1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD"

Transkript

1 1/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

2 Du er en god leder er sikker på hånden i din vurdering af arkitektonisk kvalitet har en stærk faglig baggrund i forhold til kommunal planlægning og udvikling har politisk tæft har lyst og energi til at sætte dit præg på udviklingen i en af Danmarks mest dynamiske kommuner Udviklingsperspektiver Horsens Kommune er inde i en rivende udvikling med en stor vækst i indbyggertal, tilflytning af nye statslige og regionale arbejdspladser og salg af rigtig meget erhvervsjord til nye virksomheder. Beliggenheden midt i det østjyske vækstområde er ideel og Horsens Kommune har et byråd, der vil vækst og udvikling. Samtidig er der en tradition i Horsens for at løfte i samlet flok. Visionen for Horsens Kommune bygger på tre nøgleord - oplevelser, dynamik og kvalitet. Et af visionselementerne er at udvikle et levende samfund med høj puls, hvor der satses på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. For at realisere visionen har Byrådet igangsat store satsninger som bl.a.: Udvikling af området omkring det gamle slagteri Omdannelse af den gamle erhvervshavn til byområde Omdannelse af Horsens gamle bymidte og ny byudvikling af strengen mellem slagterigrunden og havnen Udvikling af Brædstrup midtby Udviklingsperspektiverne og udfordringerne er således lette at få øje på for både Horsens Kommune og for den nye stadsarkitekt, som kommer til at spille en central rolle i arbejdet med at omsætte visionerne til konkrete handlinger. Job- og personprofil Du kan se den uddybende job- og personprofil på eller på kommunens hjemmeside Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte direktør for Teknik og Miljø, Knud Andersen, tlf eller eller partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf eller Ansættelses- og lønvilkår aftales i henhold til Aftale om aflønning af chefer, idet ansættelsen i øvrigt sker på overenskomstvilkår. Det forventede lønniveau er ca kr., hvortil kommer pension. Den endelige lønindplacering samt aftale om ansættelsesvilkår i øvrigt vil ske efter forhandling. Ansøgning mailes til eller sendes til Lundgaard, Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, så den er modtaget senest 11. februar 2008 kl Ansøgere med fortrolig mailadresse bedes venligst anføre denne.

3 INDHOLD: ARKFOKUS 4. årgang, februar 2008 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Bjarne Rieckmann, Britta Daugaard, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Arkitekt og arkitekturformidler Dorte Augustenborg foran Det Kongelige Teaters nye skuespilhus, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma. Foto: Ulrik Jantzen, Das Büro Abonnementsservice Oxygen Media Service Postboks København NV T (+45) , kl E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Forlag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 NYE UDFORDRINGER ARKITEKTFORBUNDETs næstformand Hans Chr. Kirketerp-Møller reflekterer over udfordringer og mål i KVALITETS MYSTERIET Hvad er arkitektonisk kvalitet? Arkitekt Louise Kjær Christoffersen indkredser kvalitetsbegrebet i sin ph.d.-afhandling fra Arkitektskolen Aarhus. 10 IDEALKULTUR Kvaliteten inden for design og arkitektur trues af ikonisering og ensretning. Interview med forsker og antropolog Karen Lisa Salamon fra Danmarks Designskole. 12 FRANSK VISIT Rundtur til moderne arkitektur, designhoteller, kunstneratelierer og gallerier i Paris. 18 NYT FRA MØBELFRONTEN Indretningsdesign, møbler og boligtrends hentet direkte fra den internationale møbelmesse i Køln, Imm Cologne NEWS 26 LÆR DINE KOLLEGER AT KENDE Ny serie: ARKFOKUS tegner portrætter af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer. 30 TAG PÅ VIRKSOMHEDSBESØG Lær arkitekternes arbejdspladser at kende: Tag med ARKITEKTFORBUNDET på virksomhedsbesøg hos arkitektfirmaerne Lundgaard & Tranberg i København eller C.F. Møller i Århus. ET GODT TILBUD TIL ARKITEKTER OG DESIGNERE 10 gode grunde til at være medlem af ARKITEKTFORBUNDET. 1

4 KÆRE MEDLEMMER, Ved starten på et nyt år er der mulighed for kort at reflektere over året, der gik i ARKITEKTFORBUNDET, og drømme om, hvordan vi vil tackle udfordringerne i For ARKITEKTFORBUNDET blev 2007 året, hvor vores medlemsfremgang fortsatte, og vores ledighed var den laveste set over de sidste 25 år var også året, hvor vi fik ansat Arne Ennegaard Jørgensen som ny direktør samt styrket medlemsservicen. Og året sluttede med, at vi både fik valgt et nyt repræsentantskab og sagt farvel til de repræsentanter, der efter en stærk og lang indsats for ARKITEKTFORBUNDET valgte at stoppe tak for indsatsen og nu ser vi frem til samarbejdet i vores nyvalgte repræsentantskab betød også nytænkning af gamle samarbejdsrelationer: AC-samarbejdet blev slanket og effektiviseret; vi fik Regionale Arbejdsmarkedsråd og Lokale Beskæftigelses Råd i kommunerne som en del af Kommunalreformen. En reform, der for mange medlemmer betød ændrede job- og ansættelsesforhold, og hvor alle brikkerne vel ikke helt er faldet på plads. Overenskomsten Ser jeg i krystalkuglen, vil vores store udfordring i 2008 være, at vi kommer fornuftigt gennem overenskomstforhandlingerne på det statslige område med Finansministeren, det kommunal område med KL og Danske Regioner samt ikke mindst tegnestueområdet med Danske Arkitektvirksomheder. Erfaringerne viser, at forhandlingerne på alle tre områder vil stille krav til en betydelig politisk såvel som sekretariatsmæssig ressourceindsats frem til 1. april. Men ét er helt sikkert: Resultaterne er ikke givet på forhånd, og forventningsbilledet til lønudvikling hos nogle faggrupper gør ikke risikoen for konflikt mindre; men det vigtigste er, set med Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. mine øjne, at den danske forhandlingsmodel ikke antastes på trods af de mange politiske tilløb hertil såvel før som efter folketingsvalget i november 07. På det statslige og det kommunale område skal der i forbindelse med overenskomstforhandlinger ske en udmøntning af Trepartsaftalen, som for os har særlig betydning, når vi taler om kompetence- og lederudvikling samt seniorpolitik. Arkitektuddannelsen En anden stor udfordring er at få styrket og målrettet såvel vores arkitektuddannelser som efteruddannelsen, hvilket fortsat skal ske i et tæt samarbejde med arkitektuddannelserne, Danske Ark samt AA. Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. Designerne Den tredje store udfordring, som jeg ser for ARKITEKTFORBUNDET i 2008, er, dels at vi skal forberede en god modtagelse af de kommende kandidater fra designskolerne, dels at vi i Repræsentantskabet og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samar- 2

5 bejdsstrukturer bla ved brug af kvik -projektgrupper som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Fra 1968 til 2008 er der gået 40 år. Det synes jeg, vi skal bruge til at fortælle en god historie, fx ved at lave en antologi, hvor jeg med ARKFOKUS redaktør, Anne-Marie ARKITEKTFORBUNDETs repræsentantskab og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samarbejdsstrukturer, som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Gregersen, prøver at samle 40 portrætter à 4-5 sider, der skildrer arkitekters og andres historier og livsforløb fra 68 til i dag. Har du selv lyst, eller kender nogen, du synes, vil være oplagte at portættere, så send en mail til E Lad os møde udfordringerne i fællesskab. Hans Chr. Kirketerp-Møller, Næstformand i ARKITEKTFORBUNDET Foto: Ib Sørensen FRA STRUER TIL GRØNLAND ARKFOKUS no. 2/2008 udkommer den 28. marts, og her kan du bla læse om arkitekters karriereveje, og hvordan man finder det rigtige job og om en dansk arkitekt, der arbejder med boligprojekter i Grønland, og det nye Struer Museum, tegnet af den lokale arkitektvirksomhed fn-tegnestuen. ARKKLUMMEN 3

6 KVALITETS MYSTERIET Louise Kjær Christoffersen gør op med store tænkere som fx Vitruvius (80/70-25 f.kr.), der i et ti-binds værk om arkitektur De Architectura Libri Decem fandt formlen på kvalitet og satte proportioner på mennesket, som Leonardo da Vinci tegnede i Den vitruvianske mand. 4

7 Louise Kjær Christoffersen er en modig, ung kvinde. Hun har sat sig for at afkode det sortklædte broderskabs mantra: arkitektonisk kvalitet! Af Peter Kronsted Det ligner fagligt hari-kiri. En ung, kvindelig arkitekt vil sætte ord på begrebet arkitektonisk kvalitet. Et magisk udtryk, som ofte bliver brugt til at lukke munden på borgere, brugere, bygherrer og politikere, der får at vide, at I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker. Vi får forskellige følelser, når vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. de har ligeså lidt forstand på arkitektonisk kvalitet, som bønder har på agurkesalat. En fremherskende opfattelse blandt kolleger og fagfolk er, at det fine ved arkitektonisk kvalitet netop er, at man ikke kan gøre det til genstand for forskning, siger Louise Kjær Christoffersen, der alligevel vover at sætte fænomenet under forskerlup med ph.d.-afhandlingen Arkitektonisk kvalitet. Hun går uimponeret i krig med græske og romerske tænkere og det 21. århundredes ikon-arkitekter, der har krypteret arkitektonisk kvalitet til uforståelig og patenteret arkitektlatin. Indrømmet. Vi skal blive bedre til at udvikle et sprog, der fungerer udadtil. Arkitekter kommunikerer fint internt i faget, men udadtil er det ofte vanskeligt, medgiver Louise Kjær Christoffersen. Og når arkitekter skal vurdere og beskrive kvalitet, er det tit med henvisning til den der gut feeling. Når vi diskuterer arkitektonisk kvalitet, falder vi hurtigt ind i at formulere os i vurderinger. Det er langt vanskeligere at udtrykke sig om de bagvedliggende processer og fænomener. Diskussionen handler ofte om stil og enkelte udtryk, konstaterer hun. Det skyldes blandt andet, at arkitektur er et gammelt mesterlærerfag. Mange processer lærer unge arkitekter ved at gentage håndværket. I traditionen sættes ikke altid ord på. Vi gør, uden at vide. Ingen facitliste Men nu har Louise Kjær Christoffersen gjort en afhandling med masser af vid. Ved forsvaret på Arkitektskolen i Århus blev den godt modtaget af fagets udøvere og teoretikere. Og hendes afhandling er på vej som bog. Dermed har lægfolk, der er tvunget til at leve og dø i forskellige arkitekters påhit, fået noget, der ligner en tommestok til måling af arkitektonisk kvalitet? Louise Kjær Christoffersen smiler og skynder sig at træde lidt på bremsen, inden forventningerne kammer helt over. Det er ikke nogen facitliste for, om et værk er smukt eller grimt, selvom jeg meget vel forstår ønsket, forklarer hun. Når man forholder sig til det enkelte værk, ender man ofte i den klassiske måde at forstå kvalitet på. Værket deles op i mange forskellige enheder bygningsdel, Begrebet arkitektonisk kvalitet går igen i alle statslige og kommunale myndigheders bud på, hvad god og rigtig arkitektur er og skal være. Og ved søgning på danske internetsider med det præcise udtryk arkitektonisk kvalitet dukker p.t bud op. Nu har Louise Kjær Christoffersen fra Arkitektskolen Aarhus leveret det første danske forskningsbidrag til en afkodning af det magiske begreb som det fornemt kommer til udtryk i Kay Fisker og C.F. Møllers universitet i Århus (foto til højre). FORSKNING 5

8 lys, materiale, osv. Den måde fungerer i mange sammenhænge, men derved mistes fænomenets helhed. Kvaliteten vedrører samspillet mellem dele og ikke-dele. Og i de spændingsfelter, hvor modsætninger mødes, er der kvalitet. Det enkelte værk indgår i et spændingsfuldt forhold mellem det individuelle og det generelle. Det er udgangspunktet for at beskrive arkitektonisk kvalitet, forklarer Louise Kjær Christoffersen og slår fast, at begrebet spænding er helt afgørende for forståelsen af kvalitet. Gut feeling Selvom det lyder ligetil, er det ikke helt så enkelt at få fat på fænomenet kvalitet, ifølge Louise Kjær Christoffersen. De erkendelsesmæssige problemer med arkitekturens til tider særdeles bastante byggeklodser er ligeså vanskelige som dem, nanokemikere og atomfysikere opdager, når de pusler med livets mindste byggeklodser. Det er vanskeligt at indkredse og fastholde et flygtigt fænomen, uden at det ændrer karakter, og så er der indbyggede fælder undervejs. For det første er der naturligvis også et æstetisk, kunstnerisk element i kvalitetsbegrebet den omtalte gut feeling, og derfor ledes man hurtigt ud i vildtvoksende filosofiske diskussioner. Samtidig er arkitektur et udpræget praksisfag, hvor det kan være vanskeligt at gå videnskabeligt ind i processer som fx ideudvikling og kreativ tænkning. Og endelig ændrer arkitektonisk kvalitet karakter, når man undersøger det mere systematisk. Akkurat som hvis man tog et snefnug ud af sit rette element og med hjem i varmen for at undersøge det, forklarer Louise Kjær Christoffersen. Virker det? Men hvor svært kan det være? Når en romersk arkitekt, Vitruvius (80/70-25 f.kr.), kunne lave en langtidsbrugbar model for kvalitet i arkitekturen, og selv Kul- Jeg vil blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsopleveler, man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. 6

9 Arkitektonisk kvalitet handler om, hvordan tingene ser ud, hvordan de er i brug og om, hvordan de påvirker os. Øjnene, først og fremmest, men hele kroppen er i brug, når vi mærker arkitektur. Følesansen fortæller om materialer, hørelsen fornemmer øjeblikkeligt, om et rum er hårdt eller blødt, stort eller småt. Det er kun én side af det. Det vigtigste i arkitektonisk kvalitet er, hvilke egenskaber omgivelserne har; er de åbne og imødekommende, udfordrende, i balance med sig selv og med os? Får de os til at føle, at vi passer til verdenen? Er vi blevet forstået, eller bliver vi afvist? Arkitektur får kvalitet, når det respekterer og udfordrer alle de sanser, vi har i brug, når vi mærker verden. Arkitektonisk kvalitet er egenskaber ved det, vi laver, der understøtter og inspirerer os til at leve et godt liv. (Arkitekt Christoffer Harlang, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og formand for Statens Kunstfonds arkitekturudvalg) Arkitekturens komposition og fortælling er både håndgribelig og uhåndgribelig, og det er denne kombinerede egenskab, der er dens kvalitet. (Kanonudvalget for arkitektur, januar 2006) Arkitekturen udgør en vigtig ramme for liv og vækst i Danmark og dermed også for vores velfærd. Overalt udgør de fysiske omgivelser rammen for vores liv. Derfor er det vigtigt, at samfundets fysiske rammer har høj arkitektonisk kvalitet. (Kulturminister Brian Mikkelsen ved præsentationen af regeringens arkitekturpolitik, maj 2007) Ti forskellige indsatsområder skal fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk arkitektur. Det offentlige byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Privat efterspørgsel efter arkitektonisk kvalitet skal fremmes Arkitektonisk kvalitet og effektivt byggeri skal gå hånd i hånd Innovativ arkitektur skal skabe sundt, tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Det støttede byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Arkitektonisk kvalitet i planlægningen skal have høj prioritet Den arkitektoniske kulturarv skal vedligeholdes og udvikles Eksporten af dansk arkitektur skal have bedre betingelser Dansk arkitektur skal have et stærkt vækstlag Den danske arkitektuddannelse skal være blandt verdens bedste (Statens arkitekturpolitik, maj 2007) turministeren med lidt hjælp kan pege på ti værker? Igen må hun smile højlydt. Dengang som i dag har man forsøgt at regulere sig til en fast standard for kvalitet. Men det foregår ud fra en underliggende dagsorden, et underliggende værdisæt. Fx om vi kan lide mangfoldighed, kan lide paraboler, kan lide reklamer i det offentlige rum, kan lide sort tegl osv. Men arkitekturpolitikker og kulturkanoner bevæger sig stadigvæk på overfladen af fænomenet og er i virkeligheden mere udtryk for retningslinjer, der skal få tingene hen imod et ideal. Jeg har vendt det om. I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker, forklarer Louise Kjær Christoffersen og konkretiserer: Vi får forskellige følelser, om vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Arkitekter har et stort sociokulturelt ansvar, understreger Louise Kjær Christoffersen. For det er arkitekterne, der skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet som det fx udfolder sig inden for i storcentret Bruuns Bazar i Århus. FORSKNING 7

10 8 Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os både i Fristaden Christania og i Silvans byggemarked.

11 Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. Retninger, hastigheder, det klaustrofobiske, udsigt, kigge igennem, det labyrintiske, tryghed, forholdet mellem lys og skygge, til at sidde på, for højt, nysgerrighed, rædsel. Det afgørende er, hvad gør arkitekturen ved os? Hvad sker der i mødet mellem den, der oplever og arkitekturen. Modsætninger mødes Med andre ord kan Platon, Vitruvius og andre romantikere pakke skønhedsidealerne sammen. Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os. Om pilen derefter slår ud til den ene eller anden side på karakterskalaen på enten godt eller skidt, smukt eller grimt er afhængig af, hvor øjet, der ser, befinder sig i tid og sted. Tag blot kontroversielle bygninger som bunkerne langs Jyllands vestkyst. Vi bliver engageret af den spænding, bunkerne har i forhold til omgivelserne og i forhold til én selv, når vi går på opdagelse, forklarer Louise Kjær Christoffersen om bygninger, der næppe vil komme i ministerens kanon. Spændingen mellem varm og kold, lille og stor, ude og inde, natur og kultur, flygtigt sand og bastant beton osv. Når det så kommer til en smagsdom over bunkeren, afhænger det af, hvordan man er tunet. Om betragterens historiske bevidsthed eksempelvis. En 85-årig, der har oplevet 2. verdenskrig, synes anderledes om en bunker end barnebarnet, der endnu ikke har haft historie i skolen. Arkitekters store ansvar Efter Louise Kjær Christoffersen har knækket kvalitetskoden, burde det være ligetil for tegnestuer, arkitekter og planlæggere at få kvalitetsstemplet mere af deres arbejde i stedet for at få en byge af lægmandsprotester i hovedet ved projektpræsentationen. Skal vi ikke nøjes med at sige, at jeg har givet et bidrag til diskussionen. En måde, så man kan diskutere det uden at reducere det til kun at handle om æstetik. En måde at komme bag ved vores personlige optik, så underliggende normer kommer ud i lyset. Derved kommer det ikke til at styre diskussionen. Et forsøg på at sætte modeller og begreber ind over nogle af fagets vigtige fænomener og processer, siger hun og tilføjer: Jeg vil også blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsoplevelser man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. Som arkitekter har vi et stort sociokulturelt ansvar. Vi skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet. Arkitektur er ikke et til- eller fravalg. Det er et vilkår. Og det må gerne have kvalitet. Der er forskel på, hvordan en tysk bunker ved Vesterhavet vurderes af en 85-årig, som har oplevet 2. verdenskrig, og hans barnebarn, der endnu ikke har haft historieundervisning i skolen. FORSKNING 9

12 IDEALKULTUR OG INVESTERINGSMARKED Den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter. Antropolog og lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole, Karen Lisa Salamon, der var blandt oplægsholderne på ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2007, fortæller her om tendenser og vilkår for design og arkitektur, om kanonisering og ensretning af kulturproduktionen, elitedyrkelse, investeringsobjekter og det mandsdominerede design. Design, arkitektur og kunst har aldrig oplevet så stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed som i dag. Kulturministeren iværksætter kulturkanoner, og vi kan læse om elitedesignere og -arkitekter i weekendavisernes særtillæg og i ugeblade. Men hvorfor er design, kunst og arkitektur i den grad blevet interessant for den politiske dagsorden, og hvorfor interesserer almindelige mennesker sig pludselig for kunst og design? Den politiske idealkultur Kunst, kultur, design og arkitektur har fået ny dagsorden. En dagsorden, som i høj grad sættes af politikerne, erhvervslivet og centrale administratorer. Det mener forskeren Karen Lisa Salamon, som peger på, at politikerne skaber en stilistisk forståelse af, hvad design, arkitektur og kultur er for størrelser. I Kulturministeriets kulturkanon har man lagt sig fast på én bestemt forståelse af begrebet kultur man frembringer gan- Man investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, som har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer. ske enkelt forestillingen om en idealkultur. Billedet på en sådan idealkultur bliver bla bestemmende for, hvem der fx tildeles penge og for, hvad der understøttes af staten. Derfor stræber rigtig mange udøvere af kunst og arkitektur efter dette politisk skabte ideal i deres jagt på succes, forklarer Karen Lisa, som i øvrigt mener, at det er fint med øget fokus på kultur, men at det er problematisk, hvis den elitære forståelse af kultur bliver den altdominerende. Hvis rammerne bliver alt for ensrettede, får vi svært ved at tænke ud af boksen, og forståelsen af kunst, arkitektur og design bliver forsimplet. Som eksempel på kassetænkningen nævner Karen Lisa Christianias arkitektur, der nærmest er blevet billede på den alternative arkitektur: Christianias arkitektur er blevet sat i bås og det risikerer at sætte begrænsninger for, hvordan man ellers kan tænke alternativ arkitektur. Kunst og design som investeringsobjekter Gennem den seneste tid er kunstmarkedet boomet; kunst er blevet en del af det almene investormarked, og det betyder, at alle der er optaget af kunst, også spekulerer i kunst ved at investere i en signatur eller et kunstnernavn. Mange investerer simpelthen i noget, de ikke ved, hvad er i håbet om, at en arkitekts, designers eller en kunstners navn en dag ophøjes til et ikon og bliver penge værd. Vi ser det fx inden for design, hvor folk investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, der har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer, understreger Karen Lisa, som mener, at design, kunst og arkitektur som aktiemarked smitter af på den nye design- og arkitekturproduktion og på den måde, som de unge designere opfatter sig selv på. Men det er ikke alle områder inden for design og arkitektur, som har fået tildelt en aktie. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige 10

13 Foto: Robin Skjoldborg sysler eller tidligere tiders hippiekultur. Men der er ikke som sådan en rationel begrundelse for, at disse dele af faget har fået lavstatus. I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. A- & B-hold Ikoniseringen af kunst, design og arkitektur samt opfattelsen af kunst som ren investering smitter af på udøvernes interne omgang med hinanden. Vi er ved at få et A- og et B-hold blandt designerne en slags Hollywoodeffekt med en overklasse, starletterne og drømmerne. Hollywood-effekten kombineret med design som investeringsobjekt betyder også, at design- og arkitekturverdenen har fået en større underholdningsværdi i medierne. Vi læser om stjernedesigneren og -arkitekten, som kreerer produkter til skyhøje priser. Via medierne og politikernes kanonisering sker der altså en form for ensretning, hvilket igen smitter af på udøverne, som i stigende grad søger derhen, hvor pengene og fondsmidlerne er tilgængelige, siger Karen Lisa Salamon. Men ensretningen og den økonomiske tankegang risikerer at få en negativ effekt på kulturproduktionens udvikling: Hvis investorer alene vurderer kulturen med økonomiske briller, risikerer man, at det går ud over den kunstneriske kvalitet, og at udøverne får sværere ved at tænke ud af boksen, siger Karen Lisa Salamon, som dog understreger, at man stadig ser rigtig mange alternative projekter og opstart af enmandsvirksomheder med ideologiske formål. Problemet er blot, at det kun er de færreste af disse initiativer, der overlever gennem længere tid. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige sysler eller tidligere tiders hippiekultur. (...) I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. Fremtidens udfordringer Karen Lisa Salamon er ikke i tvivl om, at design og arkitektur vil komme til at spille en stadig større rolle i samfundet fremover: Politikerne er enige om, at vi skal satse på innovation, hvis vi skal være på forkant med den globale konkurrence. Derfor vil design- og arkitekturforskning komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Men den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter, siger Karen Lisa Salamon, der mener, at man i stedet bør se på den kunstneriske kvalitet og vurdere, hvordan design og arkitektur kan bruges inden for alternative områder som fx bæredygtighed og klima. Karen Lisa Salamon har en ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School. Hun er uddannet antropolog og ansat som lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole. Karen Lisa Salamon er bla forfatter til bogen Selvmål det evaluerede liv, der udkom på forlaget Gyldendal i I bogen diskuterer hun forhold omkring kulturproduktionens udvikling, ophavsret, autenticitet og samfundets tendens til at måle og administrere alt fra kultur- til kærlighedsliv. FORSKNING 11

14 DER ER INGEN ENDE PÅ DESIGN OG ARKITEKTUR I PARIS Brede boulevarder, Eiffeltårnet og Centre Pompidou. Paris har tradition for arkitektur med store armbevægelser, og en travetur gennem byen er magisk. Men vil man have overblik over design- og arkitekturtraditionen eller fat om den vibrerende undergrund anno 2008, går turen til byens museer, gallerier og iværksættere. Af Nanna Schacht 12 Arkitekt Jean Nouvel og landskabsarkitekt og botaniker Patrick Blanc har sammen skabt en af vores årtis mest bemærkelsesværdige bygninger. Musée du Quai Branly med kunst fra Afrika, Asien, Oceanien og Amerika åbnede i Foto: David Lefranc. Paris Tourist Office

15 I 1853 håndplukkede Napoléon III den franske embedsmand og baron Haussmann til at nedlægge store dele af den gamle middelalderby og gennemskære byen med boulevarder så brede, at ryttere og artilleri kunne komme hurtigt frem og slå ned på optøjer og gadekampe. Paris fik også nye pladser, offentlige parker og vand- og kloakanlæg, og byen fik det arkitektoniske udtryk, den er verdenskendt for i dag langt fra voldkvartererne i eksempelvis Wien og København kvadratmeter arkitektur Det nyåbnede arkitekturmuseum Cité de l architecture et du patrimoine viser to modeller af byen før og efter Haussmann. Museet blev indviet i marts 2007 og har helliget kvadratmeter til arkitektur, hvilket er det største areal i Europa. Og med andet værdifuldt arvegods, som originaltegninger af Eiffeltårnet, har man benene solidt plantet i byens arkitekturtradition helt tilbage til 1851, samtidig med at man kan fortabe sig i modeller af landets nyeste retsbygninger, sportshaller, ministerier, kirker, virksomheder, boliger og projekter, der slet ikke er realiseret endnu. En særlig oplevelse er at gå ind i 1:1-rekonstruktionen af Le Corbusiers lejlighed skabt til det almene boligbyggeri Unité d Habitation i Marseille. For arkitekturentusiaster er det nye museum et must. Om ikke andet så for at dåne over udsigten på første række til Eiffeltårnet gennem de enorme gulv-tilloft-vinduer. Kunst fra kolonierne Når man er på de kanter ved Eiffeltårnet, er det værd at slå et smut over Seinen. Musée du Quai Branly åbnede i 2006 og viser ikke mindre end stykker kunst fra de ikke-vestlige kulturer i Afrika, Asien, Oceanien og Amerika. Jean Nouvel, som også har tegnet DR s nye koncerthus i Ørestad, står bag arkitekturen med den transparente glasfacade på søjler og jernkuber i naturfarver. Landskabsarkitekten Patrick Blanc har opfundet plantefacaden, hvor subtropiske og modstandsdygtige Unité d Habitation i Marseille. Le Corbusiers almene boligbyggeri fra 1952 har dannet skole. På Cité de l architecture et du patrimoine kan man gå ind i en 1:1-rekonstruktion af en af lejlighederne. VERDENSARKITEKTUR 13

16 arter lever på højkant. Aldrig har man set mage. Gratis Louis Vuitton Et lille scoop, kun få kender, er Louis Vuittons kunstudstilling oven på modehusets mondæne flagskibsbutik på hjørnet af Rue de Bassano og Avenue des Champs- Elysées. I modsætning til taskerne i stueetagen er Espace Louis Vuitton ganske gratis. Da vi besøgte stedet, var der den fine lille udstilling Moscopolis med ung russisk kunst. Men oplevelsen begynder allerede med Olafur Eliassons elevatorrejse op til 5. sal, som foregår i et bælgmørkt og lydløst rum. Loss of Senses kalder han turen, som skal rense vores sanser og skærpe vores nærvær. Vel oppe på toppen er der altan hele vejen rundt med smuk, smuk udsigt vidt ud over byen. Kunst på køl Les Frigos er ikke for sarte sjæle og måske-kunstnere. Man skal arbejde for at have en plads i kunstkvarteret, som siden 1980 har resideret i byens gamle kølehus fra Syv tons pr. kvadratmeter kan bygningen bære, så det er et hus med gods i. Råt og uden komfortable forskønnelser. Den dag, vi besøgte stedet, arbejdede keramikere og malere på højtryk, og en ung pianistinde var ved at blive filmet til fransk tv. Det er et forsøg værd at komme indenfor og se nogle af de i alt 87 professionelle værksteder året rundt. Under alle omstændigheder er chancen der en enkelt weekend hvert forår, hvor der er åbent hus med koncerter, teater, maleri, foto, skulpturer og ikke mindst mødet med Les Frigos 250 aktive kunstnere. Følg med på Les Frigos hjemmeside. Kunst på galleri Marais-kvarteret har Picasso-museet og i de sidste par år også byens største koncentration af gallerier med moderne kunst. Som danskerne køber flere og flere franskmænd kunst. Når en ny udstilling åbner, er der kø ud på gaden, og gallerierne i Marais har solgt mærkater på det meste. Kom ind og få en snak med kunstnerne, Kunstnerfællesskabet Les Frigos har indtaget byens tidligere kølehus. Foto til venstre: Nanna Schacht Fotos til højre: Marc Bertrand. Paris Tourist Office 14

17 TJEK IND PÅ ET DESIGNHOTEL Der er hoteller, ferielejligheder og bed and breakfast i alle prisklasser i Paris. Her er et par tips, hvis man vil have designoplevelserne med helt ind i soveværelset og er feinschmecker. For billigt er det ikke. Det nye Hotel Lumen tæt på Louvre-museet og den eksklusive shoppinggade Rue du Faubourg Saint Honoré er indrettet i en tidligere bank og er en vellykket lille 32-værelsers perle indrettet af arkitekt Alain Daronian og designer Claudio Colucci. Nuvel, med Arne Jacobsens Radisson SAS Royal fra 1960 som verdens første designhotel er man som dansker vant til konsekvent design på meget højt niveau. Men hvad Hotel Lumens design savner i innovation, har det til gengæld i delikate detaljer bemærk især lamperne. Restaurantens frugttærte er to die for. Værelser med storslået pariservue ned ad gaden eller værelser til den rolige side mod den smukke Saint Roch-kirke. Dobbeltværelser fra 350 euro pr. nat. Hotel du Petit Moulin i det nordlige Marais-kvarter er indrettet af modeskaberen Christian Lacroix i intet ringere end Paris ældste bageri, hvor Victor Hugo siges at have købt sit brød. Lacroix stil fornægter sig ikke, hvor renæssancemotiver, pittoreske pariserrekvisitter, folklore, sort/hvid-grafik, læder, pels, plastic, træ, metal og sågar en Arne Jacobsen-svane smyger sig fantasifuldt og teatralsk ind i hinanden som taget ud af en postmodernistisk decoupage. Det er fransk, så det syder, og helt i tråd med Marais-kvarterets autentiske ånd af ægte fransk små forretninger, fine palæer, cafeer og museer. Dobbeltværelser fra 180 euro pr. nat. Øverst: Hotel Lumen. VERDENSARKITEKTUR Øvrige fotos: Hotel du Petit Moulin. 15

18 RUNDT I PARIS: På cykel: Metroen er en designoplevelse. Men man går glip af en masse eyecandies undervejs og mister overblikket over, hvordan byens 20 arrondissementer hænger sammen. For beskedne 1 euro pr. dag (en metrobillet koster 1,50 euro) kan man hanke op i en af de cykler, Paris borgmester Bertrand Delanoë har sat ud i byen. Delanoë har præsteret flere ambitiøse projekter, bla gratis trådløst internet over hele Paris. Pariserne er vilde med velib erne (en sammentrækning af velo, cykel og liberté, frihed), og det er turisterne ifølge turistkontoret i Paris også. Der er 370 kilometer cykelsti og højst 300 meter mellem hver cykelstation. Man betaler med et almindeligt creditcard. Hver søndag er fire kilometer på højre side af Seinen spærret for biler og bliver indtaget af cyklister, fodgængere og skatere. 16 Øverst: Pariserne er vilde med de nye bycykler, de såkaldte velib er. I midten: La Bellevilloise. Nederst: Marais er bydelen med den største koncentration af moderne kunstgallerier. Her er vi på Galerie Anne Barrault.

19 LÆS MERE: Cité de l architecture et du patrimoine: Musée du Quai Branly: Espace Louis Vuitton: Les Frigos: Galerie Anne Barrault: Galerie Baumet Sultana: Galerie Emmanuel Perrotin: Lieu Commun: The Collection: opfordrer gallerierne, og det kan jo være svært nok selv på dansk. Men det kan absolut anbefales at besøge gallerierne og se de nyeste bevægelser. Galerie Anne Barrault, Galerie Baumet Sultana og Galerie Emmanuel Perrotin er gode steder at starte. Design på hylderne Paris tilbyder selvfølgelig masser af det design, man også finder på hylderne i København, London og New York. Lamper, puder, kopper og strikkede tøjdyr. Men der er også flere designbutikker med noget særligt fransk over sig, uden der går værtindegavebutik i den. Lieu Commun er et designfællesskab mellem Matali Crasset, Ron Orb og Eric Morand. Matali Crasset har tidligere samarbejdet med Philippe Starck og står sammen med dj Laurent Garnier bag hotellet Hi i Nice. Butikken er skæg, og der er en idé med alle produkterne. Hos The Collection er der dekorationer og tapet i lange baner. Vi kender allerede tapetbølgen i Danmark, og i Frankrig er det et stort hit at tapetsere en enkelt væg eller blot lade et stykke smukt tapet hænge på væggen, fortæller butikkens indehaver. Hun åbnede The Collection i 2003, fordi hun oplevede, at unge europæiske designeres arbejde nærmest var ukendt for franskmændene. Den danske designer Lene Toni Kjeld er et af de nye navne i butikken, hvor blandt andet modemester Christian Lacroix henter masser af varer. Bag designbutikken Lieu Commun står blandt andre Matali Crasset, der tidligere har samarbejdet med Philippe Starck. Nederst til højre: tapet fra interiørbutikken The Collection. Christian Lacroix er flittig kunde og har brugt boghyldetapetet, da han indrettede et herrehjørne i Hotel du Petit Moulin. VERDENSARKITEKTUR 17

20 DEN GLOBALE PLATFORM FOR MØBELDESIGN På den internationale møbelmesse i Køln udstiller skandinaviske møbeldesignere side om side med hollandske, italienske, polske og russiske designbrands alt imens den europæiske møbelindustri får globalt design-modspil fra bla USA, Japan, Tyrkiet, Kina og Indien. Den årlige internationale møbelmesse i Køln, Imm Cologne, er med sine godt udstillere fra næsten 60 lande en magnet, der tiltrækker designere, møbelproducenter og indkøbere fra hele verden. Flere end besøgende fra over 100 lande valfartede til Imm Cologne 2008 i design-ugen januar, hvor 72 danske møbelproducenter bredte sig ud over knapt m 2 alt imens ARK- FOKUS fik opsnappet kvalificerede bud på de nyeste trends inden for boligindretning, som optrådte i alle afskygninger på møbelindustriens internationale platform i den tyske messe-metropol. Eksperimenter og individuelle løsninger Køln-messens bud på den kommende sæsons trends tager udgangspunkt i grundig international trendforskning, og de kreative eksperter forudser en stille revolution, hvor grænserne opblødes og udviskes mellem ude og inde, design og kunst, naturen og den menneskeskabte verden. Vi er kort sagt på vej bort fra redebyggeriet, hvor hjemmets lille verden opfattes som et isoleret privat sted, hen imod eksperimenter og individuelle variationer inden for boligindretning, og vores mere eller mindre unikke hjem vil i stigende grad komme til at afspejle den store verden udenfor. Her optræder designerne som opdagere eller researchere, der bla vil forsøge at inkorporere naturen i den digitale verden og omvendt, mens forbrugeren leger indretningsarkitekt i sit eget hjem. Derudover er boligdesign skåret over én kam godt på vej til at blive en afslappet affære. Forbrugerne ved, hvad de vil have og når de finder det, så er det vigtigt for dem, at hele herligheden kan tilpasses netop deres individuelle behov. Og med frit valg på alle hylder tager det moderne menneske det ikke længere så tungt, når det gælder sammenblanding af forskellige stilarter eller designudtryk. Trend 1: Outside In Selv de mennesker, der stadig betragter hjemmet som deres meget private, trygge, lune rede, vil kaste sig ud i at vende tingene på hovedet med transparente boligindretninger, der åbner op for verden udenfor. Vi har forladt reden for at blive en del af den store omverden. Alt blandes sammen, og der opstår en ny harmoni, som er knyttet tæt til vores personlige behov. I den individuelt tilpassede boligindretning vil enkeltstående designobjekter erstattes med serier af geometriske former, Øverst: lamper fra finske Secto Design. Nederst: Køln-messen har også plads til klassikerne bla Hans J. Wegners skalstol CH_07 fra 1963, producent: Carl Hansen & Søn. 18

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt inviting nature FILOSOFIEN AT MØBLERE DET GODE LIV. MED Hånden på hjertet INVITEREr vi NATUREN IND I vores HJEM og SOM I DET GODE MÅLTID, DER NYDES SAMMEN MED MENNESKER vi HOLDER AF, ER SANSELIGHED OG

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Download af pressebilleder på http://blickfang.com/blickfang/en/exhibitions/copenhagen/downloads

Download af pressebilleder på http://blickfang.com/blickfang/en/exhibitions/copenhagen/downloads Give me more. blickfang Copenhagen tager hul på tredje omgang. Den 15. og 16. november 2014 vil ca. 110 internationale møbel-, mode- og smykkedesignere gøre byens største pop-up-shop på 4.000 kvadratmeter

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse Stuen er lys, og indrettet enkelt og funktionelt. Langbordet har Adam tegnet og fået lavet. Understellet er lavet af en smed, og pladen er derefter tilpasset. Foldedørene ved altanen kan åbnes helt op,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.:

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Louvre - Tuilerihaven Concordepladsen Champ Élysée - Napoleons Triumfbue - La Defence 1 P A R I S DEN HISTORISKE AKSE Inspiration Gensynsglæde

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til indskolingen og mellemtrinnet Arkitektur er bygninger Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Politiken Kultur KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Gunnar Aagaard Andersen formåede at kombinere billedkunst og design SLIDT. Skumsofaen har

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016.

Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016. FORÅRSUDSTILLINGEN 2016 10. marts 17. april Charlottenborg Fonden søger Københavns Billedkunstudvalg om 45.000 kr. til afvikling af Forårsudstillingen 2016. Charlottenborg Fonden blev etableret i 1857,

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie. Utzon

SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie. Utzon SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie Utzon SKYSKRABERE Man læner hovedet bagover. Kigger op, så langt man kan, og har svært ved at se helt op til toppen af skyskraberen.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Vi er en progressiv designvirksomhed, der konstant udforsker grænserne for tekstildesign og den kreative anvendelse af vores produkter.

Vi er en progressiv designvirksomhed, der konstant udforsker grænserne for tekstildesign og den kreative anvendelse af vores produkter. Vi er Kvadrat Vi er Kvadrat Kvadrat har været førende inden for tekstilinnovation siden 1968, da vores virksomhed blev grundlagt. Vi producerer moderne tekstiler og tekstilrelaterede produkter i høj kvalitet,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/)

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/) Hjem /) Om /om/) $ Kunst til væggen /kunst-til-vaeggen/) ) % Kunstblog /kunstblog/) Kontakt /kontakt/) K u n s tt m e s s e rr 2 0 1 5 :: D e s tt ø rr s tt e Top 3 mest populære kunstmagasiner i Danmark

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Marianne Hesselbjerg

Marianne Hesselbjerg Marianne Hesselbjerg Projektbeskrivelse, Coffee Spot, Tårn G4 Projektet er udarbejdet med respekt for coffee spottets stramme design. Temaet for projektet er tid. Hvad er tid, kan man måle tid, se tid,

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Pernille Corydon Jewellery 1

Pernille Corydon Jewellery 1 Pernille Corydon Jewellery 1 2 2015-16 e-104 n-401 n-100 r-104 r-400 r-148 Pernille Corydon Jewellery 3 Ny sæson. Ny inspiration. Nye tanker. Storbyens puls har altid fascineret mig. Diversiteten og det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KØBENHAVN. Designernes

KØBENHAVN. Designernes Designernes KØBENHAVN Dansk design er et hit både herhjemme og i udlandet. Men hvor elsker designerne selv at færdes,? Læs her om, og bliv inspireret til at se, din storby på en ny måde. TEKST: LOUISE

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Som om det altid har været en del af vores by, ligger Skuespilhuset unikt placeret ved havnebassinet på Kvæsthusmolen

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere