RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik"

Transkript

1 RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2015 INDHOLD Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 11 Leder Risikostyringens underforsyning af overblik Borgmesterstafetten Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Risikostyringsnyt Brandkadet 2.0 Markedsnyt Skybrudssikring gør en forskel Varm tilhænger af direkte fjernvarmeforsyning Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde Selvsagt Bedemandsbudskabet Opslagstavlen

2 LEDER RISIKOSTYRINGENS UNDERFORSYNING AF OVERBLIK KALENDER 15. april 2015 Bestyrelsesmøde 16. april 2015 Danske Risikorådgiveres generalforsamling, Comwell Aarhus april 2015 Danske Risikorådgiveres Risikostyringskonference, Comwell Aarhus 7. maj 2015 Erfamøde for kommunerne i Region Syddanmark 21. maj 2015 Danske Risikorågiveres temadag om forsikring og frivillige 1. oktober 2015 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland Vi kender alle sammen de skemaer, der bruges til at vurdere en risiko. De findes i mange variationer. Det mest almindelige er det, der består af to akser, hvor den ene viser sandsynlighed for, at noget indtræffer, og den anden viser konsekvensen af det, der måtte indtræffe. Inden for de to akser kan vi så placere en hændelse, som vi forestiller os kan indtræffe. Nogle hændelser giver vi lav sandsynlighed og små konsekvenser, hvis de skulle indtræffe, andre og det er de værste vurderer vi har en høj sandsynlighed for at indtræffe, og de indtræffer tillige med store konsekvenser til følge. Skemaerne lægger typisk op til, at vi giver de forestillede hændelser forskellige farver. Grøn betyder, at vi ikke behøver at bekymre os om hændelsen, og rød betyder, at vi i den grad hellere må se at få sat gang i noget risikostyring. Nuvel. Når jeg hiver dette gammelkendte skema op af mølposen som eksempel, er det netop, fordi skemaet er lagt i en mølpose. Skemaer som disse er gemte og glemte og det er ikke, fordi jeg ønsker at bevare netop dette skema, der altid har forekommet mig at være lidt for fladt og banalt. Men fordi jeg gerne vil slå et slag for, at vi får udviklet nogle brugbare skemaer og modeller, som vi har lyst til at bruge gode redskaber, der giver os et overblik. For sagen er jo, at ingen af os i dag bruger hverken dette eller andre skemaer eller modeller. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet til et risikostyringsmøde og set nogen tage et skema som ovennævnte i brug. Vi bliver præsenteret for skemaet, når vi bliver introduceret til vores fag, resten af tiden ligger det i skuffen. Og det gør det primært, fordi skemaet, ligesom andre modeller, ikke tilbyder os et overblik og klarsyn, som vi kan bruge som grundlag for beslutninger. Skemaer og modeller inden for risikostyring er enten nærmest intetsigende eller meget komplicerede at både bruge og forstå, således som vi kender dem fra fx den finansielle sektor. Det, vi har brug for, er skemaer og modeller, der er udviklet til vores arbejde, vores dagligdag, vores problemstillinger. Modeller og skemaer som på en enkel, men ikke banal måde giver os et overblik over komplekse forhold, og derved gør det muligt for os mere kvalificeret og hurtigere at vurdere en risiko og træffe de nødvendige beslutninger. Jeg vil gå langt som til at sige, at det er på kanten af det fagligt forsvarlige og acceptable, at vi så længe i risikostyringen har klaret os uden det overblik og den beslutningsstøtte, som gode skemaer og modeller altid udgør. Det skal jo helst ikke være sådan, at det ser ud som om, at vi træffer vores beslutninger på mavefornemmelser. Lad os komme i gang med udviklingen! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 BORGMESTERSTAFETTEN THOMAS KASTRUP-LARSEN, BORGMESTER, AALBORG KOMMUNE Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har overtaget depechen fra Viborg Kommunes borgmester, Torsten Nielsen. Her fortæller han, hvilke udfordringer Aalborg Kommune står overfor lige nu og i fremtiden. - Thomas Kastrup-Larsen, hvilke tre væsentlige og helt konkrete og jordnære risici står Aalborg Kommune overfor lige nu og i fremtiden, og hvordan håndteres de? De tre risici, jeg vil nævne her er: Thomas Kastrup-Larsen ønsker at give depechen videre til borgmester H. C. Østerby fra Holstebro Kommune. 1. Klima 2. Hærværk 3. Dimensionering af uddannelser I Aalborg Kommune har vi udarbejdet en klimastrategi, der tager højde for stigende vandstand i Limfjorden og Kattegat og ekstremt nedbør. Vi ønsker blandt andet at bygningerne omkring havnefronten skal hæves, så de ikke ødelægges når fjorden går over sine bredder. Derudover arbejder vi med grønne tage til at opsamle noget af regnvandet ved ekstremt nedbør. Vores kloakker skal også kunne klare større og kraftigere nedbørsmængder i fremtiden. Derudover har Aalborg Kommune et mål om at være CO2 neutrale i 2050 et mål som er realistisk, da vi allerede ligger under landsgennemsnittet. Vi benytter os allerede af vedvarende energi, og vi vil komme til at brude det på langt flere områder i fremtiden. I forhold til den hærværk, vi har set i kommunen, har vi formået at få den nedbragt væsentligt. Vi har et tæt samarbejde med beredskabet i Aalborg, som sender vægtere rundt til kommunens institutioner, og det har medvirket til, at vi har set et fald i antallet af hærværkshændelser. Det har så også haft den positive effekt, at vores forsikringspræmier er faldet. Den tredje risiko, borgmesteren fremhæver, er Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsens plan om dimensionering af uddannelser i Danmark. Ifølge borgmesteren vil dimensioneringen betyde en centralisering af uddannelserne omkring København og Aarhus, hvilket kan få store konsekvenser for Aalborg. Vi har haft en befolkningstilvækst på borgere om året de sidste mange år, men hvis uddannelsesinstitutionerne bliver centraliseret omkring København og Aarhus, vil de unge søge derhen. Det er vores uddannelsesinstitutioner i Aalborg, der er vores vækstdriver, så vi håber selvfølgelig ikke, at vi mister uddannelsespladser og mister evnen til at fastholde de unge i Aalborg, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Fremtidige risici Dimensionering af uddannelser er også dér, jeg ser en af de større risici for Aalborg Kommune i fremtiden. Vi er nødt til at have en arbejdsstyrke for at tiltrække erhvervslivet. For hvis vi ikke kan tiltrække og fastholde de unge i Aalborg, forsvinder erhvervslivet, afslutter borgmesteren. 2

4 RISIKOSTYRINGSNYT BRANDKADETTER I DANMARK - VERSION 2.0 Uddannelsen af brandkadetter i Danmark er ikke noget nyt fænomen, men Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har taget initiativ til at få struktureret arbejdet omkring uddannelsen, og målet er at få oprettet brandkadetkorps i alle landets kommuner. Af Jeanne Sneftrup Jensen JS Kommunikation, konsulent for Danske Risikorådgivere Læs mere på: Baggrunden for initiativet er ifølge sekretariatsleder for Brandkadetter i Danmark (BID) Helle Aagot, en del af den brede indsats for at hjælpe børn og unge, der har nogle skolemæssige eller andre sociale udfordringer, som gør at de måske er i risiko for at droppe ud af skolen. Med uddannelsen lærer de grundlæggende egenskaber, som at indgå i et fællesskab og have respekt for sig selv og andre. Det kan være en livlinje for mange, der ellers aldrig føler, at de er blevet taget alvorligt af andre voksne omkring dem. Ikke alle er indrettet til at sidde på skolebænken på traditionel vis, og uddannelsen til brandkadet byder på mange praktiske opgaver, som falder nogle unge nemmere, fortæller Helle Aagot. Tidligere erfaringer Det at uddanne sig til brandkadet startede i Vejle, Greve, København og Roskilde Kommuner, som et led i at indgå en bedre dialog med udsatte unge og undgå forhindringer, når brandvæsenet rykkede ud til brande i udsatte boligområder. Det har man også til dels opnået, og med det nye initiativ ønsker man, at sikre videreførelsen af de gode erfaringer fra de beredskaber, der i de seneste år har tilbudt lokale unge en uddannelse som brandkadet. Alle er velkomne! Brandkadetter i Danmark ønsker med initiativet at skabe noget som alle børn og unge kan profitere af både dem, som er træt af at gå i skole eller har andre udfordringer i livet; og dem, som har en interesse i at snuse til brandfaget. Derfor er initiativet også rettet mod alle unge mellem 10 og 18 år og ikke kun sårbare børn og unge, som førhen har været den primære målgruppe. Grunden til at man har bredt målgruppen ud til at omfatte alle unge mellem 10 og 18 år er, ifølge Helle Aagot, at man ikke ønsker at stigmatisere nogle gruppe af unge, men ønsker at byde alle velkommen i fællesskabet på lige fod. Alle bliver indbudt i det fællesskab, der omgiver det at være brandkadet i Danmark. Mottoet er En gang medlem af brandmandsfamilien altid medlem af brandmandsfamilien!. Hvad får man med sig? Alle har brug for at føle sig som en del af et fællesskab, så ud over at lære at være tro mod sig selv, vise handlekraft i forskellige situationer, udvise respekt for andre og sig selv, lære disciplin til at holde ved og gennemføre uddannelsen, oplever de unge en høj grad af fællesskab når de uddanner sig til brandkadet. Det er alle egenskaber og færdigheder, de unge kan bruge og tage med sig videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet. 3

5 Uddannelsen lærer de unge grundlæggende ting inden for brand og førstehjælp. Områder, hvor det er påkrævet at kunne samarbejde og tage imod en ordre. Derfor er disciplin en meget vigtig del af uddannelsen. Ligesom disciplin er vigtig, når noget bliver kedeligt, men hvor det er nødvendigt at være vedholdende for at nå i mål. Uddannelsen har også en forebyggende virkning i og med, at de unge bliver ambassadører og fungerer som rollemodeller og kan påvirke andre unge til en mere forebyggende adfærd, hvorved flere hærværksbrande kan undgås. God gevinst for samfundet En af de helt store gevinster for samfundet ved initiativet er, at man har mulighed for at nå nogle af de unge, der ellers ville være droppet ud af skolen og give dem en tro på at de rent faktisk kan gennemføre en uddannelse. Initiativet er en del af den brede forebyggende indsats inden for børne- og ungeområdet, og er med til at forebygge hærværksbrande og anden kriminalitet, som nogle gange opstår fordi mange føler sig uden for fællesskabet. Vi har allerede set, at vi faktisk gør en forskel i nogle af de områder, der har været problemer med hærværksbrande. De unge er blevet bedre til at indgå i fællesskaber og de brandmænd, der kommer i socialt udsatte boligområder, har en langt bedre dialog med de unge. Og det hele udmønter sig i færre brande, afslutter Helle Aagot. 4

6 MARKEDSNYT SKYBRUDSSIKRING GØR EN FORSKEL De ejendomsejere, der har sikret sig mod skybrud og voldsomme regnmængder, er glade for deres investering. De nye tiltag er blevet testet af naturen flere gange, og de bestod. Af Lars Solberg Gaihede a/s Kontaktoplysninger Gaihede a/s Peter Elle Silberg Tlf.: Før bygherrer investerer i skybrudssikring, skal de desværre ofte selv have oplevet det frygtelige besvær med oversvømmelse i deres bygninger. Men de ejendomsejere, der har haft regn- og kloakvand i deres bygning og efterfølgende har skybrudssikret, er tilfredse med deres investering. Gaihede, ingeniører & arkitekter, har siden det historiske uvejr den 2. juli 2011 skybrudssikret adskillige ejendomme og institutioner i København. Bygningerne har nu klaret flere perioder med voldsom regn. Natten til den 31. august sidste år kom den seneste ultimative test. I løbet af få timer faldt op til 135 mm nedbør, men skybrudssikringen bestod med glans. Blandt andet hos ejendommen Vestergården, som ligger mellem Lyshøjgårdsvej, Kjeldgårdsvej og Vigerslev Allé i Valby. Her er der 162 lejeboliger. Mange beboeres kælderrum blev ramt i 2011, hvor kloakvand ødelagde både værdifulde og personlige ting. Ikke en dråbe Efterfølgende udarbejdede Gaihede en plan for skybrudssikring af ejendommen. Der kom blandt andet nye kloakker og højvandsslukkere, og nu er vandet på den rigtige side af murene, fortæller ejendomsmester Stefan Von Der Recke fra Privatbo, der administrerer ejendommen. Skybruddet i 2011 ramte mange hårdt, så der var da beboere, som var nervøse for, at det ville ske igen. Men jeg var rolig. Jeg stolede på de tiltag, der var investeret i, og det holdt stik. Der kom ikke en dråbe inden for, siger Stefan Von Der Recke. Hos Gaihede er bygningskonstruktør og projektleder Agica Hasanbegovic, ikke overrasket. Vestergården er et godt eksempel på den måde, vi skybrudssikrer på. Her er ingen lappeløsninger. Vi tænkte hele ejendommen igennem, inden der blev valgt den rette skybrudssikring, siger han. 2. juli 2011 var en hård oplevelse for beboere i Vestergården i Valby. Oversvømmelse og kloakvand ødelagde både værdifulde og personlige ting. En skybrudsikring har forhindret en gentagelse. (Foto: Jens Fischer) 5

7 Vestergården forblev tør, og det samme gjorde en række andre projekter, som virksomheden har håndteret - blandt andet det store aktivitets- og idrætssted Grøndalscentret i Københavns nordvest-kvarter, som ejes af Københavns Ejendomme. Stedet næsten druknede i regn i Aktivitets- og idrætsstedet Grøndalscentret i Københavns Kommune er nu også sikret mod skybrud. (Foto: Jens Fischer) Godt samarbejde Sammen med Københavns Ejendomme iværksatte Gaihede en række løsninger for bygningen og anlægget uden om. For at håndtere Grøndalscentrets udfordringer i forhold til indtrængende regnvand og kloakvand har vi måttet tænke bredt, og vi iværksatte flere tiltag. Vi har etableret en ny ACO-rende i asfalten, en barriere til P-kælderen og mange andre former for skybrudsikring ude og inde. Og det har været effektivt, fortæller bygningsingeniør i Gaihede, Peter Elle Silberg Ingeniør i Københavns Ejendomme, Jørgen Nielsen, kalder projektet meget vellykket og mener det blandt andet skyldes en unik proces. Det var et utraditionelt og stort projekt, og stillede store krav til de helt rette løsninger, men det lykkedes takket være et kanongodt samarbejde med Gaihede, der var rigtigt gode til at lytte og sætte sig ind i vores behov og ønsker undervejs i hele processen, siger Jørgen Nielsen fra Københavns Ejendomme. Der er stadig nok at gå i gang med. Det seneste voldsomme skybrud i august har medført, at virksomheden stadig har haft travlt med over 100 nye sager med massive skader. Mange af de steder investerer nu i skybrudssikring. 6

8 MARKEDSNYT VARM TILHÆNGER AF DIREKTE FJERNVARMEFORSYNING Teknologien er til, at vi dropper varmevekslere, mener Lars Andersen, serviceansvarlig hos Thisted Varmeforsyning Af Beth Werner journalist FreelanceFyn Yderligere oplysninger Lars Andersen Ansvarlig for Serviceafdelingen, Thisted Varmeforsyning Tlf.: De gode argumenter for at udskifte varmeveksleren med et automatisk læksikringsanlæg hos såvel private som erhvervsvirksomheder, står nærmest i kø hos Lars Andersen, ansvarlig i Serviceafdelingen hos Thisted Varmeforsyning. Han nævner de vigtigste, nemlig øget komfort og sikkerhed samt en økonomisk og miljømæssig gevinst. Fordele, som ca. 10 procent eller 500 hustande under Thisted Varmeforsyning nyder godt af efter de har tilvalgt den direkte fjernvarmeforsyning uden varmeveksler. Thisted Varmeforsyning leverer varme til privat- og erhvervskunder, og står det til Lars Andersen, vil varmevekslerne hos samtlige kunder være fortid i løbet af en årrække. Kunderne bestemmer farten Det er umuligt at sætte et årstal på, for det er naturligvis kunderne selv, der bestemmer om og hvornår de ønsker at gå fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning, understreger Lars Andersen. Siden foråret 2012, hvor de første kunder fik udskiftet varmeveksleren med kombineret lækovervågning og et automatisk læksikringsanlæg, er vi i dag oppe på 500 kunder, der har valgt løsningen med direkte fjernvarmeforsyning. Det er lidt over tre procent om året, men jeg forudser, at tallet vil stige fremover. Selvom Varmeforsyningen i stort omfang oplyser og informerer kunderne om de muligheder - også for økonomisk tilskud - og fordele, der ligger i direkte fjernvarmeforsyning, spiller erfaringsudvekslingen borgerne imellem en rigtig stor rolle, når valget fra indirekte til direkte fjernvarmeforsyning skal træffes, siger Lars Andersen. Sikre og brugervenlige anlæg Lars Andersen fremhæver den høje sikkerhed, der er indbygget i de automatiske læksikringssystemer fra DanTaet, som Thisted Varmeforsyning har samarbejdet med de sidste tre år. Systemet holder øje med lækager 24/7. Endvidere foretager systemet én gang i døgnet en sivningskontrol af fjernvarmeinstallationen og her vil selv den mindste sivning afsløres. Systemsikkerheden er essentiel, når vi står overfor en kunde, som vi gerne vil tilbyde direkte fjernvarmeforsyning. Kunderne er jo vant til sikkerheden ved varmeveksleren, og derfor er det altafgørende, at vi kan tilbyde den samme sikkerhed, når vi fjerner veksleren, understreger Lars Andersen - og det kan vi, fordi DanTaet systemet efterlever forsikringsbranchens krav til læksikringssystemer, herunder løbende egenkontrol - og det er tilmed sådan at installation af læksikringen udløser rabat på kundens forsikring. 7

9 Et andet kardinalpunkt for Lars Andersen er leveringssikkerhed og service i forbindelse med opsætning og tilretning af systemindstillinger. Thisted Varmeforsyning er garant overfor brugerne af fjernvarmeforsyningen og derfor er det utroligt vigtigt for os, at sikkerheden og servicen er i top på de anlæg og systemer vi sælger videre til forbrugere, understreger han. Blandt landets fem billigste fjernvarmeværker Jo hurtigere Thisted Varmeforsyning får skrottet den sidste varmeveksler desto bedre for energiudnyttelsen, økonomien og naturligvis i sidste ende miljøet, er Lars Andersens overbevisning. Selvom Varmeforsyningen er et stykke fra at være i mål, hvad angår udfasningen af varmevekslere og dermed optimal udnyttelse af den energi, der forsyner Thisted borgerne med varme, er Thisted Varmeforsyning blandt de fem billigste på listen over landets i alt 459 fjernvarmeværker. Sol, halm, geotermi, affald og lidt gas er de foretrukne brændselstyper, og de valg er bl.a. med til at sikre den miljørigtige drift, som rangerer højt på Thisted Varmeforsynings liste over visioner. En anden er stabile lave priser, hvilket virksomheden tydeligt leverer ved at være blandt landets fem billigste, når det gælder opvarmning af et standardhus på 130 m2. Lars Andersen, Thisted Varmeforsyning, har kundernes økonomi såvel som deres sikkerhed og komfort på hjerte, når han anbefaler at udskifte varmeveksleren med et læksikringssystem 8

10 MARKEDSNYT TÅGESIKRING OG VIDEOOVERVÅGNING I INTELLIGENT SAMARBEJDE Tågesikring har potentiale til mere end automatisk at fylde et rum med tåge på få sekunder og forhindre en indbrudstyv i at stjæle noget. Operatørerne på landets kontrolcentraler vil fremover få tåge som redskab til straks-uddrivelse af uønskede personer i et lokale. Af Martin Skaar Jacobsen Protect A/S Kontaktoplysninger: Protect A/S Tlf.: Aktivering af en tågekanon sker stadig i langt de fleste tilfælde, når alarmsystemet fra en bevægelsessensor får besked om et indbrud. Men ved at koble tågekanonen til internettet og udnytte den rivende udvikling inden for videosikring er der imidlertid skabt helt nye måder at udnytte sin tågeinstallation på. Kontrolcentralen affyrer tågen I stedet for at lade bevægelsessensoren aktivere tågekanonen, kan intelligente kameraer give operatøren på kontrolcentralen besked om, at noget er galt og dermed er det operatøren, der råber tyven an, advarer ham og i sidste ende affyrer tågen i forhold til, hvad der præcist sker i kundens lokaler. Politiets forlængede øjne Affyres tågesikringen giver ikke kun intelligente, men også termofølsomme kameraer, en ekstra bonus. Termofølsomme kameraer kan nemlig gengive omridsene af personer i tågen, så det er muligt for kontrolcentralen at følge indbrudstyvene helt til dørs, efter tågen er aktiveret. Vælger indbrudstyvene mod forventning at fortsætte deres ugerninger i tågen, er det også muligt for operatøren at informere politiet om tyvenes placering og aktivitet samt om de fx har gidsler eller er bevæbnede. Protect gør løsningerne mulige med tågekanoner og tilbehør og ser store muligheder i at udvide brugen af tågesikring. Meget realistiske muligheder En af Protects samarbejdspartnere er kontrolcentralen og vagtfirmaet Securitas. Adm. direktør i Securitas, Tom Laursen, har fulgt med på sidelinjen i virksomhedens udvikling af nyskabende produkter og ser mange nye muligheder i dem. Efter IP-kameraernes indtog ser jeg de nye muligheder med virksomhedens tågesikring med IP som meget realistiske, og kombinationen skaber bestemt forretningsmuligheder, som vores virksomhed og vores kunder vil nyde godt af, har Tom Laursen udtalt. Nem montering af IP - også i eksisterende installationer Det er produktet IPCard, der sælges løst og efter lynhurtig montering i tågekanonen gør det muligt at fjernkontrollere tågekanonen på internettet. Er det en installation med mange tågekanoner vælges i stedet IntelliBox IP. 9

11 SELVSAGT BEDEMANDSBUDSKABET ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: Michael Vindfeldt Advokat (L), partner SIRIUS advokater Øvrige klummeskribenter: Kasper skov-mikkelsen Direktør SikkerhedsBranchen Min farfar arbejdede som HK'er i mange år, indtil han i en relativ fremskreden alder foretog et karriereskift og blev bedemand. Det var han glad for, men det var ikke uden udfordringer. For en af familiens "tanter", der altid var med til fødselsdage og lignende, ville helst ikke give ham hånd herefter. Han rørte jo hele tiden ved døde mennesker, og hun mente, at han jo kun bragte budskaber om død og - nå ja - død. At han så ofte kunne finde på at spørge, om man nu havde overvejet, hvordan man til sin tid gerne vil begraves, gjorde ikke stemningen mere munter. Jeg tror, at mange, der arbejder professionelt med risikorådgivning, kan nikke genkendende til, at budskabet om "hvad nu hvis" ikke altid bliver modtaget positivt. For hånden på hjertet - når der skal bygges, købes, projektudvikles eller indgås en aftale om dette eller hint, så er det jo ikke med den antagelse, at det hele nok går galt. De fleste af os er fødte optimister. Troen på fremtiden og på det bedste i mennesker. Derfor er risikorådgivning - og styring ikke altid den mest populære ting at beskæftige sig med. Som advokat kender jeg alt til den der følelse af, at man er bringer af det dårlige budskab - en stemningsdræber vil nogen måske sige. For de forelskede to, der skal giftes, tænker sjældent på, at en ægtepagt er en rigtig god ting, hvis ægteskabet ikke holder. Eller den klient, der kommer med et nyt og spændende udviklings- og byggeprojekt, tænker måske heller ikke så meget på, hvad nu hvis byggeriet ikke bliver færdigt til tiden, hvis der kommer oversvømmelser, eller hvis en kontraktpart går konkurs. "Hvor der handles, der spildes" er måske mere tilgangen. Men det kan vise sig at være en rigtig dyr tilgang. Professionel risikostyring er at tage den svære debat i rette tid og stille de ubehagelige spørgsmål på forkant - fremfor på bagkant. Kun på den måde kan man tage det oplyste valg - om man skal forsøge at gardere sig mod de værste risici. Og som risikorådgiver må man så nok leve med, at man til tider opfattes som lidt af en "bedemand". Iver Tarp Adm. direktør Glade Chefer 10

12 OPSLAGSTAVELEN Har du glemt at tilmelde dig? Skulle du have glemt at tilmelde dig Danske Risikorådgiveres konference den 16. og 17. april, så kontakt os hurtigst muligt på TEMADAG OM FORSIKRING OG FRIVILLIGE Danske Risikorådgivere holder temadag den 21. maj 2015 om frivillige og forsikring. Invitation sendes til medlemmerne snarest, men reservér din plads nu ved at tilmelde dig på: BEMÆRK! Danske Risikorådgivere har fået ny mailadresse og telefon fra den 1. januar Telefon:

13 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE Greenline Skadeservice Aps Døgnvagt tlf

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde

Tågesikring og videoovervågning i intelligent samarbejde Pressemeddelelse fra Protect A/S Adm. direktør i Securitas, Tom Laursen (midtfor), ser helt nye forretningsmuligheder indenfor tågesikring med Protects nye IP-muligheder. Her sammen med teknisk direktør

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 4 Risikostyringsnyt FEBRUAR 2015. Foto: Borgmester Torsten Nielsen. Leder Terror, tanker og tiltag

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 4 Risikostyringsnyt FEBRUAR 2015. Foto: Borgmester Torsten Nielsen. Leder Terror, tanker og tiltag RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Terror, tanker og tiltag Borgmesterstafetten Torsten Nielsen Viborg Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikoen for radikalisering 6 9 Markedsnyt Sikkerhedsfilm

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening..

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening.. - Et projekt der giver mening.. Baggrund for projektet: Mange boligområder rundt omkring i Danmark har i de seneste år, har oplevet chikanebrande (ex. afbrænding af containere og biler) for millioner af

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Klimaforandringer 2009

Klimaforandringer 2009 Børnerapport 4 November 2009 Klimaforandringer 2009 Det handler jo om, hvor lang tid menneskene bliver ved med at leve eller ej En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære tidligere medlemmer

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 RISIKOSTYRINGSNYT KLIMA, STORM OG VAND Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Kl. 10.30 den 10. april 2014 ringede

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 4 Risikostyringsnyt. 8 Opslagstavlen AUGUST 2015

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 4 Risikostyringsnyt. 8 Opslagstavlen AUGUST 2015 RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2015 INDHOLD 1 Leder Der er ikke noget som en event... 2 Borgmesterstafet Stén Knuth, Slagelse Kommune 3 Risikostyringsnyt Sikker sejlads 4 Risikostyringsnyt Anvendelse af kniv

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON www.protectglobal.com Side 3 Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter afgørende. Derfor er den optimale indbrudssikring

Læs mere

Er der tale om stalking?

Er der tale om stalking? Er der tale om stalking? Dansk Stalking Center 2016 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Koncept og layout: elcorazon.dk Fotografi: Steen Gyldendal Din viden gør en forskel

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD MARTS Leder Flygtningeproblematikken berører os alle... Borgmesterstafet Jørn Pedersen Kolding Kommune

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD MARTS Leder Flygtningeproblematikken berører os alle... Borgmesterstafet Jørn Pedersen Kolding Kommune RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2016 INDHOLD 1 2 7 Jørn Pedersen Kolding Kommune Leder Flygtningeproblematikken berører os alle... Borgmesterstafet Jørn Pedersen Kolding Kommune Markedsnyt Taksering er mere end

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN. INDHOLD 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 12 Opslagstavlen MAJ 2015. Danske Risikorådgivere under afvikling

RISIKO- RÅDGIVEREN. INDHOLD 1 Leder. 2 Borgmesterstafet. 3 Risikostyringsnyt. 12 Opslagstavlen MAJ 2015. Danske Risikorådgivere under afvikling RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2015 INDHOLD 1 Leder Danske Risikorådgivere under afvikling 2 Borgmesterstafet Pernille Beckmann Greve Kommune 3 Risikostyringsnyt Forsikring og frivillige - referat fra temadagen

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

RTG Frederick Ertel

RTG Frederick Ertel Park robotten Robot Kom/it afsluttende opgave. Valg af opgave og retning Jeg valgte at arbejde med udemiljø. Derefter valgte jeg at arbejde med automatisering og kampagne ved at designe en robot, der både

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.?

Gode Råd. Vidste du?? Gode råd og spørgsmål. Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Gode Råd Vidste du?? Gode råd og spørgsmål Hvad er det nu for noget med de her banke nøgler og låse pistoler.? Banke nøgler og låse pistoler er ikke nyt, de har været på markedet i mange år. De kan låse

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

en glad smiley Den sikre vej til

en glad smiley Den sikre vej til FAGLIGHED OG KVALITET ER ALTAFGØRENDE Vi har udviklet et system, hvor vores kompetencer indenfor fødevarelovgivning og softwareudvikling indtil videre har hjulpet mere end 1200 virksomheder. Med e-branchekoden

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere