Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet

2 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond Augustinus Fonden Den Australske Ambassade Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Fonden for Sparekassen Lolland Fuglsang Kunstmuseums Venner Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck s Fond Kunsthandler Richard Wilstrup og hustru Franciska, født Jensens Legat Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Landsdommer V. Gieses Legat Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Novo Nordisk Fonden Oticon Fonden SN s Kultur- og Erhvervsfond Topdanmark Fonden Staten Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsens hastesum Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 4 Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg Kommuner Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Anden støtte Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

3 Fuglsang Kunstmuseums Venner Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk har bakket op om museet også i Fuglsang Kunstmuseums sponsorer Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: Virksomhedssponsorater 2010 Velsmag Ad Libitum Hotel Maribo Søpark Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Nykredit, Lolland-Falster REFA Revision Syd, statsautoriserede revisorer Troels Jørgensen Entreprise A/S Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab Materialesponsorater 2010 Velsmag ad Libitum Boxbom s Frugt Slagteren i Maribo Aage Larsen & Søn Nykøbing F. ApS Vue fra sal 3 mod øst 2

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum 1.2 Museets kontaktoplysninger Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. Fortælletæppe. Kunsthistoriker Guri Skygge Andersen har fanget børnenes interesse 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. 3

5 Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland- Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, som herefter danner rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museet er endvidere andelshaver i den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret deltaget i forskellige bestyrelser, råd og netværk samt deltaget løbende i mødeaktivitet i flg. sammenhænge. SAML (lokalt netværk for museumsledere) KURS styregruppe (museumsledernetværk for Kunstmuseerne i Region Sjælland) Styregruppen for Den tværfaglige Skoletjeneste på Fuglsang (indtil ophør ), herefter i arbejdsgruppen for etablering af Kulturtjenesten Lolland-Falster Styregruppen for Jul på Fuglsang Fagrådet for Kulturaftale Storstrøm 4

6 ODMs bestyrelse Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune Kontaktmødevirksomhed med kulturcheferne i Guldborgsund og Lolland Kommuner Fase III-styregruppen (ad hoc konsulent) Guldborgsund Kommunes arkitekturbedømmelsesudvalg (udpeget fra Billedkunstrådet) Kunstregistreringsmøder i Lolland Kommune Management Network II (lokalt ledernetværk) Museumsledernetværket under ODM Ad hoc-møder med Kulturbro Femern Bælt (DK/D) Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd (næstformand) under Kulturarvsstyrelsen. Gertrud Oelsner er ligeledes bestyrelsesmedlem i Hermod Lannungs Museumsfond. Desuden er Gertrud Oelsner suppleant for ICOM Danmarks bestyrelse, ligesom hun er medlem af Netværk for dansk kunst. Ved museets faglige faste medarbejderes personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Administrator Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk under ODM og tilknyttet det regionale administrative netværk. Museumsforvalter Jesper Smith er tilknyttet forvalternetværket under ODM. Museumstekniker Axel Møller-Jensen er medlem af ODMs erfagruppe vedr. Teknik og CTS styring (varme, ventilation og klimastyring, foruden lys og anden museumsteknik) PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket. 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i Kulturaftale Storstrøms geografi. I beretningsåret har især Lolland Kommunes registrering af egen kunstsamling nydt godt af museets faglige rådgivning. 5

7 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. 1.9 Åbningstider For at give områdets sommerturister størst mulig chance for at besøge museet samt udnytte personaleressourcerne bedst muligt, er der i beretningsåret blevet indført nye åbningstider. I højsæsonen er der således nu åbent alle ugens 7 dage, hvorimod vi har valgt at lukke både mandag og tirsdag i vintermånederne/lavsæsonen. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 638 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Fødevareministeriet holder Fiskeripolitisk årsmøde i Fuglsang Kunstmuseums foredragssal 6

8 2.2 Samlinger I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret hos vores faste eksterne transportører. 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 18 malerier og 4 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard- Kjeldsen Museum Lolland-Falster, afdeling Banegårdspladsen, 4930 Maribo Mogens Gad: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Mogens Gad: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo C.C. Peters: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske (Indmuret relief). Ferdinand Richardt: Hunseby Kirke. (1867). Frederik Sødring (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). 7

9 Vue fra sal 12 og sommerens særudstilling Ø-Skaber / I-Lands Museum Lolland Falster, Afdeling Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg

10 Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. U.å. (Gipsafstøbning). Zeus fra Otricoli. U.å.(Gipsafstøbning). Udlån af værker til særudstillinger Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Museum Sønderjylland: Kunstmuseet i Tønder Jais Nielsen ( ) maleri - keramik 22. maj august 2010 Jais Nielsen: Selvportræt Jais Nielsen: Afgang! Danmarkshuset, Ambassaden i Paris Jais Nielsen ( ) La naissance du modernisme danois. Peinture - ceramique September november 2010 Jais Nielsen: Selvportræt Jais Nielsen: Afgang! Johannes Larsen Museet, Kerteminde Menneskenes Land 4 kunstnere i Grønland 10. oktober januar 2010 Johannes Larsen: Isfjelde ved Sorte Sand, Qeqertarsuaq Akvarel ARKEN Museum for moderne kunst, Ishøj De vilde 80 ere 4. september januar 2011 Anette Abrahamsson: Judith halshugger Holofernes Ordrupgaard, Charlottenlund erstatningslån 16. september maj 2011 Wilhelm Bendz: Portræt af maleren Niels Peter Holbech. Ca Kalundborg Museum Landskaber i Region Sjælland guldaldermotiver 15. september juni 2011 Johan Thomas Lundbye: Kalundborg Møllebakke, reproduktion af pennetegning. F.C. Kiærschou: Parti ved Skarritsø Thorald Brendstrup: Parti fra Maribo Sø C.A. Kølle: Skov med bugtet åløb. 9

11 Øregaard Museum, Hellerup Det Skiønne Nær Fra København til Dansk Vestindien 1.oktober januar 2011 Jens Juel: Parti fra Esrom Sø med Fredensborg Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omfang. Biblioteket savner i beretningsfåret fortsat fysisk søgbarhed på opslagsværker, periodebøger samt udstillingspublikationer. Derimod er sorteringen af bogsamlingen i større faggrupper blevet påbegyndt med henblik på større fysisk søgbarhed. 2.5 Registrering/dokumentation Årets nyerhvervelser er registreret på Regin Kunst. For oplysning om inventarnummer mv. se venligst afsnit 3.1. Takket være en øremærket bevilling fra Fuglsang Kunstmuseums Venner blev det i pr muligt at genoptage det faglige arbejde omkring det historiske registreringsefterslæb med fokus på især grafikmapper. De er løbende blevet indtastet i Regin Kunst og senere offentliggjort på og, hvor det har været muligt, også med tilknyttede fotos. Desuden er en række nye oplysninger (bl.a. udstillinger, litteratur og kildemateriale) blevet tilknyttet allerede oprettede værker i KID. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Inv. 2010/1 Erik Christensen ( ): Opstilling Gave fra privat Inv. 2010/2 Joakim Skovgaard ( ) 10

12 Parti fra Knuthenborg, Lolland Købt på auktion hos Bruun Rasmussen med støtte fra Fuglsang Kunstmuseums Venner Inv. 2010/3 P.C. Skovgaard ( ) Landskabsparti Købt af privat ejer Inv. 2010/4 Eckhardt Johnsen ( ) Landskab med uvejrshimmel. U.å. Købt af privat ejer Inv. 2010/5 Eckhardt Johnsen ( ) Landskab med masteføring og landskab i baggrunden. U.å. Købt af privat ejer Inv. 2010/6 Svend Rathsack ( ) Kentaur med to drengebørn Statuettegruppe i bronze Købt på auktion Inv. 2010/7 Olaf Rude ( ) Landskab, Skejten. (1909) Købt på auktion 3.2 Forskning og projekter Publikation af forskningen bag Jais Nielsen i udstillingspublikation med in- og eksterne artikler (incl. engelske oversættelser). Færdiggørelse af forskningen bag projetet P.C. Skovgaard. Dansk guldalder revurderet samt realisering af tilknytttet særudstilling og bog i samarbejde med Skovgaard Museet og Aarhus Universitetsforlag. Færdiggørelse af publikationsudgivelsen The Spirit of Vitalism. Health, Beauty and Strength in Danish Art, i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer og Museum Tusculanums Forlag (udgivet i 2011). Påbegyndelse af forskningsprojektet Himmelgåder - Dansk kunst og astronomi (realisering 2011). Indledende forberedelse af forskningsprojektet Thorald Brendstrup i skyggen af guldalderen (realisering 2012). 11

13 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2010 udgjort to andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst i Helsingør. Foruden konserveringsarbejde i museets samlinger har Fælleskonserveringen desuden foretaget ind- og udcheck af museets særudstillinger og egne værker til udlån samt ydet div. konserveringsfaglig rådgivning. Konserverede værker 2010 Anna Ancher: I høstens tid, Maleri Ib Geertsen: Mobile, Skulptur/mobile P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint, Maleri Tove Olafsson: Stående pige, ca Skulptur L.A. Ring: Foraarsdag ved Karrebæksminde. Nyerhvervelse Maleri. Endvidere en række øvrige malerier og skulpturer til brug for udstilling i 2010 (færdiggjort efter udgangen af 2010, derfor ikke medtaget her). 5.0 FORMIDLING Biskop Steen Skovsgaard og museumsdirektør Anne Højer Petersen i museets udstillingskorridor ved fernisering på Jais Nielsen ( ) 12

14 5.1 Særudstillinger JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik 22. januar -11. april Særudstillingen var den første store, forskningsbaserede monografiske udstilling om hele kunstnerens virke i en årrække. Udstillingen præsenterede således maleri fra hele kunstnerens virke samt et omfattende udvalg af Jais Nielsens keramiske virke. Udstillingen blev kurateret af museumsdirektør Anne Højer Petersen og blev til i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder. Efter slutvisning i Tønder sommeren 2011 eksporteredes dele af udstillingen til visning i Maison du Danemark, Paris. Ø-Skaber/ I-Lands 7. maj august 2010 Udstillingen, som var en stor tematisk udstilling med international samtidskunst, var blevet til i samarbejde med Kunsthallen Brandts i Odense. Seks meget store installationer samt fotos og videoinstallationer indtog museet, opstillet med gangstier som bindeled mellem installationernes øer. Kunstnerne var fra seks forskellige lande, hvoraf nogle ikke havde udstillet i Danmark før; Ross Sinclair (Skotland), Antti Laitinen (Finland), Bill Burns (Canada), Amy Cutler (USA), Andreas Schulenburg (Danmark/Tyskland). Udstillingskurator ph.d. Susanne Bangert, billedkunstner Amy Cutler, USA, museumsdirektør Anne Højer Petersen og forvalter Jesper Smith ved opstillingen af Amy Cutlers værk Alterations,

15 De forskellige ø-fortolkninger med fokus på det isolerede, det paradisiske og det ukendte bevægede sig i yderlighederne af begreberne fangenskab og frihed. Udstillingens ø-tematik var lokalt relevant set i lyset af den kommende Femern Bæltforbindelse, hvorigennem den lokale geografi vil ændres markant og følgelig også den lokale og historiske ø-identitet. Med udstillingen pejlede Fuglsang Kunstmuseum således den kulturhistoriske situation vi befinder os i, der på én gang knytter os til det lokale og det globale, indland og udland. Danmark dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet 17. september januar 2011 En forskningsbaseret særudstilling, der baserede sig på faglig gennemlæsning af det omfattende brevarkiv, der opbevares på Skovgaard Museet, som var samarbejdspartner på udstillingen. Udstillingen viste 115 værker af P.C. Skovgaard, heriblandt de væsentligste hovedværker i kunstnerens oeuvre. Udstillingen blev ledsaget af plancher i udstillingen, der introducerede til de syv temaer, som udstillingen var sektioneret i, ligesom der også var flere uddybende tekster til enkeltværker. Der blev ligeledes udgivet plakat, postkort, flyer samt en stor publikation, som blev udgivet i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Udstillingen blev tilrettelagt af museumsinspektør Gertrud Oelsner. Publikationer i forbindelse med særudstillinger se venligst punkt 5.6 og Anden formidling JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik I forbindelse med JAIS NIELSEN ( ) maleri keramik blev der afholdt en række formidlingsarrangementer; visse desværre aflyst/flyttet pga. det umilde vintervejr i vintermånederne, som lukkede museet på flere åbningsdage. Nedenstående blev realiseret: 16., 17. og 18. februar: Værkstedsaktiviteter for SFO-børn (vinterferiearrangement). 19. februar: Fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper (vinterferiearrangement). 20. februar: Foredrag ved museumsinspektør, cand.mag. et mag.art. Ulla Houkjær fra Kunstindustrimuseet holdt foredrag om Jais Nielsens keramiske produktion. 14

16 13. marts: Foredrag ved museumsinspektør, cand. mag. Anne Blond fra Kunstmuseet i Tønder om Jais Nielsens inspirerende ophold i Paris før 1. verdenskrig. Ø-skaber / I-lands I forbindelse med særudstillingen Ø-skaber / I-lands blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 6. maj: I forbindelse med ferniseringen holdt Mathias Heerup, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet en tale, som efterfølgende kunne læses på museets hjemmeside. 11. maj: Lærerkursus for regionens undervisere v/undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten, Jan Ulrik Saksø Juhl og vikarierende museumsinspektør, ph.d. Susanne Bangert. 19. maj: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening, hvor vikarierende museumsinspektør. ph.d. Susanne Bangert introducerede udstillingen. 29. maj: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Ø-motiver i litteraturen v/professor i litteraturvidenskab på Århus Universitet, Svend Erik Larsen. Foredraget gav et indblik i litteraturens mange forestillinger om øer og ø-liv fra det klassiske værk om Robinson Crusoe til samtidslitteraturens behandling af emnet. 21. august: Booktalk om lokal ø-litteratur, Dorte Tissot og Ulla Kardel fra Guldborgsund-Bibliotekerne fortalte om ø-livet i bøgernes verden. 22. august: Foredrag: Guldalderkunsten v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner i forbindelse med Storstrøms Kammerensembles sommerkoncert Orienten. Danmark dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet I forbindelse med særudstillingen Danmark Dejligst. P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurdreet blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 21. september: lærerkursus: P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet, v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 25. september: P.C. Skovgaard en dansk nationalromantiker, foredrag og omvisning v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 15

17 9. oktober: Udsigt til Italien. På rejse med P.C. Skovgaard, foredrag v/ v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 13. og 15. oktober var der hhv. fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper samt værkstedsaktiviteter for SFO-børn (efterårsferiearrangement). 29. oktober: Optakt til Kulturnatten i Guldborgsund Kommune. Særomvisning i Danmark dejligst - P.C. Skovgaard Dansk guldalder revurderet, v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. 13. november: Skovens demokratiske rum. Nationale landskabsmotiver hos P.C. Skovgaard, foredrag v/museumsinspektør og udstillingskurator, mag.art. Gertrud Oelsner. Udstillingskuratorer Gertrud Oelsner, Karina Lykke Grand og bestyrelsesformand Flemming Frydendal ved åbningen af udstillingen 20. november: Boligen som kunstværk. P.C. Skovgaards dekorative arbejder, foredrag ved kunsthistoriker, tidligere museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Mette Bligaard. 27. november: 1864 et drejepunkt i dansk historie, foredrag v/forfatter og formand for grænseforeningen Finn Slumstrup. 16

18 Onsdage i juli: Huset Rundt 7. juli: Guldalderens billedverden v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 14. juli: Ø-skaber/I-lands, v/kunsthistoriker Merete Klitgaard Andersen. 21. juli: Rammen om kunsten, om museets arkitektur v/museumsdirektør Anne Højer Petersen. 28.juli: Skulpturer i museets samling v/museumsdirektør Anne Højer Petersen. 4.august: De store fortællinger Historiemaleriet omkring år 1900 v/kunsthistoriker Merete Klitgaard. 11.august: Friluftmaleriet Lup på skagensmalerne og fynboerne. v/museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 18.august: Ø-skaber/I-Lands v/kunsthistoriker, ph.d. Susanne Bangert. 25. august: Rammen om kunsten Om museets arkitektur v/museumsdirektør Anne Højer Petersen Huset rundt v/museumsinspektør Gertrud Oelsner og trængsel i sal 3 Andre arrangementer Forskningens Døgn, den 22. april I samarbejde med Videnskabsministeriet afholdt museumsinspektør Gertrud Oelsner et velbesøgt foredrag om den igangværende P.C. Skovgaard-forskning. 17

19 Foredrag i forbindelse med Sommermusik på Fuglsang, august I forbindelse med Storstrøms Kammerensembles årlige sommermusik festival Orienten afholdt Fuglsang Kunstmuseum foredraget Guldaldermalernes rejse til Orienten og andre steder ved ph.d. Karina Lykke Grand. Hold dit møde på Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret har 16 firmaer valgt at holde møde på Fuglsang Kunstmuseum. Det har været alt fra et lille møde til afsløring af det nye statsfængsel i Nørre Alslev. Vurderingsarrangement, den 6. november I samarbejde med auktionshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner afholdtes et velbesøgt (gratis) vurderingsarrangement i museets foyerområde. En af Bruun Rasmussens eksperter i gang med en vurdering Jul på Fuglsang december: Kulturelt julemarked for hele familien i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble, Det Classenske Fideicommis og Galleri Mortensen & Markmann samt Storstrøms Kammerensembles Venner og Fuglsang Kunstmuseums Venner. Ligesom foregående år blev julemarkedet holdt over både lørdag og søndag, med mange både musiske og kunstneriske aktiviteter, caféhygge, samt 18

20 boder og lirekassemand m.v. Ikke mindst de mange medhjælpere fra Fuglsang Kunstmuseums Venner sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt fremmødte gæster. I alt blev besøgstallet ca gæster, hvoraf de ca. 170 var børn. Museet arrangerede to x to omvisninger og to fortælletæpper for børn foruden et klippe-klistreværksted, ligeledes for børn. Se endvidere pkt. 5.7 for pr-virksomhed. Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.3 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsang Kunstmuseums eksistens, virksomhed og faglige arbejde uden for museet rundt om i Danmark og i udlandet. Gertrud Oelsner har holdt følgende eksterne foredrag: P.C. Skovgaard en dansk guldalderkunstner på Vordingborg Bibliotek. Foredraget blev tilrettelagt i samarbejde med Vordingborg Kunstforening og Folkeuniversitetet i Vordingborg. 24. april: Deltog med oplægget Cloudburst: Clouds, Skies and Meteorology in Danish Art c på konferencen Købke and the Golden Age på National Gallery, London. 5.4 Undervisning Museet har i beretningsåret været besøgt af 1012 skolebørn. 602 af dem, fordelt på 35 folkeskole-, gymnasium og VUC - klasser, har deltaget i den tværfaglige skoletjenestes tilbud: 358 elever med 35 lærere fra Guldborgsund kommune, 228 elever m/ 25 lærere fra Lolland kommune og 16 elever med 3 lærere fra Vordingborg Kommune. Yderligere har 358 skolebørn besøgt museet. 200 skole- og børnehavebørn har sammen med 30 lærere besøgt museet på egen hånd. 210 børnehave-, SFO- og skolebørn har sammen med deres 20 lærere fået omvisning. 104 kursister på sprog- og integrationskurser har fået omvisninger. 147 arkitekt-, designog teologistuderende har besøgt museet med deres undervisere heraf har 83 studerende fået omvisning af museets omvisere. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. 19

21 Afholdte lærerkurser på museet: Jais Nielsen - 16 tilmeldte aflyst p.g.a. snestorm Ø-skaber 4 tilmeldte Danmark dejligst 24 tilmeldte 5.5 Den tværfaglige skoletjeneste Skoletjenesten Fuglsang er en i 2007 etableret tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb mellem musik og billedkunst i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland var Skoletjenesten Fuglsangs tredje leveår med fokus på udbygning af de allerede igangsatte aktiviteter samt øget formidling og markedsføring også til glæde for et geografisk fjernere publikum, hvilket bl.a. afsløredes i det hidtil største besøgstal. Projektperioden udløb imidlertid d. 30. september Efter projektperioden har museet sammen med skoletjenestens hidtidige og nye aktører arbejdet for realisering af en bredere funderet kulturtjeneste med inddragelse af flere fagligheder (realiseret pr ). Workshop i atelieret med Guri Skygge Andersen 5.6 Publikationer Forskningsbaserede publikationer, der ledsager særudstillinger: Se pkt Øvrige publikationer: Ø-skaber / I-lands : I tilknytning til særudstillingen udkom en publikation, der både beskrev de enkelte kunstnere og deres værker samt enkelte bredere tekster om ø-fænomenet. Fuglsang Kunstmuseum bidrog med en artikel om øen i billedkunstens historie. 20

22 Desuden står museet bag udgivelse af flyers og særudstillingsplakater samt enkelte nye postkort med motiver fra samlingerne. Gertrud Oelsner har bidraget med følgende eksterne artikler: Un romantisme national, i Dossier de l art, nr. 173, 2010, pp P.C. Skovgaards brevsamling arkivalsk grundstof til en udstilling, i Danske Museer, nr. 6, 2010, pp PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om særudstillinger, formidlingsaktiviteteter og generelt om museet. Hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret med nyheder, informationer og fotografier. Gennem presseklipbureauet Infomedia er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og på baggrund heraf har museet trykt pressemapper om hver enkel særudstilling og sendt mapperne til alle involverede/interesserede parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet 2 pressemapper i Kunstmuseet har nydt meget stor landsdækkende omtale af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2010 samt i mindre omfang også internationalt. Bente Andersen, Pia Topp og Frank Leach samler pressemapper i biblioteket 21

23 Gennem hver måned i 2010 er der gratis blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside. Ultimo december 2010 var antallet af nyhedsbrevsmodtagere ca Museet oprettede i foråret 2009 en virksomhedsside på Facebook for at benytte dette strategiske webmarkedsføringsredskab bl.a. med henblik på at tiltrække en yngre målgruppe og for at benytte sig af et medie med meget kort deadline. Siden genererede 160 nye brugere i 2010, der kan lide Fuglsang Kunstmuseum, hvilket betyder, at siden ultimo december 2010 var oppe på i alt 560 brugere. Desuden har museet i 2010 haft ca besøgende på sin hjemmeside, hvoraf hver besøgende gennemsnitligt har set 3-4 sider. Museets brochurer, plakater, flyers og lignende udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder og kulturhuse lokalt og regionalt. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade og turistkataloger. Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til det lokale erhvervsliv med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. Brugeranalyse Museet allierede sig i det tidlige efterår med konsulentfirmaet ANEX Analyse med henblik på en undersøgelse af museets lejlighedsvise brugere, kernebrugere og ikke-brugere, deres forskellige behov samt barrierer og potentialer i de forskellige formidlingsmæssige spor, der eksisterer i sammenspillet mellem billedkunst, natur og arkitektur. Følgende mulige udviklingsspor tegner sig i kølvandet på analysen (som er finansieret af Kulturarvsstyrelsen efter ansøgning): - Større besøgspotentiale ved øgning af synlighed af museet, området og aktiviteterne - Krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og natur rummer et stort besøgspotentiale - Brugerne ønsker at blive taget mere i hånden, end det sker for nuværende 22

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

Museet for Samtidskunst. Årsberetning

Museet for Samtidskunst. Årsberetning Museet for Samtidskunst Årsberetning 2010 1 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 0.0 Forord... 3 1.0 Arbejdsg-rundlag og formål... 5 1.1 Museets navn... 5 1.2 Museets adresse mv.... 5 1.3 Museets kategori

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2011 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Formidling 9 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 11 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere kalender nr. 1 februar 2013 MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere AKTIVITETER Vinterferieværksted Omvisninger Børnenes kulturdag Kunst jeg tænder på UDSTILLINGER

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2009 Indhold Forord Rosenborg Amalienborg Bevaring Besøgstal og omvisninger Museumsbutikkerne Økonomi og arbejdsplaner Gaver

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

2 1 ÅRSBERETNING 2012

2 1 ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 1 2 ÅRSBERETNING 2012 1 INDHOLD 2 1 SIDE 4-9 Forord & Beretning 2 SIDE 10-25 Udstillinger, bibliotek & samlinger 3 SIDE 28-35 Forskning 4 SIDE 38-53 Kommunikation, formidling & undervisning

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/13 10.48 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48 Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21

Læs mere