INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje stod helt naturligt bedst imod maj måneds usikkerhed og turbulens Analyser: Alm. Brand Auriga Industries Deltaq DFDS FirstFarms Green Wind Energy Brdr. Hartmann Højgaard Holding Lastas Migatronic Norden Rockwool International SAS Skælsør Bank Topdanmark Topsil TrygVesta Viborg Håndbold klub Det Østasiatiske Kompag. Per Aarsleff

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Maj måned levede op til det gamle mundheld fra aktiemarkedet: Stay away in May. Der var generelt faldende aktiekurser på alle geografiske markeder, og det var ikke mindst frygten for credit defaults, dvs. manglende evne til at betale renter og afdrag på en række landes gæld, der trak stemningen ned. Retningen for udvikling i den nærmeste fremtid vil i høj grad afgøres af balancen mellem disse gældsproblemer og den begyndende vending i USA s økonomi... side 3 Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth & Co, SimCorp, Topdanmark, TrygVesta og Rockwool International....side 5 Konservativ modelportefølje stod helt naturligt bedst imod maj måneds usikkerhed og turbulens Med et afkast på 1,6 pct. klarede vores modelportefølje for den konservative investor sig klart bedst gennem den turbulente maj måned, hvilket ikke er unaturligt, som porteføljerne er sammensat. Den indeksbaserede udviste et negativt afkast på 4,0 pct. og den risikovillige faldt hele 7,9 pct., men alligevel ligger den klart i front set over det seneste år, nemlig med et afkast på 44,8 pct. mod markedets (OMXC inkl. udbytte) 32,6 pct., som alle tre modelporteføljer i øvrigt har overgået..... side 7 ANALYSER Alm. Brand 4030C.ALMB Norden 2030A.NORD Auriga Industries 1510C.AURI Rockwool International 2010B.ROCK Deltaq 4020D.DELT SAS 2030C.SASA DFDS 2030C.DFDS Skælsør Bank 4010D.SKÆL FirstFarms 3020D.FIFA Topdanmark 4030A.TOPD Green Wind Energy 2520D.GREW Topsil 4530D.TOPS Brdr. Hartmann 1510D.HART TrygVesta 4030A.TRYG Højgaard Holding 2010D.HØJG Viborg Håndbold Klub 2530D.VIBO Lastas 2550D.LAST Det Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM Migatronic 2010D.MIGA Per Aarsleff 2010C.ÅRSL

4 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Maj måned levede op til det gamle mundheld fra aktiemarkedet: Stay away in May. Der var generelt faldende aktiekurser på alle geografiske markeder, og det var ikke mindst frygten for credit defaults, dvs. manglende evne til at betale renter og afdrag på en række landes gæld, der trak stemningen ned. Retningen for udvikling i den nærmeste fremtid vil i høj grad afgøres af balancen mellem disse gældsproblemer og den begyndende vending i USA s økonomi MSCI AC World Index faldt således 7,6 pct., Nasdaq hele 10,1 pct. MSCI Europe 6,7 pct. målt i lokale valutaer. I det lys var et fald for det danske totalindeks, OMXC, på 5,3 pct. nådigt sluppet, og det danske marked har således fortsat klaret sig overordentligt pænt siden årsskiftet med en samlet stigning til udgangen af maj på 13,2 pct. mod et samlet fald for MSCI AC World på 4,1 pct. i lokal valuta. Det har fortsat været krisen i det sydlige Europa, som brød ud i lys lue i Grækenland, men også ulmede i Spanien, Portugal og Italien, hvor især fokus var på Spaniens saving banks, nogle særlige sparekasser, som har stået for de massive udlån til den spanske boligboble, og som derfor må imødese ligeledes massive nedskrivninger og tab. Det har bl.a. medført, at de internationale kreditvurderingsbureauer har nedjusteret deres ratings af landets gæld. Krisen i det sydlige Europa har kastet euro en ud i et voldsomt uvejr, og kursen er faldet til det laveste niveau i 4 år over for USD. Hele holdbarheden af den fælles europæiske valuta stilles der spørgsmålstegn ved, og især stilles der spørgsmål ved, om det er rimeligt at forvente, at lande med så forskelligt udgangspunkt, som det er tilfældet mellem det gamle EU og de nye EUlande mod øst, kan rummes i samme valuta. Tyskland er et godt eksempel på, hvor kostbart det har været for den ene del af befolkningen at trække den anden del op i levestandard. En væsentlig årsag hertil tilskrives den valgte valutakurs ved sammenlægningen, hvor den forarmede Østtyske økonomi blev betalt kunstigt højt af, hvilket indtil videre har kostet over 20 års tilbageslag for Europas førende land. Derfor er netop tyskernes forståelse for det overforbrug, som har skabt problemerne i Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande, meget lille. Men selv om senest også Ungarn er kommet i feltet af kriseramte stater, synes aktieinvestorerne generelt fortrøstningsfulde, og med de lave obligationsrenter findes aktiekurserne fortsat holdbare, om end de ikke mindst holdes oppe netop drevet af likviditeten i markedet Ud over den makroøkonomiske udvikling var aktiemarkedernes øjne også rettet mod olieselskabet BP s udslip 80 km ud for Mexico s kyst. Det satte sig kraftige spor på BP s aktiekurs, og på det lave niveau var der spekulationer, om selskabet dermed er blevet åbent for en fjendtlig overtagelse. Situationen i Europa risikerer at få en opbremsende effekt på USA, og der mærkes en vis irritation, da amerikanerne langt om længe føler sig sikre på at være på vej op fra konjunkturbunden. Nasdaq og S&P500 ligger hhv. 74,4 pct. og 59,4 pct. over niveauet fra bunden i marts 2009, men hhv. 3,9 pct. og 14,7 pct. under niveauet fra begyndelsen af september 2008, forud for Lehman Brothers kollaps. Det tyske DAX mangler 8,5 pct. fra før 3

5 krisen, hvilket stort set er som det danske C20indeks, der ligger 8,9 pct. under. Interessant er det, at bemærke, at de danske MidCap og SmallCapaktier endnu ligger hhv. 35,1 pct. og 43,4 pct. under niveauet i begyndelsen af september 2008, men noget af forklaringen skal findes i, at disse aktier i perioden fra vendingen i 2003 var steget relativt mere end C20 aktierne, om end en betydelig del af dette forspring allerede var sat over styr fra toppen i juli 2007 til kreditkrisen brød ud i fuld lue i efteråret Næst efter den smalle sektor, Energi og Forsyning, var det Finanssektoren, som oplevede det største samlede fald i maj måned, nemlig på hele 11,4 pct. skarpt efterfulgt af Forbrugsgoder med et negativt afkast på 10,7 pct. Forbrugsgoder har herefter tabt 3,5 pct. siden årsskiftet, mens Finansaktierne stort set ligger på uændret niveau (+0,6 pct.). Sundhedssektoren anført af Novo Nordisk klarede sig bedst gennem den turbulente måned med et positivt afkast på 1,1 pct., hvor Novo Nordisk alene steg 1,9 pct. og dermed beviste sin robusthed i vanskelige perioder, understøttet af en positiv nyhedsstrøm for Victoza samt en gunstig valutakursudvikling. Lundbeck klarer sig på den korte bane ganske stærkt, men det store spøgelse omkring patentudløbssituationen, som nærmer sig, trykker værdiansættelsen. Biotekselskaberne kæmper hver med deres udfordringer, og det bidrager ikke positivt til værdiansættelsen, at investorerne generelt bliver mere risikoaverse i turbulente tider uanset årsagen hertil. På den selskabsspecifikke front leverede ØK et jævnt kvartalsregnskab, hvor udviklingen i EAC Foods var mindre positiv, en markedet havde forventet, mens det helt store risikoelement med de indefrosne royalty og udbyttebetalinger fra Venezuela først fandt en delvis løsning i slutningen af måneden. Når man må stille spørgsmål til, om aktionærerne overhovedet har adgang til og råderet over værdierne og værdiskabelsen i det absolut største og mest betydningsfulde koncernselskab i ØK, har vi valgt at sætte anbefalingen på Undervægt. En let opjustering fra A. P. Møller Mærsk og stærke tilkendegivelser fra ledelsen om, at det værste er overstået, bidrager til en generelt god stemning om aktien. Det forhold, at containermarkedet fortsat i mange år vil være påvirket af tonnagetilgang, som allerede er kontraheret, og at Olie og Gasaktiviteterne de kommende år vil opleve faldende produktionsandel, synes ikke at trænge igennem de mere positive nyheder om interne forbedringer. På forsikringsområdet blev der byttet roller, da en overraskende pæn Topdanmarkkvartalsrapport blev efterfulgt af en overraskende skuffende TrygVestarapport. Det får os til at anbefale en udskiftning i forsikringseksponeringen i såvel den konservative modelportefølje som i den indeksbaserede portefølje, så det fremover er Topdanmark som repræsenterer forsikringsindustrien. Den vellykkede børsintroduktion af Chr. Hansen Gruppen var et stort skridt, som kan bryde isen for en lang række kapitalfondejede børskandidater. Trods det vanskelige marked, var investorerne villige til at kaste sig over ingrediensvirksomheden, som da også er blevet trimmet en del, siden det blev købt af børsen i Juni måned vil være ganske tynd mht. annoncerede nyheder fra selskaberne, og vi forventer, at markedet forsat vil være præget af betydelig uro, hvor man blot kan håbe, at likviditeten stadig vil udgøre det væsentligste element i den overordnede værdiansættelse. 4

6 BRIEFING PÅ MAJ MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra FLSmidth & Co, SimCorp, Topdanmark, TrygVesta og Rockwool International FLSs ordreindgang overgår forventningerne FLSledelsen fastholder i en moderat positiv tone udmeldingerne for 2010 efter et rimeligt 1. kvartal, hvor dog ordreindgangen væsentligt oversteg konsensusforventningerne. Selv om investeringslysten så småt er ved at vende tilbage, udgør vanskelighederne ved at opnå finansiering stadig en begrænsende faktor, men vi fastholder vores anbefaling af kurspotentialet for aktien på 2 (Overvægt) understøttet af vores valuation. Kvartalets omsætning faldt ift. Q % til mio. kr. mod et konsensusestimat på mio. kr., og koncernens primære driftsresultat, EBIT, faldt 24% til 459 mio. kr. også lidt under markededets forventning på 468 mio. kr. Det positive var, at ordreindgangen steg hele 67% til mio. kr. mod et konsensusestimat på mio. kr. og højere end højeste indsamlede estimat bl.a. begunstiget af Costumer Service. Det var tillige positivt, at periodens pengestrømme fra driften steg 82% til 349 mio. kr., og at forrentet nettoindestående voksede fra til mio. kr. i årets første 3 mdr. Særligt fordi det antages at være blevet vanskeligere at kræve upfrontbetalinger. Forventninger til det globale cementovnsmarked er uændrede, og der er tilstrækkelig kapacitet i store dele af verden med undtagelse af Indien, Indonesien, Sydamerika og Afrika. For Minerals kunder er investeringerne meget afhængig af efterspørgslen efter kobber, fosfat, kul og guld og understøttes af et stigende prisniveau. De langsigtede udsigter er stadig positive, men kreditkrisens efterveer på kortere sigt skaber lidt usikkerhed. Aktien handler rimeligt på et P/Eniveau på ca. 18, og vores DCFvaluation antyder en fair værdi på ca. 470 kr. pr. aktie. Det er fortsat ordrestrømmen som løbende vil stimulere kursdannelsen, som også understøttes af det stærke cashflow og det store kontantindstående, som enten kan anvendes til udlodning/tilbagekøb eller akkvisitioner. SimCorp skal indhente svag licensomsætning i de kommende kvartaler Til trods for et noget svagere 1. kvartal end ventet fastholder ledelsen udmeldingerne for hele 2010, og vi har også umiddelbart tillid til, at det kan lykkes med den angivne stærke pipeline af potentielle licenssalg. Derfor fastholder vi vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (Neutral), men vil selvsagt skærpe opmærksomheden om, hvorvidt det lykkes at hente ind på salget af nye licenser. SimCorp opnåede i 1. kvartal en omsætningsfremgang på 6% til EUR 40,7m, hvor konsensusestimatet fra Reuters og vores estimat lød på EUR 42m. EBIT blev realiseret med EUR 2,1m mod konsensus og vores estimat på EUR 4m, mens kvartalets resultat efter skat faldt fra EUR 1,9m til EUR 1,0m, hvor vores estimat lød på EUR 3m og konsensusestimatet på EUR 4m. 5

7 Det var indtægtsførelsen af licenser og tillægslicenser, som svigtede med en nedgang fra EUR 7,4m til EUR 5,3m, mens konsulentindtægter steg 9% til EUR 16,1m, og vedligeholdelsesindtægter steg hele 18% til EUR 18,2m. Det illustrerer den særdeles robuste forretningsmodel. Ordreindgangen var EUR 2,2m højere end i samme periode sidste år, nemlig EUR 8,5m, og ordrebeholdningen steg i kvartalet EUR 3,5m til EUR 17,6m, hvilket dog er EUR 1,1m lavere end året forinden. Det er positivt, at det nordamerikanske marked udviser pæn vækst, hvilket kan medvirke til at opfylde de ambitiøse udmeldinger om en 1 omsætningsvækst og en EBITmargin på 22% for hele Aktien handler i tillid til de ambitiøse vækstmål til en P/E på 17,3 og en Kurs/Indre Værdi på 9,4, hvilket ikke levner megen plads til fejlslag, men udviklingen gennem kreditkrisen har bevist den særdeles robuste forretningsmodel, og vores DCFvaluation ligger med en fair værdi på 927 kr. kun lidt under den aktuelle kurs. Det er især store annoncerede ordrer på SimCorp Dimension, som vil stimulere kursdannelsen på aktien. Vintervejr rammer Topdanmark mindre hårdt end forventet Kvartalsmeddelelsen overraskede positvt, både hvad angår forsikringsdrift og finans, og lige så overraskende var det, at forventningerne til helåret opjusteres. Forsikringsdrift er en sikker havn i urolige tider og samtidig understøttes kursen af et massivt, nu forøget tilbagekøbsprogram. Desuden har aktiekursen haltet efter det generelle marked i 2010 og på denne baggrund hæver vi anbefalingen af kurspotentialet til 2 (Overvægt). Investeringsresultatet vil dog afspejle eventuel fornyet uro på de finansielle markeder. Præmieindtægterne i Skade faldt 3,5% til mio. kr., primært pga fald i arbejdsskadesforsikringer som følge af den økonomiske afmatning. Det forsikringstekniske resultat på 32 mio. kr. var dog bedre end konsensustallet på 69 mio.kr., idet vinterskaderne belastede mindre end ventet. Erstatningsprocenten endte på 86,7 efter genforsikring (mod 76,3 i Q1 i fjor). Omkostningsprocenten steg til 16,1 og combined ratio for kvartalet blev dermed 102,8. Den store aktieandel i investeringsporteføljen bidrog til et godt finansresultat på 230 mio. kr. mod forventet 162 mio. kr. Også Liv udviste fremgang med et resultat på 144 mio. kr. og resultatet efter skat på 268 mio. kr. var dermed dobbelt så godt som konsensusforventningerne på 130 mio. kr. Topdanmarks egne resultatforventninger opjusteres med 150 mio. kr. efter skat trods forventninger om en mere moderat præmieudvikling. Nettoresultatet ventes nu i intervallet mio. kr. P/E på 11 er klart lavere end TrygVestas P/E på 19, mens K/IV er den samme, nemlig 3,0. Årets tilbagekøb af aktier øges med 150 mio. kr. til mio. kr., hvoraf der i dag er anvendt 81 mio. kr. Udviklingen i erstatningsprocenten og de finansielle markeder er de to faktorer, der kan have den største indflydelse på kursudviklingen. Jokeren er en udvikling omkring Sampos 11% aktiepost. TrygVesta nedjusterer atter pga. vejrliget TrygVestas Q1 meddelelse viste på alle områder det modsatte billede af Topdanmarks meddelelse dagen før: Vintervejret har ramt hårdere, finansresultatet er utilstrækkeligt til at kompensere og hvor Topdanmark opjusterede forventningerne, må TrygVesta for anden gang i 6

8 år nedjustere. Det kunne være fristende at ændre anbefalingen, men den hårde vinter vil trods alt ikke belaste de næste kvartaler, og der er også positive elementer i meddelelsen, især et bedre underliggende skadesforløb i privatforretningen. Vi opretholder derfor vurdering af kurspotentialet på 3 (Neutral), men udskifter TrygVesta i vores konservative og vores indeksbaserede modelporteføljer med TopDanmark (hhv. 55 stk. og 50 stk.) Præmieindtægterne steg 12,9% til mio. kr. godt hjulpet af valutakursudviklingen og købet af Moderna Försäkringar. Ekslusive disse to forhold var præmievæksten 2,4%. Det forsikringstekniske resultat blev et minus på 354 mio. kr., klart under konsensusestimatet på minus 154 mio. kr. Vintervejret betød erstatninger på 700 mio. kr. over normalniveauet og en combined ratio på 108. Den underliggende erstatningsprocent er faldet 0,7 pct. point til 77,3 indenfor privatområdet, men udviklingen i erhvervsforretningen er utilfredsstillende og TrygVesta varsler præmieforhøjelser, der dog som altid først vil have effekt på lidt længere sigt. Investeringsresultatet blev 204 mio. kr., dvs lavere end hos Topdanmark trods en mere end dobbelt så stor investeringsportefølje. Resultat før skat blev et minus på 113 mio. kr., hvor konsensus havde ventet et plus på 61 mio. kr. Forventingerne til det forsikringstekniske resultat reduceres med 200 mio. kr. til mio. kr. og combined ratio ventes nu i intervallet før afløb, en stigning på 1 pct. point i forhold til nedjusteringen i april. P/E på 20 er åbenlyst i den høje ende, men ventes at falde i de kommende år. Til sammnligning handler Topdanmark til en P/E på 11. Målt på K/IV (3,0) er de to forsikringsselskaber ens vurderet. TrygVestas problem er fortsat erstatningsudgifterne og kun en markant bedring vil kunne løfte aktiekursen. Omkostningsreduktioner sikrer Rockwool resultatfremgang Den hårde vinter har sat sine spor i Rockwools 1. kvartal, hvor gennemførte omkostningsbesparelser og lavere råvarepriser dog er med til at sikre en pæn resultatforbedring. Samlet ser vi fortsat grundlæggende positivt på Rockwool med selskabets meget lave gearing og de kommende års forventede strukturelle investeringer i boligmassen. Vi venter dog nogle krævende kvartaler, og vurderer, at egentlig vækst ligger noget ude i fremtiden, og vi fastholder vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (Neutral). Et omsætningsfald på 4% hos Isolering, belastet af den hårde vinter, kunne ikke opvejes af fremgang hos System, der begunstiget af støtte til offentligt byggeri leverede en omsætningsvækst på 13%. Samlet var koncernomsætningen i 1. kvartal faldende med 1% til mio. kr. (9% korrigeret for forskellig antal dage), hvilket dog oversteg konsensus. Gennemførte omkostningsbesparelser og vigende råvarepriser betød dog en forbedring af EBITDA fra 274 til 377 mio. kr., EBIT fra 68 til 146 mio. kr., mens resultat efter minoriteter blev fordoblet fra 38 til 78 mio. kr., på niveau med vores forventninger. Der berettes om stabilisering i Europa, mens Nordamerika og Asien ventes at fortsætte den gode udvikling, men samlet ventes der dog et fald i 2010 omsætningen på 5%. Med et uventet fald i råvarepriserne, herunder koks, fastholder ledelsen sine forventninger om et resultat efter minoriteter på 300 mio. kr. Ny vækst, specielt i Østeuropa, er væsentligste trigger ligesom faldende råvarepriser vil begunstige Rockwool. På den lange bane er casen fortsat, Rockwools lave gæld, samt den politiske velvilje overfor klimavenlige initiativer og opgarderingen af boligmassen i Østeuropa. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 34,85%, 3 år 18,6 (frem til og med den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,6% 14,2% 11/2005 Carlsberg ,7% 35,4% 06/2009 Danske Bank ,7% 19,5% 09/2003 G4S ,9% 34,4% 12/2008 Novo Nordisk ,9% 327,2% 09/2003 Per Aarsleff ,6% 112,6% 07/2004 Rockwool International ,8% 36,1% 07/2005 Satair ,6% 25,9% 10/2007 Topdanmark , 3,9% 05/2010 UP ,1% 144,3% 10/2005 Ændringer: Vi har udskiftet TyrgVesta med Topdanmark med virkning fra og med 26. maj Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 3, Salg 2) Vores modelportefølje for den konservative investor klarede sig, trods to porteføljeaktiers betydelige fald, relativt nådigt gennem den turbulente maj måned. Dansk Bank faldt således hele 16,7 pct. og Satair 14,6 pct. Førstnævnte pga. den generelle fornyede uro i finanssektoren, og sidstnævnte blev lidt hårdt bedømt af et stort fald i OEMdivisionen, som dog delvist blev opvejet af fremgang i Aftermarkedet. Også Pet Aarsleff trak ned (4,6 pct.), og i beskeden grad A. P. Møller Mærsk (2,6 pct.), mens jævnt fordelte om end mindre stigninger for Novo Nordisk (1,9 pct.), Carlsberg (1,7 pct.), Rockwool (0,8 pct.) og United Plantations (0,1 pct.) blev hjulpet af en omlægning fra TrygVesta til Topdanmark, idet sidstnævnte steg 4,0 pct. Vi foretager ikke yderligere omlægninger i porteføljen. 120 DAA Konservativ vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 18,6 OM XC 25,47% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 44,83% 3 år 24,62% (frem til og med den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAlbello ,6% 66,5% 11/2006 AMBU ,3% 91,4% 12/2008 Arkil , 1,6% 04/2009 Auriga ,3% 2,9% 06/2008 cbrain ,4% 17,8% 11/2009 FLSmidth & Co , 348,6% 12/2004 Flügger ,1% 4,4% 01/2010 Novozymes ,1% 157, 02/2005 SimCorp ,2% 98,2% 07/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor blev helt naturligt hårdere ramt af nedturen i maj, end de øvrige porteøljer. Samlet faldt værdien med 7,9 pct. over for sammenligningsindeksets 5,0 pct., og siden årsskiftet ligger den risikovillig portefølje også bagud med 5,6 pct., hvor OMXC GI har leveret 14,6 pct. Alligevel er den risikovillige langt foran både de to andre modelporteføljer og markedet, set over det seneste år, hvor porteføljen har leveret 44,8 pct. mod markedets 32,6 pct. Hele 4 positioner gav tocifrede tab i maj. ALK Abello faldt 12,6 pct., Arkil Holding 11,0 pct., Flügger 10,1 pct. og FLS 10,0 pct. Desuden faldt Auriga 9,3 pct. og SimCorp 9,2 pct. Generelt var faldende mere begrundet i, at det har været aktier, som forinden er steget eller har et cyklisk afhængighed. Eneste positive afkast har vores position i cbrain leveret, nemlig med 0,4 pct., mens Novozymes og AMBU har haft beskedne negative afkast på hhv. 1,1 pct. og 3,3 pct. Trods den relativt hårde medfart ændrer vi ikke ved porteføljens sammensætning. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 24,62% OM XC 25,47% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 34,17%, Afkast 3 år 14,6 (frem til den 31. maj 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,6% 14,3% 07/2004 Arkil Holding , 0,8% 04/2009 Carlsberg ,7% 7,8% 03/2010 Danisco ,6% 1, 01/2010 Danske Bank ,7% 2,1% 07/2004 FLSmidth & Co , 351,5% 12/2004 G4S ,9% 2, 03/2010 Novo Nordisk ,9% 234,8% 07/2004 Novozymes ,1% 149,6% 07/2004 Per Aarsleff ,6% 73,8% 12/2004 Rockwool International ,8% 45,4% 03/2007 Satair ,6% 25,9% 10/2007 SimCorp ,2% 105,3% 07/2005 Topdanmark , 3,9% 05/2010 Ændringer: Vi har den 26. maj udskiftet TrygVesta med Topdanmark Seneste 12 mdr. 5 ændringer, (3 Køb, 2 Salg) Den såkaldt indeksbaserede modelportefølje, der som investeringsforeningerne tager udgangspunkt i markedets sektorvægte i sin sammensætning, har fortsat klaret sig bedre end markedet, nemlig i maj med et fald på 4,0 pct. mod 5,0 pct. for OMXC GI. På 1 og 3 års sigt ligger porteføljen hhv. 1,6 pct. og 9,9 pct. foran markedet. Efter et skuffende 1. kvartal for TrygVesta byttede vi eksponeringen mod forsikring ud med Topdanmark, som udvikler sig pænt, og denne aktie er steget 4,0 pct. i måneden. Novo Nordisk, Carlsberg og Rockwool var i øvrigt eneste positioner med positivt afkast, hhv. 1,9 pct., 1,7 pct. og 0,8 pct. Værst gik det for Danske Bank, som faldt 16,7 pct., efterfulgt af Satair med et fald på 14,6 pct. Arkil Holding faldt 11,0 pct., Danisco 10,6 pct. og FLS 10,0 pct., så der var hele 5 positioner med tocifrede tab i maj, og i det lys var det samlede afkast bemærkelsesværdigt og illustrerer hele tankegangen bag porteføljespredning. Ud over udskiftningen af TrygVesta med Topdanmark ændrer vi ikke ved modelporteføljens sammensætning. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (31/ /052010) Portefølje 14,6 OM XC GI 25,47% ,

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 182,79 14,4% 101,9% 06/2009 Danionics 2,31 17, 46,3% 07/2004 DLH 22,30 10,7% 4,1% 09/2009 InterMail 46,72 3,7% 7,7% 06/2009 Netop Solutions 8,10 12,7% 72,2% 10/2009 NeuroSearch 72,62 41,9% 17,2% 06/2009 Olicom 0,04 10,5% 34,4% 10/2007 Royal Unibrew 210,09 0,4% 257,8% Sanistål 64,00 14,8% 41, 06/2009 Sjælsø Gruppen 9,19 16, 62, 09/2009 Århus Elite 3,19 2,5% 35,4% 12/2006 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den senetse måned High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Össur 5,89 1,18% Victoria Properties 4,5 20,04% Formuepleje Epikur 4,05 1,52% Formuepleje Optimum 3,18 0,76% Formuepleje Safe 3,17 2,33% Topdanmark 2,75 1,36% Sparekassen Hvetbo 2,47 6,23% Ambu 2,28 2,99% Formuepleje Merkur 2,23 2,02% Eitzen Bulk Shipping 2,22 3,36% 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 6. maj SAS AB har nedskrevet aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen fra SEK 2,5 per aktie til SEK 0,67 per aktie., samt sammenligt den midlertidige ISIN med den eksisternde. Efter nedskrivning og sammenlægning af de to ISIN udgøres aktiekapitalen af stk. aktier à SEK 0, maj TDC A/S ændrede aktiestørrelse med virkning fra 10. maj fra nom. 5 kr. per aktie til nom. 1 kr. per aktie. Aktiekapitalen udgør herefter stk. aktier à nom 1 kr., mens aktiekapitalen er uændret på nom kr. 19. maj Nordic Tankers A/S udvidede aktikapitalen gennem en fortegningsemission med stk. aktier à nom. 10 kr. Tegningskursen var 10 kr. og bruttoprovenuet udgjorde herved kr., mens aktiekapitalen efter forøgelsen udgøres af stk. aktier à nom. 10 kr. Virkningen skete fra den 21. maj. 20. maj SAS AB har forøget aktiekapitalen med stk. aktier á SEK 0,67. med virkning fra den 21. maj. Aktiekapitalen udgøres herefter af stk. aktier à SEK 0, maj Topsil Semiconductor Materials A/S udvidede aktiekapitalen som følge af en fortegningsemission med stk. aktier à nom. 0,25 kr. med virkning fra den 21. maj. Tegningskursen var 0,90 kr. per aktie og bruttoprovenuet udgjorde dermed kr., mens aktiekapitalen udgøres af stk. aktier à nom. 0,25 kr. Provenuet skal anvendes til udvidelse af produktionsfaciliteterne i Frederikssund. 26. maj Aalborg Boldspilklub A/S nedsatte aktiekapitalen ved ændring af stykstørrelsen fra nom. 25 kr. per aktie til nom 5 kr. per akter. Aktiekapitalen består herefter af uændrede stk. aktier, mens ændringen af stykstørrelsen medførte en kapitalnedsættelse på nom kr. Ændringen trådte i kraft ved virkning fra den 28. maj. 26. maj NunaMinerals A/S udvidede aktiekapitalen med stk. aktie à nom. 100 kr. efter gennemførsel af en rettet emission. Tegningskursen udgjorde 225 kr. og bruttoprovenuet blev herved kr. Aktiekapitalen består herefter af skt. aktier à nom 100 kr. og ændringen trådte i kraft den 12. maj. 1. juni SAS AB ændrede aktiestørrelse med virkning fra 7. juni fra SEK 0,67 per aktie til SEK 20,10 per aktier. Aktiekapitalen udgør herefter stk. aktier à SEK 20,10, mens aktiekapitalen er uændret på SEK Ændringer af noteringer den seneste måned 6. maj Skako Industries A/S har skiftet navn til Skako A/S med virkning fra den 12. maj. 5. maj Søndagsavisen A/S har skiftet navn til North Media A/S med virkning fra den 10. maj 12

14 3. juni Chr. Hansen Holding A/S er blevet optaget til handel efter gennemført emission. (Large Cap segmentet, mængde: à 10 kr.) 9. juni TrygVesta A/S skiftede med virkning fra og med 9. juni navn til Tryg A/S. Navneændringen har ingen inflydelse på strategi eller den nuværende aktiekapital. 13

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n 150 ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n OMXCB KFMX ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n MIDCAP + SMALLCAP ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n 100 ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n OMXCGI MATERIALER ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n

16 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n 450 ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n FINANS IT ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n 150 ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n TELEKOMMUNIKATION FORSYNING ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n 250 ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n

17 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juni 2010 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse AFFITECH 2/ D.AFFI ALKABELLÓ 3/ C.ALKB ALM. BRAND 6/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 3/ B.AMAR AMBU 4/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 12/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 1/ A.APMØ ARKIL HOLDING 4/ D.ARKI ASGAARD GROUP 9/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 4/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 10/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 02/ C.BANG BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 8/ D.BERI BERLIN IV 9/ D.BERL BIOPORTO 2/ D.BIOP BLUE VISION 12/ D.BLUE BANKNORDIK 2/ C.BNOR BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ D.CAPI CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 9/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM CIMBER STERLING GROUP 1/ D.CIMB COLOPLAST B 2/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 12/ D.COLU COMENDO 11/ D.COME DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 10/ D.DACA DANISCO 5/ A.DACO DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 8/ D.DANG DANTHERM 12/ D.DANM DANTRUCK 11/ D.DANT DELTAQ 6/ D.DELT DFDS 6/ C.DFDS DIBA BANK 7/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 12/ D.DLHB DSV 4/ A.DSVB EGETÆPPER B 1/ D.EGET EIK BANKI 12/ C.EIKB EITZEN BULK SHIPPING 2/ D.EITZ ERRIA 8/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 2/ D.EURO EXIQON 3/ D.EXIQ EXPEDIT B 1/ D.EXPE FIONIA HOLDING 6/ D.FION FIRSTFARMS 6/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 2/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 8/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 9/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 10/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 5/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 11/ C.FPSA SPAREKASSEN FAABORG 9/ C.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 5/ A.GENB GLUNZ & JENSEN 9/ D.GLUN GN STORE NORD 3/ C.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 2/ C.GREE GREEN WIND ENERGY 6/ D.GREW G4S 4/ B.GRSE

18 GRØNLANDSBANKEN 9/ C.GRØN GYLDENDAL B 4/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 11/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 6/ D.HART H+H INTERNATIONAL 5/ D.HENB HOLDINGSELSKABET AF / D.HOLD HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 6/ D.HØJG IC COMPANYS 3/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE INVESTEA GERMAN HIGH STR. 9/ D.IGHS JENSEN & MØLLER INVEST 1/ D.JENS JEUDAN 2/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 5/ D.JOHA JYSKE BANK 11/ B.JYBA BRD. KLEE 1/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 11/ B.KØLU LAND & LEISURE B 3/ D.LALE LASTAS 6/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 5/ C LIPH H. LUNDBECK 4/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 9/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 5/ C.LÅNS MACONOMY 3/ D.MAMY MAX BANK 1/ D.MAXB MIGATRONIC B 6/ D.MIGA MOLSLINIEN 8/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MORSØ BANK 9/ D.MORS MØNS BANK 1/ D.MØNS NEUROSEARCH 3/ C.NEUR NKT HOLDING 4/ A.NKTH D/S NORDEN 6/ A.NORD NETOP SOLUTIONS 1/ D.NETO NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 3/ C.NOJY NORDEA BANK 4/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 8/ D.NORI NOVO NORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 5/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 10/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 9/ C.NØRR OLICOM 5/ D.OLIC PARKEN SPORT & ENT. 3/ C.PARK PRIME OFFICE 8/ D.PROF RELLA HOLDING 12/ C.RELL RENEWAGY 8/ D.RENE RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 2/ C.RINL ROBLON B 11/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 6/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 5/ D.ROYA RTX TELECOM 2/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ D.SANI SAS 6/ C.SASA SATAIR 3/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 4/ D.SCAN SCANDINAVIAN PROPERTIES 4/ D.SCAP SCF TECHNOLOGIES 11/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 12/ C.SCHA SCHOUW & CO. 10/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 7/ D.SIFB SIMCORP 5/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 5/ C.SJÆL SKJERN BANK 2/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ D.SMAL SOLAR 4/ C.SOLA SP GROUP 1/ D.SPGR SPARBANK 4/ D.SPBA SPAREKASSEN LOLLAND 1/ C.SPLO SPAREKASSEN HIMMERLAND 9/ C.HIMM SPAREKASSEN HVETBO 5/ D.HVET SPAR NORD 4/ C.SPNO SPAR NORD FORMUEINVEST 1/ D.SPFO SPEAS 11/ D.SPEA SPÆNCOM B 2/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS SØNDAGSAVISEN 12/ D.SØNA TDC 4/ B.TELE THRANE & THRANE 5/ C.THRA TIVOLI 4/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 1/ C.TKDE TOPDANMARK 6/ A.TOPD TOPOTARGET 9/ D.TOPO TOPSIL B 6/ D.TOPS TORM 5/ A.TORM TOTALBANKEN 3/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRIFORK 11/ D.TRIF TRYGVESTA 6/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 4/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 1/ C.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS WIND SYSTEMS 5/ A.VESS VESTFYNS BANK 2/ D.VESF VESTJYSK BANK 3/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 12/ D.VIPR VINDERUP BANK 11/ D.VIND VORDINGBORG BANK 12/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 8/ A.WILD DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 6/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 4/ D.ØSTJ ÖSSUR 10/ C.OSSR ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AAB 2/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 6/ C.ÅRSL

19 DAA ALM. BRAND STK 80 DAGSKURS 71,14 DATO C.ALMB DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2009 Neg 2010e Neg 2011e 5,9 P/CE 2009 Neg 2010e Neg 2011e 5,9 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e N/M COMB.RATIO ,1 2010e 105,2 2011e 96,6 YIELD ROE 21,0 K/I 0,35 BETA (3år) 1, GRUPPE: FORSIKRING AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 16,85 % 12 MDR 34,33 % GRUPPENS STYRKE 5 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 24,76 % 12 MDR 19,89 % GRUPPENS P/E 23,11 GRUPPENS K/I 2,14 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 20,84 % 12 MDR 5 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2011e BRUTTOPRÆMIER TEKNISK RESULTAT, SKADE TEKNISK RESULTAT, LIV INVESTERINGSAFKAST EKSTRAORDINÆRE POSTER ,00 17,31 14,31 0,61 24,96 11,60 12,63 11,37 9,87 7,36 30,78 36,29 32,32 1,49 56,74 42,36 12,10 C 30,78 36,29 32,32 1,49 56,74 42,36 12,10 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK Aktier August 2002: Nom kr. til erhvervelse af aktivite Generalforsamling: ter af Alm. Brand af 1792 G/S Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Alm. Brand A/S er en dansk, finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab med en række datterselskaber herunder de børsnoterede selskaber Alm. Brand Formue og Alm. Brand Pantebreve. Koncernen driver virksomhed indenfor skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som led i den primære driftsaktivitet. Koncernens skadeforsikringsselskab er landets fjerde største med en markedsandel på omkring 1. Omkring 63% af koncernens omsætning stammer fra skadeforsikringsaktiviteterne. Alm. Brand Bank er blandt de ti største banker i Danmark og bidrager med 21% af koncernens indtægter. Koncernens liv og pensionsaktiviteter udbyder alle typer af livs og pensionsprodukter og tegner sig for 16% af indtægterne Søren Boe Mortensen Jørgen H. Mikkelsen, Boris Nørgaard Kjeldsen, Tage Benjaminsen, Henrik Christensen, Jan Skytte Pedersen, Per V.H. Frandsen, Arne Nielsen, 4 medarbejder valgte repræsentanter Alm. Brand af 1792 fmba 58,0, Egne aktier 3,0 FONDSKODE RIC ALMB.CO Den hårde vinter føjede sig til Alm Brands øvrige problemer og betød ikke overraskende, at kvartalsresultatet udviste et minus på 242 mio. kr. før skat. Nedskrivninger på udlån i Alm Brand Bank tynger fortsat koncernresultatetet, også selv om de er faldet fra 267 mio. kr. i Q til 119 mio. kr. Ekstra ordinære vinterskader, især snetrykskader, medførte en forøgelse af erstat ningerne på 350 mio. kr., men den underliggende forsikringsdrift er forbedret omend stadig utilfredsstillende med en combined ratio over 95. Præmieforhøjelserne begynder at have effekt og også omkostningerne er faldet. Investeringsafkastet blev 36 mio. kr. mod 49 mio. kr. i Q1 2008, overraskende lavt i lyset af de positive finansmarkeder. Livsforsikring udvikler sig fortsat pænt med et plus på 69 mio. kr. mod 27 mio. kr. i samme periode i fjor. På baggrund af vinterskaderne har Alm Brand allerede i april nedjusteret for ventningerne til koncernresultatet for 2010 fra 300 mio. kr. til 20 mio. kr før skat vel at mærke før nedskrivninger i banken. Forventingerne til såvel Bank som Skade er nedjusteret, kun Liv forventes at vise fremgang i forhold til det tidligere udmeldte. Det er besluttet at afvikle alle de forretningsområder i bankdelen, der ikke direkte understøtter forsikringsvirksomheden, det vil først og fremmest sige finansiering af ejendomsudvikling og pantebrevsinvestering. Bankens direktion er udskiftet og Banken har desuden fået tilført 856 mio. kr. som statslig hybridkapital indenfor rammerne af Bankpakke II og andre 1,2 mia. kr. fra moderselskabet Alm Brand A/S.

20 DAA AURIGA INDUSTRIES STK 10 DAGSKURS 89,57 DATO C.AURI DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2009 Neg 2010e 14,7 2011e 8,2 P/CE ,7 2010e 5,6 2011e 3,9 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e 0,1 EV/EBITDA ,3 2010e 7,0 2011e 4,9 YIELD 2,68 ROE 7,5 K/I 0,92 BETA (3år) 1, GRUPPE: MATERIALER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 14,14 % 12 MDR 9,10 % GRUPPENS STYRKE 3 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 23,61 % 12 MDR 23,55 % GRUPPENS P/E 35,40 GRUPPENS K/I 4,86 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 18,25 % 12 MDR 30,80 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2011e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER , ,50 24,00 10,27 7,12 2,20 9,47 3,22 43,36 40,04 48,00 42,67 35,94 9,80 6,70 1,89 8,01 2,67 6,08 10,98 C 18,79 0,07 7,15 14,93 4,14 15,39 22,75 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK A Aktier Juni 1996: kr. Baktier som fondsaktier Juni 1993: Generalforsamling: DKK B Aktier kr. Aaktier og kr. Baktier som fonds Regnskabsmeddelelse: aktier i forholdet 4:1. Halvårsmeddelelse: Kurt Pedersen Kaalund Auriga Industries A/S er moderselskab i en koncern bestående af Cheminova A/S som eneste fortsættende aktivitet. Hardi International A/S og Skamol A/S blev i 2007 solgt fra som følge af den fremtidige strategi, der skal fokusere på plantebeskyttelsesmidler og potentialet heri. Cheminova har inden for dette forretningsområde en markedsledende position, hvor egenudvikling er med til at opbygge et bredt sortiment af plantebeskyttelsesmidler. Aurigakoncernen er en international virksomhed, der omsætter for ca. 5,4 mia. kr. om året i mere end 100 lande over hele verden. Koncernen har produktionsfaciliteter på tre kontinenter. Cheminova har som hovedaktivitet at udvikle, producere og markedsføre plantebeskyttelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampesygdomme. Inden for insektbekæmpelsesmidler er selskabet en ledende udbyder, mens selskabet er en betydende udbyder af ukrudts og svampebekæmpelsesmidler. Selskabet er endvidere verdens største producent og udbyder af mellemprodukter af organofosfattypen. Selskabet havde ansatte i Povl KrogsgaardLarsen, Karl A. Jørgensen,, Jutta af Rosenborg, Jan Stranges,, Torben Svejgård, 4 mv. rep. Aarhus Universitets Forskningsfond 40,83% (83,65%), ATP 13,9 (3,8), LD 5,84% (1,6), Egne aktier 2,0 FONDSKODE RIC AURIB.CO Auriga var i 1. kvartal negativt påvirket af en sen sæsonstart, som dog ventes hentet ind bl.a. understøttet af valutaudviklingen, så udmeldingerne for hele 2010 fastholdes. I forhold til konsensusestimatet på mio. kr. skuf fede 1. kvartals omsætning, som blev realiseret med mio. kr. Også koncernens primære driftsresultat på blot 3 mio. kr. lå markant under konsensusestimatet på 74 mio. kr., ligesom periodens resultat før skat på 15 mio. kr. var forventet højere, nemlig 48 mio. kr., så 1. kvartal har generelt skuffet, hvilket dog bl.a. kan undskyldes af en sen sæsonstart i Europa og Nordamerika. En del af forklaringen skal dog også hentes i det pressede marked for glyphosat, hvor omsætningen er faldet 4. Forventningerne til 2. og 3. kvartal er mere positive, og den stigende USDkurs bidrager positivt til ledelsens opretholdelse af forventningerne om en omsætning på 5,6 mia. kr. og et EBIT på mio. kr., ligesom pengestrømme fra drift ventes bedre end i Hele 2009 blev et meget vanskeligt år, særligt præget af tiltagende konkurrence på Cheminovas traditionelle hovedprodukt glyphosat fra kinesiske udbydere. Ledelsen fastholder alligevel sin FemiFemten plan, og med en stærk portefølje af nye produkter og forventning om en delvis normalisering af glyphosatmarkedet, synes dette at være realistisk om end ambitiøst. Koncernomsætningen faldt 4% fra mio. kr. til mio. kr. mod vores estimat på mio. kr. og konsensusestimatet på mio. kr. Den primære drift, EBIT, lå med blot 11 mio. kr. tillige under vores og konsensusestimatet på hhv. 30 og 32 mio. kr.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2010 Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne overhalet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2009 Markedskommentar Halvårssæsonnen skal eftervise holdbarheden af opturen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2009 Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærkest afkast i

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2009 Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk start

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2011 Markedskommentar Naturkatastrofer overtager dagsorden fra uro i Libyen og Mellemøsten Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 Markedskommentar Aktieuro synes overstået for denne gang Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Pæne afkast i marts for

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere