Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55"

Transkript

1 Indhold Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

2

3 Chevrolet MyLink Indledning... 4 Radio Eksterne enheder Telefon Stikordsregister... 54

4 4 Indledning Indledning Generelt... 4 Tyverisikring... 4 Oversigt over betjeningsorganer... 5 Betjening... 7 Individuelle indstillinger Generelt Infotainment-systemet giver Infotainment i din bil ved hjælp af den seneste teknologi. Kontakt din forhandler for at få systemet eller softwaren opdateret og opgraderet. Radioen kan let anvendes ved at registrere op til 35 FM- eller AM-stationer med forvalgsknapperne 1 ~ 5 for hver syv sider. Infotainment-systemet kan afspille USB-lagerenheden eller ipod/iphone-produkter. Funktionen med Bluetooth-telefontilslutning giver mulighed for brug af trådløse, håndfri telefonopkald samt en telefonmusikafspiller. Tilslut en bærbar musikafspiller til den eksterne lydindgang og nyd den fyldige lyd i Infotainment-systemet. Afsnittet "Oversigt" giver en enkel oversigt over Infotainment-systemets funktioner og en sammenfatning af alle reguleringsenheder. Afsnittet "Betjening" forklarer de grundlæggende betjeningselementer i Infotainment-systemet. Tyverisikring Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhedssystem installeret for at forhindre tyveri. Infotainment-systemet fungerer kun i det køretøj, det oprindeligt blev installeret i og kan ikke anvendes i et andet køretøj.

5 Indledning 5 Oversigt over betjeningsorganer Betjeningspanel Konstruktionstype 1: Konstruktionstype 2: FM/AM + USB/ ipod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link FM/AM + RDS +USB/iPod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link Bemærkninger Denne Smartphone-linkfunktion understøttes muligvis ikke alt efter området. 1. Visning Display for afspilnings-/modtagelses-/menustatus og information. 2. VOL knapper (lydstyrke) Tryk på for at øge lydstyrken. Tryk på for at mindske lydstyrken. 3. m knap (strøm) Tryk og hold denne knap for at tænde og slukke for strømmen. 4. ; knap (hjem) Tryk på denne knap for at gå ind i systemets hjem-menu.

6 6 Indledning Fjernbetjening fra rattet 1. 7w knap (opkald) Hvis der ikke er nogen parret Bluetooth-enhed på infotainmentsystemet: udfører tilslutning af Bluetooth-enhed. Hvis der er en parret Bluetoothenhed på Infotainment-systemet: tryk på knappen for at besvare opkaldet eller gå ind i genkaldsfunktionen. Hvis kundens tilsluttede telefon understøtter talegenkendelse, tryk og hold knappen nede for at aktivere telefonens SR-funktion (talegenkendelse). 2. xn knap (lydløs/læg på) Tryk på denne knap i en vilkårlig musikafspilningsfunktion for at aktivere eller deaktivere mute-funktionen. Tryk på denne knap for at afvise indkommende opkald eller for at afslutte din aktuelle samtale. 3. SRC-knap Tryk på denne knap for at ændre en kilde. R/S knap (søge) Ved at trykke i FM/AM-funktion: modtager den foregående eller den næste forvalgte station. Ved at trykke i MP3-, USB-funktion: viser den foregående eller den næste fil. Ved at trykke på ipod/iphonefunktion: viser den foregående eller den næste sang. Ved at trykke i Bluetooth-musikfunktion: viser den foregående eller den næste musik. Ved at trykke på og holde FM/ AM-funktionen inde: bladrer hurtigt igennem stationerne, mens der trykkes på knappen. Når knappen slippes, søges automatisk efter en udsendelse, som kan modtages. Ved at trykke på og holde MP3, USB, ipod/iphone-funktionen inde: scanner hurtigt frem eller tilbage, mens der trykkes på knappen. Når den slippes, vendes tilbage til normal afspilning knapper (lydstyrke) Tryk på knappen + for at øge lydstyrken. Tryk på knappen - for at sænke lydstyrken.

7 Indledning 7 Betjening System til/fra Tryk og hold m på styrepanelet for at slå strømmen til. Den seneste lydfil eller film vil blive afspillet. Tryk og hold m på styrepanelet for at slå strømmen fra. Tiden, datoen og temperaturen vises på skærmen. Bemærkninger Temperaturen vises, når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i positionen ON. Automatisk tænding/slukning Når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i ACC eller ON-position, tændes Infotainment-systemet automatisk. Når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i OFF-position, slukkes Infotainment-systemet automatisk. Bemærkninger Hvis brugeren trykker og holder m på kontrolpanelet, mens tændingskontakten er i positionen OFF (bilens tændingsnøgle), tændes Infotainment-systemet. Men Infotainmentsystemet slås automatisk fra efter ca. 10 minutter. Regulering af lydstyrke Tryk på VOL på betjeningspanelet for at regulere lydstyrken. Den aktuelle lydstyrke vises. Brug ratfjernbetjeningen ved at trykke på + til at regulere lydstyrken. Når der tændes for strømmen til Infotainment-systemet, indstilles lydstyrkeniveauet på foregående valg (når det er lavere end den maksimale startlydstyrke). Hvis lydniveauet er højere end den maksimale startlydstyrke, når Infotainment-systemet tændes, justeres Infotainment-systemet automatisk til det maksimale startlydstyrkeniveau.

8 8 Indledning LYDLØS FUNKTION Tryk på VOL på betjeningspanelet og tryk på p for at slå mute-funktionen (lydløs) til og fra. Brug af menuen hjem 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. (Kun for Type 1-model) Automatisk regulering af lydstyrke Når den hastighedskompenserende lydstyrkeopsætning starter, reguleres lydstyrken automatisk alt efter bilens hastighed for at modvirke støjen fra motoren og dækkene. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > radioindstillinger > autolydstyrke. (Kun for Type 2-model) 3. Indstil Fra/Lav/Mellem/Høj ved at trykke på < eller >. 2. Tryk på den ønskede menu. Tryk på lyd for at vælge FM/AM, USB/iPod/Bluetooth musikafspilning eller ekstern lydindgang (AUX). Tryk på billed og film for at se input for billed-, film- eller ekstern video (AUX). Tryk på telefon for at aktivere telefonfunktionen (hvis tilsluttet).

9 Indledning 9 Tryk på smartphone-link for at aktivere et program via din tilsluttede smartphone. Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter region. Det understøttende program kan varieres alt efter regionen. Tryk indstillinger for at gå ind i systemets opsætningsmenu. Valg af funktion Audio 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på lyd på hjem-menuen. Tryk på Kilde S på skærmen. (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model) Tryk på AM for at vælge AM-radio. Tryk på FM for at vælge FM-radio. Tryk på DAB for at vælge DABradio (kun for Type 2-model). Tryk på USB for at vælge USB. Tryk på ipod for at vælge ipod/ iphone. Tryk på AUX for at vælge ekstern lyd (AUX) indgang. Tryk på Bluetooth for at afspille Bluetooth-musik. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis afspilningskilden (USB/iPod/ AUX/Bluetooth) ikke er tilsluttet til Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. Billede og film 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på Billede & film på hjemmenuen. 3. Tryk på Kilde S på skærmen.

10 10 Indledning Tryk på USB (billede) for at se billedfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Tryk på USB (film) for at se filmfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Tryk på AUX (film) for at se filmfiler tilsluttet til den eksterne video-enhed (AUX). Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis afspilningskilden (USB (billede)/usb (film)/aux (film)) ikke er tilsluttet til Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. Bluetooth håndfri telefonenhed Tilslut Bluetooth-telefonen til Infotainment-systemet for at aktivere den håndfri Bluetooth-funktion. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på telefon på hjem-menuen. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis din telefonbog ikke er forbundet med Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. For detaljer se "Parring og tilslutning af Bluetooth" Smartphone-link Bemærkninger Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter området. Installér programmet på din smartphone for at aktivere denne funktion og tilslut dernæst din Smartphone og Infotainment-systemet via USB-porten eller den trådløse Bluetooth-teknologi. iphone: USB-tilslutning Android-telefon: Trådløs Bluetoothteknologi 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på smartphone-link på hjemmenuen. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Indstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

11 Indledning Tryk på Indstillinger på hjem-menuen. 2. Tryk indstillinger. Individuelle indstillinger Generel betjening af indstillingsmenuen Infotainment-systemet kan tilpasses individuelt for at gøre det lettere for dig at bruge. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 3. Vælg den ønskede indstillingsværdi. Bemærkninger Indstillingsmenuer og funktioner kan variere alt efter dit bilvalg. Tid- & datoindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > tid- & datoindstillinger. indstil tidsformat: Vælg 12- eller 24-timers display. indstil datoformat: Indstil datodisplayformat. - [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31 - [DD/MM/YYYY]: 31/01/ [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012

12 12 Indledning indstil tid & dato: Indsæt gældende timer, minutter og år/måned/dato ved at trykke på og og dernæst trykke på OK. automatisk ursynkron: Tryk på Til for at vise uret ved hjælp af RDS Tid & Dato og GPS Tid & Dato. Tryk på Fra for at vise uret ved hjælp af GPS Tid & Dato. Bemærkninger Indstil tiden først for at vise den tid, der er indstillet af brugeren. Radioindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > radioindstillinger. auto volume (automatisk regulering af lydstyrke): Regulerer lydstyrken automatisk efter køretøjets hastighed. Indstil Fra/ Lav/ Middel/Høj. Radioindstillingsbjælke: For at vise stationsindstillingsbjælken for valg af en station, vælg Til eller Fra. RDS-valg: Går til RDS-valgmenuen. - RDS: Indstil RDS til Til eller Fra. - regional: Indstil regional (REG) til Til eller Fra. - radiotekst: For at vise udsendt radiotekst, vælg Til eller Fra. - PSN-rulningsfrysning: Vælg Til eller Fra. - TP-lydstyrke: Vælg fra -12 db til 12 db. - TA: Vælg Til eller Fra. DAB-valg: Går til menuen DABvalg (kun for Type 2-model). - DAB-kategoriindstillinger: Vælg den ønskede kategori. Indstil Alt/pop/musik/klassisk. - service-linkning af DAB: Vælg Til eller Fra. - dynamisk områdestyr: Vælg Til eller Fra. - frekvensbånd: Vælg Bånd III alene/begge/l-bånd alene. - radiotekst: For at vise den udsendte radiotekst, vælg Til eller Fra. - Dias-show: Vælg Til eller Fra. fabriksindstillinger for radio: Før de oprindelige opsætningsværdier tilbage til fabriksindstillingerne.

13 Indledning 13 Tilslutningsindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > tilslutningsindstillinger. Ændre ringetone: Vælg den ønskede ringetone. ringetonens lydstyrke: Ændre ringetonens lydstyrke. Sprog 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > sprog. 3. Vælg et sprog, der vises på Infotainment-systemet. 3. Tryk på S. 4. Vælg Til eller Fra. Bluetooth-indstillinger: Flytter til menuen Bluetooth-indstillinger. - par enhed: Vælg ønsket enhed og tilslut/adskil eller slet. - ændre PIN-kode: Skift/indstil PIN-koden manuelt. - synlig: For at oprette Bluetooth-forbindelse fra din Bluetooth-telefon, vælg Til eller Fra. - enhedsinfo: Kontrollér informationerne om enheden. Tekstrulning 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. Til: Hvis lang tekst vises på lydskærmen, rulles i teksten. Slukket: Teksten rulles en gang og vises i afkortet form. Lydstyrke for berøringsbip 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S.

14 14 Indledning 4. Vælg Til eller Fra. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg 9 ~ Kontrollér systemversionen. Til: Afspiller en biplyd, når brugeren trykker på skærmen. Slukket: Annullerer biplydfunktionen. Maksimal startlydstyrke Lydniveauet bestemmes af den lydværdi, som brugeren indstiller, når Infotainment-systemet tændes. Før tændingen slås fra, betjenes Infotainment-systemet kun, når den lydstyrke, brugeren har indstillet, er højere end indstillingsværdien for maks. startlydstyrke. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. Systemversion 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg systemversion. DivX(R) VOD 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg DivX(R) VOD.

15 Indledning 15 vod.divx.com for yderligere information om, hvordan du fuldfører din registrering. Om DivX video: DivX er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab i Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certificeret enhed, som afspiller DivX video. Besøg divx.com for yderligere information og software-værktøjer, som kan ændre dine filer til DivX videoer. Om DivX video-on demand: Denne DivX Certificerede enhed skal være registreret for at afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at finde din registreringskode, skal du finde DivX VOD afsnittet i enhedsopsætningsmenuen. Gå til

16 16 Radio Radio Brug Fast mast-antenne Multibåndsantenne Brug Konstruktionstype 1 Konstruktionstype 2 FM/AM + USB/ ipod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link FM/AM + DAB +USB/iPod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link Bemærkninger Denne Smartphone-linkfunktion understøttes muligvis ikke alt efter området. Lytning til FM/AM/DAB-radio 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på lyd på hjem-menuen. 3. Tryk på Kilde S på skærmen. (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model)

17 Radio Tryk på FM, AM eller DAB på skærmen. FM, AM, eller DAB-radiobåndet for den senest spillede station vises. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Automatisk søgning efter sendende stationer Tryk på t SEEK v for automatisk søgning efter tilgængelige radiostationer med god modtagelse. Hold og træk til venstre eller højre for radiostationen for automatisk at søge efter en tilgængelig station med god modtagelse. Manuel søgning efter sendende stationer Tryk vedvarende på k TUNE l for manuelt at finde den ønskede sendende station. Søgning efter sendende stationer ved brug af forvalgsknapper Sådan gemmes forvalgsknapper 1. Vælg det bånd (FM, AM eller DAB) du ønsker at gemme en station på. 2. Vælg den ønskede station. 3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede side med gemte favoritter. 4. Hold én af forvalgsknapperne nede for at gemme den aktuelle radiostation på den pågældende knap på den valgte favoritside. Der kan gemmes op til 7 favoritsider, og hver side kan lagre op til fem radiostationer. Du kan ændre et forvalg ved blot at stille ind på den radiostation, du ønsker i stedet, og holde knappen nede.

18 18 Radio Direkte lytning til forvalgte stationer 1. Tryk vedvarende på < eller > for at vælge den ønskede FAV-side (favoritter). 2. Tryk på én forvalgsknap for at lytte direkte til den radiostation, der er gemt på den pågældende knap. Autostore De stationer, som modtages bedst, gemmes automatisk som radiostationer i den tilsvarende ordre. 1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM eller DAB). 2. Tryk på AS. 3. Tryk vedvarende på < eller > for at vælge den ønskede AS-side (autostore). 4. Tryk på én forvalgsknap for at lytte direkte til den radiostation, der er gemt på den pågældende knap. Bemærkninger For at opdatere FM/AM/DAB-autostore, tryk og hold AS. Hvis brugeren trykker på AS på FM/ AM/DAB-radioskærmen, når der ikke er lagret nogen station på radiostationen, vil FM/AM-autostore blive opdateret. I tilfælde af DAB-funktion, vises alene den valgte kategori på kategorilisten. Visning af stationsinformation Tryk på stationen på FM/AM/DAB-radioskærmen. De viste informationer er Frekvens, PTY-kode (Programtype) og Radiotekst. Bemærkninger PTY (programtype) viser de forskellige slags programmer (nyheder, sport, musik mv.) som en af RDSservicene (Radio Data System). Brug af radiomenuen Generel betjening af radiomenuen 1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM eller DAB). 2. Tryk på MENU på FM/AM/DABradioskærmen.

19 Radio Tryk på den ønskede menu for at vælge det relevante emne eller for at vise detaljeret menu for emnet. 4. Tryk på q igen for at vende tilbage til den foregående menu. Favoritliste (FM/AM/DAB-menu) 1. Fra FM-menu/AM-menu/DABmenu, tryk på favoritliste for at vise favoritlisten. Favoritlisteinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. FM/AM/DAB-stationsliste (FM/AM/ DAB-menu) 1. Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen, trykkes FMstationsliste/AM- stationsliste/ DAB-stationsliste for at vise den relevante stationsliste. Stationslisteinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. FM/DAB-kategoriliste (FM/DABmenu) 1. Fra FM-menuen/DAB-menuen, tryk på FM-kategoriliste/DABkategoriliste. FM-kategoriliste-/DABkategorilisteinformationer vises.

20 20 Radio (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model) 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. Bemærkninger FM-kategorilisten er kun tilgængelig for RDS (Radio Data System). I tilfælde af DAB-funktion, vises alene den valgte kategori på kategorilisten. Opdatering af FM/AM/DABstationsliste (FM/AM/DAB-menu) 1. Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen trykkes på Opdater FM-stationsliste/Opdater AMstationsliste/opdater DABstationsliste. Opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/ DAB-stationslisten vil gå i gang. 2. Under opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/ DAB-stationslisten tryk på Annuller for at forhindre ændringer i at blive gemt. Toneindstillinger (FM/AM/DABmenu) Fra menuen toneindstillinger kan lydfunktioner opsættes anderledes alt efter FM/AM/DAB-lyd og hver lydafspillers funktioner.

21 Radio Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen trykkes på toneindstillinger for at komme til lydindstillingsfunktionen. Menuen for toneindstillinger vises. EQ-funktion (Equalizer): Vælg eller slå lydstilen fra (Manuel, Pop, Rock, Country, Klassisk, Talk) ved hjælp af < eller >. Tryk på + eller - for at vælge den ønskede lydstil manuelt. Bas: Indstil basniveauet fra -12 til +12. Mid (Middelniveau) Indstil middelniveauet fra -12 til +12. Diskant: Indstil diskantniveauet fra -12 til +12. Fader: Juster højttalerbalancen for/bag Balance: Juster balancen for venstre/højre højttaler Nulstil: Før de oprindelige indstillingsværdier tilbage til standardindstillingerne. 2. Tryk på OK. DAB-meddelelser (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på DAB-meddelelser for at vise listen over DAB-meddelelser. Listeinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. 3. Tryk på OK. EPG aktuelt program (DABmenu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på EPG aktuelt program for at vise EPG for aktuelt program. Programinformationerne vises.

22 22 Radio intellitext (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på intellitext for at vise intellitext-listen. 2. Tryk på OK. EPG-stationsliste (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på EPG-stationsliste for at vise EPGstationslisten. Listeinformationerne vises. 2. Tryk på Info for at se detaljeret information.

23 Radio Tryk på det ønskede emne. blive beskadiget. Antennen bør afmonteres, inden bilen kører ind i et automatisk vaskeanlæg. 3. Tryk på et af emnerne for at se detaljerede informationer. info (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) Fra DAB-menuen trykkes på info for at vise informationerne for den aktuelle DAB-service. Fast mast-antenne Tagantennen afmonteres ved at dreje den mod uret. Tagantennen monteres ved at dreje den med uret. Forsigtig Husk at afmontere antennen, inden der køres ind et sted, hvor der er lavt til loftet, da antennen ellers kan blive ødelagt. Hvis bilen kører ind et automatisk vaskeanlæg med antennen påmonteret, kan antennen eller taget Monter antennen helt fast og indstillet i lodret stilling for at sikre korrekt modtagelse. Multibåndsantenne Multibåndsantennen på bilens tag. Antennen anvendes til AM-FM-radio, DAB-radio (kun type 2-model) og GPS (det globale positionssystem), hvis bilen har disse funktioner. For at give god modtagelse skal antennen holdes fri for forhindringer.

24 24 Eksterne enheder Eksterne enheder Generel information Afspilning af lydfiler Visning af billeder Afspilning af film Generel information Lydsystem Infotainment-systemet kan afspille de musikfiler, der er indeholdt i USB-lagerenheden eller ipod/iphone-produkter. Advarsel om brug af MP3/WMA/ OGG/WAV-filer Dette produkt kan afspille musikfiler med.mp3,.wma,.ogg,.wav (små bogstaver) eller.mp3,.wma,.ogg,.wav (store bogstaver) filtypenavne. Følgende MP3-filer kan afspilles af dette produkt: - Bithastighed: 8 kbps ~ 320 kbps - Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1 lydlægger-3), 24 khz,22,05 khz,, 16 khz (for MPEG-2 lydlægger-3) Mens dette produkt kan afspille filer med en 8kbps ~ 320kbps, giver filer med en bithastighed på over 128kbps en højere lydkvalitet. Dette produkt kan vise ID3 Tag-information (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4) for MP3-filer, som f.eks. albummets navn og artisten. For at der skal kunne vises information om album (disktitel), spor (sportitel) og artist (sporartist), skal filen være kompatibel med ID3 Tagformaterne V1 og V2. Advarsler ved brug af USBlagerenheden og ipod/iphone Der er ingen garanti for funktion, hvis den HDD-indbyggede USBmasselagerenhed eller CF- eller SD-hukommelseskortet er tilsluttet ved brug af en USB-adapter. Anvend en USB-lagerenhed eller flashhukommelsestypens lagerenhed. Sørg for at undgå afladning af statisk elektricitet ved tilslutning eller frakobling af USB-enheden. Hvis tilslutning og frakobling gentages mange gange i løbet af kort tid, kan dette forårsage et problem ved brug af enheden.

25 Eksterne enheder 25 Der er ingen garanti for funktion, hvis USB-enhedens tilslutningsterminal ikke består af metal. Tilslutning til USB-lagerenhed af typen i-stick kan være fejlagtig på grund af vibrationer i bilen, så der er ingen garanti for, at de fungerer. Pas på med ikke at berøre USB-tilslutningsterminalen med en genstand eller en del af kroppen. USB-lagerenheden kan kun genkendes, når den er formateret i FAT 16/32, exfat-filsystemet. NTFS og andre filsystemer kan ikke genkendes. Den tid, det tager at genkende filerne, kan variere alt efter USB-lagerenhedens type og kapacitet og den lagrede filtype. Dette er ikke et problem med produktet i dette tilfælde, så vent på at filerne bliver behandlet. Filer i visse USB-lagerenheder kan ikke genkendes pga. kompatibilitetsproblemer. USB-lagringsenheden må ikke frakobles, mens den afspilles. Dette kan forårsage skader på produktet eller USB-enhedens funktion. Den tilsluttede USB-lagringsenhed frakobles, når der er slukket for bilens tænding. Hvis tændingen slås til, mens USB-lagringsenheden er tilsluttet, kan USB-lagringsenheden blive beskadiget eller fungerer eventuelt ikke normalt i visse tilfælde. USB-lagerenhed kan kun tilsluttes til dette produkt for afspilning af musik/film, visning af fotofiler eller opgradering. USB-terminalen på produktet må ikke anvendes til at oplade USB-tilbehørsudstyr, da den varme, der udvikles ved brug af USB-terminalen, kan skabe funktionsproblemer eller beskadige produktet. Når det logiske drev adskilles fra en USB-masselagringsenhed, er det kun filerne fra det logiske drevs øverste niveau, der kan afspilles for USB-musikfiler. Dette er grunden til, at de musikfiler, der skal afspilles, bør lagres på det øverste niveau på enhedens drev. Det er heller ikke sikkert, at musikfiler, især på USB-lagerenheder, afspilles normalt, hvis der er indlæst en applikation ved at partitionere et separat drev inde i USB-enheden. Hvis der gælder DRM (Digital Right Management) for musikfilerne, kan de ikke afspilles. Dette produkt understøtter USB-lagerenheder, som har en kapacitet med en grænse på 2500 musikfiler, 2500 fotofiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og 10-trins mappestruktur. Normalt brug kan ikke garanteres for lagringsenheder, der overskrider denne begrænsning. ipod'en/iphonen kan afspille alle understøttede musikfiler. Men i musikfillister op til 2500 filer vises på skærmen i alfabetisk rækkefølge. De ipod/iphone-produktmodeller, som er tilsluttet/understøttet af dette Infotainment-system er følgende. - ipod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano

26 26 Eksterne enheder - ipod 120GB & 160GB Classic - ipod 1G, 2G, & 3G Touch - iphone 3G & 3GS - iphone 4/4S Tilslut kun ipod/iphone med forbindelseskabler, der understøttes af ipod/iphone-produkter. Andre tilslutningskabler kan ikke anvendes. I visse sjældne tilfælde kan ipod/ iphone-produktet blive beskadiget, hvis tændingen slås fra og det er tilsluttet til produktet. Når ipod/iphone-produktet ikke bruges, skal det opbevares separat fra dette produkt, og bilens tænding skal være slået fra. Når ipod/iphonen er tilsluttet til USB-porten ved hjælp af ipod/iphone-kablet, understøttes Bluetooth-musik ikke. Tilslut ipod'en/iphonen til USB-porten ved hjælp af ipod/iphone-kabel for at afspille musikfilerne på ipod'en/iphonen. Hvis ipod'en/iphonen er tilsluttet til AUX indgangsterminalen, afspilles musikfilerne ikke. Tilslut ipod'en/iphonen til AUX-indgangsterminalen ved hjælp af AUXkablet til ipod/iphone for at afspille filmfilen på ipod'en/iphonen. Hvis ipod'en/iphonen er tilsluttet til USBporten, afspilles filmfilen ikke. Afspilningsfunktionerne og informationsdisplayposterne for den ipod/iphone, der benyttes sammen med Infotainment-systemet, kan afvige fra ipod/iphonen med hensyn til afspilningsrækkefølge, metode og vist information. Se følgende tabel angående de klassificeringsemner, der er relateret til søgefunktionen, som findes i ipod/iphone-produktet. Billedsystem Infotainmentsystemet kan vise billedfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Advarsler ved brug af billedfiler Filstørrelse: - JPG: inden for 64 til 5000 pixel (bredde) inden for 64 til 5000 pixel (højde) - BMP, PNG, GIF: inden for 64 til 1024 pixel (bredde) inden for 64 til 1024 pixel (højde)

27 Eksterne enheder 27 Filtypenavne:.jpg,.bmp,.png,.gif (ikke understøttet animeret GIF) Visse filer fungerer muligvis ikke pga. et anderledes optagelsesformat eller filens tilstand. Filmsystem Infotainmentsystemet kan afspille filmfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Advarsler ved brug af filmfiler Tilgængelig opløsning: inden for 720 x 576 (B x H) pixel. Framehastighed: mindre end 30 fps. Afspilbar filmfil:.avi,.mpg,.mp4,.divx,.xvid,.wmv Den afspilbare filmfil kan muligvis ikke afspilles pga. codec-formatet. Afspilbart undertitelformat:.smi Afspilbart Codec-format: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43), wmv9 (wmv3) Afspilbart lydformat: MP3, AC3, AAC, WMA Maks. bithastighed for video: - mpeg-1: 8 Mbps - mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43): 4Mbps - wmv9: 3mbps - divx 3: 3mbps - divx 4/5/6: 4,8mbps - xvid: 4,5mbps Maks. bithastighed for lyd: - mp3: 320kbps - wma: 320kbps - ac-3: 640kbps - aac: 449kbps Hvis der gælder DRM (Digital Right Management) for filmfilerne, kan de muligvis ikke afspilles. System for ekstern enhed Infotainment-systemet kan afspille ekstern musik eller film tilsluttet til den eksterne enhed. Hvis den eksterne enhed allerede er tilsluttet, tryk ; > lyd > Kilde S > AUX for at afspille musikkilden på den eksterne enhed. AUX-kabeltypen - 3-polet kabel: AUX-kabel til lyd - 4-polet kabel : AUX-kabel til film (AUX-kabel til ipod/iphone) Det 4-polede kabel understøttes, når filmfilen afspilles.

28 28 Eksterne enheder Bluetooth-system Den understøttede profil: HFP, A2DP, AVRCP, PBAP Bluetooth-musik er muligvis ikke understøttet alt efter mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden. Fra mobiltelefonen eller Bluetoothenheden findes den Bluetooth-enhedstype, der skal indstilles, eller posten tilsluttes som et stereohovedtelefonsæt. En musical-noteikon n vil fremkomme på skærmen, hvis stereohovedtelefonerne er rigtigt tilsluttet. Den lyd, der afspilles af Bluetoothenheden, leveres gennem Infotainment-systemet. Bluetooth-musik kan kun afspilles, hvis der er tilsluttet en Bluetoothenhed. Tilslut Bluetooth-telefonen til Infotainment-systemet for at afspille Bluetooth-musik. Bemærkninger For yderligere information se "Parring og tilslutning af Bluetooth" 3 45 Hvis Bluetooth er tilsluttet under afspilning af telefonmusik, afbrydes musikken. Lydstreaming-funktionen understøttes ikke i visse Bluetooth-telefoner. Der kan kun anvendes en funktion ad gangen mellem den håndfri Bluetooth- eller telefonmusikfunktion. Hvis du fx ændrer til håndfri Bluetooth under afspilning af telefonmusik, afbrydes musikken. Afspilning af musik fra bilen er ikke mulig, hvis der ikke er lagret musikfiler på mobiltelefonen. For at Bluetooth-musik skal kunne afspilles, skal musikken afspilles mindst én gang fra mobiltelefonens eller Bluetooth-enhedens musikafspillerfunktion efter tilslutning som et stereohovedtelefonsæt. Efter at være afspillet mindst én gang afspilles musikafspilleren automatisk, når afspilningsfunktionen påbegyndes, og den standses automatisk, når musikafspilningsfunktionen afsluttes. Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmstilstand, afspiller visse enheder muligvis ikke automatisk i Bluetooth musik-afspilningsfunktion. Skift ikke spor for hurtigt ved afspilning af Bluetooth musik. Det tager en vis tid at overføre data fra mobiltelefonen til Infotainmentsystemet. Infotainment-systemet udlæser lyden fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden, i takt med at den sendes. Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmsfunktion, afspiller den muligvis ikke automatisk, selv om den udføres fra Bluetooth musik-afspilningsfunktionen.

29 Eksterne enheder 29 Infotainment-systemet overfører ordren om afspilning fra mobiltelefonen i Bluetooth musik-afspilningsfunktionen. Hvis dette gøres i en anden funktion, sender enheden en ordre om at stoppe. Afhængigt af mobiltelefonens udstyr, kan denne ordre om at afspille/stoppe tage en vis tid at aktivere. Hvis Bluetooth musik-afspilning ikke fungerer, kontrolleres det, om mobiltelefonen er i venteskærmsfunktion. En gang imellem kan lyde blive afbrudt under Bluetooth musikafspilningen. Smartphone-link Smartphone-understøttelse efter program ipod/iphone Tilslut ipod'en/iphonen via USB-porten for at benytte et program på ipad'en/iphonen. Android-telefon Tilslut Android-telefonen og Infotainment-systemet via den trådløse Bluetooth-teknologi for at benytte et program på Android-telefonen. Websteder med yderligere information Østrig / Tysk: Armenien / Armensk: Armenien / Russisk: Aserbajdsjan / Aserbajdsjansk: Aserbajdsjan / Russisk: Hviderusland / Russisk: Belgien / Flamsk: Belgien / Fransk: Bosnien & Hercegovina / Kroatisk: Bulgarien / Bulgarsk: Kroatien / Kroatisk: Cypern / Græsk/Engelsk: Tjekkiet / Tjekkisk: Danmark / Dansk: Estland / Estisk: Finland / Finsk: Frankrig / Fransk: Georgien / Georgisk: Georgien / Russisk: Tyskland / Tysk:

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Pioneer - www.pioneer.dk http://www.pioneer.eu/dk/products//print.html Side 1 af 6 Avanceret 2-DIN GPS-bilnavigationssystem med CD, DVD, Bluetooth, 6,1 berøringsskærm, HDMI, AppRadio Mode og DAB Udskriv

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 4. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere