DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979"

Transkript

1 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

2

3 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 BRT og derunder side 19 Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 517. På siderne er givet en mere udførlig beskrivelse af enkelte af de i skemaerne anførte søulykker. Handelsministeriet har valgt at beskrive netop disse ulykker mere udførligt, da hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds af søfarende.

4 FORKORTELSESLISTE D. = dampskib M. = motorskib S. = sejlskib SM. = sejlskib med hjælpemotor Lgt. = lægter Bgs. = bugserskib Bj. = bjærgningsskib Bjkr. = bjærgningskran Bjlgt. = bjærgningslægter Ff. = fiskefartøj Fg. = færge Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Fy. = fyrskib Hvalf. = hvalfanger Is. = isbryder Kr. = kran Lf. = lystfartøj Lst. = lastskib Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Patr. = patruljefartøj Pont. = ponton Sdp. = sandpumper Tk. = tankskib Ud. = uddybningsfartøj

5 Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Fejl og Samlet Fejl ved Besætningen forsømmelse År antal Vejrforhold skib eller utilregnelig Uopklaret Forlis fra besætsøulykker udrustning årsag ningens side ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over 500 BRT. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Fejl og Samlet Fejl ved Besætningen forsømmelse År antal Vejrforhold skib eller utilregnelig Uopklaret Forlis fra besætsøulykker udrustning årsag ningens side ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Fejl og Samlet Fejl ved Besætningen forsømmelse År antal Vejrforhold skib eller utilregnelig Uopklaret Forlis fra besætsøulykker udrustning årsag ningens side ad kolonne 2: ad kolonne 8: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER I 51 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 10 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 15 søulykkestilfælde opført under Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag. 12 søulykker er henført under Anden besætningen utilregnelig årsag, og blandt disse er vanskelige besejlingsforhold og strømsvigt ofte forekommende. er henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib. Af de 16 tilfælde henført under Anden fejl eller forsømmelse må fremhæves uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn eller forladt sin post. I 5 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. Den 31. december 1978 var der registreret 891 danske handelsskibe mellem 20 og 500 BRT. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER SØULYKKER Formodet årsag Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 2 Andet havari 3 1 Brand, eksplosion 2 Forsvundet I alt Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto - registertonnage 9

10 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT I 22 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. I 1 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 5 søulykker er henført under Anden besætningen utilregnelig årsag såsom misforståelse ved radiokommunikation og selvantændelse i ladning. De under Anden fejl eller forsømmelse rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejlnavigering, mangelfuld navigering og fejlbetjening af selvstyreanlæg. At 7 sager rubriceres under Uopklaret skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1978 var der registreret 388 danske handelsskibe over 500 BRT. 10

11 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT SØULYKKER Formodet årsag Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto - registertonnage 2 1 3, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 Brand, eksplosion 1 1 Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 79 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 14 tilfælde er skibet forlist. Et væsentligt antal af de 19 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er kollisioner, hvoraf mange skyldes fejl begået i det andet skib, mens et mindre antal skyldes svigtende omstyring. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 16 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1978 var der registreret 1770 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Formodet årsag Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari Anden fejl eller forsømmelse Brand, eksplosion Forsvundet I alt Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet brutto - registertonnage 13

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1978 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 BRT og derunder Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Ialt: 39 (35) 29 (46) 17 (9) De i parantes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord.

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 2 4 Kæntring 1 3 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler 2 3 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 3 4 Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger 2 2 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 2 2 Fald i lastrum og lignende 2 2 Andet arbejde Anden årsag 5 5 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 3 Andet havari Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste- og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

18

19 HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DERUNDER

20 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ADOLF JENSEN Godthåb M-havundersøgelsesskib I havn Havari Godthåb September Godthåb 6. september Fortøjninger sprunget p.g.a. vejret. AGSSARTUT Julianehåb Godthåb Frederikshåb Maskinhavari Grønlands V- kyst 8. november Frederikshåb 11. november Maskinhavari forårsaget ved kølersvigt. ANDREAS BOYE Marstal Orehoved Tripoli Stykgods Atlanten 28. juli Antwerpen 2. august Uopklaret. Kollideret med græsk SYNAF- TILIA. Søforklaring fra S. foreligger ikke. ANNE METTE Odense Zeebrügge Sfax Kartofler Atlanten 7. marts Odense 28. marts Mangelfuld navigering. ARGONAUT R Hvidovre M.-Sdp Korsør Ral Store-Bælt 22. april Fredericia 11. maj Grundstødt på en i søkortet ikke angivet pulle på Elefantgrund. BIRGIT THOR Randers Vejle Frederiksværk Skrot Forlis Sejerø Bugt 5. oktober Randers 13. oktober Undladelse af at skalke lugerne. Forlist. 3 omkomne. 20

21 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger BRAGE København M.-Bgs På bugseropgave Københavns Red 24. december København 22. januar 1979 Vejrforholdene. Under bugseringsopgave kollideret med finsk POLARIS BROSUND Hobro M.-Tk Stege Grenå Melasse Færgestrømmen l0. marts Afmærkningen ikke i orden. CAMILLA HEN- RIKSEN Rønne Kolding Århus Stykgods Påsejling Lille-Bælt 11. oktober Fredericia 13. oktober Strøm og tåge. Tørnet bropille. CATHRINA Midvåg Glasgow Ascunsion Stykgods Rio La Plata 15. december Torshavn 16. januar 1979 Stærk strøm og vanskelige besejlingsforhold. CETUS Lemvig Båstad Aalborg Limfjorden 8. februar Horsens 17. marts Vand i brændselsolien. Grundstøfning. CITO Marstal I havn Påsejling havn 9. juni 15. juni Påsejlet ved kaj af finsk NORDEN. Søforklaring fra N. foreligger ikke. 21

22 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ELISABETH HENTZER København Kolding Odense Stålrør Odense fjord 7. august Styremaskinesvigt.. ELLEN BAGGE Korsør Holbæk Rotterdam 550 t byg Påsejling Cuxhaven Red 27. august Aalbog 20. september påsejlet opankret af tysk M/S SCHULENBURG. Søforklaring fra S. foreligger ikke. ERIK JØRS Marstal Antwerpen Banjul Stykgods Sprunget læk Atlanten 15. oktober Ærøskøbing 25. oktober Slagside opstået som følge af et stød i skibet. Forlist. ESBJERG M.-Pa.Fg Nordby 25. juli 3. august Strømforhold. Grundstødt ved anduvning af havn. EVA BRES Fåborg Höganäs Søby Ballast Påsejling Store-Bælt 16. maj Fredericia 23. maj Mangelfuld navigering. Påsejlet fyrbåke. HAVFUGL Køge S Ved kaj Påsejlet Køge 3. december Vejrforholdene Påsejlet af hjemmeværnskutteren MHV

23 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger IDUN Næstved JAN Marstal Leer Hamburg Ballast Larvik Bruxelles 400 t granit Ems 12. maj 1. april Nyborg 17. maj 4. april Uopklaret. kollideret med hollandsk trawler JANNIE HELENA.Søforklaring fra J.H. foreligger ikke. Kollideret med Ff. STARPOINT af. Forlist. 3 omkomne. JANNE FREM København Hamburg Nørre Sundby Tapioca Kattegat 15. maj Aalborg 17. maj Mangelfuld navigering. JENS RAND Horsens Connah's Quay København Stykgods Limfjorden 24. oktober Svendborg 31. oktober Mangelfuld navigering. JENTRADER Marstal Northwich Moss Soda Skagerrak 28. december Åbenrå 26. januar 1979 Vejrforjoldene. KARNA Aalborg Boston Göteborg 599 t jern Boston 14. november Fredericia 28. november Kollideret med SIGRID S af Svendborg. KLAPMYDSEN Godthåb Julianehåb Qagssiarssuk Påsejling Grønlands V- kyst 18. juli Julianehåb 21. juli Påsejlet isskosse under havnemanøvrer. 23

24 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger KONGSAA Aalborg Cuxhaven Colchester Træ Slagside Elben 13. juni Hamburg 20. juni Uhensigtsmæssig ladningsfordeling. LADY MARI- LORE Skagen Bremen Ras Gharib Cement Ras Gharib 28. januar Marseille 2. marts Grundstødt under havnemanøvrer. MAUDE ISA København MERC AEQUA- TOR Dragør I havn Jedda Basrah Fredericia havn 1. maj Rødehavet 1. september Fredericia 9. maj Fredericia 19. januar 1979 Frotøjningerne sprægtes p.g. a. vejret, hvorefter skibet drev langs kajen og tørnede M/S NINJA THOLSTRUP, som lå fortøjet. Mangelfuld navigering. MERCANDAN Dragør Kolding København Stykgods Kattegat 27. oktober Fredericia 1. november Mangelfuld navigering. Grundstødt. MERETE LIS Næstved S Trelleborg Gislöv Østersøen 27. februar Næstved 20. juni Kollideret med svensk M/Tk. SI- BELL. 24

25 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger NORDIC Nørre Sundby Rønne Aalborg Sundet 11. oktober Aalborg 19. oktober Fejlnavigering. NORDVIKINGUR Glyvrar Holsteinsborg Egedesminde Maskinhavari Grønlands V- Kyst 1. juni Egedesminde 4. juni Knækket knastaksel. Motorstop. NR. 4 Ud.-Stl Til ankers Sprunget læk Thorsminde 24. december Søventil ikke lukket under skibets oplægning. PIA Marstal Marstal Arendal Maskingods Store-Bælt 14. maj København 18. august Mangelfuld navigering. Grundstødt. POLAR PAX II M.-Pa. Julianehåb Simiutat Sprunger læk Grønlands V- Kyst 14. juli Julianehåb 17. juli Isskosse trængt gennem skibssiden. Forlist. RAVNUR Torehavn Århus Akranes Stykgods Havari på dækslast 17. september Torshavn 20. september Dækslast skyllet overbord i hårdt vejr. 25

26 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger SAND TRANS Kalundborg M.-Sdp Rødby Sand Sprunget læk Østersøen 16. september København 25. september Overlastning. Forlist. 66'PAKETTEN Rønne København Rønne Københavns havn 25. september Rønne 4. oktober Mangelfuld navigering. SIGRID S. Svendborg Terneuzen Boston Boston 14. november Svendborg 21. februar 1979 Vejrforholdene. Kollideret med M/S KARNA af Aalborg. SKANLITH Ærøskøbing I havn Brand Wellington Dock, Dover 29. marts Ærøskøbing 5. april Brand opstået ved køleskab i mandskabsmessen. SKANSEN Fredericia Østersøen V-Højberg fyr Grabsten Forlis Store- Bælt 30. september Fredericia 6. oktober Ramt stenkastningen omkring Højberg fyr. S. skulle indlede losning af grabsten omkring fyrer. Forlist. STAR FIRTH Fuglefjord Colchester Pirth 11. november Aalborg 14. noveber Kollideret med græsk HELLAS. Søforklaring fra H. foreligger ikke. 26

27 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger STAR RIVER Saltangara M.-Lat Torshavn Bergen Containere 19. januar Hirtshals l0 februar Mangelfuld navigering. Påsejlet undervandsskær. SVENDBORG- SUND Svendborg Svendborg Kielerkanalen Korn Kæntring Kiel Bugt 31. december Svendborg 8. januar 1979 Overisning. Forlist. TOPSY Hirtshals Stralsund Oslo Salt Sprunget læk Kattegat 11. september Aalborg 14. september Læk i maskinrum. Forlist. TUT Kerteminde SM.-Pa. 75 l Romsø Kerteminde Påsejling Store-Bælt 15. maj Kerteminde 22. maj Mangelfuld udkig. Påsejlet unavngiven motorbåd, som lå til ankers. TAARS Spodsbjerg M.-Pa.-Fg Spodsvjerg Taars Biler Andet havari Langelandsbæltet 5. januar Som følge af dårligt vejr forskubbede et par lastvogne sig og beskadigede nogle personbiler. UJUAT Sukkertoppen S Sukkertoppen Grønlands V- Kyst 28. oktober Godthåb 16. november Dårlig sigtbarhed. Grundstødt under sejlads i skærgården. 27

28 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger VANJA Godthåb S Godthåb Holsteinsborg Stykgods Maskinhavari Davisstrædet 6. december Holsteinsborg 7. december Indstrømmende vand i maskinrum fra stævnrør. VENØSUND Venø M.-Pa Brand Struer 29. december Brand opstået ved olieovn. 28

29 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT

30 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ANN SANDVED København Nantes - Ballast Påsejling Nantes 14. marts Antwerpen 20. marts Vejrforholdene. Påsejlet kaj under forhaling. BRETAGNE København Ushuaia Chacabuco Stykgods Chiles V-kyst 20. februar Valparaiso 28. februar Vanskelige besejlingsforhold. CAMARA København Whyalla Port Kembla Stål Austral. bugt 1. juli Port Kembla 11. juli Kollideret med Ff. OUTWARD BOUND OF SOUTHEND. Søforklaring fra O.B. foreligger ikke. EDITH NIELSEN København Nanortatlik Aalborg Stykgods Havari Davis strædet 13. april Frederilshåb 14. april Isforholdene. ESSO ÅRHUS København M.-Tk Antwerpen Stockholm Olie Store-Bælt 29. april Kalundborg 1. maj Mangelfuld navigering. GEDSER Gedser M.-Fg.-Pa Gedser Travemünde - Østersøen 16. november Nykøbing F. 15. december Vejrforhokdene. Grundstødt under svajning. HENRIETTE BRAVO Horsens Bretagne Roscoff Olie Kæntring Atlanten 14. april København 26. april En del af lasten forskubbede sig 30

31 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger NELLY MÆRSK Dragør M.-Tk Marsa Al Hariga Houston Crude oil Houston Ship Canal 27. august Uopklaret påsejlet af M/S SEALAND VENTURE. Søforklaring fra S.V. foreligger ikke. NINJA THOL- STRUP København I havn Fredericia havn 1. maj Fredericia 9. maj Lå fortøjet til kaj. Blev påsejlet af M/S MAUDE 18A, hvis fortøjninger var sprængt. OLAU KENT Ribe M.-Fg Vlissingen Sheerness Påsejling Sheerness havn 27. februar Vlissingen 2. marts Fejlbedømt strømsætning ved havnemanøvre. Påsejlet lægter, som lå fortøjet ved kaj. PARTNER-SHIP København Tuxpan Bremerhaven Atlanten 9. januar Bremerhaven 25. januar Manglende omhu ved navigeringen. PASADENA Nakskov M.-Tk. PEP OCEAN Kastrup Sandwich, Mass. Balao Havnemanøvrer Panamakanalen 29. august Frederikshavn 19. august Frederikshavn 31. august Kollideret med amerikansk M/T OVBRSEAS JOYCE, hvis styremaskine svigtede ved passage af PASADENA. Søforklaring fra O.J. foreligger ikke. Omstyringssvigt. Påsejlede svensk NORDLANDIA af Slite. 31

32 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger HOLGER DANSKE Helsingør M.-Fg Helsingborg Helsingør Sundet 1. marts Helsingør 8. marts Kollideret med Ff. STRØMSØ af Hirtshals, som undlod at afvente H.D.'s indsejling. KAI NIELSEN København M.-Sdp København Kattegat Ballast Sundet 28. februar Kollideret i tåge med russisk M/S RIGA. Søforklaring fra det russiske skib foreligger ikke. LEILA BECH Horsens Warri Lagos Nigeria 9. marts Abidjan 3. april Kollideret med slæbebåd MAKURDI. Søforklaring fra M. foreligger ikke. LIS DANIELSEN København Kolding Gibssten Grønsund 29. april Fredericia 9. maj Føreren ikke opmærksom på dybden i sejlrenden. LIS DANIELSEN København Glomsfjord Oslo Kunstgødning Bundberøring Myrgrundene 4. november Fredericia 13. november Vejrforholdene. LOUISE BRAVO Horsens Lagos Warri Skærver Lagos Red 27. oktober Abidjan 14. november Kollideret med M/S VITAMAR af Piræus. Søforklaring fra V. foreligger ikke. 32

33 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger SELANDIA København Hamburg Göteborg Stykgods Elben 2. november Hamburg 7. november Uopklaret. Kollideret med vesttysk tankskib EMSTANK 16. Søforklaring fra E. foreligger ikke. S. G. THOL- STRUP København Fredericia Grangemouth Nitrogen Brand 26. juni 3. juli Brand opstået i maskinrum. VIKINGLAND Havneby M.-Fg Havneby Sild Brand 19. september Manglende fastspænding af gummipakning på brændselsoliefilter. 33

34

35 FISKESKIBE

36 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ANETTE CRISTINA Listed Ff Fiskeplads Listed Østersøen 14. februar Rønne 21. februar Kollideret med M/S LORI DREYER af Bremen. Søforklaring fra L.D. foreligger ikke. ARNBJØRK Gøtu I havn Brand Bønnerup havn 1. oktober Brand ved olieovn i lukaf p.g.a. fejl i regulatoren til ovnen. BERIT NORD- FISK Skagen Fiskeplads Skagen Påsejling Skagen havn 29. september Frederikshavn 14. november Tåge. Påsejlet molehoved. BIRTHE Udbyhøj Ff Fiskeplads Grenå Kattegat 2. marts Grenå 15. marts Kollideret med cubansk M/S PRESIDENTE ALLENDE. Mangelfuld navigering. BODIL MØLLER Albæk Løkken læmole Løkken landingsplads 5. maj Påsejlet af Ff. HAVØRNEN. BRITTA TUDS- BORG Haderslev Ff. I havn Påsejling Havneby 26. juli Påsejlet lystfartøj under havnemanøvre. 36

37 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger BAARING VIG Fiskeri Kæntring 6. maj 10. maj Utæt hydraulikrør i forpeaken. Forlist. C.F.JENSEN Skagen S På fiskeri Påsejling Skagerrak 27. februar Frederikshavn 11. april Påsejlet til ankers af norsk VESTERØY. Søforklaring fra V. foreligger ikke. CHITA Skagen S Peterhead havn Påsejling Peterhead havn 11. april Skagen 29. maj Påsejlet ved kaj af skotsk Ff. GLENNGIE. Søforklaring fra G. foreligger ikke. CHRISTINA ENEMARK Nexø I havn Andet havari Grimsby 18. juli Rønne 19. september Lænsesystemets overbordventil ikke lukket. CIMBRIA Tejn S På fiskeri Havari Østersøen 2. november Rønne 9. november Kollideret med ukendt genstand. Forlist. DANNA NORD- FISK Skagen I havn Brand Skagen 27. august Frederikshavn 13. september Brand opstået i lukafet. Uopklaret. 37

38 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger DERSEN Frederikshavn Fiskeplads Sæby Påsejling Sæby havn 27. april Sæby 31. august Mangelfuld navigering. Påsejlet mole. DORTE JØN- ZØE Thyborøn S I havn Brand Hanstholm 21. marts Brandårsag ikke oplyst. EKEFJORD Hanstholm Hanstholm Fiskeplads 9. oktober Thisted 19. oktober Mangelfuld navigering.. ELSE MARIE Hanstholm På fiskeri Sprunget læk 28. juli Thisted 8. august Lækage ved søventil. Forlist. GRETHE LAR- SEN Thyborøn S I havn Brand Thyborøn 11. december Brand opstået i lukaf, mens uvedkommende opholdt sig om bord. GRETHE-LISE S Fiskeplads 8. oktober 18. oktober Kollideret i tåge med Ff. JOHNNY-LISBETH af, som undlod i tide at mindske fart. 38

39 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger HAVØRNEN Løkken HELLE Køge Løkken landingsplads Fiskeplads I havn Løkken landingsplads 5. maj Påsejling Køge havn 3. december Vanskelige vejr og pladsforhold. Påsejlet BODIL MØLLER under udsejling fra strand. Påsejlet medens fortøjet til kaj. HELLE BIRGIT Rønne På fiskeri Forlis Østersøen 24. august Rønne 30. august Bord fyldtes ved "forkert" sø. Forlist. HENNING BRINK Grenå S I havn Påsejling Grenå havn 20. marts Påsejlet ved kaj af Ff. VIVI JAN af Grenå. HUNTER Hirtshals S HAABET Odden havn På skibsværft På fiskeri Brand Strand by Skibsværft 25. april Kattegat 14. december Fejl ved niveauregulator. Brand ved olieovn i maskinrum. Kollideret med Ff. JANE af Odden havn. IDEFIX Fiskeri Kæntret 28. april 8. maj Dårlige vejrforhold. Forlist. 39

40 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger INGA BERG S INGRID FINK S Til ankers Fiskeplads Påsejling 8. juni 5. oktober 19. juni 12. oktober Uopklaret. Påsejlet til ankers af hollandsk bomtrawler HD 126. Søforklaring fra H. foreligger ikke. Styringssvigt. Forlist. JANE Odden havn Snekkeløb Odden havn Kattegat 14. december Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. HAABET af Odden havn. JANE JØRGEN- SEN Hirtshals Scarborough Brand Scarborough 2. maj Frederikshavn 29. maj Manglende slukning af gasapparater. JAN MAYEN Østerby havn Ff I havn Brand Østerby havn 1. marts Antagelig fejl i elsystemet. Brand i lukaf. J.K. NØRGAARD Thyborøn S Thyborøn Fiskeplads 8. marts Lemvig 9. marts Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. NICO BRO af Thyborøn. Forlist. 40

41 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger JOGVAN A' LOFTI Hirtshals 5 På fiskeri Kæntret 28. august Hirtshals 6. september Fiskeredskaber i skruen. Forlist ved stranding. JOGVAN S. Klaksvig Klaksvig Torshavn Nolsøfjord 28. januar Klaksvig 30. januar en skyldtes usigtbart vejr. JOHN EGHOLM På fiskeri Brand 17. januar Defekt udstødsrør eller varmeisolering. Maskinrumsbrand. JOHNNY-LIS- BETH S Fiskeplads 8. oktober 12. oktober Undladt i tide at mindske fart. Kollideret i tåge med Ff. GRETHE LISE af. Forlist. JYTTE BORG Aberdeen havn Aberdeen 9. februar 22. februar Påsejlet ved kaj af Ff. GLENCAIRN af Aberdeen. KAREN SLYK S Fanø Fanø Lo 24. maj Svigt ved omstyringsmekanisme. 41

42 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger KIRSTEN VIG Lemvig S På fiskeri 8. april Lemvig 24. april Påsejlet i tåget vejr af russisk ZUNK. Søforklaring fra Z. foreligger ikke. KIRVIK Fiskeplads Forlis 16. september 21. september Vejrforholdene. Forlist. KRISTIANE Holsteinsborg Holsteinsborg Fiskeplads Påsejling Holsteinsborg 7. august Holsteinsborg 11. august Føreren beruset. Tørnet mole og påsejlet et der liggende fartøj. LENE-JANE Hirtshals Fiskeplads Hirtshals Brand Skagerrak 2. juni Hjørring 16. august Urenhed i el-installation. LINDOS S 60 2l I havn Brand havn 4. januar Udstødsgas ved løs manifold på hjælpemotor antændt træværk. Maskinrumsbrand. LIS-HANNE Strandby S Eksplosion Frederikshavn 11. februar Dampeksplosion i kobberspiral i olievarmer. 42

43 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger MARINUS MØL- LER Thyborøn S På fiskeri Brand 16. december Defekt oliefyrsinstallation. METTE-ANTONY Ebeltoft S Oddesund Struer Påsejling Struer havn 9. juni Mangelfuld navigering. Under vending i lystbådehavnen påsejlet flere fortøjede lystfartøjer. MIGNON På fiskeri Forlis 25. februar 6. april Uopklaret. Sprunget læk. Forlist. NICO BRO Thyborøn S Thyborøn Fiskeplads 8. marts Lemvig 9. marts Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. J.K.NØR- GAARD af Thyborøn. NIELS ERIK S havn Brand havn 2. februar 10. april Ved svejsearbejde om bord på anden kutter antændtes olie i havnebassinet. NORDBO Godthåb Sukkertoppen Godthåb Skruehavari Grønlands V- kyst Godthåb 11. oktober Skruehavari Drevet på skær og forlist. 43

44 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger NOOMI Hasle I havn Eksplosion Hasle havn 24. februar Rønne 10. marts Gaseksplosion. Forlist. NUKARIT Hunde Ejlande Til ankers Stranding Grønlands V- kyst 15. oktober Egedesminde 17. oktober Drevet på land i hårdt vejr. Ingen ombordværende. OLGA PANTOS Skagen I havn Brand Hanstholm 4. oktober Kortslutning. OLGA PANTOS Skagen Brand Skagerrak 6. december Brand i maskinrum. Brændselsolierør knækket. OLYMPOS Skagen På fiskeri Skagerrak 3. oktober Skagen 13. oktober Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. PANDALUS af Skagen. PANDALUS Skagen S Fiskeplads Kattegat 27. januar Frederikshavn 8. februar Kollideret med ukendt fartøj. PANDALUS Skagen S På fiskeri Skagerrak 3. oktober Skagen 13. oktober Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff.OLYMPOS af Skagen. 44

45 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger PER LØKKE Thyborøn S I havn Brand Thyborøn havn 27. marts Brand ved oliefyret centralvarmekedel. Fejl ved el.blæser. PETREA JENSEN Thyborøn S På fiskeri Påsejling 6. juli Lemvig 7. juli Påsejlet til ankers af hollandsk trawler SEMPER PARATUS. Søforklaring fra S.P. foreligger ikke. Forlist. POLARBORG I Våg Fiskeplads Våg Våg Fjord 7. marts Våg 7. marts Manglende omhu ved navigering. RAFAELLA Hanstholm På fiskeri 15. oktober Thisted 19. oktober Kollideret med græsk AGHIOS NICOLAOS. Søforklaring fra A.N. foreligger ikke. RASMUS ABEL- SEN Hunde- Eilande S REMØY København Fiskeplads Hunde-Ejlande Fiskeplads Nødhavn Disko Bugt 20. januar Strathcona Sound 20. november Hunde-Eilande 22. april Ålesund 12. december Vejrforholdene. Grundstødt på skær. Forlist. Vejrforholdene. Problemer med pumperne. 45

46 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ROMEO Aalborg Maskinhavari Atlanten 21. december Mindre havari i maskinrum som følge af svigt af vandpumpe. SIMOR Hirtshals I havn Godthåb 21. august Hjørring 13. oktober Vejrforholdene. SINNE NORD- FISK Skagen Fiskeplads Skagen Sundet 28. februar Frederikshavn/ Skagen 1. og 6. marts Kollideret med tysk OLIVER TWIST. (BRD). Søforklaring fra O.T. foreligger ikke. SISIMIUT Godthåb På fiskeri Skruehavari Grønlands V- kyst Holsteinsborg 20. januar Trawlpose viklet om skruen. Motorstop. SKAGERAK Hanstholm Hanstholm Fiskeri Brand 3. januar Brand opstået i maskinrum. SKAGERAK Hanstholm Fiskeplads Hanstholm Påsejling Hanstholm 14. oktober Frederikshavn 3. november Defekt styremaskineanlæg. Tørnet mole. SOLBORG Torshavn Grønland Hirtshals Frosset fisk Sprunget læk Davisstrædet Maj måned Hirtshals 22. juni Lækagen formentlig opstået ved sejlads i isfyldt farvand. 46

47 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger STARPOINT Fiskeri 1. april 4. april Mangelfuld udkig. Kollideret med JAN af Marstal. STRØMSØ Hirtshals Helsingør Sundet 1. marts Hirtshals 13. marts Kollideret med M.-Fg. HOLGER DANSKE af Helsingør. S. undlod at afvente H.D.'s indsejling. SVALBARD Vagur I dok Havari Frederikshavn 17. juli Frederikshavn 3. august Søventiler afmonteret. SØREN NORD- FISK Skagen Fiskeplads Skagen Kattegat 2. marts Frederikshavn 7. marts Kollideret i tåge med M/S OTHELLO af Skärhamn. Søforklaring fra O. foreligger ikke. TERNEN Kerteminde 8 Hvide Sande Thyborøn 28. oktober Maskinstop. Strandet. THAIGER Lemvig S Rønne Lemvig Brand Kattegat 10. marts Lemvig 15. marts Uopklaret. Skibet udbrændt. 47

48 Skibets Navn Hjemsted Type B.R.T. HK Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Søulykkens Søforklaring Formodet årsag Bemærkninger TRANE-TRAW- LER København Ålesund Nordhavn Sydhavnen Ålesund 8. januar Haugesund 12. januar Manglende omhu ved navigeringen. VANJA Godthåb S Godthåb Færingehavn Davisstrædet Maj måned Godthåb 31. juli Defekt autopilot. VINNI-FINN Ebeltoft S VIVI JAN Grenå Ff Ebeltoft Fiskeplads I havn Kattegat 22. august Påsejling Grenå havn 20. marts Grenå 15. september Uopklaret. Påsejlet under fiskeri af SEALAND af Limassol. Søforklaring fra S. foreligger ikke. Påsejlet Ff. HENNING BRINK af Grenå, som var fortøjet til kaj. 48

49 M/F TAARS, UHELD PÅ VOGNDÆK Den 5. januar 1978 opstod der et uheld på vogndækket på M/F TAARS under sejlads fra Spodsbjerg til Taars. Det fremgik af sagen, at TAARS afgik fra Spodsbjerg i tiltagende kuling. Under overfarten tog færgen nogle kraftige overhalinger, hvorved en lastvogn forskubbede sig og en anhænger væltede. Der skete en del alvorlige materielskader på personbiler. Det fremgik endvidere af sagen, at vogntoget med den væltede anhænger ikke var sikret med surringer, at forvognen til et andet vogntog kun var sikret med surring ved bagenden, samt at færgen var udrustet med forskriftsmæssigt surringsgrej. Handelsministeriet fandt, at uheldet kunne have været undgået, såfremt de omhandlede vogne havde været surrede, hvilket føreren med de herskende vejrforhold burde havde foranlediget udført inden afgang fra havn. Føreren blev idømt en bøde på 600 kr. 49

50 Ff. STRØMSØ & M/F HOLGER DANSKE, KOLLISION Den 22. marts 1978 kolliderede Ff. STRØMSØ med M/F HOLGER DANSKE i Sundet. Det fremgår af sagen, at STRØMSØ den omhandlede dag kl lagde ud fra kaj i Helsingør statshavn. Føreren havde vagt i styrehuset sammen med et andet besætningsmedlem, der var udkig. Det var tæt tåge, og radaren var i gang, men billedet var ubrugeligt, da det "slog sammen" på grund af molernes nærhed. Umiddelbart efter, at STRØMSØ havde passeret molerne, observeredes HOLGER DANSKE i en afstand af 50 m, men på trods af ror- og maskinmanøvrer ramte HOLGER DANSKE ind i stævnen på STRØMSØ under skandækket. Det fremgår tillige af sagen, at HOLGER DANSKE den omhandlede dag kl afsejlede fra Helsingborg mod Helsingør. Føreren havde vagt på broen, og det var tåge med sigt på mellem 100 og 150 m. Ca. ½ sømil fra havnen blev der afgivet indsejlingsmelding over VHF, og da færgen var ca. 1/4 sømil fra molerne, observeredes på radaren et mindre ekko i havnen, tilsyneladende på vej mod havneindløbet. Manøvrehåndtagene blev straks sat i neutral stilling, og 1 lang tone afgivet med tågehornet. Umiddelbart efter blev en grøn lanterne observeret om styrbord, hvorefter der blev afgivet 3 korte toner med fløjten og bakket med forceret kraft på begge maskiner. Straks efter drejede det andet skib, STRØMSØ, hårdt styrbord og ramte HOLGER DANSKE's styrbords side forude med stævnen. Handelsministeriet fandt, at kollisionen hovedsagelig skyldtes, at STRØMSØ som udgående skib undlod at afvente HOLGER DANSKE's ankomst, og at STRØMSØ's fører inden skibets afgang havde undladt at kontakte havnevagten med henblik på at indhente oplysninger om eventuel indgående trafik, jfr. reglementet for Helsingør statshavn. Føreren af STRØMSØ tildelt en advarsel. 50

51 M/T ESSO ÅRHUS, GRUNDSTØDNING Den 29. april 1978 grundstødte M/T ESSO ÅRHUS i Langelandsbælt ud for Albuen fyr, Lolland. skibet, der var på rejse fra Antwerpen til Stockholm, fik ved anduvning af Skagen 2 lodser om bord. Efter kl den omhandlede dag befandt skibet sig i Store-Bælt syd for Vengeance Grund. På broen befandt sig den vagthavende styrmand, rorgængeren og den ene af lodserne. Vejret var klart med SØ.-lig vind, styrke 4, ringe sø og nordgående strøm. Under denne del af sejladsen befandt vagthavende styrmand sig i bestikrummet, som ligger bagest i styrehuset, afskærmet derfra med et lystæt forhæng. Lodsen opgav kurserne til rorgængeren, og styrmanden kontrollerede disse kurser på skibets radiopejler med indbygget gyrorepeater. Styrmanden udsatte tillige 2 deccapositioner i søkortet, men orienterede ikke lodsen om, at den sidste af disse lå uden for ruten. Kl grundstødte ESSO ÅRHUS på positionen fra Albuen fyr, afstand 4 sømil. Handelsministeriet fandt, at en væsentlig medvirkende årsag til grundstødningen var, at styrmanden i det omhandlede snævre farvand opholdt sig i bestikrummet, hvor han alene beskæftigede sig med udsætning af deccaobservationer og kontrol med, at de af lodsen beordrede kurser blev styret. Herved afskar han sig fra visuelt at tage del i navigationen, som han var ansvarlig for, herunder at foretage observationer af bøjer, samt fra visuelt at kontrollere den af rorgængeren styrede kurs. Handelsministeriet var endvidere af den opfattelse, at lodsen på det omhandlede tidspunkt ikke havde udført lodsningen i overensstemmelse med 25, stk. 1, i lodsloven, der foreskriver, at lodsen udfører lodsningen på sit an- og tilsvar ved betimeligt at tilkendegive og se udført alt, hvad der med hensyn til skibets navigering og manøvrering kan tjene til at bringe skibet sikkert frem. Vagthavende styrmand vedtog en bøde på 1000 kr., og lodsen blev ikendt en bøde på 4000 kr. 51

52 M/S BIRGIT THOR, FORLIS Den 5. oktober 1978 forliste M/S BIRGIT THOR i Sejerøbugten. Ved forliset omkom 3 af de 4 ombordværende. Skibet havde samme dag lastet skrot i Vejle bestemt for Stålvalseværket i Frederiksværk. Da skibet var færdiglastet, var skærstokkene anbragt midt i lugeåbningen pakket med skrot på begge sider, og ladningen anbragt således, at den dannede en "tagryg" på langs i midten af lugen i en højde af ca. 40 cm over lugekarmen. Der blev ikke foretaget udjævning af det sidst indlastede gods, og det var på grund af lastens placering ikke muligt at sætte skærstokkene på plads, således at lugen kunne lukkes og skalkes forsvarligt. Lugeåbningen blev dækket over med 2 presenninger, der hver dækkede ca. halvdelen af lugen uden overlap. Presenningerne blev holdt nede dels ved hjælp af nylonliner syet på kryds og tværs over lugen og dels ved at kile dem fast langs lugekarmen, men der blev ikke lagt skalkejern bag kilerne ind mod lugekarmen. Føreren kontrollerede før skibets afgang fra Vejle ikke skibets dybgang, ligesom han ikke lyttede til vejrmelding over radioen. Kl. ca den omhandlende dag, da BIRGIT THOR befandt sig i Sejerøbugten, og hvor vinden var SV.-lig, styrke 6, med tilsvarende sø, mærkede føreren uregelmæssigheder i skibets bevægelser. Da der blev konstateret vand i lastrummet, blev en pumpe startet, og nødsignal udsendt over skibets radio. Føreren gik herefter op på styrehustaget for at klargøre den oppustelige gummiredningsflåde. Den øvrige del af besætningen opholdt sig på dækket. Pludselig krængede BIRGIT THOR til bagbord, således at lugekarmen kom under vand, hvorefter skibet sank. Ved den efterfølgende redningsaktion lykkedes det kun at redde føreren. Handelsministeriet fandt, at forliset skyldtes, at skibet på grund af ladningsfordelingen ikke havde den fornødne stabilitet, og at lugerne ikke var forsvarligt skalkede. Af ovennævnte grunde var skibet ikke sødygtigt ved afgang fra Vejle, og handelsministeriet fandt ikke holdepunkt ror at antage, at de forventede forhold på rejsen kunne berettige til at undlade at skalke lugerne. Sagen ikke afsluttet. 52

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Hvide Sande Sluse i 75 år

Hvide Sande Sluse i 75 år Hvide Sande Sluse i 75 år 1 Indledning De gravede et hul i klitten og omkring hullet opstod lynhurtigt en by. Hvide Sande sluse og Hvide Sande by og havn hænger uløseligt sammen. Før det blev besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere