DET FINANSIELLE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FINANSIELLE DANMARK"

Transkript

1 Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014

2 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse giver en bedre start på livet DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning styrker privatøkonomien DET FINANSIELLE DANMARK Kapitalforvaltning skaber nye jobs Målrettet forskning øger konkurrenceevnen

3 Det Finansielle Danmark en del af løsningen Banker og bankansatte er med, når virksomheder starter op, udvider og sælger. Vi er med, når danskerne betaler i supermarkedet, sparer op til sommerferien eller skal låne til et nyt hus. Vi er med, når der betales regninger, og når der udbetales løn. Men bankerne er andet end det. Vi er en integreret og engageret del af det samspil, der er på kryds og tværs i samfundsøkonomien. Som virksomheder bidrager vores ca. 100 banker og ansatte betragteligt til samfundsøkonomien via beskæftigelse, skatteindbetalinger, uddannelse, innovation, forskning og udvikling. Seks år med international finanskrise, gældskrise og økonomisk nedtur har helt naturligt tæret på tilliden til banksektoren. Vi har været igennem en lang og dyr oprydningsproces, som har budt på uskønne eksempler på dårlig ledelse og dårlig rådgivning. Nu er vi kommet ud på den anden side, og den danske banksektor er blandt de mest robuste og stabile i Europa. Det er tid til at genskabe den tillid, som kunderne mistede til os under krisen. Og det er tid til at indgå en ny og tydelig kontrakt med samfundet. Så vi ved, hvor vi har hinanden. Med Det Finansielle Danmark skriver Finansforbundet og Finansrådet de første linjer i den kontrakt. Ingen skal være i tvivl om, at bankerne og de bankansatte vil være med til at løse de vigtige udfordringer, som det danske samfund befinder sig i. Både nu og i fremtiden. Vi vil kendes som en sektor, der går i dialog med omverdenen og tager medansvar for udviklingen af vores samfund.

4 DET FINANSIELLE DANMARK Digitalisering af erhvervslivet...?! Processer Digitalisering Nye jobs Der kan skabes nye arbejdspladser frem mod 2020 i IKT-erhvervene Forretningsmodeller Tjenester Nye jobs Produktivitetsvækst Værditilvækst Nye jobs DIGITAL UDVIKLING Andelen af husstande i Danmark med adgang til bredbånd: Nye jobs kr. pr. år er værditilvæksten pr. medarbejder i digitaliserede virksomheder, mod kr. pr. medarbejder i ikke digitaliserede virksomheder. KONTRAKT Der er i dag jobs i finanssektoren og i it-sektoren. Procent procent af danskerne sender s mod 67 procent af EU-borgerne. 88% procent af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider mod 37 procent af EU-borgerne. 83% % 73% 87% procent af danskerne mellem 16 og 74 år anvender netbank 82%

5 ... øger væksten Digitaliseringen af Danmark er de seneste 20 år sket i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor på tværs af brancher. Samarbejdet og tilliden mellem de professionelle aktører har været afgørende for både digitaliseringsparatheden og den høje grad af digitalisering af Danmark. Offentligt og privat samarbejde giver værdi for begge parter etablerings- og driftsomkostninger kan deles, og brugerne får ensartede løsninger. Øget digitalisering er i høj grad også en styrke for dansk erhvervsliv. Anvendelse af digitale teknologier er afgørende for produktivitetsvæksten. En undersøgelse gennemført af Centre for Economics and Business Research (CEBR, 2011) viser, at virksomheder, der har digitaliseret basale forretningsgange, er mere produktive og skaber større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder, som ikke i samme grad har digitaliseret. Omkring 80 procent af den danske produktivitetsstigning de sidste 10 år kan henføres til IT. Danmark er på få år faldet fra en international 4.-plads til en 13.-plads på World Economic Forums The Networked Readiness Index, som ranglister i hvor høj grad verdens lande har forudsætningerne for og formår at realisere det store potentiale, der ligger i den digitale økonomi. Det skyldes først og fremmest, at it-anvendelsesmulighederne i forbindelse med udvikling af nye services og produkter ikke anvendes i tilstrækkelig grad. Det giver anledning til at øge opmærksomheden i forhold til en fortsat digitalisering af det danske samfund. Det er især de store virksomheder, der har høstet fordele af digitaliseringen, mens de små- og mellemstore virksomheder endnu ikke opnår det fulde udbytte. Der er således et stort potentiale for at skabe vækst. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at det danske samfund udnytter potentialet ved digitalisering og dermed skaber bedre vækst- og jobmuligheder. Vi vil derfor tage initiativ til et samlet bidrag fra erhvervslivet til den offentlige digitaliseringsstrategi. Første skridt er en workshop for landets erhvervsorganisationer og fagforeninger med fokus på at øge små- og mellemstore virksomheders digitale kommunikation.

6 DET FINANSIELLE DANMARK? Kapitalforvaltning...! mia. euro Kapitalforvaltningssektoren i Europa forvalter mia. euro. Det svarer til 75 procent af BNP i hele EU. I løbet af de seneste 10 år er den danske andel af det europæiske investeringsmarked næsten fordoblet, til ca. 1,9 procent. Morningstar rating % 46% ,9% 4. Norge 5. Sverige 6. Storbritannien 7. Irland 8. Belgien 9. Schweiz 2024? 10. Frankrig 11. Luxembourg 12. Spanien 13. Italien 14. Tyskland 15. Østrig af de danske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år mia. kr % af de europæiske fonde har klaret sig bedre end markedet i løbet af de sidste 10 år. 200 mia. kr kr Den samlede danske pensionsformue var i 2012 på mia. kr.. Det er i gennemsnit ca kr. pr. dansker over 18 år. Den samlede kapital under forvaltning i kollektive investeringsforvaltningsordninger i Danmark er steget fra lidt over 200 mia. kr. i 2001 til godt mia. kr. i 2013.

7 ... skaber nye jobs De danske investeringsforeninger klarer sig godt i konkurrencen med det øvrige Europa. Morningstar udarbejder en rangliste af de europæiske fonde, hvor fondene bliver bedømt på, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast de har opnået i forhold til tilsvarende fonde indenfor samme kategori i hele Europa. Danmark er placeret i toppen i Morningstars rating, og ultimo marts 2014 var den danske rating på en 2. plads. Den samlede volumen i kapitalforvaltningssektoren i Europa er på mia. euro, svarende til ca. 75 procent af BNP i hele EU. Den danske andel heraf er i dag blot 1,9 procent Der er således et stort vækstpotentiale. Investorer investerer ofte deres opsparing i investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger for at sikre risikospredning, også selvom deres formue ikke er så stor. Et godt afkast gør de almindelige private investorer rigere. For at vinde yderligere markedsandele i Europa og tiltrække ny udenlandsk kapital til forvaltning, er det afgørende, at vores lovgivning er international konform, så vi i Danmark får et udgangspunkt, der er på niveau med vores største konkurrentlande, Luxemburg, Holland, Sverige og Irland. I dag fravælger internationale investorer Danmark, fordi de skal betale mere i skat, end hvis de investerer via andre lande. Lovændringer er ikke nok til at gøre Danmark til Nordeuropas førende kapitalcenter. Det kræver også en stor indsats fra den finansielle sektor. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at den samlede mængde kapital, der er under forvaltning i Danmark, skal øges og dermed skabe nye højværdijobs. Vi vil derfor tage initiativ til en tilbagevendende international konference om kapitalforvaltning, hvor indlægsholderne er blandt verdens førende eksperter. Det vil være den første af sin art og understøtte en positiv udvikling for kapitalforvaltningsbranchen.

8 DET FINANSIELLE DANMARK Målrettet forskning...?! 500 mio. kr. har Sverige og Schweiz investeret i en satsning på forskningsmiljøer omkring den finansielle sektor. Ca 4 mia. kr investerede den finansielle sektor i 2012 i forskning og udvikling svarende til 11% af erhvervslivets samlede investeringer, i forskning og udvikling. UDVIKLING FORSKNING FORSKNING UDVIKLING FORSKNING 18,2% 6,1% 4,4% Den massive investering i IT og digitalisering gør den finansielle sektor mere effektiv og skaber værdi 32,4% UDVIKLING FORSKNING UDVIKLING 18,6% 20,2% Virksomheder, der har forskningsog udviklingsaktiviteter, har 15% højere produktivitet. IT-INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Finansiering og forsikring Industri Handel og transport m.v. Information og kommunikation Videnservice Andet Finansforbundet og Finansrådet er en del CFIR (Copenhagen Finance IT Region). Mere end 500 virksomheder har deltaget i målrettede aktiviteter, som har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter.

9 ... øger konkurrenceevnen I 2012 investerede den finansielle sektor godt 4 mia. kr. i forskning og udvikling svarende til 11 procent af erhvervslivets samlede investeringer. Til sammenligning står den finansielle sektor for ca. 3 procent af den samlede, private beskæftigelse. Finanssektorens investeringer i IT og digitalisering er steget betragteligt over de seneste år. Og virksomheder indenfor finansiering og forsikring er i dag den branchegruppe, der investerer mest i digitalisering og IT af alle brancher. Godt hver 5. af Danmarks nuværende IT-arbejdspladser beskæftiger sig med finans-it, og store danskbaserede virksomheder som fx SimCorp har allerede vist, at der findes store perspektiver inden for internationalisering og eksport af finans-it. Vores internationale konkurrentlande opruster i disse år på forskningssiden, og i både Sverige og Schweiz er der etableret forskningscentre i samarbejde mellem universiteter og finansverdenen med henblik på at styrke konkurrenceevnen. I Danmark er der i dag en række aktører, der forsker i finans, heraf nogle i samarbejde med bankerne. Klyngeinitiativet Copenhagen Finance IT Region (CFIR), som både Finansforbundet og Finansrådet er en del af, har siden 2009 bygget bro mellem universiteter, it-virksomheder og den finansielle sektor med det formål at skabe nye innovations- og forskningsprojekter. Mere end 500 virksomheder og over deltagere har mødt hinanden i de målrettede aktiviteter, der både har ført til nye forsknings- og innovationsprojekter, såsom forskningscenteret HIPERFIT, der udvikler løsninger til at styre de komplekse finansielle markeder og de voksende krav, der er til transparens, kapitaldækning og risikostyring. CFIR overgår i sommeren 2014 til nationalt Innovationsnetværk For Finans IT (IFFI). Der er store perspektiver i fremadrettet at udbygge samarbejdet på centrale forskningsområder, hvor både danske virksomheder og universiteter står stærkt i dag. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at øge bankernes konkurrenceevne gennem øget forskning på det finansielle område samt at etablere et mere målrettet og struktureret samarbejde mellem forskningsinstitutioner og den finansielle sektor. Derfor vil vi afsøge mulighederne for at etablere en Forskningsfond for Finans med deltagelse af flere større finansielle virksomheder.

10 DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse?! unge mellem 18 og 30 år er registrerede som dårlige betalere. De dårlige betalere skylder i snit kr. Danskernes optag af kviklån via sms og internet er tredoblet siden Hver femte ung mellem 18 og 29, der ikke ejer egen bolig, har en gæld på over kr. Procent % af unge mellem 18 og 25 år lægger ikke budget procent af danskerne overvurderer deres privatøkonomiske evner. 20 procent af danskerne med en årlig indkomst på over kr. har en dårlig finansiel forståelse. 50 procent af danskerne med en årlig indkomst under kr. har dårlig finansiel forståelse. 60 procent af danskerne med grundskoleuddannelse som højeste uddannelse har en dårlig finansiel forståelse. 47% Lånetilbud af danskerne kan ikke udpege det billigste af tre lån.

11 ... giver en god start på livet For mange især unge danskere havner i en uoverskuelig gældsspiral, der betyder, at de ikke kan leve op til deres økonomiske forpligtelser. Hovedårsagen er en manglende forståelse af de basale privatøkonomiske begreber. Desværre er godt unge mellem 18 og 30 år registrerede som dårlige betalere i RKIs register. Det svarer nogenlunde til en hel ungdomsårgang. Registrering i RKI udelukker typisk yderligere lånoptagelse til fx indskud til lejlighed eller køb af større forbrugsgoder som en bil. En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af danskerne ikke kan udpege det billigste af tre lånetilbud, når der både skal tages højde for renter og gebyrer. Undersøgelsen viser endda, at mere end hver fjerde peger på det dyreste af de tre tilbud. Lav finansiel forståelse betyder, at mange risikerer at betale for meget for et lån En anden konsekvens af lav finansiel forståelse kan være, at den enkelte ikke får sparet fornuftigt op til sin pension eller til større investeringer. Bankerne har siden 2008 samarbejdet med KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og Settlementet om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed i en række af landets største byer. Her hjælper de udsatte borgere med at få overblik over økonomien og dermed højne livskvaliteten. Der er senest oprettet et særligt onlinetilbud målrettet unge. Bankerne tilbyder desuden gratis undervisningsmateriale målrettet både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og universitetsuddannelserne. Og både Finansforbundet og Finansrådet er aktive i Penge- og Pensionspanelet, der beskæftiger sig med forbrugeroplysning om økonomiske og finansielle emner. Finansrådet har blandt andet været en del af kampagnen På røven, som lærte unge om økonomi og motiverede dem til at undgå klatgæld. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at unge får en højere finansiel forståelse, og at bankkunderne skal være i stand til at træffe informerede valg om privatøkonomiske og finansielle emner. Vi vil derfor udvikle og udbygge Pengeuge-initiativet, som Finansrådet startede i 2014 for at højne børn og unges finansielle forståelse via undervisning i privatøkonomiske emner i folkeskolernes klasser, så Pengeuge 2015 kommer til at involvere så mange klasser som muligt.

12 DET FINANSIELLE DANMARK?! Kvalitetsrådgivning... Klagesager 8 OM UGEN Pengeinstitutankenævnet behandlede 411 klagesager i Det laveste antal i 6 år. 20 klagere fik medhold. Styk Personer, som har modtaget finansiel rådgivning i 7 år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer, der ikke modtager rådgivning Modtagne klager i Pengeinstitutankenævnet. 86% af privatkunderådgivere er ansat i bankfilialerne Antallet af privatrådgivere indenfor bank- og realkredit i Danmark.

13 ... styrker privatøkonomien Kunderne kan i dag modtage rådgivning på både digitale platforme og ansigt-til-ansigt i filialen. De nye muligheder betyder ikke et farvel til den personlige rådgivning. Selv kunder med en god forståelse af finansielle begreber har behov for professionel rådgivning for at navigere rundt mellem de forskellige finansielle muligheder i et komplekst marked. De danske bankkunder modtager generelt god rådgivning. Men vi anerkender samtidig, at finanskrisen ikke alene har tæret på tilliden til bankerne, men også på tilliden til selve rådgivningen. Den skal vi have genskabt. Lovgivningsmæssigt er bankerne underlagt krav om, at rådgivningen skal tilgodese kundens interesser, være relevant, retvisende og fyldestgørende, og den skal ydes uopfordret, hvis situationen tilsiger det. Forbrugerbeskyttelsen er stærk i forhold til rådgivning i bankerne, og på eksempelvis investeringsområdet er der kommet nye og skærpede krav til rådgivernes kompetencer. Kravene skal give kunden sikkerhed for, at rådgiveren er kompetent til at vejlede om de specifikke produkter, som kunden måtte være interesseret i. Det har en positiv effekt på privatkunders økonomi at modtage økonomisk rådgivning. Et omfattende studie fra Center for Interunivesity Research and Analysis of Organizations (CIRANO, 2012) viser, at personer, som har modtaget finansiel rådgivning i syv år eller mere, har to til tre gange så store formuer og sparer dobbelt så meget op, som personer der ikke modtager rådgivning. Jo længere rådgivningsforholdet varer, jo større er effekten. Undersøgelsen viser også, at rådgivning har en generel positiv effekt på selve tilbøjeligheden til at spare op. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition at arbejde målrettet på at genoprette kundernes tillid til rådgivning i de danske banker. Derfor vil vi på en konference i regi af Penge- og Pensionspanelet sætte fokus på forholdet mellem rådgiver og privatkunde. Konferencen er arrangeret i samspil mellem Forbrugerrådet, Finanstilsynet, Finansrådet og Finansforbundet. Desuden vil vi præsentere nye undersøgelser foretaget blandt rådgivere og privatkunder.

14 Digitalisering for alle... DET FINANSIELLE DANMARK! Der er installeret mobile teleslynger i et større antal filialer til gavn for hørehæmmede. ere. dansk 1½ mio adet lo n w har do em ell m 4 og 7 16 år anvender in tern ett et da. igt gl Næsten alle pengeautomater er placeret i kørestolsvenlig højde.... af be folk nin ge n? Pay Mobile r og/elle Swipp ole Netbanksk Mobilbank Tabletbank Andelen af ældre over 65 år, der aldrig har brugt internettet, er faldet fra 53 pct. i 2010 til knap 30 pct. i 2013.

15 ... skaber et stærkere samfund Computere, tablets, mobiltelefoner og internet er blevet en uundværlig del af de fleste danskeres hverdag, og samtidig er danskerne blandt de bedste i Europa til at bruge internettet, det giver mulighed for hurtigere, billigere og bedre digitale tjenester. Digitaliseringen går stærkt både inden for det private og det offentlige, og det er således en erklæret målsætning fra politisk side, at al kommunikation med det offentlige fremover kommer til at foregå digitalt for både borgere og virksomheder. Men ikke alle er med. Der er i dag grupper i samfundet, som ikke kan følge med de nye krav til digital kommunikation og anvendelsen af nye digitale produkter. De risikerer at blive marginaliseret. Bankerne har løbende forsøgt at imødegå de udfordringer, som digitaliseringen har givet kunderne. På handicapområdet har vi eksempelvis et tæt samarbejde med organisationer om de handicappedes specifikke udfordringer. På ældreområdet har bankerne både lokalt og centralt taget en lang række initiativer, der skal hjælpe de ældre med at takle de digitale udfordringer. Også i forhold til socialt udsatte bankkunder er Finansrådet i gang med at identificere behov og ønsker til både fysiske og virtuelle banker. I forhold til det offentlige har vi et tæt samarbejde om fx udviklingen af det nye NemID, ligesom vi har en tæt dialog med KL om plejepersonalets brug af borgernes betalingskort. Vi er langt, men vi er ikke i mål. Der ligger derfor en stor samfundsopgave for alle, der er med til at drive digitaliseringen fremad, i at få så mange som muligt til at løse billet til digitaliseringstoget. Det er Finansforbundets og Finansrådets ambition, at borgerne er trygge ved brugen af de digitale løsninger, og at der tages hånd om dem, der er udfordret af digitaliseringen. Vi vil derfor fortsætte og udbygge dialogen og samarbejdet med de offentlige myndigheder, med Ældresagen, med KL, med handicaporganisationer og repræsentanter for socialt udsatte grupper for at finde løsninger på de digitale udfordringer.

16 Applebys Plads 5 Amaliegade København K 1256 København K Tlf.: Tlf.:

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH Copenhagen Fintech Innovation and Research Om CFIR Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) er en forening for alle med interesse for finans-it-området.

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere