RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik"

Transkript

1 RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2015 INDHOLD Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 11 Leder Risikostyringens underforsyning af overblik Borgmesterstafetten Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Risikostyringsnyt Brandkadet 2.0 Markedsnyt Skybrudssikring gør en forskel Varm tilhænger af direkte fjernvarmeforsyning Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde Selvsagt Bedemandsbudskabet Opslagstavlen

2 LEDER RISIKOSTYRINGENS UNDERFORSYNING AF OVERBLIK KALENDER 15. april 2015 Bestyrelsesmøde 16. april 2015 Danske Risikorådgiveres generalforsamling, Comwell Aarhus april 2015 Danske Risikorådgiveres Risikostyringskonference, Comwell Aarhus 7. maj 2015 Erfamøde for kommunerne i Region Syddanmark 21. maj 2015 Danske Risikorågiveres temadag om forsikring og frivillige 1. oktober 2015 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland Vi kender alle sammen de skemaer, der bruges til at vurdere en risiko. De findes i mange variationer. Det mest almindelige er det, der består af to akser, hvor den ene viser sandsynlighed for, at noget indtræffer, og den anden viser konsekvensen af det, der måtte indtræffe. Inden for de to akser kan vi så placere en hændelse, som vi forestiller os kan indtræffe. Nogle hændelser giver vi lav sandsynlighed og små konsekvenser, hvis de skulle indtræffe, andre og det er de værste vurderer vi har en høj sandsynlighed for at indtræffe, og de indtræffer tillige med store konsekvenser til følge. Skemaerne lægger typisk op til, at vi giver de forestillede hændelser forskellige farver. Grøn betyder, at vi ikke behøver at bekymre os om hændelsen, og rød betyder, at vi i den grad hellere må se at få sat gang i noget risikostyring. Nuvel. Når jeg hiver dette gammelkendte skema op af mølposen som eksempel, er det netop, fordi skemaet er lagt i en mølpose. Skemaer som disse er gemte og glemte og det er ikke, fordi jeg ønsker at bevare netop dette skema, der altid har forekommet mig at være lidt for fladt og banalt. Men fordi jeg gerne vil slå et slag for, at vi får udviklet nogle brugbare skemaer og modeller, som vi har lyst til at bruge gode redskaber, der giver os et overblik. For sagen er jo, at ingen af os i dag bruger hverken dette eller andre skemaer eller modeller. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet til et risikostyringsmøde og set nogen tage et skema som ovennævnte i brug. Vi bliver præsenteret for skemaet, når vi bliver introduceret til vores fag, resten af tiden ligger det i skuffen. Og det gør det primært, fordi skemaet, ligesom andre modeller, ikke tilbyder os et overblik og klarsyn, som vi kan bruge som grundlag for beslutninger. Skemaer og modeller inden for risikostyring er enten nærmest intetsigende eller meget komplicerede at både bruge og forstå, således som vi kender dem fra fx den finansielle sektor. Det, vi har brug for, er skemaer og modeller, der er udviklet til vores arbejde, vores dagligdag, vores problemstillinger. Modeller og skemaer som på en enkel, men ikke banal måde giver os et overblik over komplekse forhold, og derved gør det muligt for os mere kvalificeret og hurtigere at vurdere en risiko og træffe de nødvendige beslutninger. Jeg vil gå langt som til at sige, at det er på kanten af det fagligt forsvarlige og acceptable, at vi så længe i risikostyringen har klaret os uden det overblik og den beslutningsstøtte, som gode skemaer og modeller altid udgør. Det skal jo helst ikke være sådan, at det ser ud som om, at vi træffer vores beslutninger på mavefornemmelser. Lad os komme i gang med udviklingen! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 BORGMESTERSTAFETTEN THOMAS KASTRUP-LARSEN, BORGMESTER, AALBORG KOMMUNE Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har overtaget depechen fra Viborg Kommunes borgmester, Torsten Nielsen. Her fortæller han, hvilke udfordringer Aalborg Kommune står overfor lige nu og i fremtiden. - Thomas Kastrup-Larsen, hvilke tre væsentlige og helt konkrete og jordnære risici står Aalborg Kommune overfor lige nu og i fremtiden, og hvordan håndteres de? De tre risici, jeg vil nævne her er: Thomas Kastrup-Larsen ønsker at give depechen videre til borgmester H. C. Østerby fra Holstebro Kommune. 1. Klima 2. Hærværk 3. Dimensionering af uddannelser I Aalborg Kommune har vi udarbejdet en klimastrategi, der tager højde for stigende vandstand i Limfjorden og Kattegat og ekstremt nedbør. Vi ønsker blandt andet at bygningerne omkring havnefronten skal hæves, så de ikke ødelægges når fjorden går over sine bredder. Derudover arbejder vi med grønne tage til at opsamle noget af regnvandet ved ekstremt nedbør. Vores kloakker skal også kunne klare større og kraftigere nedbørsmængder i fremtiden. Derudover har Aalborg Kommune et mål om at være CO2 neutrale i 2050 et mål som er realistisk, da vi allerede ligger under landsgennemsnittet. Vi benytter os allerede af vedvarende energi, og vi vil komme til at brude det på langt flere områder i fremtiden. I forhold til den hærværk, vi har set i kommunen, har vi formået at få den nedbragt væsentligt. Vi har et tæt samarbejde med beredskabet i Aalborg, som sender vægtere rundt til kommunens institutioner, og det har medvirket til, at vi har set et fald i antallet af hærværkshændelser. Det har så også haft den positive effekt, at vores forsikringspræmier er faldet. Den tredje risiko, borgmesteren fremhæver, er Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsens plan om dimensionering af uddannelser i Danmark. Ifølge borgmesteren vil dimensioneringen betyde en centralisering af uddannelserne omkring København og Aarhus, hvilket kan få store konsekvenser for Aalborg. Vi har haft en befolkningstilvækst på borgere om året de sidste mange år, men hvis uddannelsesinstitutionerne bliver centraliseret omkring København og Aarhus, vil de unge søge derhen. Det er vores uddannelsesinstitutioner i Aalborg, der er vores vækstdriver, så vi håber selvfølgelig ikke, at vi mister uddannelsespladser og mister evnen til at fastholde de unge i Aalborg, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Fremtidige risici Dimensionering af uddannelser er også dér, jeg ser en af de større risici for Aalborg Kommune i fremtiden. Vi er nødt til at have en arbejdsstyrke for at tiltrække erhvervslivet. For hvis vi ikke kan tiltrække og fastholde de unge i Aalborg, forsvinder erhvervslivet, afslutter borgmesteren. 2

4 RISIKOSTYRINGSNYT BRANDKADETTER I DANMARK - VERSION 2.0 Uddannelsen af brandkadetter i Danmark er ikke noget nyt fænomen, men Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har taget initiativ til at få struktureret arbejdet omkring uddannelsen, og målet er at få oprettet brandkadetkorps i alle landets kommuner. Af Jeanne Sneftrup Jensen JS Kommunikation, konsulent for Danske Risikorådgivere Læs mere på: Baggrunden for initiativet er ifølge sekretariatsleder for Brandkadetter i Danmark (BID) Helle Aagot, en del af den brede indsats for at hjælpe børn og unge, der har nogle skolemæssige eller andre sociale udfordringer, som gør at de måske er i risiko for at droppe ud af skolen. Med uddannelsen lærer de grundlæggende egenskaber, som at indgå i et fællesskab og have respekt for sig selv og andre. Det kan være en livlinje for mange, der ellers aldrig føler, at de er blevet taget alvorligt af andre voksne omkring dem. Ikke alle er indrettet til at sidde på skolebænken på traditionel vis, og uddannelsen til brandkadet byder på mange praktiske opgaver, som falder nogle unge nemmere, fortæller Helle Aagot. Tidligere erfaringer Det at uddanne sig til brandkadet startede i Vejle, Greve, København og Roskilde Kommuner, som et led i at indgå en bedre dialog med udsatte unge og undgå forhindringer, når brandvæsenet rykkede ud til brande i udsatte boligområder. Det har man også til dels opnået, og med det nye initiativ ønsker man, at sikre videreførelsen af de gode erfaringer fra de beredskaber, der i de seneste år har tilbudt lokale unge en uddannelse som brandkadet. Alle er velkomne! Brandkadetter i Danmark ønsker med initiativet at skabe noget som alle børn og unge kan profitere af både dem, som er træt af at gå i skole eller har andre udfordringer i livet; og dem, som har en interesse i at snuse til brandfaget. Derfor er initiativet også rettet mod alle unge mellem 10 og 18 år og ikke kun sårbare børn og unge, som førhen har været den primære målgruppe. Grunden til at man har bredt målgruppen ud til at omfatte alle unge mellem 10 og 18 år er, ifølge Helle Aagot, at man ikke ønsker at stigmatisere nogle gruppe af unge, men ønsker at byde alle velkommen i fællesskabet på lige fod. Alle bliver indbudt i det fællesskab, der omgiver det at være brandkadet i Danmark. Mottoet er En gang medlem af brandmandsfamilien altid medlem af brandmandsfamilien!. Hvad får man med sig? Alle har brug for at føle sig som en del af et fællesskab, så ud over at lære at være tro mod sig selv, vise handlekraft i forskellige situationer, udvise respekt for andre og sig selv, lære disciplin til at holde ved og gennemføre uddannelsen, oplever de unge en høj grad af fællesskab når de uddanner sig til brandkadet. Det er alle egenskaber og færdigheder, de unge kan bruge og tage med sig videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet. 3

5 Uddannelsen lærer de unge grundlæggende ting inden for brand og førstehjælp. Områder, hvor det er påkrævet at kunne samarbejde og tage imod en ordre. Derfor er disciplin en meget vigtig del af uddannelsen. Ligesom disciplin er vigtig, når noget bliver kedeligt, men hvor det er nødvendigt at være vedholdende for at nå i mål. Uddannelsen har også en forebyggende virkning i og med, at de unge bliver ambassadører og fungerer som rollemodeller og kan påvirke andre unge til en mere forebyggende adfærd, hvorved flere hærværksbrande kan undgås. God gevinst for samfundet En af de helt store gevinster for samfundet ved initiativet er, at man har mulighed for at nå nogle af de unge, der ellers ville være droppet ud af skolen og give dem en tro på at de rent faktisk kan gennemføre en uddannelse. Initiativet er en del af den brede forebyggende indsats inden for børne- og ungeområdet, og er med til at forebygge hærværksbrande og anden kriminalitet, som nogle gange opstår fordi mange føler sig uden for fællesskabet. Vi har allerede set, at vi faktisk gør en forskel i nogle af de områder, der har været problemer med hærværksbrande. De unge er blevet bedre til at indgå i fællesskaber og de brandmænd, der kommer i socialt udsatte boligområder, har en langt bedre dialog med de unge. Og det hele udmønter sig i færre brande, afslutter Helle Aagot. 4

6 MARKEDSNYT SKYBRUDSSIKRING GØR EN FORSKEL De ejendomsejere, der har sikret sig mod skybrud og voldsomme regnmængder, er glade for deres investering. De nye tiltag er blevet testet af naturen flere gange, og de bestod. Af Lars Solberg Gaihede a/s Kontaktoplysninger Gaihede a/s Peter Elle Silberg Tlf.: Før bygherrer investerer i skybrudssikring, skal de desværre ofte selv have oplevet det frygtelige besvær med oversvømmelse i deres bygninger. Men de ejendomsejere, der har haft regn- og kloakvand i deres bygning og efterfølgende har skybrudssikret, er tilfredse med deres investering. Gaihede, ingeniører & arkitekter, har siden det historiske uvejr den 2. juli 2011 skybrudssikret adskillige ejendomme og institutioner i København. Bygningerne har nu klaret flere perioder med voldsom regn. Natten til den 31. august sidste år kom den seneste ultimative test. I løbet af få timer faldt op til 135 mm nedbør, men skybrudssikringen bestod med glans. Blandt andet hos ejendommen Vestergården, som ligger mellem Lyshøjgårdsvej, Kjeldgårdsvej og Vigerslev Allé i Valby. Her er der 162 lejeboliger. Mange beboeres kælderrum blev ramt i 2011, hvor kloakvand ødelagde både værdifulde og personlige ting. Ikke en dråbe Efterfølgende udarbejdede Gaihede en plan for skybrudssikring af ejendommen. Der kom blandt andet nye kloakker og højvandsslukkere, og nu er vandet på den rigtige side af murene, fortæller ejendomsmester Stefan Von Der Recke fra Privatbo, der administrerer ejendommen. Skybruddet i 2011 ramte mange hårdt, så der var da beboere, som var nervøse for, at det ville ske igen. Men jeg var rolig. Jeg stolede på de tiltag, der var investeret i, og det holdt stik. Der kom ikke en dråbe inden for, siger Stefan Von Der Recke. Hos Gaihede er bygningskonstruktør og projektleder Agica Hasanbegovic, ikke overrasket. Vestergården er et godt eksempel på den måde, vi skybrudssikrer på. Her er ingen lappeløsninger. Vi tænkte hele ejendommen igennem, inden der blev valgt den rette skybrudssikring, siger han. 2. juli 2011 var en hård oplevelse for beboere i Vestergården i Valby. Oversvømmelse og kloakvand ødelagde både værdifulde og personlige ting. En skybrudsikring har forhindret en gentagelse. (Foto: Jens Fischer) 5

7 Vestergården forblev tør, og det samme gjorde en række andre projekter, som virksomheden har håndteret - blandt andet det store aktivitets- og idrætssted Grøndalscentret i Københavns nordvest-kvarter, som ejes af Københavns Ejendomme. Stedet næsten druknede i regn i Aktivitets- og idrætsstedet Grøndalscentret i Københavns Kommune er nu også sikret mod skybrud. (Foto: Jens Fischer) Godt samarbejde Sammen med Københavns Ejendomme iværksatte Gaihede en række løsninger for bygningen og anlægget uden om. For at håndtere Grøndalscentrets udfordringer i forhold til indtrængende regnvand og kloakvand har vi måttet tænke bredt, og vi iværksatte flere tiltag. Vi har etableret en ny ACO-rende i asfalten, en barriere til P-kælderen og mange andre former for skybrudsikring ude og inde. Og det har været effektivt, fortæller bygningsingeniør i Gaihede, Peter Elle Silberg Ingeniør i Københavns Ejendomme, Jørgen Nielsen, kalder projektet meget vellykket og mener det blandt andet skyldes en unik proces. Det var et utraditionelt og stort projekt, og stillede store krav til de helt rette løsninger, men det lykkedes takket være et kanongodt samarbejde med Gaihede, der var rigtigt gode til at lytte og sætte sig ind i vores behov og ønsker undervejs i hele processen, siger Jørgen Nielsen fra Københavns Ejendomme. Der er stadig nok at gå i gang med. Det seneste voldsomme skybrud i august har medført, at virksomheden stadig har haft travlt med over 100 nye sager med massive skader. Mange af de steder investerer nu i skybrudssikring. 6

8 MARKEDSNYT VARM TILHÆNGER AF DIREKTE FJERNVARMEFORSYNING Teknologien er til, at vi dropper varmevekslere, mener Lars Andersen, serviceansvarlig hos Thisted Varmeforsyning Af Beth Werner journalist FreelanceFyn Yderligere oplysninger Lars Andersen Ansvarlig for Serviceafdelingen, Thisted Varmeforsyning Tlf.: De gode argumenter for at udskifte varmeveksleren med et automatisk læksikringsanlæg hos såvel private som erhvervsvirksomheder, står nærmest i kø hos Lars Andersen, ansvarlig i Serviceafdelingen hos Thisted Varmeforsyning. Han nævner de vigtigste, nemlig øget komfort og sikkerhed samt en økonomisk og miljømæssig gevinst. Fordele, som ca. 10 procent eller 500 hustande under Thisted Varmeforsyning nyder godt af efter de har tilvalgt den direkte fjernvarmeforsyning uden varmeveksler. Thisted Varmeforsyning leverer varme til privat- og erhvervskunder, og står det til Lars Andersen, vil varmevekslerne hos samtlige kunder være fortid i løbet af en årrække. Kunderne bestemmer farten Det er umuligt at sætte et årstal på, for det er naturligvis kunderne selv, der bestemmer om og hvornår de ønsker at gå fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning, understreger Lars Andersen. Siden foråret 2012, hvor de første kunder fik udskiftet varmeveksleren med kombineret lækovervågning og et automatisk læksikringsanlæg, er vi i dag oppe på 500 kunder, der har valgt løsningen med direkte fjernvarmeforsyning. Det er lidt over tre procent om året, men jeg forudser, at tallet vil stige fremover. Selvom Varmeforsyningen i stort omfang oplyser og informerer kunderne om de muligheder - også for økonomisk tilskud - og fordele, der ligger i direkte fjernvarmeforsyning, spiller erfaringsudvekslingen borgerne imellem en rigtig stor rolle, når valget fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning skal træffes, siger Lars Andersen. Sikre og brugervenlige anlæg Lars Andersen fremhæver den høje sikkerhed, der er indbygget i de automatiske læksikringssystemer fra DanTaet, som Thisted Varmeforsyning har samarbejdet med de sidste tre år. Systemet holder øje med lækager 24/7. Endvidere foretager systemet én gang i døgnet en sivningskontrol af fjernvarmeinstallationen og her vil selv den mindste sivning afsløres. Systemsikkerheden er essentiel, når vi står overfor en kunde, som vi gerne vil tilbyde direkte fjernvarmeforsyning. Kunderne er jo vant til sikkerheden ved varmeveksleren, og derfor er det altafgørende, at vi kan tilbyde den samme sikkerhed, når vi fjerner veksleren, understreger Lars Andersen - og det kan vi, fordi DanTaet systemet efterlever forsikringsbranchens krav til læksikringssystemer, herunder løbende egenkontrol - og det er tilmed sådan at installation af læksikringen udløser rabat på kundens forsikring. 7

9 Et andet kardinalpunkt for Lars Andersen er leveringssikkerhed og service i forbindelse med opsætning og tilretning af systemindstillinger. Thisted Varmeforsyning er garant overfor brugerne af fjernvarmeforsyningen og derfor er det utroligt vigtigt for os, at sikkerheden og servicen er i top på de anlæg og systemer vi sælger videre til forbrugere, understreger han. Blandt landets fem billigste fjernvarmeværker Jo hurtigere Thisted Varmeforsyning får skrottet den sidste varmeveksler desto bedre for energiudnyttelsen, økonomien og naturligvis i sidste ende miljøet, er Lars Andersens overbevisning. Selvom Varmeforsyningen er et stykke fra at være i mål, hvad angår udfasningen af varmevekslere og dermed optimal udnyttelse af den energi, der forsyner Thisted borgerne med varme, er Thisted Varmeforsyning blandt de fem billigste på listen over landets i alt 459 fjernvarmeværker. Sol, halm, geotermi, affald og lidt gas er de foretrukne brændselstyper, og de valg er bl.a. med til at sikre den miljørigtige drift, som rangerer højt på Thisted Varmeforsynings liste over visioner. En anden er stabile lave priser, hvilket virksomheden tydeligt leverer ved at være blandt landets fem billigste, når det gælder opvarmning af et standardhus på 130 m2. Lars Andersen, Thisted Varmeforsyning, har kundernes økonomi såvel som deres sikkerhed og komfort på hjerte, når han anbefaler at udskifte varmeveksleren med et læksikringssystem 8

10 MARKEDSNYT TÅGESIKRING OG VIDEOOVERVÅGNING I INTELLIGENT SAMARBEJDE Tågesikring har potentiale til mere end automatisk at fylde et rum med tåge på få sekunder og forhindre en indbrudstyv i at stjæle noget. Operatørerne på landets kontrolcentraler vil fremover få tåge som redskab til straks-uddrivelse af uønskede personer i et lokale. Af Martin Skaar Jacobsen Protect A/S Kontaktoplysninger: Protect A/S Tlf.: Aktivering af en tågekanon sker stadig i langt de fleste tilfælde, når alarmsystemet fra en bevægelsessensor får besked om et indbrud. Men ved at koble tågekanonen til internettet og udnytte den rivende udvikling inden for videosikring er der imidlertid skabt helt nye måder at udnytte sin tågeinstallation på. Kontrolcentralen affyrer tågen I stedet for at lade bevægelsessensoren aktivere tågekanonen, kan intelligente kameraer give operatøren på kontrolcentralen besked om, at noget er galt og dermed er det operatøren, der råber tyven an, advarer ham og i sidste ende affyrer tågen i forhold til, hvad der præcist sker i kundens lokaler. Politiets forlængede øjne Affyres tågesikringen giver ikke kun intelligente, men også termofølsomme kameraer, en ekstra bonus. Termofølsomme kameraer kan nemlig gengive omridsene af personer i tågen, så det er muligt for kontrolcentralen at følge indbrudstyvene helt til dørs, efter tågen er aktiveret. Vælger indbrudstyvene mod forventning at fortsætte deres ugerninger i tågen, er det også muligt for operatøren at informere politiet om tyvenes placering og aktivitet samt om de fx har gidsler eller er bevæbnede. Protect gør løsningerne mulige med tågekanoner og tilbehør og ser store muligheder i at udvide brugen af tågesikring. Meget realistiske muligheder En af Protects samarbejdspartnere er kontrolcentralen og vagtfirmaet Securitas. Adm. direktør i Securitas, Tom Laursen, har fulgt med på sidelinjen i virksomhedens udvikling af nyskabende produkter og ser mange nye muligheder i dem. Efter IP-kameraernes indtog ser jeg de nye muligheder med virksomhedens tågesikring med IP som meget realistiske, og kombinationen skaber bestemt forretningsmuligheder, som vores virksomhed og vores kunder vil nyde godt af, har Tom Laursen udtalt. Nem montering af IP - også i eksisterende installationer Det er produktet IPCard, der sælges løst og efter lynhurtig montering i tågekanonen gør det muligt at fjernkontrollere tågekanonen på internettet. Er det en installation med mange tågekanoner vælges i stedet IntelliBox IP. 9

11 SELVSAGT BEDEMANDSBUDSKABET ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: Michael Vindfeldt Advokat (L), partner SIRIUS advokater Øvrige klummeskribenter: Kasper skov-mikkelsen Direktør SikkerhedsBranchen Min farfar arbejdede som HK'er i mange år, indtil han i en relativ fremskreden alder foretog et karriereskift og blev bedemand. Det var han glad for, men det var ikke uden udfordringer. For en af familiens "tanter", der altid var med til fødselsdage og lignende, ville helst ikke give ham hånd herefter. Han rørte jo hele tiden ved døde mennesker, og hun mente, at han jo kun bragte budskaber om død og - nå ja - død. At han så ofte kunne finde på at spørge, om man nu havde overvejet, hvordan man til sin tid gerne vil begraves, gjorde ikke stemningen mere munter. Jeg tror, at mange, der arbejder professionelt med risikorådgivning, kan nikke genkendende til, at budskabet om "hvad nu hvis" ikke altid bliver modtaget positivt. For hånden på hjertet - når der skal bygges, købes, projektudvikles eller indgås en aftale om dette eller hint, så er det jo ikke med den antagelse, at det hele nok går galt. De fleste af os er fødte optimister. Troen på fremtiden og på det bedste i mennesker. Derfor er risikorådgivning - og styring ikke altid den mest populære ting at beskæftige sig med. Som advokat kender jeg alt til den der følelse af, at man er bringer af det dårlige budskab - en stemningsdræber vil nogen måske sige. For de forelskede to, der skal giftes, tænker sjældent på, at en ægtepagt er en rigtig god ting, hvis ægteskabet ikke holder. Eller den klient, der kommer med et nyt og spændende udviklings- og byggeprojekt, tænker måske heller ikke så meget på, hvad nu hvis byggeriet ikke bliver færdigt til tiden, hvis der kommer oversvømmelser, eller hvis en kontraktpart går konkurs. "Hvor der handles, der spildes" er måske mere tilgangen. Men det kan vise sig at være en rigtig dyr tilgang. Professionel risikostyring er at tage den svære debat i rette tid og stille de ubehagelige spørgsmål på forkant - fremfor på bagkant. Kun på den måde kan man tage det oplyste valg - om man skal forsøge at gardere sig mod de værste risici. Og som risikorådgiver må man så nok leve med, at man til tider opfattes som lidt af en "bedemand". Iver Tarp Adm. direktør Glade Chefer 10

12 OPSLAGSTAVELEN Har du glemt at tilmelde dig? Skulle du have glemt at tilmelde dig Danske Risikorådgiveres konference den 16. og 17. april, så kontakt os hurtigst muligt på TEMADAG OM FORSIKRING OG FRIVILLIGE Danske Risikorådgivere holder temadag den 21. maj 2015 om frivillige og forsikring. Invitation sendes til medlemmerne snarest, men reservér din plads nu ved at tilmelde dig på: BEMÆRK! Danske Risikorådgivere har fået ny mailadresse og telefon fra den 1. januar Telefon:

13 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE Greenline Skadeservice Aps Døgnvagt tlf

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde Pressemeddelelse fra Protect A/S Adm. direktør i Securitas, Tom Laursen (midtfor), ser helt nye forretningsmuligheder indenfor tågesikring med Protects nye IP-muligheder. Her sammen med teknisk direktør

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 4 Risikostyringsnyt. 8 Opslagstavlen AUGUST 2015

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 4 Risikostyringsnyt. 8 Opslagstavlen AUGUST 2015 RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2015 INDHOLD 1 Leder Der er ikke noget som en event... 2 Borgmesterstafet Stén Knuth, Slagelse Kommune 3 Risikostyringsnyt Sikker sejlads 4 Risikostyringsnyt Anvendelse af kniv

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Fra globale risici til kommunale risici Borgmesterstafetten Steen Vindum Silkeborg Kommune 3 Risikostyringsnyt Vippebræt er meget populært i Nordfyns Kommune

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL 2015. Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Risikostyringsnyt APRIL 2015. Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2015 INDHOLD 1 Leder Risikostyring - fremskridt eller tilbageskridt 2 Risikostyringsnyt Danmark som indvandringsland - reportage fra konferencen den 16. og 17. april 7 Markedsnyt

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge Pressemeddelelse fra Protect A/S Per Kilsmark Rasmussen, VS Automatic i Horsens, på besøg hos J, der valgte synlige tågekanoner (øverst til højre i fotoet) i det nye hjem. Responstiderne får private til

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier!

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Når journalisten ringer en tjekliste Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Kan jeg udtale mig til medierne? Energinet.dk er en offentlig virksomhed som varetager en række vigtige

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Per Ole Petersen( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER?

HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER? HVEM TAGER ANSVARET FOR DIN EJENDOMS BYGGEPROJEKTER? ORDENTLIG RÅDGIVNING UDEN OVERRASKELSER Gaihede er en ingeniør- og arkitektvirksomhed med dybe rødder i den danske byggetradition. Vi rådgiver boligforeninger,

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere