Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

2 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte til naturgenopretning ved Karen Mariesvej, Saltum 151 Ansøgning om tilskud til borde/bænke-sæt til Legeplads i Brovst 152 Ansøgning om tilskud til Multibane i Fjerritslev 155 Ansøgning om støtte til skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper på toiletter i Jægerum Søpark 156 Ansøgning om støtte til køb af hus til Ingstrup Bogby 157 Ansøging om støtte til IT og kommunikationstræning Ansøgning fra Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening om tilskud til istandsættelse af trappe og kælder Ansøgning fra Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening om tilskud til ny kopimaskine Ansøgning fra Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd om tilskud til julekoncert 161 Udvidelse og færdigørelsen af multipark 162 Ansøgning om udskiftning og opgradering af Legepladsen Fællestoft - Sdr. Saltum 148. Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov G / Anne Mette Finnerup 2

3 Beslutningstema Pandrup Rotary Klub søger om kr. hvilket svarer til 40% af anlægssummen til anlæg af en sanseskov ved Pandrup plejehjem. Sagsbeskrivelse På den kommunale grund hvor Pandrup Plejecenter ligger findes der noget skov. Skoven grænser op til Pandrup præstehave, der også er delvis skovdækket. Præstehaven er ejet af menighedsrådet. Pandrup Rotary Klub og ledelsen på Pandrup Plejecenter ønsker at omdanne dette område til en sanseskov med offentlig adgang. Der er udarbejdet et ideforslag, der skal skabe mulighed for stimulans og kontrastfyldte oplevelser. Der skal anlægges stier og delområder med forskellige temaer. Der tages hensyn til den eksisterende beplantning. Der skal indkøbes beplantning, borde/bænkesæt og bænke. Området anlægges med frivilligt arbejde af Pandrup Rotary Klub. Det kan vedligeholdes med en enkelt vedligeholdelsesdag, hvor stier skal ryddes for nedfaldne blade. Pandrup Rotary Klub påtager sig denne vedligeholdelse. Projektet er prioriteret i hensigtserklæringen for Pandrup. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 1 3

4 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 2 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Økonomi og finansiering Budget Udgifter, kr Indtægter, kr %-del 23 bænke Bord/bænke sæt Beplantning Søgt Jammerbugt Kommune % Rotary Hjælpefond Pandrup Rotary Klub I alt Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Der er gennemført partshøring efter forvaltningsloven hos alle naboer til skoven. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 4

5 149. Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum G / Christina Pedersen Beslutningstema Tranum Gymnastikforening søger om kr. til projekt "Multibane i Tranum", hvilket svarer til 4 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Gymnastikforeningen i Tranum (TGF) ønsker at etablere en multibane med dertilhørende "FitStation" for at skabe nye idrætsmuligheder i lokalområdet. Multibanen placeres i det eksisterende idrætsanlæg mellem træningsbane, kampbane og klubhus. På den måde kan banen bruges af lokalbefolkningen, SFO, skolen, samt Brovst Asylcenter. TGF har forhørt sig hos ovenstående, som er positive overfor tiltaget. Multibanen skal være platform for flere udendørsaktiviteter bla fodbold, hockey, håndbold og basketball. Der kan foregå flere aktiviteter samtidig. Desuden bliver der i forbindelse med banen anlagt en "FitStation", som muliggør 16 forskellige træningsøvelser. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen for Tranum. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde - For at budgettet skal holdes, skal foreningen yderligere have fundet financiering af differencen på

6 - Udvalget har tidligere bevilliget penge til etablering af multibaner med kr. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Multibane incl mål mm Fitstation Søgt Jammerbugt Kommune Nordea Fonden DBU DBU rabat Lokale- og Anlægsfonden Egne midler/eget arbejde Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 4 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 6

7 150. Ansøgning om støtte til naturgenopretning ved Karen Mariesvej, Saltum G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Styregruppen for Moselauget Karen Mariesvej søger om kr. til rydning ved et vandløb. Beløbet svarer til 25% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Styregruppen for Moselauget Karen Mariesvej søger om kr. til rydning af gråpil, gran og gyvel ved et vandløb. Området er groet til med pil. BIlledet viser projektområdet med gult. Offentlige stier er vist med orange farve. Man ønsker at fjerne gråpil, læhegn af sitkagran og diverse gyvelbuske og hybenroser. Styregruppen har fået et tilbud på rydning af området og ønsker desuden at opsætte et bord/bænkesæt og en informationstavle.projektet har fået tilsagn på 50% af projektbeløbet fra Lokale Grønne Partnerskaber, hvor Jammerbugt Kommune og DN Jammerbugt indgår som partnere. Projekt fremgår ikke af hensigtserklæringen for området. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 2 Projektet er nyskabende 3 7

8 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 3 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 2 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 3 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Projektområdet involverer rydning på flere private grunde. Rydningen ligger op til Karen Maries Vej. Der er ikke offentlig adgang eller offentlige stier direkte på det område, der ryddes. Udviklingsafdelingen vurderer, at det er et fint naturgenopretningsprojekt, men mener ikke, at det hører ind under de projekter, man ønsker at støtte med Landdistriktspuljen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rydning Bord/bænke sæt og skilt Uforudsete udgifter Søgt Jammerbugt Kommune Juni Fonden (søgt ikke opnået endnu) Lokale Grønne Partnerskaber Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 25 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget giver afslag om landdistriktsstøtte til projektet. 8

9 151. Ansøgning om tilskud til borde/bænke-sæt til Legeplads i Brovst G / Christina Pedersen Beslutningstema Gl. Brovst Beboerlaug søger om kr. til nye borde/bænke-sæt til legeplads. Dette svarer til 100 % af de samlede omkostninger. Sagsbeskrivelse Gl. Brovst Beboerlaug ønsker 4 stk borde/bænke-sæt til legepladsen på Kirkegade, som kan benyttes af alle beboere i området, bla SFO, børnehaven, dagplejere, skolen, flygtningecentret og ungdomsforeninger. De nuværende borde og bænke er nedslidte, som følge af at de er blevet flyttet rundt og anvendt meget. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen for Brovst. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 3 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 3 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 3 arbejde - Ansøger har tidligere fået tildelt kr til udendørs fitnessredskab, som de måtte afslå, da de ikke kunne indsamle hele det nødvendige beløb. Nu håber de så på at nogle af disse penge kunne tildeles på ny til nye borde og bænke. 9

10 Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter 4 borde/bænke Søgt Jammerbugt Kommune Projektudgifter i alt Egen financiering - Støtte pct. Jammerbugt Kommune 100 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 10

11 152. Ansøgning om tilskud til Multibane i Fjerritslev G / Christina Pedersen Beslutningstema Foreningen Fjerritslev IF søger om kr til projektet "Multibane Fjerritslev" hvilket svarer til 7% af de samlede omkostninger. Sagsbeskrivelse Fjerritslev IF Ønsker at etablere en multibane tæt ved det eksisterende klubhus, så det også ligger tæt på skole, tennisbaner og SFO. Formålet med banen er at aktivere befolkningen i byen på tværs af alder og aktiviteter. Multibanen skal opføres i et samarbejde mellem afdelingerne. Der opføres endvidere en petanquebane i samarbejde med den lokale pensionistforening, og på selve multibanen kan der spilles krolf. Desuden er det et ønske at der i tilknytning til banen er fitnessredskaber. Projektet fremgår af hensigtserklæringen for Fjerritslev. Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 2 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde - Udvalget har tidligere støttet lignende projekter med kr. - Der skal fundraises en del penge, førend at banen kan blive en realitet. Økonomi og finansiering 11

12 Budget for projektet Udgifter Indtægter Multibane og fitnessredskaber Søgt Jammerbugt Kommune Nordea Fonden DBU FIF Fodbold FIF Støtteforening Lokale- og Anlægsfonden Private virksomheder Øvrige fonde og private virksomheder Projektudgifter i alt Egen finansiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 7 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 12

13 155. Ansøgning om støtte til skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper på toiletter i Jægerum Søpark G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Udvalget bag Jægerum Søpark søger om kr. til projektet skjulte tænd/sluk sensorer og tyverisikring af lamper i toiletbygningen, hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Tænd/sluk sensorerne og lamperne på toiletterne i Jægerum Søpark er blevet stjålet et par gange. Udvalgetbag Jægerum Søpark ønsker derfor at opsætte skjulte sensorer samt at sikre lamperne bedre. Projektet omkring madpakkehuset fremgår af Hensigtserklæringen for Halvrimmen. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 2 Projektets udgifter er støtteberettiget 2 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 2 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 3 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 2 arbejde Økonomi og finansiering Budget Udgifter, kr Indtægter, kr %-del Sensorer og lamper Søgt Jammerbugt Kommune % I alt

14 Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 14

15 156. Ansøgning om støtte til køb af hus til Ingstrup Bogby G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Foreningen Ingstrup Bogby søger om kr. til køb af "Brugsen" til Ingstrup Bogby, hvilket svarer til 22% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Foreningen Ingstrup Bogby blev stiftet i januar 2014 som en paraplyforening for alle Ingstrups foreninger. Et af projekterne er, at indsamlede bøger sælges fra 10 (snart 15) bogvogne, der er opstillet i omegnen. I forbindelse med en plan for renovering af bymidten indgår planer om refugium og/eller B&B i købmandsgården, hvor der også er mulighed for større arrangementer, café/restaurant med udeservering, indretning af bogbinder eller cykelværksted el.lign. Der er planer om at huset, der ligger på hovedgaden, skal blive centrum for bogbyen. her skal være indsamling og salg af brugte bøger, lager og opfyldningscentral. Der skal afholdes forfatteraftener, læsekreds, digterworkshops, forfatterkursus for børn, vandre- og cykelture med fortællinger om lokalområdet mv. Overtagelse af Brugsen skal være første skridt i en større byfornyelse, som også vil indeholde et uderum med overdækket scene til diverse kulturelle arrangementer. I forbindelse med det, er RealDania forespurgt, om de kunne være interesserede i at føre husene tilbage til deres oprindelige udseende, og de har ikke været afvisende. Flere borgere har givet tilsagn om at hjælpe til med istandsættelse og renovering og en lokal billedkunstner vil gerne indrette arbejdende værksted i huset samt passe en café. Der er stor lokal opbakning til projektet. Huset skal drives og vedligeholdes af frivillige. Indtægter skaffes ved salg af bøger, afholdelse af arrangementer, kontingenter, gaver og evt. lejeindtægter. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 1 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 15

16 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Projektet fremgår af hensigtserklæringen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Køb af ejendom Istandsættelse Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinanciering/eget arbejde Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 22 % Der er ansøgt Spar Nord Bank om eftergivelse af dele af den samlede gæld i huset ca kr. Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 16

17 157. Ansøging om støtte til IT og kommunikationstræning G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema Tranum landsbyråd søger om kr. til IT og kommunikationstræning hvilket svarer til 48% af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Andelen af borgere under postnummer 9460, der har aktiveret sit NEM-ID er lavere end i resten af kommunen. Kurserne er især rettet til ældre med lidt eller intet kendskab til anvendelse af computere og tablets. Projektet skal forøge andelen af beboere i Tranum-Brovstområdet, der aktiverer og bruger sit NEM-ID. Der skal også vejledes i brugen af netbank, bibliotekshjemmesider og kunst- og kulturtilbud. Tranum Landsbyråd stiller med det ønskede personel. Projektet er opstået i samarbejde mellem Øster Han herred Egnssamling, Lerup Tranum Pensionistforening og Tranum Landsbyråd. Der vil være adgang for alle. Projektet omkring fjernarbejderhuset fremgår af hensigtserklæringen. Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe 1 nye alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 2 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Økonomi og finansiering 17

18 Budget for projektet Udgifter Indtægter Indkøb af computere, projektor og programmer Unsdervisning, 100 timer a 150 kr Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinanciering/eget arbejde Sparekassen Vendsyssel, Brovst Unsdervisning, 100 timer a 150 kr Projektudgifter i alt Egen financiering Støtte pct. Jammerbugt Kommune 48 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 18

19 158. Ansøgning fra Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening om tilskud til istandsættelse af trappe og kælder G / Ulla Tjell Beslutningstema Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening søger om kr. til projektet Istandsættelse af kælderlokale og trapperum på Elmevej 2 (under biblioteket), hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening har i længere tid ønsket sig mere plads, og har i den forbindelse fået tilbudt at disponere over endnu et kælderrum under Aabybro Bibliotek. Bestyrelsen har ryddet lokalet og bortskaffet ubrugeligt inventar og kasserede effekter, hvorefter der er foretaget istandsættelse og maling af vægge ved malerfirma. Endvidere er der indkøbt gulvbelægning, som foreningen selv har monteret. Udviklingsafdelingens kommentarer Istandsættelsen er gennemført og dermed er en støtte fra Jammerbugt Kommune uden betydning for om projektet gennemføres Alle udgifter er betalt Økonomi og finansiering Regnskab for projektet Udgifter Indtægter Malerarbejde Gulvbelægning Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget giver projektet et afslag, da en støtte ikke har betydning for projektets gennemførelse 19

20 159. Ansøgning fra Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening om tilskud til ny kopimaskine G / Ulla Tjell Beslutningstema Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening søger om kr. til projektet Indkøb af ny kopimaskine, hvilket svarer til 49 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger skriver, at deres nuværende kopimaskine er ude af drift og er så gammel, at det ikke kan betale sig at reparere den. Ydermere vil det i nærmeste fremtid ikke være muligt at fremskaffe reservedele til den, herunder toner. Kopimaskinen bruges til at kopiere til borgere i Jammerbugt kommune, der efterspørger materiale fra arkivet. Det er ofte gamle billeder, der efterspørges og foreningen anfører derfor, at kopimaskinen skal være af god kvalitet. Fremtidig drift og ansvar ligger hos Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening. Der er indhentet tilbud på fabriksny Ineo 215 sh A4 + A3 maskine incl. underskab og 2 magasiner til en kontantpris på kr ,- Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 3 Projektets udgifter er støtteberettiget 3 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 3 Projektet har udviklingspotentiale 3 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 3 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 3 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 3 steder at bo Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde Der er ingen nyhedsværdi, da det er udskiftning af den nuværende kopimaskine 20

21 Benyttelse af kopimaskine er en essensiel del af et lokalarkivs virke I hensigtserklæringen for Biersted vil man arbejde for en bog om Biersteds historie - her vil arkivets arbejde - og kopimaskine - formentlig være relevant Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Indkøb af kopimaskine Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 49 % Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirkes prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 21

22 160. Ansøgning fra Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd om tilskud til julekoncert G / Ulla Tjell Beslutningstema Torslev Øster Svenstrup Menighedsråd søger om en underskudsdækning på op til kr. til projektet Julekoncert i Torslev Kirke, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Menighedsrådet ønsker at afholde en julekoncert i Torslev Kirke med trompetist Per Nielsen, organist/pianist Mads Granum samt violinist Alexandru Radu. Alle er velkomne og man ønsker at vise at man også "ude på landet" kan byde på store navne. Billetter a 160 kr. sælges og budgettet balancerer, hvis der sælges 250 billetter. Et eventuelt overskud skal gå til julehjælp til værdigt trængende i egne sogne eller det øvrige område med postnummer Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye 3 alliancer Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 2 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 arbejde I følge Styrelsesvedtægten må kommunen ikke give midler til velgørenhed, men i dette tilfælde er der tale om en underskudsgaranti og i så fald den udnyttes, er der ikke et overskud, der doneres til velgørenhed Menighedsrådet har XXX i likvide midler I hensigtserklæringen fremgår det, at det er værdifuldt for borgerne at man stadig støttes i sine mange aktiviteter (økonomisk) 22

23 Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorarer Annoncering Forplejning Søgt Jammerbugt Kommune Difference 125 Støtte pct. 100 % Landdistriktsrådet og Kulturelt Samvirke bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes med en underskudsgaranti og i givet fald med hvilket beløb. 23

24 161. Udvidelse og færdiggørelse af multipark G / Lars Haagensen Beslutningstema Sport og Kulturcenter Brovst søger om kr. til projektet Udvidelse og færdiggørelse af Multipark, hvilket svarer til 16 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger støtte til at udvide og færdiggøre projektet Brovst Multipark. Formålet med Brovst Multipark er at skabe gode rammer for fysiskudfoldelse og social interaktion for alle aldre. Brovst Multipark er indrettet med: Multibane, Paraballbane, Klatrevæg, Hjerte sti, Sandkasse, Borde og bænke. Ansøger søger nu om støtte til at færdiggøre området med belægning og tilføre flere aktiviteter for mindre børn. Børn har overfor ansøger tilkendegivet, ønsket at multiparken bliver udvidet med flere aktivitets muligheder for børn. Derfor ønskes Brovst Multipark udvidet med: Street basket bane Svævebane Steppebane Gynger Belæning andre mindre forbedringer på etape 1. Udviklingsafdelingens kommentarer: Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 3 Projektet er igangsættende og involverende 2 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræsenterer kvalitet på sit felt 1 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og skaber nye alliancer 3 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget 1 24

25 arbejde Første etape af projektet blev støttet med kr. Landdistriktsrådet prioriterede etape 1 som en første prioritet. Der er en høj grad af egen finansiering og frivilligtarbejde. Projektet fremgår ikke af hensigtserklæringen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Street basket bane Belægning på paraball banen Svævebane Steppebane, gynger og mindre ændringer på etape 1. Søgt Jammerbugt Kommune Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 18 % Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. 25

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse

Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse Ny Golfbane på Sejerø Projektbeskrivelse 1. Baggrund Sejerø Golfklub blev stiftet i 2006 efter at baneejer Jørgen Jørgensen havde anlagt Sejerø Golfbane. Klubben lejede adgang til golfbanen for sine medlemmer

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere