SmartRadiator Controller Pro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartRadiator Controller Pro"

Transkript

1 Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic Wireless Radiator Thermostat (p. 26) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse Betjening og display Sikkerhedsanvisninger Instruktioner for bortskaffelse Indsættelse (udskiftning) af batterier Montering på radiator Adapter til Danfossventiler Tyverisikring Ventilkalibrering Inkludering af enheder Ekskludering / Reset Indstillinger (Auto / Manu / Ferie) Boost-funktionen Åbent Vindue funktion Displayvisning ved normal drift Børnelås Aktivering af varmepause (for at forlænge batteriets levetid) Aktivering af frostsikring (radiator slukket) Tilkalkningsbeskyttelse af ventil Fejlfinding og fejlmeddelser Indhold Oplysninger om radioen Tekniske specifikationer Tilsigtet brug SmartRadiator Kontrolleren er en del af et SmartRadiator Systemet. SmartRadiator Kontrolleren regulere varmen fra din radiator(er). Alle konfigurationsindstillinger kan ske via produktets brugerflade, via SmartRadiator Vægtermostat eller via SmartRadiator PC Software / Smartphone. Systement tillader forskellige indstillinger for de enkelte rum i hjemmet. Den trådløse kommunikation mellem de forskellige enheder er tovejs, hvorved der sikkers stabil drift af systemet. SmartRadiator Kontrolleren erstatter en traditionel mekanisk termostat, og kan monteres på alle standard radiatorventiler. Enheden må kun monteres indendørs og skal beskyttes mod fugt, støv og sol-eller varmestråling. Bruges produktet til andre formål end beskrevet i denne betjeningsvejledning bortfalder garantien. Dette gælder også ved enhver ombygning eller ændring af produktet. Dette produkt er beregnet til privat og kommercial brug. Læs denne manual grundigt, før du begynder at installere og bruge produktet. Du kan også besøge vores hjemmeside for at online version af manualen. 1.0 Dansk udgave 09/2012 Dokumentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. Alle rettigheder forbeholdes. 2 3

3 2. Betjening og display 3. Sikkerhedsanvisninger Denne enhed er ikke et stykke legetøj, tillad ikke børn at lege med det. Efterlad ikke emballage, da det kan være farligt for børn. Åbn ikke enheden: Det indeholder ikke dele, der skal serviceres/skiftes af brugeren. I tilfælde af fejl, bedes du returnere produktet til vores serviceafdeling. A B D G E C A Automatisk indstilling (Auto), Manuel indstilling (Manu), Ferie indstilling( ), Boost-funktion ( ), Åbent Vindue funktion ( ) B Temperatur visning, nuværende setpunkttemperaturen C Sænknings / Komfort-temperatur ( ), batteri tomt symbol ( ), radio kontakt ( ), aktivitets symbol ( ) D Auto / Manu knap: Skift mellem automatisk og manuel indstilling, afslutte Feriefunktionen E Boost-knap: Aktiver Boost-funktionen, bekræft, start Inkludering F Skift mellem Sænknings- og Komfort-temperatur G Drejeknap: lav (temperatur) indstillinger F 4. Instruktioner for bortskaffelse Smid ikke ud sammen med alm. husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på den lokale indsamlingssted for elektronisk affald i overensstemmelse med loven om elektriskaffald og elektronisk udstyr. CE-mærkningen er et officielt symboler, som vedrører den frie bevægelighed for et produkt, det garantere ikke produktets egenskaber. Brugte batterier bør ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald! Aflever det ved dit lokale batterie-kontainer eller renovationsplads. 5. Indsættelse (udskiftning) af batterier Fjern batteridækslet. Isæt 2 stk. LR14 (Mignon / Type C) batterier, og sørg for de er vendt rigtigt. Sæt batteridækslet på igen, og lås det på plads. Levetiden af nye alkaline batterier er cirka 5 år. Et batteri symbol ( ) vises i displayet, når batterierne skal udskiftes. Efter fjernelse af batterierne, vent ca. 1 minut 4 5

4 før de nye indsættes. Denne enhed understøtter ikke genopladelige batterier. Genoplad aldrig alkaline batterier, da dette kan medføre eksplosion. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Kortslutte aldrig batterier. Når batterierne er indsat udfører SmartRadiator Kontrolleren en ventilkaliberering. For flere detaljer, se kapitel 7. Watt Wingenroth (Wiroflex) R.B.M Tiemme Jaga Siemens Idmar Med produktet medfølger der ventiladaptere til Danfoss RA, Danfoss RAV og Danfoss RAVL ventiler. 6. Montering på radiator SmartRadiator Kontrolleren er nem at installere, og kan gøres uden at dræne vandet i systemet eller anden form for indgreb i varmesystemet. Kræver ingen brug af specialværktøj, og varmen behøves ikke at blive slukket. Montageringen på produktet kan anvendes til alle standard ventiler med M30 x 1,5mm gevind (uden behov for ventiladapter) såsom: Heimeier MNG Junkers Landis & Gyr (Duodyr) Honeywell-Braukmann Oventrop Typ A, Oventrop AV6 Schlösser COMAP D805 Valf Sanayii Mertik Maxitrol Afmontering af gammel termostat Drej drejeknappen til den maksimale værdi (A) (mod uret). Termostaten presser nu ikke længere mod ventilaktuatoren, hvilket gør det lettere at afmontere termostaten. Der findes generelt 3 måder, hvorpå en termostat er monteret. Termostater kan afmonteres på følgende 3 måder: Snap-on lås: Termostat Snap-on låsen frigøres ved at dreje låsen/omløbermøtrikken mod uret (B). Termostaten kan derefter fjernes (C). Klemmering: Termostaten holdes på plads af en klemmering, der holdes sammen med en skrue. Løsne denne skrue og fjerne termostaten fra ventilen (C) Skruet på med en montagering: Løsn montagering ved at dreje den mod uret og fjern termostaten (C). 6 7

5 RA og RAV ventiladaptere er fremstillet med forspænding for at disse sidder stramt på ventilhovedet. Anvend derfor en skruetrækker for at åbne adapteren lidt, hvor skruen skal monteres. Efter montage af ventiladapteren på ventilhovedet fastspænd adapteren med den medfølgende skrue og møtrik. E 6.1 Adapter til Danfossventiler Ved montage på Danfossventil skal en af de medfølgende ventiladaptere anvendes. Valg af egnet ventiladapter kan findes i følgende illustrationer. Sørg for, at du ikke klemme fingrene mellem de to halvdele af adapteren ved montage! Danfossventiler har aflange riller (E) omkring ventilhovedet (se pil), der sikrer, at ventiladapteren placeres korrekt, når den monteres. Ved montage af ventiladapter, skal du sørge for, at forhøjningerne inde i ventiladapteren (D) er på niveau med rillerne (E) på ventilen. FD Vær sikker op at den korrekte ventiladapter monteres! 8 9

6 Ventilaktuator-forlængeren (F) skal monteres på ventilaktuatoren på RAV ventilen før montering af ventiladapter E RAVL ventiladapteren skal ikke monteres med skrue. BEMÆRK: Der findes forskellige mekaniske versioner af Danfoss RAVL ventilen. Enkelte tillader ikke den medfølegnde ventiladaptor at blive monteret stramt. Er det tilfælde skal Danfoss RAVL metal ventiladapter anvendes - partnummer: 642CC-DK-W. E FG DF DF 10 11

7 Supportring Ventiler fra forskellige fabrikanter kan have tolerancer, hvilket kan betyde at SmartRadiator Kontrolleren ikke sidder helt fastspændt. Stabilitet og lejring af ventilen kan forbedres ved hjælp af medfølgende Supportring. Placer Supportringen (G) i flangen eller på ventilen på radiatoren, og monter herefter SmartRadiator Kontrollen på ventilen. Hvis Supportringen ikke kan monteres, er det et udtryk for, at der er tilstrækkelig stabilitet, og supportringen ikke er nødvendig

8 K 7. Ventilkalibrering Når batterierne er indsat, kører motoren helt tilbage; imens vises INS og aktivitets symbol ( ) vises i Displayer. Så snart INS vises uden aktivitets symbol ( ), kan SmartRadiator Kontrolleren monteres, hvorefter der skal udføres en Ventilkalibrering ( ADA ). Placeringen af den øvre del af tyverisikringen bestemmes af placeringen af røret til ventilen, hvorpå SmartRadiator Kontrolleren monteres. Når den øvre del monteres, vær sikker op at der er nok plads at kunne insætte skruerne. Møtrikkerne kan både monteres i den øvre og den nedre del af tyverisikringen. Sæt SmartRadiator Kontrolleren på ventilen. Spænd montageringen. Tryk på Boost-knappen, når INS vises. SmartRadiator Kontrolleren udfører nu en ventilkalibrering. ADA og aktivitets symbol ( ) vises i displayet. Mens kalibrereringen udføres, kan der ikke udføres andre indstillinger. Hvis Ventilkalibreringen er påbegyndt før montering på ventil, eller hvis en fejlmeddelelse (F1, F2, F3) vises, skal du trykke på Boost knappen, motoren kører derefter tilbage til INS position. Hvis Radiator Kontrolleren ikke bliver Inkluderet til SmartRadiator Gatewayen, skifter Kontrolleren automatisk til Manuel indstilling (Manu). Inkluderings-tilstand kan også aktiveres, mens INS vises i Displayet, dvs. Inkludering kan udføres INDEN Radiator Kontrolleren monteres på radiatorventilen. Tyverisikringen kan monteres på næsten alle typer 8. Inkludering af SmartRadiator enheder ventiler. Dette gælder også SmartRadiator For at kunne bruge SmartRadiator Kontrolleren i et Kontrollere, som monteres vha. ventiladaptere. I få system skal denne Inkluderes til SmartRadiator systemet. tilfælde kan ventilen være for tyk. Dette vil betyde at Du kan SmartRadiator Kontrolleren sammen med en tyverisikringen ikke kan monteres. SmartRadiator LAN Gateway eller uden men samme med en SmartRadiator Vægtermostat

9 Inkludering med SmartRadiator LAN Gateway: Start med at aktiver SmartRadiator Gatewayen til Inkluderings-tilstand via software (New Device). For at aktivere Inkluderings-tilstand på SmartRadiator Kontrolleren, tryk og hold Boost knappen nede i mindst 3 sekunder. Antennen symbol ( ) vises, sammen med den resterende Inkluderingstid i sekunder. Inkluderingtiden er 30 sekunder. Så snart Radiator Kontrolleren er blevet Inkluderet til SmartRadiator Gatewayen vil alle data, såsom dato, klokkeslæt og Ugeprogeam blive overført til Radiator Kontrolleren via den trådløse radioforbindelse. Uden en SmartRadiator Gateway eller Vægtermostat kan Radiator Kontrolleren KUN anvendes i Manuel indstilling. Automatisk Indstilling kan IKKE vælges. En SmartRadiator Kontroller kan kun Inkluderes til en SmartRadiator Gateway. Hvis SmartRadiator Kontrolleren allerede er Inkluderet til en SmartRadiator Vægtermostat, skal Radiator Kontrolleren nulstilles til fabriksindstilling INDEN den kan Inkluderes til en SmartRadiator Gateway (se kapitel 9). 9. Ekskludering/Reset SmartRadiator Kontrolleren kan nulstilles til fabriksindstilling. Ved gendannelse af fabriksindstilling slettes alle indstillinger og oplysninger om Inkluderet enheder. Inden en reset af SmartRadiator Kontrolleren udføres skal denne først Ekskluderes fra SmartRadiator PC softwaren, hvis SmartRadiator Kontrolleren anvendes sammen med en SmartRadiator LAN Gateway. fjerne batterierne Vent 60 sekunder Tryk og hold de tre knapper (Auto / Manu, Boost, ( )) samtidig Batterierne indsættes Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet korrekt, vises RES i Dislayet. 10. Indstillinger (Auto / Manu / Ferie) Du kan skifte mellem indstillingerne ved at trykke på Auto / Manu knappen (Indstillingerne kan kun vælges efter at installationen er udført). Manu: Manuel indstilling temperaturen, som indstilles manuelt ved hjælp af håndkanppen, opretholdes permanent. Auto: Ugeprogram - automatisk temperatur regulering i Inkludering udensmartradiator LAN Gateway: Først aktiver Inkluderings-tilstand i SmartRadiator Vægtermostatenved at trykker og holde OK knappen henhold til programmeret tidsprofil (Komkort / Sænkning). nede på SmartRadiator Vægtermostaten. Ferie( ): Ferie indstillingen opretholder den indstillede For at aktivere Inkluderings-tilstand på SmartRadiator Kontrolleren, tryk og hold Boost knappen nede temperatur til en indstillet dato og klokkeslæt, hvorefter i mindst 3 sekunder. Antennen symbol ( ) vises, Radiator Kontrolleren automatisk skifter til Automatisk sammen med den resterende Inkluderingstid indstilling. Kan kun deaktiveres på Radiator Kontrolleren. i sekunder. Inkluderingtiden er 30 sekunder. Funktionen aktiveres via SmartRadiator gateway eller 16 17

10 SmartRadiator Vægtermostat. Hvis indstillingen (Manuel, Auto, Ferie) ændres på én Radiator Kontroller i et rum, skifter de andre Radiator Kontrollere til same indstilling. 11. Boost-Funktion Boost funktion gør brug af menneskelige opfattelse af varme. Når funktionen er aktiveret, åbnes radiatorventilen straks i 5 minutter til 80% åbning (fabriksindstilling). Du kan mærke varmen fra radiatoren straks og i slutningen af de 5 minutter, fortsættes opvarmningen af rummet ved normal regulering. Hvis du kommer tidligere hjem end sædvanligt og ønsker at varme rummet hurtigt op, eller du har brug for lidt ekstra varme om morgenen efter et bad, kan Boost-funktionen med fordel anvendes. Tryk på Boost knappen for at aktivere Boost-funktionen. Den resterende tid for funktionen tælles der ned i sekunder ( 300 til 000 ). Mens funktionen er aktiv, vises. Aktivitets symbol ( ) vises, så længe ventilen åbnes / lukkers. Når den indstillede tid er gået, skifter Radiator Kontrolleren tilbage til den indstilling, der var aktiv tidligere (automatisk / manuel), og med den temperatur, der blev indstillet tidligere. Funktionen kan deaktiveres til enhver tid ved at trykke på Boost knappen igen. perioedn i stedet i minuter. 12. Åbent Vindue funktion SmartRadiator Kontrolleren reducerer temperaturen i rummet automatisk ved udluftning, for at spare på varmen. Når Åbent Vindue funktionen er aktiv, vises Vinduet Åbent symbolet ( ). Vindue Åbent Funktion: UDEN Vinduesensor: En SmartRadiator Kontrollerer er i stand til automatisk at registrere et markant fald i temperaturen som følge af udluftning (temperatur fald detekteres). Temperaturen reduceres derefter til 12 C eller den værdi, der er konfigureret i softwaren, i 15 minutter (standard fabriksindstilling). Åbent Vindue funktionen (uden SmartRadiator Vinduesensor) kan deaktiveres, hvis ønsket (ved at indstille varigheden til 0 minutter) via software. Vindue Åbent Funktion: MED Vindue-Sensor: Når en SmartRadiator Vinduesensor detekterer at et vindue er åbent reduceres temperaturen af alle Radiator Kontrollere i rummet til 12 garder (fabriksindstilling), så længe vinduet er åbent. Når Vinduesensoren registrerer lukning af vinduet vil, alle SmartRadiator Kontrollere i rummet, straks regulere tilbage til oprindelig temperatur. Funktionen vil ikke have en øjeblikkelig virkning, hvis radiatoren er dækket eller skjult (feks. bag en sofa). Hvis varigheden af Boost-funktionen er indstillet til at være mere end 999 sekunder, vises Boost Åbnet Vindue temperatur og tid kan indstilles via SmartRAdiator Softwaren. Når en Vinduesensor Inkluderes til Radiator Kontrolleren, vil denne kun reducere temperaturen via Vinduesensoren og ikke via detektering at temperaturfald

11 13. Displayvisning ved normal drift Den indstillet temperatur vises ved normal drift, sammen med Indstilling. I eksemplet til højre er Radiator Kontrolleren i Automatisk indstilling (Auto) og Komforttemperatur( ) indstillet til 21,0 C. Antennesymbolet ( ) angiver, at forbindelsen til den Inkluderet enhed er blevet etableret og er aktiv. Hvis du bruger SmartRadiator Kontrolleren i kombination med en SmartRadiator Vægtermostat, vil rumtemperaturen blive målt af Vægtermostaten. Det kan derfor være koldere eller varmere et andet sted i lokalet. For at tilpasse forskellen kan en temperatur offset på ± 3,5 C indstilles på SmartRadiator Vægtermostat eller i software. Hvis der for eksempel er 18 C andet steds i rummet end den på Vægtermostaten indstillede 20 C, kan du indstille en offset værdi på -2,0 C. Tryk og hold MODE knappen i mere end 3 sekunder. Vælg TOF med + og - knapperne i menuen. Bekræft valget med OK. Indstil Offset temperaturen med + og - knapperne. Bekræft dit valg med OK. 14. Børne-lås Knappern kan låses på produktet. For at aktivere / deaktivere Børnelåsen tryk Auto/Manu og ( ) knapperne samtidig i 5 sekunder. Når børnelåsen er aktiveret, vises LOC i 10 sek, hvorefter temperaturen atter vises. For at deaktivere børnelåsen, skal du igen trykke Auto/ Manu og ( ) knapperne samtidig Aktivering af Varmepause funktion Batteriets levetid kan forlænges ved at slukke for varmen på varmeanlægget om sommeren, og åbne alle radiatorventiler helt. Under Varmepause funktionen udføres Tilkalkningsbeskyttelses funktionen stadig. Varmepause funktionen aktiveres på følgende måde: I Manuel indstilling (Manu), drej drejeknappen med uret, indtil On vises. Varmepause funktionen deaktiveres på følgende måde: Forlade Manuel indstilling (Manu) eller drej mod uret håndhjulet. 16. Aktivering af Frostsikring (radiatoren slukket) Hvis rummet ikke behøves opvarmet, kan ventilen lukkes. Ventilen åbnes kun, hvis der er en risiko for frost. Tilkalkningsbeskyttelses funktionen fortsætter med at være aktiv. For at aktivere Frostsikringsfunktionen, skal du gøre følgende: I Manuel indstilling (Manu), drej håndhjulet mod uret, ind til OFF vises. For at deaktivere Frostsikringsfunktionen: Forlade manuel mode (Manu) eller drej håndhjulet med uret. Bemærk Frostsikringsfunktionen kan kun aktiveres i Manuel indstilling. 17. Tilkalkningsbeskyttelse af Ventil SmartRadiator Kontrolleren har den fordel i forhold til en mekaniske termostat, at den automatisk kan forhindre tilkalkning af radiatoventilen. For at gøre dette, udføres der 21

12 automatisk en ventilkaliberering en gang om ugen. Under denne korte kalibreringsprocess, åbnes og lukkers ventilen helt. Under denne proces kan produktet ikke betjenes. Ventilkalibreringsprocessen er fra fabrikken indstillet til at køre lørdag kl 11. CAL vises i Displayet imens. I SmartRadiator Softwaren kan ugedag og tidspunkt ændres. Bemærk: radiatoren vil i en kort period blive varm, men vil returnere til oprindelig temperatur. 18. Fejlfinding og fejlmeddelser Fejlkode i Problem display Batteri symbol Batteri spænding ( ) for lav F1 Ventilaktuator sidder fast F2 Ventilaktuator afstand for lang F3 Ventilaktuator afstand for kort Løsning Udskift batterier Check montering; check om ventilaktuatoren har sat sig Check monteringen af ventil adaptoren Check ventilaktuatoren; check om ventilaktuator sidder fast. Vær sikker på at enheden ikke allerede er Inklueret til en SmartRadiator Gateway (i SmartRadiator softwaren) og reset enheden. Du kan derefter gentage Inkluderings processen. Check strømforsyningen og batterierne i alle Inkluderet SmartRadiator enheder F4 Symbol for radio synkronicering blinker langsomt ( ) Symbol for radio synkronicering blinker hurtigt ( ) LOC CAL En SmartRadiator Gateway er allerede Inkluderet Forbindelsen til Inkluderet SmartRadiator enhed er tabt Duty cycle er overskredet Børnelås er aktiveret Routine tilkalkningsfunktion er aktiv Længste periode der ventes før der sendes igen er inden for en time. Følg instruktionerne i kapitel 14 for at deaktivere børnelåsen. Automatisk funktion, se kaptiel 17

13 19. Indhold Radiatortermostat Adapter Danfoss RA Adapter Danfoss RAV Pin-forlænger Danfoss RAV Adapter Danfoss RAVL Topstykke skrue M4 x 12, møtrik M4 Supportring Tyverisikringsbøjle 20. Oplysninger om radioen Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionsfrekvens, hvilket betyder, at der kan forekomme interferens. Interferens kan forårsages af strømafbrydelse, elektriske motorer eller defekte elektriske produkter. Kommunikations rækkevidden i en bygninger kan afvige meget i forhold til den i fri luft. Udover sendeeffekten og modtagerforhold af modtageren, har miljømæssige faktorer såsom fugt en væsentlig rolle samt bygningsstruktur og materiale en betydning. TrickleStar Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde den fulde overensstemmelseserklæring på: 21. Tekniske specifikationer Forsyningsspænding : 3 V Max. Strømforbrug : 100 ma Batterier : 2x LR14 batteries (Type C) Batteriets levetid : ca. 2 år Display : LCD Modtager frekvens : 868,3 MHz Typisk udendørs rækkevidde : 100 m Modtager klasse : SRD Klasse 2 Virkemåde : Type 1 Tæthedsgrad : IP20 Komponenter, der kan Inkluderes : 1 SmartRadiator Gateway, 7 SmartRadiator Kontrollere og op til 8 SmartRadiator Vinduesensorer via Vægtermostat. Dimensioner Tyverisikringsbøjle dimensioner: Øvre del Nedre del: : 60 x 65 x 100 mm (B x H x D) : 46 x 23 x 46 mm : 46 x 23 x 18 mm Tilslutning : M30 x 1,5 Omgivelsestemperatur : +5 til +55 C Lineær bevægelse : 4,2 mm Ventil fjederkraft : Max. 80 N Forbehold for tekniske ændringer

14 Table of contents 1. Intended use Operation and display Safety instructions Instructions for disposal Inserting (replacing) batteries Mounting on a radiator Adapter for Danfoss Theft protection device Valve Calibration Inclusion of SmartRadiator Components Exclusion/Reset Operating modes (Auto/Manu/Holiday) Boost function Open window function Information displayed during normal operation Child-proof lock/operating block Activating heat pause (to prolong battery life) Activating frost protection operation (radiator switched off) Routine descaling Troubleshooting and maintenance Scope of delivery Information about radio operation Technical characteristics Intended use The SmartRadiator Radiator Thermostat is a component of the SmartRadiator System. It is responsible for regulating waterbased radiators. All configuration settings can be made via the user-friendly LCD display or via SmartRadiator Wall Thermostat. Different settings can be made for individual rooms. Communication between SmartRadiator Components is bi-directional. This ensures that the information sent reaches the recipient. The SmartRadiator Radiator Thermostat is used to regulate a standard radiator valve. The device may only be operated indoors and must be protected from the effects of damp and dust, as well as solar or heat radiation. Using this device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability. This also applies to any conversion or modification work. This device is intended for private and commercial use. Read this manual carefully before starting to use the device. Keep the manual so you can refer to it at a later date should you need to. 1.0 English edition 09/2012 Documentation 2012 TrickleStar Ltd., Hong Kong. All rights reserved

15 A B D 2. Operation and display G E C A Automatic mode (Auto), Manual mode (Manu), Holiday mode ( ), Boost function ( ), Open Window function ( ) B Temperature display, current setpoint temperature C Setback/Comfort temperature ( ), battery empty symbol ( ), radio synchronicity ( ), activity symbol ( ) D Auto/Manu button: Switch between automatic and manual operation, exit the holiday function E Boost button: Activate the Boost function, confirm, start Inclusion procedure F Switch between reduction and comfort temperature G Handwheel: Make (temperature) settings F 3. Safety instructions This device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around, as it can be dangerous in the hands of a child. Do not open the device: it does not contain any components that need to be serviced by the user. In the event of an error, please return the device to our service department. 4. Instructions for Disposal Do not dispose of the device with regular domestic waste! Electronic equipment must be disposed of at local collection points for waste electronic equipment in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. The CE Marking is simply an official symbol relating to the free movement of a product; it does not warrant a product s characteristics. Used batteries should not be disposed of with regular domestic waste! Instead, take them to your local battery disposal point. 5. Inserting (replacing) batteries Pull off the battery compartment cover. Insert 2 LR14 (Type C) batteries in the battery compartment, making sure they are the right way round. Replace the battery compartment cover and latch it into position. The service life of new alkaline batteries is approximately five years. A battery symbol ( ) indicates that the 28 29

16 batteries need to be replaced. After removing the batteries, wait approx. 1 minute before inserting the new ones. This product does not support rechargeable batteries. Never recharge standard batteries. Doing so will present a risk of explosion. Do not throw the batteries into a fire. Do not short-circuit batteries. Once the batteries have been inserted, the radiator thermostat starts an adapter run. You can confirm this with the Boost button. For more details, see the next section 7. Mertik Maxitrol Watts Wingenroth (Wiroflex) R.B.M Tiemme Jaga Siemens Idmar The adapters and extension pins included in the scope of delivery allow radiator thermostats to be fitted to radiator valves Danfoss RA, Danfoss RAV and Danfoss RAVL. 6. Mounting on a radiator The radiator thermostat is easy to install, and can be done without draining heating water or intervening in the heating system. No special tools are required, nor does the heating have to be switched off. The union nut attached to the radiator thermostat can be used universally and without accessories for all valves with a thread size of M30 x 1.5 from the most popular manufacturers such as: Heimeier MNG Junkers Landis&Gyr (Duodyr) Honeywell-Braukmann Oventrop Typ A, Oventrop AV6 Schlösser Comap D805 Valf Sanayii Removing the old thermostat Rotate the thermostat dial to maximum value (A) (anticlockwise). The thermostat dial then no longer presses against the valve spindle, making it easier to remove. There are different ways of fixing the position of the thermostat dial: Snap-on fastenings: Thermostat dials that have been attached using this method can be easily released by giving the lock/union nut a slight turn in the anticlockwise direction (B). The thermostat dial can then be removed (C). Compression fittings: The thermostat dial is held in place by a mounting ring which is held together with a screw. Slacken this screw and remove the thermostat dial from the valve (C). Screwed on with a grub screw: Slacken the grub screw and remove the thermostat dial (C)

17 The RA and RAV adapters have been manufactured with pre-tension in order to provided a better seat. Use a screwdriver during installation if necessary, and bend it open slightly in the vicinity of the screw. After clipping onto the valve body, please attach the adapter using the provided screw and nut. 6.1 Adapter for Danfoss One of the provided adapters is needed to attach to Danfoss valves. The assignment of the suitable adapter ring to the relevant valve can be found in the following illustrations. E Please ensure that you do not trap your fingers between the two halves of the adapter! The Danfoss valve bodies have elongated notches (E) around their circumference (see arrow), which also ensure that the adaptor is properly seated when it snaps on. During installation, please ensure that the pins inside the adapter (D) are lined up with the notches (E) on the valve. FD Ensure that a suitable adapter for the valve is properly clipped on

18 The lifter extension (F) must be fitted to the valve pin of RAV valves prior to installation The RAVL adapter does not have to be screwed in place. E E FG DF DF NOTE: Plase note that some versions of the RAVL valve does not allow the RAVL adaptor to fasten securely. For this use metal RAVL from TrickleStar (642CC-DKW)

19 Support ring The valves from different manufacturers may have tolerance fluctuations that make the radiator thermostat more loosely seated on the valve. The stability and seating of the valve can be improved using the provided support ring. Place the support ring (G) into the flange or onto the valve connection on the radiator and screw on the thermostat valve. If the support ring cannot be fitted, there is adequate stability and it is not needed for installation. 6.2 Theft protection device The theft protection device stops your SmartRadiator Controller from being removed or stolen. The purpose of the upper shell, which is slightly longer, is to protect the SmartRadiator Controller against any attempts to twist it off. It is long enough to push against the valve when the connection is rotated. Mounting the theft protection device First, follow the instructions to install your SmartRadiator Controller on the radiator valve. Attach the upper shell (H) and lower shell (I) of the theft protection device to the union nut until they engage. H I G 36 37

20 The bars on the shells must slot into the flange spaces. Fix the theft protection with the enclosed screws and nuts at the bore holes provided (K). K an adapter. In exeptional cases, the valve body may be too thick. This can mean that the twist protection does not work or mounting of the device is not possible. However, most valves affected by this problem are 1 inch valves, a valve size that is not in widespread use. 7. Valve Calibration Once the batteries have been inserted, the motor reverses; meanwhile, InS and the activity symbol ( ) are displayed. As soon as InS is displayed without the activity symbol ( ), the SmartRadiator Controller can be mounted. This is followed by an Valve Calibration ( AdA ) to adapt the SmartRadiator Controller to the valve. Attach the SmartRadiator Controller to the valve. Tighten the union nut. Press the boost button when InS is displayed. The actuator performs an Valve Calibration. AdA and the activity symbol ( ) are displayed; during this time, operation is not possible. The alignment of the upper shell is determined by the position of the pipe outlets on the valve. When aligning the upper shell, make sure that you leave enough room to insert the screws into the theft protection device. The nuts can be inserted into both the long upper shell and the lower shell. If the Valve Calibration has been initiated prior to mounting or if an error message (F1, F2, F3) is displayed, press the Boost button; the motor reverses to the InS position. If the SmartRadiator Controller has not been Included to the SmartRadiator LAN Gateway, the device automatically switches to manual operation (Manu). The theft protection device can be mounted on almost all radiators. This also applies for SmartRadiator Controllers, which are mounted with Inclusion mode can be activated even whilst InS is still displayed

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w

Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Radiostyret, programmerbar radiatortermostat RA PLUS-w Anvendelse RA-PLUS-w er en programmerbar radiatortermostat, der giver mulighed for at sænke rumtemperaturen med ca 3 grader i udvalgte perioder af

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living connect Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDH101 11/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din -termostat... 4 1.2

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- og brugervejledning living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB201 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identificer din living

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere