Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010"

Transkript

1 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand Our new visual identity Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Moderne vikinger Modern vikings Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Tryg Magazine

2 Indhold Contents August 2010 LEDER EDITORIAL Hvad er en tryghedsleverandør? What is a peace-of-mind provider? Leder Hvad er en tryghedsleverandør? Editorial: What is a peace-of-mind provider? 3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 4 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling 8 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind 10 Et norsk ikon A Norwegian icon 14 God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial 15 Profil Det rigtige navn er guld værd Profile: The right name is worth its weight in gold 18 Turen går til Sverige Visiting Sweden 20 Försäkringsförmedlare väljer gärna Moderna i rött Insurance agents don t mind Moderna in red 26 Konkurranse Hva er din favoritt-oppskrift? Competition: What is your favourite recipe? 29 Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please 30 Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? ansigter ét håndtryk 4300 faces one handshake 36 Pystytkö sinä ymmärtämään tämän? Do you understand this? 38 Enquete Tryg Magazine Udgiver Publisher Tryg, Hvad er dit yndlings brand? What is your favourite brand? 40 Eftertryk med kildeangivelse er velkommen Reprinting with source statement is welcome Tryk Print Scanprint A/S Design & layout e Types A/S Oplag Edition Ansvarshavende redaktører Editors in Chief Gerhard Dall Ingrid Holm Svendsen 4 7 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Utdanningsforbundet vil ha mer reklame Union of Education Norway: More publicity, please Nordisk for enhver pris? Nordic at all costs? Oversættelse til engelsk Translation into English Fokus Translatørerne Forfattere Authors Anders Stougaard Anne Anker Heidi Vilsfort Heidi Slettemoen Kristin Hjertaker Johansson Linda Strömsten Maria Dahllöf Mette Marie Nielsen Turen går til Sverige Visiting Sweden Miljø-/Kvalitetsmærkning Environmental/Quality certificate ISO/EN EMAS Godkendt for Approved for Svanemærket NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Stine Bosse, CEO Den nye visuelle identitet afspejler den virkelighed, vi allerede er en del af. Our new visual identity reflects the reality we are already a part of. Det korte svar er: En medarbejder i Tryg eller Moderna. Men det kan være nødvendigt at se lidt nærmere på begrebet tryghed. Det kan nemlig ses fra flere sider. En bekymret: Jeg er bange for..., og derfor søger jeg tryghed i det velkendte. Eller en ubekymret: Jeg føler mig tryg, og derfor kan jeg udfolde mig friere derfor tør jeg byde på mig selv og mine forskellige evner. Jeg er sikker på, de fleste helst vil være trygge i den sidste betydning, for vi vil alle gerne gøre vores bedste, hvor end vi befinder os. Det er også den følelse, der skal være kendetegnet for vores arbejde og her er der heldigvis ikke tale om noget kulturskift, for sådan er det i dag. Det kan vi se i vores rigtig gode medarbejderundersøgelse, der både viser stor loyalitet og arbejdsglæde. Der er næsten altid en nøje sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og loyalitet. Det gælder heldigvis også for Tryg og Moderna. Det betyder, at vi ganske vist skal skifte identitet på det fysiske plan, men vi skal ikke lave os selv om. I virkeligheden skal den nye identitet afspejle den virkelighed, vi allerede er en del af. Men særlig i nogle lande er der tale om store forandringer. Vi skifter navn i Norge og Finland, og vi skifter farve i Sverige og på vores største marked ændrer vi et af de bedst kendte brands. Jeg har dyb forståelse for, at alle forandringerne kan føles som store omvæltninger. Jeg er på den anden side sikker på, at vi meget hurtigt vil føle, at de har været rigtige, og at de sammen med alle de andre forandringer og forbedringer, vi allerede har gennemført, vil være med til at gøre os endnu mere trygge i vores arbejde og i vores møde med kunderne. God læselyst! The short answer is: an employee of Tryg or Moderna. However, it may be necessary to take a closer look at the concept of peace of mind. There are several points of view. One is a concerned or worried one: I m afraid of., so I look to well-known things to give me peace of mind. Or you can take an unconcerned standpoint: I have peace of mind, so I feel freer to develop and grow, and that s why I feel confident enough to offer myself and my various abilities. I m sure that most people would prefer peace of mind in the latter sense: we would all like to do our best, wherever we are. This feeling should also characterise our work. Luckily, this won t require any kind of change in our corporate culture, since this is the way things are today. We can see this from the really good results we got in our employee survey, which indicated a high degree of loyalty as well as job satisfaction. There is almost always a close correlation between job satisfaction, customer satisfaction and loyalty. Fortunately, this is also the case for Tryg and Moderna. Indeed, we do have to change our identity at a physical level, but we do not have to change ourselves. Actually, our new identity is intended to reflect the reality we are already a part of, but there are some major changes, especially in some countries. In Norway and Finland, we are changing our name; in Sweden, our colour and in our largest market, we will be changing one of the best-known brands. I understand very well that all these changes may feel like radical changes. On the other hand, I am confident that we will very quickly feel that the changes are right, and that together with all the other changes and improvements already implemented, they will provide us with an even greater peace of mind in our work and in our interactions with customers. Happy reading! 2 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

3 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Heidi Vilsfort, Andreas Lind På en stille villavej nord for København har 7-årige Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen skiftet vennerne fra børnehaveklassen ud med sin nye bedste ven, den chokoladebrune labrador Villiam. Sammen skal de i dag være med til at skabe udtrykket i vores nye kreative univers Når jeg er tryg kan jeg være mit bedste jeg på et photo shoot med den svenske fotograf Andreas Lind. On a quiet residential street north of Copenhagen, 7-year-old Anna-Freyja Voxtrup Juul Nielsen has replaced her kindergarten friends with her new best friend, a chocolate-brown labrador named Villiam. Today, the two of them will be helping us create an expression of our new creative universe entitled When I have peace of mind, I can be my best self at a photo shoot with Swedish photographer Andreas Lind. 4 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

4 Når jeg er tryg, kan jeg være mit bedste jeg When I have peace of mind, I can be my best self 11:00 I en pause under optagelserne viser den skønne Anna-Freyja på forunderligste vis og helt ubevidst, hvorfor vores nye branding koncept tager vores vision om at levere tryghed til helt nye, ambitiøse højder. Helt ubemærket er hun klatret op i toppen af et træ i haven. Det er tydeligt, at vi er i et univers, hvor tryghed er lig med at være sit bedste jeg. Hvor tryghed betyder, at jeg har overskud og drivkraft til at være mit bedste jeg både for mig selv og for andre! 09:05 Selvom det er første gang Anna-Freyja arbejder som model, virker det som om, hun har prøvet at være on location masser af gange før. Hun hopper med stort iver i den flotte kjole, som stylisten Pernille Holm har valgt til hende. Although it s the first time Anna-Freyja has worked as a model, it seems like she s been on location lots of times before. With great enthusiasm, she almost jumps into the pretty dress that stylist Pernille Holm has selected for her. 09:40 Dagens første shoot er i haven med Villiam. The first shoot of the day is in the garden with Villiam. 10:15 Fotograf Andreas Lind leger med Villiam i haven det er også Villiams første modelopgave, og han er fra dagens start indbegrebet af at være sit bedste jeg. Trods sine 3 år render han legesyg rundt i haven som en hvalp og logrer energisk til alle, som er villige til at kaste bolden til ham. The photographer, Andreas Lind, plays with Villiam in the garden. It s Villiam s first modelling job, too. From the start, he is the very picture of being your best self. In spite of him being three years old, he runs around the garden like a puppy, eager to play and wagging his tail energetically at anyone willing to throw the ball to him. During a break, the lovely Anna-Freyja shows us, in the most wonderful way and completely unaware that she is doing so why our new branding concept takes our vision of providing peace of mind to new and ambitious heights. Literally. Without anyone noticing, she climbs all the way to the top of a tree in the garden. It s clear that we are in a universe where peace of mind is equivalent to being your best self, where peace of mind means I have enough energy and drive to be my best self, both for me and for others. 12:45 Anna-Freyjas lillebror 4-årige Otto Elleberg Petersen ankommer til settet. Han skal have klippet lokkerne, inden han er klar til dagens familie-shoot. Anna-Freyja s little brother, 4-year-old Otto Elleberg Petersen, arrives on set. He needs a haircut before he s ready for today s family photo session. 14:30 Familien er samlet i køkkenet, hvor de prøver at skabe den helt rigtige nordiske familie-stemning. Billedet skal bruges til Familiens Basisforsikring. The family is gathered in the kitchen, where they try to create the right Nordic family atmosphere. The picture will be used for our Family Basic Insurance. 6 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

5 Samme nordiske følelse Same Nordic feeling Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande. The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries. Tekst: Heidi Vilsfort Foto: Mike Nybroe At være sit bedste jeg er udlevelsen af håndtrykket. At være sit bedste jeg udfolder den menneskelige dimension og sætter fokus på handlekraft. Når jeg er tryg, kan jeg give tryghed videre. Med det nye kreative univers vil vi som den førende tryghedsleverandør i Norden tage ejerskab af tryghedspositionen og skabe større bevidsthed om tryghedens positive drivkraft, siger Christian Bjerring, Marketingdirektør. Tryghed samme nordiske følelse Det fantastiske ved tryghed er, at det skaber den samme positive følelse i alle fire nordiske lande, siger Christian Bjerring. Det betyder for os, at vi med lanceringen af vores nye kampagne kan skabe en fælles nordisk måde at kommunikere på, hvor vi slipper bekymringerne og fokuserer på alt det positive, du kan skabe, når du er tryg og derfor dit bedste jeg. Vi går fra en passiv form for tryghed til en aktiv form, hvor trygheden bliver synonym med at kunne gøre en forskel for sig selv og for andre. Men forskellige udfordringer Selvom konceptet tager udgangspunkt i en fælles nordisk forståelse af tryghed, så er det Being my best self is in accordance with the spirit of the handshake. By being my best self, I show the compassionate dimension and focus on being dynamic. When I have peace of mind, I can pass that feeling on to others. With this new creative universe, we want to take ownership of our position as the leading provider of peace of mind in the Nordic countries and generate a greater awareness of the positive energy that peace of mind provides, says Chief Marketing Officer Christian Bjerring. Same Nordic feeling The great thing about peace of mind is that it creates the same positive feelings in all four Nordic countries, says Bjerring. For us, this means that when we launch our campaign we can create a shared Nordic way to communicate in which we let go of our worries and focus on everything positive that you can create when you have peace of mind and are thus your best self. We are moving from a passive form of peace of mind to an active form in which peace of mind is synonymous with being able to make a difference both for yourself and for others. But different challenges Although the concept takes its starting point in Christian Bjerring, Marketingdirektør, her fotograferet foran filmsettet til den nye reklamefilm for Tryg og Moderna. Christian Bjerring, Chief Marketing Officer, in front of the film set of the Tryg and Moderna commercials. vidt forskellige udfordringer, vi står over for på de fire nordiske markeder. Når vi lancerer vores nye navn og logo den 18. august i Danmark, Finland, Norge og Sverige, er det med den samme introfilm og annoncer, som forklarer vores nye budskab. Men efterfølgende vil den eksterne kommunikation være skræddersyet behovet i de enkelte lande. Fx arbejder vi i øjeblikket på en reklamefilm om Natteravnene til det norske marked, hvor filmen viser en mor og en datter, som gør sig klar til at gå i byen. Datteren går i byen for at feste. Moderen går i byen for at passe på de unge i natten. Det er et koncept, som vi er særligt stolte af i Norge, og som vi derfor bruger til at skabe sympati for vores arbejde med at skabe tryghed, så kunderne og vi selv kan være vores bedste jeg, slutter Christian Bjerring. Det handler fortsat om at være tryg Det nye kreative univers er ikke kun henvendt til vores kunder. Konceptet bliver også en del af vores interne kultur og er som noget af det første blevet en del af vores nye nordiske MUS-koncept. Vores pay-off vil fortsat være: det handler om at være tryg... a shared Nordic understanding of what peace of mind is, we face widely different challenges on the four different Nordic markets. When we launch our new name and logo on 18 August in Denmark, Finland, Norway and Sweden, we ll be using the same intro film and advertisements to explain our new message. After that, though, external communications will be tailored to meet the needs of each of the different countries. For example, we are currently working on a commercial for the Norwegian market about the Night Ravens that shows a mother and daughter getting ready to go out. The daughter goes out to party; the mother goes out to help protect young people. It s a concept we are especially proud of in Norway, so we use it to generate goodwill towards our work creating peace of mind so our customers and we ourselves can be at our best, Bjerring explains. It s still about having peace of mind This new creative universe is not only aimed at our customers. The concept will also become part of our corporate culture; one of the first areas where it will be introduced is in our new Nordic Employee Development Dialogue concept. Our pay-off will continue to be It s about having peace of mind. 8 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

6 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind Når vi med lanceringen af vores nye navn og logo strømliner vores visuelle identitet på de fire nordiske markeder, handler det i endnu højere grad om at levere tryghed til kunden. Men hvad skal der egentligt til for at levere tryghed, og betyder navnet noget? Tryg Magazine har stillet spørgs målet til tre med arbejdere i tre forskellige lande. With the launch of our new name and logo, we are streamlining our visual identity on the four Nordic markets. This will enhance our focus on providing our customers with peace of mind. But what does it take to be a peace-of-mind provider and does the name make a difference? Tryg Magazine has raised the question with three employees in three different countries. Tekst: Maria Dahllöf, Linda Strømsten, Heidi Slettemoen, Heidi Vilsfort Foto: Claus Boesen, Oliver Nielsen, Andreas Lind Karl Otto Kajala Daglig leder, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS Operating Manager, Tryg Salgssenter, Finnmark Forsikring AS I Norge selges en stor andel av forsikringene via franchise-kontor. Daglig leder Karl Otto Kajala i Norges nordligste franchisekontor er mer opptatt av prissituasjonen enn navneskiftet. Hva tenker du om navneendringen? Vil det påvirke din jobb som trygghetsleverandør? Det vi sliter mest med her oppe i Vest- Finnmark, er pris. Utfordringen er rett og slett at konkurrentene er rimeligere. Vi føler jo at vi bør bli mer konkurransedyktige på pris. Vi som har vært med siden Vesta-tiden, er spent på hvordan kundene vil ta imot Tryg. Folk vil lure på hvem vi er. De lurer jo allerede når vi sier TrygVesta. Tryg sier ikke kundene noe her i Norge, og det er fremmed med én g. Det blir nok et problem en stund. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, men det blir nok å si tidligere Vesta. Markedsavdelingen har en stor jobb foran seg! De må gjøre en skikkelig jobb nå, over lang, lang tid. Det holder ikke å sponse sporten, vi må bruke navnet også lokalt i pressen. Vesta er jo så innarbeidet, så jeg synes ikke det er positivt at vi skifter. Det er litt følelser inne i bildet selvfølgelig, men mest fordi det blir vanskeligere å selge under navnet Tryg. Det hjelper ikke i en allerede tøff konkurranse. Vi mister markedsandeler og taper salg nå, og navneskiftet blir salt i såret. Jeg er spent på hva som kommer, men rede til å ta utfordringen. Vi skal gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, og gjøre det beste ut av det! In Norway, a significant part of the sales happen through franchising. Operating manager Karl Otto Kajala from the franchise office located in the far North of Norway is more occupied with the price competition than the name change. What is your opinion on the name change? Will it affect your job as a peace-of-mind provider? What we are struggling with the most up here in West Finnmark are the insurance premiums. The challenge is simply that our competitors are less expensive. We should become more competitive on pricing. Those of us who have been around since the Vesta-period are anxious about how the customers will react to Tryg. They will wonder who we are. They already wonder when we say TrygVesta. Tryg doesn t mean much to customers here in Norway, and it is unfamiliar with one g. It will be a problem for a while. I don t know how to solve it, but we will probably say previously Vesta for a while. Marketing have a big task ahead of them! They must do a solid job now, for a long, long time. It will not be enough to sponsor the sports cast, we must also use the name locally. Vesta is well-known and incorporated, so I do not think it is positive that we change our brand. There is some emotion involved, of course, but it is mostly because it is harder to sell Tryg. It does not help an already tough competition. We are losing market shares and sales already, and the name will add to that. I m anxious about what s ahead, but ready to take on the challenge. We will do the job we are set to do, and make the best out of it! 10 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

7 Det handler fortsat om at være Tryg It is still about having peace of mind En viktig aspekt i kundens upplevelse av trygghet är att vi är mycket tydliga i allt material som kommer från oss Produktspecialist Lars Granholm, Moderna An important aspect in a customer s experience of the peace of mind we provide, is that we make things very clear in all the materials we publish Product specialist Lars Granholm, Moderna Lars Granholm är produktspecialist i af- Lars Granholm is a product specialist for Mod puhelua ja 1000 sähköpostia viikoittain incoming calls and 1000 incoming e- färsområde Konsument/Privatmarknad på erna in the private and commercial business Tämä on paikka, jossa asiakkaamme kohtaavat mails per week. This is where our customers Moderna och arbetar med att utveckla nya area, and he works with the development of mielenrauhaa päivittäin, kyseessä on Asiak- meet the peace-of-mind delivery every day. It is och befintliga produkter. new and existing products. aspalvelu. Sirpa Haka, joka työskentelee Asiak- Customer Service. Sirpa Haka works at Customer aspalvelussa, on elävä todiste arvoistamme. Service and she is a living proof of our values. Vad är trygghet för dig? What does peace of mind mean to you? Sirpa Haka on mielenrauhan tuottamisen suur- Sirpa Haka is a peace-of-mind ambassador. She För oss på Moderna och även för mig har For us at Moderna and also for me, it is lähettiläs. Viikoittain hän vastaa noin usually answers calls per week depend- det blivit viktigt att ha trygghet och stabilitet i important to have peace of mind and stabil- puheluun riippuen siitä, mitä asiaa asiakkaalla ing on the matters the customers are calling ägarledet. Det var en orolig tid när våra tidiga- ity at the ownership level. When our previous soittaessa on, sillä asia voi olla mitä tahansa about. It can be anything from selling insurances re ägare hade stora finansiella problem, både owners had major financial problems, it was vakuutusten myynnistä laskutukseen. to invoicing. för kunder och medarbetare. Därför känns det a turbulent time, both for customers and Lars Granholm Produktspecialist, Moderna bra att vi har en stark och stabil ägare nu. Att vi ska leverera trygghet till våra kunder känns självklart. Däremot vet jag inte om jag tycker trygghet är det viktigaste att skylta med för att sälja våra produkter. Senaste två- employees. So it feels good that we have a strong and stable owner now. Providing our customers with peace of mind feels natural. On the other hand, I don t know if I think peace of mind is the most important Sirpa Haka Vakuutusneuvoja, Tryg Insurance Advisor in Customer Service, Tryg Mielenrauhaa puhelimitse? Kysyttäessä, onko mielenrauhan tuottaminen puhelimitse mahdollista, vastaa Sirpa seuraavaa Kyllä se on haastavaa, erityisesti vanhemmat ihmiset toivovat vakuutusasioissa palvelua Is it possible to deliver peace of mind by phone? It is challenging. Especially elderly people want to have face-to-face service in insurance matters, but if you take the time to listen to what Product specialist, Moderna tre åren har vi skaffat oss en stark position thing to use in advertising our products. In the kasvokkain, mutta jos on valmis kuuntelemaan the customer is saying, it always ends up in a omkring att vi är på frammarsch och att vi är past two or three years, we ve gained a strong asiakkaan asian, kyllä kaikki lopulta selviää ja good way, says Sirpa. snabba och enkla att ha att göra med, och position around gaining ground and being fast asiat saadaan kuntoon. det vore synd att inte bygga vidare på den to respond and easy to deal with, and it would So is it easy to give customers positionen. be a shame if we didn t build up that position Onko siis todellakin niin helppoa antaa asiak- what they need? more, says Lars. kaille se, mitä he tarvitsevat? En viktig aspekt i kundens upplevelse av Yes, says Sirpa, It is all about people. I have trygghet är att vi är mycket tydliga i allt mate- An important aspect in a customer s experi- -Kyllä, vastaa Sirpa, -Kaikessa on kyse ihmisistä. always liked talking to people and in this job I rial som kommer från oss, dvs i försäkrings- ence of the peace of mind we provide, is that Olen aina pitänyt ihmisten kanssa keskustele- can help our customers at the same time. When brev, reklamutskick och annat. Otydlighet kan we make things very clear in all the materials misesta ja tässä työssä pystyn samanaikaisesti I do my work, I do not think of it as peace-of- skapa en känsla av otrygghet. we publish, i.e. insurance policies, advertise- auttamaan asiakkaitamme. Kun teen työtäni en mind delivery the values that Tryg has, feel ments and other things. A lack of clarity can ajattele sitä mielenrauhan tuottamisena Trygin natural to me. The best reward is a thank you Vad är viktigt för att du ska cause a feeling of insecurity. arvot tuntuvat minulle täysin luonnollisilta. Paras from a customer. I have received cards even kunna göra ett bra jobb? palkinto on kiitos asiakkaalta. Olen saanut tyyty- poems from customers who have been satisfied What is important if you are to do a good job? väisiltä asiakkailta kortteja, jopa runoja sellainen with the service they got that is a good day at Ett väl fungerande affärssystem är av- päivä on hyvä työpäivä, toteaa Sirpa. work, concludes Sirpa. görande för mitt jobb. Enkelheten i Modernas A well-functioning business system is crucial system (kallat Winsure) gör att det går att to my job. The simplicity in Moderna s system implementera förändringar snabbt. Det är viktigt eftersom vi marknadsför oss med att vi (called Winsure ) means that we can implement changes quickly. This is important be- Nytt felles navn og logo New shared name and logo är snabba och enkla att ha att göra med. I mitt jobb är det också viktigt att beslutsvägarna är snabba och korta, det gör all produktutveckling smidigare och enklare. cause we market ourselves as working quickly and being easy to deal with. In my job, it s also important that the lines of decision-making pathways are short and fast: it makes all product development simpler and more flexible. Fra 18. august 2010 blir navnet Tryg i Norge, Danmark og Finland. I Sverige blir navnet Moderna. Med Tryg-navnet og livbøyen i den nye logoen tar vi med oss det beste fra de to brandene. Vi har allerede gjort gode erfaringer og oppnådd resultater ved å arbeide nordisk. Vi skal fortsette å levere trygghet, og forsterker vår posisjon ved å fremheve ordet trygg i større grad end før. From 18 August, the name will be Tryg in Norway, Denmark and Finland. In Sweden, it will be Moderna. With the Tryg name and the lifebuoy in the new logo, we ll be bringing with us the best of the two brands. We ve already had good experiences and obtained results by working at a Nordic level. We must continue to provide peace of mind, and strengthen our position by emphasising the word tryg (peace of mind) more than before. 12 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

8 Et norsk ikon A Norwegian icon Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Livbøyen er et så sterkt element at jeg tror folk vil tenke Vesta når de ser den, selv om fem til ti år. The lifebuoy is such a strong element that I think people will think of Vesta when they see it, even five or ten years from now. Tekst: Heidi Vilsfort Livbøjen et logo med mening The lifebuoy: A logo that means something Siden den første livbøje blev sat op i 1952, har den været med til at redde over 1000 menneskeliv. Over livbøjer er sat op ved have og fjorde i Norge, og for nordmænd er livbøjen synonym med tryghedsfølelsen. Nu bliver også danskere og finnere bekendt med det norske ikon, når vi lancerer vores nye logo den 18. august Since the first lifebuoy was set up in 1952, this flotation device has helped save more than a thousand lives. There are more than 31,000 lifebuoys on Norway s ocean shores and on the shores of its fjords: for Norwegians, the lifebuoy is synonymous with a feeling of being safe and secure. Now Danes and Finns will also have the opportunity to learn about the Norwegian icon when we launch our new logo on 18 August Livbøjen har siden 1952 været symbolsk med tryghed og TrygVesta. Det er derfor helt naturligt, at den er en del af vores nye logo. En opfindsom aprilsnar fra 2008 viser, hvor stærkt et ikon livbøjen er. Den 1. april 2008 fik Kommunikation i Norge den norske TV-station NRK 1 med på en aprilsnar til nyhederne. Hovedbudskabet var: TrygVesta må udskifte livbøjer, fordi nordmændene er blevet for tykke! I udsendelsen udtaler Roald Stigum Olsen, Kommunikationsrådgiver: Mens nordmændenes gennemsnitsvægt er steget med 9 kilo i løbet af de sidste 40 år, har omkredsen på livbøjen været uændret. Vi er fortvivlede over, at vores livbøjer ganske enkelt ikke kan gøre nytte i en livstruende situation, og vi går derfor i gang med at producere og hænge nye, større livbøjer op. Udviklingen er selvsagt beklagelig, men vi sætter trygheden og beredskabet med bøjerne i første række, og derfor har koncernen valgt at tage de nødvendige ekstraomkostninger knyttet til dette. Livredder ikke reklame Spøgen skabte gratis profilering i den bedste sendetid på norsk TV. Livbøjen har opnået denne unikke position, fordi den opfattes som et sikkerhedsredskab og ikke som reklame i det offentlige rum. Glæden over at redde liv er ubeskrivelig Mange af vores norske kolleger har oplevet at få direkte tilbagemeldinger fra mennesker, som selv har prøvet at blive reddet, eller fra nogle som har brugt livbøjen til at redde andres liv. Dette forklarer, hvorfor livbøjen har en speciel plads i vores norske kollegers hjerte, og hvorfor den nu får en speciel plads i vores nye logo. Since 1952, the lifebuoy has been a symbol representing peace of mind and TrygVesta, so it is quite natural that it also be part of our new logo. An ingenious April Fool s joke in 2008 shows how strong an icon the lifebuoy really is. On 1 April 2008, Communications in Norway got the Norwegian TV station NRK 1 to put an April Fool s joke in the evening news. The main message was that TrygVesta was forced to replace 70,000 lifebuoys because Norwegians had gained too much weight. Communications Advisor Roald Stigum Olsen was interviewed in the news, saying: While the average weight of Norwegians has increased by a total of nine kilos over the past 40 years, the size of our lifebuoys has remained constant. We re very worried that our lifebuoys simply won t be useful in a lifethreatening situation, so we are starting to make new, bigger lifebuoys to hang up. It s a regrettable development, of course, but we put safety and preparedness with our lifebuoys first, and that s why the company has decided to pay the extra cost necessary in this connection. Lifesaver, not advertising The joke got us free prime-time exposure on Norwegian television. The lifebuoy has achieved this unique position because it is perceived as a safety device and not as advertising in the public space. The joy of saving lives is indescribable Many of our Norwegian colleagues have received direct feedback from people who have been saved or who have used a lifebuoy to save someone else s life. This explains why the lifebuoy has a special place in the hearts of our Norwegian colleagues, and why it is now being given a special place in our new logo. God informasjon til kundene er avgjørende Good information to customers is crucial Tekst: Kristin H. Johansson Foto: Tor Erik H. Mathiesen Noen av de sterkt lojale Vesta-kundene, vil reagere negativt på at navnet forsvinner. Men det er liten grunn til å frykte at de forlater oss som følge av navneendringen, ifølge professor Leif Hem ved Norges Handelshøgskole. Det er helt normalt å endre noen av merkeelementene, byggeklossene i merket (brandet), slik TrygVesta nå gjør når navnet blir Tryg. Noen ganger gjøres det gradvis og forsiktig, uten at forbrukerne merker det. Andre ganger skjer det en større endring eller sammensmelting, noe som ofte er tilfelle ved fusjoner, forklarer professor og merkevareekspert Leif Hem. Ved fusjoner av to merker, vinner som regel den største, selv om man gjerne har en mellomfase hvor begge merkene er med, som med StatoilHydro. Men det kan være markedsmessige årsaker til å beholde noen elementer også gjennom en større endring, som livbøyen er et eksempel på. Some of the fiercely loyal Vesta customers will object to the name disappearing, but there is little reason to fear that they will leave us as a result of the name change, according to Professor Leif Hem of the Norwegian School of Economics and Business Administration. It s quite normal to change some of the elements, or building blocks in the brand, like TrygVesta is doing with its name change to Tryg. Sometimes it is done gradually and carefully without consumers noticing it; other times there is a major change or a melting together of these elements, as is often the case with mergers, explains brand expert Professor Leif Hem. When two brands are merged, usually it is the larger one that wins, even though there is often a middle stage when both brands are included, as was the case with StatoilHydro. However, there may be market-related reasons to keep certain elements, even when 14 Tryg Magazine 1-10 Tryg Magazine

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design NORDVISION 2010/ NORDVISION 2010/ Nordvision 2010 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / Production team Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Skog Mikael Horvath

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere