Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55"

Transkript

1 Indhold Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

2

3 Chevrolet MyLink Indledning... 4 Radio Eksterne enheder Telefon Stikordsregister... 54

4 4 Indledning Indledning Generelt... 4 Tyverisikring... 4 Oversigt over betjeningsorganer... 5 Betjening... 7 Individuelle indstillinger Generelt Infotainment-systemet giver Infotainment i din bil ved hjælp af den seneste teknologi. Kontakt din forhandler for at få systemet eller softwaren opdateret og opgraderet. Radioen kan let anvendes ved at registrere op til 35 FM- eller AM-stationer med forvalgsknapperne 1 ~ 5 for hver syv sider. Infotainment-systemet kan afspille USB-lagerenheden eller ipod/iphone-produkter. Funktionen med Bluetooth-telefontilslutning giver mulighed for brug af trådløse, håndfri telefonopkald samt en telefonmusikafspiller. Tilslut en bærbar musikafspiller til den eksterne lydindgang og nyd den fyldige lyd i Infotainment-systemet. Afsnittet "Oversigt" giver en enkel oversigt over Infotainment-systemets funktioner og en sammenfatning af alle reguleringsenheder. Afsnittet "Betjening" forklarer de grundlæggende betjeningselementer i Infotainment-systemet. Tyverisikring Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhedssystem installeret for at forhindre tyveri. Infotainment-systemet fungerer kun i det køretøj, det oprindeligt blev installeret i og kan ikke anvendes i et andet køretøj.

5 Indledning 5 Oversigt over betjeningsorganer Betjeningspanel Konstruktionstype 1: Konstruktionstype 2: FM/AM + USB/ ipod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link FM/AM + RDS +USB/iPod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link Bemærkninger Denne Smartphone-linkfunktion understøttes muligvis ikke alt efter området. 1. Visning Display for afspilnings-/modtagelses-/menustatus og information. 2. VOL knapper (lydstyrke) Tryk på for at øge lydstyrken. Tryk på for at mindske lydstyrken. 3. m knap (strøm) Tryk og hold denne knap for at tænde og slukke for strømmen. 4. ; knap (hjem) Tryk på denne knap for at gå ind i systemets hjem-menu.

6 6 Indledning Fjernbetjening fra rattet 1. 7w knap (opkald) Hvis der ikke er nogen parret Bluetooth-enhed på infotainmentsystemet: udfører tilslutning af Bluetooth-enhed. Hvis der er en parret Bluetoothenhed på Infotainment-systemet: tryk på knappen for at besvare opkaldet eller gå ind i genkaldsfunktionen. Hvis kundens tilsluttede telefon understøtter talegenkendelse, tryk og hold knappen nede for at aktivere telefonens SR-funktion (talegenkendelse). 2. xn knap (lydløs/læg på) Tryk på denne knap i en vilkårlig musikafspilningsfunktion for at aktivere eller deaktivere mute-funktionen. Tryk på denne knap for at afvise indkommende opkald eller for at afslutte din aktuelle samtale. 3. SRC-knap Tryk på denne knap for at ændre en kilde. R/S knap (søge) Ved at trykke i FM/AM-funktion: modtager den foregående eller den næste forvalgte station. Ved at trykke i MP3-, USB-funktion: viser den foregående eller den næste fil. Ved at trykke på ipod/iphonefunktion: viser den foregående eller den næste sang. Ved at trykke i Bluetooth-musikfunktion: viser den foregående eller den næste musik. Ved at trykke på og holde FM/ AM-funktionen inde: bladrer hurtigt igennem stationerne, mens der trykkes på knappen. Når knappen slippes, søges automatisk efter en udsendelse, som kan modtages. Ved at trykke på og holde MP3, USB, ipod/iphone-funktionen inde: scanner hurtigt frem eller tilbage, mens der trykkes på knappen. Når den slippes, vendes tilbage til normal afspilning knapper (lydstyrke) Tryk på knappen + for at øge lydstyrken. Tryk på knappen - for at sænke lydstyrken.

7 Indledning 7 Betjening System til/fra Tryk og hold m på styrepanelet for at slå strømmen til. Den seneste lydfil eller film vil blive afspillet. Tryk og hold m på styrepanelet for at slå strømmen fra. Tiden, datoen og temperaturen vises på skærmen. Bemærkninger Temperaturen vises, når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i positionen ON. Automatisk tænding/slukning Når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i ACC eller ON-position, tændes Infotainment-systemet automatisk. Når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) er i OFF-position, slukkes Infotainment-systemet automatisk. Bemærkninger Hvis brugeren trykker og holder m på kontrolpanelet, mens tændingskontakten er i positionen OFF (bilens tændingsnøgle), tændes Infotainment-systemet. Men Infotainmentsystemet slås automatisk fra efter ca. 10 minutter. Regulering af lydstyrke Tryk på VOL på betjeningspanelet for at regulere lydstyrken. Den aktuelle lydstyrke vises. Brug ratfjernbetjeningen ved at trykke på + til at regulere lydstyrken. Når der tændes for strømmen til Infotainment-systemet, indstilles lydstyrkeniveauet på foregående valg (når det er lavere end den maksimale startlydstyrke). Hvis lydniveauet er højere end den maksimale startlydstyrke, når Infotainment-systemet tændes, justeres Infotainment-systemet automatisk til det maksimale startlydstyrkeniveau.

8 8 Indledning LYDLØS FUNKTION Tryk på VOL på betjeningspanelet og tryk på p for at slå mute-funktionen (lydløs) til og fra. Brug af menuen hjem 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. (Kun for Type 1-model) Automatisk regulering af lydstyrke Når den hastighedskompenserende lydstyrkeopsætning starter, reguleres lydstyrken automatisk alt efter bilens hastighed for at modvirke støjen fra motoren og dækkene. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > radioindstillinger > autolydstyrke. (Kun for Type 2-model) 3. Indstil Fra/Lav/Mellem/Høj ved at trykke på < eller >. 2. Tryk på den ønskede menu. Tryk på lyd for at vælge FM/AM, USB/iPod/Bluetooth musikafspilning eller ekstern lydindgang (AUX). Tryk på billed og film for at se input for billed-, film- eller ekstern video (AUX). Tryk på telefon for at aktivere telefonfunktionen (hvis tilsluttet).

9 Indledning 9 Tryk på smartphone-link for at aktivere et program via din tilsluttede smartphone. Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter region. Det understøttende program kan varieres alt efter regionen. Tryk indstillinger for at gå ind i systemets opsætningsmenu. Valg af funktion Audio 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på lyd på hjem-menuen. Tryk på Kilde S på skærmen. (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model) Tryk på AM for at vælge AM-radio. Tryk på FM for at vælge FM-radio. Tryk på DAB for at vælge DABradio (kun for Type 2-model). Tryk på USB for at vælge USB. Tryk på ipod for at vælge ipod/ iphone. Tryk på AUX for at vælge ekstern lyd (AUX) indgang. Tryk på Bluetooth for at afspille Bluetooth-musik. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis afspilningskilden (USB/iPod/ AUX/Bluetooth) ikke er tilsluttet til Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. Billede og film 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på Billede & film på hjemmenuen. 3. Tryk på Kilde S på skærmen.

10 10 Indledning Tryk på USB (billede) for at se billedfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Tryk på USB (film) for at se filmfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Tryk på AUX (film) for at se filmfiler tilsluttet til den eksterne video-enhed (AUX). Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis afspilningskilden (USB (billede)/usb (film)/aux (film)) ikke er tilsluttet til Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. Bluetooth håndfri telefonenhed Tilslut Bluetooth-telefonen til Infotainment-systemet for at aktivere den håndfri Bluetooth-funktion. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på telefon på hjem-menuen. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Hvis din telefonbog ikke er forbundet med Infotainment-systemet, er denne funktion ikke tilgængelig. For detaljer se "Parring og tilslutning af Bluetooth" Smartphone-link Bemærkninger Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter området. Installér programmet på din smartphone for at aktivere denne funktion og tilslut dernæst din Smartphone og Infotainment-systemet via USB-porten eller den trådløse Bluetooth-teknologi. iphone: USB-tilslutning Android-telefon: Trådløs Bluetoothteknologi 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på smartphone-link på hjemmenuen. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Indstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet.

11 Indledning Tryk på Indstillinger på hjem-menuen. 2. Tryk indstillinger. Individuelle indstillinger Generel betjening af indstillingsmenuen Infotainment-systemet kan tilpasses individuelt for at gøre det lettere for dig at bruge. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 3. Vælg den ønskede indstillingsværdi. Bemærkninger Indstillingsmenuer og funktioner kan variere alt efter dit bilvalg. Tid- & datoindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > tid- & datoindstillinger. indstil tidsformat: Vælg 12- eller 24-timers display. indstil datoformat: Indstil datodisplayformat. - [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31 - [DD/MM/YYYY]: 31/01/ [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012

12 12 Indledning indstil tid & dato: Indsæt gældende timer, minutter og år/måned/dato ved at trykke på og og dernæst trykke på OK. automatisk ursynkron: Tryk på Til for at vise uret ved hjælp af RDS Tid & Dato og GPS Tid & Dato. Tryk på Fra for at vise uret ved hjælp af GPS Tid & Dato. Bemærkninger Indstil tiden først for at vise den tid, der er indstillet af brugeren. Radioindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > radioindstillinger. auto volume (automatisk regulering af lydstyrke): Regulerer lydstyrken automatisk efter køretøjets hastighed. Indstil Fra/ Lav/ Middel/Høj. Radioindstillingsbjælke: For at vise stationsindstillingsbjælken for valg af en station, vælg Til eller Fra. RDS-valg: Går til RDS-valgmenuen. - RDS: Indstil RDS til Til eller Fra. - regional: Indstil regional (REG) til Til eller Fra. - radiotekst: For at vise udsendt radiotekst, vælg Til eller Fra. - PSN-rulningsfrysning: Vælg Til eller Fra. - TP-lydstyrke: Vælg fra -12 db til 12 db. - TA: Vælg Til eller Fra. DAB-valg: Går til menuen DABvalg (kun for Type 2-model). - DAB-kategoriindstillinger: Vælg den ønskede kategori. Indstil Alt/pop/musik/klassisk. - service-linkning af DAB: Vælg Til eller Fra. - dynamisk områdestyr: Vælg Til eller Fra. - frekvensbånd: Vælg Bånd III alene/begge/l-bånd alene. - radiotekst: For at vise den udsendte radiotekst, vælg Til eller Fra. - Dias-show: Vælg Til eller Fra. fabriksindstillinger for radio: Før de oprindelige opsætningsværdier tilbage til fabriksindstillingerne.

13 Indledning 13 Tilslutningsindstillinger 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > tilslutningsindstillinger. Ændre ringetone: Vælg den ønskede ringetone. ringetonens lydstyrke: Ændre ringetonens lydstyrke. Sprog 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på indstillinger > sprog. 3. Vælg et sprog, der vises på Infotainment-systemet. 3. Tryk på S. 4. Vælg Til eller Fra. Bluetooth-indstillinger: Flytter til menuen Bluetooth-indstillinger. - par enhed: Vælg ønsket enhed og tilslut/adskil eller slet. - ændre PIN-kode: Skift/indstil PIN-koden manuelt. - synlig: For at oprette Bluetooth-forbindelse fra din Bluetooth-telefon, vælg Til eller Fra. - enhedsinfo: Kontrollér informationerne om enheden. Tekstrulning 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. Til: Hvis lang tekst vises på lydskærmen, rulles i teksten. Slukket: Teksten rulles en gang og vises i afkortet form. Lydstyrke for berøringsbip 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S.

14 14 Indledning 4. Vælg Til eller Fra. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg 9 ~ Kontrollér systemversionen. Til: Afspiller en biplyd, når brugeren trykker på skærmen. Slukket: Annullerer biplydfunktionen. Maksimal startlydstyrke Lydniveauet bestemmes af den lydværdi, som brugeren indstiller, når Infotainment-systemet tændes. Før tændingen slås fra, betjenes Infotainment-systemet kun, når den lydstyrke, brugeren har indstillet, er højere end indstillingsværdien for maks. startlydstyrke. 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. Systemversion 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg systemversion. DivX(R) VOD 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk indstillinger. 3. Tryk på S. 4. Vælg DivX(R) VOD.

15 Indledning 15 vod.divx.com for yderligere information om, hvordan du fuldfører din registrering. Om DivX video: DivX er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab i Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certificeret enhed, som afspiller DivX video. Besøg divx.com for yderligere information og software-værktøjer, som kan ændre dine filer til DivX videoer. Om DivX video-on demand: Denne DivX Certificerede enhed skal være registreret for at afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at finde din registreringskode, skal du finde DivX VOD afsnittet i enhedsopsætningsmenuen. Gå til

16 16 Radio Radio Brug Fast mast-antenne Multibåndsantenne Brug Konstruktionstype 1 Konstruktionstype 2 FM/AM + USB/ ipod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link FM/AM + DAB +USB/iPod + AUX + Bluetooth + Billede + Film + Smartphone-link Bemærkninger Denne Smartphone-linkfunktion understøttes muligvis ikke alt efter området. Lytning til FM/AM/DAB-radio 1. Tryk på ; på betjeningspanelet. 2. Tryk på lyd på hjem-menuen. 3. Tryk på Kilde S på skærmen. (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model)

17 Radio Tryk på FM, AM eller DAB på skærmen. FM, AM, eller DAB-radiobåndet for den senest spillede station vises. Bemærkninger Tryk på q for at vende tilbage til hjem-menuen. Automatisk søgning efter sendende stationer Tryk på t SEEK v for automatisk søgning efter tilgængelige radiostationer med god modtagelse. Hold og træk til venstre eller højre for radiostationen for automatisk at søge efter en tilgængelig station med god modtagelse. Manuel søgning efter sendende stationer Tryk vedvarende på k TUNE l for manuelt at finde den ønskede sendende station. Søgning efter sendende stationer ved brug af forvalgsknapper Sådan gemmes forvalgsknapper 1. Vælg det bånd (FM, AM eller DAB) du ønsker at gemme en station på. 2. Vælg den ønskede station. 3. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede side med gemte favoritter. 4. Hold én af forvalgsknapperne nede for at gemme den aktuelle radiostation på den pågældende knap på den valgte favoritside. Der kan gemmes op til 7 favoritsider, og hver side kan lagre op til fem radiostationer. Du kan ændre et forvalg ved blot at stille ind på den radiostation, du ønsker i stedet, og holde knappen nede.

18 18 Radio Direkte lytning til forvalgte stationer 1. Tryk vedvarende på < eller > for at vælge den ønskede FAV-side (favoritter). 2. Tryk på én forvalgsknap for at lytte direkte til den radiostation, der er gemt på den pågældende knap. Autostore De stationer, som modtages bedst, gemmes automatisk som radiostationer i den tilsvarende ordre. 1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM eller DAB). 2. Tryk på AS. 3. Tryk vedvarende på < eller > for at vælge den ønskede AS-side (autostore). 4. Tryk på én forvalgsknap for at lytte direkte til den radiostation, der er gemt på den pågældende knap. Bemærkninger For at opdatere FM/AM/DAB-autostore, tryk og hold AS. Hvis brugeren trykker på AS på FM/ AM/DAB-radioskærmen, når der ikke er lagret nogen station på radiostationen, vil FM/AM-autostore blive opdateret. I tilfælde af DAB-funktion, vises alene den valgte kategori på kategorilisten. Visning af stationsinformation Tryk på stationen på FM/AM/DAB-radioskærmen. De viste informationer er Frekvens, PTY-kode (Programtype) og Radiotekst. Bemærkninger PTY (programtype) viser de forskellige slags programmer (nyheder, sport, musik mv.) som en af RDSservicene (Radio Data System). Brug af radiomenuen Generel betjening af radiomenuen 1. Vælg det ønskede bånd (FM, AM eller DAB). 2. Tryk på MENU på FM/AM/DABradioskærmen.

19 Radio Tryk på den ønskede menu for at vælge det relevante emne eller for at vise detaljeret menu for emnet. 4. Tryk på q igen for at vende tilbage til den foregående menu. Favoritliste (FM/AM/DAB-menu) 1. Fra FM-menu/AM-menu/DABmenu, tryk på favoritliste for at vise favoritlisten. Favoritlisteinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. FM/AM/DAB-stationsliste (FM/AM/ DAB-menu) 1. Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen, trykkes FMstationsliste/AM- stationsliste/ DAB-stationsliste for at vise den relevante stationsliste. Stationslisteinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. FM/DAB-kategoriliste (FM/DABmenu) 1. Fra FM-menuen/DAB-menuen, tryk på FM-kategoriliste/DABkategoriliste. FM-kategoriliste-/DABkategorilisteinformationer vises.

20 20 Radio (Kun for Type 1-model) (Kun for Type 2-model) 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. Bemærkninger FM-kategorilisten er kun tilgængelig for RDS (Radio Data System). I tilfælde af DAB-funktion, vises alene den valgte kategori på kategorilisten. Opdatering af FM/AM/DABstationsliste (FM/AM/DAB-menu) 1. Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen trykkes på Opdater FM-stationsliste/Opdater AMstationsliste/opdater DABstationsliste. Opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/ DAB-stationslisten vil gå i gang. 2. Under opdateringen af FMstationslisten/AM-stationslisten/ DAB-stationslisten tryk på Annuller for at forhindre ændringer i at blive gemt. Toneindstillinger (FM/AM/DABmenu) Fra menuen toneindstillinger kan lydfunktioner opsættes anderledes alt efter FM/AM/DAB-lyd og hver lydafspillers funktioner.

21 Radio Fra FM-menuen/AM-menuen/ DAB-menuen trykkes på toneindstillinger for at komme til lydindstillingsfunktionen. Menuen for toneindstillinger vises. EQ-funktion (Equalizer): Vælg eller slå lydstilen fra (Manuel, Pop, Rock, Country, Klassisk, Talk) ved hjælp af < eller >. Tryk på + eller - for at vælge den ønskede lydstil manuelt. Bas: Indstil basniveauet fra -12 til +12. Mid (Middelniveau) Indstil middelniveauet fra -12 til +12. Diskant: Indstil diskantniveauet fra -12 til +12. Fader: Juster højttalerbalancen for/bag Balance: Juster balancen for venstre/højre højttaler Nulstil: Før de oprindelige indstillingsværdier tilbage til standardindstillingerne. 2. Tryk på OK. DAB-meddelelser (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på DAB-meddelelser for at vise listen over DAB-meddelelser. Listeinformationerne vises. 2. Bladr igennem listen ved hjælp af R eller S. Stil ind på den ønskede station ved at vælge den. 3. Tryk på OK. EPG aktuelt program (DABmenu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på EPG aktuelt program for at vise EPG for aktuelt program. Programinformationerne vises.

22 22 Radio intellitext (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på intellitext for at vise intellitext-listen. 2. Tryk på OK. EPG-stationsliste (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) 1. Fra DAB-menuen trykkes på EPG-stationsliste for at vise EPGstationslisten. Listeinformationerne vises. 2. Tryk på Info for at se detaljeret information.

23 Radio Tryk på det ønskede emne. blive beskadiget. Antennen bør afmonteres, inden bilen kører ind i et automatisk vaskeanlæg. 3. Tryk på et af emnerne for at se detaljerede informationer. info (DAB-menu) (Kun for Type 2-model) Fra DAB-menuen trykkes på info for at vise informationerne for den aktuelle DAB-service. Fast mast-antenne Tagantennen afmonteres ved at dreje den mod uret. Tagantennen monteres ved at dreje den med uret. Forsigtig Husk at afmontere antennen, inden der køres ind et sted, hvor der er lavt til loftet, da antennen ellers kan blive ødelagt. Hvis bilen kører ind et automatisk vaskeanlæg med antennen påmonteret, kan antennen eller taget Monter antennen helt fast og indstillet i lodret stilling for at sikre korrekt modtagelse. Multibåndsantenne Multibåndsantennen på bilens tag. Antennen anvendes til AM-FM-radio, DAB-radio (kun type 2-model) og GPS (det globale positionssystem), hvis bilen har disse funktioner. For at give god modtagelse skal antennen holdes fri for forhindringer.

24 24 Eksterne enheder Eksterne enheder Generel information Afspilning af lydfiler Visning af billeder Afspilning af film Generel information Lydsystem Infotainment-systemet kan afspille de musikfiler, der er indeholdt i USB-lagerenheden eller ipod/iphone-produkter. Advarsel om brug af MP3/WMA/ OGG/WAV-filer Dette produkt kan afspille musikfiler med.mp3,.wma,.ogg,.wav (små bogstaver) eller.mp3,.wma,.ogg,.wav (store bogstaver) filtypenavne. Følgende MP3-filer kan afspilles af dette produkt: - Bithastighed: 8 kbps ~ 320 kbps - Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1 lydlægger-3), 24 khz,22,05 khz,, 16 khz (for MPEG-2 lydlægger-3) Mens dette produkt kan afspille filer med en 8kbps ~ 320kbps, giver filer med en bithastighed på over 128kbps en højere lydkvalitet. Dette produkt kan vise ID3 Tag-information (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4) for MP3-filer, som f.eks. albummets navn og artisten. For at der skal kunne vises information om album (disktitel), spor (sportitel) og artist (sporartist), skal filen være kompatibel med ID3 Tagformaterne V1 og V2. Advarsler ved brug af USBlagerenheden og ipod/iphone Der er ingen garanti for funktion, hvis den HDD-indbyggede USBmasselagerenhed eller CF- eller SD-hukommelseskortet er tilsluttet ved brug af en USB-adapter. Anvend en USB-lagerenhed eller flashhukommelsestypens lagerenhed. Sørg for at undgå afladning af statisk elektricitet ved tilslutning eller frakobling af USB-enheden. Hvis tilslutning og frakobling gentages mange gange i løbet af kort tid, kan dette forårsage et problem ved brug af enheden.

25 Eksterne enheder 25 Der er ingen garanti for funktion, hvis USB-enhedens tilslutningsterminal ikke består af metal. Tilslutning til USB-lagerenhed af typen i-stick kan være fejlagtig på grund af vibrationer i bilen, så der er ingen garanti for, at de fungerer. Pas på med ikke at berøre USB-tilslutningsterminalen med en genstand eller en del af kroppen. USB-lagerenheden kan kun genkendes, når den er formateret i FAT 16/32, exfat-filsystemet. NTFS og andre filsystemer kan ikke genkendes. Den tid, det tager at genkende filerne, kan variere alt efter USB-lagerenhedens type og kapacitet og den lagrede filtype. Dette er ikke et problem med produktet i dette tilfælde, så vent på at filerne bliver behandlet. Filer i visse USB-lagerenheder kan ikke genkendes pga. kompatibilitetsproblemer. USB-lagringsenheden må ikke frakobles, mens den afspilles. Dette kan forårsage skader på produktet eller USB-enhedens funktion. Den tilsluttede USB-lagringsenhed frakobles, når der er slukket for bilens tænding. Hvis tændingen slås til, mens USB-lagringsenheden er tilsluttet, kan USB-lagringsenheden blive beskadiget eller fungerer eventuelt ikke normalt i visse tilfælde. USB-lagerenhed kan kun tilsluttes til dette produkt for afspilning af musik/film, visning af fotofiler eller opgradering. USB-terminalen på produktet må ikke anvendes til at oplade USB-tilbehørsudstyr, da den varme, der udvikles ved brug af USB-terminalen, kan skabe funktionsproblemer eller beskadige produktet. Når det logiske drev adskilles fra en USB-masselagringsenhed, er det kun filerne fra det logiske drevs øverste niveau, der kan afspilles for USB-musikfiler. Dette er grunden til, at de musikfiler, der skal afspilles, bør lagres på det øverste niveau på enhedens drev. Det er heller ikke sikkert, at musikfiler, især på USB-lagerenheder, afspilles normalt, hvis der er indlæst en applikation ved at partitionere et separat drev inde i USB-enheden. Hvis der gælder DRM (Digital Right Management) for musikfilerne, kan de ikke afspilles. Dette produkt understøtter USB-lagerenheder, som har en kapacitet med en grænse på 2500 musikfiler, 2500 fotofiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og 10-trins mappestruktur. Normalt brug kan ikke garanteres for lagringsenheder, der overskrider denne begrænsning. ipod'en/iphonen kan afspille alle understøttede musikfiler. Men i musikfillister op til 2500 filer vises på skærmen i alfabetisk rækkefølge. De ipod/iphone-produktmodeller, som er tilsluttet/understøttet af dette Infotainment-system er følgende. - ipod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano

26 26 Eksterne enheder - ipod 120GB & 160GB Classic - ipod 1G, 2G, & 3G Touch - iphone 3G & 3GS - iphone 4/4S Tilslut kun ipod/iphone med forbindelseskabler, der understøttes af ipod/iphone-produkter. Andre tilslutningskabler kan ikke anvendes. I visse sjældne tilfælde kan ipod/ iphone-produktet blive beskadiget, hvis tændingen slås fra og det er tilsluttet til produktet. Når ipod/iphone-produktet ikke bruges, skal det opbevares separat fra dette produkt, og bilens tænding skal være slået fra. Når ipod/iphonen er tilsluttet til USB-porten ved hjælp af ipod/iphone-kablet, understøttes Bluetooth-musik ikke. Tilslut ipod'en/iphonen til USB-porten ved hjælp af ipod/iphone-kabel for at afspille musikfilerne på ipod'en/iphonen. Hvis ipod'en/iphonen er tilsluttet til AUX indgangsterminalen, afspilles musikfilerne ikke. Tilslut ipod'en/iphonen til AUX-indgangsterminalen ved hjælp af AUXkablet til ipod/iphone for at afspille filmfilen på ipod'en/iphonen. Hvis ipod'en/iphonen er tilsluttet til USBporten, afspilles filmfilen ikke. Afspilningsfunktionerne og informationsdisplayposterne for den ipod/iphone, der benyttes sammen med Infotainment-systemet, kan afvige fra ipod/iphonen med hensyn til afspilningsrækkefølge, metode og vist information. Se følgende tabel angående de klassificeringsemner, der er relateret til søgefunktionen, som findes i ipod/iphone-produktet. Billedsystem Infotainmentsystemet kan vise billedfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Advarsler ved brug af billedfiler Filstørrelse: - JPG: inden for 64 til 5000 pixel (bredde) inden for 64 til 5000 pixel (højde) - BMP, PNG, GIF: inden for 64 til 1024 pixel (bredde) inden for 64 til 1024 pixel (højde)

27 Eksterne enheder 27 Filtypenavne:.jpg,.bmp,.png,.gif (ikke understøttet animeret GIF) Visse filer fungerer muligvis ikke pga. et anderledes optagelsesformat eller filens tilstand. Filmsystem Infotainmentsystemet kan afspille filmfiler indeholdt i USB-lagerenheden. Advarsler ved brug af filmfiler Tilgængelig opløsning: inden for 720 x 576 (B x H) pixel. Framehastighed: mindre end 30 fps. Afspilbar filmfil:.avi,.mpg,.mp4,.divx,.xvid,.wmv Den afspilbare filmfil kan muligvis ikke afspilles pga. codec-formatet. Afspilbart undertitelformat:.smi Afspilbart Codec-format: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43), wmv9 (wmv3) Afspilbart lydformat: MP3, AC3, AAC, WMA Maks. bithastighed for video: - mpeg-1: 8 Mbps - mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43): 4Mbps - wmv9: 3mbps - divx 3: 3mbps - divx 4/5/6: 4,8mbps - xvid: 4,5mbps Maks. bithastighed for lyd: - mp3: 320kbps - wma: 320kbps - ac-3: 640kbps - aac: 449kbps Hvis der gælder DRM (Digital Right Management) for filmfilerne, kan de muligvis ikke afspilles. System for ekstern enhed Infotainment-systemet kan afspille ekstern musik eller film tilsluttet til den eksterne enhed. Hvis den eksterne enhed allerede er tilsluttet, tryk ; > lyd > Kilde S > AUX for at afspille musikkilden på den eksterne enhed. AUX-kabeltypen - 3-polet kabel: AUX-kabel til lyd - 4-polet kabel : AUX-kabel til film (AUX-kabel til ipod/iphone) Det 4-polede kabel understøttes, når filmfilen afspilles.

28 28 Eksterne enheder Bluetooth-system Den understøttede profil: HFP, A2DP, AVRCP, PBAP Bluetooth-musik er muligvis ikke understøttet alt efter mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden. Fra mobiltelefonen eller Bluetoothenheden findes den Bluetooth-enhedstype, der skal indstilles, eller posten tilsluttes som et stereohovedtelefonsæt. En musical-noteikon n vil fremkomme på skærmen, hvis stereohovedtelefonerne er rigtigt tilsluttet. Den lyd, der afspilles af Bluetoothenheden, leveres gennem Infotainment-systemet. Bluetooth-musik kan kun afspilles, hvis der er tilsluttet en Bluetoothenhed. Tilslut Bluetooth-telefonen til Infotainment-systemet for at afspille Bluetooth-musik. Bemærkninger For yderligere information se "Parring og tilslutning af Bluetooth" 3 45 Hvis Bluetooth er tilsluttet under afspilning af telefonmusik, afbrydes musikken. Lydstreaming-funktionen understøttes ikke i visse Bluetooth-telefoner. Der kan kun anvendes en funktion ad gangen mellem den håndfri Bluetooth- eller telefonmusikfunktion. Hvis du fx ændrer til håndfri Bluetooth under afspilning af telefonmusik, afbrydes musikken. Afspilning af musik fra bilen er ikke mulig, hvis der ikke er lagret musikfiler på mobiltelefonen. For at Bluetooth-musik skal kunne afspilles, skal musikken afspilles mindst én gang fra mobiltelefonens eller Bluetooth-enhedens musikafspillerfunktion efter tilslutning som et stereohovedtelefonsæt. Efter at være afspillet mindst én gang afspilles musikafspilleren automatisk, når afspilningsfunktionen påbegyndes, og den standses automatisk, når musikafspilningsfunktionen afsluttes. Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmstilstand, afspiller visse enheder muligvis ikke automatisk i Bluetooth musik-afspilningsfunktion. Skift ikke spor for hurtigt ved afspilning af Bluetooth musik. Det tager en vis tid at overføre data fra mobiltelefonen til Infotainmentsystemet. Infotainment-systemet udlæser lyden fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden, i takt med at den sendes. Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmsfunktion, afspiller den muligvis ikke automatisk, selv om den udføres fra Bluetooth musik-afspilningsfunktionen.

29 Eksterne enheder 29 Infotainment-systemet overfører ordren om afspilning fra mobiltelefonen i Bluetooth musik-afspilningsfunktionen. Hvis dette gøres i en anden funktion, sender enheden en ordre om at stoppe. Afhængigt af mobiltelefonens udstyr, kan denne ordre om at afspille/stoppe tage en vis tid at aktivere. Hvis Bluetooth musik-afspilning ikke fungerer, kontrolleres det, om mobiltelefonen er i venteskærmsfunktion. En gang imellem kan lyde blive afbrudt under Bluetooth musikafspilningen. Smartphone-link Smartphone-understøttelse efter program ipod/iphone Tilslut ipod'en/iphonen via USB-porten for at benytte et program på ipad'en/iphonen. Android-telefon Tilslut Android-telefonen og Infotainment-systemet via den trådløse Bluetooth-teknologi for at benytte et program på Android-telefonen. Websteder med yderligere information Østrig / Tysk: Armenien / Armensk: Armenien / Russisk: Aserbajdsjan / Aserbajdsjansk: Aserbajdsjan / Russisk: Hviderusland / Russisk: Belgien / Flamsk: Belgien / Fransk: Bosnien & Hercegovina / Kroatisk: Bulgarien / Bulgarsk: Kroatien / Kroatisk: Cypern / Græsk/Engelsk: Tjekkiet / Tjekkisk: Danmark / Dansk: Estland / Estisk: Finland / Finsk: Frankrig / Fransk: Georgien / Georgisk: Georgien / Russisk: Tyskland / Tysk:

Instruktionsbog til Infotainment

Instruktionsbog til Infotainment Instruktionsbog til Infotainment Indhold MyLink, tekstbaseret... 5 Lydsystem... 59 MyLink, ikonbaseret med eller uden navigation... 123 MyLink, tekstbaseret Indledning... 6 Radio... 18 Eksterne enheder...

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Indhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Indledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheder... 31 Talegenkendelse... 43 Telefon... 45 Stikordsregister...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Asteroid Smart - 2-DIN multimediecenter

Asteroid Smart - 2-DIN multimediecenter Parrot Asteroid Smart - 2-DIN multimediecenter APPS, musik og håndfri telefoni Parrot Asteroid Smart er et innovativt 2-DIN multimediesystem med stort 6.2" farvedisplay med touch betjening, Wi-Fi, indbygget

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Afspiller Software version 5.3.2 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Mapper og medieinformation... 3 3. Anvend Afspilleren... 4 3.1 Afspilningsliste...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere