Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006

2 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 7 Konserverings- og bevaringsarbejde 8 Formidling 8 Bygninger og udendørs arealer 11 Inventar og materiel 12 Museets organisation og administration 12 Ledelse og personale 13 Økonomi 14 Konklusion og anbefalinger 15 Bilag Kulturarvsstyrelsens notat om museets internetformidling af 31. januar Det Kunsthistoriske Faglige Råd bedømmelse af museets om museets forsknings- og formidlingspublikationer af 6. november

3 Baggrund for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere et antal statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, der sikrer en bred repræsentation. I 2006 sætter Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger fokus på museer, der er omfattet af museumslovens 16. Derfor er Arken Museum for Moderne Kunst (Arken) i denne omgang udvalgt til kvalitetsvurdering. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering 2006 af Arken er baseret på: Museets besvarelse af styrelsens kvalitetsvurderingsskema med bilag, som blev modtaget pr. mail i styrelsen den 6. september Bilag til spørgeskemaet blev modtaget pr. post sammen med en papirversion af spørgeskemaet d. 6. september Museets 17 publikationer samt et stort antal artikler, som blev indsendt til bedømmelse i Kulturarvsstyrelsen den 16. august Drøftelse af museets forhold på grundlag af det udfyldte skema fandt sted på Arken den 21. september 2006 på et møde med følgende deltagere: - Fra Arken: Museumsdirektør Christian Gether og vicedirektør Stefan Hermann. - Fra museets bestyrelse: Formand Svend Jakobsen. - Fra Kulturarvsstyrelsens museumskontor: Kontorchef Frank Rechendorff Møller, souschef Michael Lauenborg og museumskonsulenterne Louise Straarup-Hansen og Hanne Jönsson. Under mødet blev museets udstillingslokaler, magasiner samt kontorer beset. Evaluering af museets forsknings- og formidlingspublikationer ved Kulturarvsstyrelsens kunsthistoriske faglige råd af 6. november Bedømmelse af museets internetformidling af 31. januar

4 Lovgrundlag og ejerforhold Arken Museum for Moderne Kunst er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens 15 og 16 med følgende ansvarsområde: Museet skal afspejle nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der danner forudsætning herfor i de seneste årtier. Det er museets opgave hermed at integrere den danske billedkunst i nordisk og international sammenhæng. Arken Museum for Moderne Kunst er en selvejende institution. Hovedtilskudsyder: Københavns Amt (indtil 31. december 2006). Museumsleder: mag.art. og cand.mag. Christian Gether Bestyrelsesformand: Svend Jakobsen Museets adresse: Skovvej Ishøj Museets arbejdsgrundlag og formål Museets ansvarsområde Museets ansvarsområde, der er koordineret med de øvrige statslige og statsanerkendte kunstmuseer, blev godkendt i 1999 som det senest godkendte ansvarsområde inden for billedkunst. Afspejlingen af nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der i de seneste årtier danner forudsætning herfor er museets særlige forpligtelse sammen med den danske kunsts integrering i nordisk og international sammenhæng. Museets oprettelse Opførelsen af museumsbygningen blev påbegyndt i Museumsbygningen er et resultat af en arkitektkonkurrence udskrevet af Københavns Amt i 1988, der blev vundet af arkitektstuderende Søren Robert Lund. Det skibslignende korpus skal afspejle den tætte beliggenhed ved vandet samt landskabets historie og til det faktum, at museet ligger på en kunstigt anlagt tange, hvor der før var vand. Museet blev indviet den 15. marts 1996 med Københavns Amt som hovedtilskudsyder. Pr. 1. januar 2000 blev museet statsanerkendt og dermed støtteberettiget til statstilskud i henhold til museumslovens 15 og 16. Før dette tidspunkt modtog museet et særligt driftstilskud fra staten over finansloven. Samdriftsaftaler Museet er ikke omfattet af nogen samdriftsaftale. 4

5 Internationale samarbejder og netværk Museet samarbejder med en række internationale kunstmuseer, gallerister, privatsamlere m.m. omkring de enkelte særudstillinger. Over en fireårig periode ( ) har museet konciperet og afviklet et stort antal udstillinger med hovedsagelig internationale samarbejdspartnere og institutioner såsom Norrköpings Konstmuseum, Nordic Institute for Contemporary Art, CoBrA Museum of Modern Art, Amstelveen), Kunsthalle zu Kiel, Moderna Museet, Stockholm, Astrup Fearnley Samlingen, Oslo, Retretti, Helsinki, Assoziatione Arte Continua, Images Modernes, Paris, Sprengel Museum Hannover, Nolde Museum, Seebüll. Museé national Fernand Léger, Centre Georges Pompidou og Message Biblique Marc Chagall, Nice. Kun i et tilfælde har et dansk museum (Kertemindeegnens Museum) været medarrangør af en udstilling Ved kommende, allerede planlagte projekter vil følgende indgå som samarbejdspartnere: Fondation Maeght, Nasjonalgalleriet, Oslo, Andy Warhol Museum, USA, Sprengel Museum, Hannover, Nolde Museum, Seebüll, Göteborgs Kunstmuseum, Fondation Bayeler (Basel), Tretyakov Gallery, Moskva m.m. Museet følger derudover aktivt ca. 300 danske og internationale kunstneres udvikling og aktiviteter. Museet har et udstrakt og tæt netværk specielt inden for samtidskunst med henblik på udstillinger og samlinger. Også formidlingsnetværket i relation til Collect and Share og MID, dvs. både internationalt og nationalt er stærkt, mens museet forsøger at udbygge og styrke sit forskningsnetværk. Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museet i sin korte levetid har fået etableret omfattende og frugtbare internationale relationer og netværk, der matcher museets ansvarsområde inden for det internationale felt. Kulturarvsstyrelsen opfordrer museet til at opprioritere udbygningen af et forskningsnetværk, der knytter sig til udstillingssamarbejder i relation til museets ansvarsområde ikke blot internationalt, men også nationalt. Samlinger, arkiver, bibliotek Hovedvægten i samlingen lægges på dansk og nordisk samtidskunst produceret efter 1990 suppleret med væsentlige internationale værker og med særligt fokus på den engelske kunstscene til belysning og perspektivering af den danske kunst. Samlingen rummer ca. 340 værker af danske kunstnere, herunder installatoriske og konceptuelle skulpturer af Olafur Eliasson, Superflex, Kaspar Kaum Bonnén, Elmgreen & Dragset, Elisabeth Toubro samt Martin Erik Andersen og postminimalistisk skulptur af Jeppe Hein, Peter Bonnén, Øyvind Nygaard og Thorbjørn Lausten. Indenfor maleri er det ekspressive og figurative maleri repræsenteret ved John Kørner, Tal R, Kathrine Ærtebjerg, Allan Otte og Peter Bonde. Dertil kommer det formelle og postminimalistiske maleri ved Freddie A. Lerche, Thorbjørn Lausten og Claus Jensen samt dansk grafik, tegning, fotografi og videoværker. For den internationale kunst lægger samlingen sig i to markante spor: Det ene spor har vægten på YBA kunstnere (unge britiske kunstnere) fra 1990érne såsom Damien Hirst, Mona Hatoum, Sarah Lucas, Tim Noble og Sue Webster. Det andet følger Den nye Leipzig Skole - Tilo Baumgärtel, Matthias Weischer, Tim Eitel og David Schnell. Dertil kommer video og videoinstallationer, skulptur og installationer samt fotografi af internationale kunstnere som bl.a. Bill Viola, Tony Oursler og Doron Solomons med mange flere. 5

6 Nordisk samtidskunst er repræsenteret både inden for maleri, skulptur, installation og video. Et særligt fyldigt afsnit udgør her fotografiet. Samlingen omfatter ca. 45 værker af nordiske kunstnere som Lars Arrhenius, Ola Billgren, Clay Ketter, Carin Ellberg, Elina Brotherus, Hardy Strid m.fl. Arken har etableret klare retningslinjer for registrering af samlingen, for magasinering og revision. Museet har ikke deponeret værker på andre institutioner. Hele museets samling er registreret. Der er intet efterslæb i registreringen af værker. Kulturarvsstyrelsen finder museets systematiske tilgang i forbindelse med registrering m.m. af samlingen samt retningslinjer for udlån, der lever op til internationale museumsstandarder vedrørende udlån, transport, forsikring, klima, konservering og dokumentation, rosværdig. Inddeponeringer og indlån fra andre museer, institutioner eller private Museet har en del inddeponerede kunstværker, der næsten alle stammer fra samlingens oprettelse og de tidligste år , heriblandt en stor samling (142 værker) af Egill Jacobsens malerier og tegninger, der er deponeret af Egill og Evelyn Jacobsens fond. Museet har fra og med 2006 været i gang med at gennemgå museets deponeringsaftaler med henblik på genovervejelser af værkernes relevans i samlingen. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opsiger deponeringsaftalerne, returnerer kunstværkerne til ejerne og reserverer museets magasin til museets egen samling samt opbevaring af værker, der relaterer sig til museets udstillingsvirksomhed. Arkiv Museets arkiv (udklip, pressemeddelelser, artikler etc.) relaterer sig selektivt til kunstnere og værker i samlingen. Arkivets bestand består af hængemapper for hver kunstner, hvori relevant kildemateriale anbringes løbende. Bibliotek Museets bibliotek er et institutionsbibliotek, der kun benyttes af museets ansatte. Bibliotekets bogsamling, der i vidt omfang består af udstillingskataloger, er elektronisk registreret. Biblioteket er ikke tilgængeligt for offentligheden, og hjemlån er ikke tilladt. I forskningsmæssige sammenhænge vil der i særlige tilfælde blive givet adgang til ekstern benyttelse af arkiv og bibliotek. Museet forudser pladsmæssige problemer. Disse tænkes løst ved på længere sigt at ændre de fysiske rammer og etablere et offentligt tilgængeligt kunstbibliotek. Biblioteket deltager i sammenslutningen af danske kunstbiblioteker. Museet bør overveje hvilke driftsmæssige udgifter i form af personale og bygningsarealudnyttelse, der vil være en følge af at etablere et offentligt kunstbibliotek samt gennemføre en analyse af, hvor stort brugerbehovet rent faktisk er. 6

7 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning Ved museets oprettelse i 1996 var det ikke i besiddelse af en samling bortset fra den deponerede samling af Egill Jacobsens værker. Museet har derfor i realiteten måttet skabe en samling fra nulpunktet i relation til det emne, der dækkes af det godkendte ansvarsområde. Det er museets ambition at udbygge og styrke samlingen i flere specifikke retninger. Som den ene linje ønsker museet at erhverve kunst i samtiden, som i særlig grad viser overvejelser vedrørende menneskets grundlæggende eksistentielle forhold. Som den anden linje er det planen at erhverve værker, som viser kunstnernes overvejelser vedrørende selve kunstbegrebet. Som særlige satsningsområder derudover kan nævnes værkkategorier som kunstfotografiet, det nye maleri, installationer, den multimediebaserede kunst og i det hele taget kunst, der tager nye medier og nye udtryk i anvendelse. Museet ønsker desuden at supplere samlingen med flere hovedværker af førende internationale kunstnere. Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at museet har ambitioner inden for samlingsområdet. Museets indsamlingspolitik virker konsekvent i forhold til den udstukne linje. Den del af museets strategi, der består i at supplere samlingen med hovedværker på internationalt niveau, kan det dog være vanskelig at gennemføre inden for en kortere årrække. For at styrke samlingen indenfor kerneområderne på det internationale område bør museet allerede nu planlægge at udbygge repræsentationen og dokumentationen af den enkelte kunstner, mens tid er. Museet bør identificere, hvilke retninger og kunstnere inden for - nordisk kunst, Young British Artists og de yngre tyske kunstnere - der allerede nu kan dokumenteres. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er målrettet i sin erhvervelsespolitik inden for sit ansvarsområde. Det er prisværdigt, at museet har intentioner om at erhverve relevante hovedværker også inden for det internationale område. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet gennem sin indsamlingsplan styrker værk-porteføljen for de internationale kunstner, der allerede er repræsenteret i museets samling, mens de supplerende værker endnu lader sig anskaffe. Forskning Museet udgiver et udstillingskatalog til alle større udstillinger og har i perioden udgivet i alt 18 udstillingskataloger. Hver publikation indeholder ofte flere forskningsbaserede artikler af danske og internationale kunsthistorikere. Museets udstillings-, formidlings- og forskningsaktiviteter er dermed uløseligt knyttet til hinanden. Museet har planer om at styrke målsætning og omfanget af museets forskningsindsats ved udvikling af en forskningsstrategi og -plan samt ved samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Museets medarbejdere er meget aktive deltagere i faglige konferencer, hvilket Kulturarvsstyrelsen finder prisværdigt. I sin bedømmelse af museets forskning udtaler Det kunsthistoriske Faglige Råd bl.a. følgende: Arken er en ung museumsinstitution, der allerede har etableret en systematisk forskningspraksis med et godt strategisk reflektionsniveau og et nuanceret forskningsbegreb. Museets publikationer dokumenterer en forskningsmæssig spændvidde fra den reflekterede dataindsamling over det fortolk- 7

8 ningsmæssige udviklingsarbejde og udfoldelse af et anvendelsesorienteret forskningsbegreb til egentlig grundforskning. Rådet finder, at museet med udgivelsen af Arken Bulletin på engelsk gør målsætningen om at bibringe ny viden indenfor sit ansvarsområde til virkelighed og påtager sig dermed den vigtige rolle at formidle nordisk samtidskunst til en international forskerskare. De to foreliggende numre viser tidsskriftet som et seriøst forum for artikler af såvel museets egne faglige medarbejdere som af eksterne forskere. Rådet anbefaler, at tidsskriftets videnskabelige lødighed styrkes gennem etablering af peer reviewbedømmelse. Rådet vurderer, at Arken i sine publikationer viser vilje, initiativ og evne til at skabe og fastholde en seriøs og vidtrækkende forskningspraksis. Rådet finder samtidig, at i betragtning af museets unge alder er forskningen allerede forholdsvis stærkt forankret i institutionen, hvor der arbejdes med et mangefacetteret forskningsbegreb. Da Arken råder over et fastansat personale med så rige forskningskompetencer og formidlingsevner vil det blive interessant at følge, hvordan museet videreudvikler sin forskningsprofil i årene fremover. Man kan håbe, at museets udstillingsvirksomhed i højere grad kommer til at basere sig på forskning, der knytter sig til museets eget genstandsområde og perioden efter Rådets udtalelse vedlægges rapporten. Kulturarvsstyrelsen hilser det velkomment, at museet formulerer en forskningsstrategi samt ønsker at styrke omfanget af forskningen. Styrelsen finder imidlertid, at museet kan styrke sin forskningskompetence ved at lade den del af museets forskningsaktivitet, der retter sig mod de store blockbuster-udstillinger, følge linjen i museets erhvervelsespolitik og dermed rette den mod museets ansvarsområde, dvs. samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet styrker den videnskabelige tyngde af sit tidsskrift gennem etablering af peer review-bedømmelse af indholdet. Konserverings- og bevaringsarbejde Museet angiver, at værkerne i museets samling er i god stand. Konservatorer fra Fælleskonservering Øst foretog i 1999 en samlet vurderingen af tilstanden. Resultatet heraf er skrevet ind i museets kunstdatabase. Senere erhvervelser er efterfølgende blevet gennemgået og vurderet af Fælleskonserveringen. Der afholdes månedlige samlingsmøder, hvor bl.a. konserveringsmæssige behov og mangler drøftes, og der aftales en nærmere tidsplan for konserveringsarbejdet. En medarbejder fra Fælleskonserveringen er på museet minimum 10 gange om året af 1-2 dages varighed. For 2007 er der allerede lagt en plan for konservering eller overvejelser vedr. indramning af et antal nærmere definerede værker. Formidling Museet har et varieret formidlingstilbud, der hovedsageligt retter sig mod særudstillinger. Skoletjenesten udarbejder formidlingsmateriale til såvel skoler som institutioner, børn med forældre, private grupper samt til frie børn. Skoletjenesten ARKEN udarbejder undervisningsmateriale til såvel skoler som insti- 8

9 tutioner samt formidlingsmateriale til børn, der besøger museet med deres forældre. Skoletjenesten ARKEN varetager desuden dialogbaseret undervisningsforløb, workshops, omvisninger og afholdelse af seminarer om samtidskunst. I børnerummet formidles særudstillinger til børn gennem børnebøger relateret til udstillingens tematik, tegning af tegninger, sansekasser, perleplader etc. Nyeste tiltag er ipods til udstillinger, der udlånes til publikum. På grund af pladsmangel vises museets permanente samling ikke ofte og kun i mindre sektioner ad gangen. Formidlingen af museets permanente samling bliver dermed nødlidende, specielt i forhold til den formidlingsaktivitet, der retter sig mod særudstillingerne. Der savnes i høj grad plads til kontinuerlig præsentation af værker i samlingen, som publikum med en vis form sandsynlighed kan få mulighed for at se, og som er permanent tilgængelige både i den planlagte og den improviserede formidlings- eller undervisningssituation. Museet kompenserer for den sparsomme præsentation af samlingen gennem information på hjemmesiden om enkeltværker og interviews med værkernes ophavsmænd. Museets samling bør dog i højere grad være tilgængelig. Museet skal gøre sin samling tilgængelig for offentligheden (museumslovens 2, stk.1, pkt.4). Dette gælder også værker, der er uddeponerede eller på magasin. Det er i imidlertid museets politik kun at give ledsaget adgang til værker på magasin ud fra en vurdering af forespørgslens forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen finder det ikke i overensstemmelse med museumsloven, at museet begrænser offentlighedens adgang til at bese værker på magasin på baggrund af en vurdering af forespørgslens forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opprioriterer formidlingen af den permanente samling i museets udstillingsvirksomhed samt gør sine samlinger på magasin tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale uden vurdering af en forespørgsels forskningsmæssige karakter. Undervisnings- og formidlingsprojekter Museet har været yderst aktivt i forbindelse med formidlingsprojekter i form af brugerundersøgelser, pædagogiske undersøgelser, kompetenceudvikling for kulturinstitutionernes pædagogiske medarbejdere i Øresundsregionen og udarbejdelse af indskolingsmateriale til Chagall-udstillingen, der fremover vil være en del af det aldersdifferentierede undervisningsmateriale, der udarbejdes til hver udstilling. I 2004 blev 'børnerummet' etableret, hvor man kan læse børnebøger relaterede til temaer i udstillingerne og tegne tegninger. Til Chagall-udstillingen i 2005 lanceredes børnerummet on-line på Arkens hjemmeside. Derudover har museet haft flere større projekter, der retter sig mod børn og unge i lokalområdet. Blandt disse kan nævnes Humørekspressen, der er et lektiehjælpsprojekt for udsatte børn blev etableret i samarbejde med Brøndby Strandskole i 2004, og Boldkunst, der var et pilotprojekt i samarbejde med Brøndby IF. På projektniveau findes der for nærværende planer om med støtte fra Egmont Fonden at igangsætte en kunstskole for unge fra Vestegnen, der kan kvalificere til optagelse på uddannelse på akademiniveau. 9

10 Det seneste projekt er ARKcast, der retter sig mod unges brug af mp3/4 afspillere, mobiltelefoner og ipods. I sin fireårs plan ønsker museet at fortsætte denne linje og stiler mod at blive et af de førende kunstmuseer i Europa med hensyn til teknologibaseret kunstformidling. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er meget innovativt inden for undervisnings- og formidlingsområdet. Formidlingsværktøjerne ligger teknologisk i front. Vedligeholdelse og udvikling af denne linje er imidlertid ressourcekrævende og kan derfor være vanskelig at fastholde. Udstillinger Museet har kun i meget ringe omfang en basisudstilling, der viser museets samling. Udstillingsarealet benyttes i høj grad til særudstillinger. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet overvejer forholdet mellem formidling af særudstillinger og formidling af den permanente samling - både i relation til indholdet og til visningslængde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hovedværker i museets samling befinder sig på magasin i flere år, mens museet lægger store ressourcer i særudstillingsaktiviteter. Særudstillinger Museet har en meget omfattende særudstillingsaktivitet baseret på en høj grad af egenproduktion, dvs. produktion af udstillinger, hvor museet anvender egne ressourcer (medarbejdere og økonomi) til at opbygge og formidle udstillinger med værker fra andre museer og samlinger. Kun et mindretal af særudstillingerne har været præfabrikerede, indlånte vandreudstillinger. Af de egenproducerede udstillinger er desuden kun en enkelt blevet udlånt til museer i udlandet. Museet har således selv måttet bære alle omkostningerne ved hovedparten af særudstillingerne. Det er museets intention at blive hovedformidler af dansk samtidskunst og samtidig fortsætte den internationale udstillingsaktivitet, der bygger på museets relationer og igangværende udstillingsaktivitet. En af hovedmålsætningerne for museet er for perioden at sætte øget fokus på samtidskunsten gennem specialsyede udstillinger af samtidskunst i verdensklasse i Kunstaksen. Museet giver udtryk for, at det savner midler til denne aktivitet og bedømmer, at målet kun kan opfyldes gennem ekstern fondsstøtte. Museet finder, at det internationalt orienterede samarbejde er blevet mere ressourcekrævende i de senere år og at der er behov for øgede personalemæssige og økonomiske ressourcer på dette felt. Som en yderligere faktor, der stiller krav til museets ressourcer, stiles der mod at afholde to forskningsbaserede udstillinger fremover med en forberedelsestid på minimum to år. Kulturarvsstyrelsen finder det glædeligt, at museet vil styrke forskningen i relation til sin særudstillingsvirksomhed. Da museet samtidig ønsker at styrke formidlingen af samtidskunst det vil sige det ansvarsområde, hvor museet er forpligtet til at have sine kompetencer er det Kulturarvsstyrelsens anbefaling, at museet lægger et væsentligt engagement såvel i forskning som i formidling af samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer væsentlige udstillinger indenfor såvel dansk som international samtidskunst, således at der etableres synergi mellem særudstillinger og museets samling, hvorved museets profil skærpes. 10

11 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet finder øgede ressourcer gennem samarbejde med andre museer omkring forskning og særudstillingsaktiviteter. Styrelsen anbefaler, at museet udformer en arbejdsplan, der strækker sig over et længere tidsrum, og dermed styrker muligheden for at etablere samarbejder omkring selve forskningsprojekterne og ikke blot omkring de administrative opgaver. Styrelsen foreslår, at museet allerede i de første stadier af en projektfase kontakter andre museer, danske såvel som internationale, med henblik på at etablere et forskningssamarbejde og sikrer frugtbare samarbejdsrelationer omkring særudstillingerne. Museet afvikler mange formidlingstiltag i tilknytning til hver enkelt særudstilling. Kulturarvsstyrelsen finder, at det kunne være relevant at overveje ressourcefordelingen mellem den forskning og formidling, der er knyttet til de enkelte særudstillinger. Internet formidling Bedømmelsen af museets internetside vedlægges rapporten som et særskilt bilag. Heraf fremgår det bl.a., at Kulturarvsstyrelsen finder, at museets hjemmeside har mange kvaliteter og må betragtes som velfungerende. Den rummer en stor mængde af relevant indhold tilpasset forskellige brugergrupper og situationer. Den er udført i et gennemført design, som virker enkelt og læservenligt. Den fremstår desuden opdateret og godt vedligeholdt. Når siden bedømmes ud fra vurderingskriterierne i Bedst på Nettet, opnår den imidlertid kun 10 ud af 50 mulige point. Det anbefales derfor, at museet gennemgår listen over kriterier for teknisk tilgængelighed i vurderingsgrundlaget for Bedst på Nettet for at opnå en højere grad af tilgængelighed og dermed give flere brugere adgang til hjemmesidens indhold. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet supplerer den solide præsentation af værker og kunstnere med en digital formidling, der udfordrer hjemmesidens besøgende ved at tilbyde mere overraskende, udfordrende eller involverende oplevelser af visuel og æstetisk karakter og dermed følger op på sin målsætning om at rokke ved den besøgendes perspektiv. Åbningstid og besøgstal Museet er åbent i alt timer om året. Åbningstiden er anbragt yderst fleksibelt, således at der fx er åbent på mandage i skolernes vinterferie og efterårsferie samt på helligdage, der falder på en mandag. Besøgstallet for 2005 var: Heraf et stort antal voksne og pensionister. Bygninger og udendørs arealer Museumsbygningen er beliggende på en grund, der ejes af Strandparken I/S. Brugsretten for arealet er overdraget til Københavns Amt, der udlejer brugsretten til Arken. Brugeren betaler ejendomsskatter og afgifter samt forbrug af vand, el og kraft. Dertil kommer udgifterne til renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og friarealer, pasning af beplantning og græsarealer, vedligeholdelse af hegn samt sne- og isrydning i fornødent omfang. 11

12 Efter nedlæggelsen af Københavns Amt pr. 1. januar 2007 overgår brugsretten til grunden til museet, der samtidig bliver ejer af museumsbygningen. Til opbevaring af kataloger og plakater samt transportkasser har museet har lejet lokaler i lokalområdet. Museets tekniske og sikkerhedsmæssige niveau er højt. Der er klimastyring i de fleste af museets udstillingslokaler og på magasinet og den relative luftfugtighed er meget stabil. Magasinet døgnovervåges af et CTS anlæg. Ved udsving sendes en SMS om sagen til rådighedsvagten. Der savnes imidlertid klimastyring i Kunstaksen og i Grafikgalleriet. Som en konsekvens af at udstillingsarealet ikke er tilstrækkeligt stort til, at museet kan vise samling og særudstillinger samtidig, har der gennem et stykke tid været overvejet at foretage en udbygning af museet. Denne udbygning er nu påbegyndt. De mange forbedringer af sikrings- og sikkerhedsniveauet, der er foretaget på museet de seneste år, planlægges videreført og udbygget bl.a. gennem træning og uddannelse af personalet. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en langsigtet plan for fastholdelse af et opdateret sikringsniveau med henblik på kommende udviklinger på området, der stiller krav til økonomien. Inventar og materiel Museets ansvarsområde samtidskunst stiller særlige krav til det tekniske udstyr. Museet har tilkendegivet at have behov for mere og bedre teknisk udstyr til visning af nogle af værkerne fra samlingen og tilkendegiver samtidig at det er svært at finansiere den del. Der er desuden behov for mobile skillevægge til bedre opdeling af udstillingsrum. Kulturarvsstyrelsen finder, at museet bør udarbejde en handlingsplan med tilhørende økonomi, der tilgodeser anskaffelsen af det relevante tekniske udstyr, der muliggør en optimal visning af værkerne i samlingen på niveau med det teknologiske formidlingsudstyr på andre områder. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet ved fremtidige anskaffelser samtænker en finansiering af det nødvendige tekniske udstyr med anskafffelsen af værkerne. Organisation og administration Arken har indgået en udviklingskontrakt med Københavns Amt for perioden Museet har desuden udarbejdet en intern virksomheds- og strategiplan for perioden , der er under revision på baggrund af den forestående udbygning af museet samt nedlæggelsen af Københavns Amt. Der er indgået driftsaftaler med firmaet KoncertART, der forestår museets koncertprogram. Museets venneforening klubarken har et medlemstal på pr. 1. august Foreningen administreres af et administrationsbureau, der varetager medlemsdatabasen, står for indmeldelser og fornyelser af medlemskaber, telefonbesvarelser samt tilmeldinger til arrangementer. Muset overvejer at overtage administrationen selv for at forbedre koordineringsmuligheder med resten af museets aktiviteter. 12

13 Museets venneforening klubarken har et meget varieret tilbud til medlemmerne med bl.a. gratis entré, kataloger og rabat på varer fra butikken. Dertil kommer foredrag, arrangementer på andre kulturinstutitoner og rejser ca. hvert andet år. Museets it-chef forestår p.t. selv drift af servere og pc ere. Museets hjemmeside og bibliotekssystem varetages imidlertid eksternt. Ledelse og personale Museet ledes p.t. af en bestyrelse på i alt 10 personer. Heraf udpeger Københavns Amt fire medlemmer, Ishøj Byråd et medlem, museets repræsentantskab tre medlemmer. Museets medarbejdere udpeger to, der ikke har stemmeret. På grund af nedlæggelsen af Københavns Amt står museets vedtægter over for ændringer i bestyrelsessammensætningen pr. l. januar Forslag til nye vedtægter er fremsendt til Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen har fire faste bestyrelsesmøder om året, hvor museets strategi og målsætning drøftes løbende. Museets fastansatte kunsthistoriske personale omfatter direktøren, overinspektøren og to museumsinspektører samt en formidler. Museet har derudover en chefgruppe bestående af en vicedirektør, en økonomichef, en it-chef, en drifts- og sikkerhedschef og en kommunikationschef. Dertil kommer leder af skoletjenesten, en kommunikationsmedarbejder, en bibliotekar, tre sekretærer, en regnskabs- og budgetansvarlig medarbejder, to regnskabsassistenter, to arrangementskoordinatorer, en administrativ koordinator, tre museumsvagter og et antal museumsassistenter m.m. i alt 32 medarbejdere, der udgør 29 årsværk. På grund af den forestående nedlukning af museet affødt af ombygningen, som man forventede ville blive iværksat tidligere på året, blev der allerede pr. januar 2006 foretaget en reduktion i det faste personale på ca. 4 årsværk. Dette berørte i alt 6 medarbejdere, som enten blev afskediget eller fik arbejdstiden reduceret. To stillinger som henholdsvis salgs- og marketingschef og som butikschef er p.t. vakante. Genbesættelse af stillingerne afventer åbningen af det ny museum i januar Indenfor gruppen af freelancemedarbejdere, timelønnede, sæsonansatte m.v. beskæftiger museet i alt 39 ansatte, der udgør 10 årsværk. Også denne stab blev reduceret pr. januar Det drejer sig om en reduktion på i alt 4,5 årsværk fordelt på 21 ansatte. Museet vurderer, at der ved genåbning af museet ikke blot vil være behov for at genbesætte de jobs, der blev skåret væk i 2006, men også for en udvidelse af staben for at kunne imødekomme ønsker til formidlingsinitiativer, sikring m.v. Museet vurderer, at det vil dreje sig om flere assistenter i kunstafdelingen samt en yderligere inspektør. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdig, at museet har forsøgt at nedbringe omkostningsniveauet på grund af den økonomiske situation. 13

14 Økonomi Museets samlede driftsbudget var i 2005 på i alt 40,9 mio. kr. Tilskud fra Københavns Amt Tilskud fra HUR : Tilskud fra Staten 15 Tilskud fra Staten i ht. 16 Andre tilskud Entréindtægter til museet KlubARKENkontingent Omvisningsindtægter m.m. Andre indtægter: café, butik m.m kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Københavns Amt har været museets hovedtilskudsyder siden museets start. Med amtets nedlæggelse pr. 1. januar 2007 overtager staten udbetalingen af de tidligere tilskud fra hhv. amtet og HUR. I dette beløb indgår tilskud til finansieringen af det lån, som amtet har optaget såvel til opførelse af bygningen som den ny tilbygning, der er under opførelse. Derudover vil bopælskommunen, Ishøj Kommune, fremover bidrage med 1 mio. kr. årligt til driften. Kulturministeriet har indgået en aftale med Arken om, at den planlagte udbygning af museet iværksættes. Det er dog en forudsætning, at museet inden for den nuværende driftsramme skal finansiere dels en forøget husleje, dels de forøgede driftsudgifter, der er forbundet med arealudvidelsen. Ovennævnte budget afspejler museets forventning om et kommende driftsbudget på denne baggrund. I forbindelse med finanslov 2007 har museet fået forhøjet sit statslige tilskud med 0,5 mio. kr. Dialogen med Ishøj kommune har været meget frugtbar. Der samarbejdes i øjeblikket om udviklingen af Ishøj havn og Strandparken samt realiseringen af kunstaksen fra Ishøj station til museet. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdigt, at museets egenindtægter udgør så høj en andel af det samlede budget. 14

15 Konklusion og anbefalinger Arken Museum for Moderne Kunst er et veldrevet kunstmuseum, der afspejler nutidskunsten og de væsentlige kunstindtryk, der danner forudsætning herfor i de seneste årtier samtidig hermed skal det integrere den danske billedkunst i nordisk og international sammenhæng. Internationale relationer og netværk Kulturarvsstyrelsen noterer med tilfredshed, at museet i sin korte funktionsperiode har etableret omfattende og frugtbare internationale relationer og netværk, der matcher museets ansvarsområde inden for det internationale felt. Kulturarvsstyrelsen anbefaler museet i fortsættelse heraf at opprioritere udbygningen af forskningsnetværket ikke blot internationalt, men også nationalt. Registrering Kulturarvsstyrelsen finder museets systematiske tilgang i forbindelse med registrering m.m. af samlingen samt retningslinjer for udlån, der lever op til internationale museumsstandarder vedrørende udlån, transport, forsikring, klima, konservering og dokumentation rosværdigt. Deposita Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer sine ressourcer og reserverer museets magasin til egne værker. Det anbefales, at opsige deponeringsaftalerne for private deposita, returnere kunstværkerne til ejerne og reserverer museets magasin til museets egen samling. Bibliotek Museet bør analysere hvilke driftsmæssige udgifter i form af personale og bygningsarealudnyttelse, der vil være en følge af at etablere et offentligt kunstbibliotek, samt gennemføre en analyse af, hvor stort brugerbehovet rent faktisk er. Erhvervelsespolitik Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er målrettet i sin erhvervelsespolitik inden for sit ansvarsområde. Det er prisværdigt, at museet har intentioner om at erhverve relevante hovedværker også inden for det internationale område. Det vil dog ofte være vanskeligt at finansiere anskaffelsen af værker, der allerede ved erhvervelsen har status af hovedværk Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet gennem sin indsamlingsplan styrker repræsentativiteten af værker for de internationale kunstner, der allerede er i museets samling, mens værkerne endnu lader sig anskaffe. Forskning Kulturarvsstyrelsen hilser det velkomment, at museet formulerer en forskningsstrategi. Kulturarvsstyrelsen finder, at den del af museets forskningsaktivitet, der retter sig mod de store blockbuster-udstillinger, af ressourcemæssige grunde bør følge linjen i museets erhvervelsespolitik og rettes mod museets ansvarsområde, dvs. samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet styrker den videnskabelige tyngde af sit tidsskrift gennem etablering af peer review-bedømmelse af indholdet. Formidling Kulturarvsstyrelsen finder, at museet er meget innovativt indenfor undervisnings- og formidlingsområdet. Formidlingsværktøjerne ligger teknologisk i front, men museet bør tage højde for, at vedligeholdelse og udvikling af denne linje er ressourcekrævende og derfor kan være vanskelig at fastholde. 15

16 Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet opprioriterer formidlingen af den permanente samling i museets udstillingsvirksomhed samt gør sine samlinger på magasin tilgængelige for offentligheden efter nærmere aftale uden vurdering af en forespørgsels forskningsmæssige karakter. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet overvejer forholdet mellem formidling af særudstillinger og formidling af den permanente samling - både i relation til indholdet og til visningslængde. Det er ikke hensigtsmæssigt, at hovedværker i museets samling befinder sig på magasin i flere år, mens museet lægger store ressourcer i særudstillingsaktiviteter. Særudstillinger Kulturarvsstyrelsen finder det glædeligt, at museet vil styrke forskningen i relation til sin særudstillingsvirksomhed.. Da museet samtidig ønsker at styrke formidlingen af samtidskunst det ansvarsområde, hvor museet er forpligtet til at have sine kompetencer er det Kulturarvsstyrelsens anbefaling, at museet økonomiserer med sine ressourcer og lægger et væsentlig engagement såvel i forskning som i formidling af samtidskunsten. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet prioriterer væsentlige udstillinger inden for såvel dansk som international samtidskunst, således at der etableres synergi mellem særudstillinger og museets samling, hvorved museets profil skærpes. Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet finder øgede ressourcer gennem samarbejde med andre museer omkring forskning og særudstillingsaktiviteter. Styrelsen anbefaler, at museet udformer en arbejdsplan, der strækker sig over et længere tidsrum, og dermed styrker muligheden for at etablere samarbejder omkring selve forskningsprojekterne og ikke blot omkring de administrative opgaver. Styrelsen foreslår, at museet allerede i de første stadier af en projektfase kontakter andre museer, danske såvel som internationale, med henblik på at etablere et forskningssamarbejde og sikrer frugtbare samarbejdsrelationer omkring udstillingerne. Museet har mange formidlingstiltag i gang i relation til hver enkelt udstilling. En indskrænkning heraf kunne flytte ressourcer til forskningsdelen af museets virksomhed. Internet Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet supplerer den solide præsentation af værker og kunstnere med en digital formidling, der udfordrer hjemmesidens besøgende ved at tilbyde mere overraskende, udfordrende eller involverende oplevelser af visuel og æstetisk karakter og dermed følger op på sin målsætning om at rokke ved den besøgendes perspektiv. Sikring Kulturarvsstyrelsen anbefaler, at museet udarbejder en langsigtet plan for fastholdelse af et opdateret sikringsniveau med henblik på kommende udviklinger på området, der stiller krav til økonomien. Økonomi Kulturarvsstyrelsen finder at museet bør udarbejde en handlingsplan med tilhørende økonomi, der tilgodeser anskaffelsen af det relevante tekniske udstyr, der muliggør en optimal visning af værkerne i samlingen på niveau med det teknologiske formidlingsudstyr på andre områder. For at varetage denne væsentlige del af museets virksomhed - samlingens formidling - bør museet ved fremtidige anskaffelser samtænke en finansiering af det nødvendige tekniske udstyr med anskafffelsen af værkerne. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdig, at museet har forsøgt at nedbringe omkostningsniveauet på grund af den økonomiske situation. Kulturarvsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at museet også fremover tilpasser sin personalesituation såvel til økonomi som aktiviteteter. Kulturarvsstyrelsen finder det prisværdigt, at museets er i stand til at generere så store egenindtægter. 16

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Skive Kunstmuseum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Skive Kunstmuseum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Trapholt KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Trapholt KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Trapholt 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5 Indsamling,

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter

Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Center for international samtidskunst på Skagen Oddecenter Projektbeskrivelse Undersøgelse af grundlaget for etablering og drift af et center for international samtidskunst på Skagen Odde Natur center.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Børne- og Kultursekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2014-2015 Roskilde Kunstforening 30. maj 2013

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende lokaletilskud til etablering af eksternt kunstmagasin.

Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende lokaletilskud til etablering af eksternt kunstmagasin. Kulturelt Udvalg Børn, Skole og Kultur Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Att. Lars Keld Hansen Randers den 28. 8. 2012 Ansøgning om justering af beløb til kompensation af fri entré m.m. samt supplerende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vejen Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vejen Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vejen Kunstmuseum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING. 2 Vurderingsgrundlag.. 2 Opfølgning 3 VEJEN KUNSTMUSEUM.. 4 Nøgletal 4 Kulturarvsstyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere