Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse"

Transkript

1 Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup Skema: Nej Frist: Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark Farum Normalt fra kr til Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Frist: Skema Ja Etatsråd Nicolai Petersen og hustru Anna, født Johansen's Legat Advokat Ulrik Lett /adv.sekr. Christina Paulsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V og kr. Legatet uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssigt som akademisk eller kunstnerisk. De nydende skal normalt være i alderen år. Skema ja Frist: Gaardejere af Spodsbjerg Frits Mortensen og hustru Hedvig Mortensens Mindelegat Advokatfirmaet Jesper Laage Kjeldsen Brogade 7

2 Postboks Rudkøbing tlf.: , fax: Ansøgningsskema: Ja Frist: Garvermester C. W. Gerickes Legat Advokat Birgitte Stenbjerre Amaliegade 4, København K tlf.: fax: Ca. 60 portioner á kr. Støtte til legators slægtninge, til 15 nærmere angivne selskaber og stiftelser, til udlån til unge håndværkere, samt til studiestøtte til studerende og seminarister og rejseunderstøttelse til unge håndværkere. Ansøgningsskema Ja Frist: Det Reventlowske Skolelegat Brahetrolleborg Skov & Landbrug Godskontoret Reventlowvej 1, Korinth 5600 Faaborg Til uddannelse på seminarium eller højskole. Unge mennesker fra området har fortrin. Frist: Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse Advokat Jess Lykke Gregersen Kanalvej Faaborg

3 tlf.: fax: Frist 1.12 Ansøgningsskema ja Legat kr. Legat til støtte af uddannelse. Personer fra hjem i Brahetrolleborg og tilstødende sogne har fortrinsret. Ansøgning fremsendes kun mod fremsendt frankeret kuvert. - Broder, direktør I. C. Møllers Legat Den Danske Frimurerorden Velfærdsdirektoratet Blegdamsvej 23, Postboks København Ø Frist løbende Til værdigt trængende efter legatbestyrerens skøn i hovedstadsområdet. - Dan Mark Advokat Helga Madsen Kongensgade 36, 1 sal, postboks Esbjerg Frist ) Forskning indenfor teologi, eskatologi og økonomi til fremme af Dan Mark planen. 2) Støtte til unge under uddannelse. Det Bertouch-Lehn'ske Fond Lungholm Godskontor Paul Bertouch-Lehn Rødbyvej 24

4 4970 Rødby Frist Støtter: 1) uddannelser og studier. 2) humanitære, sociale og kulturelle formål. Personer fra Lolland-Falster har fortrinsret. - Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond Advokaterne Amaliegade No 42, Adv. T. Ingemann-Hansen Amaliegade København K tlf.: Frist Støtter: 1) Uddannelse. 2) Kulturelle formål. f.eks. musikkoncerter, kunstudstillinger etc. 3) Støtte til videnskabelige projekter. - Direktør K. Steinmanns Fond Advokatfirmaet C. E. Jensen Meldahlsgade København V tlf.: fax: Frist Støtter uddannelse. Støtter uddannelsesinstitutioner. Legatet kan kun søges af personer udover den undervisningspligtige alder. Ansøgning skal indeholde de nødvendige oplysninger for bedømmelse af ansøgningen: Hvad skal legatet benyttes til?

5 Hvor stort et beløb ansøges der om? Angivelse af CPR-nr. eller SE-nr/CVR-nr. - Direktør Peder Mortensen og hustru Mary Mortensens Fond Adv. Per Jørgensen Albaniagade 30, Odense C tlf.: fax: Frist Støtter velgørende og almennyttige formål. Karakteren skal være af social, kulturel og videnskabelig art. Støtter værdigt trængende og unge under uddannelse. Emil Lorenzens Mindelegat Gorrissen Federspiel Kirkegaard Adv. Janne Glæsel H.C. Andersens Boulevard København V Frist ) Støtter værdigt trængende enlige kvinder. 2) Støtter personer, som på grund af sygdom har det vanskeligt. 3) Støtter unge mennesker under uddannelse. - Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat Bruun & Hjejle Bredgade København K tlf.:

6 Legatet støtter: 1) Vedligeholdelsen af legatstifterens gravsted. 2) Uddannelse og studierejser. 3 Almennyttige formål. 4) Sociale formål. 5 Kunstneriske formål. Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V Legat kr. Skema ja, Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Frist Legatet støtter: 1) Unge menneskers uddannelse både håndværksmæssige og boglige. (støtter IKKE studenter- og Hf-eksamen etc.) Fabrikant E. H. Ludvigsen og hustrus Legat Marianne Sinding, Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K tlf.: fax: hjemmeside: Frist Legatet støtter: 1) Institutioner, foreninger og lignende, hvis formål det er at støtte vanskeligt stillede børn og unge. 2) Vanskeligt stillede børn og unges videreuddannelse (IKKE studieopholdet i udlandet). Årligt beløb Størrelsesorden ca. 2 mio. kr. årligt. Ansøgningsfrister Ad 1) Der er ikke bestemte ansøgningsfrister eller uddelingstidspunkter. Ad b) Ansøgningsskema skal være modtaget i legatet senest den 1. juni forud for den kommende støtteperiode (1. september til 30. august). -

7 Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat Adv. Carsten R. Christiansen Ny Vestergade København K Skema ja Frist Støtter unge menneskers videre uddannelse. Frøken Marie Månssons Legat Advokat Ejvind Koefoed, Advokaterne Arup & Hvidt Nørre Voldgade København K Frist løbende Legatet støtter: 1) Unges uddannelse. 2) Sygdomsbekæmpelse. 3) Forskning. 4) Kunst. - Frøknerne Haas' Legat Danske Forvaltning Strødamvej København Ø tlf.: Legat minimum 500 kr. Frist Skema ja, Ansøgningsskema kan afhentes eller tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert. - Harboefonden Dako A/S

8 Produktionsvej Glostrup tlf.: fax: hjemmeside: Skema: Ja Frist løbende Støtter forskning og videnskab og uddannelse Henry og Mary Skovs Fond Adv. Niels Gade Nyhavn København K tlf.: fax: Støtter uddannelse. Støtter Studieophold i udlandet (min. 1 år). Støtter tiltag, som fremmer dansk industri. Støtter forskning. Skema ja Frist løbende: Uddeles én gang pr kvartal. Ansøgningsskema tilsendes ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Ansøgning stiles til Advokat Niels Gade. Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, København K hjemmeside: Frist løbende 1) Støtte til videnskabelige undersøgelser. 2) Støtte til udgivelse af videnskabelige værker, især om ældre og nyere dansk historie. 3) Støtte uddannelse og rejser.

9 Krista og Viggo Petersens Fond Advokaterne Amaliegade 42 Att.: Advokat Torben Ingemann Hansen Amaliegade København K tlf.: Skema: Ja Frist 15.3 Legatet støtter: 1) Syge, værdigt trængende. 2) Enlige kvinder med børn. 3) Bekæmpelse af sygdomme. 4) Videreuddannelse. 5) Idræt/sport. Susi og Peter Robinsohns Fond Advokatfirmaet Gert Hallig Vesterbrogade 12, 2.sal 1620 København V tlf.: fax: hjemmeside: Skema: Ja, på hjemmesiden Frist løbende Uddeling af støtte og legater kan ske efter ansøgning, men kan også finde sted uden ansøgning. Bemærk at der skal benyttes ansøgningsskema. Fonden, der i 1994 blev stiftet af Susi og Peter Robinsohn er en social fond, der har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.m. for børn og unge, der lever under belastende forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold f.eks. at leve i et narko-, prostitutions-, og voldsmiljø eller lignende. Sigtet skal bl.a. være på den måde at støtte personer i deres egen indsats for at kunne få en bedre opvækst, herunder at kunne gennemføre en uddannelse såvel teoretisk som praktisk eller for på anden måde at blive egnede til et meningsfyldt liv. Fonden kan også yde støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v., der har til formål at skabe tålelige forhold for voksne, der på en eller anden måde er tabt i det almindelige samfund, og hvor det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad. Tålelige forhold kan f.eks. være oprettelse af varmestue, herberger og kollektiver. Der kan også på denne måde

10 ydes støtte til hjælp til afvænning, til arbejdstræning eller til uddannelse. De personer, der falder under denne bestemmelse, kan f.eks. være hjemløse, prostituerede, posedamer eller sprittere. Endvidere kan Fonden yde økonomisk støtte til enkeltpersoner, der på en eller anden måde har brug for behandling, uddannelse, hjælpemidler, rådgivning eller anden hjælp, som det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad, således at der forventes opnået et optimalt resultat. Der tænkes her på mennesker, der lider af handicap enten fysisk eller psykisk. I den forbindelse kan der under visse omstændigheder også ydes støtte til projekter, eksempelvis i form af aflastning af de pårørende, der selv passer de handicappede, eller til handicapidræt eller handicapoptræning. Fhv. Hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat Adv. Georg Dedichen St. Kongensgade København K Til trængende gigt- og nervesvage patienter, kræftpatienter, blinde, døve, sukkersyge- og skjoldbruskkirtelpatienter, ældre, udslidte sygeplejersker, vanføre til anskaffelse af proteser, gamle, trængende hotelværter, restauratører og deres enker samt unge mennesker i hotel- og restaurationsbranchen, som stipendier til videre uddannelse i udlandet. Ansøgningsskema kan alene rekvireres i perioden september ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Skema: Ja Frist: 01.10

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im.

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im. FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje http://www.social.dk/projekt_stoette.html www.im.dk Der er pt. rod med domænerne

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: 35 83 68 86. Fax: 35 83 88 02 mail@foraelderfonden.dk

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub.

FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. FORSIDEBILLEDE: El-hockey en sportsgren, der henvender sig til svært fysisk handicappede børn og unge. Foto: Jesper Durup, Motiv Viborg Fotoklub. Ferier og Dansk Folkehjælp, men også mindre grupper som

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Susi og Peter Robinsohns Fond. Asyl betyder fristed

Susi og Peter Robinsohns Fond. Asyl betyder fristed Susi og Peter Robinsohns Fond Asyl betyder fristed Årsberetning 2009 Indhold Asyl betyder fristed Forord - derfor en støtte til asylansøgerne 3 Støttekredsen/Borgere for Asyl 4 Det nødvendige modspil Brænder

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere