BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET 06DE2335B.pmd 1

2 Kære kunde, Vi takker for Deres valg og kan oplyse, at dette produkt er et teknologisk avanceret tyverisikringssystem, der lever op til de standarder, som er fastsat af automobilproducenternes krav og er i overensstemmelse med fællesskabsdirektiverne. De, kære kunde, har efter installering af systemet, fået fjernbetjeningerne og brugermanualen, der også indeholder produktets overensstemmelseserklæring og det tilhørende installationscertifikat. Manualen er opdelt i 8 sektioner: Side 15 INDLEDNING 16 EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR 17 KORTE INSTRUKTIONER 19 PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 22 ALARMHUKOMMELSE 23 NØDFRAKOBLING 24 INDIVIDUEL PIN-KODE 25 VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Læs manualen omhyggeligt: herved får De den størst mulige fornøjelse af produktet. Vi tilråder desuden, at denne manual opbevares sammen med bilens dokumenter, så den lettere kan konsulteres, hvis det bliver nødvendigt. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan løses ved hjælp af forslagene i kapitel 8 (side 25), bør man henvende sig til sin installatør. 14 DK 06DE2335B.pmd 14

3 1 - INDLEDNING Dette alarmsystem til indbrudssikring styres af en fjernbetjening med sikkerhedskode. Denne teknologi giver en ektrem høj grad af beskyttelse mod forsøg på at kopiere koden. Fjernbetjeningen gør det muligt at aktivere systemet fra en afstand af 5-10 meter fra køretøjet. Under visse omstændigheder kan rækkevidden reduceres på grund af interferens fra andre kiler (f.eks. radioamatører, der opererer på samme bånd). Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal man gå så tæt som muligt på køretøjet. Hvis systemet omfatter automatisk lukning af ruderne fra fjernbetjeningen, anbefaler vi, at dette foretages, mens man står i nærheden af køretøjet, så det sker under sikre forhold. Den totale sikring af jeres køretøj garanteres af følgende: MOD. AK4198 AC4196 AK4193 STARTSPÆRRE RUM-SIKRING OMKREDS-SIKRING SIKRING MOD OVERSKÆRING AF LEDNINGER Systemet er forsynet med en selvlærende funktion, som gør alle ekstrafunktioner i forbindelse med tilføjelse eller udskiftning af fjernbetjeningen lettere, og det kan udelukkende ske med brugerens tilladelse. 1 - INDLEDNING 15 06DE2335B.pmd 15

4 2 - EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR Den tyverisikring, De har anskaffet, kan suppleres med følgende moduler for at øge køretøjets sikkerhed: 5452: Antiløft-modul Når tyverisikringen er koblet til, beskytter antiløftmodulet, ved hjælp af en speciel føler, køretøjet mod førsøg på at slæbe det væk eller løfte det med henblik på tyveri af værdifuldt tilbehør, for eksempel legerede hjulkaplser. OPTIONAL: NØDPANEL OG JACK NØGLE: KODE AM0939EUSAA I nødstilfælde skal nøglen isættes i 1 sek. I nødpanelet DRIVER CARDS: Bruges kun til identifikation af tyvesikringsmodulet. 5462: Hyperfrekvens-modul Når tyverisikringen er koblet til, kan modulet, der sidder skjult inde i køretøjet, ved hjælp af hyperfrekvens-stråler garantere rumsikringen i kabinen. 2980: Oprulning af ruder Når tyverisikringen kobles til, lukkes de elektriske ruder i køretøjet automatisk. Modulet egner sig til alle biltyper med elektriske ruder EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR 06DE2335B.pmd 16

5 3 - KORTE INSTRUKTIONER Tilkobling Ved tryk på tasten A på fjernbetjeningen låses dørene (hvis B køretøjet er forsynet med centrallås). A Retningsviserne blinker to gange. Brummerenn udsender to akustiske signaler (hvis den er aktiveret). Sikkerhedsanordningerne bliver aktive efter 23 sek. Lysdioden tændes med fast lys i 23 sek hvorefter den blinker. Tilkobling Frakobling Abrydelse af alarm Panikalarm Deaktivering af ekstra ultralydsrumføler (hvis installeret) Car Finder FJERNBETJENING SFUNKTION Tast A Tast B Lydløs tilkobling For at fjerne det akusitiske signal fra brummeren midlertidigt ved tilkoblingen trykkes på fjenbetjeningens tast A, før man slukker for instrumentbrættet. Ved næste tilkobling fungerer brummeren igen. 3 - KORTE INSTRUKTIONER Sikring Når systemet er koblet til, vil åbning af motorhjelm, bagagerum, en af dørene eller forsøg på start sætte en akustisk og visuel alarm i gang i cirka 120 sek. Ved produkter med rumføler startes en alarm efter forsøg på indbrud i kabinen. Efter endt cyklus forbliver systemet tilkoblet Afbrydelse af en igangværende alarm Når systemet er i alarm, kan sirenen og retningsvisernes blinken kobles fra ved, at man trykker en gang på fjernbetjeningens tast B. Herved afbrydes alarmcyklussen, men systemt er fortsat koblet til. For at koble systemet helt fra trykkes en gang til på fjernbetjeningens tast B Frakobling Ved tryk på tasten B på fjernbetjeningen låses dørene op. Retningsviserne blinker en gang. Brummeren udsender et akustisk signal (hvis den er aktiveret). Sikkerhedsanordningerne kobles fra med det samme. Lysdioden slukkes Alarmhukommelse Hvis der er opstået alarmer under jeres fravær, udsender retningsviseren og brummeren fire signaler i stedet for et. Se desuden kapitel DE2335B.pmd 17

6 Deaktivering af ultralyds-rumføleren Hvis man ønkser at koble sikkerhedssystemet til med ruderne åbne, eller hvis en passager bliver i kabinen, kan man frakoble rumføleren, så der ikke opstår alarmer. 1) Aktivér systemet ved at trykke på fjernbetjeningens tast A. 2) Tryk på fjernbetjeningens tast A igen inden for 23 sek. Hvis der er installeret en hyperfrekvensføler eller en antiløftføler, kan man foretage frakoblingen ved at trykke to gange på tasten A inden for 23 sek. Modtagelsen af signalet bekræftes af en blinken fra retningsviserne og af et akustisk signal fra brummeren (hvis den er aktiveret). Føleren er udelukket. Alle de øvrige sikkerhedsanordninger forbliver aktive. Følerne aktiveres automatisk igen ved næste tilkobling af systemet Car Finder Denne funktion gør det muligt at finde køretøjet, for eksempel på en parkeringsplads. Når alarmen er tilkoblet og efter en forsinkelse trykkes én gang på A på fjernbetjeningen og systemet starter en optisk alarm ved hjælp af blinklysene (og brummeren,hvis den er aktiveret) i højst 3 sek. Car Finder-funktionen kan kun bruges, når alarmen er koblet til. B A Panik alarm Hvis Car Finder-funktionen ikke er aktiv, og hver gang man trykker på fjernbetjeningens tast A, vil der efter 23 sek fra tilkoblingen starte en alarmcyklus (lyd fra sirenen og blinken med retningsviserne). Hvis Car Finder-funktionen er aktiv, trykkes to gange efter hinanden på fjernbetjeningens tast A og for panikalarmen trykkes på fjernbetjeningens tast B Garage funktion Garage funktionen tillader midlertidig frakobling af alarmsystemet. Det er især nyttigt for at efterlade vognen på parkeringspladser hvor det er nødvendigt at give bilens nøgle. Denne funktion tillader derfor at man undgår at give fjernbetjeningen eller PIN koden sammen med nøglen. Dette tilrådes for at undgå uautoriseret brug af køretøjet. Inden vognen afleveres, skal man gå videre med følgende modalitet: tænd instrumentbrættet og åbn førersidens dør, ved at holde fjernbetjeningens tast A trykt i mindst 4 sek. I denne tid vil lysdioden forblive tændt på fast måde. Bekræftelsen af funktionen vises ved blinklys og signal fra brummeren, begge har en varighed af 3 sek. Ved enhver tænding af instrumentbrættet bekræftes aktiveringen af garage funktionen af et akustisk signal af brummeren og et visuelt signal af lysdioden. Fjernbetjeningen kan bruges til blokering og ophævning af centrallåsen og til aktivering og deaktivering af motorblokeringen men den tilkobler ikke systemet. Funktionen deaktiveres på 3 måder: ved at trykke fjernbetjeningens tast B i 4 sek med tændt instrumentbræt; ved at trykke tasten på lysdiodens panel i 2 sek efter 10 aktiveringer af vognens instrumentbræt. 3 - KORTE INSTRUKTIONER 06DE2335B.pmd 18

7 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER Eftersom dette systems funktionsmæssige egenskaber kan instilles individuelt, har installatøren i denne manual fremhævet hvilke funktioner, der er aktiveret. Programmeringen fra fabrikken er fremhævet i det sorte felt Komfortstyret lukning af ruder Hvis man holder fjernbetjeningens tast A nede ved tilkoblingen, lukkes ruderne ved styring. Herved er det muligt at standse rudernes oprulning, når tasten slippes Aktivering af forsinkelse ved styring af ruder Når denne funktion aktiveres, går vinduerne op med 1 sek forsinkelse i forhold til lukningen af dørene Autmatisk låsning af døre Gør det muligt at lukke dørene automatisk med en forudbestemt hastighed eller i løbet af 20 sek fra tændingen af instrumentbrættet. I begge tilfælde låses dørene automatisk, når instrumentbrættet slukkes Valg af automatisk dørlås - modus Tid Hatisghed Fastsætter den automatiske låsning af dørene i forhold til hastighed eller tid Automatisk tilkobling af systemet Hver gang man slukker for instrumentbrættet og lukker den sidste dør, starter en nedtælling på 2 min., hvorefter systemet kobles til, uden at dørene låses. Hvis instrumentbrættet tændes inden for 2 min. tilkobles systemet ikke Automatisk tilkobling af startspærre Startspærren tilkobles automatisk 2 min. efter slukningen af instrumentbrættet. Lysdioden blinker. Start af motoren forhindres. For at frakoble systemet skal man taste B på fjernbetjeningen Startspærre-alarm Gør det muligt at tilføje alarmfunktionen til den automatiske startspærrefunktion. Hvis instrumentbrættet tændes, starter en alarm efter 25 sek Gentilkobling af startspærre Ved frakobling fra en fjernbetjening venter systemet i 40 sek hvorefter startspærren gentilkobles, hvis instrumentbrættet ikke tændes. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 19 06DE2335B.pmd 19

8 Gentilkobling alarm Aktiveret Ved frakobling fra en fjernbetjening venter systemet i 40 sek hvorefter systemet gentilkobles, hvis instrumentbrættet ikke tændes. Hvis døren eller bagagerummet åbnes, standses nedtællingen Dørlås ved gentilkobling af alarm Denne funktion tilføjer lukning af dørene til gentilkoblingalarmfunktionen Signalering døre / motorhjelm / bagagerum åbne Aktiveret Deaktiveret Ved tilkobling signalerer systemet med brummer og blinklys (3 signaleringer afbrummeren og 5 blink) om døre, motorhjelm eller bagagerum er åbne. Hvis disselukkes inden 23 sek, vil deres næste åb-ning genkendes. Hvis de 23 sek udløberuden at dørene, motorhjelmen eller baga-gerummet er blevet lukket, vil systemet ikkelængere kontrollere deres status før det af-læser en ny lukning / åbning som vil starte en alarm Tilkoblin / frakobling af blinklys Aktiveret Deaktiveret Deaktiveret Systemet signalerer med to blink med retningsviserne, at det er koblet til, og med et blink, at det er koblet fra. Hvis funktionen er deaktiveret, blinker retningsviserne kun, når der startes en alarmcyklus Brummer Signalerer tilkobling og frakobling med en lyd i takt med retningsviserne Brummer ved Car Finder Signalerer car finder-funktionen med en lyd i takt med retningsviserne Automatisk tyverisikring Denne modalitet kræver genkendelse af brugeren hver gang instrumentbrættet tændes og ved enhver åbning af døren med tændt instrumentbræt. Aktivering af tyverisikringen signaleres af et langt blink fra lysdioden. Genkendelse forekommer ved: korrekt isættelse af 2 første tal på PIN- koden; kontakt med Jack nøglen i 1 sek med nødpanelet (hvis) modtagelse af Driver Card signal (hvis) Genkendelsen bekræftes af et langt blink af lysdioden og tillader et normalt brug af køretøjet.genkendelsen skal forekomme indenfor 50 sek efter at tyverisikringen er aktiveret. Hvis genkendelsen ikke forekommer indenfor 30 sek, vil fjernbetjeningerne deaktiveres. Hvis genkendelsen sker indenfor 50 sek, startes en alarmcyklus på 30 sek, når denne sluttes vil systemet tilkobles uden startspærren. Ved slukning af instrumentbrættet aktiveres motorblokeringen efter 20 sek. For at frakoble systemet tyverisikringen erdet nødvendigt at taste hele PIN - koden ind. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 06DE2335B.pmd 20

9 Frivillig tyverisikring Aktiveret Denne modalitet kræver at brugeren af køretøjet frivilligt aktiverer funktionen ved trykpå tast B på fjernbetjeningen med tændt instrumentbræt. Aktiveringen af tyverisikringen signaleres afhurtigt lysdiode blink. Ved enhver døråbning, med tændt instrumentbræt,aktiverestyverisikringsmodaliteten og slukning af lysdioden. Genkendelse sker ved: Deaktiveret korrekt isættelse af de 2 første tal på PIN koden; kontakt med Jack nøglen i 1 sek. I nødpanelet (hvis selvlært): modtagelse af signal fra Driver Card (hvis selvlært) Autohazzard Hvis aktiveret, tænder systemet de fire pile, hvis køretøjets hastighed sænkes med 50% i løbet af et sek Signalering af hastighedgrænse Hvis aktiveret, signalerer systemet med brummeren, at hastighedsgrænsen er overskredet. For at gemme hastighedsgrænsen i hukommelsen trykkes tasten A på fjernbetjeningen, når køretøjet kører under hastighedsgrænsen. For at frakoble funktionen trykkes fjernbetjeningens tast B, mens køretøjet er i bevægelse. Det er muligt at aktivere /deaktivere funktionen ved at trykke længe på tasten på styrepanelet. Genkendelsen bekræftes ved et langt blink af lysdioden og tillader normalt brug af køretøjet. Genkendelsen skal forekomme indenfor 50 sek fra aktivering af tyverisikring. Hvis genkendelsen ikke forekommerindenfor de første 30 sek, bliver fjernbetjeningerne deaktiverede. Hvis genkendelsen ikke forekommer indenfor 50 sek, startes en alarmcyklus på 30 sek., og ved slut af denne isættes systemet uden motorblokering. Ved sluk af instrumentbrættet aktiveres motorblokeringen efter 20 sek. For at frakoble systemet i tyverisikringsalarmstatus er det nødvendigt at taste hele PIN - koden. 4 - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER 21 06DE2335B.pmd 21

10 5 - ALARMHUKOMMELSE Ved frakobling meddeler systemet, hvis der er forekommet en alarm, med fire signaler fra retningsviserne og brummeren. Hold øje med signalerne fra lysdioden, som er disponible indtil næste tilkobling af systemet, eller indtil instrumentbrættet tændes. De forskellige signaler afslører, hvad der har været årsagen til alarmen. SIGNAL FRA LYSDIODEN ALARMENS ÅRSAG 1 blink Åbning af døre 2 blink Indgreb fra rumføler 3 blink Åbning af motorhjelm 4 blink Forsøg på start (startnøgle) 5 blink Åbning af bagagerum 6 blink Overskårne ledninger 7 blink Indgreb fra indgang til hastighedsføer /ekstra følere ALARMHUKOMMELSE 06DE2335B.pmd 22

11 6 - NØDSTILFÆLDE For at frakoble systemet uden at bruge fjernbetjening gøres følgende: tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til første tal i jeres PIN-kode. Til hvert tryk på tasten svarer en hurtigt blinken fra lysdioden. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de øvrige tal. Når indtastningen af tallene er færdig, frakobles systemet, hvis koden er korrekt. SIRENE ON kort blinken Tryk det antal gange, som svarer til værdien for PINkodens tal pause Lang blinken PIN CODE OK ALARM FRAKOBLET NØDSTILFÆLDE Tilføjelse af efterfølgende PIN CODE -tal 6 - NØDSTILFÆLDE 23 06DE2335B.pmd 23

12 7 - PERSONAL PIN CODE Da den personlig kode (PIN) giver mulighed for at få adgang til systemet, må den ikke efterlades uden tilsyn inde i bilen. Ellers vil den kunne bruges til at frakoble systemet, eller til at tilføje fjernbetjeninger uden tilladelse. Hvis den bliver væk, er det altid muligt at skifte PIN-kode ved hjælp af en enkel procedure: 1. Kobl systemet fra ved hjælp af fjernbetjeningen. 2. Drej startnøglen til instrumentbræt tændt - position 3. Åbn en dør og motorhjelmen og hold dem åbne under programmeringen. 6. Indstilling af en ny PIN-kode: Når det fjerde tal er indtastet, slukkes instrumentbrættet. Gentag indtastningen af koden. Hvis systemet finder at der er overensstemmelse mellem den indtastede og den programmerede kode, gemmes koden. Når koden er gemt, vises det med en blinken på 3 sek. fra retningsviserne og lysdioden. For at gå ud fra proceduren på et hvilket som helst tidspunkt skal man lukke døren. Den gamle PIN - kode bliver gemt. 4. Tryk på tasten A på fjernbetjeningen, indtil pilen med en blinken indikerer, at man er kommet ind i programmeringen. 5. Tast den gamle PIN-kode: Tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til første tal i PIN-koden, som skal indtastes. Til hvert tryk på tasten svare en hurtig blinken fra lysdioden. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de øvrige tal. Gentag indtastningen af den gamle PIN - kode PERSONAL PIN CODE 06DE2335B.pmd 24

13 8 - VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Fjernbetjeningens batteri er løbet tør Hvis lysdioden blinker i kort tid, når man holder en af tasterne nede, eller hvis den blinker uregelmæssigt, betyder det at batteriet er ved at løbe tør. Sørg for at udskifte batteriet Fejlfindingstabel Fjernbetjeningen frakobler/tilkobler ikke systemet Løsning A: Batteriet kan være løbet tør (kapitel 8 side 25). 1. For at skifte batteri åbnes fjernbetjeningens hylster, idet man sørger for at løfte på det sted, som er vist på figuren. 2. Fjern batteriet ved at tage det ud som vist. 3. Vent cirka 10 sek. 4. Indsæt det nye batteri og sørg for kun at røre det på siderne. Overhold polariteterne, som vist på figuren. 5. Luk hylstret igen og tryk tasten A på fjernbetjeningen for at kontrollere systemets svar. Foretag prøven i nærheden af køretøjet. 6. Smid det gamle batteri i de specielt indrettede opsamlingskontainere. 7. Hvis begge fjernbetjeninger skulle blive væk, kan man under alle omstændigheder foretage en nød - frakobling. Følg proceduren til frakobling / nødsituation (kapitel 6) Løsning B: Løsning A: Løsning B: Følg nød-proceduren til frakobling af systemet (kapitel 6 side 23) og ret henvendelse til jeres forhandler. Der er opstået en uforklarlig alarm Hvis der er tale om en alarm forårsaget af rumføler eller ultralydsføler, kontrolleres at vinduer, soltag og luftindtag er lukkede, og at der ikke er bevægelige genstande inde i køretøjet. Hvis problemet fortsætter, skal man henvende sig til installatøren. Hvis der er tale om en alarm vedåbning af døre, motorhjelm eller bagklap, har en af tasterne sandsynligvis brug for en justering. 8 - VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 25 06DE2335B.pmd 25

14 50 06DE2335B.pmd 50

15 06DE2335B.pmd 51 Cobra Automotive Technologies S.p.A. v. Astico, 41 I VARESE ITALY Declaration of Conformity The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the: RECEIVER Model 01M00006A Conform to the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance to the following relevant standards and Directives: Radio: EN EMC: European Directive 95/54/EC Health & Safety: European Directive 95/56/EC (relevant parts for safety) EN September 2006 Dario Parisi Homologation Engineer Tel

16 06DE2335B.pmd 52 Cobra Automotive Technologies S.p.A. v. Astico, 41 I VARESE ITALY Declaration of Conformity The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the: TRANSMITTERS Models 2771, 8702 Conform to the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance to the following relevant standards and Directives: Radio: EN EMC: EN /3 Health & Safety: EN EN September 2006 Dario Parisi Homologation Engineer Tel Notified Body: EMCCert Dr. Rasek Boelwiese Ebermannstadt Germany

17 06DE2335B.pmd 53 INSTALLATIONSBEVIS INSTALLASJONSSERTIFIKAT INSTALLATIONSCERTIFIKAT ASENNUSTODISTUS Undertecknad installatör garanterar att installationen av billarmet som beskrivs nedan har utförts av mig i enlighet med tillverkarens instruktioner. Installatøren (som har underskrevet dokumentet) sertifiserer at han/hun har utført personlig installasjonen av bilens alarmsystem som beskrives følgende i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. Undertegnede installatør erklærer at have udført installationen af nedenstående tyverialarm i køretøjet med overholdelse af anvisningerne fra producenten. Allekirjoittanut asentaja vakuuttaa suorittaneensa seuraavassa kuvaillun hälytyslaitteen asennuksen henkilökohtaisesti valmistajan ohjeiden mukaan. INSTALLATIONSUPPGIFTER - INFORMASJON OM INSTALLASJONEN OPLYSNINGER VEDRØRENDE INSTALLATION - ASENNUSTIEDOT INSTALLATÖR / INSTALLATØR INSTALLATØR / ASENTAJA ADRESS / ADRESSE ADRESSE / LÄHIOSOITE POSTNUMMER / POSTNUMMER POSTNUMMER / POSTINUMERO INSTALLATIONSDATUM INSTALLASJONSDATO INSTALLATIONSDATO ASENNUSPVM MÄRKE / MERKE MÆRKE / MERKKI TYPGODKÄNNANDENUMMER / GODKJENNINGSNUMMER TYPEGODKENDELSESNR. / TYYPPIHYVÄKSYNTÄNUMERO UNDERSKRIFT / UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT / ALLEKIRJOITUS MÄRKE / MERKE MÆRKE / MERKKI MODELL / MODELL REGISTRERINGSNUMMER / REG.NR. MODEL / MALLI INDREGISTRERINGSNR. / REKISTERINRO KUND-/BILÄGARUPPGIFTER - INFORMASJON OM KUNDEN/BILEIEREN OPLYSNINGER VEDRØRENDE KUNDE/KØRETØJETS EJER - ASIAKKAAN/AJONEUVON OMISTAJAN TIEDOT FÖRNAMN / FORNAVN FORNAVN / ETUNIMI ADRESS / ADRESSE ADRESSE / LÄHIOSOITE POSTNUMMER / POSTNUMMER POSTNUMMER / POSTINUMERO BESKRIVNING AV TILLBEHÖR - BESKRIVELSE AV TILBEHØRET BESKRIVELSE AF UDSTYR / TUOTTEEN KUVAUS TYP / TYPE TYPE / TYYPPI BESKRIVNING AV FORDON - INFORMASJON OM BILEN OPLYSNINGER VEDRØRENDE KØRETØJ - AJONEUVON TIEDOT EFTERNAMN / ETTERNAVN EFTERNAVN / SUKUNIMI TFN. / TLF. TLF. / PUH. CHASSINUMMER / CHASSISNR. CHASSISNR. / RUNGON NRO TFN. / TLF. TLF. / PUH. / A/c NO. / A/c NO. DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM DA- TUM DATO DATO PVM ÅRLIGA KONTROLLER AV BILLARMET - ÅRLIGE KONTROLLER AV ALARMSYSTEMET ÅRLIGE KONTROLLER AF TYVERIALARM - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUKSET INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA INSTALLATÖR INSTALLATØR INSTALLATØR ASENTAJA

18 SE DK NO FI GARANTIVILLKOR Produkten täcks av en 24 månaders garanti som gäller från köpdatumet, som bestyrks av kassakvittot eller av en räkning. Garantin gäller inte om produkten har skadats på grund av en felaktig installation, vid fall, under transporten, på grund av vårdslöshet eller orsaker som inte kan härledas till tillverkningsfel. Vid en felaktig installation av systemet utbetalar inte tillverkaren någon typ av ersättning för någon typ av direkta eller indirekta skador på personer eller föremål. För att nyttja garantin ska användaren vända sig till den auktoriserade återförsäljaren med inköpsbeviset som anger respektive datum. GARANTIVILKÅR Produktet er dækket af 24 måneders garanti med start fra købsdatoen, hvis denne attesteres med kassebon eller faktura. Garantien gælder ikke, hvis produktet er beskadiget på grund af forkert installering, skader som følge af fald eller transport, forsømmelse eller andre årsager, som ikke skyldes fabriksfejl. Hvis systemet installeres forkert, giver producenten ingen erstatning for direkte eller indirekte skader af nogen art, hverken på personer eller ting. For at kunne nyde godt af garantien skal man henvende sig til en autoriseret forhandler med købsbeviset påført den pågældende data. GARANTIBETINGELSER Produktet har en garanti på 24 måneder fra og med kjøpsdatoen med kassakvitteringen eller en faktura som bevis. Garantien gjelder ikke hvis produktet er skadet på grunn av feil installering eller på grunn av fall eller transport, eller ved feil som ikke kan tilbakevises til produksjonstidspunktet. Hvis systemet er feilinstallert, gir ikke produsenten noen som helst form for godtgjørelse for oppståtte skader - direkte eller indirekte på personer eller gjenstander. For å nyte godt av garantien må du ta kontakt med godkjent forhandler og ta med kvitteringen med kjøpsdatoen. TAKUUEHDOT Tuotteen takuu on voimassa 24 kuukautta ostokuitin tai laskun vahvistamasta hankintapäivämäärästä lähtien.takuu ei ole voimassa, jos tuote on vahingoittunut virheellisen asennuksen, putoamisen tai kuljetuksen aiheuttamien vahinkojen, laiminlyönnin tai muiden seikkojen vuoksi, joita ei voida katsoa valmistusvirheeksi. Jos järjestelmä on asennettu virheellisesti, valmistaja ei vastaa millään tavalla minkäänlaisista suorista tai epäsuorista henkilö- tai omaisuusvahingoista. Takuukorvausasioissa tulee kääntyä valtuutetun jälleenmyyjän puoleen ja esittää hankintatodistus, jossa on näkyvissä ostopäivämäärä DE2335B.pmd 54

19 55 06DE2335B.pmd 55

20 Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för fel och defekter på stöldskyddet och/eller elsystemet i ditt fordon som beror på en felaktig installation och/eller om de tekniska egenskaperna inte respekteras. Stöldskyddet har endast en avskräckande effekt mot eventuell stöld. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar ved skader eller anomalier i tyverialarmen og / eller det elektriske anlegget til bilen din, som følger av en ikke korrekt installasjon og / eller manglende respekt for de gitte tekniske egenskapene. Tyverialarmen fungerer kun som advarsel mot eventuelle tyverier. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar ved fejl og anomali af tyverisikringen og / eller af det elektriske anlæg i Jeres vogn der grundes af en ikke korrekt installation og/eller manglende respekt af de viste tekniske egenskaber. Tyverisikringen fungerer kun til afskrækkelse mod eventuelle tyverier. Valmistaja ei ota vastuuta ajoneuvon varkaudeneston ja/tai sähköjärjestelmän vioista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat annettujen teknisten ominaisuuksien virheellisestä asennuksesta ja/tai noudattamatta jättämisestä. Varkaudenesto toimii yksinomaan varoituksena mahdollisia varkauksia vastaan. 06DE2335B - 10/07 Cobra Automotive Technologies via Astico VARESE - ITALY 06DE2335B.pmd 56

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

rev01 4600 BRUGERMANUAL

rev01 4600 BRUGERMANUAL 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

BRUGERMANUAL

BRUGERMANUAL 4625-4627 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema.

CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema. CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema. AK4625 har trådløs forbindelse mellem sirenen i motorrummet og alarmmodulet inde i kabinen = Monteringstiden nedsættes

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur Version: First IT ES NL DK CZ DE FR Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Dette dokument

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning LP-805

Garantibevis og brugervejledning LP-805 Garantibevis og brugervejledning LP-805 Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens biometriske dørlås. Husk: Dette er en helt ny måde at få adgang på, og låsen skal lige, som med

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere