IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)"

Transkript

1 Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

2 Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon IHM-databasen/SEI Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Heroin; Metadon; Injicerbar; Indberetning Kategori: Faglig rådgivning Sprog: Dansk Version: 2.1 Versionsdato: 29. marts Sundhedsstyrelsen, marts 2010 Elektronisk ISBN nr.:

3 Generelt Dette er 2. udgave af Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen). Fællesindhold er gældende fra den 10. marts Fællesindholdet gælder for indberetning til Sundhedsstyrelsens monitorering af behandling med injicerbar heroin og metadon. jf. vejledning nr af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) og vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Med henblik på en individuel såvel som en overordnet evaluering af behandlingsformen skal den behandlingsansvarlige læge foretage indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon, jf. 19 i autorisationsloven. Indberetning af data til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon finder sted ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet. Databasen er udviklet i samarbejde med medlemmer af ekspertgruppen bag udarbejdelsen af vejledning nr af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin). Indberetning af behandling med injicerbar metadon til Sundhedsstyrelsens indberetningsskema for injicerbar metadon overgår pr. 1. marts 2010 til indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen). Alle indberettede data samles hos Sundhedsstyrelsens i én central database - SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem), som drives af Sundhedsstyrelsen selv. Data kan printes ud og indgå i patientens journal, hvorved det kan danne grundlag for den kontinuerlige vurdering af behandlingen. I forbindelse med indberetningen genereres automatisk scores på baggrund af indtastede data. De indberettede data indgår i et register i Sundhedsstyrelsen efter de forskrifter, der gælder for opbevaring af fortrolige oplysninger. Registrets oplysninger anvendes i anonymiseret form til en national evaluering af behandlingen. Der er derfor et krav til definitionerne af de enkelte variable. Fællesindholdet indeholder denne definition, der skal bruges når skemaerne udfyldes Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 3

4 Basisoplysninger Skema oprettelsesdato Her skrives den dato, hvor skemaet oprettes 1. gang. Patientens CPR-nummer Her skrives patientens CPR-nummer. Patientens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af behandlingen og giver desuden oplysning om alder og køn. Såfremt en person ikke har et CPR-nummer, anvendes et såkaldt erstatnings CPRnummer. Et erstatnings CPR-nummer dannes efter de almindelige regler for dette og består som et almindeligt CPR-nummer af 10 cifre. De første seks cifre angiver personens fødselsdag, måned og år (ddmmyy). De fire sidste cifre består af et tal, der angiver det århundrede, som personen er født i (5 før 1900, 0= , 6= efter 1999), efterfulgt af to bogstaver (baseret på personens initialer) og endelig et løbenummer fra 0-9, hvor lige numre benyttes for kvinder og ulige for mænd. Dato for 1. interview Her skrives den dato for 1. interview enten i forbindelse med indskrivning i heroinklinikken før iværksættelse af behandling med injicerbar heroin (dvs. i perioden for stabilisering med peroral metadon) eller før iværksættelse af behandling med injicerbar metadon Kommune ID Her registreres den kommune, hvori behandlingen er forankret organisatorisk. Ansvarlig læge autorisations-id Her skrives autorisationsid for den behandlingsansvarlige læge eller for den læge, hvortil behandlingen med injicerbar heroin er delegeret. Henvisende behandlingsinstitution Ved behandling med injicerbar heroin: Her vælges institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvor patienten var i behandling med metadon og hvorfra der er foretaget henvisning til behandling med injicerbar heroin. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 4

5 Ved behandling med injicerbar metadon: Her vælges institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvorfra patienten enten er henvist til behandling med injicerbar metadon eller hvis der ikke har været tale om henvisning fra anden institution, da skrives institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvor behandling med injicerbar metadon finder sted. Henvisningsårsag Ved behandling med injicerbar heroin: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til, at patienten henvises til behandling med injicerbar heroin. Hvis patienten er i behandling med injicerbar metadon ved henvisning til heroinbehandling, bedes dette anført specifikt. Ved behandling med injicerbar metadon: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten skal have iværksat behandling med injicerbar metadon. Antal tidligere længerevarende (> 6 måneder) behandlingsforløb i peroral metadonbehandling Her skrives det antal gange, som patienten oplyser nogensinde at have været i længerevarende behandlingsforløb i peroral metadonbehandling af over 6 måneders varighed. Varighed (antal måneder) af seneste, uafbrudte perorale metadonbehandling Her skrives det antal måneder, hvori patienten har været i uafbrudt peroral metadonbehandling forud for iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon. Behandling med injicerbar metadon Udfyldes kun ved iværksættelse af behandling med injicerbar metadon Dato for iværksættelse af behandling: Her skrives dato for indtag af første dosis injicerbar metadon Dato for ophør af behandling: Her skrives dato for indtag af sidste dosis injicerbar metadon. Når ophørsdato er udfyldt, skal der altid udfyldes et nyt indskrivningsskema ved fornyet indskrivning i behandling med injicerbar metadon eller heroin. Årsag til ophør af behandling: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten ophørte med behandling med injicerbar metadon Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 5

6 Behandling med injicerbar heroin Udfyldes kun ved iværksættelse af behandling med injicerbar heroin Dato for iværksættelse af behandling: Her skrives dato for indtag af første dosis injicerbar heroin Dato for ophør af behandling: Her skrives dato for indtag af sidste dosis injicerbar heroin. Når ophørsdato er udfyldt, skal der altid udfyldes et nyt indskrivningsskema ved fornyet indskrivning i behandling med injicerbar metadon eller heroin. Årsag til ophør af behandling: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten ophørte med behandling med injicerbar metadon Opfølgningsskema Dato for udfyldelse af opfølgningsskema Her skrives dato for udfyldning af opfølgningsskema, som første gang kan være samme dato som dato for 1. interview. Herefter skal opfølgningsskema udfyldes løbende hver halve år. Aktuelle somatiske sygdomme (Kendte akutte eller kroniske somatiske sygdomme indenfor det sidste ½ år) Direkte injektionsrelaterede sygdomme Der sættes kryds i ja -feltet, hvis lægen vurderer, at patienten har fysiske sygdomme, som direkte skyldes injektionsmisbrug (fx absces, sepsis, blodprop, følger efter blodprop). Der sættes kryds i nej-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten ikke har sygdomme, som direkte skyldes injektionsmisbrug. Hvis der er sat kryds i ja-feltet, skal der angives en/flere diagnose(r) inden for kategorierne lokale infektioner, systemiske infektioner, karskader, nerveskader, virale infektioner eller andet ved at anføre ICD-10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnoserækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skriver ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser. Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 6

7 Anden somatisk sygdom Der sættes kryds i ja-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten har fysisk sygdom, som ikke direkte skyldes injektionsmisbrug (ex KOL, TB). Der sættes kryds i nej, hvis lægen vurderer, at patienten ikke har fysisk sygdom, som ikke direkte skyldes injektionsmisbrug (ex KOL, TB). Hvis der er sat kryds i ja, skal der angives en/flere diagnose(r) ved at anføre ICD- 10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnoserækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skriver ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser. Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på Aktuelle psykiatriske sygdomme (Kendte akutte eller kroniske psykiatriske sygdomme indenfor det sidste ½ år) Behandlingskrævende psykiatriske tilstande Der sættes kryds i ja-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten udover opioidmisbrug også har en behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (ex psykose, depression, angst eller anden misbrug). Der sættes kryds i nej-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten udover en opiodmisbrug ikke har en behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (ex psykose, depression, angst). Hvis der er sat kryds i ja-feltet, skal der angives en/flere diagnose(r) ved at anføre ICD-10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnoserækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skriver ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser. Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 7

8 SF-36 spørgsmål Her registreres patientens egen vurdering af sin fysiske og psykiske helbredstilstand 1 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er fremragende. Vældig godt Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er vældig godt. Godt Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er godt. Mindre godt Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er mindre godt. Dårligt Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er dårligt. 2 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? Meget bedre nu end for ét år siden Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er meget bedre nu end for et år siden. Noget bedre nu end ét år siden Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er noget bedre nu end for et år siden. Nogenlunde det samme Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er nogenlunde det samme nu som for et år siden. Noget dårligere nu end for ét år siden Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er noget dårligere nu end for et år siden. Meget dårligere nu end for ét år siden. Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er meget dårligere nu end for et år siden. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 8

9 3 De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? 3a Krævende aktiviteter som fx løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet. 3b Lette aktiviteter såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet. 3c At løfte eller bære dagligvarer Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 9

10 3d At gå flere etager op ad trapper Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet. Nej slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet. 3e At gå én etage op ad trappe Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet. 3f At bøje sig ned eller gå i knæ Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet. 3g Gå mere end én kilometer Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 10

11 Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet. 3h Gå nogle hundrede meter Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet. 3i Gå 100 meter Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet. Nej, slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet. 3j Gå i bad eller tage tøj på Ja, meget begrænset Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet. Ja, lidt begrænset Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet. Nej slet ikke begrænset Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 11

12 4 Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Hvis patienten ikke har arbejde, vedrører spørgsmålet patientens andre daglige aktiviteter. 4a Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Ja Hvis patienten vurderer at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre daglige aktiviteter. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre daglige aktiviteter. 4b Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Ja Hvis patienten vurderer at have nået mindre, end patienten gerne ville. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have nået mindre, end patienten gerne ville. 4c Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter jeg har kunnet udføre Ja Hvis patienten vurderer at have været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter patienten har kunnet udføre. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter patienten har kunnet udføre. 4d Jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller andre aktiviteter (fx krævede det en ekstra indsats) Ja Hvis patienten vurderer at have haft besvær med at udføre sit arbejde eller andre aktiviteter Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 12

13 Nej Hvis patienten vurderer ikke at have haft besvær med at udføre sit arbejde eller andre aktiviteter 5 Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Hvis patienten ikke har arbejde, vedrører spørgsmålet patientens andre daglige aktiviteter. 5a Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter Ja Hvis patienten vurderer at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre aktiviteter. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre aktiviteter. 5b Jeg har nået mindre, end jeg ville Ja Hvis patienten vurderer at have nået mindre, end patienten ville. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have nået mindre, end patienten ville. 5c Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer Ja Hvis patienten vurderer at have udført sit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end patienten plejer. Nej Hvis patienten vurderer ikke at have udført sit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end patienten plejer. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 13

14 6 Inden for de sidste 4 uger hvor meget har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer vanskeliggjort din kontakt med familien, venner, naboer eller andre? Slet ikke Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre slet ikke har været vanskeliggjort inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer. Lidt Hvis patienten vurderer at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort lidt inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer. Noget Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort noget inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer. En hel del Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort en hel del inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer. Virkelig meget Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort virkelig meget inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer. 7 Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de sidste 4 uger? Ingen smerter Hvis patienten ikke vurderer at have haft nogen fysiske smerter i de sidste 4 uger. Meget lette smerter Hvis patienten vurderer at have haft meget lette fysiske smerter i de sidste 4 uger. Lette smerter Hvis patienten vurderer at have haft lette fysiske smerter i de sidste 4 uger. Middelstærke smerter Hvis patienten vurderer at have haft middelstærke fysiske smerter i de sidste 4 uger. Stærke smerter Hvis patienten vurderer at have haft stærke fysiske smerter i de sidste 4 uger. Meget stærke smerter Hvis patienten vurderer at have haft meget stærke fysiske smerter i de sidste 4 uger. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 14

15 8 Inden for de sidste 4 uger hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde udenfor hjemmet og husarbejde)? Slet ikke Hvis patienten ikke vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter. Lidt Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter lidt. Noget Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter noget. En hel del Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter en hel del. Virkelig meget Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter virkelig meget. 9 Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger 9a Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig veloplagt og fuld af liv? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 15

16 På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv. 9b Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været meget nervøs? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været meget nervøs. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs. Noget af tiden Hvis patienten vurderer at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger på har været meget nervøs. 9c. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 16

17 Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre. 9d Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig rolig og afslappet? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger på har følt sig rolig og afslappet. 9e Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig fuld af energi? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger hele tiden har følt sig fuld af energi. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 17

18 Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi. 9f Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig trist til mode? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode. 9g Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig udslidt? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig udslidt. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 18

19 En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt. 9h Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været glad og tilfreds? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds. 9i Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig træt? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig træt. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 19

20 Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger tiden har følt sig træt. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt. På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig træt. 10 Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)? Hele tiden Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker hele tiden de sidste 4 uger. Det meste af tiden Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer det meste af tiden har gjort det vanskeligt at se andre mennesker det meste af tiden inden for de sidste 4 uger. En hel del af tiden Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger. Noget af tiden Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker noget af tiden inden for de sidste 4 uger. Lidt af tiden Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker lidt af tiden inden for de sidste 4 uger. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 20

21 På intet tidspunkt Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger. 11 Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende? 11a Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre Helt rigtigt Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at han/hun bliver lettere syg end andre. Overvejende rigtig Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at han/hun bliver lettere syg end andre. Ved ikke Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om han/hun bliver lettere syg end andre. Overvejende forkert Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at han/hun bliver lettere syg end andre. Helt forkert Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at han/hun bliver lettere syg end andre. 11b Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender Helt rigtigt Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender. Overvejende rigtig Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender. Ved ikke Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender. Overvejende forkert Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender. Helt forkert Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 21

22 11c Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere Helt rigtigt Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at hans/hendes helbred bliver dårligere. Overvejende rigtig Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at hans/hendes helbred bliver dårligere. Ved ikke Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om hans/hendes helbred bliver dårligere. Overvejende forkert Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at hans/hendes helbred bliver dårligere. Helt forkert Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at hans/hendes helbred bliver dårligere. 11d Mit helbred er fremragende Helt rigtigt Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at hans/hendes helbred er fremragende. Overvejende rigtig Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at hans/hendes helbred er fremragende. Ved ikke Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om hans/hendes helbred er fremragende. Overvejende forkert Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at hans/hendes helbred er fremragende. Helt forkert Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at hans/hendes helbred er fremragende. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 22

23 Aktuelle sociale forhold og misbrug Samlivssituation den sidste måned Her registreres patientens faktiske samlivssituation den sidste måned inden iværksættelse af behandling med injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år inden opfølgningsinterview. Enlig Hvis patienten ikke lever sammen med sin eventuelle partner, men lever alene. Til enlige hører også patienter, der lever hjemme hos familie, i bofællesskab, med kammerat, på herberg, på gaden og lignende. Samlevende Hvis patienten lever sammen med en partner i samme bolig eller på herberg, på gaden, hos familie/venner og lignende. Patienten vil ikke oplyse samlivsstatus Hvis patienten ikke vil oplyse samlivssituation, eller patientens samlivssituation af anden årsag ikke er oplyst. Aktuel boligsituation Med seneste bolig menes, der hvor patienten har sit ophold ved iværksættelse af behandling med injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview (der hvor han/hun kan gå hjem til kun en svarmulighed). Selvstændig bolig Ejerbolig, lejet lejlighed, andelslejlighed Lejet værelse Klubværelse, kollegium, værelse i villa, kollektiv, efterskole, højskole Hos familie/venner Dækker boende hos familie og andre personer med c/o-adresser Støttebolig/bofællesskab/halvvejshus Boligtilbud efter SEL 107 og 108, herunder halvvejshuse Familiepleje Herberg/pensionat Boligtilbud efter SEL 110, asylcentre og Rederne Fængsel Anden institution Herunder både psykiatriske og somatiske hospitaler Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 23

24 Gaden/ingen bolig Dette inkluderer også campingvogn, sommerhus, telt, vandrehjem, kolonihavehus, motel, hotel osv. Andet Hvis ingen af de ovenstående valgmuligheder passer på patientens boligsituation. Vil ikke oplyse Hvis patienten ikke vil oplyse boligsituationen, eller patientens boligsituation af anden årsag ikke er oplyst. Hoved indtægtskilde inden for den sidste måned Her registreres den indtægtskilde, som patienten angiver som den vigtigste inden for den sidste måned. Kun én svarmulighed. Lønindkomst Herunder også selvstændige samt personer i flex- og skåne-jobs og medhjælpende i ægtefælles virksomhed SU Her registreres indtægter, der understøtter et uddannelsesforløb. Herunder elevgodtgørelse, lærlingeløn, produktionsskoleindtægt, praktikløn, stipendier og skoleydelse Arbejdsløshedsdagpenge Aktivering/løn med tilskud Aktiviteter i henhold til kommunal aktivering Sygedagpenge Kontanthjælp Hvis patienten både modtager kontanthjælp og samtidig modtager arbejdsdusør på en 94-institution, skal klientens registreres under kontanthjælp. Revalideringsydelse Førtidspension/pension Herunder enke-, folke- og førtidspension samt efterløn. Hvis patienten både modtager førtidspension og samtidig modtager arbejdsdusør på en 94-institution, skal klientens registreres under pension/efterløn. Fra familie, venner og lignende Her noteres udelukkende lån/lommepenge. Hjælp i form af mad, tøj og husly skal ikke noteres. Illegale aktiviteter Hvis hovedindtægtskilden er illegale aktiviteter. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 24

25 Prostitution Hvis hovedindtægtskilden er prostitution. Andet Hvis ingen af de ovenstående valgmuligheder passer på patientens hovedindtægtskilde. Vil ikke oplyse Hvis patienten ikke vil oplyse hovedindtægtskilde, eller patientens hovedindtægtskilde af anden årsag ikke er oplyst. Aktuelle stofindtag Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og patientens vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens stofbrugssituation de sidste 30 dage inden interview ved hhv. iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon og løbende hvert halve år. Substitutionsmedicin (ordineret) Patienten har været i substitutionsbehandling med buprenorphin, peroral metadon, injicerbar metadon eller injicerbar heroin Metadon (ikke ordineret) Brug af metadon skaffet på illegal vis. Heroin (ikke ordineret) Brug af heroin skaffet på illegal vis. Andre opioider (ikke ordineret) (fx Morfin, Ketogan, Contalgin, Petidin mv.) Buprenorphin (ikke ordineret) Illegalt erhvervet buprenorphin Benzodiazepiner (ikke ordineret) Brug af benzodiazepiner skaffet på illegal vis. Amfetamin Kokain Ecstasy og lignende (diverse Designerdrugs) Hallucinogener, LSD, psilocybin og meskalin Hash Opløsningsmidler/inhalater Andet Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 25

26 Aktuelle alkoholindtag Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og patientens vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden interview ved hhv. iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon og løbende hvert halve år. a Hvor mange dage har du drukket inden for den seneste måned Et tal mellem 0-30 angives. Tallet beskriver det antal dage, patienten har drukket alkohol inden for den seneste måned. b Antal genstande pr. dag Et tal mellem 0 og 99 angives. Tallet beskriver det antal genstande alkohol, patienten har drukket i gennemsnit pr. dag inden for den seneste måned. Risikoadfærd den seneste måned bør registreres Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens risikoadfærd ved stofindtag den sidste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview. a Har du injiceret den seneste måned: Angiver, hvorvidt patienten har injiceret stof inden for den seneste måned. Ja Hvis patienten har injiceret den seneste måned. Nej Hvis patienten ikke har injiceret den seneste måned. Uoplyst Hvis patienten ikke kan eller vil oplyse, hvorvidt patienten har injiceret de seneste måned. b Hvis ja, har du delt værktøj (sprøjter, kanyler mm): Angiver (hvis patienten har valgt Ja til spørgsmål a.), om patienten har delt injektionsværktøj med andre stofmisbrugere inden for den seneste måned. Ja Hvis patienten har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang inden for den sidste måned. Nej Hvis patienten har injiceret den sidste måned, men har ikke delt værktøj. Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 26

27 Uoplyst Hvis patienten ikke kan eller vil oplyse, hvorvidt der er delt værktøj den sidste måned. Penge brugt i løbet af den seneste 30 dage på ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler eller illegale rusmidler (antal kr.) Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af penge på ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler eller illegale rusmidler inden for den seneste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview. Det angives med op til 5 cifre (max kr ,-), hvor mange penge patienten har brugt. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingenting (spørgsmålet springes over). Penge brugt i løbet af den seneste 30 dage på alkohol (antal kr.) Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af penge på alkohol inden for den seneste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview. Det angives med op til 5 cifre (max kr ,-), hvor mange penge patienten har brugt. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingenting (spørgsmålet springes over). Antal dage i løbet af de seneste 30 dage med involvering i illegale aktiviteter for at skaffe penge Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Det angives med tal mellem 0-30 hvor mange dage patienten har brugt på illegale aktiviteter. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingen ting (spørgsmålet springes over). Fællesindhold for indberetning til database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen/SEI) 27

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012 EVALUERING AF ORDNING MED LÆGEORDINERET HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2010 2012 2013 2010 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen)

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) brugervejledning for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) 2009 Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem - SEI Forord Dette er en brugervejledning

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst så godt

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Brugervejledning for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Brugervejledning for indberetning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2015 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med Statusrapport for perioden 2009-2011 2012 Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere e Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten

Ansøgningsskema Mælkebøtten Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab Etnisk oprindelse: Dansk: Andet Sprog 3. Alder. 18-24 25-29 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i myndighed SIB og VBGS Registrer Anmodning Iværksæt behandling Tilbud Afslut behandling 23. september

Læs mere

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1 Skema 1 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Frederiksberg Kommune

Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Frederiksberg Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Frederiksberg Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen).

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen). Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i Myndighed KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Danskernes mentale sundhed Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Mental sundhed handler om At trives At udfolde sine evner At håndtere dagligdags udfordringer og stress At

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Frederiksberg Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen

Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Vi ser misbruget, men hvad ligger der bag? HENRIK RINDOM Lænke-ambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og påvirker selvadministration af

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Side 1 ID_. Hvad er dit personnummer? Cpr_ - Følgende 6 spørgsmål handler om dig og dit helbred generelt. Besvar spørgsmålene med det udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Markér kun

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning

Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. en undersøgelse af omfang og holdning Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark en undersøgelse af omfang og holdning 2009 Bilagsdel til rapport: Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere