ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase!

2 1.1 Contents 1.1 Contents 2.1 English 3.1 Deutsch 4.1 Français 5.1 Italiano 6.1 Español 7.1 Dansk 8.1 Nederlands 9.1 Service mode & Main chassis in service position 10.1 Illustrations 11.1 Replacement of main chassis 12.1 Replacement of other modules 13.1 Survey of modules There is no Brief operation guide in this On-site service guide. Instead an english version of the user guide is enclosed the back-up suitcase.

3 Indhold, dansk 7.1 #1 Indledning #2 Reparation af BeoVision MX 8000 #3 Fejltræ #4 Afmontering af frontstof #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsyn #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis #7 Kontrol efter udskiftning af hovedchassis eller moduler #8 Service mode og Flash-programmering 9.1 Service mode 10.1 Illustrationer 11.1 ning af hovedchassis 12.1 ning af andre moduler 13.1 Oversigt over moduler Oversigt over symboler: Foretag en kortslutning mellem de markerede punkter - sædvanligvis for at aflade f.eks. et billedrør Skub med fingeren i pilens retning Frakobl internt stik Tilslut internt stik Frakobl netstik Tilslut netstik Frakobl antennestik eller andet eksternt stik Tilslut antennestik eller andet eksternt stik Løsn/fjern eller fastgør/installer skrue Stiplet pil. Skub/træk f.eks. PCB, chassis osv. i pilens retning Ubrudt pil. Se side/kapitel for yderligere oplysninger, f.eks PCB51, hvis monteret: Gå til 12.4 PCB51 og fjern eller installer PCB, hvis et sådant er monteret

4 7.2 Introduktion, dansk STATIC ELECTRICITY MAY DESTROY THE PRODUCT Advarsel Statisk elektricitet kan ødelægge produktet! Brug altid antistatisk serviceudstyr ved udskiftning af moduler. Følg instruktionerne i guiden og brug ESD-måtteområdet både til de nye og gamle moduler. Bemærk! Når der kræves netspænding på fjernsynet, skal tilslutningen fra fjernsynet til ESDmåtten fjernes. #1 Indledning Denne on-site service guide forklarer, hvordan BeoVision MX 8000 skal serviceres gennem udskiftning af moduler. I det følgende finder du reparationstips og en beskrivelse af, hvordan du udskifter forskellige dele og justerer efter servicering. Når følgende symbol vises - - er det en krydsreference til et billede eller en illustration bagest i on-site service guiden. Et kapitel i on-site service guiden har f.eks. overskriften #2 Reparation af BeoVision MX Kapitlerne er angivet med tal. Bemærk! Denne on-site service guide skal altid returneres sammen med de defekte dele. #2 Reparation af BeoVision MX 8000 Før fejlfinding påbegyndes, skal du om muligt lade kunden forklare og demonstrere fejlen. Kontroller bagefter, at: - alle kabler er sat korrekt i - netspændingen er tilsluttet og tændt - et antennesignal er tilsluttet - alle eksterne kilder, f.eks. videobåndoptager og DVD, er korrekt tilsluttet og tændt. Brug om nødvendigt den medfølgende IR-modtager for at kontrollere for IR-signaler til de eksterne kilder. Se #3 Fejltræ, når fejlfinding påbegyndes. Fejlen bør høre ind under en af 4 hovedgrupper. - Systemfunktionalitet - Videokamera - Billede - Lyd Følg pilene fra hver kasse og svar JA eller NEJ for at finde fejlen. Det kan være nødvendigt at fjerne bagparten og placere hovedchassiset i serviceposition. Se 9.1 Service mode og 9.3 Hovedchassis i serviceposition for yderligere oplysninger. Hvis det er nødvendigt at foretage målinger, så se kapitlet målinger efter kapitlet #3 Fejltræ. Når der angives en spændingsspecifikation i fejltræet, er en værdi inden for ±10-20% heraf OK. Husk at frakoble netspændingen, når du udskifter et modul. og tilkobl netspændingen igen. Kontroller derefter, om fejlen er udbedret.

5 Introduktion, dansk 7.3 Ved udskiftning af hovedchassiset skal du huske at overføre ekstraudstyrsmoduler, f.eks. Modulator, til det nye hovedchassis. Husk også at fjerne EEPROM 6IC6 forsigtigt (ved hjælp af en IC-tang ( )) fra det defekte chassis og placere det i det nye chassis. Udlæsning af fejlkoder er en ekstra hjælp i forbindelse med fejlfinding. Se #8 Oversigt over fejlkoder for yderligere oplysninger. Efter reparation af BeoVision MX 8000 skal du altid huske at følge #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis og/eller #7 Kontrol efter udskiftning af hovedchassis eller moduler. Vigtig bemærkning om tyverisikringen, hvis den er aktiveret: Før produktet serviceres, skal man, om muligt, bede kunden om at deaktivere tyverisikringen. - Hvis tyverisikringen er aktiveret under serviceringen, skal udskiftede moduler altid returneres til Bang & Olufsen for service. Når der sættes strøm til, registreres de udskiftede moduler øjeblikkeligt som hørende til dette produkt, og denne registrering kan kun ændres af Bang & Olufsen i Struer. - Hvis back-up kufferten ikke returneres til Bang & Olufsen efter brug, men fyldes op igen med nye moduler af f.eks. forhandler eller værksted, skal følgende instruktioner følges. Når moduler udskiftes for at se, om de er defekte eller ej, er det vigtigt at bruge servicekoden for at forhindre, at modulerne registreres som hørende til dette specifikke produkt. Når fjernsynet tændes, skal servicekoden bruges. Tryk på l i 3 sekunder. Der vises en masterkodemenu, og servicekoden skal indtastes. Modulerne kan derefter udskiftes for at se, om de er defekte. Hvis ikke, vil modulet først blive registreret efter 12 timer, hvilket er tid nok til at montere det gamle modul igen.

6 7.4 Fejltræ, dansk #3 Fejltræ Nej Systemfunktionalitet Ja Fjernbetjening Prøv med en ny Beo4 hovedchassis PCB11 batterier i den gamle Beo4 Beo4 Intet Stand-by lys Kontroller netspænding. Kontroller, om netafbryderen på fjernsynet er tændt Tænd for netspændingen eller for netafbryderen på fjernsynet hovedchassis PCB11

7 Fejltræ, dansk 7.5 Nej Ja MasterLink-problem kontroller, om muligt, om ML-audiomaster og/eller MLlink-produkter er ok Tilslut, om muligt, et nyt ML-kabel mellem produkterne Kontroller den sidste ML-fejl i servicemenuen. Står der NO? PCB51 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation ML-kabel Sluk både for musik- og videoprodukter. Vent 1 minut og tænd derefter. Kontroller for korrekte options Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Nej Videokamera Ja Ingen videokameralyd og/eller -billede Kontroller tilslutninger til videokamera den defekte tilslutning PCB11 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation

8 7.6 Fejltræ, dansk Nej Billede Kontroller antennetilslutning Ja Kan fokus indstilles på fokuspotentiometre indtil #6 Dårlig fokus hovedchassis. Genindstil fokus Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrør kan være defekt Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Intet billede Juster fjernsynet ved hjælp af justeringsvejledningen #6 Kan billedet hentes frem ved at justere G2- potentiometret? #6 Juster fjernsynet ved hjælp af justeringsvejledningen #6 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrør kan være defekt Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, så udskift hovedchassis Ingen farve(r) Kontroller farveindstillinger i service mode Skift til korrekte indstillinger hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrøret kan være defekt

9 Fejltræ, dansk 7.7 Nej Ja Støj på billedet (TV) hovedchassis Dårlig geometri Kan billedet justeres ved hjælp af justerings-/ kontrolvejledningen? #6 hovedchassis Lad fjernsynet være tændt i 10 minutter. Hvis fejlen opstår igen, skal hovedchassiset udskiftes Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation. Billedrøret kan være defekt Ingen tekst-tv hovedchassis Ingen autokontrast hovedchassis PCB11

10 7.8 Fejltræ, dansk Nej Lyd Kontroller antennetilslutning Ja Ingen lyd i interne højttalere Er både venstre og højre kanal uden lyd? Find kanalen i højttalertabellen og mål. Måling højttalerboks PCB10 hovedchassis Frakobl 10P32 Tilslut 10P32 igen. Frakobl 10P30. Mål ca. + 21V mellem 4P21p1 og 4P21p3 og ca. -21V mellem 4P21p2 og 4P21p4 hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation PCB59 PCB10 hovedchassis højttalerboks Hverken bas eller diskant Er både venstre og højre højttaler uden bas og diskant? Find højttalerenhed i højttalertabellen og mål. Højttalerenhed højttalerenhed eller højttalerboks PCB10 højttalerboks PCB10 højttalerboks

11 Fejltræ, dansk 7.9 Nej Ja Støj i lyden, TV Kontroller kanalindstillinger. Kontroller systemindstillinger Skift til korrekte indstillinger hovedchassis PCB10 Fejl i ekstern(e) højttaler(e) Kontroller, at kilden er ok. Kontroller, at alle tilslutninger til højttaleren er ok. Kontroller, at højttaleren er ok ved at bytte om på venstre/ højre tilslutning. Kontroller højttalerindstillinger i lydopsætning Den defekte enhed skal udskiftes eller korrekt indstilling foretages hovedchassis Fjernsynet skal indleveres på et værksted for reparation

12 7.10 Målinger, dansk Placering af de målepunkter, som er beskrevet i fejltræet 4P21 10P31 10P45 4P21 10P30 p4 p5 P4 P2 p1 p1 P3 P1 10P32 Disse tabeller bruges i forbindelse med fejlfinding på BeoVision MX 8000 Ingen bas eller diskant - Find kanalen og symptomet i tabellen og mål på de beskrevne ben med multimeteret i ohm-position. Modstanden bør være mellem 0 og 3 ohm. Hvis ikke bør højttalerenheden udskiftes med en ny. Kanal Bas eller diskant bennr. Venstre Bas 10P Venstre Diskant 10P Højre Bas 10P Højre Diskant 10P Ingen lyd - Find kanalen og mål på de angivne ben med multimeteret i ohm-position. Modstanden bør være ca. 0 ohm. Hvis ikke, bør højttalerboksen udskiftes. Kanal bennr. Venstre 10P Højre 10P31 3-1

13 Adskillelse, dansk 7.11 #4 Afmontering af frontstof Fjern frontstof - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse frontstoffet til. Fjern frontstoffet ved at trække forsigtigt ud i hvert hjørne samtidig med, at du trækker det nedad (se 1). Monter frontstof - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse frontstoffet til. Monter frontstoffet igen ved at holde det omkring hjørnerne og skubbe det ind mod fjernsynet og opad. Du kan let mærke, hvis det ikke sidder korrekt. #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsynet Afmonter kontrastskærmen - Brug de hvide handsker for at undgå at snavse kontrastskærmen til. Se 2. Rengør billedrør og kontrastskærm - Rengør billedrør og kontrastskærm med en mild, flydende vinduesrens. Undgå at efterlade striber eller spor fra vinduesrensemidlet. Rengør produktet - Tør støv af fjernsynets overflader med en blød, tør klud. Fedtpletter eller vanskelig snavs fjernes om nødvendigt med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel.

14 7.12 Justeringer, dansk #6 Justeringer efter udskiftning af hovedchassis Kobl ESD-måtten fra hovedchassiset - Fjern krokodillenæbet fra antenneindgangen på hovedchassiset. Tilslut netspændingen Tænd for fjernsynet Udfør indstillinger for videobåndoptageren - Der skal bruges en videobåndoptager, for at justeringen kan udføres. - Hvis kunden har en videobåndoptager, kan den bruges. Hvis ikke, skal en anden videobåndoptager bruges. Hvis kunden ikke har en videobåndoptager: Vælg OPTIONS i SETUP. Vælg CONNECTIONS. Sæt V.TAPE på V.TAPE. Husk at sætte V.TAPE på NONE, når du er færdig med at justere fjernsynet, (men ikke, hvis kundens videobåndoptager er brugt). Adgang til Service Mode Vælg en SETUP-menu Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for 3 sekunder. Vælg en almindelig menuhandling for at forlade Service Mode. Betjening i Service Mode. Beo4 EXIT GO m p l n Aktivitet Fjerner menuerne - Vælger undermenuen i den menulinje, hvor markøren er placeret - Gemmer de valgte værdier og går tilbage til SERVICE MENU - Sletter fejlkoder i menuen MONITOR INFORMATION og går tilbage til SERVICE MENU Flytter markøren op og går tilbage til den forrige menu Flytter markøren ned og vælger en undermenu i visse tilfælde Vælger nye værdier i menuerne og vælger en undermenu i visse tilfælde Sokkel (kun fjernsyn med motordrejesokkel) Skal justeres, når gearkassen med styreenheden til motordrejesoklen er blevet monteret i fjernsynet, eller hvis en eller flere komponenter i el-chassiset, der indeholder PCB6 med EEPROM 6IC6, er blevet udskiftet. - Gå ind i Service Mode, og vælg linien STAND. - Tryk på GO. Når CALIBRATION OK vises, betyder det, at motordrejesoklens midterposition er blevet fundet. Fokus - For at få adgang til FOCUS-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Juster, indtil det optimale fokus er opnået for de lodrette linier, set i en afstand af ca. 10 cm/4 fra kanten af skærmen. Denne justering udføres ved hjælp af FOCUSpotentiometeret i EHT-transformeren (se 3).

15 Justeringer, dansk 7.13 Billedjusteringer Billedjusteringer skal kun foretages i format 1 (4:3) og skal udføres i et mørkt rum. - Vælg PICTURE i menuen OPTIONS, og indstil værdierne for BRIGHTNESS, CONTRAST og COLOUR til midterpositionen. Tryk på GO for at gemme. - Gå ind i Service Mode, og vælg linjen MONITOR. - Vælg linjen PICTURE ADJUSTMENTS. - Kontroller, at BRIGHTNESS, CONTRAST og COLOUR i CURRENT VALUES viser 32. Nogle af disse indstillinger er faste og skal ikke justeres: - OFFSETS REGULATIONS: - BRIGHTNESS 19 CONTRAST 25 COLOUR 7 SOFT CLIP 0 PWL 10 - Juster R-DR, G-DR og B-DR til det korrekte hvide niveau. - Juster BLACK OFFSET R og BLACK OFFSET G til det korrekte grå niveau. G2-justering (se 3). H-CENTER i GEOMETRY ADJUSTMENTS skal foretages, før G2 justeres. - For at få adgang til SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Vælg linjen G2 ADJUSTMENT i menuen PICTURE ADJUSTMENTS ved at trykke på n. Nu bliver skærmen sort. Juster ved hjælp af SCREEN-potentiometeret i EHTtransformeren, indtil Stand-by-lysdioden lyser grønt (rød = G2 for høj, gul = G2 for lav, grøn = G2 ok). Tryk derefter på GO for at gå tilbage til menuen PICTURE ADJUSTMENTS. Geometrijusteringer Geometrijusteringer skal foretages i format 1 (4:3) og format 2 (16:9). - Gå ind i Service Mode, vælg MONITOR, og vælg derefter GEOMETRY ADJUSTMENTS. Nogle af disse indstillinger er faste og skal ikke justeres: Lodret s-korrektion (V-SC) 35 Format 1 32 Format 2 Vandret følsomhed (EHT) 0 Format 1 og 2 Lodret zoom (V-ZO) 25 Format 1 og 2 Lodret rullen (VSCR) 31 Format 1 og 2 Lodret venten (V-WA) 15 Format 1 og 2 Justeringerne skal først udføres i format 1 (4:3). - Tryk på V.TAPE for at få et sort billede. - For at få adgang til SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren skal du trække hovedchassiset ud. - Juster SCREEN-potentiometeret i EHT-transformeren, indtil billedet bliver gråt. - Gå ind i Service Mode, og vælg linien MONITOR. - Vælg linjen GEOMETRY ADJUSTMENTS. - Anbring markøren på en linje vha. m og p. Tryk på GO for at vælge linjen. Nu vises der en lille menu på skærmen. Du kan skifte mellem de små menuer ved hjælp af knapperne m og p. - Vælg linjen H-AM (vandret amplitude), og juster, indtil billedet er inden for fosforkanten i begge sider af billedet. Vælg linjen H-CENTER (vandret centrering), og juster, indtil det grå billede er lige uden for fosforkanten i højre side af billedet og 7 mm inden for billedet i venstre side. Vælg linjen H-AM, og juster, indtil den korrekte billedbredde er opnået. - Foretag justeringen af G2 som beskrevet under PICTURE ADJUSTMENTS.

16 7.14 Justeringer, dansk Lodret forskydning (V-SH) - Indstil BLANKING til 1. Juster V-SH, indtil den tomme linje er centreret lodret på skærmen (dvs. 205 mm fra billedets øverste kant). Indstil BLANKING til 0. Lodret amplitude (V-AM) - Juster V-AM, så billedet passer øverst (dvs. 12 mm fra billedets øverste kant til cirklens øverste punkt). Lodret hældning (V-SL) - Juster V-SL, så billedet passer nederst (dvs. 12 mm fra billedets nederste kant til cirklens nederste punkt). Vandret fase (H-PH) - Juster H-PH, indtil den korrekte centrering af billedet er opnået. Vandret amplitude (H-AM) - Juster H-AM, indtil den korrekte billedbredde er opnået. Øst/vest parabel (EW-P) - Juster EW-P, indtil den korrekte geometri er opnået i siderne. Den midterste del af de lodrette linjer skal være så lige som muligt. Øst/vest øverste hjørne (EWUC) - Juster EWUC, indtil den korrekte geometri er opnået i de øverste hjørner. Øst/vest nederste hjørne (EWLC) - Juster EWLC, indtil den korrekte geometri er opnået i de nederste hjørner. Øst/vest trapez (EW-T) - Juster EW-T, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret parallelogram (H-PA) - Juster H-PA, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret bue (BOW) - Juster BOW, indtil den lodrette linje i midten af billedet er lige. Det kan være nødvendigt at gentage nogle af justeringerne. - Noter værdierne for H-PH, EWLC, BOW, H-CT og V-SH. - Tryk på GO for at gemme justeringerne. Afslut Service Mode.

17 Justeringer, dansk 7.15 Geometrijusteringer i format 2 (16:9) Du skal kun udføre de nævnte justeringer. - Tænd for fjernsynet. - Gå op og ned på LIST indtil FORMAT vises på Beo4 s display, og tryk derefter på GO og 2 for at vælge FORMAT 2. - Gå ind i Service Mode og vælg linjen MONITOR. - Vælg linjen GEOMETRY ADJUSTMENTS. Når du vælger et justeringspunkt, skal billedet ændre sig til 16:9. - Juster H-PH, EWLC, BOW, H-CT og V-SH til værdierne fra format 1, og kontroller de faste værdier for format 2. Se forrige side. Lodret amplitude (V-AM) - Juster V-AM, så billedet passer øverst (dvs. 12 mm fra billedets øverste kant til cirklens øverste punkt). Lodret hældning (V-SL) - Juster V-SL, indtil det nederste af cirklen er 105 mm fra bunden af det synlige skærmbillede. Vandret amplitude (H-AM) - Juster H-AM, indtil den korrekte billedbredde er opnået. Vandret fase (H-PH) - Juster H-PH, indtil korrekt centrering af billedet er opnået. Øst/vest parabel (EW-P) - Juster EW-P, indtil den korrekte geometri er opnået i siderne. Den midterste del af de lodrette linier skal være så lige som muligt. Øst/vest øverste hjørne (EWUC) - Juster EWUC, indtil den korrekte geometri er opnået i de øverste hjørner. Øst/vest trapez (EW-T) - Juster EW-T, indtil den korrekte geometri er opnået. Vandret parallelogram (H-PA) - Juster H-PA, indtil den korrekte geometri er opnået. Det kan være nødvendigt at gentage nogle af justeringerne. - Tryk på GO for at gemme justeringerne. Afslut Service Mode. Juster Tuner takeover, IF adjust og FM sound adjust - De værdier (A), som er anført på mærkaten på PCB1, skal anføres i EEPROM (6IC6) (se 4). - Gå ind i SETUP, vælg SERVICEMODE med 0, 0, GO. Tryk på knapkombinationen inden for 3 sekunder. Fremhæv TV-TUNER, og vælg med GO. Ændr indstillingerne ved hjælp af l og n, indtil de passer til værdierne på etiketten. Tryk derefter på GO for at gemme indstillingerne. Afslut Service Mode.

18 7.16 Justeringer, dansk Afslut on-site servicearbejdet - Hvis der har været anvendt en anden videobåndoptager end kundens, skal V.TAPE indstilles på NONE. Vælg OPTIONS i SETUP. Vælg CONNECTIONS og indstil V.TAPE på NONE. Tryk på GO for at forlade SETUP. - Se #7 Kontroller efter udskiftning af hovedchassis eller moduler for at afslutte on-site servicearbejdet. #7 Kontroller efter udskiftning af hovedchassis eller moduler Kobl ESD-måtten fra hovedchassiset - Fjern krokodillenæbet fra antenneindgangen på hovedchassiset. Monter bagparten - Bagparten kan nu monteres. Fastgør skruerne (se 9.1 Service mode 1). - Anbring fjernsynet på den oprindelige sokkel. Placer og tilslut alle kablerne. Billede - Kontroller, at billedet på alle interne og eksterne kilder fungerer korrekt. - Kontroller, at tekst-tv fungerer korrekt. - Kontroller geometrien for både format 4:3 og format 16:9. Juster om nødvendigt. Lyd - Kontroller, at lyden på alle kilder fungerer korrekt. Husk satellit og videobåndoptager, hvis de er til stede. Andet - Hvis der er sluttet en videobåndoptager til fjernsynet, skal du kontrollere, om optagelses- og afspilningsfunktionen fungerer korrekt. - Hvis fjernsynet er monteret på en sokkel, skal denne kalibreres. Gå ind i SETUP, vælg SERVICEMODE med 0, 0, GO. Tryk på knapkombinationen inden for 3 sekunder. Vælg STAND med GO. Tryk på GO for at kalibrere fjernsynet. Når det er udført, og CALIBRATION OK vises, skal du trykke på GO for at afslutte. Kontroller derefter, om soklen fungerer korrekt. Kontroller at fjernsynets overflader er rene. Hvis ikke, skal de rengøres - Se #5 Afmontering af kontrastskærm og rengøring af fjernsyn for at få yderligere oplysninger.

19 Service mode, dansk 7.17 #8 Service mode Aflæsning af fejlkode For at læse en fejlkode på fjernsynet skal du gå ind i Service Mode. Vælg derefter MONITOR -> MONITOR INFORMATION. Hvis fjernsynet har registreret en fejl, vises fejlkoden i denne menu under ERROR. Adgang til Service Mode Vælg menuen TV SETUP Beo4: Tryk på 0 0 GO inden for 3 sekunder SERVICE MENU Linjen STAND vises kun, hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejesokkel. Funktionen er beskrevet i afsnittet om justeringer. MONITOR SERVICE MENU Linjerne PICTURE ADJUSTMENTS og GEOMETRY ADJUSTMENTS er beskrevet i afsnittet om justeringer. MONITOR INFORMATION - Versionsnumre for software Linjen STB SW 1.0 vises kun, hvis M2-processoren, 1IC200 SDA6000 er udstyret med set top box controller-software. Linjen STB TABLE 1.0 viser konverteringsversionen for set top boxfjernbetjeningskoder til Beo4 koder. - Type-, komponent- og serienumre - Status for tyverisikring. Viser, om Masterkoden er indtastet korrekt (STORED/NOT STORED) - Programmering af valgmuligheder - Sidste fem fjernsynsfejl - Sidste ML-fejl - Sidste AVL-fejl fra V.TAPE- og AV-stikkene OPTION SETTING Valgmulighed 0 = Fjernsynets IR-modtager er ikke sluttet til. Valgmulighed 1 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i samme rum. Valgmulighed 2 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i forskellige rum. Valgmulighed 5 = Fjernsynet og musiksystemet (BeoLink system) er anbragt i samme linkrum. Valgmulighed 6 = Fjernsynet er det eneste produkt i linkrummet. ERROR:TV Fjernsynet kan registrere visse typer fejl og vise dem på skærmen. De sidste fem fjernsynsfejl vises som fejlkoder med måned/dato (fire cifre) i henhold til systemets ur. Den seneste fejl vises øverst. Da fjernsynet ikke er udstyret med et ur, vil den viste måned/dato være ukorrekt, men den kan bruges til at se, om der har været flere fejl på samme dato.

20 7.18 Service mode, dansk Følgende typer fjernsynsfejl kan vises:.... Ingen fejl registreret DF Datafejl POR1 Resetfejl ved opstart 1 POR2 Resetfejl ved opstart 2 PDD Fejl opdaget ved power down ML-fejlkoder er til brug for sporing af fejl i Master Link systemet..... Ingen fejl registreret CI Adressekonfiguration umulig TD ML-data kortsluttet til stel TU ML-data kortsluttet til forsyningsspændingen?? Andre udefinerbare fejlmuligheder NH Intet hardware. Der er ikke noget Master Link PCB i fjernsynet AVL-fejlkoder fra V.TAPE- og AV-stikkene.... Ingen fejl registreret TI Transmission umulig TD Data-link kortsluttet til stel Fejlkoder for motordrejesokkel ST-01 Kalibreringsfejl for få positioner ST-02 Kalibreringsfejl for mange positioner ST-03 Kalibreringsfejl EEPROM ST-04 Kalibreringsfejl transducer ST-05 Kalibreringsfejl position Efter udbedring af en fejl, som har givet anledning til visning af en fejlkode, skal fejlkoden slettes. Det gør du ved at trykke på GO i menuen MONITOR INFORMATION. IIC-bus-fejl En IIC-bus-fejl betyder, at kommunikationen på bussen svigter, når mikrocomputeren prøver at kommunikere med den pågældende adresse. Modulnr. Fejlkode 1 8A 1 C0 1 A C8 1 8C Datafejl (DF) Hvis der opstår en fejl i EEPROM (6IC6), som forhindrer, at der udsendes geometridata til fjernsynsapparatet, udskifter mikrocomputeren de manglende data med standarddata gemt i EPROM (6IC3) modul 999.

21 Service mode, dansk 7.19 Resetfejl ved opstart (POR1) Reset- eller opdateringsfejl i 1IC100 (TDA9321H modul 999) under opstart. Resetfejl ved opstart (POR2) Reset- eller opdateringsfejl i 1IC350 (TDA9330H modul 999) under opstart. Fejl opdaget ved power down (PDD) Power down-fejl opdaget på 1IC300 (TDA9178 modul 999). Adressekonfiguration umulig (CI) Fejl under adressekonfiguration. Der er ikke blevet tilknyttet en adresse, fordi der er blevet koblet et usædvanligt stort antal enheder til Master Link. - Kobl alle enheder fra linket, og tilslut dem igen en ad gangen. ML-data kortsluttet til stel (TD) Linket er kortsluttet til stel (Lav). Denne fejl kan opstå som en fysisk kortslutning i linket. I linkdriverne eller i ML-hoved-/kildekredsløbmodul 51 i fjernsynet. ML-data kortsluttet til forsyningsspændingen (TU) Linket er kortsluttet til forsyningsspændingen (Høj). Denne fejl kan opstå i form af en fysisk kortslutning i linket. I linkdriverne eller i ML-hoved-/kildekredsløbmodul 51 i fjernsynet. Transmission umulig (TI) Det er ikke muligt at sende data til ben 8 i V.TAPE- eller AV-stikket sandsynligvis pga. støj. Data-link kortsluttet til stel (TD) Data-link-forbindelsen til ben 8 i V.TAPE- eller AV-stikket er kortsluttet i jordforbindelsen. Kalibreringsfejl for få positioner (ST-01) Der læses ikke nok positioner under kalibreringen af soklen. Soklen kan være blokeret. Kalibreringsfejl for mange positioner (ST-02) Der læses for mange positioner under kalibreringen af soklen. Kalibreringsfejl EEPROM (ST-03) Fejl når sokkelforskydningen burde gemmes i EEPROM. Kalibreringsfejl transducer (ST-04) Der læses en ugyldig position fra transduceren. Kalibreringsfejl position (ST-05) Flere læsninger fra transduceren med soklen i samme position.

22 7.20 Flash-programmering, dansk Flash-programmering af M2-processor Det er ikke muligt at indbygge en Set-top-Box Controller i chassiset. Set-top-Box Controlleren er software, som skal flash-programmeres ind i en M2- processor. Til det formål har Bang & Olufsen udviklet Flash Tool, der er et pc-/laptop-program til installering/opdatering af STB-C-softwaren. Nødvendigt værktøj til flash-programmering - Pc/laptop med Bang & Olufsens program Flash Tool (kan downloades fra Retail System). - Kabelsæt nr Flash-programmering Installering/opdatering af STB-C software - Start Flash Tool, og følg instruktionerne på computerskærmen. Bemærk! Du kan kontrollere softwareversionerne i servicemenuen.

23 Service mode Service mode 1 Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 4x 5x

24 9.2 Service mode 2 Service mode 2 4x 5x

25 Main chassis in service position 9.3 Main chassis in service position 1x 1x

26 10.1 Illustrations Service mode The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST 1 2 2x 2x The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST

27 Illustrations Service mode Main chassis in service position The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST A The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST FOCUS SCREEN

28 11.1 Replacement of main chassis Main chassis 9.1 Service mode PCB32, if mounted 12.4 PCB51, if mounted 12.6 PCB63, if mounted 4P21 4P20 4P56 4P57 3P40 3P Main chassis in service position Please note: transfer 6IC6 & values label A 6IC6 Replace using IC-pliers (part no ) IC SOCKET The below values has to be written into the old EEPROM: TUNER TAKEOVER IF ADJUST FM SOUND ADJUST A 1P9

29 Replacement of Sound Output module, PCB PCB10, Sound Output module 11.1 Replacement of Main chassis Attention! ESD PCB xx ESD-Mat PCB10 10P33 10P28 10P32 10P45 10P31 1x 2x

30 12.2 Replacement of IR receiver module, PCB11 PCB11, IR receiver module 9.1 Service mode 1 TOP PCB PCB11

31 Replacement of AC3 module, PCB PCB32, AC3 module 9.1 Service mode 1 1x 1x 1x 1x 1x Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 1P44 Remounting cable! PCB32 PCB1 32P12 1P44

32 12.4 Replacement of Masterlink module, PCB51 PCB51, Masterlink module 9.1 Service mode 1 PCB51 PCB51

33 Replacement of Camcorder interface module, PCB PCB59, Camcorder interface module 1x Attention! ESD PCB xx ESD-Mat 2x 59P50

34 12.6 Replacement of Modulator module, PCB63 PCB63, Modulator module 9.1 Service mode PCB32, if mounted 1x 1x 1x 1x 1x! 1P63

35 Replacement of Powerlink module, PCB PCB64, Powerlink module 9.1 Service mode Main chassis in service position 1P62

36 12.8 Replacement of Mini jack f. STB-Controller, PCB85 PCB85, Mini jack f. STB-Controller 9.1 Service mode 1 1P51

37 Survey of modules 13.1 Survey of modules PCB1, PCB3, PCB4, PCB6, PCB64 Main chassis modules, module 999 PCB10 Sound output module PCB11 IR Receiver module PCB32 Dolby Digital Decoder (AC3) PCB51 Masterlink module PCB59 Camcorder interface module PCB63 Splitter & Modulator module PCB85 Mini jack f. STB-Controller

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoCenter 23 Type 9212-9218 Service Manual Danish English, German, French, Italian, Spanish and Dutch versions are available in the Retail System This Service Manual must be returned with the defective

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK Plasma Display Panel 37 SD Type D7 BeoVision 4 37, type 8958, 8980-8986 Service Manual English German, French, Italian, Spanish, Danish and Dutch versions are available in the Retail System This Service

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere