Odense Bys Museer Årsplan Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008"

Transkript

1 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt Odense november 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Organisationsplan Rammer for årsplanen Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Arbejdsplan for Viden & formidling Arbejdsplan for Samlinger & teknik Oversigt over aktiviteter Budget Personaleoversigt Åbningstid og billetpriser

3 1. Forord Nu er det lige på trapperne H.C. Andersen-året Gennem flere år har Odense Bys Museer arbejdet ihærdigt på at stå stærkt rustet til denne store nationale og internationale begivenhed. De første tanker om den forestående begivenhed fangede undertegnede i 1991, hvor jeg sammen med min familie besøgte en imponerende udstilling om W. A. Mozart på slottet Klessheim ved Salzburg i anledning af 200-året for komponistens død. Udstillingen indgik i en markant fejring, som ikke blot fandt sted i Salzburg og Wien, men som var en verdensbegivenhed. I det år var der næppe nogen større avis, tv- eller radiokanal verden over, som ikke havde fyldige omtaler af Mozart og naturligvis spillede musikken. Begivenheden førte også til udgivelse af mange bøger om Mozart, hans liv, musik og samtid og ikke mindst en lind strøm af nyudgivelser på CD af hans musik, heraf flere udgaver af de samlede værker. Udstillingen på Schloss Klessheim er den bedste biografiske udstilling, jeg har set, og hvor man på fineste vis ikke alene førte den besøgende ind i Mozarts liv og samtid, men i nok så stor udstrækning i det værk musikken som han skabte gennem sit alt for korte liv. Salzburgs og Wiens satsning i Mozart-året 1991 var ganske imponerende. Det var dog langt fra en enkeltstående begivenhed. Salzburg har såvel før som efter sat enorm fokus på byens berømte søn, og byen emmer af Mozart uanset om det er i form af de store musikfestivaler eller synet og smagen! af de berømte Mozart-kugler. For en del år siden fik jeg lejlighed til at spørge borgmesteren i Salzburg, hvad Mozart betød for byen svaret lød prompte: Alt! For Wiens vedkommende er det naturligvis ikke blot Mozart, også andre af de helt store komponister har boet i byen, Beethoven, Schubert m.fl., - byen er om noget sted musikkens by. Allerede i 1991 stod det mig klart, at Odense og København kunne skabe samme fokus på vores verdensberømte digter, H.C. Andersen. Tankerne blev omsat i et oplæg i Her skitseredes en samlet ramme for, hvorledes 200-året for H.C. Andersens fødsel kunne fejres, og mere konkret pegedes på, hvorledes Odense Bys Museer kunne bidrage hertil. Siden da er der blevet arbejdet målrettet med at realisere disse planer, og ved et kig tilbage i det næsten ti år gamle notat, kan det med stor tilfredshed konstateres, at rigtig mange ting er realiseret eller sat på skinner. Det gælder den omfattende ombygning af H.C. Andersens Hus, de mange internationale vandreudstillinger, film og bøger om digteren, formidling af hans liv og værker på internettet, HCA-ture i byen, levendegørelse af Andersens tid og meget mere. Gennem disse aktiviteter bidrager Odense Bys Museer til den markante nationale og internationale fejring, som HCA 2005 Fonden er sat i spidsen for. En enorm kultursatsning med et budget på over en kvart milliard kroner, der kan fordobles eller flerdobles, hvis man medregner alle de medvirkende institutioners egen indsats. Det må så afgjort kaldes Danmarks største nationale og internationale kultursatsning nogensinde. Spændingen stiger derfor naturligvis jo mere vi nærmer os den store dag, H. C. Andersens fødselsdag den 2. april. Heldigvis er begivenhederne ikke blot begrænset til denne dag faktisk varer festen fra fødselsdagen i april til afslutningen af Andersen-året den 6. december, den dag H.C. Andersen i 1867 blev udnævnt til æresborger i Odense. I øvrigt den sidste æresborger i byen ingen har siden kunnet hamle op med ham! 3

4 Med H.C. Andersens Hus som diamanten i Odense Bys Museer er året en once in a life time - begivenhed. Den enorme markedsføring af H.C. Andersen vil give os hidtil uanede muligheder for at formidle budskabet om H.C. Andersens spændende liv og de mange elementer, som han har bragt ind i såvel den danske kultur som i mange andre landes. Den 4. juni 2004 kunne Hendes Majestæt Dronningen åbne et ombygget og totalt nyindrettet H.C. Andersens Hus. Allerede fra starten fik museet meget rosende omtaler, og de mange besøgende og den store interesse de viser, er sikre vidnesbyrd om, at det nye H.C. Andersenmuseum falder i gæsternes smag. I november 2004 kunne Odense Bys Museer åbne en filial i København med fokus på Andersens tid i hovedstaden og i starten af 2005 vil Barndomshjemmet i Odense også være renoveret og klar til at tage imod. H.C. Andersen-året er dog for Odense Bys Museer ikke blot begrænset til ovennævnte museer, men bliver også markeret på Fyns Kunstmuseum og i Den Fynske Landsby. Netop sidstnævnte frilandsmuseum vil i 2005 ikke blot mærke iklædningen En landsby fra Andersens tid, men tillige en markant udbygning. Med bevillinger fra Odense Byråd, Fyns Amt, Augustinus Fonden, Kulturministeriet og flere fonde kan der over de næste par år foretages nyanlæg for omkring 30 mio. kroner. Første del er allerede i gang i form af et nyt besøgscenter, der både skal fungere som en velkomst til de besøgende og som en tidssluse, hvor man fra nutiden bliver introduceret til den fortid, man kan opleve i landsbymiljøet. Besøgscentret forventes at stå klar i juni måned 2005, og på samme tid skulle en stor renovering af friluftsscenen også være gennemført. Senere følger flere andre elementer. De meget positive erfaringer fra investeringerne i H.C. Andersens Hus giver os en stærk tro på, at også indsatsen i Den Fynske Landsby vil kunne mærkes såvel i form af langt flere og langt mere tilfredse gæster. Odense Bys Museer har dog mange andre aktiviteter i gang, som det vil fremgå af de følgende sider i denne årsplan. Det er museernes opgave at tage vare på kulturarven og med etableringen af Kulturarvsstyrelsen, udbygningen af museumsloven m.m. er indsatsen blevet meget bedre og langt mere velkoordineret. Med Odense Bys Museers 16-status som regionalt museum er forvaltningen af den fynske kulturarv såvel undersøgelse, bevaring, forskning som formidling en grundkerne. På såvel det arkæologiske som det historiske område er der sket en betydelig styrkelse gennem de seneste år. Som led i denne udvikling står tillige, at Odense Bys Museers mål er at skabe et samlet regionalt hovedmuseum placeret markant i centrum af Odense. I det lys skal man se lukningen af de arkæologiske udstillinger på Hollufgård, salg af dele af bygningerne samt overførsel af samlingerne til en midlertidig placering i Møntergårds-komplekset. Når H.C. Andersen-året er afsluttet med forhåbentlig stor succes, står der for Odense Bys Museer flere store satsninger forude. Den første er naturligvis at fastholde den internationale interesse for H.C. Andersen, den næste er at få skabt passende fysiske rammer for hovedmuseet og for det tredje at udvikle gerne i et samspil med København en langt stærkere fokusering på komponisten Carl Nielsen. Carl Nielsens musik spilles dagligt verden over, og hans status i den klassiske musiks verden er gennem de seneste år steget markant. Eksempelvis er den fynske komponist hovednavnet på den store musikfestival i Bregenz i 2005 en festival, hvor mere end mennesker overværer de mange koncerter. I kombinationen af den fynske kulturarv og de store fynske personligheder ligger et opgavefelt, som er utroligt berigende at arbejde med og som Odense Bys Museer gennem en målrettet indsats kan bringe op på et langt højere niveau til gavn og glæde såvel for Odense, Fyn, Danmark som internationalt. Den internationale dimension får vi dagligt bekræftet gennem de mange udenlandske gæster, de 4

5 mange henvendelser fra mange dele af verden, efterspørgslen efter vore vandreudstillinger og ikke mindst via Odense Bys Museers website, hvor over halvdelen af brugerne er fra andre lande. Odense, november 2004 Torben Grøngaard Jeppesen TILTRÅDT AF KULTUR- & SOCIALUDVALGET den 23. november

6 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Mission Odense Bys Museers mission er at bevare, udforske og formidle regionens historie, hovedlinier i danske kunsthistorie, H.C. Andersen og Carl Nielsen i et nationalt og internationalt perspektiv. Vision Vi ønsker: at den historiske dimension opfattes som et samfundsbærende element i forståelsen af fortid og nutid som forudsætning for udvikling i fremtiden at fremme gæster og brugeres lyst til at vide mere at demokratisere adgangen til viden og samlinger. Værdier Odense Bys Museers værdisæt kommer til udtryk i de ledelsesprincipper, som styrer vores indsats og de normer, som vi ønsker at fremme. Det forventes, at hver enkelt leder og medarbejder efterlever værdisættet i sit daglige arbejde. Eksternt Vi modtager vore gæster og brugere med venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed. Vi ønsker at yde en professionel betjening ved alle henvendelser Vi tilstræber en stadig udbygning af tilgængelighed. Internt Vi udvikler i projektgrupper, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på egne opgaver, og hvor gruppen er ansvarlig for at overholde krav til tid, penge og kvalitet. Vi ønsker at resultater dokumenteres og at lære maksimalt af erfaringer og fejl. Vi ønsker systematik og ordenssans i enhver arbejdssituation. Faglig ambition Vi stræber mod at udvikle museumsarbejdet til et stadigt højere professionelt niveau. Vi stræber mod, at Odense Bys Museer til stadighed skal være en udfordrende arbejdsplads. Vi satser på gensidig respekt og forståelse for helheden i Odense Bys Museer. 6

7 3. Organisationsplan (plan indsættes) MUSEUMSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF PUBLIKUM & KOMMUNKATION Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forskningsresultater. VIDEN & FORMIDLING Afdelingens mål er at udbygge og styrke indsamling og forskning inden for områderne arkæologi, historie, H.C. Andersen/Carl Nielsen og kunsthistorie med henblik på at formidle viden og erkendelse om vor fortid og nutid, regionalt, nationalt og internationalt. SAMLINGER & TEKNIK Afdelingens mål er at sikre forsvarlig håndtering af samlingerne, anlæg og administration samt at skabe grundlag for øget brug af informationsteknologi. FUNKTIONSOMRÅDER Kommunikation FUNKTIONSOMRÅDER Arkæologi FUNKTIONSOMRÅDER Bevaring Planlægning & Undervisning Udstillingsværksted Publikum & Butikker Historisk tid H. C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie Bygninger & grønne områder Administration & EDB-udvikling 7

8 4. Rammer for årsplanen Kultur-og Socialudvalget vedtog i møde den 15. juni 2004 følgende rammer for årsplan 2005, herunder oversigtsårene : H.C. Andersen-området og kulturarvsarbejdet vil i 2005 have stor betydning som lokomotiv for den fortsatte udvikling af Odense Bys Museer. Arbejdet for opnåelse af godkendelse som regionalt hovedmuseum med udgangspunkt i museumslovens 16 skal sikre at Odense Bys Museer i vores kommunikation med omverdenen skal stå som et forbillede for andre museer og som et opmærksomhedsskabende element i det danske kulturliv. Samtidig skal kommunikation i form af udstillinger, arrangementer og publikationer m.v. sikre gode oplevelser og grundlæggende viden om museets arbejdsområder for både børn og voksne uanset race og religion. Hovedsatsninger Fastholdelse og fortsat udvikling af et højt formidlingsniveau på attraktionerne H.C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Fyns Kunstmuseum. Systematisk styrkelse af indsatsen for udforskning, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarven med udgangspunkt i følgende områder: Arkæologi Bygningshistorie Industrimiljø. Tilgængeliggørelse af samlinger og viden på Internettet (www.odmus.dk) Etablering af introduktionsudstilling med tilhørende brugerbetjening i Møntergården om Odenses og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Udstillingen skal dække hele historien fra de ældste tider til i dag. Konkretisering HCA-området: Til H.C. Andersens Hus skal der sikres et solidt driftsmæssigt grundlag for en fortsat udvikling af publikumsbetjening og produktudvikling. Til HCA-vandreudstillingerne gennemføres den udarbejdede turneplan (i samarbejde med Udenrigsministeriet og det Danske Kulturinstitut). HCA-IT projektet der gennemføres i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Syddansk Universitet skal være udgangspunkt for en generel styrkelse af arbejdet med Internettet som kommunikationsværktøj indenfor alle Odense Bys Museers arbejdsområder. Ny udstilling i H.C. Andersens Barndomhjem, audioguidning i H.C. Andersens Hus, udgivelse af bøger og informationsmateriale samt fortsat bevågenhed på erhvervelsesområdet. 8

9 Gennemførelse af HCA-julemarked og andre publikumsaktiviteter, der skal sikre Odense en markant profil i HCA2005-fejringen. Den Fynske landsby: Færdiggørelse af Besøgscenter med introduktionsudstilling og film. Videre udvikling og gennemførelse af En Landsby fra Andersens Tid og andre initiativer jf. Odense Bys Museers engagement i HCA2005. Planlægning og igangsættelse af renovering af sceneområdet. Planlægning og projektering af spisehus. Fyns Kunstmuseum Planlægning og gennemførelse af markante særudstillinger Planlægning af renovering af 2. sal m.m. Kulturarven I forlængelse af en godkendelse af Odense Bys Museer som specialmuseum efter museumslovens 16 skal der sikres grundlag for en regional kulturarvsvaretagelse med udgangspunkt i de erfaringer der er indhentet på arkæologiområdet samt indenfor magasin- og bevaringsarbejdet. Der forberedes og gennemføres en særlig indsats for bevaring af Odense Bys Museers samlinger af national betydning (HCA, CN m.m.) 9

10 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Afdelingens mål og opgavesæt Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater. Afdelingens organisatoriske opbygning Afdelingen omfatter fire funktioner: Kommunikation, Planlægning og undervisning, Udstillingsværksted samt Publikum og butikker. Afdelingschefen fungerer som stedfortræder for museumschefen. Funktionslederen for planlægningsfunktionen deltager én gang om måneden i Ledermødet ved punktet Status for planlægning. Funktionerne varetager følgende hovedopgaver: Kommunikation Odense Bys Museers markedsføring, pressekontakt, medarbejderinformation og klubvirksomhed. Servicesekretariatets drift herunder vedligehold af web-sider, databaser, statistikker, superbrugerfunktion samt booking af undervisningsaktiviteter og lokaler. Planlægning og undervisning Koordinering af planer for udstillinger, arrangementer og udgivelser. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag samt klargøring af planmateriale og årsberetning. Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter og programmer. Udvikling og tilrettelæggelse af børn og ungeaktiviteter, herunder børneklubben. Udstillingsværksted Udvikling og opbygning af permanente udstillinger, særudstillinger og vandreudstillinger samt vedligehold af disse. Vedligehold af designprogram herunder inden- og udendørs skiltning, design og vedligehold i billetsalg og museumsbutikker. Administration af AV-udstyr. Publikum og butikker Daglig drift og fortsat udvikling af publikumskontakten i museernes billetsalg herunder uddannelse af museumsværter. Drift og udvikling af boghandel / museumsbutik, herunder produktudvikling og indkøb. Afdelingens generelle arbejdsplan 2005 vil naturligvis være præget af den store HCA-fejring. Eventyrdigteren fylder 200 år den 2.4. og året igennem vil der være en lang række af events, der helt eller delvist udspringer fra Odense Bys Museer. I den forbindelse åbner Odense Bys Museers første filial udenfor Fyn: Museet i Vingårdsstræde i København i samarbejde med Magasin og Fonden 10

11 HCA2005. Museet etableres i første omgang for en to-årig periode. (Nedenfor bringes en særskilt oversigt over disse aktiviteter). Opførelse af Besøgscenter i den Fynske Landsby samt planlægning og igangsætning af modernisering af sceneområdet herunder fremstilling af introduktionsfilm og udstilling er ligeledes markante opgaver, der er forankret i et tværgående projektorganisation med afdelingschefen som projektleder. I foråret 2005 vil en del af afdelingens medarbejdere flytte til nyindrettede lokaler i Overgade 52. dette vil ske samtidig med en generel styrkelse af arbejdet med Odense Bys Museers hjemmeside (webredaktion m.m.) samt af markedsførings-/informationsarbejdet. Langt fremme i opgaverække står endvidere arbejdet med børn og unge, hvor ansættelsen af en ny medarbejder i 2004 vil sikre forøget fokus på området indenfor en række af museets arbejdsområder. Dette vil ske med udgangspunkt i de permanente udstillinger, særudstillingerne men ligeledes i forlængelse af det forberedende arbejde til etablering af en samlet historisk udstilling om Odense og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Dette arbejde indledes med overflytning af oldtidsudstillingen fra Hollufgård til Bymuseet Møntergården. I kraft af HCA-fejringen og en række igangsatte samarbejdsprojekter i udlandet fortsættes de internationale netværk. I denne sammenhæng må det imødeses, at der fortsat er stigende interesse for formidling af udlån fra samlingerne og af Odense Bys Museers vandreudstillinger (HCA og CN). På personaleområdet vil en række af afdelingens medarbejdere blive involveret i kurser i ODAprojektet (Organisationsudvikling i danske attraktioner). Samtidig vil arbejdet med at skabe rammer for inddragelse af frivillige i museumsarbejdet blive fortsat med udgangspunkt i de indhentede erfaringer med smedelauget i Den Fynske Landsby. Emnet indgår på Odense Bys Museers foranledning som projekt i uddannelsen af ledere i Odense Kommune (LU2005). Der vil blive arbejdet med og ske implementering af en ny designlinie (oplæg under udarbejdelse) som også vi berøre generel indførelse af logo på arbejdstøj m.v. Generelt vil der blive rettet fokus på den opfølgning, der nødvendigvis må forberedes til årene efter HCA-fejringen i Andersen-området skal fortsat være særdeles fremtrædende, men også nye områder kommer til. Derfor må driftsområderne løbende tilpasses og udvides i forhold til den store opgavemængde. Nye muligheder opstår ofte med kort varsel, og en forudsætning for at kunne realisere disse er en forøget fokus på både økonomi, tidsplanlægning og tidsstyring. OBM-elementer i HCA-fejringen - generelt Det nye H.C. Andersens Hus Åbnet juni 2004 Filial i Vingårdsstræde Åbnet november 2004 Det nye HCA Barndomshjem Planlægges til åbning marts 2005 HCA Vandreudstillinger Er fremstillet turneplan foreligger 11

12 HCA Introfilm Er fremstillet HCA-IT I gang DFL En Landsby fra Andersens Tid Sommeren 2005 HCA Julemarked 2004 og 2005 Anderseniana ff. Audioguidning i HCA Planlægges til ibrugtagning i 2005 På sporet af HCA I Odense Samarbejdsprojekt, Odense HCA-eventyrspor landsdækkende Samarbejdsprojekt, DK med FynTour m.fl. + udstilling i DFL Katalog til Det nye HCA I gang 2. april: Kransenedlæggelse VIP-besøg i HCA Skoledrengen og AAA Symposium i samarbejde med Priskomiteen Under forberedelse Det danske haveselskab arrangement i Lotzes Have Under forberedelse Efteråret 2005 Nordisk symposium for forfattermuseer Under forberedelse FKM - kjole-udstilling Under forberedelse FKM Dansen Under forberedelse Hertil kommer udlån af genstande fra samlingerne. 12

13 Funktionsområde: Kommunikation Mål Kommunikationsfunktionen har ansvar for intern og ekstern kommunikation, og skal strukturere og viderebringer information til museernes brugere, samt formidle information mellem ledelse og medarbejdere. Den eksterne kommunikation sætter fokus på udstillinger, aktiviteter samt forsknings- og undersøgelsesområder. Funktionen skal fremme Odense Bys Museers fælles identitet ved en samlet profilering samt ved en kontinuerlig nyhedsstrøm internt og eksternt. Servicesekretariatet Servicesekretariatet er en del af kommunikationsfunktionen og er det første led i kommunikationslinjen til Odense Bys Museer. Det er stedet, hvor spørgsmål vedrørende museets aktiviteter og udstillinger behandles eller viderebringes til relevante funktionsområder. Servicesekretariatet varetager interne service- og kommunikationsopgaver og sikrer den daglige drift af Bymuseet Møntergårdens udstillinger samt modtagelse af stedets gæster og brugere. Servicesekretariatet varetager en del administrative opgaver såsom booking af lokaler m.m., besvarelse telefonhenvendelser, distribution, produktion af kontorartikler, produktion af internt nyhedsblad, samt servicering ved ferniseringer og stormøder. Herudover assisterer Servicesekretariatet andre funktionsområder i forbindelse med bl.a. bogproduktioner, administration af undervisningstilbud og udarbejdelse af vagtplaner til museumsværter. Markedsføring Funktionen planlægger og udfører markedsføringsarbejdet med udgangspunkt i aktiviteter og udstillinger samt forsknings- og undersøgelsesområder. Markedsføringsarbejdet kategoriseres i følgende grupper: Profilmarkedsføring (af de permanente udstillinger) Projekt markedsføring (særudstillinger og begivenheder) PR-arbejdet Samarbejder og netværk Profilmarkedsføring Markedsføringen af Odense Museers 8 udstillingssteder prioriteres fortsat højt i de kommende år. Der arbejdes for en styrkelse af de enkelte museers image, bl.a. ved mere målrettet PR og markedsføring mod primære målgrupper samt ved produktion af markedsføringsmaterialer for de enkelte udstillingsområder. Profilmarkedføring er omkostningstung og vægtes derfor i en prioriteret orden efter brugernes efterspørgsel. Der satses i 2005 fortsat på markedsføringen af H.C. Andersens Hus og Barndomshjem (hertil kommer Odense Bys Museers filial i Vingårdsstræde i København), på Den Fynske Landsby samt Fyns Kunstmuseum jf. de udviklings og udstillingsplaner som foreligger iflg. årsplanen. Projektmarkedsføring Udover profilering af de permanente udstillinger, arbejdes der med PR og markedsføring af arrangementer og særudstillinger. Disse varetages ad-hoc og projektorienteret og målrettes i højere grad end den grundlæggende markedsføring. Kommunikationsfunktionen inddrages i alle 13

14 udstillinger og arrangementer og derfor vejer projektarbejdet ressourcemæssigt tungt for funktionen. Fokusområder fremgår af arbejdsplan PR-arbejdet For at sikre logistik og kontinuitet i udmeldingerne fra Odense Bys Museer struktureres pressearbejdet af kommunikationsfunktionen, som sikrer udsendelse af pressemeddelelser produceret i samarbejde med projektleder / nyhedspersonen. Der arbejdes med løbende vedligeholdelse og udvikling af pressekontakter og pressedatabasen. Der arbejdes med udvikling af pressehandlingsplaner, som løbende skal sikre gode historier fra Odense Bys Museers arbejdsområder. En vigtig del af PR arbejdet er modtagelse af officielle gæster, touroperatører og pressen. Gennemførelse af disse arrangementer koordineres af kommunikationsfunktionen. Der er i disse år særligt fokus på VIP-besøg i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet og der skal særligt i 2005 være plads til modtagelse og servicering af disse besøg. Museumsklub Fynske Minder Klubarbejdet er en vigtig faktor i forhold til den lokale forankring af museets aktiviteter. Museumsklub Fynske Minder er i løbet af 2004 blevet etableret som en egentlig klub med fordele, tilbud og udsendelse af information til klubbens ca medlemmer. Det er målet for klubarbejdet at tiltrække flere yngre medlemmer idet klubbens medlemmer hovedsageligt udgøres af et ældre segment (60+). Fra 2005 tilrettelægges Museumsklubbens indhold med henblik på at omfatte tilbud til såvel voksne som børn. Børneklubben Hugin-Munin nedlægges pr og et nyt koncept for formidlings- og aktivitetstilbud til børn tilbydes. Undervisningsfunktionen varetager tilrettelæggelse og planlægning af indholdet af klubtilbuddet til børn. Samarbejder og netværk Kommunikationsfunktionen indgår i samarbejder som er med til at styrke Odense Bys Museers profil udad til og som skaber fokus på udstillinger og aktiviteter. Den grundlæggende turismemarkedsføring af museerne sker bl.a. ved deltagelse i distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner. Samarbejdet med De Fynske Attraktioner fortsættes med fokus på en forbedret distribution i Samarbejdet med Brandts Klædefabrik vedr. Museerne i Odense brochuren nedlægges med udgangen af Brandts Klædefabrik og Odense Bys Museer deltager begge fra 2005 som selvstændige partnere i DFA-samarbejdet. En ny brochure som reklamerer for H.C. Andersen museerne og Den Fynske Landsby En landsby fra H.C. Andersens tid lanceres og distribueres via DFA i Fordelskortet Eventyrpasset til Odenses museer og attraktioner, administreres og markedsføres af Odense Turist Bureau. Kortet giver fri entré hos deltagerne i samarbejdet. Formålet med Eventyrpasset er at skabe en fælles profil for attraktionstilbudet i Odense og er et stærkt salgsargument i markedsføringen af Odense som destination. Samarbejdet skaber økonomiske ressourcer til fælles markedsføring af byens attraktioner. I forbindelse med H.C. Andersens 200 års jubilæum i 2005, har funktionen siden 2003 deltaget i HCA2005s pressegruppe, med henblik på planlægning og modtagelse af pressebesøg i anledning af jubilæet. I 2005 forventes der en kraftig stigning i antallet af PR besøg, som løbende skal 14

15 serviceres. Odense Kommune har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe bestående af partnere, som arbejder med tilrettelæggelse og koordinering af markedsføring af HCA-relaterede aktiviteter i Odense i Gruppen mødes efter behov og med øget intensitet primo Intern kommunikation Den interne kommunikation sikres via informationsstrøm funktioner og afdelinger imellem. Informationerne skal være troværdige, relevante og medvirke til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere. Det påhviler alle medarbejdere at fremme dialogen internt. Den interne kommunikation er baseret på Odense Bys Museers organisatoriske funktionsopbygning, således at en stor del af den interne kommunikation sikres via arbejds- og projektgrupper på tværs af funktionerne samt via den formelle organisationsopbygning og ikke mindst via diverse udvalg. Arbejdet med udvikling af IT-redskaber til forbedring af den interne kommunikation skal øges fra 2005 Arbejdsplan 2005 H.C. Andersens Hus og Barndomshjem / H.C. Andersen 2005 I 2005 ansættes en kommunikationsmedarbejder til imødegåelse af den enorme forespørgselsmængde som tilgår museet omkring emnet HCA. Ligeledes skal koordinering og modtagelse af VIP og PR besøg tilrettelægges af den nye medarbejder. Medarbejderen vil ligeledes deltage i øvrige markedsføringsrelaterede opgaver omkring Odense Bys Museer. PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med åbning af H.C. Andersens Barndomshjem, med særligt fokus på turismeregion Fyn samt international presse (id. 1533). Særlig PR og markedsføringsindsats omkring H.C. Andersens Hus i anledning af 200 års jubilæet. Herunder forsat udvikling af PR redskaber (id. 1513, 1656, 1657, 1659). Særlig markedsføringsindsats vedr. H.C. Andersen Julemarkedet 2005 (id. 1671). Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med åbningen af besøgscentret og renovering af sceneområdet. Udvikling og markedsføring af konceptet Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid og de specifikke produktilbud som støtte konceptet (Id, 1690, 1711, 1786, 1654, 1655) Implementering af fællesmarkedsføring med HCA museerne samt introduktion af en fællesbillet til HCA Hus og Barndomshjem samt Den Fynske Landsby. Særligt markedsføringsindsats i ferieperioder og ved arrangementer med Levende Historie Fyns Kunstmuseum Jf. ny formidlingspolitik på Fyns kunstmuseum sættes der øget fokus på museets permanente samling i forhold til segmentet af turister på Fyn for især at kunne øge besøgstallet i sommerferie perioden. Markedsføring af særudstillinger og aktiviteter i 2005 (Id. 1523, 1524, 1684, 1840, Bymuseet Møntergården Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med udstillinger og arrangementer på Bymuseet Møntergården samt etablering af permanent byhistorisk udstilling. (Id. 1669, 1656, 1656, 1657, 1658, 1659) 15

16 Museumsklub Fynske Minder Administration, produktion og distribution af informationsmateriale til klubbens medlemmer og forberedelse af administrationssystemer som evt. overtages fra SUF (id. 955). Udvikling af koncept og profil for børneklubben i samarbejde med undervisningsfunktionen. Intern kommunikation og IT Udvikling af politik for intern kommunikation. Ansættelse af web-master til udvikling af hjemmeside og intranet. Web-masteren skal sikre løbende udvikling på hjemmesiden og vil fungere som redaktør på i samarbejde med en redaktionsgruppe og IT-funktionen (ID for udvikling af hjemmeside og økonomi hertil?) Udvikling af IT-medier til intern kommunikation Vedligehold af indhold på aktivitetssiderne samt udvikling af præsentation af udstillingsstederne på Samarbejder Distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner udvikles med fokus H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby. Fortsat samarbejde med Eventyrpasset i Deltagelse i PR netværk omkring H.C. Andersen 2005 henblik på styrkelsen af H.C. Andersen i den internationale og regionale turismemarkedsføring. Brochureudgivelser 2005 H.C. Andersen og Den Fynske Landsby (DFA) Fyns Kunstmuseum (genoptryk) Begivenhedskalender Odense Bys Museer marts december 2005 Vinterprogram Odense Bys Museer 2005/2006 Aktivitetskalender Den Fynske Landsby 2005 Præsentationsfolder af Odense Bys Museer (kort præsentation af alle museer jf. nyt designprogram) Perspektiver Fastholdelse af fokus på H.C. Andersen området ved forsat bearbejdelse af presse- og touroperatør kontakter. Særlig markedsføringsindsats for Den Fynske Landsby. Lokal PR indsats for profilering af Bymuseet Møntergårdens permanente udstillinger. Fortsat fokus på imageopbygning på Fyns Kunstmuseum. Særlig PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med særudstillinger og arrangementer. Fortsat vedligeholdelse af klubarbejdet og iværksættelse af hvervekampagne. Administration af klubarbejdet overtages evt. fra Syddansk Universitetsforlag. Fortsat udvikling af intern kommunikation og hjemmeside. Fokus på publikumsundersøgelser. Fokus Carl Nielsen 16

17 Funktionsområde: Planlægning Mål Planlægningsfunktionen skal sikre grundlaget for Odense Bys Museers planarbejde og tilvejebringe en samlet oversigt over museets aktiviteter. Funktionen skal tillige sikre fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. På grundlag af plansystemet undersøges, hvorvidt aktiviteterne er i overensstemmelse med og dækkende for mål og fokusområder som beskrevet i Årsplanen. Arbejdsplan Sikre gennemførelse af planarbejdet (herunder udgivelse af Årsplan 2006 (ID 1702) og Årsberetning 2004 (ID 1703). Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. Der lægges specielt vægt på udbygning af brugervenlige databaser samt udvikling og implementering af formater til løbende indskrivning af Årsplan- og Årsberetningsbidrag. Tilpasning af Årsplan og Årsberetning i henhold til nye retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Ansvar for Odense Bys Museers udgivelser. Redaktion og tilrettelæggelse af diverse udgivelser: Fynske Minder 2005 (ID 1677), Årsplan 2006 (ID 1702), Årsberetning 2004 (ID 1703), Skrifter fra Odense Bys Museer, Fynske Fortællinger, monografiserien Fynske Studier samt diverse kataloger. Liste over planlagte udgivelser i 2005 er fremlagt i kapitel 8, Udover ovennævnte opgaver varetages følgende: Deltagelse i arbejdsgruppen for H. C. Andersen Julemarkedet. Manuskript m.v. til arkæologisk monografi, Lykkebjerg (ID 970) i Fynske Studier. Projektledelse af udstillingen Sex i år (ID 1669), projektleder. Projektering og projektledelse af opbygning af en kulturhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården (ID 1501 m.fl.). Fortsat deltagelse i europæiske netværkssamarbejde (Communicating Cultural Landscapes II), koordinator. Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Liveable City. Arbejdsgruppe samt styregruppe (ID 1211). Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Waterfront. Arbejdsgruppe samt styregruppe (ID 1675). Ansvarlig for projektering og etablering af en ny Vidensportal. Medlem af formidlingsudvalget, Amtsmuseumsrådet for Fyns Amt Særlig indsats i forbindelse med større projektarbejder. Særlig indsats i forbindelse med museets udgivelser. Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. Særlig indsats i forbindelse med byhistorisk satsning. Særlig indsats i forbindelse med projekt Waterfront. Særlig indsats i forbindelse med projekt Liveable City. 17

18 Planarbejdet Ultimo 2004 blev en ny brugerflade til Projektdatabasen taget i brug. Hermed introduceredes en del nye søgemuligheder samt mulighed for opstilling af interne tidsplaner for de enkelte projekter. Samtidig blev det besluttet at der til projekttypen Arrangementer skal tilknyttes en alternativ tidsplan. Denne tidsplan skal, i samarbejde med funktionsområde Kommunikation, udarbejdes ultimo 2005 og bringes i anvendelse inden 1. april I 2005 vil planlægningsfunktionens indsats i høj grad tage sigte på konsolidering af projektdatabasens nye faciliteter, idet det skal sikres at de indvundne erfaringer og etablerede rutiner fastholdes som afsæt for en kvalitativ og professionel udvikling med klar forankring hos medarbejderne, specielt i funktionsledergruppen. Der skal ligeledes skabes et nyt koncept for formulering af årsberetninger, der, suppleret af en ændret profil for den i Fynske Minder indeholdte årsberetning, fremover i højere grad vil fremstå som en teknisk årsberetning. Der skal således formuleres et nyt koncept for årsberetningens principielle indhold og, i tilknytning hertil, produceres et format udlagt på J-drevet der giver mulighed for året igennem at indskrive diverse data, hvorved årsberetningernes hovedindhold principielt genereres indenfor de respektive planår. Øvrige hovedopgaver Udover den ovenfor beskrevne udvikling af plansystemet vil funktionens hovedopgaver i 2005 være knyttet til etablering af en ny kulturhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården, etablering af særudstillinger, udgivelse af publikationer samt deltagelse i diverse lokale og europæiske netværksprojekter Planarbejde 2005, Tidsplan Årsberetning 2004 december 2004 Koncept for Årsberetning 2004 behandles og Planlægningsfunktionen udsender vejledning. 3. januar 2005 Funktionsledere og Afdelingschefer påbegynder udarbejdelse af bidrag til Årsberetning marts 2005 Deadline for aflevering af materiale til Årsberetning Planlægningsfunktionen sikrer redaktionel sammenskrivning samt fremlæggelse og behandling i ledergruppen. 25. april Årsberetning 2004 udkommer. Årsplan april fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere med udmelding af mål og perspektiver for 2006 og perspektivårene

19 Med afsæt i de udmeldte rammer og satsningsområder arbejder funktionerne med formulering af forslag til formidlingsprojekter til afvikling i 2006 samt forslag til perspektivplan for juni 2005 Deadline for forslag til projekter i 2006 og perspektivårene Koordinationsgruppen systematiserer og runddeler det samlede materiale til fællesmødet den 18. juni. 17. juni fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Fremlæggelse og diskussion af indsendte forslag. På baggrund af dette møde samt de fremsendte forslag til Årsplan 2006, foretager ledergruppen en samlet vurdering, idet der sker en afvejning i forhold til såvel forventet budgetramme som udmeldte satsningsområder. Projekter fremsendt som forslag kan i denne fase tildeles status som afvist, idebank eller foreløbigt godkendt. 26. august fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Samlet status og udmelding af ledelsens prioritering. De foreløbigt godkendte projekter / aktiviteter kvalificeres, idet relevante funktioner inddrages, der opstilles budget, ressourcebehov, tidsplan etc., hvorefter de gennembearbejdede foreløbigt godkendte forslag senest den 16. september fremsendes til endelig behandling i ledergruppen. I denne fase opstilles en overordnet tidsfølgeplan for større udstillingsprojekter. 16. September 2005 Deadline for endelig formulering af 2006-projekter med status: Foreløbig godkendte. Planlægningsfunktionen samler og systematiserer det inddaterede materiale som beslutningsgrundlag for ledelsens endelige vurdering, idet de gennembearbejdede foreløbigt godkendte forslag vurderes i forhold til satsningsområder og budgetramme Projekter behandlet som foreløbigt godkendt kan i denne fase tildeles status som afvist, idebank eller endeligt godkendt. 30. september fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Ledergruppen udmelder endelig status for projekter til afvikling i 2006 og Planlægningsfunktionen rundsender vejledning til Årsplan 2006, hvorefter funktionerne påbegynder sammenskrivning af bidrag til Årsplanen. 28. oktober 2005 Afdelingscheferne afleverer færdige bidrag til Årsplan 2006 hvorefter, Planlægningsfunktionen sikrer redaktionel sammenskrivning og behandling i ledergruppen. 11. november 2005 Sammenskrivning foreligger og udsendes til MED-udvalget og K&Sudvalget. 19

20 xx. november 2005 xx november 2005 MED-udvalgsmøde. Behandles i KS-udvalget. 28. november 2005 Årsplan 2006 afleveres til trykning. 12. december 2005 Årsplan 2006 udkommer. 20

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2011

ODENSE BYS MUSEER 2011 ODENSE BYS MUSEER 2011 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 samt oversigt 2012-2014 Odense Bys Museer ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 Samt oversigt 2012-2014 INDHOLD FORORD 3 ORGANISATIONSPLAN 6 PLANARBEJDE

Læs mere