Independencia. En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Independencia. En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed."

Transkript

1 Independencia En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed. A comparative discourse analysis of Spanish and Danish media coverage of the Catalans desire for independence. Kandidatafhandling Dato: 6. oktober 2014 Forfatter: Christina Narbón Blanc Gauguin Cand.ling.merc. Spansk og kommunikation (MLSK) Vejleder: Henrik Høeg Müller- Department of International Business Communication Omfang: typeenheder svarende til 79,9 normalsider á 2275 typeenheder Copenhagen Business School, oktober 2014

2

3 Resumen: "Independencia" El 11 de septiembre de 2012 los catalanes celebraron una Diada que fue muy diferente de las anteriores. En esta ocasión, el mundo exterior se dio cuenta del deseo de independencia de los catalanes que expusieron en grandes pancartas y lemas. Tanto los medios españoles como los daneses han hablado mucho sobre el deseo independentista catalan de ser un estado propio. Fuera de Cataluña, la mayoría de los medios españoles han descrito este deseo en términos negativos. Esta tesis surge al ver que los periódicos daneses en algunos casos también reflejan los puntos de vista negativos sobre los catalanes y su deseo de independencia. Son puntos de vista muy similares a los que se encuentran en muchos medios de comunicación españoles. Para investigar si hay lugar para preocupación, esta tesis usa el análisis crítico del discurso como teoría y método. El modelo tridimensional propuesto por Norman Fairclogh servirá como marco para analizar 55 artículos españoles y daneses. Los artículos están recolectados entre el 11 de septiembre de 2011 y el 23 de diciembre de 2013 y se centran sobre 4 acontecimientos, donde el deseo catalán de ser independiente ha progresado. Estos acontecimientos son: La Diada de 2012, las elecciones en Cataluña de 2012, La Diada de 2013 y preguntas y fecha para el referéndum soberanista en Cataluña. La prensa española está representada por los periódicos: El País, El Mundo y ABC. Los periódicos daneses por: Berlingske, Jyllands- Posten y Politiken. A través del análisis de texto, del análisis de la práctica discursiva y del análisis de la práctica social esta tesis responde a 3 preguntas. Primera pregunta: Cuáles son los discursos en uso cuando los medios de comunicación español /danés mencionan el deseo de independencia de los catalanes? En los artículos españoles se encuentran 6 discursos: discurso negativo de independencia, discurso de unidad, discurso de amenaza, discurso de mayoría silenciosa, discurso de comunicación y discurso de exclusión. En los artículos daneses hay 4 discursos: discurso de lucha, discurso de crisis, discurso negativo de independencia y discurso de exclusión. La siguiente pregunta se contesta haciendo un análisis del discurso comparativo: Qué similitudes y diferencias existen entre los discursos? Al compararlos se encuentra que los artículos españoles usan 4 discursos que no constan en los artículos daneses. El discurso de comunicación además está casi exclusivamente presente en los artículos de El País, cuando el periódico pide que haya un diálogo entre el gobierno español y el gobierno catalán para resolver el problema. En los artículos daneses hay 2 discursos

4 que no existen en los artículos españoles. Finalmente hay 2 discursos que están presentes en los periódicos de ambos países. El discurso negativo de independencia hace hincapié sobre la Constitución española como símbolo de la unión de España y de una ley inviolable. Los artículos daneses usan este discurso cuando señalan a los independentistas catalanes como seres egoístas y avaros, cuyo deseo de independencia se debe a la renuncia al apoyo económico a las regiones más pobres de país. El discurso de exclusión también está presente en los artículos de ambos países, concretamente cuando los artículos tratan la exclusión de Cataluña de la UE, en caso de que se llegue a independizar. Tercera y última pregunta de la tesis: Cómo han influido los discursos de los medios españoles en los medios daneses sobre este deseo de independencia y que consecuencias ha tenido esta influencia? Para contestar a esta pregunta se han recogido los resultados del análisis de texto y del análisis de la práctica discursiva y se han puesto en un contexto social. El análisis indica que los 3 discursos: discurso negativo de independencia, discurso de unidad y discurso de amenaza juntos ayudan a mantener el statu quo en la sociedad española en la cual existe un discurso nacional donde la unidad de España está representada por la Constitución española. Los 3 discursos mencionados también hacen uso de la constitución española como símbolo de unión y ley inviolable. La influencia de los discursos españoles se ven en el discurso negativo de independencia de los artículos daneses. La consecuencia de esta influencia es que los articulos daneses también dan una imagen negativa de los independistas catalanes. Un grupo de catalanes, a fin de intentar cambiar esta imagen negativa, ha creado la organización Col lectiu Emma.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Motivation Problemformulering Hypotese Teori og metode Afgrænsning Metode Videnskabsteoretisk ståsted Socialkonstruktionismen Diskursanalysen som metode Diskursbegrebet Mediediskurs Den kritiske diskursanalyse Norman Fairclough Indsamling og afgrænsning af empiri Indsamling Afgrænsning Metodekritik Teori Kritisk diskursanalyse Norman Faircloughs tredimensionelle model Analysestrategi Bemærkninger til analysen Analyse del I: Spanske artikler Diskursive praksis Interdiskursivitet Intertekstualitet Tekstdimensionen Ordvalg Modalitet Analyse del II: Danske artikler Diskursive praksis Interdiskursivitet...56

6 6.1.2 Intertekstualitet Tekstdimensionen Ordvalg Modalitet Komparativ analyse Analyse af social praksis Konklusion Litteraturliste Bilag...88

7

8 1. Indledning Den 11. september 2012 opdagede omverden at mange catalanere ønsker at blive uafhængige af Spanien. Den catalanske nationaldag, la Diada, blev ikke fejret på sædvanlig vis men udviklede sig til en kæmpe demonstration i regionens hovedstad, Barcelona. Gaderne i byen blev fyldt med catalanere, der bad i kor om Independencia. Mange medier, deriblandt de spanske udenfor Cataloniens grænser og de danske medier, bragte nyheden om denne begivenhed. Catalanernes ønske om selvstændighed er en aktuel sag, der er blevet og bliver skrevet meget om. Især i disse dage, hvor en catalansk folkeafstemning fastsat til den 9. november i år skal afgøre om Catalonien vil løsrive sig fra Spanien. Min interesse for emnet er ikke kun opstået fordi jeg er spanskstuderende på CBS, og derfor har en faglig nysgerrighed om Spanien. Min mor, hele hendes familie og mange af mine venner er fra Catalonien. Fra 1989 til 1996 boede jeg i regionen og studerede på et catalansk gymnasium. Både før og efter mit ophold har jeg besøgt familien i Catalonien mindst en gang om året og derfor har jeg også en personlig interesse i at følge, hvad der sker i Spanien og især i Catalonien. Jeg kender mange, der har deltaget i ovennævnte demonstration og for dem var det ikke starten på et ønske om et uafhængigt Catalonien. Det var derimod en begivenhed, hvor omverden lagde mærke til dem. Dagene efter spurgte de ind til hvad de danske medier havde fortalt om dem og begivenheden. De var både forventningsfulde og glade for at de var blevet hørt. Men også bekymrede for om de danske medier gengav nogle af de negative omtaler der var i de spanske medier udenfor Catalonien. Forholdet mellem Catalonien og resten af Spanien, især med den centrale regering i Madrid, er ikke blevet bedre efter denne demonstration for uafhængighed. Medierne har været talerør for sider. Både dem der er for et selvstændigt Catalonien og dem der er for et samlet Spanien. 1.1 Motivation Som sagt har man altså kunne følge catalanernes ønske om uafhængighed og tilsvarende Spaniens svar og holdning til dette i medierne. Både de spanske og danske aviser har skrevet om emnet. Dette speciale tager afsæt i en nysgerrighed og bekymring for at danske aviser også afspejler de negative synspunkter og

9 holdninger omkring catalanernes ønske om selvstændighed, der til dels præger det spanske mediebillede når de omtaler Catalonien. 1.2 Problemformulering Formålet med specialet er at foretage en komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed, for at kunne svare på nedenstående problemformulering. Følgende spørgsmål vil besvares: Hvilke diskurser tages i brug når de spanske/danske medier omtaler catalanernes ønske om uafhængighed? Hvilke ligheder og forskelle er der på diskurserne? På hvilken måde har de spanske mediers diskurser haft indflydelse på de danske mediers diskurser, der bruges når catalanernes ønske om uafhængighed fra Spanien omtales, og hvilke konsekvenser har denne indflydelse haft? 1.3 Hypotese Under tilblivelsen af specialet var følgende formodninger med til at danne problemformuleringen. Den første hypotese var, at der ville være et sammenfald mellem diskurserne brugt i de to landes artikler omkring emnet om catalanernes ønske om uafhængighed. Den anden hypotese var, at de spanske mediers diskurser har haft indflydelse på de danske mediers diskurser når de omtaler emnet. 1.4 Teori og metode For at besvare problemformuleringen anvendes den kritiske diskursanalyse som beskrevet af Norman Fairclough og helt konkret er hans tredimensionelle model valgt som teori og metode, da den beskæftiger sig med sammenhæng mellem tekst, diskurs og den sociale kontekst. Som empiri er der valgt 31 artikler fra 3 spanske aviser og 24 artikler fra 3 danske aviser, der analyseres ved hjælp af den tredimensionelle model.

10 I metodeafsnittet vil den kritiske diskursanalyse og dataindsamling blive nærmere forklaret, og i teoriafsnittet vil Norman Faircloughs tredimensionelle model uddybes. 1.5 Afgrænsning Specialet har fokus på de skrevne nyhedsmedier, da analysen af radio- og tv-mediet ville kræve et større arbejde i indsamling og transskribering end det fandtes muligt. Når man tager den begrænsede tidsperiode til specialeskrivningen (6 måneder) og omfang (højst 80 normalsider) i betragtning, er der derfor valgt en løsning der stadig kan besvare problemformuleringen.

11 2. Metode Specialet vil gennem brugen af teorien om kritisk diskursanalyse af Norman Fairclough belyse og svare på problemformuleringen. Først vil specialets videnskabsteoretiske ståsted begrundes. Socialkonstruktionismen er fundamentet i opgavens metode. Derefter beskrives diskursanalysen som metode og hvad formålet med den er. Herefter vil definitionen af diskurs der er fundet mest brugbar til specialet forklares. Diskursanalyse og diskurs er i det hele taget et stort felt, og derfor er man nød til at indsnævre det. Hermed ikke ment, at der ikke findes andre måder, at definere eller bruge diskursbegrebet eller diskursanalysen på. Jeg kommer bare med min fortolkning af det. Efterfølgende vil mediediskursen og medierne forklares. Hvorefter den kritiske diskursanalyse og Norman Faircloughs version af den vil beskrives. Afslutningsvis vil afgrænsning og indsamling af empiri skildres. 2.1 Videnskabsteoretisk ståsted Socialkonstruktionismen Specialets videnskabsteoretiske ståsted udspringer af måden jeg forstår og ser verden på. Som tosproget har jeg utallige gange været vidne til hvordan verden kan ses på forskellige måder 1. Vores måde at beskrive en situation er forskellig afhængig af, hvor i verden vi kommer fra og vores vilkår i livet. Jeg mener at socialkonstruktionismen bedst favner min forståelse af verden. I Vivien Burrs bog Social Constructionism beskriver hun fire præmisser der er karakteristika af socialkonstruktionismens generelle filosofiske antagelser. 1-Den første antagelse er en kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden. Vi kan ikke tage vores viden om verden som den objektive sandhed. Socialkonstruktionismen advarer os om at være mistænkelige over for vores egne antagelser af, hvordan verden er og ser ud. Vi mennesker har det med at inddele verden i kategorier, for at gøre det lettere at forstå den, men vi må forstå at verden ikke nødvendigvis består af disse opdelinger (Jørgensen & Phillips, 2005:13 og Burr, 2003). 1 Per Durst-Andersen beskriver i sin bog Bag om sproget fra 2011 forskellene på vores opfattelse og beskrivelse af verden igennem de forskellige sprog.

12 2-Den anden antagelse er historisk og kulturel specificitet. De kategorier og koncepter vi bruger og måden vi forstår verden på, er historisk og kulturelt specifikt. Hvor og hvornår vi lever præger vores forståelse af verden. Vi må ikke antage at vores forståelse af verden er den rigtige og tættere på sandheden end hvordan andre ser den (Jørgensen & Phillips, 2005:14, Burr, 2003 og Durst-Andersen, 2011). 3-Den tredje antagelse er at der er sammenhæng mellem viden og sociale processer. Vores forståelse af verden bliver skabt og opretholdt i sociale processer. Vores sociale interaktioner og især sproget bygger på og viser fælles sandheder (Jørgensen & Phillips, 2005:14 og Burr, 2003). 4-Den fjerde og sidste antagelse er at der er sammenhæng mellem viden og social handling. Der findes mange mulige konstruktioner af verdensbilledet som inviterer til forskellige sociale handlinger. Nogle virker naturlige for os, hvorimod andre ekskluderes og er utænkelige (Jørgensen & Phillips:14, 2005 og Burr, 2003). 2.2 Diskursanalysen som metode En diskursanalyse er både en metode og en teori, der er bygget op om de grundlæggende filosofiske præmisser eller antagelser, der udgør den socialkonstruktionistiske tankegang. Diskursanalyse kan for eksempel bruges når man er interesseret i at undersøge, hvordan nogle bestemte fænomener og verdensbilleder fremstilles i medierne. Hensigten med dette speciale, er at analysere hvordan to forskellige landes medier beskriver det samme fænomen og se om der er sammenfald i deres sprogbrug og vidensskabelse. Diskursanalysen fokuserer netop på de forskellige mønstre sproget er struktureret i vores ageren inden for forskellige sociale domæner (Jørgensen & Phillips, 2005:9), og er derfor velegnet som analyseform til denne opgave. Formålet med en diskursanalyse er at undersøge sproget og hvilke sociale konsekvenser det har. Diskursanalysen er ikke kun en metode men også en måde at tænke på og forstå verden. En diskursanalyse vil ikke give os konkrete svar, men den vil gøre os i stand til at forstå de bagvedliggende betingelser bag et konkret problem. Den gør os opmærksomme på vores egne og andres skjulte motivationer og kan derfor hjælpe os med at kunne løse konkrete problemer(fairclough, 1995b).

13 2.2.1 Diskursbegrebet Definitionen på diskurs i specialet er at det er en bestemt måde at tale om og forstå omverdenen på, altså en måde at repræsentere verden fra et bestemt perspektiv (Fairclough, 2010:3). Den bygger på en ide om at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som vores udsagn følger når vi agerer inden for forskellige sociale domæner. Analysen af diskurs har mange forskellige tilgange og kan bruges på mange forskellige sociale områder og i mange typer undersøgelser af disse mønstre af udsagn (Jørgensen & Phillips, 2005:9). I bogen Methods of Critical Discourse Analysis skrevet af Ruth Wodak og Michael Meyer fra 2009 står der, at inden for den kritiske diskursanalyse defineres diskurs som at sprogbrug i tale eller skrevet form er en form for social praksis. Dette indebærer et dialektisk forhold 2 mellem en bestemt diskursiv begivenhed og situationen, institution og den sociale struktur. Det vil sige, at de samfundsmæssige strukturer både er en betingelse for og en effekt af diskursiv praksis. Eftersom diskurs er så socialt betinget, kan det give anledning til problemer med magt, da den kan hjælpe med at frembringe og genskabe ulige magtrelationer imellem for eksempel sociale klasser, kvinder og mænd og kulturelle majoriteter og minoriteter igennem måden de repræsenterer ting og folk Mediediskurs I specialet bruges de skrevne medier for at gå i dybden med en kritisk diskursanalyse. Guy Cook skriver i sin bog The Discourse of Adverticing, at diskursanalyse ikke kun undersøger sproget, men også kommunikationskonteksten. Altså hvem siger noget til hvem og hvorfor. I hvilket samfund og situation og igennem hvilket medie mm. (Cook, 2001). Medierne har fået større udbredelse og indflydelse på vores samfund og er derfor meget brugt i diskursanalyser. Inden for feltet diskursanalyse er der en del forskere og forfattere, der har fokus på mediediskurs. Allan Bell giver i bogen Media Discourse fire hovedårsager til hvorfor der er interesse for mediediskurs: 1- medierne en rig kilde af lettilgængelige data. 2- brugen af mediet påvirker og repræsenterer folks brug af sproget og deres holdninger til selvsamme i samfundet. 3- medierne kan fortælle os en hel del om stereotyper og 2 Dialektisk forhold forstås som gensidig indflydelse og gensidigt afhængige. 3 Fairclough og Wodak 1997.

14 sociale meninger der bliver overført gennem sprog og kommunikation. 4- medierne påvirker og afspejler dannelsen og fremstillingen af politik, kultur og det sociale liv (Bell & Garrett, 1998). Det meste af det arbejde, der er lagt i mediediskursanalyse har været omkring nyheder. Dette er nok pga. af nyhedernes status som den højst ansete af de daglige mediegenrer og dets rolle i centrum af udøvelsen af magt i det moderne samfund. De medier nyhederne normalt udsendes i og på, og som forskerne koncentrerer sig om, er bl.a. dagspressen, fjernsyn og radio (Bell & Garrett, 1998). Forskerne angriber analyserne forskelligt, afhængigt af mediet men kritisk diskursanalyse har været en af de mest brugte inden for analysen af mediediskursen (Bell & Garrett, 1998). Den britiske diskursanalytiker Norman Fairclough har skrevet bogen Media Discourse (1995a:59), hvor han anvender den kritiske diskursanalyses tredimensionelle ramme 4 han har udviklet tidligere. Han trækker på eksempler fra radio, tv og aviser, hvor han fokuserer på at ændre praksis for mediediskursen i forhold til de bredere processer for social og kulturel forandring. Han slår især ned på spændingerne mellem offentlige og private i medierne og mellem information og underholdning Medierne Medie er et begreb der har mange facetter og som kan bruges i mange forskellige betydninger. Medier bruges ofte synonymt med ordet presse når vi bruger det til dagligt og omfatter bl.a. aviser, tv og radio. Egentligt er de tre nævnte medier en del af massemedierne, men medie kan også være en kommunikation mellem to mennesker. Massemedier kan nå ud til mange mennesker og distribuere budskaber. Derfor bliver de ofte brugt som nyhedsformidlende, men de er i det hele taget informationsdistribuerende. De nyhedsformidlende massemedier fungerer ofte som bindeled mellem det politiske system og befolkningen (Merkelsen, 2007). I og med at medierne kan nå ud til mange har de en vis magt. De er en del af meningsdannelsen i vores samfund. Selvom Harold D. Laswells kanylemodel, hvor massemedierne kan sprøjte værdier, holdninger og normer direkte ind i modtageren, for længest er blevet afvist (Merkelsen, 2007) bliver vi påvirket af, hvad vi læser i medierne. Medierne har indflydelse på hvad vi skal mene noget om ved at udelade eller ved at 4 Faircloughs tredimensionelle ramme vil blive forklaret i teori kapitlet.

15 fokusere på visse emner 5. Bernard C. Cohen s beskrivende sætning opsummerer det meget godt : The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about (Merkelsen, 2007). Mediernes valg af emner viser os, hvor vi skal have opmærksomheden rettet mod. Når medierne f.eks. beskriver en regerings økonomiske stramninger som et lov og ordens problem og ikke som socioøkonomisk problem agerer de som en definitionsmagt, der til dels legitimerer politikernes øgede politimæssige oprustning og indsats (Merkelsen, 2007). Brugen af meningsdannere 6 eller kilder til at påvirke befolkningen er blevet meget almindeligt. Vi har nemmere ved at tro på en eksperts udtalelser om et emne, og hvad de definerer som værende normalt eller afvigende har stor indflydelse på os (Merkelsen, 2007). En eksperts udtalelser giver troværdighed til de givne emner. Vi bruger også medierne til at bekræfte vores synspunkter og holdninger ved at lytte til og opsøge den politiker, journalist eller ekspert vi føler os enige med. F.eks. er valget af den avis vi læser til dels påvirket af vores politiske holdninger. Medier har en vigtig rolle i vores samfund og har derfor været genstand for mange kritiske diskursanalyser pga. deres væsentlige diskursbærende rolle. Mediet som fokuseres på i denne afhandling er som nævnt aviser (tre fra Spanien og tre fra Danmark), som analyseres ved hjælp af den kritiske diskursanalyse. 2.3 Den kritiske diskursanalyse Den kritiske diskursanalyses fødsel var i starten af 1990 erne, hvor Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen og Ruth Wodak dannede et netværk af kritiske diskursanalytikere. De mødes til et symposium hvert år siden 1991 (Wodak & Meyer, 2009:3). Indenfor feltet kritisk diskursanalyse er der flere teoretikere og tilgange, som dog har nogle fællestræk ifølge Fairclough og Wodak (skitseret i Jørgensen & Phillips, 2005:73-76). De fem fællestræk blandt de kritisk-diskursanalytiske tilgange: 1- Sociale og kulturelle processer og strukturer har delvis lingvistisk-diskursiv karakter. 2- Diskurs er både konstituerende og konstitueret. 5 Ifølge McCombs og Shaws agenda setting teori har medierne stor magt til at påvirke hvad politikerne skal mene noget om, især ved de fravalg de foretager i deres dækning af forskellige emner(merkelsen, 2007). 6 Opinion leaders (Merkelsen, 2007).

16 3- Sprogbrug skal analyseres empirisk i den sociale sammenhæng. 4- Diskurs fungerer ideologisk. 5- Kritisk forskning. Der er stadig stor forskel på de kritiske diskursanalytiske tilgange selv med de fælles træk. Især når det angår deres teoretisering af diskurs og deres metoder til empiriske undersøgelser af sprogbrug i social interaktion (Jørgensen & Phillips, 2005:76) Norman Fairclough Norman Fairclough er en britisk lingvist og diskursanalytiker (Fairclough, 2008) 7, der har skrevet meget om kritisk diskursanalyse, bl.a. i bøgerne Media Discourse fra 1995 og Critical Discourse -The critical study of language fra 1995/2010 og som også deltager i netværket af kritiske diskursanalytikere på deres årlige symposium. Fairclough har været med til at definere feltet kritisk diskursanalyse og har udviklet sin egen tilgang til mediediskurs og diskursanalyse gennem sin interesse og arbejde med sprog, diskurs og magt i samfundet. Hans tilgang til kritisk diskursanalyse bygger bl.a. på Hallidays funktionelle sprogteori, som han derudover bygger op med en mere aktuel social teori især hentet fra den franske teoretiker Foucault (Bell & Garrett, 1998). Fairclough bruger begrebet kritisk diskursanalyse, som betegnelse for sin egen tilgang til diskursanalyse, samtidig med at begrebet også bruges som betegnelse af det bredere felt inden for diskursanalyse, hvor under der tilhører flere tilgange (Jørgensen & Phillips, 2005:76). Han definerer diskurs på flere måder, men væsentligt skelner han mellem diskurs som en abstrakt størrelse, hvor det dækker sprogbrug som social praksis i en bredere forstand, og diskurs som værende mere snæver, teknisk forstand, hvor det er en måde at give betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv (Jørgensen & Phillips, 2005:79). For Fairclough er målet med den kritiske diskursanalyse, at skabe mulighed for at bidrage til mere demokrati, lighed og frigørelse, ved at afsløre, afdække og diagnosticere problemer og magtrelationer eller mulige ulige magtbalancer ved hjælp af lingvistiske midler (Fairclough, 2008) 8. Ifølge Fairclough er kritisk diskursanalyse en mere kritisk tilgang til diskursanalyse. I bogen Critical Discourse Analysis fra 2010 (side 10) skriver Fairclough at kritisk diskursanalyse skal indeholde følgende karakteristika: 7 Elisabeth Halskov Jensen forord om Norman Fairclough. 8 Elisabeth Halskov Jensen forord om Norman Fairclough.

17 1- Det er ikke kun en analyse af diskurs (eller mere konkret af tekster), det er en del af en form for systematisk tværfaglig analyse af forbindelserne mellem diskurs og andre elementer af den sociale proces. 2- Det er ikke kun almindelige bemærkninger til diskurs, det omfatter en form for systematisk analyse af tekster. 3- Det er ikke kun beskrivende, det er også normativt. Det behandler de sociale uretfærdigheder og magtbalancer i deres diskursive aspekter og mulige måder at rette eller mindske dem. Fairclough gør brug af en tredimensionel ramme til sit diskursanalytiske arbejde. Denne ramme består af tekst, diskursiv praksis og social praksis (Fairclough, 1995a:59). Faircloughs tredimensionelle model vil blive uddybet i kapitel 3 i denne afhandling. Diskursorden er et begreb Fairclough bruger til at betegne når flere diskurser kæmper i samme terræn. Det er diskurser der opererer på samme sociale område og som både er i konflikt og i samklang med hinanden (Jørgensen & Phillips, 2005:38). Når man skal analysere diskursen skal man se på summen af diskurstyper (diskurser og genrer), som bruges inden for en social institution eller et socialt domæne. Som blandt andet nyhedsgenren, interviewgenren eller reklamegenren der er eksempler på mediernes diskursorden (Fairclough, 2010:95). 2.4 Indsamling og afgrænsning af empiri For at besvare problemformulerings spørgsmål vil specialets empiri, som består af artikler fra 3 spanske aviser og 3 danske aviser, analyseres Indsamling Datamaterialet der analyses er indsamlet fra to artikeldatabaser via CBS s bibliotek samt de respektive avisers hjemmesider. De spanske artikler er indsamlet fra den internationale database Factiva og fra de elektroniske versioner af de spanske aviser, der findes på internettet. Kilden til de danske artikler har været databasen Infomedia og igen også de elektroniske versioner af aviserne på nettet. Grunden til at der ikke kun er brugt CBS databaser, er fordi, at det ikke altid fremgår hvilken sektion i avisen artiklerne kan findes i

18 eller hvilket tidspunkt på dagen de er skrevet. Dette kunne have relevans i analysen og fremgik altså ikke altid i Factiva og Infomedia. Derudover fandtes et par af artiklerne, der var relevante, ikke i de to artikeldatabaser Søgekriterier For at finde artiklerne til analysen blev søgeordet Cataluña brugt til at finde de spanske artikler og til de danske artikler søgeordet Catalonien. Grunden til at f.eks. ordet uafhængighed ikke blev inddraget i forbindelse med Catalonien, var at ikke alle artikler bruger de samme benævnelser, og dermed blev for mange relevante artikler udelukket. Der blev heller ikke søgt på ordet uafhængighed alene, da der kom alt for mange irrelevante artikler med, som eksempelvis om Skotlands ønske om at blive uafhængige (nogle af artiklerne inddrager dette emne, men det er til en sammenligning af situationen i Catalonien). Tidsperioden, for de indsamlede artikler der udgør empirien er defineret ud fra fire begivenheder, der er fokuseret på, og som er beskrevet i afsnit Perioden gik fra den 11. september 2012 til den 23. december Afgrænsning Aviserne, der er brugt som datamateriale i analysen er valgt fordi de er store landsdækkende aviser, der har flest læsere og højeste oplagstal. Ved at vælge disse større aviser formodes det, at det vil give et billede af hvordan de to landes skrevne medier beskriver et bestemt emne som når ud til mange. Derudover er der fravalgt aviser, der har hovedsæde i Catalonien, som f.eks. La Vanguardia, da det her ikke er interessant, hvordan catalanske aviser beskriver deres egen situation i analysen af de spanske aviser. Ved indsamling af de artikler, der udgør empirien i opgaven, kunne det konstateres, at der er stor forskel mellem mængden af artikler der er skrevet om emnet i de to respektive lande. I Spanien er der mange artikler om emnet mens der derimod ikke er skrevet meget om emnet i de danske aviser. I Danmark er vi (befolkningen) og medierne ikke så interesserede i hvad der sker i en region i Spanien mens de selvfølgelig i landet selv er yderst påvirkede af cataloniernes gøren. Selvom intentionen oprindelig var kun at medtage artikler produceret af aviserne alene, er der også inkluderet artikler skrevet af Ritzaus Bureau 9. Tre af de danske artikler (bragt i Jyllands-Posten 10 ) er således oprindelig udsendt af Ritzau, men inkluderet i avisen 9 /ritzau/ er Danmarks største nyhedsbureau leverer nyheder til aviser, radio- og tv-stationer og websites. https://www.ritzau.dk/ 10 Bilagene 34, 48 og 53.

19 som en nyhedsartikel. De er medtaget, da der både manglede artikler, der fortalte om de begivenheder, der er brugt som søgekriterie, og fordi artiklerne stadig giver et billede af de danske mediers valgte dækning af emnet. For at begrænse mængden af de spanske artikler, blev der undersøgt, hvad de danske artikler omhandlede. Ved en hurtig gennemgang af de danske artikler kunne det ses, at de især var koncentreret omkring nogle bestemte begivenheder, hvor catalanernes ønske om uafhængighed var mere fremtrædende og som lå på nogle bestemte datoer. Derfor synes det hensigtsmæssigt at koncentrere de spanske artikler om disse datoer og begivenheder for at kunne sammenligne diskurserne. Ved også at vælge artikler der kun omhandler mærkedagene i de spanske medier, udelukkes der nok en del, men for at kunne lave en overskuelig komparativ analyse, og for at mængden af artikler ikke bliver for overvældende, ses det som en fornuftig løsning. Desuden giver det også et bedre sammenligningsgrundlag, da fokus er på de to landes dækning af samme udvalgte begivenheder. Som en yderligere afgrænsning af mængden af de spanske artikler valgtes de artikler, hvor avisernes holdninger kommer tydeligst frem, og hvor avisen stod som tydelig afsender. Dette har for det meste været deres lederartikler (editorial) frem for nyhedsartiklerne, som også er inkluderet. Artiklerne er derfor i nogle tilfælde information og i andre tilfælde udgør de opinion. Begge genrer er medtaget, da avisernes holdninger, både i deres formidling af nyhedsstof og i deres ledere ses som relevante. Lederartiklen har som regel en fast plads i avisen og udtrykker avisens mening om et aktuelt samfundsproblem. De er normalt ikke underskrevet af forfatter, da teksten ikke er personlig, men i stedet taler på offentlighedens vegne. Som regel kan man aflæse avisens overordnede politiske holdning i lederartiklen. Det er også relevant at se på de spanske nyhedsartikler, da de danske aviser i nogle tilfælde henviser direkte til dem, og dermed er med til at præge de danske artikler. Mængden af lederartikler og nyhedsartikler er i de spanske aviser er ret ligeligt fordelt (15 ud af de i alt 31 spanske artikler er ledere og de fleste af de danske artikler er nyhedsartikler). Til slut var der et udvalg af 55 spanske og danske artikler i alt Datoerne og begivenhederne De begivenheder analysen koncentreres omkring ligger på fire datoer i en periode på under halvandet år, hvilket giver et øjebliksbillede af de spanske og danske medier i den periode. 11. september 2012: Demonstration i Barcelona til La Diada

20 Hvert år fejrer catalanerne La Diada som er deres nationaldag den 11. september. På denne dag mindes belejringen af Barcelona i 1714 hvor byen faldt under Den spanske arvefølgekrig. Dagen fejres normalt med blomsterofringer til catalanske frihedsfigurer. Der organiseres fester, der danses den catalanske folkedans sardanes og der synges den catalanske nationalsang Els Segadors. Fra mange altaner hænger deres nationalflag La Senyera (gult med fire røde streger). Men den 11. september 2012 strømmede catalanere fra hele regionen ind til Barcelona og deltog i en massiv demonstration. Demonstrationen var organiseret af Assemblea Nacional Catalana (ANC), hvis formål er at opnå Cataloniens uafhængighed 11. Situationen var den at mange flere mennesker end forventet gik på gaden. Mange deltog for at ytre deres utilfredshed med hvordan den spanske centralregering behandler dem. Man så ikke kun deres nationalflag La Senyera men også mange Senyera Estelada 12 og blå Estelada 13 som bruges af de catalanske nationalister/uafhængighedstilhængere. 25. november 2012: Valg i Catalonien Efter den store demonstration den 11. september 2012, hvor rigtig mange catalanere gik på gaden for at vise deres utilfredshed med den spanske centralregering, og hvor mange bad og ytrede deres ønske om at blive uafhængige fra Spanien, besluttede den catalanske præsident Artur Mas, at udskrive regionsvalg før tid. Formålet med valget var at catalanerne skulle stemme på de partier som de følte kunne udføre de nødvendige tiltag for eller imod et selvstændigt Catalonien. Under valgkampen bekendtgjorde de forskellige catalanske partier hvor de stod i forhold til uafhængighedsønsket. Artur Mases catalanske regeringsparti Convergència i Unió (CiU) og Esquerra Republicana (ERC) som begge er for Cataloniens selvstændighed, dannede regering sammen efter dette valg. Partit Socialista de Catalunya (PSC) som ikke bekendte tydeligt om de var for eller imod uafhængigheden mistede stemmer. Partido Popular (PP) som med resten af deres parti i den spanske centralregering altid har været modstandere af den catalanske selvstændighed fik flere stemmer end ved det forrige regionsvalg. 11. september 2013: Menneskekæde på 400 km på nationaldagen La Diada Den 11. september 2013 ville de catalanske uafhængighedstilhængere og alle de catalanere, der vil stemme om deres selvstændighed vise omverden og dem selv, at de mente det alvorligt året før. Derfor organiserede Assemblea Nacional Catalana (ANC) en 400 km lang menneskæde 14, der gik igennem hele 11 Lederen af Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell Lluis har beskrevet ANC s formål i Bogen What s up with Catalonia? fra 2013 (Castro, 2013). 12 Senyera med en rød stjerne i en gul trekant i den ene ende. 13 Senyera med en hvid stjerne i en blå trekant i den ene ende. 14 La Cadena Humana eller La Via Catalana.

Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse Titel på præsentationen 1 Kritisk diskursanalyse Hvad er det? Og hvad kan den bruges til? 2 Titel på præsentationen Program 1. Præsentation af studieplanen gensidige forventninger 2. Oplæg kritisk diskursanalyse

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction.

Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Sage Publications. Diskursanalyse for begyndere - Anmeldt af: Kristina Mariager Anderson, ph.d. stud.

Læs mere

DISKURSEN OM DEN EFFEKTIVE OPGAVELØSNING I FORSVARET

DISKURSEN OM DEN EFFEKTIVE OPGAVELØSNING I FORSVARET FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L Stabskursus 2012-2013 Kaptajnløjtnant Jan Landberg Svendsen 1. maj 2013 DISKURSEN OM DEN EFFEKTIVE OPGAVELØSNING I FORSVARET Antal ord 14.503

Læs mere

Medier, Muslimer og Muhammedtegninger

Medier, Muslimer og Muhammedtegninger Socialvidenskab modul 1 og 2 2005/ 2006 Medier, Muslimer og Muhammedtegninger Gruppe: Benedikte Maul Andersen Helga Snare Herve Serge N cho Marie Fonvig Vejleder: Mustafa Hussain Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

1 Gyldendals Fremmedordbog, 11. udgave, 5. oplag 1993.

1 Gyldendals Fremmedordbog, 11. udgave, 5. oplag 1993. Teori Vi har i indledningen nævnt diskurs i forbindelse med, hvordan kampagnens emne bliver italesat. Der er altså i dette tilfælde tale om diskurser, som træder ud af tekster, hvor tekst her skal forstås

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Spansk A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 Side i af 5 sider El fütbol me salvé la vida

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog?

Copenhagen Business School. Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? Copenhagen Business School Occupy Wall Street-bevægelsen og Barack Obama i dialog? En komparativ undersøgelse af konstruerede økonomiske virkeligheder Af: Uddannelse: Tanja Brodzki Holm Cand.ling.merc.

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Er en tale bare en tale?

Er en tale bare en tale? Er en tale bare en tale? - En komparativ diskursanalyse af Anders Fogh Rasmussen og Nicholas Sarkozys nytårstaler for året 2008 Copenhagen Business School December 2008 Forfatter: Karen Louise Ivertsen

Læs mere

Danmark længe leve. en kritisk diskursanalyse af brochuren Bevar kronen stem dansk!

Danmark længe leve. en kritisk diskursanalyse af brochuren Bevar kronen stem dansk! Danmark længe leve en kritisk diskursanalyse af brochuren Bevar kronen stem dansk! Bachelorprojekt 2009 ISEK Forfatter: Vejleder: Aase Møller Text identification Title: Author: Exam: Publishing institution:

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 09 Holstebro

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Overblikpapir 1. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 1. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 1 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Projektet...2 Del og helhed...2 Pragmatisk afgrænsning...3 Hypotese...3 Metoden interview...4 Relationen mellem iagttager,

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Diskursanalyse - Form over for kontekst Mentalitetshistorie Begrebshistorie Hvad kan man bruge diskursanalysen til?

Diskursanalyse - Form over for kontekst Mentalitetshistorie Begrebshistorie Hvad kan man bruge diskursanalysen til? Diskursanalyse - Form over for kontekst Når vi laver diskursanalyser, undersøger vi sprogbrugen i kilderne. I forhold til en traditionel sproglig analyse ser man på, hvilket betydningsområder sproget foregår

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Konflikten om Ungdomshuset - Jagtvej 69. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet.

Konflikten om Ungdomshuset - Jagtvej 69. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet. Konflikten om Ungdomshuset - Jagtvej 69 Et speciale af Lene Prip Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet. 11. Marts 2008 Ordoptælling: 227405 Specialevejleder: Christina Fiig Forord Dette

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Diskurser om børn og børneopdragelse Et komparativt studie af Bogen om barnet fra hhv. 1954 & 1993

Diskurser om børn og børneopdragelse Et komparativt studie af Bogen om barnet fra hhv. 1954 & 1993 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2. Dimensionsforankring...6 1.2.1. Tekst og tegn...6 1.2.2. Historie og kultur...7 2. Præsentation af kilder...8 2.1. ʼBogen om barnetʼ - oprindelse og udvikling...8

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Til dette formål har vi opsat to arbejdsspørgsmål:

Til dette formål har vi opsat to arbejdsspørgsmål: 30 1. Indledning Medierne spiller en central rolle i vores hverdag. Globaliseringen og det enorme fokus på udviklingen af informationssamfundet har kun gjort denne rolle endnu større. Medierne har nu en

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Historie & Kultur F11 1

Historie & Kultur F11 1 I første del af denne opgave vil jeg hovedsageligt redegøre for Benedict Andersons syn på begrebet nation. I denne redegørelse vil jeg udover Andersons tanker, inddrage elementer af teoretikerne Ernest

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere