2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond"

Transkript

1 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond

2 Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass et år med hektisk aktivitet Der ligger forskning til grund for det hele... 6 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed Uddannelse er udfordrende Sport med mening Hjælp, vi skal på ferie! Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Om Ludvig og Sara Elsass Fond Regnskabet De har modtaget støtte fra Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf

3 Årsskrift 2011/2012 Ludvig og Sara Elsass fond 1

4 2 Årsskrift 2011/2012

5 Forord Som man kan læse i dette 2011/2012 Årsskrift for Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center, er der sket utrolig mange ting siden det første Årsskrift 2005/2006. I nuværende årsskrift kan vi sagtens fylde spaltepladsen med de projekter, som vi er med i - eller har startet. De to fonde med beslægtede fundatser lever tilsammen fuldt og helt op til de forventninger, som vi alle havde ved etableringen af aktiviteterne på ejendommen Uglemose på Holmegårdsvej i Charlottenlund. Årsskriftet skulle gerne reflektere vores aktiviteter til hjælp for personer med Cerebral Parese uanset alder, køn, uddannelse, bopæl eller grad af CP. Vores aktiviteter skal skabe en markant forandring gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet. Helene Elsass Center skal syde af liv og aktivitet til gavn og glæde for de, der har brug for at få et løft fremad, og dermed opnå en forbedret livskvalitet. Det er endvidere vores opgave at udbrede kendskabet til CP, for også rent mentalt at skabe en bedre tilgængelighed og forståelse for, hvad det vil sige at være spastisk lammet. Denne tilgængelighed og fondenes gennemsigtighed er også vigtig, for at afmystificere fondes arbejde og virke, som jo er til uvurderlig gavn for et moderne velfærdssamfund. Med dette årsskrift har vi også forsøgt at nå bredt ud til hele vores berøringsflade: Mennesker med CP, fagpersonale, socialt engagerede, politikere, kolleger, pressen, socialforvaltninger, forskningsinstitutioner og alle med et samfundsmæssigt engagement. Det er også vigtigt, til stadighed at fortælle de gode historier, og vi håber, at årsskriftet er et vidnesbyrd om dette. Det er vores håb, at alle vores samarbejdspartnere kan nyde godt af det arbejde vi gør, og at vores dygtige og meget engagerede medarbejderes indsats får den påskønnelse, som de fortjener. Rigtig god fornøjelse med læsning af vores årsskrift. Nick Elsass Fmd Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center Ludvig og Sara Elsass fond 3

6 2011 et år med hektisk aktivitet Kære læser I en fond med mange aktiviteter, som uden tvivl alle har deres berettigelse, kan det være en opgave i sig selv at pege på særlige indsatsområder. Men der var alligevel en lille skare af projekter, som fik særlig opmærksomhed i CPOP et kvalitetssikringsprojekt At sikre kvalitet i behandlingen af børn med CP (cerebral parese) har været et fokusområde for Elsass Fonden gennem flere år og 2011 var ingen undtagelse. CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med CP. Opfølgningen består i, at børn med CP og symptomer på CP undersøges systematisk med faste intervaller gennem hele barndommen. Alle observationer og resultater registreres, og den opsamlede viden vil på sigt komme mange CP ere til gode. Elsass Fonden arbejder videre med at gøre CPOP til et landsdækkende program, der sikrer, at barnet får den rette behandling på det rigtige tidspunkt, at barnets funktionsevne og livskvalitet optimeres, og at smertefulde CP-følgevirkninger som fx hofteskred forebygges. Derudover er vi med til at øge viden om behandlingen af børn med CP, ligesom samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige faggrupper stimuleres. Elsass Fonden har tilkendegivet at ville støtte alle regioner i Danmark med etablering af CPOP. Det sker i et forpligtende samarbejde, hvor regionerne efterfølgende overtager driften af programmet. Fokus på et selvstændigt liv Et andet fokusområde for Elsass Fonden i 2011 og i øvrigt også i fremtiden - er inklusion. Vi støtter det inkluderende samfund; et samfund, der kan rumme mangfoldigheden og give unge med CP og andre handicappede mulighed for uddannelse, bolig og job. På uddannelsesfronten har Elsass Fonden ydet støtte til indkøb af materialer og hjælpemidler samt uddelt computere til en lang række ansøgere. På boligområdet har 2011 stået i byggeriets tegn. To ejendomme i henholdsvis Hvidovre og på Østerbro i København står nu færdige og parate til at byde de første beboere velkomne. Her skal unge med CP bo dør om dør med ikke-handicappede. 4 Årsskrift 2011/2012

7 Hr. Ludvig Elsass Når det gælder job, er Experimentarium et lysende eksempel på tanken om inklusion. Her har Elsass Fonden gennem en længere årrække støttet driftspiloterne, som består af fem ansatte med CP. De arbejder i et undervisningsværksted, der netop handler om CP, og her sørger piloterne for, at alle aktiviteter virker og svarer på spørgsmål om CP og hjerneskader. Helene Elsass Center et særligt fokus Som Elsass Fondens største aktivitet har Helene Elsass Center - HEC et særlig fokus i fondens arbejde. Centeret er etableret med henblik på at gøre en konkret og mærkbar forskel for børn med CP og deres familier. Derfor har HEC også sin helt egen sektion i dette årsskrift. De har modtaget støtte i 2011 Elsass Fonden modtager ca ansøgninger om støtte hvert år, og vi sætter pris på, at så mange henvender sig til os. År efter år er det givende og udbytterigt at være med til at støtte enkeltpersoner og grupper, foreninger og klubber samt forskere og behandlere i deres arbejde med CP. På side 27 ses et udrag af de større legatmodtagere i Hans Skytte Pedersen Direktør Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass fond 5

8 Der ligger forskning til grund for det hele En af vejene til ny viden om cerebral parese og udvikling af den bedste behandling af personer med CP er forskning. God solid grundforskning. Elsass Fonden har i alle henseender et ønske om at gøre en forskel for personer med CP og deres familier, og en central vej til at opnå viden og målbare resultater, der kan hjælpe fonden til at gå i denne retning, er grundforskning. I sagens natur tager grundforskning tid ofte lang tid, og det kan være svært at forudsige noget om resultaterne, men som fond med en stærk og oprigtig interesse for cerebral parese er det vigtigt at være med dér, hvor udviklingen sker. I Elsass Fondens tilfælde betyder det stærke relationer til forskere, forskningsmiljøer og forskningsinstitutionerne. Elsass Fonden støtter hvert år en række forskningsprojekter, og støtten ydes således, at forskere og universiteter har de bedste muligheder for at fremkomme med ny viden, der kan understøtte det praktiske arbejde med CP og dermed alle de indsatser, der udføres i Helene Elsass Center. I 2011 har Elsass Fonden støttet disse forskningsprojekter Støtte til videreførelse af projektet: Udredning af molekylære markører og årsager for patogenesen i spastisk paraplegi som basis for nye behandlingsstrategier Støtte til forlængelse af CPOP projektet etableret i 2009 i Region Syddanmark Forlænget støtte til forskning til gavn for personer med Cerebral Parese i samarbejde med Helene Elsass Center Støtte til projektet: Monitorering af cerebral oxygering i de første dage efter ekstrem tidlig fødsel for at reducere risikoen for CP og kognitiv deficit Støtte til projektet: Initiering og kvalitetssikring af CPOP som et tværfagligt og tværsektorielt koordineret opfølgningsprogram til børn med CP i Region Midtjylland Elsass Fonden ønsker at være med til at præge udviklingen inden for cerebral parese, og de projekter der støttes, udvælges omhyggeligt og godkendes af fondens bestyrelse. Alle, der ønsker at søge Elsass Fonden om forskningsmidler, afleverer en formel ansøgning med bl.a. en fuldstændig projektbeskrivelse og tidsplan, et detaljeret budget samt en beskrivelse af alle medvirkende forskere. Det er alt sammen med til at sikre, at Elsass Fonden støtter de rigtige projekter til gavn for alle med CP. 6 Årsskrift 2011/2012

9 Ludvig og Sara Elsass Fond støtter primært personer med cerebral parese, men også andre fysisk eller psykisk handicappede. Elsass Fonden støtter ligeledes lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår. Ludvig og Sara Elsass fond 7

10 Buste af Frk. Helene Elsass 8 Årsskrift 2011/2012

11 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Et videnscenter for cerebral parese, der kan bygge bro mellem børn og unge med CP og forskerne på universiteterne. Det er essensen af Helene Elsass Center. På blot fem år er centeret blevet et fagligt og fornyende fyrtårn, der lyser både i Danmark og internationalt. I smukke omgivelser i Charlottenlund, nord for København, ligger en oase. En oase, hvor børn og unge med CP og deres pårørende er centrum for al opmærksomhed. Her handler hverdagen om at give børn med CP den bedst mulige behandling, så de kan fungere og udvikle sig så optimalt som overhovedet muligt. Det er baggrunden for, at Helene Elsass Center er den største aktivitet i Ludvig og Sara Elsass Fond. Vi skal skabe forandring Helene Elsass Center er udsprunget af et ønske fra Ludvig og Sara Elsass Fond om at gøre en mærkbar forskel - her og nu - blandt børn og unge med CP og deres familie. Indtil centerets etablering i 2007, var CP ikke højt prioriteret i Danmark, og det påtænkte Elsass Fonden at ændre på. - Vi ønskede at skabe et sted, der forener CP ere, forældre og forskere, og vi så hurtigt, at der var brug for noget, der kunne bygge bro mellem familien, der havde et handicappet barn og forskeren, der befandt sig på universitetet. Løsningen blev Helene Elsass Center, som i dag er et fagligt centrum for alle parter, fortæller Nick Elsass, der er formand for Ludvig og Sara Elsass Fond. Forskernes viden anvendes i praksis Udviklingen af Helene Elsass Center foregår i allerhøjeste grad stadig. Centeret samarbejder med nogle af verdens førende inden for hjerneforskning og anvender således den nyeste viden til at udvikle fx nye teknologier og metoder, der kan være med til at give mennesker med CP en endnu bedre og mere effektiv behandling. - Helene Elsass Center er interessant for forskermiljøet. Udover at støtte en række erhvervsphd er og andre forskningsprojekter, har PhD erne også mulighed for at møde mennesker med CP i dagligdagen, og det sætter deres forskning i relief, fortæller Nick Elsass. Ludvig og Sara Elsass fond 9

12 Alle børn er forskellige Lige fra den dag dørene til centeret blev slået op, har det været afgørende, at centerets brugere mærker, at der bliver taget godt hånd om dem på Helene Elsass Center, og at deres udvikling ligger de ansatte på sinde. - Forældrene føler sig typisk fortabte i systemet og mangler brugbar information om CP, så oplysning og samtaler er en vigtig del af vores processer, fortæller Peder Esben Bilde, der er udviklingsdirektør i Helene Elsass Center, hvor ca. 60 børn og deres forældre har været igennem et forløb i Børn med CP er lige så forskellige, som børn, der ikke har CP. De har forskellige former for hjerneskade og dermed også brug for vidt forskellige udviklingsforløb. - Når et barn er i et forløb hos os, tjekker de og deres forældre ind på Helene Elsass Center i fem dage. De bor i vores egne lejligheder, og dagene forløber med en lang række undersøgelser, mens aftenerne ofte tilbringes sammen med andre familier i det store og moderne fælleskøkken, fortæller Peder Esben Bilde. 10 Årsskrift 2011/2012

13 I løbet af de fem dage undersøges det enkelte barn af fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer, og der udarbejdes et træningsprogram, der er nøje afstemt det enkelte barn. Med træningsprogrammet i hånden tager familien hjem og følger programmet i 20 uger, hvorefter de returnerer til Helene Elsass Center til en opfølgning og endelig en to-dages evaluering. Sidenhen vender børnene og de unge mennesker tilbage på opfølgningsbesøg efter henholdsvis et, tre og femten år. Både Nick Elsass og Peder Esben Bilde ved, at Helene Elsass Center er med til at skabe en markant forandring i familiernes liv. - Vi får heldigvis fine og konstruktive tilbagemeldinger på forløbene på centeret, og det er vi glade for, men den største glæde er altid, når både forældre, skoler og institutioner oplever et barn med fornyet selvtillid, der også har udviklet sine sociale og faglige evner, lyder det samstemmende. På Helene Elsass Center omsættes viden til handling. Og det går hurtigt. Det giver både Helene Elsass Center og Ludvig og Sara Elsass Fond mulighed for at understøtte og styrke indsatsstrategien på CP-området. Forløbet har været livsændrende Forældre til et barn med CP Vi har fået et nyt barn Forældre til et barn med CP Ludvig og Sara Elsass Fond 11

14 Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed I slutningen af 2011 stod to nybyggede ejendomme klar i Hvidovre og på Østerbro i København. Inden længe flytter de nye beboere - et miks af unge med cerebral parese og andre unge - ind i de spritnye lejligheder. Når Ludvig og Sara Elsass Fond har kastet sig over boligbyggeri, så skyldes det tanken om inklusion. Fonden har i alle sine aktiviteter stort fokus på, at unge med CP får mulighed for at blive en naturlig del af samfundet, så de på deres præmisser kan bidrage til fællesskabet. Her spiller muligheden for egen bolig en vigtig rolle. - Unge med CP har fuldkommen de samme behov som alle andre, så de har også et naturligt ønske om at flytte hjemmefra og vise omverdenen og deres familier, at de kan klare sig selv, fortæller direktør Hans Skytte Pedersen, der i løbet af 2011/2012 har holdt mange møder med potentielle beboere. Om ejendommene Nyopførte i 2011 En blanding af handicap-, familie- og erhvervslejemål Lejlighederne er forskellige i areal - i størrelsesordenen kvm Stueetagen er forbeholdt til erhverv Ejendommen i Hvidovre indeholder 17 lejligheder Ejendommen på Østerbro indeholder 28 lejligheder Ejendommene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel At flytte hjemmefra er et stort spring for alle unge, men for unge mennesker med CP kan springet dog virke stort og uoverskueligt. Derfor følger Elsass Fonden de unge tæt med en række tilbud om understøttende aktiviteter, og det er med til at sikre, at de får mod på at tage springet ud i en selvstændig tilværelse. Gatestep en skridt i den rigtige retning Elsass Fonden har døbt boligprojektet Gatestep, fordi egen bolig er et vigtigt skridt mod en hverdag i selvstændighed for de unge mennesker. - Målet er at hjælpe de unge med CP til at flytte hjemmefra, og så vil vi gerne medvirke til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor mennesker med CP, forklarer Hans Skytte Pedersen. Netop af denne årsag har Elsass Fonden besluttet, at deres ejendomme skal være hjem for et miks af unge med CP og unge uden 12 Årsskrift 2011/2012

15 handicap, og Elsass Fonden er helt åben omkring vigtigheden af, at alle beboere i fondens ejendomme bidrager til fællesskabet - uanset om man har CP eller ej. - Det er skam ikke kun de unge med CP, jeg har holdt møde med. Alle andre har også været forbi til en kop kaffe, hvor de får forklaret, hvad CP er, og hvad det betyder at leve med CP - og jeg understreger, hvor vigtigt det er, at de også afser tid til fx fredagsbar i fælleslokalet og deltager i fødselsdagsarrangementer, siger Hans Skytte Pedersen. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Når der er tale om etablering af beboelsesejendomme til handicappede spiller beliggenhed en mindst lige så stor rolle, som til almindeligt boligbyggeri. - Da vi skulle finde egnede byggegrunde til projekterne, var beliggenheden altafgørende. Som handicappet er det vigtigt at bo tæt på offentlige transportmuligheder, i en bymidte så beboerne er tæt på butikker og handelslivet og så skal det helst også være i nærheden af potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder, fortæller Hans Skytte Pedersen. De to ejendomme i Hvidovre og på Østerbro lever til fulde op til kravet om beliggenhed. Her er indkøbsmuligheder, s-tog samt erhvervsliv og skoler tæt på. Jobbet er næste skridt Når lejligheden er indrettet, taget i brug og kan kaldes for hjem, så ser Elsass Fonden et job som et naturligt næste skridt for de unge med CP. - Vi vil gerne hjælpe med at finde arbejdspladser, for mange af de unge med CP både kan og vil rent faktisk gerne arbejde. Vi håber, at de nye boliger vil være en god mulighed for at få kontakt til de lokale virksomheder, fortæller Hans Skytte Pedersen. Byggeri i provinsen? Det er Elsass Fondens håb, at der kan bygges tilsvarende ejendomme i landets største byer. På landsplan findes der mennesker med CP. Mange af dem kunne ifølge Elsass Fonden hjælpes til at få deres eget liv uden at bo under forældrenes tag hele livet, når viljen og de rette betingelser er til stede. I første omgang har Elsass Fonden dog fokus på, at de nye beboere finder sig godt til rette i Hvidovre og på Østerbro. Ludvig og Sara Elsass fond 13

16 Uddannelse er udfordrende også for CP ere Uddannelse er et vigtigt fokusområde, hvis personer med cerebral parese skal kunne deltage i arbejdslivet og samfundet i øvrigt på lige vilkår med personer uden handicap. Derfor ligger uddannelse højt på prioriteringslisten hos Elsass Fonden. De mange års arbejde med børn og unge med CP betyder, at Elsass Fonden har en helt særlig indsigt i de forhold, der er af afgørende betydning for, om personer med CP kan opnå den integration, der er så vigtig for deres selvstændighed og deres selvværd. Uddannelse har stor betydning. - Børn og unge med handicap har det ofte svært i uddannelsessystemet, og der er undersøgelser, der dokumenterer, at elever med handicap får lavere karakterer, flere dropper ud og færre søger ungdomsuddannelser, og det vil vi gerne være med til at rette op på, lyder det fra Elsass Fondens direktør. Konkret støtte skaber forandring Elsass Fonden får hvert år mange ansøgninger om støtte i forbindelse med uddannelse. Ofte meget håndgribelige forespørgsler: - Det handler om computere og hjælpemidler, når en ansøger henvender sig til os, og som udgangspunkt vil vi gerne i videst muligt omfang støtte henvendelser omkring uddannelse og opkvalificering, fortæller Hans Skytte Pedersen, der i årets løb har uddelt stribevis af computere til børn og unge med CP, og for nogle af modtagerne ændres hverdagen markant. Moderne teknologi gør det på mange måder nemmere for børn med CP at kommunikere og være i kontakt med omverdenen, og her er computeren en fantastisk ressource. Det stadigt stigende udvalg af hardware og software gør det muligt både at lære og lege på computeren. - Derudover har computerne en masse tilgængelighedsprogrammer, som kan hjælpe i dagligdagen, og hardwaren er tilpasset børn med CP, fx tastaturer til én hånd eller med store taster og touch screens, fortæller Hans Skytte Pedersen. I Elsass Fonden er man sin rolle meget bevidst, og der arbejdes løbende med, hvordan indsatsen omkring uddannelse kan systematiseres. - Vi ved jo alle, at uddannelse kommer til at drive Danmark i endnu højere grad i fremtiden, og hvis vi skal sikre personer med CP og andre handicap i øvrigt et job, så er uddannelse alfa og omega, slutter Hans Skytte Pedersen. 14 Årsskrift 2011/2012

17 Vidste du? Lovgivningsmæssigt er retten til uddannelse for personer med funktionsnedsættelser et grundprincip i international politik og en af grundstenene i dansk uddannelsespolitik. Internationalt set er FN s Handicapkonvention det nyeste dokument, som sætter fokus på inklusion på uddannelsesområdet. Det fremgår blandt andet af konventionen, at deltagerstaterne skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap. Ludvig og Sara Elsass Fond 15

18 Sport med mening Volleyball, ridning, boccia sport i det hele taget fylder meget hos Elsass Fonden, og sporten er et vigtigt aktivitetsområde. Der er mange argumenter for, at børn og unge med CP skal kunne deltage i sport, idræt og bevægelse lige som alle andre. Glæden ved kropslig udfoldelse og socialt fællesskab er nogle af de vigtigste elementer. - Men det er faktisk bredere end det. Vi oplever, at når de unge deltager i sport, bliver de klogere på sig selv og udvikler færdigheder og kompetencer, som de helt sikkert også kan bruge i andre sammenhænge, fortæller Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden tildeler mange midler til både individuelle udøvere og hold, og inden for flere sportsgrene. Disse sportsgrene modtager støtte fra Elsass Fonden: Volleyball Ridning Boccia Race-running Kørestolsrugby Cykling Fodbold Kørestolsfodbold Sejlsport Karate Kuglestød El-kørestolshockey Idræt er sundt for alle, men en person med CP kan gennem fysisk aktivitet påvirke sin helbredstilstand i positiv retning. En klub-i-klubben Et af de projekter, Elsass Fonden støtter, er Sport for Brains, der drives af Helene Elsass Center. Det går i al sin enkelhed ud på at integrere børn og unge med CP i rask-idrætsklubber. - De skal dyrke deres sport under samme forhold og præmisser som raskidrætsudøverne, men på træningsvilkår, der er tilpasset deres evner, fortælle Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden støtter Sport for Brains-projektet. Pris til volley-klub Der findes mange gode eksempler på, at Elsass Fondens bidrag gør en markant forskel. Ét af dem er Farum-Holte Volleyball. Den nordsjællandske klub har modtaget støtte fra Elsass Fonden til etablering af netop en klub-i-klubben. Og det er der blevet lagt mærke til så meget, at Farum-Holte Volleyball modtog Kulturministerens Handicapidrætspris Prisen på kr. tilfaldt volley-klubben, fordi de har skabt en klub og et hold, hvor børn og unge med CP får mulighed for at bli- 16 Årsskrift 2011/2012

19 ve en fuldt integreret del af en ganske almindelig idrætsklub med alt, hvad dette indebærer af muligheder for at dyrke sport og socialt kammeratskab blandt alle klubbens medlemmer. Fra boccia til ridning Sport er for alle. For handicappede og raske. For eliten og bredden. For drenge og piger Elsass Fonden yder støtte til mange sportsgrene, når blot CP ere er involveret. - Det betyder ganske enkelt, at hvis der er tale om holdsport, så ønsker vi, at en eller flere CP ere er med på holdet, og er der tale om en individuel sport, så er vedkommende naturligvis CP er, fortæller Hans Skytte Pedersen. Fonden støtter også handicapidrætten generelt. Det kommer bl.a. til udtryk ved donationer til Dansk Handicap Idræts Forbund, der både arrangerer den årlige handicapfestival inden for idræt og også står bag de danske eliteudøvere, der skal til Paralympiske Lege i London i september Farum-Holte Volleyball har på forbilledlig vis skabt et nyt tilbud for børn og unge med CP vil blive et særligt sportsår for fonden. Vi støtter flere af eliteidrætsudøverne, så vi glæder os til at følge Klubben fortjener denne anerkendelse for sin forbilledlige indsats. De er en rollemodel med, når den olympiske ild bliver for handicapidrættens fremtidige tætte samarbejde med den øvrige idræt. september, slutter Hans Skytte Pe- tændt for anden gang i London til dersen. Kulturminister Uffe Elbæk om modtageren af Handicap idrætsprisen 2011, der blev uddelt ved DRs store Sports-galla show Sport 2011 i Messecenter Herning Ludvig og Sara Elsass Fond 17

20 Hjælp, vi skal på ferie! At rejse er at leve! H.C. Andersens berømte sætning gælder i allerhøjeste grad også for personer med cerebral parese. De fleste elsker at rejse. Der er så mange oplevelser derude, som bare venter på at blive set og hørt, mærket og fornemmet. Men er man handicappet, så kan den forestående tur med bus, fly eller tog næsten virke uoverskuelig især hvis man ikke har en hjælper med. Når en hjælper er nødvendig For mange handicappede er det afgørende at have en personlig hjælper med på ferien, og det betyder i sagens natur, at den handicappedes ferie-budget bliver dobbelt så stort. Det er her støtten fra Elsass Fonden kommer ind i billedet. Elsass Fonden har i 2011 støttet en række individuelle personer, så den handicappede har kunnet invitere sin vanlige hjælper med på den forestående ferie. Tilgængelighed er altafgørende Når personer med et handicap planlægger ferie, handler det fx også om at finde hoteller, som har lift ved poolen, og badeværelser som er indrettet til kørestolsbrugere. Samtidig har det stor betydning, at lokalområdet også er tilgængeligt, så det er muligt at komme omkring og opleve det hele lige fra stranden og det lokale marked til det pulserende storbymiljø. Rejsefonden for Voksne Spastikere har fundet et særdeles velegnet rejsemål i Grækenland, og med støtte fra Elsass Fonden kunne Rejsefonden også i 2011 tilbyde to ferierejser til personer med CP og andre beslægtede handicaps. Der er tale om en forårsrejse og en efterårsrejse. Rejserne gik til det græske øhav, nærmere bestemt Chania på det vestlige Kreta. Dér har Rejsefonden gode kontakter til et nøje udvalgt hotel, hvor tilgængelighed og service er i top. I to uger - på både forårs- og efterårsrejsen - deltager personer med CP, og de har følgeskab af en række frivillige hjælpere. Også i de kommende år forventer Elsass Fonden at yde støtte til rejselystne personer med CP. 18 Årsskrift 2011/2012

21 Ludvig og Sara Elsass Fond 19

22 Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelsen Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Næstformand i Teleklagenævnet Formand for Maritim Museums Fond Formand for Tilsynsrådet for Udligningskontoret for Dansk Søfart Bestyrelsesmedlem i Gotfred Birkedal Hartmanns Familiefond Hovedbestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Kirsten Smedegaard Andersen Cand. oecon. Bestyrelsesmedlem i Bodum Holding AG Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Børne Astma Center m.fl. Bente Scavenius Mag. art. Mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter Formand for Oluf Høst Museet Næstformand for Kunstforeningen Gl. Strand Bestyrelsesmedlem i Topdanmark Fonden, Poul Renè Gauguins Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Konsulent for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond Finn Hasselriis Advokat (H) Senior partner i advokatfirmaet Stampe, Haume & Hasselriis Bestyrelsesmedlem i Fonden for Neurologisk Forskning (Rektor Mogens Fogs Legat) Bestyrelsesformand/medlem i en række erhvervsvirksomheder 20 Årsskrift 2011/2012

23 Olaf Bjarne Paulson Professor, dr. med. Professor i klinisk og eksperimentel neurologi ved Københavns Universitet Overlæge ved Neurologisk Forskningsenhed, Neurocenteret, Rigshospitalet Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Initiativtager til etablering af Det Nationale 7 tesla MR Center på Hvidovre Hospital Direktion Hans Skytte Pedersen Direktør, HD (F) Ludvig og Sara Elsass Fond 21

24 Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig Elsass 22 Årsskrift 2011/2012

25 Med en gavedisposition stiftede Helene Elsass ( ) i 1975 en fond, der kom til at bære hendes forældres navn. Helene Elsass var selv født med spastisk lammelse, og hun ønskede at stifte en fond, hvis primære formål skulle være at støtte spastisk lammede og andre såvel fysisk som psykisk handicappede. Som datter af Ludvig Elsass, der var direktør og aktionær i virksomhederne Sophus Berendsen og Rentokil, arvede Helene Elsass en betragtelig formue, som efter hendes død i 2003 overgik til Ludvig og Sara Elsass Fond. Med til fondens historie hører et stykke dansk industrihistorie. Jern- og stålfirmaet Sophus Berendsen blev stiftet af Hr. Sophus Berendsen i I 1897 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med Ludvig Elsass som selskabets første direktør og som ny medaktionær. I 1904 stiftede Sophus Berendsen A/S virksomheden A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin, som senere etablerede sig i England under navnet The British Ratin Company Limited. Denne virksomhed blev i 1969 børsintroduceret under navnet Rentokil PLC. Ludvig Elsass var direktør i Sophus Berendsen koncernen til sin død i 1959, hvor han blev efterfulgt af sin søn, Adam Elsass, som også var direktør, da Sophus Berendsen A/S blev børsintroduceret i Det er således Helene Elsass s arv af aktierne fra 1897 og den senere store værditilvækst senest ved salget af Sophus Berendsen og aktierne i Rentokil Initial PLC som i dag danner baggrund for kapitalgrundlaget i Ludvig og Sara Elsass Fond. Om Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front - fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til instutioner, foreninger og den enkelte. Ludvig og Sara Elsass fond 23

26 Regnskabet 2011 Resultatet af Elsass Fondens aktiviteter i hovedtal : tkr. Indtægter Ledelse, administration, samt øvrige driftsomkostninger Årets resultat til uddelinger Årets uddelinger Fonden har i 2011 endvidere investeret i beboelsesejendomme med en regnskabsmæssig værdi på tkr. til brug for udlejning inden for fondens formål. Elsass Fondens balance i hovedtal per : tkr. Bundne aktiver i alt Frie aktiver i alt Aktiver i alt Fondens grundkapital Øvrige passiver Passiver i alt Årsskrift 2011/2012

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sådan finder du rundt i vores årsskrift

Sådan finder du rundt i vores årsskrift Årsskrift 2015-16 Sådan finder du rundt i vores årsskrift Når du ser dette ikon, kan du: Klik for at komme til indholdsfortegnelsen Springe til en historie Swipe eller tryk for at komme til forrige side

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER 2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER Indholdsfortegnelse Udvikling og fremdrift over en bred front.... 4 HEC Care skal bygge bro.... 6 Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen?.... 10 Fodbold

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Hvem skal bestemme, hvor mennesker med handicap skal bo? Hvem mennesker med handicap skal bo sammen med? Og hvordan mennesker med

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g

Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g Indledning Formålet med denne folder er at give idrætsverdenen en viden om, hvordan mennesker med handicap kan inddrages i idræt på forenings - og klubniveau.

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den

Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den Opfølgning på 17.4 udvalgsmødet vedr. aktive borgere skaber det gode fællesskab den 24-09-2014. Referencegruppen for aktive borgere var inviteret med til mødet. Gruppearbejde omkring input til kendetegn

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Et helt unikt koncept 2014

Et helt unikt koncept 2014 www.theartofpeace.dk Freedom Writers DK Et helt unikt koncept 2014 Alle har en historie Karate-familien, Esbjerg Oplever I, at en I holder af har lavt selvværd, bliver mobbet, laver kriminalitet, har problemer

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere