FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave."

Transkript

1 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November

2 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. 2

3 Forord Socialministeriets Fondsoversigt er blevet revideret. Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og lignende, som støtter aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder. Legater til enkeltpersoner er ikke med i oversigten. Fondsoversigten er en trykt udgave af Fondsdatabasen. Fondsdatabasen findes på Socialministeriets hjemmeside på adressen: & Fondenes oplysninger er indsamlet af Biblioteket, Den Sociale Højskole i Aarhus, der også kan være behjælpelig med søgninger i Fondsdatabasen. Oplysninger om Socialministeriets puljer kan findes på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside på adressen November

4 AIDS-Fondet...6 Alex Foss Industrifond...6 Antoniusfonden...7 Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond...7 Augustinus Fonden...8 BG Fonden...8 Brødrene Hartmanns Fond...9 Bustrupfonden...9 Børnelegatet af Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat...10 Carl Julius Petersens Hjælpefond...11 Carlsbergfondet...11 Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen...12 Danidas oplysningsbevilling...13 Danisco s Fond...14 Danmark Fonden...14 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI...15 Danske Banks Fond...16 Den Europæiske Socialfond...16 Det kongelige Grønlandsfond...17 Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond...17 Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond...18 Egmont Fonden...19 EU's venskabsbyfond...20 Europæisk volontørtjeneste for unge...21 Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustru Legat...22 FLS Industries A/S Gavefond...23 Fonden af Gangstedfonden...24 GN Store Nord Fondet...24 Grosserer A.V. Lykfeldt og Hustrus legat...25 Hjerteforeningen...25 Idéer for Livet-fonden...26 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje...27 Integrationsministeriets pulje til brobygningsprojekter (Brobyggerordningen)...28 Johannes Nielsen Fonden af Jyllands-Postens Fond...30 KAD og SiD's Medie- og Kulturfond...30 Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond...31 KommuneKredits Uddannelsesfond...32 Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

5 Kriminalpræventiv miljøplanlægning Københavns Kulturfond...33 Lokale- og Anlægsfonden...35 Louis Petersens Legat...36 N. F. S. Grundtvigs Fond...37 Nanny Jacobsens Fond...37 Nordisk Kulturfond...38 Nykredits Fond...39 Otto og Gerda Bings Mindelegat...39 Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond...40 PsykiatriFonden...40 Rockwool Fonden...41 Ronald McDonald BørneFond...42 Rosalie Petersens Fond...43 Simon Spies Fonden...43 SL s og BUPL s Udviklings- og Forskningsfond...44 Statens Humanistiske Forskningsråd...45 Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd...48 Støtte til projekter på de små øer...49 Susi og Peter Robinsohns Fond...50 Sygeforsikringen "danmark"s Sundhedsfond...51 Sygekassernes Helsefond...51 Søstrene Gads legat...52 Tilskud til kommunale udviklingsprojekter i...53 landdistrikterne...53 Tuborgfondet...54 Ungdomsarbejde i Norden...55 Vanførefonden...56 Warwara Larsens Fond...56 Nyttige adresser...58 Andre relevante støtteoversigter

6 AIDS-Fondet AIDS-Fondet er oprettet i 1985 som et supplement til den offentlige indsats. Fondet indsamler penge via støttemedlemskab, arvebidrag, gaver, andre fonde, sløjfesalg og en række arrangementer til fordel for AIDS-Fondet. AIDS-Fondet yder økonomisk støtte til personer med HIV og AIDS samt til forsknings- og informationsprojekter inden for HIV og AIDS. AIDS-Fondets bestyrelse mødes ca. 6 gange om året og vurderer indkomne ansøgninger. Ansøgningsskema til AIDS-Fondet kan rekvireres på nedenstående telefonnummer. Sekretariat AIDS-Fondets formand: Professor. Dr. Med. Peter Skinhøj Daglig ledelse: Direktør Henriette Laursen AIDS-Fondet Carl Nielsens Allé 15 A København Ø Tlf Fax Hjemmeside: Alex Foss Industrifond Målgruppen er iværksættere, firmaer, institutioner og enkeltpersoner. Bestyrelsen beslutter på sit årlige møde, hvilke af nedennævnte punkter, der vil blive støttet det kommende år: Formålet er at fremme dansk industri og håndværk. 1. Understøttelse til at begynde eller fortsætte en virksomhed af industriel eller håndværksmæssig karakter. Der udbetales ca kr. årligt. Typisk bevillingsbeløb er kr kr. 15. januar - 1. marts. Annonceres i dagspressen medio januar. Sekretariat Dansk Industris Fondssekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V 6

7 Tlf Ansøgningsskema anvendes. Skemaerne kan rekvireres i Dansk Industris Fondssekretariat, ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert eller rekvireres pr. Antoniusfonden Fonden blev stiftet den af Landsforeningen for Mentalhygiejne med fundats, der senest er ændret den 30. oktober Fondens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter samt frivillig social virksomhed og forskning med mentalhygiejnisk sigte. Løbende Sekretariat Formand: Afdelingsleder emeritus, cand. psych. Knud-Erik Sabroe. Antoniusfonden Att.: cand. psych. Knud-Erik Sabroe Nordre Standvej Risskov Tlf.: Der anvendes ikke særlige ansøgningsskemaer. Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Fonden er stiftet den 19. maj 1945 i anledning af DA's 50 års dag. Det er fondens formål med de til rådighed stående rentemidler at yde støtte til videre-uddannelse og dygtiggørelse af arbejdsgivere, funktionærer og arbejdere. Denne støtte kan enten ydes som bidrag til videregående uddannelse her i landet eller som bidrag til rejser og ophold i udlandet med det formål at studere arbejdsmetoder, ledelsesmetoder eller tekniske og forretningsmæssige forhold inden for erhvervslivet eller som tilskud, der kan gøre det muligt for legataren at arbejde i længere tid i udenlandske virksomheder eller studere ved udenlandske uddannelsescentre. Fortrinsstilling ved legatuddelingen har uddannelser, der tager sigte på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, samt ansøgninger, som er anbefalet af en organisation eller enkeltvirksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening. Legatportionerne udgør normalt ikke mindre end kr. 7

8 15. marts. Ansøgningsskema kan rekvireres i DA. Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Vester Voldgade København Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner på grund af sociale eller økonomiske problemer. Fonden støtter ikke grupperejser i ind- og udland. Løbende. Man kan forvente svar på ansøgningen i løbet af ca. 3 måneder. Augustinus Fonden Amaliegade København K. Tlf Ansøgningsskema anvendes ikke. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR-nr. og for institutioner SE-nr. BG Fonden Fonden er alment velgørende. Der ydes støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige og andre formål. Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden er ca. en måned. Sekretariat Formand: Direktør Kay Dam Steffensen BG Fonden Fiolstræde København K Tlf Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse samt budgetoverslag. 8

9 Brødrene Hartmanns Fond Uddrag af vedtægternes 3 lyder således: "Fondens formål er ved hjælp af Fondens disponible midler at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse og eventuelt efter indstilling fra selskabets ledelse". Som et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning skal det gælde, at projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige fremadrettet. Brødrene Hartmanns Fond yder principielt ikke støtte til andre fonde eller fondslignende foreninger, men stiller sig imødekommende over for ansøgninger om støtte til konkrete projekter. Fonden yder ikke støtte til personlig uddannelse, ej heller til kollektive studierejser og studieophold. Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til almindelige idrætsforeninger eller konkurrencepræget idræt. Fonden yder ikke bevillinger til kommercielt prægede projekter, eksempelvis bogudgivelser, udgivelse af CD'ere og videofilm, start af virksomheder m.v., ligesom Fonden kun i undtagelsestilfælde yder støtte til lønudgifter i forbindelse med videnskabelige projekter. Summen af bevillinger givet i 2002 var på kr. Sekretariat Formand: Direktør, statsautoriseret revisor John Gath Brødrene Hartmanns Fond Klampenborgvej Kgs. Lyngby Tlf Bustrupfonden Bustrupfonden foretager kun en årlig uddeling, og der udsendes kun besked til de ansøgere, som får tilskud og dette sker i juni måned. Ifølge fondens fundats lægges der vægt på, at: Ansøgningen rummer dokumentation for arbejdets kvalitet og gennemførelse De ansøgte midler ikke anvendes til daglig drift De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte projekter, aktiviteter og tiltag for børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til registrerede institutioner for børn og unge, eller foreninger og selskaber der beskæftiger sig med børn og unge. Tilskud bevilges til aktiviteter og tiltag over for børn og unge. Ca kr. 1. marts. En årlig uddeling i maj måned. Ansøgningsskema skal anvendes og skemaet kan kun hentes på fondens hjemmeside. 9

10 Bustrupfonden Sparbank Vest A/S Adelgade Skive Tlf Ansøgningsskema kan downloades i perioden 1. januar til 1. marts, på følgende adresse: Børnelegatet af 1976 Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPR-nr. For institutioner skal oplyses SE-nr. Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted primo juni i ansøgningsåret. Sekretariat Formand: Kontorchef Axel Clausen. Næstformand: Professor, overlæge Niels Michelsen Direktør, cand.jur. Søren Friis Nørre Voldgade København K. Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Legatet uddeles fortrinsvis til større kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke legater til rejse-, fritids- eller kursusaktiviteter. Beløbet afhænger af renteafkast og overskud af udlejningsejendomme. I 1999 blev der uddelt kr. Ansøgningsperiode: Juli. Uddelingstidspunkter: november/december. 10

11 Advokat Jørgen Lindeberg Vestagervej København Ø Tlf Der skal indsendes individuel ansøgning. Carl Julius Petersens Hjælpefond Fondens midler uddeles til foreninger med humanitære formål og til foreninger til folkeoplysning (i.e. forening, der fremmer folks smag for kunst, musik og sang). Desuden gives støtte til udøvende kunstnere ved Det kongelige Teater og Kunstakademiet, samt gamle scenekunstnere. Fondens formue er på ca. 4 mio. kr. 1. juli. Uddeles 27. september. Advokat, Christian Gangsted-Rasmussen Gammeltorv København K tlf Ansøgningsskema anvendes ikke. Der modtages mange ansøgninger og foretages få uddelinger. Hvis ikke man hører noget fra fonden, er man ikke kommet i betragtning. Carlsbergfondet Carlsbergfondet er oprettet af brygger J.C. Jacobsen i Carlsbergfondets formål er at: a. yde tilskud til og forestå ledelsen af Carlsberg Laboratorium. b. virke til fremme af naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne. c. opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. d. at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det indskærpes at Carlsbergfondet IKKE støtter: Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter, ligesom støtte til ph.d.-studier og anden uddannelse, herunder studierejser og kursusophold o.l. ikke vil komme i betragtning. Carlsbergfondet og dets afdelinger uddeler årligt ca. 100 mio. kr. 11

12 Carlsbergfondet har en ansøgningstermin årligt: 1. oktober. De indkomne ansøgninger behandles af fondets direktion på møder i slutningen af november, og afgørelse foreligger senest 15. december. Sekretariat Kontorchef: Gunver Kyhn. Kvæstur: Jens Otto Veile Direktion Professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (formand). Professor, dr.phil. Torkild Andersen, Professor, dr.polit. Niels Kærgård, Professor, dr.phil. Axel Michelsen, Professor, dr.phil. Per Øhrgaard. Regnskabschef : Anders Garrigues Carlsbergfondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Ansøgningsskema er obligatorisk og findes på Carlsbergfondets hjemmeside. Beretning og regnskab udgives hvert forår. Trykte fundatser og statutter. Ansøgningen skal indsendes i 6 eksemplarer. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen er oprettet i 1938 af Carlsbergfondet på 50-års dagen for fondets overtagelse af Bryggeriet Gl. Carlsberg. Legatet skal virke til støtte for samfundsgavnlige formål på det praktiske livs område, særlig sådanne som har tilknytning til videnskabens arbejde. Det ligger uden for legatets opgave at yde støtte til bestående virksomheder og selskaber i form af driftskapital eller reduktion af produktionsomkostninger herunder lønninger, byggeri og renovering. Der ydes ikke støtte til enkelte studerende til studier, opgaveprojekter, rejser eller udenlandsophold. Der gives udelukkende støtte til konkrete formål, ikke til fortæring, leje, hotelophold eller sociale ydelser. P.t. ca. 5 mio. kr. De modtagne ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling. 12

13 Sekretariat Formand: Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen Sekretær: Underdirektør Finn Terkelsen Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Gamle Carlsbergvej Valby Tlf Det anbefales at anvende ansøgningsskema, der kan hentes via Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsens hjemmeside. Danidas oplysningsbevilling Danidas oplysningsbevilling støtter oplysningsarbejde om ulandene og udviklingsbistanden, med det formål at skabe forståelse i den danske befolkning for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde ved at uddybe danskernes viden om forholdene i ulandene og de vilkår ulandsbefolkningerne lever under. Tilskud kan søges af foreninger, lokale grupper og enkeltpersoner til veldefinerede oplysningsprojekter, der henvender sig mod brede kredse i den danske befolkning, og specielt mod grupper, som ikke hidtil har beskæftiget sig med ulandene. Der kan ydes tilskud til alle former for oplysningsaktiviteter, men ikke til ansøgerens egen lønomkostninger. En mindre del af bevillingen er afsat til en rejsestipendieordning, som yder tilskud til rejser i ulande med det specifikke formål at indsamle informationer og materialer til et efterfølgende bredt oplysningsprojekt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til elevrejser og lejrskoler. Der ydes tilskud til særlige ulandskonsulentordninger i få, udvalgte paraplyorganisationer. Disse ordninger er organiseret som treårige rammeaftaler, hvor der dels ydes tilskud til ulandskonsulentens løn og sekretærhjælp, dels stilles midler til rådighed for oplysningsaktiviteter indenfor paraplyorganisationens område. Det forudsættes i forbindelse med støtte af oplysningsbevillingen, at ansøgerne selv afholder en del af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne. Første mandag i september og første mandag i marts for støtte til oplysningsaktiviteter i Danmark. Sidste mandag i september og sidste mandag i marts for rejsestipendieordningen. Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed Danidas oplysningsbevilling Asiatisk Plads København K Tlf.: &

14 Ansøgningsskemaer skal anvendes både til oplysningsaktiviteter i Danmark og til rejsestipendieordningen. Skemaerne fås på ovenstående adresse. Danisco s Fond Efter bestyrelsens frie skøn yde støtte og tilskud til personer, selskaber og institutioner til almennyttige og velgørende formål af national, humanitær og faglig art. Til sociale formål yder Fonden alene økonomisk støtte til foreninger og organisationer. Ansøgninger fra enkeltpersoner om støtte til studierejser samt ansøgninger til forbedring og vedligeholdelse af ejendomme imødekommes normalt ikke. I de tilfælde, hvor der er en landsdækkende forening eller organisation, yder Fonden ikke støtte til underforeninger af disse. Der blev anvendt ca kr. i 2001 Danisco's Fond har ikke fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Danisco's Fond Langebrogade København K Der anvendes ikke ansøgningsskema. Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. Ca kr. Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. To årlige uddelinger. Advokat Peter Neergaard Nikolaj Plads 26, København K. Tlf

15 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro januar 1950 blev der fra Justitsministeriet givet tilladelse til at foretage indsamlinger i forbindelse med ugentlige ønskekoncerter. Midlerne fordeles til velgørende eller almennyttige formål vedrørende socialt dårligt stillede børn og unge, der trænger til særlig støtte. Kun foreninger eller institutioner, der aflægger regnskab, vil kunne komme i betragtning. Der vil kun undtagelsesvis kunne gives støtte til institutioner, der modtager offentlige driftstilskud, og ligeledes kun undtagelsesvis til internationalt arbejde. Ansøgninger om individuel hjælp til familier, personer samt til uddanne lse vil ikke komme i betragtning. Varierende - ca kr. Ansøgninger indkaldes i december måned via radio og presse, til fristens udløb den 15. januar. Endelig uddeling finder sted april - maj. Danmarks Radio/Giro 413 Radiohuset Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Ansøgninger skal indeholde oplysninger om formålet og størrelsen af det beløb, der søges. Budget samt det seneste godkendte regnskab for foreningen eller institutionen skal vedlæ gges. Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI Støtte til oplysnings- og forskningsvirksomhed om internationale forhold og dansk udenrigspolitik. Desuden journaliststipendier og studenterstipendier til studierejser i forbindelse med specialeskrivning inden for samme område. Ansøgningerne bedømmes på kvalitet og relevans og om der findes oplagte støttemuligheder andre steder (f.eks. DANIDA og EU-oplysningsmidler). Der blev i 2000 uddelt ,67 kr. Løbende behandling. Der holdes møder ca. 1 gang om måneden. Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI Nytorv København K Tlf Fax

16 Hjemmeside: Der anvendes ansøgningsskema som kan udskrives fra DUPI s hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til DUPI. Der findes fire forskellige ansøgningsskemaer: projekter, rejser, mødearrangementer og publikationer. Danske Banks Fond Fonden skal virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål af såvel national, international, social, videnskabelig, erhvervsmæssig som human karakter, herunder kunst, kulturelle og religiøse formål samt beskyttelse af naturmiljøet. Danske Banks Fond Holmens Kanal København K Tlf.: Fonden yder ikke tilskud til studierejser eller -ophold og uddeler ej heller legater. Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Socialfond er en arbejdsmarkedspolitisk fond, hvor du kan søge støtte til forsøgs- og udviklingsprojekter der: Forebygger og bekæmper arbejdsløshed via kvalificering og efteruddannelse af bl.a. ledige og ansatte Sikrer en lige adgang til og på arbejdsmarkedet Bidrager til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder Projekter under Den Europæiske Socialfond skal medvirke til at sikre en høj beskæftigelse, integrering af flygtninge og indvandrere, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig udvikling i alle egne af Danmark samt en samhørighed - økonomisk og socialt. Man kan søge støtte under følgende 3 programmer: Mål 3, Mål 2 og EQUAL Mål 3-programmet giver støtte til projekter: Der mindsker ledigheden, der fremmer integrationen af flygtninge, indvandrere samt andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet, der udvikler kompetencer hos dem der er i arbejde, der bidrager med arbejdsmarkedsanalyse og overvågning samt der fremmer iværksætterkulturen. Dækker hele landet. Mål 2-programmet giver støtte til projekter der styrker betingelserne for den udvikling og omstilling der sikrer velstand, beskæftigelse og ligestilling samt et bæredygtigt miljø i de egne af Danmark, som er mindre gunstigt stillet med hensyn til jobs, erhverv, virksomheder og transport. Dækker bestemte områder af Danmark. Mulighed for at kombinere støtten fra Socialfonden med støtte fra Regionalfonden. 16

17 EQUAL-programmet giver støtte til projekter der bekæmper forskelsbehandling og uligheder i adgangen til og på arbejdsmarkedet via tværnationalt samarbejde. Dækker hele landet. Den Europæiske Socialfond Erhvervs- og boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax.: Det kongelige Grønlandsfond Fondens formål er - i eller uden for Grønland - at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Fondet yder ikke tilskud til danske skolers rejse i Grønland og til specialeafhandlingsprojekter. 1. januar og 1. maj. Uddelinger finder sted den 28. marts samt i juni måned. Det kongelige Grønlandsfond Att.: Fuldmægtig Bobo Charlotte Krabbe Postboks 2143 Amaliegade København K. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen indsendes i 9 eksemplarer, bilagt oplysning om CPR-nr. eller SE-nr. Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond kan yde støtte til lægevidenskabelige forskningsopgaver inden for børnesygdomme og børnekirurgi samt lægevidenskabelige forskningsopgaver af betydning for børns sundhedsmæssige tilstand og socialmedicinske trivsel. Støtten fra fonden ydes fortrinsvis til læger ved pædiatriske og børnekirurgiske afdelinger i det storkøbenhavnske område, herunder Rigshospitalet. Ca kr. Ansøgningsfrist 30. september hvert år. 17

18 Svar samt uddeling primo december hvert år. Sekretariat Formand: Overlæge N.H. Valerius Sekretariat: Konsulent Torben Mogensen Konsulent Torben Mogensen Rytsebækvej Virum Tlf Fax Der anvendes særlige ansøgningsskemaer. Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Fonden yder tilskud til kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ca. 3 mio. kr. Uddeling: juni, oktober og februar ne er 15. marts, 15. august og 15. november med henblik på behandling i henholdsvis ca. maj, oktober og februar. Mødedato fastsættes fra møde til møde. Sekretariat Ikke oplyst Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Hofmarskallatet Att.: Fuldmægtig Birgitte Lydik Clausen Postboks 2143 Amaliegade København K. Tlf Ansøgningsskema kan downloades via Kongehusets hjemmeside, Ansøgningen, max. 1 maskinskrevet side, bør indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges curriculum vitae og budget over de udgifter, der vil være forbundet med projektets afvikling. Eventuelle yderligere bilag vedlægges. 18

19 Egmont Fonden Egmont Fonden er oprettet ved fundats af Fondens formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigennem indvinde midler til anvendelse i almennyttig øjemed. Den erhvervsmæssige del af Egmont Fonden har navnet Egmont koncernen. Egmont har mere end 100 selskaber i 24 lande. Ifølge fundatsen er Fondens almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål såvel forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. Egmont Fondens virksomhed er koncentreret om initiativer, der kan medvirke til at skabe varige forbedringer for børn og unge. På det sociale og sundhedsmæssige område prioriterer Fonden især initiativer, der tager sigte på at mindske og om muligt hindre marginaliseringen af de børnegrupper, der af forskellige årsager er ringere stillet end gennemsnittet. På uddannelses- og fritidsområdet koncentreres indsatsen om initiativer, der tilgodeser og udvikler nysgerrighed, fantasi og kreativitet, hvorved et bredt læringsbegreb stimuleres og nye måder at tilegne sig viden på styrkes, således at børn og unges kommunikative kompetencer udvikles. En ansøgning om tilskud til et projekt bør indeholde følgende: Projektets titel. Ansøger (navn, stilling, institution eller lignende). Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig. Kort beskrivelse af deltagernes faglige og anden baggrund for at kunne gennemføre projektet. Udførlig beskrivelse i et ikke teknisk sprog af projektets idé, formål og målgruppe. Formålsbeskrivelsen bør give svar på, hvorfor projektet ønskes gennemført. Indhold og arbejdsmetode. Det bør beskrives, hvad man ønsker at afprøve/undersøge, og hvordan man har tænkt sig at gøre det. Erfaringsopsamling og vurdering af de forventede resultater. Plan for aktiv formidling af erfaringer. Tidsplan for projektets forberedelse og gennemførelse. Kan eller skal projektet fortsætte, når et eventuelt tilskud fra Egmont Fonden er opbrugt. Organisation og styring, herunder forankring og samarbejdspartnere. Totalbudget for projektet, det vil sige både etablerings- og driftsbudget samt finansiering. Oplysning om eget eller andres tilskud, og om der er søgt tilskud fra anden side. Hvem kan søge? I princippet kan alle søge, såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende. Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende. Der blev anvendt i Egmont Fonden har ikke fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne behandles løbende og forelægges Støtte- og bevillingsudvalget, når tilstrækkelige oplysninger er tilvejebragt. Sekretariat Egmont Fondens bestyrelse: 19

20 Direktør Ivar Samrén (formand), Direktør Hans Egmont-Petersen (næstformand), Direktør Mikael O. Olufsen, Advokat Jens Jordan, Advokat Niels Fisch-Thomsen, Adm.direktør Steen Riisgaard. Egmont Fondens Støtte- og bevillingsudvalg: Direktør Ivar Samrén (formand), Direktør Hans Egmont-Petersen (næstformand), Direktør Mikael O. Olufsen Egmont Fonden Støtte- og bevillingsadministrationen Overgaden oven Vandet 10 mezz København K Tlf Fax Att.: Direktør, cand.jur. Bente Groth Der anvendes ikke ansøgningsskemaer. EU's venskabsbyfond EU's venskabsbyfond yder økonomisk støtte til arrangementer afholdt mellem venskabsbyer. I 1989 blev venskabsbyfonden etableret og budgettet for 2004 er på 14. mio. Euro. Fonden er en hjælp til at uddybe eksisterende venskabsbyforbindelser og til iværksættelse af nye forbindelser, især i de lande hvor venskabsbytanken er mindre udbredt. Fondens overordnede formål er at støtte venskabsbyforbindelser, der anses for at være velegnede til at give borgerne og de lokale folkevalgte en oplevelse af at indgå i en større europæisk sammenhæng. Hvert år fastsætter EU- Kommissionen prioriteter for venskabsbyfonden. Byer der ønsker at søge skal indsende ansøgningsskema til EU-Kommissionen, som udvælger projekterne og tildeler tilskuddene. Den grundlæggende betingelse for støtte er, at emnet for den planlagte udveksling er af høj kvalitet, bl.a. skal et europæisk emne tages op til behandling i en eller anden form. EU-Kommissionen prioriterer udvekslinger mellem flere lande, med de central- og østeuropæiske lande, for socialt dårligt stillede befolkningsgrupper og mellem kommuner som ikke tidligere har modtaget støtte fra fonden. Der ydes støtte til: - udvekslinger mellem borgere fra venskabsbyer (eksisterende eller nyetablerede venskabsbyforbindelser) - konferencer/seminarer afholdt af venskabsbyer - uddannelses- og informationsseminarer for venskabsbyansvarlige. Der ydes støtte til projekter i alle EU-lande samt projekter mellem et EU-land og visse lande i Central- og Østeuropa. Budgettet for 2003 er på 14. mio. Euro. Der kan ydes tilskud til både de direkte udgifter i forbindelse med udvekslingen (kost, logi, leje af lokaler, besøg, oversættelse og tolkning, udarbejdelse af informationsmateriale, m.v.) og til 20

21 Deltagernes transportudgifter (højst 0.04 Euro pr. km. pr. person for både ud- og hjemrejse). Tilskuddet skal ses som et supplement til de midler, som kommunen yder på lokalt plan og til deltagernes egne bidrag. Det ansøgte beløb skal være på minimum 750 Euro. Maksimumbeløbet er Euro (ca kr.) og kan højst udgøre 2/3 af de Forventede udgifter. Ansøgningsfrist EU s venskabsbyfond yder økonomisk støtte til arrangementer afholdt mellem venskabsbyer. Det vil IKKE være muligt at få støtte til venskabsbyarrangementer som finder sted mellem 1. januar og 1. april Ansøgningsskemaet indsendes til: European Commission Directorate General for Education and Culture Town Twinning Sector WM-2 4/35 B-1049 Brussels Ansøgningsskema og kriterier kan fås ved henvendelse til: KL, Internationalt sekretariat, Weidekampsgade 10 Postboks 3370, 2300 København S, tlf , fax , eller downloades fra KL s hjemmeside: Se endvidere: Europæisk volontørtjeneste for unge Europæisk Volontørtjeneste er et tilbud til unge mellem 18 og 25 år om at tilbringe mellem seks og tolv måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker miljø, kunst og kultur, sports- og fritidsaktiviteter og aktiviteter for børn, unge og ældre. Samtidig er Europæisk Volontørtjeneste en chance for institutioner og organisationer til at få tilknyttet en ung person fra et andet land som kan give en hjælpende hånd og bidrage med ideer til andre måder at gøre tingene på. Der kræves tre parter for at etablere et volontørophold: - den unge volontør - sendeorganisationen: den organisation der sender den unge af sted som volontør - værtsorganisationen: den organisation som modtager volontøren. Unge som af pædagogiske eller sociale årsager ikke vil kunne gennemføre et ophold på seks måneder, kan deltage i ophold på ned til tre ugers varighed. 21

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond BUPL s Rådighedsfond yder, efter ansøgning og i det omfang det er muligt, fortrinsvis støtte kun til medlemmer

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For at ansøgningen

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere