kommende år anført i respektive år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommende år anført i respektive år"

Transkript

1 Arctic Winter Games AWG deltagelsen af kulturfolk fra forskellige egne skal være med til at afspejle vores kulturelle mangfoldighed og rigdom i Grønland, og med sponsoratet støtter et eneståened grønlandsk kultur- og sportsarrangement, der vi berøre en stor del af det grønlandske samfund; med sponsoraret sikrer et udvalg af kulturelle indslag ved legene, med deltagelse af kulturfolk fra det nordligste, østligste og sydligste Grønland tv-dokumentar om max beløb: selvmord i Grønland tv-dokumentar udsendelse på en ½ times times tid, hvor man forsøger at få en debat i gang omkring selvmord i Grønland, hvor den manglende debat og holdning til raten af selvmord i Grønland kan tolkes som en stiltiende accept selve dokumentarens produktionspris er i det nævnte beløb med i beløbet skal anvendes et beløb til rejser og ophold for deltagere - og skulle nogen kræve godtgørelse skal vi være klar med i beløbet skal anvendes et beløb til egnet musik til udsendelsen, noget af musikken vil være ny musik med i beløbet skal anvendes et beløb til at at vist dokumentaren i KNR TV, selvfølgelig forudsat, at KNR TV skønner dokumentaren for at være egnet til en udsendelse i KNR - fortsættes mobil side 1 af 39 sider

2 - fortsat med i beløbet skal dokumentaren også vises i TV, men for nuværende véd vi ikke noget om TV vil kræve betaling dokumentaren må ikke blive så ligegyldig, at folk trækker sig på skuldrene, men heller ikke så utidig og provokerende, at folk zapper væk dokumentaren bliver til i samarbejde med: Inuuneruna Iggoraarsuk dokumentaren produceres af: inuk Media ApS GUX Formanden Næstformanden GUX har i samarbejde med GIF meddelt, Administratoren at der opstartes en gymnasiel idrætslinje fra august 2015, der er tale om en uddannelseslinje som har været en stor mangel i det grønlandske uddannelsessystem; uddannelsen er bindeleddet mellem idræt på højt niveau og elitesport på verdensplan; donationen dækker behovet for opdatering af uddannelsesstedets nu forældede fitnessudstyr med kroner og kroner til anskaffelse af fjernundervisningsudstyr til de elever, som må opholde sig kortere eller længere tid på træningslejr i og uden for Grønland; uddannelsen er sat til en fire års periode til at gennemføre en gymnasiel uddannelse og samtidig dyrke idræt på et meget højt niveau mobil side 2 af 39 sider

3 Grønlands Idræts Forbund s sponsorat for 2014 for forbundets kampagneindsats for sundhed og idræt: sætte fokus på det, at dyrke idræt og hvilken effekt det har på din krop og sind mod mobning: få fremhævet det værdier, der gør sig gældened indenfor idrætten frivilligheden - det at tage ansvar: at skabe værdi igennem synliggørelse, hvordan du kan udvikle dig ved at være aktiv som en frivillig i en idrætsorganisation, også efter idrætsevents er overstået Kim Godtfredsen Timi Asimi ungdomsprojektet Timi Asimi viderefører arbejdet med at etablere et ungdomshjem og et udviklingscenter i 2014 og i 2015; dette projekt vedrører udviklingscenteret for 2014 og 2015; efter en længere proces og en masse erfaringer rigere har Timi Asimi besluttet, at fokusere mere på social indsat i Timi Asimis ungdomsprojekt, der ligger utrolig meget arbejde og dybere indsats for at hjælpe unge, der i langt højere grad har brug for hjælp, med deres familier, end de unge Timi Asimi hidtil har arbejdsområde og målgruppe, de unge skal igennem sammenlagt 32 ugers forløb mobil side 3 af 39 sider

4 Julia Pars Katuaq ansøgning om indgåelse af en ny 3-årig støtteaftale: bevilget ,00 kr bevilget ,00 kr bevilget ,00 kr. til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger Grønlands Håndbold Forbund tilskud til at sikre, at landsholdet har mulighed for styrketræning og håndboldtræning ved samlinger og i deres respektive klubber og i deres fritid for at sikre adgang til VM ved at gå videre fra de panamerikanske mesterskaber Tungutaq Larsen INUSSUK Rasmus Olsvig i 1988 tilrettelagde Ivar Silis en udsendelse om fire bygder, Saattut, Atammik, Eqalugaarsuit og Isortoq, hvor Inuk Video Produktion med Peter Jensen og Kim Larsen stod for produktionen, INUSSUK vil gerne lave en udsendelse for at se om forholdende de fire steder er det samme i 2015? mobil side 4 af 39 sider

5 Gunver Justesen Foreningen Grønlandske Børn Puk Draiby København / København børn i den østgrønlandske by Ittoqqortoormiit savner aktiviteter og udfordringer året igennem; særligt om sommeren er byen præget af stilstand; mange børn bliver overladt til sig selv og vender i de lyse polarnætter op og ned på nat og dag; i kedsomhed driver byens børn og unge rundt om sommeren uden at vide, hvad de skal tage sig til, og bedriver i stedet hærværk eller er på anden måde til gene for byens øvrige indbyggere i 2015 skal det være anderledes! derfor vil Foreningen Grønlandske Børn i sommeren 2015 give børn og unge i Ittoqqortoormiit en udviklende og sjov sommmer med fokus på et godt børn- og ungeliv; med Camp East vil frivillige fra hele verden arrangere kreative, udfordrende og sjove aktiviteter sammen med byens børn og unge; der vil være både mentalt og fysisk udfordrende aktiviteter; fx balance, styrke, fart, finmotorik, sprog og hukommelse, ligesom der vil være muligheder for at deltage i musik, sport og kreativt arbejde; det er sådanne aktiviteter som børnene selv efterspørger, og som vil betyde mulighed for at at børn og unge kan opleve personlig udviklilng og opbygge relationer Camp East er på en og samme gang en sommer fuld af aktiviteter og en måde at invitere verdens mangfoldighed indenfor Ittoqqortoormiit og dermed give byens børn og unge indblik i den omkringliggende verdens muligheder; Camp East er på den måde en sjælden mulighed for, at byen børn og unge kan få indblik i livet i andre dele af verden fortsættes: mobil side 5 af 39 sider

6 fortsat: Camp East har fire overordnede formål: at give børn og unge mulighed for at udvikle sig motorisk, musisk-kreativt og sprogligt at give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at prøve og udforske nye muligheder at skabe kendskab og relationer på tværs af alderstrin og grupperinger og dermed medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv at skabe mellemfolkelig forståelse og indsigt Edvard Mørch Narajaq Project & Consulting lejrskole, workshop for elevhjemmenes beboere fra Ittoqqortoormiit, Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat og Arsuk samt efterfølgende fangststure og løbende kontakt med deres respektive bonusfamilie for 32 elever de kommer væk fra deres forældre og deres miljø i en alder af år kommer væk fra vante rammer og kommer tidligt ind i en mere institutionaliseret miljø som desværre ikke har ressourcer nok til at kunne varetage deres lokalkulturelle ophav i form af fangstture, sociale orienteret netværk, støtte og opbakning fra familier og bekendte kommer til storby-kultur som er stærkt sekulariseret og brudt op i enklaver med stor fare for social eksklusion fortsættes: mobil side 6 af 39 sider

7 fortsat: stærk vestlig kultur dominans med ulig den mere naturorienteret livssyn som også kan kaldes mere grønlandsk kultur alt det giver det enkelte barn / unge et stort ansvar at skulle forholde sig til, og uden en stærk familiemæssig netværk ogiver det den nye elev langt mere arbejde at forholde sig til i forhold til os andre tidligere lignende indsats har resulteret i et langt større gennemførsel og inklusion Mats Bjerde NAPA - Nordens Institut i Grønland på grund af mangel på grønlandsk litteratur for og af landets ungdom udskrives der en konkurrence om emnet 'Allatta 2040' for unge om at skrive en novelle med dette brede tema 'fremtiden', de 10 bearbejde vindernoveller udgives i en antologi på grønlandsk / dansk og efterfølgende bliver de oversat og udgivet på grønlandsk / norsk, med i projektet er Nordens Institut, NUIF, Nunatta Atuagaateqarfia og milik publishing mobil side 7 af 39 sider

8 Sandra Skibsted Sandra Skibsted London London The Sledge Patrol, dokumentarfilm om Nordøstgrønlands slædepatrulje og Grønland under anden verdenskrig om den hidtil glemte ufortalte historie om en top hemmelig krig i Arktis, som blev kæmpet af en gruppe danske, norske og grønlandske fangstmænd med hundeslæder; disse mænd, som af omstændighedernes hårde vilkår måtte patruljere den farlige og utilgængelige Nordøstgrønlandske kyst blev Grønlands første hær, det uofficielle sidste forsvar mod Værnemagten og vogterne af den grønlandske kyst og vejrmeldingerne derfra Bolethe Stenskov Grønlands Taekwon-Do Forbund Qaqortoq Sisimiut tilskud til forbundets aktiviteter i 2015 på landsholdsniveua, landshold som gennem en årrække har bragt en imponerende række medaljer hjem til Grønland, der satses på EM 2015, landskamp i mod Skotland, forberedelser til VM i Nordkorea, EM er for juniorer og seniorer, landskampen for alle grupper og VM for seniorer Ivalo & Minik Fonden tilskud som alene må bruges til driften af Ivalo & Minik Fonden for 2014 Elite Sport Greenland tilskud for 2014 for sikring af løbende indsats og udvikling for topidrætsudøvere, som hver for sig eller som grupper kan tegne Grønland indadtil og uadtil, og som kan virke som børn og unge kan se op til som rollemodeller mobil side 8 af 39 sider

9 Mette Mailand Plus Pictures København København målet med børnedokumentar-serien SOFUS er at vise alt det, børn over hele verden har til fælles, SOFUS er en bamsehund, som forstår alle børns sprog, sammen med SOFUS oplever vi i dokumentariske scener børns hverdag i forskellige lande, man vil optage et afsnit hos en familie boende i 'storbyliv' og et afsnit hos en familie boende i en mindre by/bygd, serien skal sendes på DR Ramasjang, NRK, SVT, YLE, KNR samt forhåbentlig flere internationale tv-kanaler Kunuk Levisen Poulsen Spillefilmen 'Ujaarisaq' Brønshøj Karsten O. A. Heilmann filmens fase 1c + fase 2 (preproduktion / produktion / optagelser) med Instruktør, Kunuk Platou; Producer / Filmfotograf, Karsten O. A. Heilmann; Produktionsleder, Kaare Sylvest Pedersen Thomas Mortensen Prinsesse Margrethes Børnehjem Tasiilaq Tasiilaq afdelingen Nasippi lejrskoleophold for 6 udviklingshæmmede voksne brugere af hjemmet med 6 voksne ledsagere i Danmark i september 2014 mobil side 9 af 39 sider

10 Nadja Frederiksen PAARISA Inuuneritta II produktion af 100 kufferter med materialer om sundhedsfremme til brug for forebyggelseskonsulenterne i Grønland, materialet er konkret henvendt til den almene befolkning i Grønland, da dette erfaringsmæssigt er den målgruppe, der mangler oplysningsmateriale til, Inuuneritta II ser sundhed som det gode liv og har til formål at øge befolkningens livskvalitet, med til projektet hører fremstilling af 3000 pixi-bøger til borgermøder om sundhedsfremme Anita Johansen Nordisk Forening mot Barnemishandling Middelfart og Omsorgssvikt - NFBO Middelfart afholdelse af den 8. nordiske konference om børnemishandling om omsorgssvigt i i august 2014, temaet for konferencen er Børns stemmer' med særlig fokus på børns vilkår i tyndt befolkede områder tværfaglig og tværsektorielt samarbejde fra lov til praksis og målet er, at sårbare, udsatte og omsorgssvigtede børn og unge på sigt vil få glæde af, at fagfolk får mulighed for at deltage og bidrage til denne konference, konferencen afholdes august 2014, hvor minimum 100 forventes af deltage mobil side 10 af 39 sider

11 Pipaluk K. Jørgensen Karitas Production Karsten Heilmann Anori sidder med sin kæreste Inuk hos Anoris forældres 25 års bryllupsdag. Anoris far rejser sig og holde en tale til sin kone og hans datter Anori. Rejsen starter for Anori og hendes livs kærlighed Inuk, en rejse som vil udvikle sig drastisk, da Inuk pludselig bliver indkaldt til krig og bliver såret. Anori rejser efter ham, hvad hun ikke ved, er at hendes livs kærlighed ikke er den Inuk hun sagde farvel til på kajen. En traume fra krigen får Inuk til at springe på Anori, og uden at vide hvad han gør, indespærrer han hende på et toilet, hvor der ingen udvej er. Pludselig befinder Anori sig i et grænseland mellem liv og død. Pilutaq Lennert Mudi Kramer Berthelsen Boas Amondsen Marius Eliassen Kuluk Eriksen Pernille Rosing Olsen Inuk Bourup-Nielsen Karl Davidsen Kik bare overalt, snak med hvem som helst om de kender nogen, der har begået selvmord - spørg hvordan det føles at være efterforladt, spørg hvilke følelser de efterladte har følt og føler, og sorgen er vist nok den stærkeste følelse og hvor spørgsmålet 'hvorfor' har de fleste - og til sidst, spørg dem der har forsøgt at begå selvmord, hvorfor de har prøvet at begå selvmord, og til sidst hvordan kan vi bedre forebygge selvmord, samt hvad er det vi mangler at gøre, siden vi selvmordsraten er så høj i Grønland? I dokumentarfilmen skal en række fagfolk, de efterladte, dem som har forsøgt selvmord interviewes fortsættes: mobil side 11 af 39 sider

12 fortsat: for at belyse hvilke årsager, de kan være til selvmord, og hvordan vi bedre kan sætte ind med forebyggelse, samt hvilke følelser og konsekvenser, der ligger bagved Michael Rosing Michael Rosing Forlaget 180 Forlaget 180 en spillefilm, Palasi, om at finde sig selv, Maariu kan heale, han kan lægge hånden over mennesker, der har ondt og med hånden trække smerten ud, Maarius' far er præst og bryder sig ikke om Maarius' evner, resten af byen kommer gerne i kirke af respekt for Maariu, som ligger under sin fars luner, Maariu bor stadig hjemme selvom han er midt i 50-erne, men han kan ikke rigtigt beslutte sig for at flytte hjemmefra, og faderen er jo gammel og svag og dør nok snart, der har han været i gang med at gøre i mange i år, men nu kan det ikke vare så længe, en dag banker realiteterne på Maarius' dør og han kan ikke længere gemme sig bag faderens ryg Puk Draiby Foreningen Grønlandske Børn formålet med mentorprojektet Sapiik er, at styrke sårbare unges deltagelse i skolen, deres mod på fremtiden og at motivere dem til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen, projektet er baseret på ung-tilung metoden, hvor frivillige mentorer, som selv er i gang med eller har færdiggjort en uddannelse, fungerer som rollemodeller for de unge mobil side 12 af 39 sider

13 Tom Amtoft Nuummi Uumasut ofte kommer der kunder ind med dyr, hvor de ingen mulighed har for at betale, der kommer dog endnu flere personer med herreløse dyr, som er kommet til skade, hvor det at kræve betaling ikke kan finde sted, for at kunne gøre en større indsats på området, har foreningen brug for penge til dette, foruden udgifter til dyrlæge er der tale om medicin og dyr Ivalo & Minik Fonden Administrationen legattilskud for 2014 for at sikre, at uddan- nelsesfonden kan opretholde egen administration og gennemgøre uddelinger af legater på behørig vis Julia Pars Katuaq - Grønlands Kulturhus lysprojektører til billeder / kunst i og udenfor Katuaq for at synliggøre kunstnere via fremvisning af billeder og kunst på de indvendige som udvendige facader af Katuaq; i forbindelse med omdannelsen af Katuaqs forplads til reaktivt område samt bedre udnyttelse af de store hvide vægflader i Katuaq; udstyret kan bruges aktivt i forbindelse med udstillinger, konferencer, koncerter og lignende Vivi Wennerfeldt Klovnen Miki internationalt klovnebesøg af Conk The Clown og Clown Bluey, begge fra England, som besøger hospitalsklovnen Miki fra ; alle besøger, Paamiut og Tasiilaq i perioden 28. september oktober 2014 mobil side 13 af 39 sider

14 GU Aasiaat Aasiaat legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle tre gymnasieår, dimission 2014 Josef Lund Josefsen Josef Lund Josefsen Jim Milne Jim Milne Grønlands historiens længe koncert turné og workshop en helt unik musikalsk turné til 32 mindre byer og bygder i Grønland, hvor målet er at højne befolkningens oplevelse af den grønlandske, danske og nordiske sangskat og herigennem styrke den kulturelle stolthed og bevidsthed blandt befolkningen, turnéen starter 25. maj og slutter 10. juli 2014 Raara Ostermann Søholm Skiklubben ASP Aasiaat Hanne Kristiansen Aasiaat Aasiaat anskaffelse af en snescooter til at preparere løjper så tidligt fra sæsonstart til så sent på sæsonnen det kan lade sig gøre Lene Therkildsen milik publishing udgivelse af fire (4) billedbøger med grønlandske sagn i grønlandske og danske versioner: Arfeq nattoralillu Hvalen og ørnen Kaassassuk Kaassassuk Sassuma Arnaanut Besøg hos Havets Moder fortsættes: mobil side 14 af 39 sider

15 fortsat: Anngannguujuk Anngannguujuk med deltagelse af Tupaarnaq Rosing Olsen, Nina Spore Kreutzmann, Lene Therkildsen, Miki Jacobsen, Aka Høegh og Kistat Lund Forældrekomité Atuarfik Hans Lynge - 9. A v/ Inge Arnkjær deltagelse i projektet 'Sharing Our Planet' på grundlag en invitation til klima og miljø konference for børn i alderen år i Malaysia i perioden fra 16. maj til o2. juni 2015 med børn og 2 ledsagere fra fokusområderne er: Enviromental understanding and action Social Responsibility Personal skills Peter Larsen Narsaq Musik Festival Narsaq Narsaq realisering af Narsaq Musikfestival 2014 som et tilbagevendende festival med udenbys og lokale musikudøvere i dagene o1. og o2. august 2014, denne gang med deltagelse af Ole Kristiansen, Asuki og lokale bands Susanne Andreasen Katuaq - Grønlands Kulturhus projekt 'Outervision PANTO!' er en nordisk dansefestival med forankring i Grønland med deltagelse af personer fra Grønland og de øvrige lande i norden, projektet gennemføres i, Aasiaat, Paamiut og Kangaatsiaq mobil side 15 af 39 sider

16 Døgninstitutionen PITU Administrationen julegaver til institutionen afdelinger i og Tasiilaq og andre som passes indtil videre Hans Peter Larsen ISI Anders Meilvang Foreningen for blinde og svagtsynede i Grønland kommunikationsudstyr til bestyrelsen for ISI for at styrke etableringen, konsolideringen og den videre drift af foreningen ISI, ved at lette bestyrelsesmedlemmernes arbejde i forhold til omverdenen, at lette kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes, da foreningen er nyligt startet op Lene Therkildsen milik publishing udgivelse af 3 særskilte bøger (sprogversioner) grønlandsk, dansk og engelsk som billedbøger af den lille hjælpeånd, Aqipi, af Naja Rosing- Asvid igennem forlaget milik publishing Avanersuup Atuarfia Qaanaaq Administrationen julegaver kollegiet / skolehjemmet og til skolens klassesæt for ældstetrinnet Lars Lundblad Grønlands Boldspil Union Jens Tang Olsen Qaqortoq Qaqortoq tilskud til Coca-Cola bygdefodboldskole i perioden fra 2011 til 2014, med: ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i ,00 kroner i 2014 samlet ,00 kroner mobil side 16 af 39 sider

17 Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat Tove Blidorf projektstøtte til dækning af udgifter i forbi- Qaqortoq ndelse med afholdelse af Kalaallit Røde Korsiats sommerlejr 2014, for børn, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie uden for egen by, børn fra, Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq og Qaqortoq deltager Niklas Dietz Eventværket Susanne Andreasen Tales & Trails of, en kulturhistorisk teateroplevelse i gadeform med skuespillere, instruktør, manuskriptforfatter, historiske og dramatik konsulenter, produktionsledere, assistenter m.fl., projektet gennemføres fra juli - september 2014 i Kolonihavnsområdet i, projektet tilstræber at samle byen i et fælles tilbagevendende kulturelt tiltag - og hvor det håbes, at skabe jobmuligheder for de grønlandske skuespillere Julia Pars Katuaq kunstudstilling, workshop, performance, et festligt dialogmøde med det formål med projektet, at RED SNOW, ICE IN MOTION, at sætte klimaændringer og vor rolle i en tid i forandring til debat, projektet afholdes i Katuaq, og vises senere i Danmark, Tórshavn, Reykjavik og andre steder i Europa mobil side 17 af 39 sider

18 Samuel Kleemann Samuel Kleemann Uummannaq Uummannaq i en tid med klimaforandringer bliver det mere og mere ukendt med slædehundens fremtid, derfor vil repræsentanter fra Østgrønland mødes med repræsentanter fra Vestgrønland i området Jameson Land og nordover og køre hundeslæde sammen, og ikke alene skal de køre hundeslæde sammen, de skal også udveksle kulturelle erfaringer med udgangspunkt i kulturelt bevaringsværdige værdier Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaat Per Berthelsen Foreningen Grønlandske Børn Kristian Jeremiassen s bidrag til den landsdækkende indsamling den, 10. oktober 2014 med hovedtemaet 'Savn og ensomhed' under sloganet Alle fortjener kærlighed' for at give sin støtte til det gode formål, og ikke mindst for at påskønne de rigtig mange menneskers frivillige arbejdsindsats HTX Sisimiut Sisimiut legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle tre gymnasieår, dimission 2014 GU legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle tre gymnasieår, dimission 2014 GU Sisimiut Sisimiut legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle tre gymnasieår, dimission 2014 mobil side 18 af 39 sider

19 Kristian Mølgaard Kristian Mølgaard teater- og forebyggelsesprojektet 'Ondskaben' af den svenske forfatter Jan Guilous, er en énmands teaterforestilling, som handler om vold i hjemmet, vold i vennekredsen og hvor svært det kan være at komme ud af voldscirklen, formålet med projektet er, at vise teaterforestillingen i så mange byer som muligt i Grønland med start i Katuaq og en efterfølgende turné Inuk Silis Høegh Inuk Silis Høegh udstillingsprojektet 'Aqqutit / Ungallit' er et projekt af Inuk Silis Høegh, hvor projektet består af fire minigallerier med landartfotos, smukke, foruroligende, lune og tankevækkened scenarier med kunstnerens skulpturelle indgreb i det grønlandske landskab, billeder der balancerer mellem drømmelandskaber og civilisationskritik i en tid, hvor verdens miljøproblemer banker på den grønlandske dør, og vi som folk må stille os selv grundlæggende spørgsmål angående vores bidrag til klodens udvikling projektet er landsdækkende via tryk GU Qaqortoq Qaqortoq legater for de tre højeste gennemsniskarakterer og forbilledlig fremmøde under alle tre gymnasieår, dimission 2014 Lene Therkildsen milik publishing et e-bogs pilotprojekt, udgivelse af tre af forlagets eksisterende tre trykte bøger som e-bøger, det drejer sig om 'Glimt af grønlandsk kultur'; 'Arsarnernut uinngiarsukkuit'; 'Hvis du fløjter efter nordlyset' mobil side 19 af 39 sider

20 Hans Peter Larsen ISI Anders Meilvang Foreningen for blinde og svagtsynede i Grønlnd en logo og en hjemmeside til at varetage de blindes og svagtseendes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse Merete Pryds Helle Touchbooks København København tilskud til Sprogspillet, den grønlandske del, da det er vigtigt at børn i andre nordiske lande får et kendskab til det grønlandske sprog og kan kommunikere med enkelte sætninger på grønlandsk, ligesom de grønlandske elever vil kunne lære svensk, norsk og islandsk udover dansk gennem appen, deltagende er Jessie Kleemann, Annette Lassen, Liv Lundberg, Cia Rinne, Thomas Åkerlund og Anna Jacobina Jacobsen Niels Eliassen Fiilimuup Atuarfia Innaarsuit Innaarsuit studietur for 15 elever og 2 ledsagere til Island i perioden september 2014 Neriuffiit Kattuffiat Neriuffiit Kattuffiat donation til 'Stop kræften - den rammer os alle' landsindsamling 2014 i relation til de Formandskabet mange frivillige, som inddrages til at nå delmål og hovedmålsætninger Dronning Ingrids Hospital Børneafdelingen Administrationen julegaver til den landsdækkende afdeling for børn og unge mobil side 20 af 39 sider

21 Dronning Ingrids Hospital Patienthotellet Administrationen julegaver til patienter på afdelingen, som må blive julen over Maren S Petersen Atuarfik Tuiisaq, 9. klasse Paamiut Paamiut studietur til Island over for 19 elever og 3 ledsagere i perioden april 2015 HHX Qaqortoq Qaqortoq legater for de tre højeste gennemsniskarakterer dimission 2014 Elo Geisler Nunatsinni Nipilersortartut Jan Hansen kursus i hvordan man indspiller musik digitalt for musikere, kurset afholdes i Qaqortoq for musikere fra Qaqortoq på Hotel Qaqortoq i dagene o3. og o4. maj 2014 Alvina Lange Skiveforeningen Qasigiannguit Qasigiannguit 5. klasse fra Juunarsip Atuarfia på tre måneders ophold i Skive fra august til oktober 2014 arrangeret af Skiveforeningen for 21 børn og 5 ledsagere for at lære dansk og deres kultur Naujalisa Egede Ukaliusaq Skolen, 9. A Jeppe Jepsen Ulunnguaq Fleischer studietur til Island o april 2015 for 22 elever og et antal ledsagere Elisa Jeremiassen Kangillinnguit Atuarfiat, 9A studietur til Island for 21 elever og 2 ledsagere i foråret 2015 mobil side 21 af 39 sider

22 Elever og lærere Arsuup Atuarfia Arsuk Arsuk 10 elever på studietur / lejrskole i Danmark via fra 22. maj - o3. juni 2014 med 4 ledsagere Juaaka Lyberth Juaaka Lyberth besøge Ittoqqortoormiit sammen med Leif Immanuelsen for at underholde og workshop for børn og unge, underholdning i børnehave, underholdning på alderdomshjemmet og foredrag i Umimmak Klubben Bibi Mølgaard Internationale Friskole, 9. klasse Martin Per Kristiansen studietur til London for 20 elever og 2 ledsagere i april / maj 2015 Naujalisa Egede Ukaliusaq Skolen, 9. B Jeppe Jepsen Ulunnguaq Fleischer studietur til Island o april 2015 for 19 elever og et antal ledsagere Ivalo & Minik Fonden Administrationen dækning af Ivalo & Minik Fondens udgifter til data, telefon, server og hjemmesideserver for perioden o1. juni december 2014 Jens Thorin Niroth & Uummannaq Timersoqatigiiffik UB-68 børn Uummannaq formålet er at inddrage børn i en aktivitet i en ellers mangelsted for aktiviteter som byen er, hvor omtrent 15 af byens børn er med, filmen vil blive vist til alle i byen mobil side 22 af 39 sider

23 Elisa B. Leth Elisa B. Leth Kangillinnguit Atuarfiat - 9. B studietur til Island for 18 elever og 3 ledsagere i maj 2014 Meqo Jensen Kullorsuup Atuarfissua, 9. klasse Paneeraq Jensen Kullorsuaq studietur til Ilulissat for 9 elever og 1 ledsager i perioden o maj 2015 Rakel Petrussen Nuussuup Atuarfia - 9. A Sofie H. Berglund studietur til Island for 17 elever og 2 ledsagere i perioden fra 22. marts til o1. april 2015 Aaja Chemnitz Larsen MIO fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en tre årig periode, bestående af: Selve prisen, år ,00 Selve prisen, år : ,00 Selve prisen, år : ,00 Prisen uddeles årligt til personer, der gør en særlig indsats for børn. Karl-Joel Kalia Karl-Joel Kalia Iddimanngiuu Bianco Iddimanngiuu Bianco opmuntring af borgerne på Østkysten under sammenkomst tunu 2014 for at yde en samlet indsats på Østkysten mod selvmord i Tasiilaq Hallen fra 31. juli til o2. august 2014 mobil side 23 af 39 sider

24 Katti Frederiksen Katti Frederiksen bearbejdning, herunder oversættelse, og trykning af bogen 'Meeqqanut tunissutit - En gave til børnene' ud af bogen Skils-miise / Avin-neq' - tilskud til trykning Terkil Larsen Børnehjemmet Qaamasoq Islandstur for børnehjemmets 8 brugere ledsaget af 4 ansatte til Island i perioden juli 2014 Lars Göransson Værestederne Amarngivat Tasiilaq Tasiilaq rejse med børn, der har tunge livsoplevelser i bagagen' for at skabe et pusterum fra deres vante miljø ved målrettede samtaler samt livsbekræftende og lærerige oplevelser, dette vil foregå i tæt samspil med nærværende voksne, børnene vil få perspektiv på et liv og oplade batterierne', sammenfattet er formålet, at børne skal komme styrket ud af projektet med flere og nye livskompetencer, årsagen til Østrig er målet er, at der er tale om en større portion østrigske midler givet til projektet Birgitte Hermansen Qaqqannguup Atuarfia Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk studietur for 8 elever med 2 ledsagere til Sisimiut april 2014 Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia udgivelse af bogen 'Magnus Larsen - Ilagiit sinniisoqarneq nik atuakkioqateqarluni saqqummiukkumasat' tilskud til trykningsningsdelen alene mobil side 24 af 39 sider

25 Lene Therkildsen milik publishing udgivelse af børnebogen 'Uangaana - Barnets Bog' af Hanne Karen Nielsen med Nina Spore Kreutzmann som illustrator og ide ophavsmand til bogen er Sara Løvstrøm fra Nanortalik Ole Marquardt Ole Marquardt Aarhus Aarhus bogudgivelse, en antologi, med arbejdstitlen Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre århundrede års kvantitativ grønlandshistorie af Lektor på Ilisimatusarfik Ole Marquardt; Lektor emeritus på Aarhus Universitet, Jørgen Fink og Mag. Art, Klaus Georg Hansen Inge Olsvig Brandt Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit Ligestillingsrådet i Grønland reproduktion, tryk og bogbinding af debatbogen 'Tukummeq og Mala' en bog om ligestilling i børnehøjde ønsket om bogen udspringer fra Ligestillingsrådets strategiske indsatsområder, hvor man ønsker et højere fokus på ligestilling i børnehøjde. MIO har, som en børnerettighedsorganisation, ønsket at deltage i bogprojektet og sikre, at det får det rette børnerettighedsfokus samtidig med, at den oplyser og skaber debat om ligestilling, men set i et børneperspektiv fortsættes: mobil side 25 af 39 sider

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015

på ansøgninger modtaget fra april, maj og juni 2015 Bevillinger i august 2015 april til juni 2015: Birtha Bianco Mira N. B. Jeremiassen 12.000 udvekslingsophold i Honduras arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra august 2015 til juli 2016 Kristen-Emil

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: Grønlands Håndbold Forbund Forbundets aktiviteter i 2009 500.000, v/ Hans Peter Poulsen deltagelse i landskampe i DK og undland Grønlands Tae Kwon-Do Landsholdets aktiviteter i sæson 2009 500.000 Forbund,

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med august 2015

på ansøgninger modtaget til og med august 2015 for ansøgninger indgår i denne opgørelse: NunaFonden Katuaq - Grønlands Kulturhus 400.000 Bestyrelsen til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse:

til og med december Bevillinger givet til og med december 2012 for ansøgninger modtaget til og med december 2012 indgår i denne opgørelse: for ansøgninger modtaget 2012 indgår i denne opgørelse: Pernille Zillmer DBB Copenhagen 250.000 København København Departementet for Familie, Kultur, Kirke tilskud til produktion af kampagne mod kærestevold

Læs mere

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling:

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling: Bevillinger givet indtil december bevillingsrunde for ansøgninger Julekalender 2012 1.945.000 Bestyrelsen Forprojektering, ekstern assistance, ide og production, eksponering og evaluering (projektet i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling:

bevilget til og med december ansøgninger ansøger: formål / projekt: bevilling: til og Bevillinger på modtaget til og 2013 indgår i denne opgørelse: Inuk Silis Høegh Ilami A! Film I/S 300.000 Emile Hertling Péronard tilskud til en forlænget færdigklipning på filmen 'Sume - filmen

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: NunaFondens bestyrelse Julekalender 2010 1.456.664 Forprojektering, ekstern assistance, ide og produktion, eksponering og evaluering (hele projektet i sin helhed) Katuaq Grønlands Kulturhus Treårig sponsoraftale

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSBREV DECember 14

NYHEDSBREV DECember 14 NYHEDSBREV DECember 14 Bragende succes for vores show på Grønlands tv Fredag den 10. oktober stod vi for årets store indsamlingsshow på Grønlands tv, KNR. Det blev en på alle måder stor aften, ikke mindst

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 Bevilling, udlån og materialebestand Bevilling: kr. 13.655 Udlån: 99.000 Materialebestand: 159.000 PERSONALE Hanne Kristoffersen er flyttet til PI primo januar.

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord

Hele regentparrets program i Grønland. Onsdag den 8. juli. Station Nord Hele regentparrets program i Grønland Onsdag den 8. juli Station Nord Besøg ved Station Nord og Villum Research Station Kl. 12.00 H.M. Dronningen vises rundt på Station Nord og forestår efterfølgende indvielsen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 En kavalkade af kreative indslag fra tandbørstedagen Forord 1 Tandsundheden i Grønland er ringe. Hvis den skal blive bedre, er det en ubetinget nødvendighed,

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere

Naalisagaq Referat. Sumi Sted. Hotel Arctic Ilulissat. Piareersarfiit Centerledermøde 22. november 2014. Sammisaq Emne. Peqataasut Deltagere Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING

Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING Isak Kleist FILMOGRAFI OG OVERORDNET INDHOLD AF 20.000-22.000 MINUTTERS RÅFILMSSAMLING FILMOGRAFI "Skællaksfiskerne" 1985, KNR-TV Nuuk Igangsætter nyhedsmagasinet "Uniffik" i KNR TV regi i 1986. "Qullissani

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere