Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner"

Transkript

1 ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner Med udgangspunkt i Odenses eksisterende potentialer ønsker Odense Kommune, at byen udvikler en slagkraftig kulturprofil. By- og Kulturudvalget har besluttet at samle de opgaver, som i dag løses af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum i en ny samlet selvejende institution. Samlingen af de tre selvejende institutioners opgaver benævnes i notatet med populær-betegnelsen, fusion. DATO 7. januar 2013 REF. NFRA JOURNAL NR. 2012/ Samlingen giver mulighed for, at billedkunstområdet kan indtage en stærkere rolle i udvikling af byens kulturprofil. Med udgangspunkt i en præsentation af de tre billedkunstinstitutioner vurderer dette notat potentialer ved en fusion. Afsluttende gives forslag til en fremtidig organisering og anbefalinger til processen. Indhold Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense...2 Kunsthallen Brandts... 2 Museet for Fotokunst... 5 Fællesadministrationen på Brandts... 8 Fyns Kunstmuseum... 9 Fremtid Motivation for fusion Ny organisation Anbefalinger til fusionsproces Fusionsmodel Handlingsplan Bilag 1: Statstilskud efter Museumsloven og heraf afledte forpligtelser Bilag 2: Inspiration til kvalifikationer hos en direktør /27

2 Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense Odenses tre væsentligste billedkunstinstitutioner er Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum. Alle tre indtager vigtige positioner på den nationale billedkunstscene. Nedenfor beskrives de tre institutioner, som de ser ud i dag. Kunsthallen Brandts Kunsthallen Brandts har siden 1987 vist udstillinger med dansk og international samtidskunst. Kunsthallen har ikke en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Kunsthallen Brandts er fysisk placeret i samme bygning som Museet for Fotokunst, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Kunsthallens formål er, gennem udstillinger og anden formidlende virksomhed, at udbrede kendskabet til dansk og udenlandsk billedkunst, kunsthåndværk, kunstnerisk formgivning, arkitektur m.m. Kunsthallen Brandts har opbygget en position som en af de betydeligste kunsthaller i Danmark. Et særkende for Kunsthallen Brandts er udstillinger med kunstnere, som er på vej til at bryde igennem internationalt. Juridisk organisering Kunsthallen Brandts er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 14 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 1 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som fotomuseet): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af kunsthallens bestyrelse. 1 Fremgår af bilag 1. 2/27

3 Det fremgår af kunsthallens vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 2. I tilfælde af institutionens ophør, overgår aktiver og passiver til Odense Kommune, såfremt kommunen vil overtage institutionens drift 3. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Odense Kommune til B&U-medarbejder, leje af lejlighed og kælderrum kr. Tilskud fra Kunststyrelsen, Fagudvalget for Billedkunst kr. Kulturarvsstyrelsen International Samtidskunst kr. Erhvervsklub og Brandts Venner m.m kr. Entre og salg fra Brandts Shop kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud og tilskud til B&U-medarbejder m.m. har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Kunsthallens andel er i 2011 opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau). Budget til bygningsvedligeholdelse af Brandts Torv 1 (som udover Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst også omfatter Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi) administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. Den gennemsnitlige udgift over de sidste 3 år udgør ca kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Udstillinger inkl. Kataloger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Lejlighed, kælder og andre ejendomsudgifter kr. Møder, rejser og repræsentation kr. Annoncering og markedsføring kr. 2 Dette fremgår af 12 i kunsthallens vedtægt. 3 Dette fremgår af 11 i kunsthallens vedtægt. 3/27

4 Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Kunsthallen Brandts og fører således tilsyn med kunsthallen. Kunsthallen har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har kunsthallen og kommunen indgået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ men er ekstraordinært forlænget i 2013 under forudsætning af fusionen. Kunsthallen modtager et statstilskud direkte over Finanslovens om Kunsthaller. Praksis for udbetalingen har været, at kunsthallen hvert år skal anmode om udbetaling af tilskuddet for det igangværende år. Der er ikke tilknyttet et aktivitetsbaseret aftalegrundlag for bevillingen. I 2012 skete en ændring i de danske kunsthallers mulighed for at opnå driftstilskud fra staten på lige fod med museer. Billedkunstudvalget har besluttet, at de tidligere flerårige bevillinger til drift af kunsthaller skal erstattes af toårige bevillinger baseret på vurdering af kunsthallernes udstillingsprogrammer. I stil med et aktivitetsbaseret aftalegrundlag, bliver der således tale om programstøtte i stedet for driftsstøtte. Personale Kunsthallen Brandts har følgende personaleressourcer ansat 4 : 1 Direktør 2 Inspektører/assisterende direktører 2 Udstillingskoordinatorer 1 Driftschef / værkstedsleder 1 Udstillingstekniker 4 Værkstedsmedarbejdere Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer kunsthallen en fællesadministration sammen med Museet for Fotokunst og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres senere i notatet. Aktivitet Der gennemføres 6-8 udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger kunsthallen på Brandts Torv Besøgende kun til kunsthallen Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. 5 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. Kilde: opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 6 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i det afsnit, der beskriver Museet for fotokunst. (dvs. der er tale om en gentagelse). Kilde: jf. opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 4/27

5 Kunsthallen gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom den tilrettelægger og producerer udgivelser. Museet for Fotokunst Museet for Fotokunst har siden 1984 vist udstillinger med dansk og international fotokunst. Museet har en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Museet for Fotokunst er fysisk placeret i samme bygning som Kunsthallen Brandts, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Museets formål er, gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og udstilling af nyere dansk og udenlandsk fotokunst at udbrede kendskab til og interesse for fotografi som kunstnerisk udtryksform. Museet er specialmuseum for dansk og internationalt fotografi fra 1945 og fremefter. Museets samling rummer over 9000 fotografier, hvoraf kendte fotografer også forekommer. Enkelte fotografer har doneret hele livsværk. Juridisk organisering Museet for Fotokunst er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 16 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 7 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som kunsthallen): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af fotomuseets bestyrelse. Det fremgår af fotomuseets vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 8. 7 Fremgår af bilag 1. 8 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 5/27

6 Museet er statsanerkendt og modtager tilskud via Museumsloven. Efter Museumslovens 14. stk. 1 nr. 3 skal hovedtilskudsyder godkende vedtægtsændringer. I dette aktuelle tilfælde skal ændringen godkendes af Odense Byråd 9. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Refusioner fra Kulturarvsstyrelsen kr. Entreindtægter kr. Katalog og øvrige indtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Museets andel i 2011 er opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for fotomuseet. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau) Indirekte tilskud i form at bygningsvedligeholdelse er inkluderet i foregående afsnit om Kunsthallen Brandts. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Ejendomsudgifter Svendehjemmet m.m kr. Udstillinger kr. Museumsvirksomhed kr. Katalog kr. Brugerundersøgelse kr. Andre driftsomkostninger kr. Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Museet for Fotokunst og fører således tilsyn med museet. Museet har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har museet og kommunen ind- 9 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 6/27

7 gået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ Odense Kommune har fremsendt aftale med henblik på ekstraordinær forlængelse i 2013 under forudsætning af fusionen. Museet for Fotokunst er statsanerkendt og modtager statstilskud efter museumslovens 15. Beskrivelse og regler for tilskud via Museumsloven beskrives i bilag 2. Personale Museet for Fotokunst har følgende personaleressourcer ansat svarende til 5 årsværk 10 : 1 Direktør 1 Museumsinspektør/redaktør 1 Udstillingssekretær 1 Museumsassistent 1 vagtmedarbejder Desuden i forskellige jobordninger: 1 vagtmedarbejder i flexjob 1 glarmester på deltid (beskyttet stilling) 1 registrator på deltid (beskyttet stilling) Sluttelig betales 1/3 af et ph.d. stipendiat (SDU) Af og til er der en eller to ansat i midlertidige løntilskudsordninger. En sjælden gang er der en akademisk medarbejder ansat som projektmedarbejder. Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer Museet for Fotokunst en fællesadministration sammen med Kunsthallen Brandts og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres i næste afsnit. Aktivitet Museet for Fotokunst viser 5-6 nye udstillinger af både dansk og international fotokunst om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Brandts Torv Besøgende kun til fotomuseet Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. mail fra direktøren for fotomuseet. 11 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. 12 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i afsnittet, som beskriver Kunsthallen Brandts (dvs. en gentagelse). 7/27

8 Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom det tilrettelægger og producerer udgivelser. Fællesadministrationen på Brandts Mediemuseet, Kunsthallen Brandts, og Museet for Fotokunst finansierer i fællesskab en administration. Fællesadministrationen løser institutionernes opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, markedsføring, og museumsbutik. Desuden rummer Fællesadministrationen et formidlingscenter med speciale i at kombinere kunst og undervisning. Fysisk placering Fællesadministrationen er fysisk placeret i samme bygning som institutionerne (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Juridisk organisering Fællesadministrationen er ikke en selvstændig juridisk enhed. Det er alene en intern arbejdsdeling mellem institutionerne på Brandts. Fællesadministrationen er således ikke juridisk ejer af aktiver, ligesom fællesadministrationen ikke er arbejdsgiver. Alle aktiver og forpligtelser (herunder personale) ligger hos de selvejende institutioner. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Tilskud fra Odense Kommune til PR og marketingsmedarbejder kr. Tilskud fra Kunsthallen kr. Tilskud fra Museet for Fotokunst kr. Tilskud fra Mediemuseet kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturregion Fyn kr. Formidlingscentret tilskud fra Odense Kommune kr. Formidlingscentret tilskud fra Det Danske Filminstitut kr. Formidlingscentret undervisningsforløb kr. Brandts Shop kr. Delvis momsfradrag, guidehonorar m.m kr. Udover tilskuddet har Odense Kommune afholdt udgifter til aflønning af ledige i jobtræning med kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personale kr. Rengøring kr. Formidlingscentret kr. Brandts Shop kr. 8/27

9 Kontorhold, abonnementer, forsikringer m.m kr. Personale Fællesadministrationen har følgende personaleressourcer ansat 13 : Formidling 1 Publikumschef 1 Presseansvarlig 1 Daglig leder af Brandts Shop 1 Leder af forkontor 1 Formidlere 1 Underviser i TV-studiet 1 Billetsalgsmedarbejder 1 Shop medarbejder Administration 1 Administrationschef 1 Løn- og personalemedarbejder 1 Økonomimedarbejder 1 IT-administrator 1 Vicevært 1 Assistent 1 Kantinemedarbejder Vagter 1 Vagtchef 8 Vagter Frivillige Desuden er hele huset tilknyttet frivillige, som hjælper til på forskellige måder. Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum viser udstillinger med dansk billedkunst. Museet har en fast samling og opbevaringer i magasin. Fysisk placering og profil Fyns Kunstmuseum er fysisk placeret i egen selvstændige bygning (Jernbanegade 13, 5000 Odense). Med udgangspunkt i egen samling og indlån viser museet over 250 års dansk maleri, skulptur, tegning og grafik fra 1700-tallet til samtiden. Speciel vægt 13 Jf. 9/27

10 er lagt på dansk konkret og konstruktiv kunst. Repræsentativ kunst fra landsdelen. Indsamling afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. Juridisk organisering Fyns Kunstmuseum en del af det kommunale museum, Odense Bys Museer. Odense Bys Museers bestyrelse udgøres af de 7 medlemmer i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Alle bestyrelsesmedlemmer er således udpeget af Odense Byråd. By- og Kulturrådmanden er formand for bestyrelsen. Fusion til ny institution Ved udskilning af Fyns Kunstmuseum fra den nuværende organisation til en fusioneret billedkunstinstitution, skal der foretages en ændring af Odense Bys Museers ansvars- og virkeområder. Dette kræver en vedtægtsændring og vedtægtsændringer skal jf. gældende kompetencefordelingsplan godkendes af Odense Byråd. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Statstilskud (Andel af 16-tilskud 14 ) kr. Entre- og salgsvareindtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Særudstillinger inkl. kataloger kr. Andel af fællesomkostninger Odense Bys Museer kr. Forbrugsafgifter kr. Andel af annoncering og markedsføring kr. Andre driftsomkostninger kr. Bygningen Jernbanegade 13 ejes af Odense Bys Museer, Odense Kommune. Der beregnes ikke lejebidrag af bygningen. Afskrivning på bygningen udgør jf. Odense Kommunes regnskab kr. (2011-tal). 14 Odense Bys Museer modtager et samlet 16 tilskud fra staten. Ovenstående statstilskud svarer til det 15-tilskud, som Fyns Kunstmuseum tidligere modtog (2011-priser). 15 Herunder nettoindtægter vedr. årbogen Fynske Minder, som giver gratis entre. FKM andel er skønnet til 25%. 10/27

11 Budget til bygningsvedligehold af Jernbanegade 13 administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. (pga. toiletombygning normal årlig vedligeholdelsesudgift udgør omkring kr.). Personale Fyns Kunstmuseum har følgende personaleressourcer ansat: 1 Overinspektør 1 Akademisk Medarbejder 1 Museumsinspektør 1 Museumsassistent Museumsværter Til drift af Fyns Kunstmuseum anvendes ressourcer fra mange forskellige afdelinger i Odense Bys Museum. Dette vedrører museumsledelse, økonomi og administration, udstillingsopbygning, vagter, butik, IT, bygningsdrift og vedligeholdelse, magasiner og konservering, formidling, forlagsaktiviteter, og markedsføring, mv. Forpligtelser overfor tilskudsyder Fyns Kunstmuseum er en del af Odense Bys Museer. Odense Bys Museer er statsanerkendt og modtager tilskud efter både 15 og 16 i Museumsloven. Fyns Kunstmuseum er specialmuseum og modtager statstilskud Museumsloven. Aktivitet Fyns Kunstmuseum udstiller sin faste samling og 5-6 nye udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Jernbanegade Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter, tilrettelægger og producerer udgivelser. 11/27

12 Fremtid Dette arbejdsnotat præsenterer vurderinger. Det er således ikke alle detaljer omkring fremtiden, der er endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Nærværende kapitel indledes med en præsentation af potentialer for en fremtidig fusion af de tre billedkunstinstitutioner. Efterfølgende præsenteres forventninger til fremtidig organisering, hvor der lægges vægt på at skabe en organisering med gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Afsluttende gives forslag til en fusionsproces. Motivation for fusion Odense Kommune har truffet en kulturpolitisk beslutning om, at Odense skal have en slagkraftig kulturprofil. Det skal bl.a. ske ved at samle relevante driftsområder i nye fællesskaber og nye profilskabende projekter. Herved sikres større effekt af de økonomiske ressourcer ligesom Odense Kommunens vision At lege er at leve understøttes. Fusionen skal således ses som element i en langsigtet byudviklingssammenhæng. Odenses kulturprofil En fusion af de tre billedkunstinstitutioner motiveres af et ønske om at gøre eksisterende stærke kulturtilbud endnu stærkere. Effekten af fusionen skal vise sig i, at Odense opnår en tydelig kulturprofil på billedkunstområdet, hvor de publikumsorienterede udstillingsaktiviteter spiller en bærende rolle. Ud fra et demokratisk og inkluderende kulturelt værdigrundlag ønskes kulturinstitutioner med en skala, der gør dem i stand til at tilbyde livslang læring og dannelse, samt oplevelser og styrke det aktive medborgerskab alt sammen med udgangspunkt i kunst og kultur. Kulturinstitutioner skal skabe meningsfulde fællesskaber med og blandt alle borgere fra ung til gammel. Odense Kommune støtter således bemærkningerne til lovforslaget til en ny Museumslov, hvor det fremgår, at museernes samfundsmæssige rolle skal styrkes, og museerne skal bidrage til samfundets udvikling og til almen dannelse gennem oplevelser, inspiration, læring, kritisk refleksion og medborgerskab. Ligesom Odense Kommune støtter, at museerne som videnscentre og læringsmiljøer skal aktualisere deres viden. De skal bidrage til samfundsdebatten. De skal skabe værdi og være efterspurgt af borgere og samfund 16. Kunstnerisk og formidlingsmæssigt skal fusionen give institutionen en størrelse, hvor der skabes reel mulighed for at udvikle den traditionelle kunstformidling og blive et nationalt og måske internationalt foregangseksempel. Det er i særlig grad kombinationen af kunsthal og museum, der skal sikre den 16 Fra bemærkningerne af 28/ til lovforslaget til en ny Museumslov s /27

13 nødvendige kreative platform for nytænkning. Museumsfaglighed overfor kunsthallens faglighed skaber rum for en dynamisk indbyrdes perspektivering, hvor nutid kan forstås gennem fortid, og fortid gennem nutid. Harmoni med ændring af Museumsloven Motivationen for fusionen harmonerer generelt med intentionerne bag ændring af Museumsloven. Der er således mange ligheder mellem den kommunale og statslige motivation for ændringer. Kulturministeriets og Kulturstyrelsens ønske om større og færre enheder på museumsområdet følger også i dette spor. Mere end 40 statsanerkendte museer er siden 2006 indgået i større eller mindre fusioner. Senest ser vi i Odense, at Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer fra Bestyrelse og ledelse Fusionen vil skabe en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner. Det giver mulighed for at sammensætte en bestyrelse med professionel indsigt i ledelsesrelevante fagområder. Samtidig er der behov for at foretage en nødvendig reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer i forhold til de nuværende bestyrelsers størrelser. Herved skal sikres en handlekraftig bestyrelse i lighed med anbefalingerne i Liebst-udvalgets anbefalinger omkring god ledelse i kulturinstitutioner. Som en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner, er der tale om en ledelsesudfordring for stærkt kvalificerede ledere. Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer Mediemuseet som også bor på Brandts Torv 1 her netop gennemført en fusionsproces med Odense Bys Museer. Sammenlægningen af mediemuseets opgaver med Odense Bys Museer skete 1/ Mediemuseets bidrag til finansiering af fællesadministrationen på Brandts er dermed bortgået. Varemærket Brandts Brandts-området og herunder udstillingsstederne på Brandts er et af Odenses stærkeste kulturbrands (varemærker). Den eksisterende brand-værdi kan over tid opnå større gennemslagskraft ved at blive varetaget af én bestyrelse med én vision. Brandts høje brand-værdi og stærke kompetencer inden for markedsføring og PR vil have en attraktiv afsmittende effekt på Fyns Kunstmuseum. Styrke Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum har gennem de seneste år haft en uændret position som Odense Bys Museers eneste billedkunstfaglig museum. Odense Bys Museer har et særligt fokus på Hans Christian Andersen og Odense Kommune ønsker en yderligere prioritering af dette kulturarvs-arbejdsområde de kommende år. 13/27

14 Med henblik på at styrke både indsatsen overfor Hans Christian Andersen samt styrke Fyns Kunstmuseum indsats på billedkunstområdet, er det vurderingen, at Fyns Kunstmuseum bedst organiseres i et andet fællesskab, hvor billedkunst er øverste prioritet. Kombination af fagområder og arbejdsvilkår Der skal fortsat udføres opgaver og påtages ansvar på alle tre billedkunstområder. Det er vigtigt at fastholde en stærk faglighed på hvert af områderne. En fusion vil overføre kompetencer og faglighed på tværs af de nuværende institutioner. Processer for udstillingsproduktion og supportfunktioner kan overføres fra det ene fagområde til det andet. Både når det gælder kunstfaglighed og evnen til at være dynamisk, hurtig, og omstillingsparat. Fusionen skal give mulighed for synergi mellem billedkunstområderne på en måde, som er publikumsorienteret. En samlet programplanlægning for alle billedkunstområder vil fx give mulighed for, at kunsthal-opgaver og museums-opgaver kan understøtte hinanden. Museumsformidling kan perspektivere samtidskunst, ligesom samtidskunst kan aktualisere fortidens billedkunst i en nutidig kontekst. De enkelte enheders eksisterende styrker skal komme alle tre billedkunstområder til gode. Fx skal den stærke formidling til børn og unge i Brandts Formidlingscenter skabe værdi til Fyns Kunstmuseum. Omvendt skal Fyns Kunstmuseums gode samarbejde med Statens Museum for Kunst også skabe værdi for kunsthal og fotomuseum. Generelt er det forventningen, at den nye billedkunstinstitution anvender kompetencer på tværs af enheder og præsenterer større udstillinger, hvor alle tre billedkunstområder bidrager. Det er netop de tværæstetiske oplevelser, som skal gøre den nye billedkunstinstitution særlig interessant for et lokalt og nationalt publikum. Det forventes, at arbejdsvilkår og faglige udviklingsmuligheder for alle faggrupper forbedres ved en fusion. Fusionen giver oplagte muligheder for udvikling af nye kompetencer gennem samarbejde og opgaverotation. Den nye billedkunstinstitutions brede arbejdsområde inden for billedkunsten giver mulighed for konstant udvikling af alle faggruppers viden og kompetencer på et bredt billedkunstområde. Økonomi og skalafordele På kort sigt er den økonomiske motivation at frigøre mere økonomi til den publikumsorienterede udstilling og formidling af kunst. Og den overordnede økonomiske motivation er at øge det statslige tilskud til et niveau, der er sammenligneligt med slagkraftige danske billedkunstinstitutioner som fx Aros. Et sammenligneligt tilskudsniveau giver en ny billedkunstinstitution 14/27

15 mulighed for i større grad at udbrede kendskab til billedkunst og derved bidrage til sikring af kulturelt demokrati i den syddanske provins. Den eksisterende fællesadministration på Brandts er udtryk for, at der allerede afsøges mulige skalafordele. Der vurderes at være potentiale for yderligere skalafordele. Dette potentiale skal bl.a. ses i forlængelse af det stærkere faglige og organisatoriske fællesskab, der skal etableres i den nye organisation, hvor alle er ansat samme sted. En fusion vil i den forbindelse reducere de eksisterende og uacceptable uenigheder omkring finansiering af fællesadministrationen. Skalafordele kan endvidere opnås ved reduktion af dobbeltfunktioner, omkostningsreducering, optimeret arbejdsdeling, og anvendelse af bedste praksis. Den nye billedkunstinstitution vil fx have bedre mulighed for at udnytte ressourcer og ledig kapacitet på tværs af fagområder og geografiske placeringer. Dette gælder for personaleressourcer såvel som ved almindelige indkøb. Allokeringens formål er at kanalisere ressourcerne mod de publikumsrettede aktiviteter. På mellem lang sigt forventes den nye institutions større gennemslagskraft både kunstnerisk og i offentligheden at være mere attraktiv for andre tilskudsgivere end Odense Kommune. Den nye institution skal arbejde med, at effekten af fusionen viser sig i en forøgelse af den samlede økonomi. Endelig er fusionens økonomiske perspektiv motiveret af et ønske om sikring af et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, der også i fremtiden gør det muligt at have et højt kvalitetsniveau inden for alle tre billedkunstområder i Odense 17. Økonomistyring Odense Kommune har i dag indgået en aftale med Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst om institutionernes regnskabsførelse m.v. Denne aftale indebærer bl.a.: Bogføring og økonomistyring foregår i Odense Kommunes økonomisystem Udbetalinger sker ved træk på Odense Kommunes kassebeholdning Institutionernes indtægter indsættes på en konto i Nordea tilhørende Odense Kommune Overtræk udlægges af Odense Kommune Årsregnskaber udarbejdes af Odense Kommune og revideres af kommunens revision. Revisionsudgifter i forbindelse med revision af årsregnskab og ét årligt kasseeftersyn betales af Odense Kommune. 17 Museumslovens 14, stk. 1 nr. 4 stiller krav om et økonomisk grundlag der kan opretholde en rimelig standard. 15/27

16 Lønudbetalinger sker via Odense Kommunes lønsystem. Det er Odense Kommunes ønske, at der ikke sker en sammenblanding af administrationen af økonomien mellem tilskudsmodtager og tilsynsmyndighed. En fusioneret billedkunstinstitution organiseret, som en selvejende institution, vil derfor opnå fuld frihed fra Odense Kommune, ligesom kommunen har et ønske om at skabe lige vilkår for alle kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Odense Kommune. Dette betyder, at der ikke indgås en regnskabsaftale med den nye institution. Bestyrelsen opnår fuldstændig økonomisk kompetence og ansvar, hvorved det forventes, at økonomi- og likviditetsstyring i højere grad vil indgå som et ledelsesværktøj. Ny organisation Den fremtidige organisering skal lægge vægt på at skabe gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Kulturministeriets vejledning om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner skal være udgangspunkt for bestyrelsens og ledelsens arbejde i organisationen. Det grundlæggende formål med organiseringen er, at den skal være i stand til at sikre den ønskede effekt vedr. en stærk kulturprofil på billedkunstområdet. Fysisk placering og profil Alle billedkunstinstitutioner skal fortsat være placeret på de adresser, hvor de fysisk bor i dag. Billedkunstinstitutionen skal indeholde alle tre eksisterende institutioners formål og med udgangspunkt i det stærke varemærke Brandts, skal der udvikles en fælles profil. Juridisk organisering Den nye organisation skal etableres som en selvejende institution og registreres som sådan. Den nye billedkunstinstitution skal have hjemsted på Brandts Torv i Odense, hvor driften ligeledes skal foregå. Opløsning En evt. opløsning skal godkendes af Odense Kommune. Bestyrelse Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed. 16/27

17 I 2011 har Kulturministeriet med Liebst-udvalget udarbejdet anbefalinger til God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Bestyrelsen for det nye Brandts forventes at følge disse anbefalinger. Dette indebærer bl.a. at den skal besidde den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. I God ledelse i selvejende kulturinstitutioner anbefales endvidere, at bestyrelsen får et passende vederlag/honorar for bestyrelsesarbejdet for at understrege, at arbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar. Hvor det findes relevant, skal bestyrelsen have mulighed for at nedsætte eventuelle fagråd på de forskellige kunstfaglige områder. Som hovedtilskudsyder ønsker Odense Kommune at godkende alle bestyrelsesmedlemmer og forventer, at vedtægten sikrer en bestyrelse med relevante kompetencer. Odense Kommune skal have en plads som tilforordnet i bestyrelsen. Med henblik på fortsat at opnå og bevare tilskud efter Museumsloven, skal bestyrelsen sammensættes efter gældende lovgivning. Økonomi Den nye billedkunstinstitution får en økonomisk ramme, som svarer til summen af de tre nuværende billedkunstinstitutioners indtægter, opgjort på baggrund af regnskabstal De samlede indtægter for 2011 udgør ca. 29,3 mio. kr. 18, som kan specificeres således: Fast tilskud fra Odense Kommune 19,8 mio. kr. Fast tilskud fra Staten 2,5 mio. kr. Andre tilskud, fonde, sponserer m.m. 4,3 mio. kr. Entre- og andre indtægter 2,7 mio. kr. Der er i 2011 afholdt udgifter for i alt ca. 28,4 mio. kr., som kan specificeres således: Personaleomkostninger 15,5 mio. kr. Udstillinger og museumsvirksomhed 7,0 mio. kr. Andre driftsudgifter 5,9 mio. kr. Ud over ovennævnte udgifter har Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst haft afskrivninger på anlægsaktiver for 0,3 mio. kr. 18 Beløbet størrelse er under forudsætning af, at alle nuværende tilskud fra andre tilskudsydere bibeholdes. 17/27

18 Ud over de kontante tilskud har Odense Kommune stillet lokaler i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst, og udgifterne hertil udgør følgende (2011-tal): Den årlige lejeværdi er opgjort til 3,0 mio. kr. Fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. 1,2 mio. kr. Vedligeholdelse af bygningen 0,8 mio. kr. (Udgiften dækker også bygningsvedligeholdelse for Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi). De selvejende institutioner Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst havde jf. seneste regnskaber pr. 31/ en egenkapital på hhv. ca kr. og kr. Personale Odense Kommune lægger i sin kulturpolitik vægt på stærke ledelseskompetencer inden for det kunst- og kulturfaglige såvel som de økonomiske, administrative og personalemæssige områder. Ledelse betragtes som en selvstændig faglighed. Bestyrelsen foreslås at ansætte en direktør med erfaring og stærke ledelseskompetencer. Vedkommende skal formå at stå mål med de udfordringer og muligheder en fusion udløser. En af direktørens vigtigste opgaver vil på kort sigt være at sikre maksimal opnåelse af fusionens økonomiske gevinster, så de kommer publikumsorienterede aktiviteter til gode. Det er direktørens opgave at træffe beslutning om en hensigtsmæssig organisering af driften, hvorfor vedkommende ansætter alt øvrigt personale og sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige administrative og kunstfaglige kompetencer til varetagelse af alle tre billedkunstområder på et højt kvalitetsniveau 19. Der forventes en direktør, der kan indgå som en væsentlig deltager i det lokale kulturliv og sætte sit præg på den kulturelle dagsorden særlig i Odenses offentlighed. Odense Kommune forventer, at direktøren deltager aktivt i byens kulturledernetværk. Forpligtelser overfor tilskudsyder Den nye institution skal indgå aftaler med tilskudsydere og derigennem pådrage sig forpligtelser: Odense Kommune indgår flerårig driftsaftale med den selvejende institution. Det væsentligste indhold i driftsaftalen er, at institutionen skal bidrage til indfrielse af Odense Kommunes kulturpolitik. Drifts- 19 I bilag 3 findes inspiration til kompetencer og kvalifikationer. 18/27

19 aftalen indebærer bl.a. at institutionen modtager et fast årligt driftstilskud. (Dette følger sammen tilskudsmodel som i dag.) Odense Kommune indgår flerårig lokaleaftale med den selvejende institution og institutionen råder derefter over faste lokaler. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. tilskud efter Museumsloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. øvrigt fast tilskud efter Finansloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) 19/27

20 Anbefalinger til fusionsproces Formålet med disse anbefalinger skal sikre, at der anvendes en struktureret tilgang til fusionen. Undersøgelser viser, at en struktureret tilgang til fusioner giver fordele i form af 20 : Hurtigere implementering Lavere omkostninger Øget realisering af gevinster og synergi Fortsat effektiv drift Lettere omstilling af organisationen Hurtigere og mere effektiv reaktion på medarbejderes bekymringer Anbefalinger til fusionsprocessen følger Deloittes model for planlægning og gennemførelse af fusioner i den offentlige sektor 21, anbefalinger fra Kulturarvsstyrelsen 22, samt KLs anbefalinger 23. Fusions-organisation Ingen organisation er med sin normale driftsorganisering gearet til at håndtere en fusion og samtidig varetage de almindelige driftsopgaver under forløbet. Derfor bør der nedsættes en fusions-organisation, som har til opgave at gennemføre fusionen. Fusions-organisationen tydeliggør referencer og beslutningskompetence. Fusionsdato Der bør tidligt i forløbet aftales en dato for, hvornår fusionen effektueres. Denne dato vil tjener som et tydeligt pejlemærke for alle berørte. Tryghedsparadigme Flg. tager udgangspunkt i en forventning om, at den nye billedkunstinstitution skal beskæftige det samme antal personer som beskæftiges i alle tre institutioner i dag. Der skal således følges et tryghedsparadigme. Tryghedsparadigmet skal sikre, at der tydeligt kommunikeres til alle medarbejdere. Der bør skal skabes tryghed om ansættelsen via inddragelse og fuldt kendskab til, hvordan processen får indflydelse på de ansattes arbejdsvilkår. Opsummerende: Ingen ansatte afskediges som følge af fusionen. Alle eksisterende ansatte virksomhedsoverdrages. 20 Undersøgelse foretaget af Watson Wyatt Worldwide Fusioner i den offentlige sektor, Børsen, Offentlig Ledelse 4.5, 1/Februar Kærlighed eller tvangsægteskab, Kulturarvsstyrelsen Når Fusioner Fungerer, Væksthus for Ledelse, 2007 og Når vi flytter sammen, Ledelse af kommunale fusioner, KL & KTO, /27

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland

Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland Samdriftsaftale for fusionen af Kulturhistorisk Museum Randers, Museet for Syddjurs og Djurslands Museum: Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunalbestyrelserne i Randers,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN KUNSTHAL AARHUS

VEDTÆGTER FOR FONDEN KUNSTHAL AARHUS VEDTÆGTER FOR FONDEN KUNSTHAL AARHUS 1 Navn, hjemsted og tilsyn Stk. 1. Fondens navn er Fonden Kunsthal Aarhus Stk. 2. Fonden er stiftet af Aarhus Kommune den 1. januar 2006 i henhold til byrådsbeslutning

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016

Indstilling. Ny organisering af Godsbanen. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. september 2016 Ny organisering af Godsbanen 1. Resume Byrådet besluttede på mødet d. 13 april, at Den Selvejende Institution

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats Fredensborg Kommunes Kunstfond Fundats Indledning Nærværende fundats er oprindeligt vedtaget d. 28. oktober 2003 af Karlebo Kommunes byråd og senere ændret d. 5. december 2006 forud for sammenlægningen

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Udgave til godkendelse i kommunerne og Kulturstyrelsen 1 Navn, organisation og hjemsted Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN. for perioden

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN. for perioden Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Den selvejende institution KUNSTEN for perioden 01.01.2017 31.12.2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Aftalens rammer... 3 1.1. Aftaleparter... 3 1.2. Aftalens formål...

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere