HORNELUND GULD ENESTÅENDE GULDFUND FRA VIKINGETIDEN FUNDET I HOR' NELUND. Foto: Lars Chr. Bentsen/Arkæologi Vestjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORNELUND GULD ENESTÅENDE GULDFUND FRA VIKINGETIDEN FUNDET I HOR' NELUND. Foto: Lars Chr. Bentsen/Arkæologi Vestjylland"

Transkript

1 HORNELUND GULD Foto: Lars Chr. Bentsen/Arkæologi Vestjylland ENESTÅENDE GULDFUND FRA VIKINGETIDEN FUNDET I HOR' NELUND På samnse mark som tjenestekarlen Anton Jensen i 1892 fandt to guldspænder og rn.itntiig fra vikingeiiden, har den polske amatørarkæolog Pawel Piotr Koniecz' nv iuno*it bæltespiænde i det puresie guld på 64 gram samt 34 sølvmønter,

2 Pawel Konieczny er bosiddende i Malle og til daglig speditør hos N&K Spedition i Esbjerg. Han havde læst lokalhistorien om fundet af Hornelund guldspænderne, og spurgte Jørgen Østergaard, som er ejer af gården Østergård, og på hvis mark spænderne blev fundet, om han måtte søge på området med sin metaldetektor. Fundet blev gjort allerede den 9. april 2014 i den sydlige del af marken helt ned mod engen og åen. Med fundet af bæltespændet og sølvmønterne er der ingen tvivl om, at Pawel har fundet stedet, hvor guldspænderne har været gravet ned, fortæller arkæologerne Lars Christian Bentsen og Jens G. Lauridsen fra Varde Museum. der måtte vente godt et halvt år med at offentliggøre fundet, (28. nov.), da de først skulle have bevilget penge fra Nationalmuseet til yderligere udgravning, Ved udgravningen blev der fundet yderligere godt 100 sølvmønter Pawelfortæller, at metaldetektorerne kun kan lokalisere metal i en dybde af cm., hvorefter der skrabes et lag jord af hvorefter der så søges igen. -.t - De fundne sølvmønter er aile tyske på nær en enker,iom"er fra kong Knud den stores tid, en såkaldtørbæk mønt, slået mellem 101g - 10ås ved nggråto",g ved Limfjorden. Knud den store var konge i Engrand, Danmark, Norge og oere"åisveriie indtir sin oøo i Han var således en af Europas mægtigste herskere. Efter hans død smuldrede hans Nordsøimperium. Den yngste mønt er slået i 1056, skatten er således gemt efter dette år. Det rige fund samt den ærdre runesten som i dag rjar *J r,iriån, og'ro,n fortæ1er om Ravnunge Tue, der byggede dronning Thyras høi fortæller, at t-torne]und i Vikingetiden f.alvqret et magtcentrum tæt på kongemågten. Hele,,fundet kommer på Nationalmuieet, hvor også guldspænderne og armbåndet er udstillet. Da fundet er Danefæ, vir pawer l(onieczny modtage en berønning. Kurt STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 O ffi.".:*:-åsså RlbeveJ Varde ' llf Oskar s Autouærksted ApS Tlf.: dit værksted for fremtiden..! Højvangen I Horne, 6800 Varde Fax Ndr. Bounumvel Ølgod I[ t2 33 Far HORNE MURERNEIl NYBYGGERI VEDLIGEHOLDELSE RENOVERING MODERNE STALDBYGGERI HORNELUND 498 HORNE 6800 VARDE TLF oil 67 MOBIL &tr',.'#*lt'"i,"g jfådlp shdionvej 3, Horne Ttr t4. AOLIQAYQQEBI rrr:rirrrrr INDUSTBTBYQqEaI iltt. E9 //l/ o LAvoarUeisycqzsr rst"tdsltusl ///fww//. EAPASABTiONSASAEJDE t PEoJEKTBEINQAFaYQQEST Tomterm.: Knud Lund lhinsen, Ing.: Motten'Eenneberg,752603l6 Boulldc A/S Stadloncjl6,Home DK-68(n Vade Tlf: 7526O2L1Fax: STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

4 HORNE SOGNEFORENING - GENERALFORSAMLING Horne Sogneforening afholder generalfo rsamling Onsdag den 18. februar 2015 kl på Hbrne Kro Dagsorden: 1. Valg af ordsgrer 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab aflægges 5. Valg til bestyrelse, valg af suppleanter og revisor 6. Fastsættelse af næste års kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8.' Eventuelt Alle er velkomne Horne sooneforeni GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING Der afholdes generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015 kl i hallens rnø delokale. Dagsorden ifølge vedtægten. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt I hænde senest 14 dage før. GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK Horne ldrætspark afholder generalforsamling Mandag den 23 marts kl. 19 ihorne hallen HGF/Lene Jensen Dagsorden if. vedtægten Alle er velkomne. HIP giver kaffen Horne. SilIDEERG TøffiENHAilDEL ølgod l{rlrc Allå 1 - SfrO øngod -Tf g STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

5 ølgod OG OMEGNS HAVEKREDS braaarra^aat Generalforsamling for Ølgod og Omegns havekreds i Kulturhuset, Ølgod Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19,30 Her vil Anette Krog Pedersen, bedre kendt som Fru Pedersens Have, fortælle om sine mange haveprojekter hun og manden har lavet i deres have. (Vi skal den 14. juni 2015 besøge Fru Pedersens Have). Vi serverer kaffe og brød. I kaffepausen afholdes generalforsamling. Påskedemonstration i Horne. Onsdag d. 18 mads 2015 k i Horne Hallens mødelokale Jytte og Jytte vil her vise os, hvordan påskedekorationer kan se ud. Anangører Ølgod og Omegns Havekreds HUSK. Horne Havekreds er nu en del af Ølgod og Omegns Havekreds Marinus Poulsen GENERALFORSAMLING HHST udviklingsråd Hodde -Horne'5i g-tr lrup Den 12. marts på Horne Kro - kl Direktør Bent Peter Larsen, Varde Kommune, vil efter generalforsamlingen kom' me med indlæg omkring Varde Kommunes nye vision t med naturen ALLE ER VELKOMMEN Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Aflåggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år' 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse' 5. Godkendelseafbudget. 6. lndkomne forslag. 7. Valg tilbes$relsen. Se $ 5. L Valg af suppleanter. Se $ Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Se $ Eventuelt. HHST ) STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 5

6 spejderne holder fastelavnsfest den I s/ kl i 2,30 på Horne skole. Entrd 25 kr. Alle er velkomne. ila riit Vi slår katten af tønden og der er præmier til de bedste udklædninger. Der er fastelavnsboller til alle, og inden I går hjem, er der mulighåd for at købe pølser, brød og sodavand. INVITATION TIL KIRKEKAFFE Du inviteres hermed til kirkekaffe med fastelavnsboller i Kirkehuset Søndag den22. februar k.9.30 (inden gudstjenesten kt ). tu MINI.KONCERT I HORNE KIRKE Kom til mini-koncert og hør kirkens dygtige organist Roma Korbas sammen med unge og voksne talenter Tirsdag den 3. marts kl i Horne kirke. Menighedsrådet er vært ved kaffe/the med kage efter mini-koncerten. Der er derefter menighedsmøde, hvor menighedsrådet informerer om nyt siden sidst saml inviterer til dialog omkring ønsker til aktiviteter i og omkring Horne Kirke. Der vil også blive mulighed for at se det nye maskinhus på kirkegården. - SALMESANGSAFTEN I THORSTRUP KIRKE Menighedsrådene i Tistrup, Hodde, Thorstrup og Home er gået sammen om at anangere 2 salmesangs-aftner pr. år. Den første bliver Tirsdag den 10. marts kl i Thorstrup kirke. Vi håber, at du har lyst til at være med til at synge salmer. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 DAGLI'BRUGSEN I HORNE. TILBUD Mandag Tirsdag 0nsdag Torsdag Fredag/lørdag Coop flerkornsrugbrød al ost 10 stk. blandet frugt 1 franskbrød og 1 rugbrød nybagt fra bageren bland selv slik, 100 gram 10 kr. 30 % rabat 15 kr. 26kr. 7,95 kr. 12kr. BRUGSEN HORNE inviterer til "Smag på BfUgSen" - aften onsdag den 4.marts 2015 kt Tag konen/manden og naboen med i Brugsen denne aften, hvdr der vil være mange smagsprøver rundt i butikken, og der gives 20 o/o rabat på alt (dog undtagen tobak, tips m.m) Vi ses tilen hyggelig aften. Martin - Brifta oo Linda Dagli'Brugsen Horne "Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parkeringsplads hver onsdag fra kl HORNE MESTERSKABERNE lbadminton afuikles iår søndag den S.marts Alle der spiller badminton kan deltage. Tilmeiding kan ske på skemaeme i hallen eller ved henvendelse til Anita Hansen på tlf senest den 23. februar Prisen er 30 kr; for hver række man stiller op i. Der vil være præmier til vinderne. Vi ser frem til en fornøjelig dag med masser af spil og hyggeligt samvær. Vel mødt! Med hilsen HIF Badminton STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

8 Å 6 '-ff;f GYMNAST KOPV SN NG THORNE HALLEN :t e Lørdag den 21. marts 2015 '"o*d- Indmarch kl Anita Richardy, Monika Kobberholm Lopperne 4-5 årige Agnethe Bejder, Simone Dunckel Forældre/Barn Rikke Dammark & Lene Møller pedersen Funky Kids børnehavekl kl. Anne Marie Nielsen, Lone Harmsen, Opel, Diana Kristiansen, Andreas Nissen & Rene Knudsen Dans Store piger 3. kl. og opefter Maria og Laura Schmidt Ditte Hedegård Jessen, Maj Christiansen og Malene Krog Alle ledere fra Horne på gulvet Gæstehold Powertumbling, Outrup GUB DGI Sydvest Minijunior 10-14år VIP - damer Varde Motionsmænd Tistrup Christian, Morten, Anna V., Charlotte, Anna N., Signe lda, Mie, Sabine, Oliver, Christoffer, Rasmus, Fischer Mette, Nina, Cecilie, Martin, Johannes, Jeppe lnge Marie Ditlevsen Svend Axelgaard Gæstehold Line Nielsen, Andreas Boulund, Agerskov Ungdomsskole Morten Ormstrup og Runa Carstens Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød. PA GENSYN. HORNE GYMNASTIKFORENING Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag Kl og støt lokalsamfundet Banløkfubben 8 STøTVOREANNONCøRER. DESTøTTER OS

9 Lurdagewei t /l. t'lotnc o 5800 Varde Tft.7526O2 35 o Mob;2t t E. ā I I E rtt 4 Nr. BBg Stof senest lørdag den t4. mtlr. Omdeles senest den z7- marts. Nr.34o Stof senest lørdag den 9- m4i. 0mdeles senesit den a3- rnaj. STØT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

10 FAMILIE OG FRITID HORNE - GENERALFORSAMLING 201 Tirsdag den 24. marts kl i Natur. og Teknik lokalet på Horne Skole Dagsorden ifølge vedtægteme: 1. Vatg aloirigent]stemmetællere og skriftfører. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forhandling af bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidste afsluttede regnskabsår. 5. Behåndling af indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er lneta Goselink og Lisbet Juhler, begge modtager ikke genvalg, og samtidig er der en ubesat bestyrelsesplads. 8. Valg af revisor. Anne Grethe Forsum modtager genvalg. L Aftenskolens regnskab ved Henriette Nielsen. 10. Evt. Forclag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden d. 10. marts 2015 sendes til formand Lisbet Juhler, eller pr. brev til Ruth Jensen, SKAL HORNE FORTSAT HAVE SIN EGEN AFTENSKOLE? SKAL HORNE FORTSAT HAVE FORENINGEN FAMILIE OG FRITID? Aftenskolen i Home, er Hornes egen, den er uafhængig af andre. Horne aftenskole er vel nok en af landets bedste og billigste, den (Henriette Nielsen) lytter til borgerne og afrangerer kurser i de emner, som ønskes. Forudsætningen for at Horne aftenskole kan eksistere er, at der er et "Familie og Fritid", som bl.a. har til opgave at drive aftenskolen. Altemativet er at aftenskole skal høre ind under f.eks. AOF, FOF ol. Vi mendr ikke, at det vil gavne Horne at miste Familie og Fritid og Aftenskolen. Derfor opfordrer vijer til at komme til generalforsamling og melde jer på banen og give et nap med i bestyrelsesarbejdet (der er 3 ledige pladser). Til orientering kan det oplyses, at arbejdsbyrden ikke er stor, men ganske hyggelig. Der er stor opbakning til det arbejde bestyrelsen laver, så det er værd at gøre en indsats. Hilsen og vi ses for Familie oo Fritid. 10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 UDFLUGT TIL T.KANTEN IJANDERUP Tag med og oplev Danmarks største Amatør Teater TIRSDAG DEN 28. APRIL KL Familie og Fritid har arrangeret en tur til den vestjyske amatørscene 7-kanten i Janderup. Aftenen vil byde på: Fortælling om teaterets historie og rundvisning i de mange lokaler, som bl.a. rummer en meget stor teatergarderobe. 7-kantens "Underholdningsgruppe" i et musikalsk show med forskellig sang, sketchs og morsomme historier. Der vilvære noget for både ørerne og lattermusklerne. Kaffe/te og kage. Du skal selv tage kaffe/te med. Vi sørger for kagen. PRISEN for hele herligheden er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest d. 23. april, skalske til Ruth Jensen efter kl eller Pladserne fordeles efter "først til mølle" FAMILIE OG FRITID TAKKER FOR STøTTEN Efter en rigtig hyggelig og veloverstået julemarked den 26. november 2014 på Hohe Kro vil vi geme takke alle for den store opbakning. Tak til Kroen for fantastisk god mad og betjening og tak til alle gæsterne for uden jer var der ikke noget julemarked. TAK TIL: Anettes Hobby, Tistrup Mejeri, Søs i Ølgod, 4 H, Anita Bertelsen, Benedikte Hessellund, Margit Hildebrandt, Cotton Wear i Varde, Nordea i Varde, Skjern Bank i Varde, Andelskassen i Varde, Britta Frederiksen, Mad Med Mere i Varde, Stof og Dekoi Varde, Horne Kro, Ølgod Fodklinik, Mælkevejens Zoneterapi, Arla i Esbjerg, Solveig Bruun, Daglig Brugsen, BouMatic, Horne Murerne, Horne Hal. lens Cafeteria, Aftenskolens "Kreativ". Mange hilsner og på gensyn til næste julemarked. Fritid BALANCE r KROP OG SI,EL Zoneterapibehan{ling, muskelmassage, behandle muskel/sportsskader og Reiki Healing. TIDSBESTILTING PA TLF. NR v/ Gunhild Lauridsen, Mælkevejen 5, Horner 6SOO Varde. *.i d sb,pj{3,?jl: RAB k{ti'trrrr.t ålifi f{r*}iy fi{4rå&lfi STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11

12 FODBOLDTRÆN INGSSTfiRT FORÅR HORNE.TISTRUP.SIG BOLDKLUB Hold/årqanq Træninostidsounkter Træninossted Træninosstart U18 piger Mandag Marts/apr: Tishup 30/ (års. 1996) Kr Maj:Sig U17 drenge (årgang Sg U14 piger (årgang ) U14 drenge (årgang ) U12 piger (årgang ) U12 drenge (årgang 2003) U11 drenge (åroano 2004) U10 drenge (årgang 2005) U9 drenge/piger (årgang 2006) U8 drenge/piger (årgang 2007) U7 drenge/piger (årgang 2008) U6 drenge/piger (årgang 2009) Små Fødder (årgang 2010 t 2011) Mandag og onsdag Kr Mandag Kt ,45 Mandag og onsdag Kr Tirsdag og torsdag Kl Tirsdag og torsdag Kr Mandag og onsdag Kt Mandag og torsdag Kt Mandag Kt 't8.30 Mandag Kr Mandag Kr Mandag Kr Mandag Kt Juni: Horne Feb/marts: Tistrup April: Horne Mai/iuni:Sio Marts/apr: Horne Maj:Sig Juni: Tistruo Feb/marts:Sig April: Tistrup Mai/iuni:Horne Marts + juni: Tistrup April: Horne Mai:Siq Marts/apr: Tistrup Maj:Horne Juni: Siq Marts/apr:? Mai:?-Juni:? Marts/apr: Tistrup Maj:Horne Juni: Siq Marts/apr: Tistrup Maj:Horne Juni: Siq Marts/apr:Sig Maj: Tistrup Juni: Horne Marts/apr:Sig Maj: Tistrup Juni: Horne Marts/apr:Sig Maj: Tistrup Juni: Horne Marts/apr: Sig Maj: Tistrup Juni: Horne 16t / t / t / / / / / / / STøT VORE ANNONCøf,ER. DE STøTTER OS

13 '9fr HORNE GYMNASTIK OG FITNESS Gymnastik og holdtræninger i hallen og overtagelse af drift af fitnesslokale Vi er rigtig glade for, at der blev mulighed for at rykke vore aktiviteter over i hallen fra sæsonopslart i september. Alle nyder de rummelige forhold selv de mindre børn og deres forældre. Det er en fornøjelse at se al den aktivitet, der foregår i hallen i løbet af en uge. Vi har overtaget driften af fitness og spinning fra Horne ldrætspark. Samtidig besluttede vi at investere i booking- og betalingssystemet Sport Solution. Der har bestemt været store udfordringer og der er stadig, men vi synes, vi er et godt stykke iden rigtige retning. I gymnaster, forældre og brugere af fitness har udvist stor tålmodighed over for den ventetid, der har været i forbindelse med oprettelse af medlemskab. Det vil vi hermed geme refte en STOR TAK for. Fremadrettet betyder det, at alle fornyelser af medlemskaber til fitness foregår hos Horne Gymnastik og Fitness. Træffetider og anden information kan ses på tavlen i hallens foyer. A16 der har kørende medlemskaber til fitnesslokalet skal også rette henvendelse til Horne Gymnastik og Fitness, så vi kan få jer oprettet i Sport Solution, så det bliver muligt at fremmøde med bon, når man træner i fitnesslokalet. Vi er meget åbne overfor nye tiltag og tager gerne i mod forslag til eventuelle nye holdtræninger. Der er plads til mange flere i de gode faciliteter i Home Hallen. Generalforsamling - tirsdag den 24. feb kl Se andetsteds. Gymnastikopvisning - lørdag den 21. marts 2015 kl se program. Eventuelle spørgsmål og forslag kan rettes til Horne Gymnastik og Fitness' bestyrelse: Berit Gram Hanne Burkarl Trine Gram Lene Jensen SKAKFORENING Er der nogle i Horne, der er interesseret i at spille skak? vi gør et forsøg Vi mødei i Horne Hallen flg. datoer: 2. oktober, 6. november, 4' december, 8. ja' nuar, 5. februar, 5' marts og 2. april. Alle åage den første torsdag i måneden fra kl Jil k 12 00' Vi holdå en pause kl. 10.0d hvor vi køber % rundstykke med ost og kaffe til 25 kr' Vi medbringer selv skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding - alle er velkomne. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

14 Sdr. Malle Maskinstation fejrer 2S års jubilæum Begivenheden fejres med åbent hus fredag den 6. marts klokken hvor vi håber, at mange vil kigge forbi. Der vil blive serveret lidt til ganen og maven. Venlig hilsen Sdr. Malle A/S, Berit og Chr. Gram. r SDR. MALLE MASKINSTATION FYLDER 25 ÅR.Den 17. marts er det 25 gl siden at Berit og chdstian Gram, sdr. Mallevej 15, Horne, besluttede, at den hobbyvirksomhed, som chr. Gram havde haft siden 19g4 ved siden ai sit arbejde hos SAEF, skulle have et navn, hvilket blev Sdr. Malle Maskinstation. Han f-ortsatte dog yderligere 2 år hos saef, inden han opsagde sit arbejde og gik ind som fuldtidsarbejder i maskinstationen. Siden er maskinstationen vokset stille og rolig. I 1996 overtog de Asted Maskinstation. samtidig hermed kvittede Berit sit arbejde i køkkenet på Varde sygehus for at passe telefon og kontor. I 1998 tog Chr. Gram eksamen som kloakmester. I 2009 fik firinaet vognmandstilladelse, i2010 overtog det Tistrup Maskinstation,i2Ol2 Ølgod Maskinstation'og senest i2013 BJP Entreprenør og Vognmandsfonetning i Ølgod. Firmaet dækker således alt indenfor maskinstation, entreprenør og vognmandskørsel. Med den brede vifte af tilbud kan maskinstationen undgå vinterfyingli og dermed hotde på de dygtige medarbejdere, hvilket kunderne er gladelor. Firmået Sesfåttiger i dag medarbejdere. lnge^n ringer forgæves til os, siger Berit Gram. Enten kan vi selv klare opgaven, eller også klarer vi det i samarbejde med et par kollegaer i branchen. I 2008 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og hedder i dag sdr. Maile A/s. Berit og christian har to sønner og to døtre, en svigerdattei og 2 børnebørn. Begge sønner er ansat i firmaet, mens døtrene giver et nap mld ved spidibelastninger, Familien er meget engageret i lokalsamfundet. Efter at Sdr. M'alle Maskinsåtion havde haft entreprenørarbejdet ved anlæggelsen af cykelstien mellem Tistrup og Horne, tog chr. Gram initiativet til forlængelsen gennem Gunderup til hovedvejen. Christian er i bestyrelsen for ldrætsparken og Berit ei i Gymnastikforeningens bestyrelse. Jubilæet fejres med et åbent hus arrangement fredag den 6. marts kl , hvor de håber, at mange vil kigge indenfor. - Tillykke med jubitæet Red. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

15 Sonqtit*r Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse og har maskiner til udlejning. Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, boremaskiner, nedbrydnings- hammer og mere til. Se os på Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig. Mobil Karl Brian ffiffiqs $ w&ffiffiffi Markedspladsen Varde Tfl $fl$ Stafi*utu#'iefe{ re{irfbssalf seltkab, {r dabs*elet rsvsi0n"5- sg råd.qivmifl gsvir*sonied. /nred{etr ilf,$s$ I r terrjlmsa, Iisrr'l d - st {Jl(-$a"reref icfu *fi å med årgrænsef åæfioir0 - tg ei del af det irfei?a tiofl0ie $t* $efvær&åejf*åfrdc af uafåængrge medierns- $rmaer I4DQ STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

16 GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER Der afholdes generalforsamling på Hornelund mandag den 20. april2015 kl ' Dagsorden ifølge vedtægten Hornelunds Venner HORNE PENSIONISTFORENING Erna Vesterqaard m.fl. Kabaret oo sano Erlino Thomsen Tøi Erik Paabøl Andersen, præst fra Hvide Sande En fiskerdreng fortæller Generalforsamlinq oq bankosoil Møderne afholdes på Hornelund plejecenter Mandage mffi fra kl foredrag m.m fra kl kortspit Pris 20 kr. for kaffe og foredrag. PRIMO DAI\II}'IARKAIS ' DK 892 Tistrup Denmark Tel.: Fax STøTVOREANNONCøRER. DE STøTTER OS

17 SANGAFTEN P HORNELUND Følgende onsdage kl. 19,30 Vi starter onsdag den 8. oktober 2014 og derefter den 12. november, 10. december, 14. januar, 11. februar, 11. marts, 8. april. Vi serverer kaffe med brød til 20 kr. Sæt kryds i kalenderen, det er nogle hyggelige aftner, og alle er velkommen. Hornelunds Venner :ffjj:::',t:,.-,'.mandasek, Uge 2 den , uge 4 den , uge 6 den , uge 8 den , uge 10 den , uge 12 den , uge 14 den , Sådan forsætter vi i lige uger indtil april måned. Du ringer direkts... I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som du ringer direkte tit, når du har behov for det. Hvis du kunne tænke dig at prøve det, så kontakt mig! Aneite Foss Kristensen Ttf.968? 1651 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 ER SPEJDERNE I HORNE TRUET? :\I,. KFUM Spejderne i Home, har i øjebtikket stor succes med at tittræk- lii 7 ke børn og er alt i alt oppe på 63 medlemmer. Tilbage i 1990 talte vi mere end 120 medlemmer, men vi har også for få år siden været under 50. Den gode stime af nye medlemmer blandt de små, bakkes desvæne ikke op af en ligeså god tilgang af nye ledere. Gruppen står overfor store udfordringer med hensyn til ledere, da flere af lederne ved de støne børn, har meldt at de stopper til sommer. Nogle skal i gang med at læse, en skal aftjene væmepligt og en anden har fået brug for en pause, efter mange års tro "tjeneste". Som forælder og som Gruppeleder, viljeg gerne benytte lejligheden til at takke al6 vores frivillige, som yder en rigtig stor indsats for at børnene lærer spejderfærdigheder, lærer at klare sig selv, at respektere hinanden og naturen, samt at de gennem flere år har brugt aftener, weekender og ferier på at give vores bøm gode oplevelser de aldrig glemmer. De gør det alle rigtig godt. Jeg vil bede forældre til spejdere, tilflyttere, ja alle i Home, overveje om de eller måske nogen de kender, kunne tænke sig at starte op som hjælpeleder. Det kræves ikke at man har været spejder som barn, kun at man har lyst og mod på at lære noget nyt. Vi har erfarne ledere til alle aldre, så det kan sagtens lade sig gøre at blive "lært op". Korpset tilbyder desuden en lang række lederkurser, lige fra lokale kurser af 2 timers varighed, til flerdages kurser på Korpsets spejdercentre rundt om i landet. Gruppen betaler naturligvis for alle kurser og man skal huske på, at det at have været spejderleder, er et plus iens CV, KFUM Spejdeme i Home, består ud over medlemmer (bøm og ledere), af en meget velfungerende støfteforening, en arbejdsgruppe og et Grupperåd (forældrerepræsentånter). Dette behider at ledeme for det meste, kan koncentrere deres indsats om spejdermøder og dermed at give bømene gode oplevelser. Er spejdeme i Home truet? Det håber vi ikke, men det kan DU være med til at afgøre. Hvis du vil hjælpe os og vores børn til fortsat at kunne dyrke et sundt fællesskab med oplevelser i naturen, så kontakt en af vores ledere. Du kan også kontakte undertegnede på mail: eller på llt Den 26. februar kl. 19 holder vi Gruppemøde/generalforsamling i Hytten bag Home Hallen. Her er alle velkomne til at møde op og høre mere om spejderne og deres aktiviteter' INDSAMLING AF EFFEKTER Thomas Sønderskov Claus Holgaard Viola Gruppeleder Jesper G. Simonsen v Christina Sønderskov Poul H. Guldager Trine Knudsen STØT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

19 KFUM - SPEJDERNE HORNE TISTRUP GRUPPE A a afholdergruppemøde / generatforsamling lå7 Torsdag den 26. februar kl i Spejderhytten. Generalforsamling i Spejdernes Støtteforening afholdes samtidig. Dagsorden ifølge vedtægter. Soeideme er vært ved kaffen. GøDNING OG KALK Spejdeme vil også i år også komme rundt i Horne by for at sælge gødning og kalk. Datoen vil komme på skærmen ved brugsen, og der kommer løbesedler rundt i ugen op tit. HORNE SOGNEARKIV Lokalhistorie Home Sognearkiv bruger fra tid til andet Horneposten til at fortælle om Aikivets virke og hvad vi arbejder med. Det gør vi for at gøre opmærksom på vores eksistens, men også for at prikke til borgerne her i Home, så de kan få øjnene op for, hvor vigtig det er at samle sognets historie til vore efterkommere. For i dag er historie i morgen. På Arkivet bruger vi mange interessante timer på at få samlet og sat i system, og så lige den vigtigste brik, at få det formidlet ud til alle interesserede. Men det skal ingen hemmelighed være, at vi gerne vil nå lidt længere ud, idet vi meget gerne skulle få netop dig i tale, og det forsøger vi så at gøre på følgende måde. lnterneftet selvfølgelig. Vi har nu i 2 år formidlet relevante sognehistorier, både af ældre, men også af nyere dato på hjemmesiden issuu.com og det interessante er, at vi ved opgørelsen efter 2 år kunne noterer at vore nu 25 publikationer var blevet set 3443 gange i 28 lande, hvad vi selvfølgelig er glade for, men også lidt stolte af. Den sidste ny publikation på issuu er. Tonnesen i en Krønniketid Men der er mere endnu For Home sognearkivet har også sin egen hjemmeside. homesognearkiv.dk og her er vi aktive når der er noget nyt med sogne historisk interesse. Lige nu er vi aktuelle med Nyt guldfund i Hornelund og med januar måneds billeder som er Aspgård Mejeri. Vi skal også lige ha' med, at vi også benytter horne-varde.dk som formidler. Fælles for alle disse digitale muligheder, vil vi opfordre jer til at kikke indenfor på alle 3 hjemmesider. En hilsen fra Børqe:- Keld - Kurt oq Leif. Soqnearkivet STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 19

20 FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. april 2015 Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde, Horne FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN 2014 Midler i alt til uddeling: ,03 kr. Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Horne Sogneforening, Guldgruben (Børnehaven Regnbuens støttegruppe), Horne ldrætspark og Horne Jagtforening. Fondsmidleme bevilgedes således: Revisor Krans tilgravsted Horne Jagtforening (fasaner) Horne ldrætspark Børnehavens støttegruppe Drift toiletbygning Græsslåning Julebelysning Vedligehold af grønne områder Sankt Hans lalt bevilget: 876,25 kr. 125,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,47 kr ,00 kr. 2123,52kr ,36 kr kr kr. Horne Jensine og Kr. Ths#en Jen*æ ftddet $ikrc) og hendes hil Kr. Thø*w1 der dtæriltede deres hnnie n tlonn Sogns furskønnb, fev geqøn rmge * derce fuddf;m i Sfinefg Et n*ree brdbrug, Øgodtvei w De leuede et abef,sornt og ru*fff hr. I fyrrene sffl*ede Jerr*re føier d gan fra gadensfa, og tun hade en ret Sr hndelaeds. De nreæt gade bygtlrger h,ley rc\rd ned, og Kr. Thøsbsr byggedebådenytsfireh$og nl attsuygfuger. q har beedb kmffi. Da han i hdttedsne kø& en ny f&r på Vf,de maked, bby den også bddt kontmt Kr. Thøsbæn hade sm ffiyer biwl ogiagt Hetop på r*e garle dqe bg hat turgt U Værnetrred Hn$øbhghd på kndert med bøs på dcrder, tur dddtqe i ardei{t Hfl harde dne egnæ rcninger, - og holdt dædd pa, d tud han rrenb, detva hesret Jernline og Frr. ThøSsens nølsorrn [v og sprsrmdbhed hr bdydet d de efiedod s(1 en ret Sor furmle, som de Hannnbrede lil l-brn mgrrs furdørnds. 20 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

21 4H PROGRAM marts SKøJTEAFTEN for alle interesserede 25. marts Madhold stailer. (på skolen) 26. marts HOBBY hold starter (på skolen) 1. april Hestehold starter 1, april SPIRE og TRÆHOLD starter på Dejgårdvej maj UDFLUGT 19. juni DøGNFLUEN Uge 31 MADSKOLE fra 13 år Uge 32 MADSKOLE fra 8 til 12 år 5. august TORVEDAG 12. september 4H SKUET på tilttostc RTDECENTER 10. oktober Årsmøde PA SKOLEN 24. oktober Halloween Dejgårdvej 13. november AKTIV NAT på skolen. 2l.november Julemarked t[. december JULETRÆSFEST på Dejgårdvej Horne 4H STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

22 PILOTER SøGES! Vi er så heldige, at en række lokale sponsorer og Varde Kommune har gjort det muligt at indkøbe en rickshaw-cykel med el-hjælpemotor til Homelund Ældrecenter. Erlpilot er i denne forbindelse en frivillig cyklist, der har en eller to ældre med som passagerer i en slags taxa-cykel. Det er en fantastisk mulighed for at give ældre nogle dejlige Cykelture i Horne og omegn og samtidig få nogle rigtig gode oplevelser sammen. Det bliver et tilbud til både beboere på Hjemmet, ældre i de beskyttede boliger og i egen bolig. Det er livskvalitet for både passager og pilot. Vi regner med at have cyklen i løbet af foråret. Har du et par timer ledig om ugen eller bare en gang imellem og har lyst til og mod på at blive pilot, er du meget velkommen til at kontakte os allerede nu. Der vil blive afholdt et arrangement på Hornelund, når vi starter op. Mere herom senere. Mange hilsner Frivilliqe på Homelund, Else Jochumsen ( Leerbeck ( NYE KøBMANDSHUSE TIL BøRNEHAVEN 2014 Støtteforeningen til Børnehaven Regnbuen fik bestilt to nye købmandshuse hos Frederik Lauridsen (GF-HavemøbleQ. Frederik har fremstillet og opsat to stk. super flotte købmandshuse. Disse stod klar til brug i december Personale, forældre og ikke mindst bømene har taget rigtigt godt imod dem og vi ser dagligt aktivitet i og omkring husene. Tusind tak til alle som har gjort dette muligt. Specielt tak til Sogneforeningen for sponsorat til husene, Frederik Lauridsen for udførelsen og forælder, Bjarke Pedersen for nedtagning af det gamle legehus. Venlig Hilsen Støtteforeningen "Guldgruppen" 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 BOUMATIC FLYTTER TIL SKJERN dnaficn Da Strangko i 2007 blev solgt til det amerikanske firma BouMatic med europæisk hovedsæde i Belgien, troede de fleste, at det kun var et spørgsmål om tid, før produktionen i Horne blev flyttet til udlandet. At fabrikken nu flytter skyldes i virkeligheden en succes- 'historie. Det er lykkede administrerende direktør Carsten Nielsen at overbevise den amerikanske ejer om, at BouMatics europæiske produktion skal ligge i Danmark, hvorfor en tilsvarende produktion i Belgien og en produktion af udmugningsanlæg i ltalien er flyttet hertil. Med produktion til hele det europæiske marked er fabrikslokalerne i Horne for små og utidssvarende. BouMatic ville gerne være blevet i Varde Kommune, men kunne ikke finde egnede lokaler, det endte med køb af Lemvigh-Mullers bygninger på Jernvej 2 i Skjem, hvortil produktionen ventes at være flyttet helt inden sommerferien, fortæller økonomichef Finn Knudsen. BouMatic ønsker også fremadrettet at benytte de lokale håndværkere og underleverandører, som de har været meget glade for. Det er ikke mindst dygtige medarbejdere i Hornes fortjeneste, at produktionen til det europæiske marked er flyttet til Danmark, og han er også glad for, at de følger med til Skjem. Medarbejderstaben er næsten fordoblet siden 1. januar, og der forventes indenfor den nærmeste fremtid at skulle ansættes yderligere medarbejdere. Direktør Carsten Nielsen bliver europæisk hovedansvarlig for produktion og logistik. Bygningerne i Horne ejes af Strangkos tidligere ejer Søren Hjelm-Nielsen. Strangko's historie, fortalt af Inga Strange-Hansen, bley bragt i Horneposten nr Den kan /æses på Homes hlemmeside, Horne-Varde.dk og Horne Sognearkiv.dk Red. BøRNEHAVEN REGNBUENS JULEKALENDER Støtteforeningen til børnehaven Regnbuen købte 300 stk. julekalendere i Hvert barn fik 10 stk. kalendere til salg. Enkelte børn har solgt op til 60 kalendere! Vi vil gerne sige stor tak for den store opbakning tra børn, forældre, bedsteforældre og alle dem som har støttet vores børnehave ved køb af disse julekalendere. Stor tak for gevinster fra lokale og udenbys sponsorer. Overskud af salg kr. Overskuddet fra dette salg er ikke mærket til et bestemt arrangement eller andet som vi plejer. Vi vilsammen med bømehaven og bestyrelsen, nøje overveje hvad disse penge skal bruges til, da der i foråret 2015 sandsynligvis vil blive nok at bruge penge til. Endnu engang tak for støtten. Hilsen Støtteforeni STøT VORE ANNONCøRER. DE STØTTER OS 23

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere