April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning"

Transkript

1 RNATURVEJLEDE April 2007, 16. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Turisme og naturvejledning

2 RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskolepersonale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning. Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for uddannelse. Medlemsbladet NATURvejleder Naturvejledernes årskonference Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og»tips og Tricks«, der er relevante for naturvejledere i hverdagen. Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår på naturformidlings-området rundt om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen. Årskonferencen er det årlige samlingspunkt for naturvejledere i Danmark. Hver årskonference har sit eget tema, og arrangeres på skift mellem de regionale netværk af naturvejledere. Årskonferencen 2007 afholdes april på Bornholm Tema: Grøn Turisme Naturvejlederforeningens generalforsamling afvikles i forbindelse med årskonferencen. Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid. Naturvejlederforeningens web-adresse er: På foreningens hjemmeside er der oplysninger om foreningens mål og virke samt links til naturvejledere og naturskoler i Danmark. Hjemmesiden har desuden en oversigt over kurser, der udbydes af naturvejledere. NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK v/ Thomas Gyalokay, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup Foreningens e-post: Bestyrelsen: Thomas Gyalokay 3944 Helle-Marie Taastrøm 2537 Marianne Hald 1612 Jesper Grube Kristiansen 9612 Arne Bondo-Andersen 1164 Allan Winther Lars Borch Stephan Springborg 0045 Kasse og regnskab: Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde (Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, er især vigtigt ved homebanking ) Medlemsskab og adresseændring: Kontakt redaktøren Lars Stubkjær Nielsen på tlf eller på e-post: NATUR vejleder 15. årg. nr

3 Turisme hvorfor det? Fordi mange naturvejledere arbejder med turisme eller i hvert fald med turister. Måske også uden at vide det. For hvad er en turist egentligt for en størrelse? For at udforske området har vi sammensat dette teamnummer om turisme og Årskonferencen har taget samme emne i april på Bornholm. Både i bladet og på konferencen kan du udveksle idéer til hvordan og hvor forskellig naturvejledning for turister er og bør være. Nogle arbejder så meget med turister, at det præger hverdagen og hele tankegangen på stedet så meget, at nye sprog læres, det tyske pudses af og forskellige koncepter planlægges og afprøves. Der tjenes penge, formidles gratis og forskes i oplevelsesøkonomi. Ord som oplevelsesøkonomi, oplevelsesturisme, mærkeordninger, edutainment, og branding m.m., dukker op i medierne og bliver brugt i flæng i forbindelse med turisme. Det er farlig fine ord, som dækker over mangt og meget. Man kan så, med rette, spørge: Hvad kommer det mig ved?. Svaret er ikke givet og du vil nok heller ikke finde det entydigt her, men et godt bud på hvad det kan betyde for dig som naturvejleder, er hvad bladet denne gang forsøger at give dig. I vores del af verden er de basale fysiske og sociale behov ved at være dækket, og derfor stiger efterspørgslen på at få dækket behovene for selvrealisering og kreativ udfoldelse, enten i flok eller individuelt. Dette afspejles i vores forbrugsmønster, mange af de varer vi køber bærer præg af vores overflod. Vi køber mere efter brand, end efter funktionalitet. Det betyder at vores forbrug går mere og mere i retning af produkter og ydelser med en høj oplevelsesværdi. Turisme er en stærk voksende business, hvor der netop kan være eller er en meget høj oplevelsesværdi, derfor vil man også se en øget tendens til at turister vil søge hen hvor de unikke og specielle oplevelser er. Det er noget naturvejlederne i dag må tage ind i deres overvejelser i forhold til det de udbyder til andre end skoleelever. Artiklerne i det blad du netop sidder med, giver nogle bud på hvad den nærmeste fremtid byder på, og løfter lidt af sløret for hvad det er, der vil blive efterspurgt. Vi vil gerne være med til at klæ naturvejlederen på, så hver enkelt reflekterer over egen praksis. Er det vi går og formidler virkelig rettet mod turister, eller skal vi til at ændre på vores formidling? Vi håber på, at vi kan være med til at give et lille overblik og en klarhed over, hvad der lige nu rør sig i krydsfeltet: Naturvejledning og turisme. Derfor tag bladet i hånden, læs det, se mulighederne og bliv inspireret. Tema: Turisme og naturvejledning God læsning Anne, Allan W og Ulla

4 NATURvejleder 16. årg., nr. 1, apr Redaktionel leder: Turisme hvorfor det? Stort set alle naturvejledere arbejder med turister i et eller andet omfang Definition af turisme Hvad forstår vi egentlig ved begrebet turist - lidt om definitioner... Oplevelsesøkonomi er et begreb, som vi skal vænne os til - men hvad menes der med begrebet og hvordan hænger det sammen med turister og naturvejledning...side 8 Naturens gratis glæder er også en del af den oplevelsesøkonomi, der er vigtig i udviklingen af turismen Kan skovene blive til mere nytte? Hvilket potentiale for oplevelsesøkonomi ligger der i de danske skove Kan naturvejledning forenes med oplevelsesøkonomi? For oplevelsesøkonomi kan sagtens forenes med naturoplevelser! Polakkerne kommer! Om Natur Bornholms initiativer i forhold til polske turister og skolegrupper Polske turister og skoler er en vigtig målgruppe på Natur Bornholm, hvor man i dag arbejder meget bevidst med polakkerne som målgruppe....side 16 Naturvejledning og oplevelsesturisme Erfaringer med naturvejledning og oplevelsesturisme på Vadehavscentret Naturturisme prostitution eller udvikling? Odsherred Naturskole har igennem mange år samarbejdet med Turistbranchen Elsker øko-turisterne naturen ihjel? Hvad ligger der bag øko-turisme - Inge Damm ser kritisk på begrebet Stjernerne viser vej til gode oplevelser Danske Turist Attraktioner bedømmer de danske attraktioner og deler stjerner ud På Vadehavscentret har de mange års erfaring med at lave naturvejlederarrangementer for turister - og det er ikke noget man skammer sig over......side 18 Naturvejledning - en gave til en ø og dens turisme 28 En flok naturvejleder skulle styrke Bornholms turisme - hvordan gik det 0 Vi har brug for dig... 0 Har du noget vi kan få glæde af? Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også altid plads til artikler om det du synes er interessant! Skriv til NATURvejleder... NATURvejleder udgives af NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK Naturvejlederforeningen på Internettet: E-post: Redaktionens postadresse er: Lars Stubkjær Nielsen Københavns Statskovdistrikt Fægyden 1, 3500 Værløse Redaktionens e-post, fax og tlf.: Tlf Fax Tips&Tricks redaktion: Dorrit Hansen Redaktion: Stella Blichfeldt; Anne Johannisson; Ulla Didriksen; Dorrit Hansen; Kari Hald; Allan Gudio Nielsen; Finn Lillethorup; Allan Winther: Lars Stubkjær Nielsen (ansh);

5 Børn og Jagt Bo Storm fortæller om et projekt med formidling af jagt for skolebørn CAND Ja gu er det da hamrende banalt Karen Barfod om naturfagsdidaktik i elevperspektiv og udeundervisning Norge etablerer Naturvejlederordning Så er Norge på vej med en naturvejlederordning Padde-virus på spil i Danmark? En opfordring til at deltage i undersøgelsen af ranavirus hos padder Nyt fra Naturvejlederforeningen Formandens Leder Medlemskortet giver rabat Kender du din bestyrelse? Jagt er spændende at formidle, men der er mange, der holder sig tilbage pga. de mange etiske perspektiver, og de døde dyr - læs om Bo Storms erfaringer med at formidle om jagt...side 30 Hvad skal naturen med partnerskaber? Om Miljøministeriets handlingsplan for offentlige-private-partnerskaber Nyt fra Fællessekretariatet Små nyheder og nyttige informationer fra Fællessekretariatet for Naturvejledning Hvor går naturvejledningen hen? Beretning fra konferencen for naturvejledernes arbejdsgivere i november 2006 Det kan godt være rigtig vigtigt, selv om det umiddelbart lyder banalt - Læs Karen Barfods indlæg om naturfagsdidaktik i forbindelse med CAND side 32 Landet rundt Nyt fra lokalområderne - lokaredaktørerne beretter Tips&Tricks - indstik midt i bladet - gode ideer - lige til at rive ud og gemme! Miljøministeren har afsat millioner af kroner af til at arbejde med partnerskaber mellem offentlige og private - et nyt initiativ indenfor miljøpolitiken -hvad ligger der bag......side 43 NATURvejleder_TT_ indd :11:26 NATURvejleder udkommer: Feb/Mar (med deadline: 1/1) Maj/Juni (med deadline: 1/4) Sept./Okt. (med deadline: 1/8) December (med deadline: 1/11) Artikler til optagelse i bladet: Artikler modtages som e-post. Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside: Kommende temaer: Jun: Naturformidling i Finland (redaktionen) Okt: Forskningsformidling (Dorrit & Allan W) Dec: Pattedyr Mar:? Temaredaktører for dette nummer: Anne Johannisson Ulla Didriksen Allan Winther Opsætning/Layout: Finn Lillethorup. Forside-foto: Finn Lillethorup. Copyright: Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse. NATURvejleder er Svanemærket Oplag: 700 ex. på gallerie art silk-papir Tryk: PRINFO Kolding

6 Definition af turisme Af Allan L. Winther, Formidlingschef på Fjord&Bælt, Kerteminde. 6 De fleste, der bliver adspurgt om hvad turisme er, svarer at det er en person, der er på ferie, som overnatter på en campingplads, et hotel, et sommerhus eller et feriecenter. Ofte vil definitionen gælde for en, der er i et fremmed land, eller i det mindste så langt hjemmefra, at det ikke kan svare sig at køre hjem for at overnatte. Men så simpelt er det ikke. Jeg vil her kort anføre de anerkendte definitioner af turisme og opremse nogle nøgletal for turismen i Danmark. Standardisering af turister Der er udarbejdet standarder af både World Tourisme Organisation (WTO), EU og danske organisationer, der arbejder med turisme, som f.eks. Visit Denmark. Turisme er et serviceerhverv, som indeholder detailhandel, museer, besøgscentre og naturmæssige herligheder. Man definerer en turist når vedkommende: Bevæger sig i tid og rum udover det sædvanlige miljø (der hvor de normalt bor eller opholder sig) Ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til Overnatter i det pågældende land/ landsdel Ikke opholder sig i landet/landsdelen mere end et år WTO definitionen omfatter ikke kun ferieturister, men også personer, der besøger et land i forbindelse med studier eller forretning, deltagelse i konferencer, kursus- og studieaktiviteter eller privatbesøg. Herefter kan man så definere de enkelte turister nærmere som en-dags besøgende eller flere dages turister, udenlandske, danske, ferie- eller forretningsrejse osv..

7 Tal og statistik om turisme Har du lyst til at se flere tal og statistikker, kan du gå på Danmarks Statistik, eller Visit Denmark, hvor tallene i denne artikel er hentet. På Visit Denmarks hjemmeside kan der også findes mange andre informationer og rapporter om turisme i Danmark. Her skelnes klart mellem at være besøgende (som én dag eller kortere) og turist (med mindst én overnatning på stedet). Turisme økonomi Man kan bruge turisttal til mangt og meget. Men udgangspunktet er altid den enkelte turist og dennes forbrug af serviceydelser eller andet. Ud fra dette definerer man så økonomien i turismeerhvervet i Danmark. Eks. fra Visit Denmark: En avis købt af en amerikansk turist i København er turistforbrug, mens en avis købt af en københavner på vej til arbejde ikke er. Det er altså formålet, området og personen, der afgør om en økonomisk aktivitet er turisme eller ej også selvom produktet, der købes er beregnet til turister, som for eksempel Den Lille Havfrue, turistkort, postkort etc. Overnatning og forbrug I 2005 var der godt 42 mio. som benyttede sig af overnatninger, hvilket er et svagt fald i forhold til 2004 med 42,2 mio. Ud over disse var der ca. 70 mio. overnatninger af anden karakter; som i eget, lånt eller privat lejet feriehus, familie/ venne besøg m.fl., samt 30 mio. endagsturister. Der er en klar tendens til et fald i overnatning af udenlandske turister, mens der er en stigning i overnatning af danske turister. Her ser det ud til, at især de tyske turister er begyndt at svigte Danmark, men også blandt norske og svenske turister ses et fald. I 2004 udgjorde tyskere, nordmænd og svenskere 2/3 af de udenlandske turister og omsætning. Udenlandske turister brugte 27,6 mia. kr., hvoraf ca. 50% blev brugt til overnatning, restaurant og transport. Danske turister brugte 19,5 mia., heraf 60% på restaurant, kultur, forlystelser og overnatning. En gennemsnitsturist brugte i 2004 ca. 469 kr. pr. døgn. En interessant observation er, at den tyske turist kun brugte ca. 300 kr., mens den japanske brugte knap kr. pr. døgn! o Fotos: Finn Lillethorup 7

8 Naturens gratis glæder en del af oplevelsesøkonomien Direktør Kim Folmann Jørgensen, Fyn Tourist. Alle taler om oplevelsesøkonomien, som det nye mantra, der skal sikre den fortsatte danske velfærd, i en stadig mere globaliseret fremtid. Skaber oplevelsesøkonomien også nye udfordringer for dansk turisme? Oplevelsesøkonomi I mange sammenhænge bruges begrebet oplevelsesøkonomi for den rodekasse, hvori planlæggere placerer: Turisme, kultur, design, film, teater, events, idræt, attraktioner, naturlegepladser, rekreative faciliteter, naturvejledere o.s.v. en kasse som de ikke rigtig ved hvorledes skal håndteres, når det drejer sig om erhvervsudvikling. Dette er i høj grad tilfældet i forbindelse med de nye udviklingsplaner, som der nu er lovgivet om at de nye kommuner og regioner skal udarbejde. Stort set alle de foreløbige eksempler herpå inddrager oplevelsesøkonomien som en af grundpillerne. Begrebet oplevelsesøkonomi dækker imidlertid også over det forhold, at vi som forbrugere ikke kun betaler for en vares fysiske egenskaber, men i stigende omfang også for de relationer, følelser, værdier og de oplevelser og fællesskaber, som knytter sig an til et bestemt produkt. Denne immaterielle merværdi udgør ofte størstedelen af varens pris. Tænk blot på en sweatshirt til kr. 200,- som med en påsyet krokodille nu pludselig koster kr. 800,-. Red and Blue Ocean Det drejer sig om at manøvrere væk fra den benhårde konkurrence, The Red Ocean, hvor alle konkurrerer på prisen og med tilnærmelsesvis ens produkter og det i en udstrækning så blodet flyder, deraf navnet. Det gælder modsat om at gøre sine produkter unikke i forbrugerens bevidsthed, om at opbygge relationer, at få kunden følelsesmæssigt involveret og gerne interaktivt. I fagsproget hedder det at opbygge længerevarende konkurrencemæssige fordele, eller populært - at manøvrere mod Blue Ocean at gøre sig fri og uafhængig af den benhårde konkurrence. Et særdeles effektivt middel og måske det hidtil mest effektive middel overhovedet er, at kombinere produktet med oplevelser. I dansk turisme snakker vi om det svigtende tyske marked den tyske udfordring. De sidste ti år er en uafbrudt tilbagegang og kun de mest optimistiske tror på, at bunden er noget. Samtidig lyder meldingen fra VisitDenmarks markedschefer i Norge og Sverige, at nu begynder også vore broderfolk at svigte os. Meldingerne lyder klart, at dansk tu-

9 risme ikke har formået at forny sig, varerne på hylderne oplevelserne - er tilnærmelsesvis de samme som for en generation siden. Med stadig bedre infrastruktur, med billigere flyrejser og et nyåbnet Østeuropa er konkurrencesituationen skærpet gevaldigt - dansk turisme manøvrerer lige mod Red Ocean. Hvordan får vi lagt kursen om? Som gammel søfartsnation bør vi om nogen kunne finde vejen frem mod Blue Ocean! Oplevelsesøkonomien i naturen Et af midlerne er bedre naturoplevelser. Naturoplevelser er en suveræn topscorer, når gæsterne udspørges om, hvad der betyder mest for dem i forbindelse med et ferieophold i Danmark. Hvordan udnytter vi i fællesskab oplevelsesøkonomiens metodikker til at skabe bedre naturoplevelser? Den danske natur er hverken eksotisk eller imponerende i en international sammenhæng. Kan dansk natur overhovedet bidrage med oplevelser, som kan give os længerevarende konkurrencemæssige fordele? Svaret er et klart Ja. Metoden er i bogstaveligste forstand at sikre, at gæsten får en på opleveren. Og dette tilrettelagt på en måde, som ikke umiddelbart kan kopieres i Mecklenburg Vorpommern eller i Kroatien. Værktøjskassen indeholder: Storytelling, individualisering via IT, interaktion, rollespil og lignende. ODA I projektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner, som er dansk turismes hidtil største kompetenceudviklingstiltag er netop udgivet en håndbog. Oplevelser i udvikling Udvikling i oplevelser Denne kan gratis downloades på eller bestilles samme sted, pris kr. 200,-. Heri er der mange udmærkede erfaringer omkring praktisk oplevelsesudvikling fra danske attraktioner. Et eksempel på dette er en nærliggende skov, Nørreskoven på Tåsinge, hvor jeg selv ofte på min løbetur, passerer en mindesten, som ellers er godt skjult i en granskov. Stenen er rejst på det sted, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre blev fundet for snart 100 år siden. Selv om stenen er meget utilgængelig og kun kendt af få, ligger der forbavsende ofte friske blomster. Dette er et oplagt mål for storytelling - og måske endda suppleret med håndholdt IT-teknologi og skattejagt gennem skoven med indlagte opgaver. NATURvejleder, november 2006 bringer flere eksempler på dette i praksis. Frokostkurven kan Hotel Svendborg levere, og du kan få den med og uden revolver! Eller hvad med grillstegt lam serveret med udsøgt rødvin under åben himmel i Svanninge Bakker, ved de anlagte primitive overnatningspladser, samtidig med at Faaborg Museum fortæller om Fynbomalerne og deres opfattelse og formidling af naturen. Dette afslutter en dag, hvor man selv har forsøgt sig med staffeli og farver under kyndig vejledning. Naturen rummer masser af gratis glæder og her er/skal fortsat være fri adgang for alle. Men hjælper vi til og sætter i scene, er der så uendelig mange muligheder for at skabe supplerende gode og uforglemmelige oplevelser. Og gratis bliver det naturligvis langtfra betalingsvilligheden for oplevelser er nemlig stor så lad os i mange sammenhænge udstyre den danske natur med en krokodille lad os bruge oplevelsesøkonomiens værktøjer til at få styrket indtjeningen og konkurrencesituationen i dansk turisme til at styre mod de blå oceaner. o Gratis naturoplevelser Naturens gratis glæder rummer mængder af potentiale for oplevelsesudvikling, tilrettelagt og iscenesat, så selv den sejeste naturanalfabet bliver engageret og lader sig rive med.

10 Kan skovene blive til mere nytte? Oplevelsesøkonomi i danske skove Foto: Finn Lillethorup Indledning Danmark lavede den første opgørelse over skovressourcerne tilbage i 1800, og fra 1881 har der været systemiske opgørelser centreret om 9 store tællinger, hvoraf den seneste fandt sted i år Danmarks skovareal og ejerskab til skovene fremgår af tabellen herunder. Det indebærer, at 10 pct. af Danmarks areal er skovdækket. Den globale dækning af skov er på ca. 30 pct. (FAO 2004). De Kilde: Skov og natur i tal danske skove er gennem tiderne afløst af landbrug. Skovene er dels statsskove dels privatejede. Statsskovene har overvejende tidligere tilhørt kongemagten, mens de private skove for størstedelens vedkommende har udgangspunkt i adelens besiddelser. * Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år har opgørelsesprincipperne varieret. Bl.a. er omfanget af medtagne hjælpearealer ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab Skovareal (ha) Antal skovejendomme (stk.) Af Lise Lyck, Centerleder for Center for Tourism and Culture Management, Copenhagen Business School. Skov- og Naturstyrelsen Øvrigt offentlig ejede Privatejede Selskaber mv I alt *

11 Skovene rummer mange forskellige slags træer, og dermed skove af forskel- lig type. Tabellen herunder viser karakteren af de danske skove. Træartsfordeling Skovene i alt (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Bøg Eg * Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år har opgørelsesprincipperne varieret. Bl.a. er omfanget af medtagne hjælpearealer ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Ask Ær Andet løvtræ Løvtræ i alt (28%) (32%) (36%) (26%) (32%) Rødgran Sitkagran Nobilis Nordmannsgran Andet nåletræ Nåletræ i alt (55%) (60%) (60%) (65%) (64%) Bevokset i alt Hjælpearealer og ubevokset (17%) (8%) (4%) (9%) (4%) Totalt * (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Skovenes værdi omfatter dels en værditilvækst, der indgår direkte i det danske nationalregnskab, som en del af den primære sektors værditilvækst, dels en række herlighedsværdier for brugerne af skovene. Mens bidraget til nationalregnskabet kan opgøres præcist, er situationen for herlighedsværdiernes vedkommende anderledes. Det skyldes, at der kun i ringe grad er udviklet markeder, hvor udbydere og efterspørgere kan mødes og udvikle produkter, som både kan forøge udbydernes indkomster og skabe produkter, som efterspørgerne ønsker og er villige til at betale for. Det danske forbrug af træ beløb sig i 2004 til ca. 28 mia. kr., hvoraf knap en fjerdedel (22 pct.) var forbrug af dansk produceret træ. (Danmarks Statistik). Som følge af udviklingen i priserne på træ er lønsomheden i skovbrug de senere år reduceret betydeligt. Det betyder, at en del skovejere er blevet mere åbne for at prøve at finde nye måder at udnytte skovressourcerne på, som kan bidrage til en bedre økonomi. Samtidig er der kommet et øget fokus på oplevelsesøkonomi blandt folk. Dette har ført til spørgsmålet om belysning og analyse af skovenes muligheder for at tilbyde og 11

12 Noter: 1) Jensen, Frank Søndergaard og Niels Elers Koch, 1997: Friluftsliv i skovene 1976/ /94. - Forskningsserien nr. 20, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm, s. 2) Titlen er Danske skove i en oplevelsesøkonomi, Rapport over workshop 31. maj videreudvikle produkter, som folk har en vilje til at betale for. Formålet med denne artikel er at belyse ovennævnte udvikling nærmere. Artiklen baserer sig på dele af et igangværende forskningsprojekt om danske skove og oplevelsesøkonomi, som Landbohøjskolen, KVL- Skov og Landskab ved Bo Jellesmark Thorsen, Berit Kåe og Suzanne Vedel og Copenhagen Business School, Center for Tourism and Culture Management ved Lise Lyck, Camilla Gårdsted Mikkelsen og Theresa Scavenius arbejder med. Oplevelsesøkonomi i danske skove Indledningsvis skal understreges, at skovene har en række fri (gratis) oplevelsesværdier, hvilket de selvfølgelig fortsat skal have. Besøgene i danske skove er undersøgt af bla. Frank Søndergaard Jensen et al 1). Her vurderes det årlige antal besøg til 50 mill. og de mest populære aktiviteter fandtes at være at gå en tur, at nyde naturen og at studere naturen. Men udover disse aktiviteter foregår der også en række andre aktiviteter i forbindelse med sport og motion, i forbindelse med læring, i forbindelse med underholdning som fx rollespil, selskaber, højtidsbestemte begivenheder mv. I forbindelse med disse aktiviteter er et behov for en produktudvikling, hvor brugerne gennem deres betalingsvillighed kan få udviklet produkter, der kan øge deres tilfredshed og samtidig skabe en mulighed for bedre indtjening for skovejerne. Der er med andre ord mulighed for at skabe, hvad vi kalder en win-win situation. I maj 2006 afholdt Skov og Landskab og Center for Tourism en workshop. Vi indbød skovejere, repræsentanter for friluftsrådet og fra en række foreninger, der benytter skovene (mountain bikers, orienteringsløbere, jægere, rollespilsforeninger etc.). Rapporten fra denne workshop kan findes på Internettet 2). På workshoppen fremlagde vi som forskere idegrundlaget for oplevelsesøkonomien og en række eksempler på mere og mindre traditionelle anvendelser af skovene. De indbudte deltagere arbejdede efterfølgende i grupper med at konkretisere og drøfte oplevelsesøkonomiske produkter. Hensigten var dels at skabe netværk mellem brugere og udbydere dels at påbegynde en produktudvikling. I november 2006 blev der afholdt en konference om oplevelsesøkonomi i danske skove med ca. 100 deltagere på Copenhagen Business School. Her fremlagde forskere, udbydere, efterspørgere, Visitdenmark og politikere deres syn på og erfaringer med oplevelsesøkonomi. Næste led i forskningsprojektet er en kortlægning med detaljerede cases, der kan belyse og identificere interessante produkter inden for skove og oplevelsesøkonomi. Starten har været indledende besøg hos to udbydere: Vallø og Løndal. Disse er modsætninger, idet Vallø skovene er meget store (4.000 ha), herregården har qua fundats, historie og regelsæt en ikke direkte aktiv rolle i forbindelse med oplevelsesøkonomi og en ledelsesfilosofi om insourcing, mens Løndal skovarealet er mindre (600 ha), slottet er i dag hovedingrediensen i den oplevelsesøkonomiske produktion og ledelsesfilosofien er baseret på outsourcing. Denne del af projektet forventes at lede til en konference i forsommeren Afslutning Det skulle gerne være klart ud fra denne artikel, at oplevelsesøkonomi i skovene kan give en række ny fordele for gamle og ny brugere af skovene, som der vil være en betalingsvilje knyttet til oplevelsesøkonomi kan bidrage til at bedre lønsomheden af skovressourcerne den hidtige brug af skovene til skovture mv. vil fortsætte det tager tid at udvikle ny produkter og netværk, at det er en proces, hvor kortlægning og identifikation af produkter såvel som udvikling af best practice er vigtige delelementer at innovation ikke alene er knyttet til byudvikling, men i høj grad også gennem en aktivering af landskabsressourcer kan bidrage til at skabe vækst og nye jobs i skovene og på landet Er du interesseret i ovennævnte udviklingsmuligheder og deltagelse i kommende konferencer, er du velkommen til at e o

13 Kan naturvejledning forenes med oplevelsesøkonomi? For oplevelsesøkonomi kan sagtens forenes med naturoplevelser! Mange mennesker ønsker ferier, som sikrer aktiviteter og underholdning, ikke mindst os i den vestlige verden rejser mere og mere på korte og oplevelsesrige ture. Ferier har stor betydning for os vi vil overraskes og have individuelle oplevelser hver gang vi drager af sted. Vi søger oplevelser med mening, autenticitet og oprindelighed vi ønsker indlevelse og prøver at finde og forstå sammenhænge. Vi betaler gerne rigtig meget for unikke oplevelser og det er det, der med et smart ord kaldes oplevelsesøkonomi. Inddragelse Et nøgleord i oplevelsesøkonomien er inddragelse. Det er et marked, hvor kravene til nye og stærkere fortællinger og oplevelser vokser i takt med, at der kommer flere og flere aktører på markedet. Et eksempel på en dyre oplevelse er en tur til bamsefabrikken Build a Bear, hvor barnet får designet sin egen personlige bamse. Tænk at kunne vælge figur, pels, tøj, øjne og så beslutte sig for bamsenavnet, få dåbsattest og få syet et hjerte ind i bamsen. Bamsekonceptet er en overvældende succes. Det er dyrt, men det er det værd, fordi aktiviteten spiller på inddragelse, den gode fortælling og følelser. Prøv engang at sammenligne bamseoplevelsen med en dyresporstur i Hareskoven med en naturvejleder. Kan man tillade sig det? Ja måske. Naturvejledning spiller jo netop på følelserne og den gode historie. Vi elsker at involvere deltagerne i naturaktiviteter. De skal sanse og føle og forstå naturens sammenhænge. At bringe folk ud i den delvist menneskeskabte natur, som ikke længere er så naturligt, er måske sammenligneligt med at bringe folk ud i mere kunstige miljøer, blot oplevelsen er unik. Så måske er tiden inde til at tjene kassen på oplevelser i den danske kulturelle natur ligesom andre tjener penge på gode oplevelser? For der er penge i oplevelsesøkonomi. Derfor står vi som naturformidlere overfor store udfordringer, hvis vi vil tiltrække flere deltagere og ikke mindst turister til unikke naturaktiviteter, som sætter den enkelte deltager i centrum. Er vi parat til at sælge naturoplevelser? Og kan det at sætte pris og økonomiske mål på naturvejledning blive en del af vores ideologi? Af Ulla Didriksen, Zoologisk Have København 13

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 25. marts 2014 Dette udkast til kommunikationsstrategien er diskuteret i naturvejlederforeningens bestyrelse og i en ad hoc kommunikationsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere