Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

2 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte til naturgenopretning ved Karen Mariesvej, Saltum 151 Ansøgning om tilskud til borde/bænke-sæt til Legeplads i Brovst 152 Ansøgning om tilskud til Multibane i Fjerritslev 155 Ansøgning om støtte til skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper på toiletter i Jægerum Søpark 156 Ansøgning om støtte til køb af hus til Ingstrup Bogby 157 Ansøging om støtte til IT og kommunikationstræning Ansøgning fra Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening om tilskud til istandsættelse af trappe og kælder Ansøgning fra Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening om tilskud til ny kopimaskine Ansøgning fra Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd om tilskud til julekoncert 161 Udvidelse og færdigørelsen af multipark 162 Ansøgning om udskiftning og opgradering af Legepladsen Fællestoft - Sdr. Saltum 148. Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov G / Anne Mette Finnerup 2

3 Beslutningstema Pandrup Rotary Klub søger om kr. hvilket svarer til 40% af anlægssummen til anlæg af en sanseskov ved Pandrup plejehjem. Sagsbeskrivelse På den kommunale grund hvor Pandrup Plejecenter ligger findes der noget skov. Skoven grænser op til Pandrup præstehave, der også er delvis skovdækket. Præstehaven er ejet af menighedsrådet. Pandrup Rotary Klub og ledelsen på Pandrup Plejecenter ønsker at omdanne dette område til en sanseskov med offentlig adgang. Der er udarbejdet et ideforslag, der skal skabe mulighed for stimulans og kontrastfyldte oplevelser. Der skal anlægges stier og delområder med forskellige temaer. Der tages hensyn til den eksisterende beplantning. Der skal indkøbes beplantning, borde/bænkesæt og bænke. Området anlægges med frivilligt arbejde af Pandrup Rotary Klub. Det kan vedligeholdes med en enkelt vedligeholdelsesdag, hvor stier skal ryddes for nedfaldne blade. Pandrup Rotary Klub påtager sig denne vedligeholdelse. Projektet er prioriteret i hensigtserklæringen for Pandrup. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 1 3

4 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 2 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Økonomi og finansiering Budget Udgifter, kr Indtægter, kr %-del 23 bænke Bord/bænke sæt Beplantning Søgt Jammerbugt Kommune % Rotary Hjælpefond Pandrup Rotary Klub I alt Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Der er gennemført partshøring efter forvaltningsloven hos alle naboer til skoven. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 4

5 149. Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum G / Christina Pedersen Beslutningstema Tranum Gymnastikforening søger om kr. til projekt "Multibane i Tranum", hvilket svarer til 4 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Gymnastikforeningen i Tranum (TGF) ønsker at etablere en multibane med dertilhørende "FitStation" for at skabe nye idrætsmuligheder i lokalområdet. Multibanen placeres i det eksisterende idrætsanlæg mellem træningsbane, kampbane og klubhus. På den måde kan banen bruges af lokalbefolkningen, SFO, skolen, samt Brovst Asylcenter. TGF har forhørt sig hos ovenstående, som er positive overfor tiltaget. Multibanen skal være platform for flere udendørsaktiviteter bla fodbold, hockey, håndbold og basketball. Der kan foregå flere aktiviteter samtidig. Desuden bliver der i forbindelse med banen anlagt en "FitStation", som muliggør 16 forskellige træningsøvelser. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen for Tranum. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde - For at budgettet skal holdes, skal foreningen yderligere have fundet financiering af differencen på

6 - Udvalget har tidligere bevilliget penge til etablering af multibaner med kr. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Multibane incl mål mm Fitstation Søgt Jammerbugt Kommune Nordea Fonden DBU DBU rabat Lokale- og Anlægsfonden Egne midler/eget arbejde Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 4 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 6

7 150. Ansøgning om støtte til naturgenopretning ved Karen Mariesvej, Saltum G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Styregruppen for Moselauget Karen Mariesvej søger om kr. til rydning ved et vandløb. Beløbet svarer til 25% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Styregruppen for Moselauget Karen Mariesvej søger om kr. til rydning af gråpil, gran og gyvel ved et vandløb. Området er groet til med pil. BIlledet viser projektområdet med gult. Offentlige stier er vist med orange farve. Man ønsker at fjerne gråpil, læhegn af sitkagran og diverse gyvelbuske og hybenroser. Styregruppen har fået et tilbud på rydning af området og ønsker desuden at opsætte et bord/bænkesæt og en informationstavle.projektet har fået tilsagn på 50% af projektbeløbet fra Lokale Grønne Partnerskaber, hvor Jammerbugt Kommune og DN Jammerbugt indgår som partnere. Projekt fremgår ikke af hensigtserklæringen for området. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 2 Projektet er nyskabende 3 7

8 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 3 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 2 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 3 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Projektområdet involverer rydning på flere private grunde. Rydningen ligger op til Karen Maries Vej. Der er ikke offentlig adgang eller offentlige stier direkte på det område, der ryddes. Udviklingsafdelingen vurderer, at det er et fint naturgenopretningsprojekt, men mener ikke, at det hører ind under de projekter, man ønsker at støtte med Landdistriktspuljen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rydning Bord/bænke sæt og skilt Uforudsete udgifter Søgt Jammerbugt Kommune Juni Fonden (søgt ikke opnået endnu) Lokale Grønne Partnerskaber Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 25 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget giver afslag om landdistriktsstøtte til projektet. 8

9 151. Ansøgning om tilskud til borde/bænke-sæt til Legeplads i Brovst G / Christina Pedersen Beslutningstema Gl. Brovst Beboerlaug søger om kr. til nye borde/bænke-sæt til legeplads. Dette svarer til 100 % af de samlede omkostninger. Sagsbeskrivelse Gl. Brovst Beboerlaug ønsker 4 stk borde/bænke-sæt til legepladsen på Kirkegade, som kan benyttes af alle beboere i området, bla SFO, børnehaven, dagplejere, skolen, flygtningecentret og ungdomsforeninger. De nuværende borde og bænke er nedslidte, som følge af at de er blevet flyttet rundt og anvendt meget. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen for Brovst. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 3 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 3 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 3 arbejde - Ansøger har tidligere fået tildelt kr til udendørs fitnessredskab, som de måtte afslå, da de ikke kunne indsamle hele det nødvendige beløb. Nu håber de så på at nogle af disse penge kunne tildeles på ny til nye borde og bænke. 9

10 Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter 4 borde/bænke Søgt Jammerbugt Kommune Projektudgifter i alt Egen financiering - Støtte pct. Jammerbugt Kommune 100 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 10

11 152. Ansøgning om tilskud til Multibane i Fjerritslev G / Christina Pedersen Beslutningstema Foreningen Fjerritslev IF søger om kr til projektet "Multibane Fjerritslev" hvilket svarer til 7% af de samlede omkostninger. Sagsbeskrivelse Fjerritslev IF Ønsker at etablere en multibane tæt ved det eksisterende klubhus, så det også ligger tæt på skole, tennisbaner og SFO. Formålet med banen er at aktivere befolkningen i byen på tværs af alder og aktiviteter. Multibanen skal opføres i et samarbejde mellem afdelingerne. Der opføres endvidere en petanquebane i samarbejde med den lokale pensionistforening, og på selve multibanen kan der spilles krolf. Desuden er det et ønske at der i tilknytning til banen er fitnessredskaber. Projektet fremgår af hensigtserklæringen for Fjerritslev. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde - Udvalget har tidligere støttet lignende projekter med kr. - Der skal fundraises en del penge, førend at banen kan blive en realitet. Økonomi og finansiering 11

12 Budget for projektet Udgifter Indtægter Multibane og fitnessredskaber Søgt Jammerbugt Kommune Nordea Fonden DBU FIF Fodbold FIF Støtteforening Lokale- og Anlægsfonden Private virksomheder Øvrige fonde og private virksomheder Projektudgifter i alt Egen finansiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 7 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 12

13 155. Ansøgning om støtte til skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper på toiletter i Jægerum Søpark G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Udvalget bag Jægerum Søpark søger om kr. til projektet skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper i toiletbygningen, hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Tænd/sluk sensorerne og lamperne på toiletterne i Jægerum Søpark er blevet stjålet et par gange. Udvalgetbag Jægerum Søpark ønsker derfor at opsætte skjulte sensorer samt at sikre lamperne bedre. Projektet omkring madpakkehuset fremgår af Hensigtserklæringen for Halvrimmen. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 2 Projektets udgifter er støtteberettiget 2 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 2 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 3 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 2 arbejde Økonomi og finansiering Budget Udgifter, kr Indtægter, kr %-del Sensorer og lamper Søgt Jammerbugt Kommune % I alt

14 Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 14

15 156. Ansøgning om støtte til køb af hus til Ingstrup Bogby G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Foreningen Ingstrup Bogby søger om kr. til køb af "Brugsen" til Ingstrup Bogby, hvilket svarer til 22% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Foreningen Ingstrup Bogby blev stiftet i januar 2014 som en paraplyforening for alle Ingstrups foreninger. Et af projekterne er, at indsamlede bøger sælges fra 10 (snart 15) bogvogne, der er opstillet i omegnen. I forbindelse med en plan for renovering af bymidten indgår planer om refugium og/eller B&B i købmandsgården, hvor der også er mulighed for større arrangementer, café/restaurant med udeservering, indretning af bogbinder eller cykelværksted el.lign. Der er planer om at huset, der ligger på hovedgaden, skal blive centrum for bogbyen. her skal være indsamling og salg af brugte bøger, lager og opfyldningscentral. Der skal afholdes forfatteraftener, læsekreds, digterworkshops, forfatterkursus for børn, vandre- og cykelture med fortællinger om lokalområdet mv. Overtagelse af Brugsen skal være første skridt i en større byfornyelse, som også vil indeholde et uderum med overdækket scene til diverse kulturelle arrangementer. I forbindelse med det, er RealDania forespurgt, om de kunne være interesserede i at føre husene tilbage til deres oprindelige udseende, og de har ikke været afvisende. Flere borgere har givet tilsagn om at hjælpe til med istandsættelse og renovering og en lokal billedkunstner vil gerne indrette arbejdende værksted i huset samt passe en café. Der er stor lokal opbakning til projektet. Huset skal drives og vedligeholdes af frivillige. Indtægter skaffes ved salg af bøger, afholdelse af arrangementer, kontingenter, gaver og evt. lejeindtægter. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 15

16 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Projektet fremgår af hensigtserklæringen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Køb af ejendom Istandsættelse Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinanciering/eget arbejde Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 22 % Der er ansøgt Spar Nord Bank om eftergivelse af dele af den samlede gæld i huset ca kr. Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 16

17 157. Ansøging om støtte til IT og kommunikationstræning G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Tranum landsbyråd søger om kr. til IT og kommunikationstræning hvilket svarer til 48% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Andelen af borgere under postnummer 9460, der har aktiveret sit NEM-ID er lavere end i resten af kommunen. Kurserne er især rettet til ældre med lidt eller intet kendskab til anvendelse af computere og tablets. Projektet skal forøge andelen af beboere i Tranum-Brovstområdet, der aktiverer og bruger sit NEM-ID. Der skal også vejledes i brugen af netbank, bibliotekshjemmesider og kunst- og kulturtilbud. Tranum Landsbyråd stiller med det ønskede personel. Projektet er opstået i samarbejde mellem Øster Han herred Egnssamling, Lerup Tranum Pensionistforening og Tranum Landsbyråd. Der vil være adgang for alle. Projektet omkring fjernarbejderhuset fremgår af hensigtserklæringen. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Økonomi og finansiering 17

18 Budget for projektet Udgifter Indtægter Indkøb af computere, projektor og programmer Unsdervisning, 100 timer a 150 kr Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinanciering/eget arbejde Sparekassen Vendsyssel, Brovst Unsdervisning, 100 timer a 150 kr Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 48 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 18

19 158. Ansøgning fra Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening om tilskud til istandsættelse af trappe og kælder G / Ulla Tjell Beslutningstema Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening søger om kr. til projektet Istandsættelse af kælderlokale og trapperum på Elmevej 2 (under biblioteket), hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening har i længere tid ønsket sig mere plads, og har i den forbindelse fået tilbudt at disponere over endnu et kælderrum under Aabybro Bibliotek. Bestyrelsen har ryddet lokalet og bortskaffet ubrugeligt inventar og kasserede effekter, hvorefter der er foretaget istandsættelse og maling af vægge ved malerfirma. Endvidere er der indkøbt gulvbelægning, som foreningen selv har monteret. Udviklingsafdelingens kommentarer Istandsættelsen er gennemført og dermed er en støtte fra Jammerbugt Kommune uden betydning for om projektet gennemføres Alle udgifter er betalt Økonomi og finansiering Regnskab for projektet Udgifter Indtægter Malerarbejde Gulvbelægning Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget giver projektet et afslag, da en støtte ikke har betydning for projektets gennemførelse 19

20 159. Ansøgning fra Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening om tilskud til ny kopimaskine G / Ulla Tjell Beslutningstema Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening søger om kr. til projektet Indkøb af ny kopimaskine, hvilket svarer til 49 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger skriver, at deres nuværende kopimaskine er ude af drift og er så gammel, at det ikke kan betale sig at reparere den. Ydermere vil det i nærmeste fremtid ikke være muligt at fremskaffe reservedele til den, herunder toner. Kopimaskinen bruges til at kopiere til borgere i Jammerbugt kommune, der efterspørger materiale fra arkivet. Det er ofte gamle billeder, der efterspørges og foreningen anfører derfor, at kopimaskinen skal være af god kvalitet. Fremtidig drift og ansvar ligger hos Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening. Der er indhentet tilbud på fabriksny Ineo 215 sh A4 + A3 maskine incl. underskab og 2 magasiner til en kontantpris på kr ,- Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 3 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 3 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 3 steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Der er ingen nyhedsværdi, da det er udskiftning af den nuværende kopimaskine 20

21 Benyttelse af kopimaskine er en essensiel del af et lokalarkivs virke I hensigtserklæringen for Biersted vil man arbejde for en bog om Biersteds historie - her vil arkivets arbejde - og kopimaskine - formentlig være relevant Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Indkøb af kopimaskine Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 49 % Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirkes prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 21

22 160. Ansøgning fra Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd om tilskud til julekoncert G / Ulla Tjell Beslutningstema Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd søger om en underskudsdækning på op til kr. til projektet Julekoncert i Torslev Kirke, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Menighedsrådet ønsker at afholde en julekoncert i Torslev Kirke med trompetist Per Nielsen, organist/pianist Mads Granum samt violinist Alexandru Radu. Alle er velkomne og man ønsker at vise at man også "ude på landet" kan byde på store navne. Billetter a 160 kr. sælges og budgettet balancerer, hvis der sælges 250 billetter. Et eventuelt overskud skal gå til julehjælp til værdigt trængende i egne sogne eller det øvrige område med postnummer Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 3 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 2 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde I følge Styrelsesvedtægten må kommunen ikke give midler til velgørenhed, men i dette tilfælde er der tale om en underskudsgaranti og i så fald den udnyttes, er der ikke et overskud, der doneres til velgørenhed Menighedsrådet har XXX i likvide midler I hensigtserklæringen fremgår det, at det er værdifuldt for borgerne at man stadig støttes i sine mange aktiviteter (økonomisk) 22

23 Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorarer Annoncering Forplejning Søgt Jammerbugt Kommune Difference 125 Støtte pct. 100 % Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes med en underskudsgaranti og i givet fald med hvilket beløb. 23

24 161. Udvidelse og færdiggørelse af multipark G / Lars Haagensen Beslutningstema Sport og Kulturcenter Brovst søger om kr. til projektet Udvidelse og færdiggørelse af Multipark, hvilket svarer til 16 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger støtte til at udvide og færdiggøre projektet Brovst Multipark. Formålet med Brovst Multipark er at skabe gode rammer for fysiskudfoldelse og social interaktion for alle aldre. Brovst Multipark er indrettet med: Multibane, Paraballbane, Klatrevæg, Hjerte sti, Sandkasse, Borde og bænke. Ansøger søger nu om støtte til at færdiggøre området med belægning og tilføre flere aktiviteter for mindre børn. Børn har overfor ansøger tilkendegivet, ønsket at multiparken bliver udvidet med flere aktivitets muligheder for børn. Derfor ønskes Brovst Multipark udvidet med: Street basket bane Svævebane Steppebane Gynger Belæning andre mindre forbedringer på etape 1. Udviklingsafdelingens kommentarer: Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og skaber nye alliancer 3 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 24

25 arbejde Første etape af projektet blev støttet med kr. Landdistriktsrådet prioriterede etape 1 som en første prioritet. Der er en høj grad af egen finansiering og frivilligtarbejde. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Street basket bane Belægning på paraball banen Svævebane Steppebane, gynger og mindre ændringer på etape 1. Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 18 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 25

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 INTERNAT... 2 3 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I LANDDISTRIKTSRÅDET... 3 4 OPLÆG FRA BONDERUP OG

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 142. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune Referat Landdistriktsrådet 4. februar 2014 kl. 19:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsordenspunkter 1. Tilskud til lokalsamfund... 3 2. Valg til Landdistriktsrådet... 5 Af stående skema fremgår Landdistriktsrådet

Læs mere

Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 141 Ansøgning fra Gjøl - en by i udvikling - film 3 142 Ansøgning fra Øster H.H. Egnssamling om tilskud til terrasse, projektor og

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 2015 kl. 19:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 2015 kl. 19:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 205 kl. 9:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 3. Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert i Gøttrup Grusgrav 04.2.00-G0-2-5/ Ulla Tjell Beslutningstema

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 8. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Lokale 77, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 10. Ansøgning om støtte til Maratonløb

Læs mere

Bilag LDR 1. juni 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag LDR 1. juni 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag LDR. juni 205 kl. 7:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 84 Ansøgning om tilskud til præmier ved kaninudstilling på Vendsyssel Landbrugsmesse 85 Ansøgning om tilskud til folder

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune 110. Ansøgning om tilskud til dokumentarfilmen Stationsbyfotografen 20.00.00-G01-12-16/ Ulla Tjell Beslutningstema Fotograf Jørgen Vestergaard,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Dagsorden Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl.

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. Referat Landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. 12:00 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 2 2 BEHANDLING AF ANSØGNINGER TIL

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 87 Ansøgninger maj 2014 88 89 90 91 92 93 94 Ansøgning fra Vesterhavsrock 2014 om underskudsgaranti Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler Indstilling 1 Skibbild-Nøvling Borgerforening Nye skilte til gå/løbeture i området kr 12.000,00 kr 6.000,00 Tilsagn 2 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Der foreligger i alt 7 ansøgninger: 4 LAG-projekter, 2 Fiskeri LAG-projekter og 1 ansøgning alene om tilskud til mellemfinansiering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 kl. 17:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 9. Ansøgning

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger Projektbeskrivelse Titel Ansøger Kontaktoplysninger OASEN Rekreativt grønt område: - til synliggørelse/formidling af egnens kulturmiljø/-arv, - til friluftsaktiviteter, - med stisystemer samt multiplads

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Plan og kultur indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Naturgenopretning Karen Mariesvej, Saltum 2014-15

Naturgenopretning Karen Mariesvej, Saltum 2014-15 Naturgenopretning Karen Mariesvej, Saltum 2014-15 Planen revideres løbende senest 7. nov. 2014 26 af de 42 sommerhusejere ved Karen Mariesvej i Saltum er gået sammen i Moselauget for at forsøge at genskabe

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 16:00 Nordstjernen Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 39. Budgetlægning 2009-2012 1 40. Status på forøgelse af bosætning/branding

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 4. juni 2014 kl. 08:00 Lokale 83, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 79 Orientering fra forvaltningen 5 80 Igangsættelse af arbejdet

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING VELKOMMEN til Opstartsmøde 4. november 2014 Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Vi starter med en sang Regnvejrsdag i november Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba Munk Pedersen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 13:30 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 61. Ansøgning september - renovering af Haverslev forsamlingshus 1 62. Ansøgning september

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Projektforløb. side 2 af 8 sider. Placering af Multibane

Projektforløb. side 2 af 8 sider. Placering af Multibane Redegørelse November 2010 Projektforløb Gandrup Samråd, der er paraplyorganisation for Gandrups foreninger afholdt Borgermøde i sommeren 2008 med emnet Ung i Gandrup. Det blev konkluderet på dette møde,

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl 12:00 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 7 Ansøgning 01/09 Motions- og legesti i Svinkløv klitplantage 1 8 Ansøgning 01/09 - cykelruter

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Holbæk- og RegstrupSpejderne Danske baptisters spejderkorps v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne Referat fra opstartsmødet den 1. juni 2010 i Middelfart Kommunes Børn-, Unge- og Fritidsforvaltning (Ejby Gl. Rådhus) Formål med mødet Middelfart Kommune har

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Området blev opbygget med støtte fra:

Området blev opbygget med støtte fra: 4 km nordvest for Haderslev ligger Moltrup sogn. Sognet er bygget op omkring de 3 små byer Moltrup, Rovstrup og Bramdrup. Vi bor cirka 550 indbyggere i sognet der hovedsagligt består af parcelhuse og landbrug

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grf. Kærlodden 5-161 Onsdag den 31. maj kl. 1930 i Fælleshuset På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at behandle Budget2017 & Budget2018

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Titel. Titel på projekt: FDF K 19 Vanløse bygger ny flot bålhytte. Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: FDF K 19 Vanløse bygger ny flot bålhytte. Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: FDF K 19 Vanløse bygger ny flot bålhytte Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 12 01 Slutdato: 2016 04 30 Afholdelsessted/evt. adresse: Ålekistevej 156, 2720 Vanløse

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere