Odense Bys Museer Årsplan Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008"

Transkript

1 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt Odense november 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Organisationsplan Rammer for årsplanen Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Arbejdsplan for Viden & formidling Arbejdsplan for Samlinger & teknik Oversigt over aktiviteter Budget Personaleoversigt Åbningstid og billetpriser

3 1. Forord Nu er det lige på trapperne H.C. Andersen-året Gennem flere år har Odense Bys Museer arbejdet ihærdigt på at stå stærkt rustet til denne store nationale og internationale begivenhed. De første tanker om den forestående begivenhed fangede undertegnede i 1991, hvor jeg sammen med min familie besøgte en imponerende udstilling om W. A. Mozart på slottet Klessheim ved Salzburg i anledning af 200-året for komponistens død. Udstillingen indgik i en markant fejring, som ikke blot fandt sted i Salzburg og Wien, men som var en verdensbegivenhed. I det år var der næppe nogen større avis, tv- eller radiokanal verden over, som ikke havde fyldige omtaler af Mozart og naturligvis spillede musikken. Begivenheden førte også til udgivelse af mange bøger om Mozart, hans liv, musik og samtid og ikke mindst en lind strøm af nyudgivelser på CD af hans musik, heraf flere udgaver af de samlede værker. Udstillingen på Schloss Klessheim er den bedste biografiske udstilling, jeg har set, og hvor man på fineste vis ikke alene førte den besøgende ind i Mozarts liv og samtid, men i nok så stor udstrækning i det værk musikken som han skabte gennem sit alt for korte liv. Salzburgs og Wiens satsning i Mozart-året 1991 var ganske imponerende. Det var dog langt fra en enkeltstående begivenhed. Salzburg har såvel før som efter sat enorm fokus på byens berømte søn, og byen emmer af Mozart uanset om det er i form af de store musikfestivaler eller synet og smagen! af de berømte Mozart-kugler. For en del år siden fik jeg lejlighed til at spørge borgmesteren i Salzburg, hvad Mozart betød for byen svaret lød prompte: Alt! For Wiens vedkommende er det naturligvis ikke blot Mozart, også andre af de helt store komponister har boet i byen, Beethoven, Schubert m.fl., - byen er om noget sted musikkens by. Allerede i 1991 stod det mig klart, at Odense og København kunne skabe samme fokus på vores verdensberømte digter, H.C. Andersen. Tankerne blev omsat i et oplæg i Her skitseredes en samlet ramme for, hvorledes 200-året for H.C. Andersens fødsel kunne fejres, og mere konkret pegedes på, hvorledes Odense Bys Museer kunne bidrage hertil. Siden da er der blevet arbejdet målrettet med at realisere disse planer, og ved et kig tilbage i det næsten ti år gamle notat, kan det med stor tilfredshed konstateres, at rigtig mange ting er realiseret eller sat på skinner. Det gælder den omfattende ombygning af H.C. Andersens Hus, de mange internationale vandreudstillinger, film og bøger om digteren, formidling af hans liv og værker på internettet, HCA-ture i byen, levendegørelse af Andersens tid og meget mere. Gennem disse aktiviteter bidrager Odense Bys Museer til den markante nationale og internationale fejring, som HCA 2005 Fonden er sat i spidsen for. En enorm kultursatsning med et budget på over en kvart milliard kroner, der kan fordobles eller flerdobles, hvis man medregner alle de medvirkende institutioners egen indsats. Det må så afgjort kaldes Danmarks største nationale og internationale kultursatsning nogensinde. Spændingen stiger derfor naturligvis jo mere vi nærmer os den store dag, H. C. Andersens fødselsdag den 2. april. Heldigvis er begivenhederne ikke blot begrænset til denne dag faktisk varer festen fra fødselsdagen i april til afslutningen af Andersen-året den 6. december, den dag H.C. Andersen i 1867 blev udnævnt til æresborger i Odense. I øvrigt den sidste æresborger i byen ingen har siden kunnet hamle op med ham! 3

4 Med H.C. Andersens Hus som diamanten i Odense Bys Museer er året en once in a life time - begivenhed. Den enorme markedsføring af H.C. Andersen vil give os hidtil uanede muligheder for at formidle budskabet om H.C. Andersens spændende liv og de mange elementer, som han har bragt ind i såvel den danske kultur som i mange andre landes. Den 4. juni 2004 kunne Hendes Majestæt Dronningen åbne et ombygget og totalt nyindrettet H.C. Andersens Hus. Allerede fra starten fik museet meget rosende omtaler, og de mange besøgende og den store interesse de viser, er sikre vidnesbyrd om, at det nye H.C. Andersenmuseum falder i gæsternes smag. I november 2004 kunne Odense Bys Museer åbne en filial i København med fokus på Andersens tid i hovedstaden og i starten af 2005 vil Barndomshjemmet i Odense også være renoveret og klar til at tage imod. H.C. Andersen-året er dog for Odense Bys Museer ikke blot begrænset til ovennævnte museer, men bliver også markeret på Fyns Kunstmuseum og i Den Fynske Landsby. Netop sidstnævnte frilandsmuseum vil i 2005 ikke blot mærke iklædningen En landsby fra Andersens tid, men tillige en markant udbygning. Med bevillinger fra Odense Byråd, Fyns Amt, Augustinus Fonden, Kulturministeriet og flere fonde kan der over de næste par år foretages nyanlæg for omkring 30 mio. kroner. Første del er allerede i gang i form af et nyt besøgscenter, der både skal fungere som en velkomst til de besøgende og som en tidssluse, hvor man fra nutiden bliver introduceret til den fortid, man kan opleve i landsbymiljøet. Besøgscentret forventes at stå klar i juni måned 2005, og på samme tid skulle en stor renovering af friluftsscenen også være gennemført. Senere følger flere andre elementer. De meget positive erfaringer fra investeringerne i H.C. Andersens Hus giver os en stærk tro på, at også indsatsen i Den Fynske Landsby vil kunne mærkes såvel i form af langt flere og langt mere tilfredse gæster. Odense Bys Museer har dog mange andre aktiviteter i gang, som det vil fremgå af de følgende sider i denne årsplan. Det er museernes opgave at tage vare på kulturarven og med etableringen af Kulturarvsstyrelsen, udbygningen af museumsloven m.m. er indsatsen blevet meget bedre og langt mere velkoordineret. Med Odense Bys Museers 16-status som regionalt museum er forvaltningen af den fynske kulturarv såvel undersøgelse, bevaring, forskning som formidling en grundkerne. På såvel det arkæologiske som det historiske område er der sket en betydelig styrkelse gennem de seneste år. Som led i denne udvikling står tillige, at Odense Bys Museers mål er at skabe et samlet regionalt hovedmuseum placeret markant i centrum af Odense. I det lys skal man se lukningen af de arkæologiske udstillinger på Hollufgård, salg af dele af bygningerne samt overførsel af samlingerne til en midlertidig placering i Møntergårds-komplekset. Når H.C. Andersen-året er afsluttet med forhåbentlig stor succes, står der for Odense Bys Museer flere store satsninger forude. Den første er naturligvis at fastholde den internationale interesse for H.C. Andersen, den næste er at få skabt passende fysiske rammer for hovedmuseet og for det tredje at udvikle gerne i et samspil med København en langt stærkere fokusering på komponisten Carl Nielsen. Carl Nielsens musik spilles dagligt verden over, og hans status i den klassiske musiks verden er gennem de seneste år steget markant. Eksempelvis er den fynske komponist hovednavnet på den store musikfestival i Bregenz i 2005 en festival, hvor mere end mennesker overværer de mange koncerter. I kombinationen af den fynske kulturarv og de store fynske personligheder ligger et opgavefelt, som er utroligt berigende at arbejde med og som Odense Bys Museer gennem en målrettet indsats kan bringe op på et langt højere niveau til gavn og glæde såvel for Odense, Fyn, Danmark som internationalt. Den internationale dimension får vi dagligt bekræftet gennem de mange udenlandske gæster, de 4

5 mange henvendelser fra mange dele af verden, efterspørgslen efter vore vandreudstillinger og ikke mindst via Odense Bys Museers website, hvor over halvdelen af brugerne er fra andre lande. Odense, november 2004 Torben Grøngaard Jeppesen TILTRÅDT AF KULTUR- & SOCIALUDVALGET den 23. november

6 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Mission Odense Bys Museers mission er at bevare, udforske og formidle regionens historie, hovedlinier i danske kunsthistorie, H.C. Andersen og Carl Nielsen i et nationalt og internationalt perspektiv. Vision Vi ønsker: at den historiske dimension opfattes som et samfundsbærende element i forståelsen af fortid og nutid som forudsætning for udvikling i fremtiden at fremme gæster og brugeres lyst til at vide mere at demokratisere adgangen til viden og samlinger. Værdier Odense Bys Museers værdisæt kommer til udtryk i de ledelsesprincipper, som styrer vores indsats og de normer, som vi ønsker at fremme. Det forventes, at hver enkelt leder og medarbejder efterlever værdisættet i sit daglige arbejde. Eksternt Vi modtager vore gæster og brugere med venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed. Vi ønsker at yde en professionel betjening ved alle henvendelser Vi tilstræber en stadig udbygning af tilgængelighed. Internt Vi udvikler i projektgrupper, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på egne opgaver, og hvor gruppen er ansvarlig for at overholde krav til tid, penge og kvalitet. Vi ønsker at resultater dokumenteres og at lære maksimalt af erfaringer og fejl. Vi ønsker systematik og ordenssans i enhver arbejdssituation. Faglig ambition Vi stræber mod at udvikle museumsarbejdet til et stadigt højere professionelt niveau. Vi stræber mod, at Odense Bys Museer til stadighed skal være en udfordrende arbejdsplads. Vi satser på gensidig respekt og forståelse for helheden i Odense Bys Museer. 6

7 3. Organisationsplan (plan indsættes) MUSEUMSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF PUBLIKUM & KOMMUNKATION Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forskningsresultater. VIDEN & FORMIDLING Afdelingens mål er at udbygge og styrke indsamling og forskning inden for områderne arkæologi, historie, H.C. Andersen/Carl Nielsen og kunsthistorie med henblik på at formidle viden og erkendelse om vor fortid og nutid, regionalt, nationalt og internationalt. SAMLINGER & TEKNIK Afdelingens mål er at sikre forsvarlig håndtering af samlingerne, anlæg og administration samt at skabe grundlag for øget brug af informationsteknologi. FUNKTIONSOMRÅDER Kommunikation FUNKTIONSOMRÅDER Arkæologi FUNKTIONSOMRÅDER Bevaring Planlægning & Undervisning Udstillingsværksted Publikum & Butikker Historisk tid H. C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie Bygninger & grønne områder Administration & EDB-udvikling 7

8 4. Rammer for årsplanen Kultur-og Socialudvalget vedtog i møde den 15. juni 2004 følgende rammer for årsplan 2005, herunder oversigtsårene : H.C. Andersen-området og kulturarvsarbejdet vil i 2005 have stor betydning som lokomotiv for den fortsatte udvikling af Odense Bys Museer. Arbejdet for opnåelse af godkendelse som regionalt hovedmuseum med udgangspunkt i museumslovens 16 skal sikre at Odense Bys Museer i vores kommunikation med omverdenen skal stå som et forbillede for andre museer og som et opmærksomhedsskabende element i det danske kulturliv. Samtidig skal kommunikation i form af udstillinger, arrangementer og publikationer m.v. sikre gode oplevelser og grundlæggende viden om museets arbejdsområder for både børn og voksne uanset race og religion. Hovedsatsninger Fastholdelse og fortsat udvikling af et højt formidlingsniveau på attraktionerne H.C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Fyns Kunstmuseum. Systematisk styrkelse af indsatsen for udforskning, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarven med udgangspunkt i følgende områder: Arkæologi Bygningshistorie Industrimiljø. Tilgængeliggørelse af samlinger og viden på Internettet (www.odmus.dk) Etablering af introduktionsudstilling med tilhørende brugerbetjening i Møntergården om Odenses og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Udstillingen skal dække hele historien fra de ældste tider til i dag. Konkretisering HCA-området: Til H.C. Andersens Hus skal der sikres et solidt driftsmæssigt grundlag for en fortsat udvikling af publikumsbetjening og produktudvikling. Til HCA-vandreudstillingerne gennemføres den udarbejdede turneplan (i samarbejde med Udenrigsministeriet og det Danske Kulturinstitut). HCA-IT projektet der gennemføres i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Syddansk Universitet skal være udgangspunkt for en generel styrkelse af arbejdet med Internettet som kommunikationsværktøj indenfor alle Odense Bys Museers arbejdsområder. Ny udstilling i H.C. Andersens Barndomhjem, audioguidning i H.C. Andersens Hus, udgivelse af bøger og informationsmateriale samt fortsat bevågenhed på erhvervelsesområdet. 8

9 Gennemførelse af HCA-julemarked og andre publikumsaktiviteter, der skal sikre Odense en markant profil i HCA2005-fejringen. Den Fynske landsby: Færdiggørelse af Besøgscenter med introduktionsudstilling og film. Videre udvikling og gennemførelse af En Landsby fra Andersens Tid og andre initiativer jf. Odense Bys Museers engagement i HCA2005. Planlægning og igangsættelse af renovering af sceneområdet. Planlægning og projektering af spisehus. Fyns Kunstmuseum Planlægning og gennemførelse af markante særudstillinger Planlægning af renovering af 2. sal m.m. Kulturarven I forlængelse af en godkendelse af Odense Bys Museer som specialmuseum efter museumslovens 16 skal der sikres grundlag for en regional kulturarvsvaretagelse med udgangspunkt i de erfaringer der er indhentet på arkæologiområdet samt indenfor magasin- og bevaringsarbejdet. Der forberedes og gennemføres en særlig indsats for bevaring af Odense Bys Museers samlinger af national betydning (HCA, CN m.m.) 9

10 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Afdelingens mål og opgavesæt Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater. Afdelingens organisatoriske opbygning Afdelingen omfatter fire funktioner: Kommunikation, Planlægning og undervisning, Udstillingsværksted samt Publikum og butikker. Afdelingschefen fungerer som stedfortræder for museumschefen. Funktionslederen for planlægningsfunktionen deltager én gang om måneden i Ledermødet ved punktet Status for planlægning. Funktionerne varetager følgende hovedopgaver: Kommunikation Odense Bys Museers markedsføring, pressekontakt, medarbejderinformation og klubvirksomhed. Servicesekretariatets drift herunder vedligehold af web-sider, databaser, statistikker, superbrugerfunktion samt booking af undervisningsaktiviteter og lokaler. Planlægning og undervisning Koordinering af planer for udstillinger, arrangementer og udgivelser. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag samt klargøring af planmateriale og årsberetning. Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter og programmer. Udvikling og tilrettelæggelse af børn og ungeaktiviteter, herunder børneklubben. Udstillingsværksted Udvikling og opbygning af permanente udstillinger, særudstillinger og vandreudstillinger samt vedligehold af disse. Vedligehold af designprogram herunder inden- og udendørs skiltning, design og vedligehold i billetsalg og museumsbutikker. Administration af AV-udstyr. Publikum og butikker Daglig drift og fortsat udvikling af publikumskontakten i museernes billetsalg herunder uddannelse af museumsværter. Drift og udvikling af boghandel / museumsbutik, herunder produktudvikling og indkøb. Afdelingens generelle arbejdsplan 2005 vil naturligvis være præget af den store HCA-fejring. Eventyrdigteren fylder 200 år den 2.4. og året igennem vil der være en lang række af events, der helt eller delvist udspringer fra Odense Bys Museer. I den forbindelse åbner Odense Bys Museers første filial udenfor Fyn: Museet i Vingårdsstræde i København i samarbejde med Magasin og Fonden 10

11 HCA2005. Museet etableres i første omgang for en to-årig periode. (Nedenfor bringes en særskilt oversigt over disse aktiviteter). Opførelse af Besøgscenter i den Fynske Landsby samt planlægning og igangsætning af modernisering af sceneområdet herunder fremstilling af introduktionsfilm og udstilling er ligeledes markante opgaver, der er forankret i et tværgående projektorganisation med afdelingschefen som projektleder. I foråret 2005 vil en del af afdelingens medarbejdere flytte til nyindrettede lokaler i Overgade 52. dette vil ske samtidig med en generel styrkelse af arbejdet med Odense Bys Museers hjemmeside (webredaktion m.m.) samt af markedsførings-/informationsarbejdet. Langt fremme i opgaverække står endvidere arbejdet med børn og unge, hvor ansættelsen af en ny medarbejder i 2004 vil sikre forøget fokus på området indenfor en række af museets arbejdsområder. Dette vil ske med udgangspunkt i de permanente udstillinger, særudstillingerne men ligeledes i forlængelse af det forberedende arbejde til etablering af en samlet historisk udstilling om Odense og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Dette arbejde indledes med overflytning af oldtidsudstillingen fra Hollufgård til Bymuseet Møntergården. I kraft af HCA-fejringen og en række igangsatte samarbejdsprojekter i udlandet fortsættes de internationale netværk. I denne sammenhæng må det imødeses, at der fortsat er stigende interesse for formidling af udlån fra samlingerne og af Odense Bys Museers vandreudstillinger (HCA og CN). På personaleområdet vil en række af afdelingens medarbejdere blive involveret i kurser i ODAprojektet (Organisationsudvikling i danske attraktioner). Samtidig vil arbejdet med at skabe rammer for inddragelse af frivillige i museumsarbejdet blive fortsat med udgangspunkt i de indhentede erfaringer med smedelauget i Den Fynske Landsby. Emnet indgår på Odense Bys Museers foranledning som projekt i uddannelsen af ledere i Odense Kommune (LU2005). Der vil blive arbejdet med og ske implementering af en ny designlinie (oplæg under udarbejdelse) som også vi berøre generel indførelse af logo på arbejdstøj m.v. Generelt vil der blive rettet fokus på den opfølgning, der nødvendigvis må forberedes til årene efter HCA-fejringen i Andersen-området skal fortsat være særdeles fremtrædende, men også nye områder kommer til. Derfor må driftsområderne løbende tilpasses og udvides i forhold til den store opgavemængde. Nye muligheder opstår ofte med kort varsel, og en forudsætning for at kunne realisere disse er en forøget fokus på både økonomi, tidsplanlægning og tidsstyring. OBM-elementer i HCA-fejringen - generelt Det nye H.C. Andersens Hus Åbnet juni 2004 Filial i Vingårdsstræde Åbnet november 2004 Det nye HCA Barndomshjem Planlægges til åbning marts 2005 HCA Vandreudstillinger Er fremstillet turneplan foreligger 11

12 HCA Introfilm Er fremstillet HCA-IT I gang DFL En Landsby fra Andersens Tid Sommeren 2005 HCA Julemarked 2004 og 2005 Anderseniana ff. Audioguidning i HCA Planlægges til ibrugtagning i 2005 På sporet af HCA I Odense Samarbejdsprojekt, Odense HCA-eventyrspor landsdækkende Samarbejdsprojekt, DK med FynTour m.fl. + udstilling i DFL Katalog til Det nye HCA I gang 2. april: Kransenedlæggelse VIP-besøg i HCA Skoledrengen og AAA Symposium i samarbejde med Priskomiteen Under forberedelse Det danske haveselskab arrangement i Lotzes Have Under forberedelse Efteråret 2005 Nordisk symposium for forfattermuseer Under forberedelse FKM - kjole-udstilling Under forberedelse FKM Dansen Under forberedelse Hertil kommer udlån af genstande fra samlingerne. 12

13 Funktionsområde: Kommunikation Mål Kommunikationsfunktionen har ansvar for intern og ekstern kommunikation, og skal strukturere og viderebringer information til museernes brugere, samt formidle information mellem ledelse og medarbejdere. Den eksterne kommunikation sætter fokus på udstillinger, aktiviteter samt forsknings- og undersøgelsesområder. Funktionen skal fremme Odense Bys Museers fælles identitet ved en samlet profilering samt ved en kontinuerlig nyhedsstrøm internt og eksternt. Servicesekretariatet Servicesekretariatet er en del af kommunikationsfunktionen og er det første led i kommunikationslinjen til Odense Bys Museer. Det er stedet, hvor spørgsmål vedrørende museets aktiviteter og udstillinger behandles eller viderebringes til relevante funktionsområder. Servicesekretariatet varetager interne service- og kommunikationsopgaver og sikrer den daglige drift af Bymuseet Møntergårdens udstillinger samt modtagelse af stedets gæster og brugere. Servicesekretariatet varetager en del administrative opgaver såsom booking af lokaler m.m., besvarelse telefonhenvendelser, distribution, produktion af kontorartikler, produktion af internt nyhedsblad, samt servicering ved ferniseringer og stormøder. Herudover assisterer Servicesekretariatet andre funktionsområder i forbindelse med bl.a. bogproduktioner, administration af undervisningstilbud og udarbejdelse af vagtplaner til museumsværter. Markedsføring Funktionen planlægger og udfører markedsføringsarbejdet med udgangspunkt i aktiviteter og udstillinger samt forsknings- og undersøgelsesområder. Markedsføringsarbejdet kategoriseres i følgende grupper: Profilmarkedsføring (af de permanente udstillinger) Projekt markedsføring (særudstillinger og begivenheder) PR-arbejdet Samarbejder og netværk Profilmarkedsføring Markedsføringen af Odense Museers 8 udstillingssteder prioriteres fortsat højt i de kommende år. Der arbejdes for en styrkelse af de enkelte museers image, bl.a. ved mere målrettet PR og markedsføring mod primære målgrupper samt ved produktion af markedsføringsmaterialer for de enkelte udstillingsområder. Profilmarkedføring er omkostningstung og vægtes derfor i en prioriteret orden efter brugernes efterspørgsel. Der satses i 2005 fortsat på markedsføringen af H.C. Andersens Hus og Barndomshjem (hertil kommer Odense Bys Museers filial i Vingårdsstræde i København), på Den Fynske Landsby samt Fyns Kunstmuseum jf. de udviklings og udstillingsplaner som foreligger iflg. årsplanen. Projektmarkedsføring Udover profilering af de permanente udstillinger, arbejdes der med PR og markedsføring af arrangementer og særudstillinger. Disse varetages ad-hoc og projektorienteret og målrettes i højere grad end den grundlæggende markedsføring. Kommunikationsfunktionen inddrages i alle 13

14 udstillinger og arrangementer og derfor vejer projektarbejdet ressourcemæssigt tungt for funktionen. Fokusområder fremgår af arbejdsplan PR-arbejdet For at sikre logistik og kontinuitet i udmeldingerne fra Odense Bys Museer struktureres pressearbejdet af kommunikationsfunktionen, som sikrer udsendelse af pressemeddelelser produceret i samarbejde med projektleder / nyhedspersonen. Der arbejdes med løbende vedligeholdelse og udvikling af pressekontakter og pressedatabasen. Der arbejdes med udvikling af pressehandlingsplaner, som løbende skal sikre gode historier fra Odense Bys Museers arbejdsområder. En vigtig del af PR arbejdet er modtagelse af officielle gæster, touroperatører og pressen. Gennemførelse af disse arrangementer koordineres af kommunikationsfunktionen. Der er i disse år særligt fokus på VIP-besøg i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet og der skal særligt i 2005 være plads til modtagelse og servicering af disse besøg. Museumsklub Fynske Minder Klubarbejdet er en vigtig faktor i forhold til den lokale forankring af museets aktiviteter. Museumsklub Fynske Minder er i løbet af 2004 blevet etableret som en egentlig klub med fordele, tilbud og udsendelse af information til klubbens ca medlemmer. Det er målet for klubarbejdet at tiltrække flere yngre medlemmer idet klubbens medlemmer hovedsageligt udgøres af et ældre segment (60+). Fra 2005 tilrettelægges Museumsklubbens indhold med henblik på at omfatte tilbud til såvel voksne som børn. Børneklubben Hugin-Munin nedlægges pr og et nyt koncept for formidlings- og aktivitetstilbud til børn tilbydes. Undervisningsfunktionen varetager tilrettelæggelse og planlægning af indholdet af klubtilbuddet til børn. Samarbejder og netværk Kommunikationsfunktionen indgår i samarbejder som er med til at styrke Odense Bys Museers profil udad til og som skaber fokus på udstillinger og aktiviteter. Den grundlæggende turismemarkedsføring af museerne sker bl.a. ved deltagelse i distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner. Samarbejdet med De Fynske Attraktioner fortsættes med fokus på en forbedret distribution i Samarbejdet med Brandts Klædefabrik vedr. Museerne i Odense brochuren nedlægges med udgangen af Brandts Klædefabrik og Odense Bys Museer deltager begge fra 2005 som selvstændige partnere i DFA-samarbejdet. En ny brochure som reklamerer for H.C. Andersen museerne og Den Fynske Landsby En landsby fra H.C. Andersens tid lanceres og distribueres via DFA i Fordelskortet Eventyrpasset til Odenses museer og attraktioner, administreres og markedsføres af Odense Turist Bureau. Kortet giver fri entré hos deltagerne i samarbejdet. Formålet med Eventyrpasset er at skabe en fælles profil for attraktionstilbudet i Odense og er et stærkt salgsargument i markedsføringen af Odense som destination. Samarbejdet skaber økonomiske ressourcer til fælles markedsføring af byens attraktioner. I forbindelse med H.C. Andersens 200 års jubilæum i 2005, har funktionen siden 2003 deltaget i HCA2005s pressegruppe, med henblik på planlægning og modtagelse af pressebesøg i anledning af jubilæet. I 2005 forventes der en kraftig stigning i antallet af PR besøg, som løbende skal 14

15 serviceres. Odense Kommune har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe bestående af partnere, som arbejder med tilrettelæggelse og koordinering af markedsføring af HCA-relaterede aktiviteter i Odense i Gruppen mødes efter behov og med øget intensitet primo Intern kommunikation Den interne kommunikation sikres via informationsstrøm funktioner og afdelinger imellem. Informationerne skal være troværdige, relevante og medvirke til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere. Det påhviler alle medarbejdere at fremme dialogen internt. Den interne kommunikation er baseret på Odense Bys Museers organisatoriske funktionsopbygning, således at en stor del af den interne kommunikation sikres via arbejds- og projektgrupper på tværs af funktionerne samt via den formelle organisationsopbygning og ikke mindst via diverse udvalg. Arbejdet med udvikling af IT-redskaber til forbedring af den interne kommunikation skal øges fra 2005 Arbejdsplan 2005 H.C. Andersens Hus og Barndomshjem / H.C. Andersen 2005 I 2005 ansættes en kommunikationsmedarbejder til imødegåelse af den enorme forespørgselsmængde som tilgår museet omkring emnet HCA. Ligeledes skal koordinering og modtagelse af VIP og PR besøg tilrettelægges af den nye medarbejder. Medarbejderen vil ligeledes deltage i øvrige markedsføringsrelaterede opgaver omkring Odense Bys Museer. PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med åbning af H.C. Andersens Barndomshjem, med særligt fokus på turismeregion Fyn samt international presse (id. 1533). Særlig PR og markedsføringsindsats omkring H.C. Andersens Hus i anledning af 200 års jubilæet. Herunder forsat udvikling af PR redskaber (id. 1513, 1656, 1657, 1659). Særlig markedsføringsindsats vedr. H.C. Andersen Julemarkedet 2005 (id. 1671). Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med åbningen af besøgscentret og renovering af sceneområdet. Udvikling og markedsføring af konceptet Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid og de specifikke produktilbud som støtte konceptet (Id, 1690, 1711, 1786, 1654, 1655) Implementering af fællesmarkedsføring med HCA museerne samt introduktion af en fællesbillet til HCA Hus og Barndomshjem samt Den Fynske Landsby. Særligt markedsføringsindsats i ferieperioder og ved arrangementer med Levende Historie Fyns Kunstmuseum Jf. ny formidlingspolitik på Fyns kunstmuseum sættes der øget fokus på museets permanente samling i forhold til segmentet af turister på Fyn for især at kunne øge besøgstallet i sommerferie perioden. Markedsføring af særudstillinger og aktiviteter i 2005 (Id. 1523, 1524, 1684, 1840, Bymuseet Møntergården Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med udstillinger og arrangementer på Bymuseet Møntergården samt etablering af permanent byhistorisk udstilling. (Id. 1669, 1656, 1656, 1657, 1658, 1659) 15

16 Museumsklub Fynske Minder Administration, produktion og distribution af informationsmateriale til klubbens medlemmer og forberedelse af administrationssystemer som evt. overtages fra SUF (id. 955). Udvikling af koncept og profil for børneklubben i samarbejde med undervisningsfunktionen. Intern kommunikation og IT Udvikling af politik for intern kommunikation. Ansættelse af web-master til udvikling af hjemmeside og intranet. Web-masteren skal sikre løbende udvikling på hjemmesiden og vil fungere som redaktør på i samarbejde med en redaktionsgruppe og IT-funktionen (ID for udvikling af hjemmeside og økonomi hertil?) Udvikling af IT-medier til intern kommunikation Vedligehold af indhold på aktivitetssiderne samt udvikling af præsentation af udstillingsstederne på Samarbejder Distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner udvikles med fokus H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby. Fortsat samarbejde med Eventyrpasset i Deltagelse i PR netværk omkring H.C. Andersen 2005 henblik på styrkelsen af H.C. Andersen i den internationale og regionale turismemarkedsføring. Brochureudgivelser 2005 H.C. Andersen og Den Fynske Landsby (DFA) Fyns Kunstmuseum (genoptryk) Begivenhedskalender Odense Bys Museer marts december 2005 Vinterprogram Odense Bys Museer 2005/2006 Aktivitetskalender Den Fynske Landsby 2005 Præsentationsfolder af Odense Bys Museer (kort præsentation af alle museer jf. nyt designprogram) Perspektiver Fastholdelse af fokus på H.C. Andersen området ved forsat bearbejdelse af presse- og touroperatør kontakter. Særlig markedsføringsindsats for Den Fynske Landsby. Lokal PR indsats for profilering af Bymuseet Møntergårdens permanente udstillinger. Fortsat fokus på imageopbygning på Fyns Kunstmuseum. Særlig PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med særudstillinger og arrangementer. Fortsat vedligeholdelse af klubarbejdet og iværksættelse af hvervekampagne. Administration af klubarbejdet overtages evt. fra Syddansk Universitetsforlag. Fortsat udvikling af intern kommunikation og hjemmeside. Fokus på publikumsundersøgelser. Fokus Carl Nielsen 16

17 Funktionsområde: Planlægning Mål Planlægningsfunktionen skal sikre grundlaget for Odense Bys Museers planarbejde og tilvejebringe en samlet oversigt over museets aktiviteter. Funktionen skal tillige sikre fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. På grundlag af plansystemet undersøges, hvorvidt aktiviteterne er i overensstemmelse med og dækkende for mål og fokusområder som beskrevet i Årsplanen. Arbejdsplan Sikre gennemførelse af planarbejdet (herunder udgivelse af Årsplan 2006 (ID 1702) og Årsberetning 2004 (ID 1703). Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. Der lægges specielt vægt på udbygning af brugervenlige databaser samt udvikling og implementering af formater til løbende indskrivning af Årsplan- og Årsberetningsbidrag. Tilpasning af Årsplan og Årsberetning i henhold til nye retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Ansvar for Odense Bys Museers udgivelser. Redaktion og tilrettelæggelse af diverse udgivelser: Fynske Minder 2005 (ID 1677), Årsplan 2006 (ID 1702), Årsberetning 2004 (ID 1703), Skrifter fra Odense Bys Museer, Fynske Fortællinger, monografiserien Fynske Studier samt diverse kataloger. Liste over planlagte udgivelser i 2005 er fremlagt i kapitel 8, Udover ovennævnte opgaver varetages følgende: Deltagelse i arbejdsgruppen for H. C. Andersen Julemarkedet. Manuskript m.v. til arkæologisk monografi, Lykkebjerg (ID 970) i Fynske Studier. Projektledelse af udstillingen Sex i år (ID 1669), projektleder. Projektering og projektledelse af opbygning af en kulturhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården (ID 1501 m.fl.). Fortsat deltagelse i europæiske netværkssamarbejde (Communicating Cultural Landscapes II), koordinator. Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Liveable City. Arbejdsgruppe samt styregruppe (ID 1211). Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Waterfront. Arbejdsgruppe samt styregruppe (ID 1675). Ansvarlig for projektering og etablering af en ny Vidensportal. Medlem af formidlingsudvalget, Amtsmuseumsrådet for Fyns Amt Særlig indsats i forbindelse med større projektarbejder. Særlig indsats i forbindelse med museets udgivelser. Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. Særlig indsats i forbindelse med byhistorisk satsning. Særlig indsats i forbindelse med projekt Waterfront. Særlig indsats i forbindelse med projekt Liveable City. 17

18 Planarbejdet Ultimo 2004 blev en ny brugerflade til Projektdatabasen taget i brug. Hermed introduceredes en del nye søgemuligheder samt mulighed for opstilling af interne tidsplaner for de enkelte projekter. Samtidig blev det besluttet at der til projekttypen Arrangementer skal tilknyttes en alternativ tidsplan. Denne tidsplan skal, i samarbejde med funktionsområde Kommunikation, udarbejdes ultimo 2005 og bringes i anvendelse inden 1. april I 2005 vil planlægningsfunktionens indsats i høj grad tage sigte på konsolidering af projektdatabasens nye faciliteter, idet det skal sikres at de indvundne erfaringer og etablerede rutiner fastholdes som afsæt for en kvalitativ og professionel udvikling med klar forankring hos medarbejderne, specielt i funktionsledergruppen. Der skal ligeledes skabes et nyt koncept for formulering af årsberetninger, der, suppleret af en ændret profil for den i Fynske Minder indeholdte årsberetning, fremover i højere grad vil fremstå som en teknisk årsberetning. Der skal således formuleres et nyt koncept for årsberetningens principielle indhold og, i tilknytning hertil, produceres et format udlagt på J-drevet der giver mulighed for året igennem at indskrive diverse data, hvorved årsberetningernes hovedindhold principielt genereres indenfor de respektive planår. Øvrige hovedopgaver Udover den ovenfor beskrevne udvikling af plansystemet vil funktionens hovedopgaver i 2005 være knyttet til etablering af en ny kulturhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården, etablering af særudstillinger, udgivelse af publikationer samt deltagelse i diverse lokale og europæiske netværksprojekter Planarbejde 2005, Tidsplan Årsberetning 2004 december 2004 Koncept for Årsberetning 2004 behandles og Planlægningsfunktionen udsender vejledning. 3. januar 2005 Funktionsledere og Afdelingschefer påbegynder udarbejdelse af bidrag til Årsberetning marts 2005 Deadline for aflevering af materiale til Årsberetning Planlægningsfunktionen sikrer redaktionel sammenskrivning samt fremlæggelse og behandling i ledergruppen. 25. april Årsberetning 2004 udkommer. Årsplan april fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere med udmelding af mål og perspektiver for 2006 og perspektivårene

19 Med afsæt i de udmeldte rammer og satsningsområder arbejder funktionerne med formulering af forslag til formidlingsprojekter til afvikling i 2006 samt forslag til perspektivplan for juni 2005 Deadline for forslag til projekter i 2006 og perspektivårene Koordinationsgruppen systematiserer og runddeler det samlede materiale til fællesmødet den 18. juni. 17. juni fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Fremlæggelse og diskussion af indsendte forslag. På baggrund af dette møde samt de fremsendte forslag til Årsplan 2006, foretager ledergruppen en samlet vurdering, idet der sker en afvejning i forhold til såvel forventet budgetramme som udmeldte satsningsområder. Projekter fremsendt som forslag kan i denne fase tildeles status som afvist, idebank eller foreløbigt godkendt. 26. august fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Samlet status og udmelding af ledelsens prioritering. De foreløbigt godkendte projekter / aktiviteter kvalificeres, idet relevante funktioner inddrages, der opstilles budget, ressourcebehov, tidsplan etc., hvorefter de gennembearbejdede foreløbigt godkendte forslag senest den 16. september fremsendes til endelig behandling i ledergruppen. I denne fase opstilles en overordnet tidsfølgeplan for større udstillingsprojekter. 16. September 2005 Deadline for endelig formulering af 2006-projekter med status: Foreløbig godkendte. Planlægningsfunktionen samler og systematiserer det inddaterede materiale som beslutningsgrundlag for ledelsens endelige vurdering, idet de gennembearbejdede foreløbigt godkendte forslag vurderes i forhold til satsningsområder og budgetramme Projekter behandlet som foreløbigt godkendt kan i denne fase tildeles status som afvist, idebank eller endeligt godkendt. 30. september fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Ledergruppen udmelder endelig status for projekter til afvikling i 2006 og Planlægningsfunktionen rundsender vejledning til Årsplan 2006, hvorefter funktionerne påbegynder sammenskrivning af bidrag til Årsplanen. 28. oktober 2005 Afdelingscheferne afleverer færdige bidrag til Årsplan 2006 hvorefter, Planlægningsfunktionen sikrer redaktionel sammenskrivning og behandling i ledergruppen. 11. november 2005 Sammenskrivning foreligger og udsendes til MED-udvalget og K&Sudvalget. 19

20 xx. november 2005 xx november 2005 MED-udvalgsmøde. Behandles i KS-udvalget. 28. november 2005 Årsplan 2006 afleveres til trykning. 12. december 2005 Årsplan 2006 udkommer. 20

1. Forord 3. 2. Odense Bys Museers målsætning 5. 3. Organisationsplan 6. 4. Rammer for årsplanen 7. 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation.

1. Forord 3. 2. Odense Bys Museers målsætning 5. 3. Organisationsplan 6. 4. Rammer for årsplanen 7. 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation. - 1 - Indhold 1. Forord 3 2. Odense Bys Museers målsætning 5 3. Organisationsplan 6 4. Rammer for årsplanen 7 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation. 8 6. Arbejdsplan for Viden & formidling. 23 7.

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Odense Bys Museer ÅRSPLAN 2002. Mål og arbejdsplan 2002 Oversigt 2003-2005

Odense Bys Museer ÅRSPLAN 2002. Mål og arbejdsplan 2002 Oversigt 2003-2005 Odense Bys Museer ÅRSPLAN 2002 Mål og arbejdsplan 2002 Oversigt 2003-2005 Odense december 2001 1. FORORD... 3 2. ODENSE BYS MUSEERS MÅLSÆTNING OG VÆRDIGRUNDLAG... 6 3. UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... 8 4. HOVEDSATSNINGER

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere