Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //"

Transkript

1 Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type 9835

2 Brugsanvisning dansk...side 3 7 Bruksanvisning svenska...sida 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt med skål Før brug Før køkkenvægten tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Lidt om vægte Der findes flere forskellige typer vægte: 1. Den traditionelle, mekaniske vægt, der registrerer vægten ved hjælp af en fjederpåvirkning, hvorefter vægten aflæses på en skive. 2. Digitalvægten, som også er en mekanisk vægt med den ene forskel, at vægten her aflæses på et display. 3. Den moderne, elektroniske vægt, som foretager vejning via en elektronisk føler og omsætter vægten elektronisk til aflæsning på et display. Fordelen ved den elektroniske vægt frem for den mekaniske eller digitale er først og fremmest, at den foretager en langt mere præcis måling af vægten og vedbliver at gøre det. De mekaniske og digitale vægte derimod bliver med tiden mere og mere unøjagtige, da bl.a. fjederen i disse vægte ældes. En ting, man skal tage højde for ved en elektronisk vægt er, at den er følsom overfor store temperatursvingninger. Unøjagtigheder kan forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den bedst ved almindelig stuetemperatur. Montering og udskiftning af batteri Vægten bruger 2 stk. AAA 1,5V batterier, som skal isættes køkkenvægten, før denne tages i brug. Lad køkkenvægten tilpasse sig rumtemperatur før brug. Ved montering af batteri trækkes batteriskuffen nederst på køkkenvægtens front ud samtidig med at der holdes igen med tommelfingeren lige over batteriskuffen. Batterierne kan nu isættes eller udskiftes ved at lægge dem i batteriskuffen, således at de sidder i spænd - husk at vende batterierne korrekt. Batteriskuffen skubbes nu på plads igen. Vejning Køkkenvægten tændes ved at trykke på 0 knappen til højre for displayet. Efter et 3 sekunder vil der stå 0 samt den enhed, som blev anvendt sidste gang, vægten var i brug. Der kan vejes op til 5 kg på vægten. Ved at trykke på U knappen nederst til venstre for displayet, kan man skifte mellem visning i g, fl.oz., oz, cups og ml. Ved tryk på knappen Hold knappen inde i 3 sekunder 0 (nul) Køkkenvægten tændes Tare funktion vælges Køkkenvægten slukkes Hold knappen inde i 6 sekunder Når køkkenvægten er tændt, holdes knappen inde i 6 sekunder for at kalibrere. 3

4 M (mode) U (unit) Valg af ingrediens: - Vand (Water/WTR) ml - Mælk (Milk/MLK) ml - Olie (Oil/OIL) ml - Sukker (Sugar/SGR) grams - Mel (Flour/FLR) grams Valg af måle-enhed: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Vejning efter vægt 1. Vælg SCALE (SCL) ved at trykke på M knappen, indtil SCL/scale fremgår af displayet. 2. Tryk på U knappen for at vælge måleenhed: grams eller oz 3. Læg ingrediensen i skålen 4. Aflæs herefter vægten. Sørg for at køkkenvægten er placeret på en jævn og stabil overflade. Displayets opløsning for lbs oz er 1/8 oz. Såfremt der ønskes en højere opløsning eller større nøjagtighed, vælges gram som måleenhed. Vejning efter volume 1. Vælg en af følgende ingredienser ved at trykke på M knappen: vand, mælk, olie, sukker eller mel. 2. Tryk på U knappen for at vælge måleenhed: fl.oz., cups og ml. 3. Læg ingrediensen i skålen. 4. Aflæs herefter vægten. Sørg for at køkkenvægten er placeret på en jævn og stabil overflade. Der findes mælk, olie, sukker og mel med forskellig massefylde. Der vil derfor kunne forekomme variationer ved vejning efter volume afhængig af hvilken type ingrediens, der anvendes. De anførte målinger, vil således kun kunne anvendes som anslåede værdier. Massefylde / ingrediens Massefylde Måleenhed Vand 1 kg/l ml, cups, fl oz Mælk 1.03 kg/l ml. cups, fl oz Oil 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Sukker 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Mel 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Displayets opløsning for fl oz og cups er 1/8. Såfremt der ønskes en højere opløsning eller større nøjagtighed, vælges ml som måleenhed. 4

5 Nulstilling Denne køkkenvægt er forsynet med praktisk nulstillingsfunktion, så alle ingredienser kan vejes direkte i én og samme skål, én ad gangen. Efter vejning af første ingrediens nulstilles vægten ved et kort tryk på 0 knappen. Efter nulstillingen er vægten atter klar til vejning af den næste ingrediens. Husk at nulstille efter vejning af hver enkelt ingrediens. Såfremt den sidst vejede ingrediens fjernes igen efter nulstilling, vises dennes vægt med negativt fortegn. Tryk på nulstilling og vægten er atter klar til brug. Er vægten ikke nulstillet efter vejning af sidste ingrediens, og denne fjernes, vil vægten atter vise 0. Overbelastes vægten (belastning over 5 kg) vil den vise Err i displayet. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten og den er klar til ny vejning. Sluk For at spare på batteriet, slukker vægten automatisk ca. 5 minutter efter den sidste aktivering, men vægten kan også slukkes manuelt ved at holde 0 knappen inde 3 sekunder. Fejlmeddelelser UnSt Unøjagtig Køkkenvægten er unøjagtig og vil automatisk slukke. Stil skålen på en jævn overflade og tænd køkkenvægten igen ved at trykke på 0 knappen. Err Error Vægt eller volume overstiger den maksimalt tilladte belastning. Køkkenvægten vil bippe for at indikere, at belastningen oversiger 5 kg. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten. Kalibrering For at sikre nøjagtig vejning anbefales det regelmæssig at sikre sig, at displayet viser 0 gram eller oz, når vægten tændes og den tomme skål er anbragt på vægten. Hvis dette ikke er tilfældet, skal køkkenvægten kalibreres. Køkkenvægten kalibreres på følgende måde: Den tomme rengjorte skål placeres på køkkenvægten. 1. Tænd vægten ved at trykke på 0 knappen. 2. Sørg for at køkkenvægten står på en jævn og stabil overflade. Hold 0 knappen inde i 6 sekunder, indtil CAL begynder at blinke. Skålen må ikke berøres og flyttes så længe CAL blinker. 3. Når displayet viser 0, er køkkenvægten kalibreret. Rengøring og vedligeholdelse Overfladen på vægten kan tørres af med en klud fugtet i lidt sulfovand og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler, som kan ridse vægtens overflade. Vægten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke placeres ved stærk varme, som f.eks. på et komfur eller en radiator. Skålen fjernes fra vægten ved at skubbe knappen under håndtaget opad og herefter løfte skålen af. 5

6 Skålen vaskes i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Bemærk, at skålen ikke må vaskes i kogende vand, da den kun kan tåle en temperatur på max. 90 C. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler til rengøring af apparatet. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 7. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. 8. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 9. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.:

7 Tekniske data OBH Nordica 9835 Maks. vægt 5 kg med 1 grams interval Apparatet skal bortskaffes som elektronikaffald Nulstillingsfunktion LCD digitaldisplay Automatisk sluk ca. 5 minutter efter seneste aktivering Max. temperatur for skålen: 90 C Max. belastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 kopper, 90 fl oz Opløsning volume: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Opløsning vægt: 1 gram, 1/8 oz 2 stk. AAA 1,5V batterier Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 7

8 OBH Nordica elektronisk köksvåg med skål Innan användning Innan köksvågen börjar användas första gången bör bruksanvisningen läsas noga och därefter sparas för senare referens. Lite fakta om vågar Det finns olika typer av vågar. 1. Den traditionella, mekaniska vågen som registrerar vikten med hjälp av påverkan av en fjäder, varefter vikten kan avläsas på en skiva. 2. Digitalvågen, som också är en mekanisk våg, där enda skillnaden är att vikten läses av på en display. 3. Den moderna, elektroniska vågen som gör en vägning via en elektronisk sensor som omsätter vikten elektroniskt för avläsning på en display. Fördelen med den elektroniska vågen jämfört med den mekaniska eller digitala är framför allt att den är mycket mer precis i mätningen av vikten och fortsätter att vara precis. De mekaniska och digitala vågarna blir däremot med tiden mindre och mindre precisa, eftersom bland annat fjädern i dessa vågar åldras. Något man dock ska vara uppmärksam på med en elektronisk våg, är att den är känslig mot stora temperatursvängningar. Differenser kan förekomma om vågen är kall, och därför fungerar den bäst vid rumstemperatur. Montering och byte av batteri Vågen drivs av 2 st AAA 1,5V alkaline batterier som ska sättas i vågen innan användning. Låt köksvågen anpassa sig till rumstemperaturen innan användning. Dra ut batteriutrymmet längst ner på vågen och sätt i eller byt dem genom att placera dem i batteriutrymmet så att de sitter spänt. Se till att batteriernas + och poler vänds åt rätt håll. Skjut in batteriutrymmet i vågen igen. Vägning Ställ vågen på ett plant underlag och starta vågen med ett lätt tryck på strömbrytaren till höger om displayen. Efter ca 3 sekunder visas 0 samt den enhet som användes senast. Vågen klarar vikter upp till 5 kg. Genom att trycka på u knappen nederst till vänster om displayen kan man skifta mellan visning i g, fl.oz, oz cups och ml. Vid tryck på knappen Håll knappen inne i 3 Håll knappen sekunder inne i 6 sekunder 0 (nul) Köksvågen startas Köksvågen stängs av När köksvågen startats hålls knappen inne i 6 sekunder för att kalibreras. 8

9 m (mode) u (unit) Val av ingrediens: - Vatten (Water/WTR) ml - Mjölk (Milk/MLK ml - Olja (Oil/OIL) ml - Socker (Sugar/SGR) gram - Mjöl (Flour/FLR) gram Val av måttenhet: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Val av vikt 1. Välj SCALE (SCL) genom att trycka på m knappen tills SCL/scale visas i displayen. 2. Tryck på u knappen för att välja måttenhet: gram eller oz. 3. Lägg ingredienser i skålen. 4. Läs av vågen. Se till att köksvågen är placerad på en jämn och stabil yta. Displayens upplösning för lbs är 1/8 oz. Om man önskar en högre upplösning eller större tillförlitlighet väljs gram som mätenhet. Vägning efter volym 1. Välj en av följande ingredienser genom att trycka på m knappen: vatten, mjölk, olja, socker eller mjöl. 2. Tryck på u knappen för att välja mätenhet: fl.oz., cups eller ml. 3. Lägg ingrediensen i skålen. 4. Avläs vikten. Se till att vågen är placerad på en jämn och stabil yta. Mjölk, olja, socker och mjöl kan ha olika densitet. Det kan därför förekomma variationer vid vägning efter volym beroende på vilken typ av ingrediens som används. Mätningarna bör därför användas som uppskattade värden. Densitet/ingrediens Densitet Måttenhet Vatten 1 kg/l ml, cups, fl oz Mjölk 1.03 kg/l ml. cups, fl oz Olja 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Socker 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Mjöl 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Displayens upplösning för lbs är 1/8 oz. Om man önskar en högre upplösning eller större tillförlitlighet väljs gram som mätenhet. Nollställning Denna köksvåg är försedd med en praktisk nollställningsfunktion, så att alla ingredienser kan vägas i en och samma skål, en åt gången. Efter vägningen av första ingrediensen nollställs vågen med ett kort tryck på strömbrytaren. 9

10 Efter nollställningen är vågen klar för vägning av nästa ingrediens. Kom ihåg att nollställa vågen efter varje ingrediens. Om den senast vägda ingrediensen tas bort igen efter nollställning, visas den vikten som ett negativt tal. Tryck på nollställning och vågen är åter igen klar för vägning. Om vågen inte är nollställd efter vägning av den senaste ingrediensen och ingrediensen tas bort, kommer vågen åter igen att visa 0. Om vågen överbelastas (belastning över 5 kg) kommer den att visa Err i displayen. Tag bort lite ingredienser från vågen och den är åter klar för en ny vägning. Avstängning För att spara på batteriet stängs vågen av automatiskt efter ca 5 minuter efter den sista aktiveringen, men vågen kan även stängas av manuellt genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i ca 3 sekunder. Felmeddelanden UnSt Ostabil Vågen är ostabil och stängs av. Ställ skålen på en plan och stabil yta och starta vågen igen med 0 knappen. Err Error Vikt eller volym överstiger maximal tillåten belastning. Köksvågen piper för att indikera att belastningen överstiger 5 kg. Ta bort ingredienser från vågen. Kalibrering För att försäkra tillförlitligt vägningsresultat krävs det att man försäkrar sig om att displayen visar 0 gram eller oz när vågen startas och den tomma skålen är placerad på vågen. Om så inte är fallet behöver vågen kalibreras. Köksvågen kalibreras enligt följande: 1. Den tomma rengjorda skålen placeras på köksvågen. 2. Starta vågen genom att trycka på strömbrytaren. 3. Se till att köksvågen står på en jämn och stabil yta. Håll strömbrytaren inne i 6 sekunder tills CAL börjar blinka i displayen. Skålen får inte röras eller flyttas så länge CAL blinkar. 4. När displayen visar 0 är köksvågen kalibrerad. Rengöring och underhåll Vågen kan torkas av med en trasa fuktad med lite diskmedel och vatten, eftertorka med handduk eller hushållspapper. Använd aldrig starka och repande rengöringsmedel som kan repa höljet på vågen. Vågen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte placeras i starkt solljus eller värme, t ex i närheten av spisen eller ett element. Skålen tas bort från vågen genom att skjuta knappen under handtaget uppåt och därefter lyfta bort skålen. Skålen rengörs i varmt vatten och lite diskmedel. Notera att skålen inte får diskas i kokande vatten då den endast tål en temperatur på max 90 C. 10

11 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir smutsig torkas den av med en lätt fuktad trasa varefter den torkas torr 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. I sådant fall bör apparaten reklameras på inköpsstället. 7. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid tas bort eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp 8. Apparaten är endast för privat bruk. 9. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 11

12 OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel Tekniska data OBH Nordica 9835 Max. vikt 5 kg med 1 grams intervall Apparaten ska bortskaffas som elektronikavfall Nollställningsfunktion LCD digitaldisplay Automatisk avstängning efter ca 5 minuter Maxtemperatur för skålen 90 C Maxbelastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 koppar, 90 fl oz Densitet volym: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Densitet vikt: 1 gram, 1/8 oz 2 st AAA 1,5V batterier Vi förbehåller oss rätten till löpande ändringar och förbättringar. 12

13 OBH Nordica elektronisk kjøkkenvekt med bolle Før bruk Før den elektroniske kjøkkenvekten tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Litt om vekten Det finnes flere forskjellige type vekter: 1. Den tradisjonelle mekaniske vekten som registrerer vekten ved hjelp av en fjær, hvor vekten avleses på en skive. Digitalvekten som også er en mekanisk vekt, men med den forskjell at den leses av i et display. 2. Den digitale vekten som også er en mekanisk vekt med den ene fordelen at vekten kan avleses i et display. 3. Den moderne elektroniske vekten som foretar veiing via en elektronisk føler og viser vekten elektronisk til avlesning i et display. Fordelen med en elektronisk vekt fremfor den mekaniske eller digitale er først og fremst at den foretar en langt mer nøyaktig måling av vekten. De mekaniske og digitale vektene derimot blir med tiden mer og mer unøyaktig da fjæren i disse vektene blir gamle. En ting man bør tenke på med en elektronisk vekt er at den er veldig følsom ovenfor store temperatursvigninger. Unøyaktighet kan forekomme hvis vekten er kald da den fungerer best ved vanlig romtemperatur. Montering og utskift av batterier Vekten bruker 2 stk AAA 1,5V batterier som skal settes i kjøkkenvekten før den tas i bruk. La kjøkkenvekten stå i romtemperatur før den tas i bruk. Ved montering av batteri trekkes batteriskuffen nederst på fronten av kjøkkenvekten ut samtidig med at man holder igjen med tommelen over batteriskuffen. Batteriene kan nå settes inn eller byttes ved å legge de i batteriskuffen slik at de sitter i spenn husk å sette batteriene riktig på plass. Batteriskuffen skyves nå på plass igjen. Veiing Kjøkkenvekten slås på med å trykke på 0 knappen til høyre for displayet. Etter ca. 3 sekunder vil det stå 0 og den enheten som ble brukt siste vekten var i bruk. Det kan veies opptil 5 kg på vekten. Med å trykke på U knappen nederst til venstre ved displayet kan man skifte mellom vising i g, fl.oz., oz, cups og ml. 13

14 Ved trykk på knappen Hold knappen inne i 3 sekunder 0 (nul) Kjøkkenvekten slås på Tara funksjonen velges M (mode) U (unit) Valg av ingredienser: - Vann (Water/WTR) ml - Melk (Milk/MLK) ml - Olje (Oil/OIL) ml - Sukker (Sugar/SGR) grams - Mel (Flour/FLR) grams Valg av måle-enhet: - Oz - Grams (g) - Fl.oz - Cups - ml Kjøkkenvekten slår seg av Hold knappen inne i 6 sekunder Når kjøkkenvekten er stått på holdes knappen inne i 6 sekunder for å kalibrere. Veiing etter vekt 1. Velg SCALE (SCL) med å trykke på M knappen inntil SLC/scale vises i displayet. 2. Trykk på U knappen for å velge måleenhet: grams eller oz. 3. Legg ingrediensene i bollen. 4. Les av vekten. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Displayets oppløsning for lbs oz er 1/8 oz. Hvis man ønsker en høyere oppløsning eller større nøyaktighet velges gram som måleenhet. Veiing etter volum 1. Velg en av følgende ingredienser med å trykke på M knappen: vann, melk, olje, sukker eller mel. 2. Trykk på U knappen for å velge måleenhet: fl.oz, cups og ml. 3. Legg ingrediensene i bollen. 4. Les av vekten. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Det finnes melk, olje, sukker og mel med forskjellig massefylde. Det vil derfor forekomme variasjoner ved veiing etter volum avhengig av hvilken type ingrediens som brukes. De oppsatte målinger vil derfor kun kunne brukes som anslåtte verdier. Nullstilling Denne kjøkkenvekten er utstyrt med en praktisk nullstillings funksjon, slik at alle ingredienser kan veies sammen i en bolle, men en ting av gangen. Etter veiing av første ingrediens nullstilles vekten med et kort trykk på O knappen. Etter nullstilling er vekten igjen klar til veiing av neste ingrediens. Husk å nullstille etter veiing av hver ingrediens. Hvis den siste veide ingrediens fjernes igjen etter nullstilling vises denne 14

15 vekten med negativ fortegn. Trykk på nullstilling og vekten er klar til bruk igjen. Er ikke vekten nullstilt etter veiing av siste ingrediens og den fjernes vil vekten igjen vise 0. Hvis vekten overbelastes (over 5 kg) vil det vise Err i displayet. Fjern de overskytende ingredienser fra vekten og den er klar til ny veiing. Slukke For å spare på batteriene slår vekten seg automatisk av etter ca. 5 minutter etter at den sist var aktivert, men man kan også slå av vekten manuelt med å holde 0 knappen inne i 3 sekunder. Feilmelding UnSt Unøyaktig Kjøkkenvekten er unøyaktig og vil slukke automatisk. Sett bollen på en slett overflate og slå på vekten igjen med 0 knappen. Err Error Vekt eller volum overstiger den maksimale belastningen. Kjøkkenvekten vil pipe for å indikere at belastningen overstiger 5 kg. Fjer de overskytende ingrediensene fra vekten. Kalibrering For å sikre nøyaktig veiing anbefales det regelmessig å forsikre seg om at displayet viser 0 gram eller oz, når vekten slås på og den tomme bollen er satt på vekten. Hvis dette er tilfelle skal kjøkkenvekten kalibreres. Kjøkkenvekten kalibreres på følgende måte: 1. Den rene tomme bollen settes på kjøkkenvekten 2. Slå på vekten med å trykke på 0 knappen. 3. Pass på at kjøkkenvekten står på en slett og stabil overflate. Hold 0 knappen inne i 6 sekunder, inntil CAL begynner å blinke. Bollen må ikke røres eller flyttes på så lenge CAL blinker. 4. Når displayet viser 0 er kjøkkenvekten kalibrert. Rengjøring og vedlikehold Overflaten på vekten kan tørkes med en klut fuktet i litt zalo vann og tørkes med en myk klut eller tørkepapir. Bruk aldri skarpe etsende skuremidler som kan ripe vektens overflate. Vekten må aldri dyppes i vann eller andre væsker og må ikke plasseres nær sterk varme som f.eks komfyr eller radiator. Bollen fjernes fra vekten med å skyve knappen under håndtaket opp og deretter løfte av bollen. Bollen vaskes i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Husk at bollen ikke skal vaskes i kokende vann, da den kun tåler en temperatur på max. 90 C. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes av umiddelbart, da væsker inneholder mineraler som kan skade de elektroniske delene kan ruste og ødelegge elektronikken. 15

16 3. Hvis apparatet blir støvete skal det tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Bruk aldri sterke etsende skuremiddel til rengjøring av apparatet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 6. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller har synlige tegn på skader. Islike tilfeller bør apparatet innlevers til reparasjon hos den forhandleren hvor den er kjøpt. 7. Bruk kun nye batterier i korrekt størrelse. Brukte batterier bør alltid fjernes da de kan lekke kjemikalier som skader vekkerklokkens elektriske kretsløp. 8. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 9. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier bør ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever de brukte batteriene på autoriserte miljøstasjon. Samtidig bør man pass på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukt da det kan være fare for at batteriene begynner å lekke syre. Husk og ta ut batteriene før produktet avleveres. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kassa/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf:

17 Tekniske data OBH Nordica 9835 Maks vekt 5 kg med 1 gr intervall. Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall. Nullstillingsfunksjon LCD digitaldisplay Slår seg av automatisk etter ca. 5 minutter etter siste aktivering Max. Temperatur for bollen: 90 C Max. Belastning: 5050 gram, 2500 ml, 10 kopper, 90 fl oz Oppløsning volum: 1/8 cups, 1/8 fl oz, 1 ml Oppløsning vekt: 1 gram, 1/8 oz 2 stk AAA 1,5V batterier Rett till løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Elektroninen OBH Nordica -talousvaaka ja kulho Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen talousvaa an käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Vaakatyyppejä Markkinoilla on useita erilaisia vaakoja: 1. Perinteinen mekaaninen vaaka punnitsee painon jousituksen avulla, jolloin paino näkyy vaa an asteikolla. 2. Digitaalinen vaaka toimii mekaanisen vaa an tavoin sillä erotuksella, että laitteessa on näyttöruutu, josta paino on luettavissa. 3. Nykyaikainen elektroninen vaaka punnitsee painon elektronisen tunnistimen avulla ja siirtää elektronisesti punnitustiedon luettavaksi näyttöruudulta. Elektronisen vaa an ensisijaisena etuna mekaanisiin tai digitaalisiin vaakoihin nähden on se, että vaa an antama punnitustulos on huomattavasti tarkempi jopa pitkänkin käytön jälkeen. Mekaaniset ja digitaaliset vaa at menettävät ajan myötä tarkkuuttaan muun muassa jousituksensa heikkenemisen vuoksi. Elektronisen vaa an käytössä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, että vaaka on herkkä suurille lämpötilanvaihteluille. Jos vaaka on kylmä, punnitustulokset voivat olla epätarkkoja. Elektroninen vaaka toimii parhaiten tasaisessa huoneenlämmössä. Paristojen asennus ja vaihto Vaaka toimii kahdella 1,5 V:n AAA-paristolla, jotka on asennettava talousvaakaan ennen sen käyttöönottoa. Vaa an tulee antaa mukautua huoneenlämpöön ennen käyttöönottoa. Paristot asennetaan vetämällä talousvaa an etupuolen alaosassa oleva paristolokero ulos ja painamalla samalla peukalolla paristolokeron yläosaa. Näin paristot voidaan asentaa tai vaihtaa niin, että ne ovat tukevasti paikoillaan. Tarkista, että paristot ovat oikein päin. Työnnä paristolokero takaisin paikoilleen. Punnitus Käynnistä talousvaaka painamalla näytön oikealla puolella olevaa 0-painiketta. Noin 3 sekunnin kuluttua näytössä näkyy 0 sekä vaa an edellisellä käyttökerralla käytetty yksikkö. Vaa an punnituskyky on enintään 6 kg. Jos haluat vaihtaa punnitusyksikön, paina näytön vasemmalla puolella alhaalla olevaa U-painiketta. Vaihtoehtoiset yksiköt ovat grammat (g), unssit (fl.oz.), paunat (lb.oz.), kupilliset (cups) ja millilitrat (ml). 18

19 Painallukset Pidä painiketta 3 sekunnin ajan alas painettuna 0 Talousvaa an käynnistäminen Nollaanasetustoiminto M U Punnittavan aineksen valinta - Vesi (Water/WTR) ml - Maito (Milk/MLK) ml - Öljy (Oil/OIL) ml - Sokeri (Sugar/SGR) g - Jauhot (Flour/FLR) g Punnitusyksikön valinta - Lb.oz. (pauna) - Grams (g) - Fl.oz. (unssi) - Cups (kupilliset) - ml Talousvaa an kytkeminen pois päältä Pidä painiketta 6 sekunnin ajan alas painettuna Vaa an käynnistämisen jälkeen painiketta pidetään 6 sekunnin ajan alas painettuna vaa an kalibroimiseksi. Painon mukainen punnitus 1. Valitse SCALE (SCL) painamalla M-painiketta, kunnes näytöllä lukee SCL/scale. 2. Paina U-painiketta valitaksesi punnitusyksiköksi grammat tai paunat. 3. Kaada ainekset kulhoon. 4. Lue paino vaa an näytöltä. Varmista, että talousvaaka on sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. Vaaka näyttää paunat ja unssit tarkkuudella 1/8. Jos tarvitaan suurempaa tarkkuutta, punnitusyksiköksi valitaan gramma. Tilavuuden mukainen punnitus 1. Valitse yksi seuraavista aineksista painamalla M-painiketta: vesi, maito, öljy, sokeri tai jauhot. 2. Paina U-painiketta valitaksesi punnitusyksiköksi unssit, kupilliset tai ml. 3. Kaada ainekset kulhoon. 4. Lue paino vaa an näytöltä. Varmista, että talousvaaka on sijoitettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. Maidon, öljyn, sokerin ja jauhojen tiheys saattaa vaihdella. Siksi tilavuuden perusteella tehdyssä punnituksessa voi esiintyä vaihteluja käytettyjen ainesten tyypistä riippuen. Ilmoitettuja mittaustuloksia voidaan siten pitää vain suuntaa antavina. 19

20 Tiheys / käytetty aines Tiheys Punnitusyksikkö Vesi 1 kg/l ml, cups, fl oz Maito 1,03 kg/l ml, cups, fl oz Öljy 0,9 kg/l ml, cups, fl oz Sokeri 9,84 kg/l Grams, cups, lbs oz Jauhot 0,6 kg/l Grams, cups, lbs oz Vaaka näyttää fl.oz. ja cups -määrän tarkkuudella 1/8. Jos tarvitaan suurempaa tarkkuutta, punnitusyksiköksi valitaan millilitra. Nollaanasetustoiminto Talousvaa assa on käytännöllinen nollaanasetustoiminto, jonka ansiosta eri aineksia voidaan punnita samassa kulhossa yksi kerrallaan. Ensimmäisen aineksen punnitsemisen jälkeen vaaka nollataan painamalla lyhyesti 0-painiketta. Nollaanasetuksen jälkeen vaaka on valmis seuraavan aineksen punnitukseen. Muista nollata vaaka jokaisen punnituskerran jälkeen. Kun viimeisenä punnittu aines otetaan nollaanasetuksen jälkeen pois vaa alta, etumerkki vaihtuu negatiiviseksi. Nollaanasetuspainikkeen painamisen jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Jos vaakaa ei nollata viimeisen aineksen punnituksen jälkeen ja aines otetaan pois vaa alta, näytössä näkyy jälleen 0. Jos vaakaa kuormitetaan liikaa (yli 6 kg), näyttöön tulee ilmoitus Err. Poista vaa alta liika paino. Tämän jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Virrankatkaisu Paristojen säästämiseksi vaa an virta kytkeytyy automaattisesti pois noin 5 minuutin kuluttua edellisestä toiminnosta. Vaaka voidaan kytkeä pois päältä myös manuaalisesti pitämällä 0-painiketta alas painettuna 3 sekunnin ajan. Vikailmoitukset UnSt Epätarkka Talousvaaka on epätarkka ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Aseta kulho tasaiselle alustalle ja käynnistä vaaka uudelleen painamalla 0-painiketta. Err Error (virhe) Paino tai tilavuus ylittää sallitun maksimikuormituksen. Vaa asta kuuluva merkkiääni ilmoittaa, että kuormitus ylittää 6 kg. Poista vaa alta liikaa painavat ainekset. Kalibrointi Tarkan punnitustuloksen saamiseksi on suositeltavaa varmistaa säännöllisin väliajoin, että näytössä lukee 0 gram tai oz, kun vaakaa käynnistetään ja tyhjä kulho on asetettu vaa an päälle. Ellei näin ole, talousvaaka on syytä kalibroida. 20

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen scale - Type 9850

Kitchen scale - Type 9850 TRIPOD Kitchen scale - Type 9850 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt

Læs mere

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform //

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform // Kitchen steel triple pro mixer // kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 Ultra slim 13 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 5.0 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres //

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere