Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt."

Transkript

1

2 Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen konst. overlæge, radiolog Vibeke Svensson sekretær Jette Sanches radiograf Liselotte Larsen voluntør, cand. mag. Susanne Petersen radiograf Whiplashprojektet Alice Kongsted kiropraktor, forsker Steen Ahlmann Nielsen radiograf Lumbago-Ischias projektet Lene Kiertzner sygeplejerske Hanne Abert fysioterapeut, forsker Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Bente Ramsgaard sekretær Spontant forløb af rygsmerte Ann Christina Pedersen sekretær Lise Hestbæk kiropraktor, forsker RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

3 RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000, og fylder nu 2 år. Vi fornemmer stadig den medvind, som Hans Kongelige Højhed Prins Henrik gav centret, ved at forestå åbningen. Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med RFC s 2 års dag 10. januar Baggrund Ved Industriens Arbejdsskade-forsikring s (herefter kaldet IA) 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af, at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer, at der ikke er tilstrækkelig viden på området, til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står de nu officielt som sponsor. Desuden bidrog et andet fond - der ønsker vil være anonymt - med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med administration af budget, personale m.m. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber inden for disse områder - bevilliget i alt over 8 mill. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (se senere), der deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital, og os. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rime-ligt det er at give erstatning til en konkret skade, som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange (men ikke alle) rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulig-hed. Der forligger megen dokumentation om, at muligheden for økonomisk kompensation giver - oftest ubevidst - et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke er til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for, hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore phdstuderende, samt med kr. til nævnte whiplash-projekt. Også Sygehus Fyn har gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias fra Den regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn i alt ca. 3. mill. Yderlige bidrager Syddansk Universitet (SDU) med løn til to professorer, og phd stipendiat til en af vore phd- studerende. Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe delt op i 3: Rygambulatoriet, der åbnede aug. 1998, Ryg-Forsknings-Centret (RFC), og en ryg-rehabiliteringsafdeling i den gamle sygehus-bygning. Sidstnævnte havde eksisteret i mange år. Disse tre enheder fusionerede så til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er, at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er Claus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk RFC år 2: 10. jan jan Biomekanik, og således også for Ryg- ForskningsCentret. Der er et betydeligt overlap mellem ryg-ambulatoriet og RFC. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forsknings-mæssigt under RFC. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Med de opnåede erfaringer fra RFC s første år startede vi ud med fuld produktion i skanneren allerede fra årsskiftet. I løbet af året er i alt 1260 personer blevet MR-skannet hos os. Der er blevet udført i alt 651 forskningsskanninger, henholdsvis 502 fra Fynske Rygge, 75 fra Whiplashprojektet, 39 fra Lumbago-/Ischiasprojektet og 35 fra forskellige småprojekter inkl. studenter specialeprojekter (ang projekterne, se senere). Udover forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 677 MR-undersøgelser af patienter, som primært har været henvist fra Rygambulatoriet og de ortopædkirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. Inkluderet i de 677 patient-skanninger har vi undersøgt 65 patienter, som er omvisiteret fra røntgen-diagnostisk afdeling på Odense Universitetshospital. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez og Susanne Petersen og fra maj måned har de fået kyndig assistance fra radiograf Steen Ahlmann Nielsen, der

4 4 RygForskningsCentret tidligere har arbejdet 10 år på MRafdelingen på Hvidovre Hospital. Steens store erfaring og velvilje til at lære fra sig har været meget inspirerende for os alle her på RFC. Udover skanning af nakke og ryg, har vores MR-skanner vist sig fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særligt knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor ved en traditionel kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og sygemelding. Patienterne i Rygambulatoriet har også draget stor fordel af muligheden for MR-skanning, der har været tilgængelig uden særlig ventetid. Som servicetilbud til både projektdeltagere og patienter har vi kunnet tilbyde skanningstider i de se-ne eftermiddags- og aftentimer, hvil-ket også har betydet at vi har kunnet udføre flere skanninger i årets løb. I forbindelse med planlægning af Whiplash-protokollen havde vi et positivt samarbejde med overlæge Johan Van Goethem fra Antwerpen, der netop selv har forsket i MRskanning af whiplash-patienter. I Antwerpen har de tillige en MRskanner af samme type som vores, hvorfor vi kunne drage fordel af deres erfaringer. Vores åbne MR-skanner I det nye år ser vi frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Derudover venter nye spændende udfordringer. Vi skal udvide vores MR-aktivitet til skanninger for eksterne forskere, i første omgang for en forskergruppe fra Odense Universitetshospital, og der vil blive etableret link til digital overførsel af MRbilleder, hvilket vil åbne muligheder for udveksling af viden og billeddata. Røntgenfunktionen v/joan Solgaard Sørensen Vores nye digitalt udstyrede røntgenrum hører til patientbehandling, og er således ikke primært til forskning, som MR-skanneren er. Det ligger bygningsmæssigt i RFC s område, da det er praktisk at have MR- og røntgenfunktion samlet, men røntgen hører formelt ikke under RFC. Udstyret stod færdigt i foråret 2001, men først fra september, hvor et nyt hold kiropraktorstuderende begyndte deres klinikophold, kom der gang i produk-tionen. For ikke at skulle flytte den afgående røntgensygeplejerske Gerda Vestager til det nye digitale røntgenrum, valgte man at lade det gamle røntgenrum fungere frem til sommerferien, hvor hun gik på pension. Det er fortsat overlæge Søren Yde fra røntgen-afdelingen i Nyborg, der beskriver røntgenbillederne, der tages her på RFC. For de kiropraktorstuderende har det betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold når at fungere i røngtenrummet 5-6 dage i deres afsluttende kliniske træning. I så stor udstrækning som muligt tager de studerende selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndig og tålmodig rådgiver er radiograf Susanne Petersen klar med råd og hjælp. Åbningen af røntgenrummet har også betydet en lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, hvor patienterne nu kan blive røntgenfotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Den enkelte student, der har patienten kan endda selv følge patienten til røntgenrummet og tage billederne, under Susanne Petersens supervision. Forskning Hvorfor forske? Jo mindre afklaret det er, hvordan en sygdomsenhed skal behandles, jo større er behovet for forskning. Ryg-forskning er der et meget stort behov for! Den viden om rygsygdomme, der har hersket igennem de sidste årtier, er mildest talt gået i vidt forskellige retninger. I 70-erne var man overbevist om, at det var uheldigt for ryggen at belaste den, hvorfor sygemeldinger, sengeleje og ændringer af arbejdspladserne med aflastning og forsigtighed som overskrift kom til at præge rygverdenen. Gennem 80'erne indså man, at det ikke kun er fysiske kræfter der kan skade en discus, men nok så meget, at den ved aflastning får mindre næringstilførsel/fjernelse af affaldsstoffer. Derfor kom øvelser igen på banen som et behandlingstilbud. På arbejdspladserne blev afvekslende arbejde et nøglebegreb, idet dog fysiske belastninger i nogen grad stadigt anses som væsentlig. Gennem 90'erne har man erkendt, at rygproblemet er betydeligt mere komplekst. Mange undersøgelser har kun vist sparsom sammenhæng mellem på den ene side forekomst af rygsmerter og på den anden side forskellige fysiske forhold så som røntgenfund, almindelige kliniske undersøgelser, muskelfunktion, bevægeudslag m.m. Derimod viser talrige andre rapporter, at forskellige psyko-sociale forhold - at sygemelde sig, at være ked af sit arbejde, at være utryg over for sine rygsmerter, m.m. - er langt mere bestemmende for, om en given rygsmerte generer personen meget eller lidt. Det er stadig opfattelsen, at discus spiller en væsentlig rolle, men det er uklart hvilke fund f.eks ved MRskanning, der taler for at discus er smertevoldende, og hvilke fund der taler for almindelig aldersforandring. Vore projekter Denne problematik om discus betydning belyses i det første store projekt vi har startet, - Fynske Rygge - hvad har de ondt af?. I alt er 854 personer MR-undersøgt. Foreløbigt er der nu data til snart at belyse, om forskellige særheder på MR-skanning giver aktuelle smerter eller ej. Det beskrives nedenfor. Af de næste store projekter der startede i årets løb, omhandler ét whiplash (= piskesmæld). Også her hersker der betydelig uklarhed om, hvorfor nogle får kroniske symptomer, og hvordan man skal behandle dem. Dette gælder både i den akutte fase og i de senere kroniske faser. Ét whiplashprojekt med akutte patienter undersøger dels nogle af de behandlingsprincipper man har tillid til i dag, selvom de har ret divergerende

5 indhold. Dels undersøges der i projektet forskellige forhold kort efter ulykken, og disse fund skal så sammenholdes med, hvem der senere bliver kroniske. Se nedenfor. Også et projekt med kroniske whiplash patienter er ved at få startskuddet. Her skal effekten af en model til at bedre livskvaliteten v. Søren Ventegodt sammenlignes med en ubehandlet kontrolgruppe. Det tredie større projekt der startede i vort 2. leveår, skal undersøge behandling af patienter med akut lumbago-ischias. Her er rygverdenen meget interesseret i at få belyst, om man - specielt hvis det skyldes discusprolaps - egentligt får noget ud af fysisk prægede behandlinger i den akutte fase, hvor der i de seneste 10 år er blevet tiltagende klart, at det primært drejer sig om en kemisk irritation af nerveroden (se nedenfor). Det kan lyde ejendommeligt, men man kender ikke det spontane forløb ved rygsmerte. Hvor mange bliver helt raske? Hvor mange bliver væsentligt bedre? Osv. Man ved det nogenlunde for discus-prolaps vedkommende, men ikke når det gælder almindelig rygsmerte. Dette er emnet for en phdafhandling i vort regi. I februar 2002 starter et projekt, hvor 3 madrastyper sammenlignes mht. hvordan de påvirker eksisterende rygsmerter. Det er egl. lidt barokt, at vi med dagens viden slet ikke er i stand til at rådgive ryg-patienter sagligt om madrasser. Yderlige er der foretaget / pågår forskellige mindre projekter, der ligeledes beskrives nedenfor. 1. Fynske rygge, - hvad har de ondt af? v/ Per Kjær, projektleder Rygbesvær rammer mange danskere; det koster samfundet og den enkelte borger mange penge; det er svært at forebygge og behandle, og det er ofte svært at finde én årsag. I dette studie ser vi nærmere på, hvordan resultater fra MR-skanning, rygundersøgelse og brug af kroppen, hænger sammen med ondt i ryggen. Der blev inviteret 629 fyrre-årige og 552 tretten-årige fynboer til at deltage i undersøgelsen. Deltagerne blev udvalgt, så de repræsenterer den normale befolkning i disse alders-grupper. I alt 412 voksen og 442 børn ønskede at være med. De to grupper følges med spørgeskemaer og MR-skanning i de kommende år. De sidste deltagere i projektet blev undersøgt i oktober Dataindtastning og bearbejdning er i gang. Præcisionen ved bedømmelse af MRskanninger har vist sig at være meget god, mens de kliniske test er mindre præcise. En foreløbig analyse viser, at ca. 69% af de voksne og 23% af børnene har oplevet lænderygbesvær indenfor det sidste år. Det er lidt flere, end vi havde forventet. Det kan hænge sammen med, at de som oplever rygbesvær hellere vil deltage i en sådan undersøgelse end dem uden. Èt af vore foreløbige fund er, at hos ca. 20% af de voksne sås på MRskanning forskellige grader af diskusprolaps. Foreløbige analyser viser ingen sikker sammenhæng mellem diskusprolaps, og de dermed forventede smerter. I det kommende år analyserer vi nærmere, hvordan rygbesvær hænger sammen med det, vi har fundet ved de øvrige undersøgelser udover MR. 2. Whiplash-projektet.v/ Alice Kongsted, projektleder. Undersøgelsen af akutte piskesmældstraumer foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital og er kommet i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pernsionskasser). I maj 2001 påbegyndtes den praktiske del af projektet. Projektdeltagerne rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Viborg, Århus, Vejle og Fyns Amter. Projektets syge-plejerske har dagligt kontakt med de involverede skadestuer, der efter samtykke hertil udleverer navn og telefonnummer på potentielle projektdeltagere. Størstedelen af skadestuerne har i løbet af foråret haft besøg af projektgruppen for en uddybende præsentation af undersøgelsen og der er sendt informationsmateriale til praktiserende læger i området. Projektgruppen havde i november en stand ved Lægedag Fyn, hvor der var stor interesse for at høre nærmere om forskningsprojektet. I Ringedelen af projektet er der medio december inkluderet ca. 130 RFC år 2: 10. jan jan patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsCentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MRskanning og nogle knogleskintigrafi - en undersøgelse hvorved meget små knogleskader kan påvises. Den foretages på nuklearmedicinsk afd. på Odense Universitets Hospital. I undersøgelsen sammenlignes effekten af 4 forskellig behandlingsformer, der i tidligere studier er vist at kunne have god effekt, men ikke tidligere er sammenlignet eller afprøvet i så store undersøgelser som den igangværende. Rekruttering af patienter til projektet fortsætter frem til november Alle deltagerne følges 1 år, således at de sidste undersøges november Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias?? v/ Hanne Albert, projektleder Lænderyg-smerter er et stort problem i den danske befolkning. Ud over smerter i lænden udvikler ca. 12 % af lænderygpatienterne også udstrålende smerter til benet Disse smerter er hyppigt tegn på, at der er tryk på en nerverod, og dette tryk er oftest forårsaget af en discusprolaps. Der er i dag særdels sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper disse patienter, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse om behandling afhjælper symptomerne hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Projektet vil ske i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere tilbydes at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer, og den anden gruppe tilbydes information /omsorg, og vil instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden får de foretaget en MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer sva-rende til dem, der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26, 52 uger efter behandlingsstart. I løbet af 2001 er der via et

6 6 RygForskningsCentret tværfagligt udviklingsarbejde beskrevet de præcise behandlingskoncepter i de 2 grupper, og der er desuden afprøvet et tværfagligt undersøgelsesog diagnosticerings-koncept. Endvidere er et nyt, lovende og meget tidsbesparende system til indskanning og behandling af spørgeskemaer anskaffet og systemerne udviklet. I løbet af efteråret blev et pilotprojekt med 20 patienter afviklet. Dette gav vigtige erfaringer, der blandt andet korrigerede visse proceduremæssige elementer i hovedprojektet. Der blev også udført et mindre projekt med patienternes mest hensigtsmæssige placering i MR-skanneren. Selve projektet startede med at inkludere patienter i november. Det er blevet meget positivt modtaget af patienterne. der velvilligt deltager. 4. Det naturlige forløb af lændesmerter og tidlig identifikation af risiko-grupper v/ Lise Hestbæk, projektleder Projektets formål er dels at belyse det naturlige forløb af lændesmerter, og dels at undersøge om fysisk eller socialt belastede unge har større risiko for at udvikle lændesmerter. Projektet er delt op i tre uafhængige, men indbyrdes relaterede, afsnit: 1) Det naturlige forløb. Der analyseres data fra en 5-årig prospektiv befolkningsundersøgelse ( Sundhedsprojekt Ebeltoft ). Baseline-data om lændesmerter sammenholdes med data ét og fem år senere, for at følge forløbet over en fem-årig periode. 2) Sammenhæng mellem rygsmerter og andre sygdomme. Der analyseres data fra en tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger og 3) Sammenhæng melem rygsmerter og sociale forhold. Dette baseres på undersøgelse af danske værnepligtige i 2000 med en senere opfølgende spørgeskemaundersøgelse om udvikling af lændesmerter under rekruttiden. Ved at opnå en større forståelse for de sammenhænge rygproblemer optræder i, først og fremmest blandt børn og unge, kan forebyggelsesindsatsen effektiviseres og ikke mindst iværksættes tidligt. Status ultimo 2001 er, at del 1 er færdiggjort og sendt til publikation. Litteraturgennemgangen til del 2 er sendt til publikation og øvrige artikler under udarbejdelse. Dataindsamling og oprettelse af database til del 3 er fuldført, analyser og artikelskrivning mangler. 5. Andre projekter C Reproducerbarhed af stabilitets-tests, RFC, v/per Kjær samt RAR, v/mette Christiansen og Hanne Møller - Kinetic Control, v/ruth Jones og Flemming Enoch. År 2001 C Repositionering af lumbalcolumna ved lænderygbesvær. Hoved-opgave Ergo- og Fysioterapeut-skolen i Odense - Susan Ringskær Christensen, Mette Krogh Hansen og Winnie Nielsen. Juni C Validering af 5 kliniske test for lumbal stabilitet. Hovedopgave Fysioterapeutskolen i Odense - Anders Skov Hansen, Mia Jacobsen, Martin Søgaard Nielsen og Dejan Rasmussen. Juni C Fra akut til kroniker? En undersøgelse af Roland-Morris-skemaets reliabilitet og sensitivitet, samt en undersøgelse af hvorvidt spørgeskemaets screening for psyko-sociale risiko faktorer kan forudsige kronicitet hos danske patienter med lændesmerter. Hanne Albert, Anne- Mette Jensen, Mette Rasmussen, Dorte Dahl. Projektet er støttet med kr fra Gigtforeningen + kr af Danske Fysioterapeuters Forskningsfond. Tom Bendix modtager årets undervisningspris ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 6. Projekter under opstart C Livskvalitet ved kronisk Whiplash. Søren Ventegodts teorier om, at forbedret livskvalitet kan have en helende effekt, testes. 2 x 60 kroniske whiplash-patienter får enten en uges kursus af højnelse af livskvalitet v. Søren Ventegodt og hans gruppe i Forskningscenter for Livskvalitet, - eller ingen behand-ling. Virkningen umiddelbart og på længere sigt sammenlignes mellem de to grupper. Sponsorering fra privat fond haves. Kiropraktor Line Sørensen fra det første hold, der uddannedes ved Odense Universitet, varetager projektet. C Madras-projekt: Vandsenge, Tempur-madrasser (specielt skumgummi, der former sig efter kroppen), og Futon-madras (en hård madras) sammenlignes mht. hvordan de påvirker kroniske rygsmerter. 3 x 60 kroniske rygpatienter får efter lodtrækning én af nævnte sengetyper opstillet i deres hjem i en måned, og rygsmerte m.m. registre-res ved start og slut. Evt. smerte-reduktion/ tilvækst sammenlignes for de 3 senge. To biomekanik (= kiropraktor-) studerende, Rasmus Fabricius og Kim Bergholdt, varetager projektet, idet de tager et år fri fra studiet, og gennemgår en prægraduat forsker-uddannelse. Aqua Water-bed A/S og Tempur Danmark A/S sponsorerer undersøgelse, måske sammen med et privat fond. Futon stiller deres madrasser til rådighed. Phd Det er allerede lykkedes os at få 4 forskningsstillinger knyttet til phduddannelsen ved Syddansk Universitet. C Per Kjær, fysioterapeut, ansat direkte i RFC, C Alice Kongsted, kiropraktor, ligeledes RFC-ansat, C Lise Hestbæk, kiropraktor, Odder, er indskrevet i SDU, i Rygcenter Fyns regi, C Hanne Albert, fysioterapeut og tilknyttet RFC, men ansat på universitetet via Rygambulatoriet. Information Vi lægger stor vægt på at informere vore aktiviteter ud. Det meste er beskrevet nedenfor i Curriculum Vitae for RFC s år 2. Endvidere har vi produceret en... (... forts)

7 .. Hjemmeside Dér er dels en kort gennemgang af RFC - baggrund, struktur, sponsorer, personale, m.m. Dels er der en ret grundig beskrivelses af den faglige baggrund for vores forskning, såvel om rygproblemet i almindelighed, som om whiplash. Det beskrives også kort, hvad MR-skanning er. Også dias ved flere af vores digitale foredrag lægges ud dér. Videre er der links til en del andre ryg-institutioner i Danmark. Beskrivelse af de forskellige projekter forefindes ligeledes dér - omtrent som de omtales i dette hæfte. Hjemmesiden har endvidere været et meget aktivt forum ved studenterundervisning, idet noter, kompendier, undervisningsplaner m.m. har været formidlet via dén. CURRICULUM VITAE FOR RFC s ÅR 2 Vi anser forskning for en kontinuerlig proces, der starter med C kendskab til mekanismerne bag rygsygdomme, C at få en idé til et relevant forskningsprojekt, C at udføre projektet, samt C afrapportering både i skrift og som foredrag /undervisning. Både det skriftlige og det mundtlige bør være for såvel fagfolk som for menigmand, herunder presse. Det er således umuligt at afgrænse RFC s forskning i forhold til den viden vi mødte med, da centret åbnede. Centrets personale har i flere tilfælde været (med)forfattere på arbejder, som har været på vej før RFC åbnede, og som derfor ikke specifikt indeholder noget om RFC s forskning. De forskellige skrifter er anført i alfabetisk orden, mens foredrag anføres i kronologisk orden. Forfattere/fordragsholdere fra centret er anført med kursiv, hvis der nævnes flere forfattere. Skriftlige arbejder 1. Original-artikler C Albert HB, Godskesen M, Westergaard J. Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: C Albert HB. Treatment of Pelvic and Low back pain in pregnant and postpartum women. 4'th interdiciplinary World Congress on Low back and Pelvic pain 2001; C Dahl B, Gehrchen PM, Kiær T, Blyme P, Tøndevold E, Bendix T. Non-organic pain drawings are associated with low psycholgical scores on preoperative SF-36 questionaire in patients with chronic low back pain. Eur Spine J 2001; 10: C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Olesen F. Magnetic Resonance Imaging and Transvaginal Ultrasonography for Diagnosis of Adenomyosis. Fertility and Sterility 2001; 76: C Dueholm M, Lundorf E, Ledertoug S, Solgaard Sørensen J, Olesen F, Laursen H. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginalsonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction (In press). C Leboeuf-Yde C, van Dijk J, Franz C, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT (I trykken) C Solgaard Sørensen J, Tågehøj Jensen F, Andersen P, Nielsen M, Pedersen B, Christensen T. Er visuel bedømmelse af MR-skanning tilstrækkelig ved udred-ning af patienter med temporallapsepilepsi? Vurdering af den diagnostiske sikkerhed ved visuel bedømmelse af mesial temporal sklerose på MR-skan-ninger. U f Læg 2001; 163/45: Oversigts-artikler C Bendix T. Ondt i ryggen. U f Læg 2001; 163: (Inviteret statusartikel som led i Ugeskr. for Lægers serie om Bevæge-apparatets Årti ). C Hovman B, Lund H, Albert H, Winkel A. Om at skrive og vurdere en Case Rapport. Nyt om forskning. 2001; 1: C Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: Time to get off the treadmill. JMPT 2001; 24: C Manniche C, Thomsen B. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2- års status med fokus på den konkrete RFC år 2: 10. jan jan erfaring i teamdannelse og tværfaglighed. U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Kronik: Den fremtidige indsats på rygområdet inden år tak! U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Helhedsløsning på rygområdet ønskes. Kiropraktoren 2001; nr. 4: 4-6. C Manniche C. Fremtiden er lokale rygteams. Fysioterapeuten 2001; 83 nr. 12: C Manniche C, Jacobsen J, Lemvigh D. Rationelle og helstøbte patientforløb. Tidsskr Dansk Sundhedsvæsen 2001; 77: Lærebogskapitler C Bendix T, Manniche C: Lænde-rygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.14, FADL s Forlag. ( I trykken) C Bendix T, Remvig L, Eskesen V, Manniche C, Rygsygdomme. Kapitel 11 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Remvig L, Bendix T. Rygsøjlen. Kapitel 5 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave C, Chafin D: Working postures and move-ments - Tools for evaluation and engineering. Taylor & Francis Books Ltd (I trykken) C Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. (I trykken i samme bog som ovenfor) C Bendix T. Kompendium i rygsmerter /rygsygdom. (20 pp). På hjemme-siden: C Bendix T. Manuel undersøgelse og behandling af columna. (12 pp). På hjemmesiden: 4. Internet-oplysning I dette afsnit forkortes forfatterne: Manniche C: CM - Jordan A: AJ De første 4 er temaartikler i Rygdoktor.dk C AJ, Leboeuf-Yde C, CM. Uspecifikke rygsmerter. Oplæg til det næste tiårs forskning og behandling.. C AJ, CM. Kvantificering af rygproblmer udfra klinisk vurdering. C CM. Liggekomfort.

8 8 RygForskningsCentret C CM. En helhedsløsning på rygområdet. Realisme eller utopi. De næste er alle fra Sundhed.dk 2001: C AJ, CM. Håndens anatomi og funktion. C AJ, CM. Ganglion. C Albert H, CM. Låst bækkenled (dysfunktion af sacroiliacaled). C AJ, CM. Forstuvet ankel (distorsio pedis). C CM. Udbuling af bruskskive i rygsøjlen. C AJ, CM. Nerveafklemning i nakkeog skulderområdet. C CM. Hvornår er der sket en skade i ryggen? C CM, AJ. Carpaltunnel syn-drom. C CM, AJ. Akutte uspecifikke nakkesmerter. C CM. Akutte lænderygsmerter. C CM, AJ. Trælår, muskelkontusion. C CM, AJ. Rygskævhed (scoliose). C CM, AJ. Brækket ribben. C CM, AJ. Hypermobilitet. C CM, AJ. Spinal stenose. C CM, AJ. Lidelser i hoften. C CM, AJ. Generelle lidelser i skulderregionen. C CM, AJ. Dupuytrens kontraktur. C AJ, CM. Nakkens anatomi og funktion. C Albert H og CM. Bækkenets anatomi og funktion. C AJ, CM. Træning af dårlig nakke - hvorfor og hvordan? C CM. Hvornår er ryggen rask og hvornår er den syg?. C CM. Lænderyggens anatomi og funktion. C CM. Træning af dårlig lænderyg - hvorfor og hvordan? C AJ, CM. Træning af dårlig brystryg - hvorfor og hvordan? C CM. Hvordan undersøger eksperten din ryg? C AJ, CM. Træning af dårligt bækken - hvorfor og hvordan? 5. Poster C Kongsted A: Acute whiplash injury - the predictive value of MRI, bone SPECT and smooth persuit eye movements, ved Forskningens dag, Sundheds-vindenskabeligt Fakultet, SDU, 1. november C Kjær P, Leboeuf-Yde C, Solgaard Sørensen J, Bendix T. Low back pain in relation to lumbar disc and muscle abnormality on magnetic resonance imaging. Ved Forskningens dag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-tet, SDU, Letter to the Editor / debatindlæg C Manniche C, Jordan A. Letter: Evidence-based medicine. Spine 2001; 26: C Manniche C. Jordan A. Letter: Cochrane Library Review. Spine 2001; 26: 994. C Bendix T, Manniche C. Hvem er fremtidens rygbehandlere? UfLæg 2001; 163/46: Referater - anmeldelser C Kjær P: Kiropraktik og Sundhed. 2001; 3 (77): 25 C Kongsted A: Referat af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks faglige arrangement, Sønderborg 9. november 2001 i Kiropraktoren. C Manniche C. Ondt i ryggen, ondt i nakken. En svensk kundskabssamling. MTV-nyt, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2001; 1 vol 3: RygForskningsCentret 8. Rapporter C Manniche C. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2-års statusrapport. Sygehus Fyn pp. Specialer Flere af de specialer, som biomekanikstuderende udarbejder, vejledes fra RFC, eller der indgår MR-skanninger, varetaget af RFC. Disse arbejder hører absolut under forskning, men formålet er mest at studenterne oplæres mere end det er at producere et færdigt forskningsarbejde. Da tilknytningen til RFC er meget varierende for de forskellige specialer, nævnes de ikke her. Foredrag A) i Videnskabelige Selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted CM = Claus Manniche HA = Hanne Albert JSS = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen efter datoen C TB: Kronisk Rygsmerte i et behandlings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Intern medicinske prækursister og personale på Reumatologisk afd C, Odense Universitetshospital C TB: Whiplash litteraturgennem-gang - Whiplash status år 2001'. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin C CM: A-kursus for ortopæd-kirurger. Ondt i ryggen. Århus C HA: Tutor i kritisk læsning af review artikler. Årsmøde i Selskab for Fysioterapeutisk Forskning C LH: The natural course of low back pain, ved World Federation of Chiropractic bi-annual congress, Paris, maj 2001: C LH: Poster-præsentation om værdien af kiropraktiske undersøgelsesmetoder. - ved samme kongres. C CM: Backcenter Funen. The Swiss Chiropractor Organisation Convent. Basel C TB: Whiplash-Associated Disorders - WAD s that? Ved det franske forsikringsselskab SCOR Reassurance s internationale seminar om whiplash, Assurandørernes hus, København, C PK: Backs on Funen, Denmark Invited speaker. University of Bristol C CM: Ondt i ryggen. A-kursus for reumatologer. Odense C HA: Treatment of Pelvic and Low Back Pain in Pregnant and Post Partum Women. (Invited speaker) 4. Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal, Canada C HA: Bækkenløsning, hvad er det, og hvordan diagnosticere man lidelsen? lægedage. Bellacenteret,

9 København C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Laursen H, Olesen F. Image diagnosis of myomas. European Congress in Endoscopy ESHE, Spanien, Lissabon De flg. 4 indlæg er fra: Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, SDU - Kolding, Tema om bevægeapparatet: C TB: Forskning indenfor det noninflammatoriske fagområde C JSS, Andersen P, PK. Ryg MR - et reproducerbarheds-studie. C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. C AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. C TB, PK: Lænderygbesvær vrs. MRfund i lumbale disci og muskler. B) Øvrige foredrag Rækkefølge efter datoen. C PK: Klinisk supervision i fysioterapeutisk praksis. Århus C PK: MFR. Klinik for Fysio-terapi Silkeborg C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. Aftenmøde for praktiserende læger. Rønne C JSS: MR-fremtidsudsigter. Ved internt MR-kursus for personalet, Røntgendiagnostisk afd. OUH C TB: Rygproblemer i det 20. århundrede - og i dette årti. Bone & Joint Decade - Årsmøde (spec. for patientforeninger) C PK: Børn og Rygproblemer. Informationsmøde for forældre, lærerer etc. for deltagere i projektet Fynske Rygge, Odense C PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt C CM: Historikken om rygtræning. Danske Idrætsfysioterapeuter. Nyborg Strand C CM: Tværfaglighed i Rygambulatoriet. Tværfagligt seminar. Munkebjerg hotel C JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. - for fysioterapeuter, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C TB: Patientinformation / -Kommunikation - ved kiropraktorernes efteruddannelse, Skodsborg Sund-hedscenter, C JSS: Tværfagligt møde om prolaps: Klinik og billeddiagnostik. Rygambulatoriet, SHF Ringe C JSS: MR-skanning af degenrative ryglidelser. - for praktiserende læger, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C CM: Rygdoktor.dk. Fysioterapeuternes landsmøde. Korsør C CM: Ondt i ryggen. Tværfagligt kursus for socialsektoren. Roskilde Amt C PK: Lumbal Stabilitet, diagnostik og træning Klinik for Fysioterapi. Randers C PK: MR-fund og deres sammenhæng med klinikken. Temadag om muskuloskeletal billeddiagnostik for behandlere i primærsektoren. Odense C JSS: MR-skanning af columna. (samme møde) C JSS, PK: Muskuloskeletal billeddiagnostik (samme møde) C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C CM: Dansk Discusbase. Rygkirurgers interesseklub. Århus C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. - for behandlere i primærsektoren,. Odense og C TB: Forskningsaktiviteter i Ryg- ForskningsCentret - Fyns Amt, Odense C AK: Præsentation af whiplashprojektet - ved Dansk Kiroprak-tor Forenings Årsmøde, C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet, Ortopædkirurgisk afd., SFH Middelfart og C HA: Hvorfor forskning i fysioterapi? Kursus for fysio-terapeuter i Esbjerg og Varde C HA: Bækkenløsning. Temadage for fysioterapeuter. Skejby sygehus C CM: Rygtræning gennem tiden. Æresforelæsning ved overfysioterapeut Lis Bentzens fratræden. Herlev Sygehus C AK: Præsentation af whiplashprojektet på skadestuer. Kolding, Vejle, Nyborg, Middelfart, maj C AK: Præsentation af whiplashprojektet - i fysioterapien Vejle Sygehus, C HA: Introduktion tilskrivning af Case Rapport. Lærere på fysio- RFC år 2: 10. jan jan terapeutskolen i Århus C PK: MFR. Fysioterapeutskolen i Næstved C TB: Low Back pain - to care or not to care...? - ved Aqua Waterbed s internationale 20-års fødselsdagsseminar, Ry C TB: Den nye rygforskning - ved to aftensarrangementer Rygcenter Fyn - en del af Syddansk Universitet, og C CM: MTV-rapporten og Rygcenter Fyn. Aftenmøde for praktiserende læger Odense og C HA: Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapeutskolen i Holstebro C PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. København C HA: Hvordan man skriver en Case Rapport. Fysioterapeuter, Odense Fysioterapiskole C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet Ortopædkirurgisk afd. SHF Svendborg C HA: Hvordan man laver en praksisbeskrivelse. Fysioterapeuter med speciale i rygbehandling i Vejle Amt, Horsens Sygehus samt C PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddannelsescenter og C HA: Introduktion til Case Rapport. Fysioterapeuter på Esbjerg og Varde Sygehus C HA: Beskrivelse af Lumbago / Ischias-projekt. Forskningens Dag, Sundhedsvidenskabelig Fakul-tet, Syddansk Universitet, Odense C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. - ligeledes ved Forskningens dag, C TB: Beskyt ryggen mod at blive beskyttet - ved seminar Rygbehandling i Ringkøbing Amt, C TB: Whiplash-Associated Disorders - ved Lægedage 2001, Bellacentret, C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C LH: Øget sygelighed hos rygpatienter - ved Årsmøde i Dansk

10 10 RygForskningsCentret Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Sønderborg, nov C AK: Om whiplashforskning - ved Topdanmarks besøg i Ryg- ForskningsCentret, Posters Undervisning i universitetsregi anføres ikke, da det anses for en del af vores primære arbejde. Deltagelse i kongresser / kurser C JSS: MRI of the Musculoskeletal System. Erasmus Kursus, Wien, Østrig. Januar C PK: Foreningen til fremme af bevægeapparatets årti, Odense C AK: International whiplashkongres, Bern, marts C JSS: 1-dags MR-kursus i Pædiatri. Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, Odense C HA, PK: Evidensbaseret Fysioterapi. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Kolle Kolle C TB, HA, PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine s årlige kongres, Edinburgh, Scotland, C JSS: Design and Analysis of Agreement and Repeatability Studies. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskeruddannelsen, SDU, Odense. Maj C JSS: The MRI School- Basic Course. European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology. Paris. September C HA, PK: Fourth Interdiciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal Internationalt samarbejde C Carsten Tjell, Skövde, Sverige C Johan V. Van Goethem, Antwerpen, Belgien C Michael Adams and Patricia Dolan, Bristol, England C Tapio Videman og Michelle Battie, Alberta, Canada C Aage Indahl, Stavern, Norge C Dhakshani Gurumoorthy, Perth, Australien C Malcolm Pope, Aberdeen, Skot-land Presse I. Rygforskningscentret / Rygemner i alm. C Mulighed for forskning øges nu i Sygehus Fyn. Omtale af Ryg- ForskningsCentret, Journalen, jan C Diffuse bensmerter kan skyldes diskusprolaps. Interview med Tom Bendix. Dagens Medicin, nr. 10 (tillæg), C Sov som en drøm. Interview med Tom Bendix. Børsen, Weekend- Privatbolig, C Bjørnetjeneste til Arbejdsmiljøet v/tom og Ane Bendix. Kronik Fyens Stifttidende, C Psykisk og Fysisk Arbejdsmiljø. Interview med Tom Bendix, Fyens Radio, C Fuld fart på rygcenter. Omtale omkring ekstraskanninger, Fyns Amts Avis, C Kortere ventetid for rygpatienter. Omtale omkring ekstra-skanninger, Fyens Stifttidende, C Ja tak til billige rygscanninger Omtale af ekstraskanninger. Notits i Fyns Amts Avis, C Odenses største fest Årsfest Syddansk Universitet. Tom Bendix tildelt årets undervisningspris. Fyens Stifttidende, C Siddende arbejde ikke skadeligt for lænderyggen - ph.d-afhandling. Interview med T. Bendix, Arbejds Miljø, C Indlæg om whiplashforskning til Kiropraktik og Sundhed af Alice Kongsted, november C Bliv bare siddende. Interview med Tom Bendix og Jan Hartvigsen. Politiken, C Manniche C. For store forskelle i behandlingen. Dagens Medicin 2001; nr. 32. C Manniche C. Uskøn frustration over tværfagligt samarbejde. Dagens Medicin 2001; nr 34. II. Om projektet Fynske rygge - hvad har de ondt af? C TV2 nyhederne. Interview med Per Kjær. De fulgte endvidere undersøgelsen af et barn, III. Om Whiplashprojektet C Whiplash-status Hvad ved vi? Hvad gør vi?, Foredragene Fysiske skader samt Litteraturgennemgang v/tom Bendix, Rigshospitalet 16. og 17. marts 2001, omtaltes i Manuel Medicin, nr. 2/2001. C Famler sig frem. Interview med Tom Bendix. Helse nr. 5, maj C Indlæg om whiplashprojektet i Kiropraktik og Sundhed. 2001; 4 (77). IV. Om Lumbago/ischiasprojektet. C Hanne Albert har fået kr af Gigtforeningen til undersøgelse af 2 spørge-skemaer Dette blev omtalt i S Fyns Stifttidende, S Jyllandsposten, S Politiken S Netdoktor S Ugeavisen, Ringe, Besøgende C TV2 nyhederne C Even Lærum, professor, dr.med, Ullevål Universitets Hospital, Oslo, C Ruth Jones, Kinetic Control C Tapio Videman, Alberta, Canada. Mødet måtte af praktiske grunde holdes i København C Carsten Tjell, Skövde, Sverige - flere besøg gennem året. C Direktørerne Michael Pram Rasmussen, Poul Almlund, Leif Larsen og Poul Erik Mathiasen, Topdanmark,

11 C Kommunaldirektør Henning Jespersen, Ringe Kommune, samt direktør Peter Sylow, kundechef Benny Nielsen samt udviklings-chef Lars Hinrichsen, Kommunernes Gjensidige Forsikringselskab, C Gigtforeningen v/direktør Lene Witte og afdelingschef Henrik Kjær Hansen Aktivitet ved morgenmøder i Rygcenter Fyn

12

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000. Vi var så heldige, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der selv havde en lang periode med ryg-smerter, officielt forestod åbningen. Bl.a. hans tilstedeværelse

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

_Uge 17 rygundersøgelse og behandling

_Uge 17 rygundersøgelse og behandling _Uge 17 rygundersøgelse og behandling Dato Timer Lokaler Underviser(e) Fagområde / fag 1 Teori JBR 3 Teori 3 Teori ANL 4 Teori ANL 3 Teori Fysioterapi. - introduktion til modulet - indgangsvinkler og koncepter

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Marts 2014 Nyheder Info Status

Marts 2014 Nyheder Info Status Marts 2014 Nyheder Info Status Sidste nyt fra Integrated Care Det har været en travl start på året. Minipiloten nærmer sig sin afslutning, det første TST-møde har været afholdt og den endelige digitale

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Bilagsrapport 1. Rygområdet og status i amterne

Bilagsrapport 1. Rygområdet og status i amterne Bilagsrapport 1 Rygområdet og status i amterne Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 RESULTATER... 5 3.1 HVEM BLEV INTERVIEWET?... 5 3.2 OVERORDNET VURDERING AF RYGOMRÅDET

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011 Forskningsplan Jan Hartvigsen 1 Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan 2007-2011 1. Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere