Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig"

Transkript

1 Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen i modificeret atmosfærepakning (MAP), der traditionelt består af % ilt (O 2 ) og % kuldioxid (CO 2 ). Det høje indhold af ilt sikrer en stabil, flot, rød farve, og kuldioxiden forlænger den mikrobielle holdbarhed. Adskillige undersøgelser på svine- og oksekød har dog vist, at det høje indhold af ilt i MA-pakket kød fremmer oxidationsprocesser i kødet, hvilket resulterer i en ringere sensorisk kvalitet end tilsvarende kød pakket uden ilt. Tilsvarende undersøgelser på kyllingekød er meget begrænsede, men det høje iltindhold formodes at have samme negative effekt som fundet ved svine- og oksekød. Der er et ønske fra den danske fjerkræsbranche om at kunne forlænge holdbarheden af MA-pakket kyllingekød, uden negative konsekvenser for farven og spisekvaliteten. Projektet vil derfor undersøge effekterne på holdbarhed, farve, lugt og spisekvalitet ved at pakke i henholdsvis MAP uden ilt og vakuum i sammenligning med traditionel MAP med høj ilt. Formål At klarlægge betydningen af alternative pakningsformer for holdbarhed og kvalitet af detailpakket, fersk kyllingekød. Når projektet er afsluttet, er det klarlagt, hvorledes pakning i henholdsvis modificeret atmosfære uden ilt og vakuum påvirker mikrobiel holdbarhed, farve, lugt og sensorisk kvalitet i sammenligning med den traditionelle pakning i modificeret atmosfære med højt iltindhold. Forsøgsdesign Gennemførelse Der blev udført 2 uafhængige forsøg på hhv. kyllingelår og -bryst. Råvarerne blev afhentet på et dansk kyllingeslagteri, hvorefter kødet blev detailpakket i MAP og vakuum og lagt til display i DMRI's forsøgsfløj. Gennem lagringstiden blev prøverne løbende analyseret i relation til kvalitet (sensorisk bedømmelse af tekstur, smag, lugt) og holdbarhed (kimtal, lugt, udseende). Se tabel 2 og 3. 1

2 Figur 1. Forsøgsdesign til bedømmelse af holdbarhed og kvalitet af fersk kyllingekød. Råvarer Råvarer til begge forsøg blev udvalgt på slagtedagen af DMRI i samarbejde med slagteriet. Råvarerne var i begge tilfælde fra samme leverandør. Kødet blev vakuumpakket som bulk og blev transporteret til DMRI, hvor kødet blev detailpakket, og 0-prøver blev udtaget. Til de to forsøg blev anvendt: 400 stk. yderfileter ( g/stk.) 780 stk. kyllingelår ( g/stk.) Detailpakning MA-pakning blev udført i DMRI's forsøgsfløj med certificerede blandingsgasser. Kødet blev pakket i 500 g bakker på DMRI s traysealer (T200), med enten 2 stk. bryst pr. pakke eller 4 stk. lår pr. pakke. Vakuumpakning blev ligeledes udført i DMRI's forsøgsfløj som erstatning for skinpakning. Kyllingebryst og kyllingelår blev pakket i henholdsvis: MAP O 2 (80 % O 2 og 20 % CO 2 ) MAP N 2 (80 % N 2 og 20 % CO 2 ) Vakuum MAP - bryst Vakuum - bryst MAP - lår Vakuum - lår Display Pakningerne blev placeret på metalborde ved 5 C, hvor de blev belyst med lux i tidsrummet kl. 07:00-19:00 i hele forsøgsperioden. Pakninger til kimtal og lugt blev placeret i kasser, da belysning ikke forventes at påvirke den mikrobiologiske vækst i kødet. 2

3 Gasmåling Analyser Inden lugtbedømmelse og kimtalsbestemmelse blev gassammensætning målt i alle bakker til holdbarhedsforsøget. Foto Udseende blev dokumenteret ved fotografering med fast indstilling før (dokumentation af snug down), og umiddelbart efter at pakningen var åbnet. Billederne blev taget på samme tid (antal sekunder efter åbning) for at undgå, at kødet bloomer. Der blev også taget billeder af produkterne som 0-prøver (før pakning). Snug down Inden åbning af MA-pakkede produkter, blev det vurderet, om der var snug down (undertryk i pakning). Snug down blev bedømt ved en skala fra 1-3, med karaktererne: 1 = Produktet berøres ikke af overfilmen 2 = Overfilmen berører produktet på areal svarende til 1-krone 3 = Overfilmen berører produktet med et areal svarende til to 1-kroner eller mere Lugt 0 min (ved åbning) Ved åbning af pakker til sensorisk bedømmelse gennemførte 2 dommere en bedømmelse af afvigende (svovlagtig) lugt på en skala fra 1 til 4, hvor karakter: 1 = frisk, 2 = lidt afvigende, men acceptabel, 3 = tydeligt afvigende, uacceptabel, 4 = meget afvigende. Bedømmelsesskema er vist i bilag 1. Lugt 60 min (efter afgasning) Fordærvet lugt blev bedømt efter 60 minutters henstand efter åbning, ifølge procedure der anvendes til udvikling af holdbarhedsmodeller på DMRI. Prøverne blev bedømt i forhold til lugt og udseende på en 4 trinsskala (bilag 1). Karakterer for lugt: 1 = frisk, 2 = lidt afvigende, men acceptabel, 3 = tydeligt afvigende, uacceptabel, 4 = meget afvigende. Karakterer for udseende: 1 = ingen misfarvning, 2 = begyndende misfarvning, 3 = tydelig misfarvning, 4 = meget misfarvning Accept af produktet blev angivet som: 1 = acceptabel eller 2 = uacceptabel. Psykrotroft kimtal Til de mikrobiologiske analyser blev der udtaget følgende prøver: Bryst: To overfladeprøver (10 cm 2 ) fra hhv. over- og underside af de to brystfileter. Lår: To overfladeprøver (10 cm 2 ) fra hhv. under- og overside af de fire kyllingelår, i alt fire prøver. Prøverne bestod af både skind og kød. Prøver blev fortyndet med FKP i forholdet 1:9 og blev fortyndet til passende fortyndinger (10 folds). Fra passende fortyndinger blev aliquote-mængder udpladet på PCA. PCA-plader blev inkuberet ved 6,5 C i 10 dage (psykrotroft kimtal) Stegesvind Kødet til sensorisk bedømmelse blev vejet før og efter tilberedning, til beregning af stegesvind. En prøve/servering var et gennemsnit af 2 bakker. 3

4 Sensorisk profil Sensorisk profil blev bedømt på alle 3 pakkemetoder efter 2, 5 og 9 dages lagring (5 gentag). Bedømmelsen blev udført af et trænet sensorisk panel bestående af 8 dommere med brug af en ustruktureret linjeskala fra 0-15 (lidt - meget). Før hver bedømmelse blev panelet kalibreret op imod en vakuumpakket 0-prøve, som var opbevaret ved 0 C i frysegangen. Denne prøve skulle repræsentere en frisk prøve. Tilberedning Til hver servering blev anvendt 2 bakker kyllingebryst (foto A) i alt 4 stk. bryst og 2 bakker kyllingelår (foto D) i alt 8 stk. lår. Kyllingebrystet blev tilberedt i konvektionsovn ved 180 C til en centrumstemperatur på C (tilberedningstid ca. 20 minutter). Inden servering blev den lille muskel fjernet (foto B), og enderne skåret fra. Den resterende prøve blev delt på midten svarende til 2 prøver (foto C). A B C Kyllingelårene blev tilberedt i konvektionsovn ved 180 C til en centrumstemperatur på C (tilberedningstid ca. 20 minutter). Inden servering blev skindet fjernet, den store mukskel blev taget af, og lårene blev delt på midten (foto E og F). D E F 4

5 Træning af dommerpanel Til træning af det sensoriske panel indgik følgende behandlinger: MAP N 2 (2 dage) (80 % N 2 og 20 % CO 2 ) MAP O 2 (9 dage) (80 % O 2 og 20 % CO 2 ) Kalibrering (vakuum, 0 C) Der blev gennemført 2 træningsdage pr. kødtype: På træningsdag 1 blev prøverne serveret 2 gange til fastlæggelse af ordsæt samt én bedømmelse. Træningsdag 2 blev alle prøver serveret 3 gange og endeligt ordsæt fastlagt (tabel 1). Bedømmelse Til profilbedømmelsen blev anvendt følgende ordsæt: Tabel 1. Ordsæt benyttet til sensorisk bedømmelse af kyllingelår og kyllingebryst. Egenskaber Kyllingelår Kyllingebryst Lugt Flavour Smag Konsistens Kylling Gammel/hengemt Sødlig Våde fjer Kylling Gammel/hengemt Metal Vådt pap Sød Bitter Mørhed Saftighed Trevlet Kylling Gammel/hengemt Sødlig Våde fjer Sur Fiskeagtig Olie Kylling Gammel/hengemt Metal Vådt pap Sød Bitter Sur Syrlig Mørhed Saftighed Smuldrende Tyggerest Oxidation Til analyse af protein- og lipidoxidation blev der udtaget prøver ved forsøgets begyndelse (dag 0) og løbende under lagringsperioden (dag 2, 5 og 9). Analyserne vil blive udført på KU-Life i løbet af Prøverne opbevares vakuumpakket ved -80 C indtil analyse. Analysedage Analysedagene blev fastlagt i samarbejde med styregruppen ud fra forventet holdbarhed af produkterne, der er ca. 10 dage i MA-pakning (80 % O 2 og 20 % CO 2 ) og 19 dage i vakuum. Analysedage blev løbende tilpasset, når lugtbestemmelserne begyndte at afvige, og den aktuelle holdbarhed var ved at være nået. 5

6 Tabel 2. Analysedage på kvalitet og holdbarhed for kyllingebryst. Kvalitet Holdbarhed Dag Sensorik Lugt Oxidation Kimtal & lugt Farve 0 X X X 2 X X X X X 5 X X X X X 9 x X X X X 13 X X 16 X X 19 X Tabel 3. Analysedage på kvalitet og holdbarhed for kyllingelår. Kvalitet Holdbarhed Dag Sensorik Lugt Oxidation Kimtal & lugt Farve 0 X X X 2 X X X X X 5 X X X X X 9 x X X X X 12 X 15 X 19 X X Gassammensætning Resultater - kyllingebryst I figur 2 er vist gassammensætning (CO 2 og O 2 ) i de to MA-pakninger under lagring. På pakkedagen er CO 2 -koncentrationen i head-space analyseret til 20,6 %, men falder til ca. 17 % efter 2 dages lagring, da en del af kuldioxiden naturligt opløses i produktets vandfase. I den efterfølgende lagringsperioden ses, at CO 2 -indholdet stiger til henholdsvis 23 % og 30 % efter 16 dage i henholdsvis 80 % N 2 /20 % CO 2 og 80 % O 2 /20 % CO 2. Denne stigning kan sandsynligvis tilskrives dannelse af kuldioxid pga. mikrobiologisk vækst. Figur 2. Gassammensætning (CO 2 og O 2) i MA-pakket kyllingebryst. Lagret i MAP-N 2 (blå) = 80 % N 2/20 % CO 2 og MAP-O 2 (grøn) = 80 % O 2/20 % CO 2 ved 5 C i op til 16 dage, ± std.fejl 6

7 I iltfri MA-pakning med 80 % N 2 /20 % CO 2 er der som forventet ikke fundet O 2 i headspace på noget tidspunkt i lagringsperioden. Pakninger med 80 % O 2 /20 % CO 2 har et forventet iltindhold på ca. 80 % i op til 9 dage, hvorefter indholdet falder til ca. 66 % efter 16 dages lagring. Faldet kan sandsynligvis tilskrives, at ilten forbruges af bakterier, og faldets størrelse er et udtryk for kraftig mikrobiologisk vækst. Snug down Ved hver prøveudtagning er udseende af detailpakning dokumenteret vha. foto (bilag 3) samt en vurdering af snug down for MA-pakninger. Der er for MA-pakket kyllingebryst ikke observeret snug down i lagringsperioden (figur 3). Figur 3. Snug down i kyllingebryst pakket i MAP med 80 % N 2/20 % CO 2 og MAP med 80 % O 2/20 % CO 2 ved 5 C i op til 16 dage. 1 = produktet berøres ikke af overfilmen, 2 = overfilm berører produktet på areal svarende til 1-krone, 3 = overfilm berører produktet med et areal svarende til to 1-kroner eller mere. Lugt ved åbning Straks efter åbning af MA-pakket kød kan der forekomme en afvigende lugt, der ikke nødvendigvis er relateret til holdbarhed, da en del af lugten vil dampe af efter kort tid. Disse lugtbedømmelser (lugt 0 ) er udført i forbindelse med sensorisk analyse efter 2, 5 og 9 dages lagring. Af tabel 4 ses, at der efter 2 og 5 dages lagring i iltfri MA-pakning med 80 % N 2 /20 % CO 2 kan registreres en afvigende, men acceptabel, putrid lugt. Efter 9 dage vurderes prøverne uacceptable som følge af en kraftig putrid og rådden lugt, hvilket tyder på mirkobiologisk vækst i pakkerne. Kun 2:10 bedømmelser er på dette tidspunkt acceptable. Lugt af kyllingebryst pakket i 80 % O 2 /20 % CO 2 er generelt set acceptable gennem hele lagringsperioden, dog er enkelte pakker uacceptable efter 9 dages lagring pga. syrlig, papagtig lugt. Ved pakning i høj ilt vil syrlig lugt sandsynligvis være relateret til mikrobiologisk vækst, mens papagtig lugt skyldes oxidation. Vakuumpakket kyllingebryst har en fuldt acceptabel lugt i op til 5 dage, men afviger for en enkelt prøve ved en uacceptabel syrlig, gammel lugt efter 9 dages lagring. 7

8 Tabel 4. Lugt ved åbning af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum, samt frekvens for karaktergivning 1 = frisk, 2 = lidt afvigende, men acceptabel, 3 = tydeligt afvigende, 4 = meget afvigende (n=5-10). Behandling Lugt gns. Accept 0 gns. Frekvens lugt Kommentar MAP 80% N 2, 20% CO 2 MAP 2 2,0 1, putrid 5 2,5 1,0-5* - - putrid 9 3,1 1, kraftig putrid, rådden 2 1,0 1, fin 80% O 2, 20% CO 2 5 1,4 1, pap, syrlig 9 2,6 1,3-7* 3 - syrlig, pap, fordærv, fims Vakuum 2 1,0 1, ,3 1, syrlig, mælkesyre 9 2,2 1,2 1 7* 2 - syrlig, gammel, sød *) inkl. karakterer på 2,5 point Accept 60 min Holdbarhed af kyllingebryst er bedømt 60 minutter efter åbning ved bedømmelse af accept, lugt og udseende samt analyse af psykrotroft kimtal. Af tabel 5 ses generel accept bedømt på kyllingebryst 60 minutter efter åbning. MApakning, uanset gassammensætning, bevarer en 100 % acceptabel kvalitet i op til 5 dage ved 5 C, hvorefter kvaliteten ændrer sig markant. Ved traditionel MA-pakning i 80 % O 2 /20 % CO 2 er 93 % (14:15) bedømt uacceptable efter 9 dage og 100 % efter 13 og 16 dage, mens iltfri MA-pakning i 80 % N 2 /20 % CO 2 kun medfører 53 % (8:15) uacceptable efter 9 dages lagring og 100 % efter 13 og 16 dage. Ved vakuumpakning opstår kvalitetsafvigelserne trinvist, her afviger kvaliteten efter 5 dage med 20 % (3:15) afvigende, og 40 % (6:15) afvigende efter 9 dage, 80 % afvigende efter 13 dage og igen 100 % efter 16 dages lagring. 8

9 Tabel 5. Accept 60 minutter efter åbning af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum ved 5 C, samt frekvens for karaktergivning 1 = acceptabel og 2 = uacceptabel (n=12-15). Accept 60 Frekvens accept 60 Pakkemetode Dag gns. 1 2 MAP-N 0 1, (80 % N 2 /20 % CO 2 ) 2 1, , , , ,0-12 MAP-O 2 (80 % O 2 /20 % CO 2 ) 0 1, , , , , ,0-12 Vakuum 0 1, , , , , ,0-12 Lugt og udseende efter 60 min Figur 4 viser gennemsnit for lugt og udseende efter 60 minutter, hvor det fremgår, at det er lugtbedømmelsen, der fastsætter holdbarheden, idet den stiger hurtigere end udseendet. For kyllingebryst pakket i MAP med 80 % N 2 /20 % CO 2 er lugten fuldt acceptabel i op til 5 dage, mens halvdelen bedømmes uacceptable efter 9 dage, og 100 % bedømmes uacceptable efter 13 dages lagring, hvilket er i god overensstemmelse med grænsen for accept. Kyllingebryst pakket i MAP med 80 % O 2 /20 % CO 2 er ligeledes fuldt acceptabel i op til 5 dage, men efter 9 dages lagring afviger lugten i 66 % af bedømmelserne. De efterfølgende analysedage er alt bedømt uacceptabelt. Ved vakuumpakning af kyllingefilet begynder enkelte pakninger at have afvigende lugt allerede efter 5 dage, hvilket sandsynligvis skyldes mælkesyredannelse. Efter 9 dage er 33 % uacceptable, efter 13 dage er 80 % uacceptable, og efter 16 dage er alle bedømt uacceptable. 9

10 Figur 4. Lugt og udseende 60 minutter efter åbning for kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i op til 16 dage ved 5 C Tabel 6. Frekvens for karaktergivning af udseende og lugt for kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum, hvor 1 = frisk, 2 = lidt afvigende, men acceptabel, 3 = tydeligt afvigende, uacceptabel, 4 = meget afvigende. Frekvens udseende 60 Frekvens lugt 60 Pakkemetode Dag MAP-N 2 (80 % N 2 /20 % CO 2 ) MAP-O 2 (80 % O 2 /20 % CO 2 ) Vakuum I tabel 7 ses udseende af kyllingebryst før og efter udløb af holdbarhed. På billederne kan det ses, at kyllingebryst pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2 har en frisk ikke-iltet farve, selv efter at produktet er bedømt uacceptabelt på lugt. Kyllingebryst pakket i MAP med 80 % O 2 /20 % CO 2 har en mat gullig farve sammenlignet med de øvrige pakkemetoder. 10

11 Efter 9 dages lagring er produktet i tre bedømmelser vurderet til at være tydeligt afvigende (uacceptabel) og i 10 bedømmelser til lidt afvigende, men acceptabel. Efter 13 dages lagring er 9 ud af 15 bedømmelser tydeligt afvigende, og de resterende 6 bedømmelser er afvigende. Tabel 7. Foto før og efter udløb af holdbarhed af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum ved 5 C. Pakkemetode Dag 5 Dag 9 Dag 13 MAP N 2 80 % N 2, 20 % CO 2 MAP O 2 80 % O 2, 20 % CO 2 Vakuum Psykrotroft kimtal I figur 5 ses, at det psykrotrofe kimtal er 4,3 log cfu/g på dag 0. Det er et højt startkimtal, og holdbarheden vil forkortes, når startkimtallet er højt. DMRI's prædiktion af holdbarhedstid for MA-pakket svinekød i 70 % O 2 /30 % CO 2 viser, at holdbarheden falder med ca. 1 dag, når startkimtallet stiger med 1 log cfu/g, og at ved et startkimtal på 4,3 vil tiden til 50 % af pakkerne er uacceptable være 8 dage. I kyllingekød, hvor ph er højere end i svinekød, forventes det, at holdbarheden falder yderligere med stigende startkimtal. Figur 5. Udvikling i psykrotroft kimtal for kyllingebryst pakket i MAP-N 2 med 80 % N 2, 20 % CO 2, MAP-O 2 med 80 % O 2, 20 % CO 2 og vakuum efter lagring i op til 19 dage ved 5 C (n=3). 11

12 Generelt er der ingen væsentlige forskelle imellem de psykrotrofe kimtal for de tre pakkemetoder. Det psykrotrofe kimtal stiger fra ca. 4,5 log cfu/g efter 2 dages lagring ved 5 C til ca. 6 log cfu/g efter 5 dage. Efter 13 dages lagring ved 5 C er det psykrotrofe kimtal i alle tre pakninger 8 log cfu/g, hvilket er maksimum (svarende til en udvokset kultur). Sammenlignes de psykrotrofe kimtal med bedømmelse af lugt og udseende, 60 minutter efter åbning, ses, at kyllingebryst pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2 har et fuldt ud acceptabelt udseende efter 9 dages lagring, mens lugten i 53 % af bedømmelserne er uacceptable. I dette forsøg er holdbarheden af kyllingebryst pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2, 80 % O 2 /20 % CO 2 og vakuum væsentligt kortere, end de holdbarhedstider der anvendes i detailhandlen, som er på 9-10 dage for MA med 80 % O 2 /20 % CO 2 og 19 dage for vakuumpakket. Hvis der ønskes en længere holdbarhed, er det væsentligt, at det psykrotrofe kimtal sænkes. Et lavere psykrotroft kimtal kan opnås ved at optimere produktionshygiejne på slagtelinjen. Stegesvind Tilberedningssvindet under stegning af kyllingebryst er gennemsnitligt på 20,8 %. Påvirkningen af pakkemetode og lagringstid fremgår af figur 6, hvor stegesvindet for vakuumpakket kød er ca. 1 % lavere sammenlignet med kød pakket i MAP. Desuden stiger stegesvinet en smule hen igennem lagringsperioden med ca. 1 % ved MApakning og 1,5 % ved vakuumpakning. Figur 6. Stegesvind af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. Gennemsnit er angivet med standarderror, n=5. Spisekvalitet Resultatet af den sensoriske bedømmelse fremgår af figur 7, 8 (lugt), 9 (smag og flavour) og 10 (tekstur og saftighed). Kun signifikante egenskaber er afbildet i figurerne, mens øvrige data fremgår af bilag 5. 12

13 Bi-plottet (figur 7) viser tendenserne i de sensoriske data, hvor PC1 forklarer 89,8 % af variationen primært relateret til lugt og flavour. PC1 går fra positive egenskaber som kyllingelugt/flavour længst til venstre til mere negative egenskaber som hengemt/gammel og sur længst til højre. PC2 forklarer kun 4,2 % af variationen primært relateret til tekstur, hvor fasthed ligger nederst i diagrammet, modsat korreleret til mørhed og saftighed der er placeret øverst i diagrammet. Ved at se på prøvernes gruppering er smag og flavour (PC1) relateret til lagringstid, idet alle prøver lagret 2 dage ligger længst til venstre, kendetegnet ved kyllingelugt og flavour, 5 dage længere mod højre og 9 dage længst til højre kendetegnet ved hengemt/gammel samt sur lugt og smag. Prøvernes gruppering i relation til tekstur (PC2) tyder på, at mørhed påvirkes af både lagringstid og pakning, i følgende rangering: vakuum > MAP 80 % N 2 /20 %CO 2 > MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 og ved 2 dage > 5 dage. Flere dommere valgte ikke at bedømme smag og tekstur for 80 % O 2 /20 % CO 2 efter 9 dage på grund af kraftig fordærv. Figur 7. Bi-plot af sensoriske egenskaber for kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C, bedømt af 8 trænede dommere. (MAP-O 2 dag 9 blev ikke bedømt pga. fordærv). I figur 8 ses, hvordan lugtindtryk af tilberedt kyllingebryst påvirkes af pakkemetode og lagringstid (2, 5 og 9 dage ved 5 C). Lugt af kylling (figur 8A) påvirkes både af lagringstid og pakkemetode. Efter 9 dages lagring reduceres kyllingelugt for alle pakkemetoder, men for kyllingebryst MA-pakket i 80 % O 2 og 20 % CO 2 er faldet betydeligt større end for iltfripakning i MAP og vakuum. 13

14 A B C D Figur 8. Lugtegenskaber af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Kyllingelugt, B. Hengemt/gammel lugt, C. Syrlig lugt og D. Fiskeagtig lugt. Angivet som LSmeans, n=40. Figur 8B og 8C viser intensiteten af hengemt/gammel lugt og syrlig lugt afhængig af lagringstid og pakkemetode. Efter 2 dages lagring er intensiteten lav for samtlige pakkemetoder, og samme niveau fastholdes i op til 5 dage ved iltfri pakning, mens hengemt/gammel lugt er signifikant højere efter 5 dage, når kødet pakkes i 80 % O 2. Efter 9 dages lagring stiger intensiteten af både syrlig og hengemt lugt for alle pakkemetoder, hvor kød pakket i 80 % O 2 /20 % CO 2 dog er signifikant højere end de iltfri pakninger. Fiskeagtig lugt (figur 8D) opstår efter 9 dages lagring, med en mindre stigning for alle pakkemetoder. Niveauerne for de tre pakkemetoder er ikke signifikant forskellige. Samlet ændres lugten af tilberedt kyllingebryst markant efter 5 til 9 dages lagring, hvor kyllingelugt reduceres som følge af en stigning i hengemt, syrlig lugt og fiskeagtig lugt. I figur 9 ses, hvordan smag og flavour af tilberedt kyllingebryst påvirkes af pakkemetode og lagringstid (2, 5 og 9 dage ved 5 C). På grund af fordærv blev kyllingebryst pakket i 80 % O 2 og 20 % CO 2 ikke bedømt på dag 9. Kyllingeflavour (figur 9A) falder hen igennem lagringsperioden uafhængig af pakkemetode, en yderligere sænkning kunne dog forventes ved MA-pakning i 80% O 2 og 20 % CO 2, da dette var tilfældet for kyllingelugt. 14

15 Hengemt/gammel flavour intensiveres gennem lagringsperioden. Smagsindtrykket øges allerede efter 5 dages lagring ved MA-pakning i 80 % O 2 /20 % CO 2 og vakuum, mens pakning i 80 % N 2 /20 % CO 2 først giver signifikant højere hengemt flavour efter 9 dages lagring, samtidig med en mindre intensivering i bitter smag (figur 9D). A Sur smag afhænger ligeledes af lagringstid, hvor vakuumpakket kød allerede efter 5 dage er betydeligt mere surt end for de øvrige pakkemetoder. Denne forskel udlignes dog efter 9 dages lagring. B C D Figur 9. Smag og flavour af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Kyllingeflavour, B. Hengemt/gammel flavour, C. Sur smag og D. Bitter smag. LSMeans for n=40. Flavour af kyllingebryst ændres markant fra 2 til 9 dages lagring, men til forskel fra lugt kan kvalitetsændringerne i de fleste tilfælde allerede dokumenteres efter 5 dages lagring. Intensiteten af kyllingeflavour reduceres som følge af en stigning i hengemt/gammel flavour. Intensivering af syrlig og bitter smag sker først efter 9 dages lagring. I figur 10 ses, hvordan teksturen af tilberedt kyllingebryst påvirkes af pakkemetode og lagringstid (2, 5 og 9 dage ved 5 C). Mørhed (figur 10A) og fasthed (figur 10C) af kyllingebryst forbliver uændret gennem hele lagringsperioden ved iltfri pakning, mens MA-pakning i 80 % O 2 /20 % CO 2 reducerer mørhed og øger fasthed efter 5 dages lagring. 15

16 Ved iltfri pakning er kødet mindre saftigt efter 5 dages lagring sammenlignet med 2 dages lagring, hvorefter niveauet fastholdes lagringsperioden ud. Ved MA-pakning i 80 % O 2 /20 % CO 2 er saftigheden allerede lavere efter 2 dages lagring, hvorefter pakkemetoderne ikke adskiller sig fra hinanden. A B C D Figur 10. Tekstur og saftighed af kyllingebryst pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Mørhed, B. Saftighed, C. Fasthed og D. Smuldrende. (LSmeans n=40). Iltfri MA-pakning og vakuum medfører signifikant mere smulder i munden under tykning efter 5 dages lagring sammenlignet med 2 dages lagring, hvorefter niveauet fastholdes. Teksturen påvirkes primært af pakkemetoden, hvor pakning i 80 % O 2 og 20 % CO 2 resulterer i mindre mørt og mere fast kødstruktur efter 5 dages lagring. 16

17 Gassammensætning Resultater - kyllingelår I figur 11 er vist gassammensætning (CO 2 og O 2 ) i de to typer MA-pakning. Indholdet af CO 2 i pakker med 80 % N 2 /20 % CO 2 og 80 % O 2 /20 % CO 2 falder fra 20 % til hhv. 11 % og 16 % efter 5 dages lagring, hvilket skyldes, at en del af kuldioxiden opløses i produktets vandfase. Under lagringsperioden ses, at kuldioxidindholdet stiger under lagring, især ved pakning i 80 % O 2, hvor CO 2 -indholdet overstiger 70 %. Denne kraftige stigning kan tilskrives dannelse af kuldioxid pga. kraftig mikrobiologisk vækst. Gennemsnitsværdien for kuldioxid efter 19 dage har en spredning på ± 31,6 %. Den store spredning skyldes, at én ud af de tre pakker kun havde 16,2 % kuldioxid, mens de øvrige pakker havde 70 % kuldioxid. Det antages, at prøven med 16,2 % kuldioxid er fejlbehæftet, da niveauet for kuldioxidindholdet efter 15 dage var 70 %. Figur 11. Gassammensætning (CO 2 og O 2) af kyllingelår pakket i modificeret atmosfære med hhv. 80 % N 2/20 % CO 2 og 80 % O 2/20 % CO 2. Ved iltfri MA-pakning i 80 % N 2 /20 % CO 2 er der som forventet ikke fundet ilt i pakningerne, på nær efter 5 dages lagring hvor gennemsnittet er på 3,2 %. Årsagen er, at der er målt 9,51 % O 2 i én pakke, formentlig pga. en utæthed i forbindelse med gasmålingen. I pakninger med 80 % O 2 /20 % CO 2 ses, at iltindholdet falder dramatisk, og efter 19 dages lagring er al ilten i pakningen opbrugt. Faldet kan tilskrives, at ilten forbruges af bakterierne, og faldets størrelse er et udtryk for kraftig mikrobiologiske vækst. Snug down Ved hver prøveudtagning er udseende af detailpakning dokumenteret vha. billeder (bilag 3) samt en vurdering af snug down for MA-pakninger. Der blev observeret snug down på pakker med 80 % O 2 /20 % CO 2. Efter 12 dages lagring er snug down meget tydelig, da overfilmen berører produktet, og pakningens kanter forvrides (se figur 12). 17

18 Figur 12. Vurdering af snug down ved pakning med modificeret atmosfære. 1 = produktet berøres ikke af overfilmen, 2 = overfilm berører produktet på areal svarende til en 1-krone, 3 = overfilm berører produktet med et areal svarende til to 1- kroner eller mere. Lugt ved åbning Straks efter åbning af MA-pakket kød kan der forekomme en afvigende lugt, der ikke nødvendigvis er relateret til holdbarhed, da den damper af efter kort tids henstand. Af tabel 8 ses, at kyllingelår efter 2 dages lagring i 80 % N 2 og 20 % CO 2 får en afvigende, men acceptabel, putrid lugt. Efter 5 dages lagring bliver lugten uacceptabel og beskrives som putrid og rådden. Pakkes kyllingelår derimod i 80 % O 2 og 20 % CO 2 forbliver lugtindtrykket acceptabelt gennem hele lagringsperioden, dog er en enkel prøve fordærvet efter 5 dage. Pakkes kyllingelår i vakuum, afviger lugten uacceptabelt efter kun 5 dage ved en slem putrid og rådden lugt. Tabel 8. Lugt ved åbning af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum, samt frekvens for karaktergivning 1 = frisk, 2 = lidt afvigende, men acceptabel, 3 = tydeligt afvigende, uacceptabel, 4 = meget afvigende. (n=5-10). Behandling lugt accept 0 Frekvens lugt 0 Kommentar gns gns MAP-N 2 80 % N 2 20 % CO 2 MAP-O 2 2 2,0 1, Putrid 5 3,0 2, Putrid, rådden 9 3,7 2, Stærk putrid, kloak 2 1,0 1, % O 2 20 % CO ,5 1,5 1,2 1, Sur, fordærv Pap, syrlig, fims Vakuum 2 1,0 1, ,6 1, Slem putrid, rådden 9 3,3 2, Sur, rådden, slimet 18

19 Accept 60 min Holdbarhed af kyllingelår er bedømt 60 minutter efter åbning ved bedømmelse af accept, lugt og udseende samt analyse af psykrotroft kimtal. Af tabel 9 ses, at accept af kyllingelår MA-pakket i 80 % N 2 og 20 % CO 2 begynder at afvige dag 5 og er helt uacceptabelt efter 9 dages lagring, hvilket er i god overensstemmelse med Lugt 0. Ved MA-pakning i 80 % O 2 og 20 % CO 2 er der en skarp grænse mellem 5 og 9 dages lagring, hvor ingen blev vurderet acceptable efter 60 minutters henstand. Dette er i uoverensstemmelse med lugt 0 -analysen, hvor alle pakkerne stort set blev godkendt gennem hele lagringsperioden. Fordærv i vakuumpakket kyllingelår sker trinvist, efter 5 dage begynder enkelte pakker at være uacceptable (25 %), efter 9 dage er tallet steget til 80 % og 100 % efter 12 dage. Tabel 9. Accept 60 minutter efter åbning af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum, lagret i op til 19 dage ved 5 C, samt frekvens for karaktergivning 1 = acceptabel og 2 = uacceptabel (n=12-15). Accept 60 Frekvens accept 60 Pakkemetode Dag gns. 1 2 MAP-N 0 1, (80 % N 2 /20 % CO 2 ) 2 1, , , , ,0-15 MAP-O 2 (80 % O 2 /20 % CO 2 ) 0 1, , , , , ,0-15 Vakuum 0 1, , , , , ,0-15 Lugt og udseende efter 60 min Figur 13 viser gennemsnit for lugt og udseende efter 60 minutters henstand, hvor det fremgår, at det er lugtbedømmelsen, der er den kvalitetsparameter, der afviger først. For kyllingelår pakket i 80 % N 2 og 20 % CO 2 begynder lugten at afvige efter 5 dage, hvor 16 % er bedømt uacceptable, og efter 9 dage hvor 100 % er bedømt uacceptable. Ved MA-pakning med 80 % O 2 er kvaliteten fuldt ud acceptabel i op til 5 dage, men dag 9 er lugten uacceptabel i 100 % af bedømmelserne (tabel 10). 19

20 Ved vakuumpakning sker kvalitetsforringelserne trinvist med 25 % uacceptable efter 5 dage, 80 % efter 9 dage og 100 % efter 12 dages lagring (tabel 10). Figur 13. Lugt og udseende 60 minutter efter åbning for kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i op til 15 dage ved 5 C. Tabel 10. Gennemsnit af karakterer for lugt og udseende af kyllingelår, bedømt af 4-5 dommere en time efter åbning af 3 pakker (n=12-15) Frekvens udseende 60 Frekvens lugt 60 Pakkemetode Dag MAP-N (80 % N 2 /20 % CO 2 ) MAP-O 2 (80 % O 2 /20 % CO 2 ) Vakuum I tabel 11 ses udseende af produkter før og efter udløb af holdbarhed. På billederne kan det ses, at kyllingelår pakket i 80 % O 2 /20 % CO 2 og i 80 % N 2 /20 % CO 2 ved udløb mellem 5-9 dage er fuldt acceptable, og at ingen af bedømmelserne har resulteret i karakteren 3 (se tabel 10). 20

21 Kyllingelår pakket i vakuum er delvist uacceptable efter 9 dage og helt uacceptable efter 12 dage, både hvad angår lugt og udseende. I alle 15 bedømmelser er produktets udseende vurderet til at være meget misfarvet, og som det ses på billedet, er der kraftig sortfarvning omkring lårbenet. Tabel 11. Foto før og efter udløb af holdbarhed af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum ved 5 C. Pakkemetode Dag 5 Dag 9 Dag 12 MAP-N 2 80 % N 2, 20 % CO 2 MAP-O 2 80 % O 2, 20 % CO 2 Vakuum Psykrotroft kimtal I figur 14 ses, at det psykrotrofe kimtal er 3,5 log cfu/g på dag 0. Det er et relativt højt startkimtal, og holdbarheden vil forkortes, når startkimtallet er højt. Prædiktion af tid til 50 % af pakker er acceptable i holdbarhedsmodel for MAPsvinekød (70 % O 2 /30 % CO 2 ) viser, at holdbarheden falder med ca. 1 dag, når startkimtallet stiger med 1 log cfu/g. I kyllingekød, hvor ph er højere end i svinekød, forventes det, at holdbarheden falder yderligere. Figur 14. Udvikling i psykrotroft kimtal for kyllingelår pakket i modificeret atmosfære (to pakkegasser) eller vakuum og lagret ved 5 C i 19 dage. 21

22 Generelt er der ingen væsentlige forskelle imellem de psykrotrofe kimtal for de tre pakkemetoder. Det psykrotrofe kimtal stiger fra ca. 4 log cfu/g efter 2 dages lagring ved 5 C til ca. 6 log cfu/g efter 5 dage. Efter 9 dages lagring ved 5 C var det psykrotrofe kimtal i alle tre pakninger tæt på 8 log cfu/g, hvilket er maksimum svarende til en udvokset kultur. I dette forsøg er holdbarheden af kyllingelår pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2, 80 % O 2 /20 % CO 2 og vakuum væsentlig kortere, end de holdbarhedstider der anvendes i detailhandlen, som er på 9-10 dage for MAP med 80 % O 2 /20 % CO 2 og 19 dage for vakuumpakkede. Hvis der ønskes en længere holdbarhed, er det væsentligt, at det psykrotrofe kimtal sænkes. Et lavere psykrotroft kimtal kan opnås ved at optimere produktionshygiejne på slagtelinjen. Stegesvind Tilberedningssvindet under stegning af kyllingelår er gennemsnitligt på 18,1 %. Påvirkningen af pakketeknik og lagringstid fremgår af figur 15. Stegesvindet afhænger af lagringstiden, idet stegesvindet stiger med 3-4 % efter 9 dages lagring. Figur 15. Stegesvind af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. Gennemsnit er angivet med standarderror, n=5. Spisekvalitet Resultatet af den sensoriske bedømmelse fremgår af figur 16, 17 (lugt), 18 (flavour og saftighed) og 19 (tekstur). Kun signifikante egenskaber er afbildet i figurerne, mens øvrige data fremgår af bilag 5. 22

23 Figur 16. Bi-plot af sensoriske egenskaber for kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. Bedømt af 8 trænede dommere. Bi-plottet i figur 16 viser tendenserne i de sensoriske data, hvor PC1 forklarer 88,3 % af variationen primært relateret til lugt og flavour. PC1 spændes ud af positive egenskaber som kyllingelugt og -flavour i venstre side af diagrammet og negative egenskaber, som hengemt/gammel og vådt pap i højre side af diagrammet. PC2 forklarer kun 8,2 % af variationen, primært relateret til tekstur, hvor prøver øverst i diagrammet karakteriseres som møre, og prøver nederst i diagrammet karakteriseres ved trevler i munden under tygning. Figur 17 viser lugtbedømelse af tilberedte kyllingelår. Kyllingelugt afhænger både af pakkemetode og lagringstid (figur 17A), idet der for iltfri pakning sker et fald over hele lagringsperioden, mens intensiteten er uændret i op til 5 dage for kød pakket i 80 % O 2 /20 % CO 2. Efter 9 dages lagring er der ingen forskel på kyllingelugt mellem pakkemetoder. Hengemt lugt afhænger udelukkende af lagringstid (figur 14B) og er uændret de første 5 lagringsdage, hvorefter der sker en stigning i intensiteten. Desuden ses en mindre stigning i lugt af våde fjer for alle pakkemetoder efter 9 dages lagring (bilag 5). 23

24 A B Figur 17. Lugtegenskaber af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Kyllingelugt, B. Hengemt/gammel lugt. LSMeans, n=40. Figur 18 viser flavour og saftighed for tilberedt kyllingelår. Kyllingeflavour falder over tid, men afhænger af pakkemetode, idet vakuumpakning medfører en reduktion allerede efter 5 dage, mens der i MA-pakning først ses en reduktion efter 9 dages lagring. A Hengemt og vådt pap er egenskaber, der typisk relateres til harskning (figur 18B og 18C). For begge egenskaber er intensiteten uændret fra dag 2 til 5, hvorefter der ses en stigning uafhængig af pakkemetode. Kød pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2 ligger generelt under de to øvrige pakninger, men forskellen er ikke signifikant. B C D Figur 18. Flavour for kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Kyllingeflavour, B. Hengemt/gammel flavour, C. Vådt pap og D. Saftighed. LSmeans, n=40. 24

25 Saftigheden er ligeledes påvirket af lagringstid (figur 18D), mens pakkemetoden ikke har betydning. For alle pakkemetoder er saftigheden uændret i op til 5 dage, hvorefter den falder dag 9 med ca. 1,5 enhed sammenlignet med dag 2. Figur 19 viser teksturændringer i kyllingelår afhængig af pakkemetode og lagringstid. Af figur 19A ses, at mørheden stiger under lagring, når kyllingelår pakkes iltfrit, både som MA-pakning og i vakuum. I MA-pakning ses stigningen efter dag 9, mens den i vakuum kan måles allerede efter 5 dage. For kyllingelår pakket i 80 % O 2 /20 CO 2 er mørheden uændret gennem hele lagringsperioden. A B Figur 19. Tekstur af kyllingelår pakket i MAP-N 2 (80 % N 2, 20 % CO 2), MAP-O 2 (80 % O 2, 20 % CO 2) og vakuum efter lagring i 2, 5 og 9 dage ved 5 C. A. Mørhed og B. Trevlet. LSmeans, n=40. Konklusion Kyllingebryst Holdbarhed Holdbarheden af kyllingebryst med et startkimtal på 4,3 log og pakket i 80 % N 2 /20 % CO 2, 80 % O 2 /20 % CO 2 var mindre end 9 dage uanset pakkegas og ca. 9 dage i vakuum. Holdbarhedens begrænsende faktor er dårlig lugt. Årsagen til udvikling af afvigende lugt tilskrives de høje start kimtal og den meget kraftige vækst, der blev målt under lagringen. I kyllingebryst pakket i 80 % O 2 /20 % CO 2 sker der en markant misfarvning (afblegning) efter 9 dage. Holdbarheden er væsentlig kortere, end de holdbarhedstider der anvendes i detailhandlen, som er på 9-10 dage for MA-pakning med 80 % O 2 /20 % CO 2 og 19 dage for vakuumpakket kylling. Hvis der ønskes en længere holdbarhed, er det væsentligt, at det psykrotrofe kimtal sænkes. Et lavere psykrotroft kimtal kan opnås ved at optimere produktionshygiejne på slagtelinjen. 25

26 Kvalitet Lugt af kyllingebryst ændres markant fra 5 til 9 dage. Ved op til 5 dages lagring ses ingen effekt af hverken pakkemetode eller lagringstid, med undtagelse af MAP-O 2 med øget hengemt lugt. Efter 9 dages lagring reduceres kyllingelugt, mens hengemt og syrlig lugt intensiveres. Ændringerne skyldes i høj grad en kraftig mikrobiologisk vækst i produktet, men også oxidation formodes at spille en rolle i intensivering af hengemt lugt dag 5 for kyllingebryst pakket i 80 % O 2 /20 % N 2. Flavour af kyllingebryst ændres markant fra 2 til 9 dages lagring, men til forskel fra lugt kan kvalitetsændringerne i de fleste tilfælde allerede dokumenteres efter 5 dages lagring. Kyllingeflavour reduceres som følge af en stigning i hengemt/gammel flavour. Desuden ses en intensivering af syrlig og bitter smag efter 9 dages lagring. Teksturen påvirkes primært af pakkemetoden, hvor pakning i 80 % O 2 og 20 % CO 2 resulterer i mindre mørt og mere fast kødstruktur efter 5 dages lagring. Holdbarhed Kyllingelår Holdbarheden af kyllingelår med et startkimtal på 3,5 log er på ca. 5 dage ved MA-pakning og ca. 9 dage i vakuum. Holdbarhedens begrænsende faktor er dårlig lugt. Årsagen til udvikling af afvigende lugt tilskrives de høje startkimtal og den meget kraftige vækst, der blev målt under lagringen. I kyllingelår, pakket i vakuum, sker der en markant sortfarvning ved lårbenet. I MA-pakninger er der ingen misfarvning i holdbarhedsperioden. Holdbarheden er væsentligt kortere, end de holdbarhedstider der anvendes i detailhandlen, som er på 9-10 dage for MA med 80 % O 2 /20 % CO 2 og 19 dage for vakuumpakkede. Hvis der ønskes en længere holdbarhed, er det væsentligt, at det psykrotrofe kimtal sænkes. Et lavere psykrotroft kimtal kan opnås ved at optimere produktionshygiejne på slagtelinjen. Kvalitet Den store del af de sensoriske kvalitetsforringelser, der sker under lagring, skal tilskrives fordærv og ikke pakkemetoden. Dog ses, at kyllingelår pakket i 80 % O 2 ikke mørner under lagring og opnår mere trevlet struktur sammenlignet med iltfri pakning. Hengemt/gammel lugt og smag intensiveres efter 9 dages lagring, forårsaget af fordærv. Kyllingelår pakket i iltfri MA-pakning med 80 % N 2 og 20 % CO 2 mørner under lagring. Hengemt/gammel lugt og smag intensiveres efter 9 dages lagring, forårsaget af fordærv. Vakuumpakning af kyllingelår øger mørhed under lagring. Hengemt/gammel lugt og smag intensiveres efter 5 dages lagring, som følge af påbegyndt fordærv og mælkesyreproduktion. 26

27 Bilag 1: Sensorisk bedømmelse af kyllingelår og -bryst (MAP-N 2, MAP-O 2 og vakuum) Dato: Dommer (initialer): Prøve ID LUGT UDSEENDE Acceptabelt Karakter Kommentar Karakter Kommentar JA NEJ LUGT 1. Frisk lugt (kan være lidt syrlig) 2. Lidt afvigende lugt - men stadigvæk acceptabel 3. Tydelig afvigende lugt - uacceptabel 4. Meget afvigende lugt Beskriv afvigende lugt, som kan være: Sur, gammel (træt), svovl, putrid, råddent UDSEENDE 1. Ingen misfarvning 2. Begyndende misfarvning 3. Tydelig misfarvning 4. Meget misfarvning Beskriv misfarvninger, der kan være: Brunfarvning af kød, hvide pletter på kød 27

28 Bilag 2: Bedømmelsesprocedure af kyllingelår og kyllingebryst 28

29 Bilag 3: Udseende af kyllingebrystfilet afhængig af pakning og lagringstid Dag 0 Åben MAP 80 % N 2 /20 % CO 2 MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 Vakuum Dag 2 Lukket Dag 2 Åben Dag 5 Lukket Dag 5 Åben 29

30 MAP 80 % N 2 /20 % CO 2 MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 Vakuum Dag 9 Lukket Dag 9 Åben Dag 13 Lukket Dag 13 Åben Dag 16 Lukket Dag 16 Åben 30

31 MAP 80 % N 2 /20 % CO 2 MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 Vakuum Dag 19 Lukket Dag 19 Åben Dag 19 Lukket bagside 31

32 Bilag 4: Udseende af kyllingelår afhængig af pakning og lagringstid Dag 0 Åben MAP 80 % N 2 /20 % CO 2 MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 Vakuum Dag 2 Lukket Dag 2 Åben Dag 5 Lukket Dag 5 Åben 32

33 MAP 80 % N 2 /20 % CO 2 MAP 80 % O 2 /20 % CO 2 Vakuum Dag 9 Lukket Dag 9 Åben Dag 12 Lukket Dag 12 Åben Dag 19 Lukket Dag 19 Åben Dag 19 Lukket bagside 33

34 Bilag 5: LSmeans for sensoriske egenskaber Tabel 1. LSmeans for sensoriske egenskaber bedømt på kyllingebryst. Kyllingebryst MAP - O 2 MAP - N 2 Vakuum Pakning Tid Lugt Kylling 5,5 4,7 1,8 5,2 4,6 3,8 5,2 4,8 3,6 X X Hengemt 2,1 3,8 11,2 2,4 3,0 6,1 2,3 3,1 6,4 X X Sur 0,7 2,1 10,3 1,1 1,8 4,2 0,8 2,0 5,4 X X Fiskeagtig 0,1 0,3 2,1 0,0 0,2 1,0 0,0 0,3 1,5 - X Olie 0,8 1,4 1,4 0,7 1,0 1,3 1,0 1,2 1,2 - - Sødlig 3,4 3,5 5,4 3,2 2,7 4,1 3,2 2,9 3,9 - - Våde fjer 1,7 1,6 2,3 1,2 1,4 2,7 1,5 1,6 2,0 - - Flavour Kylling 6,1 5,6-6,6 5,5 4,5 6,3 5,3 4,3 - X Hengemt 2,8 3,9-2,4 3,2 6,6 2,3 4,3 7,5 - X Vådt pap 2,0 2,5-2,0 2,3 2,9 1,9 2,0 2,5 Metallisk 3,8 4,1-3,9 4,9 5,2 4,0 4,3 4,4 - X Smag Syrlig 4,0 4,3-4,1 4,4 5,4 4,2 3,9 5,0 - - Sur 1,4 2,1-1,3 2,1 5,3 1,0 3,3 5,4 X X Sødlig 3,3 3,9-3,5 3,2 4,4 3,5 3,7 4,5 - - Bitter 3,8 3,6-3,7 4,4 5,2 3,7 4,0 4,8 - X Tekstur Saftighed 8,0 7,9-8,7 7,8 8,0 9,1 8,0 8,1 X X Fasthed 6,7 7,7-6,5 6,9 6,0 6,0 6,5 6,0 X X Mørhed 11,3 10,1-11,4 11,2 11,0 11,8 11,8 11,3 X X Smuldrende 8,9 8,4-8,1 9,3 7,9 8,1 9,3 8,0 - X Tyggerest 8,0 8,5-7,9 8,0 7,5 7,8 8,1 7,8 - - Tabel 2. LSmeans for sensoriske egenskaber bedømt på kyllingelår. Kyllingelår MAP - O 2 MAP - N 2 Vakuum Pakning Tid Lugt Kylling 6,5 6,1 4,3 7,2 5,4 4,1 7,2 5,0 4,0 X X Hengemt 2,4 3,2 5,2 1,9 2,3 4,9 2,3 3,4 5,4 - X Sødlig 4,3 4,1 4,3 3,8 4,1 4,5 4,1 4,1 4,6 - - Våde fjer 2,1 2,3 3,5 1,3 2,1 3,1 1,8 2,6 3,2 - X Flavour Kylling 7,2 7,1 5,3 7,7 7,1 5,8 7,3 6,1 5,7 X X Hengemt 3,3 3,2 5,0 1,8 2,1 4,7 2,5 3,7 5,1 - X Metallisk 2,8 2,4 2,3 2,8 3,1 3,0 2,9 3,2 3,2 - - Vådt pap 2,6 2,7 4,2 1,8 1,9 3,5 2,3 2,8 3,7 X X Smag Sødlig 5,0 4,4 5,0 4,8 4,8 5,1 4,5 5,0 5,6 - - Bitter 3,1 2,7 3,3 2,9 3,2 3,7 2,8 3,4 3,8 - - Tekstur Fasthed 7,3 7,2 6,6 6,6 6,7 6,0 6,4 6,7 5,8 - - Saftighed 8,4 8,0 6,9 9,1 8,6 7,5 8,6 8,8 7,4 - X Mørhed 10,4 10,7 10,7 10,7 10,9 11,5 10,7 11,4 11,4 X X Trevlet 3,7 3,3 3,4 2,7 2,3 2,4 2,7 2,4 2,4 X - 34

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré

Læs mere

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer.

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer. Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren og Mianne Darré 21. januar 2015 Proj.nr.

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Dato 16 december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 01 HCh Hardy Christensen Sammendrag Baggrund og formål I projektet skal der

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund Rapport Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød Dato: 24. marts 2010 Proj.nr. 03774 MATN/MT Slutrapport Mari Ann Tørngren Baggrund Et stigende salg af case-ready pakninger har medført et

Læs mere

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket Kølegassernes betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren 10. november 2014 Proj.nr. 2003031-14 Version 1 MATN/MT

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål Rapport Holdbarhed på frost 1. december 2015 Proj.nr. 2001468-15 Version 01 HCH/LME/JUSS Hardy Christensen og Lene Meinert Sammendrag Baggrund og formål Frostlagring har været anvendt i mange år. Men informationer

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Pakkemetode forringer kødets kvalitet

Pakkemetode forringer kødets kvalitet Pakkemetode forringer kødets kvalitet Når kød pakkes i beskyttende atmosfære kan det blive både tørt og sejt, og det kan se gennemstegt ud uden at være det, viser ny forskning. 18 Tekst: Ina Clausen foto:

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 FORSØGSBESKRIVELSE... 3 TILBEREDNING AF KYLLINGER SAMT UDSKÆRING... 3 PILOT... 6 PROFILERING... 7 Træning 1... 7 Træning 2... 7 Træning 3... 8

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine Notat 14. oktober 2013 Projekt nr. 2001533-13 JMS/JUSS Nyeste emballeringsformer til pakning af fersk kød Formål Formålet med notatet er at give et overblik over forskellige former for emballering af fersk

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ.

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ. Notat Sortfarvning af ben i kyllingeprodukter Jannie Bøegh-Petersen 5. marts 2014 Projektnr.2003032 JBOE/JUSS Baggrund Farven på kødet er den mest almindelige kvalitetsindikator, som anvendes af forbrugerne

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Projektbeskrivelser og resultater

Projektbeskrivelser og resultater Projekter støttet af Kvægafgiftsfonden i 2009 Projektbeskrivelser og resultater Projekt 1 Værditilvækst på forarbejdet kød 1. januar 2008-31. december 2009 Projektet gennemføres over 2 år med det formål

Læs mere

Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology

Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology Skæring og forarbejdning af icebergsalat inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology Merete Edelenbos Aarhus Universitet, Institut for Fødevare September

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet.

Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet. Sensorik hvorfor? Sensorik i Det Sunde Køkken: Kvalitetssikring. Bestemmelse af produktkvalitet. Produktoptimering ændringer af råvarer, processer osv. Produktudvikling. Markedsføring. Parametre der vurderes

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... Flensted kartofler Kvalitetsråvarer: Flensted kartofler er produceret af højkvalitetsråvarer, som stort

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Fordelene ved at opbevare ferskvarer på køl har været kendt længe. I Kina har man kunnet spore metoden med at bruge

Læs mere

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet.

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet. Just in time-optøning af frosne produkter til eksport Fase 2 forsøg 3. Optøning i reefer Betydning af forskellige optøningsprofiler for holdbarhed, dryptab og kvalitet af hele midterstykker 1. december

Læs mere

Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen

Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen Rapport Slutrapport Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen 21. december 2015 Proj.nr. 2003031 Version 1 MATN/MT Baggrund Det er almindeligt kendt,

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter 2. januar 2015 Rapport Proj.nr. 2001474 Version 1 Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion EHBR/EVO/LRK/MT Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter Eva Honnens

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Slutrapport: WP2 Optimeret detailpakning af svinekød Mari Ann Tørngren 23. december 2015 Proj.nr. 2001533-14 Version 1 MATN/MT Baggrund Der er en stigende

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD VIDeN VæKsT BaLaNce KøD& SMaG MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD KøD & smag 1/10 Kød & Smag Kød er dyrenes muskler. Kød er bygget op af muskelfibre, der er sat sammen i bundter og omgivet af hinder, som

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER 15. JANUAR 2013

KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER 15. JANUAR 2013 15. JANUAR 2013 KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkva lite t Husdyr velfæ rd Sundhed God spisekvalitet Superb and Ma rketa bel Me a t from Efficient a nd Robust Anima

Læs mere

Kvalitet og holdbarhed Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen

Kvalitet og holdbarhed Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen Fra bogen: Konserveringsteknik, bind 1 Leif Bøgh-Sørensen og Peter Zeuthen 2. udgave 2004, kapitel 1 1. e-bogskapitel 2013 Samfundslitteratur, 2004 Omslag og sats: SL

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Forbrugerne og fersk kød. Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk)

Forbrugerne og fersk kød. Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk) Forbrugerne og fersk kød Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk) 1 Indhold Kvalitativ analyse af de unge s. 5 Kvantitativ analyse af de unge s. 8 Unge og madlavning

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske?

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? 25.FEBRUAR 2014 Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? Merete Edelenbos, lektor, PhD Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk

Læs mere

Statistisk Kvalitetskontrol

Statistisk Kvalitetskontrol Statistisk Kvalitetskontrol Jakob G. Rasmussen, Institut for Matematiske Fag jgr@math.aau.dk Litteratur: Slides! Slides & lektionssedler: www.math.aau.dk/~jgr/teaching/kvali508/kvali508.html Kursusform:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger...

Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger... Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger... 6 Profilering... 9 Træning 1... 9 Træning 2... 9 Træning

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet

Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet KvægInfo nr.: 1801 Dato: 19-11-2007 Forfatter: Kirstine F. Jørgensen Af Kirstine F. Jørgensen, Landscentret Økologi e-mail: kfj@landscentret.dk Hø til slagtekalve forbedrer vommiljøet Slagtekalve, der

Læs mere

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP State of the art - Betydning af pakkegas i MAP Optimeret detailpakning af svinekød 24. maj 2013 Proj.nr. 2001533-13 Version 2 MATN/MT Mari Ann Tørngren Forord Fokus i nærværende projekt Optimeret detailpakning

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise 14. januar 2010 Proj.nr. 01863 Version 1 CCM Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015 3, FEBRUAR 2015 KØDKVALITET TEMADAG INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkvalitet Husdyr velfærd Sundhed God spisekvalitet Superb and Marketabel Meat from Efficient and Robust Animals SUMMER (støttet af Grønt Udviklings

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Indhold. Rapport. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol kyllinger. Bedømmelse af billeder fra forundersøgelsen. Baggrund...

Indhold. Rapport. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol kyllinger. Bedømmelse af billeder fra forundersøgelsen. Baggrund... Rapport Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol kyllinger Bedømmelse af billeder fra forundersøgelsen Chris Claudi-Magnussen 20. februar 2015 Proj.nr. 2001520 Version 1 CCM Indhold Baggrund... 2 Fremgangsmåde...

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere