ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase!

2 1.1 Contents 1.1 Contents 2.1 English 3.1 Deutsch 4.1 Français 5.1 Italiano 6.1 Español 7.1 Dansk 8.1 Nederlands 9.1 Service mode & Main chassis in service position 10.1 Illustrations 11.1 Replacement of main chassis 12.1 Replacement of other modules 13.1 Survey of modules There is no Brief operation guide in this On-site service guide. Instead an english version of the user guide is enclosed the back-up suitcase.

3 Indhold, dansk 7.1 #1 Indledning #2 Reparation af BeoVision MX 8000 #3 Fejltræ #4 Afmontering af frontstof #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsyn #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis #7 Kontrol efter udskiftning af hovedchassis eller moduler #8 Service mode og Flash-programmering 9.1 Service mode 10.1 Illustrationer 11.1 ning af hovedchassis 12.1 ning af andre moduler 13.1 Oversigt over moduler Oversigt over symboler: Foretag en kortslutning mellem de markerede punkter - sædvanligvis for at aflade f.eks. et billedrør Skub med fingeren i pilens retning Frakobl internt stik Tilslut internt stik Frakobl netstik Tilslut netstik Frakobl antennestik eller andet eksternt stik Tilslut antennestik eller andet eksternt stik Løsn/fjern eller fastgør/installer skrue Stiplet pil. Skub/træk f.eks. PCB, chassis osv. i pilens retning Ubrudt pil. Se side/kapitel for yderligere oplysninger, f.eks PCB51, hvis monteret: Gå til 12.4 PCB51 og fjern eller installer PCB, hvis et sådant er monteret

4 7.2 Introduktion, dansk STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Advarsel Statisk elektricitet kan ødelægge produktet! Brug altid antistatisk serviceudstyr ved udskiftning af moduler. Følg instruktionerne i guiden og brug ESD-måtteområdet både til de nye og gamle moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på fjernsynet, skal tilslutningen fra fjernsynet til ESDmåtten fjernes. #1 Indledning Denne on-site service guide forklarer, hvordan BeoVision MX 8000 skal serviceres gennem udskiftning af moduler. I det følgende finder du reparationstips og en beskrivelse af, hvordan du udskifter forskellige dele og justerer efter servicering. Når følgende symbol vises - - er det en krydsreference til et billede eller en illustration bagest i on-site service guiden. Et kapitel i on-site service guiden har f.eks. overskriften #2 Reparation af BeoVision MX Kapitlerne er angivet med tal. Bemærk! Denne on-site service guide skal altid returneres sammen med de defekte dele. #2 Reparation af BeoVision MX 8000 Før fejlfinding påbegyndes, skal du om muligt lade kunden forklare og demonstrere fejlen. Kontroller bagefter, at: - alle kabler er sat korrekt i - netspændingen er tilsluttet og tændt - et antennesignal er tilsluttet - alle eksterne kilder, f.eks. videobåndoptager og DVD, er korrekt tilsluttet og tændt. Brug om nødvendigt den medfølgende IR-modtager for at kontrollere for IR-signaler til de eksterne kilder. Se #3 Fejltræ, når fejlfinding påbegyndes. Fejlen bør høre ind under en af 4 hovedgrupper. - Systemfunktionalitet - Videokamera - Billede - Lyd Følg pilene fra hver kasse og svar JA eller NEJ for at finde fejlen. Det kan være nødvendigt at fjerne bagparten og placere hovedchassiset i serviceposition. Se 9.1 Service mode og 9.3 Hovedchassis i serviceposition for yderligere oplysninger. Hvis det er nødvendigt at foretage målinger, så se kapitlet målinger efter kapitlet #3 Fejltræ. Når der angives en spændingsspecifikation i fejltræet, er en værdi inden for ±10-20% heraf OK. Husk at frakoble netspændingen, når du udskifter et modul. og tilkobl netspændingen igen. Kontroller derefter, om fejlen er udbedret.

5 Introduktion, dansk 7.3 Ved udskiftning af hovedchassiset skal du huske at overføre ekstraudstyrsmoduler, f.eks. Modulator, til det nye hovedchassis. Husk også at fjerne EEPROM 6IC6 forsigtigt (ved hjælp af en IC-tang ( )) fra det defekte chassis og placere det i det nye chassis. Udlæsning af fejlkoder er en ekstra hjælp i forbindelse med fejlfinding. Se #8 Oversigt over fejlkoder for yderligere oplysninger. Efter reparation af BeoVision MX 8000 skal du altid huske at følge #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis og/eller #7 Kontrol efter udskiftning af hovedchassis eller moduler. Vigtig bemærkning om tyverisikringen, hvis den er aktiveret: Før produktet serviceres, skal man, om muligt, bede kunden om at deaktivere tyverisikringen. - Hvis tyverisikringen er aktiveret under serviceringen, skal udskiftede moduler altid returneres til Bang & Olufsen for service. Når der sættes strøm til, registreres de udskiftede moduler øjeblikkeligt som hørende til dette produkt, og denne registrering kan kun ændres af Bang & Olufsen i Struer. - Hvis back-up kufferten ikke returneres til Bang & Olufsen efter brug, men fyldes op igen med nye moduler af f.eks. forhandler eller værksted, skal følgende instruktioner følges. Når moduler udskiftes for at se, om de er defekte eller ej, er det vigtigt at bruge servicekoden for at forhindre, at modulerne registreres som hørende til dette specifikke produkt. Når fjernsynet tændes, skal servicekoden bruges. Tryk på l i 3 sekunder. Der vises en masterkodemenu, og servicekoden skal indtastes. Modulerne kan derefter udskiftes for at se, om de er defekte. Hvis ikke, vil modulet først blive registreret efter 12 timer, hvilket er tid nok til at montere det gamle modul igen.

6 7.4 Fejltræ, dansk #3 Fejltræ Nej Systemfunktionalitet Ja Fjernbetjening Prøv med en ny Beo4 hovedchassis PCB11 batterier i den gamle Beo4 Beo4 Intet Stand-by lys Kontroller netspænding. Kontroller, om netafbryderen på fjernsynet er tændt Tænd for netspændingen eller for netafbryderen på fjernsynet hovedchassis PCB11

7 Fejltræ, dansk 7.5 Nej Ja MasterLink-problem kontroller, om muligt, om ML-audiomaster og/eller MLlink-produkter er ok Tilslut, om muligt, et nyt ML-kabel mellem produkterne Kontroller den sidste ML-fejl i servicemenuen. Står der NO? PCB51 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation ML-kabel Sluk både for musik- og videoprodukter. Vent 1 minut og tænd derefter. Kontroller for korrekte options Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Nej Videokamera Ja Ingen videokameralyd og/eller -billede Kontroller tilslutninger til videokamera den defekte tilslutning PCB11 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation

8 7.6 Fejltræ, dansk Nej Billede Kontroller antennetilslutning Ja Kan fokus indstilles på fokuspotentiometre indtil #6 Dårlig fokus hovedchassis. Genindstil fokus Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrør kan være defekt Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Intet billede Juster fjernsynet ved hjælp af justeringsvejledningen #6 Kan billedet hentes frem ved at justere G2- potentiometret? #6 Juster fjernsynet ved hjælp af justeringsvejledningen #6 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrør kan være defekt Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Ingen farve(r) Kontroller farveindstillinger i service mode Skift til korrekte indstillinger hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrøret kan være defekt

9 Fejltræ, dansk 7.7 Nej Ja Støj på billedet (TV) hovedchassis Dårlig geometri Kan billedet justeres ved hjælp af justerings-/ kontrolvejledningen? #6 hovedchassis Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, skal hovedchassiset udskiftes Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrøret kan være defekt Ingen tekst-tv hovedchassis Ingen autokontrast hovedchassis PCB11

10 7.8 Fejltræ, dansk Nej Lyd Kontroller antennetilslutning Ja Ingen lyd i interne højttalere Er både venstre og højre kanal uden lyd? Find kanalen i højttalertabellen og mål. Måling højttalerboks PCB10 hovedchassis Frakobl 10P32 Tilslut 10P32 igen. Frakobl 10P30. Mål ca. + 21V mellem 4P21p1 og 4P21p3 og ca. -21V mellem 4P21p2 og 4P21p4 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation PCB59 PCB10 hovedchassis højttalerboks Hverken bas eller diskant Er både venstre og højre højttaler uden bas og diskant? Find højttalerenhed i højttalertabellen og mål. Højttalerenhed højttalerenhed eller højttalerboks PCB10 højttalerboks PCB10 højttalerboks

11 Fejltræ, dansk 7.9 Nej Ja Støj i lyden, TV Kontroller kanalindstillinger. Kontroller systemindstillinger Skift til korrekte indstillinger hovedchassis PCB10 Fejl i ekstern(e) højttaler(e) Kontroller, at kilden er ok. Kontroller, at alle tilslutninger til højttaleren er ok. Kontroller, at højttaleren er ok ved at bytte om på venstre/ højre tilslutning. Kontroller højttalerindstillinger i lydopsætning Den defekte enhed skal udskiftes eller korrekt indstilling foretages hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation

12 7.10 Målinger, dansk Placering af de målepunkter, som er beskrevet i fejltræet 4P21 10P31 10P45 4P21 10P30 p4 p5 P4 P2 p1 p1 P3 P1 10P32 Disse tabeller bruges i forbindelse med fejlfinding på BeoVision MX 8000 Ingen bas eller diskant - Find kanalen og symptomet i tabellen og mål på de beskrevne ben med multimeteret i ohm-position. Modstanden bør være mellem 0 og 3 ohm. Hvis ikke bør højttalerenheden udskiftes med en ny. Kanal Bas eller diskant bennr. Venstre Bas 10P Venstre Diskant 10P Højre Bas 10P Højre Diskant 10P Ingen lyd - Find kanalen og mål på de angivne ben med multimeteret i ohm-position. Modstanden bør være ca. 0 ohm. Hvis ikke, bør højttalerboksen udskiftes. Kanal bennr. Venstre 10P Højre 10P31 3-1

13 Adskillelse, dansk 7.11 #4 Afmontering af frontstof Fjern frontstof - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse frontstoffet til. Fjern frontstoffet ved at trække forsigtigt ud i hvert hjørne samtidig med, at du trækker det nedad (se 1). Monter frontstof - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse frontstoffet til. Monter frontstoffet igen ved at holde det omkring hjørnerne og skubbe det ind mod fjernsynet og opad. Du kan let mærke, hvis det ikke sidder korrekt. #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsynet Afmonter kontrastskærmen - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse kontrastskærmen til. Se 2. Rengør billedrør og kontrastskærm - Rengør billedrør og kontrastskærm med en mild, flydende vinduesrens. Undgå at efterlade striber eller spor fra vinduesrensemidlet. Rengør produktet - Tør støv af fjernsynets overflader med en blød, tør klud. Fedtpletter eller vanskelig snavs fjernes om nødvendigt med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel.

14 7.12 Justeringer, dansk #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis Kobl ESD-måtten fra hovedchassiset - Fjern krokodillenæbet fra antenneindgangen på hovedchassiset. Tilslut netspændingen Tænd for fjernsynet Udfør indstillinger for videobåndoptageren - Der skal bruges en videobåndoptager, for at justeringen kan udføres. - Hvis kunden har en videobåndoptager, kan den bruges. Hvis ikke, skal en anden videobåndoptager bruges. Hvis kunden ikke har en videobåndoptager: Vælg OPTIONS i SETUP. Vælg CONNECTIONS. Sæt V.TAPE på V.TAPE. Husk at sætte V.TAPE på NONE, når du er færdig med at justere fjernsynet, (men ikke, hvis kundens videobåndoptager er brugt). Adgang til Service Mode Vælg en SETUP-menu Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for 3 sekunder. Vælg en almindelig menuhandling for at forlade Service Mode. Betjening i Service Mode. Beo4 EXIT GO m p l n Aktivitet Fjerner menuerne - Vælger undermenuen i den menulinje, hvor markøren er placeret - Gemmer de valgte værdier og går tilbage til SERVICE MENU - Sletter fejlkoder i menuen MONITOR INFORMATION og går tilbage til SERVICE MENU Flytter markøren op og går tilbage til den forrige menu Flytter markøren ned og vælger en undermenu i visse tilfælde Vælger nye værdier i menuerne og vælger en undermenu i visse tilfælde Sokkel (kun fjernsyn med motordrejesokkel) Skal justeres, når gearkassen med styreenheden til motordrejesoklen er blevet monteret i fjernsynet, eller hvis en eller flere komponenter i el-chassiset, der indeholder PCB6 med EEPROM 6IC6, er blevet udskiftet. - Gå ind i Service Mode, og vælg linien STAND. - Tryk på GO. Når CALIBRATION OK vises, betyder det, at motordrejesoklens midterposition er blevet fundet. Fokus - For at få adgang til FOCUS-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Juster, indtil det optimale fokus er opnået for de lodrette linier, set i en afstand af ca. 10 cm/4 fra kanten af skærmen. Denne justering udføres ved hjælp af FOCUSpotentiometeret i EHT-transformeren (se 3).

15 Justeringer, dansk 7.13 Billedjusteringer Billedjusteringer skal kun foretages i format 1 (4:3) og skal udføres i et mørkt rum. - Vælg PICTURE i menuen OPTIONS, og indstil værdierne for BRIGHTNESS, CONTRAST og COLOUR til midterpositionen. Tryk på GO for at gemme. - Gå ind i Service Mode, og vælg linjen MONITOR. - Vælg linjen PICTURE ADJUSTMENTS. - Kontroller, at BRIGHTNESS, CONTRAST og COLOUR i CURRENT VALUES viser 32. Nogle af disse indstillinger er faste og skal ikke justeres: - OFFSETS REGULATIONS: - BRIGHTNESS 19 CONTRAST 25 COLOUR 7 SOFT CLIP 0 PWL 10 - Juster R-DR, G-DR og B-DR til det korrekte hvide niveau. - Juster BLACK OFFSET R og BLACK OFFSET G til det korrekte grå niveau. G2-justering (se 3). H-CENTER i GEOMETRY ADJUSTMENTS skal foretages, før G2 justeres. - For at få adgang til SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Vælg linjen G2 ADJUSTMENT i menuen PICTURE ADJUSTMENTS ved at trykke på n. Nu bliver skærmen sort. Juster ved hjælp af SCREEN-potentiometeret i EHTtransformeren, indtil Stand-by-lysdioden lyser grønt (rød = G2 for høj, gul = G2 for lav, grøn = G2 ok). Tryk derefter på GO for at gå tilbage til menuen PICTURE ADJUSTMENTS. Geometrijusteringer Geometrijusteringer skal foretages i format 1 (4:3) og format 2 (16:9). - Gå ind i Service Mode, vælg MONITOR, og vælg derefter GEOMETRY ADJUSTMENTS. Nogle af disse indstillinger er faste og skal ikke justeres: Lodret s-korrektion (V-SC) 35 Format 1 32 Format 2 Vandret følsomhed (EHT) 0 Format 1 og 2 Lodret zoom (V-ZO) 25 Format 1 og 2 Lodret rullen (VSCR) 31 Format 1 og 2 Lodret venten (V-WA) 15 Format 1 og 2 Justeringerne skal først udføres i format 1 (4:3). - Tryk på V.TAPE for at få et sort billede. - For at få adgang til SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Juster SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren, indtil billedet bliver gråt. - Gå ind i Service Mode, og vælg linien MONITOR. - Vælg linjen GEOMETRY ADJUSTMENTS. - Anbring markøren på en linje vha. m og p. Tryk på GO for at vælge linjen. Nu vises der en lille menu på skærmen. Du kan skifte mellem de små menuer ved hjælp af knapperne m og p. - Vælg linjen H-AM (vandret amplitude), og juster, indtil billedet er inden for fosforkanten i begge sider af billedet. Vælg linjen H-CENTER (vandret centrering), og juster, indtil det grå billede er lige uden for fosforkanten i højre side af billedet og 7 mm inden for billedet i venstre side. Vælg linjen H-AM, og juster, indtil den korrekte billedbredde er opnået. - Foretag justeringen af G2 som beskrevet under PICTURE ADJUSTMENTS.

16 7.14 Justeringer, dansk Lodret forskydning (V-SH) - Indstil BLANKING til 1. Juster V-SH, indtil den tomme linje er centreret lodret på skærmen (dvs. 205 mm fra billedets øverste kant). Indstil BLANKING til 0. Lodret amplitude (V-AM) - Juster V-AM, så billedet passer øverst (dvs. 12 mm fra billedets øverste kant til cirklens øverste punkt). Lodret hældning (V-SL) - Juster V-SL, så billedet passer nederst (dvs. 12 mm fra billedets nederste kant til cirklens nederste punkt). Vandret fase (H-PH) - Juster H-PH, indtil den korrekte centrering af billedet er opnået. Vandret amplitude (H-AM) - Juster H-AM, indtil den korrekte billedbredde er opnået. Øst/vest parabel (EW-P) - Juster EW-P, indtil den korrekte geometri er opnået i siderne. Den midterste del af de lodrette linjer skal være så lige som muligt. Øst/vest øverste hjørne (EWUC) - Juster EWUC, indtil den korrekte geometri er opnået i de øverste hjørner. Øst/vest nederste hjørne (EWLC) - Juster EWLC, indtil den korrekte geometri er opnået i de nederste hjørner. Øst/vest trapez (EW-T) - Juster EW-T, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret parallelogram (H-PA) - Juster H-PA, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret bue (BOW) - Juster BOW, indtil den lodrette linje i midten af billedet er lige. Det kan være nødvendigt at gentage nogle af justeringerne. - Noter værdierne for H-PH, EWLC, BOW, H-CT og V-SH. - Tryk på GO for at gemme justeringerne. Afslut Service Mode.

17 Justeringer, dansk 7.15 Geometrijusteringer i format 2 (16:9) Du skal kun udføre de nævnte justeringer. - Tænd for fjernsynet. - Gå op og ned på LIST indtil FORMAT vises på Beo4 s display, og tryk derefter på GO og 2 for at vælge FORMAT 2. - Gå ind i Service Mode og vælg linjen MONITOR. - Vælg linjen GEOMETRY ADJUSTMENTS. Når du vælger et justeringspunkt, skal billedet ændre sig til 16:9. - Juster H-PH, EWLC, BOW, H-CT og V-SH til værdierne fra format 1, og kontroller de faste værdier for format 2. Se forrige side. Lodret amplitude (V-AM) - Juster V-AM, så billedet passer øverst (dvs. 12 mm fra billedets øverste kant til cirklens øverste punkt). Lodret hældning (V-SL) - Juster V-SL, indtil det nederste af cirklen er 105 mm fra bunden af det synlige skærmbillede. Vandret amplitude (H-AM) - Juster H-AM, indtil den korrekte billedbredde er opnået. Vandret fase (H-PH) - Juster H-PH, indtil korrekt centrering af billedet er opnået. Øst/vest parabel (EW-P) - Juster EW-P, indtil den korrekte geometri er opnået i siderne. Den midterste del af de lodrette linier skal være så lige som muligt. Øst/vest øverste hjørne (EWUC) - Juster EWUC, indtil den korrekte geometri er opnået i de øverste hjørner. Øst/vest trapez (EW-T) - Juster EW-T, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret parallelogram (H-PA) - Juster H-PA, indtil den korrekte geometri er opnået. Det kan være nødvendigt at gentage nogle af justeringerne. - Tryk på GO for at gemme justeringerne. Afslut Service Mode. Juster Tuner takeover, IF adjust og FM sound adjust - De værdier (A), som er anført på mærkaten på PCB1, skal anføres i EEPROM (6IC6) (se 4). - Gå ind i SETUP, vælg SERVICEMODE med 0, 0, GO. Tryk på knapkombinationen inden for 3 sekunder. Fremhæv TV-TUNER, og vælg med GO. Ændr indstillingerne ved hjælp af l og n, indtil de passer til værdierne på etiketten. Tryk derefter på GO for at gemme indstillingerne. Afslut Service Mode.

18 7.16 Justeringer, dansk Afslut on-site servicearbejdet - Hvis der har været anvendt en anden videobåndoptager end kundens, skal V.TAPE indstilles på NONE. Vælg OPTIONS i SETUP. Vælg CONNECTIONS og indstil V.TAPE på NONE. Tryk på GO for at forlade SETUP. - Se #7 Kontroller efter udskiftning af hovedchassis eller moduler for at afslutte on-site servicearbejdet. #7 Kontroller efter udskiftning af hovedchassis eller moduler Kobl ESD-måtten fra hovedchassiset - Fjern krokodillenæbet fra antenneindgangen på hovedchassiset. Monter bagparten - Bagparten kan nu monteres. Fastgør skruerne (se 9.1 Service mode 1). - Anbring fjernsynet på den oprindelige sokkel. Placer og tilslut alle kablerne. Billede - Kontroller, at billedet på alle interne og eksterne kilder fungerer korrekt. - Kontroller, at tekst-tv fungerer korrekt. - Kontroller geometrien for både format 4:3 og format 16:9. Juster om nødvendigt. Lyd - Kontroller, at lyden på alle kilder fungerer korrekt. Husk satellit og videobåndoptager, hvis de er til stede. Andet - Hvis der er sluttet en videobåndoptager til fjernsynet, skal du kontrollere, om optagelses- og afspilningsfunktionen fungerer korrekt. - Hvis fjernsynet er monteret på en sokkel, skal denne kalibreres. Gå ind i SETUP, vælg SERVICEMODE med 0, 0, GO. Tryk på knapkombinationen inden for 3 sekunder. Vælg STAND med GO. Tryk på GO for at kalibrere fjernsynet. Når det er udført, og CALIBRATION OK vises, skal du trykke på GO for at afslutte. Kontroller derefter, om soklen fungerer korrekt. Kontroller at fjernsynets overflader er rene. Hvis ikke, skal de rengøres - Se #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsyn for at få yderligere oplysninger.

19 Service mode, dansk 7.17 #8 Service mode Aflæsning af fejlkode For at læse en fejlkode på fjernsynet skal du gå ind i Service Mode. Vælg derefter MONITOR -> MONITOR INFORMATION. Hvis fjernsynet har registreret en fejl, vises fejlkoden i denne menu under ERROR. Adgang til Service Mode Vælg menuen TV SETUP Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for 3 sekunder SERVICE MENU Linjen STAND vises kun, hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejesokkel. Funktionen er beskrevet i afsnittet om justeringer. MONITOR SERVICE MENU Linjerne PICTURE ADJUSTMENTS og GEOMETRY ADJUSTMENTS er beskrevet i afsnittet om justeringer. MONITOR INFORMATION - Versionsnumre for software Linjen STB SW 1.0 vises kun, hvis M2-processoren, 1IC200 SDA6000 er udstyret med set top box controller-software. Linjen STB TABLE 1.0 viser konverteringsversionen for set top boxfjernbetjeningskoder til Beo4 koder. - Type-, komponent- og serienumre - Status for tyverisikring. Viser, om Masterkoden er indtastet korrekt (STORED/NOT STORED) - Programmering af valgmuligheder - Sidste fem fjernsynsfejl - Sidste ML-fejl - Sidste AVL-fejl fra V.TAPE- og AV-stikkene OPTION SETTING Valgmulighed 0 = Fjernsynets IR-modtager er ikke sluttet til. Valgmulighed 1 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i samme rum. Valgmulighed 2 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i forskellige rum. Valgmulighed 5 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i samme linkrum. Valgmulighed 6 = Fjernsynet er det eneste produkt i linkrummet. ERROR:TV Fjernsynet kan registrere visse typer fejl og vise dem på skærmen. De sidste fem fjernsynsfejl vises som fejlkoder med måned/dato (fire cifre) i henhold til systemets ur. Den seneste fejl vises øverst. Da fjernsynet ikke er udstyret med et ur, vil den viste måned/dato være ukorrekt, men den kan bruges til at se, om der har været flere fejl på samme dato.

20 7.18 Service mode, dansk Følgende typer fjernsynsfejl kan vises:.... Ingen fejl registreret DF Datafejl POR1 Resetfejl ved opstart 1 POR2 Resetfejl ved opstart 2 PDD Fejl opdaget ved power down ML-fejlkoder er til brug for sporing af fejl i Master Link systemet..... Ingen fejl registreret CI Adressekonfiguration umulig TD ML-data kortsluttet til stel TU ML-data kortsluttet til forsyningsspændingen?? Andre udefinerbare fejlmuligheder NH Intet hardware. Der er ikke noget Master Link PCB i fjernsynet AVL-fejlkoder fra V.TAPE- og AV-stikkene.... Ingen fejl registreret TI Transmission umulig TD Data-link kortsluttet til stel Fejlkoder for motordrejesokkel ST-01 Kalibreringsfejl for få positioner ST-02 Kalibreringsfejl for mange positioner ST-03 Kalibreringsfejl EEPROM ST-04 Kalibreringsfejl transducer ST-05 Kalibreringsfejl position Efter udbedring af en fejl, som har givet anledning til visning af en fejlkode, skal fejlkoden slettes. Det gør du ved at trykke på GO i menuen MONITOR INFORMATION. IIC-bus-fejl En IIC-bus-fejl betyder, at kommunikationen på bussen svigter, når mikrocomputeren prøver at kommunikere med den pågældende adresse. Modulnr. Fejlkode 1 8A 1 C0 1 A C8 1 8C Datafejl (DF) Hvis der opstår en fejl i EEPROM (6IC6), som forhindrer, at der udsendes geometridata til fjernsynsapparatet, udskifter mikrocomputeren de manglende data med standarddata gemt i EPROM (6IC3) modul 999.

21 Service mode, dansk 7.19 Resetfejl ved opstart (POR1) Reset- eller opdateringsfejl i 1IC100 (TDA9321H modul 999) under opstart. Resetfejl ved opstart (POR2) Reset- eller opdateringsfejl i 1IC350 (TDA9330H modul 999) under opstart. Fejl opdaget ved power down (PDD) Power down-fejl opdaget på 1IC300 (TDA9178 modul 999). Adressekonfiguration umulig (CI) Fejl under adressekonfiguration. Der er ikke blevet tilknyttet en adresse, fordi der er blevet koblet et usædvanligt stort antal enheder til Master Link. - Kobl alle enheder fra linket, og tilslut dem igen en ad gangen. ML-data kortsluttet til stel (TD) Linket er kortsluttet til stel (Lav). Denne fejl kan opstå som en fysisk kortslutning i linket. I linkdriverne eller i ML-hoved-/kildekredsløbmodul 51 i fjernsynet. ML-data kortsluttet til forsyningsspændingen (TU) Linket er kortsluttet til forsyningsspændingen (Høj). Denne fejl kan opstå i form af en fysisk kortslutning i linket. I linkdriverne eller i ML-hoved-/kildekredsløbmodul 51 i fjernsynet. Transmission umulig (TI) Det er ikke muligt at sende data til ben 8 i V.TAPE- eller AV-stikket sandsynligvis pga. støj. Data-link kortsluttet til stel (TD) Data-link-forbindelsen til ben 8 i V.TAPE- eller AV-stikket er kortsluttet i jordforbindelsen. Kalibreringsfejl for få positioner (ST-01) Der læses ikke nok positioner under kalibreringen af soklen. Soklen kan være blokeret. Kalibreringsfejl for mange positioner (ST-02) Der læses for mange positioner under kalibreringen af soklen. Kalibreringsfejl EEPROM (ST-03) Fejl når sokkelforskydningen burde gemmes i EEPROM. Kalibreringsfejl transducer (ST-04) Der læses en ugyldig position fra transduceren. Kalibreringsfejl position (ST-05) Flere læsninger fra transduceren med soklen i samme position.

22 7.20 Flash-programmering, dansk Flash-programmering af M2-processor Det er ikke muligt at indbygge en Set-top-Box Controller i chassiset. Set-top-Box Controlleren er software, som skal flash-programmeres ind i en M2- processor. Til det formål har Bang & Olufsen udviklet Flash Tool, der er et pc-/laptop-program til installering/opdatering af STB-C-softwaren. Nødvendigt værktøj til flash-programmering - Pc/laptop med Bang & Olufsens program Flash Tool (kan downloades fra Retail System). - Kabelsæt nr Flash-programmering Installering/opdatering af STB-C software - Start Flash Tool, og følg instruktionerne på computerskærmen. Bemærk! Du kan kontrollere softwareversionerne i servicemenuen.

23 Service mode Service mode 1 Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 4x 5x

24 9.2 Service mode 2 Service mode 2 4x 5x

25 Main chassis in service position 9.3 Main chassis in service position 1x 1x

26 10.1 Illustrations Service mode The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST 1 2 2x 2x The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST

27 Illustrations Service mode Main chassis in service position The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST A The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST FOCUS SCREEN

28 11.1 Replacement of main chassis Main chassis 9.1 Service mode PCB32, if mounted 12.4 PCB51, if mounted 12.6 PCB63, if mounted 4P21 4P20 4P56 4P57 3P40 3P Main chassis in service position Please note: transfer 6IC6 & values label A 6IC6 Replace using IC-pliers (part no ) IC SOCKET The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST A 1P9

29 Replacement of Sound Output module, PCB PCB10, Sound Output module 11.1 Replacement of Main chassis Attention! ESD PCB xx ESD-Mat PCB10 10P33 10P28 10P32 10P45 10P31 1x 2x

30 12.2 Replacement of IR receiver module, PCB11 PCB11, IR receiver module 9.1 Service mode 1 TOP PCB PCB11

31 Replacement of AC3 module, PCB PCB32, AC3 module 9.1 Service mode 1 1x 1x 1x 1x 1x Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 1P44 Remounting cable! PCB32 PCB1 32P12 1P44

32 12.4 Replacement of Masterlink module, PCB51 PCB51, Masterlink module 9.1 Service mode 1 PCB51 PCB51

33 Replacement of Camcorder interface module, PCB PCB59, Camcorder interface module 1x Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 2x 59P50

34 12.6 Replacement of Modulator module, PCB63 PCB63, Modulator module 9.1 Service mode PCB32, if mounted 1x 1x 1x 1x 1x! 1P63

35 Replacement of Powerlink module, PCB PCB64, Powerlink module 9.1 Service mode Main chassis in service position 1P62

36 12.8 Replacement of Mini jack f. STB-Controller, PCB85 PCB85, Mini jack f. STB-Controller 9.1 Service mode 1 1P51

37 Survey of modules 13.1 Survey of modules PCB1, PCB3, PCB4, PCB6, PCB64 Main chassis modules, module 999 PCB10 Sound output module PCB11 IR Receiver module PCB32 Dolby Digital Decoder (AC3) PCB51 Masterlink module PCB59 Camcorder interface module PCB63 Splitter & Modulator module PCB85 Mini jack f. STB-Controller

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision Avant 32 DVD MKIII Type 846x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase!

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision 6 26 MK II Type 9270 9275 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoCenter 23 Type 9212-9218 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK HDR Type 4640, 464, 4642 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective parts/back-up

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Servicetips! Indstilling af options efter akkumulatorskift (Hvis apparatet star I same rum som anlæg) Skal indtastes mens den står i st. by: PICTURE 1 STORE PICTURE 5 STORE

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric MTB /downtube batteri Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Trust Predator Brugsanvisning

Trust Predator Brugsanvisning Trust Predator Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere