BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET 06DE2335B.pmd 1

2 Kære kunde, Vi takker for Deres valg og kan oplyse, at dette produkt er et teknologisk avanceret tyverisikringssystem, der lever op til de standarder, som er fastsat af automobilproducenternes krav og er i overensstemmelse med fællesskabsdirektiverne. De, kære kunde, har efter installering af systemet, fået fjernbetjeningerne og brugermanualen, der også indeholder produktets overensstemmelseserklæring og det tilhørende installationscertifikat. Manualen er opdelt i 8 sektioner: Side 15 INDLEDNING 16 EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR 17 KORTE INSTRUKTIONER 19 PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 22 ALARMHUKOMMELSE 23 NØDFRAKOBLING 24 INDIVIDUEL PIN-KODE 25 VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Læs manualen omhyggeligt: herved får De den størst mulige fornøjelse af produktet. Vi tilråder desuden, at denne manual opbevares sammen med bilens dokumenter, så den lettere kan konsulteres, hvis det bliver nødvendigt. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan løses ved hjælp af forslagene i kapitel 8 (side 25), bør man henvende sig til sin installatør. 14 DK 06DE2335B.pmd 14

3 1 - INDLEDNING Dette alarmsystem til indbrudssikring styres af en fjernbetjening med sikkerhedskode. Denne teknologi giver en ektrem høj grad af beskyttelse mod forsøg på at kopiere koden. Fjernbetjeningen gør det muligt at aktivere systemet fra en afstand af 5-10 meter fra køretøjet. Under visse omstændigheder kan rækkevidden reduceres på grund af interferens fra andre kiler (f.eks. radioamatører, der opererer på samme bånd). Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal man gå så tæt som muligt på køretøjet. Hvis systemet omfatter automatisk lukning af ruderne fra fjernbetjeningen, anbefaler vi, at dette foretages, mens man står i nærheden af køretøjet, så det sker under sikre forhold. Den totale sikring af jeres køretøj garanteres af følgende: MOD. AK4198 AC4196 AK4193 STARTSPÆRRE RUM-SIKRING OMKREDS-SIKRING SIKRING MOD OVERSKÆRING AF LEDNINGER Systemet er forsynet med en selvlærende funktion, som gør alle ekstrafunktioner i forbindelse med tilføjelse eller udskiftning af fjernbetjeningen lettere, og det kan udelukkende ske med brugerens tilladelse. 1 - INDLEDNING 15 06DE2335B.pmd 15

4 2 - EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR Den tyverisikring, De har anskaffet, kan suppleres med følgende moduler for at øge køretøjets sikkerhed: 5452: Antiløft-modul Når tyverisikringen er koblet til, beskytter antiløftmodulet, ved hjælp af en speciel føler, køretøjet mod førsøg på at slæbe det væk eller løfte det med henblik på tyveri af værdifuldt tilbehør, for eksempel legerede hjulkaplser. OPTIONAL: NØDPANEL OG JACK NØGLE: KODE AM0939EUSAA I nødstilfælde skal nøglen isættes i 1 sek. I nødpanelet DRIVER CARDS: Bruges kun til identifikation af tyvesikringsmodulet. 5462: Hyperfrekvens-modul Når tyverisikringen er koblet til, kan modulet, der sidder skjult inde i køretøjet, ved hjælp af hyperfrekvens-stråler garantere rumsikringen i kabinen. 2980: Oprulning af ruder Når tyverisikringen kobles til, lukkes de elektriske ruder i køretøjet automatisk. Modulet egner sig til alle biltyper med elektriske ruder EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR 06DE2335B.pmd 16

5 3 - KORTE INSTRUKTIONER Tilkobling Ved tryk på tasten A på fjernbetjeningen låses dørene (hvis B køretøjet er forsynet med centrallås). A Retningsviserne blinker to gange. Brummerenn udsender to akustiske signaler (hvis den er aktiveret). Sikkerhedsanordningerne bliver aktive efter 23 sek. Lysdioden tændes med fast lys i 23 sek hvorefter den blinker. Tilkobling Frakobling Abrydelse af alarm Panikalarm Deaktivering af ekstra ultralydsrumføler (hvis installeret) Car Finder FJERNBETJENING SFUNKTION Tast A Tast B Lydløs tilkobling For at fjerne det akusitiske signal fra brummeren midlertidigt ved tilkoblingen trykkes på fjenbetjeningens tast A, før man slukker for instrumentbrættet. Ved næste tilkobling fungerer brummeren igen. 3 - KORTE INSTRUKTIONER Sikring Når systemet er koblet til, vil åbning af motorhjelm, bagagerum, en af dørene eller forsøg på start sætte en akustisk og visuel alarm i gang i cirka 120 sek. Ved produkter med rumføler startes en alarm efter forsøg på indbrud i kabinen. Efter endt cyklus forbliver systemet tilkoblet Afbrydelse af en igangværende alarm Når systemet er i alarm, kan sirenen og retningsvisernes blinken kobles fra ved, at man trykker en gang på fjernbetjeningens tast B. Herved afbrydes alarmcyklussen, men systemt er fortsat koblet til. For at koble systemet helt fra trykkes en gang til på fjernbetjeningens tast B Frakobling Ved tryk på tasten B på fjernbetjeningen låses dørene op. Retningsviserne blinker en gang. Brummeren udsender et akustisk signal (hvis den er aktiveret). Sikkerhedsanordningerne kobles fra med det samme. Lysdioden slukkes Alarmhukommelse Hvis der er opstået alarmer under jeres fravær, udsender retningsviseren og brummeren fire signaler i stedet for et. Se desuden kapitel DE2335B.pmd 17

6 Deaktivering af ultralyds-rumføleren Hvis man ønkser at koble sikkerhedssystemet til med ruderne åbne, eller hvis en passager bliver i kabinen, kan man frakoble rumføleren, så der ikke opstår alarmer. 1) Aktivér systemet ved at trykke på fjernbetjeningens tast A. 2) Tryk på fjernbetjeningens tast A igen inden for 23 sek. Hvis der er installeret en hyperfrekvensføler eller en antiløftføler, kan man foretage frakoblingen ved at trykke to gange på tasten A inden for 23 sek. Modtagelsen af signalet bekræftes af en blinken fra retningsviserne og af et akustisk signal fra brummeren (hvis den er aktiveret). Føleren er udelukket. Alle de øvrige sikkerhedsanordninger forbliver aktive. Følerne aktiveres automatisk igen ved næste tilkobling af systemet Car Finder Denne funktion gør det muligt at finde køretøjet, for eksempel på en parkeringsplads. Når alarmen er tilkoblet og efter en forsinkelse trykkes én gang på A på fjernbetjeningen og systemet starter en optisk alarm ved hjælp af blinklysene (og brummeren,hvis den er aktiveret) i højst 3 sek. Car Finder-funktionen kan kun bruges, når alarmen er koblet til. B A Panik alarm Hvis Car Finder-funktionen ikke er aktiv, og hver gang man trykker på fjernbetjeningens tast A, vil der efter 23 sek fra tilkoblingen starte en alarmcyklus (lyd fra sirenen og blinken med retningsviserne). Hvis Car Finder-funktionen er aktiv, trykkes to gange efter hinanden på fjernbetjeningens tast A og for panikalarmen trykkes på fjernbetjeningens tast B Garage funktion Garage funktionen tillader midlertidig frakobling af alarmsystemet. Det er især nyttigt for at efterlade vognen på parkeringspladser hvor det er nødvendigt at give bilens nøgle. Denne funktion tillader derfor at man undgår at give fjernbetjeningen eller PIN koden sammen med nøglen. Dette tilrådes for at undgå uautoriseret brug af køretøjet. Inden vognen afleveres, skal man gå videre med følgende modalitet: tænd instrumentbrættet og åbn førersidens dør, ved at holde fjernbetjeningens tast A trykt i mindst 4 sek. I denne tid vil lysdioden forblive tændt på fast måde. Bekræftelsen af funktionen vises ved blinklys og signal fra brummeren, begge har en varighed af 3 sek. Ved enhver tænding af instrumentbrættet bekræftes aktiveringen af garage funktionen af et akustisk signal af brummeren og et visuelt signal af lysdioden. Fjernbetjeningen kan bruges til blokering og ophævning af centrallåsen og til aktivering og deaktivering af motorblokeringen men den tilkobler ikke systemet. Funktionen deaktiveres på 3 måder: ved at trykke fjernbetjeningens tast B i 4 sek med tændt instrumentbræt; ved at trykke tasten på lysdiodens panel i 2 sek efter 10 aktiveringer af vognens instrumentbræt. 3 - KORTE INSTRUKTIONER 06DE2335B.pmd 18

7 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER Eftersom dette systems funktionsmæssige egenskaber kan instilles individuelt, har installatøren i denne manual fremhævet hvilke funktioner, der er aktiveret. Programmeringen fra fabrikken er fremhævet i det sorte felt Komfortstyret lukning af ruder Hvis man holder fjernbetjeningens tast A nede ved tilkoblingen, lukkes ruderne ved styring. Herved er det muligt at standse rudernes oprulning, når tasten slippes Aktivering af forsinkelse ved styring af ruder Når denne funktion aktiveres, går vinduerne op med 1 sek forsinkelse i forhold til lukningen af dørene Autmatisk låsning af døre Gør det muligt at lukke dørene automatisk med en forudbestemt hastighed eller i løbet af 20 sek fra tændingen af instrumentbrættet. I begge tilfælde låses dørene automatisk, når instrumentbrættet slukkes Valg af automatisk dørlås - modus Tid Hatisghed Fastsætter den automatiske låsning af dørene i forhold til hastighed eller tid Automatisk tilkobling af systemet Hver gang man slukker for instrumentbrættet og lukker den sidste dør, starter en nedtælling på 2 min., hvorefter systemet kobles til, uden at dørene låses. Hvis instrumentbrættet tændes inden for 2 min. tilkobles systemet ikke Automatisk tilkobling af startspærre Startspærren tilkobles automatisk 2 min. efter slukningen af instrumentbrættet. Lysdioden blinker. Start af motoren forhindres. For at frakoble systemet skal man taste B på fjernbetjeningen Startspærre-alarm Gør det muligt at tilføje alarmfunktionen til den automatiske startspærrefunktion. Hvis instrumentbrættet tændes, starter en alarm efter 25 sek Gentilkobling af startspærre Ved frakobling fra en fjernbetjening venter systemet i 40 sek hvorefter startspærren gentilkobles, hvis instrumentbrættet ikke tændes. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 19 06DE2335B.pmd 19

8 Gentilkobling alarm Aktiveret Ved frakobling fra en fjernbetjening venter systemet i 40 sek hvorefter systemet gentilkobles, hvis instrumentbrættet ikke tændes. Hvis døren eller bagagerummet åbnes, standses nedtællingen Dørlås ved gentilkobling af alarm Denne funktion tilføjer lukning af dørene til gentilkoblingalarmfunktionen Signalering døre / motorhjelm / bagagerum åbne Aktiveret Deaktiveret Ved tilkobling signalerer systemet med brummer og blinklys (3 signaleringer afbrummeren og 5 blink) om døre, motorhjelm eller bagagerum er åbne. Hvis disselukkes inden 23 sek, vil deres næste åb-ning genkendes. Hvis de 23 sek udløberuden at dørene, motorhjelmen eller baga-gerummet er blevet lukket, vil systemet ikkelængere kontrollere deres status før det af-læser en ny lukning / åbning som vil starte en alarm Tilkoblin / frakobling af blinklys Aktiveret Deaktiveret Deaktiveret Systemet signalerer med to blink med retningsviserne, at det er koblet til, og med et blink, at det er koblet fra. Hvis funktionen er deaktiveret, blinker retningsviserne kun, når der startes en alarmcyklus Brummer Signalerer tilkobling og frakobling med en lyd i takt med retningsviserne Brummer ved Car Finder Signalerer car finder-funktionen med en lyd i takt med retningsviserne Automatisk tyverisikring Denne modalitet kræver genkendelse af brugeren hver gang instrumentbrættet tændes og ved enhver åbning af døren med tændt instrumentbræt. Aktivering af tyverisikringen signaleres af et langt blink fra lysdioden. Genkendelse forekommer ved: korrekt isættelse af 2 første tal på PIN- koden; kontakt med Jack nøglen i 1 sek med nødpanelet (hvis) modtagelse af Driver Card signal (hvis) Genkendelsen bekræftes af et langt blink af lysdioden og tillader et normalt brug af køretøjet.genkendelsen skal forekomme indenfor 50 sek efter at tyverisikringen er aktiveret. Hvis genkendelsen ikke forekommer indenfor 30 sek, vil fjernbetjeningerne deaktiveres. Hvis genkendelsen sker indenfor 50 sek, startes en alarmcyklus på 30 sek, når denne sluttes vil systemet tilkobles uden startspærren. Ved slukning af instrumentbrættet aktiveres motorblokeringen efter 20 sek. For at frakoble systemet tyverisikringen erdet nødvendigt at taste hele PIN - koden ind. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 06DE2335B.pmd 20

9 Frivillig tyverisikring Aktiveret Denne modalitet kræver at brugeren af køretøjet frivilligt aktiverer funktionen ved trykpå tast B på fjernbetjeningen med tændt instrumentbræt. Aktiveringen af tyverisikringen signaleres afhurtigt lysdiode blink. Ved enhver døråbning, med tændt instrumentbræt,aktiverestyverisikringsmodaliteten og slukning af lysdioden. Genkendelse sker ved: Deaktiveret korrekt isættelse af de 2 første tal på PIN koden; kontakt med Jack nøglen i 1 sek. I nødpanelet (hvis selvlært): modtagelse af signal fra Driver Card (hvis selvlært) Autohazzard Hvis aktiveret, tænder systemet de fire pile, hvis køretøjets hastighed sænkes med 50% i løbet af et sek Signalering af hastighedgrænse Hvis aktiveret, signalerer systemet med brummeren, at hastighedsgrænsen er overskredet. For at gemme hastighedsgrænsen i hukommelsen trykkes tasten A på fjernbetjeningen, når køretøjet kører under hastighedsgrænsen. For at frakoble funktionen trykkes fjernbetjeningens tast B, mens køretøjet er i bevægelse. Det er muligt at aktivere /deaktivere funktionen ved at trykke længe på tasten på styrepanelet. Genkendelsen bekræftes ved et langt blink af lysdioden og tillader normalt brug af køretøjet. Genkendelsen skal forekomme indenfor 50 sek fra aktivering af tyverisikring. Hvis genkendelsen ikke forekommerindenfor de første 30 sek, bliver fjernbetjeningerne deaktiverede. Hvis genkendelsen ikke forekommer indenfor 50 sek, startes en alarmcyklus på 30 sek., og ved slut af denne isættes systemet uden motorblokering. Ved sluk af instrumentbrættet aktiveres motorblokeringen efter 20 sek. For at frakoble systemet i tyverisikringsalarmstatus er det nødvendigt at taste hele PIN - koden. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 21 06DE2335B.pmd 21

10 5 - ALARMHUKOMMELSE Ved frakobling meddeler systemet, hvis der er forekommet en alarm, med fire signaler fra retningsviserne og brummeren. Hold øje med signalerne fra lysdioden, som er disponible indtil næste tilkobling af systemet, eller indtil instrumentbrættet tændes. De forskellige signaler afslører, hvad der har været årsagen til alarmen. SIGNAL FRA LYSDIODEN ALARMENS ÅRSAG 1 blink Åbning af døre 2 blink Indgreb fra rumføler 3 blink Åbning af motorhjelm 4 blink Forsøg på start (startnøgle) 5 blink Åbning af bagagerum 6 blink Overskårne ledninger 7 blink Indgreb fra indgang til hastighedsføer /ekstra følere ALARMHUKOMMELSE 06DE2335B.pmd 22

11 6 - NØDSTILFÆLDE For at frakoble systemet uden at bruge fjernbetjening gøres følgende: tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til første tal i jeres PIN-kode. Til hvert tryk på tasten svarer en hurtigt blinken fra lysdioden. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de øvrige tal. Når indtastningen af tallene er færdig, frakobles systemet, hvis koden er korrekt. SIRENE ON kort blinken Tryk det antal gange, som svarer til værdien for PINkodens tal pause Lang blinken PIN CODE OK ALARM FRAKOBLET NØDSTILFÆLDE Tilføjelse af efterfølgende PIN CODE -tal 6 - NØDSTILFÆLDE 23 06DE2335B.pmd 23

12 7 - PERSONAL PIN CODE Da den personlig kode (PIN) giver mulighed for at få adgang til systemet, må den ikke efterlades uden tilsyn inde i bilen. Ellers vil den kunne bruges til at frakoble systemet, eller til at tilføje fjernbetjeninger uden tilladelse. Hvis den bliver væk, er det altid muligt at skifte PIN-kode ved hjælp af en enkel procedure: 1. Kobl systemet fra ved hjælp af fjernbetjeningen. 2. Drej startnøglen til instrumentbræt tændt - position 3. Åbn en dør og motorhjelmen og hold dem åbne under programmeringen. 6. Indstilling af en ny PIN-kode: Når det fjerde tal er indtastet, slukkes instrumentbrættet. Gentag indtastningen af koden. Hvis systemet finder at der er overensstemmelse mellem den indtastede og den programmerede kode, gemmes koden. Når koden er gemt, vises det med en blinken på 3 sek. fra retningsviserne og lysdioden. For at gå ud fra proceduren på et hvilket som helst tidspunkt skal man lukke døren. Den gamle PIN - kode bliver gemt. 4. Tryk på tasten A på fjernbetjeningen, indtil pilen med en blinken indikerer, at man er kommet ind i programmeringen. 5. Tast den gamle PIN-kode: Tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til første tal i PIN-koden, som skal indtastes. Til hvert tryk på tasten svare en hurtig blinken fra lysdioden. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de øvrige tal. Gentag indtastningen af den gamle PIN - kode PERSONAL PIN CODE 06DE2335B.pmd 24

13 8 - VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Fjernbetjeningens batteri er løbet tør Hvis lysdioden blinker i kort tid, når man holder en af tasterne nede, eller hvis den blinker uregelmæssigt, betyder det at batteriet er ved at løbe tør. Sørg for at udskifte batteriet Fejlfindingstabel Fjernbetjeningen frakobler/tilkobler ikke systemet Løsning A: Batteriet kan være løbet tør (kapitel 8 side 25). 1. For at skifte batteri åbnes fjernbetjeningens hylster, idet man sørger for at løfte på det sted, som er vist på figuren. 2. Fjern batteriet ved at tage det ud som vist. 3. Vent cirka 10 sek. 4. Indsæt det nye batteri og sørg for kun at røre det på siderne. Overhold polariteterne, som vist på figuren. 5. Luk hylstret igen og tryk tasten A på fjernbetjeningen for at kontrollere systemets svar. Foretag prøven i nærheden af køretøjet. 6. Smid det gamle batteri i de specielt indrettede opsamlingskontainere. 7. Hvis begge fjernbetjeninger skulle blive væk, kan man under alle omstændigheder foretage en nød - frakobling. Følg proceduren til frakobling / nødsituation (kapitel 6) Løsning B: Løsning A: Løsning B: Følg nød-proceduren til frakobling af systemet (kapitel 6 side 23) og ret henvendelse til jeres forhandler. Der er opstået en uforklarlig alarm Hvis der er tale om en alarm forårsaget af rumføler eller ultralydsføler, kontrolleres at vinduer, soltag og luftindtag er lukkede, og at der ikke er bevægelige genstande inde i køretøjet. Hvis problemet fortsætter, skal man henvende sig til installatøren. Hvis der er tale om en alarm vedåbning af døre, motorhjelm eller bagklap, har en af tasterne sandsynligvis brug for en justering. 8 - VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 25 06DE2335B.pmd 25

14 50 06DE2335B.pmd 50

15 06DE2335B.pmd 51 Cobra Automotive Technologies S.p.A. v. Astico, 41 I VARESE ITALY Declaration of Conformity The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the: RECEIVER Model 01M00006A Conform to the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance to the following relevant standards and Directives: Radio: EN EMC: European Directive 95/54/EC Health & Safety: European Directive 95/56/EC (relevant parts for safety) EN September 2006 Dario Parisi Homologation Engineer Tel

16 06DE2335B.pmd 52 Cobra Automotive Technologies S.p.A. v. Astico, 41 I VARESE ITALY Declaration of Conformity The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the: TRANSMITTERS Models 2771, 8702 Conform to the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance to the following relevant standards and Directives: Radio: EN EMC: EN /3 Health & Safety: EN EN September 2006 Dario Parisi Homologation Engineer Tel Notified Body: EMCCert Dr. Rasek Boelwiese Ebermannstadt Germany

17 06DE2335B.pmd 53 INSTALLATIONSBEVIS INSTALLASJONSSERTIFIKAT INSTALLATIONSCERTIFIKAT ASENNUSTODISTUS Undertecknad installatör garanterar att installationen av billarmet som beskrivs nedan har utförts av mig i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installatøren (som har underskrevet dokumentet) sertifiserer at han/hun har utført personlig installasjonen av bilens alarmsystem som beskrives følgende i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. Undertegnede installatør erklærer at have udført installationen af nedenstående tyverialarm i køretøjet med overholdelse af anvisningerne fra producenten. Allekirjoittanut asentaja vakuuttaa suorittaneensa seuraavassa kuvaillun hälytyslaitteen asennuksen henkilökohtaisesti valmistajan ohjeiden mukaan. INSTALLATIONSUPPGIFTER - INFORMASJON OM INSTALLASJONEN OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLATION - ASENNUSTIEDOT INSTALLATÖR / INSTALLATØR INSTALLATØR / ASENTAJA ADRESS / ADRESSE ADRESSE / LÄHIOSOITE POSTNUMMER / POSTNUMMER POSTNUMMER / POSTINUMERO INSTALLATIONSDATUM INSTALLASJONSDATO INSTALLATIONSDATO ASENNUSPVM MÄRKE / MERKE MÆRKE / MERKKI TYPGODKÄNNANDENUMMER / GODKJENNINGSNUMMER TYPEGODKENDELSESNR. / TYYPPIHYVÄKSYNTÄNUMERO UNDERSKRIFT / UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT / ALLEKIRJOITUS MÄRKE / MERKE MÆRKE / MERKKI MODELL / MODELL REGISTRERINGSNUMMER / REG.NR. MODEL / MALLI INDREGISTRERINGSNR. / REKISTERINRO KUND-/BILÄGARUPPGIFTER - INFORMASJON OM KUNDEN/BILEIEREN OPLYSNINGER VEDRØRENDE KUNDE/KØRETØJETS EJER - ASIAKKAAN/AJONEUVON OMISTAJAN TIEDOT FÖRNAMN / FORNAVN FORNAVN / ETUNIMI ADRESS / ADRESSE ADRESSE / LÄHIOSOITE POSTNUMMER / POSTNUMMER POSTNUMMER / POSTINUMERO BESKRIVNING AV TILLBEHÖR - BESKRIVELSE AV TILBEHØRET BESKRIVELSE AF UDSTYR / TUOTTEEN KUVAUS TYP / TYPE TYPE / TYYPPI BESKRIVNING AV FORDON - INFORMASJON OM BILEN OPLYSNINGER VEDRØRENDE KØRETØJ - AJONEUVON TIEDOT EFTERNAMN / ETTERNAVN EFTERNAVN / SUKUNIMI TFN. / TLF. TLF. / PUH. CHASSINUMMER / CHASSISNR. CHASSISNR. / RUNGON NRO TFN. / TLF. TLF. / PUH. / A/c NO. / A/c NO. DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM ÅRLIGA KONTROLLER AV BILLARMET - ÅRLIGE KONTROLLER AV ALARMSYSTEMET ÅRLIGE KONTROLLER AF TYVERIALARM - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUKSET INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA

18 SE DK NO FI GARANTIVILLKOR Produkten täcks av en 24 månaders garanti som gäller från köpdatumet, som bestyrks av kassakvittot eller av en räkning. Garantin gäller inte om produkten har skadats på grund av en felaktig installation, vid fall, under transporten, på grund av vårdslöshet eller orsaker som inte kan härledas till tillverkningsfel. Vid en felaktig installation av systemet utbetalar inte tillverkaren någon typ av ersättning för någon typ av direkta eller indirekta skador på personer eller föremål. För att nyttja garantin ska användaren vända sig till den auktoriserade återförsäljaren med inköpsbeviset som anger respektive datum. GARANTIVILKÅR Produktet er dækket af 24 måneders garanti med start fra købsdatoen, hvis denne attesteres med kassebon eller faktura. Garantien gælder ikke, hvis produktet er beskadiget på grund af forkert installering, skader som følge af fald eller transport, forsømmelse eller andre årsager, som ikke skyldes fabriksfejl. Hvis systemet installeres forkert, giver producenten ingen erstatning for direkte eller indirekte skader af nogen art, hverken på personer eller ting. For at kunne nyde godt af garantien skal man henvende sig til en autoriseret forhandler med købsbeviset påført den pågældende data. GARANTIBETINGELSER Produktet har en garanti på 24 måneder fra og med kjøpsdatoen med kassakvitteringen eller en faktura som bevis. Garantien gjelder ikke hvis produktet er skadet på grunn av feil installering eller på grunn av fall eller transport, eller ved feil som ikke kan tilbakevises til produksjonstidspunktet. Hvis systemet er feilinstallert, gir ikke produsenten noen som helst form for godtgjørelse for oppståtte skader - direkte eller indirekte på personer eller gjenstander. For å nyte godt av garantien må du ta kontakt med godkjent forhandler og ta med kvitteringen med kjøpsdatoen. TAKUUEHDOT Tuotteen takuu on voimassa 24 kuukautta ostokuitin tai laskun vahvistamasta hankintapäivämäärästä lähtien.takuu ei ole voimassa, jos tuote on vahingoittunut virheellisen asennuksen, putoamisen tai kuljetuksen aiheuttamien vahinkojen, laiminlyönnin tai muiden seikkojen vuoksi, joita ei voida katsoa valmistusvirheeksi. Jos järjestelmä on asennettu virheellisesti, valmistaja ei vastaa millään tavalla minkäänlaisista suorista tai epäsuorista henkilö- tai omaisuusvahingoista. Takuukorvausasioissa tulee kääntyä valtuutetun jälleenmyyjän puoleen ja esittää hankintatodistus, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä DE2335B.pmd 54

19 55 06DE2335B.pmd 55

20 Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för fel och defekter på stöldskyddet och/eller elsystemet i ditt fordon som beror på en felaktig installation och/eller om de tekniska egenskaperna inte respekteras. Stöldskyddet har endast en avskräckande effekt mot eventuell stöld. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar ved skader eller anomalier i tyverialarmen og / eller det elektriske anlegget til bilen din, som følger av en ikke korrekt installasjon og / eller manglende respekt for de gitte tekniske egenskapene. Tyverialarmen fungerer kun som advarsel mot eventuelle tyverier. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar ved fejl og anomali af tyverisikringen og / eller af det elektriske anlæg i Jeres vogn der grundes af en ikke korrekt installation og/eller manglende respekt af de viste tekniske egenskaber. Tyverisikringen fungerer kun til afskrækkelse mod eventuelle tyverier. Valmistaja ei ota vastuuta ajoneuvon varkaudeneston ja/tai sähköjärjestelmän vioista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat annettujen teknisten ominaisuuksien virheellisestä asennuksesta ja/tai noudattamatta jättämisestä. Varkaudenesto toimii yksinomaan varoituksena mahdollisia varkauksia vastaan. 06DE2335B - 10/07 Cobra Automotive Technologies via Astico VARESE - ITALY 06DE2335B.pmd 56

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

2245C-rev01 G100 - G300

2245C-rev01 G100 - G300 MAUALE UTETE E ISTALLATORE USER AD FITTIG ISTRUCTIOS MAUEL UTILISATEUR MAUAL DEL USUARIO MAUAL DE USO ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÔÇ UŽIVATELSKÝ ÁVOD AVÄDARMAUAL BRUKERMAUAL BRUGERMAUAL MOTAGE UD BEDIEUGSALEITUG 06DE2245C.pmd

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere