6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER"

Transkript

1 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til støtteformål jævnfør fondenes statutter, dels internt indenfor Garderforeningerne, dels i forhold til Den Kongelige Livgarde og dens tjenstgørende mandskab. b. GARDERFONDEN FREDERIK DEN OTTENDES MINDE. 1. Fonden er oprettet ved bidrag fra hjemsendte gardere og konfirmeret og stadfæstet af Kongen den 23. august Af dette fonds overskud kan uddeles legatportioner til værdige, trængende gamle gardere, deres enker eller børn. 2. Legatportionerne uddeles for et år ad gangen, men kan dog gives til den samme i flere på hinanden følgende år. 3. Uddeling finder sted hvert år i juni måned efter indstilling til præsidiet fra en garderforening. 4. De hertil knyttede administrative bestemmelser er nedfældet i legatets fundats. 5. Ansøgning om legatportion skal motiveres og indsendes senest 15. april. c. KONG CHRISTIAN X s OG DRONNING ALEXANDRINES MINDELEGAT. 1. Legatet er skænket af Hans Majestæt Kong Christian X i anledning af Kongens 50 års garderjubilæum den 5. maj Legatprotioner uddeles efter nøjagtig samme bestemmelser som anført under Garderfonden Frederik VIII s minde ovenfor. 3. Ansøgning om legatportion skal motiveres og indsendes senest 15. april. d. GARDERNÅLSFONDEN. 1. Fonden blev tilvejebragt ved bidrag fra samtlige medlemmer af De Danske Garderforeninger i anledning af Kong Christian X s 50 års Garderjubilæum den 5. maj Efter Majestætens bestemmelse skal der årligt for renterne indkøbes Gardernåle, der gives hver af de værnepligtige gardere og befalingsmænd som gave fra Kongen og Dronningen. e. KONG FREDERIK IX s FOND. 1. Fonden, der er tilvejebragt ved bidrag fra gamle gardere, er indstiftet den 10. september 1960 med anledning i Den Kongelige Livgardes 300 års jubilæum i Fondens overskud skal først og fremmest anvendes til idræts- og opmuntringspræmier, belønning af tjenstgørende gardere (månedens gardere), 1

2 garderudvekslingsrejser til Sverige og Norge og meget mere, men kan tillige anvendes til understøttelse for værdige, trængende gamle gardere. 3. Fonden kan modtage støtte fra Fødselsdagsgaven, der er beskrevet senere i dette afsnit. 4. Tildelinger fra denne fond kan ikke søges. f. KONGELIG AMBASSADØR FRANTZ BOECK S OG HUSTRU, JOHANNE-SOFIE BOEK S LEGAT TIL MINDE OM GARDERFORENINGERNES FØRSTE PRÆSIDENT, KAMMERHERRE, OBEST BIANCO BOECK OG HUSTRU, CHARLOTTE AUGUSTA BOECK. 1. Legatet er oprettet 14. marts 1963 på grundlag af en testamentarisk gave fra Kongelig Ambassadør Frantz Boeck og hustru, Johanne-Sofie Boeck. 2. Legatets formål er understøttelse til værdige, trængende gamle gardere, der uforskyldt måtte lide nød eller til hustruer og børn af samme. 3. Støtteformål som på anden måde er til gardersagens fremme. 4. Tildelinger af overskud fra dette legat kan ikke søges. g. KONGENS UR. (DRONNINGENS UR). 1. Fonden er stiftet den 10. september 1969 med anledning i Kong Frederik IX`s 70 års fødselsdag den 11. marts samme år. 2. Fonden, benævnt Kongens Ur er tilvejebragt ved bidrag fra samtlige medlemmer af De Danske Garderforeninger. 3. Efter Kongens bestemmelser skal renteafkastet anvendes til indkøb af armbåndsure således, at der ved hver afskedsparade kan overgives er ur til en á to repræsentanter for de bedste værnepligtige af det hjemsendelsesberettigede hold. 4. Hendes Majestæt Dronningen har ønsket, at Fonden benævnes Dronningens Ur, hvorefter urene indgraveres tilsvarende. 5. Udvælgelse af modtagere af uret sker i nøje samarbejde mellem chefen for Vagtkompagniet, befalingsmænd og gardere, og uret overrækkes normalt af Hendes Majestæt Dronningen ved en afskedsparade (Dronningeparade). h. HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIKS LEGAT. 1. Legatet, der er tilvejebragt ved Legatindsamling blandt gamle gardere i udlandet, er stiftet i anledning af Prinsens 50 års fødselsdag den 11. juni Legatets formål er at støtte opretholdelse af kontakt mellem gamle gardere i udlandet, årgangskammerater og garderforeningerne i Danmark. 3. Legatuddelingen vil ikke finde sted før kapitalen overstiger kr. 4. Legatet kan alene søges af gamle gardere i udlandet. 2

3 i. KAMMERHERRE, OBERST N.C. FREDERIKSEN OG KAMMERHERREINDE KARIN FREDERIKSEN S LEGAT. 1. Legatet er oprettet 20. juni 1987 i anledning af afslutningen af kammerherre, oberst N.C. Frederiksens virke som præsident for De Danske Garderforeninger. Legatets formue er dannet ved bidrag fra de enkelte garderforeninger (1 kr. pr. medlem). 2. Renterne af legatets formue anvendes efter Præsidenten for De Danske Garderforeninger bestemmelse til støtte for gardersagen. 3. Tildelinger af overskud fra dette legat kan ikke søges. j. FONDET LIVGARDEN 1919 s LEGAT. 1. Legatet er oprettet 27. december 1990 på grundlag af en testamentarisk gave fra gammel garder, grosserer Ove Chr. Fennow. 2. Legatets midler skal efter præsidentens skøn anvendes til almennyttige og eller almenvelgørende formål inden for De Danske Garderforeningers regi. 3. Tildelinger af overskud fra dette legat kan ikke søges. k. FORENINGEN GD 926-NOV-51 FLEMMING ANDRESENS STØTTE TIL GARDER- BEVÆGELSEN. 1. Foreningen blev oprettet 26. maj 2010 på grundlag af en testamentarisk gave fra gammel garder 926-NOV-51 Flemming Andresen. 2. Foreningens formål er primært at yde støtte til Den Danske Garderbevægelse. Herudover kan områder med forbindelse til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik støttes. 3. Renterne af foreningens formue anvendes efter bestyrelsens beslutning i overensstemmelse med grundlaget i vedtægternes punkt 1.3 og Foreningen ledes af en på vegne af De Danske Garderforeninger udpeget bestyrelse på 2 6 medlemmer, normalt Præsidiet. 5. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for den løbende kapitalpleje i henhold til vedtægternes bestemmelser. l. Fundatser og vedtægter. 1. For alle ovenstående fonde, legater og foreninger udgør De Danske Garderforeningers præsidie bestyrelsen med det dertil hørende ansvar for forvaltningen. Præsidiet er endvidere bundet af de enkelte fundatser og vedtægter samt til de gældende Fondslove, og har ansvar for den løbende kapitalpleje. 2. For fonde og legater er Civilstyrelsen øverste myndighed i forhold til fondsbestyrelsen. 3. For foreninger er bestyrelsen øverste myndighed med det dertil hørende ansvar for forvaltningen og den løbende kapitalpleje. 3

4 Ansøgningsblanket GARDERFONDEN FREDERIK DEN OTTENDES MINDE eller KONG CHRISTIAN DEN X s OG DRONNING ALEXANDRINES MINDELEGAT Blanketten skal udfyldes nøjagtig og indsendes til den stedlige Garderforenings bestyrelse. Den indstilledes navn: Stilling: Adresse: Post nr.: By: CPR Nr.: Indkaldelsesmåned År ****************************************************************************************************************************** Til Garderforeningens motiverede udtalelse, der underskrives af formanden eller dennes stedfortræder GF nr. Garderforeningens navn Motivering:... Underskrift Indsendes til Præsidiet for De Danske Garderforeninger inden den 15. april i ansøgningsåret 4

5 DE DANSKE GARDERFORENINGER Præsidenten Til GF (navn og adresse) Den / 201. Det er mig en glæde at meddele, at der af Garderfonden Frederik den Ottendes Minde er tildelt xxx-1-27 II xxxx xxxxxxxx en legatportion på kr., som garderforeningen bedes overlevere til den indstillede. Beløbet vedlægges i check. Nedenstående kvittering fra legatmodtageren bedes tilbagesendt til DG s sekretariat. Med venlig hilsen sign. Fra har jeg modtaget en legatportion Garderforeningens navn stor kr., hvorfor kvitteres. Den / 201. Underskrift 5

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere