PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013"

Transkript

1 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS MOTORVEJEN 66 HERNING - AARHUS ETAPE 6625 HÅRUP - LÅSBY ENTREPRISE JORD OG BELÆGNING ØST ARS Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø... 5 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Tidsplan Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

4 SIDE 2 0. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i PSS. Entreprenørerne er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. PSS skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenørerne, leverandør mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen er orienteret om PSS indhold, og ved hvor PSS forefindes. Anlæg af vejanlæg Linå øst Låsby med tilslutning til ekst. stats- og kommuneveje. På tidspunktet for vejanlæg vil broer og tunneler være på vej til at stå færdig, men der vil være et overlap mellem broentreprenørerne, og jord og belægningsentreprenøren. Der henvises til udbudstidsplan. Anlægsperioden af vejanlæg strækker sig fra 2013 til 1. juni ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1. Ved afholdelse koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag 3.

5 SIDE 3 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive arbejder. Disse tidsplaner koordineres mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne). 4. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer i detaljer. 5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. Der skal for de pågældende områder i PSS ses den aktuelle entreprenørs særlige forholdsregler omkring afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler mv. 6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. 7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde, der er udarbejdet under

6 SIDE 4 projektering. Det er arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for, som findes under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal foreligge fra entreprenøren. 9. BEREDSKABSPLANER Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med beredskabsplanerne. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, byggepladsindretning. 10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 11. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

7 SIDE AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne PSS med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

8 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladsindretning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser / ArbejdsPladsVurderinger 8. Bilag 8: Beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

9 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 11/ ARS ANL-PRO AL: Arbejdsleder / AMR: Arbejdsmiljørepræsentant BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator / AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan findes i organisationen) BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Carsten Sandgaard Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Firma: Orbicon Navn: Mette Jæger Bystrup Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Moe og Brødsgaard Navn: Marie Louise Sørensen Firma: AL: AMR: Entreprenør 1 Firma: AL: AMR: Entreprenør 2 Firma: AL: AMR: Entreprenør 3 Firma: AL: AMR: Tilsyn Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.3

10 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Th. Helstedsvej Skanderborg Projektleder Carsten Sandgaard (CAC) Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Moe og Brødsgaard Jens Juuls Vej 18, 8260 Viby J Arbejdsmiljøkoordinator Marie Louise Sørensen Assisterende arbejdsmiljøkoordinato r AAMK-B Orbicon Hjælper AMK-B Mette Jæhger Bystrup Tilsyn Vejdirektoratet Th. Helstedsvej Skanderborg Tilsynsleder Anders Waren Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenører Entreprenør 1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant

11 SIDE 2 AF 3 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Forsyningsselskaber El Energimidt Tietgensvej Silkeborg El Galten Elværk Net A/S Smedeskovvej Galten Tele Telia Danmark Holmbladsgad e København S Tele TDC Totalløsninger Sletvej 30, A Tranbjerg Fiberkabel Vand Vand Vand Regnvand og spildevand Skanderborg Kommune Flensted Mark Vestre Vandværk Karlbylund Vestre Vandværk I/S Låsby Korsvej Vandværk Skanderborg Forsyningsvirksomhe d A/S Adelgade Skanderborg Lysmosevej Låsby Hovedvejen Låsby Rosenhøj Låsby Døjsøvej Skanderborg Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Thomas Wiborg Kortsen Thomas Lykke Jensen Jørgen Møbius Pedersen Arbejdsleder Carsten Brandt tast 4 Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Karsten Karlsen rg.dk Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Henrik Glent Madsen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Finn Andersen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Knud Erik Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdslederleder Stig Jonassen k Arbejdsmiljørepræsentant

12 SIDE 3 AF 3 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Gas HMN Naturgas I/S Vognmagervej Arbejdsleder Bjarne H Viborg Arbejdsmiljørepræsentant Jensen Andre Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant

13 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING Vejledning til indhold i Bilag 3 Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene, indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den arbejdsfrizone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type trafikværn mv. I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise hvor der er: eksisterende risici på arealet og hvilke risici til og frakørselsforhold transportveje flugtveje/redningsveje plads til adskillelse af gående og kørende trafik evt. interimsveje tilstrækkelig plads til: o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o værksteder o affaldscontainere o mandskabscontainere o velfærdsforanstaltninger o P-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan Der henvises til tegning og , hvor hele anlægsområdet er vist og til tegning for hovedanstillingsplads samt arbejdspladstegning for stitunnel For logistikplaner henvises til tegning Her findes bl.a. logistikken for tunnelen syd for Låsby. I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise: Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. Derud over skal der indarbejdes: angive tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 SIDE 2 af 2 kran, hejs og stilladser Angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.

15 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 4: TIDSPLAN Vejledning til indhold i Bilag 4 Projekteringen: Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver / entreprenør har opgaver på byggepladsen. Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der afsat tilstrækkelig tid til dem I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt arbejde) Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver Entreprenørens arbejde vil foregå i tilknytning til eksisterende stats- og kommunevej. Derfor vil der foregå særlig farligt arbejde i store dele af anlægsperioden fra 2013 til på grund af arbejdet op ad trafikken flere steder. Dertil kommer øvrige særlige farlige arbejder, som først fastlægges tidsmæssigt, når entreprenøren har planlagt sine anlægsarbejder. Entreprenøren har i stor udstrækning frihed til selv at planlægge sit arbejde, hvilket sker ved anlægsstart. Anlægspladsen vil være langstrakt, hvilket medfører få medarbejdere beskæftiget på samme sted i samme tidsrum. Udførelse: Entreprenørens detaljerede tidsplaner: Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS en. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

16 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig Periode Generelt Udarbejdelse af PSS AMK-P Projekteringen Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Ved opstart af anlæg Ajourføring af PSS AMK-B Hele anlægsperioden Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B Hele anlægsperioden af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden trafikafviklingsplaner Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenøren Hele anlægsperioden Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele anlægsperioden Gennemføre arbejdspladsrunderinger i samarbejde med Entreprenøren Hele anlægsperioden arbejdsmiljøkoordinatoren før hvert koordinerende arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren Hele anlægsperioden hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren Hele anlægsperioden /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af Entreprenøren Hele anlægsperioden byggepladsen Opsætning af byggepladshegn i den udstrækning det fremgår af Entreprenøren Hele anlægsperioden arbejdspladstegninger og aftales med AMK-B Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger Entreprenøren Hele anlægsperioden mod trafik i arbejdsområder Sikkerhedsforanstaltninger mod trafik ud over trafikregulering Entreprenøren Hele anlægsperioden Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i Entreprenøren Hele anlægsperioden arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren Hele anlægsperioden Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor Entreprenøren Hele anlægsperioden der arbejdes i højden > 2 m Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprenøren Hele anlægsperioden Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren Hele anlægsperioden Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

17 SIDE 2 AF 2 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprenøren Hele anlægsperioden Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprenøren Hele anlægsperioden Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal Alle Hele anlægsperioden retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenøren Hele anlægsperioden adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren Hele anlægsperioden Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle Hele anlægsperioden Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprenøren Hele anlægsperioden Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren Hele anlægsperioden Renholdelse af offentlige veje Entreprenøren Hele anlægsperioden Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren Når der arbejdes uden for solopgang Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Alle Hele anlægsperioden Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden entreprenør Affaldshåndtering Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprenøren Hele anlægsperioden Ildslukker forefindes Entreprenøren Hele anlægsperioden Entreprenøren = Den entreprenør som har kontrakten på entreprisen.

18 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 11/ ARS ANL-PRO PARADIGME TIL: Instruktion Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne ETAPE: 6625 Hårby - Låsby Bilag 6: Liste med særlige farlige arbejder TEMA PROCES DELPROCES KOMPONENT Arbejdsmiljlø Udbygning af vejnettet Fase 3 og 4 Vej Forbedring af veje Fase 2 og 3

19 SIDE 2 AF 22 Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Diverse Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

20 SIDE 3 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Indledende arbejder Nedbrydning af ejendomme At blive begravet, at synke ned og at En række ejendomme (f.eks. beboelse, stalde og styrte ned. langs etapen. C.2.2 Asbest lagerbygninger, udhuse, garager, ajlebeholdre, gylletanke, vindmøller, olietanke, septiktanke, ensilageanlæg, korntanke, værksteder m.f.) At blive påvirket af sundhedsskadelige stoffer som: Asbest, PCB, bly m. f. Høreskade, indåndning af støv og vibrationspåvirkning Arbejder under særlige uhygiejniske D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D6.2 Hånd-arm vibrationer D.2.14 Vaccination af personer, der beskæftiget forhold. med kloakslam og spildevand. A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. At-krav til måling af bly i blodet. Vejledning fra BAR Bygge & Anlæg - om de farlige stoffer herunder PCB og asbest Nedrivning af eksisterende bro herunder fløjvægge og betonelementer nedrivning eventuel med grab. Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning og at blive begravet. Udsættelse for støv, støj og vibrationer. Eksisterende stitunnel st. 50 umiddelbart syd for Låsby. Udarbejdelse af procedure for nedrivningsarbejde, herunder opsætning af robust og tæt skærm mod kørende trafik, rækkefølge for nedrivning, brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

21 SIDE 4 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Opbrydning af eksisterende vej/eksisterende asfalt Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer f.eks. forurenet jord, tungmetaller St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Ved tilslutning til ekst veje. Fældning af træer At skære sig og at blive mast Ved skovstrækning/beplantning med høje træer Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Ved tilslutning til ekst veje. Let forurenet jord Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Rabatter ved ekst. veje. Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer D.2.23 Arbejde I forurenet jord D.2.8 Fældning- og skovarbejde D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Påkørsel Ved ekst. veje. D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

22 SIDE 5 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Arbejde ved trafikeret areal (tunnel ved Låsby) Risiko for påkørsel af nedrivningsmandskab under nedrivningsarbejde. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Eksisterende stitunnel st. 50 umiddelbart syd for Låsby. Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejregler. Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner og værktøjer og midlertidig lukning af vejen samt brug af personlige værnemidler. D.5.3 Advarselsklæder Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre Hele strækningen bygværker/el-ledninger/stillads m.m. B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Jord-, afvandings- og Dybe udgravninger At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen og ved grusarbejder styrte ned lokalveje D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Arbejde i områder hvor tidligere entreprenør har udført arbejder som er fyldt med vand At synke ned/skred af bagharp Bagharpområde D.2.13 Gravearbejde Udgravning med spunsvæg- Risiko for at blive begravet eller synke Dele af strækningen Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

23 SIDE 6 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse ge/gravekasse/afstivning. ned (At blive kvalt, at drukne) D.2.13 Gravearbejde Arbejde under snævre pladsforhold Udgravning med stabilitetensproblemer Sammenstyrtning Bagharpområde D.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved ekst. veje D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Kalkstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Dele af strækningen Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering Let forurenet jord Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Rabatter ved ekst. veje D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Komprimering af materialer og pæleramning Støj og vibrationspåvirkning Hele strækningen D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

24 SIDE 7 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.2 Hånd-arm vibrationer Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder skal følges. El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Arbejde i nærheden af højspændingsledninger med risiko for stød og chok Hele strækningen Samt særlig for 60 KV luftledning Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen Her skal opmærksomheden særlig henledes på den 60 KV ledning, som sandsynligvis vil hænge der under start af anlægsarbejdet. Montering af tunge præfabrikerede elementer Nedstyrtning- og klemningsfare ved store dim. ledninger Hele strækningen Bl.a. brønde, stor regnvandsledninger faunarør, støjskærme, evt. støttemurer At-anvisning: Nr Anhugning Hjelmpåbud. Anvisninger fra leverandør. (hvis præfab.) m.f. Krydsning af eksisterende veje Påkørsel Ved ekst. veje Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og trafikafviklingsplanerne. Medarbejder skal have bestået Vejen som arbejdsplads trin I Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske stoffer ved anvendelse af SE- På entreprenørens byggepladslaboratorie C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

25 SIDE 8 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse væske og materialer Løftearbejde Ergonomiske belastninger Hele strækningen At-Vejledning D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen og ved lokalveje B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Ind og udkørsel fra resterende veje Påkørsel Ved ekst. veje D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Belægningsarbejder Anvendelse af produkter der er omfattet af farlighedsbegrebet herunder f.eks. asfalt. Kontakt med produkter der kan give allergi. Kontakt med stoffer der er sundhedsskadelige ved indånding. Kontakt med afrensningsmidler der er Hele strækningen C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer Branchevejledning om udlægning af asfalt Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

26 SIDE 9 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse skadelige ved optagelse gennem huden og lunger. Henvisning om forslag til udførelsesmetode Brug af lugtstærke stoffer Udlægning af asfalt For høje temperaturer - skadelige Hele strækningen At-Vejledning: dampe og hygiejne C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer Branchevejledning om udlægning af asfalt Arbejde ved trafikerede arealer Påkørsel Ved ekst. veje Opsætning af trafikværn og D.5.3 Advarselsklæder afmærkningsmateriel Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Udlægning af asfalt i ny stitunnel. Risiko for indånding af skadelige dampe ved høje temperaturer. Kontakt med produktet kan give allergi. Bro i st umiddelbart syd for Låsby. Udarbejdelse af procedure for arbejde med asfalt, herunder personlige værnemidler og personlig hygiejne. C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer Branchevejledning om udlægning af asfalt, Vejudstyr Dybe udgravninger (f.eks. fun- At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen damenter til vejudstyr) styrte ned D.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

27 SIDE 10 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Arbejde i nærheden af højspændingsledninger med risiko for stød og chok Hele strækningen Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen Let forurenet jord (f.eks. rabatjord, lossepladser) Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Ved ekst. veje D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Stålautoværn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Montering af master, stander og skilte Nedstyrtning, klemning, nedfald af genstande Dele af strækningen (se skilteplan) B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og trans- Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

28 SIDE 11 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode portredskaber Anhugningsgrej Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved ekst. veje D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel Hele strækningen At-Vejledning: D.5.3 Advarselsklæder C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I Hegn Tungt arbejde Flere delstrækninger langs hele strækningen At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Teknisk udstyr Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og trans- Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

29 SIDE 12 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode portredskaber Anhugningsgrej Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved ekst. veje D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Bro- og betonarbejder Nedbringning af spunsprofiler og/eller pæle og/eller indskudsplader i interimssituation. Risiko for at spuns og pæle vælter ud over vej i drift og arbejdsområde. Bro i st umiddelbart syd for Låsby. Sikring mod væltning - arbejdsprocedure udarbejdes med bl.a. sikring med kæder, afskærmning m.v. At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning: Anhugning Udgravninger til indplacering af bundsikring og senere betonelementer. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet. Bro i st umiddelbart syd for Låsby. Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje og adgangsveje fra udgravning etableres. Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejreglerne. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

30 SIDE 13 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Kranarbejde i forbindelse med montage af præfabrikerede elementer. Risiko for tab af materialer tunge løft. Bro i st umiddelbart syd for Låsby. D.13 Gravearbejde A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, der skal kranes og instruktion og brug af egnede tekniske hjælpemidler. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. B2.1.1 Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-anvisning: Arbejde i forbindelse med sandblæsning og/eller højtryksrensning. Risiko for indånding af aerosoler med sundhedsfarlige stoffer, høj støjpåvirkning, skæreskader og overbelastning af kroppen. Bro i st umiddelbart syd for Låsby Anhugning Udarbejdelse af procedure for arbejde med højtryksrensning. Ved arbejde med højtryksrensere over 25 bar skal arbejdsområdet afspærres for andre perso- Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

31 SIDE 14 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode ner. Der skal være skridsikkert fodfæste. Hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. Der skal afskærmes mod andre. Ved vådsandblæsning kræves der specialuddannelse. D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, afrensning, skæring m.v. D.2.1 Sandblæsning. Arbejde med fugtisolering (epoxy). Risiko for hud allergi ved kontakt med epoxyprodukter samt indånding af sundhedsfarlige stoffer. Bro i st umiddelbart syd for Låsby Udarbejdelse af procedure for arbejde med epoxy, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdsområde, affaldshåndtering og personlig hygiejne. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater Arbejde med tynd isolation på Risiko for indånding af sundhedsfarlige Bro i st Udarbejdelse af procedure for arbejde med tynd Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

32 SIDE 15 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse bro. stoffer. umiddelbart syd for Låsby isolering, herunder personlige værnemidler og personlig hygiejne. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater Arbejde op af tæt trafikeret areal Risiko for påkørsel af personer Risiko for påkørsel af stillads Bro i st umiddelbart syd for Låsby Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejreglerne. Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejregler. Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner og værktøjer og midlertidig lukning af vejen samt brug af personlige værnemidler D.5.3 Advarselsklæder. Arbejde i højden Risico for nedstyrtning af personer og Stitunnel ved Søndergade AT-vejledning: materialer B.3.2 Opstilling af stillads Afspærring af område Midlertidige rækværker Risiko for nedstyrtning af personer Stitunnel ved Søndergade A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. D.5.5 faldsikring Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

33 SIDE 16 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Andre bygværker Kraning af støjskærmsdele Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Arbejde i højden ved stillads-, form- og armeringsarbejde ved støbte betonstøttevægge. Risiko for nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af stillads/form, arbejde langs kanten af støttevæg. Delstrækning ved Låsby St. 47, ca. 3 km. vest for Låsby. B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af rækværk, wire til faldsikring el. lign. Sikre plads til tekniske hjælpemidler. A.2.1 Nedstyrtnings og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. Arbejde på skråning ved etablering af støttevægge. Risiko for, at mandskab falder ned fra skråning. St. 47, ca. 3 km. vest for Låsby. D.5.4 Opstilling og brug af stilladser Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, arbejde på skråning, afskærmning mod trafik etc. A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

34 SIDE 17 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Kranarbejde i forbindelse med opsætning af stillads og forskalling ved etablering af støttevægge. Risiko for tab af materialer. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse St. 47, ca. 3 km. vest for Låsby. Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, der skal kranes og instruktion og brug af egnede tekniske hjælpemidler. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. B2.1.1 Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-,løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej. At-anvisning: Anhugning Arbejde på og nær trafikeret vej og afmærkningsarbejde ved etablering af støjskærm over stitunnel ved Søndergade. Påkørsel af personer, maskiner, tekniske hjælpemidler og materiel samt trafikuheld. Ved Bro i st umiddelbart syd for Låsby. Iht. SAB Arbejdsplads. Færdselseregulerende foranstaltninger. "Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm." Forsvarlig afskærmning mellem arbejdssted og trafik i henhold til vejregler. Udarbejdelse af procedure for brug af maskiner og værktøjer og midlertidig lukning af vejen Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

35 SIDE 18 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode samt brug af personlige værnemidler. Borede huller afmærkes/tildækkes hvis ikke pælen støbes umiddelbart efter. Personskade opstået ved at træde eller falde i hullet. Hele strækningen. D.5.3 Advarselsklæder. Hvis ikke pælen etableres umiddelbart efter boringen af hullet, skal entreprenøren markere eller tildække det borede hul. Strittere i det borede hul skal tildækkes. Etablering af borede betonpæle til støjskærm tæt på trafikerede arealer - herunder indløft af armeringskurv. Roterende materiel. Risiko for hullet skrider ud og medfølgende fald. Fra st til st umiddelbart syd for Låsby. A.2.1 Nedstyrtnings og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, der skal kranes og instruktion og brug af egnede tekniske hjælpemidler. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. B2.1.1 Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-anvisning: Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

36 SIDE 19 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anhugning Indløft af betonfundamenter til støjskærm. Risiko for tab af materialer tunge løft. Omkring Bro i st umiddelbart syd for Låsby. Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, der skal kranes og instruktion og brug af egnede tekniske hjælpemidler. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. B2.1.1 Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-anvisning: Anhugning Montering af søjler, kassetter Risiko for at kassetter og træbeklæd- Ved Bro i st Arbejdsprocedure udarbejdes for sikring mod og træbeklædning i højden og ning vælter ud på motorvejen og un- umiddelbart syd for Låsby. væltning. ved trafikerede arealer. derføring af sti samt ned på de udførende. Der må ikke arbejdes i to niveauer over hinanden. Arbejder i højden fra stillads Fald til lavere niveau samt tab af genstande Nordlige side af MV. St 49,7 til 50,2 Anvendelse af tekniske hjælpemidler, sikre stabilitet og korrekt anvendelse. - udarbejdelse Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

37 SIDE 20 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse eller lift ved montage af aluminiumskassetter, træbeklædning Henvisning om forslag til udførelsesmetode af procedure for processen. Der må ikke arbejdes i to niveauer. At-Bek. nr af 15. december 1992 med senere ændringer - Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Montage af kassetter og skørter på skråning ved Søndergade Risiko for at personer falder til lavere niveau ned af skråning Ved Bro i st umiddelbart syd for Låsby A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. Udarbejdelse af procedure, der beskriver håndtering af materialer, arbejde på skråning, afskærmning mod trafik etc. A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og Skeletbesvær. Der etableres f. eks en arbejdsplatform med Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

38 SIDE 21 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode håndliste mod fald til lavere niveau. Diverse arbejder Arbejde ved eller i nærheden af trafikerede arealer Påkørsel Hele strækningen Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og trafikafviklingsplanerne. Medarbejder skal have bestået vejen som arbejdsplads trin I Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre Hele strækningen bygværker/el-ledninger/stillads m.m. B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Kranløft af stolper, kassetter samt betonskørter Materialer tabes eller der kranes udover arbejdsareal eller vej i drift Ved Bro i st umiddelbart syd for Låsby Entreprenøren udarbejder en procedure, der beskriver håndtering af materialer, der skal kranes og instruktion og brug af egnede tekniske hjælpemidler. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. B2.1.1 Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

39 SIDE 22 AF 22 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anhugningsgrej At-anvisning: Anhugning Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ 11.11.2013 Rev. nr. Udarbejdet KS/Godkendt Grobshulevej, Odder AMK-P KISI, COWI A/S FPL PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Sag: Navn: Sagsnavn: Dato: Fokusområder: Undgå alvorlige ulykker Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6714.200 Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum Nordre Ringvej Februar 2016 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere