DET FINANSIELLE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FINANSIELLE DANMARK"

Transkript

1 Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014

2 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse giver en bedre start på livet DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning styrker privatøkonomien DET FINANSIELLE DANMARK Kapitalforvaltning skaber nye jobs Målrettet forskning øger konkurrenceevnen

3 Det Finansielle Danmark en del af løsningen Banker og bankansatte er med, når virksomheder starter op, udvider og sælger. Vi er med, når danskerne betaler i supermarkedet, sparer op til sommerferien eller skal låne til et nyt hus. Vi er med, når der betales regninger, og når der udbetales løn. Men bankerne er andet end det. Vi er en integreret og engageret del af det samspil, der er på kryds og tværs i samfundsøkonomien. Som virksomheder bidrager vores ca. 100 banker og ansatte betragteligt til samfundsøkonomien via beskæftigelse, skatteindbetalinger, uddannelse, innovation, forskning og udvikling. Seks år med international finanskrise, gældskrise og økonomisk nedtur har helt naturligt tæret på tilliden til banksektoren. Vi har været igennem en lang og dyr oprydningsproces, som har budt på uskønne eksempler på dårlig ledelse og dårlig rådgivning. Nu er vi kommet ud på den anden side, og den danske banksektor er blandt de mest robuste og stabile i Europa. Det er tid til at genskabe den tillid, som kunderne mistede til os under krisen. Og det er tid til at indgå en ny og tydelig kontrakt med samfundet. Så vi ved, hvor vi har hinanden. Med Det Finansielle Danmark skriver Finansforbundet og Finansrådet de første linjer i den kontrakt. Ingen skal være i tvivl om, at bankerne og de bankansatte vil være med til at løse de vigtige udfordringer, som det danske samfund befinder sig i. Både nu og i fremtiden. Vi vil kendes som en sektor, der går i dialog med omverdenen og tager medansvar for udviklingen af vores samfund.

4 DET FINANSIELLE DANMARK Digitalisering af erhvervslivet...?! Processer Digitalisering Nye jobs Der kan skabes nye arbejdspladser frem mod 2020 i IKT-erhvervene Forretningsmodeller Tjenester Nye jobs Produktivitetsvækst Værditilvækst Nye jobs DIGITAL UDVIKLING Andelen af husstande i Danmark med adgang til bredbånd: Nye jobs kr. pr. år er værditilvæksten pr. medarbejder i digitaliserede virksomheder, mod kr. pr. medarbejder i ikke digitaliserede virksomheder. KONTRAKT Der er i dag jobs i finanssektoren og i it-sektoren. Procent procent af danskerne sender s mod 67 procent af EU-borgerne. 88% procent af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider mod 37 procent af EU-borgerne. 83% % 73% 87% procent af danskerne mellem 16 og 74 år anvender netbank 82%

5 ... øger væksten Digitaliseringen af Danmark er de seneste 20 år sket i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor på tværs af brancher. Samarbejdet og tilliden mellem de professionelle aktører har været afgørende for både digitaliseringsparatheden og den høje grad af digitalisering af Danmark. Offentligt og privat samarbejde giver værdi for begge parter etablerings- og driftsomkostninger kan deles, og brugerne får ensartede løsninger. Øget digitalisering er i høj grad også en styrke for dansk erhvervsliv. Anvendelse af digitale teknologier er afgørende for produktivitetsvæksten. En undersøgelse gennemført af Centre for Economics and Business Research (CEBR, 2011) viser, at virksomheder, der har digitaliseret basale forretningsgange, er mere produktive og skaber større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder, som ikke i samme grad har digitaliseret. Omkring 80 procent af den danske produktivitetsstigning de sidste 10 år kan henføres til IT. Danmark er på få år faldet fra en international 4.-plads til en 13.-plads på World Economic Forums The Networked Readiness Index, som ranglister i hvor høj grad verdens lande har forudsætningerne for og formår at realisere det store potentiale, der ligger i den digitale økonomi. Det skyldes først og fremmest, at it-anvendelsesmulighederne i forbindelse med udvikling af nye services og produkter ikke anvendes i tilstrækkelig grad. Det giver anledning til at øge opmærksomheden i forhold til en fortsat digitalisering af det danske samfund. Det er især de store virksomheder, der har høstet fordele af digitaliseringen, mens de små- og mellemstore virksomheder endnu ikke opnår det fulde udbytte. Der er således et stort potentiale for at skabe vækst. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at det danske samfund udnytter potentialet ved digitalisering og dermed skaber bedre vækst- og jobmuligheder. Vi vil derfor tage initiativ til et samlet bidrag fra erhvervslivet til den offentlige digitaliseringsstrategi. Første skridt er en workshop for landets erhvervsorganisationer og fagforeninger med fokus på at øge små- og mellemstore virksomheders digitale kommunikation.

6 DET FINANSIELLE DANMARK? Kapitalforvaltning...! mia. euro Kapitalforvaltningssektoren i Europa forvalter mia. euro. Det svarer til 75 procent af BNP i hele EU. I løbet af de seneste 10 år er den danske andel af det europæiske investeringsmarked næsten fordoblet, til ca. 1,9 procent. Morningstar rating % 46% ,9% 4. Norge 5. Sverige 6. Storbritannien 7. Irland 8. Belgien 9. Schweiz 2024? 10. Frankrig 11. Luxembourg 12. Spanien 13. Italien 14. Tyskland 15. Østrig af de danske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år mia. kr % af de europæiske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år. 200 mia. kr kr Den samlede danske pensionsformue var i 2012 på mia. kr.. Det er i gennemsnit ca kr. pr. dansker over 18 år. Den samlede kapital under forvaltning i kollektive investeringsforvaltningsordninger i Danmark er steget fra lidt over 200 mia. kr. i 2001 til godt mia. kr. i 2013.

7 ... skaber nye jobs De danske investeringsforeninger klarer sig godt i konkurrencen med det øvrige Europa. Morningstar udarbejder en rangliste af de europæiske fonde, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa. Danmark er placeret i toppen i Morningstars rating, og ultimo marts 2014 var den danske rating på en 2. plads. Den samlede volumen i kapitalforvaltningssektoren i Europa er på mia. euro, svarende til ca. 75 procent af BNP i hele EU. Den danske andel heraf er i dag blot 1,9 procent Der er således et stort vækstpotentiale. Investorer investerer ofte deres opsparing i investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger for at sikre risikospredning, også selvom deres formue ikke er så stor. Et godt afkast gør de almindelige private investorer rigere. For at vinde yderligere markedsandele i Europa og tiltrække ny udenlandsk kapital til forvaltning, er det afgørende, at vores lovgivning er international konform, så vi i Danmark får et udgangspunkt, der er på niveau med vores største konkurrentlande, Luxemburg, Holland, Sverige og Irland. I dag fravælger internationale investorer Danmark, fordi de skal betale mere i skat, end hvis de investerer via andre lande. Lovændringer er ikke nok til at gøre Danmark til Nordeuropas førende kapitalcenter. Det kræver også en stor indsats fra den finansielle sektor. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at den samlede mængde kapital, der er under forvaltning i Danmark, skal øges og dermed skabe nye højværdijobs. Vi vil derfor tage initiativ til en tilbagevendende international konference om kapitalforvaltning, hvor indlægsholderne er blandt verdens førende eksperter. Det vil være den første af sin art og understøtte en positiv udvikling for kapitalforvaltningsbranchen.

8 DET FINANSIELLE DANMARK Målrettet forskning...?! 500 mio. kr. har Sverige og Schweiz investeret i en satsning på forskningsmiljøer omkring den finansielle sektor. Ca 4 mia. kr investerede den finansielle sektor i 2012 i forskning og udvikling svarende til 11% af erhvervslivets samlede investeringer, i forskning og udvikling. UDVIKLING FORSKNING FORSKNING UDVIKLING FORSKNING 18,2% 6,1% 4,4% Den massive investering i IT og digitalisering gør den finansielle sektor mere effektiv og skaber værdi 32,4% UDVIKLING FORSKNING UDVIKLING 18,6% 20,2% Virksomheder, der har forskningsog udviklingsaktiviteter, har 15% højere produktivitet. IT-INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Finansiering og forsikring Industri Handel og transport m.v. Information og kommunikation Videnservice Andet Finansforbundet og Finansrådet er en del CFIR (Copenhagen Finance IT Region). Mere end 500 virksomheder har deltaget i målrettede aktiviteter, som har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter.

9 ... øger konkurrenceevnen I 2012 investerede den finansielle sektor godt 4 mia. kr. i forskning og udvikling svarende til 11 procent af erhvervslivets samlede investeringer. Til sammenligning står den finansielle sektor for ca. 3 procent af den samlede, private beskæftigelse. Finanssektorens investeringer i IT og digitalisering er steget betragteligt over de seneste år. Og virksomheder indenfor finansiering og forsikring er i dag den branchegruppe, der investerer mest i digitalisering og IT af alle brancher. Godt hver 5. af Danmarks nuværende IT-arbejdspladser beskæftiger sig med finans-it, og store danskbaserede virksomheder som fx SimCorp har allerede vist, at der findes store perspektiver inden for internationalisering og eksport af finans-it. Vores internationale konkurrentlande opruster i disse år på forskningssiden, og i både Sverige og Schweiz er der etableret forskningscentre i samarbejde mellem universiteter og finansverdenen med henblik på at styrke konkurrenceevnen. I Danmark er der i dag en række aktører, der forsker i finans, heraf nogle i samarbejde med bankerne. Klyngeinitiativet Copenhagen Finance IT Region (CFIR), som både Finansforbundet og Finansrådet er en del af, har siden 2009 bygget bro mellem universiteter, it-virksomheder og den finansielle sektor med det formål at skabe nye innovations- og forskningsprojekter. Mere end 500 virksomheder og over deltagere har mødt hinanden i de målrettede aktiviteter, der både har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter, såsom forskningscenteret HIPERFIT, der udvikler løsninger til at styre de komplekse finansielle markeder og de voksende krav, der er til transparens, kapitaldækning og risikostyring. CFIR overgår i sommeren 2014 til nationalt Innovationsnetværk For Finans IT (IFFI). Der er store perspektiver i fremadrettet at udbygge samarbejdet på centrale forskningsområder, hvor både danske virksomheder og universiteter står stærkt i dag. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at øge bankernes konkurrenceevne gennem øget forskning på det finansielle område samt at etablere et mere målrettet og struktureret samarbejde mellem forskningsinstitutioner og den finansielle sektor. Derfor vil vi afsøge mulighederne for at etablere en Forskningsfond for Finans med deltagelse af flere større finansielle virksomheder.

10 DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse?! unge mellem 18 og 30 år er registrerede som dårlige betalere. De dårlige betalere skylder i snit kr. Danskernes optag af kviklån via sms og internet er tredoblet siden Hver femte ung mellem 18 og 29, der ikke ejer egen bolig, har en gæld på over kr. Procent % af unge mellem 18 og 25 år lægger ikke budget procent af danskerne overvurderer deres privatøkonomiske evner. 20 procent af danskerne med en årlig indkomst på over kr. har en dårlig finansiel forståelse. 50 procent af danskerne med en årlig indkomst under kr. har dårlig finansiel forståelse. 60 procent af danskerne med grundskoleuddannelse som højeste uddannelse har en dårlig finansiel forståelse. 47% Lånetilbud af danskerne kan ikke udpege det billigste af tre lån.

11 ... giver en god start på livet For mange især unge danskere havner i en uoverskuelig gældsspiral, der betyder, at de ikke kan leve op til deres økonomiske forpligtelser. Hovedårsagen er en manglende forståelse af de basale privatøkonomiske begreber. Desværre er godt unge mellem 18 og 30 år registrerede som dårlige betalere i RKIs register. Det svarer nogenlunde til en hel ungdomsårgang. Registrering i RKI udelukker typisk yderligere lånoptagelse til fx indskud til lejlighed eller køb af større forbrugsgoder som en bil. En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af danskerne ikke kan udpege det billigste af tre lånetilbud, når der både skal tages højde for renter og gebyrer. Undersøgelsen viser endda, at mere end hver fjerde peger på det dyreste af de tre tilbud. Lav finansiel forståelse betyder, at mange risikerer at betale for meget for et lån En anden konsekvens af lav finansiel forståelse kan være, at den enkelte ikke får sparet fornuftigt op til sin pension eller til større investeringer. Bankerne har siden 2008 samarbejdet med KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og Settlementet om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed i en række af landets største byer. Her hjælper de udsatte borgere med at få overblik over økonomien og dermed højne livskvaliteten. Der er senest oprettet et særligt onlinetilbud målrettet unge. Bankerne tilbyder desuden gratis undervisningsmateriale målrettet både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og universitetsuddannelserne. Og både Finansforbundet og Finansrådet er aktive i Penge- og Pensionspanelet, der beskæftiger sig med forbrugeroplysning om økonomiske og finansielle emner. Finansrådet har blandt andet været en del af kampagnen På røven, som lærte unge om økonomi og motiverede dem til at undgå klatgæld. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at unge får en højere finansiel forståelse, og at bankkunderne skal være i stand til at træffe informerede valg om privatøkonomiske og finansielle emner. Vi vil derfor udvikle og udbygge Pengeuge-initiativet, som Finansrådet startede i 2014 for at højne børn og unges finansielle forståelse via undervisning i privatøkonomiske emner i folkeskolernes klasser, så Pengeuge 2015 kommer til at involvere så mange klasser som muligt.

12 DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning... Klagesager 8 OM UGEN Pengeinstitutankenævnet behandlede 411 klagesager i Det laveste antal i 6 år. 20 klagere fik medhold. Styk Personer, som har modtaget finansiel rådgivning i 7 år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer, der ikke modtager rådgivning Modtagne klager i Pengeinstitutankenævnet. 86% af privatkunderådgivere er ansat i bankfilialerne Antallet af privatrådgivere indenfor bank- og realkredit i Danmark.

13 ... styrker privatøkonomien Kunderne kan i dag modtage rådgivning på både digitale platforme og ansigt-til-ansigt i filialen. De nye muligheder betyder ikke et farvel til den personlige rådgivning. Selv kunder med en god forståelse af finansielle begreber har behov for professionel rådgivning for at navigere rundt mellem de forskellige finansielle muligheder i et komplekst marked. De danske bankkunder modtager generelt god rådgivning. Men vi anerkender samtidig, at finanskrisen ikke alene har tæret på tilliden til bankerne, men også på tilliden til selve rådgivningen. Den skal vi have genskabt. Lovgivningsmæssigt er bankerne underlagt krav om, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesser, være relevant, retvisende og fyldestgørende, og den skal ydes uopfordret, hvis situationen tilsiger det. Forbrugerbeskyttelsen er stærk i forhold til rådgivning i bankerne, og på eksempelvis investeringsområdet er der kommet nye og skærpede krav til rådgivernes kompetencer. Kravene skal give kunden sikkerhed for, at rådgiveren er kompetent til at vejlede om de specifikke produkter, som kunden måtte være interesseret i. Det har en positiv effekt på privatkunders økonomi at modtage økonomisk rådgivning. Et omfattende studie fra Center for Interunivesity Research and Analysis of Organizations (CIRANO, 2012) viser, at personer, som har modtaget finansiel rådgivning i syv år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer der ikke modtager rådgivning. Jo længere rådgivningsforholdet varer, jo større er effekten. Undersøgelsen viser også, at rådgivning har en generel positiv effekt på selve tilbøjeligheden til at spare op. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at arbejde målrettet på at genoprette kundernes tillid til rådgivning i de danske banker. Derfor vil vi på en konference i regi af Penge- og Pensionspanelet sætte fokus på forholdet mellem rådgiver og privatkunde. Konferencen er arrangeret i samspil mellem Forbrugerrådet, Finanstilsynet, Finansrådet og Finansforbundet. Desuden vil vi præsentere nye undersøgelser foretaget blandt rådgivere og privatkunder.

14 Digitalisering for alle... DET FINANSIELLE DANMARK! Der er installeret mobile teleslynger i et større antal filialer til gavn for hørehæmmede. ere. dansk 1½ mio adet lo n w har do em ell m 4 og 7 16 år anvender in tern ett et da. igt gl Næsten alle pengeautomater er placeret i kørestolsvenlig højde.... af be folk nin ge n? Pay Mobile r og/elle Swipp ole Netbanksk Mobilbank Tabletbank Andelen af ældre over 65 år, der aldrig har brugt internettet, er faldet fra 53 pct. i 2010 til knap 30 pct. i 2013.

15 ... skaber et stærkere samfund Computere, tablets, mobiltelefoner og internet er blevet en uundværlig del af de fleste danskeres hverdag, og samtidig er danskerne blandt de bedste i Europa til at bruge internettet, det giver mulighed for hurtigere, billigere og bedre digitale tjenester. Digitaliseringen går stærkt både inden for det private og det offentlige, og det er således en erklæret målsætning fra politisk side, at al kommunikation med det offentlige fremover kommer til at foregå digitalt for både borgere og virksomheder. Men ikke alle er med. Der er i dag grupper i samfundet, som ikke kan følge med de nye krav til digital kommunikation og anvendelsen af nye digitale produkter. De risikerer at blive marginaliseret. Bankerne har løbende forsøgt at imødegå de udfordringer, som digitaliseringen har givet kunderne. På handicapområdet har vi eksempelvis et tæt samarbejde med organisationer om de handicappedes specifikke udfordringer. På ældreområdet har bankerne både lokalt og centralt taget en lang række initiativer, der skal hjælpe de ældre med at takle de digitale udfordringer. Også i forhold til socialt udsatte bankkunder er Finansrådet i gang med at identificere behov og ønsker til både fysiske og virtuelle banker. I forhold til det offentlige har vi et tæt samarbejde om fx udviklingen af det nye NemID, ligesom vi har en tæt dialog med KL om plejepersonalets brug af borgernes betalingskort. Vi er langt, men vi er ikke i mål. Der ligger derfor en stor samfundsopgave for alle, der er med til at drive digitaliseringen fremad, i at få så mange som muligt til at løse billet til digitaliseringstoget. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at borgerne er trygge ved brugen af de digitale løsninger, og at der tages hånd om dem, der er udfordret af digitaliseringen. Vi vil derfor fortsætte og udbygge dialogen og samarbejdet med de offentlige myndigheder, med Ældresagen, med KL, med handicaporganisationer og repræsentanter for socialt udsatte grupper for at finde løsninger på de digitale udfordringer.

16 Applebys Plads 5 Amaliegade København K 1256 København K Tlf.: Tlf.:

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Online kommunikation til kunder Data & design. Thomas Kragh Internetchef - Underdirektør Nykredit Digitale Medier

Online kommunikation til kunder Data & design. Thomas Kragh Internetchef - Underdirektør Nykredit Digitale Medier Online kommunikation til kunder Data & design Thomas Kragh Internetchef - Underdirektør Nykredit Digitale Medier Kort om Nykredit Nykredit er: Danmarks største långiver ydet 31% af alle lån i 2012 1. Mere

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH Copenhagen Fintech Innovation and Research Om CFIR Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) er en forening for alle med interesse for finans-it-området.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere