Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010"

Transkript

1 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand Our new visual identity Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Moderne vikinger Modern vikings Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Tryg Magazine

2 Indhold Contents August 2010 LEDER EDITORIAL Hvad er en tryghedsleverandør? What is a peace-of-mind provider? Leder Hvad er en tryghedsleverandør? Editorial: What is a peace-of-mind provider? 3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 4 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling 8 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind 10 Et norsk ikon A Norwegian icon 14 God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial 15 Profil Det rigtige navn er guld værd Profile: The right name is worth its weight in gold 18 Turen går til Sverige Visiting Sweden 20 Försäkringsförmedlare väljer gärna Moderna i rött Insurance agents don t mind Moderna in red 26 Konkurranse Hva er din favoritt-oppskrift? Competition: What is your favourite recipe? 29 Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please 30 Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? ansigter ét håndtryk 4300 faces one handshake 36 Pystytkö sinä ymmärtämään tämän? Do you understand this? 38 Enquete Tryg Magazine Udgiver Publisher Tryg, Hvad er dit yndlings brand? What is your favourite brand? 40 Eftertryk med kildeangivelse er velkommen Reprinting with source statement is welcome Tryk Print Scanprint A/S Design & layout e Types A/S Oplag Edition Ansvarshavende redaktører Editors in Chief Gerhard Dall Ingrid Holm Svendsen 4 7 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Oversættelse til engelsk Translation into English Fokus Translatørerne Forfattere Authors Anders Stougaard Anne Anker Heidi Vilsfort Heidi Slettemoen Kristin Hjertaker Johansson Linda Strömsten Maria Dahllöf Mette Marie Nielsen Turen går til Sverige Visiting Sweden Miljø-/Kvalitetsmærkning Environmental/Quality certificate ISO/EN EMAS Godkendt for Approved for Svanemærket NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Stine Bosse, CEO Den nye visuelle identitet afspejler den virkelighed, vi allerede er en del af. Our new visual identity reflects the reality we are already a part of. Det korte svar er: En medarbejder i Tryg eller Moderna. Men det kan være nødvendigt at se lidt nærmere på begrebet tryghed. Det kan nemlig ses fra flere sider. En bekymret: Jeg er bange for..., og derfor søger jeg tryghed i det velkendte. Eller en ubekymret: Jeg føler mig tryg, og derfor kan jeg udfolde mig friere derfor tør jeg byde på mig selv og mine forskellige evner. Jeg er sikker på, de fleste helst vil være trygge i den sidste betydning, for vi vil alle gerne gøre vores bedste, hvor end vi befinder os. Det er også den følelse, der skal være kendetegnet for vores arbejde og her er der heldigvis ikke tale om noget kulturskift, for sådan er det i dag. Det kan vi se i vores rigtig gode medarbejderundersøgelse, der både viser stor loyalitet og arbejdsglæde. Der er næsten altid en nøje sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og loyalitet. Det gælder heldigvis også for Tryg og Moderna. Det betyder, at vi ganske vist skal skifte identitet på det fysiske plan, men vi skal ikke lave os selv om. I virkeligheden skal den nye identitet afspejle den virkelighed, vi allerede er en del af. Men særlig i nogle lande er der tale om store forandringer. Vi skifter navn i Norge og Finland, og vi skifter farve i Sverige og på vores største marked ændrer vi et af de bedst kendte brands. Jeg har dyb forståelse for, at alle forandringerne kan føles som store omvæltninger. Jeg er på den anden side sikker på, at vi meget hurtigt vil føle, at de har været rigtige, og at de sammen med alle de andre forandringer og forbedringer, vi allerede har gennemført, vil være med til at gøre os endnu mere trygge i vores arbejde og i vores møde med kunderne. God læselyst! The short answer is: an employee of Tryg or Moderna. However, it may be necessary to take a closer look at the concept of peace of mind. There are several points of view. One is a concerned or worried one: I m afraid of., so I look to well-known things to give me peace of mind. Or you can take an unconcerned standpoint: I have peace of mind, so I feel freer to develop and grow, and that s why I feel confident enough to offer myself and my various abilities. I m sure that most people would prefer peace of mind in the latter sense: we would all like to do our best, wherever we are. This feeling should also characterise our work. Luckily, this won t require any kind of change in our corporate culture, since this is the way things are today. We can see this from the really good results we got in our employee survey, which indicated a high degree of loyalty as well as job satisfaction. There is almost always a close correlation between job satisfaction, customer satisfaction and loyalty. Fortunately, this is also the case for Tryg and Moderna. Indeed, we do have to change our identity at a physical level, but we do not have to change ourselves. Actually, our new identity is intended to reflect the reality we are already a part of, but there are some major changes, especially in some countries. In Norway and Finland, we are changing our name; in Sweden, our colour and in our largest market, we will be changing one of the best-known brands. I understand very well that all these changes may feel like radical changes. On the other hand, I am confident that we will very quickly feel that the changes are right, and that together with all the other changes and improvements already implemented, they will provide us with an even greater peace of mind in our work and in our interactions with customers. Happy reading! 2 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Heidi Vilsfort, Andreas Lind På en stille villavej nord for København har 7-årige Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen skiftet vennerne fra børnehaveklassen ud med sin nye bedste ven, den chokoladebrune labrador Villiam. Sammen skal de i dag være med til at skabe udtrykket i vores nye kreative univers Når jeg er tryg kan jeg være mit bedste jeg på et photo shoot med den svenske fotograf Andreas Lind. On a quiet residential street north of Copenhagen, 7-year-old Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen has replaced her kindergarten friends with her new best friend, a chocolate-brown labrador named Villiam. Today, the two of them will be helping us create an expression of our new creative universe entitled When I have peace of mind, I can be my best self at a photo shoot with Swedish photographer Andreas Lind. 4 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

4 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 11:00 I en pause under optagelserne viser den skønne Anna-Freyja på forunderligste vis og helt ubevidst, hvorfor vores nye branding koncept tager vores vision om at levere tryghed til helt nye, ambitiøse højder. Helt ubemærket er hun klatret op i toppen af et træ i haven. Det er tydeligt, at vi er i et univers, hvor tryghed er lig med at være sit bedste jeg. Hvor tryghed betyder, at jeg har overskud og drivkraft til at være mit bedste jeg både for mig selv og for andre! 09:05 Selvom det er første gang Anna-Freyja arbejder som model, virker det som om, hun har prøvet at være on location masser af gange før. Hun hopper med stort iver i den flotte kjole, som stylisten Pernille Holm har valgt til hende. Although it s the first time Anna-Freyja has worked as a model, it seems like she s been on location lots of times before. With great enthusiasm, she almost jumps into the pretty dress that stylist Pernille Holm has selected for her. 09:40 Dagens første shoot er i haven med Villiam. The first shoot of the day is in the garden with Villiam. 10:15 Fotograf Andreas Lind leger med Villiam i haven det er også Villiams første modelopgave, og han er fra dagens start indbegrebet af at være sit bedste jeg. Trods sine 3 år render han legesyg rundt i haven som en hvalp og logrer energisk til alle, som er villige til at kaste bolden til ham. The photographer, Andreas Lind, plays with Villiam in the garden. It s Villiam s first modelling job, too. From the start, he is the very picture of being your best self. In spite of him being three years old, he runs around the garden like a puppy, eager to play and wagging his tail energetically at anyone willing to throw the ball to him. During a break, the lovely Anna-Freyja shows us, in the most wonderful way and completely unaware that she is doing so why our new branding concept takes our vision of providing peace of mind to new and ambitious heights. Literally. Without anyone noticing, she climbs all the way to the top of a tree in the garden. It s clear that we are in a universe where peace of mind is equivalent to being your best self, where peace of mind means I have enough energy and drive to be my best self, both for me and for others. 12:45 Anna-Freyjas lillebror 4-årige Otto Elleberg Petersen ankommer til settet. Han skal have klippet lokkerne, inden han er klar til dagens familie-shoot. Anna-Freyja s little brother, 4-year-old Otto Elleberg Petersen, arrives on set. He needs a haircut before he s ready for today s family photo session. 14:30 Familien er samlet i køkkenet, hvor de prøver at skabe den helt rigtige nordiske familie-stemning. Billedet skal bruges til Familiens Basisforsikring. The family is gathered in the kitchen, where they try to create the right Nordic family atmosphere. The picture will be used for our Family Basic Insurance. 6 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

5 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande. The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries. Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Mike Nybroe At være sit bedste jeg er udlevelsen af håndtrykket. At være sit bedste jeg udfolder den menneskelige dimension og sætter fokus på handlekraft. Når jeg er tryg, kan jeg give tryghed videre. Med det nye kreative univers vil vi som den førende tryghedsleverandør i Norden tage ejerskab af tryghedspositionen og skabe større bevidsthed om tryghedens positive drivkraft, siger Christian Bjerring, Marketingdirektør. Tryghed samme nordiske følelse Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande, siger Christian Bjerring. Det betyder for os, at vi med lanceringen af vores nye kampagne kan skabe en fælles nordisk måde at kommunikere på, hvor vi slipper bekymringerne og fokuserer på alt det positive, du kan skabe, når du er tryg og derfor dit bedste jeg. Vi går fra en passiv form for tryghed til en aktiv form, hvor trygheden bliver synonym med at kunne gøre en forskel for sig selv og for andre. Men forskellige udfordringer Selvom konceptet tager udgangspunkt i en fælles nordisk forståelse af tryghed, så er det Being my best self is in accordance with the spirit of the handshake. By being my best self, I show the compassionate dimension and focus on being dynamic. When I have peace of mind, I can pass that feeling on to others. With this new creative universe, we want to take ownership of our position as the leading provider of peace of mind in the Nordic countries and generate a greater awareness of the positive energy that peace of mind provides, says Chief Marketing Officer Christian Bjerring. Same Nordic feeling The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries, says Bjerring. For us, this means that when we launch our campaign we can create a shared Nordic way to communicate in which we let go of our worries and focus on everything positive that you can create when you have peace of mind and are thus your best self. We are moving from a passive form of peace of mind to an active form in which peace of mind is synonymous with being able to make a difference both for yourself and for others. But different challenges Although the concept takes its starting point in Christian Bjerring, Marketingdirektør, her fotograferet foran filmsettet til den nye reklamefilm for Tryg og Moderna. Christian Bjerring, Chief Marketing Officer, in front of the film set of the Tryg and Moderna commercials. vidt forskellige udfordringer, vi står over for på de fire nordiske markeder. Når vi lancerer vores nye navn og logo den 18. august i Danmark, Finland, Norge og Sverige, er det med den samme introfilm og annoncer, som forklarer vores nye budskab. Men efterfølgende vil den eksterne kommunikation være skræddersyet behovet i de enkelte lande. Fx arbejder vi i øjeblikket på en reklamefilm om Natteravnene til det norske marked, hvor filmen viser en mor og en datter, som gør sig klar til at gå i byen. Datteren går i byen for at feste. Moderen går i byen for at passe på de unge i natten. Det er et koncept, som vi er særligt stolte af i Norge, og som vi derfor bruger til at skabe sympati for vores arbejde med at skabe tryghed, så kunderne og vi selv kan være vores bedste jeg, slutter Christian Bjerring. Det handler fortsat om at være tryg Det nye kreative univers er ikke kun henvendt til vores kunder. Konceptet bliver også en del af vores interne kultur og er som noget af det første blevet en del af vores nye nordiske MUS-koncept. Vores pay-off vil fortsat være: det handler om at være tryg... a shared Nordic understanding of what peace of mind is, we face widely different challenges on the four different Nordic markets. When we launch our new name and logo on 18 August in Denmark, Finland, Norway and Sweden, we ll be using the same intro film and advertisements to explain our new message. After that, though, external communications will be tailored to meet the needs of each of the different countries. For example, we are currently working on a commercial for the Norwegian market about the Night Ravens that shows a mother and daughter getting ready to go out. The daughter goes out to party; the mother goes out to help protect young people. It s a concept we are especially proud of in Norway, so we use it to generate goodwill towards our work creating peace of mind so our customers and we ourselves can be at our best, Bjerring explains. It s still about having peace of mind This new creative universe is not only aimed at our customers. The concept will also become part of our corporate culture; one of the first areas where it will be introduced is in our new Nordic Employee Development Dialogue concept. Our pay-off will continue to be It s about having peace of mind. 8 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

6 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Når vi med lanceringen af vores nye navn og logo strømliner vores visuelle identitet på de fire nordiske markeder, handler det i endnu højere grad om at levere tryghed til kunden. Men hvad skal der egentligt til for at levere tryghed, og betyder navnet noget? Tryg Magazine har stillet spørgs målet til tre med arbejdere i tre forskellige lande. With the launch of our new name and logo, we are streamlining our visual identity on the four Nordic markets. This will enhance our focus on providing our customers with peace of mind. But what does it take to be a peace-of-mind provider and does the name make a difference? Tryg Magazine has raised the question with three employees in three different countries. Tekst: Maria Dahllöf, Linda Strømsten, Heidi Slettemoen, Heidi Vilsfort Foto: Claus Boesen, Oliver Nielsen, Andreas Lind Karl Otto Kajala Daglig leder, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS Operating Manager, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS I Norge selges en stor andel av forsikringene via franchise-kontor. Daglig leder Karl Otto Kajala i Norges nordligste franchisekontor er mer opptatt av prissituasjonen enn navneskiftet. Hva tenker du om navneendringen? Vil det påvirke din jobb som trygghetsleverandør? Det vi sliter mest med her oppe i Vest- Finnmark, er pris. Utfordringen er rett og slett at konkurrentene er rimeligere. Vi føler jo at vi bør bli mer konkurransedyktige på pris. Vi som har vært med siden Vesta-tiden, er spent på hvordan kundene vil ta imot Tryg. Folk vil lure på hvem vi er. De lurer jo allerede når vi sier TrygVesta. Tryg sier ikke kundene noe her i Norge, og det er fremmed med én g. Det blir nok et problem en stund. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, men det blir nok å si tidligere Vesta. Markedsavdelingen har en stor jobb foran seg! De må gjøre en skikkelig jobb nå, over lang, lang tid. Det holder ikke å sponse sporten, vi må bruke navnet også lokalt i pressen. Vesta er jo så innarbeidet, så jeg synes ikke det er positivt at vi skifter. Det er litt følelser inne i bildet selvfølgelig, men mest fordi det blir vanskeligere å selge under navnet Tryg. Det hjelper ikke i en allerede tøff konkurranse. Vi mister markedsandeler og taper salg nå, og navneskiftet blir salt i såret. Jeg er spent på hva som kommer, men rede til å ta utfordringen. Vi skal gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, og gjøre det beste ut av det! In Norway, a significant part of the sales happen through franchising. Operating manager Karl Otto Kajala from the franchise office located in the far North of Norway is more occupied with the price competition than the name change. What is your opinion on the name change? Will it affect your job as a peace-of-mind provider? What we are struggling with the most up here in West Finnmark are the insurance premiums. The challenge is simply that our competitors are less expensive. We should become more competitive on pricing. Those of us who have been around since the Vesta-period are anxious about how the customers will react to Tryg. They will wonder who we are. They already wonder when we say TrygVesta. Tryg doesn t mean much to customers here in Norway, and it is unfamiliar with one g. It will be a problem for a while. I don t know how to solve it, but we will probably say previously Vesta for a while. Marketing have a big task ahead of them! They must do a solid job now, for a long, long time. It will not be enough to sponsor the sports cast, we must also use the name locally. Vesta is well-known and incorporated, so I do not think it is positive that we change our brand. There is some emotion involved, of course, but it is mostly because it is harder to sell Tryg. It does not help an already tough competition. We are losing market shares and sales already, and the name will add to that. I m anxious about what s ahead, but ready to take on the challenge. We will do the job we are set to do, and make the best out of it! 10 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

7 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind En viktig aspekt i kundens upplevelse av trygghet är att vi är mycket tydliga i allt material som kommer från oss Produktspecialist Lars Granholm, Moderna An important aspect in a customer s experience of the peace of mind we provide, is that we make things very clear in all the materials we publish Product specialist Lars Granholm, Moderna Lars Granholm är produktspecialist i af- Lars Granholm is a product specialist for Mod puhelua ja 1000 sähköpostia viikoittain incoming calls and 1000 incoming e- färsområde Konsument/Privatmarknad på erna in the private and commercial business Tämä on paikka, jossa asiakkaamme kohtaavat mails per week. This is where our customers Moderna och arbetar med att utveckla nya area, and he works with the development of mielenrauhaa päivittäin, kyseessä on Asiak- meet the peace-of-mind delivery every day. It is och befintliga produkter. new and existing products. aspalvelu. Sirpa Haka, joka työskentelee Asiak- Customer Service. Sirpa Haka works at Customer aspalvelussa, on elävä todiste arvoistamme. Service and she is a living proof of our values. Vad är trygghet för dig? What does peace of mind mean to you? Sirpa Haka on mielenrauhan tuottamisen suur- Sirpa Haka is a peace-of-mind ambassador. She För oss på Moderna och även för mig har For us at Moderna and also for me, it is lähettiläs. Viikoittain hän vastaa noin usually answers calls per week depend- det blivit viktigt att ha trygghet och stabilitet i important to have peace of mind and stabil- puheluun riippuen siitä, mitä asiaa asiakkaalla ing on the matters the customers are calling ägarledet. Det var en orolig tid när våra tidiga- ity at the ownership level. When our previous soittaessa on, sillä asia voi olla mitä tahansa about. It can be anything from selling insurances re ägare hade stora finansiella problem, både owners had major financial problems, it was vakuutusten myynnistä laskutukseen. to invoicing. för kunder och medarbetare. Därför känns det a turbulent time, both for customers and Lars Granholm Produktspecialist, Moderna bra att vi har en stark och stabil ägare nu. Att vi ska leverera trygghet till våra kunder känns självklart. Däremot vet jag inte om jag tycker trygghet är det viktigaste att skylta med för att sälja våra produkter. Senaste två- employees. So it feels good that we have a strong and stable owner now. Providing our customers with peace of mind feels natural. On the other hand, I don t know if I think peace of mind is the most important Sirpa Haka Vakuutusneuvoja, Tryg Insurance Advisor in Customer Service, Tryg Mielenrauhaa puhelimitse? Kysyttäessä, onko mielenrauhan tuottaminen puhelimitse mahdollista, vastaa Sirpa seuraavaa Kyllä se on haastavaa, erityisesti vanhemmat ihmiset toivovat vakuutusasioissa palvelua Is it possible to deliver peace of mind by phone? It is challenging. Especially elderly people want to have face-to-face service in insurance matters, but if you take the time to listen to what Product specialist, Moderna tre åren har vi skaffat oss en stark position thing to use in advertising our products. In the kasvokkain, mutta jos on valmis kuuntelemaan the customer is saying, it always ends up in a omkring att vi är på frammarsch och att vi är past two or three years, we ve gained a strong asiakkaan asian, kyllä kaikki lopulta selviää ja good way, says Sirpa. snabba och enkla att ha att göra med, och position around gaining ground and being fast asiat saadaan kuntoon. det vore synd att inte bygga vidare på den to respond and easy to deal with, and it would So is it easy to give customers positionen. be a shame if we didn t build up that position Onko siis todellakin niin helppoa antaa asiak- what they need? more, says Lars. kaille se, mitä he tarvitsevat? En viktig aspekt i kundens upplevelse av Yes, says Sirpa, It is all about people. I have trygghet är att vi är mycket tydliga i allt mate- An important aspect in a customer s experi- -Kyllä, vastaa Sirpa, -Kaikessa on kyse ihmisistä. always liked talking to people and in this job I rial som kommer från oss, dvs i försäkrings- ence of the peace of mind we provide, is that Olen aina pitänyt ihmisten kanssa keskustele- can help our customers at the same time. When brev, reklamutskick och annat. Otydlighet kan we make things very clear in all the materials misesta ja tässä työssä pystyn samanaikaisesti I do my work, I do not think of it as peace-of- skapa en känsla av otrygghet. we publish, i.e. insurance policies, advertise- auttamaan asiakkaitamme. Kun teen työtäni en mind delivery the values that Tryg has, feel ments and other things. A lack of clarity can ajattele sitä mielenrauhan tuottamisena Trygin natural to me. The best reward is a thank you Vad är viktigt för att du ska cause a feeling of insecurity. arvot tuntuvat minulle täysin luonnollisilta. Paras from a customer. I have received cards even kunna göra ett bra jobb? palkinto on kiitos asiakkaalta. Olen saanut tyyty- poems from customers who have been satisfied What is important if you are to do a good job? väisiltä asiakkailta kortteja, jopa runoja sellainen with the service they got that is a good day at Ett väl fungerande affärssystem är av- päivä on hyvä työpäivä, toteaa Sirpa. work, concludes Sirpa. görande för mitt jobb. Enkelheten i Modernas A well-functioning business system is crucial system (kallat Winsure) gör att det går att to my job. The simplicity in Moderna s system implementera förändringar snabbt. Det är viktigt eftersom vi marknadsför oss med att vi (called Winsure ) means that we can implement changes quickly. This is important be- Nytt felles navn og logo New shared name and logo är snabba och enkla att ha att göra med. I mitt jobb är det också viktigt att beslutsvägarna är snabba och korta, det gör all produktutveckling smidigare och enklare. cause we market ourselves as working quickly and being easy to deal with. In my job, it s also important that the lines of decision-making pathways are short and fast: it makes all product development simpler and more flexible. Fra 18. august 2010 blir navnet Tryg i Norge, Danmark og Finland. I Sverige blir navnet Moderna. Med Tryg-navnet og livbøyen i den nye logoen tar vi med oss det beste fra de to brandene. Vi har allerede gjort gode erfaringer og oppnådd resultater ved å arbeide nordisk. Vi skal fortsette å levere trygghet, og forsterker vår posisjon ved å fremheve ordet trygg i større grad end før. From 18 August, the name will be Tryg in Norway, Denmark and Finland. In Sweden, it will be Moderna. With the Tryg name and the lifebuoy in the new logo, we ll be bringing with us the best of the two brands. We ve already had good experiences and obtained results by working at a Nordic level. We must continue to provide peace of mind, and strengthen our position by emphasising the word tryg (peace of mind) more than before. 12 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

8 Et norsk ikon A Norwegian icon Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Livbøyen er et så sterkt element at jeg tror folk vil tenke Vesta når de ser den, selv om fem til ti år. The lifebuoy is such a strong element that I think people will think of Vesta when they see it, even five or ten years from now. Tekst: Heidi Vilsfort Livbøjen et logo med mening The lifebuoy: A logo that means something Siden den første livbøje blev sat op i 1952, har den været med til at redde over 1000 menneskeliv. Over livbøjer er sat op ved have og fjorde i Norge, og for nordmænd er livbøjen synonym med tryghedsfølelsen. Nu bliver også danskere og finnere bekendt med det norske ikon, når vi lancerer vores nye logo den 18. august Since the first lifebuoy was set up in 1952, this flotation device has helped save more than a thousand lives. There are more than 31,000 lifebuoys on Norway s ocean shores and on the shores of its fjords: for Norwegians, the lifebuoy is synonymous with a feeling of being safe and secure. Now Danes and Finns will also have the opportunity to learn about the Norwegian icon when we launch our new logo on 18 August Livbøjen har siden 1952 været symbolsk med tryghed og TrygVesta. Det er derfor helt naturligt, at den er en del af vores nye logo. En opfindsom aprilsnar fra 2008 viser, hvor stærkt et ikon livbøjen er. Den 1. april 2008 fik Kommunikation i Norge den norske TV-station NRK 1 med på en aprilsnar til nyhederne. Hovedbudskabet var: TrygVesta må udskifte livbøjer, fordi nordmændene er blevet for tykke! I udsendelsen udtaler Roald Stigum Olsen, Kommunikationsrådgiver: Mens nordmændenes gennemsnitsvægt er steget med 9 kilo i løbet af de sidste 40 år, har omkredsen på livbøjen været uændret. Vi er fortvivlede over, at vores livbøjer ganske enkelt ikke kan gøre nytte i en livstruende situation, og vi går derfor i gang med at producere og hænge nye, større livbøjer op. Udviklingen er selvsagt beklagelig, men vi sætter trygheden og beredskabet med bøjerne i første række, og derfor har koncernen valgt at tage de nødvendige ekstraomkostninger knyttet til dette. Livredder ikke reklame Spøgen skabte gratis profilering i den bedste sendetid på norsk TV. Livbøjen har opnået denne unikke position, fordi den opfattes som et sikkerhedsredskab og ikke som reklame i det offentlige rum. Glæden over at redde liv er ubeskrivelig Mange af vores norske kolleger har oplevet at få direkte tilbagemeldinger fra mennesker, som selv har prøvet at blive reddet, eller fra nogle som har brugt livbøjen til at redde andres liv. Dette forklarer, hvorfor livbøjen har en speciel plads i vores norske kollegers hjerte, og hvorfor den nu får en speciel plads i vores nye logo. Since 1952, the lifebuoy has been a symbol representing peace of mind and TrygVesta, so it is quite natural that it also be part of our new logo. An ingenious April Fool s joke in 2008 shows how strong an icon the lifebuoy really is. On 1 April 2008, Communications in Norway got the Norwegian TV station NRK 1 to put an April Fool s joke in the evening news. The main message was that TrygVesta was forced to replace 70,000 lifebuoys because Norwegians had gained too much weight. Communications Advisor Roald Stigum Olsen was interviewed in the news, saying: While the average weight of Norwegians has increased by a total of nine kilos over the past 40 years, the size of our lifebuoys has remained constant. We re very worried that our lifebuoys simply won t be useful in a lifethreatening situation, so we are starting to make new, bigger lifebuoys to hang up. It s a regrettable development, of course, but we put safety and preparedness with our lifebuoys first, and that s why the company has decided to pay the extra cost necessary in this connection. Lifesaver, not advertising The joke got us free prime-time exposure on Norwegian television. The lifebuoy has achieved this unique position because it is perceived as a safety device and not as advertising in the public space. The joy of saving lives is indescribable Many of our Norwegian colleagues have received direct feedback from people who have been saved or who have used a lifebuoy to save someone else s life. This explains why the lifebuoy has a special place in the hearts of our Norwegian colleagues, and why it is now being given a special place in our new logo. God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial Tekst: Kristin H. Johansson Foto: Tor Erik H. Mathiesen Noen av de sterkt lojale Vesta-kundene, vil reagere negativt på at navnet forsvinner. Men det er liten grunn til å frykte at de forlater oss som følge av navneendringen, ifølge professor Leif Hem ved Norges Handelshøgskole. Det er helt normalt å endre noen av merkeelementene, byggeklossene i merket (brandet), slik TrygVesta nå gjør når navnet blir Tryg. Noen ganger gjøres det gradvis og forsiktig, uten at forbrukerne merker det. Andre ganger skjer det en større endring eller sammensmelting, noe som ofte er tilfelle ved fusjoner, forklarer professor og merkevareekspert Leif Hem. Ved fusjoner av to merker, vinner som regel den største, selv om man gjerne har en mellomfase hvor begge merkene er med, som med StatoilHydro. Men det kan være markedsmessige årsaker til å beholde noen elementer også gjennom en større endring, som livbøyen er et eksempel på. Some of the fiercely loyal Vesta customers will object to the name disappearing, but there is little reason to fear that they will leave us as a result of the name change, according to Professor Leif Hem of the Norwegian School of Economics and Business Administration. It s quite normal to change some of the elements, or building blocks in the brand, like TrygVesta is doing with its name change to Tryg. Sometimes it is done gradually and carefully without consumers noticing it; other times there is a major change or a melting together of these elements, as is often the case with mergers, explains brand expert Professor Leif Hem. When two brands are merged, usually it is the larger one that wins, even though there is often a middle stage when both brands are included, as was the case with StatoilHydro. However, there may be market-related reasons to keep certain elements, even when 14 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Compell Online forretningsudvikling. How to set up a professional webshop

Compell Online forretningsudvikling. How to set up a professional webshop How to set up a professional webshop Agenda Who am I, and why am I standing here How to setup an professional webshop Product / USP Business case Platform technical Platform usability Marketing your webshop

Læs mere