Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Betlehems Venner Dato: Fredag den 24. februar 2012 kl Sted: Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Formanden, Niels-Peter Lund Jacobsen, bød velkommen, og udtrykte sin glæde over, at så mange medlemmer havde valgt at deltage i generalforsamlingen. Herefter gik han over til dagsordenen punkt 1. Valg af dirigent. Dagsorden 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Niels Henrik Arendt valgt til dirigent, hvilket blev vedtaget uden modforslag. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med brev dateret den 27. januar 2012 samt med opslag på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Dirigenten foreslog en kort præsentationsrunde, som blev gennemført, hvorefter han gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Formanden indledte med at sige, at der var grøde i undergrunden i foreningen, hvilket hans beretning ville afspejle. Beretningen ville blive fremlagt under 5 overskrifter, som det fremgår af det følgende: Stipendier Foreningens årlige støtte til unge studerende ved Dar al-kalima College udgjorde i kr. Normalt udløser beløbet 3 stipendier, men i år valgte man at dele beløbet i 4 stipendier, til 2 studerende inden for smykkedesign, 1 studerende inden for dokumentarfilm og 1 studerende inden for drama. Besøg af biskop Munib Younan, Jerusalem Den 18. og 19. november 2011 besøgte biskop Munib Younan København. Besøget var kommet i stand ved initiativ fra Folkekirkens Nødhjælp og Tempelridder Ordenen, og Betlehems Venner blev opfordret til at deltage i tilrettelæggelsen af besøget. Biskoppen er Tempelridder Ordenens øverste gejstlige, og ligeledes formand for Det lutherske Verdensforbund. Medlemmer af bestyrelsen havde et spændende frokostmøde med biskoppen lørdag den 18. november på Vartov. Vi fik her bekræftet, at vi arbejder med de rigtige ting i vores støtte til Diyar organisationen, nemlig primært at styrke og støtte uddannelse af unge palæstinensere. Søndag den 19. november var der en festgudstjeneste i Trinitatis Kirke, hvor biskoppen prædikede. Biskoppen kom med en stærk appel: Kom og besøg os, se, hvad der sker, og lad være med at overse det, når I kommer hjem igen. 1

2 Formanden takkede for samarbejdet med Tempelridder Ordenen og for den støtte på ,00 kr., som Tempelridderne har givet til den Lutherske kirke i Betlehem. Netværket Annette Bennedsgaard tog efter et længere ophold i Betlehem i 2010 initiativ til at samle en række folk, som alle på en eller anden måde er interesseret i og arbejder med forholdene i Palæstina, og her især på Vestbredden. Det blev på et opfølgende møde i denne gruppe besluttet at invitere bestyrelsen for Betlehems Venner til en dialog om samarbejde. Det endte med, at Netværket nu arbejder under Betlehems Venners paraply uden dog at være en integreret del af foreningen selvom vi arbejde for samme sag. Der er nu nedsat 3 arbejdsgrupper, som vil arbejde på at støtte op om Palæstina på foreløbig 3 forskellige måder: 1) ud fra en teologisk vinkel, 2) ved identificere veje til information om Palæstina, og 3) gennem en kommunikationsgruppe. Grupperne er helt åbne, og formanden opfordrede medlemmerne til at komme og være med, hvis man kunne tænke sig at arbejde i en af disse grupper. Kontaktpersonerne til grupperne er til 1. Knud Ove Mandrup, 2. Lone Dahl og 3. Niels-Peter Lund Jacobsen. Ansøgninger Y Men s klubber samler hvert år ca. 1 mio. kroner ind til én sag. Mitri Raheb spurgte os, om vi kunne prøve at kanalisere nogle af disse midler ind til en sportshal på Dar al-kalima College til det palæstinensiske kvindefodbold-landshold. Vi udarbejdede en ansøgning sammen med Mitri Raheb, men fik desværre afslag. På initiativ af Mitri Raheb er der startet et stort projekt Kairos Middle East som skal omfatte 6 arabiske lande (Egypten, Libanon, Irak, Syrien, Jordan, Palæstina) og Danmark. Projektets formål er at bidrage til at sikre menneskelig værdighed og forbedre livskvaliteten for befolkningerne i Mellemøsten ved at skabe sundere relationer mellem religion og stat i regionen. Projektet løber over 4 år, og kører i 2 spor: Et juridisk-politisk spor, hvor man vil samle unge fra de pågældende lande og se på lovgivningen i de mellemøstlige lande med en demokratiproces for øje, og et kirkeligt spor hvor man vil udforske kirkernes rolle i demokratiseringsprocessen. Partnerne i projektet er DIYAR Consortiet i Betlehem, Folkekirkens Nødhjælp og Betlehems Venner. Folkekirkens Nødhjælp har udarbejdet en ansøgning til Udenrigsministeriet Det arabiske Initiativ (DAI). Mange danske interessenter har erklæret sig parate til arbejde med projektet og informere den danske offentlighed om forløbet. Blandt de da danske aktører er 3 højskoler, Danske Kirkedage, Danmission, Det mellemkirkelige Råd, Brorsonskirken, Dr. Theol. Peter Lodberg, og alle landets biskopper. Kristeligt Dagblad vil arrangere et læsermøde om sagen, hvor chefredaktør Erik Bjerager er vært. Det ansøgte beløb er på 11,2 mio. kr., hvoraf ca kr. er dedikeret til arbejde i Danmark. Ansøgningen behandles nu i Udenrigsministeriet, og vi kan forvente at få et svar sidst i marts. Formanden viste ansøgningsskemaet frem, et digert værk, og gjorde samtidig opmærksom på den nye danske oversættelse af Kairos-dokumentet, og Mitri Rahebs bog: Betlehem under belejring sidstnævnte koster 50,00 kr. plus porto. 2

3 Tysk mediepris til Mitri Raheb og hans besøg i Danmark til maj Mitri Raheb modtog den den prestigefyldte Deutsche Medien Preis. Prisen er omtalt på Betlehems Venners hjemmeside. Prisen er tidligere givet til blandt andre Nelson Mandela, Angela Merkel, Kofi Anan, Bill Clinton, kong Hussein af Jordan, Yassir Arafat og Francois Mitterand. Tildeling af prisen til Mitri Raheb har fremkaldt kritik fra den jødiske presse, hvor man kalder ham racist og antisemit. Dele af den tyske presse har udtalt sig fordomsfuldt. Formanden henviste til et portræt af Mitri Raheb i dagens Kristeligt Dagblad, skrevet af Peter Lodberg. Mitri Raheb besøger Danmark den maj Den vil der blive arrangeret en høring på Christiansborg De kristnes situation i Mellemøsten, åben for alle. Arrangør: Det mellemkirkelige Råd, Bibelselskabet og Folkekirkens Nødhjælp. Som vært står folketingsmedlem Mette Borch, valgt for Liberal Alliance (der skal være en vært fra Folketinget, for at man kan anvende faciliteter på Christiansborg). Programmet udarbejdes snarest af ovennævnte og vil kunne findes på Betlehems Venners hjemmeside. Mitri Raheb deltager sammen med generaldirektøren for det egyptiske kirkelige råd. Dirigenten takkede formanden for beretningen, og spurgte generalforsamlingen, om der var nogen kommentarer hertil. Det var ikke tilfældet, så generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Dirigenten gav derefter ordet til kassereren for gennemgang af årsregnskabet under punkt Fremlæggelse af regnskab Kassereren, Philip Marcussen, fremlagde regnskab for 2011, der viser en pæn gavemængde på godt kr., kontingentindbetalinger på kr., en total udgiftspost på lidt mere end kr., hvoraf kr. er udbetalt som støtte til højskoleophold for unge palæstinensere i Danmark og kr. til uddannelsesstøtte til studerende på Dar al-kalima College. Kassebeholdningen udgør ca kr., som er et fald i forhold til Der er et regnskabsteknisk underskud på ca kr. Foreningen har brug for midler, og kassereren udtrykte håb om, at gaveindbetalingerne vil fortsætte og øges. Kassereren fremlagde et forslag til, at fremtidige indbetalinger såvel medlemskontingent som gaver - sker via PBS. Det vil medvirke til at minimere omkostningerne. Regnskabet er underskrevet og godkendt af revisor Knud Johansen, der er direktør for SAT-7 TV selskabet, der sender i den arabiske verden. Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag til behandling inden fristens udløb den 16. februar

4 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter Niels Henrik Arendt, Niels-Peter Lund Jacobsen og Knud Jeppesen er alle på valg. De to førstnævnte vil gerne genopstille, mens Knud Jeppesen stiller sit mandat til rådighed. På bestyrelsens opfordring fortsætter Knud Jeppesen sit mangeårige arbejde i foreningen tilknyttet bestyrelsen som konsulent, hvilket Knud Jeppesen indvilligede i. Knud Jeppesen deltager i fremtidige bestyrelsesmøder i det omfang, han selv måtte ønske det. Desuden ønsker Kristen Skriver Frandsen af arbejdsmæssige grunde at trække sig tilbage fra bestyrelsen. Der er således 2 bestyrelsesposter ledige. Til erstatning for Knud Jeppesen og Kristen Skriver Frandsen foreslår bestyrelsen stud. theol. Merete Juhl Povlsen og tidligere formand for Folkekirke og Religionsmøde, Leif Vestergaard. Begge har sagt ja til at opstille. For at kunne overholde valgproceduren i henhold til vedtægterne blev det vedtaget, at Leif Vestergaard vil være på valg efter 1 år, dvs. ved generalforsamlingen i Dirigenten, Niels Henrik Arendt, udtrykte på bestyrelsens vegne en varm og dybfølt tak til Knud Jeppesen for hans store og værdifulde indsats som bestyrelsesmedlem og formand for foreningen, og fremhævede bl.a. det store arbejde med den danske Kulturuge i Betlehem i Knud Jeppesens indsats og erfaring har i høj grad løftet vores sag fremad. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag til nye bestyrelsesmedlemmer end de ovenfor nævnte. Dette var ikke tilfældet. Merete Juhl Povlsen præsenterede sig for forsamlingen. Leif Vestergaard havde desværre ikke mulighed for at være til stede. Dirigenten bød dem begge velkommen i bestyrelsen. 6. Valg af revisor for 2 år samt suppleanter Revisor og suppleanter er ikke på valg. På en forespørgsel fra et medlem om hvorfor suppleanten for Kristen Skriver Frandsen ikke automatisk indtræder i bestyrelsen, svarede dirigenten, at de to suppleanter begge havde ønsket at forblive suppleanter. 7. Eventuelt På en forespørgsel fra et medlem om medlemstallet, oplyste kassereren, at der er 108 medlemmer. Der har været en lille tilgang hele tiden. På trods af det ikke voldsomt store medlemstal fandt dirigenten det imponerende, at vi har kunnet rejse så mange midler, som tilfældet er via fonde og via Tempelridderne. Han nævnte, at der ved foreningens mellemkomst fra Lego Fonden er skaffet mere end 1 mio. kroner til idræts- og sportsfaciliteter på Dar al-kalima College. Foreningen har også formidlet et anseeligt beløb til indretning af et kontor på Dar al-kalima College, idet 20 personer gav hver kr. Formanden nævnte, at ind til nu havde foreningens aktiviteter udelukkende været sat i gang af bestyrelsen, men at han så med positiv tiltro på en ændring heraf i fremtiden, idet dannelsen af Netværket uden tvivl ville medføre nye aktiviteter og handlinger derfra. 4

5 Lars Karstensen fra Tempel Ridder Ordenen nævnte, at biskop Younan kommer til Danmark igen i år i november måned. Tempelridderne er meget åbne overfor et arrangement uden for København, eventuelt på Løgumkloster Højskole. Younan var meget begejstret for sit besøg i Danmark i På en forespørgsel fra Vita Andreasen, hvad biskoppen ville bruge sit besøg i Danmark til, var svaret: Til støtte for området. Niels Henrik Arendt påpegede, at det handler det ikke kun om penge. Med et mindretal af kristne i en stor muslimsk befolkning er det vigtigt, at der er nogen, der ser dem. Selve forbindelsen er med til at sikre, at der fortsat er en kristen tilstedeværelse i Palæstina. Lars Karstensen fortalte, at Jordans konge har givet et stykke jord i Jordan ved dåbsstedet til opførelse af en kirke. Tempelridderne vil donere et orgel til denne kirke. Grundstenen er lagt og åbning planlagt til Annette Bennedsgaard nævnte, at viceborgmesteren i Aarhus er en ildsjæl, der ved et pludseligt besøg af en leder af et krisecenter i Betlehem med få timers varsel fik sammentrommet en stor gruppe palæstinensere. Hun oplyste, at hende bekendt er der herboende palæstinensere, hvoraf ca er kristne. Ida Jeppesen spurgte, om Mitri Raheb alene ville besøge København under sit besøg i Danmark i maj, samt om vi har kontakt til eventuelle støtter i Folketinget. Niels Henrik Arendt svarede, at han vil forsøge at få Mitri Raheb til at prædike i Haderslev Domkirke den , hvis hans tid tillader det. Betlehems Venner vil via Peter Lodberg prøve at få et arrangement i stand i Aarhus den 22. maj Lego fonden støtter besøget med kr. til rejse- og andre udgifter til Mitri Raheb. Mht. kontakt til folketinget er der blevet skubbet til mange i forbindelse med ansøgningen om midler til Kairos Middle East. Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for overstået, henviste til aftenens program og takkede for god ro og orden. Referent: Lone Dahl 5

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe.

Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe. HÅBET SOM VI ALDRIG MÅ MISTE! Indtryk fra et besøg i Israel/Palæstina v/else Marie Madsen, medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe. Når man har besøgt Betlehem på Vestbredden i Israel/Palæstina

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Iraks fremtid - er fred en mulighed?

Iraks fremtid - er fred en mulighed? Iraks fremtid - er fred en mulighed? Besøg af irakisk delegation i Danmark 27.-31. august 2007 Hvem er min fjende? Det menneske, hvis historie jeg endnu ikke har hørt ( Longfellow, citeret af Canon Andrew

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere