1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD"

Transkript

1 1/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

2 Du er en god leder er sikker på hånden i din vurdering af arkitektonisk kvalitet har en stærk faglig baggrund i forhold til kommunal planlægning og udvikling har politisk tæft har lyst og energi til at sætte dit præg på udviklingen i en af Danmarks mest dynamiske kommuner Udviklingsperspektiver Horsens Kommune er inde i en rivende udvikling med en stor vækst i indbyggertal, tilflytning af nye statslige og regionale arbejdspladser og salg af rigtig meget erhvervsjord til nye virksomheder. Beliggenheden midt i det østjyske vækstområde er ideel og Horsens Kommune har et byråd, der vil vækst og udvikling. Samtidig er der en tradition i Horsens for at løfte i samlet flok. Visionen for Horsens Kommune bygger på tre nøgleord - oplevelser, dynamik og kvalitet. Et af visionselementerne er at udvikle et levende samfund med høj puls, hvor der satses på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. For at realisere visionen har Byrådet igangsat store satsninger som bl.a.: Udvikling af området omkring det gamle slagteri Omdannelse af den gamle erhvervshavn til byområde Omdannelse af Horsens gamle bymidte og ny byudvikling af strengen mellem slagterigrunden og havnen Udvikling af Brædstrup midtby Udviklingsperspektiverne og udfordringerne er således lette at få øje på for både Horsens Kommune og for den nye stadsarkitekt, som kommer til at spille en central rolle i arbejdet med at omsætte visionerne til konkrete handlinger. Job- og personprofil Du kan se den uddybende job- og personprofil på eller på kommunens hjemmeside Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte direktør for Teknik og Miljø, Knud Andersen, tlf eller eller partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf eller Ansættelses- og lønvilkår aftales i henhold til Aftale om aflønning af chefer, idet ansættelsen i øvrigt sker på overenskomstvilkår. Det forventede lønniveau er ca kr., hvortil kommer pension. Den endelige lønindplacering samt aftale om ansættelsesvilkår i øvrigt vil ske efter forhandling. Ansøgning mailes til eller sendes til Lundgaard, Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, så den er modtaget senest 11. februar 2008 kl Ansøgere med fortrolig mailadresse bedes venligst anføre denne.

3 INDHOLD: ARKFOKUS 4. årgang, februar 2008 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Bjarne Rieckmann, Britta Daugaard, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Arkitekt og arkitekturformidler Dorte Augustenborg foran Det Kongelige Teaters nye skuespilhus, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma. Foto: Ulrik Jantzen, Das Büro Abonnementsservice Oxygen Media Service Postboks København NV T (+45) , kl E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Forlag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 NYE UDFORDRINGER ARKITEKTFORBUNDETs næstformand Hans Chr. Kirketerp-Møller reflekterer over udfordringer og mål i KVALITETS MYSTERIET Hvad er arkitektonisk kvalitet? Arkitekt Louise Kjær Christoffersen indkredser kvalitetsbegrebet i sin ph.d.-afhandling fra Arkitektskolen Aarhus. 10 IDEALKULTUR Kvaliteten inden for design og arkitektur trues af ikonisering og ensretning. Interview med forsker og antropolog Karen Lisa Salamon fra Danmarks Designskole. 12 FRANSK VISIT Rundtur til moderne arkitektur, designhoteller, kunstneratelierer og gallerier i Paris. 18 NYT FRA MØBELFRONTEN Indretningsdesign, møbler og boligtrends hentet direkte fra den internationale møbelmesse i Køln, Imm Cologne NEWS 26 LÆR DINE KOLLEGER AT KENDE Ny serie: ARKFOKUS tegner portrætter af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer. 30 TAG PÅ VIRKSOMHEDSBESØG Lær arkitekternes arbejdspladser at kende: Tag med ARKITEKTFORBUNDET på virksomhedsbesøg hos arkitektfirmaerne Lundgaard & Tranberg i København eller C.F. Møller i Århus. ET GODT TILBUD TIL ARKITEKTER OG DESIGNERE 10 gode grunde til at være medlem af ARKITEKTFORBUNDET. 1

4 KÆRE MEDLEMMER, Ved starten på et nyt år er der mulighed for kort at reflektere over året, der gik i ARKITEKTFORBUNDET, og drømme om, hvordan vi vil tackle udfordringerne i For ARKITEKTFORBUNDET blev 2007 året, hvor vores medlemsfremgang fortsatte, og vores ledighed var den laveste set over de sidste 25 år var også året, hvor vi fik ansat Arne Ennegaard Jørgensen som ny direktør samt styrket medlemsservicen. Og året sluttede med, at vi både fik valgt et nyt repræsentantskab og sagt farvel til de repræsentanter, der efter en stærk og lang indsats for ARKITEKTFORBUNDET valgte at stoppe tak for indsatsen og nu ser vi frem til samarbejdet i vores nyvalgte repræsentantskab betød også nytænkning af gamle samarbejdsrelationer: AC-samarbejdet blev slanket og effektiviseret; vi fik Regionale Arbejdsmarkedsråd og Lokale Beskæftigelses Råd i kommunerne som en del af Kommunalreformen. En reform, der for mange medlemmer betød ændrede job- og ansættelsesforhold, og hvor alle brikkerne vel ikke helt er faldet på plads. Overenskomsten Ser jeg i krystalkuglen, vil vores store udfordring i 2008 være, at vi kommer fornuftigt gennem overenskomstforhandlingerne på det statslige område med Finansministeren, det kommunal område med KL og Danske Regioner samt ikke mindst tegnestueområdet med Danske Arkitektvirksomheder. Erfaringerne viser, at forhandlingerne på alle tre områder vil stille krav til en betydelig politisk såvel som sekretariatsmæssig ressourceindsats frem til 1. april. Men ét er helt sikkert: Resultaterne er ikke givet på forhånd, og forventningsbilledet til lønudvikling hos nogle faggrupper gør ikke risikoen for konflikt mindre; men det vigtigste er, set med Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. mine øjne, at den danske forhandlingsmodel ikke antastes på trods af de mange politiske tilløb hertil såvel før som efter folketingsvalget i november 07. På det statslige og det kommunale område skal der i forbindelse med overenskomstforhandlinger ske en udmøntning af Trepartsaftalen, som for os har særlig betydning, når vi taler om kompetence- og lederudvikling samt seniorpolitik. Arkitektuddannelsen En anden stor udfordring er at få styrket og målrettet såvel vores arkitektuddannelser som efteruddannelsen, hvilket fortsat skal ske i et tæt samarbejde med arkitektuddannelserne, Danske Ark samt AA. Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. Designerne Den tredje store udfordring, som jeg ser for ARKITEKTFORBUNDET i 2008, er, dels at vi skal forberede en god modtagelse af de kommende kandidater fra designskolerne, dels at vi i Repræsentantskabet og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samar- 2

5 bejdsstrukturer bla ved brug af kvik -projektgrupper som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Fra 1968 til 2008 er der gået 40 år. Det synes jeg, vi skal bruge til at fortælle en god historie, fx ved at lave en antologi, hvor jeg med ARKFOKUS redaktør, Anne-Marie ARKITEKTFORBUNDETs repræsentantskab og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samarbejdsstrukturer, som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Gregersen, prøver at samle 40 portrætter à 4-5 sider, der skildrer arkitekters og andres historier og livsforløb fra 68 til i dag. Har du selv lyst, eller kender nogen, du synes, vil være oplagte at portættere, så send en mail til E Lad os møde udfordringerne i fællesskab. Hans Chr. Kirketerp-Møller, Næstformand i ARKITEKTFORBUNDET Foto: Ib Sørensen FRA STRUER TIL GRØNLAND ARKFOKUS no. 2/2008 udkommer den 28. marts, og her kan du bla læse om arkitekters karriereveje, og hvordan man finder det rigtige job og om en dansk arkitekt, der arbejder med boligprojekter i Grønland, og det nye Struer Museum, tegnet af den lokale arkitektvirksomhed fn-tegnestuen. ARKKLUMMEN 3

6 KVALITETS MYSTERIET Louise Kjær Christoffersen gør op med store tænkere som fx Vitruvius (80/70-25 f.kr.), der i et ti-binds værk om arkitektur De Architectura Libri Decem fandt formlen på kvalitet og satte proportioner på mennesket, som Leonardo da Vinci tegnede i Den vitruvianske mand. 4

7 Louise Kjær Christoffersen er en modig, ung kvinde. Hun har sat sig for at afkode det sortklædte broderskabs mantra: arkitektonisk kvalitet! Af Peter Kronsted Det ligner fagligt hari-kiri. En ung, kvindelig arkitekt vil sætte ord på begrebet arkitektonisk kvalitet. Et magisk udtryk, som ofte bliver brugt til at lukke munden på borgere, brugere, bygherrer og politikere, der får at vide, at I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker. Vi får forskellige følelser, når vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. de har ligeså lidt forstand på arkitektonisk kvalitet, som bønder har på agurkesalat. En fremherskende opfattelse blandt kolleger og fagfolk er, at det fine ved arkitektonisk kvalitet netop er, at man ikke kan gøre det til genstand for forskning, siger Louise Kjær Christoffersen, der alligevel vover at sætte fænomenet under forskerlup med ph.d.-afhandlingen Arkitektonisk kvalitet. Hun går uimponeret i krig med græske og romerske tænkere og det 21. århundredes ikon-arkitekter, der har krypteret arkitektonisk kvalitet til uforståelig og patenteret arkitektlatin. Indrømmet. Vi skal blive bedre til at udvikle et sprog, der fungerer udadtil. Arkitekter kommunikerer fint internt i faget, men udadtil er det ofte vanskeligt, medgiver Louise Kjær Christoffersen. Og når arkitekter skal vurdere og beskrive kvalitet, er det tit med henvisning til den der gut feeling. Når vi diskuterer arkitektonisk kvalitet, falder vi hurtigt ind i at formulere os i vurderinger. Det er langt vanskeligere at udtrykke sig om de bagvedliggende processer og fænomener. Diskussionen handler ofte om stil og enkelte udtryk, konstaterer hun. Det skyldes blandt andet, at arkitektur er et gammelt mesterlærerfag. Mange processer lærer unge arkitekter ved at gentage håndværket. I traditionen sættes ikke altid ord på. Vi gør, uden at vide. Ingen facitliste Men nu har Louise Kjær Christoffersen gjort en afhandling med masser af vid. Ved forsvaret på Arkitektskolen i Århus blev den godt modtaget af fagets udøvere og teoretikere. Og hendes afhandling er på vej som bog. Dermed har lægfolk, der er tvunget til at leve og dø i forskellige arkitekters påhit, fået noget, der ligner en tommestok til måling af arkitektonisk kvalitet? Louise Kjær Christoffersen smiler og skynder sig at træde lidt på bremsen, inden forventningerne kammer helt over. Det er ikke nogen facitliste for, om et værk er smukt eller grimt, selvom jeg meget vel forstår ønsket, forklarer hun. Når man forholder sig til det enkelte værk, ender man ofte i den klassiske måde at forstå kvalitet på. Værket deles op i mange forskellige enheder bygningsdel, Begrebet arkitektonisk kvalitet går igen i alle statslige og kommunale myndigheders bud på, hvad god og rigtig arkitektur er og skal være. Og ved søgning på danske internetsider med det præcise udtryk arkitektonisk kvalitet dukker p.t bud op. Nu har Louise Kjær Christoffersen fra Arkitektskolen Aarhus leveret det første danske forskningsbidrag til en afkodning af det magiske begreb som det fornemt kommer til udtryk i Kay Fisker og C.F. Møllers universitet i Århus (foto til højre). FORSKNING 5

8 lys, materiale, osv. Den måde fungerer i mange sammenhænge, men derved mistes fænomenets helhed. Kvaliteten vedrører samspillet mellem dele og ikke-dele. Og i de spændingsfelter, hvor modsætninger mødes, er der kvalitet. Det enkelte værk indgår i et spændingsfuldt forhold mellem det individuelle og det generelle. Det er udgangspunktet for at beskrive arkitektonisk kvalitet, forklarer Louise Kjær Christoffersen og slår fast, at begrebet spænding er helt afgørende for forståelsen af kvalitet. Gut feeling Selvom det lyder ligetil, er det ikke helt så enkelt at få fat på fænomenet kvalitet, ifølge Louise Kjær Christoffersen. De erkendelsesmæssige problemer med arkitekturens til tider særdeles bastante byggeklodser er ligeså vanskelige som dem, nanokemikere og atomfysikere opdager, når de pusler med livets mindste byggeklodser. Det er vanskeligt at indkredse og fastholde et flygtigt fænomen, uden at det ændrer karakter, og så er der indbyggede fælder undervejs. For det første er der naturligvis også et æstetisk, kunstnerisk element i kvalitetsbegrebet den omtalte gut feeling, og derfor ledes man hurtigt ud i vildtvoksende filosofiske diskussioner. Samtidig er arkitektur et udpræget praksisfag, hvor det kan være vanskeligt at gå videnskabeligt ind i processer som fx ideudvikling og kreativ tænkning. Og endelig ændrer arkitektonisk kvalitet karakter, når man undersøger det mere systematisk. Akkurat som hvis man tog et snefnug ud af sit rette element og med hjem i varmen for at undersøge det, forklarer Louise Kjær Christoffersen. Virker det? Men hvor svært kan det være? Når en romersk arkitekt, Vitruvius (80/70-25 f.kr.), kunne lave en langtidsbrugbar model for kvalitet i arkitekturen, og selv Kul- Jeg vil blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsopleveler, man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. 6

9 Arkitektonisk kvalitet handler om, hvordan tingene ser ud, hvordan de er i brug og om, hvordan de påvirker os. Øjnene, først og fremmest, men hele kroppen er i brug, når vi mærker arkitektur. Følesansen fortæller om materialer, hørelsen fornemmer øjeblikkeligt, om et rum er hårdt eller blødt, stort eller småt. Det er kun én side af det. Det vigtigste i arkitektonisk kvalitet er, hvilke egenskaber omgivelserne har; er de åbne og imødekommende, udfordrende, i balance med sig selv og med os? Får de os til at føle, at vi passer til verdenen? Er vi blevet forstået, eller bliver vi afvist? Arkitektur får kvalitet, når det respekterer og udfordrer alle de sanser, vi har i brug, når vi mærker verden. Arkitektonisk kvalitet er egenskaber ved det, vi laver, der understøtter og inspirerer os til at leve et godt liv. (Arkitekt Christoffer Harlang, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og formand for Statens Kunstfonds arkitekturudvalg) Arkitekturens komposition og fortælling er både håndgribelig og uhåndgribelig, og det er denne kombinerede egenskab, der er dens kvalitet. (Kanonudvalget for arkitektur, januar 2006) Arkitekturen udgør en vigtig ramme for liv og vækst i Danmark og dermed også for vores velfærd. Overalt udgør de fysiske omgivelser rammen for vores liv. Derfor er det vigtigt, at samfundets fysiske rammer har høj arkitektonisk kvalitet. (Kulturminister Brian Mikkelsen ved præsentationen af regeringens arkitekturpolitik, maj 2007) Ti forskellige indsatsområder skal fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk arkitektur. Det offentlige byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Privat efterspørgsel efter arkitektonisk kvalitet skal fremmes Arkitektonisk kvalitet og effektivt byggeri skal gå hånd i hånd Innovativ arkitektur skal skabe sundt, tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Det støttede byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Arkitektonisk kvalitet i planlægningen skal have høj prioritet Den arkitektoniske kulturarv skal vedligeholdes og udvikles Eksporten af dansk arkitektur skal have bedre betingelser Dansk arkitektur skal have et stærkt vækstlag Den danske arkitektuddannelse skal være blandt verdens bedste (Statens arkitekturpolitik, maj 2007) turministeren med lidt hjælp kan pege på ti værker? Igen må hun smile højlydt. Dengang som i dag har man forsøgt at regulere sig til en fast standard for kvalitet. Men det foregår ud fra en underliggende dagsorden, et underliggende værdisæt. Fx om vi kan lide mangfoldighed, kan lide paraboler, kan lide reklamer i det offentlige rum, kan lide sort tegl osv. Men arkitekturpolitikker og kulturkanoner bevæger sig stadigvæk på overfladen af fænomenet og er i virkeligheden mere udtryk for retningslinjer, der skal få tingene hen imod et ideal. Jeg har vendt det om. I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker, forklarer Louise Kjær Christoffersen og konkretiserer: Vi får forskellige følelser, om vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Arkitekter har et stort sociokulturelt ansvar, understreger Louise Kjær Christoffersen. For det er arkitekterne, der skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet som det fx udfolder sig inden for i storcentret Bruuns Bazar i Århus. FORSKNING 7

10 8 Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os både i Fristaden Christania og i Silvans byggemarked.

11 Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. Retninger, hastigheder, det klaustrofobiske, udsigt, kigge igennem, det labyrintiske, tryghed, forholdet mellem lys og skygge, til at sidde på, for højt, nysgerrighed, rædsel. Det afgørende er, hvad gør arkitekturen ved os? Hvad sker der i mødet mellem den, der oplever og arkitekturen. Modsætninger mødes Med andre ord kan Platon, Vitruvius og andre romantikere pakke skønhedsidealerne sammen. Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os. Om pilen derefter slår ud til den ene eller anden side på karakterskalaen på enten godt eller skidt, smukt eller grimt er afhængig af, hvor øjet, der ser, befinder sig i tid og sted. Tag blot kontroversielle bygninger som bunkerne langs Jyllands vestkyst. Vi bliver engageret af den spænding, bunkerne har i forhold til omgivelserne og i forhold til én selv, når vi går på opdagelse, forklarer Louise Kjær Christoffersen om bygninger, der næppe vil komme i ministerens kanon. Spændingen mellem varm og kold, lille og stor, ude og inde, natur og kultur, flygtigt sand og bastant beton osv. Når det så kommer til en smagsdom over bunkeren, afhænger det af, hvordan man er tunet. Om betragterens historiske bevidsthed eksempelvis. En 85-årig, der har oplevet 2. verdenskrig, synes anderledes om en bunker end barnebarnet, der endnu ikke har haft historie i skolen. Arkitekters store ansvar Efter Louise Kjær Christoffersen har knækket kvalitetskoden, burde det være ligetil for tegnestuer, arkitekter og planlæggere at få kvalitetsstemplet mere af deres arbejde i stedet for at få en byge af lægmandsprotester i hovedet ved projektpræsentationen. Skal vi ikke nøjes med at sige, at jeg har givet et bidrag til diskussionen. En måde, så man kan diskutere det uden at reducere det til kun at handle om æstetik. En måde at komme bag ved vores personlige optik, så underliggende normer kommer ud i lyset. Derved kommer det ikke til at styre diskussionen. Et forsøg på at sætte modeller og begreber ind over nogle af fagets vigtige fænomener og processer, siger hun og tilføjer: Jeg vil også blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsoplevelser man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. Som arkitekter har vi et stort sociokulturelt ansvar. Vi skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet. Arkitektur er ikke et til- eller fravalg. Det er et vilkår. Og det må gerne have kvalitet. Der er forskel på, hvordan en tysk bunker ved Vesterhavet vurderes af en 85-årig, som har oplevet 2. verdenskrig, og hans barnebarn, der endnu ikke har haft historieundervisning i skolen. FORSKNING 9

12 IDEALKULTUR OG INVESTERINGSMARKED Den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter. Antropolog og lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole, Karen Lisa Salamon, der var blandt oplægsholderne på ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2007, fortæller her om tendenser og vilkår for design og arkitektur, om kanonisering og ensretning af kulturproduktionen, elitedyrkelse, investeringsobjekter og det mandsdominerede design. Design, arkitektur og kunst har aldrig oplevet så stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed som i dag. Kulturministeren iværksætter kulturkanoner, og vi kan læse om elitedesignere og -arkitekter i weekendavisernes særtillæg og i ugeblade. Men hvorfor er design, kunst og arkitektur i den grad blevet interessant for den politiske dagsorden, og hvorfor interesserer almindelige mennesker sig pludselig for kunst og design? Den politiske idealkultur Kunst, kultur, design og arkitektur har fået ny dagsorden. En dagsorden, som i høj grad sættes af politikerne, erhvervslivet og centrale administratorer. Det mener forskeren Karen Lisa Salamon, som peger på, at politikerne skaber en stilistisk forståelse af, hvad design, arkitektur og kultur er for størrelser. I Kulturministeriets kulturkanon har man lagt sig fast på én bestemt forståelse af begrebet kultur man frembringer gan- Man investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, som har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer. ske enkelt forestillingen om en idealkultur. Billedet på en sådan idealkultur bliver bla bestemmende for, hvem der fx tildeles penge og for, hvad der understøttes af staten. Derfor stræber rigtig mange udøvere af kunst og arkitektur efter dette politisk skabte ideal i deres jagt på succes, forklarer Karen Lisa, som i øvrigt mener, at det er fint med øget fokus på kultur, men at det er problematisk, hvis den elitære forståelse af kultur bliver den altdominerende. Hvis rammerne bliver alt for ensrettede, får vi svært ved at tænke ud af boksen, og forståelsen af kunst, arkitektur og design bliver forsimplet. Som eksempel på kassetænkningen nævner Karen Lisa Christianias arkitektur, der nærmest er blevet billede på den alternative arkitektur: Christianias arkitektur er blevet sat i bås og det risikerer at sætte begrænsninger for, hvordan man ellers kan tænke alternativ arkitektur. Kunst og design som investeringsobjekter Gennem den seneste tid er kunstmarkedet boomet; kunst er blevet en del af det almene investormarked, og det betyder, at alle der er optaget af kunst, også spekulerer i kunst ved at investere i en signatur eller et kunstnernavn. Mange investerer simpelthen i noget, de ikke ved, hvad er i håbet om, at en arkitekts, designers eller en kunstners navn en dag ophøjes til et ikon og bliver penge værd. Vi ser det fx inden for design, hvor folk investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, der har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer, understreger Karen Lisa, som mener, at design, kunst og arkitektur som aktiemarked smitter af på den nye design- og arkitekturproduktion og på den måde, som de unge designere opfatter sig selv på. Men det er ikke alle områder inden for design og arkitektur, som har fået tildelt en aktie. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige 10

13 Foto: Robin Skjoldborg sysler eller tidligere tiders hippiekultur. Men der er ikke som sådan en rationel begrundelse for, at disse dele af faget har fået lavstatus. I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. A- & B-hold Ikoniseringen af kunst, design og arkitektur samt opfattelsen af kunst som ren investering smitter af på udøvernes interne omgang med hinanden. Vi er ved at få et A- og et B-hold blandt designerne en slags Hollywoodeffekt med en overklasse, starletterne og drømmerne. Hollywood-effekten kombineret med design som investeringsobjekt betyder også, at design- og arkitekturverdenen har fået en større underholdningsværdi i medierne. Vi læser om stjernedesigneren og -arkitekten, som kreerer produkter til skyhøje priser. Via medierne og politikernes kanonisering sker der altså en form for ensretning, hvilket igen smitter af på udøverne, som i stigende grad søger derhen, hvor pengene og fondsmidlerne er tilgængelige, siger Karen Lisa Salamon. Men ensretningen og den økonomiske tankegang risikerer at få en negativ effekt på kulturproduktionens udvikling: Hvis investorer alene vurderer kulturen med økonomiske briller, risikerer man, at det går ud over den kunstneriske kvalitet, og at udøverne får sværere ved at tænke ud af boksen, siger Karen Lisa Salamon, som dog understreger, at man stadig ser rigtig mange alternative projekter og opstart af enmandsvirksomheder med ideologiske formål. Problemet er blot, at det kun er de færreste af disse initiativer, der overlever gennem længere tid. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige sysler eller tidligere tiders hippiekultur. (...) I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. Fremtidens udfordringer Karen Lisa Salamon er ikke i tvivl om, at design og arkitektur vil komme til at spille en stadig større rolle i samfundet fremover: Politikerne er enige om, at vi skal satse på innovation, hvis vi skal være på forkant med den globale konkurrence. Derfor vil design- og arkitekturforskning komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Men den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter, siger Karen Lisa Salamon, der mener, at man i stedet bør se på den kunstneriske kvalitet og vurdere, hvordan design og arkitektur kan bruges inden for alternative områder som fx bæredygtighed og klima. Karen Lisa Salamon har en ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School. Hun er uddannet antropolog og ansat som lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole. Karen Lisa Salamon er bla forfatter til bogen Selvmål det evaluerede liv, der udkom på forlaget Gyldendal i I bogen diskuterer hun forhold omkring kulturproduktionens udvikling, ophavsret, autenticitet og samfundets tendens til at måle og administrere alt fra kultur- til kærlighedsliv. FORSKNING 11

14 DER ER INGEN ENDE PÅ DESIGN OG ARKITEKTUR I PARIS Brede boulevarder, Eiffeltårnet og Centre Pompidou. Paris har tradition for arkitektur med store armbevægelser, og en travetur gennem byen er magisk. Men vil man have overblik over design- og arkitekturtraditionen eller fat om den vibrerende undergrund anno 2008, går turen til byens museer, gallerier og iværksættere. Af Nanna Schacht 12 Arkitekt Jean Nouvel og landskabsarkitekt og botaniker Patrick Blanc har sammen skabt en af vores årtis mest bemærkelsesværdige bygninger. Musée du Quai Branly med kunst fra Afrika, Asien, Oceanien og Amerika åbnede i Foto: David Lefranc. Paris Tourist Office

15 I 1853 håndplukkede Napoléon III den franske embedsmand og baron Haussmann til at nedlægge store dele af den gamle middelalderby og gennemskære byen med boulevarder så brede, at ryttere og artilleri kunne komme hurtigt frem og slå ned på optøjer og gadekampe. Paris fik også nye pladser, offentlige parker og vand- og kloakanlæg, og byen fik det arkitektoniske udtryk, den er verdenskendt for i dag langt fra voldkvartererne i eksempelvis Wien og København kvadratmeter arkitektur Det nyåbnede arkitekturmuseum Cité de l architecture et du patrimoine viser to modeller af byen før og efter Haussmann. Museet blev indviet i marts 2007 og har helliget kvadratmeter til arkitektur, hvilket er det største areal i Europa. Og med andet værdifuldt arvegods, som originaltegninger af Eiffeltårnet, har man benene solidt plantet i byens arkitekturtradition helt tilbage til 1851, samtidig med at man kan fortabe sig i modeller af landets nyeste retsbygninger, sportshaller, ministerier, kirker, virksomheder, boliger og projekter, der slet ikke er realiseret endnu. En særlig oplevelse er at gå ind i 1:1-rekonstruktionen af Le Corbusiers lejlighed skabt til det almene boligbyggeri Unité d Habitation i Marseille. For arkitekturentusiaster er det nye museum et must. Om ikke andet så for at dåne over udsigten på første række til Eiffeltårnet gennem de enorme gulv-tilloft-vinduer. Kunst fra kolonierne Når man er på de kanter ved Eiffeltårnet, er det værd at slå et smut over Seinen. Musée du Quai Branly åbnede i 2006 og viser ikke mindre end stykker kunst fra de ikke-vestlige kulturer i Afrika, Asien, Oceanien og Amerika. Jean Nouvel, som også har tegnet DR s nye koncerthus i Ørestad, står bag arkitekturen med den transparente glasfacade på søjler og jernkuber i naturfarver. Landskabsarkitekten Patrick Blanc har opfundet plantefacaden, hvor subtropiske og modstandsdygtige Unité d Habitation i Marseille. Le Corbusiers almene boligbyggeri fra 1952 har dannet skole. På Cité de l architecture et du patrimoine kan man gå ind i en 1:1-rekonstruktion af en af lejlighederne. VERDENSARKITEKTUR 13

16 arter lever på højkant. Aldrig har man set mage. Gratis Louis Vuitton Et lille scoop, kun få kender, er Louis Vuittons kunstudstilling oven på modehusets mondæne flagskibsbutik på hjørnet af Rue de Bassano og Avenue des Champs- Elysées. I modsætning til taskerne i stueetagen er Espace Louis Vuitton ganske gratis. Da vi besøgte stedet, var der den fine lille udstilling Moscopolis med ung russisk kunst. Men oplevelsen begynder allerede med Olafur Eliassons elevatorrejse op til 5. sal, som foregår i et bælgmørkt og lydløst rum. Loss of Senses kalder han turen, som skal rense vores sanser og skærpe vores nærvær. Vel oppe på toppen er der altan hele vejen rundt med smuk, smuk udsigt vidt ud over byen. Kunst på køl Les Frigos er ikke for sarte sjæle og måske-kunstnere. Man skal arbejde for at have en plads i kunstkvarteret, som siden 1980 har resideret i byens gamle kølehus fra Syv tons pr. kvadratmeter kan bygningen bære, så det er et hus med gods i. Råt og uden komfortable forskønnelser. Den dag, vi besøgte stedet, arbejdede keramikere og malere på højtryk, og en ung pianistinde var ved at blive filmet til fransk tv. Det er et forsøg værd at komme indenfor og se nogle af de i alt 87 professionelle værksteder året rundt. Under alle omstændigheder er chancen der en enkelt weekend hvert forår, hvor der er åbent hus med koncerter, teater, maleri, foto, skulpturer og ikke mindst mødet med Les Frigos 250 aktive kunstnere. Følg med på Les Frigos hjemmeside. Kunst på galleri Marais-kvarteret har Picasso-museet og i de sidste par år også byens største koncentration af gallerier med moderne kunst. Som danskerne køber flere og flere franskmænd kunst. Når en ny udstilling åbner, er der kø ud på gaden, og gallerierne i Marais har solgt mærkater på det meste. Kom ind og få en snak med kunstnerne, Kunstnerfællesskabet Les Frigos har indtaget byens tidligere kølehus. Foto til venstre: Nanna Schacht Fotos til højre: Marc Bertrand. Paris Tourist Office 14

17 TJEK IND PÅ ET DESIGNHOTEL Der er hoteller, ferielejligheder og bed and breakfast i alle prisklasser i Paris. Her er et par tips, hvis man vil have designoplevelserne med helt ind i soveværelset og er feinschmecker. For billigt er det ikke. Det nye Hotel Lumen tæt på Louvre-museet og den eksklusive shoppinggade Rue du Faubourg Saint Honoré er indrettet i en tidligere bank og er en vellykket lille 32-værelsers perle indrettet af arkitekt Alain Daronian og designer Claudio Colucci. Nuvel, med Arne Jacobsens Radisson SAS Royal fra 1960 som verdens første designhotel er man som dansker vant til konsekvent design på meget højt niveau. Men hvad Hotel Lumens design savner i innovation, har det til gengæld i delikate detaljer bemærk især lamperne. Restaurantens frugttærte er to die for. Værelser med storslået pariservue ned ad gaden eller værelser til den rolige side mod den smukke Saint Roch-kirke. Dobbeltværelser fra 350 euro pr. nat. Hotel du Petit Moulin i det nordlige Marais-kvarter er indrettet af modeskaberen Christian Lacroix i intet ringere end Paris ældste bageri, hvor Victor Hugo siges at have købt sit brød. Lacroix stil fornægter sig ikke, hvor renæssancemotiver, pittoreske pariserrekvisitter, folklore, sort/hvid-grafik, læder, pels, plastic, træ, metal og sågar en Arne Jacobsen-svane smyger sig fantasifuldt og teatralsk ind i hinanden som taget ud af en postmodernistisk decoupage. Det er fransk, så det syder, og helt i tråd med Marais-kvarterets autentiske ånd af ægte fransk små forretninger, fine palæer, cafeer og museer. Dobbeltværelser fra 180 euro pr. nat. Øverst: Hotel Lumen. VERDENSARKITEKTUR Øvrige fotos: Hotel du Petit Moulin. 15

18 RUNDT I PARIS: På cykel: Metroen er en designoplevelse. Men man går glip af en masse eyecandies undervejs og mister overblikket over, hvordan byens 20 arrondissementer hænger sammen. For beskedne 1 euro pr. dag (en metrobillet koster 1,50 euro) kan man hanke op i en af de cykler, Paris borgmester Bertrand Delanoë har sat ud i byen. Delanoë har præsteret flere ambitiøse projekter, bla gratis trådløst internet over hele Paris. Pariserne er vilde med velib erne (en sammentrækning af velo, cykel og liberté, frihed), og det er turisterne ifølge turistkontoret i Paris også. Der er 370 kilometer cykelsti og højst 300 meter mellem hver cykelstation. Man betaler med et almindeligt creditcard. Hver søndag er fire kilometer på højre side af Seinen spærret for biler og bliver indtaget af cyklister, fodgængere og skatere. 16 Øverst: Pariserne er vilde med de nye bycykler, de såkaldte velib er. I midten: La Bellevilloise. Nederst: Marais er bydelen med den største koncentration af moderne kunstgallerier. Her er vi på Galerie Anne Barrault.

19 LÆS MERE: Cité de l architecture et du patrimoine: Musée du Quai Branly: Espace Louis Vuitton: Les Frigos: Galerie Anne Barrault: Galerie Baumet Sultana: Galerie Emmanuel Perrotin: Lieu Commun: The Collection: opfordrer gallerierne, og det kan jo være svært nok selv på dansk. Men det kan absolut anbefales at besøge gallerierne og se de nyeste bevægelser. Galerie Anne Barrault, Galerie Baumet Sultana og Galerie Emmanuel Perrotin er gode steder at starte. Design på hylderne Paris tilbyder selvfølgelig masser af det design, man også finder på hylderne i København, London og New York. Lamper, puder, kopper og strikkede tøjdyr. Men der er også flere designbutikker med noget særligt fransk over sig, uden der går værtindegavebutik i den. Lieu Commun er et designfællesskab mellem Matali Crasset, Ron Orb og Eric Morand. Matali Crasset har tidligere samarbejdet med Philippe Starck og står sammen med dj Laurent Garnier bag hotellet Hi i Nice. Butikken er skæg, og der er en idé med alle produkterne. Hos The Collection er der dekorationer og tapet i lange baner. Vi kender allerede tapetbølgen i Danmark, og i Frankrig er det et stort hit at tapetsere en enkelt væg eller blot lade et stykke smukt tapet hænge på væggen, fortæller butikkens indehaver. Hun åbnede The Collection i 2003, fordi hun oplevede, at unge europæiske designeres arbejde nærmest var ukendt for franskmændene. Den danske designer Lene Toni Kjeld er et af de nye navne i butikken, hvor blandt andet modemester Christian Lacroix henter masser af varer. Bag designbutikken Lieu Commun står blandt andre Matali Crasset, der tidligere har samarbejdet med Philippe Starck. Nederst til højre: tapet fra interiørbutikken The Collection. Christian Lacroix er flittig kunde og har brugt boghyldetapetet, da han indrettede et herrehjørne i Hotel du Petit Moulin. VERDENSARKITEKTUR 17

20 DEN GLOBALE PLATFORM FOR MØBELDESIGN På den internationale møbelmesse i Køln udstiller skandinaviske møbeldesignere side om side med hollandske, italienske, polske og russiske designbrands alt imens den europæiske møbelindustri får globalt design-modspil fra bla USA, Japan, Tyrkiet, Kina og Indien. Den årlige internationale møbelmesse i Køln, Imm Cologne, er med sine godt udstillere fra næsten 60 lande en magnet, der tiltrækker designere, møbelproducenter og indkøbere fra hele verden. Flere end besøgende fra over 100 lande valfartede til Imm Cologne 2008 i design-ugen januar, hvor 72 danske møbelproducenter bredte sig ud over knapt m 2 alt imens ARK- FOKUS fik opsnappet kvalificerede bud på de nyeste trends inden for boligindretning, som optrådte i alle afskygninger på møbelindustriens internationale platform i den tyske messe-metropol. Eksperimenter og individuelle løsninger Køln-messens bud på den kommende sæsons trends tager udgangspunkt i grundig international trendforskning, og de kreative eksperter forudser en stille revolution, hvor grænserne opblødes og udviskes mellem ude og inde, design og kunst, naturen og den menneskeskabte verden. Vi er kort sagt på vej bort fra redebyggeriet, hvor hjemmets lille verden opfattes som et isoleret privat sted, hen imod eksperimenter og individuelle variationer inden for boligindretning, og vores mere eller mindre unikke hjem vil i stigende grad komme til at afspejle den store verden udenfor. Her optræder designerne som opdagere eller researchere, der bla vil forsøge at inkorporere naturen i den digitale verden og omvendt, mens forbrugeren leger indretningsarkitekt i sit eget hjem. Derudover er boligdesign skåret over én kam godt på vej til at blive en afslappet affære. Forbrugerne ved, hvad de vil have og når de finder det, så er det vigtigt for dem, at hele herligheden kan tilpasses netop deres individuelle behov. Og med frit valg på alle hylder tager det moderne menneske det ikke længere så tungt, når det gælder sammenblanding af forskellige stilarter eller designudtryk. Trend 1: Outside In Selv de mennesker, der stadig betragter hjemmet som deres meget private, trygge, lune rede, vil kaste sig ud i at vende tingene på hovedet med transparente boligindretninger, der åbner op for verden udenfor. Vi har forladt reden for at blive en del af den store omverden. Alt blandes sammen, og der opstår en ny harmoni, som er knyttet tæt til vores personlige behov. I den individuelt tilpassede boligindretning vil enkeltstående designobjekter erstattes med serier af geometriske former, Øverst: lamper fra finske Secto Design. Nederst: Køln-messen har også plads til klassikerne bla Hans J. Wegners skalstol CH_07 fra 1963, producent: Carl Hansen & Søn. 18

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse Stuen er lys, og indrettet enkelt og funktionelt. Langbordet har Adam tegnet og fået lavet. Understellet er lavet af en smed, og pladen er derefter tilpasset. Foldedørene ved altanen kan åbnes helt op,

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Pernille Corydon Jewellery 1

Pernille Corydon Jewellery 1 Pernille Corydon Jewellery 1 2 2015-16 e-104 n-401 n-100 r-104 r-400 r-148 Pernille Corydon Jewellery 3 Ny sæson. Ny inspiration. Nye tanker. Storbyens puls har altid fascineret mig. Diversiteten og det

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

l y s e t p å k l o d e n

l y s e t p å k l o d e n l y s e t p å k l o d e n arkitekt, ph.d. studerende Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole LYS temadag 23 september 2009 Arkitektskolen Aarhus Klima karakteristik Globale dynamiske vejrsystemer

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

METROPOLIS KØBENHAVN. IBEN HJEJLE Teatertyranni og speedway i Søborg. BIOGRAFGUIDE Alt du behøver at vide om biografer i København

METROPOLIS KØBENHAVN. IBEN HJEJLE Teatertyranni og speedway i Søborg. BIOGRAFGUIDE Alt du behøver at vide om biografer i København A R K I T E K T U R K U L T U R B Y L I V D E S I G N A K T I V I T E T E R NR 14 OKTOBER 2006 BYLIV Viva la Repubblica - Arbejd kreativt på Vbro MIN MENING Top + Flop - Thomas Buttenschøn UPDATE Restauranthus

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture

Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Følg med os ned i det underjordiske Generel information om vores ture Oplev berliner byhistorie fra et usædvanligt perspektiv! Berliner Unterwelten e.v. har siden 1999 tilbudt regelmæssige ture igennem

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere