ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning ACR PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

2 Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning... 6 Tyverisikring... 6 Indlæsning af forkert kodenummer... 6 Aktivering af tyverisikring... 7 Igangsættelse efter adskillelse fra elforsyning... 7 Afbrydelse af tyverisikring... 7 CODE LED... 7 Radiodrift med RDS... 8 AF - Alternativ Frekvens... 8 REG-regionalradio... 8 Valg af stationer... 8 Automatisk stationssøgning... 8 Manuel indstilling af station... 8 Indstilling af stationssøgerens følsomhed... 9 Skift fra stereo til mono (FM)... 9 Skifte mellem hukommelses-niveauerne 9 Gemme stationer... 9 Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore... 9 Opkald af radiostationer fra hukommelsen Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Trafikradio-forrang tænd/sluk Advarselssignal Sluk for advarselssignal Automatisk start af frekvenssøgning Indstilling af lydstyrke på trafikradio, advarselssignal og BEEP Kassettedrift Isætning af kassette Udkøring af kassette Hurtigt fremløb Appendix Løbeværk/kassetter Tekniske data Installations- og tilslutningsanmærkninger

3 = < ; : PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

4 Kort instruktion 1 Tænd / Sluk: Drej knappen. Tænd Sluk Indstilling af lydstyrke: Drej knappen. 2 TONE Audio Til indstilling af BAS TREBLE (diskant) Ændring af indstilling: TONE trykkes kort så mange gange, indtil det tilsvarende tegn og den indstillede værdi står i displayet. Med kan den valgte indstilling ændres. Den pågældende driftstilstand vises i displayet. Den sidste indstilling lagres automatisk. Såfremt ingen ændring foretages inden for 8 sek., skiftes der automatisk til forrige display-visning. 3 Hurtigt båndgennemløb/udkøring af kassette FF: Hurtig fremspoling; stop med FF Udkøring af kassette Tryk helt ind. 4 Kassetterum Kassette sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre) 5 FM Skifte mellem FM-hukommelsniveauerne: Tryk på tasten, evt. flere gange. Det valgte hukommelsesniveau (I, II eller T) står i displayet. 6 AF (Alternativ Frekvens ved RDS-drift) Når der står AF i displayet, søger radioen automatisk en bedre frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDSfunktionen. AF tænd/sluk: Tryk kort på AF. Tillægsfunktioner: Tryk tasten i ca. 2 sek.. REG ON/REG OFF vises ca. 2 sek.. REG ON / REG OFF - Er der stillet ind på REG ON, skiftes der kun til en bedre frekvens i det øjeblik, der er tale om en station med samme regionalprogram (se REG-regionalradio ). 7 TA (Traffic Announcement = trafikradioforrang) Når der står TA i displayet, sendes kun stationer med trafikradio. TA tænd/sluk: Tryk på TA Til lagring og opkald af stationer. 4

5 9 lo m lo (local) - følsomhed af stationssøgning ved radiofunktion Io lyser i displayet - normal følsom stationssøgning. Der bliver kun søgt lokale stationer, der kan modtages godt. Io lyser ikke - høj følsom stationssøgning. Der bliver også søgt stationer, der modtages mindre godt. m - manuel stationsindstilling Skift: lo m trykkes kort ved radiofunktion. Tillægsfunktion: Skift af stereo/mono Tryk tasten i ca. 2 sek.. Ved stereo vises i displayet. : TS - Travelstore Benyttes til automatisk lagring og opkald af de seks kraftigste stationer i det pågældende frekvensområde: Opkald af lagrede stationer med TS : Tryk så mange gange på FM, indtil der står T i displayet. Derefter opkaldes stationerne med stationstasterne 1-6. ; Display Radiofunktion NDR2 - Stationsnavn/Frekvens FM - Bølgelængdeområde I, II, T - Hukommelsesniveau (I, II eller Travelstore) 5 - Stationstaste (1-6) - Stereo lo - Stationssøgerens følsomhed AF - Alternativ Frekvens ved RDS TP - Trafikradioprogram modtages TA - Trafikradio-forrang < Stationsvalg Søgning når m er slukket. manuelt når m vises i displayet. Skift med lo m. = Code LED Yderlig tyverisikring som blinker, når bilen er parkeret. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA Lagring med Travelstore: Tryk kort på TS; frekvensgennemløbet begynder. Stationerne bliver automatisk lagret. Kassettefunktion ESPAÑOL TAPE - Kassettefunktion PORTUGUÊS 5

6 Vigtige oplysninger Hvad du absolut bør læse Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse oplysningerne om Trafiksikkerhed og Tyverisikring meget omhyggeligt. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det at betjene bilradioen. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. QuickOut Denne bilradio leveres efter eget valg med eller uden QuickOut. Med QuickOut-håndtaget kan du uden vanskelighed trække din bilradio ud og tage den med. Lagring af stationer vedligeholdes også over længere tidsrum. Hvis du vil trække bilradioen ud, så tryk på tasten ( a ) og træk i håndtaget ( b ). Hvis du vil høre radio eller kassette igen, så skub bilradioen helt i bund og klap håndtaget mod den frontale kant. Bilradioen er klar til brug, såfremt kodesystemet er afbrudt. Hvis kodesystemet er aktiveret, skal der gøres som i Aktivering efter adskillelse fra elforsyning efter hver indskubning. Montage/tilslutning Hvis du selv vil montere eller komplettere anlægget, bør du læse vedlagte oplysninger herom, inden du går i gang. Højtalerudgangene må ikke forbindes med fyldemasse! Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er godkendte af Blaupunkt. Tyverisikring Bilradioen leveres uden aktiv tyverisikring. Hvis du vil aktivere tyverisikringen, skal du gå frem på følgende vis. Så snart bilradioen med aktiveret tyverisikring bliver adskilt fra elforsyningen (f.eks. tyveri, afklemning af bilbatteri), er den elektronisk blokeret. Den kan kun anvendes igen, når det tilsvarende kodenummer (fra bilradio-passet) indlæses. Indlæsning af forkert kodenummer Tyve må ikke kunne finde frem til kodenummeret ved at forsøge forskellige muligheder. Derfor blokerer bilradioen med en ventetid, når et forkert kodenummer indlæses. I displayet står der CODE ERR. Ventetiden varer efter de 3 første forsøg 10 sekunder, efter de efterfølgende forsøg 1 time. Efter 19 fejlforsøg står der OFF. Bilradioen kan ikke mere tages i brug. Oplysning: Gem dit bilradio-pas med kodenummeret et sikkert sted, så uvedkommende ikke kan se kodenummeret. Når tyverisikringen er aktiveret, har du ubetinget brug for kodenummeret efter adskillelse fra elforsyningen. 6

7 Bilradioen kan kun sættes i gang efter rigtig indlæsning af kodenummeret. Hvis du har glemt kodenummeret og mistet bilradio-passet, kan bilradioen kun sættes i gang mod betaling i vore autoriserede service-værksteder. nummer. Indlæs derfor ubetinget efter ventetiden ( CODE i displayet) det rigtige kodenummer. Hvis bilradioen bliver afbrudt i ventetiden, så begynder den på ny efter igangsættelsen. CODE LED Når bilen er parkeret, blinker LED som yderlig tyverisikring. ENGLISH DEUTSCH Aktivering af tyverisikring Når du vil aktivere tyverisikringen: Sluk radioen, tryk samtidigt på AF og taste >. Tænd bilradioen. CODE vises. Tryk kort på FM, 0000 vises. Kodenummer fra Blaupunkt-bilradiopasset indlæses: Eksempel: Kodenummer er tryk 2 x på FM, 2000 i displayet, - tryk 5 x på AF, 2500 i displayet, - tryk 2 x på TA, 2520 i displayet, - tryk 1 x på TS, 2521 i displayet. Bekræftelse af kodenummer: Tryk på taste >. Tyverisikringen er aktiveret. Efter aktivering vises der nu altid kort et C. Hvis der igen skulle stå CODE ERR i displayet, er der blevet indlæst et forkert kode- Igangsættelse efter adskillelse fra elforsyning (Tyverisikringen er aktiveret) Tænd bilradioen. I displayet står der CODE. Kodenummer fra Blaupunkt-bilradiopasset indlæses og bekræftes: se eksempel Aktivering af tyverisikring. Bilradioen er funktionsklar. Afbrydelse af tyverisikring Sluk radioen, tryk samtidigt på AF og taste >, tænd bilradioen. I displayet vises CODE. Kodenummer fra Blaupunkt-bilradiopasset indlæses og bekræftes: se eksempel Aktivering af tyverisikring. Tyverisikringen er afbrudt. ITALIANO FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 7

8 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiohuse er begyndt at sende RDS-informationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, står stationernes betegnelse (f.eks. P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcist det program, du ønsker at høre. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) stiller automatisk ind på den bedste frekvens til det aktuelle program. Funktionen er aktiveret, når der står AF i displayet. AF tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at den aktuelle radioudsendelse muligvis et øjeblik er tavs. Når du tænder for bilradioen eller opkalder en gemt frekvens og der står SEARCH i displayet, søger bilradioen automatisk en alternativ frekvens. SEARCH forsvinder, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så: vælg et andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så tryk ca. 2 sek. på AF. I displayet står der REG ON. Hvis du derimod forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til REG OFF. Tryk ca. 2 sek. på AF indtil der står REG OFF. Når REG ON er aktiveret, står der efter aktivering af bilradioen et øjeblik REG ON. Valg af stationer Du kan modtage FM-stationer fra 87,5-108 MHz. Med tasterne har du mulighed for at vælge stationer på forskellige måder: Automatisk stationssøgning Forudsætning: AF og m lyser ikke i displayet, d.v.s. at funktionerne Alternativ Frekvens og manuel afstemning er deaktiveret. Med tasterne AF og lo m (lo, m,, lo) skifter du funktionerne. Tryk på. Bilradioen søger automatisk den næste station. Vedvarende tryk på tasterne er ensbetydende med hurtig søgning frem eller tilbage. Manuel indstilling af station Forudsætning: m lyser i displayet. Med lo m kan du aktivere m. Tryk på til gradvis ændring (op/ ned) af frekvensen. Vedvarende tryk på tasterne er ensbetydende med hurtigt frekvensgennemløb. 8

9 Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre på den automatiske stationssøgers følsomhed. Hertil tryk kort på lo m. Når der i displayet står Io, betyder det, at automatikken nøjes med at søge stationer med en god modtagelse (ringe følsomhed). Når der ikke står Io, betyder det, at automatikken ligeledes søger stationer med mindre god modtagelse (højere følsomhed). Herved må m ikke lyse i displayet. Skift fra stereo til mono (FM) Hvis modtagelsen af bestemte radiostationer er for ringe, kan der skiftes til mono: Tryk ca. 2 sek. på lo m, indtil BEEP høres og symbolet slukkes. Hver gang du tænder for bilradioen, vil denne stille ind på stereo igen ( lyser). Ved dårlig modtagelse skifter bilradioen automatisk til mono. Skifte mellem hukommelsesniveauerne Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, når radiostationerne skal gemmes eller kaldes frem. Det aktuelle hukommelsesniveau står i displayet. Tryk på FM så mange gange, indtil det valgte hukommelsesniveau står i displayet. Gemme stationer I FM-området kan du gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T) med stationstasterne 1-6. I MW/LW-områderne kan du gemme henholdsvis seks stationer. Vælg bølgelængdeområdet med FM T eller M L og ved FM hukommelsesniveauet med FM T. Tryk FM T så mange gange, indtil det ønskede niveau vises i displayet. Vælg en plads (1-6) med 1-6 til den nye station, der skal gemmes. Indstil den ønskede station med automatisk eller manuel stationssøgning. Tryk så længe på stationstasten 1-6 efter at programmet var tavs, indtil programmet eller BEEP igen høres. Den pågældende radiostation er nu blevet gemt i hukommelsen. I displayet står der, hvilken plads der er optaget (1-6). Oplysning: Hvis du stiller ind på en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vises (blinker) både den tilsvarende stationstaste og hukommelsesniveauet i ca. 6 sek.. Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore De seks kraftigste FM-stationer i de pågældende dækningsområder kan du automatisk gemme i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke). Denne funktion vil du få meget glæde af, hvis du hører til dem, der rejser meget. tryk kort påts. Bilradioen søger nu de næste FM-stationer og gemmer dem på hukommelsesniveau T (Travelstore). Når det er sket, bliver den første station i rækken indstillet. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveauet (se Gemme stationer ). 9 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

10 Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Opkald af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan opkaldes efter behov ved at trykke på de pågældende taster. Vælg bølgelængdeområdet med FM T eller M L og ved FM hukommelsesniveauet med FM T. Tryk så mange gange på FM T, indtil det valgte niveau står i displayet. Tryk så mange gange på stationstasten indtil den ønskede plads står i displayet. Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. Programmer med trafikmeldinger udsender et ID-signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet identificeres, står der TP (Traffic Program - Trafikradioprogram) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger fra et andet program, der hører til samme stationskæde. Når en sådan station modtages (f.eks. P3) lyser TP i displayet. I det øjeblik, trafikmeldinger har forrang, lyser TA sammesteds. Når der er en trafikmelding, skifter bilradioen automatisk til det pågældende program. Er meldingen givet, skiftes der atter til det før hørte program. Trafikradio-forrang tænd/sluk Når trafikradioen har forrang fremfor andre programmer, lyser TA i displayet. Der tændes og slukkes for denne funktion, ved at trykke på TA. Hvis du trykker på TA, medens radioen udsender en trafikmelding, afbrydes forrangen kun for denne melding. Bilradioen skifter til den forhenværende tilstand. Forrangen for kommende trafikmeldinger bibeholdes. Advarselssignal Når du forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, hører du et advarselssignal efter ca. 30 sekunder. Det vil ligeledes være tilfældet, hvis du trykker på en stationstaste, hvor der er gemt en station uden TA. Sluk for advarselssignal a) Indstil en anden station med trafikradio: tryk på eller tryk på en af stationstasterne med trafikradio. eller b) Deaktiver trafikradioens forrang: tryk på TA. TA slettes i displayet. Automatisk start af frekvenssøgning Forudsætning: Trafikradio-forrang er aktiveret. Automatisk start af frekvenssøgning Hvis du lytter til kassetter eller lydstyrken er stillet på 0 og forlader området for den 10

11 aktuelle trafikudsendelse, søger bilradioen automatisk en anden station med trafikradio. Hvis dette ikke sker inden ca. 30 sek., standser kassetten og du hører et advarselssignal. Signalet afbrydes som før beskrevet. Indstilling af lydstyrke på trafikradio, advarselssignal og BEEP Disse lydstyrker er blevet fast indstillet på fabrikken. Kassettedrift Isætning af kassette Tænd for bilradioen. Sæt kassette i. Kassette sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre). =Udkøring af kassette Kassetten bliver spillet og i displayet står der TAPE. Udkøring af kassette Tryk helt ind. Kassette køres ud. Hurtigt fremløb For at starte eller slukke hurtigt fremløb tryk let på. Appendix Løbeværk/kassetter Til bilradioen bør du kun benytte kassetter af typen C60/C90. Sørg for at beskytte dem mod snavs, støv og temperaturer over 50 C. Kassetter, der har været udsat for kulde, bør vænnes til biltemperaturen inden brug, for at undgå et uregelmæssigt båndløb. Bånd- og lydforstyrrelser kan skyldes støv, der har sat sig på gummirullen eller tonehovedet. Forstyrrelser af den art vil i reglen først forekomme efter ca. 100 driftstimer. Normal snavs på kassettebåndoptageren kan fjernes ved hjælp af en rensekassette. Megen snavs fjernes med en vatpind dyppet i rensesprit. Anvend aldrig hårde genstande. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL 11 PORTUGUÊS

12 Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: 2 x 10 W sinus i.h.t. DIN 45324/3.1 til 2 Ω FM Følsomhed: Transmissionsområde: Kassette Transmissionsområde: 1,3 µv ved 26 db Signal/støjafstand Hz Hz Med forbehold af ændringer! 12

13 12V 10 7,5 7, Kl. 30 Installations- og tilslutningsanmærkninger Kl fig fig. 4 5A per. per. POWER ANTENNA + ACC. + (12V) (IGNITION) GROUND per. ILLUMINATION 2 fig. 2 per. BATTERY + (12V) fig. 3 5A RR RF LF LR RF LF RR LR RF RR LF LR LF RF LR RR fig PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH

14 14 Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 11/95 K7/VKD (DK) PM

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere