Odense Bys Museer Årsplan Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008"

Transkript

1 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt Odense november 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Organisationsplan Rammer for årsplanen Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Arbejdsplan for Viden & formidling Arbejdsplan for Samlinger & teknik Oversigt over aktiviteter Budget Personaleoversigt Åbningstid og billetpriser

3 1. Forord Nu er det lige på trapperne H.C. Andersen-året Gennem flere år har Odense Bys Museer arbejdet ihærdigt på at stå stærkt rustet til denne store nationale og internationale begivenhed. De første tanker om den forestående begivenhed fangede undertegnede i 1991, hvor jeg sammen med min familie besøgte en imponerende udstilling om W. A. Mozart på slottet Klessheim ved Salzburg i anledning af 200-året for komponistens død. Udstillingen indgik i en markant fejring, som ikke blot fandt sted i Salzburg og Wien, men som var en verdensbegivenhed. I det år var der næppe nogen større avis, tv- eller radiokanal verden over, som ikke havde fyldige omtaler af Mozart og naturligvis spillede musikken. Begivenheden førte også til udgivelse af mange bøger om Mozart, hans liv, musik og samtid og ikke mindst en lind strøm af nyudgivelser på CD af hans musik, heraf flere udgaver af de samlede værker. Udstillingen på Schloss Klessheim er den bedste biografiske udstilling, jeg har set, og hvor man på fineste vis ikke alene førte den besøgende ind i Mozarts liv og samtid, men i nok så stor udstrækning i det værk musikken som han skabte gennem sit alt for korte liv. Salzburgs og Wiens satsning i Mozart-året 1991 var ganske imponerende. Det var dog langt fra en enkeltstående begivenhed. Salzburg har såvel før som efter sat enorm fokus på byens berømte søn, og byen emmer af Mozart uanset om det er i form af de store musikfestivaler eller synet og smagen! af de berømte Mozart-kugler. For en del år siden fik jeg lejlighed til at spørge borgmesteren i Salzburg, hvad Mozart betød for byen svaret lød prompte: Alt! For Wiens vedkommende er det naturligvis ikke blot Mozart, også andre af de helt store komponister har boet i byen, Beethoven, Schubert m.fl., - byen er om noget sted musikkens by. Allerede i 1991 stod det mig klart, at Odense og København kunne skabe samme fokus på vores verdensberømte digter, H.C. Andersen. Tankerne blev omsat i et oplæg i Her skitseredes en samlet ramme for, hvorledes 200-året for H.C. Andersens fødsel kunne fejres, og mere konkret pegedes på, hvorledes Odense Bys Museer kunne bidrage hertil. Siden da er der blevet arbejdet målrettet med at realisere disse planer, og ved et kig tilbage i det næsten ti år gamle notat, kan det med stor tilfredshed konstateres, at rigtig mange ting er realiseret eller sat på skinner. Det gælder den omfattende ombygning af H.C. Andersens Hus, de mange internationale vandreudstillinger, film og bøger om digteren, formidling af hans liv og værker på internettet, HCA-ture i byen, levendegørelse af Andersens tid og meget mere. Gennem disse aktiviteter bidrager Odense Bys Museer til den markante nationale og internationale fejring, som HCA 2005 Fonden er sat i spidsen for. En enorm kultursatsning med et budget på over en kvart milliard kroner, der kan fordobles eller flerdobles, hvis man medregner alle de medvirkende institutioners egen indsats. Det må så afgjort kaldes Danmarks største nationale og internationale kultursatsning nogensinde. Spændingen stiger derfor naturligvis jo mere vi nærmer os den store dag, H. C. Andersens fødselsdag den 2. april. Heldigvis er begivenhederne ikke blot begrænset til denne dag faktisk varer festen fra fødselsdagen i april til afslutningen af Andersen-året den 6. december, den dag H.C. Andersen i 1867 blev udnævnt til æresborger i Odense. I øvrigt den sidste æresborger i byen ingen har siden kunnet hamle op med ham! 3

4 Med H.C. Andersens Hus som diamanten i Odense Bys Museer er året en once in a life time - begivenhed. Den enorme markedsføring af H.C. Andersen vil give os hidtil uanede muligheder for at formidle budskabet om H.C. Andersens spændende liv og de mange elementer, som han har bragt ind i såvel den danske kultur som i mange andre landes. Den 4. juni 2004 kunne Hendes Majestæt Dronningen åbne et ombygget og totalt nyindrettet H.C. Andersens Hus. Allerede fra starten fik museet meget rosende omtaler, og de mange besøgende og den store interesse de viser, er sikre vidnesbyrd om, at det nye H.C. Andersenmuseum falder i gæsternes smag. I november 2004 kunne Odense Bys Museer åbne en filial i København med fokus på Andersens tid i hovedstaden og i starten af 2005 vil Barndomshjemmet i Odense også være renoveret og klar til at tage imod. H.C. Andersen-året er dog for Odense Bys Museer ikke blot begrænset til ovennævnte museer, men bliver også markeret på Fyns Kunstmuseum og i Den Fynske Landsby. Netop sidstnævnte frilandsmuseum vil i 2005 ikke blot mærke iklædningen En landsby fra Andersens tid, men tillige en markant udbygning. Med bevillinger fra Odense Byråd, Fyns Amt, Augustinus Fonden, Kulturministeriet og flere fonde kan der over de næste par år foretages nyanlæg for omkring 30 mio. kroner. Første del er allerede i gang i form af et nyt besøgscenter, der både skal fungere som en velkomst til de besøgende og som en tidssluse, hvor man fra nutiden bliver introduceret til den fortid, man kan opleve i landsbymiljøet. Besøgscentret forventes at stå klar i juni måned 2005, og på samme tid skulle en stor renovering af friluftsscenen også være gennemført. Senere følger flere andre elementer. De meget positive erfaringer fra investeringerne i H.C. Andersens Hus giver os en stærk tro på, at også indsatsen i Den Fynske Landsby vil kunne mærkes såvel i form af langt flere og langt mere tilfredse gæster. Odense Bys Museer har dog mange andre aktiviteter i gang, som det vil fremgå af de følgende sider i denne årsplan. Det er museernes opgave at tage vare på kulturarven og med etableringen af Kulturarvsstyrelsen, udbygningen af museumsloven m.m. er indsatsen blevet meget bedre og langt mere velkoordineret. Med Odense Bys Museers 16-status som regionalt museum er forvaltningen af den fynske kulturarv såvel undersøgelse, bevaring, forskning som formidling en grundkerne. På såvel det arkæologiske som det historiske område er der sket en betydelig styrkelse gennem de seneste år. Som led i denne udvikling står tillige, at Odense Bys Museers mål er at skabe et samlet regionalt hovedmuseum placeret markant i centrum af Odense. I det lys skal man se lukningen af de arkæologiske udstillinger på Hollufgård, salg af dele af bygningerne samt overførsel af samlingerne til en midlertidig placering i Møntergårds-komplekset. Når H.C. Andersen-året er afsluttet med forhåbentlig stor succes, står der for Odense Bys Museer flere store satsninger forude. Den første er naturligvis at fastholde den internationale interesse for H.C. Andersen, den næste er at få skabt passende fysiske rammer for hovedmuseet og for det tredje at udvikle gerne i et samspil med København en langt stærkere fokusering på komponisten Carl Nielsen. Carl Nielsens musik spilles dagligt verden over, og hans status i den klassiske musiks verden er gennem de seneste år steget markant. Eksempelvis er den fynske komponist hovednavnet på den store musikfestival i Bregenz i 2005 en festival, hvor mere end mennesker overværer de mange koncerter. I kombinationen af den fynske kulturarv og de store fynske personligheder ligger et opgavefelt, som er utroligt berigende at arbejde med og som Odense Bys Museer gennem en målrettet indsats kan bringe op på et langt højere niveau til gavn og glæde såvel for Odense, Fyn, Danmark som internationalt. Den internationale dimension får vi dagligt bekræftet gennem de mange udenlandske gæster, de 4

5 mange henvendelser fra mange dele af verden, efterspørgslen efter vore vandreudstillinger og ikke mindst via Odense Bys Museers website, hvor over halvdelen af brugerne er fra andre lande. Odense, november 2004 Torben Grøngaard Jeppesen TILTRÅDT AF KULTUR- & SOCIALUDVALGET den 23. november

6 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag Mission Odense Bys Museers mission er at bevare, udforske og formidle regionens historie, hovedlinier i danske kunsthistorie, H.C. Andersen og Carl Nielsen i et nationalt og internationalt perspektiv. Vision Vi ønsker: at den historiske dimension opfattes som et samfundsbærende element i forståelsen af fortid og nutid som forudsætning for udvikling i fremtiden at fremme gæster og brugeres lyst til at vide mere at demokratisere adgangen til viden og samlinger. Værdier Odense Bys Museers værdisæt kommer til udtryk i de ledelsesprincipper, som styrer vores indsats og de normer, som vi ønsker at fremme. Det forventes, at hver enkelt leder og medarbejder efterlever værdisættet i sit daglige arbejde. Eksternt Vi modtager vore gæster og brugere med venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed. Vi ønsker at yde en professionel betjening ved alle henvendelser Vi tilstræber en stadig udbygning af tilgængelighed. Internt Vi udvikler i projektgrupper, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på egne opgaver, og hvor gruppen er ansvarlig for at overholde krav til tid, penge og kvalitet. Vi ønsker at resultater dokumenteres og at lære maksimalt af erfaringer og fejl. Vi ønsker systematik og ordenssans i enhver arbejdssituation. Faglig ambition Vi stræber mod at udvikle museumsarbejdet til et stadigt højere professionelt niveau. Vi stræber mod, at Odense Bys Museer til stadighed skal være en udfordrende arbejdsplads. Vi satser på gensidig respekt og forståelse for helheden i Odense Bys Museer. 6

7 3. Organisationsplan (plan indsættes) MUSEUMSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF AFDELINGSCHEF PUBLIKUM & KOMMUNKATION Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forskningsresultater. VIDEN & FORMIDLING Afdelingens mål er at udbygge og styrke indsamling og forskning inden for områderne arkæologi, historie, H.C. Andersen/Carl Nielsen og kunsthistorie med henblik på at formidle viden og erkendelse om vor fortid og nutid, regionalt, nationalt og internationalt. SAMLINGER & TEKNIK Afdelingens mål er at sikre forsvarlig håndtering af samlingerne, anlæg og administration samt at skabe grundlag for øget brug af informationsteknologi. FUNKTIONSOMRÅDER Kommunikation FUNKTIONSOMRÅDER Arkæologi FUNKTIONSOMRÅDER Bevaring Planlægning & Undervisning Udstillingsværksted Publikum & Butikker Historisk tid H. C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie Bygninger & grønne områder Administration & EDB-udvikling 7

8 4. Rammer for årsplanen Kultur-og Socialudvalget vedtog i møde den 15. juni 2004 følgende rammer for årsplan 2005, herunder oversigtsårene : H.C. Andersen-området og kulturarvsarbejdet vil i 2005 have stor betydning som lokomotiv for den fortsatte udvikling af Odense Bys Museer. Arbejdet for opnåelse af godkendelse som regionalt hovedmuseum med udgangspunkt i museumslovens 16 skal sikre at Odense Bys Museer i vores kommunikation med omverdenen skal stå som et forbillede for andre museer og som et opmærksomhedsskabende element i det danske kulturliv. Samtidig skal kommunikation i form af udstillinger, arrangementer og publikationer m.v. sikre gode oplevelser og grundlæggende viden om museets arbejdsområder for både børn og voksne uanset race og religion. Hovedsatsninger Fastholdelse og fortsat udvikling af et højt formidlingsniveau på attraktionerne H.C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Fyns Kunstmuseum. Systematisk styrkelse af indsatsen for udforskning, bevaring og tilgængeliggørelse af kulturarven med udgangspunkt i følgende områder: Arkæologi Bygningshistorie Industrimiljø. Tilgængeliggørelse af samlinger og viden på Internettet (www.odmus.dk) Etablering af introduktionsudstilling med tilhørende brugerbetjening i Møntergården om Odenses og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Udstillingen skal dække hele historien fra de ældste tider til i dag. Konkretisering HCA-området: Til H.C. Andersens Hus skal der sikres et solidt driftsmæssigt grundlag for en fortsat udvikling af publikumsbetjening og produktudvikling. Til HCA-vandreudstillingerne gennemføres den udarbejdede turneplan (i samarbejde med Udenrigsministeriet og det Danske Kulturinstitut). HCA-IT projektet der gennemføres i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Syddansk Universitet skal være udgangspunkt for en generel styrkelse af arbejdet med Internettet som kommunikationsværktøj indenfor alle Odense Bys Museers arbejdsområder. Ny udstilling i H.C. Andersens Barndomhjem, audioguidning i H.C. Andersens Hus, udgivelse af bøger og informationsmateriale samt fortsat bevågenhed på erhvervelsesområdet. 8

9 Gennemførelse af HCA-julemarked og andre publikumsaktiviteter, der skal sikre Odense en markant profil i HCA2005-fejringen. Den Fynske landsby: Færdiggørelse af Besøgscenter med introduktionsudstilling og film. Videre udvikling og gennemførelse af En Landsby fra Andersens Tid og andre initiativer jf. Odense Bys Museers engagement i HCA2005. Planlægning og igangsættelse af renovering af sceneområdet. Planlægning og projektering af spisehus. Fyns Kunstmuseum Planlægning og gennemførelse af markante særudstillinger Planlægning af renovering af 2. sal m.m. Kulturarven I forlængelse af en godkendelse af Odense Bys Museer som specialmuseum efter museumslovens 16 skal der sikres grundlag for en regional kulturarvsvaretagelse med udgangspunkt i de erfaringer der er indhentet på arkæologiområdet samt indenfor magasin- og bevaringsarbejdet. Der forberedes og gennemføres en særlig indsats for bevaring af Odense Bys Museers samlinger af national betydning (HCA, CN m.m.) 9

10 5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation Afdelingens mål og opgavesæt Afdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel og målrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater. Afdelingens organisatoriske opbygning Afdelingen omfatter fire funktioner: Kommunikation, Planlægning og undervisning, Udstillingsværksted samt Publikum og butikker. Afdelingschefen fungerer som stedfortræder for museumschefen. Funktionslederen for planlægningsfunktionen deltager én gang om måneden i Ledermødet ved punktet Status for planlægning. Funktionerne varetager følgende hovedopgaver: Kommunikation Odense Bys Museers markedsføring, pressekontakt, medarbejderinformation og klubvirksomhed. Servicesekretariatets drift herunder vedligehold af web-sider, databaser, statistikker, superbrugerfunktion samt booking af undervisningsaktiviteter og lokaler. Planlægning og undervisning Koordinering af planer for udstillinger, arrangementer og udgivelser. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag samt klargøring af planmateriale og årsberetning. Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter og programmer. Udvikling og tilrettelæggelse af børn og ungeaktiviteter, herunder børneklubben. Udstillingsværksted Udvikling og opbygning af permanente udstillinger, særudstillinger og vandreudstillinger samt vedligehold af disse. Vedligehold af designprogram herunder inden- og udendørs skiltning, design og vedligehold i billetsalg og museumsbutikker. Administration af AV-udstyr. Publikum og butikker Daglig drift og fortsat udvikling af publikumskontakten i museernes billetsalg herunder uddannelse af museumsværter. Drift og udvikling af boghandel / museumsbutik, herunder produktudvikling og indkøb. Afdelingens generelle arbejdsplan 2005 vil naturligvis være præget af den store HCA-fejring. Eventyrdigteren fylder 200 år den 2.4. og året igennem vil der være en lang række af events, der helt eller delvist udspringer fra Odense Bys Museer. I den forbindelse åbner Odense Bys Museers første filial udenfor Fyn: Museet i Vingårdsstræde i København i samarbejde med Magasin og Fonden 10

11 HCA2005. Museet etableres i første omgang for en to-årig periode. (Nedenfor bringes en særskilt oversigt over disse aktiviteter). Opførelse af Besøgscenter i den Fynske Landsby samt planlægning og igangsætning af modernisering af sceneområdet herunder fremstilling af introduktionsfilm og udstilling er ligeledes markante opgaver, der er forankret i et tværgående projektorganisation med afdelingschefen som projektleder. I foråret 2005 vil en del af afdelingens medarbejdere flytte til nyindrettede lokaler i Overgade 52. dette vil ske samtidig med en generel styrkelse af arbejdet med Odense Bys Museers hjemmeside (webredaktion m.m.) samt af markedsførings-/informationsarbejdet. Langt fremme i opgaverække står endvidere arbejdet med børn og unge, hvor ansættelsen af en ny medarbejder i 2004 vil sikre forøget fokus på området indenfor en række af museets arbejdsområder. Dette vil ske med udgangspunkt i de permanente udstillinger, særudstillingerne men ligeledes i forlængelse af det forberedende arbejde til etablering af en samlet historisk udstilling om Odense og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv med internationalt udblik. Dette arbejde indledes med overflytning af oldtidsudstillingen fra Hollufgård til Bymuseet Møntergården. I kraft af HCA-fejringen og en række igangsatte samarbejdsprojekter i udlandet fortsættes de internationale netværk. I denne sammenhæng må det imødeses, at der fortsat er stigende interesse for formidling af udlån fra samlingerne og af Odense Bys Museers vandreudstillinger (HCA og CN). På personaleområdet vil en række af afdelingens medarbejdere blive involveret i kurser i ODAprojektet (Organisationsudvikling i danske attraktioner). Samtidig vil arbejdet med at skabe rammer for inddragelse af frivillige i museumsarbejdet blive fortsat med udgangspunkt i de indhentede erfaringer med smedelauget i Den Fynske Landsby. Emnet indgår på Odense Bys Museers foranledning som projekt i uddannelsen af ledere i Odense Kommune (LU2005). Der vil blive arbejdet med og ske implementering af en ny designlinie (oplæg under udarbejdelse) som også vi berøre generel indførelse af logo på arbejdstøj m.v. Generelt vil der blive rettet fokus på den opfølgning, der nødvendigvis må forberedes til årene efter HCA-fejringen i Andersen-området skal fortsat være særdeles fremtrædende, men også nye områder kommer til. Derfor må driftsområderne løbende tilpasses og udvides i forhold til den store opgavemængde. Nye muligheder opstår ofte med kort varsel, og en forudsætning for at kunne realisere disse er en forøget fokus på både økonomi, tidsplanlægning og tidsstyring. OBM-elementer i HCA-fejringen - generelt Det nye H.C. Andersens Hus Åbnet juni 2004 Filial i Vingårdsstræde Åbnet november 2004 Det nye HCA Barndomshjem Planlægges til åbning marts 2005 HCA Vandreudstillinger Er fremstillet turneplan foreligger 11

12 HCA Introfilm Er fremstillet HCA-IT I gang DFL En Landsby fra Andersens Tid Sommeren 2005 HCA Julemarked 2004 og 2005 Anderseniana ff. Audioguidning i HCA Planlægges til ibrugtagning i 2005 På sporet af HCA I Odense Samarbejdsprojekt, Odense HCA-eventyrspor landsdækkende Samarbejdsprojekt, DK med FynTour m.fl. + udstilling i DFL Katalog til Det nye HCA I gang 2. april: Kransenedlæggelse VIP-besøg i HCA Skoledrengen og AAA Symposium i samarbejde med Priskomiteen Under forberedelse Det danske haveselskab arrangement i Lotzes Have Under forberedelse Efteråret 2005 Nordisk symposium for forfattermuseer Under forberedelse FKM - kjole-udstilling Under forberedelse FKM Dansen Under forberedelse Hertil kommer udlån af genstande fra samlingerne. 12

13 Funktionsområde: Kommunikation Mål Kommunikationsfunktionen har ansvar for intern og ekstern kommunikation, og skal strukturere og viderebringer information til museernes brugere, samt formidle information mellem ledelse og medarbejdere. Den eksterne kommunikation sætter fokus på udstillinger, aktiviteter samt forsknings- og undersøgelsesområder. Funktionen skal fremme Odense Bys Museers fælles identitet ved en samlet profilering samt ved en kontinuerlig nyhedsstrøm internt og eksternt. Servicesekretariatet Servicesekretariatet er en del af kommunikationsfunktionen og er det første led i kommunikationslinjen til Odense Bys Museer. Det er stedet, hvor spørgsmål vedrørende museets aktiviteter og udstillinger behandles eller viderebringes til relevante funktionsområder. Servicesekretariatet varetager interne service- og kommunikationsopgaver og sikrer den daglige drift af Bymuseet Møntergårdens udstillinger samt modtagelse af stedets gæster og brugere. Servicesekretariatet varetager en del administrative opgaver såsom booking af lokaler m.m., besvarelse telefonhenvendelser, distribution, produktion af kontorartikler, produktion af internt nyhedsblad, samt servicering ved ferniseringer og stormøder. Herudover assisterer Servicesekretariatet andre funktionsområder i forbindelse med bl.a. bogproduktioner, administration af undervisningstilbud og udarbejdelse af vagtplaner til museumsværter. Markedsføring Funktionen planlægger og udfører markedsføringsarbejdet med udgangspunkt i aktiviteter og udstillinger samt forsknings- og undersøgelsesområder. Markedsføringsarbejdet kategoriseres i følgende grupper: Profilmarkedsføring (af de permanente udstillinger) Projekt markedsføring (særudstillinger og begivenheder) PR-arbejdet Samarbejder og netværk Profilmarkedsføring Markedsføringen af Odense Museers 8 udstillingssteder prioriteres fortsat højt i de kommende år. Der arbejdes for en styrkelse af de enkelte museers image, bl.a. ved mere målrettet PR og markedsføring mod primære målgrupper samt ved produktion af markedsføringsmaterialer for de enkelte udstillingsområder. Profilmarkedføring er omkostningstung og vægtes derfor i en prioriteret orden efter brugernes efterspørgsel. Der satses i 2005 fortsat på markedsføringen af H.C. Andersens Hus og Barndomshjem (hertil kommer Odense Bys Museers filial i Vingårdsstræde i København), på Den Fynske Landsby samt Fyns Kunstmuseum jf. de udviklings og udstillingsplaner som foreligger iflg. årsplanen. Projektmarkedsføring Udover profilering af de permanente udstillinger, arbejdes der med PR og markedsføring af arrangementer og særudstillinger. Disse varetages ad-hoc og projektorienteret og målrettes i højere grad end den grundlæggende markedsføring. Kommunikationsfunktionen inddrages i alle 13

14 udstillinger og arrangementer og derfor vejer projektarbejdet ressourcemæssigt tungt for funktionen. Fokusområder fremgår af arbejdsplan PR-arbejdet For at sikre logistik og kontinuitet i udmeldingerne fra Odense Bys Museer struktureres pressearbejdet af kommunikationsfunktionen, som sikrer udsendelse af pressemeddelelser produceret i samarbejde med projektleder / nyhedspersonen. Der arbejdes med løbende vedligeholdelse og udvikling af pressekontakter og pressedatabasen. Der arbejdes med udvikling af pressehandlingsplaner, som løbende skal sikre gode historier fra Odense Bys Museers arbejdsområder. En vigtig del af PR arbejdet er modtagelse af officielle gæster, touroperatører og pressen. Gennemførelse af disse arrangementer koordineres af kommunikationsfunktionen. Der er i disse år særligt fokus på VIP-besøg i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet og der skal særligt i 2005 være plads til modtagelse og servicering af disse besøg. Museumsklub Fynske Minder Klubarbejdet er en vigtig faktor i forhold til den lokale forankring af museets aktiviteter. Museumsklub Fynske Minder er i løbet af 2004 blevet etableret som en egentlig klub med fordele, tilbud og udsendelse af information til klubbens ca medlemmer. Det er målet for klubarbejdet at tiltrække flere yngre medlemmer idet klubbens medlemmer hovedsageligt udgøres af et ældre segment (60+). Fra 2005 tilrettelægges Museumsklubbens indhold med henblik på at omfatte tilbud til såvel voksne som børn. Børneklubben Hugin-Munin nedlægges pr og et nyt koncept for formidlings- og aktivitetstilbud til børn tilbydes. Undervisningsfunktionen varetager tilrettelæggelse og planlægning af indholdet af klubtilbuddet til børn. Samarbejder og netværk Kommunikationsfunktionen indgår i samarbejder som er med til at styrke Odense Bys Museers profil udad til og som skaber fokus på udstillinger og aktiviteter. Den grundlæggende turismemarkedsføring af museerne sker bl.a. ved deltagelse i distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner. Samarbejdet med De Fynske Attraktioner fortsættes med fokus på en forbedret distribution i Samarbejdet med Brandts Klædefabrik vedr. Museerne i Odense brochuren nedlægges med udgangen af Brandts Klædefabrik og Odense Bys Museer deltager begge fra 2005 som selvstændige partnere i DFA-samarbejdet. En ny brochure som reklamerer for H.C. Andersen museerne og Den Fynske Landsby En landsby fra H.C. Andersens tid lanceres og distribueres via DFA i Fordelskortet Eventyrpasset til Odenses museer og attraktioner, administreres og markedsføres af Odense Turist Bureau. Kortet giver fri entré hos deltagerne i samarbejdet. Formålet med Eventyrpasset er at skabe en fælles profil for attraktionstilbudet i Odense og er et stærkt salgsargument i markedsføringen af Odense som destination. Samarbejdet skaber økonomiske ressourcer til fælles markedsføring af byens attraktioner. I forbindelse med H.C. Andersens 200 års jubilæum i 2005, har funktionen siden 2003 deltaget i HCA2005s pressegruppe, med henblik på planlægning og modtagelse af pressebesøg i anledning af jubilæet. I 2005 forventes der en kraftig stigning i antallet af PR besøg, som løbende skal 14

15 serviceres. Odense Kommune har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe bestående af partnere, som arbejder med tilrettelæggelse og koordinering af markedsføring af HCA-relaterede aktiviteter i Odense i Gruppen mødes efter behov og med øget intensitet primo Intern kommunikation Den interne kommunikation sikres via informationsstrøm funktioner og afdelinger imellem. Informationerne skal være troværdige, relevante og medvirke til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere. Det påhviler alle medarbejdere at fremme dialogen internt. Den interne kommunikation er baseret på Odense Bys Museers organisatoriske funktionsopbygning, således at en stor del af den interne kommunikation sikres via arbejds- og projektgrupper på tværs af funktionerne samt via den formelle organisationsopbygning og ikke mindst via diverse udvalg. Arbejdet med udvikling af IT-redskaber til forbedring af den interne kommunikation skal øges fra 2005 Arbejdsplan 2005 H.C. Andersens Hus og Barndomshjem / H.C. Andersen 2005 I 2005 ansættes en kommunikationsmedarbejder til imødegåelse af den enorme forespørgselsmængde som tilgår museet omkring emnet HCA. Ligeledes skal koordinering og modtagelse af VIP og PR besøg tilrettelægges af den nye medarbejder. Medarbejderen vil ligeledes deltage i øvrige markedsføringsrelaterede opgaver omkring Odense Bys Museer. PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med åbning af H.C. Andersens Barndomshjem, med særligt fokus på turismeregion Fyn samt international presse (id. 1533). Særlig PR og markedsføringsindsats omkring H.C. Andersens Hus i anledning af 200 års jubilæet. Herunder forsat udvikling af PR redskaber (id. 1513, 1656, 1657, 1659). Særlig markedsføringsindsats vedr. H.C. Andersen Julemarkedet 2005 (id. 1671). Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med åbningen af besøgscentret og renovering af sceneområdet. Udvikling og markedsføring af konceptet Den Fynske Landsby en landsby fra H.C. Andersens tid og de specifikke produktilbud som støtte konceptet (Id, 1690, 1711, 1786, 1654, 1655) Implementering af fællesmarkedsføring med HCA museerne samt introduktion af en fællesbillet til HCA Hus og Barndomshjem samt Den Fynske Landsby. Særligt markedsføringsindsats i ferieperioder og ved arrangementer med Levende Historie Fyns Kunstmuseum Jf. ny formidlingspolitik på Fyns kunstmuseum sættes der øget fokus på museets permanente samling i forhold til segmentet af turister på Fyn for især at kunne øge besøgstallet i sommerferie perioden. Markedsføring af særudstillinger og aktiviteter i 2005 (Id. 1523, 1524, 1684, 1840, Bymuseet Møntergården Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med udstillinger og arrangementer på Bymuseet Møntergården samt etablering af permanent byhistorisk udstilling. (Id. 1669, 1656, 1656, 1657, 1658, 1659) 15

16 Museumsklub Fynske Minder Administration, produktion og distribution af informationsmateriale til klubbens medlemmer og forberedelse af administrationssystemer som evt. overtages fra SUF (id. 955). Udvikling af koncept og profil for børneklubben i samarbejde med undervisningsfunktionen. Intern kommunikation og IT Udvikling af politik for intern kommunikation. Ansættelse af web-master til udvikling af hjemmeside og intranet. Web-masteren skal sikre løbende udvikling på hjemmesiden og vil fungere som redaktør på i samarbejde med en redaktionsgruppe og IT-funktionen (ID for udvikling af hjemmeside og økonomi hertil?) Udvikling af IT-medier til intern kommunikation Vedligehold af indhold på aktivitetssiderne samt udvikling af præsentation af udstillingsstederne på Samarbejder Distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner udvikles med fokus H.C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby. Fortsat samarbejde med Eventyrpasset i Deltagelse i PR netværk omkring H.C. Andersen 2005 henblik på styrkelsen af H.C. Andersen i den internationale og regionale turismemarkedsføring. Brochureudgivelser 2005 H.C. Andersen og Den Fynske Landsby (DFA) Fyns Kunstmuseum (genoptryk) Begivenhedskalender Odense Bys Museer marts december 2005 Vinterprogram Odense Bys Museer 2005/2006 Aktivitetskalender Den Fynske Landsby 2005 Præsentationsfolder af Odense Bys Museer (kort præsentation af alle museer jf. nyt designprogram) Perspektiver Fastholdelse af fokus på H.C. Andersen området ved forsat bearbejdelse af presse- og touroperatør kontakter. Særlig markedsføringsindsats for Den Fynske Landsby. Lokal PR indsats for profilering af Bymuseet Møntergårdens permanente udstillinger. Fortsat fokus på imageopbygning på Fyns Kunstmuseum. Særlig PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med særudstillinger og arrangementer. Fortsat vedligeholdelse af klubarbejdet og iværksættelse af hvervekampagne. Administration af klubarbejdet overtages evt. fra Syddansk Universitetsforlag. Fortsat udvikling af intern kommunikation og hjemmeside. Fokus på publikumsundersøgelser. Fokus Carl Nielsen 16

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere