2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond"

Transkript

1 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond

2 Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass et år med hektisk aktivitet Der ligger forskning til grund for det hele... 6 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed Uddannelse er udfordrende Sport med mening Hjælp, vi skal på ferie! Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Om Ludvig og Sara Elsass Fond Regnskabet De har modtaget støtte fra Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf

3 Årsskrift 2011/2012 Ludvig og Sara Elsass fond 1

4 2 Årsskrift 2011/2012

5 Forord Som man kan læse i dette 2011/2012 Årsskrift for Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center, er der sket utrolig mange ting siden det første Årsskrift 2005/2006. I nuværende årsskrift kan vi sagtens fylde spaltepladsen med de projekter, som vi er med i - eller har startet. De to fonde med beslægtede fundatser lever tilsammen fuldt og helt op til de forventninger, som vi alle havde ved etableringen af aktiviteterne på ejendommen Uglemose på Holmegårdsvej i Charlottenlund. Årsskriftet skulle gerne reflektere vores aktiviteter til hjælp for personer med Cerebral Parese uanset alder, køn, uddannelse, bopæl eller grad af CP. Vores aktiviteter skal skabe en markant forandring gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet. Helene Elsass Center skal syde af liv og aktivitet til gavn og glæde for de, der har brug for at få et løft fremad, og dermed opnå en forbedret livskvalitet. Det er endvidere vores opgave at udbrede kendskabet til CP, for også rent mentalt at skabe en bedre tilgængelighed og forståelse for, hvad det vil sige at være spastisk lammet. Denne tilgængelighed og fondenes gennemsigtighed er også vigtig, for at afmystificere fondes arbejde og virke, som jo er til uvurderlig gavn for et moderne velfærdssamfund. Med dette årsskrift har vi også forsøgt at nå bredt ud til hele vores berøringsflade: Mennesker med CP, fagpersonale, socialt engagerede, politikere, kolleger, pressen, socialforvaltninger, forskningsinstitutioner og alle med et samfundsmæssigt engagement. Det er også vigtigt, til stadighed at fortælle de gode historier, og vi håber, at årsskriftet er et vidnesbyrd om dette. Det er vores håb, at alle vores samarbejdspartnere kan nyde godt af det arbejde vi gør, og at vores dygtige og meget engagerede medarbejderes indsats får den påskønnelse, som de fortjener. Rigtig god fornøjelse med læsning af vores årsskrift. Nick Elsass Fmd Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center Ludvig og Sara Elsass fond 3

6 2011 et år med hektisk aktivitet Kære læser I en fond med mange aktiviteter, som uden tvivl alle har deres berettigelse, kan det være en opgave i sig selv at pege på særlige indsatsområder. Men der var alligevel en lille skare af projekter, som fik særlig opmærksomhed i CPOP et kvalitetssikringsprojekt At sikre kvalitet i behandlingen af børn med CP (cerebral parese) har været et fokusområde for Elsass Fonden gennem flere år og 2011 var ingen undtagelse. CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med CP. Opfølgningen består i, at børn med CP og symptomer på CP undersøges systematisk med faste intervaller gennem hele barndommen. Alle observationer og resultater registreres, og den opsamlede viden vil på sigt komme mange CP ere til gode. Elsass Fonden arbejder videre med at gøre CPOP til et landsdækkende program, der sikrer, at barnet får den rette behandling på det rigtige tidspunkt, at barnets funktionsevne og livskvalitet optimeres, og at smertefulde CP-følgevirkninger som fx hofteskred forebygges. Derudover er vi med til at øge viden om behandlingen af børn med CP, ligesom samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige faggrupper stimuleres. Elsass Fonden har tilkendegivet at ville støtte alle regioner i Danmark med etablering af CPOP. Det sker i et forpligtende samarbejde, hvor regionerne efterfølgende overtager driften af programmet. Fokus på et selvstændigt liv Et andet fokusområde for Elsass Fonden i 2011 og i øvrigt også i fremtiden - er inklusion. Vi støtter det inkluderende samfund; et samfund, der kan rumme mangfoldigheden og give unge med CP og andre handicappede mulighed for uddannelse, bolig og job. På uddannelsesfronten har Elsass Fonden ydet støtte til indkøb af materialer og hjælpemidler samt uddelt computere til en lang række ansøgere. På boligområdet har 2011 stået i byggeriets tegn. To ejendomme i henholdsvis Hvidovre og på Østerbro i København står nu færdige og parate til at byde de første beboere velkomne. Her skal unge med CP bo dør om dør med ikke-handicappede. 4 Årsskrift 2011/2012

7 Hr. Ludvig Elsass Når det gælder job, er Experimentarium et lysende eksempel på tanken om inklusion. Her har Elsass Fonden gennem en længere årrække støttet driftspiloterne, som består af fem ansatte med CP. De arbejder i et undervisningsværksted, der netop handler om CP, og her sørger piloterne for, at alle aktiviteter virker og svarer på spørgsmål om CP og hjerneskader. Helene Elsass Center et særligt fokus Som Elsass Fondens største aktivitet har Helene Elsass Center - HEC et særlig fokus i fondens arbejde. Centeret er etableret med henblik på at gøre en konkret og mærkbar forskel for børn med CP og deres familier. Derfor har HEC også sin helt egen sektion i dette årsskrift. De har modtaget støtte i 2011 Elsass Fonden modtager ca ansøgninger om støtte hvert år, og vi sætter pris på, at så mange henvender sig til os. År efter år er det givende og udbytterigt at være med til at støtte enkeltpersoner og grupper, foreninger og klubber samt forskere og behandlere i deres arbejde med CP. På side 27 ses et udrag af de større legatmodtagere i Hans Skytte Pedersen Direktør Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig og Sara Elsass fond 5

8 Der ligger forskning til grund for det hele En af vejene til ny viden om cerebral parese og udvikling af den bedste behandling af personer med CP er forskning. God solid grundforskning. Elsass Fonden har i alle henseender et ønske om at gøre en forskel for personer med CP og deres familier, og en central vej til at opnå viden og målbare resultater, der kan hjælpe fonden til at gå i denne retning, er grundforskning. I sagens natur tager grundforskning tid ofte lang tid, og det kan være svært at forudsige noget om resultaterne, men som fond med en stærk og oprigtig interesse for cerebral parese er det vigtigt at være med dér, hvor udviklingen sker. I Elsass Fondens tilfælde betyder det stærke relationer til forskere, forskningsmiljøer og forskningsinstitutionerne. Elsass Fonden støtter hvert år en række forskningsprojekter, og støtten ydes således, at forskere og universiteter har de bedste muligheder for at fremkomme med ny viden, der kan understøtte det praktiske arbejde med CP og dermed alle de indsatser, der udføres i Helene Elsass Center. I 2011 har Elsass Fonden støttet disse forskningsprojekter Støtte til videreførelse af projektet: Udredning af molekylære markører og årsager for patogenesen i spastisk paraplegi som basis for nye behandlingsstrategier Støtte til forlængelse af CPOP projektet etableret i 2009 i Region Syddanmark Forlænget støtte til forskning til gavn for personer med Cerebral Parese i samarbejde med Helene Elsass Center Støtte til projektet: Monitorering af cerebral oxygering i de første dage efter ekstrem tidlig fødsel for at reducere risikoen for CP og kognitiv deficit Støtte til projektet: Initiering og kvalitetssikring af CPOP som et tværfagligt og tværsektorielt koordineret opfølgningsprogram til børn med CP i Region Midtjylland Elsass Fonden ønsker at være med til at præge udviklingen inden for cerebral parese, og de projekter der støttes, udvælges omhyggeligt og godkendes af fondens bestyrelse. Alle, der ønsker at søge Elsass Fonden om forskningsmidler, afleverer en formel ansøgning med bl.a. en fuldstændig projektbeskrivelse og tidsplan, et detaljeret budget samt en beskrivelse af alle medvirkende forskere. Det er alt sammen med til at sikre, at Elsass Fonden støtter de rigtige projekter til gavn for alle med CP. 6 Årsskrift 2011/2012

9 Ludvig og Sara Elsass Fond støtter primært personer med cerebral parese, men også andre fysisk eller psykisk handicappede. Elsass Fonden støtter ligeledes lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår. Ludvig og Sara Elsass fond 7

10 Buste af Frk. Helene Elsass 8 Årsskrift 2011/2012

11 Helene Elsass Center et fyrtårn i CP-verdenen Et videnscenter for cerebral parese, der kan bygge bro mellem børn og unge med CP og forskerne på universiteterne. Det er essensen af Helene Elsass Center. På blot fem år er centeret blevet et fagligt og fornyende fyrtårn, der lyser både i Danmark og internationalt. I smukke omgivelser i Charlottenlund, nord for København, ligger en oase. En oase, hvor børn og unge med CP og deres pårørende er centrum for al opmærksomhed. Her handler hverdagen om at give børn med CP den bedst mulige behandling, så de kan fungere og udvikle sig så optimalt som overhovedet muligt. Det er baggrunden for, at Helene Elsass Center er den største aktivitet i Ludvig og Sara Elsass Fond. Vi skal skabe forandring Helene Elsass Center er udsprunget af et ønske fra Ludvig og Sara Elsass Fond om at gøre en mærkbar forskel - her og nu - blandt børn og unge med CP og deres familie. Indtil centerets etablering i 2007, var CP ikke højt prioriteret i Danmark, og det påtænkte Elsass Fonden at ændre på. - Vi ønskede at skabe et sted, der forener CP ere, forældre og forskere, og vi så hurtigt, at der var brug for noget, der kunne bygge bro mellem familien, der havde et handicappet barn og forskeren, der befandt sig på universitetet. Løsningen blev Helene Elsass Center, som i dag er et fagligt centrum for alle parter, fortæller Nick Elsass, der er formand for Ludvig og Sara Elsass Fond. Forskernes viden anvendes i praksis Udviklingen af Helene Elsass Center foregår i allerhøjeste grad stadig. Centeret samarbejder med nogle af verdens førende inden for hjerneforskning og anvender således den nyeste viden til at udvikle fx nye teknologier og metoder, der kan være med til at give mennesker med CP en endnu bedre og mere effektiv behandling. - Helene Elsass Center er interessant for forskermiljøet. Udover at støtte en række erhvervsphd er og andre forskningsprojekter, har PhD erne også mulighed for at møde mennesker med CP i dagligdagen, og det sætter deres forskning i relief, fortæller Nick Elsass. Ludvig og Sara Elsass fond 9

12 Alle børn er forskellige Lige fra den dag dørene til centeret blev slået op, har det været afgørende, at centerets brugere mærker, at der bliver taget godt hånd om dem på Helene Elsass Center, og at deres udvikling ligger de ansatte på sinde. - Forældrene føler sig typisk fortabte i systemet og mangler brugbar information om CP, så oplysning og samtaler er en vigtig del af vores processer, fortæller Peder Esben Bilde, der er udviklingsdirektør i Helene Elsass Center, hvor ca. 60 børn og deres forældre har været igennem et forløb i Børn med CP er lige så forskellige, som børn, der ikke har CP. De har forskellige former for hjerneskade og dermed også brug for vidt forskellige udviklingsforløb. - Når et barn er i et forløb hos os, tjekker de og deres forældre ind på Helene Elsass Center i fem dage. De bor i vores egne lejligheder, og dagene forløber med en lang række undersøgelser, mens aftenerne ofte tilbringes sammen med andre familier i det store og moderne fælleskøkken, fortæller Peder Esben Bilde. 10 Årsskrift 2011/2012

13 I løbet af de fem dage undersøges det enkelte barn af fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer, og der udarbejdes et træningsprogram, der er nøje afstemt det enkelte barn. Med træningsprogrammet i hånden tager familien hjem og følger programmet i 20 uger, hvorefter de returnerer til Helene Elsass Center til en opfølgning og endelig en to-dages evaluering. Sidenhen vender børnene og de unge mennesker tilbage på opfølgningsbesøg efter henholdsvis et, tre og femten år. Både Nick Elsass og Peder Esben Bilde ved, at Helene Elsass Center er med til at skabe en markant forandring i familiernes liv. - Vi får heldigvis fine og konstruktive tilbagemeldinger på forløbene på centeret, og det er vi glade for, men den største glæde er altid, når både forældre, skoler og institutioner oplever et barn med fornyet selvtillid, der også har udviklet sine sociale og faglige evner, lyder det samstemmende. På Helene Elsass Center omsættes viden til handling. Og det går hurtigt. Det giver både Helene Elsass Center og Ludvig og Sara Elsass Fond mulighed for at understøtte og styrke indsatsstrategien på CP-området. Forløbet har været livsændrende Forældre til et barn med CP Vi har fået et nyt barn Forældre til et barn med CP Ludvig og Sara Elsass Fond 11

14 Egen bolig er den direkte vej til selvstændighed I slutningen af 2011 stod to nybyggede ejendomme klar i Hvidovre og på Østerbro i København. Inden længe flytter de nye beboere - et miks af unge med cerebral parese og andre unge - ind i de spritnye lejligheder. Når Ludvig og Sara Elsass Fond har kastet sig over boligbyggeri, så skyldes det tanken om inklusion. Fonden har i alle sine aktiviteter stort fokus på, at unge med CP får mulighed for at blive en naturlig del af samfundet, så de på deres præmisser kan bidrage til fællesskabet. Her spiller muligheden for egen bolig en vigtig rolle. - Unge med CP har fuldkommen de samme behov som alle andre, så de har også et naturligt ønske om at flytte hjemmefra og vise omverdenen og deres familier, at de kan klare sig selv, fortæller direktør Hans Skytte Pedersen, der i løbet af 2011/2012 har holdt mange møder med potentielle beboere. Om ejendommene Nyopførte i 2011 En blanding af handicap-, familie- og erhvervslejemål Lejlighederne er forskellige i areal - i størrelsesordenen kvm Stueetagen er forbeholdt til erhverv Ejendommen i Hvidovre indeholder 17 lejligheder Ejendommen på Østerbro indeholder 28 lejligheder Ejendommene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel At flytte hjemmefra er et stort spring for alle unge, men for unge mennesker med CP kan springet dog virke stort og uoverskueligt. Derfor følger Elsass Fonden de unge tæt med en række tilbud om understøttende aktiviteter, og det er med til at sikre, at de får mod på at tage springet ud i en selvstændig tilværelse. Gatestep en skridt i den rigtige retning Elsass Fonden har døbt boligprojektet Gatestep, fordi egen bolig er et vigtigt skridt mod en hverdag i selvstændighed for de unge mennesker. - Målet er at hjælpe de unge med CP til at flytte hjemmefra, og så vil vi gerne medvirke til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor mennesker med CP, forklarer Hans Skytte Pedersen. Netop af denne årsag har Elsass Fonden besluttet, at deres ejendomme skal være hjem for et miks af unge med CP og unge uden 12 Årsskrift 2011/2012

15 handicap, og Elsass Fonden er helt åben omkring vigtigheden af, at alle beboere i fondens ejendomme bidrager til fællesskabet - uanset om man har CP eller ej. - Det er skam ikke kun de unge med CP, jeg har holdt møde med. Alle andre har også været forbi til en kop kaffe, hvor de får forklaret, hvad CP er, og hvad det betyder at leve med CP - og jeg understreger, hvor vigtigt det er, at de også afser tid til fx fredagsbar i fælleslokalet og deltager i fødselsdagsarrangementer, siger Hans Skytte Pedersen. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Når der er tale om etablering af beboelsesejendomme til handicappede spiller beliggenhed en mindst lige så stor rolle, som til almindeligt boligbyggeri. - Da vi skulle finde egnede byggegrunde til projekterne, var beliggenheden altafgørende. Som handicappet er det vigtigt at bo tæt på offentlige transportmuligheder, i en bymidte så beboerne er tæt på butikker og handelslivet og så skal det helst også være i nærheden af potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder, fortæller Hans Skytte Pedersen. De to ejendomme i Hvidovre og på Østerbro lever til fulde op til kravet om beliggenhed. Her er indkøbsmuligheder, s-tog samt erhvervsliv og skoler tæt på. Jobbet er næste skridt Når lejligheden er indrettet, taget i brug og kan kaldes for hjem, så ser Elsass Fonden et job som et naturligt næste skridt for de unge med CP. - Vi vil gerne hjælpe med at finde arbejdspladser, for mange af de unge med CP både kan og vil rent faktisk gerne arbejde. Vi håber, at de nye boliger vil være en god mulighed for at få kontakt til de lokale virksomheder, fortæller Hans Skytte Pedersen. Byggeri i provinsen? Det er Elsass Fondens håb, at der kan bygges tilsvarende ejendomme i landets største byer. På landsplan findes der mennesker med CP. Mange af dem kunne ifølge Elsass Fonden hjælpes til at få deres eget liv uden at bo under forældrenes tag hele livet, når viljen og de rette betingelser er til stede. I første omgang har Elsass Fonden dog fokus på, at de nye beboere finder sig godt til rette i Hvidovre og på Østerbro. Ludvig og Sara Elsass fond 13

16 Uddannelse er udfordrende også for CP ere Uddannelse er et vigtigt fokusområde, hvis personer med cerebral parese skal kunne deltage i arbejdslivet og samfundet i øvrigt på lige vilkår med personer uden handicap. Derfor ligger uddannelse højt på prioriteringslisten hos Elsass Fonden. De mange års arbejde med børn og unge med CP betyder, at Elsass Fonden har en helt særlig indsigt i de forhold, der er af afgørende betydning for, om personer med CP kan opnå den integration, der er så vigtig for deres selvstændighed og deres selvværd. Uddannelse har stor betydning. - Børn og unge med handicap har det ofte svært i uddannelsessystemet, og der er undersøgelser, der dokumenterer, at elever med handicap får lavere karakterer, flere dropper ud og færre søger ungdomsuddannelser, og det vil vi gerne være med til at rette op på, lyder det fra Elsass Fondens direktør. Konkret støtte skaber forandring Elsass Fonden får hvert år mange ansøgninger om støtte i forbindelse med uddannelse. Ofte meget håndgribelige forespørgsler: - Det handler om computere og hjælpemidler, når en ansøger henvender sig til os, og som udgangspunkt vil vi gerne i videst muligt omfang støtte henvendelser omkring uddannelse og opkvalificering, fortæller Hans Skytte Pedersen, der i årets løb har uddelt stribevis af computere til børn og unge med CP, og for nogle af modtagerne ændres hverdagen markant. Moderne teknologi gør det på mange måder nemmere for børn med CP at kommunikere og være i kontakt med omverdenen, og her er computeren en fantastisk ressource. Det stadigt stigende udvalg af hardware og software gør det muligt både at lære og lege på computeren. - Derudover har computerne en masse tilgængelighedsprogrammer, som kan hjælpe i dagligdagen, og hardwaren er tilpasset børn med CP, fx tastaturer til én hånd eller med store taster og touch screens, fortæller Hans Skytte Pedersen. I Elsass Fonden er man sin rolle meget bevidst, og der arbejdes løbende med, hvordan indsatsen omkring uddannelse kan systematiseres. - Vi ved jo alle, at uddannelse kommer til at drive Danmark i endnu højere grad i fremtiden, og hvis vi skal sikre personer med CP og andre handicap i øvrigt et job, så er uddannelse alfa og omega, slutter Hans Skytte Pedersen. 14 Årsskrift 2011/2012

17 Vidste du? Lovgivningsmæssigt er retten til uddannelse for personer med funktionsnedsættelser et grundprincip i international politik og en af grundstenene i dansk uddannelsespolitik. Internationalt set er FN s Handicapkonvention det nyeste dokument, som sætter fokus på inklusion på uddannelsesområdet. Det fremgår blandt andet af konventionen, at deltagerstaterne skal sikre, at personer med funktionsnedsættelse ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap. Ludvig og Sara Elsass Fond 15

18 Sport med mening Volleyball, ridning, boccia sport i det hele taget fylder meget hos Elsass Fonden, og sporten er et vigtigt aktivitetsområde. Der er mange argumenter for, at børn og unge med CP skal kunne deltage i sport, idræt og bevægelse lige som alle andre. Glæden ved kropslig udfoldelse og socialt fællesskab er nogle af de vigtigste elementer. - Men det er faktisk bredere end det. Vi oplever, at når de unge deltager i sport, bliver de klogere på sig selv og udvikler færdigheder og kompetencer, som de helt sikkert også kan bruge i andre sammenhænge, fortæller Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden tildeler mange midler til både individuelle udøvere og hold, og inden for flere sportsgrene. Disse sportsgrene modtager støtte fra Elsass Fonden: Volleyball Ridning Boccia Race-running Kørestolsrugby Cykling Fodbold Kørestolsfodbold Sejlsport Karate Kuglestød El-kørestolshockey Idræt er sundt for alle, men en person med CP kan gennem fysisk aktivitet påvirke sin helbredstilstand i positiv retning. En klub-i-klubben Et af de projekter, Elsass Fonden støtter, er Sport for Brains, der drives af Helene Elsass Center. Det går i al sin enkelhed ud på at integrere børn og unge med CP i rask-idrætsklubber. - De skal dyrke deres sport under samme forhold og præmisser som raskidrætsudøverne, men på træningsvilkår, der er tilpasset deres evner, fortælle Hans Skytte Pedersen om baggrunden for, at Elsass Fonden støtter Sport for Brains-projektet. Pris til volley-klub Der findes mange gode eksempler på, at Elsass Fondens bidrag gør en markant forskel. Ét af dem er Farum-Holte Volleyball. Den nordsjællandske klub har modtaget støtte fra Elsass Fonden til etablering af netop en klub-i-klubben. Og det er der blevet lagt mærke til så meget, at Farum-Holte Volleyball modtog Kulturministerens Handicapidrætspris Prisen på kr. tilfaldt volley-klubben, fordi de har skabt en klub og et hold, hvor børn og unge med CP får mulighed for at bli- 16 Årsskrift 2011/2012

19 ve en fuldt integreret del af en ganske almindelig idrætsklub med alt, hvad dette indebærer af muligheder for at dyrke sport og socialt kammeratskab blandt alle klubbens medlemmer. Fra boccia til ridning Sport er for alle. For handicappede og raske. For eliten og bredden. For drenge og piger Elsass Fonden yder støtte til mange sportsgrene, når blot CP ere er involveret. - Det betyder ganske enkelt, at hvis der er tale om holdsport, så ønsker vi, at en eller flere CP ere er med på holdet, og er der tale om en individuel sport, så er vedkommende naturligvis CP er, fortæller Hans Skytte Pedersen. Fonden støtter også handicapidrætten generelt. Det kommer bl.a. til udtryk ved donationer til Dansk Handicap Idræts Forbund, der både arrangerer den årlige handicapfestival inden for idræt og også står bag de danske eliteudøvere, der skal til Paralympiske Lege i London i september Farum-Holte Volleyball har på forbilledlig vis skabt et nyt tilbud for børn og unge med CP vil blive et særligt sportsår for fonden. Vi støtter flere af eliteidrætsudøverne, så vi glæder os til at følge Klubben fortjener denne anerkendelse for sin forbilledlige indsats. De er en rollemodel med, når den olympiske ild bliver for handicapidrættens fremtidige tætte samarbejde med den øvrige idræt. september, slutter Hans Skytte Pe- tændt for anden gang i London til dersen. Kulturminister Uffe Elbæk om modtageren af Handicap idrætsprisen 2011, der blev uddelt ved DRs store Sports-galla show Sport 2011 i Messecenter Herning Ludvig og Sara Elsass Fond 17

20 Hjælp, vi skal på ferie! At rejse er at leve! H.C. Andersens berømte sætning gælder i allerhøjeste grad også for personer med cerebral parese. De fleste elsker at rejse. Der er så mange oplevelser derude, som bare venter på at blive set og hørt, mærket og fornemmet. Men er man handicappet, så kan den forestående tur med bus, fly eller tog næsten virke uoverskuelig især hvis man ikke har en hjælper med. Når en hjælper er nødvendig For mange handicappede er det afgørende at have en personlig hjælper med på ferien, og det betyder i sagens natur, at den handicappedes ferie-budget bliver dobbelt så stort. Det er her støtten fra Elsass Fonden kommer ind i billedet. Elsass Fonden har i 2011 støttet en række individuelle personer, så den handicappede har kunnet invitere sin vanlige hjælper med på den forestående ferie. Tilgængelighed er altafgørende Når personer med et handicap planlægger ferie, handler det fx også om at finde hoteller, som har lift ved poolen, og badeværelser som er indrettet til kørestolsbrugere. Samtidig har det stor betydning, at lokalområdet også er tilgængeligt, så det er muligt at komme omkring og opleve det hele lige fra stranden og det lokale marked til det pulserende storbymiljø. Rejsefonden for Voksne Spastikere har fundet et særdeles velegnet rejsemål i Grækenland, og med støtte fra Elsass Fonden kunne Rejsefonden også i 2011 tilbyde to ferierejser til personer med CP og andre beslægtede handicaps. Der er tale om en forårsrejse og en efterårsrejse. Rejserne gik til det græske øhav, nærmere bestemt Chania på det vestlige Kreta. Dér har Rejsefonden gode kontakter til et nøje udvalgt hotel, hvor tilgængelighed og service er i top. I to uger - på både forårs- og efterårsrejsen - deltager personer med CP, og de har følgeskab af en række frivillige hjælpere. Også i de kommende år forventer Elsass Fonden at yde støtte til rejselystne personer med CP. 18 Årsskrift 2011/2012

21 Ludvig og Sara Elsass Fond 19

22 Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelsen Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Næstformand i Teleklagenævnet Formand for Maritim Museums Fond Formand for Tilsynsrådet for Udligningskontoret for Dansk Søfart Bestyrelsesmedlem i Gotfred Birkedal Hartmanns Familiefond Hovedbestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Kirsten Smedegaard Andersen Cand. oecon. Bestyrelsesmedlem i Bodum Holding AG Bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Børne Astma Center m.fl. Bente Scavenius Mag. art. Mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter Formand for Oluf Høst Museet Næstformand for Kunstforeningen Gl. Strand Bestyrelsesmedlem i Topdanmark Fonden, Poul Renè Gauguins Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Konsulent for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond Finn Hasselriis Advokat (H) Senior partner i advokatfirmaet Stampe, Haume & Hasselriis Bestyrelsesmedlem i Fonden for Neurologisk Forskning (Rektor Mogens Fogs Legat) Bestyrelsesformand/medlem i en række erhvervsvirksomheder 20 Årsskrift 2011/2012

23 Olaf Bjarne Paulson Professor, dr. med. Professor i klinisk og eksperimentel neurologi ved Københavns Universitet Overlæge ved Neurologisk Forskningsenhed, Neurocenteret, Rigshospitalet Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Initiativtager til etablering af Det Nationale 7 tesla MR Center på Hvidovre Hospital Direktion Hans Skytte Pedersen Direktør, HD (F) Ludvig og Sara Elsass Fond 21

24 Historien om Ludvig og Sara Elsass Fond Ludvig Elsass 22 Årsskrift 2011/2012

25 Med en gavedisposition stiftede Helene Elsass ( ) i 1975 en fond, der kom til at bære hendes forældres navn. Helene Elsass var selv født med spastisk lammelse, og hun ønskede at stifte en fond, hvis primære formål skulle være at støtte spastisk lammede og andre såvel fysisk som psykisk handicappede. Som datter af Ludvig Elsass, der var direktør og aktionær i virksomhederne Sophus Berendsen og Rentokil, arvede Helene Elsass en betragtelig formue, som efter hendes død i 2003 overgik til Ludvig og Sara Elsass Fond. Med til fondens historie hører et stykke dansk industrihistorie. Jern- og stålfirmaet Sophus Berendsen blev stiftet af Hr. Sophus Berendsen i I 1897 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med Ludvig Elsass som selskabets første direktør og som ny medaktionær. I 1904 stiftede Sophus Berendsen A/S virksomheden A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin, som senere etablerede sig i England under navnet The British Ratin Company Limited. Denne virksomhed blev i 1969 børsintroduceret under navnet Rentokil PLC. Ludvig Elsass var direktør i Sophus Berendsen koncernen til sin død i 1959, hvor han blev efterfulgt af sin søn, Adam Elsass, som også var direktør, da Sophus Berendsen A/S blev børsintroduceret i Det er således Helene Elsass s arv af aktierne fra 1897 og den senere store værditilvækst senest ved salget af Sophus Berendsen og aktierne i Rentokil Initial PLC som i dag danner baggrund for kapitalgrundlaget i Ludvig og Sara Elsass Fond. Om Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front - fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til instutioner, foreninger og den enkelte. Ludvig og Sara Elsass fond 23

26 Regnskabet 2011 Resultatet af Elsass Fondens aktiviteter i hovedtal : tkr. Indtægter Ledelse, administration, samt øvrige driftsomkostninger Årets resultat til uddelinger Årets uddelinger Fonden har i 2011 endvidere investeret i beboelsesejendomme med en regnskabsmæssig værdi på tkr. til brug for udlejning inden for fondens formål. Elsass Fondens balance i hovedtal per : tkr. Bundne aktiver i alt Frie aktiver i alt Aktiver i alt Fondens grundkapital Øvrige passiver Passiver i alt Årsskrift 2011/2012

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren REPORTAGE FRA LANDSMØDET HUMAN AFVIKLING FANTASTISKE TEAM TVILLING NY STOR LEGATUDDELING www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 5/2014 Nu sættes slutspurten ind

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

s astikeren LEGAT ÆLDRE ANTON TIL ENLIGE OG TEATER DJ T MOUSE FÅR TUNGEN FYRER DEN AF BELØNNINGSPRIS PÅ GLED MED SANG NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64

s astikeren LEGAT ÆLDRE ANTON TIL ENLIGE OG TEATER DJ T MOUSE FÅR TUNGEN FYRER DEN AF BELØNNINGSPRIS PÅ GLED MED SANG NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64 NR.4 AUGUST 2014 ÅRGANG 64 s astikeren ANTON FÅR TUNGEN PÅ GLED MED SANG BELØNNINGSPRIS OG TEATER LEGAT TIL ENLIGE ÆLDRE DJ T MOUSE FYRER DEN AF www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 4/2014 Så tager

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb.

I dette årsskrift for 2006 er omtalt en lille del af de mange spændende og perspektivrige projekter, der er støttet i årets løb. Å r s s k r i f t 2 0 0 6 Forord Sygekassernes Helsefond har i 2006 uddelt ca. 20 mio. kr. til 93 projekter indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Siden fonden blev grundlagt i 1973 er der uddelt

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET

s astikeren FÆRRE NY VIDEN SLUTSPURT OPERATIONER INDSAMLINGS DER FORSVANDT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN RÅDIGHEDSBELØBET NR.6 DECEMBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren RÅDIGHEDSBELØBET DER FORSVANDT NY VIDEN FÆRRE OPERATIONER INDSAMLINGS SLUTSPURT HANDICAPPOLITISK HANDLINGSPLAN www.spastikerforeningen.dk "Et samfund for alle

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub.

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. Ferier og Dansk Folkehjælp, men også mindre grupper som

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere