Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Randers Krisecenter. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Randers krisecenter er, at der er tale om et velfungerende Krisecenter med god ledelse af faglighed, personale og kvalitetsudvikling. Der er tale om et tilbud med gode og teoretisk velfunderede faglige indsatser for både kvinder og børn. indtryk er, at der er sammenhæng mellem kompetencer og behov. Vurderingen og indtrykkene understøttes af kvinderne selv, som udtrykker, at de er meget tilfredse, og føler sig trygge på krisecentret. Tilsynet vurderer, at man på krisecentret arbejder målrettet med at drøfte og dokumentere de relevante overordnede rammer, værdier og tilgange til arbejdet. Dette bidrager ifølge tilsynets til at sikre den faglige indsats og professionelle støtte som målgruppen profiterer og vil profitere af. Tilsynet vurderer, at der er en god systematik og struktur for udarbejdelse og opfølgning på den individuelle plan for beboernes ophold. Denne følges op gennem samtaler med socialrådgiver, og kontaktpædagog et par gange om ugen og eventuelle nye justeringer og mål mv. dokumenteres løbende i kvindernes opholdsplan. Tilsynet vurderer, at der samlet set er en god og tryg hverdag på stedet. Der er en række gode og relevante aktiviteter for både kvinder og børn, der sikrer en god hverdag samt vægter, at der sker en udvikling hos de enkelte beboere. Tilsynet vurderer, at Krisecentret har en dags- og ugestruktur, der gennem samtalegrupper, faste samtaler med socialrådgiver, kontaktperson og børneungepædagog, husmøder samt aktiviteter med børnene, målrettet arbejder med at skabe forudsætninger for et godt resultat af opholdet for den enkelte kvinde. Tilsynet vurderer, at der på Krisecentret findes en kultur og struktur samt kommunikationsprocesser, der på en række områder er med til at sikre et niveau, hvor kerneopgaven løses på et højt fagligt niveau, ligesom det bidrager til at styrke det gode arbejdsmiljø og interne samarbejde. I forlængelse heraf har Krisecentret samarbejde med andre instanser omkring initiativer til kvalitetsudvikling. Tilsynet vurderer endvidere, at man på Krisecentret har et godt fokus på at skabe gode eksterne samarbejdsrelationer. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i orden, samt at der er iværksat og fundet gode løsninger med hensyn til at imødekomme beboernes behov for at have områder med og uden børn. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet giver ikke anledning til nogen bemærkninger Anbefalinger Tilsynet giver ikke anledning til nogen anbefalinger Påbud Ingen påbud 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Markedsgade 5, 8900 Randers Leder Hanne Willemoes Knudsen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 109 Antal pladser og belægningsgrad Ni pladser, én ledig. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Randers Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold i et sikkert hus til kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Antal ansatte og personalesammensætning (kilde: hjemmeside) Personalegruppen består af: 3

5 Leder Souschef/daglig socialrådgiver Kontorassistent Rengøringsassistent Børne ungepædagog Socialrådgiver/ kontaktperson Tre pædagoger, som primært fungerer som kontaktpersoner for kvinderne To weekendmedarbejdere, en psykolog og en socialrådgiverstuderende Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Hanne Willemoes Knudsen To medarbejdere med socialrådgiverbaggrund og anciennitet på henholdsvis 4 mdr. og 5 års ansættelse. En sekretær med 3 års anciennitet. Beboere: 5 beboere som har haft ophold på krisecentret mellem 5 uger og 3 mdr. Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Lone Tidemand (Specialkonsulent, socialrådgiver) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste uanmeldte tilsyn, d. 27. september 2010, gennemført af BDO, blev der givet følgende anbefaling: Anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at leder og personale forholder sig til, at beboerne udtrykker ønske om, at personalet er mere tilstede på fællesarealerne. Beboerne oplever ind imellem at personalet opholder sig meget på kontoret. Der har været og er fortsat fokus på at skærpe bevidstheden på hvordan personaleressourcerne anvendes, samt på det dilemma der er mellem at skabe flow og koncentration omkring de individuelle samtaler og deraf følgende handlinger, der skal igangsættes og det at være tilgængelig og tilstede på fællesarealerne fællesrummet. I forlængelse heraf er der opmærksomhed på at bruge tiden effektivt på journalskrivning, hvilket også vil sige, at der alene skal skrives det der er nødvendigt i sagen dvs. korte journalnotater og ikke længere udredninger, 4

6 hvilket har vist sig at minimere tidsbruget ved pc en yderligere. Dette frigør samtidig tid til dels at overholde de vigtige aftaler om samtaler med beboerne og dels til, at personalet kan være mere tilstede på fællesarealer. Et andet tiltag for at imødekomme beboernes behov er, at personalet nu afsætter tid i kalenderen til at være i fællesrummet/køkkenalrum. Princippet er, at der skal være tilstedeværelse i fællesrummet før, under og efter maden. Tilsynet vurderer at der redegøres for opfølgning på anbefalingen, og at der er taget relevante tiltag for at imødekomme beboernes ønske om at personalet er mere tilstede på fællesarealerne. 2.3 Fysiske rammer Krisecentret er placeret i en fire etagers byejendom nær Randers centrum. Bygningen er tidligere ombygget til formålet. Stueetagen er indrettet med fælleslokale (benyttes bl.a. til besøgslokale, aktivitetslokale etc.), fælles køkken/alrum med legekrog til børn, kontorer, et mindre samtalelokale, gangarealer mv. første sal er indrettet med fælles stue, kontorer mv. Anden og tredje etager er indrettet med værelser til beboere samt fire fælles badeværelser. Der findes desuden et mindre gårdmiljø der er indrettet med legefaciliteter for børn samt en overdækket terrasse (bl.a. for rygere). Siden sidste tilsyn, hvor flere af beboerne gav udtryk for, at de var kede af, at der ikke vare flere fællesarealer, således at de kvinder uden børn, også havde et sted at være (uden børn, leg, skrig og skrål ), er der nu oprettet endnu et rum. Det er besluttet at lave gennemgang til en tilhørende lejlighed, som Krisecenteret lejer i en bygning ved siden af. Gennemgangen direkte fra Krisecenteret forøger Krisecenterets mulighed for meget større anvendelse af lejligheden. Foruden forsat afholdelse af samarbejdsmøder mv. i lejligheden, kommer lejligheden til at fungere som stillezone for kvinder uden børn. Krisecenteret har søgt fondsmidler til renovering af gården og ligeledes søgt om udvidelse af gårdarealet. I skrivende stund afventer Krisecenteret besked fra Randers boligforening vedr. muligheden for udvidelse af gårdens areal. Børn og skoleafdelingen i Randers kommune har besluttet at yde den økonomiske støtte til renovering af gården og til gennemgangen til lejligheden, såfremt Krisecenterets ansøgninger om fondsmidler ikke imødekommes. Renoveringen af begge områder er gået i gang. Miljø og Teknik, Randers kommune har dækket de økonomiske udgifter, der har været til lettere renovering af beboernes fire badeværelser. Denne renovering er færdig. Renovering af det sidste badeværelse skal Krisecenteret selv afholde og har søgt fondsmidler til det. Tilsynet vurderer at de fysiske rammer er i orden samt at der er iværksat og fundet gode løsninger med hensyn til at imødekomme beboernes behov for at have mere end et fællesrum. 5

7 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Randers Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold i et sikkert hus til kvinder, som har været udsat for fysisk/psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Målet for arbejdet med beboerne på Randers Krisecenter er beskrevet ved: At tilbyde familien et sikkert hus samt give familien tryghed At yde krisehjælp og støtte At give den enkelte kvinde størst mulig indsigt i voldsspiralen og dens konsekvenser At igangsætte en proces hvor den enkelte kvinde bliver i stand til at leve et liv uden vold men henblik på at opnå et bedre liv, fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt At den enkelte kvinde via øgede mestringsstrategier bliver i stand til at tage ansvar for ændring af voldsspiralen At den enkelte kvinde via støtte til mor/barn relationen bliver bevidst om sit barns behov At sikre at familien får støtte efter fraflytningen efter behov Randers Krisecenter betragter arbejdet med forandring af et liv med vold som en ofte langvarig proces, der kræver respekt for det enkelte menneskes særkende, livsomstændigheder og behov. For at understøtte denne proces anvendes kriseintervention, motivationsarbejde og anvendelse af den kognitive, ressourcefokuseret og anderkendende pædagogik. Den systemisk og narrative tænkning indgår også i arbejdet med beboerne. Hele det socialfaglige personale inkl. leder) på nær Krisecenterets sidst ansatte medarbejder fra juni 2011) har afsluttet et to-årigt intensivt efteruddannelsesforløb KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik - fra Psykologcenteret i Viborg. Det har givet redskaber i forhold til at blive bedre klædt på til at kunne arbejde med kvinderne, at understøtte mestringsstrategier mv Aktuelt er to pædagoger i gang med et to-årigt efteruddannelsesforløb i gruppeforløb. Kontorassistenten har afsluttet sin kommunomuddannelse. Tilsynet vurderer, at man på krisecentret arbejder målrettet med at drøfte og dokumentere de relevante overordnede rammer, værdier og tilgange til arbejdet. Tilsynet vurderer, at dette bidrager til at sikre den faglig indsats og professionelle støtte, som målgruppen profiterer og vil profitere af Pædagogiske planer Medarbejderne taler ved opstart med kvinderne om ønsker for opholdet, herunder, hvad der er behov for hjælp til. Aftalerne - også de løbende aftaler - bliver ført i den elektroniske journal. Beboerne har samtaler med henholdsvis rådgiver og kontaktperson en gang ugentligt. Der bliver ikke skrevet decideret planer for opholdet, men aftaler bliver dokumenteret i journalen, og det er ud fra denne, at planen for opholdet justeres og løbende følges op. Dvs. går det som det skal, er der nye arbejdspunkter eller aftaler, hvem er ansvarlig og hvornår etc. Medarbejderne deltager ligeledes i samarbejdsmøder med kommuner, og forsøger så tidligt som muligt at skabe kontakt med familierådgiverne, og få 6

8 lavet en plan, der også forholder sig til problematikker omkring skole/daginstitution, børnene og samarbejde med far og øvrige familie. Beboerne giver, ligesom personalet, udtryk for, at der laves en plan, der sammen med rådgiver bliver skrevet fra starten af opholdet. Denne plan ligger indbygget i journalen, der løbende bliver fulgt op og der bygges op i etager, som det udtrykkes af en kvinde. Det er kvindernes oplevelse, at kontaktperson og rådgiver er gode til at tackle, at nogle problemer først dukker op undervejs i forløbet, og at andre problemer løbende udvikler sig i positiv eller negativ retning. Planen bliver mere præcis til under vejs det er en løbende proces. Såvel kvinderne som personalet oplyser, at de laver aftaler mellem hver samtale omkring, hvad man skal have gjort inden næste samtale. Det bliver hele tiden rettet til. Beboerne har svært ved at overskue den lange proces, hvorfor personalet vægter nødvendigheden af, at tage en forhindring et problem ad gangen. Tilsynet har ikke været inde og læse beboernes journaler, men både beboerne og medarbejderne redegør for dokumentationen, og giver samstemmende udtryk for tilfredshed med udarbejdelsen og opfølgningen på planerne. Tilsynet vurderer, at der er en god systematik, struktur for udarbejdelse og opfølgning på planerne for opholdet. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Hverdagen på Krisecentret er i nogen grad præget af beboernes aktuelle situation. Det betyder, at de primære tiltag og tilbud der findes på stedet har til hensigt at støtte og hjælpe beboerne mod et mere normaliseret liv fx med job, skolegang, fritidsinteresser etc. På det daglige morgenmøde med dagpersonalet er det også et fast punkt på dagsordenen at undersøge, hvorvidt der er opstået ting i aften og nattevagten, som personalet skal tale med kvinden om samme dag. Om dagen er det primært socialrådgiver tilstede, pædagogerne har primært aften, nat og weekendvagt. Weekendvagten fra lørdag kl. 15- til søndag kl dækkes af fast vikar. Den enkelte beboer har som minimum aftalte samtaler hos socialrådgiveren, deres kontaktperson og hos børneungepædagogen, hvis kvinden har børn medindskrevet. Ofte er det hyppigere samtaler med medarbejderne, idet der jævnligt opstår ting, som foranlediger spontane kortere samtaler med kvinden. Børne- og ungepædagogerne sørger for aktiviteter med børnene, bl.a. musikcafé hver torsdag. Børnene får invitation som f.eks.: Vil du gå tur? Der er faste tidpunkter på ugen for disse aktiviteter og pædagogerne foretager relevant opdeling af børnene. Aktivitetsrummet må frit benyttes så længe der er voksne tilstede med børnene. Desuden kommer Røde Kors ungdom og laver aktiviteter med børnene i på eller udenfor Krisecentret en gang ugentligt. Og i helt særlige enkeltstående tilfælde kan personalet tilbyde kortere varig pasning af børn. Det sidste år har der været Morgensamling tre gange ugentligt, hvor bl.a. specielle aktiviteter arrangeres. Beboerne sætter selv punkter på, hvad de vil have til dagsorden. Beboerne skal selv planlægge hvis der f.eks. skal være biograftur. I dagligdagen er der faste rutiner for madlavning og rengøring. Der er pligter to 7

9 gange ugentligt, hvor man skal gøre rent, og to gange om ugen hvor man skal lave mad. Selv om der er mange møder og ting, som man hver især skal foretage sig, betyder det også, at der er hele tiden personale der kan hjælpe med at følge en. Beboerne udtrykker, at personalet er rigtig gode til at hive en op, når man er nede. Beboerne har ansvar for at udføre på skift opgaverne fx laves der mad i fællesskab. Personalet oplever generelt, at beboerne er gode til hjælpe hinanden med opgaverne. Beboerne giver udtryk for, at de får hjælp til støtte og vejledning f.eks. med kontanthjælp, kontakt med kommunen, navneændring. Endvidere oplyser de, at der altid er en skulder at få trøst og opbakning ved, og at man generelt får god støtte til det, der er relevant for den enkelte. Personalet er ifølge beboerne gode til at tage hånd om problemerne med det samme. Det er ikke kun den praktiske hjælp, men også hjælp til at få styr på kaos, den psykiske hjælp. Beboerne giver udtryk for, at det er en stor udfordring for dem at få madpengene til at række; de mener, at kostpengene er for små. Der bliver lavet fælles mad for (69 kr. pr. person) 570 kr. dagligt til alle dagens måltider. Ifølge beboerne må man til tider skrabe bunden og købe vand i stedet for mælk, eller begrænse køb af frisk frugt eller fisk etc. Beboerne køber fra dag til dag, og der er således ikke kalkuleret med at købe fx mel og andre ting, når der er tilbud. De økonomiske udfordringer med at få kostpengene til at slå til kan give gnidninger indbyrdes i hverdagen, og gøre at man hakker på hinanden. Et minus på kontoen fra dagen før overføres til dagen efter, dvs. at der dagen efter er mindre at købe ind for. I den pågældende uge, hvor tilsynet er på besøg, er der to dage, hvor de ikke har fået den aftensmad som var planlagt, fordi der ikke er penge til det. I de tilfælde hvor der ikke har været penge nok til aftensmad, når man fx har købt ind til madpakker mv., hentes der reserver i fryseren. En beboer oplyser at hun giver knap 4000 kr. mdl. for kost el. ca kr. for 14 dage. Hertil oplyser personalet, at deres funktion og praksis vedr. beboernes kostpenge er gået fra at være kontrollerende og styrende med hensyn til indkøb, sundhed, og regn-skabsafregning til at være vejledende og motiverende for en god, sund indkøbsprak-sis. Baggrunden for denne justering af praksis er, at man på Krisecentret har taget konsekvensen af, at man af mange grunde ikke mener at kunne bestemme så indgribende med hensyn til, hvad borgerne skal bruge deres egne/ fælles kostpenge på. Denne holdning har også været gældende i beboergruppen, hvor der ofte kunne være modstand i relation til personalets indgriben. Nu er ansvaret i stedet givet til beboergruppen med støtte fra personalet. Personalet har således nu i endnu højere grad end tidligere en vejledende rolle på det ugentlige Husmøde, hvor ugens kostplan tilrettelægges. Vejledende både ift. hvad der er sund og god kost og også vejledende ift. at få kostpengene til at række. I stedet for at bestemme bruger personalet gruppens dynamik til at finde løsninger, såfremt der opstår konflikter ift. hvad kostpengene skal bruges til. Man appellerer til, at beboerne både tager ansvar for sig selv og for helheden. Samtidig er der er der ifølge personalet den sidegevinst, at der skabes basis for god social færdighedstræning, idet beboerne øver sig på at italesætte svære ting overfor hinanden, at sige ja og nej mv. På opslagstavlen hænger der også vigtig information til beboerne om rammerne for indkøb mv. Dette opslag gennemgås jævnligt på Husmøder og på Morgenmøder. 8

10 Tilsynet vurderer, at der samlet set er en god og tryg hverdag på stedet. Der er en række gode og relevante aktiviteter for både kvinder og børn, der sikrer en god hverdag samt vægter, at der sker en udvikling hos de enkelte beboere. Tilsynet vurderer, at Krisecentret har en dags og ugestruktur, der gennem samtalegrupper, faste samtaler med socialrådgiver, kontaktperson og børneungepædagog, husmøder samt aktiviteter med børnene, målrettet arbejder med at skabe forudsætninger for et godt resultat af opholdet for den enkelte kvinde Medindflydelse og kommunikation Beboerne giver udtryk for, at de har indflydelse på relevante forhold i deres hverdag. Dette betyder også, at de som en naturlig del af hverdagen er nødt til at indordne sig og vise hensyn overfor hinanden, da de er flere kvinder og børn med forskellige behov og udgangspunkter der har brug for hjælp. I huset findes der visse retningslinjer for beboerne. Der er emner hvor fællesskabets interesse går forud for individets. Fx omkring låst hoveddør, begrænsede muligheder for besøg, pligt til deltagelse i praktiske opgaver mv. En medarbejder oplyste, at beboerne er selvbestemmende. Dette udspringer af værdigrundlagets begreb; frihed. Det betyder, at personalets rolle har karakter af at være vejledere. Beboerne skal således selv have kontakten og dialogen med fx myndigheder, boligforeninger, arbejdsgivere etc. Personalet støtter og hjælper ved behov. Ligeledes lægger personalet vægt på, at samtaler mv. foregår på beboernes præmisser. Altså ud fra den enkelte kvindes ønsker, ressourcer og udfordringer. Personalet støtter derfor den enkelte i behovsafklaring, afklaring af egne og/eller netværkets ressourcer, i at afklare mulige løsninger omkring udfordringer. Der afholdes fælles husmøder ugentligt, hvor beboerne har formel indflydelse på fællesskabets retningslinjer mv. og der gives fælles informationer fra personalemøder mv. Tilsynet vurderer, at beboerne på Krisecentret er selvbestemmende omkring eget liv og fremtid. Der er etableret gode rammer for indflydelse. Tilsynet vurderer, at personalet støtter og hjælper beboerne når der er behov for det således de bliver i stand til at træffe egne beslutninger Sprogbrug og omgangsformer Generelt er der en god omgangsform og omgangstone blandt beboerne. Det er et område, der løbende er opmærksomhed på, og som løbende er til diskussion, såfremt der er uoverensstemmelser eller forskellige opfattelser af, hvordan man kan tale til hinanden etc. Der kan også være tale om, at noget bliver sagt på én måde, men opfattelses på en anden, hvilket kan være basis for konflikter. Personalet har fokus på at gøre de forskellige elementer af en ikke-konstruktiv dialog eller omgangsform til noget konstruktivt sammen med de involverede eller beboergruppen. Det kan ikke undgås, at der kan forekomme konflikter med hensyn til opvask, rengøringsstandard, madlavning etc., men der forekommer bestemt også opbakning, støtte og gode debatter mellem beboerne indbyrdes. Denne opfattelse deles af såvel personale som beboere. Indimellem henvender en beboer sig med en bekymring over en anden beboer. I de situationer vægter personalet at italesætte, at der er tale om bekymring frem for sladder, hvilket kan være væsentligt for ikke at skabe splid i 9

11 beboergruppen. Beboerne giver samlet udtryk for, at de generelt oplever, at der er en fin og hensigtsmæssig kommunikation og omgangsform i huset. Både mellem beboere og personale og beboere imellem. Under tilsynet kan det konstateres, at der er en respektfuld kommunikation og omgangsform mellem beboerne Beboerne oplever, at personalet er gode til at støtte den enkelte og altid villige til en samtale eller mere uformel snak, når de henvender sig. Der har tidligere været skænderier beboerne imellem, og det opleves, at personalet kommer med det samme. Skænderierne har ofte omhandlet stridigheder mellem børnene, som overtages af de voksne (forældrene). Der bliver dog som oftest talt pænt til hinanden. Medarbejderne tager op med beboerne, hvis omgangstonen ikke er god nok. Tilsynet vurderer, at personalet på Krisecentret har skabt rammer og en kultur der understøtter en fin og hensigtsmæssig omgangsform og sprogbrug på stedet. Tilsynet vurderer, at personalet i deres kommunikation og interaktion med beboerne i vid udstrækning formår at motivere og støtte beboerne til at tage ansvar for og skabe ændringer i eget liv, samt understøtte beboerne med brugbare ideer og støtte i forandringsprocessen Tryghed og trivsel En medarbejder oplyste, at beboerne generelt virker til at trives godt og være trygge på stedet. De oplever typisk, at trygheden relativt hurtigt efter tilflytningen øges bl.a. på baggrund af den fysiske beskyttelse med låst dør. Herefter og gennem den støtte kvinderne får på stedet øges deres trivsel. Kvinderne bliver taget alvorligt med de vanskeligheder de kommer med, uanset hvor stort et problem de kommer med, det kan godt være, at der ikke er tid lige nu, men så aftales en tid. Den meget grundlæggende stabilitet og struktur i huset sammenholdt med de faste aftaler om samtaler, giver tryghed og trivsel. Beboerne beskriver, at de føler sig trygge på Krisecentret. En beboer giver udtryk for, at det skifter alt efter hvordan man selv har det. Det der bl.a. er med til at skabe tryghed, er den sikkerhed der er for, at man altid kan tale med personalet om, hvad der skal ske fremadrettet, og få talt om det bagudrettede på en måde, så man kan få problemerne lagt bag sig i takt med, at man får skabt sig et nyt fundament at stå på. Trivslen afspejles også af, at man altid kan finde nogen i beboergruppen at få sig en god snak med. Man er næsten altid glad for fællesskabet, fordi det også hjælper én til ikke at føle sig ladt alene. Endeligt nævner beboerne, at der er en forventning om, at man deltager i husmøder, måltider mv. også er med til at give tryghed i hverdagen. Tilsynet vurderer, at personalet på Krisecentret har skabt rammer og en kultur der understøtter en fin og hensigtsmæssig omgangsform og sprogbrug på stedet. Tilsynet vurderer, at personalet i deres kommunikation og interaktion med beboerne i vid udstrækning formår at motivere og støtte beboerne til at tage ansvar for og skabe ændringer i eget liv. 10

12 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Personalet giver udtryk for, at de har et godt samarbejde præget af et højt fagligt niveau, og at der er et godt og sundt arbejdsmiljø. God ledelse, gode faglige drøftelser og initiativer samt efteruddannelse er blot nogle af de elementer som personalet tilskriver det gode samarbejde. Personalet imellem og også beboerne bliver mødt med respekt. En medarbejder giver udtryk for, at der opleves en meget anderkendende leder og ledelsesstil i personalegruppen. Krisecentret har en politik om, at alle er forpligtet til at reagere, hvis der er noget der knirker i samarbejdet, - alle har ansvar for at bevare og udvikle et godt personalesamarbejde og et godt arbejdsmiljø. Politikken efterleves. Det lykkedes i hverdagen. Sygefravær har tidligere været rigtigt højt; grundet en medarbejder med knæskade, og en anden medarbejder der er blevet afskediget. Sygefraværet har fra d. 1. januar til d. 1. oktober været 12,2 % mens det d. fra 1. august til d. 18. oktober er nede på 3,27 %. Problemerne synes løst, og personalet giver udtryk for, at de nu kigger fremad. Krisecentret har ikke frivillige i vagter, men gør brug af frivillige som supplement i hverdagen til forskellige opgaver og funktioner. Der er netop udarbejdet en Frivillighedspolitik. Som noget nyt, er der etableret et projekt med familiehuset, hvor to medarbejders arbejde bl.a. består i at varetage familierådgivningen via Servicelovens 109 stk. 4. Ved familier fra Randers, hvor moderen og barnet er indskrevet på Krisecenteret bruges få timer af Servicelovens 109 stk. 4 på, at far bliver kontaktet med henblik på at få sat fokus på børnene og samarbejdet omkring dem og med faderen fremadrettet. Der er p.t. erfaringer med to sager som er forløbet godt og med et positivt resultat. Den ene gang er parterne blevet bragt sammen, og i et andet tilfælde er der blevet skabt ro i familien omkring samarbejdet med børnene. Personalet giver udtryk for, at deres største udfordringer er det eksterne samarbejde med kommunerne. Her opleves det, at sagsbehandlerne er begrænset på tid og som følge heraf kan det være en større udfordring end tidligere at få lavet aftaler samt deltage i møder etc. Det er dog Krisecentrets opfattelse, at de gør, hvad de kan. Tilsynet vurderer, at der på Krisecentret findes en kultur og struktur samt kommunikationsprocesser, der på en række områder er med til at sikre et niveau, hvor kerneopgaven løses på et højt fagligt niveau, ligesom det bidrager til at styrke det gode arbejdsmiljø og interne samarbejde. I forlængelse heraf har Krisecentret samarbejde med andre instanser omkring initiativer til kvalitetsudvikling. Tilsynet vurderer endvidere, at man på Krisecentret har et godt fokus på at skabe gode eksterne samarbejdsrelationer Procedurer og retningslinjer Der findes en meget omfattende personalemappe på Krisecentret. Heri findes alle relevante målsætninger, politikker, procedurebeskrivelser mv. Endvidere 11

13 findes der funktionsbeskrivelser, kerneydelsesbeskrivelser, beskrivelse af mødestruktur og indhold, samarbejdsaftaler og herudover 86 punktbeskrivelser. Alle oplysninger er ajourførte indenfor de seneste to år. Leder oplyste, at mappen er tænkt som et opslagsværk, som den enkelte medarbejder kan benytte i tvivlsituationer. Der er sket en udvikling med hensyn til nye systemer; der er bl.a. indført nye procedurer for forskudskasse og implementeret nye arbejdsgange vedrørende håndtering af penge/fakturaer mv. Forskudskasse er i den forbindelse minimeret, og der sker i altovervejende grad nu overførsel til nem konto. Der er samtidig oprettet kontokort til f.eks. Føtex, Netto og Fakta. Der er stor opmærksomhed på, at Randers Kommunes retningslinjer for indkøb følges, og på husmøder opfordres man til at købe korrekt ind. Madindkøbene planlægges på husmøde for en uge ad gangen, og i det daglige handler to kvinder ind sammen, dette fungerer fint. Projektet omkring mentorfunktion er stoppet, og i stedet er der etableret kontaktperson via Dansk Røde Kors, hvor frivillige er med i kvindenetværket. De frivillige er samtidig frivillig i netværkscafeen på stedet. Hvorfor der er en større åbenhed blandt kvindernes åbenhed, og dermed større åbenhed for at få en kontaktperson. Der skal ske en matchning mellem frivillige og kvinderne. Tilsynet vurderer, at der findes veldokumenterede retningslinjer og procedurebeskrivelser for personalets arbejde og indsats på Krisecentret. Tilsynet vurderer, at der tages relevante initiativer omkring efteruddannelse og kurser for personalegruppen. 12

14 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Rander Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 13

15 3.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 14

16 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 15

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Krisecenter AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Støttecentret Cirklen Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Midgården April 2011. Tilsynsrapport. Midgården. Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Midgården Uanmeldt tilsyn April 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere