1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2008 ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD"

Transkript

1 1/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND ARKITEKTUR OG KVALITET IDEALKULTURENS DESIGN VERDENSARKITEKTUR I PARIS ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMSTILBUD

2 Du er en god leder er sikker på hånden i din vurdering af arkitektonisk kvalitet har en stærk faglig baggrund i forhold til kommunal planlægning og udvikling har politisk tæft har lyst og energi til at sætte dit præg på udviklingen i en af Danmarks mest dynamiske kommuner Udviklingsperspektiver Horsens Kommune er inde i en rivende udvikling med en stor vækst i indbyggertal, tilflytning af nye statslige og regionale arbejdspladser og salg af rigtig meget erhvervsjord til nye virksomheder. Beliggenheden midt i det østjyske vækstområde er ideel og Horsens Kommune har et byråd, der vil vækst og udvikling. Samtidig er der en tradition i Horsens for at løfte i samlet flok. Visionen for Horsens Kommune bygger på tre nøgleord - oplevelser, dynamik og kvalitet. Et af visionselementerne er at udvikle et levende samfund med høj puls, hvor der satses på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. For at realisere visionen har Byrådet igangsat store satsninger som bl.a.: Udvikling af området omkring det gamle slagteri Omdannelse af den gamle erhvervshavn til byområde Omdannelse af Horsens gamle bymidte og ny byudvikling af strengen mellem slagterigrunden og havnen Udvikling af Brædstrup midtby Udviklingsperspektiverne og udfordringerne er således lette at få øje på for både Horsens Kommune og for den nye stadsarkitekt, som kommer til at spille en central rolle i arbejdet med at omsætte visionerne til konkrete handlinger. Job- og personprofil Du kan se den uddybende job- og personprofil på eller på kommunens hjemmeside Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte direktør for Teknik og Miljø, Knud Andersen, tlf eller eller partner i Lundgaard Konsulenterne Jørgen Norup, tlf eller Ansættelses- og lønvilkår aftales i henhold til Aftale om aflønning af chefer, idet ansættelsen i øvrigt sker på overenskomstvilkår. Det forventede lønniveau er ca kr., hvortil kommer pension. Den endelige lønindplacering samt aftale om ansættelsesvilkår i øvrigt vil ske efter forhandling. Ansøgning mailes til eller sendes til Lundgaard, Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, så den er modtaget senest 11. februar 2008 kl Ansøgere med fortrolig mailadresse bedes venligst anføre denne.

3 INDHOLD: ARKFOKUS 4. årgang, februar 2008 Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Arne Ennegaard Jørgensen Strandgade 27A 1401 København K T (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær, informationskonsulenter i ARKITEKTFORBUNDET. E Grafiker Jesper Lind Jans Inspirationsgruppe Anders Bak, Axel Bendtsen, Bjarne Rieckmann, Britta Daugaard, Lars Poulsen, Naja McNair, Pernille Herzberg, Rikke Kirstine Larsen, Rikke Stenbro og Sidse Grangaard Forsiden Arkitekt og arkitekturformidler Dorte Augustenborg foran Det Kongelige Teaters nye skuespilhus, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma. Foto: Ulrik Jantzen, Das Büro Abonnementsservice Oxygen Media Service Postboks København NV T (+45) , kl E Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Arkitektens Forlag, T Tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Medlem af Dansk Fagpresseforening Oplag: 5000 Udkommer med 10 numre årligt Abonnement: 490 kr. årligt Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 2 NYE UDFORDRINGER ARKITEKTFORBUNDETs næstformand Hans Chr. Kirketerp-Møller reflekterer over udfordringer og mål i KVALITETS MYSTERIET Hvad er arkitektonisk kvalitet? Arkitekt Louise Kjær Christoffersen indkredser kvalitetsbegrebet i sin ph.d.-afhandling fra Arkitektskolen Aarhus. 10 IDEALKULTUR Kvaliteten inden for design og arkitektur trues af ikonisering og ensretning. Interview med forsker og antropolog Karen Lisa Salamon fra Danmarks Designskole. 12 FRANSK VISIT Rundtur til moderne arkitektur, designhoteller, kunstneratelierer og gallerier i Paris. 18 NYT FRA MØBELFRONTEN Indretningsdesign, møbler og boligtrends hentet direkte fra den internationale møbelmesse i Køln, Imm Cologne NEWS 26 LÆR DINE KOLLEGER AT KENDE Ny serie: ARKFOKUS tegner portrætter af ARKITEKTFORBUNDETs medlemmer. 30 TAG PÅ VIRKSOMHEDSBESØG Lær arkitekternes arbejdspladser at kende: Tag med ARKITEKTFORBUNDET på virksomhedsbesøg hos arkitektfirmaerne Lundgaard & Tranberg i København eller C.F. Møller i Århus. ET GODT TILBUD TIL ARKITEKTER OG DESIGNERE 10 gode grunde til at være medlem af ARKITEKTFORBUNDET. 1

4 KÆRE MEDLEMMER, Ved starten på et nyt år er der mulighed for kort at reflektere over året, der gik i ARKITEKTFORBUNDET, og drømme om, hvordan vi vil tackle udfordringerne i For ARKITEKTFORBUNDET blev 2007 året, hvor vores medlemsfremgang fortsatte, og vores ledighed var den laveste set over de sidste 25 år var også året, hvor vi fik ansat Arne Ennegaard Jørgensen som ny direktør samt styrket medlemsservicen. Og året sluttede med, at vi både fik valgt et nyt repræsentantskab og sagt farvel til de repræsentanter, der efter en stærk og lang indsats for ARKITEKTFORBUNDET valgte at stoppe tak for indsatsen og nu ser vi frem til samarbejdet i vores nyvalgte repræsentantskab betød også nytænkning af gamle samarbejdsrelationer: AC-samarbejdet blev slanket og effektiviseret; vi fik Regionale Arbejdsmarkedsråd og Lokale Beskæftigelses Råd i kommunerne som en del af Kommunalreformen. En reform, der for mange medlemmer betød ændrede job- og ansættelsesforhold, og hvor alle brikkerne vel ikke helt er faldet på plads. Overenskomsten Ser jeg i krystalkuglen, vil vores store udfordring i 2008 være, at vi kommer fornuftigt gennem overenskomstforhandlingerne på det statslige område med Finansministeren, det kommunal område med KL og Danske Regioner samt ikke mindst tegnestueområdet med Danske Arkitektvirksomheder. Erfaringerne viser, at forhandlingerne på alle tre områder vil stille krav til en betydelig politisk såvel som sekretariatsmæssig ressourceindsats frem til 1. april. Men ét er helt sikkert: Resultaterne er ikke givet på forhånd, og forventningsbilledet til lønudvikling hos nogle faggrupper gør ikke risikoen for konflikt mindre; men det vigtigste er, set med Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. mine øjne, at den danske forhandlingsmodel ikke antastes på trods af de mange politiske tilløb hertil såvel før som efter folketingsvalget i november 07. På det statslige og det kommunale område skal der i forbindelse med overenskomstforhandlinger ske en udmøntning af Trepartsaftalen, som for os har særlig betydning, når vi taler om kompetence- og lederudvikling samt seniorpolitik. Arkitektuddannelsen En anden stor udfordring er at få styrket og målrettet såvel vores arkitektuddannelser som efteruddannelsen, hvilket fortsat skal ske i et tæt samarbejde med arkitektuddannelserne, Danske Ark samt AA. Især er det vigtigt, at vi får sat fokus på planlægningsområdet, således at der er kvalificerede planlæggere/arkitekter, der kan tage over og løse fremtidens plan- og byplanlægningsopgaver såvel i offentligt som privat regi. Designerne Den tredje store udfordring, som jeg ser for ARKITEKTFORBUNDET i 2008, er, dels at vi skal forberede en god modtagelse af de kommende kandidater fra designskolerne, dels at vi i Repræsentantskabet og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samar- 2

5 bejdsstrukturer bla ved brug af kvik -projektgrupper som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Fra 1968 til 2008 er der gået 40 år. Det synes jeg, vi skal bruge til at fortælle en god historie, fx ved at lave en antologi, hvor jeg med ARKFOKUS redaktør, Anne-Marie ARKITEKTFORBUNDETs repræsentantskab og bestyrelsen skal arbejde med at udvikle nye samarbejdsstrukturer, som udfordrer og giver nyt engagement til såvel de valgte repræsentanter som medlemmerne. Gregersen, prøver at samle 40 portrætter à 4-5 sider, der skildrer arkitekters og andres historier og livsforløb fra 68 til i dag. Har du selv lyst, eller kender nogen, du synes, vil være oplagte at portættere, så send en mail til E Lad os møde udfordringerne i fællesskab. Hans Chr. Kirketerp-Møller, Næstformand i ARKITEKTFORBUNDET Foto: Ib Sørensen FRA STRUER TIL GRØNLAND ARKFOKUS no. 2/2008 udkommer den 28. marts, og her kan du bla læse om arkitekters karriereveje, og hvordan man finder det rigtige job og om en dansk arkitekt, der arbejder med boligprojekter i Grønland, og det nye Struer Museum, tegnet af den lokale arkitektvirksomhed fn-tegnestuen. ARKKLUMMEN 3

6 KVALITETS MYSTERIET Louise Kjær Christoffersen gør op med store tænkere som fx Vitruvius (80/70-25 f.kr.), der i et ti-binds værk om arkitektur De Architectura Libri Decem fandt formlen på kvalitet og satte proportioner på mennesket, som Leonardo da Vinci tegnede i Den vitruvianske mand. 4

7 Louise Kjær Christoffersen er en modig, ung kvinde. Hun har sat sig for at afkode det sortklædte broderskabs mantra: arkitektonisk kvalitet! Af Peter Kronsted Det ligner fagligt hari-kiri. En ung, kvindelig arkitekt vil sætte ord på begrebet arkitektonisk kvalitet. Et magisk udtryk, som ofte bliver brugt til at lukke munden på borgere, brugere, bygherrer og politikere, der får at vide, at I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker. Vi får forskellige følelser, når vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. de har ligeså lidt forstand på arkitektonisk kvalitet, som bønder har på agurkesalat. En fremherskende opfattelse blandt kolleger og fagfolk er, at det fine ved arkitektonisk kvalitet netop er, at man ikke kan gøre det til genstand for forskning, siger Louise Kjær Christoffersen, der alligevel vover at sætte fænomenet under forskerlup med ph.d.-afhandlingen Arkitektonisk kvalitet. Hun går uimponeret i krig med græske og romerske tænkere og det 21. århundredes ikon-arkitekter, der har krypteret arkitektonisk kvalitet til uforståelig og patenteret arkitektlatin. Indrømmet. Vi skal blive bedre til at udvikle et sprog, der fungerer udadtil. Arkitekter kommunikerer fint internt i faget, men udadtil er det ofte vanskeligt, medgiver Louise Kjær Christoffersen. Og når arkitekter skal vurdere og beskrive kvalitet, er det tit med henvisning til den der gut feeling. Når vi diskuterer arkitektonisk kvalitet, falder vi hurtigt ind i at formulere os i vurderinger. Det er langt vanskeligere at udtrykke sig om de bagvedliggende processer og fænomener. Diskussionen handler ofte om stil og enkelte udtryk, konstaterer hun. Det skyldes blandt andet, at arkitektur er et gammelt mesterlærerfag. Mange processer lærer unge arkitekter ved at gentage håndværket. I traditionen sættes ikke altid ord på. Vi gør, uden at vide. Ingen facitliste Men nu har Louise Kjær Christoffersen gjort en afhandling med masser af vid. Ved forsvaret på Arkitektskolen i Århus blev den godt modtaget af fagets udøvere og teoretikere. Og hendes afhandling er på vej som bog. Dermed har lægfolk, der er tvunget til at leve og dø i forskellige arkitekters påhit, fået noget, der ligner en tommestok til måling af arkitektonisk kvalitet? Louise Kjær Christoffersen smiler og skynder sig at træde lidt på bremsen, inden forventningerne kammer helt over. Det er ikke nogen facitliste for, om et værk er smukt eller grimt, selvom jeg meget vel forstår ønsket, forklarer hun. Når man forholder sig til det enkelte værk, ender man ofte i den klassiske måde at forstå kvalitet på. Værket deles op i mange forskellige enheder bygningsdel, Begrebet arkitektonisk kvalitet går igen i alle statslige og kommunale myndigheders bud på, hvad god og rigtig arkitektur er og skal være. Og ved søgning på danske internetsider med det præcise udtryk arkitektonisk kvalitet dukker p.t bud op. Nu har Louise Kjær Christoffersen fra Arkitektskolen Aarhus leveret det første danske forskningsbidrag til en afkodning af det magiske begreb som det fornemt kommer til udtryk i Kay Fisker og C.F. Møllers universitet i Århus (foto til højre). FORSKNING 5

8 lys, materiale, osv. Den måde fungerer i mange sammenhænge, men derved mistes fænomenets helhed. Kvaliteten vedrører samspillet mellem dele og ikke-dele. Og i de spændingsfelter, hvor modsætninger mødes, er der kvalitet. Det enkelte værk indgår i et spændingsfuldt forhold mellem det individuelle og det generelle. Det er udgangspunktet for at beskrive arkitektonisk kvalitet, forklarer Louise Kjær Christoffersen og slår fast, at begrebet spænding er helt afgørende for forståelsen af kvalitet. Gut feeling Selvom det lyder ligetil, er det ikke helt så enkelt at få fat på fænomenet kvalitet, ifølge Louise Kjær Christoffersen. De erkendelsesmæssige problemer med arkitekturens til tider særdeles bastante byggeklodser er ligeså vanskelige som dem, nanokemikere og atomfysikere opdager, når de pusler med livets mindste byggeklodser. Det er vanskeligt at indkredse og fastholde et flygtigt fænomen, uden at det ændrer karakter, og så er der indbyggede fælder undervejs. For det første er der naturligvis også et æstetisk, kunstnerisk element i kvalitetsbegrebet den omtalte gut feeling, og derfor ledes man hurtigt ud i vildtvoksende filosofiske diskussioner. Samtidig er arkitektur et udpræget praksisfag, hvor det kan være vanskeligt at gå videnskabeligt ind i processer som fx ideudvikling og kreativ tænkning. Og endelig ændrer arkitektonisk kvalitet karakter, når man undersøger det mere systematisk. Akkurat som hvis man tog et snefnug ud af sit rette element og med hjem i varmen for at undersøge det, forklarer Louise Kjær Christoffersen. Virker det? Men hvor svært kan det være? Når en romersk arkitekt, Vitruvius (80/70-25 f.kr.), kunne lave en langtidsbrugbar model for kvalitet i arkitekturen, og selv Kul- Jeg vil blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsopleveler, man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. 6

9 Arkitektonisk kvalitet handler om, hvordan tingene ser ud, hvordan de er i brug og om, hvordan de påvirker os. Øjnene, først og fremmest, men hele kroppen er i brug, når vi mærker arkitektur. Følesansen fortæller om materialer, hørelsen fornemmer øjeblikkeligt, om et rum er hårdt eller blødt, stort eller småt. Det er kun én side af det. Det vigtigste i arkitektonisk kvalitet er, hvilke egenskaber omgivelserne har; er de åbne og imødekommende, udfordrende, i balance med sig selv og med os? Får de os til at føle, at vi passer til verdenen? Er vi blevet forstået, eller bliver vi afvist? Arkitektur får kvalitet, når det respekterer og udfordrer alle de sanser, vi har i brug, når vi mærker verden. Arkitektonisk kvalitet er egenskaber ved det, vi laver, der understøtter og inspirerer os til at leve et godt liv. (Arkitekt Christoffer Harlang, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og formand for Statens Kunstfonds arkitekturudvalg) Arkitekturens komposition og fortælling er både håndgribelig og uhåndgribelig, og det er denne kombinerede egenskab, der er dens kvalitet. (Kanonudvalget for arkitektur, januar 2006) Arkitekturen udgør en vigtig ramme for liv og vækst i Danmark og dermed også for vores velfærd. Overalt udgør de fysiske omgivelser rammen for vores liv. Derfor er det vigtigt, at samfundets fysiske rammer har høj arkitektonisk kvalitet. (Kulturminister Brian Mikkelsen ved præsentationen af regeringens arkitekturpolitik, maj 2007) Ti forskellige indsatsområder skal fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk arkitektur. Det offentlige byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Privat efterspørgsel efter arkitektonisk kvalitet skal fremmes Arkitektonisk kvalitet og effektivt byggeri skal gå hånd i hånd Innovativ arkitektur skal skabe sundt, tilgængeligt og bæredygtigt byggeri Det støttede byggeri skal have større arkitektonisk kvalitet Arkitektonisk kvalitet i planlægningen skal have høj prioritet Den arkitektoniske kulturarv skal vedligeholdes og udvikles Eksporten af dansk arkitektur skal have bedre betingelser Dansk arkitektur skal have et stærkt vækstlag Den danske arkitektuddannelse skal være blandt verdens bedste (Statens arkitekturpolitik, maj 2007) turministeren med lidt hjælp kan pege på ti værker? Igen må hun smile højlydt. Dengang som i dag har man forsøgt at regulere sig til en fast standard for kvalitet. Men det foregår ud fra en underliggende dagsorden, et underliggende værdisæt. Fx om vi kan lide mangfoldighed, kan lide paraboler, kan lide reklamer i det offentlige rum, kan lide sort tegl osv. Men arkitekturpolitikker og kulturkanoner bevæger sig stadigvæk på overfladen af fænomenet og er i virkeligheden mere udtryk for retningslinjer, der skal få tingene hen imod et ideal. Jeg har vendt det om. I stedet for at spørge hvad kvalitet er, så spørger jeg, hvordan kvalitet virker, forklarer Louise Kjær Christoffersen og konkretiserer: Vi får forskellige følelser, om vi i Berlin oplever Rem Koolhaas hollandske ambassade, Daniel Libeskinds Holocaust Tower i Det Jødiske Museum eller Albert Speers stadion til Hitler. Arkitekter har et stort sociokulturelt ansvar, understreger Louise Kjær Christoffersen. For det er arkitekterne, der skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet som det fx udfolder sig inden for i storcentret Bruuns Bazar i Århus. FORSKNING 7

10 8 Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os både i Fristaden Christania og i Silvans byggemarked.

11 Vi engageres kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, fordi der er spænding. I spændingen er der information om verdens indretning og virkemåder. Retninger, hastigheder, det klaustrofobiske, udsigt, kigge igennem, det labyrintiske, tryghed, forholdet mellem lys og skygge, til at sidde på, for højt, nysgerrighed, rædsel. Det afgørende er, hvad gør arkitekturen ved os? Hvad sker der i mødet mellem den, der oplever og arkitekturen. Modsætninger mødes Med andre ord kan Platon, Vitruvius og andre romantikere pakke skønhedsidealerne sammen. Kvalitet handler om, at arkitekturen gør noget ved os. Om pilen derefter slår ud til den ene eller anden side på karakterskalaen på enten godt eller skidt, smukt eller grimt er afhængig af, hvor øjet, der ser, befinder sig i tid og sted. Tag blot kontroversielle bygninger som bunkerne langs Jyllands vestkyst. Vi bliver engageret af den spænding, bunkerne har i forhold til omgivelserne og i forhold til én selv, når vi går på opdagelse, forklarer Louise Kjær Christoffersen om bygninger, der næppe vil komme i ministerens kanon. Spændingen mellem varm og kold, lille og stor, ude og inde, natur og kultur, flygtigt sand og bastant beton osv. Når det så kommer til en smagsdom over bunkeren, afhænger det af, hvordan man er tunet. Om betragterens historiske bevidsthed eksempelvis. En 85-årig, der har oplevet 2. verdenskrig, synes anderledes om en bunker end barnebarnet, der endnu ikke har haft historie i skolen. Arkitekters store ansvar Efter Louise Kjær Christoffersen har knækket kvalitetskoden, burde det være ligetil for tegnestuer, arkitekter og planlæggere at få kvalitetsstemplet mere af deres arbejde i stedet for at få en byge af lægmandsprotester i hovedet ved projektpræsentationen. Skal vi ikke nøjes med at sige, at jeg har givet et bidrag til diskussionen. En måde, så man kan diskutere det uden at reducere det til kun at handle om æstetik. En måde at komme bag ved vores personlige optik, så underliggende normer kommer ud i lyset. Derved kommer det ikke til at styre diskussionen. Et forsøg på at sætte modeller og begreber ind over nogle af fagets vigtige fænomener og processer, siger hun og tilføjer: Jeg vil også blive glad, hvis mit arbejde fører til, at vi får en diskussion om, hvilke hverdagsoplevelser man skal have i stedet for kun at fokusere på højstatusarkitektur. Som arkitekter har vi et stort sociokulturelt ansvar. Vi skaber rammer om begivenheder, handlinger og hverdagslivet. Arkitektur er ikke et til- eller fravalg. Det er et vilkår. Og det må gerne have kvalitet. Der er forskel på, hvordan en tysk bunker ved Vesterhavet vurderes af en 85-årig, som har oplevet 2. verdenskrig, og hans barnebarn, der endnu ikke har haft historieundervisning i skolen. FORSKNING 9

12 IDEALKULTUR OG INVESTERINGSMARKED Den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter. Antropolog og lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole, Karen Lisa Salamon, der var blandt oplægsholderne på ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2007, fortæller her om tendenser og vilkår for design og arkitektur, om kanonisering og ensretning af kulturproduktionen, elitedyrkelse, investeringsobjekter og det mandsdominerede design. Design, arkitektur og kunst har aldrig oplevet så stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed som i dag. Kulturministeren iværksætter kulturkanoner, og vi kan læse om elitedesignere og -arkitekter i weekendavisernes særtillæg og i ugeblade. Men hvorfor er design, kunst og arkitektur i den grad blevet interessant for den politiske dagsorden, og hvorfor interesserer almindelige mennesker sig pludselig for kunst og design? Den politiske idealkultur Kunst, kultur, design og arkitektur har fået ny dagsorden. En dagsorden, som i høj grad sættes af politikerne, erhvervslivet og centrale administratorer. Det mener forskeren Karen Lisa Salamon, som peger på, at politikerne skaber en stilistisk forståelse af, hvad design, arkitektur og kultur er for størrelser. I Kulturministeriets kulturkanon har man lagt sig fast på én bestemt forståelse af begrebet kultur man frembringer gan- Man investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, som har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer. ske enkelt forestillingen om en idealkultur. Billedet på en sådan idealkultur bliver bla bestemmende for, hvem der fx tildeles penge og for, hvad der understøttes af staten. Derfor stræber rigtig mange udøvere af kunst og arkitektur efter dette politisk skabte ideal i deres jagt på succes, forklarer Karen Lisa, som i øvrigt mener, at det er fint med øget fokus på kultur, men at det er problematisk, hvis den elitære forståelse af kultur bliver den altdominerende. Hvis rammerne bliver alt for ensrettede, får vi svært ved at tænke ud af boksen, og forståelsen af kunst, arkitektur og design bliver forsimplet. Som eksempel på kassetænkningen nævner Karen Lisa Christianias arkitektur, der nærmest er blevet billede på den alternative arkitektur: Christianias arkitektur er blevet sat i bås og det risikerer at sætte begrænsninger for, hvordan man ellers kan tænke alternativ arkitektur. Kunst og design som investeringsobjekter Gennem den seneste tid er kunstmarkedet boomet; kunst er blevet en del af det almene investormarked, og det betyder, at alle der er optaget af kunst, også spekulerer i kunst ved at investere i en signatur eller et kunstnernavn. Mange investerer simpelthen i noget, de ikke ved, hvad er i håbet om, at en arkitekts, designers eller en kunstners navn en dag ophøjes til et ikon og bliver penge værd. Vi ser det fx inden for design, hvor folk investerer i Wegner-signaturen og køber Kjærholm-stole før og efter, Fritz Hansen begyndte at producere dem alene med den økonomiske værdi for øje. Det er ikke længere æstetikken eller siddekomforten, der har første prioritet. I stedet er design blevet et værdipapir blandt andre værdipapirer, understreger Karen Lisa, som mener, at design, kunst og arkitektur som aktiemarked smitter af på den nye design- og arkitekturproduktion og på den måde, som de unge designere opfatter sig selv på. Men det er ikke alle områder inden for design og arkitektur, som har fået tildelt en aktie. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige 10

13 Foto: Robin Skjoldborg sysler eller tidligere tiders hippiekultur. Men der er ikke som sådan en rationel begrundelse for, at disse dele af faget har fået lavstatus. I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. A- & B-hold Ikoniseringen af kunst, design og arkitektur samt opfattelsen af kunst som ren investering smitter af på udøvernes interne omgang med hinanden. Vi er ved at få et A- og et B-hold blandt designerne en slags Hollywoodeffekt med en overklasse, starletterne og drømmerne. Hollywood-effekten kombineret med design som investeringsobjekt betyder også, at design- og arkitekturverdenen har fået en større underholdningsværdi i medierne. Vi læser om stjernedesigneren og -arkitekten, som kreerer produkter til skyhøje priser. Via medierne og politikernes kanonisering sker der altså en form for ensretning, hvilket igen smitter af på udøverne, som i stigende grad søger derhen, hvor pengene og fondsmidlerne er tilgængelige, siger Karen Lisa Salamon. Men ensretningen og den økonomiske tankegang risikerer at få en negativ effekt på kulturproduktionens udvikling: Hvis investorer alene vurderer kulturen med økonomiske briller, risikerer man, at det går ud over den kunstneriske kvalitet, og at udøverne får sværere ved at tænke ud af boksen, siger Karen Lisa Salamon, som dog understreger, at man stadig ser rigtig mange alternative projekter og opstart af enmandsvirksomheder med ideologiske formål. Problemet er blot, at det kun er de færreste af disse initiativer, der overlever gennem længere tid. De feminine områder som fx tekstil og keramik er for tiden inde i en voldsom nedgangsperiode. Måske fordi disse områder bliver associeret med kvindelige sysler eller tidligere tiders hippiekultur. (...) I stedet er det de mandsdominerede designfelter som fx møbler, industrielt design, computerspil og kommunikationsdesign, der i dag oplever prestige. Fremtidens udfordringer Karen Lisa Salamon er ikke i tvivl om, at design og arkitektur vil komme til at spille en stadig større rolle i samfundet fremover: Politikerne er enige om, at vi skal satse på innovation, hvis vi skal være på forkant med den globale konkurrence. Derfor vil design- og arkitekturforskning komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Men den igangværende ikonisering, individualisering og stjernedyrkelse er ikke vejen frem. Det vil skabe en alt for stor taber-rate blandt designere og arkitekter, siger Karen Lisa Salamon, der mener, at man i stedet bør se på den kunstneriske kvalitet og vurdere, hvordan design og arkitektur kan bruges inden for alternative områder som fx bæredygtighed og klima. Karen Lisa Salamon har en ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School. Hun er uddannet antropolog og ansat som lektor ved Center for Designforskning på Danmarks Designskole. Karen Lisa Salamon er bla forfatter til bogen Selvmål det evaluerede liv, der udkom på forlaget Gyldendal i I bogen diskuterer hun forhold omkring kulturproduktionens udvikling, ophavsret, autenticitet og samfundets tendens til at måle og administrere alt fra kultur- til kærlighedsliv. FORSKNING 11

14 DER ER INGEN ENDE PÅ DESIGN OG ARKITEKTUR I PARIS Brede boulevarder, Eiffeltårnet og Centre Pompidou. Paris har tradition for arkitektur med store armbevægelser, og en travetur gennem byen er magisk. Men vil man have overblik over design- og arkitekturtraditionen eller fat om den vibrerende undergrund anno 2008, går turen til byens museer, gallerier og iværksættere. Af Nanna Schacht 12 Arkitekt Jean Nouvel og landskabsarkitekt og botaniker Patrick Blanc har sammen skabt en af vores årtis mest bemærkelsesværdige bygninger. Musée du Quai Branly med kunst fra Afrika, Asien, Oceanien og Amerika åbnede i Foto: David Lefranc. Paris Tourist Office

15 I 1853 håndplukkede Napoléon III den franske embedsmand og baron Haussmann til at nedlægge store dele af den gamle middelalderby og gennemskære byen med boulevarder så brede, at ryttere og artilleri kunne komme hurtigt frem og slå ned på optøjer og gadekampe. Paris fik også nye pladser, offentlige parker og vand- og kloakanlæg, og byen fik det arkitektoniske udtryk, den er verdenskendt for i dag langt fra voldkvartererne i eksempelvis Wien og København kvadratmeter arkitektur Det nyåbnede arkitekturmuseum Cité de l architecture et du patrimoine viser to modeller af byen før og efter Haussmann. Museet blev indviet i marts 2007 og har helliget kvadratmeter til arkitektur, hvilket er det største areal i Europa. Og med andet værdifuldt arvegods, som originaltegninger af Eiffeltårnet, har man benene solidt plantet i byens arkitekturtradition helt tilbage til 1851, samtidig med at man kan fortabe sig i modeller af landets nyeste retsbygninger, sportshaller, ministerier, kirker, virksomheder, boliger og projekter, der slet ikke er realiseret endnu. En særlig oplevelse er at gå ind i 1:1-rekonstruktionen af Le Corbusiers lejlighed skabt til det almene boligbyggeri Unité d Habitation i Marseille. For arkitekturentusiaster er det nye museum et must. Om ikke andet så for at dåne over udsigten på første række til Eiffeltårnet gennem de enorme gulv-tilloft-vinduer. Kunst fra kolonierne Når man er på de kanter ved Eiffeltårnet, er det værd at slå et smut over Seinen. Musée du Quai Branly åbnede i 2006 og viser ikke mindre end stykker kunst fra de ikke-vestlige kulturer i Afrika, Asien, Oceanien og Amerika. Jean Nouvel, som også har tegnet DR s nye koncerthus i Ørestad, står bag arkitekturen med den transparente glasfacade på søjler og jernkuber i naturfarver. Landskabsarkitekten Patrick Blanc har opfundet plantefacaden, hvor subtropiske og modstandsdygtige Unité d Habitation i Marseille. Le Corbusiers almene boligbyggeri fra 1952 har dannet skole. På Cité de l architecture et du patrimoine kan man gå ind i en 1:1-rekonstruktion af en af lejlighederne. VERDENSARKITEKTUR 13

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

8/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

8/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 8/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Musicon den kreative bydel byplanlægger i grønland guldsmeden Med den oppustelige sølvskål Tegnestuen Nye Arbejder ARTIKLER af Peter Davey, Søren Nielsen,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger:

Læs mere

3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DESIGNÅR 2005 ARKFOKUS no. 4: DANMARKS HAVNEBYER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer i slutningen af september med interviews, reportager, debat,

Læs mere

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM 5/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER, RABATTER

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Af Gitte Evy Frigioni, juridisk konsulent i ARKITEKTFORBUNDET Den 1. oktober 2006 trådte den nye lov i kraft om barselsudligning på det private arbejdsmarked.

Læs mere

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs.,

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN 6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN Arkitektur Guide Øerne Arkitektur Guide Øerne Med Arkitektur Guide Øerne

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17 Forår 2012 Årgang 2 Brugsen i Sundhøj i Skolelederen og Kruseduller på den fede medvind siden 1982 menneskekenderen måde Tøsingen Februar 2012 Læs side Årgang 4 2 Læs side 12-13 Læs side 16-17 1 Udgivet

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere