Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 27. maj 2013"

Transkript

1 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12 fuldmagter ud af i alt 158 andele. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog herefter Henning Svane som dirigent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelsen og regnskabet var sendt ud til tiden. Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mindst en 1/5 af foreningens andelshavere ifølge vedtægterne skal være til stede, hvilket svarer til 32 ud af de Formandens beretning Sidste år talte vi om... TILSTANDSRAPPORT De fleste af arbejdsopgaverne er i gang, hvilket betyder, at enten er de allerede udført eller også bliver de det i løbet af dette regnskabsår, med udgang primo ORDENSREGLER Ordensreglerne var oppe at vende ved sidste års generalforsamling og der var en bred enighed om at følge dem, men der er desværre stadig nogle beboere som ikke har forstået dem endnu. Nogle af de punkter, som oftest ikke respekteres er f.eks.: parkering i længere tid i passagen (det er en brandvej) altanen benyttes som lagerplads / pulterrum hunde får lov at rende rundt uden at være i snor støj (uden for de tilladte tidsrum) VASKERIET Her er der stadig flere, som ikke benytter den bestilte vasketid eller blot har glemt at flytte låsen fra sidste gang. Det betyder at andre, som gerne ville have haft den tur må vente, og det koster faktisk kroner og ører i mistet omsætning i vaskeriet. Og så er der dem, der bare vasker UDEN at sikre sig, at turen ikke er reserveret af andre 1

2 I året der er gået, har vi arbejdet med VEDTÆGTER Vi har i bestyrelsen brugt rigtig mange timer på sammenligning af vores gamle vedtægter og de officielle, som også kaldes for standardvedtægterne, idet vi ønskede mere ensartede og tidssvarende vedtægter. Efter et langt forarbejde inklusive et heldags seminar, nåede vi med diverse tilpasninger frem til nogle vedtægter, vi kunne stå inde for, hvorefter de blev sendt til ejendommens advokat for et nøjere juridisk gennemtjek. Resultatet er et helt nyt sæt vedtægter, som er med som forslag i år jf. punkt 4, 1. SALG Der er til alt held kommet godt gang i salget igen. Der er særligt nogle ejendomsmæglere, som har stor succes med at sælge andelsboliger i Kirsten Kimers Gård og det er da positivt. PORTE Lige før påske blev der monteret ny port med elektrisk lukning på Tycho Brahes Alle, hvilket sikrer at den ikke smækker som tidligere, de to andre porte vil også blive udskiftet i 2013 og/eller i TYVERISIKRING AF KÆLDERVINDUER Ved flere tilfælde har der været indbrud i kældrene og i Kimer Klubben, og derfor er der nu monteret tyverisikring i vinduerne til kældergangene, vaskeriet og i Kimer Klubben. Sikringen består af et metalrør, som er monteret på tværs af vinduet, men stadig med mulighed for at åbne vinduet. Tip! Hvis du selv ønsker at lave tyverisikring i dit kælderrum (hvis du har et vindue), så gøres det nemmest ved at montere en hylde nogenlunde midt i vindueshullet. STORE STEN PÅ TBA I første omgang blev der lagt tre sten ud på fortovet på Tycho Brahes Alle, én ved nr. 40 og to ved nr. 46. Dette for at illustrere, at biler ikke må køre op på fortovet (som har kostet kr. at etablere). Alligevel har der været flere, som ikke har forstået budskabet, hvorfor det har været nødvendigt at placere én sten mere. Lige nu arbejder vi på VANDSKADER Vandskader i kældrene bliver fremadrettet forhindret, idet Københavns Kommune har givet tilladelse til, at lukke afløbene i de gamle vaskekældre helt ude ved hovedkloakken. Det er noget der koster, men jeg er sikker på det har kostet mere for den enkelte beboer, som har været ramt af vandet. REGNVANDSAFLEDNING Der arbejdes lige nu med en plan om etablering af regnvandsfaskiner i gård og anlæg. Ejendommen afventer en økonomisk bevilling samt tilladelse fra Københavns Kommune, da projektet til ca kr. skal hænge sammen, både økonomisk og logistisk. 2

3 MALING AF VINDUER Det er aftalt med vores faste maler, at vinduer (som ikke er indenfor de lukkede altaner) på Højdevej mod gaden og på Tycho Brahes Alle mod gården males i 2013, resten males i SAMMENLÆGNINGER Indtil nu har bestyrelsen afvist sammenlægninger mellem etagerne, men vi har nu besluttet, at sige JA til sammenlægninger, dog kun mellem lejligheder i stuen og 1. sal. Dette af hensyn til salgsmulighederne for andelshavere med en stuelejlighed, som er kommet lidt i klemme efter etableringen af de nye altaner. INDBRUD I PÅSKEN I påsken var der indbrudsforsøg ved fem døre fra gårdsiden og natten efter var der regulært indbrud ved nr. 31 fra gaden. Begge kontorer blev besøgt og gennemrodet. Heldigvis havde vi ingen værdier liggende bortset fra Flagudvalgets kasse, hvilken dog nok kan erstattes. Men det er kedeligt, at det sker hos os, også selvom det nu er ved direkte indbrud. Nu var det kontorene, det gik ud over. Men det kunne lige så godt have været privat beboelse. På baggrund heraf, må vi atter komme med en venlig anmodning om at: altid lukke dørene efter jer, både til gården og til gaden se efter at porten lukker - uden at ubudne gæster følger med ind I forlængelse af denne kedelige hændelse, undersøger vi endvidere, om der kan monteres noget metalsikring omkring dørlåsene, for derved at forhindre muligheden for nye indbrud. >>><<< Formanden sluttede sin beretning med en tak for et godt samarbejde i året som er gået til: vores vicevært, til de beboere, som giver en hånd med i det daglige, og ikke mindst til bestyrelsen. Formandens beretning blev sat til debat, hvorefter der var flere spørgsmål fra salen. Vedr. indbrud. Sp. Der er efterhånden mange universalnøgler i omløb, og mange nøgler der aldrig er blevet afleveret ved flytning etc. Kan man få nye nøgler? Sv. Det vil kræve et helt nyt låsesystem for i alt 44 døre inkl. porte. Bestyrelsen kigger på det. Vedr. vaskeriet Sp. Kan tidsbestillingen gøres digital? Sv. Ja, men der er med vilje valgt den laveste fællesnævner, så alle kan finde ud af det. Vedr. kamera ved indgangsdørene Sp. Kan man få installeret kamera, så man kan se hvem der ringer på? Sv. Ja, men igen er det meget dyrt, og måske lidt i overkant. 3

4 Vedr. salg Sp. Sv. Bliver der solgt til prisen eller med afslag? Der bliver pt. givet afslag på ca kr., og endnu mere på stuelejlighederne. Vedr. vandskader Sp. Hvis der lukkes for kloakkerne, kommer vandet så op et andet sted? Sv. Nej, der er ikke tale om det samme kloaksystem. Beretningen blev efter spørgsmålsrunden godkendt. 3. Regnskab Regnskabet blev af kassereren gennemgået i hovedpunkter, og væsentlige afvigelser i forhold til budgettet blev yderligere uddybet. Andelskronen er igen i år blevet sat til et beløb af kr. pr. m². Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som derefter blev godkendt. 4. Forslag 1) Vedtægtsændringer, v/bestyrelsen Helt nye vedtægter for Kirsten Kimers Gård. Der er taget udgangspunkt i de officielle standardvedtægter for andelsboliger, dem som bl.a. ABF anbefaler, men samtidigt er de vigtigste elementer fra de gamle vedtægter taget med. 2) Garantbeviser i Sparekassen Sjælland, v/bestyrelsen Køb for kr. i garantbeviser. Det er en investering og samtidig en garantikapital for Sparekassen Sjælland på samme måde, som var det aktier. Her står pengene på en lukket konto, og derfor ikke til nogen kurs, men skal man på sigt bruge sine investerede penge, skal man søge om at få dem. Kontoen forrentes pt. med 2½ % p.a. Ved køb af garantbeviser, får vi mulighed for at indsætte en del af foreningens penge og samtidig få en væsentlig højere rente. I forhold til den almindelige rentesats, kan vi pr. år tjene ca kr. mere i rente hvilket vil sige, at vi efter de første to år har indtjent garantbeviserne og derefter er der tale om en ren fortjeneste. Spørgsmål fra salen: Sp. Hvorfor lige Sparekassen Sjælland? Sv. Fordi det er en solid, gammel bank, pengene er ikke låst ved aftalen og det er en god forrentning. Forslaget blev vedtaget med 47 for, en imod og en blank. 4

5 3) Regulering af boligafgift, v/bestyrelsen På baggrund af de stigende skatter / afgifter samt større vedligeholdelsesudgifter, bl.a. maling af vinduer i , foreslås boligafgiften ændret fra kr. 44,00 pr. m2 til kr. 47,00 pr. m2 med virkning fra den 1. juli Forslaget blev vedtaget med 47 for, en imod og en blank. 4) Sanktionsmuligheder ved gentagne overtrædelser af ordensreglerne, v/bestyrelsen Bestyrelse ønsker mulighed for at kunne handle overfor andelshavere, som igen og igen lader hånt om foreningens ordensregler. Sanktionerne kunne f.eks. være af økonomisk karakter. Ved et ja, vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget, så det bliver juridisk holdbart. 5) Gæld v/bestyrelsen Bemyndigelse til omlægning af boligforeningens gæld samt evt. en forøgelse af gælden til max. 35 mill. kr. 5. Budget Budgettet blev gennemgået ved kasserer Palle Pedersen, og der var ingen spørgsmål til det. Budgettet blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen Formand Helge Mogensen blev genvalgt for en periode af 2 år. Bestyrelsesmedlem Nico Danielsen blev genvalgt for en periode af 2 år. Som suppleanter til bestyrelsen, blev Michael Mogensen genvalgt som 1. suppleant og Stine Tornemand blev valgt ind som 2. suppleant. Begge er valgt for en periode af 1 år. 7. Valg af revision Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S blev genvalgt. 8. Eventuelt Synsrapporter Sp. Kan synsrapporter blive udleveret til nyindflyttede? Sv. Ja, hvorfor ikke. Bestyrelsen kigger på det. 5

6 Udskiftning i bestyrelsen, v/formanden Den gennemsnitlige alder for bestyrelsen bliver højere og højere, og der skal simpelthen nye kræfter til. Både formanden og næstformanden har siddet i bestyrelsen i langt over 30 år. Næstformanden, Willie Kentved trækker sig tilbage ved næste generalforsamling (2014) og formanden, Helge Mogensen ved generalforsamlingen året efter Som et led i at få besat de fremtidige poster, vil bestyrelsen i løbet af vinterhalvåret invitere andelshaverne til en uforpligtende snak om bestyrelsesarbejdet i Kimer Klubben. Generalforsamlingen sluttede kl i god ro og orden. Bestyrelsen 6

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere