INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje stod helt naturligt bedst imod maj måneds usikkerhed og turbulens Analyser: Alm. Brand Auriga Industries Deltaq DFDS FirstFarms Green Wind Energy Brdr. Hartmann Højgaard Holding Lastas Migatronic Norden Rockwool International SAS Skælsør Bank Topdanmark Topsil TrygVesta Viborg Håndbold klub Det Østasiatiske Kompag. Per Aarsleff

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Maj måned levede op til det gamle mundheld fra aktiemarkedet: Stay away in May. Der var generelt faldende aktiekurser på alle geografiske markeder, og det var ikke mindst frygten for credit defaults, dvs. manglende evne til at betale renter og afdrag på en række landes gæld, der trak stemningen ned. Retningen for udvikling i den nærmeste fremtid vil i høj grad afgøres af balancen mellem disse gældsproblemer og den begyndende vending i USA s økonomi... side 3 Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth & Co, SimCorp, Topdanmark, TrygVesta og Rockwool International....side 5 Konservativ modelportefølje stod helt naturligt bedst imod maj måneds usikkerhed og turbulens Med et afkast på 1,6 pct. klarede vores modelportefølje for den konservative investor sig klart bedst gennem den turbulente maj måned, hvilket ikke er unaturligt, som porteføljerne er sammensat. Den indeksbaserede udviste et negativt afkast på 4,0 pct. og den risikovillige faldt hele 7,9 pct., men alligevel ligger den klart i front set over det seneste år, nemlig med et afkast på 44,8 pct. mod markedets (OMXC inkl. udbytte) 32,6 pct., som alle tre modelporteføljer i øvrigt har overgået..... side 7 ANALYSER Alm. Brand 4030C.ALMB Norden 2030A.NORD Auriga Industries 1510C.AURI Rockwool International 2010B.ROCK Deltaq 4020D.DELT SAS 2030C.SASA DFDS 2030C.DFDS Skælsør Bank 4010D.SKÆL FirstFarms 3020D.FIFA Topdanmark 4030A.TOPD Green Wind Energy 2520D.GREW Topsil 4530D.TOPS Brdr. Hartmann 1510D.HART TrygVesta 4030A.TRYG Højgaard Holding 2010D.HØJG Viborg Håndbold Klub 2530D.VIBO Lastas 2550D.LAST Det Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM Migatronic 2010D.MIGA Per Aarsleff 2010C.ÅRSL

4 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Maj måned levede op til det gamle mundheld fra aktiemarkedet: Stay away in May. Der var generelt faldende aktiekurser på alle geografiske markeder, og det var ikke mindst frygten for credit defaults, dvs. manglende evne til at betale renter og afdrag på en række landes gæld, der trak stemningen ned. Retningen for udvikling i den nærmeste fremtid vil i høj grad afgøres af balancen mellem disse gældsproblemer og den begyndende vending i USA s økonomi MSCI AC World Index faldt således 7,6 pct., Nasdaq hele 10,1 pct. MSCI Europe 6,7 pct. målt i lokale valutaer. I det lys var et fald for det danske totalindeks, OMXC, på 5,3 pct. nådigt sluppet, og det danske marked har således fortsat klaret sig overordentligt pænt siden årsskiftet med en samlet stigning til udgangen af maj på 13,2 pct. mod et samlet fald for MSCI AC World på 4,1 pct. i lokal valuta. Det har fortsat været krisen i det sydlige Europa, som brød ud i lys lue i Grækenland, men også ulmede i Spanien, Portugal og Italien, hvor især fokus var på Spaniens saving banks, nogle særlige sparekasser, som har stået for de massive udlån til den spanske boligboble, og som derfor må imødese ligeledes massive nedskrivninger og tab. Det har bl.a. medført, at de internationale kreditvurderingsbureauer har nedjusteret deres ratings af landets gæld. Krisen i det sydlige Europa har kastet euro en ud i et voldsomt uvejr, og kursen er faldet til det laveste niveau i 4 år over for USD. Hele holdbarheden af den fælles europæiske valuta stilles der spørgsmålstegn ved, og især stilles der spørgsmål ved, om det er rimeligt at forvente, at lande med så forskelligt udgangspunkt, som det er tilfældet mellem det gamle EU og de nye EUlande mod øst, kan rummes i samme valuta. Tyskland er et godt eksempel på, hvor kostbart det har været for den ene del af befolkningen at trække den anden del op i levestandard. En væsentlig årsag hertil tilskrives den valgte valutakurs ved sammenlægningen, hvor den forarmede Østtyske økonomi blev betalt kunstigt højt af, hvilket indtil videre har kostet over 20 års tilbageslag for Europas førende land. Derfor er netop tyskernes forståelse for det overforbrug, som har skabt problemerne i Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande, meget lille. Men selv om senest også Ungarn er kommet i feltet af kriseramte stater, synes aktieinvestorerne generelt fortrøstningsfulde, og med de lave obligationsrenter findes aktiekurserne fortsat holdbare, om end de ikke mindst holdes oppe netop drevet af likviditeten i markedet Ud over den makroøkonomiske udvikling var aktiemarkedernes øjne også rettet mod olieselskabet BP s udslip 80 km ud for Mexico s kyst. Det satte sig kraftige spor på BP s aktiekurs, og på det lave niveau var der spekulationer, om selskabet dermed er blevet åbent for en fjendtlig overtagelse. Situationen i Europa risikerer at få en opbremsende effekt på USA, og der mærkes en vis irritation, da amerikanerne langt om længe føler sig sikre på at være på vej op fra konjunkturbunden. Nasdaq og S&P500 ligger hhv. 74,4 pct. og 59,4 pct. over niveauet fra bunden i marts 2009, men hhv. 3,9 pct. og 14,7 pct. under niveauet fra begyndelsen af september 2008, forud for Lehman Brothers kollaps. Det tyske DAX mangler 8,5 pct. fra før 3

5 krisen, hvilket stort set er som det danske C20indeks, der ligger 8,9 pct. under. Interessant er det, at bemærke, at de danske MidCap og SmallCapaktier endnu ligger hhv. 35,1 pct. og 43,4 pct. under niveauet i begyndelsen af september 2008, men noget af forklaringen skal findes i, at disse aktier i perioden fra vendingen i 2003 var steget relativt mere end C20 aktierne, om end en betydelig del af dette forspring allerede var sat over styr fra toppen i juli 2007 til kreditkrisen brød ud i fuld lue i efteråret Næst efter den smalle sektor, Energi og Forsyning, var det Finanssektoren, som oplevede det største samlede fald i maj måned, nemlig på hele 11,4 pct. skarpt efterfulgt af Forbrugsgoder med et negativt afkast på 10,7 pct. Forbrugsgoder har herefter tabt 3,5 pct. siden årsskiftet, mens Finansaktierne stort set ligger på uændret niveau (+0,6 pct.). Sundhedssektoren anført af Novo Nordisk klarede sig bedst gennem den turbulente måned med et positivt afkast på 1,1 pct., hvor Novo Nordisk alene steg 1,9 pct. og dermed beviste sin robusthed i vanskelige perioder, understøttet af en positiv nyhedsstrøm for Victoza samt en gunstig valutakursudvikling. Lundbeck klarer sig på den korte bane ganske stærkt, men det store spøgelse omkring patentudløbssituationen, som nærmer sig, trykker værdiansættelsen. Biotekselskaberne kæmper hver med deres udfordringer, og det bidrager ikke positivt til værdiansættelsen, at investorerne generelt bliver mere risikoaverse i turbulente tider uanset årsagen hertil. På den selskabsspecifikke front leverede ØK et jævnt kvartalsregnskab, hvor udviklingen i EAC Foods var mindre positiv, en markedet havde forventet, mens det helt store risikoelement med de indefrosne royalty og udbyttebetalinger fra Venezuela først fandt en delvis løsning i slutningen af måneden. Når man må stille spørgsmål til, om aktionærerne overhovedet har adgang til og råderet over værdierne og værdiskabelsen i det absolut største og mest betydningsfulde koncernselskab i ØK, har vi valgt at sætte anbefalingen på Undervægt. En let opjustering fra A. P. Møller Mærsk og stærke tilkendegivelser fra ledelsen om, at det værste er overstået, bidrager til en generelt god stemning om aktien. Det forhold, at containermarkedet fortsat i mange år vil være påvirket af tonnagetilgang, som allerede er kontraheret, og at Olie og Gasaktiviteterne de kommende år vil opleve faldende produktionsandel, synes ikke at trænge igennem de mere positive nyheder om interne forbedringer. På forsikringsområdet blev der byttet roller, da en overraskende pæn Topdanmarkkvartalsrapport blev efterfulgt af en overraskende skuffende TrygVestarapport. Det får os til at anbefale en udskiftning i forsikringseksponeringen i såvel den konservative modelportefølje som i den indeksbaserede portefølje, så det fremover er Topdanmark som repræsenterer forsikringsindustrien. Den vellykkede børsintroduktion af Chr. Hansen Gruppen var et stort skridt, som kan bryde isen for en lang række kapitalfondejede børskandidater. Trods det vanskelige marked, var investorerne villige til at kaste sig over ingrediensvirksomheden, som da også er blevet trimmet en del, siden det blev købt af børsen i Juni måned vil være ganske tynd mht. annoncerede nyheder fra selskaberne, og vi forventer, at markedet forsat vil være præget af betydelig uro, hvor man blot kan håbe, at likviditeten stadig vil udgøre det væsentligste element i den overordnede værdiansættelse. 4

6 BRIEFING PÅ MAJ MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth & Co, SimCorp, Topdanmark, TrygVesta og Rockwool International FLSs ordreindgang overgår forventningerne FLSledelsen fastholder i en moderat positiv tone udmeldingerne for 2010 efter et rimeligt 1. kvartal, hvor dog ordreindgangen væsentligt oversteg konsensusforventningerne. Selv om investeringslysten så småt er ved at vende tilbage, udgør vanskelighederne ved at opnå finansiering stadig en begrænsende faktor, men vi fastholder vores anbefaling af kurspotentialet for aktien på 2 (Overvægt) understøttet af vores valuation. Kvartalets omsætning faldt ift. Q % til mio. kr. mod et konsensusestimat på mio. kr., og koncernens primære driftsresultat, EBIT, faldt 24% til 459 mio. kr. også lidt under markededets forventning på 468 mio. kr. Det positive var, at ordreindgangen steg hele 67% til mio. kr. mod et konsensusestimat på mio. kr. og højere end højeste indsamlede estimat bl.a. begunstiget af Costumer Service. Det var tillige positivt, at periodens pengestrømme fra driften steg 82% til 349 mio. kr., og at forrentet nettoindestående voksede fra til mio. kr. i årets første 3 mdr. Særligt fordi det antages at være blevet vanskeligere at kræve upfrontbetalinger. Forventninger til det globale cementovnsmarked er uændrede, og der er tilstrækkelig kapacitet i store dele af verden med undtagelse af Indien, Indonesien, Sydamerika og Afrika. For Minerals kunder er investeringerne meget afhængig af efterspørgslen efter kobber, fosfat, kul og guld og understøttes af et stigende prisniveau. De langsigtede udsigter er stadig positive, men kreditkrisens efterveer på kortere sigt skaber lidt usikkerhed. Aktien handler rimeligt på et P/Eniveau på ca. 18, og vores DCFvaluation antyder en fair værdi på ca. 470 kr. pr. aktie. Det er fortsat ordrestrømmen som løbende vil stimulere kursdannelsen, som også understøttes af det stærke cashflow og det store kontantindstående, som enten kan anvendes til udlodning/tilbagekøb eller akkvisitioner. SimCorp skal indhente svag licensomsætning i de kommende kvartaler Til trods for et noget svagere 1. kvartal end ventet fastholder ledelsen udmeldingerne for hele 2010, og vi har også umiddelbart tillid til, at det kan lykkes med den angivne stærke pipeline af potentielle licenssalg. Derfor fastholder vi vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (Neutral), men vil selvsagt skærpe opmærksomheden om, hvorvidt det lykkes at hente ind på salget af nye licenser. SimCorp opnåede i 1. kvartal en omsætningsfremgang på 6% til EUR 40,7m, hvor konsensusestimatet fra Reuters og vores estimat lød på EUR 42m. EBIT blev realiseret med EUR 2,1m mod konsensus og vores estimat på EUR 4m, mens kvartalets resultat efter skat faldt fra EUR 1,9m til EUR 1,0m, hvor vores estimat lød på EUR 3m og konsensusestimatet på EUR 4m. 5

7 Det var indtægtsførelsen af licenser og tillægslicenser, som svigtede med en nedgang fra EUR 7,4m til EUR 5,3m, mens konsulentindtægter steg 9% til EUR 16,1m, og vedligeholdelsesindtægter steg hele 18% til EUR 18,2m. Det illustrerer den særdeles robuste forretningsmodel. Ordreindgangen var EUR 2,2m højere end i samme periode sidste år, nemlig EUR 8,5m, og ordrebeholdningen steg i kvartalet EUR 3,5m til EUR 17,6m, hvilket dog er EUR 1,1m lavere end året forinden. Det er positivt, at det nordamerikanske marked udviser pæn vækst, hvilket kan medvirke til at opfylde de ambitiøse udmeldinger om en 1 omsætningsvækst og en EBITmargin på 22% for hele Aktien handler i tillid til de ambitiøse vækstmål til en P/E på 17,3 og en Kurs/Indre Værdi på 9,4, hvilket ikke levner megen plads til fejlslag, men udviklingen gennem kreditkrisen har bevist den særdeles robuste forretningsmodel, og vores DCFvaluation ligger med en fair værdi på 927 kr. kun lidt under den aktuelle kurs. Det er især store annoncerede ordrer på SimCorp Dimension, som vil stimulere kursdannelsen på aktien. Vintervejr rammer Topdanmark mindre hårdt end forventet Kvartalsmeddelelsen overraskede positvt, både hvad angår forsikringsdrift og finans, og lige så overraskende var det, at forventningerne til helåret opjusteres. Forsikringsdrift er en sikker havn i urolige tider og samtidig understøttes kursen af et massivt, nu forøget tilbagekøbsprogram. Desuden har aktiekursen haltet efter det generelle marked i 2010 og på denne baggrund hæver vi anbefalingen af kurspotentialet til 2 (Overvægt). Investeringsresultatet vil dog afspejle eventuel fornyet uro på de finansielle markeder. Præmieindtægterne i Skade faldt 3,5% til mio. kr., primært pga fald i arbejdsskadesforsikringer som følge af den økonomiske afmatning. Det forsikringstekniske resultat på 32 mio. kr. var dog bedre end konsensustallet på 69 mio.kr., idet vinterskaderne belastede mindre end ventet. Erstatningsprocenten endte på 86,7 efter genforsikring (mod 76,3 i Q1 i fjor). Omkostningsprocenten steg til 16,1 og combined ratio for kvartalet blev dermed 102,8. Den store aktieandel i investeringsporteføljen bidrog til et godt finansresultat på 230 mio. kr. mod forventet 162 mio. kr. Også Liv udviste fremgang med et resultat på 144 mio. kr. og resultatet efter skat på 268 mio. kr. var dermed dobbelt så godt som konsensusforventningerne på 130 mio. kr. Topdanmarks egne resultatforventninger opjusteres med 150 mio. kr. efter skat trods forventninger om en mere moderat præmieudvikling. Nettoresultatet ventes nu i intervallet mio. kr. P/E på 11 er klart lavere end TrygVestas P/E på 19, mens K/IV er den samme, nemlig 3,0. Årets tilbagekøb af aktier øges med 150 mio. kr. til mio. kr., hvoraf der i dag er anvendt 81 mio. kr. Udviklingen i erstatningsprocenten og de finansielle markeder er de to faktorer, der kan have den største indflydelse på kursudviklingen. Jokeren er en udvikling omkring Sampos 11% aktiepost. TrygVesta nedjusterer atter pga. vejrliget TrygVestas Q1 meddelelse viste på alle områder det modsatte billede af Topdanmarks meddelelse dagen før: Vintervejret har ramt hårdere, finansresultatet er utilstrækkeligt til at kompensere og hvor Topdanmark opjusterede forventningerne, må TrygVesta for anden gang i 6

8 år nedjustere. Det kunne være fristende at ændre anbefalingen, men den hårde vinter vil trods alt ikke belaste de næste kvartaler, og der er også positive elementer i meddelelsen, især et bedre underliggende skadesforløb i privatforretningen. Vi opretholder derfor vurdering af kurspotentialet på 3 (Neutral), men udskifter TrygVesta i vores konservative og vores indeksbaserede modelporteføljer med TopDanmark (hhv. 55 stk. og 50 stk.) Præmieindtægterne steg 12,9% til mio. kr. godt hjulpet af valutakursudviklingen og købet af Moderna Försäkringar. Ekslusive disse to forhold var præmievæksten 2,4%. Det forsikringstekniske resultat blev et minus på 354 mio. kr., klart under konsensusestimatet på minus 154 mio. kr. Vintervejret betød erstatninger på 700 mio. kr. over normalniveauet og en combined ratio på 108. Den underliggende erstatningsprocent er faldet 0,7 pct. point til 77,3 indenfor privatområdet, men udviklingen i erhvervsforretningen er utilfredsstillende og TrygVesta varsler præmieforhøjelser, der dog som altid først vil have effekt på lidt længere sigt. Investeringsresultatet blev 204 mio. kr., dvs lavere end hos Topdanmark trods en mere end dobbelt så stor investeringsportefølje. Resultat før skat blev et minus på 113 mio. kr., hvor konsensus havde ventet et plus på 61 mio. kr. Forventingerne til det forsikringstekniske resultat reduceres med 200 mio. kr. til mio. kr. og combined ratio ventes nu i intervallet før afløb, en stigning på 1 pct. point i forhold til nedjusteringen i april. P/E på 20 er åbenlyst i den høje ende, men ventes at falde i de kommende år. Til sammnligning handler Topdanmark til en P/E på 11. Målt på K/IV (3,0) er de to forsikringsselskaber ens vurderet. TrygVestas problem er fortsat erstatningsudgifterne og kun en markant bedring vil kunne løfte aktiekursen. Omkostningsreduktioner sikrer Rockwool resultatfremgang Den hårde vinter har sat sine spor i Rockwools 1. kvartal, hvor gennemførte omkostningsbesparelser og lavere råvarepriser dog er med til at sikre en pæn resultatforbedring. Samlet ser vi fortsat grundlæggende positivt på Rockwool med selskabets meget lave gearing og de kommende års forventede strukturelle investeringer i boligmassen. Vi venter dog nogle krævende kvartaler, og vurderer, at egentlig vækst ligger noget ude i fremtiden, og vi fastholder vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (Neutral). Et omsætningsfald på 4% hos Isolering, belastet af den hårde vinter, kunne ikke opvejes af fremgang hos System, der begunstiget af støtte til offentligt byggeri leverede en omsætningsvækst på 13%. Samlet var koncernomsætningen i 1. kvartal faldende med 1% til mio. kr. (9% korrigeret for forskellig antal dage), hvilket dog oversteg konsensus. Gennemførte omkostningsbesparelser og vigende råvarepriser betød dog en forbedring af EBITDA fra 274 til 377 mio. kr., EBIT fra 68 til 146 mio. kr., mens resultat efter minoriteter blev fordoblet fra 38 til 78 mio. kr., på niveau med vores forventninger. Der berettes om stabilisering i Europa, mens Nordamerika og Asien ventes at fortsætte den gode udvikling, men samlet ventes der dog et fald i 2010 omsætningen på 5%. Med et uventet fald i råvarepriserne, herunder koks, fastholder ledelsen sine forventninger om et resultat efter minoriteter på 300 mio. kr. Ny vækst, specielt i Østeuropa, er væsentligste trigger ligesom faldende råvarepriser vil begunstige Rockwool. På den lange bane er casen fortsat, Rockwools lave gæld, samt den politiske velvilje overfor klimavenlige initiativer og opgarderingen af boligmassen i Østeuropa. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 34,85%, 3 år 18,6 (frem til og med den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,6% 14,2% 11/2005 Carlsberg ,7% 35,4% 06/2009 Danske Bank ,7% 19,5% 09/2003 G4S ,9% 34,4% 12/2008 Novo Nordisk ,9% 327,2% 09/2003 Per Aarsleff ,6% 112,6% 07/2004 Rockwool International ,8% 36,1% 07/2005 Satair ,6% 25,9% 10/2007 Topdanmark , 3,9% 05/2010 UP ,1% 144,3% 10/2005 Ændringer: Vi har udskiftet TyrgVesta med Topdanmark med virkning fra og med 26. maj Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 3, Salg 2) Vores modelportefølje for den konservative investor klarede sig, trods to porteføljeaktiers betydelige fald, relativt nådigt gennem den turbulente maj måned. Dansk Bank faldt således hele 16,7 pct. og Satair 14,6 pct. Førstnævnte pga. den generelle fornyede uro i finanssektoren, og sidstnævnte blev lidt hårdt bedømt af et stort fald i OEMdivisionen, som dog delvist blev opvejet af fremgang i Aftermarkedet. Også Pet Aarsleff trak ned (4,6 pct.), og i beskeden grad A. P. Møller Mærsk (2,6 pct.), mens jævnt fordelte om end mindre stigninger for Novo Nordisk (1,9 pct.), Carlsberg (1,7 pct.), Rockwool (0,8 pct.) og United Plantations (0,1 pct.) blev hjulpet af en omlægning fra TrygVesta til Topdanmark, idet sidstnævnte steg 4,0 pct. Vi foretager ikke yderligere omlægninger i porteføljen. 120 DAA Konservativ vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 18,6 OM XC 25,47% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 44,83% 3 år 24,62% (frem til og med den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAlbello ,6% 66,5% 11/2006 AMBU ,3% 91,4% 12/2008 Arkil , 1,6% 04/2009 Auriga ,3% 2,9% 06/2008 cbrain ,4% 17,8% 11/2009 FLSmidth & Co , 348,6% 12/2004 Flügger ,1% 4,4% 01/2010 Novozymes ,1% 157, 02/2005 SimCorp ,2% 98,2% 07/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor blev helt naturligt hårdere ramt af nedturen i maj, end de øvrige porteøljer. Samlet faldt værdien med 7,9 pct. over for sammenligningsindeksets 5,0 pct., og siden årsskiftet ligger den risikovillig portefølje også bagud med 5,6 pct., hvor OMXC GI har leveret 14,6 pct. Alligevel er den risikovillige langt foran både de to andre modelporteføljer og markedet, set over det seneste år, hvor porteføljen har leveret 44,8 pct. mod markedets 32,6 pct. Hele 4 positioner gav tocifrede tab i maj. ALK Abello faldt 12,6 pct., Arkil Holding 11,0 pct., Flügger 10,1 pct. og FLS 10,0 pct. Desuden faldt Auriga 9,3 pct. og SimCorp 9,2 pct. Generelt var faldende mere begrundet i, at det har været aktier, som forinden er steget eller har et cyklisk afhængighed. Eneste positive afkast har vores position i cbrain leveret, nemlig med 0,4 pct., mens Novozymes og AMBU har haft beskedne negative afkast på hhv. 1,1 pct. og 3,3 pct. Trods den relativt hårde medfart ændrer vi ikke ved porteføljens sammensætning. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 24,62% OM XC 25,47% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 34,17%, Afkast 3 år 14,6 (frem til den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,6% 14,3% 07/2004 Arkil Holding , 0,8% 04/2009 Carlsberg ,7% 7,8% 03/2010 Danisco ,6% 1, 01/2010 Danske Bank ,7% 2,1% 07/2004 FLSmidth & Co , 351,5% 12/2004 G4S ,9% 2, 03/2010 Novo Nordisk ,9% 234,8% 07/2004 Novozymes ,1% 149,6% 07/2004 Per Aarsleff ,6% 73,8% 12/2004 Rockwool International ,8% 45,4% 03/2007 Satair ,6% 25,9% 10/2007 SimCorp ,2% 105,3% 07/2005 Topdanmark , 3,9% 05/2010 Ændringer: Vi har den 26. maj udskiftet TrygVesta med Topdanmark Seneste 12 mdr. 5 ændringer, (3 Køb, 2 Salg) Den såkaldt indeksbaserede modelportefølje, der som investeringsforeningerne tager udgangspunkt i markedets sektorvægte i sin sammensætning, har fortsat klaret sig bedre end markedet, nemlig i maj med et fald på 4,0 pct. mod 5,0 pct. for OMXC GI. På 1 og 3 års sigt ligger porteføljen hhv. 1,6 pct. og 9,9 pct. foran markedet. Efter et skuffende 1. kvartal for TrygVesta byttede vi eksponeringen mod forsikring ud med Topdanmark, som udvikler sig pænt, og denne aktie er steget 4,0 pct. i måneden. Novo Nordisk, Carlsberg og Rockwool var i øvrigt eneste positioner med positivt afkast, hhv. 1,9 pct., 1,7 pct. og 0,8 pct. Værst gik det for Danske Bank, som faldt 16,7 pct., efterfulgt af Satair med et fald på 14,6 pct. Arkil Holding faldt 11,0 pct., Danisco 10,6 pct. og FLS 10,0 pct., så der var hele 5 positioner med tocifrede tab i maj, og i det lys var det samlede afkast bemærkelsesværdigt og illustrerer hele tankegangen bag porteføljespredning. Ud over udskiftningen af TrygVesta med Topdanmark ændrer vi ikke ved modelporteføljens sammensætning. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 14,6 OM XC GI 25,47% ,

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 182,79 14,4% 101,9% 06/2009 Danionics 2,31 17, 46,3% 07/2004 DLH 22,30 10,7% 4,1% 09/2009 InterMail 46,72 3,7% 7,7% 06/2009 Netop Solutions 8,10 12,7% 72,2% 10/2009 NeuroSearch 72,62 41,9% 17,2% 06/2009 Olicom 0,04 10,5% 34,4% 10/2007 Royal Unibrew 210,09 0,4% 257,8% Sanistål 64,00 14,8% 41, 06/2009 Sjælsø Gruppen 9,19 16, 62, 09/2009 Århus Elite 3,19 2,5% 35,4% 12/2006 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den senetse måned High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Össur 5,89 1,18% Victoria Properties 4,5 20,04% Formuepleje Epikur 4,05 1,52% Formuepleje Optimum 3,18 0,76% Formuepleje Safe 3,17 2,33% Topdanmark 2,75 1,36% Sparekassen Hvetbo 2,47 6,23% Ambu 2,28 2,99% Formuepleje Merkur 2,23 2,02% Eitzen Bulk Shipping 2,22 3,36% 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 6. maj SAS AB har nedskrevet aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen fra SEK 2,5 per aktie til SEK 0,67 per aktie., samt sammenligt den midlertidige ISIN med den eksisternde. Efter nedskrivning og sammenlægning af de to ISIN udgøres aktiekapitalen af stk. aktier à SEK 0, maj TDC A/S ændrede aktiestørrelse med virkning fra 10. maj fra nom. 5 kr. per aktie til nom. 1 kr. per aktie. Aktiekapitalen udgør herefter stk. aktier à nom 1 kr., mens aktiekapitalen er uændret på nom kr. 19. maj Nordic Tankers A/S udvidede aktikapitalen gennem en fortegningsemission med stk. aktier à nom. 10 kr. Tegningskursen var 10 kr. og bruttoprovenuet udgjorde herved kr., mens aktiekapitalen efter forøgelsen udgøres af stk. aktier à nom. 10 kr. Virkningen skete fra den 21. maj. 20. maj SAS AB har forøget aktiekapitalen med stk. aktier á SEK 0,67. med virkning fra den 21. maj. Aktiekapitalen udgøres herefter af stk. aktier à SEK 0, maj Topsil Semiconductor Materials A/S udvidede aktiekapitalen som følge af en fortegningsemission med stk. aktier à nom. 0,25 kr. med virkning fra den 21. maj. Tegningskursen var 0,90 kr. per aktie og bruttoprovenuet udgjorde dermed kr., mens aktiekapitalen udgøres af stk. aktier à nom. 0,25 kr. Provenuet skal anvendes til udvidelse af produktionsfaciliteterne i Frederikssund. 26. maj Aalborg Boldspilklub A/S nedsatte aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen fra nom. 25 kr. per aktie til nom 5 kr. per akter. Aktiekapitalen består herefter af uændrede stk. aktier, mens ændringen af stykstørrelsen medførte en kapitalnedsættelse på nom kr. Ændringen trådte i kraft ved virkning fra den 28. maj. 26. maj NunaMinerals A/S udvidede aktiekapitalen med stk. aktie à nom. 100 kr. efter gennemførsel af en rettet emission. Tegningskursen udgjorde 225 kr. og bruttoprovenuet blev herved kr. Aktiekapitalen består herefter af skt. aktier à nom 100 kr. og ændringen trådte i kraft den 12. maj. 1. juni SAS AB ændrede aktiestørrelse med virkning fra 7. juni fra SEK 0,67 per aktie til SEK 20,10 per aktier. Aktiekapitalen udgør herefter stk. aktier à SEK 20,10, mens aktiekapitalen er uændret på SEK Ændringer af noteringer den seneste måned 6. maj Skako Industries A/S har skiftet navn til Skako A/S med virkning fra den 12. maj. 5. maj Søndagsavisen A/S har skiftet navn til North Media A/S med virkning fra den 10. maj 12

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere