Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00"

Transkript

1 Nr. 2/ årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

2 2/40

3 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion Mette Puk Andersen - Aktivitetscenteret Anne Ramhøj - Køkkenet Annelise Klüwer - Administrationskontoret (layout) Connie Engelund - Direktør (ansvh.) 3/40

4 Indholdsfortegnelse Direktøren skriver... 5 Forretningsorden for Beboer- og pårørenderådet... 8 Vi ønsker hjertelig til lykke! Aktiviteter Holmegårdsparkens Venner Vildt-aften Bankospil Holmegårdsparkens menu i afdelingerne i februar Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D Afdeling E Afdeling F Administrationen Kyndelmisse Holmegårdsparkens kirke og præst Holmegårdsparkens Café Holmegårdsparkens Café - Menu Adgangsforhold /40

5 Direktøren skriver Når dette nummer udkommer, er vi allerede en måned henne i det nye år. Jul og nytår er vel overstået; foran vinker et helt år med dets glæder og udfordringer. Dagen er tiltaget med ca. 1 time - dejligt at vide, at vi går mod lysere tider og ikke mindst snart kan hilse de første forårsbebudere velkomne. Dejligt også at vide, at vores nye køkken med tilhørende café snart kan tages i brug. Vi har aflevering af byggeriet d og påbegynder flytningen mandag d Der vil blive givet nærmere besked om de rent praktiske foranstaltninger, når tiden nærmer sig. Vores adgangsforhold er jo mildt sagt ret kaotiske. Det nye kældersystem er nu anvendeligt med stor forsigtighed - og udelukkende med ledsagelse af en medarbejder. I dagarbejdstiden skal vi dele den med håndværkerne, som fortsat har en del arbejde dernede. For at komme rundt i alle afdelinger foregår det fra stueplanet i et af husene, derfra går man ned i kælderen hvor der er en midlertidig skiltning. For at komme op til Caféen skal udgangen fra afdeling C benyttes. Derfra er der kortest mulig vej over jorden til den gamle indgang. Kørsel til afdelingerne A-B-C og D foregår bedst via Schimmelmannsvej og Ordrup Vænge. Angiv venligst dette, når der bestilles transport. Da taxafirmaerne forlanger konkret adresse, kan vi komme det lidt nærmere ved at angive: Holmegårdsparken afd.? v/ordrup Vænge Tyverier. Vi er desværre fortsat plaget af indbrud. Derfor skærper vi vores låsepolitik yderligere. Alle døre vil blive låst kl. 15. Ærgerligt og besværligt, men nødvendigt. Det er muligt at sætte tyverisikring på altandørene mod betaling og underskrift på, at man er indforstået med, at man dermed, i værste fald, blokerer en branddør. Nedrivning. De er nu i fuld gang med at strippe gamle afd. A og B. Det er meget voldsomt og en anelse(men kun en anelse) vemodigt. 5/40

6 Beboer-pårørende rådet. Rådet har møde 4 gange om året. Referatet bliver bragt her i HP-Avisen. Jeg er meget glad for møderne i rådet. Vi vender stort og småt af almen interesse for beboerne på Holmegårdsparken. Vi behandler ikke enkeltsager. Møderne afsluttes altid med et hyggeligt måltid. Lige nu mangler vi en pårørende repræsentant fra afdeling B samt beboerrepræsentanter fra afdelingerne B C D og F. Jeg vil meget gerne opfordre til, at nogen melder sig. Det er et væsentligt, ikke voldsomt krævende og ikke mindst hyggeligt, forum. Vedtægterne kan I læse i forlængelse af dette. Ring til mig, send mig et lille brev eller mail. Rygning. Er et rigtig kildent spørgsmål. I stigende udstrækning kommer der rygeforbud alle vegne. Medarbejdere har, rent faktisk, ret til at nægte, at gå ind i en bolig hvor der ryges. Desværre er det jo ikke kun på selve boligen at røgen kan lugtes. Det kan ikke undgås, at den også siver ud på fællesarealerne. Derfor har vi investeret i nogle luftrensemaskiner til gangarealerne, som ud over røg og andre lugte også filtrerer virus og bakterier. Derudover bliver det muligt for rygere at købe eller leje en mindre luftrensemaskine til boligen for på den måde at sikre et generelt bedre indeklima. Henvendelse sker til afdelingslederen. Sædvanen tro var jeg igen i år på en forlænget week-end i december. 6/40

7 I år gik turen til Wien. Det er mange år siden jeg sidst har været der. Det bliver bestemt ikke sidste gang. Wien er en vidunderlig by, og så kan de det der med jul. På alle pladser var der store julemarkeder, alle hovedstrøg var smukt pyntede. Og se bare, en helt betagende udstilling af bamser i et butiksvindue. Vi besøgte Den spanske Rideskole. Nu holder jeg utrolig meget af dyr generelt, af hunde og heste specielt. Det lyder måske lidt patetisk, men jeg blev rørt til tårer over de smukke, smukke, velholdte og dygtige heste. Vi besøgte også Schönbrunn, det kejserlige slot, hvor vi ud over en udsøgt middag også nød en vidunderlig koncert. Det går langsomt men sikkert fremad med vores indsamling til byggeriet, nu med specielt fokus på legepladsen i forbindelse med Caféen. En stor tak til bidragyderne Som nogen sikkert allerede ved, har vores økonomidirektør Torben Birkestrøm Madsen søgt andre græsgange. Han skal til Kina, hvor han over en 3 årig periode skal rulle Den danske Plejehjemsmodel ud. 7/40

8 Vi ønsker ham al mulig held og lykke. Vi er i fuld gang med en ansættelses-procedure for hans efterfølger. Tilbage står de bedste ønsker mod lysere tider. Connie Engelund Forretningsorden for Beboer- og pårørenderåd i Holmegårdsparken 1 Formål Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboerne, pårørende og ledelsen om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i Holmegårdsparken. 2 Arbejdsområde og kompetence Stk. 1 Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådet ændrer ikke de kompetencer, der er tillagt plejeboligernes ledelse og bestyrelse. Stk. 2 Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn, jfr. Lov om social service 151, stk. 3. høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de sundhedsfaglige tilsyn ved embedslægen jfr. Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a stk. 2. inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.m. jfr. Lov om social service 112a. 8/40

9 3 Rådets sammensætning Rådet har følgende medlemmer: 3 6 beboere 3 6 pårørende 1 repræsentant fra Gentofte Seniorråd. Direktøren og økonomidirektøren. De har til opgave ud fra deres faglige viden, at bidrage med informationer, orientering og vejledning. 4 Valgprocedure Stk. 1 Valgperioden er 2 år. Repræsentanten for Gentofte Seniorråd følger Seniorrådets valgperiode. Stk. 2 Valg af beboere og pårørende skal ske på et møde indenfor årets første 3 måneder i lige år. Stk. 3 Direktøren og økonomidirektøren er fødte medlemmer. Stk. 4 Direktøren tager initiativ til afholdelse af diverse valg. Stk. 5 I det tilfælde, hvor beboeren eller den pårørendes tilknytning til Holmegårdsparken ophører, udtræder medlemmet af rådet efter senest 3 måneder og suppleanten indtræder. Stk. 6 Hvis antallet af medlemmer bliver mindre end 6, skal direktøren tage initiativ til afholdelse af et suppleringsvalg. Valget gælder for den resterende del af den ordinære valgperiode frem til førstkommende valg. 9/40

10 5 Konstituering Rådet konstituerer sig ved det førstkommende møde efter valgets afholdelse med valg af formand og næstformand. Formand for rådet vælges af og blandt beboer- og pårørenderepræsentanter. 6 Sekretariatsfunktion for beboer / pårørenderådet Direktøren har ansvaret for sekretariatsfunktionen og kan udpege en sekretær. Det er sekretærens ansvar at bistå med indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsordener og referater. 7 Mødeafholdelse 1. Mødehyppigheden fastlægges af udvalget, det tilstræbes at afholde møde minimum 1 gang i kvartalet. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuelle afstemninger træffes afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3. Direktøren indkalder til møder, udarbejder dagsordener og referater bistået af sekretæren/direktøren. Der indkaldes til ordinære møder med 14 dages varsel. 4. Såfremt formanden, sekretæren/direktøren eller 1/3 af udvalgets medlemmer skønner det nødvendigt, kan der indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel. 5. Møderne ledes af formanden og opgaven som ordstyrer kan uddelegeres, 6. Der kan udpeges en referent for udvalget, som ikke er medlem. 7. Der kan til møderne indkaldes særlig sagkyndige i forhold til de enkelte punkter på dagsordenen, dette aftales ved dagsordenens udformning mellem formand og sekretær. 10/40

11 8. Der udarbejdes et beslutningsreferat af informativ karakter over møderne. Referatet skal foreligge senest 20 dage efter mødet. Referatet skrives af referenten og godkendes af formanden, inden det sendes ud til medlemmerne. Referatet publiceres i det førstkommende nummer af HP Nyt. 9. Som afslutning på valgperioden vil formanden afgive en samlet beretning for rådets arbejde og virksomhed til det nyvalgte råd. 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser Denne forretningsorden gælder fra den 26. juni Indtil der er indgået aftale om ny forretningsorden, er denne gældende indtil rådet har truffet en anden beslutning. Revideret i marts Tavshedspligt Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle følsomme oplysninger, som den pågældende måtte få igennem rådsarbejdet. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør. 11/40

12 Vi ønsker hjertelig til lykke! Marie-Louise Thufason F år Gunnar M. Petersen B år Mogens Schwarz B 7 91 år Poul E. Glahn A år Annelise E.B. Hansen A 8 80 år Gerda E.H. Johnsen F 8 92 år Birthe V. Frost D år Grethe Wagner E 8 96 år Folmer Z. Andersen E 9 91 år Donationer - Byggeri Pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , /40

13 Aktiviteter Dato Hvad Kl. Hvor Gudstjeneste - for alle Kirken Vildt-aften - for alle. Se opslag Caféen Banko - for beboere Med de frivillige Afdeling D Banko - for alle. Se opslag Afdeling C Fredagsbar Se opslag Gudstjeneste - for alle Kirken Sang- og dansecafé - for beboere Afdeling C Med de frivillige Banko - for beboere Med de frivillige Strikkeklub - for beboere Med de frivillige Afdeling D Afdeling D Gudstjeneste - for alle Kirken 13/40

14 Holmegårdsparkens Venner Holmegårdsparkens Venner er en forening hvor alle husets frivillige er fødte medlemmer. Vi er p.t. 25 frivillige, der har mange planer for, hvad vi kan tænke os at gøre, for at give husets beboere oplevelser året rundt. Vi har brug for støttemedlemmer for at få økonomi til at gennemføre arrangementerne. Kontingentet er 300 kr. for Beløbet går ubeskåret til aktiviteter og udflugter samt nye tiltag til glæde for beboerne. Pengene indsættes på foreningens bankkonto: Reg. nr konto nr NB: Anfør venligst navn, adresse og telefonnummer og også gerne i beskedfeltet i forbindelse med overførslen via banken. Henvendelse kan rettes til: Mary Kragh Jørgensen eller telefon (træffes mandage og onsdage ). Indmeldelse som støttemedlem kan også ske ved henvendelse i administrationskontoret. Har du lyst til at være frivillig? Kontakt da gerne Mary Jørgensen 14/40

15 Vildt-aften Torsdag den 29. januar i Caféen Arrangementet er for alle. Aftenen begynder kl med en velkomstdrink i afdeling C (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Fisketallerken med flute * * * Dyreryg med waldorfsalat, tyttebær og brunede kartofler * * * Kaffe eller te med fyldte chokolader Pris incl. et glas vin: 275 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før) 15/40

16 Bankospil Torsdag den 5. februar kl i afdeling C s dagligstue (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Arrangementet er for alle. 16/40 Traktementet består af Kaffe og te, kanelpandekager med æblekompot og flødeskum samt en øl eller en vand Pris incl. 3 plader: 75 kr. Ekstra plader: 10 kr. pr. plade 3 for 20 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før)

17 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hamburgerryg med grønlangkål, gulerødder og brunede kartofler Skinkefars med sauterede rodfrugter Wienerkrebinetter med broccoli og asier Kalvesteg med bordelaisesovs og bønner Rullesteg med svesker og rødkål Paneret flæsk med persillesovs og gulerødder Fransk løgsuppe Bøf Stroganoff med bønner og kartoffelmos Stegt kylling med ærter og agurkesalat Biksemad med spejlæg og rødbeder Blomkålssuppe Brunkål med nakke og flæsk Risengrød med kanel, smør og saft Krebinetter med blomkål og rødbeder Fransk nakkesteg med haricots verts Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med karamelsovs Jordbærgrød med fløde Kanelpandekager med æblekompot og flødeskum Risalamande med kirsebærsovs Romfromage med flødeskum Dampet laks med flødestuvet spinat og bagte gulerødder Henkogt frugtsalat med råcreme Tricoloreis med vafler Vaniljebudding med saftsovs Gullasch med sukkerærter, kartoffelmos og rødbeder Stikkelsbærgrød med fløde Flæskesteg med rødkål Chokolademousse med flødeskum Kræmmerhuse med flødeskum og jordbærsyltetøj 17/40

18 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Boller i karry med rosenkål og løse ris Kogt torsk med sennepssovs og pariserkarotter Jordskokkesuppe Italiensk rullesteg med marinerede bønner og flødekartofler Fynske frikadeller med stuvet hvidkål Spaghetti Bolognese med bønner Hamburgerryg med stuvet spinat og glaserede pariserkarotter Paprikakoteletter med rosenkål og løse ris Klar suppe med boller og urter Rismelsgrød med kanel, smør og saft Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder Medister med grønlangkål, pariserkarotter og brunede kartofler Græsk farsbrød med blomkål og hvidløgskartofler Sveskegrød med fløde Henkogte ananas med makronskum Stegt kalvelever med bløde løg, broccoli og rødbeder Pandekager med solbærsyltetøj Sherryfromage med flødeskum Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med flødeskum Abrikosgrød med fløde Kogt oksekød med sur-sød sovs og bønner Stegt sejfilet med smørsovs, broccoli og remoulade Æblekage med flødeskum Citronfromage med flødeskum Henkogte ferskner med mascarponecreme Ret til overraskelser forbeholdes! 18/40

19 Afdeling A Den første jul og nytår i vores nye smukke omgivelser, er forløbet rigtigt fint. Juleaften fejrede vi sammen med de beboere, der havde valgt at blive hjemme og de pårørende, der ville fejre højtiden her. Der var pyntet fint op og vi hørte julemusik og der blev spist, hygget og sunget - og givet mange knus. Nytårsaften fejrede vi med først at lytte til dronningens tale, som alle var enige om var rigtig god. Derefter skålede vi og fik både takket for det gamle år og ønsket det nye velkomment. Så blev der spist og derefter spillede vi banko med sjove gaver. Så var det blevet tid til kaffen, kransekagen og portvinen. Der blev trukket knallerter, fyret nogle bordbomber af, truttet i horn og tændt stjernekastere. En rigtig festlig aften og året blev afsluttet på behørig vis. Læsegruppen er i gang igen efter en pause, der skyldes flytning og jul. Vi er begyndt på en bog af Maria Helleberg Rigets Dronning - bogen handler om Margrethe den Første. Godt nytår til alle fra Afd. A Kærlig hilsen Gitte Fynø 19/40

20 Afdeling B Ja så har vi været i vore nye hus lidt tid og finder os bedre og bedre til rette. Vi har hygget og nydt vores nye lokaler på flere måder. Vi har blandt andet holdt koncert i vores dagligstue. Vi var så heldige, at sopran Anna Stærk og solist Ulrick Stærk kom (som lovet i en gave til Johannes Dose) og sang og spillede i afdelingen. Programmet varede ca. 45 min til stor glæde for beboerne fra hele huset. Vi takker for denne fantastiske oplevelse, en perfekt måde at nærmest indvie afdelingen på. Lidt nyt fra praktikanten på afdeling B Mit navn er Christoffer Wendelboe og jeg er en ung mand på 23 år. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvem jeg er, det har I måske læst. Her her vil jeg fortælle lidt om mit praktikophold her på Holmegårdsparken. Jeg har været i praktik som SOSU-hjælperelev (som det så fint hedder) her i ca. 2 måneder. D skal jeg desværre vinke farvel til Holmegårdsparken, i hvert fald som elev. Jeg håber meget på, at jeg en dag kan komme tilbage og arbejde i Holmegårdsparken, når jeg er færdig med min uddannelse. Praktikken begyndte med nogle introduktionsdage. Dvs., at en medarbejder/kollega viste hvordan diverse opgaver løses. Derefter skulle jeg prøve at udføre disse opgaver alene og uden hjælp. I slutningen af forløbet fik jeg lov til at hjælpe 2-3 beboere på egen hånd. Efter en måned blev det ændret lidt, så jeg fik lov at varetage omsorgen for tor andre beboere. På den måde kommer jeg til at lære alle beboere at kende. Det er jo vigtigt at kende folk, så alle får den hjælp de ønsker og er vant til. 20/40

21 I slutningen af november kom dagen hvor vi skulle flytte alt og alle fra vores gamle afdeling B til vores nye afdeling B. Det var en meget lang og meget hyggelig dag for vores beboere. Vi hyggede os med høj musik, vin og godt humør. De første mange morgener var meget anderledes end de plejede at være - også for medarbejderne. Alle skulle lige vænne sig til de nye omgivelser. I dag er vi faldet til ro og nyder de nye og lyse omgivelser til fulde. Der er mange af mine venner og bekendte, der ikke kan forstå, at jeg gider gøre de ting, man gør som SOSU-hjælper. Til dem kan jeg kun sige, at de ikke ved hvad de går glip af. Jeg elsker hvert et sekund med "mine" beboere og efterhånden vil jeg næsten hellere kalde dem min familie, fordi det er sådan det føles at komme på arbejde Jeg har efterhånden kendt mine faste beboere i nogen tid og det gør selvfølgelig også, at jeg kommer tæt på dem. Det kan ikke undgås og jeg synes ikke det skal være anderledes. Stærke bånd beboer og medarbejder imellem skaber de bedste stunder. Jeg vil især huske Holmegårdsparken for medmenneskelighed og den måde beboerne behandles på. Alle hører nu for tiden meget dårligt om plejehjem. Jeg vil mene, at Holmegårdsparken er et godt forbillede for andre plejehjem. Til slut vil jeg takke jer alle, beboere så vel medarbejdere for en tid med kærlighed og godt humør - en tid, jeg aldrig vil glemme. Hilsener fra Christoffer & Mette 21/40

22 Afdeling C Kære beboere, pårørende og læsere! Jul og nytår er vel overstået. Det har været en skøn jul med masser af tilbud og arrangementer -og ikke mindst et dejligt nytår. Nu er vi alle lidt matte. I skrivende stund er dagen tiltaget med 20 min., så det går den rigtige vej! Her i foråret færdiggøres arbejde med ombygningen. Køkkenet skal flytte og det gamle afdeling A og B rives ned. Vi ser frem til en sommer, hvor vi kan nyde, at der bliver lidt mere have foran. I marts vil vi arrangere et aftenarrangement for beboere, medarbejder og pårørende - det vil I høre nærmere om. En stor tak skal lyde til alle afdelingens medarbejdere, fordi I var med til at gøre afdelingen rigtig fin til jul og nytår og lavede julebag og konfekt. Tak for jeres deltagelse i vores arrangementer: julefrokost, julehygge, pårørendehygge, juleaften, nytårsaften, nytårskoncert, juledagene. I er altid på pletten, når der er brug for jer! I året der er gået, har vi sagt farvel og stor tak til aftenvagt Line, nattevagt Mathew og dagvagterne Belinda og Nopo. Sam er gået i aftenvagt. Vi byder velkommen til vore nye medarbejdere: aftenvagt Preben, nattevagt Rawier samt dagvagterne Cille og Sandrine. Også velkommen til Stelle og Caroline som er vores nye weekendafløsere Kærlig hilsen fra os alle i afdeling C Tonny Anette Nielsen 22/40

23 Afdeling D Kære alle læsere Jeg har fået den ære at skrive et indlæg, om hvordan det er at være elev her på Holmegårdsparken. Jeg hedder Pamela Jon. Jeg er en kvinde på 29 år, som er uddannet social og sundhedshjælper. Jeg har arbejdet indenfor sundhedssektoren i 13 år. Nu er jeg ved at læse til social- og sundhedsassistent og min tredje praktik er her hos Jer, på afd. D. Jeg er rigtig glad for at være elev her, fordi jeg simpelthen er blevet taget så godt imod som ny. Jeg bliver både set og hørt og jeg oplever gensidig respekt. Jeg føler, at jeg er en del af huset og afdelingen. Det kan jeg kun takke Jer for. Jeg får lov til at bruge mine kompetencer og der er tillid til mit arbejde. Når jeg stiller mig undrende, er der altid plads og tid til svar; lige meget hvem jeg spørger. Jeg har været så heldig, at få en super-sød og dygtig vejleder som er ærlig, støttende og har en respektfuld tilgang til både mig som elev og beboerne i huset. Jeg synes at alle her på afdelingen gør deres bedste for, at jeg kan føle mig tryg og klar til de udfordringer jeg kan møde i min hverdag - og samtidig får jeg lov at være mig selv Pamela Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er utrolig glad for at være her hos Jer. I arbejder med jeres faglighed og hjertet. Jeg kan varmt anbefale dette som et super-godt sted. Med venlig hilsen Pamela Jon SOSU-assistentelev på afdeling D 23/40

24 Afdeling E Kære alle Så er jeg startet her på Holmegårdsparken og overtager afdeling E efter Nicole. Jeg har glædet mig til at starte og er godt i gang med at blive introduceret og lære alle beboere og medarbejdere at kende. Lidt om mig: Jeg er uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i Så jeg har en 17 år lang karriere bag mig, både her og i udlandet. Jeg har boet og arbejdet som sygeplejerske i Grønland i et år, samt boet og arbejdet i England i 6 år. Min lederkarriere startede jeg i Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj- Husum, hvor jeg først var Tillidsrepræsentant i 5 år, og dernæst blev konstitueret leder. Samtidig tog jeg en diplomuddannelse i ledelse. Sidst har jeg været afdelingssygeplejerske på et plejehjem på Frederiksberg, men valgte at søge nye udfordringer. Og det er jeg glad for. Jeg synes her er skønt at være, også selv om der er byggerod. Her er en helt speciel ånd og et meget roligt miljø, som man sjældent ser. Privat er jeg fraskilt og bor i Vanløse med mine 2 dejlige børn Liva på 4 og Lukas på 10. Her i afdelingen har vi fået ansat to assistenter i aftenvagt: Anne Merete Benzin (kaldet Søs) og Linda Marquardsen. Velkommen til Jer For medarbejderne har vi indført kl motion. Det tager kun 7 minutter, så er der andre der har lyst til at være med, er i velkomne. Derudover har vi fortsat fokus på at dokumentere i Care og ser frem til snart at skulle arbejde med projekt det gode måltid. Ser frem til at lære jer alle bedre at kende og glæder mig til et godt samarbejde! De bedste hilsner Trine Vøgg Heller 24/40

25 Afdeling F Velkommen til 2015 og godt nytår til alle. Jeg ved ikke helt hvad der skete med afdeling F s sidste indlæg til HP- Avisen. En sætternisse, der ikke var taget af sted, havde i hvert fald blandet sig, så der manglede noget af indlægget. Nu prøver jeg igen. Vi ønsker afdeling A og B STORT tillykke med deres nys hus. Vi håber, de bliver ligeså glade for deres nye hus, som vi er for vores. De forskellige aktiviteter fortsætter i det nye år, og nye vil se dagens lys. Hvad det bliver vides ikke helt endnu. Vi ønsker Else Jørgensen og Bruno Nielsen velkommen til afdelingen og håber at de vil falde godt til. Vi har sagt farvel til Knud Michelsen, Bente La Cour og Marie Martine Hansen. Æret være deres minde. Kristin har desværre opsagt sin stilling i den korte aftenvagt pga. studie. Hun vil stadig komme her indimellem som afløser. Martha har desværre også opsagt sin stilling som fast weekendafløser. Dette er også pga. studie. Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. Pga. ovenstående er der blevet flyttet lidt rundt, så nogle medarbejdere har fået andre vagter. Hanne går i den korte aftenvagt. Mishra starter i dagvagt d i stedet for Hanne. Vi har lige haft fredagsbar, hvor der blev serveret rom og cola i stride strømme. Fredagsbaren er en STOR succes og alle hyggede sig. 25/40

26 Vi har en SOSU-assistentelev i øjeblikket. Vi har lokket hende til at skrive et par ord om det at være assistentelev her på Holmegårdsparken, derfor gives ordet til Nadia: Så blev det min tur til at skrive lidt. Jeg hedder Nadia og er 22 år gammel. Jeg kommer fra Gladsaxe. Den startede jeg på afdeling F. Jeg er blevet taget godt imod; både af de ansatte og beboerne. Da vi skulle vælge praktiksted valgte jeg Holmegårdsparken, fordi jeg havde hørt meget godt om stedet. Det er faktisk altid spændende at komme på arbejde, for dagene er ikke er ens. Til hverdag fungerer jeg som en del af medarbejdergruppen på afdelingen. Jeg er med til at gøre, at den almindelige dagligdag er sådan, at mine" beboere kan følge med og hjælpe dem til at klare mest muligt selv. Det er med til at opretholde deres funktionsniveau. Når der er gang i aktiviteterne her på afdelingen og rundt i huset, så prøver jeg så vidt det er muligt at deltage, for det er altid rart at se beboerne på udebane. Når der spises middag, sidder jeg sammen med 3 beboere og vi får vendt stort og småt. Det er lige fra vind, vejr og til hvad der sker ude i den store verden. Jeg vil slutte for nu og jeg håber at de sidste 2 måneder bliver ligeså gode som de første har været. Nadia Benediktson og de øvrige medarbejdere på afdeling F Susanne Carlsen 26/40

27 Administrationen Jeg vil gerne, nu hvor vi er flyttet over i nye, fine lokaler, præsentere os der arbejder i administrationen. I finder os på 1. sal i "Mineslyst". Hvad går vi egentlig og laver? Når man kommer op ad trappen og går til højre er der kontorer til direktionen. Til venstre er der kontor til Maria og Annelise lige ved trappen. Annelise har tre hovedområder: it-superbruger, hjemmeside og HP- Avisen. Maria er vores erhvervspsykolog. I det næste kontor sidder Lotte Bek og Lotte Follmann. Lotte B passer telefonen og kontakter medarbejdere i afløserkorpset når vagter skal dækkes. Hun holder styr på ind- og udflytning, er med til at lave brugerafregning og løser i det hele taget mange ad-hoc opgaver - bl.a. trykker hun HP-Avisen. Lotte F arbejder med regnskab og personaleadministration. Karsten deler kontor med Anni. Karsten har mange personaleadministrative opgaver og opgaver ifm. brugerafregning. Han sørger også for til- og afmelding af brugere på Gentofte Kommunes it-platform og Care. Anni løser bogholderiopgaver. Karsten og Lotte B arbejder fuld tid - vi øvrige er på deltid. En gang om ugen - torsdag morgen - holder vi et fælles møde. Vi drøfter ugen der gik og koordinerer det, der skal ske i ugen der kommer. Vi er alle travle men gør vores allerbedste for at møde jer, der kommer til os, med et smil og en serviceminded indstilling. Mange hilsner Annelise Klüwer 27/40

28 Kyndelmisse I starten af februar måned, nærmere betegnet den 2. februar, er det kyndelmisse. Denne dag har også andre navne, som Misa Candelarum og Kjørmes Knud. Misa Candelarum betyder lysmesse og var i katolsk tid den dag hvor man fejrede Mariæ renselse. Det vil sige ophør af urenheden ved Jesu fødsel. Før reformationen blev dagen brugt til lysprocessioner med indvielsen af de lys, der skulle bruges i kirken i det kommende år Kyndelmisse eller Kjørmes Knud refererer til at 2. februar var den dag, hvor menigmand regnede vinteren for halvgåen. Bonden skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage for at kunne klare sig igennem vinteren. Begge dele betegner ligeledes streng frost. I forbindelse med Kyndelmissedag, som mærkedag for midvinter, var denne dag også et tidspunkt, hvor man yndede at tage varsler af vejret. For eksempel Hvis det er tøvejr på dagen vil høsten blive god Hvis det sner på dagen kommer våren tidligt eller Hvis lærken høres første gang på dagen bliver det tidligt forår. 28/40

29 I forbindelse med Kyndelmisse støder man i ældre folketradition på betegnelsen Kjørmes-gilde, som afholdtes som sammenskudsgilder i bondesamfundet. Der var forskellige spiser som med fordel kunne nydes. For eksempel var det godt at spise flæsk, som man mente kunne modvirke rygsmerter eller det var godt at spise af julebrødet, fordi det kunne hindre hovedpine og hugormebid. Kyndelmisse/Misa Candelarum blev i øvrigt afskaffet som helligdag af Struense, som gennemførte en helligdagsreform. Selvom den 2. februar ikke længere er helligdag, er der en del der er opmærksomme på dagen. I år har vi jo ikke haft særlig meget frost eller rigtig vinter, så det er spændende, om det kan nå at blive streng frost til Kyndelmisse/Kjørmes Knud. Mange hilsner Susanne fra Aktivitetscentret 29/40

30 Statsautoriseret fodterapeut Jeppe Wivel fra Ordrup Fodklinik kommer fast på Holmegårdsparken om fredagen. Har du behov for at få ordnet fødder, så kontakt medarbejderne i afdelingen eller ring på telefon Åbent: Onsdag - Fredag kl Mandag og tirsdag lukket Salonen ligger i stueetagen i "Mineslyst" Vandondulation - Klipning - Permanent - Permanent & klipning 30/40

31 Holmegårdsparkens kirke og præst Gudstjenester 11. februar 25. februar Gudstjenesterne begynder kl Alle er velkomne! Præst Niels Eric Grunnet Telefon: Ønsker De besøg eller samtale? Ring for aftale af tid. 31/40

32 Holmegårdsparkens Café Vi holder åbent alle ugens dage fra kl til kl Søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni samt 24. og 31. december lukker vi kl /40 Smørrebrød, kaffebrød, drikkevarer, slik, cigaretter og andre kioskvarer sælges i hele åbningstiden. Fra kl til kl Menu 1 Suppe Dessert Fra kl til kl Menu 1 Menu 2 Suppe Dessert Vi pakker gerne maden, hvis de ønsker at tage den med. Kig forbi og få en af vores informationsfoldere. Vi glæder os til at se Dem.

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Alt det, vi behøver at sige, Er

Læs mere

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas Mandag d. 1. juni 2015 NYHEDSBREV - JUNI Øjeblikke af lykke Ferrari eller massage? Tilmelding er åben til Øjeblikke af lykke Danmarks befrielse Tænk, det er 70 år siden, vi hørte frihedsbudskabet for første

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Juli 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år December 2012 #02 Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI KLAR TIL INDFLYTNING! SIDE 4-10 PORTRÆT SIDE 12: Anna har boet i Gyvelparken i 40

Læs mere

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Onsdag d. 1. juli 2015 NYHEDSBREV - JULI Ferrari Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Skt. Hans Duften af helstegt pattegris blev startskuddet på Skt. Hans Se side 4 Se side 6 Vinsmagning

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

under linden 2015 august 8

under linden 2015 august 8 under linden 2015 august 8 Leder Den faglige side om Aktiv Olde-Uge Beboernyt Ugens faste aktiviteter Sidste måneds vindere Månedens sang Månedens menu Erindringsdans - afdansningsbal Sankt Hans aften

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED Det er DIN avis! Bork Avis 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn Bork erhvervsmøde Den 12. november afholdte vi møde med Bork erhverv på Bork Kro, for at blive enige om

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet OK-kram København/Frederiksberg august-september-oktober 2015 Blad nr. 3 Livet skal leves hele livet www.ok-frederiksberg.dk Facebook.com/okogkram Telefon 3321 6361 Juridisk rådgivning Den første tirsdag

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til.

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til. Lederen Kære Beboere Nu er det november måned og vi er lige gået fra sommertid til normal dansk tid, som det officielt hedder. De mørke timer har taget til, specielt er eftermiddagene blevet korte. De

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Et blad for beboere, pårørende og personale

Et blad for beboere, pårørende og personale Et blad for beboere, pårørende og personale En betuttet julenisse gør klar til Luciaoptog Januar 2015 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Leder Side 4 Medlemmer af beboer-pårørenderådet

Læs mere

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem et temahæfte udgivet af indhold Forord 6 Masser af muligheder 9 Et fællesskab du ikke selv har valgt 17 På beboernes præmisser 23 Alderdom

Læs mere

Fortællinger fra Varmestuen

Fortællinger fra Varmestuen Fortællinger fra Varmestuen en mosaik KirKens Korshær - svendborg Indholdsfortegnelse Artikler Forord...5 Det er aldrig for sent at blive klogere...6 Ole stamgæst på Varmestuen... 10 Mennesker på kanten

Læs mere