Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010"

Transkript

1 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand Our new visual identity Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Moderne vikinger Modern vikings Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Tryg Magazine

2 Indhold Contents August 2010 LEDER EDITORIAL Hvad er en tryghedsleverandør? What is a peace-of-mind provider? Leder Hvad er en tryghedsleverandør? Editorial: What is a peace-of-mind provider? 3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 4 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling 8 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind 10 Et norsk ikon A Norwegian icon 14 God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial 15 Profil Det rigtige navn er guld værd Profile: The right name is worth its weight in gold 18 Turen går til Sverige Visiting Sweden 20 Försäkringsförmedlare väljer gärna Moderna i rött Insurance agents don t mind Moderna in red 26 Konkurranse Hva er din favoritt-oppskrift? Competition: What is your favourite recipe? 29 Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please 30 Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? ansigter ét håndtryk 4300 faces one handshake 36 Pystytkö sinä ymmärtämään tämän? Do you understand this? 38 Enquete Tryg Magazine Udgiver Publisher Tryg, Hvad er dit yndlings brand? What is your favourite brand? 40 Eftertryk med kildeangivelse er velkommen Reprinting with source statement is welcome Tryk Print Scanprint A/S Design & layout e Types A/S Oplag Edition Ansvarshavende redaktører Editors in Chief Gerhard Dall Ingrid Holm Svendsen 4 7 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Oversættelse til engelsk Translation into English Fokus Translatørerne Forfattere Authors Anders Stougaard Anne Anker Heidi Vilsfort Heidi Slettemoen Kristin Hjertaker Johansson Linda Strömsten Maria Dahllöf Mette Marie Nielsen Turen går til Sverige Visiting Sweden Miljø-/Kvalitetsmærkning Environmental/Quality certificate ISO/EN EMAS Godkendt for Approved for Svanemærket NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Stine Bosse, CEO Den nye visuelle identitet afspejler den virkelighed, vi allerede er en del af. Our new visual identity reflects the reality we are already a part of. Det korte svar er: En medarbejder i Tryg eller Moderna. Men det kan være nødvendigt at se lidt nærmere på begrebet tryghed. Det kan nemlig ses fra flere sider. En bekymret: Jeg er bange for..., og derfor søger jeg tryghed i det velkendte. Eller en ubekymret: Jeg føler mig tryg, og derfor kan jeg udfolde mig friere derfor tør jeg byde på mig selv og mine forskellige evner. Jeg er sikker på, de fleste helst vil være trygge i den sidste betydning, for vi vil alle gerne gøre vores bedste, hvor end vi befinder os. Det er også den følelse, der skal være kendetegnet for vores arbejde og her er der heldigvis ikke tale om noget kulturskift, for sådan er det i dag. Det kan vi se i vores rigtig gode medarbejderundersøgelse, der både viser stor loyalitet og arbejdsglæde. Der er næsten altid en nøje sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og loyalitet. Det gælder heldigvis også for Tryg og Moderna. Det betyder, at vi ganske vist skal skifte identitet på det fysiske plan, men vi skal ikke lave os selv om. I virkeligheden skal den nye identitet afspejle den virkelighed, vi allerede er en del af. Men særlig i nogle lande er der tale om store forandringer. Vi skifter navn i Norge og Finland, og vi skifter farve i Sverige og på vores største marked ændrer vi et af de bedst kendte brands. Jeg har dyb forståelse for, at alle forandringerne kan føles som store omvæltninger. Jeg er på den anden side sikker på, at vi meget hurtigt vil føle, at de har været rigtige, og at de sammen med alle de andre forandringer og forbedringer, vi allerede har gennemført, vil være med til at gøre os endnu mere trygge i vores arbejde og i vores møde med kunderne. God læselyst! The short answer is: an employee of Tryg or Moderna. However, it may be necessary to take a closer look at the concept of peace of mind. There are several points of view. One is a concerned or worried one: I m afraid of., so I look to well-known things to give me peace of mind. Or you can take an unconcerned standpoint: I have peace of mind, so I feel freer to develop and grow, and that s why I feel confident enough to offer myself and my various abilities. I m sure that most people would prefer peace of mind in the latter sense: we would all like to do our best, wherever we are. This feeling should also characterise our work. Luckily, this won t require any kind of change in our corporate culture, since this is the way things are today. We can see this from the really good results we got in our employee survey, which indicated a high degree of loyalty as well as job satisfaction. There is almost always a close correlation between job satisfaction, customer satisfaction and loyalty. Fortunately, this is also the case for Tryg and Moderna. Indeed, we do have to change our identity at a physical level, but we do not have to change ourselves. Actually, our new identity is intended to reflect the reality we are already a part of, but there are some major changes, especially in some countries. In Norway and Finland, we are changing our name; in Sweden, our colour and in our largest market, we will be changing one of the best-known brands. I understand very well that all these changes may feel like radical changes. On the other hand, I am confident that we will very quickly feel that the changes are right, and that together with all the other changes and improvements already implemented, they will provide us with an even greater peace of mind in our work and in our interactions with customers. Happy reading! 2 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Heidi Vilsfort, Andreas Lind På en stille villavej nord for København har 7-årige Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen skiftet vennerne fra børnehaveklassen ud med sin nye bedste ven, den chokoladebrune labrador Villiam. Sammen skal de i dag være med til at skabe udtrykket i vores nye kreative univers Når jeg er tryg kan jeg være mit bedste jeg på et photo shoot med den svenske fotograf Andreas Lind. On a quiet residential street north of Copenhagen, 7-year-old Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen has replaced her kindergarten friends with her new best friend, a chocolate-brown labrador named Villiam. Today, the two of them will be helping us create an expression of our new creative universe entitled When I have peace of mind, I can be my best self at a photo shoot with Swedish photographer Andreas Lind. 4 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

4 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 11:00 I en pause under optagelserne viser den skønne Anna-Freyja på forunderligste vis og helt ubevidst, hvorfor vores nye branding koncept tager vores vision om at levere tryghed til helt nye, ambitiøse højder. Helt ubemærket er hun klatret op i toppen af et træ i haven. Det er tydeligt, at vi er i et univers, hvor tryghed er lig med at være sit bedste jeg. Hvor tryghed betyder, at jeg har overskud og drivkraft til at være mit bedste jeg både for mig selv og for andre! 09:05 Selvom det er første gang Anna-Freyja arbejder som model, virker det som om, hun har prøvet at være on location masser af gange før. Hun hopper med stort iver i den flotte kjole, som stylisten Pernille Holm har valgt til hende. Although it s the first time Anna-Freyja has worked as a model, it seems like she s been on location lots of times before. With great enthusiasm, she almost jumps into the pretty dress that stylist Pernille Holm has selected for her. 09:40 Dagens første shoot er i haven med Villiam. The first shoot of the day is in the garden with Villiam. 10:15 Fotograf Andreas Lind leger med Villiam i haven det er også Villiams første modelopgave, og han er fra dagens start indbegrebet af at være sit bedste jeg. Trods sine 3 år render han legesyg rundt i haven som en hvalp og logrer energisk til alle, som er villige til at kaste bolden til ham. The photographer, Andreas Lind, plays with Villiam in the garden. It s Villiam s first modelling job, too. From the start, he is the very picture of being your best self. In spite of him being three years old, he runs around the garden like a puppy, eager to play and wagging his tail energetically at anyone willing to throw the ball to him. During a break, the lovely Anna-Freyja shows us, in the most wonderful way and completely unaware that she is doing so why our new branding concept takes our vision of providing peace of mind to new and ambitious heights. Literally. Without anyone noticing, she climbs all the way to the top of a tree in the garden. It s clear that we are in a universe where peace of mind is equivalent to being your best self, where peace of mind means I have enough energy and drive to be my best self, both for me and for others. 12:45 Anna-Freyjas lillebror 4-årige Otto Elleberg Petersen ankommer til settet. Han skal have klippet lokkerne, inden han er klar til dagens familie-shoot. Anna-Freyja s little brother, 4-year-old Otto Elleberg Petersen, arrives on set. He needs a haircut before he s ready for today s family photo session. 14:30 Familien er samlet i køkkenet, hvor de prøver at skabe den helt rigtige nordiske familie-stemning. Billedet skal bruges til Familiens Basisforsikring. The family is gathered in the kitchen, where they try to create the right Nordic family atmosphere. The picture will be used for our Family Basic Insurance. 6 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

5 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande. The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries. Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Mike Nybroe At være sit bedste jeg er udlevelsen af håndtrykket. At være sit bedste jeg udfolder den menneskelige dimension og sætter fokus på handlekraft. Når jeg er tryg, kan jeg give tryghed videre. Med det nye kreative univers vil vi som den førende tryghedsleverandør i Norden tage ejerskab af tryghedspositionen og skabe større bevidsthed om tryghedens positive drivkraft, siger Christian Bjerring, Marketingdirektør. Tryghed samme nordiske følelse Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande, siger Christian Bjerring. Det betyder for os, at vi med lanceringen af vores nye kampagne kan skabe en fælles nordisk måde at kommunikere på, hvor vi slipper bekymringerne og fokuserer på alt det positive, du kan skabe, når du er tryg og derfor dit bedste jeg. Vi går fra en passiv form for tryghed til en aktiv form, hvor trygheden bliver synonym med at kunne gøre en forskel for sig selv og for andre. Men forskellige udfordringer Selvom konceptet tager udgangspunkt i en fælles nordisk forståelse af tryghed, så er det Being my best self is in accordance with the spirit of the handshake. By being my best self, I show the compassionate dimension and focus on being dynamic. When I have peace of mind, I can pass that feeling on to others. With this new creative universe, we want to take ownership of our position as the leading provider of peace of mind in the Nordic countries and generate a greater awareness of the positive energy that peace of mind provides, says Chief Marketing Officer Christian Bjerring. Same Nordic feeling The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries, says Bjerring. For us, this means that when we launch our campaign we can create a shared Nordic way to communicate in which we let go of our worries and focus on everything positive that you can create when you have peace of mind and are thus your best self. We are moving from a passive form of peace of mind to an active form in which peace of mind is synonymous with being able to make a difference both for yourself and for others. But different challenges Although the concept takes its starting point in Christian Bjerring, Marketingdirektør, her fotograferet foran filmsettet til den nye reklamefilm for Tryg og Moderna. Christian Bjerring, Chief Marketing Officer, in front of the film set of the Tryg and Moderna commercials. vidt forskellige udfordringer, vi står over for på de fire nordiske markeder. Når vi lancerer vores nye navn og logo den 18. august i Danmark, Finland, Norge og Sverige, er det med den samme introfilm og annoncer, som forklarer vores nye budskab. Men efterfølgende vil den eksterne kommunikation være skræddersyet behovet i de enkelte lande. Fx arbejder vi i øjeblikket på en reklamefilm om Natteravnene til det norske marked, hvor filmen viser en mor og en datter, som gør sig klar til at gå i byen. Datteren går i byen for at feste. Moderen går i byen for at passe på de unge i natten. Det er et koncept, som vi er særligt stolte af i Norge, og som vi derfor bruger til at skabe sympati for vores arbejde med at skabe tryghed, så kunderne og vi selv kan være vores bedste jeg, slutter Christian Bjerring. Det handler fortsat om at være tryg Det nye kreative univers er ikke kun henvendt til vores kunder. Konceptet bliver også en del af vores interne kultur og er som noget af det første blevet en del af vores nye nordiske MUS-koncept. Vores pay-off vil fortsat være: det handler om at være tryg... a shared Nordic understanding of what peace of mind is, we face widely different challenges on the four different Nordic markets. When we launch our new name and logo on 18 August in Denmark, Finland, Norway and Sweden, we ll be using the same intro film and advertisements to explain our new message. After that, though, external communications will be tailored to meet the needs of each of the different countries. For example, we are currently working on a commercial for the Norwegian market about the Night Ravens that shows a mother and daughter getting ready to go out. The daughter goes out to party; the mother goes out to help protect young people. It s a concept we are especially proud of in Norway, so we use it to generate goodwill towards our work creating peace of mind so our customers and we ourselves can be at our best, Bjerring explains. It s still about having peace of mind This new creative universe is not only aimed at our customers. The concept will also become part of our corporate culture; one of the first areas where it will be introduced is in our new Nordic Employee Development Dialogue concept. Our pay-off will continue to be It s about having peace of mind. 8 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

6 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Når vi med lanceringen af vores nye navn og logo strømliner vores visuelle identitet på de fire nordiske markeder, handler det i endnu højere grad om at levere tryghed til kunden. Men hvad skal der egentligt til for at levere tryghed, og betyder navnet noget? Tryg Magazine har stillet spørgs målet til tre med arbejdere i tre forskellige lande. With the launch of our new name and logo, we are streamlining our visual identity on the four Nordic markets. This will enhance our focus on providing our customers with peace of mind. But what does it take to be a peace-of-mind provider and does the name make a difference? Tryg Magazine has raised the question with three employees in three different countries. Tekst: Maria Dahllöf, Linda Strømsten, Heidi Slettemoen, Heidi Vilsfort Foto: Claus Boesen, Oliver Nielsen, Andreas Lind Karl Otto Kajala Daglig leder, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS Operating Manager, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS I Norge selges en stor andel av forsikringene via franchise-kontor. Daglig leder Karl Otto Kajala i Norges nordligste franchisekontor er mer opptatt av prissituasjonen enn navneskiftet. Hva tenker du om navneendringen? Vil det påvirke din jobb som trygghetsleverandør? Det vi sliter mest med her oppe i Vest- Finnmark, er pris. Utfordringen er rett og slett at konkurrentene er rimeligere. Vi føler jo at vi bør bli mer konkurransedyktige på pris. Vi som har vært med siden Vesta-tiden, er spent på hvordan kundene vil ta imot Tryg. Folk vil lure på hvem vi er. De lurer jo allerede når vi sier TrygVesta. Tryg sier ikke kundene noe her i Norge, og det er fremmed med én g. Det blir nok et problem en stund. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, men det blir nok å si tidligere Vesta. Markedsavdelingen har en stor jobb foran seg! De må gjøre en skikkelig jobb nå, over lang, lang tid. Det holder ikke å sponse sporten, vi må bruke navnet også lokalt i pressen. Vesta er jo så innarbeidet, så jeg synes ikke det er positivt at vi skifter. Det er litt følelser inne i bildet selvfølgelig, men mest fordi det blir vanskeligere å selge under navnet Tryg. Det hjelper ikke i en allerede tøff konkurranse. Vi mister markedsandeler og taper salg nå, og navneskiftet blir salt i såret. Jeg er spent på hva som kommer, men rede til å ta utfordringen. Vi skal gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, og gjøre det beste ut av det! In Norway, a significant part of the sales happen through franchising. Operating manager Karl Otto Kajala from the franchise office located in the far North of Norway is more occupied with the price competition than the name change. What is your opinion on the name change? Will it affect your job as a peace-of-mind provider? What we are struggling with the most up here in West Finnmark are the insurance premiums. The challenge is simply that our competitors are less expensive. We should become more competitive on pricing. Those of us who have been around since the Vesta-period are anxious about how the customers will react to Tryg. They will wonder who we are. They already wonder when we say TrygVesta. Tryg doesn t mean much to customers here in Norway, and it is unfamiliar with one g. It will be a problem for a while. I don t know how to solve it, but we will probably say previously Vesta for a while. Marketing have a big task ahead of them! They must do a solid job now, for a long, long time. It will not be enough to sponsor the sports cast, we must also use the name locally. Vesta is well-known and incorporated, so I do not think it is positive that we change our brand. There is some emotion involved, of course, but it is mostly because it is harder to sell Tryg. It does not help an already tough competition. We are losing market shares and sales already, and the name will add to that. I m anxious about what s ahead, but ready to take on the challenge. We will do the job we are set to do, and make the best out of it! 10 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

7 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind En viktig aspekt i kundens upplevelse av trygghet är att vi är mycket tydliga i allt material som kommer från oss Produktspecialist Lars Granholm, Moderna An important aspect in a customer s experience of the peace of mind we provide, is that we make things very clear in all the materials we publish Product specialist Lars Granholm, Moderna Lars Granholm är produktspecialist i af- Lars Granholm is a product specialist for Mod puhelua ja 1000 sähköpostia viikoittain incoming calls and 1000 incoming e- färsområde Konsument/Privatmarknad på erna in the private and commercial business Tämä on paikka, jossa asiakkaamme kohtaavat mails per week. This is where our customers Moderna och arbetar med att utveckla nya area, and he works with the development of mielenrauhaa päivittäin, kyseessä on Asiak- meet the peace-of-mind delivery every day. It is och befintliga produkter. new and existing products. aspalvelu. Sirpa Haka, joka työskentelee Asiak- Customer Service. Sirpa Haka works at Customer aspalvelussa, on elävä todiste arvoistamme. Service and she is a living proof of our values. Vad är trygghet för dig? What does peace of mind mean to you? Sirpa Haka on mielenrauhan tuottamisen suur- Sirpa Haka is a peace-of-mind ambassador. She För oss på Moderna och även för mig har For us at Moderna and also for me, it is lähettiläs. Viikoittain hän vastaa noin usually answers calls per week depend- det blivit viktigt att ha trygghet och stabilitet i important to have peace of mind and stabil- puheluun riippuen siitä, mitä asiaa asiakkaalla ing on the matters the customers are calling ägarledet. Det var en orolig tid när våra tidiga- ity at the ownership level. When our previous soittaessa on, sillä asia voi olla mitä tahansa about. It can be anything from selling insurances re ägare hade stora finansiella problem, både owners had major financial problems, it was vakuutusten myynnistä laskutukseen. to invoicing. för kunder och medarbetare. Därför känns det a turbulent time, both for customers and Lars Granholm Produktspecialist, Moderna bra att vi har en stark och stabil ägare nu. Att vi ska leverera trygghet till våra kunder känns självklart. Däremot vet jag inte om jag tycker trygghet är det viktigaste att skylta med för att sälja våra produkter. Senaste två- employees. So it feels good that we have a strong and stable owner now. Providing our customers with peace of mind feels natural. On the other hand, I don t know if I think peace of mind is the most important Sirpa Haka Vakuutusneuvoja, Tryg Insurance Advisor in Customer Service, Tryg Mielenrauhaa puhelimitse? Kysyttäessä, onko mielenrauhan tuottaminen puhelimitse mahdollista, vastaa Sirpa seuraavaa Kyllä se on haastavaa, erityisesti vanhemmat ihmiset toivovat vakuutusasioissa palvelua Is it possible to deliver peace of mind by phone? It is challenging. Especially elderly people want to have face-to-face service in insurance matters, but if you take the time to listen to what Product specialist, Moderna tre åren har vi skaffat oss en stark position thing to use in advertising our products. In the kasvokkain, mutta jos on valmis kuuntelemaan the customer is saying, it always ends up in a omkring att vi är på frammarsch och att vi är past two or three years, we ve gained a strong asiakkaan asian, kyllä kaikki lopulta selviää ja good way, says Sirpa. snabba och enkla att ha att göra med, och position around gaining ground and being fast asiat saadaan kuntoon. det vore synd att inte bygga vidare på den to respond and easy to deal with, and it would So is it easy to give customers positionen. be a shame if we didn t build up that position Onko siis todellakin niin helppoa antaa asiak- what they need? more, says Lars. kaille se, mitä he tarvitsevat? En viktig aspekt i kundens upplevelse av Yes, says Sirpa, It is all about people. I have trygghet är att vi är mycket tydliga i allt mate- An important aspect in a customer s experi- -Kyllä, vastaa Sirpa, -Kaikessa on kyse ihmisistä. always liked talking to people and in this job I rial som kommer från oss, dvs i försäkrings- ence of the peace of mind we provide, is that Olen aina pitänyt ihmisten kanssa keskustele- can help our customers at the same time. When brev, reklamutskick och annat. Otydlighet kan we make things very clear in all the materials misesta ja tässä työssä pystyn samanaikaisesti I do my work, I do not think of it as peace-of- skapa en känsla av otrygghet. we publish, i.e. insurance policies, advertise- auttamaan asiakkaitamme. Kun teen työtäni en mind delivery the values that Tryg has, feel ments and other things. A lack of clarity can ajattele sitä mielenrauhan tuottamisena Trygin natural to me. The best reward is a thank you Vad är viktigt för att du ska cause a feeling of insecurity. arvot tuntuvat minulle täysin luonnollisilta. Paras from a customer. I have received cards even kunna göra ett bra jobb? palkinto on kiitos asiakkaalta. Olen saanut tyyty- poems from customers who have been satisfied What is important if you are to do a good job? väisiltä asiakkailta kortteja, jopa runoja sellainen with the service they got that is a good day at Ett väl fungerande affärssystem är av- päivä on hyvä työpäivä, toteaa Sirpa. work, concludes Sirpa. görande för mitt jobb. Enkelheten i Modernas A well-functioning business system is crucial system (kallat Winsure) gör att det går att to my job. The simplicity in Moderna s system implementera förändringar snabbt. Det är viktigt eftersom vi marknadsför oss med att vi (called Winsure ) means that we can implement changes quickly. This is important be- Nytt felles navn og logo New shared name and logo är snabba och enkla att ha att göra med. I mitt jobb är det också viktigt att beslutsvägarna är snabba och korta, det gör all produktutveckling smidigare och enklare. cause we market ourselves as working quickly and being easy to deal with. In my job, it s also important that the lines of decision-making pathways are short and fast: it makes all product development simpler and more flexible. Fra 18. august 2010 blir navnet Tryg i Norge, Danmark og Finland. I Sverige blir navnet Moderna. Med Tryg-navnet og livbøyen i den nye logoen tar vi med oss det beste fra de to brandene. Vi har allerede gjort gode erfaringer og oppnådd resultater ved å arbeide nordisk. Vi skal fortsette å levere trygghet, og forsterker vår posisjon ved å fremheve ordet trygg i større grad end før. From 18 August, the name will be Tryg in Norway, Denmark and Finland. In Sweden, it will be Moderna. With the Tryg name and the lifebuoy in the new logo, we ll be bringing with us the best of the two brands. We ve already had good experiences and obtained results by working at a Nordic level. We must continue to provide peace of mind, and strengthen our position by emphasising the word tryg (peace of mind) more than before. 12 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

8 Et norsk ikon A Norwegian icon Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Livbøyen er et så sterkt element at jeg tror folk vil tenke Vesta når de ser den, selv om fem til ti år. The lifebuoy is such a strong element that I think people will think of Vesta when they see it, even five or ten years from now. Tekst: Heidi Vilsfort Livbøjen et logo med mening The lifebuoy: A logo that means something Siden den første livbøje blev sat op i 1952, har den været med til at redde over 1000 menneskeliv. Over livbøjer er sat op ved have og fjorde i Norge, og for nordmænd er livbøjen synonym med tryghedsfølelsen. Nu bliver også danskere og finnere bekendt med det norske ikon, når vi lancerer vores nye logo den 18. august Since the first lifebuoy was set up in 1952, this flotation device has helped save more than a thousand lives. There are more than 31,000 lifebuoys on Norway s ocean shores and on the shores of its fjords: for Norwegians, the lifebuoy is synonymous with a feeling of being safe and secure. Now Danes and Finns will also have the opportunity to learn about the Norwegian icon when we launch our new logo on 18 August Livbøjen har siden 1952 været symbolsk med tryghed og TrygVesta. Det er derfor helt naturligt, at den er en del af vores nye logo. En opfindsom aprilsnar fra 2008 viser, hvor stærkt et ikon livbøjen er. Den 1. april 2008 fik Kommunikation i Norge den norske TV-station NRK 1 med på en aprilsnar til nyhederne. Hovedbudskabet var: TrygVesta må udskifte livbøjer, fordi nordmændene er blevet for tykke! I udsendelsen udtaler Roald Stigum Olsen, Kommunikationsrådgiver: Mens nordmændenes gennemsnitsvægt er steget med 9 kilo i løbet af de sidste 40 år, har omkredsen på livbøjen været uændret. Vi er fortvivlede over, at vores livbøjer ganske enkelt ikke kan gøre nytte i en livstruende situation, og vi går derfor i gang med at producere og hænge nye, større livbøjer op. Udviklingen er selvsagt beklagelig, men vi sætter trygheden og beredskabet med bøjerne i første række, og derfor har koncernen valgt at tage de nødvendige ekstraomkostninger knyttet til dette. Livredder ikke reklame Spøgen skabte gratis profilering i den bedste sendetid på norsk TV. Livbøjen har opnået denne unikke position, fordi den opfattes som et sikkerhedsredskab og ikke som reklame i det offentlige rum. Glæden over at redde liv er ubeskrivelig Mange af vores norske kolleger har oplevet at få direkte tilbagemeldinger fra mennesker, som selv har prøvet at blive reddet, eller fra nogle som har brugt livbøjen til at redde andres liv. Dette forklarer, hvorfor livbøjen har en speciel plads i vores norske kollegers hjerte, og hvorfor den nu får en speciel plads i vores nye logo. Since 1952, the lifebuoy has been a symbol representing peace of mind and TrygVesta, so it is quite natural that it also be part of our new logo. An ingenious April Fool s joke in 2008 shows how strong an icon the lifebuoy really is. On 1 April 2008, Communications in Norway got the Norwegian TV station NRK 1 to put an April Fool s joke in the evening news. The main message was that TrygVesta was forced to replace 70,000 lifebuoys because Norwegians had gained too much weight. Communications Advisor Roald Stigum Olsen was interviewed in the news, saying: While the average weight of Norwegians has increased by a total of nine kilos over the past 40 years, the size of our lifebuoys has remained constant. We re very worried that our lifebuoys simply won t be useful in a lifethreatening situation, so we are starting to make new, bigger lifebuoys to hang up. It s a regrettable development, of course, but we put safety and preparedness with our lifebuoys first, and that s why the company has decided to pay the extra cost necessary in this connection. Lifesaver, not advertising The joke got us free prime-time exposure on Norwegian television. The lifebuoy has achieved this unique position because it is perceived as a safety device and not as advertising in the public space. The joy of saving lives is indescribable Many of our Norwegian colleagues have received direct feedback from people who have been saved or who have used a lifebuoy to save someone else s life. This explains why the lifebuoy has a special place in the hearts of our Norwegian colleagues, and why it is now being given a special place in our new logo. God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial Tekst: Kristin H. Johansson Foto: Tor Erik H. Mathiesen Noen av de sterkt lojale Vesta-kundene, vil reagere negativt på at navnet forsvinner. Men det er liten grunn til å frykte at de forlater oss som følge av navneendringen, ifølge professor Leif Hem ved Norges Handelshøgskole. Det er helt normalt å endre noen av merkeelementene, byggeklossene i merket (brandet), slik TrygVesta nå gjør når navnet blir Tryg. Noen ganger gjøres det gradvis og forsiktig, uten at forbrukerne merker det. Andre ganger skjer det en større endring eller sammensmelting, noe som ofte er tilfelle ved fusjoner, forklarer professor og merkevareekspert Leif Hem. Ved fusjoner av to merker, vinner som regel den største, selv om man gjerne har en mellomfase hvor begge merkene er med, som med StatoilHydro. Men det kan være markedsmessige årsaker til å beholde noen elementer også gjennom en større endring, som livbøyen er et eksempel på. Some of the fiercely loyal Vesta customers will object to the name disappearing, but there is little reason to fear that they will leave us as a result of the name change, according to Professor Leif Hem of the Norwegian School of Economics and Business Administration. It s quite normal to change some of the elements, or building blocks in the brand, like TrygVesta is doing with its name change to Tryg. Sometimes it is done gradually and carefully without consumers noticing it; other times there is a major change or a melting together of these elements, as is often the case with mergers, explains brand expert Professor Leif Hem. When two brands are merged, usually it is the larger one that wins, even though there is often a middle stage when both brands are included, as was the case with StatoilHydro. However, there may be market-related reasons to keep certain elements, even when 14 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere