Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //"

Transkript

1 Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type 9835

2 Brugsanvisning dansk...side 3 7 Bruksanvisning svenska...sida 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt med skål Før brug Før køkkenvægten tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Lidt om vægte Der findes flere forskellige typer vægte: 1. Den traditionelle, mekaniske vægt, der registrerer vægten ved hjælp af en fjederpåvirkning, hvorefter vægten aflæses på en skive. 2. Digitalvægten, som også er en mekanisk vægt med den ene forskel, at vægten her aflæses på et display. 3. Den moderne, elektroniske vægt, som foretager vejning via en elektronisk føler og omsætter vægten elektronisk til aflæsning på et display. Fordelen ved den elektroniske vægt frem for den mekaniske eller digitale er først og fremmest, at den foretager en langt mere præcis måling af vægten og vedbliver at gøre det. De mekaniske og digitale vægte derimod bliver med tiden mere og mere unøjagtige, da bl.a. fjederen i disse vægte ældes. En ting, man skal tage højde for ved en elektronisk vægt er, at den er følsom overfor store temperatursvingninger. Unøjagtigheder kan forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den bedst ved almindelig stuetemperatur. Montering og udskiftning af batteri Vægten bruger 2 stk. AAA 1,5V batterier, som skal isættes køkkenvægten, før denne tages i brug. Lad køkkenvægten tilpasse sig rumtemperatur før brug. Ved montering af batteri trækkes batteriskuffen nederst på køkkenvægtens front ud samtidig med at der holdes igen med tommelfingeren lige over batteriskuffen. Batterierne kan nu isættes eller udskiftes ved at lægge dem i batteriskuffen, således at de sidder i spænd - husk at vende batterierne korrekt. Batteriskuffen skubbes nu på plads igen. Vejning Køkkenvægten tændes ved at trykke på 0 knappen til højre for displayet. Efter et 3 sekunder vil der stå 0 samt den enhed, som blev anvendt sidste gang, vægten var i brug. Der kan vejes op til 5 kg på vægten. Ved at trykke på U knappen nederst til venstre for displayet, kan man skifte mellem visning i g, fl.oz., oz, cups og ml. Ved tryk på knappen Hold knappen inde i 3 sekunder 0 (nul) Køkkenvægten tændes Tare funktion vælges Køkkenvægten slukkes Hold knappen inde i 6 sekunder Når køkkenvægten er tændt, holdes knappen inde i 6 sekunder for at kalibrere. 3

4 M (mode) U (unit) Valg af ingrediens: - Vand (Water/WTR) ml - Mælk (Milk/MLK) ml - Olie (Oil/OIL) ml - Sukker (Sugar/SGR) grams - Mel (Flour/FLR) grams Valg af måle-enhed: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Vejning efter vægt 1. Vælg SCALE (SCL) ved at trykke på M knappen, indtil SCL/scale fremgår af displayet. 2. Tryk på U knappen for at vælge måleenhed: grams eller oz 3. Læg ingrediensen i skålen 4. Aflæs herefter vægten. Sørg for at køkkenvægten er placeret på en jævn og stabil overflade. Displayets opløsning for lbs oz er 1/8 oz. Såfremt der ønskes en højere opløsning eller større nøjagtighed, vælges gram som måleenhed. Vejning efter volume 1. Vælg en af følgende ingredienser ved at trykke på M knappen: vand, mælk, olie, sukker eller mel. 2. Tryk på U knappen for at vælge måleenhed: fl.oz., cups og ml. 3. Læg ingrediensen i skålen. 4. Aflæs herefter vægten. Sørg for at køkkenvægten er placeret på en jævn og stabil overflade. Der findes mælk, olie, sukker og mel med forskellig massefylde. Der vil derfor kunne forekomme variationer ved vejning efter volume afhængig af hvilken type ingrediens, der anvendes. De anførte målinger, vil således kun kunne anvendes som anslåede værdier. Massefylde / ingrediens Massefylde Måleenhed Vand 1 kg/l ml, cups, fl oz Mælk 1.03 kg/l ml. cups, fl oz Oil 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Sukker 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Mel 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Displayets opløsning for fl oz og cups er 1/8. Såfremt der ønskes en højere opløsning eller større nøjagtighed, vælges ml som måleenhed. 4

5 Nulstilling Denne køkkenvægt er forsynet med praktisk nulstillingsfunktion, så alle ingredienser kan vejes direkte i én og samme skål, én ad gangen. Efter vejning af første ingrediens nulstilles vægten ved et kort tryk på 0 knappen. Efter nulstillingen er vægten atter klar til vejning af den næste ingrediens. Husk at nulstille efter vejning af hver enkelt ingrediens. Såfremt den sidst vejede ingrediens fjernes igen efter nulstilling, vises dennes vægt med negativt fortegn. Tryk på nulstilling og vægten er atter klar til brug. Er vægten ikke nulstillet efter vejning af sidste ingrediens, og denne fjernes, vil vægten atter vise 0. Overbelastes vægten (belastning over 5 kg) vil den vise Err i displayet. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten og den er klar til ny vejning. Sluk For at spare på batteriet, slukker vægten automatisk ca. 5 minutter efter den sidste aktivering, men vægten kan også slukkes manuelt ved at holde 0 knappen inde 3 sekunder. Fejlmeddelelser UnSt Unøjagtig Køkkenvægten er unøjagtig og vil automatisk slukke. Stil skålen på en jævn overflade og tænd køkkenvægten igen ved at trykke på 0 knappen. Err Error Vægt eller volume overstiger den maksimalt tilladte belastning. Køkkenvægten vil bippe for at indikere, at belastningen oversiger 5 kg. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten. Kalibrering For at sikre nøjagtig vejning anbefales det regelmæssig at sikre sig, at displayet viser 0 gram eller oz, når vægten tændes og den tomme skål er anbragt på vægten. Hvis dette ikke er tilfældet, skal køkkenvægten kalibreres. Køkkenvægten kalibreres på følgende måde: Den tomme rengjorte skål placeres på køkkenvægten. 1. Tænd vægten ved at trykke på 0 knappen. 2. Sørg for at køkkenvægten står på en jævn og stabil overflade. Hold 0 knappen inde i 6 sekunder, indtil CAL begynder at blinke. Skålen må ikke berøres og flyttes så længe CAL blinker. 3. Når displayet viser 0, er køkkenvægten kalibreret. Rengøring og vedligeholdelse Overfladen på vægten kan tørres af med en klud fugtet i lidt sulfovand og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler, som kan ridse vægtens overflade. Vægten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke placeres ved stærk varme, som f.eks. på et komfur eller en radiator. Skålen fjernes fra vægten ved at skubbe knappen under håndtaget opad og herefter løfte skålen af. 5

6 Skålen vaskes i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Bemærk, at skålen ikke må vaskes i kogende vand, da den kun kan tåle en temperatur på max. 90 C. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler til rengøring af apparatet. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 7. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. 8. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 9. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

7 Tekniske data OBH Nordica 9835 Maks. vægt 5 kg med 1 grams interval Apparatet skal bortskaffes som elektronikaffald Nulstillingsfunktion LCD digitaldisplay Automatisk sluk ca. 5 minutter efter seneste aktivering Max. temperatur for skålen: 90 C Max. belastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 kopper, 90 fl oz Opløsning volume: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Opløsning vægt: 1 gram, 1/8 oz 2 stk. AAA 1,5V batterier Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 7

8 OBH Nordica elektronisk köksvåg med skål Innan användning Innan köksvågen börjar användas första gången bör bruksanvisningen läsas noga och därefter sparas för senare referens. Lite fakta om vågar Det finns olika typer av vågar. 1. Den traditionella, mekaniska vågen som registrerar vikten med hjälp av påverkan av en fjäder, varefter vikten kan avläsas på en skiva. 2. Digitalvågen, som också är en mekanisk våg, där enda skillnaden är att vikten läses av på en display. 3. Den moderna, elektroniska vågen som gör en vägning via en elektronisk sensor som omsätter vikten elektroniskt för avläsning på en display. Fördelen med den elektroniska vågen jämfört med den mekaniska eller digitala är framför allt att den är mycket mer precis i mätningen av vikten och fortsätter att vara precis. De mekaniska och digitala vågarna blir däremot med tiden mindre och mindre precisa, eftersom bland annat fjädern i dessa vågar åldras. Något man dock ska vara uppmärksam på med en elektronisk våg, är att den är känslig mot stora temperatursvängningar. Differenser kan förekomma om vågen är kall, och därför fungerar den bäst vid rumstemperatur. Montering och byte av batteri Vågen drivs av 2 st AAA 1,5V alkaline batterier som ska sättas i vågen innan användning. Låt köksvågen anpassa sig till rumstemperaturen innan användning. Dra ut batteriutrymmet längst ner på vågen och sätt i eller byt dem genom att placera dem i batteriutrymmet så att de sitter spänt. Se till att batteriernas + och poler vänds åt rätt håll. Skjut in batteriutrymmet i vågen igen. Vägning Ställ vågen på ett plant underlag och starta vågen med ett lätt tryck på strömbrytaren till höger om displayen. Efter ca 3 sekunder visas 0 samt den enhet som användes senast. Vågen klarar vikter upp till 5 kg. Genom att trycka på u knappen nederst till vänster om displayen kan man skifta mellan visning i g, fl.oz, oz cups och ml. Vid tryck på knappen Håll knappen inne i 3 Håll knappen sekunder inne i 6 sekunder 0 (nul) Köksvågen startas Köksvågen stängs av När köksvågen startats hålls knappen inne i 6 sekunder för att kalibreras. 8

9 m (mode) u (unit) Val av ingrediens: - Vatten (Water/WTR) ml - Mjölk (Milk/MLK ml - Olja (Oil/OIL) ml - Socker (Sugar/SGR) gram - Mjöl (Flour/FLR) gram Val av måttenhet: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Val av vikt 1. Välj SCALE (SCL) genom att trycka på m knappen tills SCL/scale visas i displayen. 2. Tryck på u knappen för att välja måttenhet: gram eller oz. 3. Lägg ingredienser i skålen. 4. Läs av vågen. Se till att köksvågen är placerad på en jämn och stabil yta. Displayens upplösning för lbs är 1/8 oz. Om man önskar en högre upplösning eller större tillförlitlighet väljs gram som mätenhet. Vägning efter volym 1. Välj en av följande ingredienser genom att trycka på m knappen: vatten, mjölk, olja, socker eller mjöl. 2. Tryck på u knappen för att välja mätenhet: fl.oz., cups eller ml. 3. Lägg ingrediensen i skålen. 4. Avläs vikten. Se till att vågen är placerad på en jämn och stabil yta. Mjölk, olja, socker och mjöl kan ha olika densitet. Det kan därför förekomma variationer vid vägning efter volym beroende på vilken typ av ingrediens som används. Mätningarna bör därför användas som uppskattade värden. Densitet/ingrediens Densitet Måttenhet Vatten 1 kg/l ml, cups, fl oz Mjölk 1.03 kg/l ml. cups, fl oz Olja 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Socker 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Mjöl 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Displayens upplösning för lbs är 1/8 oz. Om man önskar en högre upplösning eller större tillförlitlighet väljs gram som mätenhet. Nollställning Denna köksvåg är försedd med en praktisk nollställningsfunktion, så att alla ingredienser kan vägas i en och samma skål, en åt gången. Efter vägningen av första ingrediensen nollställs vågen med ett kort tryck på strömbrytaren. 9

10 Efter nollställningen är vågen klar för vägning av nästa ingrediens. Kom ihåg att nollställa vågen efter varje ingrediens. Om den senast vägda ingrediensen tas bort igen efter nollställning, visas den vikten som ett negativt tal. Tryck på nollställning och vågen är åter igen klar för vägning. Om vågen inte är nollställd efter vägning av den senaste ingrediensen och ingrediensen tas bort, kommer vågen åter igen att visa 0. Om vågen överbelastas (belastning över 5 kg) kommer den att visa Err i displayen. Tag bort lite ingredienser från vågen och den är åter klar för en ny vägning. Avstängning För att spara på batteriet stängs vågen av automatiskt efter ca 5 minuter efter den sista aktiveringen, men vågen kan även stängas av manuellt genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i ca 3 sekunder. Felmeddelanden UnSt Ostabil Vågen är ostabil och stängs av. Ställ skålen på en plan och stabil yta och starta vågen igen med 0 knappen. Err Error Vikt eller volym överstiger maximal tillåten belastning. Köksvågen piper för att indikera att belastningen överstiger 5 kg. Ta bort ingredienser från vågen. Kalibrering För att försäkra tillförlitligt vägningsresultat krävs det att man försäkrar sig om att displayen visar 0 gram eller oz när vågen startas och den tomma skålen är placerad på vågen. Om så inte är fallet behöver vågen kalibreras. Köksvågen kalibreras enligt följande: 1. Den tomma rengjorda skålen placeras på köksvågen. 2. Starta vågen genom att trycka på strömbrytaren. 3. Se till att köksvågen står på en jämn och stabil yta. Håll strömbrytaren inne i 6 sekunder tills CAL börjar blinka i displayen. Skålen får inte röras eller flyttas så länge CAL blinkar. 4. När displayen visar 0 är köksvågen kalibrerad. Rengöring och underhåll Vågen kan torkas av med en trasa fuktad med lite diskmedel och vatten, eftertorka med handduk eller hushållspapper. Använd aldrig starka och repande rengöringsmedel som kan repa höljet på vågen. Vågen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte placeras i starkt solljus eller värme, t ex i närheten av spisen eller ett element. Skålen tas bort från vågen genom att skjuta knappen under handtaget uppåt och därefter lyfta bort skålen. Skålen rengörs i varmt vatten och lite diskmedel. Notera att skålen inte får diskas i kokande vatten då den endast tål en temperatur på max 90 C. 10

11 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir smutsig torkas den av med en lätt fuktad trasa varefter den torkas torr 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. 7. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp 8. Apparaten är endast för privat bruk. 9. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 11

12 OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica 9835 Max. vikt 5 kg med 1 grams intervall Apparaten ska bortskaffas som elektronikavfall Nollställningsfunktion LCD digitaldisplay Automatisk avstängning efter ca 5 minuter Maxtemperatur för skålen 90 C Maxbelastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 koppar, 90 fl oz Densitet volym: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Densitet vikt: 1 gram, 1/8 oz 2 st AAA 1,5V batterier Vi förbehåller oss rätten till löpande ändringar och förbättringar. 12

13 OBH Nordica elektronisk kjøkkenvekt med bolle Før bruk Før den elektroniske kjøkkenvekten tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Litt om vekten Det finnes flere forskjellige type vekter: 1. Den tradisjonelle mekaniske vekten som registrerer vekten ved hjelp av en fjær, hvor vekten avleses på en skive. Digitalvekten som også er en mekanisk vekt, men med den forskjell at den leses av i et display. 2. Den digitale vekten som også er en mekanisk vekt med den ene fordelen at vekten kan avleses i et display. 3. Den moderne elektroniske vekten som foretar veiing via en elektronisk føler og viser vekten elektronisk til avlesning i et display. Fordelen med en elektronisk vekt fremfor den mekaniske eller digitale er først og fremst at den foretar en langt mer nøyaktig måling av vekten. De mekaniske og digitale vektene derimot blir med tiden mer og mer unøyaktig da fjæren i disse vektene blir gamle. En ting man bør tenke på med en elektronisk vekt er at den er veldig følsom ovenfor store temperatursvigninger. Unøyaktighet kan forekomme hvis vekten er kald da den fungerer best ved vanlig romtemperatur. Montering og utskift av batterier Vekten bruker 2 stk AAA 1,5V batterier som skal settes i kjøkkenvekten før den tas i bruk. La kjøkkenvekten stå i romtemperatur før den tas i bruk. Ved montering av batteri trekkes batteriskuffen nederst på fronten av kjøkkenvekten ut samtidig med at man holder igjen med tommelen over batteriskuffen. Batteriene kan nå settes inn eller byttes ved å legge de i batteriskuffen slik at de sitter i spenn husk å sette batteriene riktig på plass. Batteriskuffen skyves nå på plass igjen. Veiing Kjøkkenvekten slås på med å trykke på 0 knappen til høyre for displayet. Etter ca. 3 sekunder vil det stå 0 og den enheten som ble brukt siste vekten var i bruk. Det kan veies opptil 5 kg på vekten. Med å trykke på U knappen nederst til venstre ved displayet kan man skifte mellom vising i g, fl.oz., oz, cups og ml. 13

14 Ved trykk på knappen Hold knappen inne i 3 sekunder 0 (nul) Kjøkkenvekten slås på Tara funksjonen velges M (mode) U (unit) Valg av ingredienser: - Vann (Water/WTR) ml - Melk (Milk/MLK) ml - Olje (Oil/OIL) ml - Sukker (Sugar/SGR) grams - Mel (Flour/FLR) grams Valg av måle-enhet: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Kjøkkenvekten slår seg av Hold knappen inne i 6 sekunder Når kjøkkenvekten er stått på holdes knappen inne i 6 sekunder for å kalibrere. Veiing etter vekt 1. Velg SCALE (SCL) med å trykke på M knappen inntil SLC/scale vises i displayet. 2. Trykk på U knappen for å velge måleenhet: grams eller oz. 3. Legg ingrediensene i bollen. 4. Les av vekten. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Displayets oppløsning for lbs oz er 1/8 oz. Hvis man ønsker en høyere oppløsning eller større nøyaktighet velges gram som måleenhet. Veiing etter volum 1. Velg en av følgende ingredienser med å trykke på M knappen: vann, melk, olje, sukker eller mel. 2. Trykk på U knappen for å velge måleenhet: fl.oz, cups og ml. 3. Legg ingrediensene i bollen. 4. Les av vekten. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Det finnes melk, olje, sukker og mel med forskjellig massefylde. Det vil derfor forekomme variasjoner ved veiing etter volum avhengig av hvilken type ingrediens som brukes. De oppsatte målinger vil derfor kun kunne brukes som anslåtte verdier. Nullstilling Denne kjøkkenvekten er utstyrt med en praktisk nullstillings funksjon, slik at alle ingredienser kan veies sammen i en bolle, men en ting av gangen. Etter veiing av første ingrediens nullstilles vekten med et kort trykk på O knappen. Etter nullstilling er vekten igjen klar til veiing av neste ingrediens. Husk å nullstille etter veiing av hver ingrediens. Hvis den siste veide ingrediens fjernes igjen etter nullstilling vises denne 14

15 vekten med negativ fortegn. Trykk på nullstilling og vekten er klar til bruk igjen. Er ikke vekten nullstilt etter veiing av siste ingrediens og den fjernes vil vekten igjen vise 0. Hvis vekten overbelastes (over 5 kg) vil det vise Err i displayet. Fjern de overskytende ingredienser fra vekten og den er klar til ny veiing. Slukke For å spare på batteriene slår vekten seg automatisk av etter ca. 5 minutter etter at den sist var aktivert, men man kan også slå av vekten manuelt med å holde 0 knappen inne i 3 sekunder. Feilmelding UnSt Unøyaktig Kjøkkenvekten er unøyaktig og vil slukke automatisk. Sett bollen på en slett overflate og slå på vekten igjen med 0 knappen. Err Error Vekt eller volum overstiger den maksimale belastningen. Kjøkkenvekten vil pipe for å indikere at belastningen overstiger 5 kg. Fjer de overskytende ingrediensene fra vekten. Kalibrering For å sikre nøyaktig veiing anbefales det regelmessig å forsikre seg om at displayet viser 0 gram eller oz, når vekten slås på og den tomme bollen er satt på vekten. Hvis dette er tilfelle skal kjøkkenvekten kalibreres. Kjøkkenvekten kalibreres på følgende måte: 1. Den rene tomme bollen settes på kjøkkenvekten 2. Slå på vekten med å trykke på 0 knappen. 3. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Hold 0 knappen inne i 6 sekunder, inntil CAL begynner å blinke. Bollen må ikke røres eller flyttes på så lenge CAL blinker. 4. Når displayet viser 0 er kjøkkenvekten kalibrert. Rengjøring og vedlikehold Overflaten på vekten kan tørkes med en klut fuktet i litt zalo vann og tørkes med en myk klut eller tørkepapir. Bruk aldri skarpe etsende skuremidler som kan ripe vektens overflate. Vekten må aldri dyppes i vann eller andre væsker og må ikke plasseres nær sterk varme som f.eks komfyr eller radiator. Bollen fjernes fra vekten med å skyve knappen under håndtaket opp og deretter løfte av bollen. Bollen vaskes i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Husk at bollen ikke skal vaskes i kokende vann, da den kun tåler en temperatur på max. 90 C. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes av umiddelbart, da væsker inneholder mineraler som kan skade de elektroniske delene kan ruste og ødelegge elektronikken. 15

16 3. Hvis apparatet blir støvete skal det tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Bruk aldri sterke etsende skuremiddel til rengjøring av apparatet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller har synlige tegn på skader. Islike tilfeller bør apparatet innlevers til reparasjon hos den forhandleren hvor den er kjøpt. 7. Bruk kun nye batterier i korrekt størrelse. Brukte batterier bør alltid fjernes da de kan lekke kjemikalier som skader vekkerklokkens elektriske kretsløp. 8. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 9. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever de brukte batteriene på autoriserte miljøstasjon. Samtidig bør man pass på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukt da det kan være fare for at batteriene begynner å lekke syre. Husk og ta ut batteriene før produktet avleveres. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kassa/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf:

17 Tekniske data OBH Nordica 9835 Maks vekt 5 kg med 1 gr intervall. Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall. Nullstillingsfunksjon LCD digitaldisplay Slår seg av automatisk etter ca. 5 minutter etter siste aktivering Max. Temperatur for bollen: 90 C Max. Belastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 kopper, 90 fl oz Oppløsning volum: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Oppløsning vekt: 1 gram, 1/8 oz 2 stk AAA 1,5V batterier Rett till løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Elektroninen OBH Nordica -talousvaaka ja kulho Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen talousvaa an käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaakatyyppejä Markkinoilla on useita erilaisia vaakoja: 1. Perinteinen mekaaninen vaaka punnitsee painon jousituksen avulla, jolloin paino näkyy vaa an asteikolla. 2. Digitaalinen vaaka toimii mekaanisen vaa an tavoin sillä erotuksella, että laitteessa on näyttöruutu, josta paino on luettavissa. 3. Nykyaikainen elektroninen vaaka punnitsee painon elektronisen tunnistimen avulla ja siirtää elektronisesti punnitustiedon luettavaksi näyttöruudulta. Elektronisen vaa an ensisijaisena etuna mekaanisiin tai digitaalisiin vaakoihin nähden on se, että vaa an antama punnitustulos on huomattavasti tarkempi jopa pitkänkin käytön jälkeen. Mekaaniset ja digitaaliset vaa at menettävät ajan myötä tarkkuuttaan muun muassa jousituksensa heikkenemisen vuoksi. Elektronisen vaa an käytössä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, että vaaka on herkkä suurille lämpötilanvaihteluille. Jos vaaka on kylmä, punnitustulokset voivat olla epätarkkoja. Elektroninen vaaka toimii parhaiten tasaisessa huoneenlämmössä. Paristojen asennus ja vaihto Vaaka toimii kahdella 1,5 V:n AAA-paristolla, jotka on asennettava talousvaakaan ennen sen käyttöönottoa. Vaa an tulee antaa mukautua huoneenlämpöön ennen käyttöönottoa. Paristot asennetaan vetämällä talousvaa an etupuolen alaosassa oleva paristolokero ulos ja painamalla samalla peukalolla paristolokeron yläosaa. Näin paristot voidaan asentaa tai vaihtaa niin, että ne ovat tukevasti paikoillaan. Tarkista, että paristot ovat oikein päin. Työnnä paristolokero takaisin paikoilleen. Punnitus Käynnistä talousvaaka painamalla näytön oikealla puolella olevaa 0-painiketta. Noin 3 sekunnin kuluttua näytössä näkyy 0 sekä vaa an edellisellä käyttökerralla käytetty yksikkö. Vaa an punnituskyky on enintään 6 kg. Jos haluat vaihtaa punnitusyksikön, paina näytön vasemmalla puolella alhaalla olevaa U-painiketta. Vaihtoehtoiset yksiköt ovat grammat (g), unssit (fl.oz.), paunat (lb.oz.), kupilliset (cups) ja millilitrat (ml). 18

19 Painallukset Pidä painiketta 3 sekunnin ajan alas painettuna 0 Talousvaa an käynnistäminen Nollaanasetustoiminto M U Punnittavan aineksen valinta - Vesi (Water/WTR) ml - Maito (Milk/MLK) ml - Öljy (Oil/OIL) ml - Sokeri (Sugar/SGR) g - Jauhot (Flour/FLR) g Punnitusyksikön valinta - Lb.oz. (pauna) - Grams (g) - Fl.oz. (unssi) - Cups (kupilliset) - ml Talousvaa an kytkeminen pois päältä Pidä painiketta 6 sekunnin ajan alas painettuna Vaa an käynnistämisen jälkeen painiketta pidetään 6 sekunnin ajan alas painettuna vaa an kalibroimiseksi. Painon mukainen punnitus 1. Valitse SCALE (SCL) painamalla M-painiketta, kunnes näytöllä lukee SCL/scale. 2. Paina U-painiketta valitaksesi punnitusyksiköksi grammat tai paunat. 3. Kaada ainekset kulhoon. 4. Lue paino vaa an näytöltä. Varmista, että talousvaaka on sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. Vaaka näyttää paunat ja unssit tarkkuudella 1/8. Jos tarvitaan suurempaa tarkkuutta, punnitusyksiköksi valitaan gramma. Tilavuuden mukainen punnitus 1. Valitse yksi seuraavista aineksista painamalla M-painiketta: vesi, maito, öljy, sokeri tai jauhot. 2. Paina U-painiketta valitaksesi punnitusyksiköksi unssit, kupilliset tai ml. 3. Kaada ainekset kulhoon. 4. Lue paino vaa an näytöltä. Varmista, että talousvaaka on sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. Maidon, öljyn, sokerin ja jauhojen tiheys saattaa vaihdella. Siksi tilavuuden perusteella tehdyssä punnituksessa voi esiintyä vaihteluja käytettyjen ainesten tyypistä riippuen. Ilmoitettuja mittaustuloksia voidaan siten pitää vain suuntaa antavina. 19

20 Tiheys / käytetty aines Tiheys Punnitusyksikkö Vesi 1 kg/l ml, cups, fl oz Maito 1,03 kg/l ml, cups, fl oz Öljy 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Sokeri 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Jauhot 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Vaaka näyttää fl.oz. ja cups -määrän tarkkuudella 1/8. Jos tarvitaan suurempaa tarkkuutta, punnitusyksiköksi valitaan millilitra. Nollaanasetustoiminto Talousvaa assa on käytännöllinen nollaanasetustoiminto, jonka ansiosta eri aineksia voidaan punnita samassa kulhossa yksi kerrallaan. Ensimmäisen aineksen punnitsemisen jälkeen vaaka nollataan painamalla lyhyesti 0-painiketta. Nollaanasetuksen jälkeen vaaka on valmis seuraavan aineksen punnitukseen. Muista nollata vaaka jokaisen punnituskerran jälkeen. Kun viimeisenä punnittu aines otetaan nollaanasetuksen jälkeen pois vaa alta, etumerkki vaihtuu negatiiviseksi. Nollaanasetuspainikkeen painamisen jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Jos vaakaa ei nollata viimeisen aineksen punnituksen jälkeen ja aines otetaan pois vaa alta, näytössä näkyy jälleen 0. Jos vaakaa kuormitetaan liikaa (yli 6 kg), näyttöön tulee ilmoitus Err. Poista vaa alta liika paino. Tämän jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Virrankatkaisu Paristojen säästämiseksi vaa an virta kytkeytyy automaattisesti pois noin 5 minuutin kuluttua edellisestä toiminnosta. Vaaka voidaan kytkeä pois päältä myös manuaalisesti pitämällä 0-painiketta alas painettuna 3 sekunnin ajan. Vikailmoitukset UnSt Epätarkka Talousvaaka on epätarkka ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Aseta kulho tasaiselle alustalle ja käynnistä vaaka uudelleen painamalla 0-painiketta. Err Error (virhe) Paino tai tilavuus ylittää sallitun maksimikuormituksen. Vaa asta kuuluva merkkiääni ilmoittaa, että kuormitus ylittää 6 kg. Poista vaa alta liikaa painavat ainekset. Kalibrointi Tarkan punnitustuloksen saamiseksi on suositeltavaa varmistaa säännöllisin väliajoin, että näytössä lukee 0 gram tai oz, kun vaakaa käynnistetään ja tyhjä kulho on asetettu vaa an päälle. Ellei näin ole, talousvaaka on syytä kalibroida. 20

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere