SmartRadiator Controller Pro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartRadiator Controller Pro"

Transkript

1 Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic Wireless Radiator Thermostat (p. 26) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse Betjening og display Sikkerhedsanvisninger Instruktioner for bortskaffelse Indsættelse (udskiftning) af batterier Montering på radiator Adapter til Danfossventiler Tyverisikring Ventilkalibrering Inkludering af enheder Ekskludering / Reset Indstillinger (Auto / Manu / Ferie) Boost-funktionen Åbent Vindue funktion Displayvisning ved normal drift Børnelås Aktivering af varmepause (for at forlænge batteriets levetid) Aktivering af frostsikring (radiator slukket) Tilkalkningsbeskyttelse af ventil Fejlfinding og fejlmeddelser Indhold Oplysninger om radioen Tekniske specifikationer Tilsigtet brug SmartRadiator Kontrolleren er en del af et SmartRadiator Systemet. SmartRadiator Kontrolleren regulere varmen fra din radiator(er). Alle konfigurationsindstillinger kan ske via produktets brugerflade, via SmartRadiator Vægtermostat eller via SmartRadiator PC Software / Smartphone. Systement tillader forskellige indstillinger for de enkelte rum i hjemmet. Den trådløse kommunikation mellem de forskellige enheder er tovejs, hvorved der sikkers stabil drift af systemet. SmartRadiator Kontrolleren erstatter en traditionel mekanisk termostat, og kan monteres på alle standard radiatorventiler. Enheden må kun monteres indendørs og skal beskyttes mod fugt, støv og sol-eller varmestråling. Bruges produktet til andre formål end beskrevet i denne betjeningsvejledning bortfalder garantien. Dette gælder også ved enhver ombygning eller ændring af produktet. Dette produkt er beregnet til privat og kommercial brug. Læs denne manual grundigt, før du begynder at installere og bruge produktet. Du kan også besøge vores hjemmeside for at online version af manualen. 1.0 Dansk udgave 09/2012 Dokumentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. Alle rettigheder forbeholdes. 2 3

3 2. Betjening og display 3. Sikkerhedsanvisninger Denne enhed er ikke et stykke legetøj, tillad ikke børn at lege med det. Efterlad ikke emballage, da det kan være farligt for børn. Åbn ikke enheden: Det indeholder ikke dele, der skal serviceres/skiftes af brugeren. I tilfælde af fejl, bedes du returnere produktet til vores serviceafdeling. A B D G E C A Automatisk indstilling (Auto), Manuel indstilling (Manu), Ferie indstilling( ), Boost-funktion ( ), Åbent Vindue funktion ( ) B Temperatur visning, nuværende setpunkttemperaturen C Sænknings / Komfort-temperatur ( ), batteri tomt symbol ( ), radio kontakt ( ), aktivitets symbol ( ) D Auto / Manu knap: Skift mellem automatisk og manuel indstilling, afslutte Feriefunktionen E Boost-knap: Aktiver Boost-funktionen, bekræft, start Inkludering F Skift mellem Sænknings- og Komfort-temperatur G Drejeknap: lav (temperatur) indstillinger F 4. Instruktioner for bortskaffelse Smid ikke ud sammen med alm. husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på den lokale indsamlingssted for elektronisk affald i overensstemmelse med loven om elektriskaffald og elektronisk udstyr. CE-mærkningen er et officielt symboler, som vedrører den frie bevægelighed for et produkt, det garantere ikke produktets egenskaber. Brugte batterier bør ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald! Aflever det ved dit lokale batterie-kontainer eller renovationsplads. 5. Indsættelse (udskiftning) af batterier Fjern batteridækslet. Isæt 2 stk. LR14 (Mignon / Type C) batterier, og sørg for de er vendt rigtigt. Sæt batteridækslet på igen, og lås det på plads. Levetiden af nye alkaline batterier er cirka 5 år. Et batteri symbol ( ) vises i displayet, når batterierne skal udskiftes. Efter fjernelse af batterierne, vent ca. 1 minut 4 5

4 før de nye indsættes. Denne enhed understøtter ikke genopladelige batterier. Genoplad aldrig alkaline batterier, da dette kan medføre eksplosion. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Kortslutte aldrig batterier. Når batterierne er indsat udfører SmartRadiator Kontrolleren en ventilkaliberering. For flere detaljer, se kapitel 7. Watt Wingenroth (Wiroflex) R.B.M Tiemme Jaga Siemens Idmar Med produktet medfølger der ventiladaptere til Danfoss RA, Danfoss RAV og Danfoss RAVL ventiler. 6. Montering på radiator SmartRadiator Kontrolleren er nem at installere, og kan gøres uden at dræne vandet i systemet eller anden form for indgreb i varmesystemet. Kræver ingen brug af specialværktøj, og varmen behøves ikke at blive slukket. Montageringen på produktet kan anvendes til alle standard ventiler med M30 x 1,5mm gevind (uden behov for ventiladapter) såsom: Heimeier MNG Junkers Landis & Gyr (Duodyr) Honeywell-Braukmann Oventrop Typ A, Oventrop AV6 Schlösser COMAP D805 Valf Sanayii Mertik Maxitrol Afmontering af gammel termostat Drej drejeknappen til den maksimale værdi (A) (mod uret). Termostaten presser nu ikke længere mod ventilaktuatoren, hvilket gør det lettere at afmontere termostaten. Der findes generelt 3 måder, hvorpå en termostat er monteret. Termostater kan afmonteres på følgende 3 måder: Snap-on lås: Termostat Snap-on låsen frigøres ved at dreje låsen/omløbermøtrikken mod uret (B). Termostaten kan derefter fjernes (C). Klemmering: Termostaten holdes på plads af en klemmering, der holdes sammen med en skrue. Løsne denne skrue og fjerne termostaten fra ventilen (C) Skruet på med en montagering: Løsn montagering ved at dreje den mod uret og fjern termostaten (C). 6 7

5 RA og RAV ventiladaptere er fremstillet med forspænding for at disse sidder stramt på ventilhovedet. Anvend derfor en skruetrækker for at åbne adapteren lidt, hvor skruen skal monteres. Efter montage af ventiladapteren på ventilhovedet fastspænd adapteren med den medfølgende skrue og møtrik. E 6.1 Adapter til Danfossventiler Ved montage på Danfossventil skal en af de medfølgende ventiladaptere anvendes. Valg af egnet ventiladapter kan findes i følgende illustrationer. Sørg for, at du ikke klemme fingrene mellem de to halvdele af adapteren ved montage! Danfossventiler har aflange riller (E) omkring ventilhovedet (se pil), der sikrer, at ventiladapteren placeres korrekt, når den monteres. Ved montage af ventiladapter, skal du sørge for, at forhøjningerne inde i ventiladapteren (D) er på niveau med rillerne (E) på ventilen. FD Vær sikker op at den korrekte ventiladapter monteres! 8 9

6 Ventilaktuator-forlængeren (F) skal monteres på ventilaktuatoren på RAV ventilen før montering af ventiladapter E RAVL ventiladapteren skal ikke monteres med skrue. BEMÆRK: Der findes forskellige mekaniske versioner af Danfoss RAVL ventilen. Enkelte tillader ikke den medfølegnde ventiladaptor at blive monteret stramt. Er det tilfælde skal Danfoss RAVL metal ventiladapter anvendes - partnummer: 642CC-DK-W. E FG DF DF 10 11

7 Supportring Ventiler fra forskellige fabrikanter kan have tolerancer, hvilket kan betyde at SmartRadiator Kontrolleren ikke sidder helt fastspændt. Stabilitet og lejring af ventilen kan forbedres ved hjælp af medfølgende Supportring. Placer Supportringen (G) i flangen eller på ventilen på radiatoren, og monter herefter SmartRadiator Kontrollen på ventilen. Hvis Supportringen ikke kan monteres, er det et udtryk for, at der er tilstrækkelig stabilitet, og supportringen ikke er nødvendig

8 K 7. Ventilkalibrering Når batterierne er indsat, kører motoren helt tilbage; imens vises INS og aktivitets symbol ( ) vises i Displayer. Så snart INS vises uden aktivitets symbol ( ), kan SmartRadiator Kontrolleren monteres, hvorefter der skal udføres en Ventilkalibrering ( ADA ). Placeringen af den øvre del af tyverisikringen bestemmes af placeringen af røret til ventilen, hvorpå SmartRadiator Kontrolleren monteres. Når den øvre del monteres, vær sikker op at der er nok plads at kunne insætte skruerne. Møtrikkerne kan både monteres i den øvre og den nedre del af tyverisikringen. Sæt SmartRadiator Kontrolleren på ventilen. Spænd montageringen. Tryk på Boost-knappen, når INS vises. SmartRadiator Kontrolleren udfører nu en ventilkalibrering. ADA og aktivitets symbol ( ) vises i displayet. Mens kalibrereringen udføres, kan der ikke udføres andre indstillinger. Hvis Ventilkalibreringen er påbegyndt før montering på ventil, eller hvis en fejlmeddelelse (F1, F2, F3) vises, skal du trykke på Boost knappen, motoren kører derefter tilbage til INS position. Hvis Radiator Kontrolleren ikke bliver Inkluderet til SmartRadiator Gatewayen, skifter Kontrolleren automatisk til Manuel indstilling (Manu). Inkluderings-tilstand kan også aktiveres, mens INS vises i Displayet, dvs. Inkludering kan udføres INDEN Radiator Kontrolleren monteres på radiatorventilen. Tyverisikringen kan monteres på næsten alle typer 8. Inkludering af SmartRadiator enheder ventiler. Dette gælder også SmartRadiator For at kunne bruge SmartRadiator Kontrolleren i et Kontrollere, som monteres vha. ventiladaptere. I få system skal denne Inkluderes til SmartRadiator systemet. tilfælde kan ventilen være for tyk. Dette vil betyde at Du kan SmartRadiator Kontrolleren sammen med en tyverisikringen ikke kan monteres. SmartRadiator LAN Gateway eller uden men samme med en SmartRadiator Vægtermostat

9 Inkludering med SmartRadiator LAN Gateway: Start med at aktiver SmartRadiator Gatewayen til Inkluderings-tilstand via software (New Device). For at aktivere Inkluderings-tilstand på SmartRadiator Kontrolleren, tryk og hold Boost knappen nede i mindst 3 sekunder. Antennen symbol ( ) vises, sammen med den resterende Inkluderingstid i sekunder. Inkluderingtiden er 30 sekunder. Så snart Radiator Kontrolleren er blevet Inkluderet til SmartRadiator Gatewayen vil alle data, såsom dato, klokkeslæt og Ugeprogeam blive overført til Radiator Kontrolleren via den trådløse radioforbindelse. Uden en SmartRadiator Gateway eller Vægtermostat kan Radiator Kontrolleren KUN anvendes i Manuel indstilling. Automatisk Indstilling kan IKKE vælges. En SmartRadiator Kontroller kan kun Inkluderes til en SmartRadiator Gateway. Hvis SmartRadiator Kontrolleren allerede er Inkluderet til en SmartRadiator Vægtermostat, skal Radiator Kontrolleren nulstilles til fabriksindstilling INDEN den kan Inkluderes til en SmartRadiator Gateway (se kapitel 9). 9. Ekskludering/Reset SmartRadiator Kontrolleren kan nulstilles til fabriksindstilling. Ved gendannelse af fabriksindstilling slettes alle indstillinger og oplysninger om Inkluderet enheder. Inden en reset af SmartRadiator Kontrolleren udføres skal denne først Ekskluderes fra SmartRadiator PC softwaren, hvis SmartRadiator Kontrolleren anvendes sammen med en SmartRadiator LAN Gateway. fjerne batterierne Vent 60 sekunder Tryk og hold de tre knapper (Auto / Manu, Boost, ( )) samtidig Batterierne indsættes Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet korrekt, vises RES i Dislayet. 10. Indstillinger (Auto / Manu / Ferie) Du kan skifte mellem indstillingerne ved at trykke på Auto / Manu knappen (Indstillingerne kan kun vælges efter at installationen er udført). Manu: Manuel indstilling temperaturen, som indstilles manuelt ved hjælp af håndkanppen, opretholdes permanent. Auto: Ugeprogram - automatisk temperatur regulering i Inkludering udensmartradiator LAN Gateway: Først aktiver Inkluderings-tilstand i SmartRadiator Vægtermostatenved at trykker og holde OK knappen henhold til programmeret tidsprofil (Komkort / Sænkning). nede på SmartRadiator Vægtermostaten. Ferie( ): Ferie indstillingen opretholder den indstillede For at aktivere Inkluderings-tilstand på SmartRadiator Kontrolleren, tryk og hold Boost knappen nede temperatur til en indstillet dato og klokkeslæt, hvorefter i mindst 3 sekunder. Antennen symbol ( ) vises, Radiator Kontrolleren automatisk skifter til Automatisk sammen med den resterende Inkluderingstid indstilling. Kan kun deaktiveres på Radiator Kontrolleren. i sekunder. Inkluderingtiden er 30 sekunder. Funktionen aktiveres via SmartRadiator gateway eller 16 17

10 SmartRadiator Vægtermostat. Hvis indstillingen (Manuel, Auto, Ferie) ændres på én Radiator Kontroller i et rum, skifter de andre Radiator Kontrollere til same indstilling. 11. Boost-Funktion Boost funktion gør brug af menneskelige opfattelse af varme. Når funktionen er aktiveret, åbnes radiatorventilen straks i 5 minutter til 80% åbning (fabriksindstilling). Du kan mærke varmen fra radiatoren straks og i slutningen af de 5 minutter, fortsættes opvarmningen af rummet ved normal regulering. Hvis du kommer tidligere hjem end sædvanligt og ønsker at varme rummet hurtigt op, eller du har brug for lidt ekstra varme om morgenen efter et bad, kan Boost-funktionen med fordel anvendes. Tryk på Boost knappen for at aktivere Boost-funktionen. Den resterende tid for funktionen tælles der ned i sekunder ( 300 til 000 ). Mens funktionen er aktiv, vises. Aktivitets symbol ( ) vises, så længe ventilen åbnes / lukkers. Når den indstillede tid er gået, skifter Radiator Kontrolleren tilbage til den indstilling, der var aktiv tidligere (automatisk / manuel), og med den temperatur, der blev indstillet tidligere. Funktionen kan deaktiveres til enhver tid ved at trykke på Boost knappen igen. perioedn i stedet i minuter. 12. Åbent Vindue funktion SmartRadiator Kontrolleren reducerer temperaturen i rummet automatisk ved udluftning, for at spare på varmen. Når Åbent Vindue funktionen er aktiv, vises Vinduet Åbent symbolet ( ). Vindue Åbent Funktion: UDEN Vinduesensor: En SmartRadiator Kontrollerer er i stand til automatisk at registrere et markant fald i temperaturen som følge af udluftning (temperatur fald detekteres). Temperaturen reduceres derefter til 12 C eller den værdi, der er konfigureret i softwaren, i 15 minutter (standard fabriksindstilling). Åbent Vindue funktionen (uden SmartRadiator Vinduesensor) kan deaktiveres, hvis ønsket (ved at indstille varigheden til 0 minutter) via software. Vindue Åbent Funktion: MED Vindue-Sensor: Når en SmartRadiator Vinduesensor detekterer at et vindue er åbent reduceres temperaturen af alle Radiator Kontrollere i rummet til 12 garder (fabriksindstilling), så længe vinduet er åbent. Når Vinduesensoren registrerer lukning af vinduet vil, alle SmartRadiator Kontrollere i rummet, straks regulere tilbage til oprindelig temperatur. Funktionen vil ikke have en øjeblikkelig virkning, hvis radiatoren er dækket eller skjult (feks. bag en sofa). Hvis varigheden af Boost-funktionen er indstillet til at være mere end 999 sekunder, vises Boost Åbnet Vindue temperatur og tid kan indstilles via SmartRAdiator Softwaren. Når en Vinduesensor Inkluderes til Radiator Kontrolleren, vil denne kun reducere temperaturen via Vinduesensoren og ikke via detektering at temperaturfald

11 13. Displayvisning ved normal drift Den indstillet temperatur vises ved normal drift, sammen med Indstilling. I eksemplet til højre er Radiator Kontrolleren i Automatisk indstilling (Auto) og Komforttemperatur( ) indstillet til 21,0 C. Antennesymbolet ( ) angiver, at forbindelsen til den Inkluderet enhed er blevet etableret og er aktiv. Hvis du bruger SmartRadiator Kontrolleren i kombination med en SmartRadiator Vægtermostat, vil rumtemperaturen blive målt af Vægtermostaten. Det kan derfor være koldere eller varmere et andet sted i lokalet. For at tilpasse forskellen kan en temperatur offset på ± 3,5 C indstilles på SmartRadiator Vægtermostat eller i software. Hvis der for eksempel er 18 C andet steds i rummet end den på Vægtermostaten indstillede 20 C, kan du indstille en offset værdi på -2,0 C. Tryk og hold MODE knappen i mere end 3 sekunder. Vælg TOF med + og - knapperne i menuen. Bekræft valget med OK. Indstil Offset temperaturen med + og - knapperne. Bekræft dit valg med OK. 14. Børne-lås Knappern kan låses på produktet. For at aktivere / deaktivere Børnelåsen tryk Auto/Manu og ( ) knapperne samtidig i 5 sekunder. Når børnelåsen er aktiveret, vises LOC i 10 sek, hvorefter temperaturen atter vises. For at deaktivere børnelåsen, skal du igen trykke Auto/ Manu og ( ) knapperne samtidig Aktivering af Varmepause funktion Batteriets levetid kan forlænges ved at slukke for varmen på varmeanlægget om sommeren, og åbne alle radiatorventiler helt. Under Varmepause funktionen udføres Tilkalkningsbeskyttelses funktionen stadig. Varmepause funktionen aktiveres på følgende måde: I Manuel indstilling (Manu), drej drejeknappen med uret, indtil On vises. Varmepause funktionen deaktiveres på følgende måde: Forlade Manuel indstilling (Manu) eller drej mod uret håndhjulet. 16. Aktivering af Frostsikring (radiatoren slukket) Hvis rummet ikke behøves opvarmet, kan ventilen lukkes. Ventilen åbnes kun, hvis der er en risiko for frost. Tilkalkningsbeskyttelses funktionen fortsætter med at være aktiv. For at aktivere Frostsikringsfunktionen, skal du gøre følgende: I Manuel indstilling (Manu), drej håndhjulet mod uret, ind til OFF vises. For at deaktivere Frostsikringsfunktionen: Forlade manuel mode (Manu) eller drej håndhjulet med uret. Bemærk Frostsikringsfunktionen kan kun aktiveres i Manuel indstilling. 17. Tilkalkningsbeskyttelse af Ventil SmartRadiator Kontrolleren har den fordel i forhold til en mekaniske termostat, at den automatisk kan forhindre tilkalkning af radiatoventilen. For at gøre dette, udføres der 21

12 automatisk en ventilkaliberering en gang om ugen. Under denne korte kalibreringsprocess, åbnes og lukkers ventilen helt. Under denne proces kan produktet ikke betjenes. Ventilkalibreringsprocessen er fra fabrikken indstillet til at køre lørdag kl 11. CAL vises i Displayet imens. I SmartRadiator Softwaren kan ugedag og tidspunkt ændres. Bemærk: radiatoren vil i en kort period blive varm, men vil returnere til oprindelig temperatur. 18. Fejlfinding og fejlmeddelser Fejlkode i Problem display Batteri symbol Batteri spænding ( ) for lav F1 Ventilaktuator sidder fast F2 Ventilaktuator afstand for lang F3 Ventilaktuator afstand for kort Løsning Udskift batterier Check montering; check om ventilaktuatoren har sat sig Check monteringen af ventil adaptoren Check ventilaktuatoren; check om ventilaktuator sidder fast. Vær sikker på at enheden ikke allerede er Inklueret til en SmartRadiator Gateway (i SmartRadiator softwaren) og reset enheden. Du kan derefter gentage Inkluderings processen. Check strømforsyningen og batterierne i alle Inkluderet SmartRadiator enheder F4 Symbol for radio synkronicering blinker langsomt ( ) Symbol for radio synkronicering blinker hurtigt ( ) LOC CAL En SmartRadiator Gateway er allerede Inkluderet Forbindelsen til Inkluderet SmartRadiator enhed er tabt Duty cycle er overskredet Børnelås er aktiveret Routine tilkalkningsfunktion er aktiv Længste periode der ventes før der sendes igen er inden for en time. Følg instruktionerne i kapitel 14 for at deaktivere børnelåsen. Automatisk funktion, se kaptiel 17

13 19. Indhold Radiatortermostat Adapter Danfoss RA Adapter Danfoss RAV Pin-forlænger Danfoss RAV Adapter Danfoss RAVL Topstykke skrue M4 x 12, møtrik M4 Supportring Tyverisikringsbøjle 20. Oplysninger om radioen Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionsfrekvens, hvilket betyder, at der kan forekomme interferens. Interferens kan forårsages af strømafbrydelse, elektriske motorer eller defekte elektriske produkter. Kommunikations rækkevidden i en bygninger kan afvige meget i forhold til den i fri luft. Udover sendeeffekten og modtagerforhold af modtageren, har miljømæssige faktorer såsom fugt en væsentlig rolle samt bygningsstruktur og materiale en betydning. TrickleStar Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde den fulde overensstemmelseserklæring på: 21. Tekniske specifikationer Forsyningsspænding : 3 V Max. Strømforbrug : 100 ma Batterier : 2x LR14 batteries (Type C) Batteriets levetid : ca. 2 år Display : LCD Modtager frekvens : 868,3 MHz Typisk udendørs rækkevidde : 100 m Modtager klasse : SRD Klasse 2 Virkemåde : Type 1 Tæthedsgrad : IP20 Komponenter, der kan Inkluderes : 1 SmartRadiator Gateway, 7 SmartRadiator Kontrollere og op til 8 SmartRadiator Vinduesensorer via Vægtermostat. Dimensioner Tyverisikringsbøjle dimensioner: Øvre del Nedre del: : 60 x 65 x 100 mm (B x H x D) : 46 x 23 x 46 mm : 46 x 23 x 18 mm Tilslutning : M30 x 1,5 Omgivelsestemperatur : +5 til +55 C Lineær bevægelse : 4,2 mm Ventil fjederkraft : Max. 80 N Forbehold for tekniske ændringer

14 Table of contents 1. Intended use Operation and display Safety instructions Instructions for disposal Inserting (replacing) batteries Mounting on a radiator Adapter for Danfoss Theft protection device Valve Calibration Inclusion of SmartRadiator Components Exclusion/Reset Operating modes (Auto/Manu/Holiday) Boost function Open window function Information displayed during normal operation Child-proof lock/operating block Activating heat pause (to prolong battery life) Activating frost protection operation (radiator switched off) Routine descaling Troubleshooting and maintenance Scope of delivery Information about radio operation Technical characteristics Intended use The SmartRadiator Radiator Thermostat is a component of the SmartRadiator System. It is responsible for regulating waterbased radiators. All configuration settings can be made via the user-friendly LCD display or via SmartRadiator Wall Thermostat. Different settings can be made for individual rooms. Communication between SmartRadiator Components is bi-directional. This ensures that the information sent reaches the recipient. The SmartRadiator Radiator Thermostat is used to regulate a standard radiator valve. The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of damp and dust, as well as solar or heat radiation. Using this device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. This device is intended for private and commercial use. Read this manual carefully before starting to use the device. Keep the manual so you can refer to it at a later date should you need to. 1.0 English edition 09/2012 Documentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. All rights reserved

15 A B D 2. Operation and display G E C A Automatic mode (Auto), Manual mode (Manu), Holiday mode ( ), Boost function ( ), Open Window function ( ) B Temperature display, current setpoint temperature C Setback/Comfort temperature ( ), battery empty symbol ( ), radio synchronicity ( ), activity symbol ( ) D Auto/Manu button: Switch between automatic and manual operation, exit the holiday function E Boost button: Activate the Boost function, confirm, start Inclusion procedure F Switch between reduction and comfort temperature G Handwheel: Make (temperature) settings F 3. Safety instructions This device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around, as it can be dangerous in the hands of a child. Do not open the device: it does not contain any components that need to be serviced by the user. In the event of an error, please return the device to our service department. 4. Instructions for Disposal Do not dispose of the device with regular domestic waste! Electronic equipment must be disposed of at local collection points for waste electronic equipment in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. The CE Marking is simply an official symbol relating to the free movement of a product; it does not warrant a product s characteristics. Used batteries should not be disposed of with regular domestic waste! Instead, take them to your local battery disposal point. 5. Inserting (replacing) batteries Pull off the battery compartment cover. Insert 2 LR14 (Type C) batteries in the battery compartment, making sure they are the right way round. Replace the battery compartment cover and latch it into position. The service life of new alkaline batteries is approximately five years. A battery symbol ( ) indicates that the 28 29

16 batteries need to be replaced. After removing the batteries, wait approx. 1 minute before inserting the new ones. This product does not support rechargeable batteries. Never recharge standard batteries. Doing so will present a risk of explosion. Do not throw the batteries into a fire. Do not short-circuit batteries. Once the batteries have been inserted, the radiator thermostat starts an adapter run. You can confirm this with the Boost button. For more details, see the next section 7. Mertik Maxitrol Watts Wingenroth (Wiroflex) R.B.M Tiemme Jaga Siemens Idmar The adapters and extension pins included in the scope of delivery allow radiator thermostats to be fitted to radiator valves Danfoss RA, Danfoss RAV and Danfoss RAVL. 6. Mounting on a radiator The radiator thermostat is easy to install, and can be done without draining heating water or intervening in the heating system. No special tools are required, nor does the heating have to be switched off. The union nut attached to the radiator thermostat can be used universally and without accessories for all valves with a thread size of M30 x 1.5 from the most popular manufacturers such as: Heimeier MNG Junkers Landis&Gyr (Duodyr) Honeywell-Braukmann Oventrop Typ A, Oventrop AV6 Schlösser Comap D805 Valf Sanayii Removing the old thermostat Rotate the thermostat dial to maximum value (A) (anticlockwise). The thermostat dial then no longer presses against the valve spindle, making it easier to remove. There are different ways of fixing the position of the thermostat dial: Snap-on fastenings: Thermostat dials that have been attached using this method can be easily released by giving the lock/union nut a slight turn in the anticlockwise direction (B). The thermostat dial can then be removed (C). Compression fittings: The thermostat dial is held in place by a mounting ring which is held together with a screw. Slacken this screw and remove the thermostat dial from the valve (C). Screwed on with a grub screw: Slacken the grub screw and remove the thermostat dial (C)

17 The RA and RAV adapters have been manufactured with pre-tension in order to provided a better seat. Use a screwdriver during installation if necessary, and bend it open slightly in the vicinity of the screw. After clipping onto the valve body, please attach the adapter using the provided screw and nut. 6.1 Adapter for Danfoss One of the provided adapters is needed to attach to Danfoss valves. The assignment of the suitable adapter ring to the relevant valve can be found in the following illustrations. E Please ensure that you do not trap your fingers between the two halves of the adapter! The Danfoss valve bodies have elongated notches (E) around their circumference (see arrow), which also ensure that the adaptor is properly seated when it snaps on. During installation, please ensure that the pins inside the adapter (D) are lined up with the notches (E) on the valve. FD Ensure that a suitable adapter for the valve is properly clipped on

18 The lifter extension (F) must be fitted to the valve pin of RAV valves prior to installation The RAVL adapter does not have to be screwed in place. E E FG DF DF NOTE: Plase note that some versions of the RAVL valve does not allow the RAVL adaptor to fasten securely. For this use metal RAVL from TrickleStar (642CC-DKW)

19 Support ring The valves from different manufacturers may have tolerance fluctuations that make the radiator thermostat more loosely seated on the valve. The stability and seating of the valve can be improved using the provided support ring. Place the support ring (G) into the flange or onto the valve connection on the radiator and screw on the thermostat valve. If the support ring cannot be fitted, there is adequate stability and it is not needed for installation. 6.2 Theft protection device The theft protection device stops your SmartRadiator Controller from being removed or stolen. The purpose of the upper shell, which is slightly longer, is to protect the SmartRadiator Controller against any attempts to twist it off. It is long enough to push against the valve when the connection is rotated. Mounting the theft protection device First, follow the instructions to install your SmartRadiator Controller on the radiator valve. Attach the upper shell (H) and lower shell (I) of the theft protection device to the union nut until they engage. H I G 36 37

20 The bars on the shells must slot into the flange spaces. Fix the theft protection with the enclosed screws and nuts at the bore holes provided (K). K an adapter. In exeptional cases, the valve body may be too thick. This can mean that the twist protection does not work or mounting of the device is not possible. However, most valves affected by this problem are 1 inch valves, a valve size that is not in widespread use. 7. Valve Calibration Once the batteries have been inserted, the motor reverses; meanwhile, InS and the activity symbol ( ) are displayed. As soon as InS is displayed without the activity symbol ( ), the SmartRadiator Controller can be mounted. This is followed by an Valve Calibration ( AdA ) to adapt the SmartRadiator Controller to the valve. Attach the SmartRadiator Controller to the valve. Tighten the union nut. Press the boost button when InS is displayed. The actuator performs an Valve Calibration. AdA and the activity symbol ( ) are displayed; during this time, operation is not possible. The alignment of the upper shell is determined by the position of the pipe outlets on the valve. When aligning the upper shell, make sure that you leave enough room to insert the screws into the theft protection device. The nuts can be inserted into both the long upper shell and the lower shell. If the Valve Calibration has been initiated prior to mounting or if an error message (F1, F2, F3) is displayed, press the Boost button; the motor reverses to the InS position. If the SmartRadiator Controller has not been Included to the SmartRadiator LAN Gateway, the device automatically switches to manual operation (Manu). The theft protection device can be mounted on almost all radiators. This also applies for SmartRadiator Controllers, which are mounted with Inclusion mode can be activated even whilst InS is still displayed

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory.

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory. PERSONALSCOPE tm Brugervejledning for HPS10 HPS40 Display Setup Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2 Reset Trigger mode Slope Charge Memory Probe x1/x10 ac/dc Gnd Auto P E R S O N A L S C O P E HHPS40/10

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere