Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt."

Transkript

1

2 Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen konst. overlæge, radiolog Vibeke Svensson sekretær Jette Sanches radiograf Liselotte Larsen voluntør, cand. mag. Susanne Petersen radiograf Whiplashprojektet Alice Kongsted kiropraktor, forsker Steen Ahlmann Nielsen radiograf Lumbago-Ischias projektet Lene Kiertzner sygeplejerske Hanne Abert fysioterapeut, forsker Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Bente Ramsgaard sekretær Spontant forløb af rygsmerte Ann Christina Pedersen sekretær Lise Hestbæk kiropraktor, forsker RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

3 RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000, og fylder nu 2 år. Vi fornemmer stadig den medvind, som Hans Kongelige Højhed Prins Henrik gav centret, ved at forestå åbningen. Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med RFC s 2 års dag 10. januar Baggrund Ved Industriens Arbejdsskade-forsikring s (herefter kaldet IA) 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af, at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer, at der ikke er tilstrækkelig viden på området, til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står de nu officielt som sponsor. Desuden bidrog et andet fond - der ønsker vil være anonymt - med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med administration af budget, personale m.m. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber inden for disse områder - bevilliget i alt over 8 mill. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (se senere), der deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital, og os. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rime-ligt det er at give erstatning til en konkret skade, som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange (men ikke alle) rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulig-hed. Der forligger megen dokumentation om, at muligheden for økonomisk kompensation giver - oftest ubevidst - et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke er til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for, hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore phdstuderende, samt med kr. til nævnte whiplash-projekt. Også Sygehus Fyn har gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias fra Den regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn i alt ca. 3. mill. Yderlige bidrager Syddansk Universitet (SDU) med løn til to professorer, og phd stipendiat til en af vore phd- studerende. Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe delt op i 3: Rygambulatoriet, der åbnede aug. 1998, Ryg-Forsknings-Centret (RFC), og en ryg-rehabiliteringsafdeling i den gamle sygehus-bygning. Sidstnævnte havde eksisteret i mange år. Disse tre enheder fusionerede så til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er, at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er Claus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk RFC år 2: 10. jan jan Biomekanik, og således også for Ryg- ForskningsCentret. Der er et betydeligt overlap mellem ryg-ambulatoriet og RFC. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forsknings-mæssigt under RFC. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Med de opnåede erfaringer fra RFC s første år startede vi ud med fuld produktion i skanneren allerede fra årsskiftet. I løbet af året er i alt 1260 personer blevet MR-skannet hos os. Der er blevet udført i alt 651 forskningsskanninger, henholdsvis 502 fra Fynske Rygge, 75 fra Whiplashprojektet, 39 fra Lumbago-/Ischiasprojektet og 35 fra forskellige småprojekter inkl. studenter specialeprojekter (ang projekterne, se senere). Udover forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 677 MR-undersøgelser af patienter, som primært har været henvist fra Rygambulatoriet og de ortopædkirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. Inkluderet i de 677 patient-skanninger har vi undersøgt 65 patienter, som er omvisiteret fra røntgen-diagnostisk afdeling på Odense Universitetshospital. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez og Susanne Petersen og fra maj måned har de fået kyndig assistance fra radiograf Steen Ahlmann Nielsen, der

4 4 RygForskningsCentret tidligere har arbejdet 10 år på MRafdelingen på Hvidovre Hospital. Steens store erfaring og velvilje til at lære fra sig har været meget inspirerende for os alle her på RFC. Udover skanning af nakke og ryg, har vores MR-skanner vist sig fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særligt knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor ved en traditionel kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og sygemelding. Patienterne i Rygambulatoriet har også draget stor fordel af muligheden for MR-skanning, der har været tilgængelig uden særlig ventetid. Som servicetilbud til både projektdeltagere og patienter har vi kunnet tilbyde skanningstider i de se-ne eftermiddags- og aftentimer, hvil-ket også har betydet at vi har kunnet udføre flere skanninger i årets løb. I forbindelse med planlægning af Whiplash-protokollen havde vi et positivt samarbejde med overlæge Johan Van Goethem fra Antwerpen, der netop selv har forsket i MRskanning af whiplash-patienter. I Antwerpen har de tillige en MRskanner af samme type som vores, hvorfor vi kunne drage fordel af deres erfaringer. Vores åbne MR-skanner I det nye år ser vi frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Derudover venter nye spændende udfordringer. Vi skal udvide vores MR-aktivitet til skanninger for eksterne forskere, i første omgang for en forskergruppe fra Odense Universitetshospital, og der vil blive etableret link til digital overførsel af MRbilleder, hvilket vil åbne muligheder for udveksling af viden og billeddata. Røntgenfunktionen v/joan Solgaard Sørensen Vores nye digitalt udstyrede røntgenrum hører til patientbehandling, og er således ikke primært til forskning, som MR-skanneren er. Det ligger bygningsmæssigt i RFC s område, da det er praktisk at have MR- og røntgenfunktion samlet, men røntgen hører formelt ikke under RFC. Udstyret stod færdigt i foråret 2001, men først fra september, hvor et nyt hold kiropraktorstuderende begyndte deres klinikophold, kom der gang i produk-tionen. For ikke at skulle flytte den afgående røntgensygeplejerske Gerda Vestager til det nye digitale røntgenrum, valgte man at lade det gamle røntgenrum fungere frem til sommerferien, hvor hun gik på pension. Det er fortsat overlæge Søren Yde fra røntgen-afdelingen i Nyborg, der beskriver røntgenbillederne, der tages her på RFC. For de kiropraktorstuderende har det betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold når at fungere i røngtenrummet 5-6 dage i deres afsluttende kliniske træning. I så stor udstrækning som muligt tager de studerende selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndig og tålmodig rådgiver er radiograf Susanne Petersen klar med råd og hjælp. Åbningen af røntgenrummet har også betydet en lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, hvor patienterne nu kan blive røntgenfotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Den enkelte student, der har patienten kan endda selv følge patienten til røntgenrummet og tage billederne, under Susanne Petersens supervision. Forskning Hvorfor forske? Jo mindre afklaret det er, hvordan en sygdomsenhed skal behandles, jo større er behovet for forskning. Ryg-forskning er der et meget stort behov for! Den viden om rygsygdomme, der har hersket igennem de sidste årtier, er mildest talt gået i vidt forskellige retninger. I 70-erne var man overbevist om, at det var uheldigt for ryggen at belaste den, hvorfor sygemeldinger, sengeleje og ændringer af arbejdspladserne med aflastning og forsigtighed som overskrift kom til at præge rygverdenen. Gennem 80'erne indså man, at det ikke kun er fysiske kræfter der kan skade en discus, men nok så meget, at den ved aflastning får mindre næringstilførsel/fjernelse af affaldsstoffer. Derfor kom øvelser igen på banen som et behandlingstilbud. På arbejdspladserne blev afvekslende arbejde et nøglebegreb, idet dog fysiske belastninger i nogen grad stadigt anses som væsentlig. Gennem 90'erne har man erkendt, at rygproblemet er betydeligt mere komplekst. Mange undersøgelser har kun vist sparsom sammenhæng mellem på den ene side forekomst af rygsmerter og på den anden side forskellige fysiske forhold så som røntgenfund, almindelige kliniske undersøgelser, muskelfunktion, bevægeudslag m.m. Derimod viser talrige andre rapporter, at forskellige psyko-sociale forhold - at sygemelde sig, at være ked af sit arbejde, at være utryg over for sine rygsmerter, m.m. - er langt mere bestemmende for, om en given rygsmerte generer personen meget eller lidt. Det er stadig opfattelsen, at discus spiller en væsentlig rolle, men det er uklart hvilke fund f.eks ved MRskanning, der taler for at discus er smertevoldende, og hvilke fund der taler for almindelig aldersforandring. Vore projekter Denne problematik om discus betydning belyses i det første store projekt vi har startet, - Fynske Rygge - hvad har de ondt af?. I alt er 854 personer MR-undersøgt. Foreløbigt er der nu data til snart at belyse, om forskellige særheder på MR-skanning giver aktuelle smerter eller ej. Det beskrives nedenfor. Af de næste store projekter der startede i årets løb, omhandler ét whiplash (= piskesmæld). Også her hersker der betydelig uklarhed om, hvorfor nogle får kroniske symptomer, og hvordan man skal behandle dem. Dette gælder både i den akutte fase og i de senere kroniske faser. Ét whiplashprojekt med akutte patienter undersøger dels nogle af de behandlingsprincipper man har tillid til i dag, selvom de har ret divergerende

5 indhold. Dels undersøges der i projektet forskellige forhold kort efter ulykken, og disse fund skal så sammenholdes med, hvem der senere bliver kroniske. Se nedenfor. Også et projekt med kroniske whiplash patienter er ved at få startskuddet. Her skal effekten af en model til at bedre livskvaliteten v. Søren Ventegodt sammenlignes med en ubehandlet kontrolgruppe. Det tredie større projekt der startede i vort 2. leveår, skal undersøge behandling af patienter med akut lumbago-ischias. Her er rygverdenen meget interesseret i at få belyst, om man - specielt hvis det skyldes discusprolaps - egentligt får noget ud af fysisk prægede behandlinger i den akutte fase, hvor der i de seneste 10 år er blevet tiltagende klart, at det primært drejer sig om en kemisk irritation af nerveroden (se nedenfor). Det kan lyde ejendommeligt, men man kender ikke det spontane forløb ved rygsmerte. Hvor mange bliver helt raske? Hvor mange bliver væsentligt bedre? Osv. Man ved det nogenlunde for discus-prolaps vedkommende, men ikke når det gælder almindelig rygsmerte. Dette er emnet for en phdafhandling i vort regi. I februar 2002 starter et projekt, hvor 3 madrastyper sammenlignes mht. hvordan de påvirker eksisterende rygsmerter. Det er egl. lidt barokt, at vi med dagens viden slet ikke er i stand til at rådgive ryg-patienter sagligt om madrasser. Yderlige er der foretaget / pågår forskellige mindre projekter, der ligeledes beskrives nedenfor. 1. Fynske rygge, - hvad har de ondt af? v/ Per Kjær, projektleder Rygbesvær rammer mange danskere; det koster samfundet og den enkelte borger mange penge; det er svært at forebygge og behandle, og det er ofte svært at finde én årsag. I dette studie ser vi nærmere på, hvordan resultater fra MR-skanning, rygundersøgelse og brug af kroppen, hænger sammen med ondt i ryggen. Der blev inviteret 629 fyrre-årige og 552 tretten-årige fynboer til at deltage i undersøgelsen. Deltagerne blev udvalgt, så de repræsenterer den normale befolkning i disse alders-grupper. I alt 412 voksen og 442 børn ønskede at være med. De to grupper følges med spørgeskemaer og MR-skanning i de kommende år. De sidste deltagere i projektet blev undersøgt i oktober Dataindtastning og bearbejdning er i gang. Præcisionen ved bedømmelse af MRskanninger har vist sig at være meget god, mens de kliniske test er mindre præcise. En foreløbig analyse viser, at ca. 69% af de voksne og 23% af børnene har oplevet lænderygbesvær indenfor det sidste år. Det er lidt flere, end vi havde forventet. Det kan hænge sammen med, at de som oplever rygbesvær hellere vil deltage i en sådan undersøgelse end dem uden. Èt af vore foreløbige fund er, at hos ca. 20% af de voksne sås på MRskanning forskellige grader af diskusprolaps. Foreløbige analyser viser ingen sikker sammenhæng mellem diskusprolaps, og de dermed forventede smerter. I det kommende år analyserer vi nærmere, hvordan rygbesvær hænger sammen med det, vi har fundet ved de øvrige undersøgelser udover MR. 2. Whiplash-projektet.v/ Alice Kongsted, projektleder. Undersøgelsen af akutte piskesmældstraumer foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital og er kommet i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pernsionskasser). I maj 2001 påbegyndtes den praktiske del af projektet. Projektdeltagerne rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Viborg, Århus, Vejle og Fyns Amter. Projektets syge-plejerske har dagligt kontakt med de involverede skadestuer, der efter samtykke hertil udleverer navn og telefonnummer på potentielle projektdeltagere. Størstedelen af skadestuerne har i løbet af foråret haft besøg af projektgruppen for en uddybende præsentation af undersøgelsen og der er sendt informationsmateriale til praktiserende læger i området. Projektgruppen havde i november en stand ved Lægedag Fyn, hvor der var stor interesse for at høre nærmere om forskningsprojektet. I Ringedelen af projektet er der medio december inkluderet ca. 130 RFC år 2: 10. jan jan patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsCentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MRskanning og nogle knogleskintigrafi - en undersøgelse hvorved meget små knogleskader kan påvises. Den foretages på nuklearmedicinsk afd. på Odense Universitets Hospital. I undersøgelsen sammenlignes effekten af 4 forskellig behandlingsformer, der i tidligere studier er vist at kunne have god effekt, men ikke tidligere er sammenlignet eller afprøvet i så store undersøgelser som den igangværende. Rekruttering af patienter til projektet fortsætter frem til november Alle deltagerne følges 1 år, således at de sidste undersøges november Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias?? v/ Hanne Albert, projektleder Lænderyg-smerter er et stort problem i den danske befolkning. Ud over smerter i lænden udvikler ca. 12 % af lænderygpatienterne også udstrålende smerter til benet Disse smerter er hyppigt tegn på, at der er tryk på en nerverod, og dette tryk er oftest forårsaget af en discusprolaps. Der er i dag særdels sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper disse patienter, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse om behandling afhjælper symptomerne hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Projektet vil ske i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere tilbydes at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer, og den anden gruppe tilbydes information /omsorg, og vil instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden får de foretaget en MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer sva-rende til dem, der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26, 52 uger efter behandlingsstart. I løbet af 2001 er der via et

6 6 RygForskningsCentret tværfagligt udviklingsarbejde beskrevet de præcise behandlingskoncepter i de 2 grupper, og der er desuden afprøvet et tværfagligt undersøgelsesog diagnosticerings-koncept. Endvidere er et nyt, lovende og meget tidsbesparende system til indskanning og behandling af spørgeskemaer anskaffet og systemerne udviklet. I løbet af efteråret blev et pilotprojekt med 20 patienter afviklet. Dette gav vigtige erfaringer, der blandt andet korrigerede visse proceduremæssige elementer i hovedprojektet. Der blev også udført et mindre projekt med patienternes mest hensigtsmæssige placering i MR-skanneren. Selve projektet startede med at inkludere patienter i november. Det er blevet meget positivt modtaget af patienterne. der velvilligt deltager. 4. Det naturlige forløb af lændesmerter og tidlig identifikation af risiko-grupper v/ Lise Hestbæk, projektleder Projektets formål er dels at belyse det naturlige forløb af lændesmerter, og dels at undersøge om fysisk eller socialt belastede unge har større risiko for at udvikle lændesmerter. Projektet er delt op i tre uafhængige, men indbyrdes relaterede, afsnit: 1) Det naturlige forløb. Der analyseres data fra en 5-årig prospektiv befolkningsundersøgelse ( Sundhedsprojekt Ebeltoft ). Baseline-data om lændesmerter sammenholdes med data ét og fem år senere, for at følge forløbet over en fem-årig periode. 2) Sammenhæng mellem rygsmerter og andre sygdomme. Der analyseres data fra en tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger og 3) Sammenhæng melem rygsmerter og sociale forhold. Dette baseres på undersøgelse af danske værnepligtige i 2000 med en senere opfølgende spørgeskemaundersøgelse om udvikling af lændesmerter under rekruttiden. Ved at opnå en større forståelse for de sammenhænge rygproblemer optræder i, først og fremmest blandt børn og unge, kan forebyggelsesindsatsen effektiviseres og ikke mindst iværksættes tidligt. Status ultimo 2001 er, at del 1 er færdiggjort og sendt til publikation. Litteraturgennemgangen til del 2 er sendt til publikation og øvrige artikler under udarbejdelse. Dataindsamling og oprettelse af database til del 3 er fuldført, analyser og artikelskrivning mangler. 5. Andre projekter C Reproducerbarhed af stabilitets-tests, RFC, v/per Kjær samt RAR, v/mette Christiansen og Hanne Møller - Kinetic Control, v/ruth Jones og Flemming Enoch. År 2001 C Repositionering af lumbalcolumna ved lænderygbesvær. Hoved-opgave Ergo- og Fysioterapeut-skolen i Odense - Susan Ringskær Christensen, Mette Krogh Hansen og Winnie Nielsen. Juni C Validering af 5 kliniske test for lumbal stabilitet. Hovedopgave Fysioterapeutskolen i Odense - Anders Skov Hansen, Mia Jacobsen, Martin Søgaard Nielsen og Dejan Rasmussen. Juni C Fra akut til kroniker? En undersøgelse af Roland-Morris-skemaets reliabilitet og sensitivitet, samt en undersøgelse af hvorvidt spørgeskemaets screening for psyko-sociale risiko faktorer kan forudsige kronicitet hos danske patienter med lændesmerter. Hanne Albert, Anne- Mette Jensen, Mette Rasmussen, Dorte Dahl. Projektet er støttet med kr fra Gigtforeningen + kr af Danske Fysioterapeuters Forskningsfond. Tom Bendix modtager årets undervisningspris ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 6. Projekter under opstart C Livskvalitet ved kronisk Whiplash. Søren Ventegodts teorier om, at forbedret livskvalitet kan have en helende effekt, testes. 2 x 60 kroniske whiplash-patienter får enten en uges kursus af højnelse af livskvalitet v. Søren Ventegodt og hans gruppe i Forskningscenter for Livskvalitet, - eller ingen behand-ling. Virkningen umiddelbart og på længere sigt sammenlignes mellem de to grupper. Sponsorering fra privat fond haves. Kiropraktor Line Sørensen fra det første hold, der uddannedes ved Odense Universitet, varetager projektet. C Madras-projekt: Vandsenge, Tempur-madrasser (specielt skumgummi, der former sig efter kroppen), og Futon-madras (en hård madras) sammenlignes mht. hvordan de påvirker kroniske rygsmerter. 3 x 60 kroniske rygpatienter får efter lodtrækning én af nævnte sengetyper opstillet i deres hjem i en måned, og rygsmerte m.m. registre-res ved start og slut. Evt. smerte-reduktion/ tilvækst sammenlignes for de 3 senge. To biomekanik (= kiropraktor-) studerende, Rasmus Fabricius og Kim Bergholdt, varetager projektet, idet de tager et år fri fra studiet, og gennemgår en prægraduat forsker-uddannelse. Aqua Water-bed A/S og Tempur Danmark A/S sponsorerer undersøgelse, måske sammen med et privat fond. Futon stiller deres madrasser til rådighed. Phd Det er allerede lykkedes os at få 4 forskningsstillinger knyttet til phduddannelsen ved Syddansk Universitet. C Per Kjær, fysioterapeut, ansat direkte i RFC, C Alice Kongsted, kiropraktor, ligeledes RFC-ansat, C Lise Hestbæk, kiropraktor, Odder, er indskrevet i SDU, i Rygcenter Fyns regi, C Hanne Albert, fysioterapeut og tilknyttet RFC, men ansat på universitetet via Rygambulatoriet. Information Vi lægger stor vægt på at informere vore aktiviteter ud. Det meste er beskrevet nedenfor i Curriculum Vitae for RFC s år 2. Endvidere har vi produceret en... (... forts)

7 .. Hjemmeside Dér er dels en kort gennemgang af RFC - baggrund, struktur, sponsorer, personale, m.m. Dels er der en ret grundig beskrivelses af den faglige baggrund for vores forskning, såvel om rygproblemet i almindelighed, som om whiplash. Det beskrives også kort, hvad MR-skanning er. Også dias ved flere af vores digitale foredrag lægges ud dér. Videre er der links til en del andre ryg-institutioner i Danmark. Beskrivelse af de forskellige projekter forefindes ligeledes dér - omtrent som de omtales i dette hæfte. Hjemmesiden har endvidere været et meget aktivt forum ved studenterundervisning, idet noter, kompendier, undervisningsplaner m.m. har været formidlet via dén. CURRICULUM VITAE FOR RFC s ÅR 2 Vi anser forskning for en kontinuerlig proces, der starter med C kendskab til mekanismerne bag rygsygdomme, C at få en idé til et relevant forskningsprojekt, C at udføre projektet, samt C afrapportering både i skrift og som foredrag /undervisning. Både det skriftlige og det mundtlige bør være for såvel fagfolk som for menigmand, herunder presse. Det er således umuligt at afgrænse RFC s forskning i forhold til den viden vi mødte med, da centret åbnede. Centrets personale har i flere tilfælde været (med)forfattere på arbejder, som har været på vej før RFC åbnede, og som derfor ikke specifikt indeholder noget om RFC s forskning. De forskellige skrifter er anført i alfabetisk orden, mens foredrag anføres i kronologisk orden. Forfattere/fordragsholdere fra centret er anført med kursiv, hvis der nævnes flere forfattere. Skriftlige arbejder 1. Original-artikler C Albert HB, Godskesen M, Westergaard J. Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: C Albert HB. Treatment of Pelvic and Low back pain in pregnant and postpartum women. 4'th interdiciplinary World Congress on Low back and Pelvic pain 2001; C Dahl B, Gehrchen PM, Kiær T, Blyme P, Tøndevold E, Bendix T. Non-organic pain drawings are associated with low psycholgical scores on preoperative SF-36 questionaire in patients with chronic low back pain. Eur Spine J 2001; 10: C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Olesen F. Magnetic Resonance Imaging and Transvaginal Ultrasonography for Diagnosis of Adenomyosis. Fertility and Sterility 2001; 76: C Dueholm M, Lundorf E, Ledertoug S, Solgaard Sørensen J, Olesen F, Laursen H. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginalsonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction (In press). C Leboeuf-Yde C, van Dijk J, Franz C, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT (I trykken) C Solgaard Sørensen J, Tågehøj Jensen F, Andersen P, Nielsen M, Pedersen B, Christensen T. Er visuel bedømmelse af MR-skanning tilstrækkelig ved udred-ning af patienter med temporallapsepilepsi? Vurdering af den diagnostiske sikkerhed ved visuel bedømmelse af mesial temporal sklerose på MR-skan-ninger. U f Læg 2001; 163/45: Oversigts-artikler C Bendix T. Ondt i ryggen. U f Læg 2001; 163: (Inviteret statusartikel som led i Ugeskr. for Lægers serie om Bevæge-apparatets Årti ). C Hovman B, Lund H, Albert H, Winkel A. Om at skrive og vurdere en Case Rapport. Nyt om forskning. 2001; 1: C Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: Time to get off the treadmill. JMPT 2001; 24: C Manniche C, Thomsen B. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2- års status med fokus på den konkrete RFC år 2: 10. jan jan erfaring i teamdannelse og tværfaglighed. U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Kronik: Den fremtidige indsats på rygområdet inden år tak! U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Helhedsløsning på rygområdet ønskes. Kiropraktoren 2001; nr. 4: 4-6. C Manniche C. Fremtiden er lokale rygteams. Fysioterapeuten 2001; 83 nr. 12: C Manniche C, Jacobsen J, Lemvigh D. Rationelle og helstøbte patientforløb. Tidsskr Dansk Sundhedsvæsen 2001; 77: Lærebogskapitler C Bendix T, Manniche C: Lænde-rygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.14, FADL s Forlag. ( I trykken) C Bendix T, Remvig L, Eskesen V, Manniche C, Rygsygdomme. Kapitel 11 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Remvig L, Bendix T. Rygsøjlen. Kapitel 5 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave C, Chafin D: Working postures and move-ments - Tools for evaluation and engineering. Taylor & Francis Books Ltd (I trykken) C Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. (I trykken i samme bog som ovenfor) C Bendix T. Kompendium i rygsmerter /rygsygdom. (20 pp). På hjemme-siden: C Bendix T. Manuel undersøgelse og behandling af columna. (12 pp). På hjemmesiden: 4. Internet-oplysning I dette afsnit forkortes forfatterne: Manniche C: CM - Jordan A: AJ De første 4 er temaartikler i Rygdoktor.dk C AJ, Leboeuf-Yde C, CM. Uspecifikke rygsmerter. Oplæg til det næste tiårs forskning og behandling.. C AJ, CM. Kvantificering af rygproblmer udfra klinisk vurdering. C CM. Liggekomfort.

8 8 RygForskningsCentret C CM. En helhedsløsning på rygområdet. Realisme eller utopi. De næste er alle fra Sundhed.dk 2001: C AJ, CM. Håndens anatomi og funktion. C AJ, CM. Ganglion. C Albert H, CM. Låst bækkenled (dysfunktion af sacroiliacaled). C AJ, CM. Forstuvet ankel (distorsio pedis). C CM. Udbuling af bruskskive i rygsøjlen. C AJ, CM. Nerveafklemning i nakkeog skulderområdet. C CM. Hvornår er der sket en skade i ryggen? C CM, AJ. Carpaltunnel syn-drom. C CM, AJ. Akutte uspecifikke nakkesmerter. C CM. Akutte lænderygsmerter. C CM, AJ. Trælår, muskelkontusion. C CM, AJ. Rygskævhed (scoliose). C CM, AJ. Brækket ribben. C CM, AJ. Hypermobilitet. C CM, AJ. Spinal stenose. C CM, AJ. Lidelser i hoften. C CM, AJ. Generelle lidelser i skulderregionen. C CM, AJ. Dupuytrens kontraktur. C AJ, CM. Nakkens anatomi og funktion. C Albert H og CM. Bækkenets anatomi og funktion. C AJ, CM. Træning af dårlig nakke - hvorfor og hvordan? C CM. Hvornår er ryggen rask og hvornår er den syg?. C CM. Lænderyggens anatomi og funktion. C CM. Træning af dårlig lænderyg - hvorfor og hvordan? C AJ, CM. Træning af dårlig brystryg - hvorfor og hvordan? C CM. Hvordan undersøger eksperten din ryg? C AJ, CM. Træning af dårligt bækken - hvorfor og hvordan? 5. Poster C Kongsted A: Acute whiplash injury - the predictive value of MRI, bone SPECT and smooth persuit eye movements, ved Forskningens dag, Sundheds-vindenskabeligt Fakultet, SDU, 1. november C Kjær P, Leboeuf-Yde C, Solgaard Sørensen J, Bendix T. Low back pain in relation to lumbar disc and muscle abnormality on magnetic resonance imaging. Ved Forskningens dag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-tet, SDU, Letter to the Editor / debatindlæg C Manniche C, Jordan A. Letter: Evidence-based medicine. Spine 2001; 26: C Manniche C. Jordan A. Letter: Cochrane Library Review. Spine 2001; 26: 994. C Bendix T, Manniche C. Hvem er fremtidens rygbehandlere? UfLæg 2001; 163/46: Referater - anmeldelser C Kjær P: Kiropraktik og Sundhed. 2001; 3 (77): 25 C Kongsted A: Referat af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks faglige arrangement, Sønderborg 9. november 2001 i Kiropraktoren. C Manniche C. Ondt i ryggen, ondt i nakken. En svensk kundskabssamling. MTV-nyt, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2001; 1 vol 3: RygForskningsCentret 8. Rapporter C Manniche C. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2-års statusrapport. Sygehus Fyn pp. Specialer Flere af de specialer, som biomekanikstuderende udarbejder, vejledes fra RFC, eller der indgår MR-skanninger, varetaget af RFC. Disse arbejder hører absolut under forskning, men formålet er mest at studenterne oplæres mere end det er at producere et færdigt forskningsarbejde. Da tilknytningen til RFC er meget varierende for de forskellige specialer, nævnes de ikke her. Foredrag A) i Videnskabelige Selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted CM = Claus Manniche HA = Hanne Albert JSS = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen efter datoen C TB: Kronisk Rygsmerte i et behandlings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Intern medicinske prækursister og personale på Reumatologisk afd C, Odense Universitetshospital C TB: Whiplash litteraturgennem-gang - Whiplash status år 2001'. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin C CM: A-kursus for ortopæd-kirurger. Ondt i ryggen. Århus C HA: Tutor i kritisk læsning af review artikler. Årsmøde i Selskab for Fysioterapeutisk Forskning C LH: The natural course of low back pain, ved World Federation of Chiropractic bi-annual congress, Paris, maj 2001: C LH: Poster-præsentation om værdien af kiropraktiske undersøgelsesmetoder. - ved samme kongres. C CM: Backcenter Funen. The Swiss Chiropractor Organisation Convent. Basel C TB: Whiplash-Associated Disorders - WAD s that? Ved det franske forsikringsselskab SCOR Reassurance s internationale seminar om whiplash, Assurandørernes hus, København, C PK: Backs on Funen, Denmark Invited speaker. University of Bristol C CM: Ondt i ryggen. A-kursus for reumatologer. Odense C HA: Treatment of Pelvic and Low Back Pain in Pregnant and Post Partum Women. (Invited speaker) 4. Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal, Canada C HA: Bækkenløsning, hvad er det, og hvordan diagnosticere man lidelsen? lægedage. Bellacenteret,

9 København C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Laursen H, Olesen F. Image diagnosis of myomas. European Congress in Endoscopy ESHE, Spanien, Lissabon De flg. 4 indlæg er fra: Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, SDU - Kolding, Tema om bevægeapparatet: C TB: Forskning indenfor det noninflammatoriske fagområde C JSS, Andersen P, PK. Ryg MR - et reproducerbarheds-studie. C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. C AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. C TB, PK: Lænderygbesvær vrs. MRfund i lumbale disci og muskler. B) Øvrige foredrag Rækkefølge efter datoen. C PK: Klinisk supervision i fysioterapeutisk praksis. Århus C PK: MFR. Klinik for Fysio-terapi Silkeborg C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. Aftenmøde for praktiserende læger. Rønne C JSS: MR-fremtidsudsigter. Ved internt MR-kursus for personalet, Røntgendiagnostisk afd. OUH C TB: Rygproblemer i det 20. århundrede - og i dette årti. Bone & Joint Decade - Årsmøde (spec. for patientforeninger) C PK: Børn og Rygproblemer. Informationsmøde for forældre, lærerer etc. for deltagere i projektet Fynske Rygge, Odense C PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt C CM: Historikken om rygtræning. Danske Idrætsfysioterapeuter. Nyborg Strand C CM: Tværfaglighed i Rygambulatoriet. Tværfagligt seminar. Munkebjerg hotel C JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. - for fysioterapeuter, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C TB: Patientinformation / -Kommunikation - ved kiropraktorernes efteruddannelse, Skodsborg Sund-hedscenter, C JSS: Tværfagligt møde om prolaps: Klinik og billeddiagnostik. Rygambulatoriet, SHF Ringe C JSS: MR-skanning af degenrative ryglidelser. - for praktiserende læger, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C CM: Rygdoktor.dk. Fysioterapeuternes landsmøde. Korsør C CM: Ondt i ryggen. Tværfagligt kursus for socialsektoren. Roskilde Amt C PK: Lumbal Stabilitet, diagnostik og træning Klinik for Fysioterapi. Randers C PK: MR-fund og deres sammenhæng med klinikken. Temadag om muskuloskeletal billeddiagnostik for behandlere i primærsektoren. Odense C JSS: MR-skanning af columna. (samme møde) C JSS, PK: Muskuloskeletal billeddiagnostik (samme møde) C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C CM: Dansk Discusbase. Rygkirurgers interesseklub. Århus C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. - for behandlere i primærsektoren,. Odense og C TB: Forskningsaktiviteter i Ryg- ForskningsCentret - Fyns Amt, Odense C AK: Præsentation af whiplashprojektet - ved Dansk Kiroprak-tor Forenings Årsmøde, C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet, Ortopædkirurgisk afd., SFH Middelfart og C HA: Hvorfor forskning i fysioterapi? Kursus for fysio-terapeuter i Esbjerg og Varde C HA: Bækkenløsning. Temadage for fysioterapeuter. Skejby sygehus C CM: Rygtræning gennem tiden. Æresforelæsning ved overfysioterapeut Lis Bentzens fratræden. Herlev Sygehus C AK: Præsentation af whiplashprojektet på skadestuer. Kolding, Vejle, Nyborg, Middelfart, maj C AK: Præsentation af whiplashprojektet - i fysioterapien Vejle Sygehus, C HA: Introduktion tilskrivning af Case Rapport. Lærere på fysio- RFC år 2: 10. jan jan terapeutskolen i Århus C PK: MFR. Fysioterapeutskolen i Næstved C TB: Low Back pain - to care or not to care...? - ved Aqua Waterbed s internationale 20-års fødselsdagsseminar, Ry C TB: Den nye rygforskning - ved to aftensarrangementer Rygcenter Fyn - en del af Syddansk Universitet, og C CM: MTV-rapporten og Rygcenter Fyn. Aftenmøde for praktiserende læger Odense og C HA: Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapeutskolen i Holstebro C PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. København C HA: Hvordan man skriver en Case Rapport. Fysioterapeuter, Odense Fysioterapiskole C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet Ortopædkirurgisk afd. SHF Svendborg C HA: Hvordan man laver en praksisbeskrivelse. Fysioterapeuter med speciale i rygbehandling i Vejle Amt, Horsens Sygehus samt C PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddannelsescenter og C HA: Introduktion til Case Rapport. Fysioterapeuter på Esbjerg og Varde Sygehus C HA: Beskrivelse af Lumbago / Ischias-projekt. Forskningens Dag, Sundhedsvidenskabelig Fakul-tet, Syddansk Universitet, Odense C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. - ligeledes ved Forskningens dag, C TB: Beskyt ryggen mod at blive beskyttet - ved seminar Rygbehandling i Ringkøbing Amt, C TB: Whiplash-Associated Disorders - ved Lægedage 2001, Bellacentret, C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C LH: Øget sygelighed hos rygpatienter - ved Årsmøde i Dansk

10 10 RygForskningsCentret Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Sønderborg, nov C AK: Om whiplashforskning - ved Topdanmarks besøg i Ryg- ForskningsCentret, Posters Undervisning i universitetsregi anføres ikke, da det anses for en del af vores primære arbejde. Deltagelse i kongresser / kurser C JSS: MRI of the Musculoskeletal System. Erasmus Kursus, Wien, Østrig. Januar C PK: Foreningen til fremme af bevægeapparatets årti, Odense C AK: International whiplashkongres, Bern, marts C JSS: 1-dags MR-kursus i Pædiatri. Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, Odense C HA, PK: Evidensbaseret Fysioterapi. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Kolle Kolle C TB, HA, PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine s årlige kongres, Edinburgh, Scotland, C JSS: Design and Analysis of Agreement and Repeatability Studies. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskeruddannelsen, SDU, Odense. Maj C JSS: The MRI School- Basic Course. European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology. Paris. September C HA, PK: Fourth Interdiciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal Internationalt samarbejde C Carsten Tjell, Skövde, Sverige C Johan V. Van Goethem, Antwerpen, Belgien C Michael Adams and Patricia Dolan, Bristol, England C Tapio Videman og Michelle Battie, Alberta, Canada C Aage Indahl, Stavern, Norge C Dhakshani Gurumoorthy, Perth, Australien C Malcolm Pope, Aberdeen, Skot-land Presse I. Rygforskningscentret / Rygemner i alm. C Mulighed for forskning øges nu i Sygehus Fyn. Omtale af Ryg- ForskningsCentret, Journalen, jan C Diffuse bensmerter kan skyldes diskusprolaps. Interview med Tom Bendix. Dagens Medicin, nr. 10 (tillæg), C Sov som en drøm. Interview med Tom Bendix. Børsen, Weekend- Privatbolig, C Bjørnetjeneste til Arbejdsmiljøet v/tom og Ane Bendix. Kronik Fyens Stifttidende, C Psykisk og Fysisk Arbejdsmiljø. Interview med Tom Bendix, Fyens Radio, C Fuld fart på rygcenter. Omtale omkring ekstraskanninger, Fyns Amts Avis, C Kortere ventetid for rygpatienter. Omtale omkring ekstra-skanninger, Fyens Stifttidende, C Ja tak til billige rygscanninger Omtale af ekstraskanninger. Notits i Fyns Amts Avis, C Odenses største fest Årsfest Syddansk Universitet. Tom Bendix tildelt årets undervisningspris. Fyens Stifttidende, C Siddende arbejde ikke skadeligt for lænderyggen - ph.d-afhandling. Interview med T. Bendix, Arbejds Miljø, C Indlæg om whiplashforskning til Kiropraktik og Sundhed af Alice Kongsted, november C Bliv bare siddende. Interview med Tom Bendix og Jan Hartvigsen. Politiken, C Manniche C. For store forskelle i behandlingen. Dagens Medicin 2001; nr. 32. C Manniche C. Uskøn frustration over tværfagligt samarbejde. Dagens Medicin 2001; nr 34. II. Om projektet Fynske rygge - hvad har de ondt af? C TV2 nyhederne. Interview med Per Kjær. De fulgte endvidere undersøgelsen af et barn, III. Om Whiplashprojektet C Whiplash-status Hvad ved vi? Hvad gør vi?, Foredragene Fysiske skader samt Litteraturgennemgang v/tom Bendix, Rigshospitalet 16. og 17. marts 2001, omtaltes i Manuel Medicin, nr. 2/2001. C Famler sig frem. Interview med Tom Bendix. Helse nr. 5, maj C Indlæg om whiplashprojektet i Kiropraktik og Sundhed. 2001; 4 (77). IV. Om Lumbago/ischiasprojektet. C Hanne Albert har fået kr af Gigtforeningen til undersøgelse af 2 spørge-skemaer Dette blev omtalt i S Fyns Stifttidende, S Jyllandsposten, S Politiken S Netdoktor S Ugeavisen, Ringe, Besøgende C TV2 nyhederne C Even Lærum, professor, dr.med, Ullevål Universitets Hospital, Oslo, C Ruth Jones, Kinetic Control C Tapio Videman, Alberta, Canada. Mødet måtte af praktiske grunde holdes i København C Carsten Tjell, Skövde, Sverige - flere besøg gennem året. C Direktørerne Michael Pram Rasmussen, Poul Almlund, Leif Larsen og Poul Erik Mathiasen, Topdanmark,

11 C Kommunaldirektør Henning Jespersen, Ringe Kommune, samt direktør Peter Sylow, kundechef Benny Nielsen samt udviklings-chef Lars Hinrichsen, Kommunernes Gjensidige Forsikringselskab, C Gigtforeningen v/direktør Lene Witte og afdelingschef Henrik Kjær Hansen Aktivitet ved morgenmøder i Rygcenter Fyn

12

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER Hvad rygeksperter er enige om Forekomst Hvordan ryggen er bygget op Årsager til rygsmerter Hvad man selv kan gøre Hvornår skal man søge hjælp Hvad behandlerne kan bidrage med

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere