10 > Dyrk de digitale vækstmiljøer

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder

Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder hvor kloge penge finder gode projekter Crowdfunding Donationsbaseret Belønningsbaseret Aktiebaseret Lånebaseret Verdensmarkedet udsnit af

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Værn om din risikovillighed

Værn om din risikovillighed Rasmus Kjeldahl, Forbrugerrådet Forbrugernes investeringer og opsparing, arrangeret af Penge- og Pensionspanelet 25. januar 2011 Investering er i dag hvermandseje Var tidligere forbeholdt de rige I dag

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere