HENRY HEERUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENRY HEERUP 2015-2016"

Transkript

1 Udstillingskoncept 1 Heerup i museumslandskabet 2 Projektinformation 4 Forskning / Antologi 5 Seminar 6 Budget og finanseringsplan 8 Samarbejdspartnere 10 Formidling og folkeeje 14 1

2 2

3 UDSTILLINGSKONCEPT Dear Heerup. You always have been and are one of the greatest artists in Denmark. Karel Appel, Den danske kunstner Henry Heerup ( ) var ikke alene i centrum af dansk kunst i et halvt århundrede, men også dybt involveret i den skelsættende udvikling i kunsten i Europa før, under og efter 2. verdenskrig. Alligevel er der meget som endnu ikke er sagt og vist i forhold til denne særegne kunstner. Heerup anses af mange i dag for at være den mest folkelige kunstner i Danmark nogensinde. Heerups farverige malerier, litografier og offentlige udsmykninger præger stadig mange offentlige bygninger, private hjem og skolebøger. Værkernes brede appel og store rækkevidde synes imidlertid til tider at skygge for forståelsen af Heerup som den avantgarde kunstner han var. Det er godt 20 år siden Henry Heerup døde og tid til at tage hul på en ny fortælling. Afsættet er et samarbejde mellem Heerup Museum, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Sorø Kunstmuseum samt ph.d. stipendiat Kerry Greaves (USA) og ph.d stipendiat Jens Tang Kristensen. Samarbejdet udmynter sig i en omfattende retrospektiv Heerup-udstilling på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, en udstilling om Heerup og Cobra på Heerup Museum samt en udstilling om Heerup, Albert Mertz og Dada på Sorø Kunstmuseum. I projektet indgår blandt andre tiltag et seminar på Københavns Universitet samt en omfangsrig og fagfællebedømt antologi. Hensigten med projektet er at komme omkring både datidens og samtidens til tider noget fastlåste forståelse af Heerup i håbet om at skabe et dybere, mere reflekteret og mangfoldigt billede af en kunstner som på unik vis balancerede mellem det avantgardistiske og folkelige. Væsentlige kilder i denne forskning er hidtil ubearbejdet arkivmateriale fra boet efter kunstneren, som ikke mindst indsætter Heerup i sin egen samtid, set i såvel nationalt som internationalt perspektiv. Heerup bør med andre ord indskrives i den kontekst, der var med til at forme hans billedlige udtryk og livsbane hvori hans kunstneriske produktion spillede en særlig rolle. Heerup var som sine samtidige kolleger i erne dybt optaget af at finde et nyt billedsprog, der i højere grad end tidligere kunne udtrykke, som Heerup formulerede det; ikke det vi ser, men det vi vil se. Anledningen for kunsten er på én gang meget konkret bundet i fx hverdagens objekter og meget abstrakt, idet Heerup ofte trækker en lige linje fra det individuelle til det generelle, fra eksemplet til ideen. Han var således også en af de første i dansk kunst, der for alvor fik øjnene op for den billedrigdom 31

4 som findes i den oldnordiske kultur, sådan som den er overleveret gennem bl.a. kalkmalerier, vikingernes udsmykninger og romanske stenfigurer. Særligt interessant fandt Heerup den folkelige fortællings evne til at udtrykke væsentlige aspekter i tilværelsen på en måde, der var forståelig for mange. Det nordiske udtryk blev hos Heerup afgørende for udviklingen af hans karakteristiske og letgenkendelige stil med de sammenslyngede, forbundne organiske former fyldt med ofte symbolsk ladede motiver. Nærværende projekt har bl.a. som mål at kaste lys over Heerups næsten barnligt naive motiver som et unikt billedsprog med rødder i en lang nordisk tradition for folkelig fortælling. Heerups kunst kan dårlig adskilles fra hans liv, men bør med et nutidigt udtryk ses som én stor performance. For mange unge kunstnere i dag står Heerup som et lysende eksempel på en kunstner, der levede i og med sin kunst, tro mod sig selv og det udtryk, der synes uundgåeligt. Fra sin have i Rødovre, en forstad til København, skabte han ikke alene tusindvis af unikke kunstværker, han solgte også alt direkte fra haven, og tog, som den gode vært han var, imod besøg af såvel prinser som børnehaver. Det var hverdagen, det banale, helt almindelige og dog så væsentlige for de fleste. Ambitionen er gennem de ovennævnte landsdækkende tiltag at skabe ny faglig viden og formidle nye vinkler for et bredt kunstpublikum. De tre udstillinger skaber tilsammen et tiltrængt visuelt overblik over Heerups kunstneriske virke, mens værker fra ind og udland, der ikke tidligere har været udstillet, præsenteres. Projektet vil desuden blive grundig understøttet af udgivelsen af en omfattende biografi planlagt til at udkomme samtidigt med de tre udstillingsåbninger. Heerup i museumslandskabet Kunstneren Henry Heerup fik i år 2000 sit eget museum nær haven i Rødovre, der hvor han følte sig hjemme og som var arnestedet for de mange kunstværker. Museet bygger på kunstnerens personlige samling og består bl.a. af et større antal malerier med særlig personlig relevans for kunstneren, stenskulpturer, velbevarede skraldemodeller, en omfattende samling grafik samt unikt arkivmateriale i form af skitser, dagbøger, breve, genstande mm. Heerup er desuden repræsenteret med værker i store internationale samlinger og museer verden over så som eksempelvis Nasjonalgalleriet Oslo, Moderna Museet Stockholm, Göteborg Konstmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam, Rijksmuseum Otterloo, Museum of Modern Art, New York, Fort Lauderdale Florida, The Department of fine Arts of the Carnegie Institute, Pittsburgh og på størstedelen af de danske kunstmuseer eksempelvis Statens Museum for Kunst, Louisiana Museum of Modern Art Humlebæk, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum Odense, KUNSTEN Aalborg mfl. 2

5 HENRY HEERUP

6 PROJEKT-INFORMATION Projektperiode: september januar 2016 Retrospektiv udstilling på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Udstillingen Henry Heerup, Albert Mertz og Dada på Sorø Kunstmuseum Udstillingen Cobra or not? på Heerup Museum Udgivelse af antologi om Henry Heerup og hans samtid med artikler af såvel danske som udenlandske forskere på området Seminar på Københavns Universitet om dansk kunst i mellemkrigstiden, den samtid som i særlig grad var med til at præge Heerups liv og værk Release af biografisk bog om Henry Heerup skrevet med afsæt i ny forskning på Heerup Museum Inddragende formidling af Heerups tanker gennem film, tekst, lyd og interaktive installationer Foredrag om Heerups liv og værk Kreative workshops for skoleklasser med afsæt i Heerups billedverden Undervisningsmaterialer til skoler med inspiration til videre arbejde med emnet 4

7 FORSKNING / ANTOLOGI På trods af, at Heerup med sine mange udstillinger og netværk placerede sig i midten af flere årtiers kunstverden er hans værker af forskellige årsager hidtil gået under forskeres radar og fremstår i dag næsten uberørt af grundig kunsthistorisk forskning. To årsager til dette skal her nævnes. For det første har der ikke hidtil været tilstrækkeligt tilgængeligt primærmateriale. Det skulle der i dag, med Heerup Museums seneste intensive digitalisering samt arbejdet med en større biografi om kunstneren, være rådet bod på. For det andet, og det er nok så interessant, hænger den relative forskningsmæssige tavshed tilsyneladende sammen med at Heerup kan siges at have sejret ad helvede til med iscenesættelsen af sin kunst, som noget der naturligt voksede op af jorden i villahaven i Rødovre. Der er en aura af indforståethed omkring receptionen af Heerup, forankret i en stor folkelig kærlighed til hans værker, men også en indforståethed, som gør det svært at komme bag om de mange myter og visuelle udtryk. Dette rådes der bod på med en antologi, der med udgangspunkt i den nyeste forskning kridter linjerne op for Heerup, samtiden og receptionen. Antologien vil indeholde 6-8 fagfællebedømte artikler med indledning af redaktørerne Anni Lave Nielsen, Museumsdirektør på Heerup Museum og Lotte Korshøj, Museumsleder på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og Charlotte Sabroe, Direktør på Sorø Kunstmuseum. Flere af bidragsyderne til antologien er allerede fundet, heraf phd. Kerry Greaves, der netop forsker i den danske revolutionære kunst i årene omkring Anden Verdenskrig og phd. Jens Tang Kristensen, der er tilknyttet Sorø Kunstmuseum. Foruden at opridse den politiske scene Heerup befandt sig på ser Jens Tang Kristensen på Heerups værker i relation til kunstneren Albert Mertz og Dadaismen. Antologiens emner udfoldes som følger: Heerup og den politiske scene omkring Avantgarden Tidsskriftet Helhesten og kunstnerne under 2. Verdenskrig Heerup i lyset af de konkret abstrakte omkring Linien. Folkelighed som strategi frem for egenskab Med store bogstaver den litterære Heerup Seksualitet og vitalisme Udgivelsen finder sted i forbindelse med åbningen af projektets tre udstillinger. Antologien vil foreligge på dansk og engelsk. 5

8 SEMINAR Med henblik på at udbrede og diskutere de nye synsvinkler der er tilvejebragt på baggrund af udstillinger og antologi, afholdes et seminar under overskriften Heerup - kunstneren, myten og receptionen. Det tilstræbes at seminaret arrangeres og afholdes i samarbejde med Københavns Universitet. Her indbydes forskere indenfor kunsthistorie, visuel kultur, moderne kultur og litteratur fra ind og udland. Seminaret har til formål at belyse den danske kunstner Henry Heerup ud fra en mangfoldighed af faglige synsvinkler for herved at åbne for skabelse af ny viden, refleksion og diskussion på højt kunstfagligt niveau med det overordnede mål at indsætte kunstneren i en bredere kontekst end hidtil set. Seminaret er udtryk for et ønske om at gå et skridt videre end tidligere; at belyse hvad der har skabt og til stadighed fastholder Heerup i en særlig position på kanten af dansk og europæisk kunsthistorie. Det er en grundlæggende antagelse, at en nyfortolkning af Heerup uundgåeligt vil rykke ved forståelsen af den samtidige kunstverden, han var en integreret del af. Seminaret afholdes i efteråret 2015 og tovholder på seminaret er phd. Jens Tang Kristensen fra Sorø Kunstmuseum. 6

9 7

10 BUDGET & FINANSERINGSPLAN UDGIFTER Research og forskning: Research og forskning Møder, rejser og ophold Udstilling: Udstillingsopbygning, teknisk assistance Transport af værker fra Schweiz inkl. crates Transport af værker i DK inkl. crates Forsikring Skilte og folietekster Fernisering og udsendelser Konservering Dokumentation / fotografering Formidling: Formidlingsprojekt Undervisningsmateriale Bogudgivelse: Grafisk tilrettelæggelse Tryk af bøger 2000 stk Fotos til bogen Oversættelse fra dansk til engelsk Nyoversættelse af Cobra Bibliotheket Honorar til fagfællebedømte artikler Redaktion Korrektur Kommunikation og markedsføring: Annoncering Bannere, plakater og invitationer

11 Seminar: Transportudgifter til foredragsholdere og forplejning Honorar til foredragsholdere Økonomi: Administration Revisor Udgifter i alt FINANSERINGSPLAN Fondsansøgninger Egenfinansiering Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Heerup Museum Sorø Kunstmuseum Indtægter i alt

12 HEERUP MUSEUM Kirkesvinget 1 DK 2610 Rødovre cvr.nr Telefon: Museumsleder Anni Lave Nielsen 10

13 HENRY HEERUP CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM Birk Centerpark 1 DK-7400 Herning cvr.nr Telefon: / Museumsleder Lotte Korshøj Ph.d. Kerry Greaves, City University of New York 11

14 SORØ KUNSTMUSEUM Storgade 9 DK 4180 Sorø cvr.nr Telefon: Direktør Charlotte Sabroe / Inspektør Birgitte Kirkhoff Eriksen / Ph.d. Jens Tang Kristensen, Københavns Universitet Institut for Kunst og Kulturvidenskab 12

15 13

16 FORMIDLING OG FOLKEEJE Kom Børn, Jeres Smadrede Legetøj Genopstaar Som IdeVisioner. Henry Heerup Henry Heerups genkendelige motiver, farver og symboler har en særlig appel til børn og Heerup bliver til tider kaldt billedkunstens H.C. Andersen. Der er ingen tvivl om, at Heerup hentede stor inspiration hos den kendte danske eventyrdigter og følte sig nært beslægtet med bl.a. H.C. Andersens figur Den lille grimme ælling, som han også blandt andre motiver har illustreret flittigt. Både børn og voksne elsker den måde Heerups kunst forstås med hjertet og pirrer erindringen og hverdagserfaringen. De indbydende runde former og klare komplementærfarver har været døren ind til kunstens verden for mange skolebørn og deres familier. Heerup mente selv, at hans kunst var til både børn og voksne. Selv hans børnebøger Nis og Nutte samt Skralle og Kladde bærer præg af, at Heerup ikke mente man skulle skabe en særlig let forståelig kunst for børn, men snarere gøre kunsten forståelig for alle. I udstillingsrummet tilbydes interaktiv formidling, hvor børn såvel som voksne kan lege sig tættere på det Heerupske univers. Gennem spil, spørgsmål og bevægelse knyttes generationerne tættere sammen gennem den gode oplevelse med kunsten. I forbindelse med udstillingerne arrangeres vedkommende og nærværende omvisninger i Heerup værker for familier såvel som skoleklasser. Heerup kunst vil danne en udfordrende og dynamisk ramme om dialogen mellem kunstformidler og tilhører. Til skolebørn tages afsæt i det sete og fortalte, som i værkstedet omsættes til fx egne skraldemodeller, farverige motiver, stærk sort/hvid grafik og meget andet. 14

17 "Det var i 1900 og æblekage". Sådan starter Heerup børnebogen Skralle og Kladde, der blev skabt i 1942 til børnene Nanna og Ole. Her fortryller Heerup hverdagen for sine børn. Turen med sporvogn til Vanløse bliver forvandlet til en jordomsejling og Heerup selv til en indianerhøvding. Haven, hvor Heerup igennem et langt liv skabte sine billeder og skulpturer, bliver til et forunderligt figurland, hvor kunsten er frisk som en kladde og skraldet det pure guld; en verden, hvor Bedste og naboens kat kigger forbi, mens børnene leger mellem skulpturer, modne hyldebær og bunker af skrald. Billeder fra kunstekskursionen 2013 til Trapholt og Tørskind 15

18

3 Highlights på Museer: Heerup Museet

3 Highlights på Museer: Heerup Museet Da Rødovre Kommune i 1995 sagde ja tak til en større donation af Heerup værker og personlige genstande fra kunstnerens enke Marion Heerup stod det klart, at det ikke var muligt at oprette et museum i det,

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere kalender nr. 1 februar 2013 MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere AKTIVITETER Vinterferieværksted Omvisninger Børnenes kulturdag Kunst jeg tænder på UDSTILLINGER

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

01-07-2013 Afsluttende rapport

01-07-2013 Afsluttende rapport 01-07-2013 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet

Læs mere

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l Billedkunstneren m a r i t b e n t h e n o r h e i m T h a n i n g & A p p e l Kunstneren Marit Benthe Norheim 2005 Marit Benthe Norheim og Thaning & Appel indhold Omslag og layout: Marianne Hofman, LayoGRAF,

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere