Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt."

Transkript

1

2 Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen konst. overlæge, radiolog Vibeke Svensson sekretær Jette Sanches radiograf Liselotte Larsen voluntør, cand. mag. Susanne Petersen radiograf Whiplashprojektet Alice Kongsted kiropraktor, forsker Steen Ahlmann Nielsen radiograf Lumbago-Ischias projektet Lene Kiertzner sygeplejerske Hanne Abert fysioterapeut, forsker Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Bente Ramsgaard sekretær Spontant forløb af rygsmerte Ann Christina Pedersen sekretær Lise Hestbæk kiropraktor, forsker RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: Fax:

3 RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000, og fylder nu 2 år. Vi fornemmer stadig den medvind, som Hans Kongelige Højhed Prins Henrik gav centret, ved at forestå åbningen. Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med RFC s 2 års dag 10. januar Baggrund Ved Industriens Arbejdsskade-forsikring s (herefter kaldet IA) 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af, at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer, at der ikke er tilstrækkelig viden på området, til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står de nu officielt som sponsor. Desuden bidrog et andet fond - der ønsker vil være anonymt - med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med administration af budget, personale m.m. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber inden for disse områder - bevilliget i alt over 8 mill. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (se senere), der deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital, og os. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rime-ligt det er at give erstatning til en konkret skade, som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange (men ikke alle) rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulig-hed. Der forligger megen dokumentation om, at muligheden for økonomisk kompensation giver - oftest ubevidst - et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke er til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for, hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore phdstuderende, samt med kr. til nævnte whiplash-projekt. Også Sygehus Fyn har gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias fra Den regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn i alt ca. 3. mill. Yderlige bidrager Syddansk Universitet (SDU) med løn til to professorer, og phd stipendiat til en af vore phd- studerende. Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe delt op i 3: Rygambulatoriet, der åbnede aug. 1998, Ryg-Forsknings-Centret (RFC), og en ryg-rehabiliteringsafdeling i den gamle sygehus-bygning. Sidstnævnte havde eksisteret i mange år. Disse tre enheder fusionerede så til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er, at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er Claus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk RFC år 2: 10. jan jan Biomekanik, og således også for Ryg- ForskningsCentret. Der er et betydeligt overlap mellem ryg-ambulatoriet og RFC. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forsknings-mæssigt under RFC. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Med de opnåede erfaringer fra RFC s første år startede vi ud med fuld produktion i skanneren allerede fra årsskiftet. I løbet af året er i alt 1260 personer blevet MR-skannet hos os. Der er blevet udført i alt 651 forskningsskanninger, henholdsvis 502 fra Fynske Rygge, 75 fra Whiplashprojektet, 39 fra Lumbago-/Ischiasprojektet og 35 fra forskellige småprojekter inkl. studenter specialeprojekter (ang projekterne, se senere). Udover forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 677 MR-undersøgelser af patienter, som primært har været henvist fra Rygambulatoriet og de ortopædkirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. Inkluderet i de 677 patient-skanninger har vi undersøgt 65 patienter, som er omvisiteret fra røntgen-diagnostisk afdeling på Odense Universitetshospital. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez og Susanne Petersen og fra maj måned har de fået kyndig assistance fra radiograf Steen Ahlmann Nielsen, der

4 4 RygForskningsCentret tidligere har arbejdet 10 år på MRafdelingen på Hvidovre Hospital. Steens store erfaring og velvilje til at lære fra sig har været meget inspirerende for os alle her på RFC. Udover skanning af nakke og ryg, har vores MR-skanner vist sig fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særligt knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor ved en traditionel kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og sygemelding. Patienterne i Rygambulatoriet har også draget stor fordel af muligheden for MR-skanning, der har været tilgængelig uden særlig ventetid. Som servicetilbud til både projektdeltagere og patienter har vi kunnet tilbyde skanningstider i de se-ne eftermiddags- og aftentimer, hvil-ket også har betydet at vi har kunnet udføre flere skanninger i årets løb. I forbindelse med planlægning af Whiplash-protokollen havde vi et positivt samarbejde med overlæge Johan Van Goethem fra Antwerpen, der netop selv har forsket i MRskanning af whiplash-patienter. I Antwerpen har de tillige en MRskanner af samme type som vores, hvorfor vi kunne drage fordel af deres erfaringer. Vores åbne MR-skanner I det nye år ser vi frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Derudover venter nye spændende udfordringer. Vi skal udvide vores MR-aktivitet til skanninger for eksterne forskere, i første omgang for en forskergruppe fra Odense Universitetshospital, og der vil blive etableret link til digital overførsel af MRbilleder, hvilket vil åbne muligheder for udveksling af viden og billeddata. Røntgenfunktionen v/joan Solgaard Sørensen Vores nye digitalt udstyrede røntgenrum hører til patientbehandling, og er således ikke primært til forskning, som MR-skanneren er. Det ligger bygningsmæssigt i RFC s område, da det er praktisk at have MR- og røntgenfunktion samlet, men røntgen hører formelt ikke under RFC. Udstyret stod færdigt i foråret 2001, men først fra september, hvor et nyt hold kiropraktorstuderende begyndte deres klinikophold, kom der gang i produk-tionen. For ikke at skulle flytte den afgående røntgensygeplejerske Gerda Vestager til det nye digitale røntgenrum, valgte man at lade det gamle røntgenrum fungere frem til sommerferien, hvor hun gik på pension. Det er fortsat overlæge Søren Yde fra røntgen-afdelingen i Nyborg, der beskriver røntgenbillederne, der tages her på RFC. For de kiropraktorstuderende har det betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold når at fungere i røngtenrummet 5-6 dage i deres afsluttende kliniske træning. I så stor udstrækning som muligt tager de studerende selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndig og tålmodig rådgiver er radiograf Susanne Petersen klar med råd og hjælp. Åbningen af røntgenrummet har også betydet en lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, hvor patienterne nu kan blive røntgenfotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Den enkelte student, der har patienten kan endda selv følge patienten til røntgenrummet og tage billederne, under Susanne Petersens supervision. Forskning Hvorfor forske? Jo mindre afklaret det er, hvordan en sygdomsenhed skal behandles, jo større er behovet for forskning. Ryg-forskning er der et meget stort behov for! Den viden om rygsygdomme, der har hersket igennem de sidste årtier, er mildest talt gået i vidt forskellige retninger. I 70-erne var man overbevist om, at det var uheldigt for ryggen at belaste den, hvorfor sygemeldinger, sengeleje og ændringer af arbejdspladserne med aflastning og forsigtighed som overskrift kom til at præge rygverdenen. Gennem 80'erne indså man, at det ikke kun er fysiske kræfter der kan skade en discus, men nok så meget, at den ved aflastning får mindre næringstilførsel/fjernelse af affaldsstoffer. Derfor kom øvelser igen på banen som et behandlingstilbud. På arbejdspladserne blev afvekslende arbejde et nøglebegreb, idet dog fysiske belastninger i nogen grad stadigt anses som væsentlig. Gennem 90'erne har man erkendt, at rygproblemet er betydeligt mere komplekst. Mange undersøgelser har kun vist sparsom sammenhæng mellem på den ene side forekomst af rygsmerter og på den anden side forskellige fysiske forhold så som røntgenfund, almindelige kliniske undersøgelser, muskelfunktion, bevægeudslag m.m. Derimod viser talrige andre rapporter, at forskellige psyko-sociale forhold - at sygemelde sig, at være ked af sit arbejde, at være utryg over for sine rygsmerter, m.m. - er langt mere bestemmende for, om en given rygsmerte generer personen meget eller lidt. Det er stadig opfattelsen, at discus spiller en væsentlig rolle, men det er uklart hvilke fund f.eks ved MRskanning, der taler for at discus er smertevoldende, og hvilke fund der taler for almindelig aldersforandring. Vore projekter Denne problematik om discus betydning belyses i det første store projekt vi har startet, - Fynske Rygge - hvad har de ondt af?. I alt er 854 personer MR-undersøgt. Foreløbigt er der nu data til snart at belyse, om forskellige særheder på MR-skanning giver aktuelle smerter eller ej. Det beskrives nedenfor. Af de næste store projekter der startede i årets løb, omhandler ét whiplash (= piskesmæld). Også her hersker der betydelig uklarhed om, hvorfor nogle får kroniske symptomer, og hvordan man skal behandle dem. Dette gælder både i den akutte fase og i de senere kroniske faser. Ét whiplashprojekt med akutte patienter undersøger dels nogle af de behandlingsprincipper man har tillid til i dag, selvom de har ret divergerende

5 indhold. Dels undersøges der i projektet forskellige forhold kort efter ulykken, og disse fund skal så sammenholdes med, hvem der senere bliver kroniske. Se nedenfor. Også et projekt med kroniske whiplash patienter er ved at få startskuddet. Her skal effekten af en model til at bedre livskvaliteten v. Søren Ventegodt sammenlignes med en ubehandlet kontrolgruppe. Det tredie større projekt der startede i vort 2. leveår, skal undersøge behandling af patienter med akut lumbago-ischias. Her er rygverdenen meget interesseret i at få belyst, om man - specielt hvis det skyldes discusprolaps - egentligt får noget ud af fysisk prægede behandlinger i den akutte fase, hvor der i de seneste 10 år er blevet tiltagende klart, at det primært drejer sig om en kemisk irritation af nerveroden (se nedenfor). Det kan lyde ejendommeligt, men man kender ikke det spontane forløb ved rygsmerte. Hvor mange bliver helt raske? Hvor mange bliver væsentligt bedre? Osv. Man ved det nogenlunde for discus-prolaps vedkommende, men ikke når det gælder almindelig rygsmerte. Dette er emnet for en phdafhandling i vort regi. I februar 2002 starter et projekt, hvor 3 madrastyper sammenlignes mht. hvordan de påvirker eksisterende rygsmerter. Det er egl. lidt barokt, at vi med dagens viden slet ikke er i stand til at rådgive ryg-patienter sagligt om madrasser. Yderlige er der foretaget / pågår forskellige mindre projekter, der ligeledes beskrives nedenfor. 1. Fynske rygge, - hvad har de ondt af? v/ Per Kjær, projektleder Rygbesvær rammer mange danskere; det koster samfundet og den enkelte borger mange penge; det er svært at forebygge og behandle, og det er ofte svært at finde én årsag. I dette studie ser vi nærmere på, hvordan resultater fra MR-skanning, rygundersøgelse og brug af kroppen, hænger sammen med ondt i ryggen. Der blev inviteret 629 fyrre-årige og 552 tretten-årige fynboer til at deltage i undersøgelsen. Deltagerne blev udvalgt, så de repræsenterer den normale befolkning i disse alders-grupper. I alt 412 voksen og 442 børn ønskede at være med. De to grupper følges med spørgeskemaer og MR-skanning i de kommende år. De sidste deltagere i projektet blev undersøgt i oktober Dataindtastning og bearbejdning er i gang. Præcisionen ved bedømmelse af MRskanninger har vist sig at være meget god, mens de kliniske test er mindre præcise. En foreløbig analyse viser, at ca. 69% af de voksne og 23% af børnene har oplevet lænderygbesvær indenfor det sidste år. Det er lidt flere, end vi havde forventet. Det kan hænge sammen med, at de som oplever rygbesvær hellere vil deltage i en sådan undersøgelse end dem uden. Èt af vore foreløbige fund er, at hos ca. 20% af de voksne sås på MRskanning forskellige grader af diskusprolaps. Foreløbige analyser viser ingen sikker sammenhæng mellem diskusprolaps, og de dermed forventede smerter. I det kommende år analyserer vi nærmere, hvordan rygbesvær hænger sammen med det, vi har fundet ved de øvrige undersøgelser udover MR. 2. Whiplash-projektet.v/ Alice Kongsted, projektleder. Undersøgelsen af akutte piskesmældstraumer foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital og er kommet i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pernsionskasser). I maj 2001 påbegyndtes den praktiske del af projektet. Projektdeltagerne rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Viborg, Århus, Vejle og Fyns Amter. Projektets syge-plejerske har dagligt kontakt med de involverede skadestuer, der efter samtykke hertil udleverer navn og telefonnummer på potentielle projektdeltagere. Størstedelen af skadestuerne har i løbet af foråret haft besøg af projektgruppen for en uddybende præsentation af undersøgelsen og der er sendt informationsmateriale til praktiserende læger i området. Projektgruppen havde i november en stand ved Lægedag Fyn, hvor der var stor interesse for at høre nærmere om forskningsprojektet. I Ringedelen af projektet er der medio december inkluderet ca. 130 RFC år 2: 10. jan jan patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsCentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MRskanning og nogle knogleskintigrafi - en undersøgelse hvorved meget små knogleskader kan påvises. Den foretages på nuklearmedicinsk afd. på Odense Universitets Hospital. I undersøgelsen sammenlignes effekten af 4 forskellig behandlingsformer, der i tidligere studier er vist at kunne have god effekt, men ikke tidligere er sammenlignet eller afprøvet i så store undersøgelser som den igangværende. Rekruttering af patienter til projektet fortsætter frem til november Alle deltagerne følges 1 år, således at de sidste undersøges november Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias?? v/ Hanne Albert, projektleder Lænderyg-smerter er et stort problem i den danske befolkning. Ud over smerter i lænden udvikler ca. 12 % af lænderygpatienterne også udstrålende smerter til benet Disse smerter er hyppigt tegn på, at der er tryk på en nerverod, og dette tryk er oftest forårsaget af en discusprolaps. Der er i dag særdels sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper disse patienter, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse om behandling afhjælper symptomerne hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Projektet vil ske i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere tilbydes at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer, og den anden gruppe tilbydes information /omsorg, og vil instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden får de foretaget en MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer sva-rende til dem, der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26, 52 uger efter behandlingsstart. I løbet af 2001 er der via et

6 6 RygForskningsCentret tværfagligt udviklingsarbejde beskrevet de præcise behandlingskoncepter i de 2 grupper, og der er desuden afprøvet et tværfagligt undersøgelsesog diagnosticerings-koncept. Endvidere er et nyt, lovende og meget tidsbesparende system til indskanning og behandling af spørgeskemaer anskaffet og systemerne udviklet. I løbet af efteråret blev et pilotprojekt med 20 patienter afviklet. Dette gav vigtige erfaringer, der blandt andet korrigerede visse proceduremæssige elementer i hovedprojektet. Der blev også udført et mindre projekt med patienternes mest hensigtsmæssige placering i MR-skanneren. Selve projektet startede med at inkludere patienter i november. Det er blevet meget positivt modtaget af patienterne. der velvilligt deltager. 4. Det naturlige forløb af lændesmerter og tidlig identifikation af risiko-grupper v/ Lise Hestbæk, projektleder Projektets formål er dels at belyse det naturlige forløb af lændesmerter, og dels at undersøge om fysisk eller socialt belastede unge har større risiko for at udvikle lændesmerter. Projektet er delt op i tre uafhængige, men indbyrdes relaterede, afsnit: 1) Det naturlige forløb. Der analyseres data fra en 5-årig prospektiv befolkningsundersøgelse ( Sundhedsprojekt Ebeltoft ). Baseline-data om lændesmerter sammenholdes med data ét og fem år senere, for at følge forløbet over en fem-årig periode. 2) Sammenhæng mellem rygsmerter og andre sygdomme. Der analyseres data fra en tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger og 3) Sammenhæng melem rygsmerter og sociale forhold. Dette baseres på undersøgelse af danske værnepligtige i 2000 med en senere opfølgende spørgeskemaundersøgelse om udvikling af lændesmerter under rekruttiden. Ved at opnå en større forståelse for de sammenhænge rygproblemer optræder i, først og fremmest blandt børn og unge, kan forebyggelsesindsatsen effektiviseres og ikke mindst iværksættes tidligt. Status ultimo 2001 er, at del 1 er færdiggjort og sendt til publikation. Litteraturgennemgangen til del 2 er sendt til publikation og øvrige artikler under udarbejdelse. Dataindsamling og oprettelse af database til del 3 er fuldført, analyser og artikelskrivning mangler. 5. Andre projekter C Reproducerbarhed af stabilitets-tests, RFC, v/per Kjær samt RAR, v/mette Christiansen og Hanne Møller - Kinetic Control, v/ruth Jones og Flemming Enoch. År 2001 C Repositionering af lumbalcolumna ved lænderygbesvær. Hoved-opgave Ergo- og Fysioterapeut-skolen i Odense - Susan Ringskær Christensen, Mette Krogh Hansen og Winnie Nielsen. Juni C Validering af 5 kliniske test for lumbal stabilitet. Hovedopgave Fysioterapeutskolen i Odense - Anders Skov Hansen, Mia Jacobsen, Martin Søgaard Nielsen og Dejan Rasmussen. Juni C Fra akut til kroniker? En undersøgelse af Roland-Morris-skemaets reliabilitet og sensitivitet, samt en undersøgelse af hvorvidt spørgeskemaets screening for psyko-sociale risiko faktorer kan forudsige kronicitet hos danske patienter med lændesmerter. Hanne Albert, Anne- Mette Jensen, Mette Rasmussen, Dorte Dahl. Projektet er støttet med kr fra Gigtforeningen + kr af Danske Fysioterapeuters Forskningsfond. Tom Bendix modtager årets undervisningspris ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 6. Projekter under opstart C Livskvalitet ved kronisk Whiplash. Søren Ventegodts teorier om, at forbedret livskvalitet kan have en helende effekt, testes. 2 x 60 kroniske whiplash-patienter får enten en uges kursus af højnelse af livskvalitet v. Søren Ventegodt og hans gruppe i Forskningscenter for Livskvalitet, - eller ingen behand-ling. Virkningen umiddelbart og på længere sigt sammenlignes mellem de to grupper. Sponsorering fra privat fond haves. Kiropraktor Line Sørensen fra det første hold, der uddannedes ved Odense Universitet, varetager projektet. C Madras-projekt: Vandsenge, Tempur-madrasser (specielt skumgummi, der former sig efter kroppen), og Futon-madras (en hård madras) sammenlignes mht. hvordan de påvirker kroniske rygsmerter. 3 x 60 kroniske rygpatienter får efter lodtrækning én af nævnte sengetyper opstillet i deres hjem i en måned, og rygsmerte m.m. registre-res ved start og slut. Evt. smerte-reduktion/ tilvækst sammenlignes for de 3 senge. To biomekanik (= kiropraktor-) studerende, Rasmus Fabricius og Kim Bergholdt, varetager projektet, idet de tager et år fri fra studiet, og gennemgår en prægraduat forsker-uddannelse. Aqua Water-bed A/S og Tempur Danmark A/S sponsorerer undersøgelse, måske sammen med et privat fond. Futon stiller deres madrasser til rådighed. Phd Det er allerede lykkedes os at få 4 forskningsstillinger knyttet til phduddannelsen ved Syddansk Universitet. C Per Kjær, fysioterapeut, ansat direkte i RFC, C Alice Kongsted, kiropraktor, ligeledes RFC-ansat, C Lise Hestbæk, kiropraktor, Odder, er indskrevet i SDU, i Rygcenter Fyns regi, C Hanne Albert, fysioterapeut og tilknyttet RFC, men ansat på universitetet via Rygambulatoriet. Information Vi lægger stor vægt på at informere vore aktiviteter ud. Det meste er beskrevet nedenfor i Curriculum Vitae for RFC s år 2. Endvidere har vi produceret en... (... forts)

7 .. Hjemmeside Dér er dels en kort gennemgang af RFC - baggrund, struktur, sponsorer, personale, m.m. Dels er der en ret grundig beskrivelses af den faglige baggrund for vores forskning, såvel om rygproblemet i almindelighed, som om whiplash. Det beskrives også kort, hvad MR-skanning er. Også dias ved flere af vores digitale foredrag lægges ud dér. Videre er der links til en del andre ryg-institutioner i Danmark. Beskrivelse af de forskellige projekter forefindes ligeledes dér - omtrent som de omtales i dette hæfte. Hjemmesiden har endvidere været et meget aktivt forum ved studenterundervisning, idet noter, kompendier, undervisningsplaner m.m. har været formidlet via dén. CURRICULUM VITAE FOR RFC s ÅR 2 Vi anser forskning for en kontinuerlig proces, der starter med C kendskab til mekanismerne bag rygsygdomme, C at få en idé til et relevant forskningsprojekt, C at udføre projektet, samt C afrapportering både i skrift og som foredrag /undervisning. Både det skriftlige og det mundtlige bør være for såvel fagfolk som for menigmand, herunder presse. Det er således umuligt at afgrænse RFC s forskning i forhold til den viden vi mødte med, da centret åbnede. Centrets personale har i flere tilfælde været (med)forfattere på arbejder, som har været på vej før RFC åbnede, og som derfor ikke specifikt indeholder noget om RFC s forskning. De forskellige skrifter er anført i alfabetisk orden, mens foredrag anføres i kronologisk orden. Forfattere/fordragsholdere fra centret er anført med kursiv, hvis der nævnes flere forfattere. Skriftlige arbejder 1. Original-artikler C Albert HB, Godskesen M, Westergaard J. Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: C Albert HB. Treatment of Pelvic and Low back pain in pregnant and postpartum women. 4'th interdiciplinary World Congress on Low back and Pelvic pain 2001; C Dahl B, Gehrchen PM, Kiær T, Blyme P, Tøndevold E, Bendix T. Non-organic pain drawings are associated with low psycholgical scores on preoperative SF-36 questionaire in patients with chronic low back pain. Eur Spine J 2001; 10: C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Olesen F. Magnetic Resonance Imaging and Transvaginal Ultrasonography for Diagnosis of Adenomyosis. Fertility and Sterility 2001; 76: C Dueholm M, Lundorf E, Ledertoug S, Solgaard Sørensen J, Olesen F, Laursen H. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginalsonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction (In press). C Leboeuf-Yde C, van Dijk J, Franz C, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT (I trykken) C Solgaard Sørensen J, Tågehøj Jensen F, Andersen P, Nielsen M, Pedersen B, Christensen T. Er visuel bedømmelse af MR-skanning tilstrækkelig ved udred-ning af patienter med temporallapsepilepsi? Vurdering af den diagnostiske sikkerhed ved visuel bedømmelse af mesial temporal sklerose på MR-skan-ninger. U f Læg 2001; 163/45: Oversigts-artikler C Bendix T. Ondt i ryggen. U f Læg 2001; 163: (Inviteret statusartikel som led i Ugeskr. for Lægers serie om Bevæge-apparatets Årti ). C Hovman B, Lund H, Albert H, Winkel A. Om at skrive og vurdere en Case Rapport. Nyt om forskning. 2001; 1: C Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: Time to get off the treadmill. JMPT 2001; 24: C Manniche C, Thomsen B. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2- års status med fokus på den konkrete RFC år 2: 10. jan jan erfaring i teamdannelse og tværfaglighed. U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Kronik: Den fremtidige indsats på rygområdet inden år tak! U f Læg 2001; 163: C Manniche C. Helhedsløsning på rygområdet ønskes. Kiropraktoren 2001; nr. 4: 4-6. C Manniche C. Fremtiden er lokale rygteams. Fysioterapeuten 2001; 83 nr. 12: C Manniche C, Jacobsen J, Lemvigh D. Rationelle og helstøbte patientforløb. Tidsskr Dansk Sundhedsvæsen 2001; 77: Lærebogskapitler C Bendix T, Manniche C: Lænde-rygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.14, FADL s Forlag. ( I trykken) C Bendix T, Remvig L, Eskesen V, Manniche C, Rygsygdomme. Kapitel 11 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Remvig L, Bendix T. Rygsøjlen. Kapitel 5 i Lærebog i Reumatologi, FADLs forlag, 2001, p C Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave C, Chafin D: Working postures and move-ments - Tools for evaluation and engineering. Taylor & Francis Books Ltd (I trykken) C Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. (I trykken i samme bog som ovenfor) C Bendix T. Kompendium i rygsmerter /rygsygdom. (20 pp). På hjemme-siden: C Bendix T. Manuel undersøgelse og behandling af columna. (12 pp). På hjemmesiden: 4. Internet-oplysning I dette afsnit forkortes forfatterne: Manniche C: CM - Jordan A: AJ De første 4 er temaartikler i Rygdoktor.dk C AJ, Leboeuf-Yde C, CM. Uspecifikke rygsmerter. Oplæg til det næste tiårs forskning og behandling.. C AJ, CM. Kvantificering af rygproblmer udfra klinisk vurdering. C CM. Liggekomfort.

8 8 RygForskningsCentret C CM. En helhedsløsning på rygområdet. Realisme eller utopi. De næste er alle fra Sundhed.dk 2001: C AJ, CM. Håndens anatomi og funktion. C AJ, CM. Ganglion. C Albert H, CM. Låst bækkenled (dysfunktion af sacroiliacaled). C AJ, CM. Forstuvet ankel (distorsio pedis). C CM. Udbuling af bruskskive i rygsøjlen. C AJ, CM. Nerveafklemning i nakkeog skulderområdet. C CM. Hvornår er der sket en skade i ryggen? C CM, AJ. Carpaltunnel syn-drom. C CM, AJ. Akutte uspecifikke nakkesmerter. C CM. Akutte lænderygsmerter. C CM, AJ. Trælår, muskelkontusion. C CM, AJ. Rygskævhed (scoliose). C CM, AJ. Brækket ribben. C CM, AJ. Hypermobilitet. C CM, AJ. Spinal stenose. C CM, AJ. Lidelser i hoften. C CM, AJ. Generelle lidelser i skulderregionen. C CM, AJ. Dupuytrens kontraktur. C AJ, CM. Nakkens anatomi og funktion. C Albert H og CM. Bækkenets anatomi og funktion. C AJ, CM. Træning af dårlig nakke - hvorfor og hvordan? C CM. Hvornår er ryggen rask og hvornår er den syg?. C CM. Lænderyggens anatomi og funktion. C CM. Træning af dårlig lænderyg - hvorfor og hvordan? C AJ, CM. Træning af dårlig brystryg - hvorfor og hvordan? C CM. Hvordan undersøger eksperten din ryg? C AJ, CM. Træning af dårligt bækken - hvorfor og hvordan? 5. Poster C Kongsted A: Acute whiplash injury - the predictive value of MRI, bone SPECT and smooth persuit eye movements, ved Forskningens dag, Sundheds-vindenskabeligt Fakultet, SDU, 1. november C Kjær P, Leboeuf-Yde C, Solgaard Sørensen J, Bendix T. Low back pain in relation to lumbar disc and muscle abnormality on magnetic resonance imaging. Ved Forskningens dag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-tet, SDU, Letter to the Editor / debatindlæg C Manniche C, Jordan A. Letter: Evidence-based medicine. Spine 2001; 26: C Manniche C. Jordan A. Letter: Cochrane Library Review. Spine 2001; 26: 994. C Bendix T, Manniche C. Hvem er fremtidens rygbehandlere? UfLæg 2001; 163/46: Referater - anmeldelser C Kjær P: Kiropraktik og Sundhed. 2001; 3 (77): 25 C Kongsted A: Referat af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekaniks faglige arrangement, Sønderborg 9. november 2001 i Kiropraktoren. C Manniche C. Ondt i ryggen, ondt i nakken. En svensk kundskabssamling. MTV-nyt, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2001; 1 vol 3: RygForskningsCentret 8. Rapporter C Manniche C. Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe. 2-års statusrapport. Sygehus Fyn pp. Specialer Flere af de specialer, som biomekanikstuderende udarbejder, vejledes fra RFC, eller der indgår MR-skanninger, varetaget af RFC. Disse arbejder hører absolut under forskning, men formålet er mest at studenterne oplæres mere end det er at producere et færdigt forskningsarbejde. Da tilknytningen til RFC er meget varierende for de forskellige specialer, nævnes de ikke her. Foredrag A) i Videnskabelige Selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted CM = Claus Manniche HA = Hanne Albert JSS = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen efter datoen C TB: Kronisk Rygsmerte i et behandlings- og sundhedsmæssigt perspektiv. Intern medicinske prækursister og personale på Reumatologisk afd C, Odense Universitetshospital C TB: Whiplash litteraturgennem-gang - Whiplash status år 2001'. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin C CM: A-kursus for ortopæd-kirurger. Ondt i ryggen. Århus C HA: Tutor i kritisk læsning af review artikler. Årsmøde i Selskab for Fysioterapeutisk Forskning C LH: The natural course of low back pain, ved World Federation of Chiropractic bi-annual congress, Paris, maj 2001: C LH: Poster-præsentation om værdien af kiropraktiske undersøgelsesmetoder. - ved samme kongres. C CM: Backcenter Funen. The Swiss Chiropractor Organisation Convent. Basel C TB: Whiplash-Associated Disorders - WAD s that? Ved det franske forsikringsselskab SCOR Reassurance s internationale seminar om whiplash, Assurandørernes hus, København, C PK: Backs on Funen, Denmark Invited speaker. University of Bristol C CM: Ondt i ryggen. A-kursus for reumatologer. Odense C HA: Treatment of Pelvic and Low Back Pain in Pregnant and Post Partum Women. (Invited speaker) 4. Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal, Canada C HA: Bækkenløsning, hvad er det, og hvordan diagnosticere man lidelsen? lægedage. Bellacenteret,

9 København C Dueholm M, Lundorf E, Hansen ES, Solgaard Sørensen J, Ledertoug S, Laursen H, Olesen F. Image diagnosis of myomas. European Congress in Endoscopy ESHE, Spanien, Lissabon De flg. 4 indlæg er fra: Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, SDU - Kolding, Tema om bevægeapparatet: C TB: Forskning indenfor det noninflammatoriske fagområde C JSS, Andersen P, PK. Ryg MR - et reproducerbarheds-studie. C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. C AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. C TB, PK: Lænderygbesvær vrs. MRfund i lumbale disci og muskler. B) Øvrige foredrag Rækkefølge efter datoen. C PK: Klinisk supervision i fysioterapeutisk praksis. Århus C PK: MFR. Klinik for Fysio-terapi Silkeborg C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. Aftenmøde for praktiserende læger. Rønne C JSS: MR-fremtidsudsigter. Ved internt MR-kursus for personalet, Røntgendiagnostisk afd. OUH C TB: Rygproblemer i det 20. århundrede - og i dette årti. Bone & Joint Decade - Årsmøde (spec. for patientforeninger) C PK: Børn og Rygproblemer. Informationsmøde for forældre, lærerer etc. for deltagere i projektet Fynske Rygge, Odense C PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt C CM: Historikken om rygtræning. Danske Idrætsfysioterapeuter. Nyborg Strand C CM: Tværfaglighed i Rygambulatoriet. Tværfagligt seminar. Munkebjerg hotel C JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. - for fysioterapeuter, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C TB: Patientinformation / -Kommunikation - ved kiropraktorernes efteruddannelse, Skodsborg Sund-hedscenter, C JSS: Tværfagligt møde om prolaps: Klinik og billeddiagnostik. Rygambulatoriet, SHF Ringe C JSS: MR-skanning af degenrative ryglidelser. - for praktiserende læger, Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe C CM: Rygdoktor.dk. Fysioterapeuternes landsmøde. Korsør C CM: Ondt i ryggen. Tværfagligt kursus for socialsektoren. Roskilde Amt C PK: Lumbal Stabilitet, diagnostik og træning Klinik for Fysioterapi. Randers C PK: MR-fund og deres sammenhæng med klinikken. Temadag om muskuloskeletal billeddiagnostik for behandlere i primærsektoren. Odense C JSS: MR-skanning af columna. (samme møde) C JSS, PK: Muskuloskeletal billeddiagnostik (samme møde) C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C CM: Dansk Discusbase. Rygkirurgers interesseklub. Århus C CM: MTV-rapporten og Rygdoktor.dk. - for behandlere i primærsektoren,. Odense og C TB: Forskningsaktiviteter i Ryg- ForskningsCentret - Fyns Amt, Odense C AK: Præsentation af whiplashprojektet - ved Dansk Kiroprak-tor Forenings Årsmøde, C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet, Ortopædkirurgisk afd., SFH Middelfart og C HA: Hvorfor forskning i fysioterapi? Kursus for fysio-terapeuter i Esbjerg og Varde C HA: Bækkenløsning. Temadage for fysioterapeuter. Skejby sygehus C CM: Rygtræning gennem tiden. Æresforelæsning ved overfysioterapeut Lis Bentzens fratræden. Herlev Sygehus C AK: Præsentation af whiplashprojektet på skadestuer. Kolding, Vejle, Nyborg, Middelfart, maj C AK: Præsentation af whiplashprojektet - i fysioterapien Vejle Sygehus, C HA: Introduktion tilskrivning af Case Rapport. Lærere på fysio- RFC år 2: 10. jan jan terapeutskolen i Århus C PK: MFR. Fysioterapeutskolen i Næstved C TB: Low Back pain - to care or not to care...? - ved Aqua Waterbed s internationale 20-års fødselsdagsseminar, Ry C TB: Den nye rygforskning - ved to aftensarrangementer Rygcenter Fyn - en del af Syddansk Universitet, og C CM: MTV-rapporten og Rygcenter Fyn. Aftenmøde for praktiserende læger Odense og C HA: Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapeutskolen i Holstebro C PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. København C HA: Hvordan man skriver en Case Rapport. Fysioterapeuter, Odense Fysioterapiskole C JSS: Ortopædkirurgisk MR. Personalet Ortopædkirurgisk afd. SHF Svendborg C HA: Hvordan man laver en praksisbeskrivelse. Fysioterapeuter med speciale i rygbehandling i Vejle Amt, Horsens Sygehus samt C PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddannelsescenter og C HA: Introduktion til Case Rapport. Fysioterapeuter på Esbjerg og Varde Sygehus C HA: Beskrivelse af Lumbago / Ischias-projekt. Forskningens Dag, Sundhedsvidenskabelig Fakul-tet, Syddansk Universitet, Odense C LH: Det naturlige forløb af lændesmerter. - ligeledes ved Forskningens dag, C TB: Beskyt ryggen mod at blive beskyttet - ved seminar Rygbehandling i Ringkøbing Amt, C TB: Whiplash-Associated Disorders - ved Lægedage 2001, Bellacentret, C PK: Epidemiologisk forskning. Fysioterapeutskolen i Odense C LH: Øget sygelighed hos rygpatienter - ved Årsmøde i Dansk

10 10 RygForskningsCentret Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Sønderborg, nov C AK: Om whiplashforskning - ved Topdanmarks besøg i Ryg- ForskningsCentret, Posters Undervisning i universitetsregi anføres ikke, da det anses for en del af vores primære arbejde. Deltagelse i kongresser / kurser C JSS: MRI of the Musculoskeletal System. Erasmus Kursus, Wien, Østrig. Januar C PK: Foreningen til fremme af bevægeapparatets årti, Odense C AK: International whiplashkongres, Bern, marts C JSS: 1-dags MR-kursus i Pædiatri. Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, Odense C HA, PK: Evidensbaseret Fysioterapi. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. Kolle Kolle C TB, HA, PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine s årlige kongres, Edinburgh, Scotland, C JSS: Design and Analysis of Agreement and Repeatability Studies. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskeruddannelsen, SDU, Odense. Maj C JSS: The MRI School- Basic Course. European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology. Paris. September C HA, PK: Fourth Interdiciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Montreal Internationalt samarbejde C Carsten Tjell, Skövde, Sverige C Johan V. Van Goethem, Antwerpen, Belgien C Michael Adams and Patricia Dolan, Bristol, England C Tapio Videman og Michelle Battie, Alberta, Canada C Aage Indahl, Stavern, Norge C Dhakshani Gurumoorthy, Perth, Australien C Malcolm Pope, Aberdeen, Skot-land Presse I. Rygforskningscentret / Rygemner i alm. C Mulighed for forskning øges nu i Sygehus Fyn. Omtale af Ryg- ForskningsCentret, Journalen, jan C Diffuse bensmerter kan skyldes diskusprolaps. Interview med Tom Bendix. Dagens Medicin, nr. 10 (tillæg), C Sov som en drøm. Interview med Tom Bendix. Børsen, Weekend- Privatbolig, C Bjørnetjeneste til Arbejdsmiljøet v/tom og Ane Bendix. Kronik Fyens Stifttidende, C Psykisk og Fysisk Arbejdsmiljø. Interview med Tom Bendix, Fyens Radio, C Fuld fart på rygcenter. Omtale omkring ekstraskanninger, Fyns Amts Avis, C Kortere ventetid for rygpatienter. Omtale omkring ekstra-skanninger, Fyens Stifttidende, C Ja tak til billige rygscanninger Omtale af ekstraskanninger. Notits i Fyns Amts Avis, C Odenses største fest Årsfest Syddansk Universitet. Tom Bendix tildelt årets undervisningspris. Fyens Stifttidende, C Siddende arbejde ikke skadeligt for lænderyggen - ph.d-afhandling. Interview med T. Bendix, Arbejds Miljø, C Indlæg om whiplashforskning til Kiropraktik og Sundhed af Alice Kongsted, november C Bliv bare siddende. Interview med Tom Bendix og Jan Hartvigsen. Politiken, C Manniche C. For store forskelle i behandlingen. Dagens Medicin 2001; nr. 32. C Manniche C. Uskøn frustration over tværfagligt samarbejde. Dagens Medicin 2001; nr 34. II. Om projektet Fynske rygge - hvad har de ondt af? C TV2 nyhederne. Interview med Per Kjær. De fulgte endvidere undersøgelsen af et barn, III. Om Whiplashprojektet C Whiplash-status Hvad ved vi? Hvad gør vi?, Foredragene Fysiske skader samt Litteraturgennemgang v/tom Bendix, Rigshospitalet 16. og 17. marts 2001, omtaltes i Manuel Medicin, nr. 2/2001. C Famler sig frem. Interview med Tom Bendix. Helse nr. 5, maj C Indlæg om whiplashprojektet i Kiropraktik og Sundhed. 2001; 4 (77). IV. Om Lumbago/ischiasprojektet. C Hanne Albert har fået kr af Gigtforeningen til undersøgelse af 2 spørge-skemaer Dette blev omtalt i S Fyns Stifttidende, S Jyllandsposten, S Politiken S Netdoktor S Ugeavisen, Ringe, Besøgende C TV2 nyhederne C Even Lærum, professor, dr.med, Ullevål Universitets Hospital, Oslo, C Ruth Jones, Kinetic Control C Tapio Videman, Alberta, Canada. Mødet måtte af praktiske grunde holdes i København C Carsten Tjell, Skövde, Sverige - flere besøg gennem året. C Direktørerne Michael Pram Rasmussen, Poul Almlund, Leif Larsen og Poul Erik Mathiasen, Topdanmark,

11 C Kommunaldirektør Henning Jespersen, Ringe Kommune, samt direktør Peter Sylow, kundechef Benny Nielsen samt udviklings-chef Lars Hinrichsen, Kommunernes Gjensidige Forsikringselskab, C Gigtforeningen v/direktør Lene Witte og afdelingschef Henrik Kjær Hansen Aktivitet ved morgenmøder i Rygcenter Fyn

12

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Ledelse, der fremmer forskning

Ledelse, der fremmer forskning side fysioterapeuten nr. 21 november 2007 November 2007 / 89. årgang 21 Ledelse, der fremmer forskning Overfysioterapeut Kirsten Thorup modtager Forskningsfondens Særlige Pris for sin indsats for fysioterapeutisk

Læs mere

Det rykker for børnefysioterapi

Det rykker for børnefysioterapi 26. august 2011 / 93. årgang 11 Rygpatienter skal klassificeres Mange studier strander på manglende konsensus omkring klassifikation af rygpatienter. 10 Det rykker for børnefysioterapi Der forskes på livet

Læs mere

2012 i glimt. på Amalienborg.

2012 i glimt. på Amalienborg. Årsberetning 2012 Foto: Kim Dahl Foto: Claus Thorsted 2012 i glimt Flytteplaner I april offentliggjorde Gigtforeningen planerne om at flytte Kong Christian X s Gigthospital fra Gråsten til Sønderborg Sygehus.

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER. NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER. NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 ISSN 1397-4211 ISSN 1397-4211 NR. 2, 6. årgang, MAJ 2002 SPORTSMEDICIN DANSK IDRÆTSMEDICIN I TEAM DK-REGI SKADER I ELITEFODBOLD GENOPTRÆNING AF ACL-SKADER fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør

Læs mere

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i

Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i Årsberetning 2008 Forside: I september 2008 gennemførte Gigtforeningen 80 stavgangsarrangementer over hele landet. Også på Bornholm var der mange, der fik en lektion i intelligent motion med stave. Her

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum Muskuloskeletalt Forum 4 7. årgang November 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Nye sikkerhedsanbefalinger omkring nakken 7 Kvalitetsudviklingsprojekt

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere