April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning"

Transkript

1 RNATURVEJLEDE April 2007, 16. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Turisme og naturvejledning

2 RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskolepersonale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning. Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for uddannelse. Medlemsbladet NATURvejleder Naturvejledernes årskonference Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og»tips og Tricks«, der er relevante for naturvejledere i hverdagen. Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der foregår på naturformidlings-området rundt om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen. Årskonferencen er det årlige samlingspunkt for naturvejledere i Danmark. Hver årskonference har sit eget tema, og arrangeres på skift mellem de regionale netværk af naturvejledere. Årskonferencen 2007 afholdes april på Bornholm Tema: Grøn Turisme Naturvejlederforeningens generalforsamling afvikles i forbindelse med årskonferencen. Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid. Naturvejlederforeningens web-adresse er: På foreningens hjemmeside er der oplysninger om foreningens mål og virke samt links til naturvejledere og naturskoler i Danmark. Hjemmesiden har desuden en oversigt over kurser, der udbydes af naturvejledere. NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK v/ Thomas Gyalokay, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup Foreningens e-post: Bestyrelsen: Thomas Gyalokay 3944 Helle-Marie Taastrøm 2537 Marianne Hald 1612 Jesper Grube Kristiansen 9612 Arne Bondo-Andersen 1164 Allan Winther Lars Borch Stephan Springborg 0045 Kasse og regnskab: Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde (Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, er især vigtigt ved homebanking ) Medlemsskab og adresseændring: Kontakt redaktøren Lars Stubkjær Nielsen på tlf eller på e-post: NATUR vejleder 15. årg. nr

3 Turisme hvorfor det? Fordi mange naturvejledere arbejder med turisme eller i hvert fald med turister. Måske også uden at vide det. For hvad er en turist egentligt for en størrelse? For at udforske området har vi sammensat dette teamnummer om turisme og Årskonferencen har taget samme emne i april på Bornholm. Både i bladet og på konferencen kan du udveksle idéer til hvordan og hvor forskellig naturvejledning for turister er og bør være. Nogle arbejder så meget med turister, at det præger hverdagen og hele tankegangen på stedet så meget, at nye sprog læres, det tyske pudses af og forskellige koncepter planlægges og afprøves. Der tjenes penge, formidles gratis og forskes i oplevelsesøkonomi. Ord som oplevelsesøkonomi, oplevelsesturisme, mærkeordninger, edutainment, og branding m.m., dukker op i medierne og bliver brugt i flæng i forbindelse med turisme. Det er farlig fine ord, som dækker over mangt og meget. Man kan så, med rette, spørge: Hvad kommer det mig ved?. Svaret er ikke givet og du vil nok heller ikke finde det entydigt her, men et godt bud på hvad det kan betyde for dig som naturvejleder, er hvad bladet denne gang forsøger at give dig. I vores del af verden er de basale fysiske og sociale behov ved at være dækket, og derfor stiger efterspørgslen på at få dækket behovene for selvrealisering og kreativ udfoldelse, enten i flok eller individuelt. Dette afspejles i vores forbrugsmønster, mange af de varer vi køber bærer præg af vores overflod. Vi køber mere efter brand, end efter funktionalitet. Det betyder at vores forbrug går mere og mere i retning af produkter og ydelser med en høj oplevelsesværdi. Turisme er en stærk voksende business, hvor der netop kan være eller er en meget høj oplevelsesværdi, derfor vil man også se en øget tendens til at turister vil søge hen hvor de unikke og specielle oplevelser er. Det er noget naturvejlederne i dag må tage ind i deres overvejelser i forhold til det de udbyder til andre end skoleelever. Artiklerne i det blad du netop sidder med, giver nogle bud på hvad den nærmeste fremtid byder på, og løfter lidt af sløret for hvad det er, der vil blive efterspurgt. Vi vil gerne være med til at klæ naturvejlederen på, så hver enkelt reflekterer over egen praksis. Er det vi går og formidler virkelig rettet mod turister, eller skal vi til at ændre på vores formidling? Vi håber på, at vi kan være med til at give et lille overblik og en klarhed over, hvad der lige nu rør sig i krydsfeltet: Naturvejledning og turisme. Derfor tag bladet i hånden, læs det, se mulighederne og bliv inspireret. Tema: Turisme og naturvejledning God læsning Anne, Allan W og Ulla

4 NATURvejleder 16. årg., nr. 1, apr Redaktionel leder: Turisme hvorfor det? Stort set alle naturvejledere arbejder med turister i et eller andet omfang Definition af turisme Hvad forstår vi egentlig ved begrebet turist - lidt om definitioner... Oplevelsesøkonomi er et begreb, som vi skal vænne os til - men hvad menes der med begrebet og hvordan hænger det sammen med turister og naturvejledning...side 8 Naturens gratis glæder er også en del af den oplevelsesøkonomi, der er vigtig i udviklingen af turismen Kan skovene blive til mere nytte? Hvilket potentiale for oplevelsesøkonomi ligger der i de danske skove Kan naturvejledning forenes med oplevelsesøkonomi? For oplevelsesøkonomi kan sagtens forenes med naturoplevelser! Polakkerne kommer! Om Natur Bornholms initiativer i forhold til polske turister og skolegrupper Polske turister og skoler er en vigtig målgruppe på Natur Bornholm, hvor man i dag arbejder meget bevidst med polakkerne som målgruppe....side 16 Naturvejledning og oplevelsesturisme Erfaringer med naturvejledning og oplevelsesturisme på Vadehavscentret Naturturisme prostitution eller udvikling? Odsherred Naturskole har igennem mange år samarbejdet med Turistbranchen Elsker øko-turisterne naturen ihjel? Hvad ligger der bag øko-turisme - Inge Damm ser kritisk på begrebet Stjernerne viser vej til gode oplevelser Danske Turist Attraktioner bedømmer de danske attraktioner og deler stjerner ud På Vadehavscentret har de mange års erfaring med at lave naturvejlederarrangementer for turister - og det er ikke noget man skammer sig over......side 18 Naturvejledning - en gave til en ø og dens turisme 28 En flok naturvejleder skulle styrke Bornholms turisme - hvordan gik det 0 Vi har brug for dig... 0 Har du noget vi kan få glæde af? Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også altid plads til artikler om det du synes er interessant! Skriv til NATURvejleder... NATURvejleder udgives af NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK Naturvejlederforeningen på Internettet: E-post: Redaktionens postadresse er: Lars Stubkjær Nielsen Københavns Statskovdistrikt Fægyden 1, 3500 Værløse Redaktionens e-post, fax og tlf.: Tlf Fax Tips&Tricks redaktion: Dorrit Hansen Redaktion: Stella Blichfeldt; Anne Johannisson; Ulla Didriksen; Dorrit Hansen; Kari Hald; Allan Gudio Nielsen; Finn Lillethorup; Allan Winther: Lars Stubkjær Nielsen (ansh);

5 Børn og Jagt Bo Storm fortæller om et projekt med formidling af jagt for skolebørn CAND Ja gu er det da hamrende banalt Karen Barfod om naturfagsdidaktik i elevperspektiv og udeundervisning Norge etablerer Naturvejlederordning Så er Norge på vej med en naturvejlederordning Padde-virus på spil i Danmark? En opfordring til at deltage i undersøgelsen af ranavirus hos padder Nyt fra Naturvejlederforeningen Formandens Leder Medlemskortet giver rabat Kender du din bestyrelse? Jagt er spændende at formidle, men der er mange, der holder sig tilbage pga. de mange etiske perspektiver, og de døde dyr - læs om Bo Storms erfaringer med at formidle om jagt...side 30 Hvad skal naturen med partnerskaber? Om Miljøministeriets handlingsplan for offentlige-private-partnerskaber Nyt fra Fællessekretariatet Små nyheder og nyttige informationer fra Fællessekretariatet for Naturvejledning Hvor går naturvejledningen hen? Beretning fra konferencen for naturvejledernes arbejdsgivere i november 2006 Det kan godt være rigtig vigtigt, selv om det umiddelbart lyder banalt - Læs Karen Barfods indlæg om naturfagsdidaktik i forbindelse med CAND side 32 Landet rundt Nyt fra lokalområderne - lokaredaktørerne beretter Tips&Tricks - indstik midt i bladet - gode ideer - lige til at rive ud og gemme! Miljøministeren har afsat millioner af kroner af til at arbejde med partnerskaber mellem offentlige og private - et nyt initiativ indenfor miljøpolitiken -hvad ligger der bag......side 43 NATURvejleder_TT_ indd :11:26 NATURvejleder udkommer: Feb/Mar (med deadline: 1/1) Maj/Juni (med deadline: 1/4) Sept./Okt. (med deadline: 1/8) December (med deadline: 1/11) Artikler til optagelse i bladet: Artikler modtages som e-post. Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside: Kommende temaer: Jun: Naturformidling i Finland (redaktionen) Okt: Forskningsformidling (Dorrit & Allan W) Dec: Pattedyr Mar:? Temaredaktører for dette nummer: Anne Johannisson Ulla Didriksen Allan Winther Opsætning/Layout: Finn Lillethorup. Forside-foto: Finn Lillethorup. Copyright: Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse. NATURvejleder er Svanemærket Oplag: 700 ex. på gallerie art silk-papir Tryk: PRINFO Kolding

6 Definition af turisme Af Allan L. Winther, Formidlingschef på Fjord&Bælt, Kerteminde. 6 De fleste, der bliver adspurgt om hvad turisme er, svarer at det er en person, der er på ferie, som overnatter på en campingplads, et hotel, et sommerhus eller et feriecenter. Ofte vil definitionen gælde for en, der er i et fremmed land, eller i det mindste så langt hjemmefra, at det ikke kan svare sig at køre hjem for at overnatte. Men så simpelt er det ikke. Jeg vil her kort anføre de anerkendte definitioner af turisme og opremse nogle nøgletal for turismen i Danmark. Standardisering af turister Der er udarbejdet standarder af både World Tourisme Organisation (WTO), EU og danske organisationer, der arbejder med turisme, som f.eks. Visit Denmark. Turisme er et serviceerhverv, som indeholder detailhandel, museer, besøgscentre og naturmæssige herligheder. Man definerer en turist når vedkommende: Bevæger sig i tid og rum udover det sædvanlige miljø (der hvor de normalt bor eller opholder sig) Ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til Overnatter i det pågældende land/ landsdel Ikke opholder sig i landet/landsdelen mere end et år WTO definitionen omfatter ikke kun ferieturister, men også personer, der besøger et land i forbindelse med studier eller forretning, deltagelse i konferencer, kursus- og studieaktiviteter eller privatbesøg. Herefter kan man så definere de enkelte turister nærmere som en-dags besøgende eller flere dages turister, udenlandske, danske, ferie- eller forretningsrejse osv..

7 Tal og statistik om turisme Har du lyst til at se flere tal og statistikker, kan du gå på Danmarks Statistik, eller Visit Denmark, hvor tallene i denne artikel er hentet. På Visit Denmarks hjemmeside kan der også findes mange andre informationer og rapporter om turisme i Danmark. Her skelnes klart mellem at være besøgende (som én dag eller kortere) og turist (med mindst én overnatning på stedet). Turisme økonomi Man kan bruge turisttal til mangt og meget. Men udgangspunktet er altid den enkelte turist og dennes forbrug af serviceydelser eller andet. Ud fra dette definerer man så økonomien i turismeerhvervet i Danmark. Eks. fra Visit Denmark: En avis købt af en amerikansk turist i København er turistforbrug, mens en avis købt af en københavner på vej til arbejde ikke er. Det er altså formålet, området og personen, der afgør om en økonomisk aktivitet er turisme eller ej også selvom produktet, der købes er beregnet til turister, som for eksempel Den Lille Havfrue, turistkort, postkort etc. Overnatning og forbrug I 2005 var der godt 42 mio. som benyttede sig af overnatninger, hvilket er et svagt fald i forhold til 2004 med 42,2 mio. Ud over disse var der ca. 70 mio. overnatninger af anden karakter; som i eget, lånt eller privat lejet feriehus, familie/ venne besøg m.fl., samt 30 mio. endagsturister. Der er en klar tendens til et fald i overnatning af udenlandske turister, mens der er en stigning i overnatning af danske turister. Her ser det ud til, at især de tyske turister er begyndt at svigte Danmark, men også blandt norske og svenske turister ses et fald. I 2004 udgjorde tyskere, nordmænd og svenskere 2/3 af de udenlandske turister og omsætning. Udenlandske turister brugte 27,6 mia. kr., hvoraf ca. 50% blev brugt til overnatning, restaurant og transport. Danske turister brugte 19,5 mia., heraf 60% på restaurant, kultur, forlystelser og overnatning. En gennemsnitsturist brugte i 2004 ca. 469 kr. pr. døgn. En interessant observation er, at den tyske turist kun brugte ca. 300 kr., mens den japanske brugte knap kr. pr. døgn! o Fotos: Finn Lillethorup 7

8 Naturens gratis glæder en del af oplevelsesøkonomien Direktør Kim Folmann Jørgensen, Fyn Tourist. Alle taler om oplevelsesøkonomien, som det nye mantra, der skal sikre den fortsatte danske velfærd, i en stadig mere globaliseret fremtid. Skaber oplevelsesøkonomien også nye udfordringer for dansk turisme? Oplevelsesøkonomi I mange sammenhænge bruges begrebet oplevelsesøkonomi for den rodekasse, hvori planlæggere placerer: Turisme, kultur, design, film, teater, events, idræt, attraktioner, naturlegepladser, rekreative faciliteter, naturvejledere o.s.v. en kasse som de ikke rigtig ved hvorledes skal håndteres, når det drejer sig om erhvervsudvikling. Dette er i høj grad tilfældet i forbindelse med de nye udviklingsplaner, som der nu er lovgivet om at de nye kommuner og regioner skal udarbejde. Stort set alle de foreløbige eksempler herpå inddrager oplevelsesøkonomien som en af grundpillerne. Begrebet oplevelsesøkonomi dækker imidlertid også over det forhold, at vi som forbrugere ikke kun betaler for en vares fysiske egenskaber, men i stigende omfang også for de relationer, følelser, værdier og de oplevelser og fællesskaber, som knytter sig an til et bestemt produkt. Denne immaterielle merværdi udgør ofte størstedelen af varens pris. Tænk blot på en sweatshirt til kr. 200,- som med en påsyet krokodille nu pludselig koster kr. 800,-. Red and Blue Ocean Det drejer sig om at manøvrere væk fra den benhårde konkurrence, The Red Ocean, hvor alle konkurrerer på prisen og med tilnærmelsesvis ens produkter og det i en udstrækning så blodet flyder, deraf navnet. Det gælder modsat om at gøre sine produkter unikke i forbrugerens bevidsthed, om at opbygge relationer, at få kunden følelsesmæssigt involveret og gerne interaktivt. I fagsproget hedder det at opbygge længerevarende konkurrencemæssige fordele, eller populært - at manøvrere mod Blue Ocean at gøre sig fri og uafhængig af den benhårde konkurrence. Et særdeles effektivt middel og måske det hidtil mest effektive middel overhovedet er, at kombinere produktet med oplevelser. I dansk turisme snakker vi om det svigtende tyske marked den tyske udfordring. De sidste ti år er en uafbrudt tilbagegang og kun de mest optimistiske tror på, at bunden er noget. Samtidig lyder meldingen fra VisitDenmarks markedschefer i Norge og Sverige, at nu begynder også vore broderfolk at svigte os. Meldingerne lyder klart, at dansk tu-

9 risme ikke har formået at forny sig, varerne på hylderne oplevelserne - er tilnærmelsesvis de samme som for en generation siden. Med stadig bedre infrastruktur, med billigere flyrejser og et nyåbnet Østeuropa er konkurrencesituationen skærpet gevaldigt - dansk turisme manøvrerer lige mod Red Ocean. Hvordan får vi lagt kursen om? Som gammel søfartsnation bør vi om nogen kunne finde vejen frem mod Blue Ocean! Oplevelsesøkonomien i naturen Et af midlerne er bedre naturoplevelser. Naturoplevelser er en suveræn topscorer, når gæsterne udspørges om, hvad der betyder mest for dem i forbindelse med et ferieophold i Danmark. Hvordan udnytter vi i fællesskab oplevelsesøkonomiens metodikker til at skabe bedre naturoplevelser? Den danske natur er hverken eksotisk eller imponerende i en international sammenhæng. Kan dansk natur overhovedet bidrage med oplevelser, som kan give os længerevarende konkurrencemæssige fordele? Svaret er et klart Ja. Metoden er i bogstaveligste forstand at sikre, at gæsten får en på opleveren. Og dette tilrettelagt på en måde, som ikke umiddelbart kan kopieres i Mecklenburg Vorpommern eller i Kroatien. Værktøjskassen indeholder: Storytelling, individualisering via IT, interaktion, rollespil og lignende. ODA I projektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner, som er dansk turismes hidtil største kompetenceudviklingstiltag er netop udgivet en håndbog. Oplevelser i udvikling Udvikling i oplevelser Denne kan gratis downloades på eller bestilles samme sted, pris kr. 200,-. Heri er der mange udmærkede erfaringer omkring praktisk oplevelsesudvikling fra danske attraktioner. Et eksempel på dette er en nærliggende skov, Nørreskoven på Tåsinge, hvor jeg selv ofte på min løbetur, passerer en mindesten, som ellers er godt skjult i en granskov. Stenen er rejst på det sted, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre blev fundet for snart 100 år siden. Selv om stenen er meget utilgængelig og kun kendt af få, ligger der forbavsende ofte friske blomster. Dette er et oplagt mål for storytelling - og måske endda suppleret med håndholdt IT-teknologi og skattejagt gennem skoven med indlagte opgaver. NATURvejleder, november 2006 bringer flere eksempler på dette i praksis. Frokostkurven kan Hotel Svendborg levere, og du kan få den med og uden revolver! Eller hvad med grillstegt lam serveret med udsøgt rødvin under åben himmel i Svanninge Bakker, ved de anlagte primitive overnatningspladser, samtidig med at Faaborg Museum fortæller om Fynbomalerne og deres opfattelse og formidling af naturen. Dette afslutter en dag, hvor man selv har forsøgt sig med staffeli og farver under kyndig vejledning. Naturen rummer masser af gratis glæder og her er/skal fortsat være fri adgang for alle. Men hjælper vi til og sætter i scene, er der så uendelig mange muligheder for at skabe supplerende gode og uforglemmelige oplevelser. Og gratis bliver det naturligvis langtfra betalingsvilligheden for oplevelser er nemlig stor så lad os i mange sammenhænge udstyre den danske natur med en krokodille lad os bruge oplevelsesøkonomiens værktøjer til at få styrket indtjeningen og konkurrencesituationen i dansk turisme til at styre mod de blå oceaner. o Gratis naturoplevelser Naturens gratis glæder rummer mængder af potentiale for oplevelsesudvikling, tilrettelagt og iscenesat, så selv den sejeste naturanalfabet bliver engageret og lader sig rive med.

10 Kan skovene blive til mere nytte? Oplevelsesøkonomi i danske skove Foto: Finn Lillethorup Indledning Danmark lavede den første opgørelse over skovressourcerne tilbage i 1800, og fra 1881 har der været systemiske opgørelser centreret om 9 store tællinger, hvoraf den seneste fandt sted i år Danmarks skovareal og ejerskab til skovene fremgår af tabellen herunder. Det indebærer, at 10 pct. af Danmarks areal er skovdækket. Den globale dækning af skov er på ca. 30 pct. (FAO 2004). De Kilde: Skov og natur i tal danske skove er gennem tiderne afløst af landbrug. Skovene er dels statsskove dels privatejede. Statsskovene har overvejende tidligere tilhørt kongemagten, mens de private skove for størstedelens vedkommende har udgangspunkt i adelens besiddelser. * Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år har opgørelsesprincipperne varieret. Bl.a. er omfanget af medtagne hjælpearealer ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab Skovareal (ha) Antal skovejendomme (stk.) Af Lise Lyck, Centerleder for Center for Tourism and Culture Management, Copenhagen Business School. Skov- og Naturstyrelsen Øvrigt offentlig ejede Privatejede Selskaber mv I alt *

11 Skovene rummer mange forskellige slags træer, og dermed skove af forskel- lig type. Tabellen herunder viser karakteren af de danske skove. Træartsfordeling Skovene i alt (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Bøg Eg * Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år har opgørelsesprincipperne varieret. Bl.a. er omfanget af medtagne hjælpearealer ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Ask Ær Andet løvtræ Løvtræ i alt (28%) (32%) (36%) (26%) (32%) Rødgran Sitkagran Nobilis Nordmannsgran Andet nåletræ Nåletræ i alt (55%) (60%) (60%) (65%) (64%) Bevokset i alt Hjælpearealer og ubevokset (17%) (8%) (4%) (9%) (4%) Totalt * (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Skovenes værdi omfatter dels en værditilvækst, der indgår direkte i det danske nationalregnskab, som en del af den primære sektors værditilvækst, dels en række herlighedsværdier for brugerne af skovene. Mens bidraget til nationalregnskabet kan opgøres præcist, er situationen for herlighedsværdiernes vedkommende anderledes. Det skyldes, at der kun i ringe grad er udviklet markeder, hvor udbydere og efterspørgere kan mødes og udvikle produkter, som både kan forøge udbydernes indkomster og skabe produkter, som efterspørgerne ønsker og er villige til at betale for. Det danske forbrug af træ beløb sig i 2004 til ca. 28 mia. kr., hvoraf knap en fjerdedel (22 pct.) var forbrug af dansk produceret træ. (Danmarks Statistik). Som følge af udviklingen i priserne på træ er lønsomheden i skovbrug de senere år reduceret betydeligt. Det betyder, at en del skovejere er blevet mere åbne for at prøve at finde nye måder at udnytte skovressourcerne på, som kan bidrage til en bedre økonomi. Samtidig er der kommet et øget fokus på oplevelsesøkonomi blandt folk. Dette har ført til spørgsmålet om belysning og analyse af skovenes muligheder for at tilbyde og 11

12 Noter: 1) Jensen, Frank Søndergaard og Niels Elers Koch, 1997: Friluftsliv i skovene 1976/ /94. - Forskningsserien nr. 20, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm, s. 2) Titlen er Danske skove i en oplevelsesøkonomi, Rapport over workshop 31. maj videreudvikle produkter, som folk har en vilje til at betale for. Formålet med denne artikel er at belyse ovennævnte udvikling nærmere. Artiklen baserer sig på dele af et igangværende forskningsprojekt om danske skove og oplevelsesøkonomi, som Landbohøjskolen, KVL- Skov og Landskab ved Bo Jellesmark Thorsen, Berit Kåe og Suzanne Vedel og Copenhagen Business School, Center for Tourism and Culture Management ved Lise Lyck, Camilla Gårdsted Mikkelsen og Theresa Scavenius arbejder med. Oplevelsesøkonomi i danske skove Indledningsvis skal understreges, at skovene har en række fri (gratis) oplevelsesværdier, hvilket de selvfølgelig fortsat skal have. Besøgene i danske skove er undersøgt af bla. Frank Søndergaard Jensen et al 1). Her vurderes det årlige antal besøg til 50 mill. og de mest populære aktiviteter fandtes at være at gå en tur, at nyde naturen og at studere naturen. Men udover disse aktiviteter foregår der også en række andre aktiviteter i forbindelse med sport og motion, i forbindelse med læring, i forbindelse med underholdning som fx rollespil, selskaber, højtidsbestemte begivenheder mv. I forbindelse med disse aktiviteter er et behov for en produktudvikling, hvor brugerne gennem deres betalingsvillighed kan få udviklet produkter, der kan øge deres tilfredshed og samtidig skabe en mulighed for bedre indtjening for skovejerne. Der er med andre ord mulighed for at skabe, hvad vi kalder en win-win situation. I maj 2006 afholdt Skov og Landskab og Center for Tourism en workshop. Vi indbød skovejere, repræsentanter for friluftsrådet og fra en række foreninger, der benytter skovene (mountain bikers, orienteringsløbere, jægere, rollespilsforeninger etc.). Rapporten fra denne workshop kan findes på Internettet 2). På workshoppen fremlagde vi som forskere idegrundlaget for oplevelsesøkonomien og en række eksempler på mere og mindre traditionelle anvendelser af skovene. De indbudte deltagere arbejdede efterfølgende i grupper med at konkretisere og drøfte oplevelsesøkonomiske produkter. Hensigten var dels at skabe netværk mellem brugere og udbydere dels at påbegynde en produktudvikling. I november 2006 blev der afholdt en konference om oplevelsesøkonomi i danske skove med ca. 100 deltagere på Copenhagen Business School. Her fremlagde forskere, udbydere, efterspørgere, Visitdenmark og politikere deres syn på og erfaringer med oplevelsesøkonomi. Næste led i forskningsprojektet er en kortlægning med detaljerede cases, der kan belyse og identificere interessante produkter inden for skove og oplevelsesøkonomi. Starten har været indledende besøg hos to udbydere: Vallø og Løndal. Disse er modsætninger, idet Vallø skovene er meget store (4.000 ha), herregården har qua fundats, historie og regelsæt en ikke direkte aktiv rolle i forbindelse med oplevelsesøkonomi og en ledelsesfilosofi om insourcing, mens Løndal skovarealet er mindre (600 ha), slottet er i dag hovedingrediensen i den oplevelsesøkonomiske produktion og ledelsesfilosofien er baseret på outsourcing. Denne del af projektet forventes at lede til en konference i forsommeren Afslutning Det skulle gerne være klart ud fra denne artikel, at oplevelsesøkonomi i skovene kan give en række ny fordele for gamle og ny brugere af skovene, som der vil være en betalingsvilje knyttet til oplevelsesøkonomi kan bidrage til at bedre lønsomheden af skovressourcerne den hidtige brug af skovene til skovture mv. vil fortsætte det tager tid at udvikle ny produkter og netværk, at det er en proces, hvor kortlægning og identifikation af produkter såvel som udvikling af best practice er vigtige delelementer at innovation ikke alene er knyttet til byudvikling, men i høj grad også gennem en aktivering af landskabsressourcer kan bidrage til at skabe vækst og nye jobs i skovene og på landet Er du interesseret i ovennævnte udviklingsmuligheder og deltagelse i kommende konferencer, er du velkommen til at e o

13 Kan naturvejledning forenes med oplevelsesøkonomi? For oplevelsesøkonomi kan sagtens forenes med naturoplevelser! Mange mennesker ønsker ferier, som sikrer aktiviteter og underholdning, ikke mindst os i den vestlige verden rejser mere og mere på korte og oplevelsesrige ture. Ferier har stor betydning for os vi vil overraskes og have individuelle oplevelser hver gang vi drager af sted. Vi søger oplevelser med mening, autenticitet og oprindelighed vi ønsker indlevelse og prøver at finde og forstå sammenhænge. Vi betaler gerne rigtig meget for unikke oplevelser og det er det, der med et smart ord kaldes oplevelsesøkonomi. Inddragelse Et nøgleord i oplevelsesøkonomien er inddragelse. Det er et marked, hvor kravene til nye og stærkere fortællinger og oplevelser vokser i takt med, at der kommer flere og flere aktører på markedet. Et eksempel på en dyre oplevelse er en tur til bamsefabrikken Build a Bear, hvor barnet får designet sin egen personlige bamse. Tænk at kunne vælge figur, pels, tøj, øjne og så beslutte sig for bamsenavnet, få dåbsattest og få syet et hjerte ind i bamsen. Bamsekonceptet er en overvældende succes. Det er dyrt, men det er det værd, fordi aktiviteten spiller på inddragelse, den gode fortælling og følelser. Prøv engang at sammenligne bamseoplevelsen med en dyresporstur i Hareskoven med en naturvejleder. Kan man tillade sig det? Ja måske. Naturvejledning spiller jo netop på følelserne og den gode historie. Vi elsker at involvere deltagerne i naturaktiviteter. De skal sanse og føle og forstå naturens sammenhænge. At bringe folk ud i den delvist menneskeskabte natur, som ikke længere er så naturligt, er måske sammenligneligt med at bringe folk ud i mere kunstige miljøer, blot oplevelsen er unik. Så måske er tiden inde til at tjene kassen på oplevelser i den danske kulturelle natur ligesom andre tjener penge på gode oplevelser? For der er penge i oplevelsesøkonomi. Derfor står vi som naturformidlere overfor store udfordringer, hvis vi vil tiltrække flere deltagere og ikke mindst turister til unikke naturaktiviteter, som sætter den enkelte deltager i centrum. Er vi parat til at sælge naturoplevelser? Og kan det at sætte pris og økonomiske mål på naturvejledning blive en del af vores ideologi? Af Ulla Didriksen, Zoologisk Have København 13

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

1. R E J S E B R E V

1. R E J S E B R E V 1. R E J S E B R E V Dato: 18/9 2012 Pernille Larsen Studie nr. HS10047 Email: 1004861@ucn.dk Mit 5 semester på Monash Peninsula University I Frankston, Melbourne, Australien I perioden 7/7 2012 15/12

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE IDÉER POTENTIALER INITIATIVER AKTIVITETER Workshop om velkomststruktur og værtskab 7. januar 2014 på Restaurant Bangs Have, Maribo Program Kl. 15.00 Kl. 15.10

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere