2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond"

Transkript

1 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond

2 Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass et år med hektisk aktivitet Der ligger forskning til grund for det hele... 6 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed Uddannelse er udfordrende Sport med mening Hjælp, vi skal på ferie! Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Om Ludvig og Sara Elsass Fond Regnskabet De har modtaget støtte fra Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf

3 Årsskrift 2011/2012 Ludvig og Sara Elsass fond 1

4 2 Årsskrift 2011/2012

5 Forord Som man kan læse i dette 2011/2012 Årsskrift for Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center, er der sket utrolig mange ting siden det første Årsskrift 2005/2006. I nuværende årsskrift kan vi sagtens fylde spaltepladsen med de projekter, som vi er med i - eller har startet. De to fonde med beslægtede fundatser lever tilsammen fuldt og helt op til de forventninger, som vi alle havde ved etableringen af aktiviteterne på ejendommen Uglemose på Holmegårdsvej i Charlottenlund. Årsskriftet skulle gerne reflektere vores aktiviteter til hjælp for personer med Cerebral Parese uanset alder, køn, uddannelse, bopæl eller grad af CP. Vores aktiviteter skal skabe en markant forandring gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet. Helene Elsass Center skal syde af liv og aktivitet til gavn og glæde for de, der har brug for at få et løft fremad, og dermed opnå en forbedret livskvalitet. Det er endvidere vores opgave at udbrede kendskabet til CP, for også rent mentalt at skabe en bedre tilgængelighed og forståelse for, hvad det vil sige at være spastisk lammet. Denne tilgængelighed og fondenes gennemsigtighed er også vigtig, for at afmystificere fondes arbejde og virke, som jo er til uvurderlig gavn for et moderne velfærdssamfund. Med dette årsskrift har vi også forsøgt at nå bredt ud til hele vores berøringsflade: Mennesker med CP, fagpersonale, socialt engagerede, politikere, kolleger, pressen, socialforvaltninger, forskningsinstitutioner og alle med et samfundsmæssigt engagement. Det er også vigtigt, til stadighed at fortælle de gode historier, og vi håber, at årsskriftet er et vidnesbyrd om dette. Det er vores håb, at alle vores samarbejdspartnere kan nyde godt af det arbejde vi gør, og at vores dygtige og meget engagerede medarbejderes indsats får den påskønnelse, som de fortjener. Rigtig god fornøjelse med læsning af vores årsskrift. Nick Elsass Fmd Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center Ludvig og Sara Elsass fond 3

6 2011 et år med hektisk aktivitet Kære læser I en fond med mange aktiviteter, som uden tvivl alle har deres berettigelse, kan det være en opgave i sig selv at pege på særlige indsatsområder. Men der var alligevel en lille skare af projekter, som fik særlig opmærksomhed i CPOP et kvalitetssikringsprojekt At sikre kvalitet i behandlingen af børn med CP (cerebral parese) har været et fokusområde for Elsass Fonden gennem flere år og 2011 var ingen undtagelse. CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med CP. Opfølgningen består i, at børn med CP og symptomer på CP undersøges systematisk med faste intervaller gennem hele barndommen. Alle observationer og resultater registreres, og den opsamlede viden vil på sigt komme mange CP ere til gode. Elsass Fonden arbejder videre med at gøre CPOP til et landsdækkende program, der sikrer, at barnet får den rette behandling på det rigtige tidspunkt, at barnets funktionsevne og livskvalitet optimeres, og at smertefulde CP-følgevirkninger som fx hofteskred forebygges. Derudover er vi med til at øge viden om behandlingen af børn med CP, ligesom samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige faggrupper stimuleres. Elsass Fonden har tilkendegivet at ville støtte alle regioner i Danmark med etablering af CPOP. Det sker i et forpligtende samarbejde, hvor regionerne efterfølgende overtager driften af programmet. Fokus på et selvstændigt liv Et andet fokusområde for Elsass Fonden i 2011 og i øvrigt også i fremtiden - er inklusion. Vi støtter det inkluderende samfund; et samfund, der kan rumme mangfoldigheden og give unge med CP og andre handicappede mulighed for uddannelse, bolig og job. På uddannelsesfronten har Elsass Fonden ydet støtte til indkøb af materialer og hjælpemidler samt uddelt computere til en lang række ansøgere. På boligområdet har 2011 stået i byggeriets tegn. To ejendomme i henholdsvis Hvidovre og på Østerbro i København står nu færdige og parate til at byde de første beboere velkomne. Her skal unge med CP bo dør om dør med ikke-handicappede. 4 Årsskrift 2011/2012

7 Hr. Ludvig Elsass Når det gælder job, er Experimentarium et lysende eksempel på tanken om inklusion. Her har Elsass Fonden gennem en længere årrække støttet driftspiloterne, som består af fem ansatte med CP. De arbejder i et undervisningsværksted, der netop handler om CP, og her sørger piloterne for, at alle aktiviteter virker og svarer på spørgsmål om CP og hjerneskader. Helene Elsass Center et særligt fokus Som Elsass Fondens største aktivitet har Helene Elsass Center - HEC et særlig fokus i fondens arbejde. Centeret er etableret med henblik på at gøre en konkret og mærkbar forskel for børn med CP og deres familier. Derfor har HEC også sin helt egen sektion i dette årsskrift. De har modtaget støtte i 2011 Elsass Fonden modtager ca ansøgninger om støtte hvert år, og vi sætter pris på, at så mange henvender sig til os. År efter år er det givende og udbytterigt at være med til at støtte enkeltpersoner og grupper, foreninger og klubber samt forskere og behandlere i deres arbejde med CP. På side 27 ses et udrag af de større legatmodtagere i Hans Skytte Pedersen Direktør Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass fond 5

8 Der ligger forskning til grund for det hele En af vejene til ny viden om cerebral parese og udvikling af den bedste behandling af personer med CP er forskning. God solid grundforskning. Elsass Fonden har i alle henseender et ønske om at gøre en forskel for personer med CP og deres familier, og en central vej til at opnå viden og målbare resultater, der kan hjælpe fonden til at gå i denne retning, er grundforskning. I sagens natur tager grundforskning tid ofte lang tid, og det kan være svært at forudsige noget om resultaterne, men som fond med en stærk og oprigtig interesse for cerebral parese er det vigtigt at være med dér, hvor udviklingen sker. I Elsass Fondens tilfælde betyder det stærke relationer til forskere, forskningsmiljøer og forskningsinstitutionerne. Elsass Fonden støtter hvert år en række forskningsprojekter, og støtten ydes således, at forskere og universiteter har de bedste muligheder for at fremkomme med ny viden, der kan understøtte det praktiske arbejde med CP og dermed alle de indsatser, der udføres i Helene Elsass Center. I 2011 har Elsass Fonden støttet disse forskningsprojekter Støtte til videreførelse af projektet: Udredning af molekylære markører og årsager for patogenesen i spastisk paraplegi som basis for nye behandlingsstrategier Støtte til forlængelse af CPOP projektet etableret i 2009 i Region Syddanmark Forlænget støtte til forskning til gavn for personer med Cerebral Parese i samarbejde med Helene Elsass Center Støtte til projektet: Monitorering af cerebral oxygering i de første dage efter ekstrem tidlig fødsel for at reducere risikoen for CP og kognitiv deficit Støtte til projektet: Initiering og kvalitetssikring af CPOP som et tværfagligt og tværsektorielt koordineret opfølgningsprogram til børn med CP i Region Midtjylland Elsass Fonden ønsker at være med til at præge udviklingen inden for cerebral parese, og de projekter der støttes, udvælges omhyggeligt og godkendes af fondens bestyrelse. Alle, der ønsker at søge Elsass Fonden om forskningsmidler, afleverer en formel ansøgning med bl.a. en fuldstændig projektbeskrivelse og tidsplan, et detaljeret budget samt en beskrivelse af alle medvirkende forskere. Det er alt sammen med til at sikre, at Elsass Fonden støtter de rigtige projekter til gavn for alle med CP. 6 Årsskrift 2011/2012

9 Ludvig og Sara Elsass Fond støtter primært personer med cerebral parese, men også andre fysisk eller psykisk handicappede. Elsass Fonden støtter ligeledes lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår. Ludvig og Sara Elsass fond 7

10 Buste af Frk. Helene Elsass 8 Årsskrift 2011/2012

11 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Et videnscenter for cerebral parese, der kan bygge bro mellem børn og unge med CP og forskerne på universiteterne. Det er essensen af Helene Elsass Center. På blot fem år er centeret blevet et fagligt og fornyende fyrtårn, der lyser både i Danmark og internationalt. I smukke omgivelser i Charlottenlund, nord for København, ligger en oase. En oase, hvor børn og unge med CP og deres pårørende er centrum for al opmærksomhed. Her handler hverdagen om at give børn med CP den bedst mulige behandling, så de kan fungere og udvikle sig så optimalt som overhovedet muligt. Det er baggrunden for, at Helene Elsass Center er den største aktivitet i Ludvig og Sara Elsass Fond. Vi skal skabe forandring Helene Elsass Center er udsprunget af et ønske fra Ludvig og Sara Elsass Fond om at gøre en mærkbar forskel - her og nu - blandt børn og unge med CP og deres familie. Indtil centerets etablering i 2007, var CP ikke højt prioriteret i Danmark, og det påtænkte Elsass Fonden at ændre på. - Vi ønskede at skabe et sted, der forener CP ere, forældre og forskere, og vi så hurtigt, at der var brug for noget, der kunne bygge bro mellem familien, der havde et handicappet barn og forskeren, der befandt sig på universitetet. Løsningen blev Helene Elsass Center, som i dag er et fagligt centrum for alle parter, fortæller Nick Elsass, der er formand for Ludvig og Sara Elsass Fond. Forskernes viden anvendes i praksis Udviklingen af Helene Elsass Center foregår i allerhøjeste grad stadig. Centeret samarbejder med nogle af verdens førende inden for hjerneforskning og anvender således den nyeste viden til at udvikle fx nye teknologier og metoder, der kan være med til at give mennesker med CP en endnu bedre og mere effektiv behandling. - Helene Elsass Center er interessant for forskermiljøet. Udover at støtte en række erhvervsphd er og andre forskningsprojekter, har PhD erne også mulighed for at møde mennesker med CP i dagligdagen, og det sætter deres forskning i relief, fortæller Nick Elsass. Ludvig og Sara Elsass fond 9

12 Alle børn er forskellige Lige fra den dag dørene til centeret blev slået op, har det været afgørende, at centerets brugere mærker, at der bliver taget godt hånd om dem på Helene Elsass Center, og at deres udvikling ligger de ansatte på sinde. - Forældrene føler sig typisk fortabte i systemet og mangler brugbar information om CP, så oplysning og samtaler er en vigtig del af vores processer, fortæller Peder Esben Bilde, der er udviklingsdirektør i Helene Elsass Center, hvor ca. 60 børn og deres forældre har været igennem et forløb i Børn med CP er lige så forskellige, som børn, der ikke har CP. De har forskellige former for hjerneskade og dermed også brug for vidt forskellige udviklingsforløb. - Når et barn er i et forløb hos os, tjekker de og deres forældre ind på Helene Elsass Center i fem dage. De bor i vores egne lejligheder, og dagene forløber med en lang række undersøgelser, mens aftenerne ofte tilbringes sammen med andre familier i det store og moderne fælleskøkken, fortæller Peder Esben Bilde. 10 Årsskrift 2011/2012

13 I løbet af de fem dage undersøges det enkelte barn af fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer, og der udarbejdes et træningsprogram, der er nøje afstemt det enkelte barn. Med træningsprogrammet i hånden tager familien hjem og følger programmet i 20 uger, hvorefter de returnerer til Helene Elsass Center til en opfølgning og endelig en to-dages evaluering. Sidenhen vender børnene og de unge mennesker tilbage på opfølgningsbesøg efter henholdsvis et, tre og femten år. Både Nick Elsass og Peder Esben Bilde ved, at Helene Elsass Center er med til at skabe en markant forandring i familiernes liv. - Vi får heldigvis fine og konstruktive tilbagemeldinger på forløbene på centeret, og det er vi glade for, men den største glæde er altid, når både forældre, skoler og institutioner oplever et barn med fornyet selvtillid, der også har udviklet sine sociale og faglige evner, lyder det samstemmende. På Helene Elsass Center omsættes viden til handling. Og det går hurtigt. Det giver både Helene Elsass Center og Ludvig og Sara Elsass Fond mulighed for at understøtte og styrke indsatsstrategien på CP-området. Forløbet har været livsændrende Forældre til et barn med CP Vi har fået et nyt barn Forældre til et barn med CP Ludvig og Sara Elsass Fond 11

14 Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed I slutningen af 2011 stod to nybyggede ejendomme klar i Hvidovre og på Østerbro i København. Inden længe flytter de nye beboere - et miks af unge med cerebral parese og andre unge - ind i de spritnye lejligheder. Når Ludvig og Sara Elsass Fond har kastet sig over boligbyggeri, så skyldes det tanken om inklusion. Fonden har i alle sine aktiviteter stort fokus på, at unge med CP får mulighed for at blive en naturlig del af samfundet, så de på deres præmisser kan bidrage til fællesskabet. Her spiller muligheden for egen bolig en vigtig rolle. - Unge med CP har fuldkommen de samme behov som alle andre, så de har også et naturligt ønske om at flytte hjemmefra og vise omverdenen og deres familier, at de kan klare sig selv, fortæller direktør Hans Skytte Pedersen, der i løbet af 2011/2012 har holdt mange møder med potentielle beboere. Om ejendommene Nyopførte i 2011 En blanding af handicap-, familie- og erhvervslejemål Lejlighederne er forskellige i areal - i størrelsesordenen kvm Stueetagen er forbeholdt til erhverv Ejendommen i Hvidovre indeholder 17 lejligheder Ejendommen på Østerbro indeholder 28 lejligheder Ejendommene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel At flytte hjemmefra er et stort spring for alle unge, men for unge mennesker med CP kan springet dog virke stort og uoverskueligt. Derfor følger Elsass Fonden de unge tæt med en række tilbud om understøttende aktiviteter, og det er med til at sikre, at de får mod på at tage springet ud i en selvstændig tilværelse. Gatestep en skridt i den rigtige retning Elsass Fonden har døbt boligprojektet Gatestep, fordi egen bolig er et vigtigt skridt mod en hverdag i selvstændighed for de unge mennesker. - Målet er at hjælpe de unge med CP til at flytte hjemmefra, og så vil vi gerne medvirke til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor mennesker med CP, forklarer Hans Skytte Pedersen. Netop af denne årsag har Elsass Fonden besluttet, at deres ejendomme skal være hjem for et miks af unge med CP og unge uden 12 Årsskrift 2011/2012

15 handicap, og Elsass Fonden er helt åben omkring vigtigheden af, at alle beboere i fondens ejendomme bidrager til fællesskabet - uanset om man har CP eller ej. - Det er skam ikke kun de unge med CP, jeg har holdt møde med. Alle andre har også været forbi til en kop kaffe, hvor de får forklaret, hvad CP er, og hvad det betyder at leve med CP - og jeg understreger, hvor vigtigt det er, at de også afser tid til fx fredagsbar i fælleslokalet og deltager i fødselsdagsarrangementer, siger Hans Skytte Pedersen. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Når der er tale om etablering af beboelsesejendomme til handicappede spiller beliggenhed en mindst lige så stor rolle, som til almindeligt boligbyggeri. - Da vi skulle finde egnede byggegrunde til projekterne, var beliggenheden altafgørende. Som handicappet er det vigtigt at bo tæt på offentlige transportmuligheder, i en bymidte så beboerne er tæt på butikker og handelslivet og så skal det helst også være i nærheden af potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder, fortæller Hans Skytte Pedersen. De to ejendomme i Hvidovre og på Østerbro lever til fulde op til kravet om beliggenhed. Her er indkøbsmuligheder, s-tog samt erhvervsliv og skoler tæt på. Jobbet er næste skridt Når lejligheden er indrettet, taget i brug og kan kaldes for hjem, så ser Elsass Fonden et job som et naturligt næste skridt for de unge med CP. - Vi vil gerne hjælpe med at finde arbejdspladser, for mange af de unge med CP både kan og vil rent faktisk gerne arbejde. Vi håber, at de nye boliger vil være en god mulighed for at få kontakt til de lokale virksomheder, fortæller Hans Skytte Pedersen. Byggeri i provinsen? Det er Elsass Fondens håb, at der kan bygges tilsvarende ejendomme i landets største byer. På landsplan findes der mennesker med CP. Mange af dem kunne ifølge Elsass Fonden hjælpes til at få deres eget liv uden at bo under forældrenes tag hele livet, når viljen og de rette betingelser er til stede. I første omgang har Elsass Fonden dog fokus på, at de nye beboere finder sig godt til rette i Hvidovre og på Østerbro. Ludvig og Sara Elsass fond 13

16 Uddannelse er udfordrende også for CP ere Uddannelse er et vigtigt fokusområde, hvis personer med cerebral parese skal kunne deltage i arbejdslivet og samfundet i øvrigt på lige vilkår med personer uden handicap. Derfor ligger uddannelse højt på prioriteringslisten hos Elsass Fonden. De mange års arbejde med børn og unge med CP betyder, at Elsass Fonden har en helt særlig indsigt i de forhold, der er af afgørende betydning for, om personer med CP kan opnå den integration, der er så vigtig for deres selvstændighed og deres selvværd. Uddannelse har stor betydning. - Børn og unge med handicap har det ofte svært i uddannelsessystemet, og der er undersøgelser, der dokumenterer, at elever med handicap får lavere karakterer, flere dropper ud og færre søger ungdomsuddannelser, og det vil vi gerne være med til at rette op på, lyder det fra Elsass Fondens direktør. Konkret støtte skaber forandring Elsass Fonden får hvert år mange ansøgninger om støtte i forbindelse med uddannelse. Ofte meget håndgribelige forespørgsler: - Det handler om computere og hjælpemidler, når en ansøger henvender sig til os, og som udgangspunkt vil vi gerne i videst muligt omfang støtte henvendelser omkring uddannelse og opkvalificering, fortæller Hans Skytte Pedersen, der i årets løb har uddelt stribevis af computere til børn og unge med CP, og for nogle af modtagerne ændres hverdagen markant. Moderne teknologi gør det på mange måder nemmere for børn med CP at kommunikere og være i kontakt med omverdenen, og her er computeren en fantastisk ressource. Det stadigt stigende udvalg af hardware og software gør det muligt både at lære og lege på computeren. - Derudover har computerne en masse tilgængelighedsprogrammer, som kan hjælpe i dagligdagen, og hardwaren er tilpasset børn med CP, fx tastaturer til én hånd eller med store taster og touch screens, fortæller Hans Skytte Pedersen. I Elsass Fonden er man sin rolle meget bevidst, og der arbejdes løbende med, hvordan indsatsen omkring uddannelse kan systematiseres. - Vi ved jo alle, at uddannelse kommer til at drive Danmark i endnu højere grad i fremtiden, og hvis vi skal sikre personer med CP og andre handicap i øvrigt et job, så er uddannelse alfa og omega, slutter Hans Skytte Pedersen. 14 Årsskrift 2011/2012

17 Vidste du? Lovgivningsmæssigt er retten til uddannelse for personer med funktionsnedsættelser et grundprincip i international politik og en af grundstenene i dansk uddannelsespolitik. Internationalt set er FN s Handicapkonvention det nyeste dokument, som sætter fokus på inklusion på uddannelsesområdet. Det fremgår blandt andet af konventionen, at deltagerstaterne skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap. Ludvig og Sara Elsass Fond 15

18 Sport med mening Volleyball, ridning, boccia sport i det hele taget fylder meget hos Elsass Fonden, og sporten er et vigtigt aktivitetsområde. Der er mange argumenter for, at børn og unge med CP skal kunne deltage i sport, idræt og bevægelse lige som alle andre. Glæden ved kropslig udfoldelse og socialt fællesskab er nogle af de vigtigste elementer. - Men det er faktisk bredere end det. Vi oplever, at når de unge deltager i sport, bliver de klogere på sig selv og udvikler færdigheder og kompetencer, som de helt sikkert også kan bruge i andre sammenhænge, fortæller Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden tildeler mange midler til både individuelle udøvere og hold, og inden for flere sportsgrene. Disse sportsgrene modtager støtte fra Elsass Fonden: Volleyball Ridning Boccia Race-running Kørestolsrugby Cykling Fodbold Kørestolsfodbold Sejlsport Karate Kuglestød El-kørestolshockey Idræt er sundt for alle, men en person med CP kan gennem fysisk aktivitet påvirke sin helbredstilstand i positiv retning. En klub-i-klubben Et af de projekter, Elsass Fonden støtter, er Sport for Brains, der drives af Helene Elsass Center. Det går i al sin enkelhed ud på at integrere børn og unge med CP i rask-idrætsklubber. - De skal dyrke deres sport under samme forhold og præmisser som raskidrætsudøverne, men på træningsvilkår, der er tilpasset deres evner, fortælle Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden støtter Sport for Brains-projektet. Pris til volley-klub Der findes mange gode eksempler på, at Elsass Fondens bidrag gør en markant forskel. Ét af dem er Farum-Holte Volleyball. Den nordsjællandske klub har modtaget støtte fra Elsass Fonden til etablering af netop en klub-i-klubben. Og det er der blevet lagt mærke til så meget, at Farum-Holte Volleyball modtog Kulturministerens Handicapidrætspris Prisen på kr. tilfaldt volley-klubben, fordi de har skabt en klub og et hold, hvor børn og unge med CP får mulighed for at bli- 16 Årsskrift 2011/2012

19 ve en fuldt integreret del af en ganske almindelig idrætsklub med alt, hvad dette indebærer af muligheder for at dyrke sport og socialt kammeratskab blandt alle klubbens medlemmer. Fra boccia til ridning Sport er for alle. For handicappede og raske. For eliten og bredden. For drenge og piger Elsass Fonden yder støtte til mange sportsgrene, når blot CP ere er involveret. - Det betyder ganske enkelt, at hvis der er tale om holdsport, så ønsker vi, at en eller flere CP ere er med på holdet, og er der tale om en individuel sport, så er vedkommende naturligvis CP er, fortæller Hans Skytte Pedersen. Fonden støtter også handicapidrætten generelt. Det kommer bl.a. til udtryk ved donationer til Dansk Handicap Idræts Forbund, der både arrangerer den årlige handicapfestival inden for idræt og også står bag de danske eliteudøvere, der skal til Paralympiske Lege i London i september Farum-Holte Volleyball har på forbilledlig vis skabt et nyt tilbud for børn og unge med CP vil blive et særligt sportsår for fonden. Vi støtter flere af eliteidrætsudøverne, så vi glæder os til at følge Klubben fortjener denne anerkendelse for sin forbilledlige indsats. De er en rollemodel med, når den olympiske ild bliver for handicapidrættens fremtidige tætte samarbejde med den øvrige idræt. september, slutter Hans Skytte Pe- tændt for anden gang i London til dersen. Kulturminister Uffe Elbæk om modtageren af Handicap idrætsprisen 2011, der blev uddelt ved DRs store Sports-galla show Sport 2011 i Messecenter Herning Ludvig og Sara Elsass Fond 17

20 Hjælp, vi skal på ferie! At rejse er at leve! H.C. Andersens berømte sætning gælder i allerhøjeste grad også for personer med cerebral parese. De fleste elsker at rejse. Der er så mange oplevelser derude, som bare venter på at blive set og hørt, mærket og fornemmet. Men er man handicappet, så kan den forestående tur med bus, fly eller tog næsten virke uoverskuelig især hvis man ikke har en hjælper med. Når en hjælper er nødvendig For mange handicappede er det afgørende at have en personlig hjælper med på ferien, og det betyder i sagens natur, at den handicappedes ferie-budget bliver dobbelt så stort. Det er her støtten fra Elsass Fonden kommer ind i billedet. Elsass Fonden har i 2011 støttet en række individuelle personer, så den handicappede har kunnet invitere sin vanlige hjælper med på den forestående ferie. Tilgængelighed er altafgørende Når personer med et handicap planlægger ferie, handler det fx også om at finde hoteller, som har lift ved poolen, og badeværelser som er indrettet til kørestolsbrugere. Samtidig har det stor betydning, at lokalområdet også er tilgængeligt, så det er muligt at komme omkring og opleve det hele lige fra stranden og det lokale marked til det pulserende storbymiljø. Rejsefonden for Voksne Spastikere har fundet et særdeles velegnet rejsemål i Grækenland, og med støtte fra Elsass Fonden kunne Rejsefonden også i 2011 tilbyde to ferierejser til personer med CP og andre beslægtede handicaps. Der er tale om en forårsrejse og en efterårsrejse. Rejserne gik til det græske øhav, nærmere bestemt Chania på det vestlige Kreta. Dér har Rejsefonden gode kontakter til et nøje udvalgt hotel, hvor tilgængelighed og service er i top. I to uger - på både forårs- og efterårsrejsen - deltager personer med CP, og de har følgeskab af en række frivillige hjælpere. Også i de kommende år forventer Elsass Fonden at yde støtte til rejselystne personer med CP. 18 Årsskrift 2011/2012

21 Ludvig og Sara Elsass Fond 19

22 Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelsen Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Næstformand i Teleklagenævnet Formand for Maritim Museums Fond Formand for Tilsynsrådet for Udligningskontoret for Dansk Søfart Bestyrelsesmedlem i Gotfred Birkedal Hartmanns Familiefond Hovedbestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Kirsten Smedegaard Andersen Cand. oecon. Bestyrelsesmedlem i Bodum Holding AG Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Børne Astma Center m.fl. Bente Scavenius Mag. art. Mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter Formand for Oluf Høst Museet Næstformand for Kunstforeningen Gl. Strand Bestyrelsesmedlem i Topdanmark Fonden, Poul Renè Gauguins Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Konsulent for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond Finn Hasselriis Advokat (H) Senior partner i advokatfirmaet Stampe, Haume & Hasselriis Bestyrelsesmedlem i Fonden for Neurologisk Forskning (Rektor Mogens Fogs Legat) Bestyrelsesformand/medlem i en række erhvervsvirksomheder 20 Årsskrift 2011/2012

23 Olaf Bjarne Paulson Professor, dr. med. Professor i klinisk og eksperimentel neurologi ved Københavns Universitet Overlæge ved Neurologisk Forskningsenhed, Neurocenteret, Rigshospitalet Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Initiativtager til etablering af Det Nationale 7 tesla MR Center på Hvidovre Hospital Direktion Hans Skytte Pedersen Direktør, HD (F) Ludvig og Sara Elsass Fond 21

24 Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig Elsass 22 Årsskrift 2011/2012

25 Med en gavedisposition stiftede Helene Elsass ( ) i 1975 en fond, der kom til at bære hendes forældres navn. Helene Elsass var selv født med spastisk lammelse, og hun ønskede at stifte en fond, hvis primære formål skulle være at støtte spastisk lammede og andre såvel fysisk som psykisk handicappede. Som datter af Ludvig Elsass, der var direktør og aktionær i virksomhederne Sophus Berendsen og Rentokil, arvede Helene Elsass en betragtelig formue, som efter hendes død i 2003 overgik til Ludvig og Sara Elsass Fond. Med til fondens historie hører et stykke dansk industrihistorie. Jern- og stålfirmaet Sophus Berendsen blev stiftet af Hr. Sophus Berendsen i I 1897 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med Ludvig Elsass som selskabets første direktør og som ny medaktionær. I 1904 stiftede Sophus Berendsen A/S virksomheden A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin, som senere etablerede sig i England under navnet The British Ratin Company Limited. Denne virksomhed blev i 1969 børsintroduceret under navnet Rentokil PLC. Ludvig Elsass var direktør i Sophus Berendsen koncernen til sin død i 1959, hvor han blev efterfulgt af sin søn, Adam Elsass, som også var direktør, da Sophus Berendsen A/S blev børsintroduceret i Det er således Helene Elsass s arv af aktierne fra 1897 og den senere store værditilvækst senest ved salget af Sophus Berendsen og aktierne i Rentokil Initial PLC som i dag danner baggrund for kapitalgrundlaget i Ludvig og Sara Elsass Fond. Om Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front - fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til instutioner, foreninger og den enkelte. Ludvig og Sara Elsass fond 23

26 Regnskabet 2011 Resultatet af Elsass Fondens aktiviteter i hovedtal : tkr. Indtægter Ledelse, administration, samt øvrige driftsomkostninger Årets resultat til uddelinger Årets uddelinger Fonden har i 2011 endvidere investeret i beboelsesejendomme med en regnskabsmæssig værdi på tkr. til brug for udlejning inden for fondens formål. Elsass Fondens balance i hovedtal per : tkr. Bundne aktiver i alt Frie aktiver i alt Aktiver i alt Fondens grundkapital Øvrige passiver Passiver i alt Årsskrift 2011/2012

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER 2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER Indholdsfortegnelse Udvikling og fremdrift over en bred front.... 4 HEC Care skal bygge bro.... 6 Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen?.... 10 Fodbold

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

2011/2012. Årsskrift. HelenE Elsass Center

2011/2012. Årsskrift. HelenE Elsass Center 2011/2012 Årsskrift HelenE Elsass Center Indholdsfortegnelse 2011 et år i udviklingens tegn.... 2 MiTii: Ja, du må gerne spille computerspil!.... 6 Den Danske Telepris... 10 Hold hjernen i topform med

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Materielle værdier/ting: hjælpemidler, biler og minicrosser Immaterielle værdier: socialt samvær og gode familierelationer Forbedringer

Materielle værdier/ting: hjælpemidler, biler og minicrosser Immaterielle værdier: socialt samvær og gode familierelationer Forbedringer !" # $ !" # Forbund af personer med funktionsnedsættelse i bevægeapparatet - Personer med fysisk handicap Stiftet i 1925 - del af DH Lige muligheder for alle Henvendelser til relevante instanser og støtter

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere