Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet

2 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond Augustinus Fonden Den Australske Ambassade Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Fonden for Sparekassen Lolland Fuglsang Kunstmuseums Venner Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck s Fond Kunsthandler Richard Wilstrup og hustru Franciska, født Jensens Legat Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Landsdommer V. Gieses Legat Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Novo Nordisk Fonden Oticon Fonden SN s Kultur- og Erhvervsfond Topdanmark Fonden Staten Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsens hastesum Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 4 Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg Kommuner Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Anden støtte Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

3 Fuglsang Kunstmuseums Venner Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk har bakket op om museet også i Fuglsang Kunstmuseums sponsorer Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: Virksomhedssponsorater 2010 Velsmag Ad Libitum Hotel Maribo Søpark Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Nykredit, Lolland-Falster REFA Revision Syd, statsautoriserede revisorer Troels Jørgensen Entreprise A/S Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab Materialesponsorater 2010 Velsmag ad Libitum Boxbom s Frugt Slagteren i Maribo Aage Larsen & Søn Nykøbing F. ApS Vue fra sal 3 mod øst 2

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum 1.2 Museets kontaktoplysninger Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. Fortælletæppe. Kunsthistoriker Guri Skygge Andersen har fanget børnenes interesse 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. 3

5 Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland- Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, som herefter danner rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museet er endvidere andelshaver i den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret deltaget i forskellige bestyrelser, råd og netværk samt deltaget løbende i mødeaktivitet i flg. sammenhænge. SAML (lokalt netværk for museumsledere) KURS styregruppe (museumsledernetværk for Kunstmuseerne i Region Sjælland) Styregruppen for Den tværfaglige Skoletjeneste på Fuglsang (indtil ophør ), herefter i arbejdsgruppen for etablering af Kulturtjenesten Lolland-Falster Styregruppen for Jul på Fuglsang Fagrådet for Kulturaftale Storstrøm 4

6 ODMs bestyrelse Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune Kontaktmødevirksomhed med kulturcheferne i Guldborgsund og Lolland Kommuner Fase III-styregruppen (ad hoc konsulent) Guldborgsund Kommunes arkitekturbedømmelsesudvalg (udpeget fra Billedkunstrådet) Kunstregistreringsmøder i Lolland Kommune Management Network II (lokalt ledernetværk) Museumsledernetværket under ODM Ad hoc-møder med Kulturbro Femern Bælt (DK/D) Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd (næstformand) under Kulturarvsstyrelsen. Gertrud Oelsner er ligeledes bestyrelsesmedlem i Hermod Lannungs Museumsfond. Desuden er Gertrud Oelsner suppleant for ICOM Danmarks bestyrelse, ligesom hun er medlem af Netværk for dansk kunst. Ved museets faglige faste medarbejderes personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Administrator Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk under ODM og tilknyttet det regionale administrative netværk. Museumsforvalter Jesper Smith er tilknyttet forvalternetværket under ODM. Museumstekniker Axel Møller-Jensen er medlem af ODMs erfagruppe vedr. Teknik og CTS styring (varme, ventilation og klimastyring, foruden lys og anden museumsteknik) PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket. 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i Kulturaftale Storstrøms geografi. I beretningsåret har især Lolland Kommunes registrering af egen kunstsamling nydt godt af museets faglige rådgivning. 5

7 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. 1.9 Åbningstider For at give områdets sommerturister størst mulig chance for at besøge museet samt udnytte personaleressourcerne bedst muligt, er der i beretningsåret blevet indført nye åbningstider. I højsæsonen er der således nu åbent alle ugens 7 dage, hvorimod vi har valgt at lukke både mandag og tirsdag i vintermånederne/lavsæsonen. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 638 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Fødevareministeriet holder Fiskeripolitisk årsmøde i Fuglsang Kunstmuseums foredragssal 6

8 2.2 Samlinger I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret hos vores faste eksterne transportører. 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 18 malerier og 4 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard- Kjeldsen Museum Lolland-Falster, afdeling Banegårdspladsen, 4930 Maribo Mogens Gad: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Mogens Gad: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo C.C. Peters: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske (Indmuret relief). Ferdinand Richardt: Hunseby Kirke. (1867). Frederik Sødring (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). 7

9 Vue fra sal 12 og sommerens særudstilling Ø-Skaber / I-Lands Museum Lolland Falster, Afdeling Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg

10 Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. U.å. (Gipsafstøbning). Zeus fra Otricoli. U.å.(Gipsafstøbning). Udlån af værker til særudstillinger Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Museum Sønderjylland: Kunstmuseet i Tønder Jais Nielsen ( ) maleri - keramik 22. maj august 2010 Jais Nielsen: Selvportræt Jais Nielsen: Afgang! Danmarkshuset, Ambassaden i Paris Jais Nielsen ( ) La naissance du modernisme danois. Peinture - ceramique September november 2010 Jais Nielsen: Selvportræt Jais Nielsen: Afgang! Johannes Larsen Museet, Kerteminde Menneskenes Land 4 kunstnere i Grønland 10. oktober januar 2010 Johannes Larsen: Isfjelde ved Sorte Sand, Qeqertarsuaq Akvarel ARKEN Museum for moderne kunst, Ishøj De vilde 80 ere 4. september januar 2011 Anette Abrahamsson: Judith halshugger Holofernes Ordrupgaard, Charlottenlund erstatningslån 16. september maj 2011 Wilhelm Bendz: Portræt af maleren Niels Peter Holbech. Ca Kalundborg Museum Landskaber i Region Sjælland guldaldermotiver 15. september juni 2011 Johan Thomas Lundbye: Kalundborg Møllebakke, reproduktion af pennetegning. F.C. Kiærschou: Parti ved Skarritsø Thorald Brendstrup: Parti fra Maribo Sø C.A. Kølle: Skov med bugtet åløb. 9

11 Øregaard Museum, Hellerup Det Skiønne Nær Fra København til Dansk Vestindien 1.oktober januar 2011 Jens Juel: Parti fra Esrom Sø med Fredensborg Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omfang. Biblioteket savner i beretningsfåret fortsat fysisk søgbarhed på opslagsværker, periodebøger samt udstillingspublikationer. Derimod er sorteringen af bogsamlingen i større faggrupper blevet påbegyndt med henblik på større fysisk søgbarhed. 2.5 Registrering/dokumentation Årets nyerhvervelser er registreret på Regin Kunst. For oplysning om inventarnummer mv. se venligst afsnit 3.1. Takket være en øremærket bevilling fra Fuglsang Kunstmuseums Venner blev det i pr muligt at genoptage det faglige arbejde omkring det historiske registreringsefterslæb med fokus på især grafikmapper. De er løbende blevet indtastet i Regin Kunst og senere offentliggjort på og, hvor det har været muligt, også med tilknyttede fotos. Desuden er en række nye oplysninger (bl.a. udstillinger, litteratur og kildemateriale) blevet tilknyttet allerede oprettede værker i KID. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Inv. 2010/1 Erik Christensen ( ): Opstilling Gave fra privat Inv. 2010/2 Joakim Skovgaard ( ) 10

12 Parti fra Knuthenborg, Lolland Købt på auktion hos Bruun Rasmussen med støtte fra Fuglsang Kunstmuseums Venner Inv. 2010/3 P.C. Skovgaard ( ) Landskabsparti Købt af privat ejer Inv. 2010/4 Eckhardt Johnsen ( ) Landskab med uvejrshimmel. U.å. Købt af privat ejer Inv. 2010/5 Eckhardt Johnsen ( ) Landskab med masteføring og landskab i baggrunden. U.å. Købt af privat ejer Inv. 2010/6 Svend Rathsack ( ) Kentaur med to drengebørn Statuettegruppe i bronze Købt på auktion Inv. 2010/7 Olaf Rude ( ) Landskab, Skejten. (1909) Købt på auktion 3.2 Forskning og projekter Publikation af forskningen bag Jais Nielsen i udstillingspublikation med in- og eksterne artikler (incl. engelske oversættelser). Færdiggørelse af forskningen bag projetet P.C. Skovgaard. Dansk guldalder revurderet samt realisering af tilknytttet særudstilling og bog i samarbejde med Skovgaard Museet og Aarhus Universitetsforlag. Færdiggørelse af publikationsudgivelsen The Spirit of Vitalism. Health, Beauty and Strength in Danish Art, i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer og Museum Tusculanums Forlag (udgivet i 2011). Påbegyndelse af forskningsprojektet Himmelgåder - Dansk kunst og astronomi (realisering 2011). Indledende forberedelse af forskningsprojektet Thorald Brendstrup i skyggen af guldalderen (realisering 2012). 11

13 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2010 udgjort to andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst i Helsingør. Foruden konserveringsarbejde i museets samlinger har Fælleskonserveringen desuden foretaget ind- og udcheck af museets særudstillinger og egne værker til udlån samt ydet div. konserveringsfaglig rådgivning. Konserverede værker 2010 Anna Ancher: I høstens tid, Maleri Ib Geertsen: Mobile, Skulptur/mobile P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint, Maleri Tove Olafsson: Stående pige, ca Skulptur L.A. Ring: Foraarsdag ved Karrebæksminde. Nyerhvervelse Maleri. Endvidere en række øvrige malerier og skulpturer til brug for udstilling i 2010 (færdiggjort efter udgangen af 2010, derfor ikke medtaget her). 5.0 FORMIDLING Biskop Steen Skovsgaard og museumsdirektør Anne Højer Petersen i museets udstillingskorridor ved fernisering på Jais Nielsen ( ) 12

14 5.1 Særudstillinger JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik 22. januar -11. april Særudstillingen var den første store, forskningsbaserede monografiske udstilling om hele kunstnerens virke i en årrække. Udstillingen præsenterede således maleri fra hele kunstnerens virke samt et omfattende udvalg af Jais Nielsens keramiske virke. Udstillingen blev kurateret af museumsdirektør Anne Højer Petersen og blev til i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder. Efter slutvisning i Tønder sommeren 2011 eksporteredes dele af udstillingen til visning i Maison du Danemark, Paris. Ø-Skaber/ I-Lands 7. maj august 2010 Udstillingen, som var en stor tematisk udstilling med international samtidskunst, var blevet til i samarbejde med Kunsthallen Brandts i Odense. Seks meget store installationer samt fotos og videoinstallationer indtog museet, opstillet med gangstier som bindeled mellem installationernes øer. Kunstnerne var fra seks forskellige lande, hvoraf nogle ikke havde udstillet i Danmark før; Ross Sinclair (Skotland), Antti Laitinen (Finland), Bill Burns (Canada), Amy Cutler (USA), Andreas Schulenburg (Danmark/Tyskland). Udstillingskurator ph.d. Susanne Bangert, billedkunstner Amy Cutler, USA, museumsdirektør Anne Højer Petersen og forvalter Jesper Smith ved opstillingen af Amy Cutlers værk Alterations,

15 De forskellige ø-fortolkninger med fokus på det isolerede, det paradisiske og det ukendte bevægede sig i yderlighederne af begreberne fangenskab og frihed. Udstillingens ø-tematik var lokalt relevant set i lyset af den kommende Femern Bæltforbindelse, hvorigennem den lokale geografi vil ændres markant og følgelig også den lokale og historiske ø-identitet. Med udstillingen pejlede Fuglsang Kunstmuseum således den kulturhistoriske situation vi befinder os i, der på én gang knytter os til det lokale og det globale, indland og udland. Danmark dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet 17. september januar 2011 En forskningsbaseret særudstilling, der baserede sig på faglig gennemlæsning af det omfattende brevarkiv, der opbevares på Skovgaard Museet, som var samarbejdspartner på udstillingen. Udstillingen viste 115 værker af P.C. Skovgaard, heriblandt de væsentligste hovedværker i kunstnerens oeuvre. Udstillingen blev ledsaget af plancher i udstillingen, der introducerede til de syv temaer, som udstillingen var sektioneret i, ligesom der også var flere uddybende tekster til enkeltværker. Der blev ligeledes udgivet plakat, postkort, flyer samt en stor publikation, som blev udgivet i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Udstillingen blev tilrettelagt af museumsinspektør Gertrud Oelsner. Publikationer i forbindelse med særudstillinger se venligst punkt 5.6 og Anden formidling JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik I forbindelse med JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik blev der afholdt en række formidlingsarrangementer; visse desværre aflyst/flyttet pga. det umilde vintervejr i vintermånederne, som lukkede museet på flere åbningsdage. Nedenstående blev realiseret: 16., 17. og 18. februar: Værkstedsaktiviteter for SFO-børn (vinterferiearrangement). 19. februar: Fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper (vinterferiearrangement). 20. februar: Foredrag ved museumsinspektør, cand.mag. et mag.art. Ulla Houkjær fra Kunstindustrimuseet holdt foredrag om Jais Nielsens keramiske produktion. 14

16 13. marts: Foredrag ved museumsinspektør, cand. mag. Anne Blond fra Kunstmuseet i Tønder om Jais Nielsens inspirerende ophold i Paris før 1. verdenskrig. Ø-skaber / I-lands I forbindelse med særudstillingen Ø-skaber / I-lands blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 6. maj: I forbindelse med ferniseringen holdt Mathias Heerup, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet en tale, som efterfølgende kunne læses på museets hjemmeside. 11. maj: Lærerkursus for regionens undervisere v/undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten, Jan Ulrik Saksø Juhl og vikarierende museumsinspektør, ph.d. Susanne Bangert. 19. maj: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening, hvor vikarierende museumsinspektør. ph.d. Susanne Bangert introducerede udstillingen. 29. maj: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Ø-motiver i litteraturen v/professor i litteraturvidenskab på Århus Universitet, Svend Erik Larsen. Foredraget gav et indblik i litteraturens mange forestillinger om øer og ø-liv fra det klassiske værk om Robinson Crusoe til samtidslitteraturens behandling af emnet. 21. august: Booktalk om lokal ø-litteratur, Dorte Tissot og Ulla Kardel fra Guldborgsund-Bibliotekerne fortalte om ø-livet i bøgernes verden. 22. august: Foredrag: Guldalderkunsten v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner i forbindelse med Storstrøms Kammerensembles sommerkoncert Orienten. Danmark dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet I forbindelse med særudstillingen Danmark Dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurdreet blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 21. september: lærerkursus: P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet, v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 25. september: P.C. Skovgaard en dansk nationalromantiker, foredrag og omvisning v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 15

17 9. oktober: Udsigt til Italien. På rejse med P.C. Skovgaard, foredrag v/ v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 13. og 15. oktober var der hhv. fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper samt værkstedsaktiviteter for SFO-børn (efterårsferiearrangement). 29. oktober: Optakt til Kulturnatten i Guldborgsund Kommune. Særomvisning i Danmark dejligst - P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet, v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 13. november: Skovens demokratiske rum. Nationale landskabsmotiver hos P.C. Skovgaard, foredrag v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. Udstillingskuratorer Gertrud Oelsner, Karina Lykke Grand og bestyrelsesformand Flemming Frydendal ved åbningen af udstillingen 20. november: Boligen som kunstværk. P.C. Skovgaards dekorative arbejder, foredrag ved kunsthistoriker, tidligere museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Mette Bligaard. 27. november: 1864 et drejepunkt i dansk historie, foredrag v/forfatter og formand for grænseforeningen Finn Slumstrup. 16

18 Onsdage i juli: Huset Rundt 7. juli: Guldalderens billedverden v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 14. juli: Ø-skaber/I-lands, v/kunsthistoriker Merete Klitgaard Andersen. 21. juli: Rammen om kunsten, om museets arkitektur v/museumsdirektør Anne Højer Petersen. 28.juli: Skulpturer i museets samling v/museumsdirektør Anne Højer Petersen. 4.august: De store fortællinger Historiemaleriet omkring år 1900 v/kunsthistoriker Merete Klitgaard. 11.august: Friluftmaleriet Lup på skagensmalerne og fynboerne. v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 18.august: Ø-skaber/I-Lands v/kunsthistoriker, ph.d. Susanne Bangert. 25. august: Rammen om kunsten Om museets arkitektur v/museumsdirektør Anne Højer Petersen Huset rundt v/museumsinspektør Gertrud Oelsner og trængsel i sal 3 Andre arrangementer Forskningens Døgn, den 22. april I samarbejde med Videnskabsministeriet afholdt museumsinspektør Gertrud Oelsner et velbesøgt foredrag om den igangværende P.C. Skovgaard-forskning. 17

19 Foredrag i forbindelse med Sommermusik på Fuglsang, august I forbindelse med Storstrøms Kammerensembles årlige sommermusik festival Orienten afholdt Fuglsang Kunstmuseum foredraget Guldaldermalernes rejse til Orienten og andre steder ved ph.d. Karina Lykke Grand. Hold dit møde på Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret har 16 firmaer valgt at holde møde på Fuglsang Kunstmuseum. Det har været alt fra et lille møde til afsløring af det nye statsfængsel i Nørre Alslev. Vurderingsarrangement, den 6. november I samarbejde med auktionshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner afholdtes et velbesøgt (gratis) vurderingsarrangement i museets foyerområde. En af Bruun Rasmussens eksperter i gang med en vurdering Jul på Fuglsang december: Kulturelt julemarked for hele familien i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble, Det Classenske Fideicommis og Galleri Mortensen & Markmann samt Storstrøms Kammerensembles Venner og Fuglsang Kunstmuseums Venner. Ligesom foregående år blev julemarkedet holdt over både lørdag og søndag, med mange både musiske og kunstneriske aktiviteter, caféhygge, samt 18

20 boder og lirekassemand m.v. Ikke mindst de mange medhjælpere fra Fuglsang Kunstmuseums Venner sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt fremmødte gæster. I alt blev besøgstallet ca gæster, hvoraf de ca. 170 var børn. Museet arrangerede to x to omvisninger og to fortælletæpper for børn foruden et klippe-klistreværksted, ligeledes for børn. Se endvidere pkt. 5.7 for pr-virksomhed. Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.3 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsang Kunstmuseums eksistens, virksomhed og faglige arbejde uden for museet rundt om i Danmark og i udlandet. Gertrud Oelsner har holdt følgende eksterne foredrag: P.C. Skovgaard en dansk guldalderkunstner på Vordingborg Bibliotek. Foredraget blev tilrettelagt i samarbejde med Vordingborg Kunstforening og Folkeuniversitetet i Vordingborg. 24. april: Deltog med oplægget Cloudburst: Clouds, Skies and Meteorology in Danish Art c på konferencen Købke and the Golden Age på National Gallery, London. 5.4 Undervisning Museet har i beretningsåret været besøgt af 1012 skolebørn. 602 af dem, fordelt på 35 folkeskole-, gymnasium og VUC - klasser, har deltaget i den tværfaglige skoletjenestes tilbud: 358 elever med 35 lærere fra Guldborgsund kommune, 228 elever m/ 25 lærere fra Lolland kommune og 16 elever med 3 lærere fra Vordingborg Kommune. Yderligere har 358 skolebørn besøgt museet. 200 skole- og børnehavebørn har sammen med 30 lærere besøgt museet på egen hånd. 210 børnehave-, SFO- og skolebørn har sammen med deres 20 lærere fået omvisning. 104 kursister på sprog- og integrationskurser har fået omvisninger. 147 arkitekt-, designog teologistuderende har besøgt museet med deres undervisere heraf har 83 studerende fået omvisning af museets omvisere. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. 19

21 Afholdte lærerkurser på museet: Jais Nielsen - 16 tilmeldte aflyst p.g.a. snestorm Ø-skaber 4 tilmeldte Danmark dejligst 24 tilmeldte 5.5 Den tværfaglige skoletjeneste Skoletjenesten Fuglsang er en i 2007 etableret tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb mellem musik og billedkunst i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland var Skoletjenesten Fuglsangs tredje leveår med fokus på udbygning af de allerede igangsatte aktiviteter samt øget formidling og markedsføring også til glæde for et geografisk fjernere publikum, hvilket bl.a. afsløredes i det hidtil største besøgstal. Projektperioden udløb imidlertid d. 30. september Efter projektperioden har museet sammen med skoletjenestens hidtidige og nye aktører arbejdet for realisering af en bredere funderet kulturtjeneste med inddragelse af flere fagligheder (realiseret pr ). Workshop i atelieret med Guri Skygge Andersen 5.6 Publikationer Forskningsbaserede publikationer, der ledsager særudstillinger: Se pkt Øvrige publikationer: Ø-skaber / I-lands : I tilknytning til særudstillingen udkom en publikation, der både beskrev de enkelte kunstnere og deres værker samt enkelte bredere tekster om ø-fænomenet. Fuglsang Kunstmuseum bidrog med en artikel om øen i billedkunstens historie. 20

22 Desuden står museet bag udgivelse af flyers og særudstillingsplakater samt enkelte nye postkort med motiver fra samlingerne. Gertrud Oelsner har bidraget med følgende eksterne artikler: Un romantisme national, i Dossier de l art, nr. 173, 2010, pp P.C. Skovgaards brevsamling arkivalsk grundstof til en udstilling, i Danske Museer, nr. 6, 2010, pp PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om særudstillinger, formidlingsaktiviteteter og generelt om museet. Hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret med nyheder, informationer og fotografier. Gennem presseklipbureauet Infomedia er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og på baggrund heraf har museet trykt pressemapper om hver enkel særudstilling og sendt mapperne til alle involverede/interesserede parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet 2 pressemapper i Kunstmuseet har nydt meget stor landsdækkende omtale af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2010 samt i mindre omfang også internationalt. Bente Andersen, Pia Topp og Frank Leach samler pressemapper i biblioteket 21

23 Gennem hver måned i 2010 er der gratis blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside. Ultimo december 2010 var antallet af nyhedsbrevsmodtagere ca Museet oprettede i foråret 2009 en virksomhedsside på Facebook for at benytte dette strategiske webmarkedsføringsredskab bl.a. med henblik på at tiltrække en yngre målgruppe og for at benytte sig af et medie med meget kort deadline. Siden genererede 160 nye brugere i 2010, der kan lide Fuglsang Kunstmuseum, hvilket betyder, at siden ultimo december 2010 var oppe på i alt 560 brugere. Desuden har museet i 2010 haft ca besøgende på sin hjemmeside, hvoraf hver besøgende gennemsnitligt har set 3-4 sider. Museets brochurer, plakater, flyers og lignende udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder og kulturhuse lokalt og regionalt. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade og turistkataloger. Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til det lokale erhvervsliv med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. Brugeranalyse Museet allierede sig i det tidlige efterår med konsulentfirmaet ANEX Analyse med henblik på en undersøgelse af museets lejlighedsvise brugere, kernebrugere og ikke-brugere, deres forskellige behov samt barrierer og potentialer i de forskellige formidlingsmæssige spor, der eksisterer i sammenspillet mellem billedkunst, natur og arkitektur. Følgende mulige udviklingsspor tegner sig i kølvandet på analysen (som er finansieret af Kulturarvsstyrelsen efter ansøgning): - Større besøgspotentiale ved øgning af synlighed af museet, området og aktiviteterne - Krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og natur rummer et stort besøgspotentiale - Brugerne ønsker at blive taget mere i hånden, end det sker for nuværende 22

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Vue gennem udstillingskorridoren under KURS: TRÆET - installation af den portugisiske kunstner Gabriela Albergaria efterår 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ.

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010

MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010 MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010 Mogens Winther: Foto af Vandtårnets lanterne LEDER Siden udsendelsen af Medlemsbladet nr. 2 har vi alle oplevet de store problemer ustyrlige vulkaner kan forårsage. På det

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Ege-ekspeditioner 11. juni 30. august 2015 v/jacob Helbo Jensen I sommeren 2015 slår museet dørene op for den nye særudstilling

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Thorald Brendstrup: En herregårdssmedje. Søholt. 1846. Fine nyerhvervelser til Fuglsang Kunstmuseum! v/museumsdirektør

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 4 Samlinger, arkiver og bibliotek side 6 Erhvervelser, forskning og projekter side 7 Konservering og bevaringsarbejde side 9

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

TAK! Private. Staten

TAK! Private. Staten INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 3 Samlinger, arkiver og bibliotek side 4 Erhvervelser, forskning og projekter side 6 Konservering og bevaringsarbejde side 8

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation NR. 7 ÅRGANG 2 NR Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation

MEDLEMSBLADET. Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation NR. 7 ÅRGANG 2 NR Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation MEDLEMSBLADET NR. 7 ÅRGANG 2 NR.2 2011 Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation Sigurd Swanes Bøgeskov udsat for manipulation I den forløbne uge har jeg haft to rigtig dejlige oplevelser, som jeg

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013 KULTURTJENESTENS TILBUD FOR DAGTILBUD 2012-2013 fuglsang KUNSTmUSEUm KUNSTNER mini blume børnekultur guldborgsund KommUNE KNUThENboRg SafaRiPaRK museum LoLLaNd-faLSTER Kurser for pædagoger og kulturtilbud

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Oversigt over indkomne projektansøgninger på området Uddannelse og Kultur 2008

Oversigt over indkomne projektansøgninger på området Uddannelse og Kultur 2008 Oversigt over indkomne projektansøgninger på området Uddannelse og Kultur 2008 Oversigt ajourført den: 12/06-2008 Område: Ansøgning: Ansøger: Ansøgt beløb: Status: Til orientering i Ad hoc udvalg vedr.

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseums Venner

Fuglsang Kunstmuseums Venner Fuglsang Kunstmuseums Venner Referat af ordinær generalforsamling den 18. april 2012 Onsdag den 18. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på kunstmuseet. Ca. 45 medlemmer samt 7 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere