Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00"

Transkript

1 Nr. 2/ årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund

2 2/40

3 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion Mette Puk Andersen - Aktivitetscenteret Anne Ramhøj - Køkkenet Annelise Klüwer - Administrationskontoret (layout) Connie Engelund - Direktør (ansvh.) 3/40

4 Indholdsfortegnelse Direktøren skriver... 5 Forretningsorden for Beboer- og pårørenderådet... 8 Vi ønsker hjertelig til lykke! Aktiviteter Holmegårdsparkens Venner Vildt-aften Bankospil Holmegårdsparkens menu i afdelingerne i februar Afdeling A Afdeling B Afdeling C Afdeling D Afdeling E Afdeling F Administrationen Kyndelmisse Holmegårdsparkens kirke og præst Holmegårdsparkens Café Holmegårdsparkens Café - Menu Adgangsforhold /40

5 Direktøren skriver Når dette nummer udkommer, er vi allerede en måned henne i det nye år. Jul og nytår er vel overstået; foran vinker et helt år med dets glæder og udfordringer. Dagen er tiltaget med ca. 1 time - dejligt at vide, at vi går mod lysere tider og ikke mindst snart kan hilse de første forårsbebudere velkomne. Dejligt også at vide, at vores nye køkken med tilhørende café snart kan tages i brug. Vi har aflevering af byggeriet d og påbegynder flytningen mandag d Der vil blive givet nærmere besked om de rent praktiske foranstaltninger, når tiden nærmer sig. Vores adgangsforhold er jo mildt sagt ret kaotiske. Det nye kældersystem er nu anvendeligt med stor forsigtighed - og udelukkende med ledsagelse af en medarbejder. I dagarbejdstiden skal vi dele den med håndværkerne, som fortsat har en del arbejde dernede. For at komme rundt i alle afdelinger foregår det fra stueplanet i et af husene, derfra går man ned i kælderen hvor der er en midlertidig skiltning. For at komme op til Caféen skal udgangen fra afdeling C benyttes. Derfra er der kortest mulig vej over jorden til den gamle indgang. Kørsel til afdelingerne A-B-C og D foregår bedst via Schimmelmannsvej og Ordrup Vænge. Angiv venligst dette, når der bestilles transport. Da taxafirmaerne forlanger konkret adresse, kan vi komme det lidt nærmere ved at angive: Holmegårdsparken afd.? v/ordrup Vænge Tyverier. Vi er desværre fortsat plaget af indbrud. Derfor skærper vi vores låsepolitik yderligere. Alle døre vil blive låst kl. 15. Ærgerligt og besværligt, men nødvendigt. Det er muligt at sætte tyverisikring på altandørene mod betaling og underskrift på, at man er indforstået med, at man dermed, i værste fald, blokerer en branddør. Nedrivning. De er nu i fuld gang med at strippe gamle afd. A og B. Det er meget voldsomt og en anelse(men kun en anelse) vemodigt. 5/40

6 Beboer-pårørende rådet. Rådet har møde 4 gange om året. Referatet bliver bragt her i HP-Avisen. Jeg er meget glad for møderne i rådet. Vi vender stort og småt af almen interesse for beboerne på Holmegårdsparken. Vi behandler ikke enkeltsager. Møderne afsluttes altid med et hyggeligt måltid. Lige nu mangler vi en pårørende repræsentant fra afdeling B samt beboerrepræsentanter fra afdelingerne B C D og F. Jeg vil meget gerne opfordre til, at nogen melder sig. Det er et væsentligt, ikke voldsomt krævende og ikke mindst hyggeligt, forum. Vedtægterne kan I læse i forlængelse af dette. Ring til mig, send mig et lille brev eller mail. Rygning. Er et rigtig kildent spørgsmål. I stigende udstrækning kommer der rygeforbud alle vegne. Medarbejdere har, rent faktisk, ret til at nægte, at gå ind i en bolig hvor der ryges. Desværre er det jo ikke kun på selve boligen at røgen kan lugtes. Det kan ikke undgås, at den også siver ud på fællesarealerne. Derfor har vi investeret i nogle luftrensemaskiner til gangarealerne, som ud over røg og andre lugte også filtrerer virus og bakterier. Derudover bliver det muligt for rygere at købe eller leje en mindre luftrensemaskine til boligen for på den måde at sikre et generelt bedre indeklima. Henvendelse sker til afdelingslederen. Sædvanen tro var jeg igen i år på en forlænget week-end i december. 6/40

7 I år gik turen til Wien. Det er mange år siden jeg sidst har været der. Det bliver bestemt ikke sidste gang. Wien er en vidunderlig by, og så kan de det der med jul. På alle pladser var der store julemarkeder, alle hovedstrøg var smukt pyntede. Og se bare, en helt betagende udstilling af bamser i et butiksvindue. Vi besøgte Den spanske Rideskole. Nu holder jeg utrolig meget af dyr generelt, af hunde og heste specielt. Det lyder måske lidt patetisk, men jeg blev rørt til tårer over de smukke, smukke, velholdte og dygtige heste. Vi besøgte også Schönbrunn, det kejserlige slot, hvor vi ud over en udsøgt middag også nød en vidunderlig koncert. Det går langsomt men sikkert fremad med vores indsamling til byggeriet, nu med specielt fokus på legepladsen i forbindelse med Caféen. En stor tak til bidragyderne Som nogen sikkert allerede ved, har vores økonomidirektør Torben Birkestrøm Madsen søgt andre græsgange. Han skal til Kina, hvor han over en 3 årig periode skal rulle Den danske Plejehjemsmodel ud. 7/40

8 Vi ønsker ham al mulig held og lykke. Vi er i fuld gang med en ansættelses-procedure for hans efterfølger. Tilbage står de bedste ønsker mod lysere tider. Connie Engelund Forretningsorden for Beboer- og pårørenderåd i Holmegårdsparken 1 Formål Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboerne, pårørende og ledelsen om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i Holmegårdsparken. 2 Arbejdsområde og kompetence Stk. 1 Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser. Rådet ændrer ikke de kompetencer, der er tillagt plejeboligernes ledelse og bestyrelse. Stk. 2 Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn, jfr. Lov om social service 151, stk. 3. høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de sundhedsfaglige tilsyn ved embedslægen jfr. Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a stk. 2. inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv i og omkring boligen, herunder pleje- og omsorgsindsatsen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.m. jfr. Lov om social service 112a. 8/40

9 3 Rådets sammensætning Rådet har følgende medlemmer: 3 6 beboere 3 6 pårørende 1 repræsentant fra Gentofte Seniorråd. Direktøren og økonomidirektøren. De har til opgave ud fra deres faglige viden, at bidrage med informationer, orientering og vejledning. 4 Valgprocedure Stk. 1 Valgperioden er 2 år. Repræsentanten for Gentofte Seniorråd følger Seniorrådets valgperiode. Stk. 2 Valg af beboere og pårørende skal ske på et møde indenfor årets første 3 måneder i lige år. Stk. 3 Direktøren og økonomidirektøren er fødte medlemmer. Stk. 4 Direktøren tager initiativ til afholdelse af diverse valg. Stk. 5 I det tilfælde, hvor beboeren eller den pårørendes tilknytning til Holmegårdsparken ophører, udtræder medlemmet af rådet efter senest 3 måneder og suppleanten indtræder. Stk. 6 Hvis antallet af medlemmer bliver mindre end 6, skal direktøren tage initiativ til afholdelse af et suppleringsvalg. Valget gælder for den resterende del af den ordinære valgperiode frem til førstkommende valg. 9/40

10 5 Konstituering Rådet konstituerer sig ved det førstkommende møde efter valgets afholdelse med valg af formand og næstformand. Formand for rådet vælges af og blandt beboer- og pårørenderepræsentanter. 6 Sekretariatsfunktion for beboer / pårørenderådet Direktøren har ansvaret for sekretariatsfunktionen og kan udpege en sekretær. Det er sekretærens ansvar at bistå med indkaldelse til møder, udarbejdelse af dagsordener og referater. 7 Mødeafholdelse 1. Mødehyppigheden fastlægges af udvalget, det tilstræbes at afholde møde minimum 1 gang i kvartalet. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuelle afstemninger træffes afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3. Direktøren indkalder til møder, udarbejder dagsordener og referater bistået af sekretæren/direktøren. Der indkaldes til ordinære møder med 14 dages varsel. 4. Såfremt formanden, sekretæren/direktøren eller 1/3 af udvalgets medlemmer skønner det nødvendigt, kan der indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel. 5. Møderne ledes af formanden og opgaven som ordstyrer kan uddelegeres, 6. Der kan udpeges en referent for udvalget, som ikke er medlem. 7. Der kan til møderne indkaldes særlig sagkyndige i forhold til de enkelte punkter på dagsordenen, dette aftales ved dagsordenens udformning mellem formand og sekretær. 10/40

11 8. Der udarbejdes et beslutningsreferat af informativ karakter over møderne. Referatet skal foreligge senest 20 dage efter mødet. Referatet skrives af referenten og godkendes af formanden, inden det sendes ud til medlemmerne. Referatet publiceres i det førstkommende nummer af HP Nyt. 9. Som afslutning på valgperioden vil formanden afgive en samlet beretning for rådets arbejde og virksomhed til det nyvalgte råd. 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser Denne forretningsorden gælder fra den 26. juni Indtil der er indgået aftale om ny forretningsorden, er denne gældende indtil rådet har truffet en anden beslutning. Revideret i marts Tavshedspligt Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle følsomme oplysninger, som den pågældende måtte få igennem rådsarbejdet. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør. 11/40

12 Vi ønsker hjertelig til lykke! Marie-Louise Thufason F år Gunnar M. Petersen B år Mogens Schwarz B 7 91 år Poul E. Glahn A år Annelise E.B. Hansen A 8 80 år Gerda E.H. Johnsen F 8 92 år Birthe V. Frost D år Grethe Wagner E 8 96 år Folmer Z. Andersen E 9 91 år Donationer - Byggeri Pr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , /40

13 Aktiviteter Dato Hvad Kl. Hvor Gudstjeneste - for alle Kirken Vildt-aften - for alle. Se opslag Caféen Banko - for beboere Med de frivillige Afdeling D Banko - for alle. Se opslag Afdeling C Fredagsbar Se opslag Gudstjeneste - for alle Kirken Sang- og dansecafé - for beboere Afdeling C Med de frivillige Banko - for beboere Med de frivillige Strikkeklub - for beboere Med de frivillige Afdeling D Afdeling D Gudstjeneste - for alle Kirken 13/40

14 Holmegårdsparkens Venner Holmegårdsparkens Venner er en forening hvor alle husets frivillige er fødte medlemmer. Vi er p.t. 25 frivillige, der har mange planer for, hvad vi kan tænke os at gøre, for at give husets beboere oplevelser året rundt. Vi har brug for støttemedlemmer for at få økonomi til at gennemføre arrangementerne. Kontingentet er 300 kr. for Beløbet går ubeskåret til aktiviteter og udflugter samt nye tiltag til glæde for beboerne. Pengene indsættes på foreningens bankkonto: Reg. nr konto nr NB: Anfør venligst navn, adresse og telefonnummer og også gerne i beskedfeltet i forbindelse med overførslen via banken. Henvendelse kan rettes til: Mary Kragh Jørgensen eller telefon (træffes mandage og onsdage ). Indmeldelse som støttemedlem kan også ske ved henvendelse i administrationskontoret. Har du lyst til at være frivillig? Kontakt da gerne Mary Jørgensen 14/40

15 Vildt-aften Torsdag den 29. januar i Caféen Arrangementet er for alle. Aftenen begynder kl med en velkomstdrink i afdeling C (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Fisketallerken med flute * * * Dyreryg med waldorfsalat, tyttebær og brunede kartofler * * * Kaffe eller te med fyldte chokolader Pris incl. et glas vin: 275 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før) 15/40

16 Bankospil Torsdag den 5. februar kl i afdeling C s dagligstue (afdeling C ligger lige overfor Caféen) Arrangementet er for alle. 16/40 Traktementet består af Kaffe og te, kanelpandekager med æblekompot og flødeskum samt en øl eller en vand Pris incl. 3 plader: 75 kr. Ekstra plader: 10 kr. pr. plade 3 for 20 kr. Billetter købes i Caféen. (Reserverede billetter skal afhentes senest dagen før)

17 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hamburgerryg med grønlangkål, gulerødder og brunede kartofler Skinkefars med sauterede rodfrugter Wienerkrebinetter med broccoli og asier Kalvesteg med bordelaisesovs og bønner Rullesteg med svesker og rødkål Paneret flæsk med persillesovs og gulerødder Fransk løgsuppe Bøf Stroganoff med bønner og kartoffelmos Stegt kylling med ærter og agurkesalat Biksemad med spejlæg og rødbeder Blomkålssuppe Brunkål med nakke og flæsk Risengrød med kanel, smør og saft Krebinetter med blomkål og rødbeder Fransk nakkesteg med haricots verts Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med karamelsovs Jordbærgrød med fløde Kanelpandekager med æblekompot og flødeskum Risalamande med kirsebærsovs Romfromage med flødeskum Dampet laks med flødestuvet spinat og bagte gulerødder Henkogt frugtsalat med råcreme Tricoloreis med vafler Vaniljebudding med saftsovs Gullasch med sukkerærter, kartoffelmos og rødbeder Stikkelsbærgrød med fløde Flæskesteg med rødkål Chokolademousse med flødeskum Kræmmerhuse med flødeskum og jordbærsyltetøj 17/40

18 Holmegårdsparkens menu i afdelingerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Boller i karry med rosenkål og løse ris Kogt torsk med sennepssovs og pariserkarotter Jordskokkesuppe Italiensk rullesteg med marinerede bønner og flødekartofler Fynske frikadeller med stuvet hvidkål Spaghetti Bolognese med bønner Hamburgerryg med stuvet spinat og glaserede pariserkarotter Paprikakoteletter med rosenkål og løse ris Klar suppe med boller og urter Rismelsgrød med kanel, smør og saft Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder Medister med grønlangkål, pariserkarotter og brunede kartofler Græsk farsbrød med blomkål og hvidløgskartofler Sveskegrød med fløde Henkogte ananas med makronskum Stegt kalvelever med bløde løg, broccoli og rødbeder Pandekager med solbærsyltetøj Sherryfromage med flødeskum Vaniljeis med vafler Henkogte pærer med flødeskum Abrikosgrød med fløde Kogt oksekød med sur-sød sovs og bønner Stegt sejfilet med smørsovs, broccoli og remoulade Æblekage med flødeskum Citronfromage med flødeskum Henkogte ferskner med mascarponecreme Ret til overraskelser forbeholdes! 18/40

19 Afdeling A Den første jul og nytår i vores nye smukke omgivelser, er forløbet rigtigt fint. Juleaften fejrede vi sammen med de beboere, der havde valgt at blive hjemme og de pårørende, der ville fejre højtiden her. Der var pyntet fint op og vi hørte julemusik og der blev spist, hygget og sunget - og givet mange knus. Nytårsaften fejrede vi med først at lytte til dronningens tale, som alle var enige om var rigtig god. Derefter skålede vi og fik både takket for det gamle år og ønsket det nye velkomment. Så blev der spist og derefter spillede vi banko med sjove gaver. Så var det blevet tid til kaffen, kransekagen og portvinen. Der blev trukket knallerter, fyret nogle bordbomber af, truttet i horn og tændt stjernekastere. En rigtig festlig aften og året blev afsluttet på behørig vis. Læsegruppen er i gang igen efter en pause, der skyldes flytning og jul. Vi er begyndt på en bog af Maria Helleberg Rigets Dronning - bogen handler om Margrethe den Første. Godt nytår til alle fra Afd. A Kærlig hilsen Gitte Fynø 19/40

20 Afdeling B Ja så har vi været i vore nye hus lidt tid og finder os bedre og bedre til rette. Vi har hygget og nydt vores nye lokaler på flere måder. Vi har blandt andet holdt koncert i vores dagligstue. Vi var så heldige, at sopran Anna Stærk og solist Ulrick Stærk kom (som lovet i en gave til Johannes Dose) og sang og spillede i afdelingen. Programmet varede ca. 45 min til stor glæde for beboerne fra hele huset. Vi takker for denne fantastiske oplevelse, en perfekt måde at nærmest indvie afdelingen på. Lidt nyt fra praktikanten på afdeling B Mit navn er Christoffer Wendelboe og jeg er en ung mand på 23 år. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvem jeg er, det har I måske læst. Her her vil jeg fortælle lidt om mit praktikophold her på Holmegårdsparken. Jeg har været i praktik som SOSU-hjælperelev (som det så fint hedder) her i ca. 2 måneder. D skal jeg desværre vinke farvel til Holmegårdsparken, i hvert fald som elev. Jeg håber meget på, at jeg en dag kan komme tilbage og arbejde i Holmegårdsparken, når jeg er færdig med min uddannelse. Praktikken begyndte med nogle introduktionsdage. Dvs., at en medarbejder/kollega viste hvordan diverse opgaver løses. Derefter skulle jeg prøve at udføre disse opgaver alene og uden hjælp. I slutningen af forløbet fik jeg lov til at hjælpe 2-3 beboere på egen hånd. Efter en måned blev det ændret lidt, så jeg fik lov at varetage omsorgen for tor andre beboere. På den måde kommer jeg til at lære alle beboere at kende. Det er jo vigtigt at kende folk, så alle får den hjælp de ønsker og er vant til. 20/40

21 I slutningen af november kom dagen hvor vi skulle flytte alt og alle fra vores gamle afdeling B til vores nye afdeling B. Det var en meget lang og meget hyggelig dag for vores beboere. Vi hyggede os med høj musik, vin og godt humør. De første mange morgener var meget anderledes end de plejede at være - også for medarbejderne. Alle skulle lige vænne sig til de nye omgivelser. I dag er vi faldet til ro og nyder de nye og lyse omgivelser til fulde. Der er mange af mine venner og bekendte, der ikke kan forstå, at jeg gider gøre de ting, man gør som SOSU-hjælper. Til dem kan jeg kun sige, at de ikke ved hvad de går glip af. Jeg elsker hvert et sekund med "mine" beboere og efterhånden vil jeg næsten hellere kalde dem min familie, fordi det er sådan det føles at komme på arbejde Jeg har efterhånden kendt mine faste beboere i nogen tid og det gør selvfølgelig også, at jeg kommer tæt på dem. Det kan ikke undgås og jeg synes ikke det skal være anderledes. Stærke bånd beboer og medarbejder imellem skaber de bedste stunder. Jeg vil især huske Holmegårdsparken for medmenneskelighed og den måde beboerne behandles på. Alle hører nu for tiden meget dårligt om plejehjem. Jeg vil mene, at Holmegårdsparken er et godt forbillede for andre plejehjem. Til slut vil jeg takke jer alle, beboere så vel medarbejdere for en tid med kærlighed og godt humør - en tid, jeg aldrig vil glemme. Hilsener fra Christoffer & Mette 21/40

22 Afdeling C Kære beboere, pårørende og læsere! Jul og nytår er vel overstået. Det har været en skøn jul med masser af tilbud og arrangementer -og ikke mindst et dejligt nytår. Nu er vi alle lidt matte. I skrivende stund er dagen tiltaget med 20 min., så det går den rigtige vej! Her i foråret færdiggøres arbejde med ombygningen. Køkkenet skal flytte og det gamle afdeling A og B rives ned. Vi ser frem til en sommer, hvor vi kan nyde, at der bliver lidt mere have foran. I marts vil vi arrangere et aftenarrangement for beboere, medarbejder og pårørende - det vil I høre nærmere om. En stor tak skal lyde til alle afdelingens medarbejdere, fordi I var med til at gøre afdelingen rigtig fin til jul og nytår og lavede julebag og konfekt. Tak for jeres deltagelse i vores arrangementer: julefrokost, julehygge, pårørendehygge, juleaften, nytårsaften, nytårskoncert, juledagene. I er altid på pletten, når der er brug for jer! I året der er gået, har vi sagt farvel og stor tak til aftenvagt Line, nattevagt Mathew og dagvagterne Belinda og Nopo. Sam er gået i aftenvagt. Vi byder velkommen til vore nye medarbejdere: aftenvagt Preben, nattevagt Rawier samt dagvagterne Cille og Sandrine. Også velkommen til Stelle og Caroline som er vores nye weekendafløsere Kærlig hilsen fra os alle i afdeling C Tonny Anette Nielsen 22/40

23 Afdeling D Kære alle læsere Jeg har fået den ære at skrive et indlæg, om hvordan det er at være elev her på Holmegårdsparken. Jeg hedder Pamela Jon. Jeg er en kvinde på 29 år, som er uddannet social og sundhedshjælper. Jeg har arbejdet indenfor sundhedssektoren i 13 år. Nu er jeg ved at læse til social- og sundhedsassistent og min tredje praktik er her hos Jer, på afd. D. Jeg er rigtig glad for at være elev her, fordi jeg simpelthen er blevet taget så godt imod som ny. Jeg bliver både set og hørt og jeg oplever gensidig respekt. Jeg føler, at jeg er en del af huset og afdelingen. Det kan jeg kun takke Jer for. Jeg får lov til at bruge mine kompetencer og der er tillid til mit arbejde. Når jeg stiller mig undrende, er der altid plads og tid til svar; lige meget hvem jeg spørger. Jeg har været så heldig, at få en super-sød og dygtig vejleder som er ærlig, støttende og har en respektfuld tilgang til både mig som elev og beboerne i huset. Jeg synes at alle her på afdelingen gør deres bedste for, at jeg kan føle mig tryg og klar til de udfordringer jeg kan møde i min hverdag - og samtidig får jeg lov at være mig selv Pamela Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er utrolig glad for at være her hos Jer. I arbejder med jeres faglighed og hjertet. Jeg kan varmt anbefale dette som et super-godt sted. Med venlig hilsen Pamela Jon SOSU-assistentelev på afdeling D 23/40

24 Afdeling E Kære alle Så er jeg startet her på Holmegårdsparken og overtager afdeling E efter Nicole. Jeg har glædet mig til at starte og er godt i gang med at blive introduceret og lære alle beboere og medarbejdere at kende. Lidt om mig: Jeg er uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg i Så jeg har en 17 år lang karriere bag mig, både her og i udlandet. Jeg har boet og arbejdet som sygeplejerske i Grønland i et år, samt boet og arbejdet i England i 6 år. Min lederkarriere startede jeg i Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj- Husum, hvor jeg først var Tillidsrepræsentant i 5 år, og dernæst blev konstitueret leder. Samtidig tog jeg en diplomuddannelse i ledelse. Sidst har jeg været afdelingssygeplejerske på et plejehjem på Frederiksberg, men valgte at søge nye udfordringer. Og det er jeg glad for. Jeg synes her er skønt at være, også selv om der er byggerod. Her er en helt speciel ånd og et meget roligt miljø, som man sjældent ser. Privat er jeg fraskilt og bor i Vanløse med mine 2 dejlige børn Liva på 4 og Lukas på 10. Her i afdelingen har vi fået ansat to assistenter i aftenvagt: Anne Merete Benzin (kaldet Søs) og Linda Marquardsen. Velkommen til Jer For medarbejderne har vi indført kl motion. Det tager kun 7 minutter, så er der andre der har lyst til at være med, er i velkomne. Derudover har vi fortsat fokus på at dokumentere i Care og ser frem til snart at skulle arbejde med projekt det gode måltid. Ser frem til at lære jer alle bedre at kende og glæder mig til et godt samarbejde! De bedste hilsner Trine Vøgg Heller 24/40

25 Afdeling F Velkommen til 2015 og godt nytår til alle. Jeg ved ikke helt hvad der skete med afdeling F s sidste indlæg til HP- Avisen. En sætternisse, der ikke var taget af sted, havde i hvert fald blandet sig, så der manglede noget af indlægget. Nu prøver jeg igen. Vi ønsker afdeling A og B STORT tillykke med deres nys hus. Vi håber, de bliver ligeså glade for deres nye hus, som vi er for vores. De forskellige aktiviteter fortsætter i det nye år, og nye vil se dagens lys. Hvad det bliver vides ikke helt endnu. Vi ønsker Else Jørgensen og Bruno Nielsen velkommen til afdelingen og håber at de vil falde godt til. Vi har sagt farvel til Knud Michelsen, Bente La Cour og Marie Martine Hansen. Æret være deres minde. Kristin har desværre opsagt sin stilling i den korte aftenvagt pga. studie. Hun vil stadig komme her indimellem som afløser. Martha har desværre også opsagt sin stilling som fast weekendafløser. Dette er også pga. studie. Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. Pga. ovenstående er der blevet flyttet lidt rundt, så nogle medarbejdere har fået andre vagter. Hanne går i den korte aftenvagt. Mishra starter i dagvagt d i stedet for Hanne. Vi har lige haft fredagsbar, hvor der blev serveret rom og cola i stride strømme. Fredagsbaren er en STOR succes og alle hyggede sig. 25/40

26 Vi har en SOSU-assistentelev i øjeblikket. Vi har lokket hende til at skrive et par ord om det at være assistentelev her på Holmegårdsparken, derfor gives ordet til Nadia: Så blev det min tur til at skrive lidt. Jeg hedder Nadia og er 22 år gammel. Jeg kommer fra Gladsaxe. Den startede jeg på afdeling F. Jeg er blevet taget godt imod; både af de ansatte og beboerne. Da vi skulle vælge praktiksted valgte jeg Holmegårdsparken, fordi jeg havde hørt meget godt om stedet. Det er faktisk altid spændende at komme på arbejde, for dagene er ikke er ens. Til hverdag fungerer jeg som en del af medarbejdergruppen på afdelingen. Jeg er med til at gøre, at den almindelige dagligdag er sådan, at mine" beboere kan følge med og hjælpe dem til at klare mest muligt selv. Det er med til at opretholde deres funktionsniveau. Når der er gang i aktiviteterne her på afdelingen og rundt i huset, så prøver jeg så vidt det er muligt at deltage, for det er altid rart at se beboerne på udebane. Når der spises middag, sidder jeg sammen med 3 beboere og vi får vendt stort og småt. Det er lige fra vind, vejr og til hvad der sker ude i den store verden. Jeg vil slutte for nu og jeg håber at de sidste 2 måneder bliver ligeså gode som de første har været. Nadia Benediktson og de øvrige medarbejdere på afdeling F Susanne Carlsen 26/40

27 Administrationen Jeg vil gerne, nu hvor vi er flyttet over i nye, fine lokaler, præsentere os der arbejder i administrationen. I finder os på 1. sal i "Mineslyst". Hvad går vi egentlig og laver? Når man kommer op ad trappen og går til højre er der kontorer til direktionen. Til venstre er der kontor til Maria og Annelise lige ved trappen. Annelise har tre hovedområder: it-superbruger, hjemmeside og HP- Avisen. Maria er vores erhvervspsykolog. I det næste kontor sidder Lotte Bek og Lotte Follmann. Lotte B passer telefonen og kontakter medarbejdere i afløserkorpset når vagter skal dækkes. Hun holder styr på ind- og udflytning, er med til at lave brugerafregning og løser i det hele taget mange ad-hoc opgaver - bl.a. trykker hun HP-Avisen. Lotte F arbejder med regnskab og personaleadministration. Karsten deler kontor med Anni. Karsten har mange personaleadministrative opgaver og opgaver ifm. brugerafregning. Han sørger også for til- og afmelding af brugere på Gentofte Kommunes it-platform og Care. Anni løser bogholderiopgaver. Karsten og Lotte B arbejder fuld tid - vi øvrige er på deltid. En gang om ugen - torsdag morgen - holder vi et fælles møde. Vi drøfter ugen der gik og koordinerer det, der skal ske i ugen der kommer. Vi er alle travle men gør vores allerbedste for at møde jer, der kommer til os, med et smil og en serviceminded indstilling. Mange hilsner Annelise Klüwer 27/40

28 Kyndelmisse I starten af februar måned, nærmere betegnet den 2. februar, er det kyndelmisse. Denne dag har også andre navne, som Misa Candelarum og Kjørmes Knud. Misa Candelarum betyder lysmesse og var i katolsk tid den dag hvor man fejrede Mariæ renselse. Det vil sige ophør af urenheden ved Jesu fødsel. Før reformationen blev dagen brugt til lysprocessioner med indvielsen af de lys, der skulle bruges i kirken i det kommende år Kyndelmisse eller Kjørmes Knud refererer til at 2. februar var den dag, hvor menigmand regnede vinteren for halvgåen. Bonden skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage for at kunne klare sig igennem vinteren. Begge dele betegner ligeledes streng frost. I forbindelse med Kyndelmissedag, som mærkedag for midvinter, var denne dag også et tidspunkt, hvor man yndede at tage varsler af vejret. For eksempel Hvis det er tøvejr på dagen vil høsten blive god Hvis det sner på dagen kommer våren tidligt eller Hvis lærken høres første gang på dagen bliver det tidligt forår. 28/40

29 I forbindelse med Kyndelmisse støder man i ældre folketradition på betegnelsen Kjørmes-gilde, som afholdtes som sammenskudsgilder i bondesamfundet. Der var forskellige spiser som med fordel kunne nydes. For eksempel var det godt at spise flæsk, som man mente kunne modvirke rygsmerter eller det var godt at spise af julebrødet, fordi det kunne hindre hovedpine og hugormebid. Kyndelmisse/Misa Candelarum blev i øvrigt afskaffet som helligdag af Struense, som gennemførte en helligdagsreform. Selvom den 2. februar ikke længere er helligdag, er der en del der er opmærksomme på dagen. I år har vi jo ikke haft særlig meget frost eller rigtig vinter, så det er spændende, om det kan nå at blive streng frost til Kyndelmisse/Kjørmes Knud. Mange hilsner Susanne fra Aktivitetscentret 29/40

30 Statsautoriseret fodterapeut Jeppe Wivel fra Ordrup Fodklinik kommer fast på Holmegårdsparken om fredagen. Har du behov for at få ordnet fødder, så kontakt medarbejderne i afdelingen eller ring på telefon Åbent: Onsdag - Fredag kl Mandag og tirsdag lukket Salonen ligger i stueetagen i "Mineslyst" Vandondulation - Klipning - Permanent - Permanent & klipning 30/40

31 Holmegårdsparkens kirke og præst Gudstjenester 11. februar 25. februar Gudstjenesterne begynder kl Alle er velkomne! Præst Niels Eric Grunnet Telefon: Ønsker De besøg eller samtale? Ring for aftale af tid. 31/40

32 Holmegårdsparkens Café Vi holder åbent alle ugens dage fra kl til kl Søgnehelligdage, 1. maj, 5. juni samt 24. og 31. december lukker vi kl /40 Smørrebrød, kaffebrød, drikkevarer, slik, cigaretter og andre kioskvarer sælges i hele åbningstiden. Fra kl til kl Menu 1 Suppe Dessert Fra kl til kl Menu 1 Menu 2 Suppe Dessert Vi pakker gerne maden, hvis de ønsker at tage den med. Kig forbi og få en af vores informationsfoldere. Vi glæder os til at se Dem.

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Græske frikadeller, tomatsauce, broccoli og kartofler Hakkebøf, bearnaisesauce, bønner og kartofler Henkogt fersken med, vanillecreme Jordbærkompot, vanilleflødeskum Kødsauce, gulerødder og pasta

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2015 4. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/32 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 9/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/34 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015 Oksesteg, med sauce, kartofler Citronfromage 1 Fredag og grøntsagssymfoni 2 Lørdag Helstegt nakkekam med sauce, stegte kartofler og marineret grønt Pærer med mascarponecreme 3 Søndag Stegt kylling persille,

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Hvid labsskovs(kalve kød), smør og rødbeder Farseret porre, skysauce, karotter og kartofler Appelsinfromage Hindbærsuppe med kammerjunker Kødboller, stuvet selleri og kartofler Stegt kyllingebryst,

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 1/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Levering Mandag den 2. Januar 2017

Levering Mandag den 2. Januar 2017 Levering Mandag den 2. Januar 2017 * Kylling med brun sovs, romanescokål og kartofler Farseret porre med skysovs, broccoli og kartofler Hakkebøf med løgsovs, blomkål og kartofler Irsk stuvning med rugbrød

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Levering Mandag den 2. December 2013

Levering Mandag den 2. December 2013 Levering Mandag den 2. December 2013 * Kalkungryde med euromix og ris Rullesteg med mørk persillesovs, asier og kartofler Kødboller med stuvet selleri, ærter og kartofler Forloren hare med vildtsovs, ribsgele

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 3/2015 4. årgang MARTS Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/37 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Levering Mandag den 30. Januar 2017

Levering Mandag den 30. Januar 2017 Levering Mandag den 30. Januar 2017 * Chili con carne med ris Sprængt kalv med peberrodssovs, gulerod og kartofler Frikadeller med brun sovs, rød coleclaw og kartofler Gullasch med asier og mos Rismelsgrød

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Nakkesteg med champignonsauce, rosenkål og kartofler Kogt kylling med sur/sød thaisauce, karotter og løse ris Ymerfromage med jordbærsauce Hybensuppe med tvebakker Kalkunfrikadeller med dijonskysauce,

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage. Øllebrød Muffin side 1/7 Fredag 21-10-2016 Sprængt nakkefilet m.peberrodssauce, kløvet gulerod og kartofler Kalvehjerter med flødesauce, blomkål og kartofler Skovbærdessert Kirsebærgrød med sødmælk Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 11/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 6-7/2015 4. årgang Juni/Juli Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/48 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Nakkefilet med skysauce, bønner og kartofler Stegt sild med persillesauce, gulerod og kartofler Abrikosgrød med sødmælk Kærnemælksfromage med saftsauce Bøf stroganoff med bønner og løse ris Skinke

Læs mere

Hvalsø Ældrecenter September 2017

Hvalsø Ældrecenter September 2017 Hvalsø Ældrecenter September 2017 Zen-garden i Vedde Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

Levering Torsdag den 1. Maj 2014

Levering Torsdag den 1. Maj 2014 Levering Torsdag den 1. Maj 2014 * Hornfisk med persillesovs, kroblanding og kartofler Kalvesteg med kaperssovs, tyttebær og kartofler Græske frikadeller med tzatziki, bagt tomat og stegte kartofler Hakkebøf

Læs mere

Menuplan Hjemmeboende

Menuplan Hjemmeboende Uge 1 Hovedret Biret Grydestegt kylling m/persille, kartofler, skysovs,, ærter, grønne blomkål, peber Gammeldags kalvesteg m/kartofler, skysovs, Kogt sprængt nakke m/kartofler, lys sovs, blomkål, Stegt

Læs mere

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21

Sveskegrød, mælk 2. Solbær-hindbærsuppe m.tvebakker 3. Risengrød, kanel/sukker, saft, smør 4. Oksekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Karbonader, skysovs, kartofler, buketsymfoni Morsøgryde med kartoffelmos Brændende kærlighed, rødbeder Fars. porre, skysovs, kartofler, gulerod/porre

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Fiskefrikadeller med picklessauce, broccoli og kartofler Svensk pølseret Risengrød med kanelsukker Stikkelsbærgrød med sødmælk Paprikagryde (af oksekød) med ærter og kartofler Stegt skrubbefilet

Læs mere

Menuplan. Periode 02.04.2016 08.04.2016

Menuplan. Periode 02.04.2016 08.04.2016 Periode 02.04.2016 08.04.2016 Lør: Kødboller i selleri m. kartofler Søn: Flæskesteg m. skysovs, kartofler, rødkål Man: Farserede broccoli m. brun sovs, kartofler, broccoli Tir: Karrykylling m. karrysovs,

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 6-7/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris.

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Middag Aften Mandag d. 29.6 Æg m/ mayo og benfrie sild. Røget rullepølse m/ rødløg. Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Tirsdag d. 30.6 Lun leverpostej m/ champ. Paneret kotelet m/

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. 4 Periode: Mandag d. 23. Januar til Søndag d. 29. Januar Afleveres senest uge 52 1 Oksesteg, skysovs,kartofler, bønner Flødefromage med kirsebærsovs 2 Kogt nakke i frikassèsovs, kartofler Jordbærgrød,

Læs mere

Levering Mandag den 27. Februar 2017

Levering Mandag den 27. Februar 2017 Levering Mandag den 27. Februar 2017 * Frikadeller med bagte beder og stuvede kartofler Kalvegryde med cocktailpølser og kartofler Sprængt flæsk med gule ærter, sennep og kartofler Hakkebøf med løgsovs,

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016

Træningscenter Gladsaxes menu oktober 2016 1 Lørdag Ribbensteg med sauce, kartofler og rødkål Hindbærdessert 2 Søndag Glaseret skinke med flødekartofler og broccoli Abrikoser og svesker med råcreme 3 Mandag Stegt flæsk med persillesauce, kartofler

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2016 5. årgang Januar Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/44 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 12/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017

Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017 Hvalsø Ældrecenter Oktober 2017 Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer og små historier,

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 5/2015 4. årgang Maj Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/36 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 2/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September. 2 Stegte hvidkålsrouletter, skysovs, kartofler, blomkålsblanding

Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September. 2 Stegte hvidkålsrouletter, skysovs, kartofler, blomkålsblanding Plan 38 Afleveres senest uge 34 Periode: Mandag d. 19. September til Søndag d. 25. September 1 Hamburgerryg, fløde kartofler med peberfrugt og grøntsager Henkogt frugt med råcreme 2 Stegte hvidkålsrouletter,

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 9/2015 4. årgang September Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 12/2015 4. årgang December Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/44 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller

Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler. Blød menu: Kyllingekrebinetter. Blød menu: Kalkunfrikadeller 40 Mandag 3 Klar suppe m/ urter & boller, flute Kyllingefilet m/skysauce, årstidens grønsager & kartofler Blød menu: Kyllingekrebinetter Tirsdag 4 Kalkun i sød-sur sauce, blomkål & kartofler Risengrød

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Onsdag 20-04-2016 Stegt kyllingebryst med skysauce, blomkål og kartofler Sprængt oksekød med sur/sødsauce, ærter/rød peber og kart. Henkogt ananas med flødeskum Klar suppe med urter, kød og melboller

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Kalkungryde m/estragon, kartofler, bønner Sprængt svinenakke, hvidkålssuppe, sennep Hindbærgrød, sødmælk Æbleskiver med, jordbærsyltetøj Laksefrikadeller, hollandaise, gulerodsmix, kartofler Enebærgryde(svin),

Læs mere

Henkogt frugt med råcreme 2. Æblesuppe med tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21. Ekstra Kartoffelmos 23

Henkogt frugt med råcreme 2. Æblesuppe med tvebakker 4. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 21. Ekstra Kartoffelmos 23 Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Kalvesteg skysovs, kartofler, bønner med hvidløgsmør Kødboller i sur-sødsovs, kartofler, euromix Rullesteg, skysovs, kartofler, rødkål Marineret

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 6/7/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 4/2015 4. årgang April Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind Chefsygeplejerske

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 20. november Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 11/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 3/2016 5. årgang Marts Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind Chefsygeplejerske

Læs mere

Fuglebakken februar 2017

Fuglebakken februar 2017 Fuglebakken februar 2017 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Februar Fredag

Læs mere

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN

Månedsbrev Juni 2017 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN MÅNEDSBREV FOR JUNI 2017 ENGPARKEN Nyt fra lokalleder Det er planen, at klippekort systemet, som jeg har nævnt i forrige månedsbrev, starter op i uge 28. Charlotte Albin bliver tovholder på udførelsen

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. Plan 10 Periode: Mandag d. 06. Marts til Søndag d. 12. Marts Afleveres senest uge 6 1 Kogt oksekød, peberrodssovs, kartofler, bønner Svesketrifli 2 Frikadeller, skysovs, kartofler, rødkål Borgmestergårdssuppe

Læs mere

Delikatesse/Slagter tilbyder

Delikatesse/Slagter tilbyder Delikatesse/Slagter tilbyder Færdigretter Menuér Pølseborde Smørrebrød Sandwich Ring og få en uforpligtende menusnak på 98 28 33 00 www.eurosparhjallerup.dk Hjallerup Butikscenter 7 9320 Hjallerup Tlf.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. Plan 16 Periode: Mandag d. 17. April til Søndag d. 23. April Afleveres senest uge 12 1 Kogt kalv, peberrodssovs, kartofler, symfoniblanding Chokolademousse 2 Stegt medister, skysovs, kartofler, rødkål

Læs mere

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT ~ Velkommen~ ~ Frokost~ Gælder indtil kl. 16.00 Biksemad 119,- Med bearnaisesauce og spejlæg. Dansk æggekage 119,- Med bacon, tomat, purløg, sennep

Læs mere

Februar Ormslevvej i vinterdragt

Februar Ormslevvej i vinterdragt Februar 2017 Alle er velkomne i spisehuset små og store, unge og ældre, kom og nyd maden på stedet eller køb lidt med hjem! Eller kom bare og kig indenfor og få en snak med de ansatte i køkkenet eller

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til biblioteksordningen, kan du kontakte Bente Schou fra Daghjemmet/Terapien. Telefon 29 36 73 50 E-mail: bsu@hvidovre.

Hvis du har spørgsmål til biblioteksordningen, kan du kontakte Bente Schou fra Daghjemmet/Terapien. Telefon 29 36 73 50 E-mail: bsu@hvidovre. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEKET Dato for udlevering af materiale er næste gang torsdag den 10. marts. Bestilling af nyt materiale og aflevering af gammelt, skal ske senest ugen før på kontoret i Daghjemmet.

Læs mere

Tirsdag 16-02-2016. Hovedret: Forret/dessert: Favoritret: Gourmetret: Tilvalg: Protino (Citron/vanilje) Protino (Hindbær) Onsdag 17-02-2016

Tirsdag 16-02-2016. Hovedret: Forret/dessert: Favoritret: Gourmetret: Tilvalg: Protino (Citron/vanilje) Protino (Hindbær) Onsdag 17-02-2016 side 1/8 Kalkunstroganoff med bønner og løse ris Sprængt nakkefilet, peberrodssauce, gulerodsmix og kart. Halve æbler med cremesauce Svesketrifli Skinke med stuvet spinat og kartofler Oksekød med laurbærskysauce,

Læs mere

Kærnemælkskoldskål, kammerj. 2. Henkogt frugt med råcreme 4. Risengrød, kanel/sukker, saft, 5. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 22

Kærnemælkskoldskål, kammerj. 2. Henkogt frugt med råcreme 4. Risengrød, kanel/sukker, saft, 5. Hønsekødsuppe med kød-melboller 6. Ekstra grøntsager 22 Centralkøkkenet Skovparken Østergade, Nykøbing Mors Tlf.: 0 / 0 Uge Afleveres senest uge Hvidløgsmarineret svinekam, skysovs, kartofler, bacon-bønneblanding St. kylling, skysovs, kartofler, klostergrøntsager

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 10. april Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og

Læs mere

MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN

MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN MÅNEDSBREV OKTOBER 2016 ENGPARKEN 1 Indholdsfortegnelse. Nyt fra lokallederen Månedens menuplan Månedens fødselarer Månedens nye beboere Månedens aktiviteter side.03. side.04. side.09. side.09. side.10.

Læs mere

Menu 5 Kogt nakke m/brunkål, kartofler Henkogt pære m/chokoladesovs. Menu 6 Ovnstegt kylling m/kartofler, skysovs, majs Rismelsbudding m/saftsovs

Menu 5 Kogt nakke m/brunkål, kartofler Henkogt pære m/chokoladesovs. Menu 6 Ovnstegt kylling m/kartofler, skysovs, majs Rismelsbudding m/saftsovs Plan 1 Hovedret Biret Hakkebøf m/kartofler, løgsovs, bagte rodfrugter Cremet urtesuppe Hvidløgsmarineret svinekam m/kartofler, skysovs, gulerødder, skozonerod, bønner, miniløg Benløse fugle, svinekød,

Læs mere

Mad ud. Udlejning af service. Priser

Mad ud. Udlejning af service. Priser Udlejning af service Du kan i Ørbæk Midtpunkt leje service til din fest. Vi har tallerkener, bestik og glas, borde og stole. Aftal i caféen om afhentning. Priser Bord á 180 cm 25,00 Stol 5,00 Tallerken

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Svinekam med skysauce, rodfrugter og kartofler Kalvekrebinet med skysauce, blomkål og kartofler Jordbærdessert Syltede blommer med flødeskum Frikadeller med skysauce, bønner og kartofler Kogt

Læs mere

SELSKABSMENU 1 Glamsbjerg Hotel Søndergade 3 5620 Glamsbjerg Tlf. 64 72 14 09 Info@glamsbjerghotel.dk www.glamsbjerghotel.dk

SELSKABSMENU 1 Glamsbjerg Hotel Søndergade 3 5620 Glamsbjerg Tlf. 64 72 14 09 Info@glamsbjerghotel.dk www.glamsbjerghotel.dk SELSKABSMENU 1 Glamsbjerg Hotel Søndergade 3 5620 Glamsbjerg Tlf. 64 72 14 09 Info@glamsbjerghotel.dk www.glamsbjerghotel.dk Selskabsarrangement Velkomstdrink 3 retter Kaffe/the Småkager Natmad Kr. 349,-

Læs mere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere

Lederen. Nr. 9, 2014. Agern. Kære Beboere Agern Nr. 9, 2014 Lederen Kære Beboere Nu skriver vi september måned og vi går mod mørkere dage. Dagen er aftaget med 3 timer og 45 min og sensommeren har meldt sin ankomst. Vi kan dog håbe, at september

Læs mere

l X Sådan skal tal eller X skrives.

l X Sådan skal tal eller X skrives. Plan 50 Afleveres senest uge 46 Periode: Mandag d. 12. December til Søndag d. 18. December 1 Bøf, løgsovs, bløde løg, kartofler, delikatesseblanding Abrikostrifli 2 Morsøgryde med kartoffelmos Rabarbergrød,

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 24. oktober Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt. Oktober November 2011

Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt. Oktober November 2011 Ryholtgård Nyt Oktober November 2011 1 Husets informationer Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf. 39 10 25 50 Mail:

Læs mere

Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November

Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November Plan 44 Periode: Mandag d. 31. Oktober til Søndag d. 06. November Afleveres senest uge 40 1 Grilkøller med flødekartofler, broccoli Jordbærfromage 2 Husarsteg med fyld, skysovs,kartofler, bagte rodfrugter

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl

Biblioteket kommer her mellem kl Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf Træffetid: Mandag fredag kl BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 Torsdag den 17. januar. Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag

Læs mere

GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag den 2. april kl. 14.15 i festsalen ved Bente Nystrøm.

GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag den 2. april kl. 14.15 i festsalen ved Bente Nystrøm. BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 11. april. Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 4/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter

Aften Menu. serveres alle dage fra 17.30 til 22.00. Forretter serveres alle dage fra 17.30 til 22.00 Forretter Dagens suppe med brød og smør - spørg venligst betjeningen 65- Rejecocktail, rejer serveret på sprød salat.. 74- Laksebombe, tilberedt af fersk og røget

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/8 Lørdag 19-03-2016 Fiskefrikadeller med krydret tomatsauce, majs & kartofler Sprængt svinekam med aspargessauce, gulerodsmix og kart. Stikkelsbær-kiwigrød med sødmælk Tomatsuppe med nudler Søndag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Periode: Mandag d. 08. August til Søndag d. 14. August

Periode: Mandag d. 08. August til Søndag d. 14. August Plan 32 Periode: Mandag d. 08. August til Søndag d. 14. August Afleveres senest uge 28 1 Marineret kalkun m. flødekartofler,broccoli Rabarberkage 2 Husarsteg med fyld, skysovs,stegte kartofler, gulerod,

Læs mere

l X Centralkøkkenet Skovparken Østergade 37, Nykøbing Mors Tlf.: Periode: Mandag d. 06. Juni til Søndag d. 12.

l X Centralkøkkenet Skovparken Østergade 37, Nykøbing Mors Tlf.: Periode: Mandag d. 06. Juni til Søndag d. 12. Plan 23 Periode: Mandag d. 06. Juni til Søndag d. 12. Juni Afleveres senest uge 18 1 Ribbensteg, skysovs, kartofler, rødkål Kærnemælksfromage, jordbærsovs 2 Benløse fugle, skysovs, kartofler, kroblanding

Læs mere

Fuglebakken juni 2016

Fuglebakken juni 2016 Fuglebakken juni 2016 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Juni Fredag den dag

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/44 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

- Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade

- Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade Forretter - Spansk/italiensk skinke med melon, feta, oliven, spæde salater og kryddermarinade - Ferskrøget laks med kaviar, rødløg, asparges, tomat og dildcreme - Kold fisketallerken Varmrøget peberlaks,

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE

Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her torsdag den 17. december mellem kl. 9.00-10.30 Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2015 August Tirsdag d. 25. august kl. 14.00 16.00 September Tirsdag d. 1. september kl. 14.00 16.00 Festugearrangement med Dansk Top stjernen Lotte Riisholt Pris: 60,- kr. inkl. kaffe og lagkage. Den lave pris

Læs mere

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus

Menukatalog. - mad gør glad. Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Menukatalog - mad gør glad Sovsen fra Svendborg - en fond med kraft og smag..! Madservice a la carte fra det gode madhus Start d. 4. oktober 2010 - Uge 40 Slut d. 9. januar 2011 - Uge 1 KÆRE KUNDER Gitte

Læs mere

M enukort. Kirkebakken 19 - Taasinge Svendborg

M enukort. Kirkebakken 19 - Taasinge Svendborg M enukort Bregninge Mølle er en hyggelig gammel mølle som er indrettet til restaurant i 1950, Vi har plads til 100 personer i stueetagen, 48 personer på 1 sal & 32 personer på 2 sal, bemærk at der er trapper

Læs mere