Bag symptomerne og ind til barnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bag symptomerne og ind til barnet"

Transkript

1 Bag symptomerne ind til barnet I Danmark er det udbredt praksis at kategorisere børn i kasser, at dæmpe deres symptomer at kompensere for det, de har svært ved, via særlige foranstaltninger. Det ønsker forfatteren til en ny b Bag symptomerne ind til barnet at gøre op med, hun giver helt konkrete velafprøvede anvisninger på en udviklingsorienteret følelsesafstemmende tilgang til børnene. Af: Jonna Jepsen Kenny var 8 år gik i specialklasse. Han havde det uhyre svært der hjemme, skolen var et fristed for ham. Men så der var der mange udfordringer. Hvordan skulle han få de voksne til at forstå, hvordan han havde det? Lærerne var generelt gode til at give ham den opmærksomhed indlevelse, han havde brug for, men alligevel forstod de ham ikke alle sammen helt. En dag i matematiktimen havde han meget svært ved at sidde stille koncentrere sig om sine opgaver; han havde brug for en pause. Han bad den ene af lærerne om hjælp, men læreren sagde meget bestemt til ham, at han skulle fortsætte. Han prøvede en gang mere, men der var ikke net at gøre. Han kiggede over på den anden lærer i klassen. Han kunne se på hende, at hun forstod ham, men at hun ikke følte, hun kunne gå imod sin kollegas pædagik, selv om hun ikke var enig i den. Han vendte sig langsomt om, skrev nle få bstaver, vendte sig så igen, mens han holdt et stykke papir op mod den forstående lærer. På papiret stod: SOS! LIVSBLADET 63

2 Sådan indleder jeg min b Bag symptomerner ind til barnet en guide til viden muligheder, der går bag om nedsat trivsel bstavdiagnoser. Anekdoten er autentisk stammer fra en almindelig skoledag på Lindevangskolen, Frederiksberg. Netop Lindevangskolen har været skueplads for et interventionsprojekt, som jeg t initiativ til gennemførte sammen med en projektgruppe i Baggrunden for initiativet er, at jeg i mit mangeårige arbejde med for tidligt fødte børn unge grundlæggende har interesseret mig for, hvad der lå bag børnenes udfordringer mistrivsel for at nå ind til børnene støtte hjælpe dem bedst muligt. Denne grundpille har været udgangspunktet, da jeg for ca. 6 år siden gradvist begyndte at udvide mit virke til at omfatte ikke alene for tidligt fødte, men alle børn unge, der ikke trives. Uanset om et barn er født før, til eller efter termin, vil det være de samme mekanismer, der gør sig gældende i forhold til at forstå, rumme støtte barnet. For eksempel kan et barn have megen uro i kroppen, have svært ved at koncentrere sig have problemer i samspil med andre børn. Når jeg skal indkredse årsagerne, kigger jeg på fostertilstand, fødsel, efterfødselsforløb, relationer i hverdagen, anvendt pædagik, rammer i pasningstilbud, helbred, hospitalsindlæggelser, traumatiske oplevelser, fysiske miljøpåvirkninger, kost/spisning søvnmønster. Her i dette brede felt finder jeg årsager forklaringer. Barnet med kropslig uro, koncentrationsbesvær samspilsproblemer vil have været forstyrret i sin sansemotoriske neuroliske udvikling. Det kan være på grund af for tidlig fødsel, men det kan så skyldes andre forhold. Børn, der grundlæggende ikke mødes i deres behov af voksne omsorgsgivere, vil være i konstant stress. Når barnet producerer for mange stresshormoner, påvirkes hjernen nervesystemet negativt, det kan forårsage problemer med at integrere sanseindtryk til en meningsfuld helhed. Det vil igen medføre kropslig uro, svækket koncentration, problemer med at styre sine impulser et udtalt behov for forudsigelighed, så i leg med andre børn. Voksne kommer nemt til at gå på tværs af børnenes behov. Behandling på hospitalet, et dødsfald i den nærmeste familie eller forældrenes skilsmisse kan være traumatiserende, det er til at forstå. Men hvad der ofte er lidt vanskeligere at forstå, er baggrunden for børnenes adfærds- reaktionsmønstre i hverdagen. Hvad viser de, hvad har de grundlæggende brug for? Det er dette omfattende emne, som ben Bag symptomerner ind til barnet behandler. Fra for tidligt fødte børn til alle børn I slutningen af 2008 startede jeg Rafael Centeret sammen med Anne Marie Klysner Møller. Anne Marie jeg startede så Dansk Præmatur Forening i sin tid (2000) har samarbejdet netværket siden. Idéen til et præmatur center havde faktisk været født ved opstart af Dansk Præmatur Forening, men det var ikke muligt at starte to store projekter op samtidigt. Ved mine kurser foredrag blev jeg oftere oftere spurgt, hvor man som forældre eller fagperson kunne gå hen, når man havde brug for hjælp til at støtte et barn, i 2008 skulle det så være. Vi brugte timer, dage, uger måneder på at udvikle konceptet. Jeg startede med at tage på en studietur til Manchester for at besøge to børnecentre. Det viste sig d, at ingen af dem havde den brede tværfaglighed, som vi ville praktisere, der var ikke meget andet at lære, end at det måtte vi så skabe. Vi valgte navnet Rafael Centeret, fordi ærkeenglen Rafael i mytolien læger helbreder alle fysiske psykiske sår. Han står for omsorg, medfølelse, trøst, kundskab videnskab. Det kunne ikke dække vores intentioner bedre. Og allerede på det tidspunkt var vi klar over, at vores arbejde med de for tidligt fødte ville komme til at sprede sig ud på børn med mange andre historier end en præmatur fødsel. I det daglige arbejde skabtes grundlaget for ben Vi udviklede hele tiden vores koncept i Rafael Centeret, hændelser omstændigheder hjalp os med at finde vejen. Efterhånden fik vi udarbejdet en lang række informationsfiler, som vi kunne sende til forældrene efter en udredende samtale. Vi havde filer om psyke følelsesliv, sansemotorik/-integration, kost/spisning, søvn, pædagisk vejledning, hukommelsestræning, hudlidelser, ernæring efter udskrivelsen, blærefunktion, anbringelse, immunforsvar, hjemmeundervisning, sprudvikling meget mere. Det var disse informationsfiler, som jeg besluttede at sammenskrive til en b, fordi jeg syntes, der var samlet så mange gode informationer i dem, at flere skulle have glæde af dem. 64 LIVSBLADET

3 en, født det med børn unge med nedsat n 1993 på mange forskellige fronter. ark en pionér på præmaturområdet, bl.a. har introduceret begrebet senføltidlig fødsel stiftet Dansk Præmatur Hun har i mange år holdt kurser Danmark Norge er forfatter til bøger. De seneste år har hun i regi af nteret hjulpet mange børn unge til sel. Hun er initiativtager til hoveddet projekt, som filmen Jeg hader r bygget over. Udviklingsorienteret tilgang afprøvet i projekt I denne artikels indledning har jeg nævnt det interventionsprojekt, som blev gennemført på Lindevangskolen i Projektet har givet indsigt, viden erfaringer, som har været værdifulde i forbindelse med bens tilblivelse, det er så beskrevet i ben. Idéen til projektet fødtes, da jeg i efteråret 2010 medvirkede i radioprrammet Den Sociale Udfordring på P1. Det samme gjorde speciallærer Kristian Thorup, som kort efter blev interviewet til Folkeskolen. Artiklen hed Vi skal holde op med at tale om ADHD-børn *. Jeg ringede til Kristian for at drøfte vores fælles synspunkter, som grundlæggende handlede om at se bag om børnenes symptomer at arbejde med deres udviklingsmuligheder. Vi så begge, at praksis i det danske behandlings- uddannelsessystem var at dæmpe symptomerne iværksætte kompenserende tiltag. Det er det stadig i stor udstrækning. Kristian havde børnene i sine 2 specialklasser på Lindevangskolen, jeg havde metoderne. Vi fik skolen forældrene med på idéen opnåede fondsstøtte. Anne Marie jeg udviklede projektskemaer, tidsplan osv., vi gennemførte projektet i Overordnet bestod indsatsen i projektet af: Forældresamtaler v/projektleder specialkonsulent Jonna Jepsen Sansemotorisk test/træningsvejledning Jonna Jepsen v/motorikvejleder afspændingspædag Lene Knudsen Synsmotorisk Bag test/træningsvejledning symptomerne ved optometrist Pia Schackinger Christensen ind til barnet Følelsesforløsende kreative processer i et drømmetema v/ Antallet af børn unge med bstavdiagnoser har de seneste år haft et voldsomt boom. Men endnu flere børn unge uden diagnose har det rigtig svært. psykoterapeut, Forfatteren MPF, til denne b, integreret Jonna Jepsen, mener, legeterapeut at det er en blindgyde Birte at stille Glud sig tilfreds med bstavdiagnoser som en forklaring en ufravigelig størrelse Læreres, SFO-pædagers samt at anvende medicin som første valg forældres hovedindsats. sansestimulering af børnene den medfølgende samt film øgede Jeg hader indsats ADHD viser for hun, at at det se er det bag muligt om at Hun har fra sin egen daglige praksis erfaring for, at årsagerne til børns udfordringer mistrivsel er komplekse, at en indsats derfor skal være helhedsorienteret. I ben i opnå virkelig gode resultater ved at gå bag om symptomer eventuelle bstavdiagnoser arbejde med støtte årsagerne dem til et barns derudfra reelle børnenes symptomer udfordringer. Ben beskriver kompleksiteten på en lisk åbenlys måde, den giver anvisninger på en helhedsorienteret indsats, der kan afhjælpe eller eliminere årsagerne til børns symptomer på nedsat trivsel. Derved optimeres børnenes fysiske, følelsesmæssige mentale forudsætninger for trivsel, udvikling ind- Vi opnåede meget læring, overbevisende behovet for at kompensere eller resultater symptomdæmpe svinder. blev faktisk Gennem konkrete eksempler metoder fokuserer ben på, hvordan man varigt kan afhjælpe forskelligartede vanskeligheder, som børn kan befinde sig i. selv lidt overvældede over, hvor meget det kunne lade sig ISBN gøre at ændre i positiv retning på bare fire måneder. F.eks. var der et barn, der ved projektets start havde svær epilepsi var stærkt medicineret. Efter projektperioden blev hun medicinfri fik fjernet diagnosen. Man kan læse alle detaljer om projektet det på under Jeg hader ADHD. Jonna Jepsen Bag symptomerne ind til barnet Jeg hader ADHD børn i en diagnosetid er titlen på en dokumentarfilm, som blev lavet over projektet. Ved et af de indledende møder inden projektstart stødte vi ind i den norske filminstruktør Erlend E. Mo, som længe havde været på udkig efter en ny tilgang til specialklassebørnene, som han kunne lave en film ud fra. Og sådan blev det. Filmen er udkommet på DVD sælges i sampak med ben. Nyt håb bedre trivsel Det er en ubeskrivelig glæde at opleve forældre, som får nyt håb, som bliver bestyrket i deres intuition i forhold til deres barns mange gode kompetencer udviklingsmuligheder. Og det er en mindst lige så stor glæde at opleve børn unge, som slipper fysiske psykiske spændinger begynder at trives bedre udfolde sig med alle de potentialer, de har. Jeg er taknemmelig for at have fået lov til at samarbejde med alle de børn forældre, jeg har mødt i regi af Rafael Centeret i interventionsprojektet. Uden dem var ben ikke blevet til. * Jonna Jepsen Bag symptomerne ind til barnet En guide til viden muligheder, der går bag om nedsat trivsel bstavdiagnoser hos børn unge ADHD er en bstavdiagn en række symptomer; op styrrelser, hyperaktivitet o impulskontrol. Det er altså e velse; ikke en egentlig diagno Børn med bstavsdiagnose tomer på at være i vanskeligh fungerende opnå rigtig go angår følelser funktionsn Martines hyppige mareridt s den ene dag til den anden. H gang nensinde sin far kn mere glæde ind i sin hverdag Den uro, Victor har i sin k mennesker kan opfatte ham irriterende. Victor er ikk han kan simpelthen ikke and Forældrenes forståelse for behov deres tilgang til ba de for barnets trivsel udv For at barnet skal føle værdi som menneske der selvværd, har det brug for lighed nærvær Mange særlige hensyn fo ofte nødvendige i overgangs længere efter endt helheds forløb. Barnet kan have kraftige rea sætning krav, hvilket i man at det pga. sanseintegrations meget svært, når begivenhe til de forventninger, der er billeder i bevidstheden. LIVSBLADET 65

4 Buddrag Bag symptomerne ind til barnet Opbygning af selvværd selvtillid Selvværd fører til selvtillid, fordi selvværdet har en afsmittende effekt på selvtilliden. Men det forholder sig ikke omvendt. Selvtillid fører ikke til selvværd. Præstationer giver ikke følelsen af at være net særligt, men bare at kunne net særligt. D øger det selvværdet at føle, at der er brug for én - at man kan gøre en positiv forskel. Det kan bare være ved at bidrage til hjemmets daglige gøremål, men så i større målestok ved at finde sit kald. Selvtillid Handler om tillid til sine evner Handler om at gøre Handler om net, vi kan Handler om tillid til sine færdigheder Selvværd Handler om oplevelsen af at have værdi Handler om at være Handler om net, vi er Handler om at værdsætte sine personlige egenskaber Kilde: Svarre, Dan: Glade børn med højt selvværd - en forældreguide. Politikens Forlag Psykol Dan Svarre har i sin b Glade børn med højt selvværd på bedste vis beskrevet størrelserne selvværd selvtillid, ben er en væsentlig kilde til kapitlet her. De fleste har en fornemmelse af, hvornår der er tale om en manglende selvtillid, hvornår det drejer sig om manglende eller skadet selvværd, men begreberne selvværd selvtillid bliver så ofte blandet sammen. Symptomer på manglende eller skadet selvværd/mindreværd: Jeg er ikke værdifuld i mig selv. Jeg værdsætter ikke mig selv. Jeg er ikke rigtig, som jeg er. Jeg er forkert. Intet ved mig er, som det skal være. Jeg er ikke værd at elske. Jeg er ikke ligeværdig med andre mennesker. Andre har ikke lyst til at være sammen med mig. Jeg er nem at erstatte. Ingen vil savne mig, hvis jeg mangler LIVSBLADET

5 Symptomer på manglende selvtillid: Jeg har ikke tillid til det, jeg kan. Jeg er ikke dygtig. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg skal kunne. Andre har ikke brug for mig for det, jeg kan eller gør, for det er ikke særlig godt eller bemærkelsesværdigt. Jeg kan ikke måle mig med andre. Jeg kan hverken leve op til andres eller mine egne krav til mig. Selv om jeg gør mig umage, er det ikke godt nok. Jeg fortjener ikke respekt anerkendelse for det, jeg gør. Det er klart, at det gælder om at tilstræbe omvendte udsagn selvopfattelser. Altså: Jeg er værdifuld i mig selv, Jeg har tillid til det, jeg kan osv. Opbygning af selvværd Dan Svarre opererer med selvværdets 3 grundpiller: Fællesskab, nærvær autencitet. Fællesskabsfølelse, tilknytning, samhørighed, nærvær autencitet er altafgørende for et barns selvværd. For at barnet overhovedet føler, at det har en værdi, må det føle sig som en betydningsfuld accepteret del af en helhed dermed føle sig ligeværdigt. I begrebet autencitet ligger der det at forholde sig ærligt autentisk til sine følelser. Derved oplever barnet, at man som voksen tager sine egne følelsesmæssige tilstande alvorligt forholder sig ærligt til dem. Det er at vise barnet, at man respekterer sig selv har en positiv opfattelse af sin egenværdi. Når man på den måde giver udtryk for et stærkt selvværd, lærer barnet på samme vis at forholde sig ærligt til sine følelsesmæssige tilstande derigennem opbygge sit selvværd. Inden for de 3 grundpiller ligger underbegreber som forståelse, åbenhed, nysgerrighed, interesse, iagttagelsesevne, indfølingsevne, empati, skelneevne, accept rummelighed. Når man som voksen har disse begreber godt integreret i sin personlighed, har man en stærk selvfølelse, som automatisk vil gives videre til barnet, fordi børn altid udvikles formes ud fra deres nære relationer. Ud over alle disse meget væsentlige forhold i relationen mellem barn nære voksne kan der så være behov for et terapeutisk forløb. Det gør sig især gældende, hvis barnet har været udsat for traumatiske oplevelser i fostertilstanden, ved fødslen, i efterfødselsforløbet eller senere. Det er min sikre praktiske erfaring, at traumatiserede børns selvværd ikke kan styrkes af relationerne alene, men skal have en hjælpende hånd fra terapien. Velegnede terapeutiske metoder til børn er spædbarnsterapi, historiefortællling, sandplay, integreret legeterapi, kunstterapi (se kapitlerne herom på side 55 LIVSBLADET 67

6 Buddrag Bag symptomerne ind til barnet 137, ). Også musikterapi er værd at nævne, men denne terapiform har endnu ikke så stor udbredelse på børneområdet. Dybdegående psykoterapi kan være en god hjælp til øgning af selvværdet hos et ungt menneske, men det er ikke altid, den unge er klar til at åbne sig helt i terapien. Man bør så være opmærksom på, at terapi kan være destruktiv, hvis livet i forvejen er faldet fra hinanden. I stedet kan man støtte et ungt menneske i en sådan situation ved at møde det med rummelighed, empati, nærvær samt hjælp til at finde hans/hendes kald; et sted i samfundet, hvor der er brug for denne person. Man kan hjælpe med at opstille mål delmål derved finde vejen, man kan støtte personen i at leve efter sine egne idealer værdier - at være tro mod sig selv. Især fordi lavt selvværd giver en forøget risiko for angst, misbrug social isolation, er det vigtigt at støtte unge mennesker med lavt selvværd som beskrevet ovenfor. Det kan både være via job, uddannelse frivilligt arbejde. Konkrete råd til opbygning af selvværd: Når du accepterer barnet fuldstændig som den person, det er, lærer barnet at acceptere sig selv. Det giver et solidt grundlag for et bæredygtigt selvværd en uafhængighed af ydre accept. Det er vigtigt at være bevidst om, at der er forskel på anerkendelse ros. Ros styrker selvtilliden giver en følelse af at kunne net mestre bestemte områder. Men det gør så barnet afhængigt af rosen lærer det, at dets værdi afhænger af dets præstationer. Anerkendelse derimod styrker selvværdet giver en følelse af at være afholdt værdifuld. Når barnet fx viser en tegning frem, kan man i stedet for at sige Naaaj, hvor er den flot, sige Ja, jeg kan se, du har tegnet en giraf. Er det en, du har set et sted? Måske i zoolisk have?. Siger barnet fx: Se mig!, når det farer ned ad rutsjebanen, kan man i stedet for at sige Hvor er du dygtig!, sige Det ser sjovt ud! Må jeg så prøve. På den måde involverer man sig i barnets verden åbner en dial; åbner for nærvær kontakt. Og så føler barnet sig virkelig set. Brug tid på nærvær/at lytte med empati forståelse. Anerkend barnet for dets specielle kvalitet, talent, evne. Anerkend for det gode, han eller hun gør. Kontinuerlig opmuntring positiv feedback gør underværker. Vær autentisk. Stå ved egne følelser tal med barnet om dem. Er du ked af det så udtryk, at du har kontrol over det, at det ikke har net med barnet at gøre. Så vil barnet opleve, at du tager både ham dig selv alvorligt, det vil ikke blive urolig over situationen. Børn med lavt selvværd har behov for at føle sig trygge sikre, før de tør kaste sig ud i net nyt, hvor der jo altid er en potentiel risiko for et neder LIVSBLADET

7 lag. Men at turde kaste sig ud i net nyt er samtidig den eneste mulighed for at få succes-oplevelser. Og det er vigtigt i de situationer at forvente succes tro på den. For at udvikle en følelse af selvværd skal barnet ikke opdrages, men ind drages. Inddrages i fællesskabet, som det higer så voldsomt efter. Når det inddrages i hverdagen dens gøremål, oplever det, at det indtager en vigtig betydningsfuld plads i fællesskabet. Opbygning af selvtillid Barnet udvikler sig trives bedst ved, at betydningsfulde voksne omkring det er meget opmærksomme på at styrke dets følelse af selvværd som beskrevet ovenfor. Men det har naturligvis så en betydning, at barnet har god selvtillid. Barnet styrkes, når det ikke alene føler sig værdifuld som menneske, men så føler, at det har en værdi, som er knyttet til dets handlinger kompetencer. Når barnet kan identificere sig med at være net, fx en der kan spille håndbold, svømme, tegne, spille musik, bygge tekniske modeller eller spille skak, vil det få styrket sin positive selvopfattelse. At være god behøver ikke at være ensbetydende med at være lige så god eller bedre end andre. Det kan være løbende at blive bedre til net med fokus på sin egen personlige fremgang. Det er en balance at støtte barnet i at opbygge en god selvtillid uden at have for meget opmærksomhed på præstationer derved give barnet en oplevelse af, at det kun er net værd i kraft af sine præstationer. At hjælpe barnet til en god selvværdsfølelse som beskrevet i afsnittet ovenfor er det væsentligste. Barnet kan udvikle en god selvtillid på baggrund af et godt selvværd, men det lader sig ikke gøre omvendt. Selvværd etableres ikke på baggrund af en god selvtillid. Konkrete råd til styrkelse af selvtillid: Find barnets kvaliteter, skjulte talenter evner. Definer dets specielle evner inden for sport, musik, viden, organisation, humor, redskabshåndtering, sanselighed, dans eller lignende. Hvis barnet får mulighed for at udfolde sig på de områder, hvor han eller hun er stærk har interesse, øges så den lisk/matematiske intelligens indlæringen. Der dannes nye synaptiske forbindelser (kontaktflader) i hjernen. Vækstmuligheder ligger især i styrkeområder. Fokus på personlige egenskaber mestring frem for mangler. Giv mulighed for succesoplevelser, så barnet føler sig sikker tør vove nyt. Erfaringer med tilstrækkeligt mange succeser giver mod på at kaste sig ud i nye udfordringer vove at modtage ny viden læring. Det er vigtigt at afbalancere kravene til barnet. Stiller man for store krav, vil det stresse trykke selvtilliden. 57 LIVSBLADET 69

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen?

Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Af Anne Marie Klysner Møller og Jonna Jepsen, Rafael Centeret. Denne artikel har til hensigt at bidrage til, at man med rolig iagttagelse kan være

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Hverdagen med præmature børn

Hverdagen med præmature børn Hverdagen med præmature børn Af Jonna Jepsen Mange familier med for tidligt fødte børn oplever, at børnenes adfærd er væsentligt anderledes end andre børns. Det er naturligvis ekstra tydeligt i familier

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kan ADHD afhjælpes uden medicin?

Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Af Jonna Jepsen, forfatter, foredragsholder og specialkonsulent i Rafael Centeret Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk Født for tidligt Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 1. oplag 2007 Oplag: 5.000 eksemplarer

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed kognitivt moralsk

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Sammenhængen mellem børns tidlige (sprog)udvikling. og deres færdigheder senere i livet. Anders Holm. aholm@dpu.dk

Sammenhængen mellem børns tidlige (sprog)udvikling. og deres færdigheder senere i livet. Anders Holm. aholm@dpu.dk Sammenhængen mellem børns tidlige (sprog)udvikling og deres færdigheder senere i livet Anders Holm aholm@dpu.dk Intelligens består af to komponenter gode gener og gunstige miljøpåvirkninger begge dele

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere