Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner"

Transkript

1 ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner Med udgangspunkt i Odenses eksisterende potentialer ønsker Odense Kommune, at byen udvikler en slagkraftig kulturprofil. By- og Kulturudvalget har besluttet at samle de opgaver, som i dag løses af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum i en ny samlet selvejende institution. Samlingen af de tre selvejende institutioners opgaver benævnes i notatet med populær-betegnelsen, fusion. DATO 7. januar 2013 REF. NFRA JOURNAL NR. 2012/ Samlingen giver mulighed for, at billedkunstområdet kan indtage en stærkere rolle i udvikling af byens kulturprofil. Med udgangspunkt i en præsentation af de tre billedkunstinstitutioner vurderer dette notat potentialer ved en fusion. Afsluttende gives forslag til en fremtidig organisering og anbefalinger til processen. Indhold Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense...2 Kunsthallen Brandts... 2 Museet for Fotokunst... 5 Fællesadministrationen på Brandts... 8 Fyns Kunstmuseum... 9 Fremtid Motivation for fusion Ny organisation Anbefalinger til fusionsproces Fusionsmodel Handlingsplan Bilag 1: Statstilskud efter Museumsloven og heraf afledte forpligtelser Bilag 2: Inspiration til kvalifikationer hos en direktør /27

2 Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense Odenses tre væsentligste billedkunstinstitutioner er Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum. Alle tre indtager vigtige positioner på den nationale billedkunstscene. Nedenfor beskrives de tre institutioner, som de ser ud i dag. Kunsthallen Brandts Kunsthallen Brandts har siden 1987 vist udstillinger med dansk og international samtidskunst. Kunsthallen har ikke en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Kunsthallen Brandts er fysisk placeret i samme bygning som Museet for Fotokunst, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Kunsthallens formål er, gennem udstillinger og anden formidlende virksomhed, at udbrede kendskabet til dansk og udenlandsk billedkunst, kunsthåndværk, kunstnerisk formgivning, arkitektur m.m. Kunsthallen Brandts har opbygget en position som en af de betydeligste kunsthaller i Danmark. Et særkende for Kunsthallen Brandts er udstillinger med kunstnere, som er på vej til at bryde igennem internationalt. Juridisk organisering Kunsthallen Brandts er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 14 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 1 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som fotomuseet): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af kunsthallens bestyrelse. 1 Fremgår af bilag 1. 2/27

3 Det fremgår af kunsthallens vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 2. I tilfælde af institutionens ophør, overgår aktiver og passiver til Odense Kommune, såfremt kommunen vil overtage institutionens drift 3. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Odense Kommune til B&U-medarbejder, leje af lejlighed og kælderrum kr. Tilskud fra Kunststyrelsen, Fagudvalget for Billedkunst kr. Kulturarvsstyrelsen International Samtidskunst kr. Erhvervsklub og Brandts Venner m.m kr. Entre og salg fra Brandts Shop kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud og tilskud til B&U-medarbejder m.m. har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Kunsthallens andel er i 2011 opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau). Budget til bygningsvedligeholdelse af Brandts Torv 1 (som udover Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst også omfatter Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi) administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. Den gennemsnitlige udgift over de sidste 3 år udgør ca kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Udstillinger inkl. Kataloger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Lejlighed, kælder og andre ejendomsudgifter kr. Møder, rejser og repræsentation kr. Annoncering og markedsføring kr. 2 Dette fremgår af 12 i kunsthallens vedtægt. 3 Dette fremgår af 11 i kunsthallens vedtægt. 3/27

4 Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Kunsthallen Brandts og fører således tilsyn med kunsthallen. Kunsthallen har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har kunsthallen og kommunen indgået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ men er ekstraordinært forlænget i 2013 under forudsætning af fusionen. Kunsthallen modtager et statstilskud direkte over Finanslovens om Kunsthaller. Praksis for udbetalingen har været, at kunsthallen hvert år skal anmode om udbetaling af tilskuddet for det igangværende år. Der er ikke tilknyttet et aktivitetsbaseret aftalegrundlag for bevillingen. I 2012 skete en ændring i de danske kunsthallers mulighed for at opnå driftstilskud fra staten på lige fod med museer. Billedkunstudvalget har besluttet, at de tidligere flerårige bevillinger til drift af kunsthaller skal erstattes af toårige bevillinger baseret på vurdering af kunsthallernes udstillingsprogrammer. I stil med et aktivitetsbaseret aftalegrundlag, bliver der således tale om programstøtte i stedet for driftsstøtte. Personale Kunsthallen Brandts har følgende personaleressourcer ansat 4 : 1 Direktør 2 Inspektører/assisterende direktører 2 Udstillingskoordinatorer 1 Driftschef / værkstedsleder 1 Udstillingstekniker 4 Værkstedsmedarbejdere Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer kunsthallen en fællesadministration sammen med Museet for Fotokunst og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres senere i notatet. Aktivitet Der gennemføres 6-8 udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger kunsthallen på Brandts Torv Besøgende kun til kunsthallen Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. 5 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. Kilde: opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 6 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i det afsnit, der beskriver Museet for fotokunst. (dvs. der er tale om en gentagelse). Kilde: jf. opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 4/27

5 Kunsthallen gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom den tilrettelægger og producerer udgivelser. Museet for Fotokunst Museet for Fotokunst har siden 1984 vist udstillinger med dansk og international fotokunst. Museet har en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Museet for Fotokunst er fysisk placeret i samme bygning som Kunsthallen Brandts, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Museets formål er, gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og udstilling af nyere dansk og udenlandsk fotokunst at udbrede kendskab til og interesse for fotografi som kunstnerisk udtryksform. Museet er specialmuseum for dansk og internationalt fotografi fra 1945 og fremefter. Museets samling rummer over 9000 fotografier, hvoraf kendte fotografer også forekommer. Enkelte fotografer har doneret hele livsværk. Juridisk organisering Museet for Fotokunst er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 16 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 7 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som kunsthallen): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af fotomuseets bestyrelse. Det fremgår af fotomuseets vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 8. 7 Fremgår af bilag 1. 8 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 5/27

6 Museet er statsanerkendt og modtager tilskud via Museumsloven. Efter Museumslovens 14. stk. 1 nr. 3 skal hovedtilskudsyder godkende vedtægtsændringer. I dette aktuelle tilfælde skal ændringen godkendes af Odense Byråd 9. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Refusioner fra Kulturarvsstyrelsen kr. Entreindtægter kr. Katalog og øvrige indtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Museets andel i 2011 er opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for fotomuseet. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau) Indirekte tilskud i form at bygningsvedligeholdelse er inkluderet i foregående afsnit om Kunsthallen Brandts. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Ejendomsudgifter Svendehjemmet m.m kr. Udstillinger kr. Museumsvirksomhed kr. Katalog kr. Brugerundersøgelse kr. Andre driftsomkostninger kr. Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Museet for Fotokunst og fører således tilsyn med museet. Museet har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har museet og kommunen ind- 9 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 6/27

7 gået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ Odense Kommune har fremsendt aftale med henblik på ekstraordinær forlængelse i 2013 under forudsætning af fusionen. Museet for Fotokunst er statsanerkendt og modtager statstilskud efter museumslovens 15. Beskrivelse og regler for tilskud via Museumsloven beskrives i bilag 2. Personale Museet for Fotokunst har følgende personaleressourcer ansat svarende til 5 årsværk 10 : 1 Direktør 1 Museumsinspektør/redaktør 1 Udstillingssekretær 1 Museumsassistent 1 vagtmedarbejder Desuden i forskellige jobordninger: 1 vagtmedarbejder i flexjob 1 glarmester på deltid (beskyttet stilling) 1 registrator på deltid (beskyttet stilling) Sluttelig betales 1/3 af et ph.d. stipendiat (SDU) Af og til er der en eller to ansat i midlertidige løntilskudsordninger. En sjælden gang er der en akademisk medarbejder ansat som projektmedarbejder. Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer Museet for Fotokunst en fællesadministration sammen med Kunsthallen Brandts og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres i næste afsnit. Aktivitet Museet for Fotokunst viser 5-6 nye udstillinger af både dansk og international fotokunst om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Brandts Torv Besøgende kun til fotomuseet Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. mail fra direktøren for fotomuseet. 11 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. 12 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i afsnittet, som beskriver Kunsthallen Brandts (dvs. en gentagelse). 7/27

8 Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom det tilrettelægger og producerer udgivelser. Fællesadministrationen på Brandts Mediemuseet, Kunsthallen Brandts, og Museet for Fotokunst finansierer i fællesskab en administration. Fællesadministrationen løser institutionernes opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, markedsføring, og museumsbutik. Desuden rummer Fællesadministrationen et formidlingscenter med speciale i at kombinere kunst og undervisning. Fysisk placering Fællesadministrationen er fysisk placeret i samme bygning som institutionerne (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Juridisk organisering Fællesadministrationen er ikke en selvstændig juridisk enhed. Det er alene en intern arbejdsdeling mellem institutionerne på Brandts. Fællesadministrationen er således ikke juridisk ejer af aktiver, ligesom fællesadministrationen ikke er arbejdsgiver. Alle aktiver og forpligtelser (herunder personale) ligger hos de selvejende institutioner. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Tilskud fra Odense Kommune til PR og marketingsmedarbejder kr. Tilskud fra Kunsthallen kr. Tilskud fra Museet for Fotokunst kr. Tilskud fra Mediemuseet kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturregion Fyn kr. Formidlingscentret tilskud fra Odense Kommune kr. Formidlingscentret tilskud fra Det Danske Filminstitut kr. Formidlingscentret undervisningsforløb kr. Brandts Shop kr. Delvis momsfradrag, guidehonorar m.m kr. Udover tilskuddet har Odense Kommune afholdt udgifter til aflønning af ledige i jobtræning med kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personale kr. Rengøring kr. Formidlingscentret kr. Brandts Shop kr. 8/27

9 Kontorhold, abonnementer, forsikringer m.m kr. Personale Fællesadministrationen har følgende personaleressourcer ansat 13 : Formidling 1 Publikumschef 1 Presseansvarlig 1 Daglig leder af Brandts Shop 1 Leder af forkontor 1 Formidlere 1 Underviser i TV-studiet 1 Billetsalgsmedarbejder 1 Shop medarbejder Administration 1 Administrationschef 1 Løn- og personalemedarbejder 1 Økonomimedarbejder 1 IT-administrator 1 Vicevært 1 Assistent 1 Kantinemedarbejder Vagter 1 Vagtchef 8 Vagter Frivillige Desuden er hele huset tilknyttet frivillige, som hjælper til på forskellige måder. Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum viser udstillinger med dansk billedkunst. Museet har en fast samling og opbevaringer i magasin. Fysisk placering og profil Fyns Kunstmuseum er fysisk placeret i egen selvstændige bygning (Jernbanegade 13, 5000 Odense). Med udgangspunkt i egen samling og indlån viser museet over 250 års dansk maleri, skulptur, tegning og grafik fra 1700-tallet til samtiden. Speciel vægt 13 Jf. 9/27

10 er lagt på dansk konkret og konstruktiv kunst. Repræsentativ kunst fra landsdelen. Indsamling afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. Juridisk organisering Fyns Kunstmuseum en del af det kommunale museum, Odense Bys Museer. Odense Bys Museers bestyrelse udgøres af de 7 medlemmer i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Alle bestyrelsesmedlemmer er således udpeget af Odense Byråd. By- og Kulturrådmanden er formand for bestyrelsen. Fusion til ny institution Ved udskilning af Fyns Kunstmuseum fra den nuværende organisation til en fusioneret billedkunstinstitution, skal der foretages en ændring af Odense Bys Museers ansvars- og virkeområder. Dette kræver en vedtægtsændring og vedtægtsændringer skal jf. gældende kompetencefordelingsplan godkendes af Odense Byråd. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Statstilskud (Andel af 16-tilskud 14 ) kr. Entre- og salgsvareindtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Særudstillinger inkl. kataloger kr. Andel af fællesomkostninger Odense Bys Museer kr. Forbrugsafgifter kr. Andel af annoncering og markedsføring kr. Andre driftsomkostninger kr. Bygningen Jernbanegade 13 ejes af Odense Bys Museer, Odense Kommune. Der beregnes ikke lejebidrag af bygningen. Afskrivning på bygningen udgør jf. Odense Kommunes regnskab kr. (2011-tal). 14 Odense Bys Museer modtager et samlet 16 tilskud fra staten. Ovenstående statstilskud svarer til det 15-tilskud, som Fyns Kunstmuseum tidligere modtog (2011-priser). 15 Herunder nettoindtægter vedr. årbogen Fynske Minder, som giver gratis entre. FKM andel er skønnet til 25%. 10/27

11 Budget til bygningsvedligehold af Jernbanegade 13 administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. (pga. toiletombygning normal årlig vedligeholdelsesudgift udgør omkring kr.). Personale Fyns Kunstmuseum har følgende personaleressourcer ansat: 1 Overinspektør 1 Akademisk Medarbejder 1 Museumsinspektør 1 Museumsassistent Museumsværter Til drift af Fyns Kunstmuseum anvendes ressourcer fra mange forskellige afdelinger i Odense Bys Museum. Dette vedrører museumsledelse, økonomi og administration, udstillingsopbygning, vagter, butik, IT, bygningsdrift og vedligeholdelse, magasiner og konservering, formidling, forlagsaktiviteter, og markedsføring, mv. Forpligtelser overfor tilskudsyder Fyns Kunstmuseum er en del af Odense Bys Museer. Odense Bys Museer er statsanerkendt og modtager tilskud efter både 15 og 16 i Museumsloven. Fyns Kunstmuseum er specialmuseum og modtager statstilskud Museumsloven. Aktivitet Fyns Kunstmuseum udstiller sin faste samling og 5-6 nye udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Jernbanegade Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter, tilrettelægger og producerer udgivelser. 11/27

12 Fremtid Dette arbejdsnotat præsenterer vurderinger. Det er således ikke alle detaljer omkring fremtiden, der er endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Nærværende kapitel indledes med en præsentation af potentialer for en fremtidig fusion af de tre billedkunstinstitutioner. Efterfølgende præsenteres forventninger til fremtidig organisering, hvor der lægges vægt på at skabe en organisering med gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Afsluttende gives forslag til en fusionsproces. Motivation for fusion Odense Kommune har truffet en kulturpolitisk beslutning om, at Odense skal have en slagkraftig kulturprofil. Det skal bl.a. ske ved at samle relevante driftsområder i nye fællesskaber og nye profilskabende projekter. Herved sikres større effekt af de økonomiske ressourcer ligesom Odense Kommunens vision At lege er at leve understøttes. Fusionen skal således ses som element i en langsigtet byudviklingssammenhæng. Odenses kulturprofil En fusion af de tre billedkunstinstitutioner motiveres af et ønske om at gøre eksisterende stærke kulturtilbud endnu stærkere. Effekten af fusionen skal vise sig i, at Odense opnår en tydelig kulturprofil på billedkunstområdet, hvor de publikumsorienterede udstillingsaktiviteter spiller en bærende rolle. Ud fra et demokratisk og inkluderende kulturelt værdigrundlag ønskes kulturinstitutioner med en skala, der gør dem i stand til at tilbyde livslang læring og dannelse, samt oplevelser og styrke det aktive medborgerskab alt sammen med udgangspunkt i kunst og kultur. Kulturinstitutioner skal skabe meningsfulde fællesskaber med og blandt alle borgere fra ung til gammel. Odense Kommune støtter således bemærkningerne til lovforslaget til en ny Museumslov, hvor det fremgår, at museernes samfundsmæssige rolle skal styrkes, og museerne skal bidrage til samfundets udvikling og til almen dannelse gennem oplevelser, inspiration, læring, kritisk refleksion og medborgerskab. Ligesom Odense Kommune støtter, at museerne som videnscentre og læringsmiljøer skal aktualisere deres viden. De skal bidrage til samfundsdebatten. De skal skabe værdi og være efterspurgt af borgere og samfund 16. Kunstnerisk og formidlingsmæssigt skal fusionen give institutionen en størrelse, hvor der skabes reel mulighed for at udvikle den traditionelle kunstformidling og blive et nationalt og måske internationalt foregangseksempel. Det er i særlig grad kombinationen af kunsthal og museum, der skal sikre den 16 Fra bemærkningerne af 28/ til lovforslaget til en ny Museumslov s /27

13 nødvendige kreative platform for nytænkning. Museumsfaglighed overfor kunsthallens faglighed skaber rum for en dynamisk indbyrdes perspektivering, hvor nutid kan forstås gennem fortid, og fortid gennem nutid. Harmoni med ændring af Museumsloven Motivationen for fusionen harmonerer generelt med intentionerne bag ændring af Museumsloven. Der er således mange ligheder mellem den kommunale og statslige motivation for ændringer. Kulturministeriets og Kulturstyrelsens ønske om større og færre enheder på museumsområdet følger også i dette spor. Mere end 40 statsanerkendte museer er siden 2006 indgået i større eller mindre fusioner. Senest ser vi i Odense, at Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer fra Bestyrelse og ledelse Fusionen vil skabe en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner. Det giver mulighed for at sammensætte en bestyrelse med professionel indsigt i ledelsesrelevante fagområder. Samtidig er der behov for at foretage en nødvendig reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer i forhold til de nuværende bestyrelsers størrelser. Herved skal sikres en handlekraftig bestyrelse i lighed med anbefalingerne i Liebst-udvalgets anbefalinger omkring god ledelse i kulturinstitutioner. Som en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner, er der tale om en ledelsesudfordring for stærkt kvalificerede ledere. Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer Mediemuseet som også bor på Brandts Torv 1 her netop gennemført en fusionsproces med Odense Bys Museer. Sammenlægningen af mediemuseets opgaver med Odense Bys Museer skete 1/ Mediemuseets bidrag til finansiering af fællesadministrationen på Brandts er dermed bortgået. Varemærket Brandts Brandts-området og herunder udstillingsstederne på Brandts er et af Odenses stærkeste kulturbrands (varemærker). Den eksisterende brand-værdi kan over tid opnå større gennemslagskraft ved at blive varetaget af én bestyrelse med én vision. Brandts høje brand-værdi og stærke kompetencer inden for markedsføring og PR vil have en attraktiv afsmittende effekt på Fyns Kunstmuseum. Styrke Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum har gennem de seneste år haft en uændret position som Odense Bys Museers eneste billedkunstfaglig museum. Odense Bys Museer har et særligt fokus på Hans Christian Andersen og Odense Kommune ønsker en yderligere prioritering af dette kulturarvs-arbejdsområde de kommende år. 13/27

14 Med henblik på at styrke både indsatsen overfor Hans Christian Andersen samt styrke Fyns Kunstmuseum indsats på billedkunstområdet, er det vurderingen, at Fyns Kunstmuseum bedst organiseres i et andet fællesskab, hvor billedkunst er øverste prioritet. Kombination af fagområder og arbejdsvilkår Der skal fortsat udføres opgaver og påtages ansvar på alle tre billedkunstområder. Det er vigtigt at fastholde en stærk faglighed på hvert af områderne. En fusion vil overføre kompetencer og faglighed på tværs af de nuværende institutioner. Processer for udstillingsproduktion og supportfunktioner kan overføres fra det ene fagområde til det andet. Både når det gælder kunstfaglighed og evnen til at være dynamisk, hurtig, og omstillingsparat. Fusionen skal give mulighed for synergi mellem billedkunstområderne på en måde, som er publikumsorienteret. En samlet programplanlægning for alle billedkunstområder vil fx give mulighed for, at kunsthal-opgaver og museums-opgaver kan understøtte hinanden. Museumsformidling kan perspektivere samtidskunst, ligesom samtidskunst kan aktualisere fortidens billedkunst i en nutidig kontekst. De enkelte enheders eksisterende styrker skal komme alle tre billedkunstområder til gode. Fx skal den stærke formidling til børn og unge i Brandts Formidlingscenter skabe værdi til Fyns Kunstmuseum. Omvendt skal Fyns Kunstmuseums gode samarbejde med Statens Museum for Kunst også skabe værdi for kunsthal og fotomuseum. Generelt er det forventningen, at den nye billedkunstinstitution anvender kompetencer på tværs af enheder og præsenterer større udstillinger, hvor alle tre billedkunstområder bidrager. Det er netop de tværæstetiske oplevelser, som skal gøre den nye billedkunstinstitution særlig interessant for et lokalt og nationalt publikum. Det forventes, at arbejdsvilkår og faglige udviklingsmuligheder for alle faggrupper forbedres ved en fusion. Fusionen giver oplagte muligheder for udvikling af nye kompetencer gennem samarbejde og opgaverotation. Den nye billedkunstinstitutions brede arbejdsområde inden for billedkunsten giver mulighed for konstant udvikling af alle faggruppers viden og kompetencer på et bredt billedkunstområde. Økonomi og skalafordele På kort sigt er den økonomiske motivation at frigøre mere økonomi til den publikumsorienterede udstilling og formidling af kunst. Og den overordnede økonomiske motivation er at øge det statslige tilskud til et niveau, der er sammenligneligt med slagkraftige danske billedkunstinstitutioner som fx Aros. Et sammenligneligt tilskudsniveau giver en ny billedkunstinstitution 14/27

15 mulighed for i større grad at udbrede kendskab til billedkunst og derved bidrage til sikring af kulturelt demokrati i den syddanske provins. Den eksisterende fællesadministration på Brandts er udtryk for, at der allerede afsøges mulige skalafordele. Der vurderes at være potentiale for yderligere skalafordele. Dette potentiale skal bl.a. ses i forlængelse af det stærkere faglige og organisatoriske fællesskab, der skal etableres i den nye organisation, hvor alle er ansat samme sted. En fusion vil i den forbindelse reducere de eksisterende og uacceptable uenigheder omkring finansiering af fællesadministrationen. Skalafordele kan endvidere opnås ved reduktion af dobbeltfunktioner, omkostningsreducering, optimeret arbejdsdeling, og anvendelse af bedste praksis. Den nye billedkunstinstitution vil fx have bedre mulighed for at udnytte ressourcer og ledig kapacitet på tværs af fagområder og geografiske placeringer. Dette gælder for personaleressourcer såvel som ved almindelige indkøb. Allokeringens formål er at kanalisere ressourcerne mod de publikumsrettede aktiviteter. På mellem lang sigt forventes den nye institutions større gennemslagskraft både kunstnerisk og i offentligheden at være mere attraktiv for andre tilskudsgivere end Odense Kommune. Den nye institution skal arbejde med, at effekten af fusionen viser sig i en forøgelse af den samlede økonomi. Endelig er fusionens økonomiske perspektiv motiveret af et ønske om sikring af et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, der også i fremtiden gør det muligt at have et højt kvalitetsniveau inden for alle tre billedkunstområder i Odense 17. Økonomistyring Odense Kommune har i dag indgået en aftale med Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst om institutionernes regnskabsførelse m.v. Denne aftale indebærer bl.a.: Bogføring og økonomistyring foregår i Odense Kommunes økonomisystem Udbetalinger sker ved træk på Odense Kommunes kassebeholdning Institutionernes indtægter indsættes på en konto i Nordea tilhørende Odense Kommune Overtræk udlægges af Odense Kommune Årsregnskaber udarbejdes af Odense Kommune og revideres af kommunens revision. Revisionsudgifter i forbindelse med revision af årsregnskab og ét årligt kasseeftersyn betales af Odense Kommune. 17 Museumslovens 14, stk. 1 nr. 4 stiller krav om et økonomisk grundlag der kan opretholde en rimelig standard. 15/27

16 Lønudbetalinger sker via Odense Kommunes lønsystem. Det er Odense Kommunes ønske, at der ikke sker en sammenblanding af administrationen af økonomien mellem tilskudsmodtager og tilsynsmyndighed. En fusioneret billedkunstinstitution organiseret, som en selvejende institution, vil derfor opnå fuld frihed fra Odense Kommune, ligesom kommunen har et ønske om at skabe lige vilkår for alle kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Odense Kommune. Dette betyder, at der ikke indgås en regnskabsaftale med den nye institution. Bestyrelsen opnår fuldstændig økonomisk kompetence og ansvar, hvorved det forventes, at økonomi- og likviditetsstyring i højere grad vil indgå som et ledelsesværktøj. Ny organisation Den fremtidige organisering skal lægge vægt på at skabe gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Kulturministeriets vejledning om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner skal være udgangspunkt for bestyrelsens og ledelsens arbejde i organisationen. Det grundlæggende formål med organiseringen er, at den skal være i stand til at sikre den ønskede effekt vedr. en stærk kulturprofil på billedkunstområdet. Fysisk placering og profil Alle billedkunstinstitutioner skal fortsat være placeret på de adresser, hvor de fysisk bor i dag. Billedkunstinstitutionen skal indeholde alle tre eksisterende institutioners formål og med udgangspunkt i det stærke varemærke Brandts, skal der udvikles en fælles profil. Juridisk organisering Den nye organisation skal etableres som en selvejende institution og registreres som sådan. Den nye billedkunstinstitution skal have hjemsted på Brandts Torv i Odense, hvor driften ligeledes skal foregå. Opløsning En evt. opløsning skal godkendes af Odense Kommune. Bestyrelse Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed. 16/27

17 I 2011 har Kulturministeriet med Liebst-udvalget udarbejdet anbefalinger til God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Bestyrelsen for det nye Brandts forventes at følge disse anbefalinger. Dette indebærer bl.a. at den skal besidde den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. I God ledelse i selvejende kulturinstitutioner anbefales endvidere, at bestyrelsen får et passende vederlag/honorar for bestyrelsesarbejdet for at understrege, at arbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar. Hvor det findes relevant, skal bestyrelsen have mulighed for at nedsætte eventuelle fagråd på de forskellige kunstfaglige områder. Som hovedtilskudsyder ønsker Odense Kommune at godkende alle bestyrelsesmedlemmer og forventer, at vedtægten sikrer en bestyrelse med relevante kompetencer. Odense Kommune skal have en plads som tilforordnet i bestyrelsen. Med henblik på fortsat at opnå og bevare tilskud efter Museumsloven, skal bestyrelsen sammensættes efter gældende lovgivning. Økonomi Den nye billedkunstinstitution får en økonomisk ramme, som svarer til summen af de tre nuværende billedkunstinstitutioners indtægter, opgjort på baggrund af regnskabstal De samlede indtægter for 2011 udgør ca. 29,3 mio. kr. 18, som kan specificeres således: Fast tilskud fra Odense Kommune 19,8 mio. kr. Fast tilskud fra Staten 2,5 mio. kr. Andre tilskud, fonde, sponserer m.m. 4,3 mio. kr. Entre- og andre indtægter 2,7 mio. kr. Der er i 2011 afholdt udgifter for i alt ca. 28,4 mio. kr., som kan specificeres således: Personaleomkostninger 15,5 mio. kr. Udstillinger og museumsvirksomhed 7,0 mio. kr. Andre driftsudgifter 5,9 mio. kr. Ud over ovennævnte udgifter har Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst haft afskrivninger på anlægsaktiver for 0,3 mio. kr. 18 Beløbet størrelse er under forudsætning af, at alle nuværende tilskud fra andre tilskudsydere bibeholdes. 17/27

18 Ud over de kontante tilskud har Odense Kommune stillet lokaler i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst, og udgifterne hertil udgør følgende (2011-tal): Den årlige lejeværdi er opgjort til 3,0 mio. kr. Fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. 1,2 mio. kr. Vedligeholdelse af bygningen 0,8 mio. kr. (Udgiften dækker også bygningsvedligeholdelse for Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi). De selvejende institutioner Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst havde jf. seneste regnskaber pr. 31/ en egenkapital på hhv. ca kr. og kr. Personale Odense Kommune lægger i sin kulturpolitik vægt på stærke ledelseskompetencer inden for det kunst- og kulturfaglige såvel som de økonomiske, administrative og personalemæssige områder. Ledelse betragtes som en selvstændig faglighed. Bestyrelsen foreslås at ansætte en direktør med erfaring og stærke ledelseskompetencer. Vedkommende skal formå at stå mål med de udfordringer og muligheder en fusion udløser. En af direktørens vigtigste opgaver vil på kort sigt være at sikre maksimal opnåelse af fusionens økonomiske gevinster, så de kommer publikumsorienterede aktiviteter til gode. Det er direktørens opgave at træffe beslutning om en hensigtsmæssig organisering af driften, hvorfor vedkommende ansætter alt øvrigt personale og sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige administrative og kunstfaglige kompetencer til varetagelse af alle tre billedkunstområder på et højt kvalitetsniveau 19. Der forventes en direktør, der kan indgå som en væsentlig deltager i det lokale kulturliv og sætte sit præg på den kulturelle dagsorden særlig i Odenses offentlighed. Odense Kommune forventer, at direktøren deltager aktivt i byens kulturledernetværk. Forpligtelser overfor tilskudsyder Den nye institution skal indgå aftaler med tilskudsydere og derigennem pådrage sig forpligtelser: Odense Kommune indgår flerårig driftsaftale med den selvejende institution. Det væsentligste indhold i driftsaftalen er, at institutionen skal bidrage til indfrielse af Odense Kommunes kulturpolitik. Drifts- 19 I bilag 3 findes inspiration til kompetencer og kvalifikationer. 18/27

19 aftalen indebærer bl.a. at institutionen modtager et fast årligt driftstilskud. (Dette følger sammen tilskudsmodel som i dag.) Odense Kommune indgår flerårig lokaleaftale med den selvejende institution og institutionen råder derefter over faste lokaler. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. tilskud efter Museumsloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. øvrigt fast tilskud efter Finansloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) 19/27

20 Anbefalinger til fusionsproces Formålet med disse anbefalinger skal sikre, at der anvendes en struktureret tilgang til fusionen. Undersøgelser viser, at en struktureret tilgang til fusioner giver fordele i form af 20 : Hurtigere implementering Lavere omkostninger Øget realisering af gevinster og synergi Fortsat effektiv drift Lettere omstilling af organisationen Hurtigere og mere effektiv reaktion på medarbejderes bekymringer Anbefalinger til fusionsprocessen følger Deloittes model for planlægning og gennemførelse af fusioner i den offentlige sektor 21, anbefalinger fra Kulturarvsstyrelsen 22, samt KLs anbefalinger 23. Fusions-organisation Ingen organisation er med sin normale driftsorganisering gearet til at håndtere en fusion og samtidig varetage de almindelige driftsopgaver under forløbet. Derfor bør der nedsættes en fusions-organisation, som har til opgave at gennemføre fusionen. Fusions-organisationen tydeliggør referencer og beslutningskompetence. Fusionsdato Der bør tidligt i forløbet aftales en dato for, hvornår fusionen effektueres. Denne dato vil tjener som et tydeligt pejlemærke for alle berørte. Tryghedsparadigme Flg. tager udgangspunkt i en forventning om, at den nye billedkunstinstitution skal beskæftige det samme antal personer som beskæftiges i alle tre institutioner i dag. Der skal således følges et tryghedsparadigme. Tryghedsparadigmet skal sikre, at der tydeligt kommunikeres til alle medarbejdere. Der bør skal skabes tryghed om ansættelsen via inddragelse og fuldt kendskab til, hvordan processen får indflydelse på de ansattes arbejdsvilkår. Opsummerende: Ingen ansatte afskediges som følge af fusionen. Alle eksisterende ansatte virksomhedsoverdrages. 20 Undersøgelse foretaget af Watson Wyatt Worldwide Fusioner i den offentlige sektor, Børsen, Offentlig Ledelse 4.5, 1/Februar Kærlighed eller tvangsægteskab, Kulturarvsstyrelsen Når Fusioner Fungerer, Væksthus for Ledelse, 2007 og Når vi flytter sammen, Ledelse af kommunale fusioner, KL & KTO, /27

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere