Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner"

Transkript

1 ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner Med udgangspunkt i Odenses eksisterende potentialer ønsker Odense Kommune, at byen udvikler en slagkraftig kulturprofil. By- og Kulturudvalget har besluttet at samle de opgaver, som i dag løses af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum i en ny samlet selvejende institution. Samlingen af de tre selvejende institutioners opgaver benævnes i notatet med populær-betegnelsen, fusion. DATO 7. januar 2013 REF. NFRA JOURNAL NR. 2012/ Samlingen giver mulighed for, at billedkunstområdet kan indtage en stærkere rolle i udvikling af byens kulturprofil. Med udgangspunkt i en præsentation af de tre billedkunstinstitutioner vurderer dette notat potentialer ved en fusion. Afsluttende gives forslag til en fremtidig organisering og anbefalinger til processen. Indhold Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense...2 Kunsthallen Brandts... 2 Museet for Fotokunst... 5 Fællesadministrationen på Brandts... 8 Fyns Kunstmuseum... 9 Fremtid Motivation for fusion Ny organisation Anbefalinger til fusionsproces Fusionsmodel Handlingsplan Bilag 1: Statstilskud efter Museumsloven og heraf afledte forpligtelser Bilag 2: Inspiration til kvalifikationer hos en direktør /27

2 Nuværende billedkunstinstitutioner i Odense Odenses tre væsentligste billedkunstinstitutioner er Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum. Alle tre indtager vigtige positioner på den nationale billedkunstscene. Nedenfor beskrives de tre institutioner, som de ser ud i dag. Kunsthallen Brandts Kunsthallen Brandts har siden 1987 vist udstillinger med dansk og international samtidskunst. Kunsthallen har ikke en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Kunsthallen Brandts er fysisk placeret i samme bygning som Museet for Fotokunst, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Kunsthallens formål er, gennem udstillinger og anden formidlende virksomhed, at udbrede kendskabet til dansk og udenlandsk billedkunst, kunsthåndværk, kunstnerisk formgivning, arkitektur m.m. Kunsthallen Brandts har opbygget en position som en af de betydeligste kunsthaller i Danmark. Et særkende for Kunsthallen Brandts er udstillinger med kunstnere, som er på vej til at bryde igennem internationalt. Juridisk organisering Kunsthallen Brandts er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 14 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 1 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som fotomuseet): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af kunsthallens bestyrelse. 1 Fremgår af bilag 1. 2/27

3 Det fremgår af kunsthallens vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 2. I tilfælde af institutionens ophør, overgår aktiver og passiver til Odense Kommune, såfremt kommunen vil overtage institutionens drift 3. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Odense Kommune til B&U-medarbejder, leje af lejlighed og kælderrum kr. Tilskud fra Kunststyrelsen, Fagudvalget for Billedkunst kr. Kulturarvsstyrelsen International Samtidskunst kr. Erhvervsklub og Brandts Venner m.m kr. Entre og salg fra Brandts Shop kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud og tilskud til B&U-medarbejder m.m. har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Kunsthallens andel er i 2011 opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau). Budget til bygningsvedligeholdelse af Brandts Torv 1 (som udover Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst også omfatter Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi) administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. Den gennemsnitlige udgift over de sidste 3 år udgør ca kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Udstillinger inkl. Kataloger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Lejlighed, kælder og andre ejendomsudgifter kr. Møder, rejser og repræsentation kr. Annoncering og markedsføring kr. 2 Dette fremgår af 12 i kunsthallens vedtægt. 3 Dette fremgår af 11 i kunsthallens vedtægt. 3/27

4 Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Kunsthallen Brandts og fører således tilsyn med kunsthallen. Kunsthallen har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har kunsthallen og kommunen indgået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ men er ekstraordinært forlænget i 2013 under forudsætning af fusionen. Kunsthallen modtager et statstilskud direkte over Finanslovens om Kunsthaller. Praksis for udbetalingen har været, at kunsthallen hvert år skal anmode om udbetaling af tilskuddet for det igangværende år. Der er ikke tilknyttet et aktivitetsbaseret aftalegrundlag for bevillingen. I 2012 skete en ændring i de danske kunsthallers mulighed for at opnå driftstilskud fra staten på lige fod med museer. Billedkunstudvalget har besluttet, at de tidligere flerårige bevillinger til drift af kunsthaller skal erstattes af toårige bevillinger baseret på vurdering af kunsthallernes udstillingsprogrammer. I stil med et aktivitetsbaseret aftalegrundlag, bliver der således tale om programstøtte i stedet for driftsstøtte. Personale Kunsthallen Brandts har følgende personaleressourcer ansat 4 : 1 Direktør 2 Inspektører/assisterende direktører 2 Udstillingskoordinatorer 1 Driftschef / værkstedsleder 1 Udstillingstekniker 4 Værkstedsmedarbejdere Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer kunsthallen en fællesadministration sammen med Museet for Fotokunst og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres senere i notatet. Aktivitet Der gennemføres 6-8 udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger kunsthallen på Brandts Torv Besøgende kun til kunsthallen Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. 5 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. Kilde: opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 6 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i det afsnit, der beskriver Museet for fotokunst. (dvs. der er tale om en gentagelse). Kilde: jf. opgørelser udarbejdet af Fællesadministrationen på Brandts. 4/27

5 Kunsthallen gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom den tilrettelægger og producerer udgivelser. Museet for Fotokunst Museet for Fotokunst har siden 1984 vist udstillinger med dansk og international fotokunst. Museet har en fast samling. Fysisk placering, formål og profil Museet for Fotokunst er fysisk placeret i samme bygning som Kunsthallen Brandts, Mediemuseet, og Det Fynske Kunstakademi (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Museets formål er, gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og udstilling af nyere dansk og udenlandsk fotokunst at udbrede kendskab til og interesse for fotografi som kunstnerisk udtryksform. Museet er specialmuseum for dansk og internationalt fotografi fra 1945 og fremefter. Museets samling rummer over 9000 fotografier, hvoraf kendte fotografer også forekommer. Enkelte fotografer har doneret hele livsværk. Juridisk organisering Museet for Fotokunst er organisatorisk etableret som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er øverste beslutningskompetence. Den har indtil 16 medlemmer, som har det overordnede ansvar for drift, økonomi, planlægning og ansættelse af leder. Medlemmerne udpeges af forskellige interessenter 7 og følger den kommunale valgperiode. Registreringer i det centrale virksomhedsregister (samme som kunsthallen): Navn: Kunsthallen Brandts Klædefabrik/Museet for Fotokunst Cvr-nr: Branche: Museer Virks.form: 280 Øvrige virksomhedsformer P-nummer: Fusion til ny institution Da en fusion til en ny institution i praksis er ensbetydende med en vedtægtsændring, skal der foretages en vedtægtsændring af fotomuseets bestyrelse. Det fremgår af fotomuseets vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af Odense Byråd 8. 7 Fremgår af bilag 1. 8 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 5/27

6 Museet er statsanerkendt og modtager tilskud via Museumsloven. Efter Museumslovens 14. stk. 1 nr. 3 skal hovedtilskudsyder godkende vedtægtsændringer. I dette aktuelle tilfælde skal ændringen godkendes af Odense Byråd 9. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Refusioner fra Kulturarvsstyrelsen kr. Entreindtægter kr. Katalog og øvrige indtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Ud over driftstilskud har Odense Kommune afholdt udgifterne til fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. for Brandts Torv 1. Museets andel i 2011 er opgjort til kr. Odense Kommune stiller endvidere lokalerne i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for fotomuseet. Den årlige lejeværdi udgør kr. (2011- niveau) Indirekte tilskud i form at bygningsvedligeholdelse er inkluderet i foregående afsnit om Kunsthallen Brandts. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Andel af udgifter til drift af Fællesadministrationen kr. Ejendomsudgifter Svendehjemmet m.m kr. Udstillinger kr. Museumsvirksomhed kr. Katalog kr. Brugerundersøgelse kr. Andre driftsomkostninger kr. Forpligtelser overfor tilskudsyder Odense Kommune er hovedtilskudsyder til Museet for Fotokunst og fører således tilsyn med museet. Museet har som følge heraf forpligtelser via en driftsaftale med Odense Kommune. Desuden har museet og kommunen ind- 9 Dette fremgår af 13 i fotomuseets vedtægt. 6/27

7 gået aftale om regnskabsførelse. Aftalerne udløb 31/ Odense Kommune har fremsendt aftale med henblik på ekstraordinær forlængelse i 2013 under forudsætning af fusionen. Museet for Fotokunst er statsanerkendt og modtager statstilskud efter museumslovens 15. Beskrivelse og regler for tilskud via Museumsloven beskrives i bilag 2. Personale Museet for Fotokunst har følgende personaleressourcer ansat svarende til 5 årsværk 10 : 1 Direktør 1 Museumsinspektør/redaktør 1 Udstillingssekretær 1 Museumsassistent 1 vagtmedarbejder Desuden i forskellige jobordninger: 1 vagtmedarbejder i flexjob 1 glarmester på deltid (beskyttet stilling) 1 registrator på deltid (beskyttet stilling) Sluttelig betales 1/3 af et ph.d. stipendiat (SDU) Af og til er der en eller to ansat i midlertidige løntilskudsordninger. En sjælden gang er der en akademisk medarbejder ansat som projektmedarbejder. Foruden ovenstående personaleressourcer medfinansierer Museet for Fotokunst en fællesadministration sammen med Kunsthallen Brandts og Mediemuseet. Fællesadministrationen præsenteres i næste afsnit. Aktivitet Museet for Fotokunst viser 5-6 nye udstillinger af både dansk og international fotokunst om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Brandts Torv Besøgende kun til fotomuseet Besøgende på fællesbilletter I alt Jf. mail fra direktøren for fotomuseet. 11 Antal besøgende, som alene har indløst billet til denne institution. 12 Antal besøgende, som har indløst fællesbillet til alle tre institutioner i bygningen. Dette tal indeholder de samme besøgende, som er nævnt i afsnittet, som beskriver Kunsthallen Brandts (dvs. en gentagelse). 7/27

8 Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter ligesom det tilrettelægger og producerer udgivelser. Fællesadministrationen på Brandts Mediemuseet, Kunsthallen Brandts, og Museet for Fotokunst finansierer i fællesskab en administration. Fællesadministrationen løser institutionernes opgaver vedr. økonomi, personaleadministration, markedsføring, og museumsbutik. Desuden rummer Fællesadministrationen et formidlingscenter med speciale i at kombinere kunst og undervisning. Fysisk placering Fællesadministrationen er fysisk placeret i samme bygning som institutionerne (Brandts Torv 1, 5000 Odense). Juridisk organisering Fællesadministrationen er ikke en selvstændig juridisk enhed. Det er alene en intern arbejdsdeling mellem institutionerne på Brandts. Fællesadministrationen er således ikke juridisk ejer af aktiver, ligesom fællesadministrationen ikke er arbejdsgiver. Alle aktiver og forpligtelser (herunder personale) ligger hos de selvejende institutioner. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Tilskud fra Odense Kommune til PR og marketingsmedarbejder kr. Tilskud fra Kunsthallen kr. Tilskud fra Museet for Fotokunst kr. Tilskud fra Mediemuseet kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturarvsstyrelsen kr. Formidlingscentret tilskud fra Kulturregion Fyn kr. Formidlingscentret tilskud fra Odense Kommune kr. Formidlingscentret tilskud fra Det Danske Filminstitut kr. Formidlingscentret undervisningsforløb kr. Brandts Shop kr. Delvis momsfradrag, guidehonorar m.m kr. Udover tilskuddet har Odense Kommune afholdt udgifter til aflønning af ledige i jobtræning med kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personale kr. Rengøring kr. Formidlingscentret kr. Brandts Shop kr. 8/27

9 Kontorhold, abonnementer, forsikringer m.m kr. Personale Fællesadministrationen har følgende personaleressourcer ansat 13 : Formidling 1 Publikumschef 1 Presseansvarlig 1 Daglig leder af Brandts Shop 1 Leder af forkontor 1 Formidlere 1 Underviser i TV-studiet 1 Billetsalgsmedarbejder 1 Shop medarbejder Administration 1 Administrationschef 1 Løn- og personalemedarbejder 1 Økonomimedarbejder 1 IT-administrator 1 Vicevært 1 Assistent 1 Kantinemedarbejder Vagter 1 Vagtchef 8 Vagter Frivillige Desuden er hele huset tilknyttet frivillige, som hjælper til på forskellige måder. Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum viser udstillinger med dansk billedkunst. Museet har en fast samling og opbevaringer i magasin. Fysisk placering og profil Fyns Kunstmuseum er fysisk placeret i egen selvstændige bygning (Jernbanegade 13, 5000 Odense). Med udgangspunkt i egen samling og indlån viser museet over 250 års dansk maleri, skulptur, tegning og grafik fra 1700-tallet til samtiden. Speciel vægt 13 Jf. 9/27

10 er lagt på dansk konkret og konstruktiv kunst. Repræsentativ kunst fra landsdelen. Indsamling afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. Juridisk organisering Fyns Kunstmuseum en del af det kommunale museum, Odense Bys Museer. Odense Bys Museers bestyrelse udgøres af de 7 medlemmer i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune. Alle bestyrelsesmedlemmer er således udpeget af Odense Byråd. By- og Kulturrådmanden er formand for bestyrelsen. Fusion til ny institution Ved udskilning af Fyns Kunstmuseum fra den nuværende organisation til en fusioneret billedkunstinstitution, skal der foretages en ændring af Odense Bys Museers ansvars- og virkeområder. Dette kræver en vedtægtsændring og vedtægtsændringer skal jf. gældende kompetencefordelingsplan godkendes af Odense Byråd. For at bevare statstilskud som statsanerkendt museum jf. Museumsloven, skal ændringer i museets ansvarsområde endvidere godkendes af kulturministeren. Ligesom udskilning af kunstsamlingen skal ske til et statsligt eller statsanerkendt museum, med mindre ministeren har givet tilladelse hertil. Økonomi Indtægter (regnskabstal 2011) Driftstilskud fra Odense Kommune kr. Statstilskud (Andel af 16-tilskud 14 ) kr. Entre- og salgsvareindtægter kr. Fonde og øvrige indtægter vedrørende udstillinger kr. Udgifter (regnskabstal 2011) Personaleomkostninger kr. Særudstillinger inkl. kataloger kr. Andel af fællesomkostninger Odense Bys Museer kr. Forbrugsafgifter kr. Andel af annoncering og markedsføring kr. Andre driftsomkostninger kr. Bygningen Jernbanegade 13 ejes af Odense Bys Museer, Odense Kommune. Der beregnes ikke lejebidrag af bygningen. Afskrivning på bygningen udgør jf. Odense Kommunes regnskab kr. (2011-tal). 14 Odense Bys Museer modtager et samlet 16 tilskud fra staten. Ovenstående statstilskud svarer til det 15-tilskud, som Fyns Kunstmuseum tidligere modtog (2011-priser). 15 Herunder nettoindtægter vedr. årbogen Fynske Minder, som giver gratis entre. FKM andel er skønnet til 25%. 10/27

11 Budget til bygningsvedligehold af Jernbanegade 13 administreres af Teknisk Service. Udgiften til bygningsvedligehold udgjorde i kr. (pga. toiletombygning normal årlig vedligeholdelsesudgift udgør omkring kr.). Personale Fyns Kunstmuseum har følgende personaleressourcer ansat: 1 Overinspektør 1 Akademisk Medarbejder 1 Museumsinspektør 1 Museumsassistent Museumsværter Til drift af Fyns Kunstmuseum anvendes ressourcer fra mange forskellige afdelinger i Odense Bys Museum. Dette vedrører museumsledelse, økonomi og administration, udstillingsopbygning, vagter, butik, IT, bygningsdrift og vedligeholdelse, magasiner og konservering, formidling, forlagsaktiviteter, og markedsføring, mv. Forpligtelser overfor tilskudsyder Fyns Kunstmuseum er en del af Odense Bys Museer. Odense Bys Museer er statsanerkendt og modtager tilskud efter både 15 og 16 i Museumsloven. Fyns Kunstmuseum er specialmuseum og modtager statstilskud Museumsloven. Aktivitet Fyns Kunstmuseum udstiller sin faste samling og 5-6 nye udstillinger om året. Antal besøgende som årligt besøger museet på Jernbanegade Museet gennemfører endvidere forskellige aktiviteter, tilrettelægger og producerer udgivelser. 11/27

12 Fremtid Dette arbejdsnotat præsenterer vurderinger. Det er således ikke alle detaljer omkring fremtiden, der er endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Nærværende kapitel indledes med en præsentation af potentialer for en fremtidig fusion af de tre billedkunstinstitutioner. Efterfølgende præsenteres forventninger til fremtidig organisering, hvor der lægges vægt på at skabe en organisering med gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Afsluttende gives forslag til en fusionsproces. Motivation for fusion Odense Kommune har truffet en kulturpolitisk beslutning om, at Odense skal have en slagkraftig kulturprofil. Det skal bl.a. ske ved at samle relevante driftsområder i nye fællesskaber og nye profilskabende projekter. Herved sikres større effekt af de økonomiske ressourcer ligesom Odense Kommunens vision At lege er at leve understøttes. Fusionen skal således ses som element i en langsigtet byudviklingssammenhæng. Odenses kulturprofil En fusion af de tre billedkunstinstitutioner motiveres af et ønske om at gøre eksisterende stærke kulturtilbud endnu stærkere. Effekten af fusionen skal vise sig i, at Odense opnår en tydelig kulturprofil på billedkunstområdet, hvor de publikumsorienterede udstillingsaktiviteter spiller en bærende rolle. Ud fra et demokratisk og inkluderende kulturelt værdigrundlag ønskes kulturinstitutioner med en skala, der gør dem i stand til at tilbyde livslang læring og dannelse, samt oplevelser og styrke det aktive medborgerskab alt sammen med udgangspunkt i kunst og kultur. Kulturinstitutioner skal skabe meningsfulde fællesskaber med og blandt alle borgere fra ung til gammel. Odense Kommune støtter således bemærkningerne til lovforslaget til en ny Museumslov, hvor det fremgår, at museernes samfundsmæssige rolle skal styrkes, og museerne skal bidrage til samfundets udvikling og til almen dannelse gennem oplevelser, inspiration, læring, kritisk refleksion og medborgerskab. Ligesom Odense Kommune støtter, at museerne som videnscentre og læringsmiljøer skal aktualisere deres viden. De skal bidrage til samfundsdebatten. De skal skabe værdi og være efterspurgt af borgere og samfund 16. Kunstnerisk og formidlingsmæssigt skal fusionen give institutionen en størrelse, hvor der skabes reel mulighed for at udvikle den traditionelle kunstformidling og blive et nationalt og måske internationalt foregangseksempel. Det er i særlig grad kombinationen af kunsthal og museum, der skal sikre den 16 Fra bemærkningerne af 28/ til lovforslaget til en ny Museumslov s /27

13 nødvendige kreative platform for nytænkning. Museumsfaglighed overfor kunsthallens faglighed skaber rum for en dynamisk indbyrdes perspektivering, hvor nutid kan forstås gennem fortid, og fortid gennem nutid. Harmoni med ændring af Museumsloven Motivationen for fusionen harmonerer generelt med intentionerne bag ændring af Museumsloven. Der er således mange ligheder mellem den kommunale og statslige motivation for ændringer. Kulturministeriets og Kulturstyrelsens ønske om større og færre enheder på museumsområdet følger også i dette spor. Mere end 40 statsanerkendte museer er siden 2006 indgået i større eller mindre fusioner. Senest ser vi i Odense, at Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer fra Bestyrelse og ledelse Fusionen vil skabe en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner. Det giver mulighed for at sammensætte en bestyrelse med professionel indsigt i ledelsesrelevante fagområder. Samtidig er der behov for at foretage en nødvendig reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer i forhold til de nuværende bestyrelsers størrelser. Herved skal sikres en handlekraftig bestyrelse i lighed med anbefalingerne i Liebst-udvalgets anbefalinger omkring god ledelse i kulturinstitutioner. Som en af Danmarks mest interessante billedkunstinstitutioner, er der tale om en ledelsesudfordring for stærkt kvalificerede ledere. Mediemuseet fusionerer med Odense Bys Museer Mediemuseet som også bor på Brandts Torv 1 her netop gennemført en fusionsproces med Odense Bys Museer. Sammenlægningen af mediemuseets opgaver med Odense Bys Museer skete 1/ Mediemuseets bidrag til finansiering af fællesadministrationen på Brandts er dermed bortgået. Varemærket Brandts Brandts-området og herunder udstillingsstederne på Brandts er et af Odenses stærkeste kulturbrands (varemærker). Den eksisterende brand-værdi kan over tid opnå større gennemslagskraft ved at blive varetaget af én bestyrelse med én vision. Brandts høje brand-værdi og stærke kompetencer inden for markedsføring og PR vil have en attraktiv afsmittende effekt på Fyns Kunstmuseum. Styrke Fyns Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum har gennem de seneste år haft en uændret position som Odense Bys Museers eneste billedkunstfaglig museum. Odense Bys Museer har et særligt fokus på Hans Christian Andersen og Odense Kommune ønsker en yderligere prioritering af dette kulturarvs-arbejdsområde de kommende år. 13/27

14 Med henblik på at styrke både indsatsen overfor Hans Christian Andersen samt styrke Fyns Kunstmuseum indsats på billedkunstområdet, er det vurderingen, at Fyns Kunstmuseum bedst organiseres i et andet fællesskab, hvor billedkunst er øverste prioritet. Kombination af fagområder og arbejdsvilkår Der skal fortsat udføres opgaver og påtages ansvar på alle tre billedkunstområder. Det er vigtigt at fastholde en stærk faglighed på hvert af områderne. En fusion vil overføre kompetencer og faglighed på tværs af de nuværende institutioner. Processer for udstillingsproduktion og supportfunktioner kan overføres fra det ene fagområde til det andet. Både når det gælder kunstfaglighed og evnen til at være dynamisk, hurtig, og omstillingsparat. Fusionen skal give mulighed for synergi mellem billedkunstområderne på en måde, som er publikumsorienteret. En samlet programplanlægning for alle billedkunstområder vil fx give mulighed for, at kunsthal-opgaver og museums-opgaver kan understøtte hinanden. Museumsformidling kan perspektivere samtidskunst, ligesom samtidskunst kan aktualisere fortidens billedkunst i en nutidig kontekst. De enkelte enheders eksisterende styrker skal komme alle tre billedkunstområder til gode. Fx skal den stærke formidling til børn og unge i Brandts Formidlingscenter skabe værdi til Fyns Kunstmuseum. Omvendt skal Fyns Kunstmuseums gode samarbejde med Statens Museum for Kunst også skabe værdi for kunsthal og fotomuseum. Generelt er det forventningen, at den nye billedkunstinstitution anvender kompetencer på tværs af enheder og præsenterer større udstillinger, hvor alle tre billedkunstområder bidrager. Det er netop de tværæstetiske oplevelser, som skal gøre den nye billedkunstinstitution særlig interessant for et lokalt og nationalt publikum. Det forventes, at arbejdsvilkår og faglige udviklingsmuligheder for alle faggrupper forbedres ved en fusion. Fusionen giver oplagte muligheder for udvikling af nye kompetencer gennem samarbejde og opgaverotation. Den nye billedkunstinstitutions brede arbejdsområde inden for billedkunsten giver mulighed for konstant udvikling af alle faggruppers viden og kompetencer på et bredt billedkunstområde. Økonomi og skalafordele På kort sigt er den økonomiske motivation at frigøre mere økonomi til den publikumsorienterede udstilling og formidling af kunst. Og den overordnede økonomiske motivation er at øge det statslige tilskud til et niveau, der er sammenligneligt med slagkraftige danske billedkunstinstitutioner som fx Aros. Et sammenligneligt tilskudsniveau giver en ny billedkunstinstitution 14/27

15 mulighed for i større grad at udbrede kendskab til billedkunst og derved bidrage til sikring af kulturelt demokrati i den syddanske provins. Den eksisterende fællesadministration på Brandts er udtryk for, at der allerede afsøges mulige skalafordele. Der vurderes at være potentiale for yderligere skalafordele. Dette potentiale skal bl.a. ses i forlængelse af det stærkere faglige og organisatoriske fællesskab, der skal etableres i den nye organisation, hvor alle er ansat samme sted. En fusion vil i den forbindelse reducere de eksisterende og uacceptable uenigheder omkring finansiering af fællesadministrationen. Skalafordele kan endvidere opnås ved reduktion af dobbeltfunktioner, omkostningsreducering, optimeret arbejdsdeling, og anvendelse af bedste praksis. Den nye billedkunstinstitution vil fx have bedre mulighed for at udnytte ressourcer og ledig kapacitet på tværs af fagområder og geografiske placeringer. Dette gælder for personaleressourcer såvel som ved almindelige indkøb. Allokeringens formål er at kanalisere ressourcerne mod de publikumsrettede aktiviteter. På mellem lang sigt forventes den nye institutions større gennemslagskraft både kunstnerisk og i offentligheden at være mere attraktiv for andre tilskudsgivere end Odense Kommune. Den nye institution skal arbejde med, at effekten af fusionen viser sig i en forøgelse af den samlede økonomi. Endelig er fusionens økonomiske perspektiv motiveret af et ønske om sikring af et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, der også i fremtiden gør det muligt at have et højt kvalitetsniveau inden for alle tre billedkunstområder i Odense 17. Økonomistyring Odense Kommune har i dag indgået en aftale med Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst om institutionernes regnskabsførelse m.v. Denne aftale indebærer bl.a.: Bogføring og økonomistyring foregår i Odense Kommunes økonomisystem Udbetalinger sker ved træk på Odense Kommunes kassebeholdning Institutionernes indtægter indsættes på en konto i Nordea tilhørende Odense Kommune Overtræk udlægges af Odense Kommune Årsregnskaber udarbejdes af Odense Kommune og revideres af kommunens revision. Revisionsudgifter i forbindelse med revision af årsregnskab og ét årligt kasseeftersyn betales af Odense Kommune. 17 Museumslovens 14, stk. 1 nr. 4 stiller krav om et økonomisk grundlag der kan opretholde en rimelig standard. 15/27

16 Lønudbetalinger sker via Odense Kommunes lønsystem. Det er Odense Kommunes ønske, at der ikke sker en sammenblanding af administrationen af økonomien mellem tilskudsmodtager og tilsynsmyndighed. En fusioneret billedkunstinstitution organiseret, som en selvejende institution, vil derfor opnå fuld frihed fra Odense Kommune, ligesom kommunen har et ønske om at skabe lige vilkår for alle kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Odense Kommune. Dette betyder, at der ikke indgås en regnskabsaftale med den nye institution. Bestyrelsen opnår fuldstændig økonomisk kompetence og ansvar, hvorved det forventes, at økonomi- og likviditetsstyring i højere grad vil indgå som et ledelsesværktøj. Ny organisation Den fremtidige organisering skal lægge vægt på at skabe gode bestyrelses- og ledelsesforhold. Kulturministeriets vejledning om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner skal være udgangspunkt for bestyrelsens og ledelsens arbejde i organisationen. Det grundlæggende formål med organiseringen er, at den skal være i stand til at sikre den ønskede effekt vedr. en stærk kulturprofil på billedkunstområdet. Fysisk placering og profil Alle billedkunstinstitutioner skal fortsat være placeret på de adresser, hvor de fysisk bor i dag. Billedkunstinstitutionen skal indeholde alle tre eksisterende institutioners formål og med udgangspunkt i det stærke varemærke Brandts, skal der udvikles en fælles profil. Juridisk organisering Den nye organisation skal etableres som en selvejende institution og registreres som sådan. Den nye billedkunstinstitution skal have hjemsted på Brandts Torv i Odense, hvor driften ligeledes skal foregå. Opløsning En evt. opløsning skal godkendes af Odense Kommune. Bestyrelse Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed. 16/27

17 I 2011 har Kulturministeriet med Liebst-udvalget udarbejdet anbefalinger til God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Bestyrelsen for det nye Brandts forventes at følge disse anbefalinger. Dette indebærer bl.a. at den skal besidde den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. I God ledelse i selvejende kulturinstitutioner anbefales endvidere, at bestyrelsen får et passende vederlag/honorar for bestyrelsesarbejdet for at understrege, at arbejdet er vigtigt og forbundet med et tidsforbrug og et ansvar. Hvor det findes relevant, skal bestyrelsen have mulighed for at nedsætte eventuelle fagråd på de forskellige kunstfaglige områder. Som hovedtilskudsyder ønsker Odense Kommune at godkende alle bestyrelsesmedlemmer og forventer, at vedtægten sikrer en bestyrelse med relevante kompetencer. Odense Kommune skal have en plads som tilforordnet i bestyrelsen. Med henblik på fortsat at opnå og bevare tilskud efter Museumsloven, skal bestyrelsen sammensættes efter gældende lovgivning. Økonomi Den nye billedkunstinstitution får en økonomisk ramme, som svarer til summen af de tre nuværende billedkunstinstitutioners indtægter, opgjort på baggrund af regnskabstal De samlede indtægter for 2011 udgør ca. 29,3 mio. kr. 18, som kan specificeres således: Fast tilskud fra Odense Kommune 19,8 mio. kr. Fast tilskud fra Staten 2,5 mio. kr. Andre tilskud, fonde, sponserer m.m. 4,3 mio. kr. Entre- og andre indtægter 2,7 mio. kr. Der er i 2011 afholdt udgifter for i alt ca. 28,4 mio. kr., som kan specificeres således: Personaleomkostninger 15,5 mio. kr. Udstillinger og museumsvirksomhed 7,0 mio. kr. Andre driftsudgifter 5,9 mio. kr. Ud over ovennævnte udgifter har Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst haft afskrivninger på anlægsaktiver for 0,3 mio. kr. 18 Beløbet størrelse er under forudsætning af, at alle nuværende tilskud fra andre tilskudsydere bibeholdes. 17/27

18 Ud over de kontante tilskud har Odense Kommune stillet lokaler i Brandts Torv 1 vederlagsfrit til rådighed for Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst, og udgifterne hertil udgør følgende (2011-tal): Den årlige lejeværdi er opgjort til 3,0 mio. kr. Fællesomkostninger, forbrugsafgifter m.m. 1,2 mio. kr. Vedligeholdelse af bygningen 0,8 mio. kr. (Udgiften dækker også bygningsvedligeholdelse for Mediemuseet og Det Fynske Kunstakademi). De selvejende institutioner Kunsthallen Brandts og Museet for Fotokunst havde jf. seneste regnskaber pr. 31/ en egenkapital på hhv. ca kr. og kr. Personale Odense Kommune lægger i sin kulturpolitik vægt på stærke ledelseskompetencer inden for det kunst- og kulturfaglige såvel som de økonomiske, administrative og personalemæssige områder. Ledelse betragtes som en selvstændig faglighed. Bestyrelsen foreslås at ansætte en direktør med erfaring og stærke ledelseskompetencer. Vedkommende skal formå at stå mål med de udfordringer og muligheder en fusion udløser. En af direktørens vigtigste opgaver vil på kort sigt være at sikre maksimal opnåelse af fusionens økonomiske gevinster, så de kommer publikumsorienterede aktiviteter til gode. Det er direktørens opgave at træffe beslutning om en hensigtsmæssig organisering af driften, hvorfor vedkommende ansætter alt øvrigt personale og sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige administrative og kunstfaglige kompetencer til varetagelse af alle tre billedkunstområder på et højt kvalitetsniveau 19. Der forventes en direktør, der kan indgå som en væsentlig deltager i det lokale kulturliv og sætte sit præg på den kulturelle dagsorden særlig i Odenses offentlighed. Odense Kommune forventer, at direktøren deltager aktivt i byens kulturledernetværk. Forpligtelser overfor tilskudsyder Den nye institution skal indgå aftaler med tilskudsydere og derigennem pådrage sig forpligtelser: Odense Kommune indgår flerårig driftsaftale med den selvejende institution. Det væsentligste indhold i driftsaftalen er, at institutionen skal bidrage til indfrielse af Odense Kommunes kulturpolitik. Drifts- 19 I bilag 3 findes inspiration til kompetencer og kvalifikationer. 18/27

19 aftalen indebærer bl.a. at institutionen modtager et fast årligt driftstilskud. (Dette følger sammen tilskudsmodel som i dag.) Odense Kommune indgår flerårig lokaleaftale med den selvejende institution og institutionen råder derefter over faste lokaler. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. tilskud efter Museumsloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) Staten indgår aftaler vedr. øvrigt fast tilskud efter Finansloven. Institutionen modtager derefter et fast årligt beløb. (Dette følger samme tilskudsmodel som i dag.) 19/27

20 Anbefalinger til fusionsproces Formålet med disse anbefalinger skal sikre, at der anvendes en struktureret tilgang til fusionen. Undersøgelser viser, at en struktureret tilgang til fusioner giver fordele i form af 20 : Hurtigere implementering Lavere omkostninger Øget realisering af gevinster og synergi Fortsat effektiv drift Lettere omstilling af organisationen Hurtigere og mere effektiv reaktion på medarbejderes bekymringer Anbefalinger til fusionsprocessen følger Deloittes model for planlægning og gennemførelse af fusioner i den offentlige sektor 21, anbefalinger fra Kulturarvsstyrelsen 22, samt KLs anbefalinger 23. Fusions-organisation Ingen organisation er med sin normale driftsorganisering gearet til at håndtere en fusion og samtidig varetage de almindelige driftsopgaver under forløbet. Derfor bør der nedsættes en fusions-organisation, som har til opgave at gennemføre fusionen. Fusions-organisationen tydeliggør referencer og beslutningskompetence. Fusionsdato Der bør tidligt i forløbet aftales en dato for, hvornår fusionen effektueres. Denne dato vil tjener som et tydeligt pejlemærke for alle berørte. Tryghedsparadigme Flg. tager udgangspunkt i en forventning om, at den nye billedkunstinstitution skal beskæftige det samme antal personer som beskæftiges i alle tre institutioner i dag. Der skal således følges et tryghedsparadigme. Tryghedsparadigmet skal sikre, at der tydeligt kommunikeres til alle medarbejdere. Der bør skal skabes tryghed om ansættelsen via inddragelse og fuldt kendskab til, hvordan processen får indflydelse på de ansattes arbejdsvilkår. Opsummerende: Ingen ansatte afskediges som følge af fusionen. Alle eksisterende ansatte virksomhedsoverdrages. 20 Undersøgelse foretaget af Watson Wyatt Worldwide Fusioner i den offentlige sektor, Børsen, Offentlig Ledelse 4.5, 1/Februar Kærlighed eller tvangsægteskab, Kulturarvsstyrelsen Når Fusioner Fungerer, Væksthus for Ledelse, 2007 og Når vi flytter sammen, Ledelse af kommunale fusioner, KL & KTO, /27

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5

Indhold. Forord... 3. Indledning... 4 Formålet med publikationen... 4 Det mangfoldige kulturliv...5 2 Indhold Forord............................ 3 Indledning......................... 4 Formålet med publikationen................ 4 Det mangfoldige kulturliv..................5 Anbefalinger........................

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution Hou Lystbådehavn. Advokatfirma VEDTÆGTER for Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1. Navn og hjemsted 1.1 Institutionens navn er Den selvejende institution Hou Lystbådehavn 1.2 Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere