Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00"

Transkript

1 Nr. 2/ årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

2 2/40

3 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion Mette Puk Andersen - Aktivitetscenteret Anne Ramhøj - Køkkenet Annelise Klüwer - Administrationskontoret (layout) Connie Engelund - Direktør (ansvh.) 3/40

4 Indholdsfortegnelse Direktøren skriver... 5 Forretningsorden for Beboer- og pårørenderådet... 8 Vi ønsker hjertelig til lykke! Aktiviteter Holmegårdsparkens Venner Vildt-aften Bankospil Holmegårdsparkens menu i afdelingerne i februar Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D Afdeling E Afdeling F Administrationen Kyndelmisse Holmegårdsparkens kirke og præst Holmegårdsparkens Café Holmegårdsparkens Café - Menu Adgangsforhold /40

5 Direktøren skriver Når dette nummer udkommer, er vi allerede en måned henne i det nye år. Jul og nytår er vel overstået; foran vinker et helt år med dets glæder og udfordringer. Dagen er tiltaget med ca. 1 time - dejligt at vide, at vi går mod lysere tider og ikke mindst snart kan hilse de første forårsbebudere velkomne. Dejligt også at vide, at vores nye køkken med tilhørende café snart kan tages i brug. Vi har aflevering af byggeriet d og påbegynder flytningen mandag d Der vil blive givet nærmere besked om de rent praktiske foranstaltninger, når tiden nærmer sig. Vores adgangsforhold er jo mildt sagt ret kaotiske. Det nye kældersystem er nu anvendeligt med stor forsigtighed - og udelukkende med ledsagelse af en medarbejder. I dagarbejdstiden skal vi dele den med håndværkerne, som fortsat har en del arbejde dernede. For at komme rundt i alle afdelinger foregår det fra stueplanet i et af husene, derfra går man ned i kælderen hvor der er en midlertidig skiltning. For at komme op til Caféen skal udgangen fra afdeling C benyttes. Derfra er der kortest mulig vej over jorden til den gamle indgang. Kørsel til afdelingerne A-B-C og D foregår bedst via Schimmelmannsvej og Ordrup Vænge. Angiv venligst dette, når der bestilles transport. Da taxafirmaerne forlanger konkret adresse, kan vi komme det lidt nærmere ved at angive: Holmegårdsparken afd.? v/ordrup Vænge Tyverier. Vi er desværre fortsat plaget af indbrud. Derfor skærper vi vores låsepolitik yderligere. Alle døre vil blive låst kl. 15. Ærgerligt og besværligt, men nødvendigt. Det er muligt at sætte tyverisikring på altandørene mod betaling og underskrift på, at man er indforstået med, at man dermed, i værste fald, blokerer en branddør. Nedrivning. De er nu i fuld gang med at strippe gamle afd. A og B. Det er meget voldsomt og en anelse(men kun en anelse) vemodigt. 5/40

6 Beboer-pårørende rådet. Rådet har møde 4 gange om året. Referatet bliver bragt her i HP-Avisen. Jeg er meget glad for møderne i rådet. Vi vender stort og småt af almen interesse for beboerne på Holmegårdsparken. Vi behandler ikke enkeltsager. Møderne afsluttes altid med et hyggeligt måltid. Lige nu mangler vi en pårørende repræsentant fra afdeling B samt beboerrepræsentanter fra afdelingerne B C D og F. Jeg vil meget gerne opfordre til, at nogen melder sig. Det er et væsentligt, ikke voldsomt krævende og ikke mindst hyggeligt, forum. Vedtægterne kan I læse i forlængelse af dette. Ring til mig, send mig et lille brev eller mail. Rygning. Er et rigtig kildent spørgsmål. I stigende udstrækning kommer der rygeforbud alle vegne. Medarbejdere har, rent faktisk, ret til at nægte, at gå ind i en bolig hvor der ryges. Desværre er det jo ikke kun på selve boligen at røgen kan lugtes. Det kan ikke undgås, at den også siver ud på fællesarealerne. Derfor har vi investeret i nogle luftrensemaskiner til gangarealerne, som ud over røg og andre lugte også filtrerer virus og bakterier. Derudover bliver det muligt for rygere at købe eller leje en mindre luftrensemaskine til boligen for på den måde at sikre et generelt bedre indeklima. Henvendelse sker til afdelingslederen. Sædvanen tro var jeg igen i år på en forlænget week-end i december. 6/40

7 I år gik turen til Wien. Det er mange år siden jeg sidst har været der. Det bliver bestemt ikke sidste gang. Wien er en vidunderlig by, og så kan de det der med jul. På alle pladser var der store julemarkeder, alle hovedstrøg var smukt pyntede. Og se bare, en helt betagende udstilling af bamser i et butiksvindue. Vi besøgte Den spanske Rideskole. Nu holder jeg utrolig meget af dyr generelt, af hunde og heste specielt. Det lyder måske lidt patetisk, men jeg blev rørt til tårer over de smukke, smukke, velholdte og dygtige heste. Vi besøgte også Schönbrunn, det kejserlige slot, hvor vi ud over en udsøgt middag også nød en vidunderlig koncert. Det går langsomt men sikkert fremad med vores indsamling til byggeriet, nu med specielt fokus på legepladsen i forbindelse med Caféen. En stor tak til bidragyderne Som nogen sikkert allerede ved, har vores økonomidirektør Torben Birkestrøm Madsen søgt andre græsgange. Han skal til Kina, hvor han over en 3 årig periode skal rulle Den danske Plejehjemsmodel ud. 7/40

8 Vi ønsker ham al mulig held og lykke. Vi er i fuld gang med en ansættelses-procedure for hans efterfølger. Tilbage står de bedste ønsker mod lysere tider. Connie Engelund Forretningsorden for Beboer- og pårørenderåd i Holmegårdsparken 1 Formål Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboerne, pårørende og ledelsen om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i Holmegårdsparken. 2 Arbejdsområde og kompetence Stk. 1 Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådet ændrer ikke de kompetencer, der er tillagt plejeboligernes ledelse og bestyrelse. Stk. 2 Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn, jfr. Lov om social service 151, stk. 3. høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de sundhedsfaglige tilsyn ved embedslægen jfr. Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a stk. 2. inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.m. jfr. Lov om social service 112a. 8/40

9 3 Rådets sammensætning Rådet har følgende medlemmer: 3 6 beboere 3 6 pårørende 1 repræsentant fra Gentofte Seniorråd. Direktøren og økonomidirektøren. De har til opgave ud fra deres faglige viden, at bidrage med informationer, orientering og vejledning. 4 Valgprocedure Stk. 1 Valgperioden er 2 år. Repræsentanten for Gentofte Seniorråd følger Seniorrådets valgperiode. Stk. 2 Valg af beboere og pårørende skal ske på et møde indenfor årets første 3 måneder i lige år. Stk. 3 Direktøren og økonomidirektøren er fødte medlemmer. Stk. 4 Direktøren tager initiativ til afholdelse af diverse valg. Stk. 5 I det tilfælde, hvor beboeren eller den pårørendes tilknytning til Holmegårdsparken ophører, udtræder medlemmet af rådet efter senest 3 måneder og suppleanten indtræder. Stk. 6 Hvis antallet af medlemmer bliver mindre end 6, skal direktøren tage initiativ til afholdelse af et suppleringsvalg. Valget gælder for den resterende del af den ordinære valgperiode frem til førstkommende valg. 9/40

10 5 Konstituering Rådet konstituerer sig ved det førstkommende møde efter valgets afholdelse med valg af formand og næstformand. Formand for rådet vælges af og blandt beboer- og pårørenderepræsentanter. 6 Sekretariatsfunktion for beboer / pårørenderådet Direktøren har ansvaret for sekretariatsfunktionen og kan udpege en sekretær. Det er sekretærens ansvar at bistå med indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsordener og referater. 7 Mødeafholdelse 1. Mødehyppigheden fastlægges af udvalget, det tilstræbes at afholde møde minimum 1 gang i kvartalet. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuelle afstemninger træffes afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3. Direktøren indkalder til møder, udarbejder dagsordener og referater bistået af sekretæren/direktøren. Der indkaldes til ordinære møder med 14 dages varsel. 4. Såfremt formanden, sekretæren/direktøren eller 1/3 af udvalgets medlemmer skønner det nødvendigt, kan der indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel. 5. Møderne ledes af formanden og opgaven som ordstyrer kan uddelegeres, 6. Der kan udpeges en referent for udvalget, som ikke er medlem. 7. Der kan til møderne indkaldes særlig sagkyndige i forhold til de enkelte punkter på dagsordenen, dette aftales ved dagsordenens udformning mellem formand og sekretær. 10/40

11 8. Der udarbejdes et beslutningsreferat af informativ karakter over møderne. Referatet skal foreligge senest 20 dage efter mødet. Referatet skrives af referenten og godkendes af formanden, inden det sendes ud til medlemmerne. Referatet publiceres i det førstkommende nummer af HP Nyt. 9. Som afslutning på valgperioden vil formanden afgive en samlet beretning for rådets arbejde og virksomhed til det nyvalgte råd. 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser Denne forretningsorden gælder fra den 26. juni Indtil der er indgået aftale om ny forretningsorden, er denne gældende indtil rådet har truffet en anden beslutning. Revideret i marts Tavshedspligt Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle følsomme oplysninger, som den pågældende måtte få igennem rådsarbejdet. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør. 11/40

12 Vi ønsker hjertelig til lykke! Marie-Louise Thufason F år Gunnar M. Petersen B år Mogens Schwarz B 7 91 år Poul E. Glahn A år Annelise E.B. Hansen A 8 80 år Gerda E.H. Johnsen F 8 92 år Birthe V. Frost D år Grethe Wagner E 8 96 år Folmer Z. Andersen E 9 91 år Donationer - Byggeri Pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , /40

13 Aktiviteter Dato Hvad Kl. Hvor Gudstjeneste - for alle Kirken Vildt-aften - for alle. Se opslag Caféen Banko - for beboere Med de frivillige Afdeling D Banko - for alle. Se opslag Afdeling C Fredagsbar Se opslag Gudstjeneste - for alle Kirken Sang- og dansecafé - for beboere Afdeling C Med de frivillige Banko - for beboere Med de frivillige Strikkeklub - for beboere Med de frivillige Afdeling D Afdeling D Gudstjeneste - for alle Kirken 13/40

14 Holmegårdsparkens Venner Holmegårdsparkens Venner er en forening hvor alle husets frivillige er fødte medlemmer. Vi er p.t. 25 frivillige, der har mange planer for, hvad vi kan tænke os at gøre, for at give husets beboere oplevelser året rundt. Vi har brug for støttemedlemmer for at få økonomi til at gennemføre arrangementerne. Kontingentet er 300 kr. for Beløbet går ubeskåret til aktiviteter og udflugter samt nye tiltag til glæde for beboerne. Pengene indsættes på foreningens bankkonto: Reg. nr konto nr NB: Anfør venligst navn, adresse og telefonnummer og også gerne i beskedfeltet i forbindelse med overførslen via banken. Henvendelse kan rettes til: Mary Kragh Jørgensen eller telefon (træffes mandage og onsdage ). Indmeldelse som støttemedlem kan også ske ved henvendelse i administrationskontoret. Har du lyst til at være frivillig? Kontakt da gerne Mary Jørgensen 14/40

15 Vildt-aften Torsdag den 29. januar i Caféen Arrangementet er for alle. Aftenen begynder kl med en velkomstdrink i afdeling C (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Fisketallerken med flute * * * Dyreryg med waldorfsalat, tyttebær og brunede kartofler * * * Kaffe eller te med fyldte chokolader Pris incl. et glas vin: 275 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før) 15/40

16 Bankospil Torsdag den 5. februar kl i afdeling C s dagligstue (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Arrangementet er for alle. 16/40 Traktementet består af Kaffe og te, kanelpandekager med æblekompot og flødeskum samt en øl eller en vand Pris incl. 3 plader: 75 kr. Ekstra plader: 10 kr. pr. plade 3 for 20 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før)

17 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hamburgerryg med grønlangkål, gulerødder og brunede kartofler Skinkefars med sauterede rodfrugter Wienerkrebinetter med broccoli og asier Kalvesteg med bordelaisesovs og bønner Rullesteg med svesker og rødkål Paneret flæsk med persillesovs og gulerødder Fransk løgsuppe Bøf Stroganoff med bønner og kartoffelmos Stegt kylling med ærter og agurkesalat Biksemad med spejlæg og rødbeder Blomkålssuppe Brunkål med nakke og flæsk Risengrød med kanel, smør og saft Krebinetter med blomkål og rødbeder Fransk nakkesteg med haricots verts Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med karamelsovs Jordbærgrød med fløde Kanelpandekager med æblekompot og flødeskum Risalamande med kirsebærsovs Romfromage med flødeskum Dampet laks med flødestuvet spinat og bagte gulerødder Henkogt frugtsalat med råcreme Tricoloreis med vafler Vaniljebudding med saftsovs Gullasch med sukkerærter, kartoffelmos og rødbeder Stikkelsbærgrød med fløde Flæskesteg med rødkål Chokolademousse med flødeskum Kræmmerhuse med flødeskum og jordbærsyltetøj 17/40

18 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Boller i karry med rosenkål og løse ris Kogt torsk med sennepssovs og pariserkarotter Jordskokkesuppe Italiensk rullesteg med marinerede bønner og flødekartofler Fynske frikadeller med stuvet hvidkål Spaghetti Bolognese med bønner Hamburgerryg med stuvet spinat og glaserede pariserkarotter Paprikakoteletter med rosenkål og løse ris Klar suppe med boller og urter Rismelsgrød med kanel, smør og saft Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder Medister med grønlangkål, pariserkarotter og brunede kartofler Græsk farsbrød med blomkål og hvidløgskartofler Sveskegrød med fløde Henkogte ananas med makronskum Stegt kalvelever med bløde løg, broccoli og rødbeder Pandekager med solbærsyltetøj Sherryfromage med flødeskum Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med flødeskum Abrikosgrød med fløde Kogt oksekød med sur-sød sovs og bønner Stegt sejfilet med smørsovs, broccoli og remoulade Æblekage med flødeskum Citronfromage med flødeskum Henkogte ferskner med mascarponecreme Ret til overraskelser forbeholdes! 18/40

19 Afdeling A Den første jul og nytår i vores nye smukke omgivelser, er forløbet rigtigt fint. Juleaften fejrede vi sammen med de beboere, der havde valgt at blive hjemme og de pårørende, der ville fejre højtiden her. Der var pyntet fint op og vi hørte julemusik og der blev spist, hygget og sunget - og givet mange knus. Nytårsaften fejrede vi med først at lytte til dronningens tale, som alle var enige om var rigtig god. Derefter skålede vi og fik både takket for det gamle år og ønsket det nye velkomment. Så blev der spist og derefter spillede vi banko med sjove gaver. Så var det blevet tid til kaffen, kransekagen og portvinen. Der blev trukket knallerter, fyret nogle bordbomber af, truttet i horn og tændt stjernekastere. En rigtig festlig aften og året blev afsluttet på behørig vis. Læsegruppen er i gang igen efter en pause, der skyldes flytning og jul. Vi er begyndt på en bog af Maria Helleberg Rigets Dronning - bogen handler om Margrethe den Første. Godt nytår til alle fra Afd. A Kærlig hilsen Gitte Fynø 19/40

20 Afdeling B Ja så har vi været i vore nye hus lidt tid og finder os bedre og bedre til rette. Vi har hygget og nydt vores nye lokaler på flere måder. Vi har blandt andet holdt koncert i vores dagligstue. Vi var så heldige, at sopran Anna Stærk og solist Ulrick Stærk kom (som lovet i en gave til Johannes Dose) og sang og spillede i afdelingen. Programmet varede ca. 45 min til stor glæde for beboerne fra hele huset. Vi takker for denne fantastiske oplevelse, en perfekt måde at nærmest indvie afdelingen på. Lidt nyt fra praktikanten på afdeling B Mit navn er Christoffer Wendelboe og jeg er en ung mand på 23 år. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvem jeg er, det har I måske læst. Her her vil jeg fortælle lidt om mit praktikophold her på Holmegårdsparken. Jeg har været i praktik som SOSU-hjælperelev (som det så fint hedder) her i ca. 2 måneder. D skal jeg desværre vinke farvel til Holmegårdsparken, i hvert fald som elev. Jeg håber meget på, at jeg en dag kan komme tilbage og arbejde i Holmegårdsparken, når jeg er færdig med min uddannelse. Praktikken begyndte med nogle introduktionsdage. Dvs., at en medarbejder/kollega viste hvordan diverse opgaver løses. Derefter skulle jeg prøve at udføre disse opgaver alene og uden hjælp. I slutningen af forløbet fik jeg lov til at hjælpe 2-3 beboere på egen hånd. Efter en måned blev det ændret lidt, så jeg fik lov at varetage omsorgen for tor andre beboere. På den måde kommer jeg til at lære alle beboere at kende. Det er jo vigtigt at kende folk, så alle får den hjælp de ønsker og er vant til. 20/40

21 I slutningen af november kom dagen hvor vi skulle flytte alt og alle fra vores gamle afdeling B til vores nye afdeling B. Det var en meget lang og meget hyggelig dag for vores beboere. Vi hyggede os med høj musik, vin og godt humør. De første mange morgener var meget anderledes end de plejede at være - også for medarbejderne. Alle skulle lige vænne sig til de nye omgivelser. I dag er vi faldet til ro og nyder de nye og lyse omgivelser til fulde. Der er mange af mine venner og bekendte, der ikke kan forstå, at jeg gider gøre de ting, man gør som SOSU-hjælper. Til dem kan jeg kun sige, at de ikke ved hvad de går glip af. Jeg elsker hvert et sekund med "mine" beboere og efterhånden vil jeg næsten hellere kalde dem min familie, fordi det er sådan det føles at komme på arbejde Jeg har efterhånden kendt mine faste beboere i nogen tid og det gør selvfølgelig også, at jeg kommer tæt på dem. Det kan ikke undgås og jeg synes ikke det skal være anderledes. Stærke bånd beboer og medarbejder imellem skaber de bedste stunder. Jeg vil især huske Holmegårdsparken for medmenneskelighed og den måde beboerne behandles på. Alle hører nu for tiden meget dårligt om plejehjem. Jeg vil mene, at Holmegårdsparken er et godt forbillede for andre plejehjem. Til slut vil jeg takke jer alle, beboere så vel medarbejdere for en tid med kærlighed og godt humør - en tid, jeg aldrig vil glemme. Hilsener fra Christoffer & Mette 21/40

22 Afdeling C Kære beboere, pårørende og læsere! Jul og nytår er vel overstået. Det har været en skøn jul med masser af tilbud og arrangementer -og ikke mindst et dejligt nytår. Nu er vi alle lidt matte. I skrivende stund er dagen tiltaget med 20 min., så det går den rigtige vej! Her i foråret færdiggøres arbejde med ombygningen. Køkkenet skal flytte og det gamle afdeling A og B rives ned. Vi ser frem til en sommer, hvor vi kan nyde, at der bliver lidt mere have foran. I marts vil vi arrangere et aftenarrangement for beboere, medarbejder og pårørende - det vil I høre nærmere om. En stor tak skal lyde til alle afdelingens medarbejdere, fordi I var med til at gøre afdelingen rigtig fin til jul og nytår og lavede julebag og konfekt. Tak for jeres deltagelse i vores arrangementer: julefrokost, julehygge, pårørendehygge, juleaften, nytårsaften, nytårskoncert, juledagene. I er altid på pletten, når der er brug for jer! I året der er gået, har vi sagt farvel og stor tak til aftenvagt Line, nattevagt Mathew og dagvagterne Belinda og Nopo. Sam er gået i aftenvagt. Vi byder velkommen til vore nye medarbejdere: aftenvagt Preben, nattevagt Rawier samt dagvagterne Cille og Sandrine. Også velkommen til Stelle og Caroline som er vores nye weekendafløsere Kærlig hilsen fra os alle i afdeling C Tonny Anette Nielsen 22/40

23 Afdeling D Kære alle læsere Jeg har fået den ære at skrive et indlæg, om hvordan det er at være elev her på Holmegårdsparken. Jeg hedder Pamela Jon. Jeg er en kvinde på 29 år, som er uddannet social og sundhedshjælper. Jeg har arbejdet indenfor sundhedssektoren i 13 år. Nu er jeg ved at læse til social- og sundhedsassistent og min tredje praktik er her hos Jer, på afd. D. Jeg er rigtig glad for at være elev her, fordi jeg simpelthen er blevet taget så godt imod som ny. Jeg bliver både set og hørt og jeg oplever gensidig respekt. Jeg føler, at jeg er en del af huset og afdelingen. Det kan jeg kun takke Jer for. Jeg får lov til at bruge mine kompetencer og der er tillid til mit arbejde. Når jeg stiller mig undrende, er der altid plads og tid til svar; lige meget hvem jeg spørger. Jeg har været så heldig, at få en super-sød og dygtig vejleder som er ærlig, støttende og har en respektfuld tilgang til både mig som elev og beboerne i huset. Jeg synes at alle her på afdelingen gør deres bedste for, at jeg kan føle mig tryg og klar til de udfordringer jeg kan møde i min hverdag - og samtidig får jeg lov at være mig selv Pamela Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er utrolig glad for at være her hos Jer. I arbejder med jeres faglighed og hjertet. Jeg kan varmt anbefale dette som et super-godt sted. Med venlig hilsen Pamela Jon SOSU-assistentelev på afdeling D 23/40

24 Afdeling E Kære alle Så er jeg startet her på Holmegårdsparken og overtager afdeling E efter Nicole. Jeg har glædet mig til at starte og er godt i gang med at blive introduceret og lære alle beboere og medarbejdere at kende. Lidt om mig: Jeg er uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i Så jeg har en 17 år lang karriere bag mig, både her og i udlandet. Jeg har boet og arbejdet som sygeplejerske i Grønland i et år, samt boet og arbejdet i England i 6 år. Min lederkarriere startede jeg i Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj- Husum, hvor jeg først var Tillidsrepræsentant i 5 år, og dernæst blev konstitueret leder. Samtidig tog jeg en diplomuddannelse i ledelse. Sidst har jeg været afdelingssygeplejerske på et plejehjem på Frederiksberg, men valgte at søge nye udfordringer. Og det er jeg glad for. Jeg synes her er skønt at være, også selv om der er byggerod. Her er en helt speciel ånd og et meget roligt miljø, som man sjældent ser. Privat er jeg fraskilt og bor i Vanløse med mine 2 dejlige børn Liva på 4 og Lukas på 10. Her i afdelingen har vi fået ansat to assistenter i aftenvagt: Anne Merete Benzin (kaldet Søs) og Linda Marquardsen. Velkommen til Jer For medarbejderne har vi indført kl motion. Det tager kun 7 minutter, så er der andre der har lyst til at være med, er i velkomne. Derudover har vi fortsat fokus på at dokumentere i Care og ser frem til snart at skulle arbejde med projekt det gode måltid. Ser frem til at lære jer alle bedre at kende og glæder mig til et godt samarbejde! De bedste hilsner Trine Vøgg Heller 24/40

25 Afdeling F Velkommen til 2015 og godt nytår til alle. Jeg ved ikke helt hvad der skete med afdeling F s sidste indlæg til HP- Avisen. En sætternisse, der ikke var taget af sted, havde i hvert fald blandet sig, så der manglede noget af indlægget. Nu prøver jeg igen. Vi ønsker afdeling A og B STORT tillykke med deres nys hus. Vi håber, de bliver ligeså glade for deres nye hus, som vi er for vores. De forskellige aktiviteter fortsætter i det nye år, og nye vil se dagens lys. Hvad det bliver vides ikke helt endnu. Vi ønsker Else Jørgensen og Bruno Nielsen velkommen til afdelingen og håber at de vil falde godt til. Vi har sagt farvel til Knud Michelsen, Bente La Cour og Marie Martine Hansen. Æret være deres minde. Kristin har desværre opsagt sin stilling i den korte aftenvagt pga. studie. Hun vil stadig komme her indimellem som afløser. Martha har desværre også opsagt sin stilling som fast weekendafløser. Dette er også pga. studie. Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. Pga. ovenstående er der blevet flyttet lidt rundt, så nogle medarbejdere har fået andre vagter. Hanne går i den korte aftenvagt. Mishra starter i dagvagt d i stedet for Hanne. Vi har lige haft fredagsbar, hvor der blev serveret rom og cola i stride strømme. Fredagsbaren er en STOR succes og alle hyggede sig. 25/40

26 Vi har en SOSU-assistentelev i øjeblikket. Vi har lokket hende til at skrive et par ord om det at være assistentelev her på Holmegårdsparken, derfor gives ordet til Nadia: Så blev det min tur til at skrive lidt. Jeg hedder Nadia og er 22 år gammel. Jeg kommer fra Gladsaxe. Den startede jeg på afdeling F. Jeg er blevet taget godt imod; både af de ansatte og beboerne. Da vi skulle vælge praktiksted valgte jeg Holmegårdsparken, fordi jeg havde hørt meget godt om stedet. Det er faktisk altid spændende at komme på arbejde, for dagene er ikke er ens. Til hverdag fungerer jeg som en del af medarbejdergruppen på afdelingen. Jeg er med til at gøre, at den almindelige dagligdag er sådan, at mine" beboere kan følge med og hjælpe dem til at klare mest muligt selv. Det er med til at opretholde deres funktionsniveau. Når der er gang i aktiviteterne her på afdelingen og rundt i huset, så prøver jeg så vidt det er muligt at deltage, for det er altid rart at se beboerne på udebane. Når der spises middag, sidder jeg sammen med 3 beboere og vi får vendt stort og småt. Det er lige fra vind, vejr og til hvad der sker ude i den store verden. Jeg vil slutte for nu og jeg håber at de sidste 2 måneder bliver ligeså gode som de første har været. Nadia Benediktson og de øvrige medarbejdere på afdeling F Susanne Carlsen 26/40

27 Administrationen Jeg vil gerne, nu hvor vi er flyttet over i nye, fine lokaler, præsentere os der arbejder i administrationen. I finder os på 1. sal i "Mineslyst". Hvad går vi egentlig og laver? Når man kommer op ad trappen og går til højre er der kontorer til direktionen. Til venstre er der kontor til Maria og Annelise lige ved trappen. Annelise har tre hovedområder: it-superbruger, hjemmeside og HP- Avisen. Maria er vores erhvervspsykolog. I det næste kontor sidder Lotte Bek og Lotte Follmann. Lotte B passer telefonen og kontakter medarbejdere i afløserkorpset når vagter skal dækkes. Hun holder styr på ind- og udflytning, er med til at lave brugerafregning og løser i det hele taget mange ad-hoc opgaver - bl.a. trykker hun HP-Avisen. Lotte F arbejder med regnskab og personaleadministration. Karsten deler kontor med Anni. Karsten har mange personaleadministrative opgaver og opgaver ifm. brugerafregning. Han sørger også for til- og afmelding af brugere på Gentofte Kommunes it-platform og Care. Anni løser bogholderiopgaver. Karsten og Lotte B arbejder fuld tid - vi øvrige er på deltid. En gang om ugen - torsdag morgen - holder vi et fælles møde. Vi drøfter ugen der gik og koordinerer det, der skal ske i ugen der kommer. Vi er alle travle men gør vores allerbedste for at møde jer, der kommer til os, med et smil og en serviceminded indstilling. Mange hilsner Annelise Klüwer 27/40

28 Kyndelmisse I starten af februar måned, nærmere betegnet den 2. februar, er det kyndelmisse. Denne dag har også andre navne, som Misa Candelarum og Kjørmes Knud. Misa Candelarum betyder lysmesse og var i katolsk tid den dag hvor man fejrede Mariæ renselse. Det vil sige ophør af urenheden ved Jesu fødsel. Før reformationen blev dagen brugt til lysprocessioner med indvielsen af de lys, der skulle bruges i kirken i det kommende år Kyndelmisse eller Kjørmes Knud refererer til at 2. februar var den dag, hvor menigmand regnede vinteren for halvgåen. Bonden skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage for at kunne klare sig igennem vinteren. Begge dele betegner ligeledes streng frost. I forbindelse med Kyndelmissedag, som mærkedag for midvinter, var denne dag også et tidspunkt, hvor man yndede at tage varsler af vejret. For eksempel Hvis det er tøvejr på dagen vil høsten blive god Hvis det sner på dagen kommer våren tidligt eller Hvis lærken høres første gang på dagen bliver det tidligt forår. 28/40

29 I forbindelse med Kyndelmisse støder man i ældre folketradition på betegnelsen Kjørmes-gilde, som afholdtes som sammenskudsgilder i bondesamfundet. Der var forskellige spiser som med fordel kunne nydes. For eksempel var det godt at spise flæsk, som man mente kunne modvirke rygsmerter eller det var godt at spise af julebrødet, fordi det kunne hindre hovedpine og hugormebid. Kyndelmisse/Misa Candelarum blev i øvrigt afskaffet som helligdag af Struense, som gennemførte en helligdagsreform. Selvom den 2. februar ikke længere er helligdag, er der en del der er opmærksomme på dagen. I år har vi jo ikke haft særlig meget frost eller rigtig vinter, så det er spændende, om det kan nå at blive streng frost til Kyndelmisse/Kjørmes Knud. Mange hilsner Susanne fra Aktivitetscentret 29/40

30 Statsautoriseret fodterapeut Jeppe Wivel fra Ordrup Fodklinik kommer fast på Holmegårdsparken om fredagen. Har du behov for at få ordnet fødder, så kontakt medarbejderne i afdelingen eller ring på telefon Åbent: Onsdag - Fredag kl Mandag og tirsdag lukket Salonen ligger i stueetagen i "Mineslyst" Vandondulation - Klipning - Permanent - Permanent & klipning 30/40

31 Holmegårdsparkens kirke og præst Gudstjenester 11. februar 25. februar Gudstjenesterne begynder kl Alle er velkomne! Præst Niels Eric Grunnet Telefon: Ønsker De besøg eller samtale? Ring for aftale af tid. 31/40

32 Holmegårdsparkens Café Vi holder åbent alle ugens dage fra kl til kl Søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni samt 24. og 31. december lukker vi kl /40 Smørrebrød, kaffebrød, drikkevarer, slik, cigaretter og andre kioskvarer sælges i hele åbningstiden. Fra kl til kl Menu 1 Suppe Dessert Fra kl til kl Menu 1 Menu 2 Suppe Dessert Vi pakker gerne maden, hvis de ønsker at tage den med. Kig forbi og få en af vores informationsfoldere. Vi glæder os til at se Dem.

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2015 4. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/32 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 11/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 5/2015 4. årgang Maj Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/36 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 2/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 12/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 6/7/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 4/2015 4. årgang April Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind Chefsygeplejerske

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 9/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

Fest på Otterup Hotel

Fest på Otterup Hotel Fest på Otterup Hotel Tak fordi De valgte at lade Otterup Hotel komme i betragtning, i forbindelse med afholdelsen af Deres fest/arrangement. Vi har her fornøjelsen at præsentere Dem for vores forslag

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10

Os på prærien. April 2014 9. årgang. Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Os på prærien April 2014 9. årgang Kr. Stillinge Plejehjem Stillingevej 48 Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf. 58 57 41 10 Ledernyt Så er foråret skudt i gang på plejehjemmet. Drivhuset er klargjort af vores

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 1/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 7/2012-1. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Et blad for beboere, pårørende og personale

Et blad for beboere, pårørende og personale Et blad for beboere, pårørende og personale En betuttet julenisse gør klar til Luciaoptog Januar 2015 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Leder Side 4 Medlemmer af beboer-pårørenderådet

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren!

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening. Mad ud af huset - leveret lige til døren! Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening & Mad ud af huset - leveret lige til døren! Forretter Røget lakserose m. stuvet spinat samt flutes 61 kr. Dampet laks m. marinerede urter, rejer og

Læs mere

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37

Mad ud af huset. Inspiration til selskaber og hygge. Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Mad ud af huset Inspiration til selskaber og hygge Skrågade 5 Nørresundby Tlf. 98 17 28 37 Serveringsklare Gæstebuffetter Hyggebuffet Tunsalat på salatbund Krydderkam Kyllingefilet svøbt i limfjordsskinke

Læs mere

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest

Center Slagteren. Finn Nielsen. Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Center Slagteren Finn Nielsen Ægte slagtersmørrebrød til hverdag og fest Buffet Ta selv borde 1 2 3 4 5 6 7 Festbuffet Lammekølle, marineret svinekam, lune frikadeller, hjemmelavede charcuteritærte, mix

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Maj 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Kom, maj, du søde milde!

HUSAVIS SOLSTRÅLEN. Kom, maj, du søde milde! 32. årgang LÅNEEKSEMPLAR Nr. 5 HUSAVIS SOLSTRÅLEN Kom, maj, du søde milde! Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg

Læs mere

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til.

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til. Lederen Kære Beboere Nu er det november måned og vi er lige gået fra sommertid til normal dansk tid, som det officielt hedder. De mørke timer har taget til, specielt er eftermiddagene blevet korte. De

Læs mere

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme

Menukort for Pension Stenvang. Velbekomme Menukort for Pension Stenvang Velbekomme Kære kunde Stenvang kan tilbyde at holde jeres fest i et hyggeligt lokale med plads til max 65 gæster. Forventningerne er mange, når man skal holde selskab. Vores

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 8/2012-1. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Mandag d. 20. juli 2015

Mandag d. 20. juli 2015 Mandag d. 20. juli 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Mad ud af huset 2015

Mad ud af huset 2015 Mad ud af huset 2015 Forretter (Min. 10 couverter) 01 Røget laks i wrap med pikantcreme og salat... 39,- 02 Tunmousse på sprødt salat med rejer... 39,- 03 Hønsesalat på ananasring med bacon... 39,- 04

Læs mere

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning

Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Hejnsvig Hotel Selskabsforretning Bredgade 61 7250 Hejnsvig Tlf.: 75 33 58 23 KÆRE GÆST! Idet vi takker for Deres henvendelse, fremsender vi hermed menuforslag til Deres arrangement. Har De specielle ønsker,

Læs mere

Selskabskort. Bechs Hotel

Selskabskort. Bechs Hotel Selskabskort Bechs Hotel Storegade 4 6880 Tarm 97 37 29 22 www.bechshotel.dk bechshotel@email.dk Forretter. Rejecocktail med hjemmelavet dressing og brød Kr. 65,- Fisketallerken med 3 slags fisk Kr. 82,-

Læs mere

Små og store begivenheder på Strandvejen 119. Marts 2009

Små og store begivenheder på Strandvejen 119. Marts 2009 Små og store begivenheder på Strandvejen 119 Kontoret: Tlf.: 3317 6767 Liss Evensen Man/ons/torsdag 9 16 Tir/fredag 9-15 Mail: wy30@suf.kk.dk Forstander: Mette Therkelsen Tlf.: 3317 6777 Mail: hd04@suf.kk.dk

Læs mere

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014

Ryholtgård Nyt RYHOLTGÅRD NYT. Oktober november 2014 RYHOLTGÅRD NYT Oktober november 2014 1 HUSETS INFORMATIONER Ryholtgård Nyt Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf.

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne

Aktivisten. Kalender Januar 2014. Slagelse Kommune Januar. 2014. Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil. Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne Kalender Januar 2014 Lørdag den 4 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Januar. 2014 Fredag den 10 Søndag den 12 Kl. 13:00-16:00 Kl. 18:30-23:00 Dans til Duerne De Glade Musikanter Fredag den 17 Kl.

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

BE ANIA- posten. 2014 Juli. 28. årgang. Gardasøen. Operaaften

BE ANIA- posten. 2014 Juli. 28. årgang. Gardasøen. Operaaften T BE ANIA- posten 28. årgang Operaaften Gardasøen 2014 Juli 7 Redaktionelt Forstander Laust Sørensen Administrator Kirsten Sørensen Afd leder/sygeplejerske Maroussia Kirilenko Kontorchef Jette Lynnerup

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt Ryholtgård Nyt 1 Husets informationer Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf. 39 10 25 50 Mail: hd04@suf.kk.dk Kontoret:

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr.

Januar 2015. Årgang 15, nr. 1. Godt Nytår. Pris: 10,00 kr. Januar 2015 Årgang 15, nr. 1 Godt Nytår Pris: 10,00 kr. Torstorp Plejecenter Administrationen Sümeyra Fener 43 35 27 00 Centerleder Alice Ordrup 43 35 26 84 Stedfortræder og teamleder 1. sal Majbrith Christiansen

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013

Aktivisten. ønsker Alle en. Kalender December2013 Kalender December2013 Søndag den 1 Kl. 13:30-16:00 Kongehave musikanterne Fredag den 6 Kl.18:30-23:00 Dans til cd. musik Lørdag den 7 Kl.11:00-16:00 Bankospil Slagelse Kommune Aktivisten December 2013

Læs mere

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning.

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning. info@ Kære gæst Vi glæder os til, at byde Dem og Deres gæster velkommen her på Restaurant Rindbæklund i Hedensted bakker direkte ned til en af Danmarks smukkeste golfbaner. Denne konfirmationsbrochure

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Munkebjerg julefester 2014

Munkebjerg julefester 2014 Munkebjerg julefester 2014 munkebjergs Julefester med underholdning, lækker mad, dans og musik... Julefester Julefesterne foregår fra kl. 18.00 til kl. 01.00. Alle aftener serveres en overdådig julebuffet

Læs mere

Lederen. Nr. 7 & 8, 2015. Agern. Kære beboere

Lederen. Nr. 7 & 8, 2015. Agern. Kære beboere Nr. 7 & 8, 2015 Lederen Kære beboere Nu skriver vi juli måned og det har allerede været midsommer. Heksen er fløjet til Bloksbjerg eller hvor de flyver hen nu om dage! Sankt Hans aften er vel overstået

Læs mere

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012

Vissenbjerg Storkro SELSKABSMENUER 2012 SELSKABSMENUER 2012 FORRETTER: 1. Fanø skinke Lufttørret Fanø skinke med marineret melon, soltørrede tomater og glace af Fanø øl. 2. Fanø laks Fanø laks med Fynsk rygeostcreme og grønne asparges. 3. Røget

Læs mere

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT.

FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. FEST & BRYLLUPS- MENUKORT. DIT LIVS FEST TIL KR. 625,00 PR. COUVERT Minimum 20 personer. Velkomstdrink, 3 retters menu/buffet, husets vine samt dessertvin (ønskes der andre vine, spørg da gerne efter andre

Læs mere

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32

Landslagteren. www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Landslagteren 62 61 06 30 www.slagteren-paa-moellevej.dk tlf. 97 92 07 32 Smørrebrød 3 flade madpakke Pr. bakke....kr. 30,00 Snitte Pr. stk.....kr. 13,00 Håndmad Pr. stk.....kr. 19,00 Smørrebrød uspecificeret

Læs mere

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,-

Julebord 2015. Hjemmelavet julesylte med sennep og rødbeder. Pris pr. person Kr. 295,- Julebord 2015 Marinerede sild med løgringe Kryddersild med løg og kapers Karrysild med æg og løgringe Lune Bornholmske saltstegte sild med bløde løg Rejer med mayonnaise Ferskrøget laks med rygeostcreme

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Rosenbladet Juni og juli 2012

Rosenbladet Juni og juli 2012 Rosenbladet Juni og juli 2012 Telefonliste Rosenvænget 74 92 97 85 Områdeleder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01

Landslagteren. Vorupør Slagter www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Landslagteren 62 61 06 30 www.vorupor-slagter.dk 97 93 80 01 Smørrebrød Håndmadder... Pr. stk. kr. 22,00 Smørrebrød... Pr. stk. kr. 28,00 Pålægskagemand nok til 12 personer....pr. stk. kr. 495,00 Pålægskagemand

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet

Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Mariehøne Oktober 2015 Beboerbladet på Ellen Mariehjemmet Beboerbladet kan læses på vores hjemmeside Ellenmariehjemmet.dk./senestenyt Beboer nyt Fødselsdage i oktober BENT ST.20 TORSDAG 22. OKTOBER LILLI

Læs mere

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk.

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. TYPISK SOMMERBILLED MED MØRKE SKYER OG REGNBUE, MEN VI KAN VEL I AUGUST MÅNED FORVENTE LIDT MERE SOL. 1 Tingbjerghjemmets bestyrelse:

Læs mere

H E L E E Nr. 8 - september 2014

H E L E E Nr. 8 - september 2014 H E L E E Nr. 8 - september 2014 HELENENYT Lørdag den 19 juli Nr. 8 (september årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller

Læs mere

Jule-menu 2015: (125 kr. pr. kuvert skal afhentes ved MMK, Hadsundvej 381, Gistrup) Den færdige to go-pakke. Lækker sild med karrysalat

Jule-menu 2015: (125 kr. pr. kuvert skal afhentes ved MMK, Hadsundvej 381, Gistrup) Den færdige to go-pakke. Lækker sild med karrysalat Jule-menu 2015: Juletiden er en stressende, men bestemt også dejlig tid på året. Det er hjerternes og familiens fest, hvor man nyder hinandens selskab med julens mange goder, især den fantastiske julemad.

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2012

ARENDSE NYT Februar 2012 ARENDSE NYT Februar 2012 Indholdsfortegnelse Marts 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye medarbejdere Vi siger farvel Set og sket i januar Aktivitetsplan Referat af madmøde 16. januar

Læs mere

Lederen. Nu skriver vi december måned. Mørket og kulden har for alvor vundet over lyset og varmen og den første nattefrost har givet os hvide tage.

Lederen. Nu skriver vi december måned. Mørket og kulden har for alvor vundet over lyset og varmen og den første nattefrost har givet os hvide tage. Lederen Kære Beboere Nu skriver vi december måned. Mørket og kulden har for alvor vundet over lyset og varmen og den første nattefrost har givet os hvide tage. Nu er det tid til at få pyntet op og spredt

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. TORSDAG: 16.30-20.30. FREDAG 15.00 20.00 (SE KALENDER I

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 10. årgang nr. 55 marts april 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest.

julens glæder Julen er for alle, og Salt & Peber Til fælles glæde, til din fest. MAD IND I HUSET FRA79,- julens glæder Samvær og gode ting til ganen. Julen er for alle, og Salt & Peber har noget for alle smagsløg. Til fælles glæde, til din fest. DEN TRADITIONELLE 105,- Salt & pebers

Læs mere

Julefrokost 2015 På Badehotellet

Julefrokost 2015 På Badehotellet Julefrokost 2015 På Badehotellet Alle forslag er gældende fra den 14. november til jul. Julefrokost med ophold (alt inklusive) Julefrokost i eget lokale Jul i Strandpavillonen Jul i Ship Inn Diner Transportable

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores menuforslag, som vi håber lever op til Deres forventninger.

Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores menuforslag, som vi håber lever op til Deres forventninger. Kære Gæst, Vi har hermed fornøjelsen, at sende Dem vores menuforslag, som vi håber lever op til Deres forventninger. Deres forventninger til en fest, vil vi gerne gøre vores bedste for at opfylde og vi

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ARENDSE NYT Juli 2015

ARENDSE NYT  Juli 2015 ARENDSE NYT Juli 2015 Indholdsfortegnelse Juni 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Arrangementer i Juni Fødselsdage Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Ganghold Frisør Log

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

BE ANIA- posten. 2014 april. 28. årgang. Operaaften

BE ANIA- posten. 2014 april. 28. årgang. Operaaften T BE ANIA- posten 28. årgang Operaaften 2014 april 4 Redaktionelt Forstander Laust Sørensen Administrator Kirsten Sørensen Afd leder/sygeplejerske Maroussia Kirilenko 38 14 69 59 ls@betaniahjemmet.dk 38

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00

Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Stor Kinesisk Buffet Hver fredag og lørdag fra kl.17:30-21:00 Hver fredag og lørdag tilbyder vi Stor Kinesisk buffet, med en mængde af kinesiske spændende og lækre retter, f.eks.: Kinarejer, Andesteg,

Læs mere